Page 1

«En klubb for livet!» INFORMASJONSBROSJYRE OM KÅFFA 1 


2

«En klubb for livet!» VELKOMMEN TIL KÅFFA – EN KLUBB FOR LIVET!

KFUM-KAMERATENE OSLO Kallenavn «KÅFFA» Stiftet 1. januar 1939 Del av Oslo KFUM En klubb med dobbelt medlemskap: NIF/NFF og Norges KFUK/KFUM Ca. 1300 fotballspillere på nesten 90 lag Foruten fotballgruppa, har klubben i dag en liten friidrettsgruppe og en liten volleyballgruppe

TIPPER DU?

HUSK Å STØTTE KLUBBEN GJENNOM GRASROTANDELEN TIL NORSK TIPPING.

Juni 2013 Utforming/tekst: André Martinsen/Halvor H. Byfuglien Foto forside/s. 10: Geir Anders Rybakken Ørslien, Fortell

Brosjyren du holder i hånda gir deg nyttig informasjon om KFUM-kameratene, enten du er fersk i klubben eller du er en av klubbens mange trofaste slitere. Her får du en kort introduksjon i hva denne klubben er, hva vi har å tilby og hva vi spesielt ønsker å jobbe med framover.

I KFUM-kameratene har vi mye å være stolte av – og takknemlige for. Helt siden klubben ble stiftet av en kompisgjeng i 1939 har ildsjeler jobbet utrettelig for å utvikle klubben. Vi er glad for å ha deg med som medspiller. Uansett om du er trener, leder, spiller, forelder eller supporter gir du et bidrag til å gjøre klubben til det den er. En særlig takk til deg som bruker tid som frivillig. Forhåpentligvis vil du gjennom disse sidene bli enda tryggere på at dette er en klubb for livet!

KFUM-kameratene, eller «Kåffa» som vi liker å kalle oss, er på mange måter en helt vanlig fotballklubb, men samtidig er vi også en helt spesiell klubb. At vi er en kristen fotballklubb preger ikke nødvendigvis det daglige arbeidet på lagene, men vi er opptatt av at de kristne verdiene skal prege oss som klubb. KFUM har tradisjon for å utvikle gode fotballspillere og gode fotball-lag. Det skal vi fortsette med. Men vi skal ikke være likegyldige til måten vi vinner fotballkamper på. Blant annet skal toppsatsing ikke gå utover bredden. For oss handler det også om å utvikle andre talenter enn fotballtalentene. Like viktig som å skape fotballspillere er det å bygge mennesker.

Fotballhilsen fra Thor-Erik Stenberg, styreleder PS! Lyst til å engasjere deg i klubben, eller har innspill til hvordan vi kan bli bedre som klubb? Ikke nøl med å ta kontakt: e-stenbe@online.no 3 


4

VISJONEN

VERDIENE

«En klubb for livet!»

KFUM-kameratene har fire verdier – definert som klubbens cornerflagg. Flaggene gir en klar retning for hvordan vi ønsker å drive klubben, og hva som er viktig for oss som klubb.

Klubbens ideologiske innramming synliggjøres i vår trekantede logo som representerer ånd, sjel og kropp. Innenfor dette rammeverket skal det hele mennesket få utfolde seg, ved å få lov til å bruke hele seg, gjennom hele livet. KFUM-kameratene har gjennom mange år vært prisgitt dedikerte og trofaste frivillige som har gitt av seg selv gjennom ulike faser av livet. En nøkkel til å utvikle det unike vi har i klubben videre er å skape nye kontinuitetsbærere og personer som bryr seg om klubben og ideen.

KLUBBSTYRT

KÅFFA-STILEN

Klubben setter premissene for en styrt utvikling av alt som skjer. Det sikrer langsiktighet, forutsigbarhet og uavhengighet.

Vi har vår måte å spille på og oppføre oss på som skaper gode og trygge rammer for å utvikle oss over tid.

«E n k l u b b f o r l i v e t !»

Livsvarig engasjement: Mange av spillerne på dette a-lagsbildet fra 1979 er fortsatt aktive som trenere, ledere og oldboysspillere i klubben.

KÅFFA-LEDERE

LIVSLANGT ENGASJEMENT

Ved å utvikle egne trenere og ledere skapes kultur- og kontinuitetsbærere.

Ved å gi rom for engasjement og utvikling for alle aldersgrupper understøttes de tre andre verdiene og vår visjon. 5 


6

STRATEGIPLAN 2013-2016 KFUM-kameratene har de senere årene vært gjennom en betydelig økonomisk omstillingsprosess. Inntil nylig ble personalkostnadene i sin helhet dekket av Oslo KFUM. Disse er nå overtatt av KFUM-kameratene selv. Dette har vært en sunn prosess som har ført til sterkere fokus på bruken av de administrative ressursene, økt fokus på nye inntekter og større behov for å utløse frivillighet. Med dette som bakteppe er det utarbeidet en ny strategiplan for perioden 2013 til 2016. Strategien peker ut fem utviklingsområder for de neste årene: 1) UTVIKLE SOLID DRIFTSPLATTFORM

Klubben har hatt en jevn vekst gjennom mange år. En videre vekst og utvikling forutsetter at driftsplattformen både sikres og videreutvikles Ambisjoner 2013-2016: Skape et bærekraftig økonomisk fundament Effektivisere og optimalisere bruk av de administrative ressurser Videreutvikle anleggs- og treningsforhold

3) UTVIKLE SPILLERE

Klubben har utviklet mange gode fotballspillere. En strukturert og tydelig talentutvikling vil gi de beste ytterligere utviklingsmuligheter, samtidig som den helhetlige spillerutviklingen i alle årganger styrkes. Ambisjoner 2013-2016: Skape arena for klubbstyrt talentutvikling på tvers av lag Utvikle helhetlig satsning for toppfotball (a-lag, rekrutt og junior) Utvikle jentefotballen i klubben Ha en tydelig og gjennomtenkt futsal-satsing Være en foregangsklubb på barnefotball i Norge 4) UTVIKLE MENNESKER

Klubben ønsker å bidra til et godt miljø til å vokse og leve i som menneske for alle aldersgrupper. For å sikre dette må det skapes og utvikles gode holdninger og trygge rammer. Ambisjoner 2013-2016: Bevisstgjøring og profilering av klubben som en tydelig verdiformidler Skape «Lunde»-stemning året rundt Utvikle sosiale møteplasser og temakvelder Oppmuntre til aktiviteter på tvers av lag Ha et attraktivt YES- og Young Yes-tilbud Tilrettelegge for et internasjonalt engasjement for lag og personer 5) SKAPE BEGEISTRING OG ENGASJEMENT

2) UTVIKLE TRENERE OG LEDERE

Klubben har hatt gode trenere og ledere som på frivillig basis gjennom en årrekke har utviklet mennesker og spillere. Økende medlemsmasse og en stadig utvikling av fotballspillet presser fram et større behov for flere trenere/ledere og en videreutvikling av disse. Ambisjoner 2013-2016: Etablere egen trener- og lederskole Utvikle ny sportslig plan Utvikle systematisk treneroppfølging Utvikle foreldreengasjement for å utnytte ressurser og gi rom for utvikling Dyrke fram flere kvinnelige ledere

Vi har en stolt tradisjon, en tydelig identitet og mange bankende klubbhjerter. Dette må tas vare på, deles og dyrkes. Begeistring og engasjement smitter. Ingen skal være i tvil om at det er plass for alle i KÅFFA og at dette er en klubb for livet. Ambisjoner 2013-2016: Utnytte 75-årsjubileumet i 2014 Forbedre nettsidene, og aktiv bruk av sosiale medier Utvikle en ny visuell profil Forsterke hallen som sosialt møtested Skape samlinger til inspirasjon og glede Utvikle a-lags-arrangementene Være en tydelig verdiformidler i nærmiljøet 7 


8

SKJER I KÅFFA! Fotball og fellesskap i Kåffa handler om så mye mer enn trening eller kamp med laget. Her finner du en oversikt over noe av det vi kan tilby som klubb. Sjekk klubbens nettside kfumfotball.org for ytterligere informasjon. KFUM-FOTBALLAKADEMIET

Et nytt akademi ble etablert våren 2013. Dette skal være en arena for utvikling av fotballspillere, men også mat og omsorg. Med kompetente trenere, pedagoger og omsorgspersoner har akademiet som ambisjon å arbeide hardt for å gi barna en positiv tilnærming til en aktiv hverdag, hånd i hånd med skolearbeidet. Fra høsten 2013 vil akademiet bli del av NFFs Telenor Xtra 3V3-TURNERING

Et morsomt, kompakt og intenst turneringskonsept for aldersgruppen 6 til 12 år. Tre spillere på hvert lag, på baner med inngjerding, oppmuntrer til teknisk fotball med mange mål og mange involveringer – i Kåffa-stilens ånd. LUNDE-LEIR

Oslo KFUM eier et leirsted med en fantastisk beliggenhet ved Oslofjorden, like ved Son. Hver sommer arrangeres to leire (7-10 år og 11-14 år). Her bygges felleskap på tvers av lag, utvises klubbens helhetstanke i praksis og utvikles nye Kåffa-ledere. NB! Alle lag oppfordres til å bruke leirstedet også utenom leirene, til treningssamlinger eller sosiale helgesamlinger.

FERIEFOTBALL

Tidlig i skolens sommerferie arrangeres et feriefotballtilbud for jenter og gutter i alderen 7 til 14 år. Her er det ulike sosiale aktiviteter, lunsj, hygge – og selvfølgelig fotball. Spillere fra klubbens a-lag er blant instruktørene på feriefotballen. STOPP VOLDEN-TURNERINGEN

Stopp Volden-turneringen har en lang tradisjon i klubben, og ble i sin tid startet som et initiativ fra klubbens 85-årgang. Gjennom årene har turneringen etablert seg som en anerkjent turnering for unge gutter og jenter. Arrangeres i november. FUTSAL-SKOLE

Kåffa har lang tradisjon for innendørsfotball. De siste årene har vimarkert oss sterkt i eliteserien og med mange spillere på Norges futsal-landslag. Høsten 2012 ble det for første gang arrangert en egen futsal-skole. Suksessen vil bli gjentatt. YES OG YOUNG YES

YES er et kristent ungdomsarbeid på utvalgte lørdagskvelder i KFUM-hallen. YES er en egen enhet underlagt Oslo KFUM og er for deg som går på ungdomsskole og videregående. Young YES er for gutter og jenter som går i 5., 6. eller 7. klasse. HALLEN

Hallen er et samlingssted for klubbens aktiviteter. Her finner du administrasjonen, kiosken som tilbyr alt fra vafler og kaffe til Kåffa-utstyr, møterom for lagene, klubbstua som kan leies og brukes av lag og andre, garderober m.m. 9 


10

VISJONEN

JOHN LARSEN, KLUBBENS MEDLEM NR. 1

«KFUM-kameratene har i alle år hatt en fin linje - et fint arbeidsmål, og har gjort en jobb i tiden. Jeg tror vi har alle muligheter til å nå de unge også i framtiden.»

CAMILLA GUSTAVSEN, FØDT 1992

«KFUM har hatt stor betydning for meg. Sportslig har jeg fått mulighet til å utvikle meg som spiller i en ambisiøs klubb under trygge rammer. Utenfor banen har jeg fått gode venner og gode opplevelser gjennom Lunde-leir og YES.» Landskamper på J15 og J17 DAN EGGEN, A-LAGSTRENER 2013

«Jeg har blitt klar over verdier som vektlegges og daglig etterleves; et gjennomgående positivt og helhetlig menneskesyn og et forbilledlig syn på barne- og breddeidrett, til gagn for alle ambisjonsnivåer.»

11  


12

SPORTSLIG PLAN

HENNING BERG, FØDT 1969

Kåffa er opptatt av å ha et godt og tilpasset fotballtilbud, uavhengig av kjønn, alder og ambisjonsnivå. Vi ønsker å legge til rette for fotballglede for alle. Målet er at flest mulig blir med så lenge som mulig. Samtidig skal de som har lyst til å bli gode, få muligheten til å bli det i Kåffa. Den rød stolpen i klubbens sportslige tilbud er nedfelt i sportslig plan. Planen, som du finner på klubbens nettsider, gir føringer på hva som skal vektlegges i de ulike årgangene. Hovedprinsippet er mye ballkontakt, mange én-mot-én-situasjoner og mye pasningsspill.

«En fantastisk klubb å vokse opp i. Bra miljø, du ble sett av trenere og ledere, bra samhold blant spillere i laget og mellom lagene. Folk bryr seg på en positiv måte. Gode og faglig dyktige trenere som var entusiastiske på barnas premisser.»

KRISTIN JONVIK, FØDT 1987

SPORTSLIG

PLAN

r livet!» «En klubb fo

Klubben har i dag nesten 90 fotball-lag, som fordeler seg fra 5-åringene til oldboysgutta. I mai hvert år åpnes det for et nytt kull med 5-åringer. Dette tilbudet drives innledningsvis av noen av klubbens ansatte. Fra første dag handler det om en lystbetont lek med ballen. Etter hvert flyttes fokuset over på å utvikle samhandling og bygge lag. Gjennom ungdomsårene er det avgjørende å oppmuntre til egentrening, og en gradvis tilpasning til seniorfotball. På jentesiden er det gledelig at vi har et nyetablert damelag som biter godt fra seg og som sprer begeistring. A-lag herrer kjemper i toppen av 2. divisjon og preger eliteserien i futsal, i all hovedsak med «Kåffa-gutter». At vi i tillegg har flere andre seniorlag i seriespill, bekrefter at vi klarer å kombinere toppsatsing med bredde. Vi gjør det med Kåffa-stilen og vi skaper livsvarige engasjement.

1

«Kåffa har betydd enormt mye for min utvikling - ikke bare som fotballspiller men også personlig. Samhold, mangfold, godt lederskap og underholdningsverdi på høyt nivå har jeg tatt med meg videre i livet. Åpenhet, trygghet og respekt for hverandre.» Toppserieerfaring og landskamper på J17, J19 og U23 EIVIND ARNEVÅG, DAGLIG LEDER I OVER 30 ÅR

«Jeg er svært takknemlig for å ha fått lov til å jobbe i KFUM helt siden 1981, og har kunnet leve daglig i ideologien om å ta vare på og utvikle ånd, sjel og kropp - for barn, unge, voksne og eldre. Det er fantastisk det jeg har fått være med på, og inspireres av å gi andre gleden av å være med i en en klubb for hele livet.»

13  


14

HELE MENNESKET – HELE SEG – HELE LIVET

VISSTE DU AT ... … klubben ble stiftet i 1939, med John Larsen som medlem nr.1 ... en friidrettsgruppe med base i sentrum var utgangspunktet for klubben, første fotballformann var Fredrik Tingberg tidlig på 50-tallet … barnefotball på Ekeberg ble startet i 1968, i en periode hadde klubben en egen avdeling på Bakkehaugen/Nordberg … klubbens cuprekord stammer fra 1984, da eliteserielaget Eik ble slått i 2. runde … klubbens beste serieplassering er fra 2010 – nr. 2 i 2. divisjon etter HamKam … publikumsrekorden er på 802 betalende tilskuere, seriekamp mot HamKam i 2010 … klubben vant eliteserien i futsal i 2010, og har de siste årene preget både eliteserien og futsal-landslaget … Klaus Odden er den med flest a-lagskamper i Kåffa (365), flest scoringer på a-laget har Eivind Arnevåg (187) … Henning Berg, Jonathan Parr, Eivind Arnevåg, Espen Musæus, Christoffer Dahl, Erik Jonvik, Kristin Jonvik og Carl Erik Torp er noen av spillerne som har spilt i Kåffa og senere på øverste nivå i norsk fotball ... på siste halvdel av 90-tallet spilte damelaget til Kåffa flere sesonger på nest øverste nivå … klubben har fem triumfer i Norway Cup. Kvinner junior var de første som hentet gull i verdens største turnering (1995).

15  


16

VISJONEN

KFUM-kameratene, Oslo

Ekebergveien 109, 1178 Oslo Telefon: 22 29 14 97 E-post: cd@kfum-kam.no Hjemmeside: kfumfotball.org Facebook: facebook.com/KFUMFotball

TAKK TIL KLUBBENS SPONSORER:

Informasjonsbrosjyre om Kåffa  

Informasjonsbrosjyre om KFUM-Kameratene Oslo

Informasjonsbrosjyre om Kåffa  

Informasjonsbrosjyre om KFUM-Kameratene Oslo

Advertisement