Page 1

medlemsblad for bævere og ulve · nr. 2 juni 2013 · spejdernet.dk/grazat

Tema

byer

legepladser · aktiviteter · lege og opgaver · facts · interview med en arkitekt · byg en by · gadenavne


Hvad betyder

byens navn?

De fleste bynavne betyder noget helt bestemt på det gamle danske sprog, der blev talt, da byen blev grundlagt. Hvilken bys navn tror du betyder borgen ved den lille skov, hvor der lever alliker?

Ramløse

Farum

et ved passagen Farum betyder sted e eller vejspor og Far betyder passag eller sted Rum betyder hjem

Ramløse betyder lysningen ved den fugtige eng Ram betyder fugt ig eng Løse betyder lys eller lysning

Haderslev

Haderslev betyd er Hathars arvego ds Hader er en and et ord for det ga m le drengenavn Hat har Lev betyder arve gods

Allerød

Allerød betyder rydningen mellem elletræerne Al betyder elletræ Rød betyder rydning

Kalundborg

ved den lille Kalundborg betyder borgen skov, hvor der lever alliker ike Kaa er det gamle navn for all Lund betyder lille skov fordi der lå Borg er enden på bynavnet, bygget en borg der, hvor byen blev

Sære bynavne ɈɈ ɈɈ ɈɈ ɈɈ ɈɈ ɈɈ ɈɈ

Visse Røved Styrtom Ølst Flovt Humlum Vindblæs

Kerteminde

Kerteminde bet yder fjordmunding Kerte kommer af det gamle dansk e ord kirta, som b etød fjord Minde betyder m unding

er! tore lortenumm rn har s t e d l ti ig d d Glæ . Klamt ba elum eller pølser m m bu rmere 2, er m Num af Grazat ser vi næ

i næste udgave du mange navne, og egentlig? Og kan er kk oa kl er rk vi n på lort. For hvorda re-lorte? dy gætte forskellige


Leder Vi bor alle sammen i en

by eller tæt på en by. Men har du tænkt på, hvad der skal til, for at en by virker? I Grazat ser vi denne gang på, hvordan veje, postvæsen, legepladser og andre ting er med til at gøre en by til et godt sted at bo.

Bladet udgives af KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33, 2450 København SV Tlf: 70102666, grazat@spejdernet.dk Grazat-redaktion Kathrine Havsager Julie Bauer Larsen Christian Bruun Hansen Layout Malene Hald · malenehald.dk Fotograf Thomas Bang/Fotopatruljen Modeller Lykke Lydeking Larsen og Mirah Meino-Danbard Yderlige fotos Idéer og kommentarer kan sendes til: grazat@spejdernet.dk Oplag 10.000 Billeder s. 3 Jens Rost/Flickr, Heelgrasper/Wikipedia, Tobias Wolter/Wikipedia, Lincolnian (Brian)/Flickr, La Citta Vita/Flickr, s. 5 Skansen Hus & Have i Århus/Pernille Holm Andersen & Ungeredaktionen, s. 6 Cado A/S, Elverdal, Noles A/S, s. 6 Tuan Hoang Nguyen/Flickr og Dave Verwer/Flickr, s. 10/11 Thomas Bang, s. 12 Jette Krogh Christensen/Fotopatruljen og hatalmas/Flickr, s. 14 Henrik Rosenkilde/Fotopatruljen og Maria Kjær

Vidste du det?

Om pølsevogne, kirker og landsbyer ............................ 3

Det vigtigste i byen?

Legepladsen selvfølgelig! ................................................... 4

De nyeste legeplads-trends

Fede legeredskaber ............................................................... 5

Holger Danske og alle de andre rødder

Stort og småt om statuer . . .................................................. 6

Husnumre

Godt at vide ............................................................................... 7

Byg en by

Hvad skal man huske når man bygger en by? ............ 8

Hvad laver en arkitekt?

Interview .................................................................................. 10

Byggelege

Aktiviteter ............................................................................... 11

Kend dit vejskilt

Opgaver .................................................................................... 12

Voxpop

Hvad siger de ude i grupperne? .. .................................. 14

Gadenavne

De klammeste gadenavne ............................................... 16

Løsninger til opgaver s. 12 Der skal stå STOP i stedet for KØR – P-skiltet er egentlig blåt – Barnet på gågængerskilt mangler hovedet – Standsning Forbudt har byttet om på farverne – manden i fodgængerskiltet har en høj hat på – Drej til venstre vender på hovedet – Der skal ikke være noget fodgængerfelt i skiltet for cykelsti, som også har byttet om på farverne – 60 km-skiltet skal være rundt – Der skal være et barn til ikke en hund i skiltet for skolebørn – Farven på cykelskiltet skal være grøn og cykelkurven skal ikke være der ?


? t e d u d e t s d i V 100 danske pølsevogne Der er kun 100 pølsevogne tilbage i Danmark. For 40 år siden var der mere end 700. I gamle dage var pølsevognen en trækvogn med en stor gryde, og pølserne blev serveret i rundstykker.

Hurra for husnumre I år 1859 fik alle huse numre. Lige numre på højre side af gaden og ulige numre på venstre side. Indtil da kunne man bare skrive i det fjerde hus til vestre for statuen af den gyldne løve på kuverten, når man skulle sende et brev.

Danmarks mindste kirke Tæt på Struer i Jylland ligger Danmarks mindste kirke. Den måler 12×6 meter og har plads til under 50 personer.

Tre bondegårde = en landsby I Danmark er der mere end 1400 byer med mere end 200 indbyggere. Der er ikke nogen, der har talt, hvor mange landsbyer der findes, men hvis der er mere end tre bondegårde tæt på hinanden, så tæller det som en landsby.

Kæmpestore København Den største by i Danmark er København. Her bor mere end 1,2 millioner mennesker. Det svarer til 1/5 af hele Danmarks befolkning. kfum -spejderne i danmark · gr a z at 2 / 2013 ·

3


? n e y b i e t s Det vigtig

, n e s d a l p e g Le ! g i l e lg ø f v l se Verdens sjoveste arbejde Peter bygger legepladser Peter Skjalm er 45 år gammel, uddannet arkitekt og elsker at lege. Grazat har spurgt ham, hvad der er det bedste ved de legepladser, han selv er med til at tegne og bygge. De voksne skal være med i legen »Det vigtigste, når man bygger en ny legeplads, er at huske, at leg ikke kun er for børn. Forældre og spejdere skal også lege med. Derfor skal der ikke bare være bænke uden om legepladsen, men plads inde i midten, hvor både børn og voksne kan tage en pause, inden de leger videre sammen«. Træet er bedst på legepladsen »Jeg kan bedst lide at lege med ting, hvor man skal være flere sammen. For eksempel er vipper geniale, for de kan kun bruges, når man mindst er to. Træet er også rigtig godt på legepladsen. Det kan både bruges til at lege rundt om og ligge under og til gynger og klatre-ture«.

4

· gr a z at 2 / 2013 · kfum -spejderne i danmark

Peter har lavet Skansen Hus & Have i Aarhus. Her har en stor gruppe bø rn og unge og deres forældre været med til at vælge, hvordan legepladsen blev all erbedst.


de nyeste legeplads-trend s Der bliver hele tiden bygget nye legepladser og opfundet nye ting at lege med og på. Her er nogen af de ting, som er helt friske fra opfindernes tegneblok.

S Cado A/

Noget af det nyeste, sejeste og sjoveste er Parkour. Parkour er redskaber, som kan bruges af alle børn – også voksne børn. Det kan være alt fra trækasser til kæmpestore gummikugler.

Noles A/S

Det er også nyt og sm art at bygge tema-le gepladser. For eksempel er billedet her fra en legeplads med bæver-tema. På tema-legepladse r passer legeting og fig urer sammen. For eksempel kan man og så lave bil-tema elle r pr insessetema. Eller måske en legeplads med spejder-tema.

Find legepladser tæt på dig Her kan du finde kort over danske legepladser www.legepladsen.dk www.naturlegepladser.dk

Elverdal

kæmpeEt andet vildt og populært legeredskab er , karruseller. Denne her er som en stor tallerken en hel der er tre meter i diameter og har plads til og klasse ad gangen. Man kan både stå, gå, løbe Man ligge i den og hænge sig fast rundt i kanten. sine kan både bruge den alene eller sammen med kammerater. kfum -spejderne i danmark · gr a z at 2 / 2013 ·

5


Holger Danske og alle de andre rødder Statuer er en skulpturer, der forestiller mennesker eller dyr. Hvis de er meget små, kalder man dem statuetter. Den lille havfrue er en an den berømt statue, som hvert år får besøg af rigtig mange turister fra hele verden . Hun har siddet i vandkanten i Kø benhavn siden år 1913. Den lille havfrue er en figur i et ev entyr af H.C. Andersen. Hun har haft det lidt hårdt, for to gange har nogen skåret hendes hoved af. Til gengæld ha r hun også fået lov til at rejse en tur til Kina.

Kender du en statue? I Danmark findes der mange statuer af gamle konger og af flotte dyr som løver og okser. Står der nogen statuer i din by? Og hvad forestiller de?

Lav din egen statuette Det er nemt at lave sin egen lille statue. Du ka n bruge ler, gips, modellervok s, emballage og papruller, pap elle r garn. Hvem ville du lave en statue af, hvis du kunne væ lge?

En af de mest berømte statuer i Danmark er Holger Danske. Han findes i to versioner – en stor betonfigur, som står på Kronborg og en mindre bronzestatue, som for nylig er blevet solgt og er ved at flytte til byen Skjern i Midtjylland. Historien om Holger Danske fortæller, at han vågner op og er klar til kamp, hvis Danmark er i fare.

6

· gr a z at 2 / 2013 · kfum -spejderne i danmark


Gadenavne Populære Lærkevej Vidste du, at der er hele 209 veje i Danmark, som hedder Lærkevej? Nedenfor kan du se andre populære vejnavne.

Find vej med husnumre Vidste du, at du altid kan finde vej til midten af byen ved at kigge på husnumrene?

Birkevej · 188 veje Vibevej · 180 veje Vinkelvej · 177 veje Østergade · 176 veje

I Danmark bruger vi et bestemt system til at give huse og opgange numre. Hvis du står med ryggen mod byens midte, har husene på venstre side af vejen ulige numre – nummer 1,3,5 og så videre. På højre side af vejen har husene lige numre. Hvis du står på en vej du ikke kender, og skal finde ind til midten af byen, kan du finde vej ved at gå i den retning, hvor husnumrene bliver mindre og mindre.

Engvej · 175 veje Møllevej · 171 veje Vestergade · 171 veje

5

3

1

Ce nt ru m

Kirkevej · 165 veje Industrivej · 162 veje

6

4

2

kfum -spejderne i danmark · gr a z at 2 / 2013 ·

7


BYG EN BY Hvad skal man huske, når man bygger en by?

Skole Hvis der er børn i byen, skal man have en skole.

Huse I huse, højhuse og på gårde bor der mennesker.

Veje Måske er det ikke alle, som har en bil at køre rundt i. Så må man lave busruter på vejene og metro under jorden, der hvor folk helst vil hen til og hjem fra.

Togskinner Men måske skal folk ikke bare rundt inde i byen, måske skal de til en anden by. Så må man lægge togskinner ud over landet, så kan man komme rundt. 8

· gr a z at 2 / 2013 · kfum -spejderne i danmark

Strøm I hele byen skal der bruges strøm. Det kommer fra elværker og bliver ført rundt til huse og gadelamper af ledninger i luen og under jorden.


Lufthavn Genbrugsplads Fra husene kommer også en masse affald. Det smider man i skraldespande, som bliver tømt af skraldebiler. Skraldet bliver kørt på genbrugsstation eller til brænding.

Men måske skal folk helt til at andet land. Så skal man lave en luhavn, så fly kan lande og flyve væk.

Kirke Man skal også have en kirke, en moske og en synagoge, så folk kan bede til deres Gud.

Rådhus På Rådhuset arbejder de politikere, som bestemmer, hvordan hele byen skal se ud.

Vandrør Det vand, som kommer ud af vandhanerne i husene, og det vand, som løber gennem radiatorer, kommer fra et stort net af rør under jorden.

Skov og park I byer er der også søer, parker og grønne områder. Der plantes træer, blomster og buske i byer for at give menneskerne steder at lege og slappe af. Og så bliver byen meget pænere, når den er fyldt med planter. kfum -spejderne i danmark · gr a z at 2 / 2013 ·

9


Rasmus Graakjær arbejder hos Vilhelm Lauritzen Arkitekter. Han er med til at bygger mange forskellige ting. Her svarer han på et par spørgsmål.

hvad laver

en arkitekt? Hvad laver en arkitekt? En arkitekt tegner bygninger og er et slags bindeled mellem en familie, der skal have bygget et hus og i den anden mureren, tømreren og de andre håndværkere, der skal til for at bygge. Familien kan fortælle arkitekten, hvordan de gerne vil have huset – hvor mange værelser, de gerne vil have, og hvilke farver de godt kan lide. Arkitekten kan tegne deres ønsker, så håndværkerne kan bygge huset, som de gerne vil have.

Hvad er det sjoveste, du har været med til at lave? Det var nok, da jeg var i det afrikanske land Liberia for at tegne et sportsanlæg til handicappede børn og unge. Landet er meget forskelligt fra Danmark på alle måder. Bygningerne slet ikke så fine som her. Til gengæld er det meget nemmere at tegne et hus, for der er ikke så langt fra tanke til handling. Men man finder alligevel ud af, at mennesker ikke er så forskellige. Jeg fandt ud af, vi har det tilfælles, at vi gerne vil grine, lege og have det rart sammen. Og så blev jeg gode venner med præsidentens søn.

10

· gr a z at 2 / 2013 · kfum -spejderne i danmark


Hvis du kunne tegne en hel by kun til børn, hvordan skulle den så se ud? Hvis jeg skulle bygge en by til børn, ville jeg gøre det på en måde så alting havde en lidt mindre størrelse, end det man kender fra byen i dag. Her er alting lavet til voksne for eksempel borde og stole.

Hvis du skulle tegne en spejderhytte, hvordan skulle den så se ud? Jeg har set mange spejderhytter, der er træhuse. Træ er fint, men jeg tror, jeg ville prøve om det kunne laves af noget andet. Det kunne være spændende, at lave en kunstig bakke og grave hytten ind som en hule. Så kunne man lave alt muligt ovenpå taget og måske lade en skov vokse hen over.

Kan man bygge en by i en ørken? Oppe i luften? Under vandet? På månen? Man kan bygge alle steder. I ørkenen i Mali i Afrika bygger man ud af leret i jorden. Det bliver nogle fantastiske huse og byer, der nærmest vokser op af jorden. Det man ser i Star Wars filmene er ikke så langt fra virkeligheden. Der er jo bygget en rumstation ude i rummet som hedder MIR.

kfum -spejderne i danmark · gr a z at 2 / 2013 ·

11


idéer til Aktiviteter

Mest for de voksne!

Trafiklegen Lær om trafikregler. I skal skiftes til at være forskellige trafikanter og køre/gå/cykle rundt på en bane. Lær dem om de forskellige trafikanters udseende: Lygter, reflekser og hvad man ellers skal lægge mærke til i trafikken. Lav gerne banen sammen børn og voksne, så alle er med til at forestille sig forskellige situationer, der kan opstå i trafikken. Banen kan fx laves med reb og rafter.

Tegn din vej Tegn din vej til skole, til spejder eller en plantegning over dit hjem eller spejderhytten. Arbejd alene eller i grupper og hæng tegningerne op bagefter. Fortæl hinanden om tegningerne og tal om de steder hvor man skal passe ekstra på, eller hvor der er noget særligt man skal være opmærksom på.

Byggelegen Alle børn skal vælge en ting i et hus, som skal ordnes. For eksempel male, lave toiletter, lægge gulve, lave køkken osv. Lederne er husejere, som skal have ordnet de ting børnene har valgt. Lederne råber på skift, hvad de skal have ordnet hvorefter de børn der har det »håndværk« løber hen til lederen. Den der kommer først får lov at ordne. Enten kan de lave en seimpel opgave, fx et knob, eller man kan blot vente et par sekunder. Når spejderen har udført sin opgave hos husejeren, får de penge dvs. point, fx perler eller papirlapper. Når legen er slut tælles point sammen og en vinder kåres.

Byg en by i Lego Byg en by på en legoplade. Lad klodser være forskellige bygninger som posthus, bibliotek, rådhus, skole, veje og så videre. Lav nogle regler for, hvordan bygningerne skal ligge. Skolen skal ligge til en lille vej og skal have en legeplads. En legeplads må ikke ligge ud til en vej eller en sø. Stil gerne simple regler op.

12

· gr a z at 2 / 2013 · kfum -spejderne i danmark


Find 10 fejl

Der er gået kludder i vejskiltene. De er fyldt med fejl. Kan du finde de ting der er forkerte? Nogle skilte har flere fejl.

KØ R

Hjælp!

?

Den lille mand skal finde hjem, men han må ikke krydse vand, skov, togskinner eller gå den forkerte vej ned af en ensrettet gade. Kan du hjælpe ham med at finde hjem?

kfum -spejderne i danmark · gr a z at 2 / 2013 ·

13


Thor har været spejder i to år. Han er vild med at være i skoven, men at det bedste ved at være spejder er, e. komme tilbage til hytten og få kag

Naturen er den bedste legeplads »Vores spejderhytte ligger midt i skoven, så skoven er vores bedste legeplads. Vi har sat en gynge op i et stort træ, som vi rigtig kan svinge os i. Vi kan også lære om træerne, finde kryb og rævehuler og bare lege og have det sjovt.« – øland spejderne ved brovst

Sofie har v æret spejd er i 3 år. H kan godt li un de at lege g emmeleg i skoven o g at lave s nobrød. D bedste ve et d spejder e r, at være sammen m ed de and re, synes h un.

14

· gr a z at 2 / 2013 · kfum -spejderne i danmark


Hvis børnene styrede byen Bæverne fra Egebjerg synes, det bedste ved deres by er at gå fritidsaktiviteter som spejder. Men der mangler en sjov legeplads med tarzanbane og klatretræer. Det ville der blive lavet om på, hvis børnene styrede byen. – bæverne fra egebjerg ved horsens

Har du e n god hist o r ie? Har I lave t noget s jo eller spæ vt, skæg t ndende i din spejd gruppe s erom du ge rne vil fo r t æ om i Gra lle zat? Så send en mail t il Grazat på graza t@spejd ernet.dk

Grazat jun13 byer web