Velkommen som rover

Page 1

yay, du er ! r e v o r t e v e l b


H vordan skal din d? spej de rkarrie re se uheder for at

en lang række mulig Som voksen spejder har du ger. Her får du et overblik over nin d. udvikle dig i forskellige ret de din spejderkarriere me at de ting, du kan vælge fyl

yay, du er blevet rover! Nu kom dagen endelig. Du er blevet vildere og farligere - i hvert fald i de små spejderes øjne - du er endelig blevet rover. Måske er du allerede blevet medlem af en klan, eller måske er du på jagt efter den helt rigtige, én ting er sikkert, du nyder friheden. Ikke flere “voksne” ledere, nu er det dig der er “voksen”. I hvert fald voksen nok til selv finde ud af hvad du gerne vil bruge din spejdertid på.


HU D IL t e in s a g a m r o f S k r iv ILDHU er KFUM-Spejdernes magasin til ledere, der brænder for spejderideen. Bladet kommer i din postkasse fire gange om året, og du kan også læse det online på issuu.com/kfum-spejderne.

Har du selv nogle idéer til artikler, eller har du selv lyst til at skrive for ILDHU, er du meget velkommen til at skrive til ildhu@ kfumspejderne.dk. Der er altid brug for nye frivillige i redaktionen. Men idéer til artikler er også altid velkomne.

ildhu@kfumspejderne.dk

Har du en god spejderhistorie eller en idé til en spændende artikel Så kontakt redaktionen på ILDHU

ILDHU NR.

3 / 2014

U H D IL KFUM- SPEJDE

relse edbesty ny hodevopnå? Hvad vil dere n affedle vatdeio stra t moti ver t ek Sådan bli vej gramejdpå erne? sprodig og sp arbejd er det for

tyd Hvad be

RNE I DANM

ARKS LEDER

MAGA SIN

Internationale oplevelser Kunne du tænke dig at komme på Verdenskonference, til møde om det nordiske samarbejde eller blive voluntør på et spejdercenter i Europa? Måske har du mere lyst til at bruge et par måneder på et projekt for at støtte lokalbefolkningen et sted i Europa? Hold øje med KFUM-Spejderne i Danmark på Facebook, så kan det være, at det er dig, som bliver sendt afsted på det næste store internationale eventyr. Hvis du ikke kan vente så længe, kan I jo selv i klanen begynde at planlægge en tur.

Så kan I selv bestemme, om I vil til Kandersteg, Island eller på helt andre eventyr. Har din klan selv planer om et mere specifikt udenlandseventyr, kan I kontakte KFUM-Spejdernes Internationale sekretær på International@kfumspejderne.dk.

tyr? Planer om udenlandseven es ern ejd -Sp Kontakt KFUM på ær ret sek ale Internation jderne.dk. International@kfumspe


Støt børn og unges udvikling

Hvis du ikke allerede er leder i din lokale gruppe, kan du overveje, om det kunne være noget for dig. Som leder har du en helt særligt rolle i spejdernes liv – du er med til at støtte dem i deres udvikling. Som enhedsleder har du ansvaret for at planlægge og afholde de ugentlige møder i samarbejde med de øvrige ledere.

Du kan også blive gruppeleder og få ansvaret for at gruppens rammer og økonomi udvikler sig positivt. Tag en snak med gruppelederen i din gruppe, hvis du vil vide mere om mulighederne for at blive leder.

Distriktsarbejde

Der er også masser af muligheder for at være aktiv i et af KFUM-Spejdernes distrikter. Distrikterne har blandt andet ansvaret for at afholde kurser og andre arrangementer for de lokale grupper. Distrikterne er en del af KFUM-Spejdernes

ledelse og som medlem af distriktsstaben får du derfor mulighed for at være med til at sætte dit præg på, hvordan spejderbevægelsen kommer til at udvikle sig. Spørg din gruppeleder, hvornår det næste distriktsmøde er, så du kan komme med.


Meld dig til en kursusstab – og bliv en del af KFUMs stærke uddannelsestilbud – eller hvad med at starte dit helt eget kursus?

Hold kursus og bliv klogere på dig selv En grundsten i KFUM-Spejderne er uddannelserne, som er med til at forme spejderne og lære dem om ledelse fra en ganske ung alder. Det store udvalg af stærke uddannelsestilbud kræver en stor frivillig indsats, og den kan du være med til at levere ved at

melde dig til en kursusstab. Find et kursus, du synes, det kunne være spændende at blive en del af og kontakt kursuslederen for at høre om, de har brug for ekstra hænder. Du kan også selv samle en stab og starte et helt nyt kursus, hvis du har mod på det.


Tag på u d dan n e l s e KFUM-Spejderne har også en række uddannelsestilbud til voksne spejdere. De tilbud er i arrangementskalenderen og kommer i nyhedsbrevet, så hold øje.

Nationale projekter

KFUM-Spejderne kører en lang række forskellige projekter, som bliver til konkrete tilbud til alle spejdergrupper i Danmark. Projekterne opstår typisk, fordi en gruppe spejdere eller en af Hovedbestyrelsens styregrupper har fået en god ide. Projekterne har både forskelligt formål og forskellig varighed, så der er rig mulighed for at finde noget, der passer til dine talenter og behov. Når en projektgruppe søger medlemmer, kan du finde det på hjemmesiden under ledige jobs.

Bliv del af et spændende spejderprojekt i Danmark Klik ind på spejdernet.dk under ledige stillinger, og find noget der passer dig


n e e g u r b id t l a n a k Vi hjæl pe nde hånd

Hjælp til på de grønne centre KFUM-Spejdernes grønne centre danner rammen om mange gode spejderoplevelser. Hvis du er praktisk anlagt og gerne vil være

med til at holde centrene vedlige og udvikle aktivitetstilbuddene, er du meget velkommen til at tage kontakt til et af centrene.

Kom med på korpsweekend Fire gange om året mødes spejdere fra hele landet på Houens Odde Spejdercenter til forskellige workshops. Her har du mulighed for at være med til at udvikle organisationen

og komme med dine konkrete ideer og ønsker. Det er din mulighed for at blive hørt, og så er det ovenikøbet gratis.


tj e k kal e n d eallerdee n

kan du se I arrangementskalenderen ge på forskellige lta muligheder, der er for at de ld øje med kalenderen Ho r. rse ku og r nte arrangeme r til din spejderkarriere. og find de tilbud, som passe

n e t te t å p k ti u b r e d j e p s n e 5 5 NO R D o

Hos internetbutikken www.55nord.dk , kan du købe uniformer og andre særlige KFUMSpejder ting, som gør både børn og forældre helt klar til at tage på ture og lejre. KFUM-Spejderne ejer 55°NORD sammen med FDF. I butikken finder du alt, hvad du har brug for for at kunne leve et aktivt friluftsliv – rygsække, soveposer, fodtøj og lækkert tøj fra nogle af verdens førende producenter. Når du handler hos 55°NORD er du samtidig med til at støtte KFUM-Spejderne, for overskuddet fra butikken deles ligeligt mellem de to ejere. Hvert år giver det ekstra penge til gode spejderaktiviteter. Vil du gerne være med, eller vil du vide mere? www.kfum-spejderne.dk Find os også på www.facebook.dk/kfum-spejderne

Det er også hos 55°NORD, du kan købe uniformer og andre særlige KFUM-Spejder ting, som gør både ledere og spejdere helt klar til de udfordringer, de møder på ture og lejre. Er du leder for nogle børn der mangler en uniform eller noget andet, vil det derfor være helt naturligt at henvise dem til 55°NORD. SE DET STORE UDVALG WW W.55NORD.DK

Fotografi: Anders Kongsted, Christian Buhl Sørensen, Emil Munthe, Henrik Rosenkilde, Jakob Vibe, Jesper Toft, Jette Krogh Karmark, Kirstine Mose Schade, Lisbeth Simonsen, Malene Hald, Johny Kristensen, Thomas Bang og Fotopatruljen.


Sammen rykker vi verden – med vilje


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.