__MAIN_TEXT__

Page 1

bostad@kfab.se

INSPIRATION OCH INFORMATION NR 2 2020

MODERNT, TRYGGT OCH HÅLLBART

Nya Järvenskolan är den ekonomiskt största kommunala satsningen i Katrineholms historia.

BO NYTT OCH SMART

KFAB bygger ett modernt femvåningshus med 29 yteffektiva lägenheter i kvarteret Pantern.

DET PERFEKTA BOENDET

Efter närmare sextio år i en villa i Valla valde Bo och Hjördis Björnberg att flytta in till stan.

1


Vd har ordet

Pandemin har som ni vet tagit fart igen och för att bidra till att minska smittspridningen har vi ändrat en del rutiner på KFAB. Vår kundtjänst hade öppet några timmar om dagen i början av hösten men stängde igen när antalet smittade i Katrineholm åter ökade. Det går förstås att nå oss på telefon, mejl eller via Mina sidor precis som vanligt. Vi följer utvecklingen kring covid-19 noggrant och ser till att anpassa vardagen till aktuella riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regeringen. När det gäller felanmälan åtgärdar vi i stort sett bara akuta fel just nu. Till akut räknas sådant som riskerar skada människor eller hus exempelvis trasiga eluttag och annat elektriskt, stopp i avloppet och vattenläckor. Så hör av dig snarast om du har ett sådant fel i din bostad. Jag hoppas att ni har förståelse för vår prioritering och att det handlar om att skydda såväl hyresgäster som personal från smitta. När pandemin klingat av kommer vi återigen att ta hand om ärenden som inte är akuta. Fram till dess arbetar vi på med en hel del annat som du kan läsa om i det här numret. Vi har nyligen börjat bygga nya Järvenskolan, renoverat klart Villa Björkbacken och fått alla fem våningar på plats i vårt nya hyreshus i kvarteret Pantern. Vi har även träffat två av våra hyresgäster som stortrivs i kvarteret Hästen. Ta hand om er och jag önskar att ni får en fin julledighet trots att inget är som vanligt det här året. Ingmar Eriksson vd

Kundcenter har tillfälligt ändrade öppettider Med anledning av Covid-19, coronaviruset är vårt kundcenter stängt tillsvidare.

Lägenhetsunderhåll (HLU) Hur vill du att det ska se ut hemma hos dig? Har du kanske tröttnat på tapeten? Inga problem, vi hjälper dig!

Vi har utökade telefontider. Telefontid vardagar 10.00-12.00 och 13.00-15.00. Välkommen att ringa oss på telefon 0150-571 30.

Under december kommer alla hyresgäster få information om vilka renoveringar som kan göras i just sin lägenhet. Håll utkik i brevlådan och glöm inte att skicka in dina önskemål.

GÖR ALLA DINA ÄRENDEN PÅ MINA SIDOR Du vet väl om att du enkelt kan logga in med ditt Bank-ID och göra dina ärenden på Mina sidor och i vår bostadsapp. På Mina sidor kan du bland annat göra felanmälan dygnet runt, söka lägenhet, se erbjudanden och förslag på lediga lägenheter, se dina avtal och hyresavier, ta fram ditt OCRnummer, ställa dig i kö och göra intresseanmälan på lägenheter. Ladda ner appen via AppStore eller Google Play i din mobil eller surfplatta. Sök efter ”katrineholm bostad”.

NOMINERA DIN BÄSTA GRANNE Har du en bra granne som du tycker gör det där lilla extra och som du tycker är värd att uppmärksamma? Nu vill vi ha in nomineringar till "Bästa grannen 2020". De tio första som lämnar in nominering får som tack för hjälpen en blomstercheck. Så se till att skicka in din nominering och passa själv på att vara extra snäll mot din granne. Så här gör du; Skriv ner några rader om vad som utmärker personen och vad gör din granne för grannskapet? Mejla till bostad@kfab.se. Vi vill ha ditt bidrag senast 31 januari 2021. Pssst! Fina priser utlovas till den som vinner "Bästa grannen 2020".

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK OCH INSTAGRAM @kfabfastigheter

2

@katrineholmsfastighetsab


Nya Järvenskolan

Anders Nordh projektansvarig på KFAB, Magdalena Norin, rektor på Järvenskolan och Johan Söderberg, ordförande i Bildningsnämnden utanför det som ska bli den nya skolan.

Modernt, tryggt och hållbart En stor skola som rymmer åtta mindre. Det är upplägget när nya Järvenskolan byggs. Här finns den pedagogiska visionen med redan från början. Det blir en transparent byggnad utan traditionella korridorer. Istället skapas hemvisten utformade för att möta elevernas olika behov. Nya Järvenskolan är den ekonomiskt största kommunala satsningen i Katrineholms historia. Visionen är en ljus och öppen skola där alla kan känna sig trygga. Det ska vara hållbart ur pedagogiskt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Visst låter det bra, men många är oroliga för att skolan blir så stor. Debatten har pågått en längre tid i dagspress och sociala medier. Järvenskolans rektor Magdalena Norin, KFAB:s byggprojektledare Anders Nordh och Bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg förstår oron, men ser också vilka fördelar den nya skolan kommer att

medföra för både elever och lärare. På skolan kommer det att finnas plats för 1300 elever. Det låter mycket, men större delen av skoldagen kommer eleverna att tillbringa i sina respektive hemvister. Ett hemvist är en avdelning i skolbyggnaden för 100-160 elever och deras lärare. I hemvistet finns klassrum, grupprum, elevarbetsrum, samlingsrum, elevskåp och toaletter. Det finns också ett studielandskap med öppna ytor för självstudier och en lounge med kylskåp och diskbänk där eleverna kan vara när de inte har lektion. Lärarlaget har sina arbetsplatser i hemvistet, mitt i elevernas vardag.

3

– Tanken är att lärarna ska vara tillgängliga för eleverna en större del av skoldagen. Idag vistas eleverna i tre olika byggnader och det blir en hel del förflyttning mellan skolorna då ingen har uppsikt över ungdomarna. Vi vet att risken för mobbing och annat är som störst vid de tillfällena, säger Magdalena Norin. I nya Järvenskolan kommer bara de lärare och elever som ingår i ett hemvist och har en personlig tagg att kunna komma in eftersom ytterdörrarna ska vara låsta. Meningen är att det ska bli som en liten skola i den stora skolan där elever och lärare får mer kontakt och lär känna varandra bättre.


Nya Järvenskolan

– I Röda huset, där vi är inhysta i Lindengymnasiets gamla lokaler, har vi provat det här arbetssättet en tid. Det kan ses som ett pilotprojekt som fallit mycket väl ut, berättar Magdalena Norin.

Magdalena Norin Rektor Järvenskolan

Johan Söderberg Bildningsnämndens ordförande

Där förfogar skolan över ett helt våningsplan och i den högra korridoren har fyra sjundeklasser och ett lärarlag sin bas. Alla teoretiska lektioner hålls i våningens klassrum. Här finns även elevernas skåp och personalens arbetsplatser. Det har blivit en tryggare miljö både för eleverna och för lärarna, menar Magdalena Norin. – Upplägget gör det lättare att se och snabbt fånga upp om någon elev mår dåligt. När det fungerar som bäst blir hemvistet som en enda stor bonusfamilj. Eleverna är inte bara hänvisade till en mentor utan alla lärare i laget är lika insatta och eleven kan prata med den de känner för. Jag har arbetat på en liten skola med en sådan organisation och har mycket goda erfarenheter därifrån. Hemvisterna är speciellt utformade för att möta elevernas olika behov. Fördelningen mellan klassrum, grupprum och elevrum gör det möjligt att ha lektioner med en stor grupp, mindre grupper med behov av mer hjälp och även enskild undervisning. Lärarna kan arbeta tätare och pedagogiskt hjälpas åt på ett annat sätt än i dagsläget.

Anders Nordh Byggprojektledare KFAB

– Det är helt omöjligt att få till en sådan pedagogik i de gamla skolorna utformade med klassiska korridorer baserade på ett helt annat

4

sätt att undervisa. Men här har vi möjlighet att utgå från de behov som finns idag. Vi kan skapa förutsättningarna från början i nya Järvenskolan, säger Magdalena Norin. Eleverna och lärarna kommer inte att få ha skor på sig i hemvisterna. Det blir en betydligt renare inomhusmiljö och mindre slitage samtidigt som ljudnivån minskar. Stort ljusinsläpp, god ventilation och bra ljuddämpning är självklara delar i den nya skolmiljön. KFAB:s byggprojektledare Anders Nordh poängterar att det är viktigt att skapa trygga miljöer även i matsal, samlingsrum, bibliotek och entréer. – Arkitekten har sett till att undvika undanskymda vrår och mörka hörn där otillåtna saker kan hända utan att någon vuxen märker det. Byggnaden ska i så stor utsträckning som möjligt vara transparent. Det är viktigt att bygga på ett sätt som motverkar mobbing och passar dagens pedagogik. Enligt de slutliga ritningarna blir det en byggnad i fyra våningar med stora glaspartier och höga miljökrav. Två hemvister ryms på varje våning och på entréplanet byggs ett stort mat-torg med höga fönster som sträcker sig över två våningar. Här finns också två mindre matsalar och skolköket. Skolan länkas till Tallåsskolan genom en överbyggnad i glas som gör att skolans fasad blir fullt synlig och inte inskränker några kulturvärden.


Nya Järvenskolan

Beslutet om en ny skola togs för flera år sedan och Bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg är glad att byggnationen äntligen kommit igång. – Redan från början bildades en grupp med lärare, rektorer, ansvariga för skolrestauranger och lokalvård, fackförbundsrepresentanter och byggansvariga. Delaktighet i planeringsarbetet var viktigt för att få flera perspektiv. Vi åkte och tittade på några andra skolor för att inspireras av olika lösningar och även undvika de misstag som de gjort. Men byggstarten drog ut på tiden eftersom den planerade sammanbyggnaden med Tallåsskolan blev föremål för en utredning av Länsstyrelsen. Det var viktigt att inte Tallåsskolans fasad förändrades på något avgörande sätt eftersom den drygt sjuttioåriga skolans arkitektur har kulturhistoriska värden. Efter att sammanbyggnaden ritats om kunde byggprocessen fortsätta. – Under avbrottet för utredningen upplevde pedagogerna att de inte längre var delaktiga. Det var olyckligt från vår sida att vi inte säkerställde att de kände sig delaktiga under hela resans gång. Helt klart fick vi en fnurra på tråden, berättar Johan Söderberg. Han fortsätter: – Men när vi väl hade en träff med lärarrepresentanterna igen upplevde jag att känslan av delaktighet kom tillbaka. Arbetet tog ny fart. Det är ju pedagogerna som ska jobba i de här miljöerna så det var verkligen ett måste att de skulle vara med i processen.

Johan Söderberg, Magdalena Norin och Anders Nordh är alla överens om att nu är det viktigt att kommunicera till allmänheten vad den nya skolan kommer att innebära i praktiken. De har knappt två år på sig innan eleverna kliver in genom skolans portar för allra första gången hösten 2022.

FAKTA Total yta 9 650 kvm, varav skola 8 500 kvm, idrottshall 1 150 kvm Inflyttning Augusti 2022 Antal elever 1 300 Entreprenör NCC Total kostnad 258 500 000 kr Miljökrav Miljöbyggnad Silver

5


Villa Björkbacken

En tidsresa Varje gammalt hus har sin egen historia, så även Villa Björkbacken på Tegnérvägen 8 i Katrineholm. Ett intensivt antikvariskt detektivarbete och en omfattande renovering har blottlagt och återställt en hel del av husets ursprung.

När Ragnar Östberg ritade villan 1905 var det som privatbostad för en familj, men ganska snart delades huset upp i flera lägenheter. Sedan blev det skola och under en period var det café. Nu är det återigen lägenheter. Fem individuella hem, vart och ett med sin egen prägel där färger, mönster och detaljer är starkt förankrade i det historiska, kombinerat med moderna kök och badrum. – Det här är en kulturhistoriskt värdefull byggnad och då ska den enligt lag inte förvanskas. Men allt behöver inte vara som det ursprungligen var. Om man har ett hus med ombyggnader från olika epoker säger även varje förändring något om huset och tiden, förklarar Stina Svantesson som är byggnadsantikvarie på AIX Arkitektkontor. Hon har både gjort förundersökningen och tagit fram underlaget för hur huset ska renoveras på bästa sätt utifrån de antikvariska värdena. Lager av tapeter berättar om olika epoker som passerat och kanske även något om människorna som bott där.

nierar med grundstämningen för den här tidsperioden, säger Stina Svantesson. Bottenvåningens största rum med sitt enorma burspråk har med vår tids blick en annorlunda färgkombination. Taket har en kall mörkt brunröd nyans medan väggpanelerna är ljust grönturkosa och den blommiga tapeten av brittiska mönstervirtuosen William Morris knyter ihop det hela. Det blir magnifikt tillsammans med golvens vaxade ekparkett. Här finns också en stor öppen spis i jugendstil med en detaljerad sättugnsplatta från Stafsjö Bruk. Snickaren Ernie Arnell Axelsson har ansvarat för den praktiska delen av renoveringen. Efter mycket letande fick han tag i munblåsta glasrutor från Polen att ersätta de trasiga med i burspråkens fönster. Han har inrett med hatthyllor i originalutförande, sökt tills han funnit handtag till dörrar, skåp och lådor som ser ut precis som vid förra sekelskiftet. Likadant med trapphusens lampor som har droppformade glaskupor identiska med den tidens armatur. Men ibland har han fått tänka om. En ursprunglig klädkammare fungerade under en period som telefonhytt och har nu blivit ett modernt badrum. En mörk vind med klassiska förråd har omvandlats till en charmig vindsvåning i vitt med takfönster och frilagda bjälkar.

– Vi har fuktat tapetbitar för att få isär dem och se de vilka mönster husets invånare valt. Vi har även skrapat på målade ytor, undersökt snickerier och golv. Sedan har vi sammanställt ett detaljerat förslag på nya tapeter, linoleummattor och färgnyanser som ligger så nära ursprungsutfö- Stina Svantesson nämner en överraskande randet som möjligt. Färgsättningen harmo- detalj de funnit i huset.

6

– Från det som var ingenjörens rum på andra våningen gick en liten smal dörr direkt in till jungfrukammaren. Villa Björkbacken har även bjudit på andra överraskningar. Som att mer än hundra meter avloppsrör behövde bytas ut, golvet i källaren grävas upp och en vattenskada åtgärdas. Lägg där till en asbestsanering och ett extremt lutande golv som rätats upp. Utvändigt har huset också fått ett lyft. Gavlarnas övre del är klädda i spån som var modernt vid den här tiden och typiskt för nationalromantisk arkitektur. De tunna spånen kommer från riktigt gamla tallar och vartenda spån har penselmålats av sommarjobbande ungdomar. De har sammanlagt målat imponerande 4 200 stycken som sedan monterats på husgavlarna efter gamla principer. Tillsammans med professionella hantverkare, gymnasielever från bygg- och anläggningsprogrammet på Katrineholm Tekniska College och sommarjobbarna har Ernie Arnell Axelsson steg för steg fört villan till sitt nuvarande skick med hjälp av Stina Svantesson detaljerade underlag. Den första november var det dags för de första hyresgästerna att flytta in och det gamla huset kommer att fyllas av nya berättelser och fortsätta skapa sin alldeles egen historia.


Villa Bjรถrkbacken

7


Nya bostäder

Bo nytt och smart Just nu bygger KFAB ett modernt femvåningshus med 29 yteffektiva lägenheter. Det blir ljusa, stilrena och mycket välplanerade bostäder, allt från ettor till fyror. Huset ligger i hörnet Villagatan/Läroverksgatan i Katrineholm.

en fyra 69 kvadratmeter. Eftersom lägenheterna är små och yteffektiva har KFAB ansökt och beviljats statens investeringsstöd som innebär att kostnaden för totalinvesteringen sänks, vilket i sin tur ger hyresgästen en lägre hyra jämfört med normalpriset för motsvarande nyproduktion. Huset byggs på en markyta som tidigare var parkering och närmaste granne är den före detta arbetarlängan Hemgården med sin tidiga 1900-talsarkitektur. I kvarteret möter gammalt nytt.

Haris Pasovic är byggprojektledare på KFAB och är ansvarig för projektet. Taket, väggarna, balkongerna och trapporna är på plats i det som ska bli KFAB:s nya hyreshus. Snart är det dags att sätta kakel i badrummen, montera köksinredning och tapetsera. Till hösten 2021 beräknas de första hyresgästerna kunna flytta in. Varje lägenhet kommer att ha en förhållandevis liten yta men är i gengäld mycket genomtänkt och välplanerad. Huset kommer att ha 1:or, 2:or, 3:or och 4:or. En etta kommer att vara 36-39 kvadratmeter och

Här blir det lätt att trivas. Hälften av hyresgästerna får balkonger eller uteplatser där de kan blicka ut över staden. De andra balkongerna och uteplatserna har utsikt mot den stora innergården som gjordes om i våras. Här finns numera fina planteringar, belysning, bänkar, hängmattor, grillplats och gungor samtidigt som allén från förra seklet fortfarande står kvar som en påminnelse om dem som bodde här då. Invändigt kommer lägenheterna att vara ytsmarta. Det innebär att varje kvadratmeter är noggrant planerad för att bostaden ska kännas så stor och funktionell som möjligt. Planlösningen är öppen. Köket har ett modernt vitt Vedumkök med smart och funktionell inredning. Ettorna har spis med keramikhäll. Övriga lägenheter har inbyggd induktionshäll, ugn och micro. Det ingår också diskmaskin och en kombinerad tvättmaskin/

8

torktumlare. Badrummen är helkaklade med plastmatta i stenmönster på golvet. Boendestandarden är hög och alla lägenheterna har genomgående klassisk ekparkett i alla rum. Varje lägenhet kommer att ha en stilren neutral bas i vita toner som gör att den är hållbar genom olika trender och det blir lätt för hyresgästerna att sätta sin egen prägel på bostaden. Till granne kommer hyresgästerna att ha högstadieskolan Järven och strax intill finns flera förskolor, Skogsborgsskolan, några restauranger och många träningsmöjligheter både på Backavallen och i Duveholmshallen. Från det nya huset är det bara en kort promenad till stadskärnan med sina butiker och caféer. Det är också nära till både buss- och järnvägsstationen för den som pendlar. Med cykel rullar man dit på några minuter men det går också att ta bussen som stannar utanför porten. För hyresgäster som har egen bil finns det möjlighet att hyra parkeringsplats eller garage i anslutning till huset. Fasaden kommer att få puts i vitt och sandbeige och på taket blir det solpaneler som ska försörja de boende med elektricitet. Huset byggs i något som kal�las Miljöbyggnad Silver som är en svensk certifiering vilket innebär höga krav på bland annat material, energi, luftkvalitet, fuktsäkerhet och hur mycket dagsljus som kommer in i lägenheterna.


Nya bostäder

Snart påbörjar vi uthyrningen! Är du intresserad av att bo i kv. Pantern? Välkommen att kontakta kundcenter! Besökstid: vardagar 10.00–12.30 Telefontid: vardagar 13.00–15.00 Telefon: 0150-571 30 E-post: bostad@kfab.se

59


Jämställdhet

Jämställdheten på KFAB ökar. För tio år sedan arbetade nästan bara män i bolaget. Idag är en tredjedel av de anställda kvinnor. Men jämställdhet handlar inte bara om kön utan även om ålder, ursprung, religion och tillgänglighet.

Jämställdheten ökar Fler kvinnor inom typiskt mansdominerade yrken, lägre medelålder och fler bostäder som är tillgänglighetsanpassade är några viktiga framsteg vi gjort inom jämställdhet på senare år. Men vi har en hel del kvar att göra, konstaterar Ingmar Eriksson, vd på KFAB.

För en tid sedan gick det att läsa i en rad olika nyhetsmedier att fastighetsbranschen är den mest jämställda av alla. Utgångspunkten var en rapport från Albright* som mätt andelen kvinnor i ledningsgrupperna hos börsnoterade bolag. Men ett fastighetsbolag är ju så mycket mer än sin ledningsgrupp, alla är inte börsnoterade och jämställdhet har betydligt fler aspekter än fördelningen mellan kvinnor och män. *Albright är en partipolitisk och icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i näringslivet. De ger regelbundet ut rapporter.

Så hur ser det egentligen ut med jämställdheten på KFAB? Ingmar Eriksson som varit vd sedan 2011, berättar att för tio år sedan var KFAB en arbetsplats som bestod nästan enbart av män. Men mycket har förändrats. – Nyligen fick vi en kvinna på posten som ansvarig för byggprojektledarna och under året har två kvinnor börjat som förvaltare hos oss. Det är extra roligt eftersom det är svårt att få kvinnliga sökande till båda de här tjänsterna. Förvaltarna är nu den mest jämställda arbetsgruppen med 50/50.

10

Han säger att de allra flesta upplever det positivt när det är en mix av könen på en arbetsplats. – Ofta blir stämningen och dynamiken i personalgrupperna bättre och mycket av den där grabbiga och lite hårda jargongen försvinner. Enligt Ingmar Eriksson är det på kontoret som jämställdheten har varit lättast att uppnå. Där är 53,3 procent av de anställda kvinnor. Svårast är det att få kvinnor till fastighetsskötaryrket. Endast 8 procent är kvinnor i dagsläget.


KFAB informerar – Det finns en uppfattning om att arbetet är fysiskt krävande som kanske skrämmer, men det går oftast att lösa genom att man hjälps åt. Förmågan att bemöta hyresgästerna på ett bra sätt och se vilka behov som finns är egentligen en ännu större del av yrket. Totalt är 31,1 procent på KFAB kvinnor och 68,9 procent män. Ingmar Eriksson välkomnar även sökande som inte definierar sig som något av de två könen. Men jämställdhet har ett spektrum av perspektiv. Han nämner ålder. – Vi har en snittålder runt 50 och vill få in yngre medarbetare. Den senaste tiden har flera unga börjat hos oss och det känns jätteroligt. Medelåldern har sjunkit med 2 år under 2020 då vi nyrekryterat. De äldre bidrar med erfarenhet och de unga för in nya friska idéer. Båda delarna behövs för att bolaget ska utvecklas. Därför är blandad ålder minst lika viktig som en jämn könsfördelning. KFAB behöver bli bättre på att representera olika kulturer och religioner bland personalen anser Ingmar Eriksson. Där har de inte kommit lika långt än. – Vi har hyresgäster som kommer från många olika länder med andra kulturer och religioner. Det är viktigt på sikt att det också märks i personalgruppen, fortsätter Ingmar. Ännu ett perspektiv är tillgänglighet. Den som har en funktionsnedsättning ska kunna bo och leva på samma villkor som andra hyresgäster. – Det fungerar i våra nybyggda fastigheter som är ritade och byggda utifrån moderna tillgänglighetskrav. Däremot är det inte optimalt i våra äldre hyreshus som byggdes långt innan de kraven fanns med i bygglagen. Därför är jag extra glad att vi haft möjlighet att bygga nytt under de senaste åren och nu kan erbjuda tillgänglighetsanpassade bostäder, avslutar Ingmar Eriksson.

Inomhustemperatur

Nicklas Johansson

Alla upplever temperatur på olika sätt. Energitekniker Vissa fryser och en del tycker att det är KFAB för varmt. För att det ska vara en behaglig temperatur i din lägenhet strävar vi efter att hålla en inomhustemperatur på omkring 20-22°. Denna temperatur upplever de flesta som lagom varmt. Vår energitekniker Nicklas Johansson svarar på de vanligaste frågorna om inomhustemperaturen. Vad ska temperaturen vara på i min lägenhet?

Temperaturen i din bostad ska vara lägst 20 grader, det är en överenskommelse mellan KFAB och Hyresgästföreningen. Om det är kallare än så kan det bero på att vädret har slagit om snabbt och att fastighetens värmesystem inte hunnit med att ställa om till att producera mer värme. Det kan också finnas luft i elementen eller ventilen i termostaten på elementet kan ha fastnat i stängt läge.

Hur mäter jag temperaturen i min lägenhet?

För att mäta om rummet håller rätt temperatur är det viktigt att du mäter på rätt sätt. Du mäter temperaturen i mitten av rummet ca 1,5 meter upp från golvet. Är det 20 grader har du en normal inomhustemperatur.

Elementen är kalla, betyder det att värmen är avstängd?

Värmen styrs automatiskt av utetemperaturen. När utetemperaturen varierar mycket kan det ibland förekomma en viss fördröjning i värmesystemet. Elementet kan alltså vara kallt om temperaturen i lägenheten är över 20 grader.

Behöver jag lufta mina element?

För att få ut maximalt med värme ska elementen vara varma upptill och kallare längre ner. Tänk på att inte täcka för elementen med tjocka gardiner eller möbler. Ibland behöver elementen luftas. Gör en felanmälan via Mina sidor så hjälper vi dig med det.

Vad gör jag om temperaturen är under 20 grader?

Om du har en rumstemperatur som är lägre än 20 grader ska du felanmäla detta på kfab.se under Mina sidor. Det går även bra att ringa till oss på telefon 0150-571 11, vardagar 07.30-09.30 och 13.30-15.00. När du registrerat en felanmälan kommer vi och mäter temperaturen på plats. Vi kontrollerar också att både element och ventilation fungerar som det ska och om något annat behöver justeras för att det ska bli varmare i din lägenhet.

11


Nya medarbetare

Jeanette Dahlin - Förvaltare Ålder: 32 år Aktuell: I september i år började jag som ny förvaltare för verksamhetslokaler. Hit räknas bland annat skolor, förskolor och äldreboenden. Om nya jobbet: ”Jag ska se till att fastigheterna är hela, trygga och varaktiga. Det handlar både om förebyggande arbete och åtgärder när fel uppstått. För det är inte bara att laga och fixa eftersom det till stor del av tiden är människor i lokalerna som vi måste anpassa oss efter. Det gäller att orsaka så lite störningar som möjligt för verksamheterna. Jag ansvarar också för att följa upp budgeten så att vi prioriterar rätt, för det är ju tyvärr så att vi inte kan göra allt på en gång. Då är det viktigt att allt sker i rätt ordning.” Bakgrund: Utbildad högskoleekonom med inriktning mot fastighet och organisation. Tidigare: ”Jag har jobbat på en ekonomiavdelning, på Lantmäteriet, som fastighetsmäklare och även med förvaltning av kommersiella lokaler.”

Sandra Linander - Förvaltare Ålder: 35 år Aktuell: Började arbeta som förvaltare för bostäder i maj i år. Om nya jobbet: ”Jag ansvarar för hyreshusen i södra delarna av Katrineholm. Det är mitt jobb att ha övergripande koll på helheten och veta vad som ska göras, när och hur mycket det kostar. Det är viktigt med en långsiktig underhållsplan för att undvika överraskningar och kunna göra val som minskar klimatpåverkan. I mitt uppdrag ingår besiktningar både av lägenheterna och hela byggnaderna. Jag ser över fasader, fönster, trapphus, belysning, tvättstugor och utemiljöer. Just nu målar vi om i flera trappuppgångar.” Bakgrund: ”För några år sedan bytte jag bana. Mitt mål var att hitta ett socialt jobb där jag får ha mycket kontakt med människor och kan utvecklas inom yrket. En studievägledare tipsade om fastighetsförvaltare och jag gick en fastighetsförvaltarutbildning i Stockholm. Det kändes rätt för mig. Jag tyckte det var intressant och väldigt allmänbildande att lära sig ta hand om fastigheter.” Tidigare: ”Jag har arbetat som polis i åtta år.”

Andreas Berglind - Förvaltare Ålder: 22 år Aktuell: Ny fastighetsförvaltare för KFAB:s bostäder. Började den 27 april i år. Om nya jobbet: ”Jag ska bibehålla fastigheterna i ett gott skick och planera för underhåll och renoveringar. Det är viktigt att göra rätt för att få byggnaderna att hålla så länge som möjligt. Att begränsa kostnaderna ingår också i mina uppgifter. Sist men inte minst är en jätteviktig del i mitt arbete att få nöjda hyresgäster.” Bakgrund: ”På gymnasiet gick jag Bygg- och anläggningsprogrammet i Katrineholm. Direkt efter utbildade jag mig inom teknisk fastighetsförvaltning på en yrkeshögskola i Stockholm.” Tidigare: ”Arbetat som snickare på Tegelstaden Bygg AB. Under gymnasietiden var jag med och renoverade KFAB:s fastighet Nybygget på Djulö.”

12


Nya medarbetare

Sandra Hjelm - Byggprojektchef Ålder: 38 år Aktuell: Började 1 november som ny byggprojektchef. Om nya jobbet: ”Jag har ansvar för helheten och kommer att fungera som spindeln i nätet. Framför allt ska jag ha övergripande koll på vår nybyggnation och större renoveringar. Det handlar om ekonomi och att prioritera rätt. Jag ska se över hur vi kan förbättra, hitta besparingar och minimera överraskningarna i våra projekt samtidigt som vi har fokus på hållbarhet och miljö.” Bakgrund: ”Jag är högskoleingenjör och läste Byggteknik och design på KTH i Stockholm.” Tidigare: ”Senast kommer jag från en tjänst på Skanska där jag under fem år ansvarade för ekonomi och inköp av bland annat entreprenörstjänster. Innan dess var jag på PEAB i tio år.”

Ulrika Östergren - Projektcontroller Ålder: 49 år Aktuell: Började som KFAB:s nya projektcontroller i augusti. Om nya jobbet: ”Det handlar om ekonomisk styrning av underhålls- och nybyggnadsprojekt. Min främsta uppgift är att följa upp ekonomin och hålla koll på budgeten. Jag jobbar också med förbättringsarbeten genom att skapa tydliga rutiner med hjälp av checklistor så att inget glöms bort. Det är även min uppgift att hålla ihop ansökningar om olika typer av statligt stöd.” Bakgrund: Utbildad byggnadsingenjör och civilekonom. Tidigare: ”Jag jobbade med ekonomisk styrning och förbättringsarbeten på Ericsson i 15 år här i Katrineholm innan de la ner. Efter det var jag på ett större byggföretag i Norrköping och kommer senast från en tjänst på Transportstyrelsen.”

Nicklas Johansson - Energitekniker Ålder: 36 år Aktuell: Ny energitekniker på driftenheten. Om nya jobbet: ”Jag är tillsammans med mina kollegor i driftgruppen ansvariga för energin i alla KFAB:s fastigheter, både hyreshus och verksamhetslokaler. Målet är att få optimal värme och ventilation och jag jobbar framför allt med värmen. Det gäller att få ut rätt mängd värme och kyla vid rätt tidpunkt och på rätt sätt. Olika byggnader och olika rum i samma byggnad behöver regleras utifrån specifika förutsättningar. Temperaturen påverkas av om det finns fönster mot söder där solen ligger på och värmer eller om rummet har flera ytterväggar som kyler ner. Mitt uppdrag är att skapa ett så jämnt inomhusklimat som möjligt.” Bakgrund: Utbildad VVS-ingenjör. Tidigare: ”Jag har arbetat som konstruktör/projektör av värme och ventilationssystem. Innan jag utbildade mig arbetade jag både som fastighetstekniker och servicetekniker.”

13


Trivsel

”Allt är nytt och fint. Vi har nära till stan samtidigt som vi har Åsen utanför.”

14


Trivsel

Det perfekta boendet Efter närmare sextio år i en villa i Valla valde Bo och Hjördis Björnberg att flytta in till stan. Sedan tre år tillbaka bor de i KFAB:s nybyggda hus i kvarteret Hästen i centrala Katrineholm. Och de stortrivs. – Vi har aldrig haft det så bra som nu, säger Bo Björnberg och lägger armen om hustrun Hjördis. I 60 år har de levt tillsammans. Bo ser tillbaka på ett hektiskt arbetsliv som brobyggare med resor runt om i världen och oftast bara helgerna hemma med familjen. Ibland inte ens det. Hjördis tog till stor del själv hand om barnen och skötte villan hemma i Valla samtidigt som hon arbetade på Kronfågel. Men det var då. Nu har de tid för varandra. Dessutom slipper de trapporna i villan, trädgården som ska hållas fin och allt annat fix som det medför att vara villaägare. Båda konstaterar att det är en lyx att kunna ringa felanmälan och KFAB:s personal kommer och fixar det. – Alla är så vänliga och hjälpsamma, säger Hjördis. Boendet passar dem perfekt och är över deras förväntningar. – Trots att vi bor precis vid rondellen är det så tyst. Vi hör inte trafiken alls inne i lägenheten. När vi ska sova är det lika knäpptyst som när vi bodde i Valla. Det är bara på balkongen vi hör bilarna, men den är inglasad så det går att dra för om vi skulle vilja, säger Bo. – Men vi bor ju i en stad så lite stadsljud kan man väl ha, tycker Hjördis. Det var tre år sedan de tog beslutet att flytta ifrån Valla där de bott under i stort sett hela sitt gemensamma liv.

– Ja, Hjördis hade tagit upp det några gånger innan, men det tog ett tag innan jag var redo att flytta. Fast jag ställde oss faktiskt i kö hos KFAB redan när vi pratade om det första gången, erkänner Bo. Det var bra, för när de väl bestämt sig för att flytta gick det snabbt. Villan fick nya ägare nästan genast och i samma veva blev paret erbjudna en trerumslägenhet i kvarteret Hästen. Huset var helt nybyggt och precis inflyttningsklart då. – Det var en perfekt lösning för oss. Allt är nytt och fint. Vi har nära till stan samtidigt som vi har Åsen utanför, säger Bo. De promenerar på Åsen så ofta de kan och båda uppskattar att det är så enkelt att ta sig ut i naturen. – Jag har fått ont i ryggen och behöver käpp, men det finns bänkar med jämna mellanrum längs stigen så jag kan vila under våra promenader, säger Hjördis. Däremot kan hon inte följa med maken på cykelturer längre. Cykling var deras gemensamma intresse under många år. Numera cyklar Bo själv när makan vilar en stund på eftermiddagarna. Med ålderns rätt. Hon fyller snart 90. Bo brukar cykla till Forssjö fram och tillbaka i stort sett varje dag. – Det blir en lagom runda. Förr cyklade jag tio-femton mil när jag gav mig ut. Det har blivit många lopp under åren. Men det har jag slutat med. Likadant är det med vintercykling. Jag är ju ändå 87 nu.

15

Eller har inte riktigt slutat. Bo har bara hittat ett annat sätt att cykla på vintern. Han tar med oss till förrådet och plockar fram en cykelhållare. Med van hand lyfter han upp cykeln och skruvar fast den på hållaren. Framhjulet står fortfarande på golvet medan bakhjulet hänger fritt i luften. Sen svingar han benet över ramen och börjar trampa. – Här kan jag sitta och cykla hur mycket jag vill. Det spelar ingen roll om det är isigt och halt ute. Det är perfekt. På vägen från förrådet hälsar han på flera grannar och småpratar lite. Han konstaterar att de trivs med sina grannar. – Alla är så trevliga. Det är bra stämning. För ett tag sedan lagade jag en grannes cykel. Han blev jätteglad och kom med två flaskor vin. En för att jag lagat den åt honom och en för att han slapp göra det själv, skrattar Bo och tillägger att han brukar pumpa däcken åt några andra grannar också. Han tycker det känns fint att kunna hjälpa till. Och så kliar det lite i fingrarna när han ser en trasig cykel. Intervjun blir ett välkommet avbrott för Bo och Hjördis i en annars ganska isolerad tillvaro på grund av pandemin. Vi träffas utomhus trots att temperaturen bara visar några grader och det blåser från norr. Men Bo och Hjördis verkar inte känna av kylan. De håller om varandra och ler med en värme som ingen nordanvind rår på.


Överslitage i lägenhet

– Det är viktigt att alltid anmäla en skada i bostaden eller de gemensamma utrymmena så fort den uppstått. Ett stopp i avloppet eller ett trasigt kakel kan snabbt bli en omfattande vattenskada om det inte lagas i tid, säger Maria Doktare som är enhetschef för Förvaltningsavdelningen på KFAB.

16


Överslitage i lägenhet

Oops! En fläck. Ett hack. En spricka. Ett nagellack faller ur badrumsskåpet rakt ner i handfatet, en stor blomkruka råkar läcka och det rinner ut vatten på parkettgolvet eller så använder barnen de nya tuschpennorna på tapeten. En olycka händer så lätt. Det trasiga ser inte bara trist ut - som hyresgäst kan du dessutom behöva betala för skadan.

En bostad blir nästan alltid lite sliten av att någon bor där särskilt när det är fler personer i samma hushåll. Normalt slitage behöver inte du som hyresgäst betala något för. Men om du, någon i familjen eller dina gäster varit oförsiktiga och orsakat skador räknas det som onormalt slitage. Då kan du bli skyldig att betala för renoveringen. Exempel på sådana skador är hål i garderobsdörrar eller skåpsluckor, trasiga tapeter, hack i bänkskivor och spruckna kakelplattor. Du kan också bli ersättningsskyldig ifall något av den fasta inredningen som fanns när du flyttade in saknas som till exempel brandvarnare, hatthylla, ugnsplåtar, skärbräda eller plastlådorna i kylskåpet. Samma sak gäller om du hällt ut fett i slasken, slängt våtservetter i toaletten, låtit bli att rensa avloppet i duschen från

hår och det blir stopp som går att härleda till din lägenhet. Du kan då bli skyldig att bekosta avloppsrensningen. I värsta fall kan det bli följdskador ifall du glömmer bort eller låter bli att anmäla stopp i avloppet, en trasig vattenkran eller ett sprucket kakel. Vattenläckor som inte åtgärdas blir snabbt vattenskador, kanske inte bara i din egen lägenhet utan vattnet kan även rinna ner till grannen. Sådana reparationer blir ofta väldigt kostsamma. Det är självklart att ta hand om och vårda sin bostad för de allra flesta, men det är viktigt att komma ihåg att gemensamma utrymmen som tvättstuga, källarförråd och soprum också ingår i ansvaret. Det händer att hyresgäster ställer ner möbler i källargångarna och slänger sopor utanför sopkärlen, ibland även utanför

17

soprummen. Då behöver KFAB:s personal ta hand om det. Annars drar soporna till sig råttor och möblerna kan hindra Räddningstjänsten både från att rädda liv och släcka elden om det skulle börja brinna. Det tar tid som de annars skulle kunna lägga på att höja standarden i bostadsområdena. Det kostar också pengar. En kostnad som i slutänden resulterar i högre hyra. Men du och dina grannar kan hjälpas åt att hålla ordning för att sänka de gemensamma kostnaderna och på så sätt undvika onödiga hyreshöjningar. På nästa sida kan du läsa om vad du som hyresgäst kan göra för att undvika skador och onormalt slitage i den egna bostaden.


KFAB informerar

Undvik skador och onormalt slitage i din bostad

Rätt

Här kommer några tips på vad du som hyresgäst kan göra för att undvika skador och onormalt slitage i den egna bostaden: Använd ytterkrukor eller sätt ett fat under blomkrukor som står direkt på golvet för att undvika fläckar som i värsta fall kan leda till vattenskador.

För att Den som b

Använd alltid en sänggavel eller sätt upp någon form av skydd vid huvudänden på sängen. Annars blir det stora fläckar på tapeten av hår och kuddar. Streck på tapeter från stolar eller andra möbler går ofta att få bort genom att använda ett suddgummi. Sätt en träkloss mellan listen längst ner vid golvet och soffbenen. Då undviker du att soffans ryggstöd glider mot tapeten och gör stora märken.

Men hur fungerar det och vad kommer det egentligen att innebära för hyresgästerna? Anna-Karin Jönsson som är utvecklingsstrateg på KFAB svarar.

Om du vill tapetsera eller måla väggarna själv i din lägenhet måste det vara gjort på samma sätt som om en utbildad målare skulle ha gjort det, fackmannamässigt. Det innebär att du måste använda skyddspapper på golvet, tejpa med papperstejp längs taket, runt eluttag, lysknappar, dörrkarmar, fönster, element och lister. Du får absolut inte måla över till exempel lister eller rörledningar. Använd krokar och korgar med sugproppar eller självhäftande klister på väggarna i badrummet och kaklet i köket. Gör aldrig någonsin hål i våtrumsväggar eller kakelplattor genom att borra eller spika. Det kan bli vattenskador. Torka av fett från tallrikar och stekpannor med ett hushållspapper istället för att skölja av dem. Om du har använt stora mängder matfett, till exempel för att fritera, måste du samla upp fettet i en dunk eller PET-flaska som du lägger i tunnan för restavfall i soprummet. På KFAB:s kundcenter finns miljötrattar att hämta utan kostnad. Skaffa en sophink som du ställer in i badrummet. Där ska du slänga tops, våtservetter, bindor, tamponger, kondomer, bomullstussar och annat. I toalettstolen får du bara spola ner sådant som kommer ur kroppen och toalettpapper annars blir det stopp i avloppet. Om du vill koppla in en egen disk- eller tvättmaskin måste du anlita en elektriker. Endast den som är behörig elektriker får göra elinstallationer. Felaktigt utförda elarbeten kan starta bränder, orsaka stora vattenskador och även leda till livshotande personskador. Texten baseras på information från Maria Doktare, förvaltningschef på KFAB.

18

Anna-Karin Jönsson Utvecklingsstrateg KFAB

VATTENFAKTA Varje dygn använder en person i Sverige i genomsnitt 140 liter dricksvatten. 60 liter går till personlig hygien. 30 liter krävs för att spola i toaletten. 15 liter behövs för att diska. 15 liter till att tvätta kläder. 10 liter används till att laga mat och dricka. 10 liter fördelas på övrigt som att städa och vattna blommor. Källa: Sörmland Vatten


KFAB informerar

ttvis vattenräkning

minska den totala vattenförbrukningen har KFAB börjat med individuell vattenmätning. m sparar på vattnet betalar mindre än den som använder mycket. Det blir mer rättvist, bättre för klimatet och är helt i linje med nya EU-direktiv och regeringens beslut.

Vad innebär individuell vattenmätning? Det betyder att vattenförbrukningen i varje lägenhet mäts och hyresgästerna betalar bara för den mängd vatten som var och en använt. Tidigare har all vattenkostnad delats lika och i en del av våra hyreshus är det fortfarande så. Varför vill KFAB införa individuell mätning? Vi har kunnat se en stor minskning av vattenförbrukningen i de fastigheter där vi infört mätningen. Det påverkar miljön positivt. Dels bidrar vi till att spara på planetens vatten och så går det inte åt lika mycket energi när en mindre mängd vatten ska värmas. Finns det fler fördelar med individuell mätning av vatten? Ja, absolut. Det är mer rättvist för våra hyresgäster. Med IMD (individuell mätning och debitering) betalar var och en bara för sin egen vattenförbrukning och kan dessutom påverka kostnaden genom att använda vattnet sparsamt. Våra hyresgäster behöver inte längre betala för grannar som förbrukar betydligt mer.

Finns det något sätt att själv kunna se hur mycket vatten som går åt i just mitt hushåll? Det är bara att logga in på Mina sidor på www.kfab.se. Där kan man se sin egen vattenförbrukning. I början kan det vara svårt att få en uppfattning om hur mycket som gått åt, men när mätningen har varit i gång under ett helt år kommer föregående års förbrukning månad för månad att vara synlig i ett stapeldiagram. Då blir det lätt att jämföra.

går det att spara ungefär 60 liter vatten varje gång. Det blir 21 900 liter på ett år om du duschar varje dag. Bara genom att stänga av vattenkranen medan du borstar tänderna eller rakar dig istället för att låta den stå och rinna sparar du upp till 19 liter vatten varje gång. Annars är det över 13 000 liter som rinner rakt ut i avloppet på ett år helt i onödan. Vatten som du måste betala för. Ett annat enkelt tips är att fylla diskmaskinen och tvättmaskinen varje gång istället för att köra halvfulla maskiner.

Kommer alla lägenheter att få individuell mätning? I dagsläget har alla våra nybyggda lägenheter IMD och tre, snart fyra av våra äldre fastigheter. Totalt är det cirka 300 lägenheter som omfattas av mätningarna. På sikt kommer i stort sett alla våra fastigheter att ha individuell mätning i enlighet med de EU-direktiv som finns och regeringsbeslut som fattats.

Är det någon idé för hyresgäster som ännu inte omfattas av IMD att spara vatten? Javisst är det viktigt ändå. Jorden har inte obegränsat med vatten. Vi blev påminda så sent som 2018 när vi fick en lång torrperiod då grundvattennivån drastiskt sjönk och många kommuner uppmanande hushållen att använda dricksvattnet med försiktighet.

Hur kan jag minska min vattenförbrukning? Ett sätt är att duscha snabbare. Genom att korta ner duschtiden med fem minuter

Men hur fungerar det egentligen? I alla lägenheter som omfattas av IMD ingår det en viss mängd vatten som baserar sig på hur stor lägenheten är. Förbrukar man mer än den mängden får man betala den överskjutande delen och den som använder mindre vatten får tillbaka mellanskillnaden.

19


Sponsring

Mycket rörelse och nya vänner Det är ett av höstens sista träningspass utomhus i Julita GoIF. Kvällssolen står lågt men vindarna är ljumma. Ett fyrtiotal killar och tjejer värmer upp. De springer och dribblar, passar och fintar. Det är både på lek och allvar med en stor dos gemenskap.

– Genom lagidrott får barnen vara en del av någonting där alla är beroende av varandra. Man lär sig också att hantera både framgång och motgång. Det finns en hel del personlig utveckling i att idrotta, säger Peter Hjelte som är ordförande och tränare i Julita GoIF vars barn- och ungdomsverksamhet utgör en stor del av föreningens arbete. Han konstaterar att barnen och ungdomarna tycker om att röra på sig och berättar hur de allra flesta kämpar på och tar i utan att klaga under träningarna. – Visst kan jag se att de generellt inte orkar lika mycket som barn gjorde förr. Det finns större drivkrafter till stillasittande idag än när jag själv var ung. Men desto större anledning att uppmuntra barn och unga att röra på sig, säger Peter Hjelte. Han vill egentligen inte skylla stillasittandet på de unga och refererar till vuxna som suckar och klagar över att barnen sitter klistrade vid sina skärmar. Men enligt Peter Hjelte gör de egentligen bara som föräldrarna gör. – Jag tror faktiskt att de vuxna många gånger rör på sig ännu mindre för det är helt klart lättare att engagera barn i föreningen än deras föräldrar, säger han med ett skratt. Idrottsföreningen är den lilla ortens knutpunkt och så har det varit sedan starten

1930. I Julita bor omkring 1300 invånare och Julita GoIF har 440 medlemmar. Det är var tredje Julitabo. Eller kanske var fjärde är mer korrekt eftersom föreningen även har medlemmar som bor på andra orter i närheten. – Föreningen är absolut en viktig del av samhället. Hit kommer både unga och gamla. De yngsta är bara lite över året och de äldsta runt nittio. Att vara med handlar lika mycket om att få ett socialt sammanhang som att röra sig. Vi är många som fått nya vänner och har vårt umgänge här, konstaterar Peter Hjelte. Han berättar att föreningen har något både för den som vill spela lite badminton eller innebandy bara för att det är kul och den som vill tävla för att bli riktigt bra på fotboll eller triathlon. Det finns också motionspass med simning, skidåkning, cykling och löpning samt en hel rad prova-påsporter för barn som dans, rugby eller friidrott. – Övervägande andelen medlemmar är killar, men ganska många tjejer är också med. Det är framför allt inom triathlon som tjejerna är dominerar. Det är också den sport som lockar flest medlemmar från andra orter. Peter Hjelte gick med i Julita GoIF när han var sju år gammal. Han spelade fotboll och badminton under många år. Nu, närmare trettio år senare och efter ett

20

långt uppehåll snörar han återigen på sig fotbollsskorna varje vecka. Känslan han fick för sporten som liten finns kvar och han hittade tillbaka. För fem år sedan blev Peter Hjelte föreningens ordförande. Ett uppdrag som han sköter helt ideellt precis som alla andra som engagerar sig i Julita GoIF. Ingen får lön eller arvode för att vara tränare eller sitta i styrelsen. Det skulle inte föreningen ha råd med. Ekonomin är beroende av medlemsavgifter och sponsorer. Det är sponsorerna som gör att de kan köpa in nya mål, åka på matcher, ordna träningsläger eller erbjuda ett helt lag likadana träningskläder. Peter Hjelte förklarar att en del sponsorer vill att pengarna ska gå till något särskilt som fotbollsmål, medan andra tycker att styrelsen kan avgöra hur pengarna ska användas. – KFAB vill att deras sponsring ska gå till barn- och ungdomsverksamheten. De ekonomiska bidragen gör att föräldrarna inte behöver betala för barnens träning på samma sätt som annars. Det i sin tur gör att alla kan vara med. Det handlar om rättvisa. Träning ska vara för alla. Ingen ska behöva låta bli för att ens förälder inte har råd, sammanfattar Peter Hjelte.


Sponsring

21


Brottsofferjouren

Brottsofferjouren Att bli utsatt för brott är skrämmande och ibland svårt att prata om. Den som råkat ut för något behöver ofta stöd på olika sätt. Även anhöriga eller vittnen kan vara i behov av hjälp. Det kan vara någon som lyssnar utan att ifrågasätta eller värdera det som sägs eller hjälper till att anmäla ett brott ifall den utsatta personen vill det.

På Brottsofferjouren jobbar stödjare på ett rullande schema. Det finns alltid en person att prata med 12 timmar om dagen både på vardagar och under helger helt utan kostnad. Någon som svarar och är redo att lyssna, stödja, informera om rättigheter och rättsprocesser. Den som ringer kan vara anonym och alla som arbetar på Brottsofferjouren har tystnadlöfte. Gun-Britt Ljung är ordförande i Brottsofferjouren Katrineholm/Flen/Vingåker och berättar att de som arbetar som stödjare nästan alltid har en bakgrund där de arbetar eller har arbetat med människor. Det kan vara lärare, sjuksköterskor, poliser, jurister eller socialarbetare som känner att de har mycket erfarenhet och kunskap de vill dela med sig av. Många är nyblivna pensionärer. Men det finns yngre stödpersoner också. Det är en övervägande del kvinnor som söker sig till uppdraget. Hon poängterar att alla stödjare har genomgått en utbildning och blivit godkända för att arbeta på Brottsofferjouren. – De som ringer oss och vill ha hjälp är i alla åldrar, flest mellan 25-65 men både yngre och äldre hör av sig. Vi försöker matcha så att stödjaren är ganska ung

om det är en ung person som ringer och tvärtom. Vår erfarenhet är att det brukar fungera bäst då, säger Gun-Britt Ljung. De som kontaktar Brottsofferjouren har väldigt olika bakgrund och upplevelser. Det handlar om i stort sett alla typer brott som bedrägerier, hot, hatbrott eller rån. Många har varit utsatta för någon form av våld som misshandel eller våldtäkt. En del har inte talat om för någon vad de varit med om och har ett stort behov av att berätta. Då kan en telefonkontakt med Brottsofferjouren vara ett första steg. – Vi lyssnar alltid utan att ifrågasätta och det är personen som ringer som beslutar om polisanmälan ska göras. Även om vi uppmanar dem att anmäla brottet så kan vi inte tvinga någon. Vi är ingen myndighet utan vår roll är enbart att stötta. Andra som hör av sig har redan gjort en polisanmälan och då fått frågan av polisen om de vill ha kontakt med Brottsofferjouren. Svarar de ja får jouren ett meddelande om detta och ringer upp personen i fråga. Då kan stödjaren berätta mer ingående om vad en rättegång innebär och även vara med i rättssalen som stöd och hjälpa till med skadeståndskrav.

22

Brottsofferjouren hjälper även dem som inte själva varit utsatta men bevittnat ett brott. Ofta behöver de prata om sina upplevelser och även få stöd inför att de ska vittna i rätten. Vittnesstödjaren kan följa med till rättssalen och vara med hela tiden före, under och efter rättsprocessen. Gun-Britt Ljung berättar att det finns ett sjuttiotal Brottsofferjourer i Sverige och en central i Stockholm som är huvudman för de övriga. Varje år kontaktar över 100 000 personer någon av landets jourer för att få hjälp. Hon förklarar att Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs. Grunden i jourernas arbete är FN:s konvention om mänskliga rättigheter. – För att alla ska kunna få den hjälp de behöver oavsett vilket hemspråk man har finns det en rad professionella tolkar knutna till Brottsofferjouren. Det finns i stort sett inget språk vi inte har tolk för, avslutar Gun-Britt Ljung.


Brottsofferjouren

FAKTA Brottsofferjouren i Katrineholm finns på Djulögatan 23A. Jouren har telefontid varje dag mellan klockan 8.00 och 20.00 och nås på telefon: 0150-780 17. Brottsofferjouren centralt har telefon: 116 006. Du som ringer kan välja att vara anonym. Det är helt kostnadsfritt att ha kontakt med Brottsofferjouren. Alla stödjare på Brottsofferjouren har avgett ett tystnadslöfte.

23


KFAB informs

Information in different languages due ​​ to Covid-19, the Coronavirus Endast akuta fel – Håll avstånd

faults, we ask you to wait and come back to us when the situation in the society is normalized.

Smittspridningen tar fart igen i vårt samhälle och i syfte att minska smittspridningen i samhället inför vi en ny rutin för felanmälan och felavhjälpning. Nu gäller att KFAB kommer prioritera och avhjälpa endast akuta fel. Med akut fel avses sådant som kan innebära risk för personskada eller skada på fastigheten.

We hope for understanding by you as a tenant and thank you for your participation. To reduce the spread of the cortonavirus please keep distance when we are doing work in your apartment.

När det gäller andra typer av fel som ej kan betraktas som akuta så ber vi er avvakta till dess situationen i samhället normaliserats och återkomma. Endast akuta fel kommer således att åtgärdas.

With regards KFAB

Cilladaha degdegga ah keliya – Illaali kala fogaanshaha

Waxaa si xowli ah mar labaad bulshadeenna ku dhex faafaya isu Vi hoppas på förståelse för denna gudbinta cudurka, hadaba ayadoo åtgärd hos dig som hyresgäst och ujeeddadu ay tahay sidii loo yareyn tackar för din medverkan. Vi vill också lahaa faafidda isu gudbinta curudka uppmana dig till att hålla avstånd eller waxaan idiin soo jeedineynaa nidaam helst tillfälligt lämna lägenheten eller cusub oo ah ka cabashada cilladaha lokalen då felet avhjälps. guryaha iyo hagaajintooda sida aan idinkaga caawin lahayn. Med vänlig hälsning KFAB KFAB waxay hadda mudnaanta siineysaa oo keliya cilladaha degdeg in wax looga qabto ah tahay. Cillad Only acute errors – degdeg in wax looga qabto ay tahay Keep distance waxa loola jeedaa; hadii cilladdaas ay halis dadka dhib ka soo gaari karo The spread of infection is increasing in our society. Therefore we change tahay ama uu dhib ka soo gaarayo our routine for fault report/complaint. guriga. KFAB will prioritize and remedy only Wixii kale ee cillado ah ee aan lagu emergency faults. Emergency faults tilmaami karin kuwo u baahan in si are those that could pose a risk of personal injury or property damage. degdeg ah wax looga qabto waxaan idinka codsaneynaa inaad nala sugtaan Regarding other types of complaint that cannot be regarded as emergency

24

inta xaaladda bulsho ay caadi ku soo laabaneyso. Waxaannu wax ka qaban doonnaa cilladaha u baahan in degdeg loo xaliyo kaliya. Waxaan rajeyneynaa inaad fahantey talaabadan aan qaadnay ee quseyneysa kireystaha martida inoo ah, waadna ku mahadsan tahay wada shaqeyntaada. Waxaan dooneynaa sidoo kale inaan idinku baraarujino inaad ku dadaashaan kala fogaanshaha, inkastoo aan ka doorbidi lahayn inaad si ku meel gaar ah uga tagto guriga/dhismaha Marka cillad gurigaaga laga hagaajinaayo. Salaan wanaagsan KFAB


KFAB informs

25


Bo hos KFAB

Läroverksgatan 8 D

Nya ytsmarta lägenheter med centralt läge I kvarteret Pantern vid gamla Hemgården bor du tryggt och trivsamt i ett centralt läge nära grönområden. Bostadshuset får totalt 29 lägenheter fördelade på fem våningar med hiss. Lägenheterna som blir moderna och ytsmarta omfattar ettor, tvåor, treor och fyror. Uthyrningen startar i januari och inflyttning beräknas till hösten 2021. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vårt Kundcenter. Besökstid vardagar 10.00-12.30, telefontid vardagar 13.00-15.00. Telefon: 0150-571 30. E-post: bostad@kfab.se.

Eriksbergsvägen 4 A-D

Bo granne med Stadsparken I kvarteret Hästen bor du nära grönområden och har samtidigt city och resecentrum bara några minuter bort. Lägenheterna är ljusa, välplanerade och genomsyras av en stilren och modern interiör. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vårt Kundcenter. Besökstid vardagar 10.00-12.30, telefontid vardagar 13.00-15.00. Telefon: 0150-571 30. E-post: bostad@kfab.se.

26


Bästa julgodiset

Ingredienser: 1 1/2 dl vispgrädde 2 dl strösocker 1 1/2 dl ljus sirap 1 1/2 dl julmust

ianne tips ar

Bara tre ingredienser och du behöver varken mäta eller väga, allt finns redan uppmätt i butiken.

Gör så här;

Gör så här;

1. Häll alla ingredienserna i en stor kastrull och låt koka tills temperaturen blir 125°C, eller 30-40 minuter och gör ett kul prov. Starta timer.

1. Börja med att skålla mandeln. 2. Sätt ugnen på 200 0.

2. Häll upp kolan i en bak pappersklädd bakform ca 10x25 cm (för 15 st) och låt svalna i rumstemperatur.

Ingredienser: 500 gr nougat Odense 250 gr mörk blockchoklad 200 gr sötmandel

3. När kolan är helt kall skärs den i avlånga små bitar och vrids. Förvaras bäst i frysen.

Formar att lägga godiset i.

Tips!

3. Skär mandeln på längden i flisor. Dela först varje mandel i två delar, sedan varje halva en gång till. Lägg på plåt och rosta till guldgul färg. 4. Ställ en bunke över en kastrull med kokande vatten, lägg i nougat och choklad och låt det smälta, rör ner den rostade mandeln. 5. Lägg upp i formarna och låt kallna.

Kulprovet: Har man ingen hushållstermometer får man göra kulprov, dvs häll lite av smeten i en kopp med kallt vatten. Går den att forma till en kula är knäcksmeten färdig. Går massan att bryta sönder men är lite seg är den lagom för hård kola och stelnar smeten genast och går att bryta är den karamellklar. Tiden kan variera beroende på kastrullens storlek.

27

! ar

Julmustkola

Kola är ett klassiskt julgodis. Men varför inte testa att göra kola med smak av julmust? Julmustkolan blir en garanterad favorit hos både vuxna och barn.

M

Recept


KÖRS VILL KALA- IBLAND © DÅ DET FRIARE KLURIK HETTAR HARI HÖRA ÄR EN LINJE PRESS TILL

TENNISBORG

BRUKAR JULTOMTEN VARA

GRUYÈRE ÄR EN

KUNGSFISK

ANSIKTEN TILL VARDAGS ÄR ROMANEN OFTA

KAN VÄRK TAR DEN PROVARA FÅNGST- SOM NOMEN KOLÖGLA SLITER ARBETSDAMM SKYGGA

TVÅ VIKTIGA GUTEGOSSE

WIKLAND. RITADE ”MADICKEN”

SIMSÄLLSKAP UPPFYLLA

UPPÅT PÅ KARTA SYRE

KÄRNÄMNE PÅ VÄG

RADIE PÅ TVÅ HÅLL

PÅ BIL I ATHEN

TRAGEDIN FÖR TENNESSEE

AMUSERAD

GOLFKLUBB

TÖJER

NOLLPUNKT SPÄD ELLER BLÖDIG

BARBIEMAN

KAN STACKARE KALLAS

På gång… Sandbäcksskolan och Järvenskolan får ny idrottshall. Beräknas klart till skolstart höstterminen 2021. Sandbäcksskolan kommer att byggas ut för ytterligare 100 elever. Projektering pågår. Inflyttning beräknas till årsskiftet 2021/2022. I kvarteret Pantern pågår byggnation av ett nytt bostadshus med 29 lägenheter. Inflyttning beräknas till hösten 2021. Bygget av Dufvegårdens äldreboende är snart klart. Det nya äldreboendet kommer att få 96 platser. Inflyttning beräknas till början av 2021. Bygget av två nya skolor, Järvenskolan och Norrskolan pågår för fullt. Beräknas klart till skolstart höstterminen 2022.

Lycka till!

Strandgårdens äldreboende kommer att få nytt sprinklersystem. Projektering pågår. Byggstart planerad till våren 2021.

Namn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I Safirenhuset kommer ventilationen bytas. Projektering pågår.

De fem först öppnade korsorden med rätt lösning vinner varsin blomstercheck. Vi vill ha ditt svar senast 31 januari 2021. Märk kuvertet med ”korsord”. Skicka ditt svar till KFAB, Box 7, 641 21 Katrineholm.

Adress

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grattis till vinnarna i korsordstävlingen nr 1 2020 Ulla Eriksson, Gunilla Hult, Elisabeth Erixon Marie Louise Nyman, Anita Enberg

God Jul & Gott Nytt År! Katrineholms Fastighets AB Box 7 · 641 21 Katrineholm Tegnérvägen 26 Telefon 0150-571 00 www.kfab.se www.facebook.com/kfabfastigheter

Nytt trygghetsboende kommer byggas i kvarteret Igelkotten. Projektering pågår. I kvarteret Humlen byggs Kurirens gamla lokaler om till en ny gruppbostad. Inflyttning beräknas till februari 2021.

Utgivning bostad@kfab.se utkommer med 2 nr/år Produktion KFAB Foto Hanna Maxstad Text Anna Eriksdotter och KFAB Tryck Linderoths Tryckeri AB

Profile for kfab9

Hyresgästtidningen nr 2 2020  

KFAB:s hyresgästtidning nr 2 2020.

Hyresgästtidningen nr 2 2020  

KFAB:s hyresgästtidning nr 2 2020.

Profile for kfab9