Page 1

Il‐Ġimgħa 17 ta’ Mejju, 2019   

SEBA' LEĠISLATURA    AĠENDA Numru 06/2019      Laqgħa tal‐Kunsill Lokali Pembroke    Lill‐Membri kollha tal‐Kunsill Lokali    Qiegħed  tiġi  mitlub/a  biex  tattendi  għal‐laqgħa  tal‐Kunsill  Lokali  numru  06/2019  li  ser  tinżamm  fl‐ Uffiċċju Amministrattiv tal‐Kunsill Lokali nhar il‐Ħamis 23 ta’ Mejju, 2019 fil‐5:30pm.    Din il‐laqgħa ser tixxandar live fuq l‐internet u hi miftuħa għall‐pubbliku.    IFFIRMATA  17 ta’ Mejju 2019    __________________________  Kevin Borg  Data  Segretarju Eżekuttiv      AĠENDA  06.1 Qari tal‐ittri ta’ apoloġiji;  06.2 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal‐Minuti 05/2019;  06.3 Komunikazzjoni mis‐Sindku;  06.4 Tweġibiet għall‐Mistoqsijiet tal‐Kunsillieri;  06.5 Rapporti, ilmenti u ordnijiet ta’ xogħlijiet;  06.6 Post vakant għal‐skrivan/a full time fi Skala 15;  06.7 Jum Pembroke 2019;  06.8 Aġġudikar ta’ tender PLC/T/01/2019 ‐ Provision of Qualified Accountant Services;  06.9 Aġġudikar ta’ tender PLC/T/02/2019 ‐ Collection of Bulky Refuse and WEEE from the  locality of Pembroke, using low emission transport;  06.10 Rapport Annwali Amministrattiv għas‐sena 2018;  06.11 Risposta għall‐ittra ta’ direzzjoni tal‐Awdituri;  06.12 Offerti:   Ħruġ  tat‐Tender  2016/03  for  Professional  Services  of  an  Architect  &  Civil  Engineer (31/08/2019);   Ħruġ tat‐Tender 2016/04 for Weeding, Sweeping and Cleaning of Urban Roads  in an environmentally friendly manner (31/10/2019);   Ħruġ tat‐Tender 2016/05 for Weeding Sweeping and Cleaning of Non‐Urban  Roads in an environmentally friendly manner (31/10/2019);   Ħruġ tat‐Tender 2016/06 for Cleaning clearing and grass cutting of Soft Areas   in an environmentally friendly manner (31/10/2019);  Sindku : Avv. Dean Hili   Viċi Sindku : Raymond Lanzon  Kunsilliera : Mark Causon, Charles Cesare u Désirée Vella Brincat  Segretarju Eżekuttiv : Kevin Borg  


06.13 06.14 06.15

Tiġdid tat‐Tender 2018/03 for Upkeep, maintenance and attendance of public  conveniences using environmentally friendly cleaning products (30/06/2019);   Tiġdid tal‐CoA 2018/01 ‐ Junior Science Club Animators (04/09/2019);   Tiġdid ta’ Quote 2018/10 Insurance policy (31/10/2019);   Tiġdid tal‐WEEE (22/06/209);  Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal‐iskeda ta’ pagamenti;  Mozzjonijiet; u  Tmiem tal‐laqgħa u data tas‐seduta li jmiss. 

Sindku : Avv. Dean Hili   Viċi Sindku : Raymond Lanzon  Kunsilliera : Mark Causon, Charles Cesare u Désirée Vella Brincat  Segretarju Eżekuttiv : Kevin Borg  

Profile for Kevin Borg

Agenda - 2019/06 (23-05-2019)  

Agenda - 2019/06 (23-05-2019)  

Profile for kevinborg
Advertisement