Page 1

L‐Erbgħa 16 ta’ Mejju, 2018   

SEBA' LEĠISLATURA    AĠENDA Numru 07/2018      Laqgħa tal‐Kunsill Lokali Pembroke    Lill‐Membri kollha tal‐Kunsill Lokali    Qiegħed  tiġi  mitlub/a  biex  tattendi  għal‐laqgħa  tal‐Kunsill  Lokali  numru  07/2018  li  ser  tinżamm  fl‐ Uffiċċju Amministrattiv tal‐Kunsill Lokali nhar it‐Tlieta 22 ta’ Mejju, 2018 fil‐5:30pm.    Din il‐laqgħa ser tixxandar live fuq l‐internet u hi miftuħa għall‐pubbliku.      IFFIRMATA  16 ta’ Mejju 2018    __________________________  Kevin Borg  Data  Segretarju Eżekuttiv      AĠENDA  7.1 DB Proposed City Centre multi‐use development – PA03807/17 

Sindku : Avv. Dean Hili   Viċi Sindku : Raymond Lanzon  Kunsilliera : Evelyn Vella Brincat, Mark Causon u Charles Cesare  Segretarju Eżekuttiv : Kevin Borg  

Agenda 2018 07 (22 05 2018)  
Agenda 2018 07 (22 05 2018)  
Advertisement