Page 1

L‐Erbgħa 18 ta’ April, 2018   

SEBA' LEĠISLATURA    AĠENDA Numru 05/2018      Laqgħa tal‐Kunsill Lokali Pembroke    Lill‐Membri kollha tal‐Kunsill Lokali    Qiegħed  tiġi  mitlub/a  biex  tattendi  għal‐laqgħa  tal‐Kunsill  Lokali  numru  05/2018  li  ser  tinżamm  fl‐ Uffiċċju Amministrattiv tal‐Kunsill Lokali nhar it‐Tlieta 24 ta’ April, 2018 fl‐4:30pm.    Din il‐laqgħa ser tixxandar live fuq l‐internet u hi miftuħa għall‐pubbliku.      IFFIRMATA  18 ta’ April 2018    __________________________  Kevin Borg  Data  Segretarju Eżekuttiv      AĠENDA  5.1 Qari tal‐ittri ta’ apoloġiji;  5.2 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal‐Minuti 04/2018;  5.3 Komunikazzjoni mis‐Sindku;  5.4 Tweġibiet għall‐Mistoqsijiet tal‐Kunsillieri;  5.5 Rapporti, ilmenti u ordnijiet ta’ xogħlijiet;  5.6 Tenders u Kwotazzjonijiet   Tender 2018/01 ‐ Work, Repairs and Reconstruction of Civil Works   Tender  2018/02  ‐  Collection  of  mixed  household  waste  in  an  environmentally  friendly manner   Tender 2018/03 ‐ Upkeep, maintenance and attendance of public conveniences  using environmentally friendly cleaning products   Tender  2018/04  ‐  Upkeep  and  maintenance  of  parks  and  gardens  using  environmentally friendly measures   Quote 2018/02 ‐ Manufacture, supply and install up to 6 picnic tables   Quote 2018/03 ‐ Cash Collection  5.7 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal‐iskeda ta’ pagamenti;  5.8 Mozzjonijiet; u  5.9 Tmiem tal‐laqgħa u data tas‐seduta li jmiss. 

Sindku : Avv. Dean Hili   Viċi Sindku : Raymond Lanzon  Kunsilliera : Evelyn Vella Brincat, Mark Causon u Charles Cesare  Segretarju Eżekuttiv : Kevin Borg  

Agenda 2018 05 (24 04 2018)  
Agenda 2018 05 (24 04 2018)  
Advertisement