Page 1

WOON journaal # wethouder van wolfswinkel wil meer woningbouwcontingent

wonen

recreĂŤren

woonjournaal_maart2019_apartepagina's.indd 1

# onderwijs is bouwsteen voor de toekomst

natuur

# neder-betuwe aantrekkelijk voor toerist

school

maart 2019

# historisch recreĂŤren met de schatkist

Duu rzaamheid in de klas

27-2-2019 12:20:23


Laat dit doen door specialisten die hier plezier in hebben. Het levert u direct (veel) op, ALTIJD! • • • • • • •

Een frisse start Eén aanspreekpunt voor al uw verzekeringen Dichtbij Gemak Korte lijnen In één keer een duidelijk overzicht voor u Verrassend veel premie te besparen, jaarlijks opnieuw

Wij zijn maandag t/m vrijdag geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden is onze actieve voicemail ingeschakeld.

BEZOEK ADRES Bonegraafseweg 6 4051 CH Ochten

T 0344 64 70 70 E info@primavoorelkaar.com I www.primavoorelkaar.com

Bent u toe aan een objectieve vergelijking van uw verzekeringen? Onze adviseurs maken deze graag voor u. Jarenlange ervaring maakt dat dit vlot en eenvoudig kan. Het advies is vrijblijvend, het kost u daardoor helemaal niets!

Benieuwd wat Prima voor elkaar voor u kan betekenen? Bel dan met 0344-647070 en ervaar het Prima voor elkaar gevoel!

woonjournaal_maart2019_apartepagina's.indd 2

27-2-2019 12:08:46


WOONJOURNAAL MAART 2019

INs&OUTs Genieten op z’n Neder-Betuws

5

6

13

20

25

27

Inhoudsopgave: 5. Wilbert de Bruyn, projectontwikkeling namens VOF Kesteren Zuid, weet alles... 6-8. Wethouder van Wolfswinkel wil meer woningbouwcontingent 9. Huisvesting arbeidsmigranten heeft hoge prioriteit 13. Onderwijs is bouwsteen voor de toekomst 15. Pantarijn Kesteren: ‘Kleinschalig voortgezet onderwijs op hoog niveau.’ 17. De Bellefleur en het milieu 19. Duurzaamheid in de klas 20-21. Neder-Betuwe aantrekkelijk voor toerist 23. Historisch recreëren met de Schatkist 25. Woningcorporaties SCW en SWB willen fuseren 25. Spelenderwijs kennismaken met de kerk in Echteld 27. Regeling woonhuissubsidie monumenten 27. Helga van Leur op klimaatmarkt Neder-Betuwe 27. Grote plantenjacht 29. Van den Hatert vakspecialist in zonwering en kozijnen

TIP: Al eens gewandeld op de neder-betuwse klompenpaden? Echt een aanrader tijdens het voorjaar!

neder·betuwe woonjournaal_maart2019_apartepagina's.indd 3

COLOFON Woonjournaal Neder-Betuwe is een uitgave van Elan Media Group Heeft u vragen over wonen in Neder-Betuwe? Neem dan contact op met één van de experts in deze uitgave. Kijk voor informatie, praktische wetenswaardigheden en nieuws ook eens op www.nederbetuwe.nl. Adres: Hoofdstraat 8, 4041 AD Kesteren. Telefoon: 0488 44 20 36 E-mail: info@elan-media.nl - Internet: www.elan-media.nl

3

27-2-2019 12:08:52


vanaf ca. € 265.000,- v.o.n.

vanaf ca. € 345.000,- v.o.n.

OOS GASLet

m te a w rm p pom

vanaf ca. € 379.000,- v.o.n.

NU IN VERKOOP!

15 rijwoningen Xl en 22 tweekappers in Kesteren vanaf ca. € 389.000,- v.o.n.

www.casterhoven.nl Joop van Mourik makelaars T 0488 44 29 06 www.joopvanmourik.nl

woonjournaal_maart2019_apartepagina's.indd 4

Sanders makelaardij T 0344 64 16 10 www.sandersmakelaardij.nl

27-2-2019 12:08:53


WOONJOURNAAL MAART 2019

Casterhoven breidt verder uit

Wilbert de Bruyn, projectontwikkelaar namens VOF Kesteren Zuid, weet alles...

wonen

Wilbert de Bruyn, projectontwikkelaar bij Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling B.V. in Geffen, weet alles over het plan Casterhoven in Kesteren. Daarom hebben we hem een aantal informatieve vragen voorgelegd.

Kunt u ons in chronologisch volgorde iets vertellen over

Dit betekent dat ze volledig zijn voorzien van vloerverwarming

de stand van zaken rond Casterhoven?

voor warmte tijdens de koude wintermaanden, maar wat

Voor alle duidelijkheid, de ontwikkelende partij, Casterhoven CV,

tevens koeling biedt in de warme zomermaanden. Comfortabel

is een formele samenwerking tussen den gemeente Neder-Betuwe,

én milieuvriendelijk, wat wil je nog meer?

Van Grootheest Projecten te Ede en Van Wanrooij Projectontwikkeling te Geffen. VOF Kesteren Zuid is de verantwoordelijke

Wat is het vervolg?

partij voor de ontwikkeling en realisatie van de woningen.

Het is de bedoeling dat we dit jaar ook nog starten met de verkoop

Casterhoven is de nieuwe woonwijk aan de zuidzijde van het

van wederom 37 woningen, waaronder ook 10 levensloopbesten-

dorp Kesteren. Visueel ligt het tussen de Hoofdstraat, Broekdijk

dige woningen. Met dit plan zullen we plan Casterhoven aan

en de spoorzone aan de noordzijde. In totaal komen er ca. 450

de oostzijde van de Hoofdstraat afronden, waarna we vanaf

woningen, waarvan er op dit moment ca. 200 woningen zijn

2020 de oversteek maken naar de westzijde van de Hoofdstraat.

gebouwd. Inmiddels is in het plangebied ook de nieuwe vestiging

Aan die kant zullen nogmaals ca. 150 woningen worden gereali-

van de middelbare school Pantarijn gerealiseerd. Aan de zuidzijde

seerd.

is een kleinschalig bedrijventerrein beoogd. Het plan Casterhoven kent een grote verscheidenheid en diversiteit in woningen.

Waar kunnen eventuele geïnteresseerden de informatie

Het openbaar gebied is ruim van opzet, met veel groen en

vinden?

water. Met alle (winkel)voorzieningen in het centrum van

Op de website www.casterhoven.nl vind je de informatie over

Kesteren op loopafstand, is het een prima gebied om te wonen.

de diverse projecten en woningen, maar belangstellenden kunnen zich natuurlijk ook melden bij de betrokken makelaars

Wanneer gaan er nieuwe woningen in de verkoop?

Joop van Mourik in Opheusden en Sanders Makelaardij in

Begin maart zullen we in verkoop gaan met de nieuwste fase

Ochten.

14 en 15a, bestaande uit respectievelijk 15 rijwoningen (vanaf ca. 265.000) en 22 tweekappers (vanaf ca. 379.000).

Staat er nog een informatiebijeenkomst op stapel? Naast de eerste verkoopmanifestatie begin maart, zullen we

Gasloos?

eind maart,

Jazeker, met de genoemde bouwfasen krijgt Casterhoven de

eveneens open huis houden in plan Casterhoven. Wie daarvoor

eerste nieuwe gasloze woningen. De woningen zullen worden

belangstelling heeft kan dan enkele in aanbouw zijnde woningen

voorzien van een warmtepomp.

bezichtigen. Je kan dan ook meer te weten komen over wat

tijdens de landelijke NVM ‘Open huizendag’

het plan in de toekomst nog te bieden heeft.

neder·betuwe woonjournaal_maart2019_apartepagina's.indd 5

5

27-2-2019 12:08:55


Wethouder Van Wolfswinkel WIL MEER WONING­B OUWCONTINGENT Na ruim 45 jaar zicht op ontwikkeling Vahstal in Ochten

wonen

6

woonjournaal_maart2019_apartepagina's.indd 6

27-2-2019 12:08:58


WOONJOURNAAL MAART 2019 Als we met wethouder Nees van Wolfswinkel in gesprek gaan over de woningbouw in de gemeente Neder-Betuwe, legt hij direct een handvol nieuwe plannen op tafel. Het is een gesprek waar ideeën, denkrichtingen en concrete plannen de revue passeren. Maar hij neemt direct al een voorschot op de toekomst: ‘We moeten regionaal met de provincie Gelderland serieus in gesprek over het woningbouwcontingent. Neder-Betuwe heeft behoefte aan meer woningen, waarbij de nadruk bovendien ook moet liggen op de kwaliteit van het wonen.’

DODEWAARD

‘Het is toekomstmuziek, maar we denken daarbij aan het gebied nabij de Fructus.’

Fructus in belangstelling senioren

OPHEUSDEN

De inspraakprocedure voor het woning­ bouwplan Fructus aan de westzijde van

KESTEREN Behoefte aan appartementen In Kesteren zit beweging. ‘Casterhoven gaan we in een versneld tempo uitvoeren. Ik denk dat de beschikbare grond binnen

van 2019 plaatsvinden. Het is enigszins

Vrije kavels nabij de Hamsestraat

vertraagd door de correctierondes die

‘In Opheusden zijn we zo langzamerhand

menten, dus daar is nadrukkelijk aan­

noodzakelijk bleken. De bedoeling is

uitgebouwd’, vervolgt de wethouder. ‘In

dacht voor. De uitbreiding van het dorp is

dat er ongeveer 70 woningen zullen

Herenland 3 gaat Van Arnhem Bouwgroep

gepland in het gebied, vanuit het centrum

worden gebouwd. De verwachting is

nog een aantal woningen bouwen en er

gezien, direct rechts over de spoorlijn.

dat de gemeenteraad rond de zomer

ligt in die omgeving nog een terrein

Dat wordt een mooi woon­gebied. Met

2019 het bestemmingsplan kan vast­

waar ik graag vrije kavels uit zou willen

de partijen die daar posities hebben zijn

stellen. Op dit moment zijn er nog geen

geven. Het is dus zaak dat we serieus

we in gesprek of gaan gesprekken plaats­

planningen voor huur of koop. ‘Wel is

stappen gaan ondernemen om werk te

vinden.’ Van Wolfswinkel noemt ook nog

het zo dat er meer belangstelling is van

maken van de uitbreiding van Herenland

de initiatieven van ontwikkelaars aan de

senioren, dan van jongeren,’ zegt Van

of na te denken over een nieuwe locatie.

Hoofdstraat, op de hoek Boveneindse­

Wolfswinkel, ‘terwijl we juist op jongeren

Initiatieven zijn er op dit moment nog

straat/Spoorstraat en in het stations­

hadden ingezet. Het moet een gemengde

niet.’

gebied.

het dorp Dodewaard zal in de eerste helft

twee jaar is volgebouwd. Het is duidelijk dat er in Kesteren behoefte is aan apparte­

wijk worden.’ De ontwikkelingen rond Fructus kun je

OCHTEN

volgen op www.fructusdodewaard.nl. Daarop kun je ook je vragen stellen aan de

bouwcombinatie:

Van

Arnhem

Welstandvrij bouwen in Herenland

Ruim 45 jaar na dato...

Group uit Varsseveld en KlokGroep BV uit Nijmegen.

Het idee van wethouder Nees van Wolfs­

Amersfoort grond aan de Cuneraweg in

Daarmee zijn we nog niet klaar in Dode­

winkel is om op de locatie nabij de Hamse­

Ochten. Over Hans Vahstal schreef Miro

waard, er is interesse voor de locatie van

straat in Opheusden vrije kavels te gaan

Lucassen het boek ‘Vahstal versus

het oude dorpshuis. De plannen daar­

aanbieden, waar welstandsvrij kan worden

Amersfoort, een kroniek van dertig jaar

voor verkeren in beginstadium. Tenslotte

gebouwd. ‘Het lijkt me een mooie uitdaging

strijd’. De ontwikkelaar is een strijdbaar

is er een initiatief voor woningbouw op

om de mensen helemaal volgens eigen

mens en met die gedachte nodigde wet­

de plaats van het voormalige Hervormd

idee te kunnen laten bouwen.’

houder Van Wolfswinkel hem ook aan

Bouwgroep uit Culemborg, Ten Brinke

In 1973 kocht Vahstal Bouw B.V. uit

Verenigingsgebouw de Hoeksteen aan

tafel om eindelijk eens tot activiteiten te

de Margrietlaan. Van Wolfswinkel kan

komen in Triangel.

daar nog geen details over geven. Hij licht wel in tipje van de sluier op over het toekomstig woningbouwgebied.

neder·betuwe woonjournaal_maart2019_apartepagina's.indd 7

7

27-2-2019 12:08:58


wonen

‘Het moet me van het hart dat ik hoop dat we niet voor Tiel bouwen, maar dat onze eigen inwoners daar een plaats krijgen. Dat wordt tijd. Het komt ook de leefbaarheid van het dorp Echteld ten goede.’

Tot zijn verrassing kwam er direct een

Bovendien moet de dijk bij

bouwplan voor 70 tot 80 woningen op

Ochten in de toekomst verkeers­

tafel, die Vahstal met lokale aannemers

luw worden. Redenen te over om

wil gaan realiseren. ‘Het zou fantastisch

een integrale visie te ontwikkelen

zijn als daar snel nieuwe huizen gebouwd

voor Ochten-oost. Wellicht ontstaat

gaan worden. Alles ligt er klaar voor. Recent

daar nog ruimte voor nieuwe woning­

is daar de een appartementencomplex

bouw ontwikkelingen.

in minder dan geen tijd verkocht. Ik heb me laten vertellen dat er voor een appartement wordt tijd voor nieuwe initiatieven, want als Tijssen Bouw uit Kesteren de kwekerij

ECHTELD

IJZENDOORN

wel 40 belangstellenden waren. Dus het

Eindelijk bouwen in Broedershof

hebben we op dit moment in Ochten

Eerste gasloze woningen

geen nieuwe initiatieven op de plank

De wethouder is content met de bouw van

spoedig mogelijk te kunnen beginnen

liggen.’

19

aan de Prunusstraat heeft bebouwd

Ochtense rondweg

gasloze

huurwoningen

Wethouder Van Wolfswinkel hoopt zo IJzen­

met de bouw van een aantal woningen

doorn-West door de Stichting Woning­

in

in Broedershof in Echteld. In dat plan zul­

beheer Betuwe. ‘Het zijn de eerste gas­

len 50 woningen worden gebouwd.

Het is geen nieuws dat de transport­

loze woningen in de regio, die vrijwel

‘Het moet me van het hart dat ik hoop dat

bewegingen in Ochten al decennia onder

energieneutraal zullen zijn, omdat de

we niet voor Tiel bouwen, maar dat onze

een vergrootglas liggen. Niet voor niets

stroom door zonnepanelen wordt opge­

eigen inwoners daar een plaats krijgen.

is er indertijd de route van en naar richting

wekt.’ Twaalf woningen zijn geschikt

Dat wordt tijd. Het komt ook de leefbaar­

Eldik uitgestippeld via de Waalbandijk

voor jong en oud. Alle voorzieningen zijn

heid van het dorp Echteld ten goede.’

en zijn er in het dorp verkeersremmende

op de begane grond aanwezig. Daar kan

maatregelen genomen. Het idee van

ook een slaapkamer worden gebouwd.

een rondweg om Ochten is tientallen jaren

De verdieping voorziet in twee slaap­

geleden ontstaan, maar het is altijd een idee

kamers. Verder komen er zeven eengezins­

gebleven. Nu wordt het echter serieuzer.

woningen met een kamer en keuken op

Een studie moet de haalbaarheid van een

de begane grond, drie slaapkamers en

rondweg tussen het bedrijfsterrein van

een badkamer op de verdieping en een

Interovo aan de Bonegraafseweg en de

ruime zolder. Het is niet meer mogelijk

rotonde bij McDonald’s aantonen en

om je voor een van deze woningen aan

onderbouwen.

te melden.

8

woonjournaal_maart2019_apartepagina's.indd 8

27-2-2019 12:09:01


WOONJOURNAAL MAART 2019

Huisvesting arbeidsmigranten

HEEFT HOGE PRIORITEIT

Wethouder Nees van Wolfswinkel is er trots op dat de gemeente

EIGEN TERREIN OF AANGEWEZEN LOCATIES

Neder-Betuwe in de regio een pilotpositie heeft verworven op

Met hoofdzakelijk de Neder-Betuwse werkgever als huisvesters,

als het gaat om de huisvesting van arbeidsmigranten. ‘Dankzij

op eigen terrein of op aangewezen locaties, moeten er legale

goed overleg met de uitzendbureaus en de bedrijven in onze

en fatsoenlijke voorzieningen komen om te wonen en ook

gemeente, hebben we redelijk inzicht in het aantal arbeids­

deel te kunnen nemen aan de samenleving. En met een goede

migranten in onze gemeente. Dat overleg heeft ook tot nieuwe

registratie en controle neemt het comfort voor de mensen toe

inschrijvingen geleid, waardoor we nu de 24.000 inwoners

en is de veiligheid van zowel deze werknemers als de inwoners

zijn gepasseerd. Financieel levert dat ons extra miljoenen op.

meer gewaarborgd.

Maar dat terzijde. Ook arbeidsmigranten hebben recht op goede huisvesting. Het is onze plicht om daarvoor te zorgen.’

MEEBETALEN AAN VOORZIENINGEN

De provincie Gelderland gaat de gemeente bij deze pilot juridisch

Van Wolfswinkel: ‘Het bijkomende voordeel is dat wanneer deze

en financieel ondersteunen.

mensen staan ingeschreven er controle en begeleiding kan plaatsvinden en dat zij ook meebetalen voor alle voorzieningen,

BELEIDSPLAN OP KOMST

net zoals onze inwoners dat doen. Dat is logisch en ook eerlijk.’

Naar schatting verblijven er binnen de gemeentegrenzen van

Kort gezegd is het zo dat wie langer in de gemeente verblijft

Neder-Betuwe zo’n 2000 tot 2500 arbeidsmigranten.

in de zogenoemde Basisregistratie Personen (bevolkingsregister) komt te

Om hun huisvesting zoveel als mogelijk goed

staan en belasting betaalt. Wie

en humaan te regelen is gemeente Neder-­

korter dan vier maanden hier

Betuwe aan de slag om in samenspraak

werkt wordt apart geregi­

met werkgevers, uitzend­bureaus, huisvestingsorganisaties en bestuurders in de regio een beleidsplan voor goede huisvesting op te stellen dat ook aan de inwoners wordt voorgelegd. Over dit plan neemt de gemeenteraad naar verwachting in oktober 2019 een besluit.

ECONOMISCH BELANG

De huisvesting van arbeidsmigranten moet sterk worden verbeterd, maar mag niet ten koste gaan van onze senioren en jonge mensen.

Wethouder Van Wolfswinkel: ‘Deze mensen kunnen wij economisch niet missen. Zij zorgen ervoor dat de bedrijven voldoende personeel hebben en daarmee dat het goed gaat in onze gemeente. Het is onze plicht om

streerd; dan wordt per nacht verblijfsbelasting geheven. Deze opbrengsten vloeien in de gemeentekas. Hier kunnen we hopelijk de kosten voor handhaving van betalen. De huisvesting van inwoners en arbeidsmigranten is een hele

kluif.

Wethouder

Van

Wolfswinkel heeft er zijn tanden in gezet. ‘Het is een hele uitdaging, maar we moeten beseffen dat we geen keus hebben!’

ervoor te zorgen dat deze arbeidsmigranten op een fatsoenlijke en veilige manier gehuisvest zijn. Dit moet goed geregeld worden. Op een dusdanige manier dat de woningmarkt voor de inwoners van Neder-Betuwe niet wordt verstoord. Want de woningbehoefte is groot, vooral onder senioren en jongeren. Met dit beleid voor huisvesting arbeidsmigranten – waarvoor we een aantal pilots starten – ondervangen we dat in dezelfde woningvijver wordt gevist.’

neder·betuwe woonjournaal_maart2019_apartepagina's.indd 9

9

27-2-2019 12:09:02


SprintWerkt Personeelsdiensten brengt de juiste match tot stand!

De Vlasman 10 | Dodewaard | T. (0488) 441688 | E. info@sprintwerkt.nl

WWW.SPRINTWERKT.NL

Bouwen is voor de meeste mensen een speciale kans, een kans om een woon- of werkomgeving te creĂŤren die precies bďż˝ u past. U komt niet naar ons voor bouwconfectie, u komt voor een maatpak. Bouwkundig ontwerp en adviesburo van Zeist b.v. Kerklaan 3 | 4043 ME Opheusden | T. 0488-442401 | E. info@vanzeist.nl

www.vanzeist.nl

woonjournaal_maart2019_apartepagina's.indd 10

27-2-2019 12:09:02


WOONJOURNAAL MAART 2019

Uw nieuwbouwmakelaar in de gemeente Neder-Betuwe

Naast het mooie bestaande woningaanbod wat wij u kunnen bieden zijn wij ook nieuwbouwspecialist en bieden wij u deze maar ook andere mooie nieuwbouwprojecten aan.

Nieuwbouwplan Casterhoven fase 14 te Kesteren

Nieuwbouwplan Herenland te Opheusden

Wilt u uw woning verkopen? Neem dan ook contact met ons op, met meer dan 39 jaar kennis en ervaring in de woningmarkt, actieve, enthousiaste makelaars, goede plaatsing op internet en social media verkopen wij uw woning!

Kijk op onze website voor deze en andere projecten maar ook voor het grote bestaande woningaanbod; van tussenwoning tot landhuis! www.joopvanmourik.nl

Nieuwbouwplan Oosterweyden te Maurik

Nieuwbouwplan Casterhoven fase 15 te Kesteren

Wij komen vrijblijvend bij u langs.

in woningen en bedrijven

I taxateurs

Lienden - Tel. (0344) 60 24 00 Opheusden - Tel. (0488) 44 2906 www.joopvanmourik.nl

neder¡betuwe woonjournaal_maart2019_apartepagina's.indd 11

11

27-2-2019 12:09:02


KESTEREN

KESTEREN KESTEREN

Wij zijn op zoek naar een

LEERLING RIETDEKKER (16 - 20 JAAR)

Heb jij interesse? Mail je CV en motivatie naar onderstaand e-mailadres. T. 0488 - 48 19 66 / 06 - 10 12 68 53 | info@rietdekkers.nl | www.rietdekkers.nl | www.facebook.com/vanginkelkesteren

‘Wij hebben alles in huis om complete projecten te realiseren’

‘KENNIS EN CREATIVITEIT’

‘Bij ons ervaart u de kennis op het gebied van advisering, ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen, (bouw)terreinen en groenvoorzieningen’

Onze missie? Mensen laten genieten van de buitenruimte.

Lakemondsestraat 13b | 4043 JC Opheusden t (0488) 44 30 93 | e info@vdbh.nl | www.vdbh.nl

12

woonjournaal_maart2019_apartepagina's.indd 12

27-2-2019 12:09:03


WOONJOURNAAL MAART 2019

Onderwijs IS bouwsteen VOOR DE toekomst Het belang van onderwijs is onmiskenbaar groot. Dat is nu zo,

De verscheidenheid in het onder-

maar zo was het ook in de (vroege) middeleeuwen en nog

wijsaanbod in onze gemeente is

verder terug in de tijd van de Bijbel. Een treffend voorbeeld

een groot goed. De ouders hebben daar-

daaruit zijn de woorden ‘Verstaat gij ook hetgeen gij leest’. En

door voldoende mogelijkheden om te kiezen voor het onder-

het antwoord was: ‘Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet ie-

wijs dat in lijn is met hun levensbeschouwing en het belang

mand onderricht?’ Je zou maar eens niet kunnen lezen, schrij-

van hun kind(eren). Gezonde frisse scholen is een gezamen-

ven of rekenen, geen kennis hebben van de natuur, ja van de

lijke verantwoordelijkheid van overheid en onderwijs.

hogere dingen. Er wordt momenteel gewerkt aan een integrale visie op huisDaarom is onderwijs een bouwsteen voor de toekomst. Het

vesting en kwaliteit en dat doen we per kern. ‘Thuis nabij’

gaat om het sociaal-emotioneel welbevinden van het kind,

brengt het onderwijs bij het kind. Dat is de rode draad in de

de persoonsvorming en talentontwikkeling.

gedeelde visie, waaraan alle schoolbesturen meegewerkt hebben. De insteek hierbij is onder andere de doorgaande

Maar dat kan de school niet alleen. De eerste verantwoorde-

ontwikkellijn voor 0 – 14 jarigen. We willen daarmee een soepele

lijkheid voor de opvoeding en het onderwijs ligt bij de ouders.

overgang tussen opvang, onderwijs, buitenschoolse opvang

Daar wordt het fundament gelegd voor de toekomst van het

en het voortgezet onderwijs bewerkstelligen. Juist wanneer

kind. De school kan daarop verder bouwen.

een leerling een extra steuntje in de rug nodig heeft, is er een passende leerplek voor hem/haar.

Vorig jaar oktober is de landelijke campagne ‘Samen zijn wij school’ gestart. In deze campagne worden scholen en ouders opgeroepen werk te maken van een goede samenwerking in het belang van het kind. Centraal staat het welbevinden van

‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!’

het kind, het respect voor ieders deskundigheid, gezamenlijk beslissen over de toekomst van het kind en de uitnodiging het voorbeeld van goede samenwerking te volgen.

neder·betuwe woonjournaal_maart2019_apartepagina's.indd 13

HANS KEUKEN WETHOUDER ONDERWIJS 13

27-2-2019 12:09:10


Bonegraafseweg 6b 6669 MH Dodewaard 0488-443886 info@bureauhuibers.nl INTERIEUR

www.bureauhuibers.nl

Mooi vakwerk WONEN

Met de M van Polman Bouwbedrijf M. Polman in Kesteren (ver)bouwt en renoveert woningen en bedrijfspanden. Ons dna? Hoogstaand vakwerk en persoonlijke betrokkenheid. www.mpolman.nl

WERKEN

KARENS KARENS KARENS

W O NIN G - EN P R O J ECTSTO FFE R IN G

W O NIN G - EN P R O J ECTSTO FFE R IN G

VOOR AL UW VLOEREN EN RAAMBEKLEDING

W O NIN G - EN P R O JECTSTO FFER IN G

NIEUWE VEENENDAALSEWEG 61 | 3911 MG RHENEN T. (0317) 35 81 49 | M. 06 25 15 15 34 | E. INFO@KARENS-STOFFERING.NL I. WWW.KARENS-STOFFERING.NL WOENSDAG 16.00 - 20.00 | VRIJDAG 15.00 - 20.00 | ZATERDAG 13.00 - 16.00 OP AFSPRAAK. Tevens zijn wij telefonisch bereikbaar.

woonjournaal_maart2019_apartepagina's.indd 14

27-2-2019 12:09:11


WOONJOURNAAL MAART 2019

Pantarijn Kesteren

‘KLEINSCHALIG VOORTGEZET

onderwijs op hoog niveau’

Het is in de omgeving van Kesteren niet alleen goed wonen, maar ook prettig leren met prima resultaten. Pantarijn Kesteren is gevestigd in een gloednieuw en modern schoolgebouw op een uitstekend bereikbare locatie. De kleinschalige school staat garant voor onderwijs op maat in een veilig klimaat. En: met uitstekende resultaten, want Pantarijn Kesteren behoort tot de vijf beste middelbare scholen van school Nederland! Weinig zittenblijvers, hoge cijfers en een hoog niveau, zo bleek uit onderzoek van RTL Nieuws in 2018.

Pantarijn Kesteren was tot een jaar geleden

‘Er zal in de toekomst nog wel enige

Pantarijn Kesteren is een openbare

gevestigd in de kern van Kesteren, maar

groei zijn, maar echt veel groter dan 350

school die openstaat voor kinderen met

opende aan het begin van schooljaar

leerlingen zal de school niet worden.

verschillende levensbeschouwingen.

2018-2019 de deuren aan de Vicuslaan in

Juist die kleinschaligheid is onze kracht.

‘Onze leerlingen komen uit verschillende

Kesteren. De school biedt mavo tot en

Onze school is een veilige haven, waar

richtingen. Godsdienst komt aan de orde

met het eindexamen (4 jaar). Havo en

iedereen elkaar kent. Maatwerk in het

in het vak maatschappijleer’, aldus Robert

vwo zijn tot en met het 3e jaar te volgen.

onderwijs is bij ons een vanzelfsprekend-

Philips. Pantarijn kent tweejarige brug-

Vmbo (basis en kader) zijn tot en met

heid, omdat we een overzichtelijke

klassen op verschillende niveaus. Aan

leerjaar 2 op Pantarijn Kesteren te vol-

school zijn. Natuurlijk is het heel mooi

het eind daarvan maken de leerlingen een

gen; daarna kunnen de leerlingen van

dat uit het onderzoek naar voren komt

definitieve keuze voor de doorstroming

deze richtingen hun opleiding voortzetten

dat dit tot hoge kwaliteit leidt. Dankzij de

naar vmbo, mavo, havo of vwo.

op Pantarijn in Rhenen of Wageningen of

nieuwbouw beschikken we bovendien

‘De leerlingen worden daarbij optimaal

op een andere school naar keuze.

over moderne leermiddelen en een

individueel begeleid’, benadrukt Robert

duurzame leeromgeving. De leerlingen

Philips. ‘Ik denk dat deze persoonlijke

hebben allemaal een laptop, maar de

aanpak veel leerlingen en ouders aan-

schoolboeken zullen zeker niet verdwijnen.’

spreekt.’

KLEINSCHALIGHEID ALS KRACHT ‘Onze school telt ruim 270 leerlingen’, zegt schoolleider Robert Philips.

KENNISMAKEN? Kennismaken met Pantarijn Kesteren is mogelijk. Een afspraak maken gaat snel en eenvoudig via telefoonnummer 0488-481492 of per e-mail: kesteren@pantarijn.nl. Wees welkom bij Pantarijn Kesteren.

neder·betuwe woonjournaal_maart2019_apartepagina's.indd 15

15

27-2-2019 12:09:13


Snel beschut en beschermd buiten zitten?

Koop uw zonwering op tijd.

”Ik kan niet wachten tot het voorjaar”

Bel voor informatie: 06 222 175 15

Nr 1 in kwaliteit en service! • terrasoverkappingen • terrasschermen • verandazonwering • uitvalschermen • markiezen • rolluiken • screens • horren • kozijnen

44 Ri-Straat 1 | Ochten | T 06 222 175 15 | I www.jvandenhatert.nl 6 dagen in de week kunt u bellen voor een afspraak, offerte, service of andere vragen.

16

woonjournaal_maart2019_apartepagina's.indd 16

27-2-2019 12:09:16


WOONJOURNAAL MAART 2019

De Bellefleur

EN HET MILIEU

school

In deze tijden van de vele elektronica waarin bijna alles te regelen valt via een apparaatje moeten we toch kritisch op het milieu letten. Daarom doet de openbare basisschool De

Met deze inzameling leren de leerlingen tevens

Bellefleur in Dodewaard dit jaar weer

waarom recycling zo belangrijk is. Alle inge-

mee met de inleveractie van Wecycle.

leverde apparaten worden gerecycled

Van 3 september tot 8 november is er weer de gelegenheid voor leerlingen om zoveel mogelijk defecte en overbodige apparaten, die wel in een boodschappentas moeten passen, op school in te leveren. De leerlingen mogen de afgedankte apparaten en spaarlampen verzamelen waarmee zij

en de grondstoffen worden daarbij

De leerlingen mogen de afgedankte apparaten en spaarlampen verzamelen waarmee zij ook een beloning voor de school kunnen verdienen. Voor de inlevering van bijvoorbeeld 75 apparaten ontvangt de school een certificaat met een “gouden” ster en een boekenpakket.

ook een beloning voor de school

dan opnieuw gebruikt en zo komen er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht. Leuke bijkomstigheid is dat Wecycle ook een donatie doet aan de Stichting Jarige Job. Deze stichting steunt kinderen die thuis geen verjaardag kunnen vieren omdat er geen geld voor is. Op De Bellefleur zullen de leerlingen zich ook dit jaar in gaan zetten om weer

kunnen verdienen. Voor de inlevering

tot een leuk resultaat te komen. Dus heeft u

van bijvoorbeeld 75 apparaten ontvangt de

een elektrisch apparaat dat in een boodschappen-

school een certificaat met een ‘gouden’ ster en een boeken-

tas past en u wilt het op een milieubewuste manier inleveren,

pakket. Bij een hoger aantal kun je er zelfs een digitale camera

dan mag u dat vanaf nu al inleveren op De Bellefleur aan de

of een karaokeset mee verdienen. Het mes snijdt dus aan

Marijkelaan in Dodewaard. Sommige leerlingen zijn er al druk

twee kanten, zowel voor de school als voor het milieu.

mee bezig.

neder·betuwe woonjournaal_maart2019_apartepagina's.indd 17

17

27-2-2019 12:09:18


Fluvium Openbaar Onderwijs zorgt op 21 scholen voor circa 2200 leerlingen voor een leerzame en inspirerende omgeving. Wij bieden kwalitatief, innovatief, opbrengstgericht en gevarieerd openbaar onderwijs. Samen leren, werken en leven krijgen daarin alle aandacht om ieder talent optimaal te kunnen ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen dicht nabij hun woonomgeving goed onderwijs kunnen genieten.

Onze scholen in de gemeente Neder-Betuwe: De Bellefleur Marijkelaan 1 6669 AK DODEWAARD Tel.: 0488-411260 www.de-bellefleur.nl

Prins Willem Alexanderschool Achterstraat 27 4054 MS ECHTELD Tel.: 0344-641436 www.pwa-echteld.nl

woonjournaal_maart2019_apartepagina's.indd 18

OBS Isandra J.R. Zeemanstraat 10 4053 JN IJZENDOORN Tel.: 0344-641235 www.isandrachool.nl

Daltonschool Het Palet J. Catsstraat 2a 4041 XV KESTEREN Tel.: 0488-481398 www.paletkesteren.nl

Houtkoperschool

Het Palet

Schoolstraat 1 4051 AV OCHTEN Tel.: 0344-641416 www.houtkoperschool.nl

Patrijsstraat 2 4043 MR OPHEUSDEN Tel.: 0488-441451 www.paletopheusden.nl

27-2-2019 12:09:19


WOONJOURNAAL MAART 2019

Duurzaamheid

IN DE KLAS

school

Op het Van Lodenstein College wordt in het eerste jaar les gegeven over het klimaat. Gedurende deze lessen komen de begrippen klimaatverandering, smog en duurzaamheid aan bod. Met z’n allen zijn wij heel hard bezig om het klimaat op te warmen. Samen met de leerlingen wordt nagedacht over hoe wij als mensen meewerken aan deze klimaatopwarming. Hier hoort een stukje bewustwording bij om te zien dat dit een dramatische verandering is. Als eerste doen de leerlingen een test waarbij hun eigen voe-

Tijdens de tweede les wordt het klaslokaal omgebouwd tot

tafdruk zichtbaar is. Elke keer als een leerling opkijkt van het

debatlokaal. De klas wordt verdeeld in twee groepen: één

papier en klaar is met de test zien we een verbaasd

groep is vóór het eten van vlees en de andere

gezicht. Als iedereen leeft zoals wij nu doen,

groep is tegen vlees eten. De leerlingen

hebben we dan 6 aardbollen nodig?! Veel

gaan tegen over elkaar staan en debatteren fanatiek over de manier

leerlingen schrikken hier wel even van.

van leven op aarde. Hierbij is de

Het belang van duurzaam leven wordt hiermee duidelijk. Na deze schokkende boodschap gaan we met heel de klas brainstormen over oplossingen voor deze klimaatopwarming. We hebben namelijk maar één aardbol om op te leven en daar moeten we zuinig op zijn. Iedereen mag oplossingen op het bord schrijven en langzaam maar zeker

Tijdens de tweede les wordt het klaslokaal omgebouwd tot debatlokaal. De klas wordt verdeeld in twee groepen: één groep is vóór het eten van vlees en de andere groep is tegen vlees eten.

raakt het bord vol. Van vaker op de fiets

belangrijkste stelling het eten van vlees. De docent is hierbij de gesprekleider die vertelt wanneer de leerling aan de beurt is en zijn/haar mening mag geven. Al met al is het doel van deze lessen om de leerlingen bewust te maken wat de gevolgen zijn van een niet

naar school gaan tot korter onder de douche

duurzaam leven. Op dit moment is het

staan. De volgende stap is om deze oplossingen

een zeer actueel onderwerp waar wij allemaal

te nummeren op volgorde van grootheid qua invloedsfactor.

nog veel over moeten leren. Hierbij zijn de lessen ook bedoeld

Op nummer één staat de vleesindustrie. Het vlees dat wij

om de leerlingen te triggeren tot het leiden van een duurzamer

eten zorgt dus voor een grote CO uitstoot in onze wereld!

leven.

2

neder·betuwe woonjournaal_maart2019_apartepagina's.indd 19

19

27-2-2019 12:09:19


natuur

Neder-Betuwe aantrekkelijk

VOOR DE TOERIST

Laanboomroutes, klompenpaden, gastvrije dijken en nog veel meer Wordt Neder-Betuwe voor de toerist interessanter? ‘Dat is het al. Niet alleen Neder-Betuwe, maar de hele regio Rivierenland’, zegt wethouder Herma van Dijkhuizen van recreatie & toerisme. ‘Als we het vanuit de lokale bril bekijken, zal de opening van het Fruitpark Hotel & Spa in Ochten het mogelijk maken om langer in onze gemeente te verblijven. Dat juich ik van harte toe.’ Op de eigen website drukt de gemeente het zo uit: ‘Neder-Betuwe heeft een prachtig rivierlandschap met mooie vergezichten, kronkelende dijken en monumenten, dat zich bij uitstek prima leent voor fietsen, wandelen en struinen. Elk seizoen is weer verrassend anders.’ Daar heeft de wethouder niets aan toe te voegen. 20

woonjournaal_maart2019_apartepagina's.indd 20

27-2-2019 12:09:22


WOONJOURNAAL MAART 2019

L A A N BO O M R O U T E S Als we haar om een paar highlights vra-

landschap, de mooie natuur en de vele

gen, kost het even moeite om een keu-

cultuurhistorische parels. Een prachtig

ze te maken. ‘Nou ja, als je graag fietst

decor, dat de ruimte biedt voor allerlei

kan ik de Laanboomroute Betuwe aan-

arrangementen. Het Regionaal Bureau

bevelen. Die is 77 kilometer lang en die

voor Toerisme Rivierenland kan een

kun je in drie delen fietsen. De kaart is te

handje helpen om zo’n arrangement sa-

vinden op www.gelderseroutes.nl. Deze

men te stellen. Heb je geen zin om te

fietsroutes voeren je langs laanboom-

fietsen, dan kun je bijvoorbeeld met z’n

teeltbedrijven en horecagelegenheden

allen een Tuk Tuk van Molen de Zwaluw

en laten je genieten van het gevarieerde

in Kesteren nemen.’

DE BLAUWE BEVER De wethouder geeft ons een folder mee van safarischip de Blauwe Bever, waarmee je de Nederrijn en de Lek met de bijzondere oevergebieden kunt ontdekken. Ze vertelt dat de Blauwe Bever op plaatsen kan aanleggen waar andere schepen niet kunnen komen. Tijdens iedere vaart is er een excursie aan wal, een wandeling in een natuurgebied of een bezoek aan een kasteel, oude steenfabriek, een fort

KLOMPENPADEN

of een museum. Maar ook een wandeling met een gids in een van de karakteristieke stadjes langs de rivieren is mogelijk. Het grote vaargebied tussen Arnhem en Culemborg biedt meerdere mogelijkheden om aan boord te gaan. De vertreklocaties kun je vinden op www.deblauwebever.nl. ‘Het is echt fascinerend om met deze boot van de riviernatuur te genieten en af te meren bij een krib of bij het Veerhuis

Als ambassadeur voor recreatie en toerisme is wet-

in Opheusden om het nuttige met het aangename te verenigen’, zegt

houder Van Dijkhuizen enthousiast over het project

wethouder Van Dijkhuizen.

Klompenpaden. Via het Marspad in het mooie buitengebied van Kesteren kun je wandelen langs oever-

We spreken met de wethouder verder over gastvrije dijken en waarom

wallen, oude stroombeddingen en dijken in het

het goed toeven is in het schitterende Rivierenland. Op 15 maart zal

prachtige buitengebied van de gemeenten Buren

het toeristisch seizoen weer geopend worden.

en Neder-Betuwe. Klompen aan, rugzak op en gaan!

Dat gebeurt in Molen de Zwaluw in

Het klompenpad in Opheusden heeft door eigen-

Kesteren, waar voor de 15 keer

domsverhoudingen langer geduurd dan verwacht,

een netwerkbijeenkomst van

maar die gaat in het najaar ook open. Dan is Dodewaard

het Regionaal Bureau voor

aan de beurt. Herma van Dijkhuizen vindt het jammer

Toerisme Rivierenland zal

dat het door de structuur van het gebied niet mogelijk

e

worden gehouden.

is om de klompenpaden direct met elkaar te verbinden,

Ongetwijfeld met het

maar vindt ze toch een aanwinst voor het Rivieren-

vizier op nieuwe ont-

gebied.

wikkelingen. Graag wijst ze op de website www.klompenpaden.nl.

neder·betuwe woonjournaal_maart2019_apartepagina's.indd 21

21

27-2-2019 12:09:24


mbitie

Genieten van een op maat gemaakte keuken of interieur? Bezoek onze website of bel ons voor een afspraak

woonjournaal_maart2019_apartepagina's.indd 22

27-2-2019 12:09:26


WOONJOURNAAL MAART 2019

Historisch recreëren

MET DE SCHATKIST

Op

Historische fiets- en wandelpaden bijvoorbeeld langs de Betuwelinie, restauratie van erfgoed zoals oude gemalen en kloosters, oude gebouwen woonfuncties geven en onder meer het betrekken van jongeren bij wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd (expositieruimte) zijn een greep uit de kansen die inwoners noemen in het kader van de lokale cultuurgeschiedenis.

welke

historische

plekken

en

bezienswaardigheden (cultureel erfgoed) zijn inwoners uit Neder-­Betuwe trots? Wat willen inwoners graag behouden en vinden ze belangrijk voor Neder-Betuwe? Het is te zien op een mooi vormgegeven gratis poster die enige tijd geleden huis-aan-huis is bezorgd.

2000 JAAR CULTUURGESCHIEDENIS

Heel veel inwoners van Neder-Betuwe hebben in de afgelopen maanden verhalen van vroeger en kansen voor de toekomst verzameld. De Schatkist van Neder-Betuwe, 2000 jaar cultuurgeschiedenis, is goed gevuld. Op de poster ‘Kansen voor de toekomst. De Schatkist van Neder-­Betuwe’ staan full colour foto’s met teksten die aangeven op welke historische plekken en verhalen inwoners het meest trots zijn. Onderwerpen die volgens inwoners in de schatkist horen: de Romeinen, de dijken en uiterwaarden, de Betuwelinie, de Tweede Wereldoorlog en de Wederopbouw, de rivieren Waal en Nederrijn, natuur langs de rivieren, de strijd tegen het rivierwater, dorpskerken, oude dorpswegen, boomkwekerijen en boomgaarden, steenfabrieken, landbouw, oude boerderijen en zelfs de voormalige kerncentrale Dodewaard. De historische verhalen, anekdotes en beeldmateriaal van inwoners zullen samen met bestaand materiaal later een canon (boek) gaan vormen: 2000 jaar cultuurgeschiedenis en erfgoed van gemeente Neder-Betuwe.

INSPIRATIE VOOR OMGEVINGSVISIE

De onderwerpen en verhalen uit de Schatkist dienen ook als inspiratie voor de Omgevingsvisie waaraan nu wordt gewerkt. Op welke wijze is cultuurhistorie te combineren met ruimtelijke vernieuwing, de kwaliteit van woningbouw of met klimaatveranderingen maar ook met promotie van het toerisme? Het project ‘De Schatkist van Neder-Betuwe’ kreeg die naam om de geschiedenis en het erfgoed van NederBetuwe zichtbaar te maken en tegelijkertijd vooruit te

kijken naar wat zeker bewaard en gekoesterd moet worden voor komende generaties en als inspiratie kan dienen voor nieuwe ontwikkelingen.

neder·betuwe woonjournaal_maart2019_apartepagina's.indd 23

23

27-2-2019 12:09:28


“Mijn deur staat open. Ik ben thuis. Thuis in makelen. Een nieuwe plek, een nieuw huis. Vanuit vertrouwen, met elkaar aan de slag. Voel je welkom. Voel je thuis.”

Torenstraat 5 | 4041 GA Kesteren | Telefoon (Kesteren): 0488 - 44 11 33 | (op afspraak) Spoorstraat 12/Plein 12 | 4001 CN Tiel | Telefoon (Tiel): 0344 - 66 47 79 info@corryvanrheenen.nl | www.corryvanrheenen.nl

Droomhuis gevonden? Hypotheek bij Rabobank. Bel of app voor een afspraak met Berry Peters op (06) 124 659 98 of met Peter Schenkhof op (06) 255 110 18.

Kom maar op met de toekomst

woonjournaal_maart2019_apartepagina's.indd 24

27-2-2019 12:09:29


WOONJOURNAAL MAART 2019

Woningcorporaties SCW en SWB willen fuseren Het is de bedoeling dat de woningcorporaties SCW in Tiel

Ook denken ze samen de ambities op het gebied van wonen

en SWB in Lienden op 1 januari 2020 gaan fuseren. Al

en verduurzaming te kunnen realiseren. Uit de verkenning

sinds begin 2018 verkennen beide corporaties de meer-

en het voorbereidende onderzoek blijkt dat de fusie zal

waarde en haalbaarheid van samenwerking. Inmiddels is

leiden tot meer efficiency en betere voorwaarden voor de

er een intentieovereenkomst tot fusie getekende. Beide

continuïteit en doorontwikkeling. De woningcorporaties

organisaties denken dat zij elkaar en de volkshuisvesting

zullen in de komende periode hun partners in de volkshuis-

in de gemeenten Tiel, Neder-Betuwe en Buren veel te

vesting, de drie gemeenten en beider huurdersorganisaties,

bieden hebben door samen te gaan. De verwachting is

nauw betrekken bij de plannen. Daarna worden er definitieve

dat dit van meerwaarde zal zijn voor de opgaven die SCW

besluiten genomen. Een stuurgroep, die bestaat uit beider

en SWB op het gebied van de volkshuisvesting hebben.

bestuurders en een externe fusiebegeleider, leidt het fusieproces.

Spelenderwijs kennismaken met

de kerk in Echteld

In de Sint Jan de Doperkerk van de Protestantse Gemeente Echteld worden sinds 2017 “Kerk op Schoot”

diensten georganiseerd. Deze diensten, onder leiding

van de vrijwilligers Janneke Schuiling, Sanne van den

Uiteraard ben je van harte welkom om samen met je

Berg en jeugdouderling Willy Kerpentier, vinden een

kind een Kerk op Schoot-dienst bij te wonen. Hou

aantal keren per jaar plaats op de zaterdagochtend en

daarvoor de website in de gaten, www.kerkechteld.nl,

beginnen om 10.30 uur. De Kerk op Schoot-dienst is

of de Facebookpagina Kerk Echteld Jeugdpagina. Voor

voor kinderen van 0 tot en met 6 jaar, samen met ouders

meer informatie kun je eveneens telefonisch of per e-mail

en/of grootouders.

contact op­nemen met jeugdouderling Willy Kerpentier, T. (06) 25 20 82 99 of wkerpentier@outlook.com.

Een dienst om op een leuke manier kennis te maken met bijbelverhalen en de kerk. Elke bijeenkomst heeft een speciaal programma in het gekozen thema. Sprankelend, belevingsgericht en met veel individuele aandacht voor ieder kind. Er wordt samen gezongen op melodieën van bekende kinderliedjes en interactief gespeeld. In iedere dienst is iets te zien, te doen en te voelen. Jeugdouderling Willy Kerpentier is enthousiast over deze diensten. ‘De kinderen maken zo actief en spelenderwijs kennis met de kerk. Het is iedere keer weer een feestje.’

neder·betuwe woonjournaal_maart2019_apartepagina's.indd 25

25

27-2-2019 12:09:31


Hoofdstraat 26, Kesteren

0488 - 48 26 24 www.bakkerdegreef.nl

? n e r e t s e K n i w u e i N

Kom langs bij dĂŠ ambachtelijke bakker van de Betuwe en proef het verschil!

Zonnepanelen, warmtepompen en windturbines

+ financiering

Ton Keuken Consultancy

De goedkoopste in stroom en gas! Middenweg 7 4043 MD Opheusden

Bel rechtstreeks: Ton Keuken:

06 - 53 63 87 78

of Ton Snijders: 06 - 27 37 07 65

woonjournaal_maart2019_apartepagina's.indd 26

27-2-2019 12:09:45


WOONJOURNAAL MAART 2019

Regeling woonhuissubsidie monumenten Per 1 januari is de fiscale aftrek voor eigenaren van rijks-

Voor subsidie komen in aanmerking de kosten die door

monumenten afgeschaft en vervangen door de ‘Instand-

particuliere eigenaren zijn gemaakt voor werkzaamheden,

houdingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten’. Je kunt

maatregelen en voorzieningen voor de instandhouding van

de woonhuissubsidie voor het eerst aanvragen in 2020 -

een rijksmonument met een woonfunctie. Voor een pand

in de periode van 1 maart tot en met 30 april - voor ge-

met een gedeeltelijke woonfunctie zijn ook de kosten

maakte subsidiabele onderhoudskosten in 2019.

voor de overige onderdelen van het pand zonder woonfunctie subsidiabel. Bestaat een rijksmonument uit meerdere panden, dan wordt er subsidie gegeven op de instandhoudingskosten van de panden met een (gedeeltelijke) woonfunctie. Ook voor de tuin is er subsidie, mits die in directe relatie staat tot de woonfunctie van het pand.

Grote Plantenjacht Doe gratis mee aan De Grote Plantenjacht! Een lesproject van vijf lessen, waarbij leerlingen van groep 5, 6, 7 of

Helga van Leur op Klimaatmarkt Neder-Betuwe

Op 17 april in het gemeentehuis

8 de omgeving van de school onderzoeken en in kaart brengen. Ze onderzoeken de gelijkenis en verschillen tussen planten en dieren, ze gaan natuurschatten verzamelen & bestuderen en ze maken een actieplan om de biodiversiteit rond de school te vergroten. Na afloop ontvangt de school € 100,- om het actieplan van de leerlingen uit te voeren. Kijk voor informatie en aanmelden op https://www.eco-schools.nl/doe-mee/projecten/ de-grote-plantenjacht

Heb je vragen over energiebesparing, isolatie, een warmtepomp of zonnepanelen voor je woning of bedrijf? Dan is de Klimaatmarkt van de gemeente Neder-Betuwe op woensdag 17 april a.s. een uitkomst. Deze markt wordt van 18.00-23.00 uur gehouden in het gemeentehuis. Op de klimaatmarkt staan stands met informatie over de genoemde onderwerpen, gratis tips en adviezen. Ook worden er workshops gehouden en vinden er pitches plaats voor en door bedrijven over betaalbare mogelijkheden. De weerkundige Helga van Leur is de avondvoorzitter. Wie aan de markt wil deelnemen kan een e-mail sturen naar klimaatmarkt@nederbetuwe.nl of bellen naar 14 0488. Er zijn geen kosten aan verbonden.

neder·betuwe woonjournaal_maart2019_apartepagina's.indd 27

27

27-2-2019 12:09:45


COMPLEET VERNIEUWD Wisten jullie al dat afgelopen jaar onze complete begane grond een enorme metamorfose heeft ondergaan? Op deze afdeling vind je onze collectie met landelijke meubelen. Op onze vernieuwde 1e etage vind je de woonstijlen ‘High Class’ en ‘Nieuw Landelijk’. Deze woonstijlen zijn uniek neergezet in een compleet voorbeeldhuis voorzien van mooie vloeren en wanden. Of je nu op zoek bent naar een compleet nieuw interieur of zin hebt in wat kleine veranderingen... Bij Meubelpark de Bongerd kun je altijd slagen. Kom langs en laat je inspireren.

De Bongerd 7.500 m2 | Batterijenweg 19b, Kesteren | tel. (0488) 48 8855 | www.debongerd.nl

Adv Woonjournaal 190x277mm.indd 1

woonjournaal_maart2019_apartepagina's.indd 28

16-02-19 (wk 7) 16:57

27-2-2019 12:09:46


WOONJOURNAAL MAART 2019

Van den Hatert vakspecialist in zonwering en kozijnen ‘Wij maken iedere dag weer klanten blij’ Een goed advies, goede producten, vakkundige montage, gemak in de bediening en innovatief en duurzaam waar mogelijk. Dat zijn de uitgangspunten van Johan van den Hatert in ons gesprek over zonwering of kozijnen.

‘Wij werken met zonwering en kozijnen waarvan de kwaliteit

Kunststof kozijnen

als een paal boven water staat. Door advies aan huis kunnen

Johan van den Hatert biedt, als het gaat om kunststof kozijnen,

we bovendien prijstechnisch maatwerk leveren’, zegt hij, ‘omdat

hoogwaardige Duitse kwaliteit met een speciaal NL-profiel

we dan precies weten waar het bij de montage over gaat.’

aan. ‘Mensen kiezen bewust voor kunststof kozijnen omdat je dan jarenlang bent verzekerd van strakke, schone en gave kozijnen. Als

Als het te warm wordt…

het nodig is kun je ze met een sopje schoonmaken. Ze zijn dus

Zonnestralen geven nieuwe energie. Maar als het wat te warm

onderhoudsarm en ook nog energiebesparend.’ Qua uitvoering

wordt is zonwering de oplossing. Screens, uitvalschermen, rol-

kun je kiezen voor een karakteristiek uiterlijk of een speciale

luiken en nog véél, véél meer. Johan van den Hatert adviseert

kleur.

je daarin met kennis van de nieuwste trends.

Solarrolluiken

Aluminium kozijnen Maar ook aluminium kozijnen bieden talrijke voordelen en moge-

Solarrolluiken met kantelbare lamellen bijvoorbeeld. ‘Die plaatsen

lijkheden. Johan van den Hatert speekt over stijlvol, elegant,

we door het hele land, omdat we daar kennelijk uniek in zijn.’

klassiek en nog veel meer profielkeuzemogelijkheden. ‘Het is

Met een handzender kun je de gewenste positie van de lamel-

zo sterk, dat minimalistisch hang- en sluitwerk volstaat.’ Aluminium

len regelen, zodat de natuurlijke lichtinval, zonwering en venti-

is licht, duurzaam en door de thermische onderbrekingen

latie voor 100% tot hun recht komen. ‘Aan de inbraakveiligheid

energiebesparend. ‘Het is eveneens zeer bruikbaar bij staalreno-

verandert niets.’

vatieprojecten, waarbij dan de ‘staallook’ wordt toegepast.’

Somfy voor het gemak De comfortabele bediening van Somfy wordt in elk advies meegenomen. Somfy is een grote naam in het automatiseren en

Johan van den Hatert geeft graag advies op zijn producten. Hij wacht op je belletje voor een afspraak!

controleren van zonweringen, rolluiken, verlichting, elektrische apparatuur, garagedeuren en hekken via smartphone of tablet.

Van den Hatert zonwering & kozijnen - 44 RI-straat 1 - 4051 AP Ochten - Telefoon 06 22 21 75 15 E-mail: info@jvandenhatert.nl - Internet: www.jvandenhatert.nl

neder·betuwe woonjournaal_maart2019_apartepagina's.indd 29

29

27-2-2019 12:09:47


t

apa s & T

•B

is

ro

Dorpsplein 6, Kesteren, 0488 481892

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

n

 frites en snacks  ijsIT S, S N AC KS, F R enEmilkshakes  heerlijke maaltijden

• K e ste

URGERS B M A H , N E D IJ LT A MA

r

e

apa s & T

is

ro

•B

UW (NIEUWE) BUREN BETER LEREN KENNEN? n

Koffie met appelgebak € 3,95 softijs, milshakes & Cafetaria hetverpakt Vonnis is dagelijks ijs geopend!

t

Jaarmarkt aanbieding:

• K e ste

T. 0488 48 18 92 Dorpsplein 6 Kesteren | www.het-vonnis.nl

r

e

Profiteer nu van onze speciale rgen erzo lete v j i p W com ook ffetten n bu ersone 5p op v.a. 1 thuis of . f u j bij edri uw b

10%

(nieuwe) buren

Mini loempia pikant, kroepoekkerry kok, babi pangang, foe yong hai, koe lo yuk, saté ajam

Mini loempia pikant, kroepoekkerry kok, kipvleugel pangsit goreng, babi pangang, foe yong hai, koe lo yuk, vlees met ketjapsaus, bief met kong po saus, garnalen met pikantesaus, low han tsai

Mini loempia pikant, kroepoekkerry kok, pangsit goreng, koe lo yuk, babi pangang, foe yong hai, kip met ketjapsaus, bief met tausi saus, saté ajam

Mini loempia pikant, kroepoekkerry kok, kipvleugel pangsit goreng. Incl. 8 verschillende gerechten naar keuze vanuit ons keuzemenu.

€ 11,- p.p.

€ 13,- p.p.

Geldig in maart en april 2019. Vraag naar de voorwaarden.

€ 16,50 p.p.

€ 18,- p.p.

Buffetten kunnen in overleg aangepast worden

Hoofdstraat 9, Kesteren T. 0488 - 48 14 88

woonjournaal_maart2019_apartepagina's.indd 30

korting! Dorpsplein 6 • 4041 GH Kesteren 0488 - 481 271 • info@ambtshuis.nl • www.ambtshuis.nl

27-2-2019 12:09:48


WOONJOURNAAL MAART 2019 CREATIEVE CONCEPTEN

VERFRISSENDE VORMGEVING

PAKKENDE TEKSTEN

FLASHING FOTOSHOOTS

FRAAIE MAGAZINES

MODERNE WEBSITES

HEERLIJK WONEN WATT ontwerpt energiebewust aan eigentijdse, op maat gesneden woningbouw

NIEUWE LOOK? TOE AAN EEN

n i e u w

ELAN UITGEVERIJ - MARKETING - COMMUNICATIE

WWW.ELAN-MEDIA.NL

www.westenengarchitectuur.nl info@westenengarchitectuur.nl

Herenland

neder·betuwe woonjournaal_maart2019_apartepagina's.indd 31

31

27-2-2019 12:09:49


Alles voor uw interieur Kom voor inspiratie naar de winkel!

OUD TEAK MET STAAL

Wij geven ook kleu r- en stylingad vies. BANK IN DIVERSE OPSTELLINGEN LEVERBAAR

2

0m 180 onwo atie! ir insp

SALONTAFEL RAILWAY

trendy meubels | binnenzonwering diverse vloeren en tapijten | wand af werk ingen

H.D. Verwoert & Zn | Wonen met nét dat beetje meer! Dalwagenseweg 43 | 4043 MT Opheusden | Tel: 0488 - 44 13 51 | info@hdvwonen.nl | www.hdvwonen.nl

woonjournaal_maart2019_apartepagina's.indd 32

27-2-2019 12:09:50

Profile for Alette  Keuken

Woonjournaal 2019  

Woonjournaal 2019

Woonjournaal 2019  

Woonjournaal 2019

Advertisement