Page 1

Neder-Betuwe magazine

Uitgave van gemeente Neder-Betuwe - Jaargang 16, nummer 1, maart 2018

WOENSDAG 21 MAART 2018: KIES DE NIEUWE GEMEENTERAAD VAN NEDER-BETUWE!

UITNODIGING VERKIEZINGSAVOND - RAADSZAAL GEMEENTEHUIS Woensdag 21 maart vanaf 20:00 tot circa 01:30 uur

Steeds op de hoogte van binnenkomende uitslagen uit Neder-Betuwe Reacties van lokale politici op de uitslagen Beelden verkiezingsuitzending NOS


Voor een stabiel bestuur! Stem 21 maart LIJST 3

Marinus Herman

Jochem

Arie

Ton

Herman

Geerten

Arno

Martin Herma

Sepa Green Solutions helpt bij het terugdringen van energiegebruik door inzet van duurzame energiebronnen als wind, zon en biomassa.

Wij zoeken met spoed een

Bel voor een afspraak: Ton Keuken (06) 53 63 87 78

ACCOUNTMANAGER M/V voor verkoop van stroom- en gascontracten voor 16 uur per week | mbo niveau vanaf 18 jaar Solliciteren: info@tonkeukenconsultancy.nl

Ton Keuken Consultancy

De goedkoopste energieleverancier!

Middenweg 7 4043 MD Opheusden

Wij bieden u voor elke situatie een passende oplossing. Praktisch toepasbaar, technisch haalbaar en economisch rendabel. Wij doen u graag offerte voor:

Advertentiepagina's_NBM1.indd 1

• Groene energie in Nederland opgewekt, met groencertificaat • Zonnepanelen • Zonnecollectoren • Windturbines • Miniwarmtekrachtcentrales • Biomassaketels.

26-2-2018 16:54:03


Verkiezingen Beste stemgerechtigde inwoners, en alle andere belangstellenden voor de gemeenteraa dsverkiezingen, Het kan u niet zijn ontgaan: het is verkiezingstijd in Neder-Betuwe. De lokale politici en hun achterban dingen naar uw gunst. Een boeiende periode. Discussies die nét wat steviger zijn, meningen die luider klinken, successen die worden opgepoetst en er zijn vele beloften. In de hoop op uw stem. Want met uw stem komt de stap naar een of meer raadszetels dichterbij voor het waarmaken van die belofte n. Politici gaan graag met en voor u aan de slag.

Recht en verantwoordelijkheid

Mogen stemmen, het is een recht. Maar het zegt ook iets over onze verantwoordelijkheid als inwoner. Samen moeten wij ervoor zorgen dat het goed wonen en werken is in onze dorpen. Gelukkig is een aantal inwoners bereid om het voortouw hierin te nemen. Uit deze inwoners kiest u eenma al per vier jaar de leden van de gemeenteraad.

= een recht = een verantwoordelijkheid = invloed ons aan de slag mag in het hoogste gezagsorgaan van de gemeente Neder-Betuwe voor de komende vier jaren. Blijf op 21 maart dus niet thuis. Sta niet aan de zijlijn maar neemt u alstublieft uw verantwoordelijkheid door te gaan stemmen. Maak gebruik van uw bijzondere recht.

Voorbereiding

Verkiezingen: het betekent verkiezingsdebatten, campa gnes en partijprogramma’s van de Neder-Betuwse politie k. In dit Neder-Betuwe Magazine leest u de standpunten van de partijen en treft u belangrijke informatie aan over de stemp roced res. Int ssen tre en we in het gemeenteh is de voorb ereidingen zodat wij op 21 maart onze keuze kunnen maken voor de gemeenteraad en voor het raadgevend referen dum.

Uitnodiging

Ten slotte, ik nodig u van harte uit op de verkiezingsa vond in het gemeentehuis op woensdag 21 maart, inloop vanaf 20.00 uur. Vanaf 21.00 uur kunnen we dan samen wacht en op de uitslagen per stembureau en uiteindelijk vernem en welke nieuwe ploeg voor 2018-2022 wij met elkaar hebbe n gekozen. Jan Kottelenberg, burgemeester

Invloed

Het zegt iets over uw en mijn invloed. Invloed die we uitoefenen met papier en het rode potlood. In het zicht en toch in het geheim. Een bijzonder ritueel, een ritueel met inhoud. Want hiermee beslist ú, beslissen wij, wie namen s

De politieke partijen en hun verkiezingsprogramma’s Op de volgende pagina’s leest u meer over de politieke partijen in Neder-Betuwe en hun verkiezingsprogramma’s.

Colofon

Pagina 8 en 9

Pagina 10 en 11

Pagina 12 en 13

Pagina 14 en 15

Pagina 16 en 17

Pagina 18 en 19

Neder-Betuwe Magazine is een uitgave van de gemeente Neder-Betuwe in samenwerking met Elan Media Group BV

Verspreiding: VSB, Rhenen Eindredactie: gemeente Neder-Betuwe Exploitatie en advertenties: Elan Media Group BV Kesteren, tel. (0488) 44 20 36, www.elan-media.nl

Fotografie: gemeente Neder-Betuwe, 3JetFotografie Ochten, politieke partijen Neder-Betuwe. Illustratie: René Speelman (Jabbertje). Vormgeving redactie: Reclamestudio Van Suilichem Druk: R&H Drukkerij Kesteren

Gemeentegegevens: Gemeente Neder-Betuwe Burg. Lodderstraat 20, 4043 KM Opheusden tel.: 14 0488, e-mail: info@nederbetuwe.nl website: www.nederbetuwe.nl. Aan de inhoud van dit magazine kunnen geen rechten worden ontleend.

3


Maak een selfie vóór het stembureau Ga je voor het eerst stemmen omdat je sinds de vorige verkiezingen bent geworden aak een sel e b iten voor een stembureau in Neder-Betuwe. Like op de verkiezingsdag onze facebookpagina ‘Gemeente Neder-Betuwe‘ en plaats jouw selfie. Je maakt kans op een bon van € 50,--. Succes!

Let op: Alleen een selfie BUITEN VOOR HET STEMBUREAU dingt mee naar een prijs. Dus géén selfie IN het stembureau zelf.

Stembureaus open 4

De 12 stembureaus in Neder-Betuwe (zie pag. 12) zijn op woensdag 21 maart open vanaf ’s morgens 07.30 uur en sluiten exact om 21.00 uur. U mag zelf kiezen naar welk stembureau u gaat. Op de stempassen staat het voor u dichtstbijzijnde stembureau vermeld, maar u mag ook naar een ander stembureau gaan binnen Neder-Betuwe.

Niet vergeten!

Als u naar de stembus gaat, neem dan de volgende documenten mee:

De twee stempassen:

1. Stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen. 2. Stempas voor het raadgevend referendum. Uiteraard staat het u vrij om niet te gaan stemmen bij de verkiezingen en/of het referendum.

Geldig legitimatiebewijs

Een geldig legitimatiebewijs; het origineel en géén kopie. Dat kan zijn: paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. De geldigheidsduur van het legitimatiebewijs mag maximaal vijf jaar zijn verlopen (bij ‘geldig tot’ moet 22 maart 2013 of een latere datum staan).

Voor een ander stemmen? Neem dan ook mee:

1. De door de volmachtgever ingevulde en ondertekende stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen. 2. De door de volmachtgever ingevulde en ondertekende stempas voor het raadgevend referendum. 3. Het legitimatiebewijs (kopie mag in dit geval ook) van de volgmachtgever. U mag het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op smartphone of tablet laten zien. 4. En natuurlijk uw eigen stempassen en uw eigen originele legitimatiebewijs. Naast het uitbrengen van uw eigen stem voor de gemeenteraad en het raadgevend referendum, mag u voor maximaal nóg twee personen stemmen, tenminste, als u bovenstaande documenten

bij u hebt. Let op: Voor een ander stemmen mag alleen als u gelijktijdig uw eigen stem uitbrengt. Eerst zelf stemmen en nog een keer terugkomen om voor een ander te stemmen mag dus niet. Wat wél weer mag is: eerst komen stemmen voor de gemeenteraad en later nog een keer naar een stembureau gaan om te stemmen voor het raadgevend referendum.

Stempassen kwijt of niet ontvangen?

Wanneer u geen stempassen heeft ontvangen of u bent deze kwijtgeraakt, neem dan zo snel mogelijk contact op met Bureau verkiezingen van het gemeentehuis, tel. 14 0488. Tot uiterlijk dinsdag 20 maart tot 12.00 uur kunt u nog nieuwe vervangende stempassen aanvragen en ontvangen. Op het stembureau zijn deze vervangende passen niet verkrijgbaar.

Niet in de gelegenheid om zelf te komen? Stem bij volmacht

Bent u niet in de gelegenheid om zelf te stemmen? Dan kunt u een andere kiezer -die ook in Neder-Betuwe woont- machtigen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen. Kiezers kunnen geen volmacht verlenen in een stemlokaal.

Zo regelt u de volmacht

- Schriftelijke volmacht - Deze moet u uiterlijk op 16 maart 2018 aanvragen bij de burgemeester via Bureau Verkiezingen in het gemeentehuis. Een schriftelijke volmacht kunt u daarna niet meer intrekken.


- Onderhandse volmacht - Let op het volgende: o Vul de naam van degene die voor u gaat stemmen in op uw stempas. o Plaats op de achterzijde van uw stempas uw hand tekening. o Laat de gemachtigde zijn of haar handtekening op uw stempas zetten. o Geef uw legitimatiebewijs of een kopie daarvan (let op de geldigheid - zie pagina 4) mee aan degene die u machtigt. De gemachtigde kan het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op smartphone of tablet laten zien. LET OP: de gemachtigde kiezer moet gelijktijdig voor zichtzelf en voor u stemmen en in NederBetuwe wonen. Bent u to h in de gelegenheid om zelf te gaan stemmen, dan kan de onderhandse volmacht ingetrokken worden. In dat geval moet u de tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas kunt u dan gewoon zelf stemmen.

e ďŹ e e s e

e e

Tijdens de verkiezingen voor de gemeenteraad zal in de stembureaus de volgende tekst worden opgehangen: ‘U hoeft aan niemand bekend te maken op wie u heeft gestemd. Op welke manier dan ook. Dus ook niet door het maken van een foto. Niemand mag u daartoe ook dwingen.’

Uw gedrag in het stemhokje

Stemmen doet u alleen.

Stem door het witte vakje voor de kandidaat rood te maken.

Fout gemaakt? Vraag een nieuw stembiljet.

Blanco stemmen? Vul dan niets in op het stembiljet!

5

Vouw het stembiljet na het invullen zodat de lijst niet zichtbaar is. Daarna doet u het in de stembus. Heeft u een vraag? Het stembureau kan u helpen.


Babypark is gevestigd op 9 plaatsen in Nederland en is Europa’s grootste en goedkoopste babywinkel. Voor Babypark Kesteren zijn wij op zoek naar enthousiaste collega’s.

Medewerker inkoop (fulltime, m/v)

(fulltime, m/v)

Medewerker service (fulltime, m/v)

Verkoper (fulltime, m/v)

Commercieel medewerker (fulltime, m/v)

*Aquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Als brood- en banketbakker weten we als geen ander wat lekker is.

NEW JOB?

Heb jij interesse in één van deze vacatures of wil je meer informatie hierover? Ga dan naar werkenbijbabypark.nl. Stuur je sollicitatie

Hoofdstraat 26, Kesteren 0488 - 48 26 24

voorzien van CV naar sollicitatie@babypark.nl.

! DRINGEND ! DRINGEND ! DRINGEND ! DRINGEND ! DRINGEND !

Wij zijn dringend op zoek naar

ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS om pakketjes voor kinderen in te pakken

De Stichting Kinderen van de Voedselbank in Dodewaard zorgt ervoor dat kinderen die in armoede leven een kledingpakket krijgen en hun verjaardag kunnen vieren met een cadeautje, feestje en traktatie.

Als inpakmedewerker help je mee om een leuk en passend pakket samen te stellen met nieuwe producten als kleding, schoenen, spelletjes en speelgoed. Wanneer jij het pakket hebt samengesteld en ingepakt, wordt het opgehaald en bezorgd bij een van de duizenden kinderen die in armoede leven en die de stichting op deze manier helpt.

Wie zich wil inzetten om kinderarmoede te bestrijden en minimaal een dag per week beschikbaar is, kan voor meer informatie kijken op de vrijwilligersvacaturebank van www.welzijnrivierstroom.nl of bellen met Mirella Mulder van de Stichting Kinderen van de Voedselbank, tel. 06 39 61 06 15. Mailen mag ook: info@kinderenvandevoedselbank.nl.

Voor meer informatie kunt u de website bezoeken: www.kinderenvandevoedselbank.nl

Advertentiepagina's_NBM1.indd 2

26-2-2018 16:54:22


Waarom stemmen? In een democratie bepalen de inwoners wie er het bestuur vormen. Daardoor hebben inwoners zeggenschap in zowel de buurt, op het werk, op school en op gemeentelijk, nationaal en Europees niveau. De inwoners van Neder-Betuwe hebben het zogeheten ‘actief’ en ‘passief’ kiesrecht voor de gemeenteraad: zij hebben het recht om zich verkiesbaar te stellen voor de raad én om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen uit alle kandidaten de negentien raadsleden te kiezen.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, op 19 maart 2014, was de opkomst in Neder-Betuwe bijna 69%. In ederland gold t ssen en een o komst licht. egenwoordig mag iedereen zel be alen om wel o niet te gaan stemmen. erkiezingen zijn altijd belangrijk omdat dit h t moment is dat elke inwoner zich kan its reken. ver het landsbest r de rovincie ro a en in dit geval over onze eigen gemeente Neder-Betuwe. w mening over het gevoerde beleid van de a gelo en jaren en de lannen van de olitieke artijen voor de komende eriode doet ertoe. eze mening k nt vertalen o een stem op de kandidaat van uw voorkeur. In de eriode tot aan de verkiezingen ro leren de olitieke artijen zich in verkiezingscam agnes. oor te verdie en in de verkiezings rogramma s en/o verkiezingsbijeenkomsten te bezoeken komt te weten welke kandidaat het best ast bij w eigen overt igingen. ees meer over de olitieke artijen h n artij rogramma s en contactgegevens o de pagina’s 8 t/m 19.

en mooie manier om kennis te maken met de stand nten van de kandidaat- olitici is tijdens de verkiezingsdebatten. het moment dat dit eder- et we agazine itkomt zijn er in chten en odewaard al verkiezingsdebatten geweest over de lee baarheid in deze dor en. en maart zijn er nog twee. omt ook ie hierna o deze agina. • e h idige raadsleden van eder- et we hebben ieder een eigen olitiek ortret o onze website www.nederbet we.nl / logo verkiezingen / andidaten en artijen. • an elk raadslid is o dit olitieke ortret h n stemgedrag te volgen.

Op 13 maart, aanvang 19.30 uur, vindt in Ons Dorpshuis Kesteren het laatste dorpsdebat plaats ie avond gaat het over de lee baarheid in he sden en esteren. e olitiek beantwoordt vragen it de zaal. n ze gaan in debat over de volgende stellingen: ‘Investeren in het winkelgebied Kesteren is weggegooid geld.’ ‘Mensen die langer dan één jaar in de bijstand zitten zijn verplicht om vrijwilligerswerk te verrichten.’ ‘Het tegengaan van buurtoverlast ligt in eerste instantie bij de buurtbewoners en niet bij de gemeente.’

Groot Lijsttrekkersdebat op donderdag 15 maart van 20:00 - 21.30 uur Zes dagen voor de verkiezingen, op donderdag maart van . tot . r is het root ijsttrekkersdebat. it vindt laats in de raadszaal van het gemeenteh is. Eric Wijnacker van e elderlander is de debatleider. an harte welkom om erbij te zijn

7


8

Achter v.l.n.r.: Gerwin Roseboom, Gert-Jan Meijering, Dirk Kroon, Gert van Leeuwen, Willem Keuken, Nees van Wolfswinkel, Jan Eerbeek, Hans Keuken Voor v.l.n.r.: Mathijs Jonkers, Dik Waasdorp, Willem Vermeer, Ernst Arends, Herman de Vree

bewaren’ en en w ou ‘b n re ja de en m De SGP wil ko r blijven” te ch nu én rp he sc n te oe m “We

n de heren van de otste partij bent? Waarvoor klimme gro de n jare al je als in en ing kiez Hoe ga je de ver jaar? Lijsttrekker Nees en ze vooruit naar de komende vier kijk oel gev k wel t me En t? pkis zee de afgeSGP op de ar zijn voor alles wat we bereikten kba dan s rzijd ene gen mo e “W in. van Wolfswinkel is er helder En nuchter.” ar we moeten ook scherp blijven. lopen jaren. Dat is niet gering. Ma is met de Bijbel – of ooit ‘Bouwen en bewaren’. Wie bekend a hem net pag cam als SGP de ft Dit jaar hee is een oude opdracht”, knikt Van deze woorden bekend voor. “Het t kom – las al rha sve ing epp sch het deze opdracht aarde bouwen en bewaren. Maar De ns. me de aan God van t rach Wolfswinkel. “Een opd Het ‘Bouwen en beis en blijft altijd geldig én actueel. ord Wo s God . tum sda eid arh dba heeft geen hou tlijn voor evenwichtige geeft hiermee een waardevolle rich God . eld rbe voo d goe een n rva daa waren’ is politiek.”

2018-SGP spread NB.indd 1


De resultaten van bouwen l bereikt de heeft als grootste coalitiepartij vee SGP De . ziet dit tie frac de hoe uit Van Wolfswinkel legt wbouwwijken in de ontwikkelingen, van ABC tot nieu we nieu vol is te een gem De n. afgelopen jare oners zijn gedaald. En de dal gekropen. De lasten voor inw het uit te een gem de is el ncie Fina kernen. d als gemeente. Dat hebben we dieptepunt. “We hebben gebouw ttig pre een e eikt ber eid osh kelo wer en. Op dezelfde d daar de juiste richting aan te gev eer rob gep we ben heb eid bel ons samen gedaan. Met twikkelen. Echt in alle We willen doorgaan. Groeien. On n. doe n jare e end kom de dat we manier willen steren in eyecatchers als het gaat dan niet alleen over het inve t “He l. inke lfsw Wo Van t vind , k is voor opzichten” dat onze gemeente een veilige ple rijk ang bel ook is Het n. hee rom ABC en de infrastructuur daa De zorg en daarheel andere kant van het bestuur. een aan wen bou om agt vra Dat kwetsbare mensen. breedte besturen en moeten de gemeente in zijn volle we el: Ofw . gen nin rzie voo e end mee samenhang najagen.” bouwen. En niet eenzijdig ambities Het belang van bewaren ra belangrijk is. Rust een lijn die na vier goede jaren ext wel ar Ma lijn. we nieu n gee dat Voor de SGP is de fractieleden is het thema ’ers passen. Zorgvuldigheid. Voor SGP de die en ord wo zijn heid betekenis en degelijk n is een woord dat een duidelijke are Bew . en’ war ‘be ook ar ma , en’ daarom niet alleen ‘bouw r blijft. “Precies. en wegleggen, zodat het beschikbaa elen and beh ig zuin Iets r. late op heeft. Het is gericht antwoordelijk rentmeesgoed gaat, moeten we als een ver het Nu ur. estu teb een gem als k Dat is onze taa dat gemeenschapsgelden Wolfswinkel. “We moeten zorgen Van t stel ”, ben heb we wat t me n eren. En al ter omgaa onze inwoners koesteren en verbet van eid igh veil de en will We d. zorgvuldig worden bestee te bewaren. Juist rt, we willen óók helpen de aarde kaa eld wer de op je stip een hts is onze gemeente slec omgeving. Dat kan ‘m we bijdragen aan een schone leef nen kun , wen bou te m rzaa dúú , door te bouwen van het openbaar groen.” rgie, maar ook in het onderhouden ene e rzam duu van en uler stim het zitten in

9

Volhouden ende raadsperiode de revue. lende aandachtspunten voor de kom chil vers n sere pas k pre ges het Gaandeweg straalt de rust uit van een of onverwachte standpunten. De SGP en ring nde vera te gro n gee zijn d met onze Nee, het die dat niet zomaar is. “Het gaat goe En rs. koe n oze gek de van is gd regerende partij die overtui ngen liever aan we voerden. We grijpen de verkiezi dat id bele het aan ken dan te de gemeente. Dat is me om een andere richting te kiezen.” om dit samen vol te houden, dan inkel veert meteen op. “Nee, leunen op hun zetels? Van Wolfsw ver tero ach ’ers SGP de dat dit nt eten scherp Beteke stoel, om het zo te zeggen. We mo e onz van tje pun het op en zitt zeker niet. Integendeel. We en. We moeten zorsteeds de tering naar de nering zett nog en n ake bew d goe ee onn blijven. Onze portem winkels en ondernemers.” egroeien met het aantal inwoners, me pen dor de in gen nin rzie voo gen dat alle Veelzijdige kiezers Neder-Betuwe? t de beste partij om te kiezen in de ech nou SGP de is wie r Voo ag. En dan toch de vra urd antwoord op. Nageeft daar een tikkeltje oranjegekle l inke lfsw Wo Van als ker trek lijst Een gedreven als richtsnoer voor de politiek partij voor kiezers die Gods Woord de ats pla ste eer de in zijn e “W . te. Maar we tuurlijk van de identiteit van onze gemeen oud beh het aan n hte hec rde waa zien. Voor inwoners die zelf niet tot de trouSGP te kiezen. Ook mensen die zich de r voo om zijn n ene red ér mé zien dat er steeds inkel bescheiden, “dat dit beleid. Ik denk”, zegt Van Wolfsw ons r voo en kiez n, ene rek an terb Ik weet in we SGP-ach afgelopen jaren hebben geboekt. de te een gem als we die g gan te maken heeft met de vooruit besturen namens r ons als fractie zwaar weegt. Het voo rs one inw eel zov van wen elk geval dat het vertrou We hopen dan en die aanzet tot zorgvuldigheid. gen dra ag gra we die heid elijk ord hen is een verantwo en Zijn zegen geeft!” en, maar dat God vooral wijsheid gev wen trou ver hun ers kiez de ook dat niet alleen

www.neder-betuwe.sgp.nl 19-02-18 08:53


SAMEN MAKEN WE HET VERSCHIL Leefbaarheid onder druk De afgelopen raadsperiode was grillig. In 2016 stapten wij uit de coalitie die wij vormden met de SGP en het CDA. De PvdA werd ingeruild voor “excuus-liberalen” van de VVD, die al hadden laten zien dat ze graag op schoot zouden zitten bij de steeds rechtser wordende partijen SGP en CDA. De PvdA heeft verantwoordelijkheid genomen en in crisistijd de broekriem aangehaald. Dit was in de hoop en verwachting dat we de teugels zouden kunnen laten vieren in betere tijden. Echter, SGP, CDA en VVD zadelden de verenigingen op met een gigantische bezuiniging. Vrijwilligers kregen de boodschap dat ze nóg meer zelf moesten gaan doen. Het was voor ons niet meer te verkroppen dat wij medeplichtig werden aan een beleid dat onder andere ons verenigingsleven de nek omdraait. Volgens ons komt de leefbaarheid onder druk, want voorzieningen op het gebied van sport en recreatie dreigen achteloos aan de kant te worden geschoven. De laatste begroting van Neder-Betuwe ziet er door de economische groei beter uit en groeit de komende jaren nog. De PvdA wil, nu de mogelijkheden er weer zijn, extra budgetten inzetten om de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren.

Verkiezingsprogramma ‘Omkijken naar elkaar’ In de afgelopen maanden hebben we gesproken met inwoners, verenigingen en organisaties. Deze gesprekken hebben ons veel goede inzichten gegeven in de zorgen en uitdagingen waar onze inwoners mee te maken hebben. Wij hebben dit verwerkt in ons verkiezingsprogramma. De verhalen en onze reactie hierop zijn te lezen op onze website www.pvdanederbetuwe.nl.

“In onze gemeente gaan de verkiezingen ergens over en jij kunt het verschil maken! Een voetbalsupporter liet mij onlangs weten niet te gaan stemmen omdat het toch geen zin heeft aangezien de SGP toch de grootste partij gaat worden. Een interessant feitje: bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 was de opkomst ‘slechts’ 68,66%. Ruim 5.000 stemgerechtigden bleven thuis. Als je nagaat dat de SGP met 4.237 stemmen de grootste partij werd, geeft dat mogelijkheden om het politieke klimaat in Neder-Betuwe te keren. Daarom is het belangrijk dat iedereen gaat stemmen. Met een sterke PvdA kunnen wij het verschil maken en de leefbaarheid in onze gemeente een impuls geven. Ons motto is ‘Omkijken naar elkaar’. Dus niet alleen jij of ik, maar wij allemaal!” Jan Woldberg (Lijsttrekker PvdA)


Investeren in voorzieningen

Samen vooruit!

Wij besteden de financiële ruimte bij voorkeur aan voorzieningen die een heel dorp ten goede komen. Voorzieningen zoals sport- en muziekverenigingen, ouderenzorg, dorpshuizen, bibliotheken en niet te vergeten: de openbare school waar kinderen ongeacht hun achtergrond of geloof welkom zijn. Samen vormen zij het sociale anker in de dorpen voor alle gezindten. Zij verdienen onze steun. De PvdA wil zich onder andere inzetten voor betere accommodaties. Voor de PvdA weegt leefbaarheid met name in de kleine kernen zwaar.

De PvdA gaat voor een solidaire samenleving waarin iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft en de mogelijkheid heeft om vooruit te komen. Wij zullen altijd knokken voor mensen die het door tegenslag zelf niet meer redden. Met begrip voor de onderlinge verschillen kunnen wij samen een plezierige gemeenschap vormen. Daarvoor is verdraagzaamheid, goede wil en een proactieve gemeente nodig die er is voor alle inwoners. Staat u ook voor deze waarden, steun ons dan op 21 maart en stem PvdA. Alleen samen met uw steun en vertrouwen kunnen wij het verschil maken!

Aandacht voor vrijwilligers De participatiemaatschappij is een ordinaire bezuiniging geworden waarbij taken op de bevolking worden afgeschoven. Dagelijks zetten vrijwilligers zich in om onze dorpen gezellig en leefbaar te houden. Verantwoording bij onze medemensen leggen is belangrijk, maar we moeten tegelijkertijd dat vrijwilligerswerk faciliteren en stimuleren, ook financieel. Schouderklopjes oké, maar voor meer sociale samenhang moet meer gebeuren.

Soepelere regelgeving De intolerantie wat betreft het vieren van een feestje en de doorgeschoten regelgeving zit inwoners dwars. De PvdA herkent dat en wil daar wat aan doen. Omkijken naar elkaar is elkaar ook de ruimte geven en niet moeilijk doen over geluidsoverlast bij een incidenteel evenement. De PvdA wil dorpsfeesten en het runnen van een sportkantine niet de nek omdraaien door een rigide handhaving. Ook willen wij verenigingsaccommodaties de maximale bewegingsruimte geven om ook eigen inkomsten te kunnen genereren.

Kandidatenlijst 2018 1.

Jan Woldberg (Opheusden)

2.

Gonny den Hartog (Opheusden)

3.

Piet Wit (Kesteren)

4.

Bert Jansen (Kesteren)

5.

Cyril Smit (Dodewaard)

6.

Niels Dirksen (Ochten)

7.

Corrie van Schaik (Dodewaard)

8.

Lizette Elzing (Kesteren)

9.

Jan van Eck (Echteld)

10. Amy Mathijssen (Dodewaard) 11. Joop van Neerbos (Dodewaard) 12. Jan Gerritsen (Ochten) 13. Annemarie Goedmakers (Kesteren) 14. Bert Elzing (Kesteren) 15. Gerard Nieuwenhuis (Kesteren) 16. Ton Schouten (Ochten) Volg ons op: www.facebook.com/pvdanederbetuwe

Jan Woldberg

Gonny den Hartog

Piet Wit

Bert Jansen

SAMEN VOORUIT www.pvdanederbetuwe.nl

11


Speerpunten periode 2018 -2022 ‘Werk maken van Neder-Betuwe’ – zorg voor alle inwoners van onze dorpen ‘Oost West, Thuis Best’ – een veilige gemeente voor iedereen ‘Bruggen slaan’ – investeren in de plaatselijke economie ‘Bij de tijd zijn’ – waarden en tradities behouden, met oog voor de veranderende maatschappij ‘Uit de klei trekken’ - ruimte voor woningbouw, natuur, toerisme en bedrijfshuisvesting ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’- zonder onderscheid omzien naar elkaar ‘Om de ladder te beklimmen, begin je met de onderste sport’ - nieuw beleid voor sport en bewegen ‘Ruim baan geven’ - ruimte aan initiatieven uit onze samenleving

Ge Herma van Dijkhuizen

12

Martin Hommersom

Voor meer informatie over ons verkiezingsprogramma

‘Ruimte aan de samenleving’ Website Facebook

cda.nl/gelderland/neder-betuwe/ CdaNederBetuwe


In vier jaar is er veel gerealiseerd In de periode 2014-2018 is er in de gemeente Neder-Betuwe heel veel gerealiseerd of in gang gezet. We beperken ons tot de drie belangrijkste punten: 1. We staan er financieel beter voor dan ooit! 2. Er zijn veel woningen gebouwd in Opheusden, Kesteren, Ochten en IJzendoorn en woningbouwplannen voor Dodewaard en Echteld staan op stapel. 3. Op het gebied van sport en bewegen worden nieuwe stappen gezet door nauwe samenwerking tussen gemeente en (sport)verenigingen.

Geerten van der Lugt

Het CDA heeft getoond dat het een partij is die de handen uit de mouwen wil steken en problemen niet uit de weg gaat. We kunnen het niet iedereen naar de zin maken, maar voor ons telt ieder individu. Onze christelijke wortels zijn voor ons een drijvende kracht. Wij hebben hard gewerkt aan de gezondmaking van de financiële huishouding van de gemeente. De balans is op orde. Via de OZB hebben we afgelopen jaren offers gevraagd van de huizenbezitters. Nu het kan, geven we dat terug. In december is een voorstel van het CDA aangenomen om €25.000 te investeren in de breedte van sport en bewegen. Door hard werken is bijna alles uit ons programma 2014-2018 gerealiseerd. Het CDA Neder-Betuwe vraagt nu uw stem voor het programma ‘Ruimte aan de samenleving’ voor de periode 2018-2022. Als u ons steunt, kunt u op ons rekenen. Nu en in de toekomst!

Neder-Betuwe

Grote foto: 3Jet fotografie Foto inzet: Saskia Zeller


Gemeentebelangen Neder-Betuwe

Neder-Betuwe bestaat uit de kernen Dodewaard, Echteld, Kesteren, Ochten, Opheusden en IJzendoorn. En de buurtschappen Hien, Wely, Pottum en Eldik. Gemeentebelangen bestaat al meer dan 50 jaar. Ons bestaansrecht hebben we daarmee bewezen. We zijn na de herindeling ontstaan uit Gemeentebelangen Kesteren-Opheusden en Gemeentebelangen Dodewaard. We zijn een lokale politieke partij waar de leefen woonomstandigheden voor onze inwoners en een goed ondernemersklimaat de belangrijkste drijfveer is. We hoeven ons niet aan de richtlijnen van een Haagse partij te houden. We kunnen zelfstandig handelen voor wat het beste is voor onze inwoners. 14

Gemeentebelangen: midden in de maatschappij De fractie van Gemeentebelangen wordt gevormd door een aantal zeer gemotiveerde en betrokken mensen uit de verschillende kernen in onze gemeente. Al onze fractieleden zijn mensen die midden in de maatschappij staan. Van wijkverpleegkundige tot vrachtwagenchau eur, van gepensioneerde tot teamleider juridische zaken bij de gemeente Buren en van ondernemer tot voorzitter van een sportvereniging. Door ons werk in verschillende branches en in het verenigingsleven is de benodigde kennis op de vele onderdelen binnen onze maatschappij ruimschoots aanwezig. Het doel van Gemeentebelangen is een partij te zijn die midden in de maatschappij staat en daardoor weet wat er speelt bij inwoners en ondernemers binnen onze gemeente, de mensen waar wij het allemaal voor doen. De afgelopen jaren hebben we

volop ingezet op bereikbaarheid via sociale media, omdat daar voor ons nog veel te halen viel. Hierdoor zijn wij beter zichtbaar geworden maar blijken we ook beter bereikbaar te zijn voor inwoners met vragen, opmerkingen of hele goede ideeĂŤn. Verder hebben we ons best gedaan om ook aanwezig te zijn bij evenementen en belangrijke gebeurtenissen binnen de gemeente. Hoewel het praktisch niet mogelijk is om overal bij aanwezig te zijn, proberen wij dit toch. mdat wij juist op al die plekken kunnen horen wat er speelt bij onze inwoners en ondernemers en wij daarop kunnen inspelen.

Goede voorzieningen op gebied van kunst, cultuur en sport De afgelopen jaren hebben we ons proberen hard te maken voor een aantal belangrijke zaken. Zo is een forse bezuiniging op de bibliotheek niet doorgegaan nadat wij, samen met een paar andere partijen, ons daar fel tegen hebben verzet. och dreigt


V.l.n.r.: Piet van Schuppen, Lucia Roelofsen, Anke Groeneveld, Cor Drost, Evert de Bruyne, Mimi Gunther en Rudine Berends (lijsttrekker)

nog steeds een verschraling van de bibliotheekvoorzieningen. Gemeentebelangen zal tot het uiterste gaan om deze voorzieningen volledig te behouden voor onze inwoners. Wat nog meer op ons pad is gekomen, dat zijn de bezuinigingen op sport, kunst en cultuur. Gemeentebelangen heeft zich ingezet om die bezuinigingen te voorkomen, omdat wij vinden dat juist deze voorzieningen de gemeente maakt wie ze is. Voor een goede sociale samenhang in onze gemeente vinden wij het belangrijk dat inwoners elkaar kunnen ontmoeten binnen sport, muziek, kunst en cultuur. Wij willen geen verdere verhoging van de huur van binnensportaccommodaties en geen bezuinigingen op jeugdsport.

Goede regeling voor afvalinzameling Afgelopen jaren heeft Gemeentebelangen als enige partij binnen onze gemeente vraagtekens gezet bij de invoering van een nieuwe vorm van afvalinzameling. Wij zijn geen voorstander van ondergrondse afvalcontainers, maar doordat de meerderheid van onze raad (SGP, PvdA, CDA, CU en VVD) en Regio Rivierenland hier wel voor waren, zal dit vanaf 2019 ingevoerd gaan worden. Wat ons rest is een gedegen keuze voor een goede verdeling van de ondergrondse containers binnen onze gemeente en verder zullen we aandringen op een goede regeling voor mensen die zelf hun afval niet weg kunnen brengen.

Meedenken met het bedrijfsleven Gemeentebelangen vindt een orerend bedrijfsleven zeer belangrijk. Wanneer het de ondernemer goed gaat, gaat het de inwoner goed. Wij vinden dan ook dat de gemeente mee moet denken met de ondernemer en daar waar mogelijk moet faciliteren. Het bedrijvenloket wat nu al bestaat zou meer benut moeten worden en zou er echt voor de ondernemer moeten zijn.

Dit kan door de organisatie van het loket goed neer te zetten en de communicatie vanuit daar te verbeteren.

Goede communicatie tussen inwoners, ondernemers en gemeente Gemeentebelangen hecht veel waarde aan de communicatie tussen inwoners, ondernemers en gemeente. Niet alleen vanuit de partij naar de inwoner en vice versa maar ook vanuit de gemeente naar de inwoner. Nog te vaak horen we dat inwoners en ondernemers niet of veel te laat antwoord krijgen op hun vragen. Wij vinden dat hier veel in verbeterd kan worden. Allereerst vinden wij dat inwoners en ondernemers binnen twee werkdagen in ieder geval een bevestiging dienen te ontvangen dat de gestelde vraag op de juiste afdeling is aangekomen, maar daarnaast moet er ook binnen de wettelijk vastgestelde termijn worden geantwoord. Gemeentebelangen zou verder ook graag zien dat de service vanuit de gemeente verder gaat dan tot nu toe mogelijk is. Zo willen wij graag dat oďŹƒciĂŤle documenten (bijvoorbeeld rijbewijs, paspoort) thuis bezorgd kunnen gaan worden. Verder moet je als gemeente nog actiever worden op sociale media om meer inwoners, en vooral ook jongeren, te bereiken. Wij willen dan ook dat de gemeente ook via deze kanalen vragen van inwoners/bedrijven gaat beantwoorden. Daarbij mag niet vergeten worden dat er nog altijd een grote groep mensen is die de voorkeur heeft voor informatie via de vertrouwde kanalen als de brief, de krant en het Neder-Betuwe Magazine. Gemeentebelangen wil er zijn voor iedereen, ongeacht afkomst, religie, politieke voorkeur of uit welke laag van de bevolking dan ook.

Uw belang is dan ook onze koers!

15


ChristenUnie Neder-Betuwe is er voor iedereen. Wij geloven. Niet alleen in God, maar ook in de waarde van jou als inwoner van de gemeente Neder-Betuwe. Wij geloven dat iedereen waardevol is. Iedereen heeft iets bij te dragen, hoe klein dat soms ook kan zijn. En wij willen van waarde zijn voor alle

Stem Lijst 5

inwoners van onze mooie gemeente.

16

Neder-Betuwe

Waardevol Neder-Betuwe

Neder-Betuwe


Waar hechten wij waarde aan? 1. Zorg voor elkaar De zorg is van de samenleving, van de mensen die zorg nodig hebben en ook van de mensen die zorg bieden aan een medemens, als mantelzorger of als zorgprofessional. De ChristenUnie gelooft in een samenleving die is gebaseerd op naastenliefde en saamhorigheid. Het is belangrijk dat mensen elkaar als het kan helpen en voor elkaar zorgen. Tegelijk moet de gemeente zorgen voor maatwerk door passende ondersteuning en hulp aan mensen, die het niet op eigen kracht redden. De ChristenUnie wil in Neder-Betuwe bijdragen aan een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet! Waardig en waardevol ouder worden: Ouderen betekenen veel voor onze samenleving. Daarom verdienen ouderen aandacht en steun, juist in deze tijd. We mogen nooit accepteren dat mensen zich vanwege bijvoorbeeld eenzaamheid overbodig voelen. Wat ons voor ogen staat is een samenleving waarin voor ouderen in de gemeente Neder-Betuwe een betekenisvolle plaats is. Daarom zetten we ons in voor de ouderen(zorg) en mantelzorgers. Inclusieve samenleving: Voor de ChristenUnie is algemene toegankelijkheid de norm. Mensen met een beperking moeten mee kunnen doen. Om die reden wil de ChristenUnie een inclusieagenda opstellen voor Neder-Betuwe om zo daadwerkelijk stappen te zetten naar een inclusieve samenleving. Iedereen is waardevol!

2. Een leefbare en duurzame toekomst voor onze dorpen Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk, dat is voor ons allemaal belangrijk. De ChristenUnie wil hiervoor starters een steuntje in de rug geven, zorgen voor voldoende passende huurwoningen en zorgen voor voldoende ruimte voor particuliere (nieuw)bouw in elke kern van onze gemeente. Hierbij moet aandacht zijn voor onze ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. De komende raadsperiode moet er namelijk een plan zijn hoe

de bestaande woningvoorraad volledig verduurzaamd wordt. Investeren in de dorpen en wijken blijft hierbij belangrijk. Neder-Betuwe is een groeigemeente en de ChristenUnie is ervoor dat er ook de komende jaren in elk dorp gebouwd blijft worden. Dit betekent wel dat onze voorzieningen in de gemeente, zoals winkel- en speelvoorzieningen, op peil moeten blijven. De ChristenUnie wil energie steken in het ontwikkelen van projecten in de openbare ruimte, samen met inwoners, bedrijven en winkeliers. Samen maken en houden we onze gemeente leefbaar!

3. Een veilige en gezonde samenleving ChristenUnie Neder-Betuwe staat voor een veilige en gezonde samenleving! Een veilige en gezonde samenleving is voor iedere inwoner van Neder-Betuwe waardevol. Als inwoner van de gemeente Neder-Betuwe willen we veilig kunnen leven. In Neder-Betuwe moet daarom geen plaats zijn voor onder andere criminaliteit, onveilige verkeerssituaties en verslavingen. De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en de ChristenUnie wil hierin haar hart tonen voor de samenleving. Hard waar het moet, zacht waar het kan, maar altijd met een hart. Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken. Ook zien we dat het aantal leefstijlgerelateerde aandoeningen, zoals overgewicht en diabetes, toeneemt. Door te investeren in preventie, zorgen we ervoor dat mensen (langer) gezond blijven. We willen dat onze jongeren gezond en vrij van verslaving opgroeien. Hiervoor gaat de ChristenUnie zich in Neder-Betuwe hard maken voor een Gemeentelijk Preventieakkoord dat uiteindelijk moet leiden tot een gezond en vitaal Neder-Betuwe.

Doe je met ons mee voor een waardevol Neder-Betuwe? Geef je geloof een stem! Meer weten? Kijk op www.nederbetuwe.christenunie.nl

Leon van Esseveldt, Gerie Angelino-Wiesenekker, Niels van Dijken, Kees van Hattum, Christa Hoogakker-van Doorn, Tim van Ooijen, Erna Heenck en Teun Vlastuin.

Neder-Betuwe

17


Onze lijst: 1. Stefan van Someren 18

2. Peter van Essen 3. Niels van Andel 4. Laurys Bennink 5. Henk van den Berg 6. Henk Zomerdijk


Een aantal van onze standpunten: Belastingen: - 5% OZB-verlaging per jaar - Halveren van de hondenbelasting - Precariobelasting terug naar de inwoners

Verenigingen: - 100.000 euro voor initiatieven - Meer geld naar sport - Geld voor de dorpshuizen - Een buurtbbq gewoon zonder vergunning

Ondernemers: - Minder regels – Fruitkramen zijn legaal! - Geld voor recreatie en toerisme

Woorden bouwen geen huizen Banen komen niet uit de lucht vallen Een vluchtelingencrisis lost zichzelf niet op Welvaart is geen natuurverschijnsel Buurten knappen zichzelf niet op Ons groen wordt niet vanzelf mooier onze inwoners niet vanzelf sportiever Straten worden niet vanzelf veiliger Onze gemeente wordt niet zomaar prettiger om in te wonen Dit gebeurt ook niet door

Jongeren:

te schreeuwen aan de zijlijn

- Een feestje moet gewoon kunnen! - Een kroeg in Ochten, waarom niet?

te doemdenken of dikke plannen

Duurzaamheid:

te schrijven Daar moet je wat voor doen

- Windmolens alléén langs de A15

Onderwijs: - Wij blijven bij de regionale bibliotheek! In 2018-2022 gaan wij voor u weer aan de slag. Naast de bovenstaande uitgangspunten gaan wij veel voor u bereiken. We zetten alle kernen centraal, groot en klein. Wij zijn er voor ondernemers en natuurlijk voor onze inwoners van jong tot oud! Verandering maken we samen. Wij denken in kansen en mogelijkheden, niet in tegenstellingen. Wij zijn doeners en pakken problemen aan. Onze gemeente staat er goed voor en dat willen we verder uitbouwen. Om dit te kunnen doen hebben wij uw stem nodig. Stem daarom voor verandering, stem 21 maart VVD.

Gelukkig kun je daar voor kiezen Kies 21 maart voor DOEN!

19


VACATURES In verband met de sterke groei van ons bedrijf zijn we op zoek naar gemotiveerde nieuwe collega’s.

• • • • • • • • •

ASSEMBLAGEMEDEWERKERS CONSTRUCTIEMEDEWERKERS SPUITERIJMEDEWERKERS SERVICEMEDEWERKERS (SOFTWARE) ENGINEERS WERKVOORBEREIDERS LASEROPERATOR JUNIOR INKOPER STAGIAIRES Kijk voor meer informatie op onze website:

WWW.VREDO.COM/VACATURES Vredo Dodewaard B.V. Tel: 0488-411254 E: info@vredo.nl W: www.vredo.com

Advertentiepagina's_NBM1.indd 3

VACATURES

Vredo Dodewaard B.V. is een gezond zelfstandig familiebedrijf dat zich toegespitst heeft op de ontwikkeling, productie & verkoop van machines tbv de agrarische en groene sectoren.

De beste in het veld

26-2-2018 16:54:44


De 12 stembureaus van Neder-Betuwe Op de stempassen voor de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum is het stembureau aangegeven dat het dichtste bij u in de buurt is. U kunt daar uw stem gaan uitbrengen maar dat mag ook in een ander stembureau binnen de gemeente Neder-Betuwe. Dit zijn de 12 stembureaus:

IJzendoorn * Dorpshuis Ons Tehuis, J.R. Zeemanstraat 12a

Echteld * Dorpshuis De Hoge Hof, Voorstraat 10

Ochten * Basisschool Rehoboth, Plataanstraat 12

Ochten * Zorgcentrum Elim, Bartus van de Walstraat 2

Kesteren * ‘t Anker, Schenkhofstraat 11

Kesteren * Ons Dorpshuis, Nedereindsestraat 27a

Kesteren Restaurant Castra, Hoofdstraat 103

Dodewaard Nannenberghuis, Matensestraat 22a 21

Dodewaard * De Steegakker, Steegakker 11

Opheusden * Gemeentehuis, Burgemeester Lodderstraat 20

Opheusden * De Snellenburg, Vuurdoornstraat 2

* De stemlokalen waar een sterretje voor staat zijn toegankelijk voor minder valide kiezers. De stemlokalen zijn geopend van ‘s ochtends 07.30 uur tot ‘s avonds 21.00 uur.

Kijk ook eens op: www.nederbetuwe.nl homepage/logo verkiezingen over verkiezingsprogramma’s politiek en alles wat te maken heeft met verkiezingen. www.elkestemtelt.nl over het stemmen www.referendum-commissie.nl - over het raadgevend referendum en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Verder nog vragen? Bureau verkiezingen: e-mail: Verkiezingen@nederbetuw.nl | tel. 14 0488

Opheusden * Eltheto, Ooievaarstraat 2


drukker uit de betuwe U koopt graag goed drukwerk in, ’n beetje scherp het liefst. Wat dat betreft is een kennismaking met R&H Drukkerij de moeite waard. We zijn gevestigd in de Betuwe, in Kesteren om precies te zijn. En we hebben zo’n beetje alles in huis voor uw complete pakket drukwerk. Van visitekaartje tot brochure. Van mailing tot magazine. Van posters tot promotiedoosjes. Grote formaten, kleine formaten, grote oplagen, kleine oplagen, we drukken het. Haarscherp. Dat doen we al voor heel wat bedrijven. Zullen we ook eens kennismaken?

Ook het s juiste adre lo voor rio g ontstoppin

Keizersstraatje 6 | 6669 CL Dodewaard T. 0488-412369 | E. info@pauwdodewaard.nl

WWW.PAUWDODEWAARD.NL

Broekdijk 40e 4041 CW Kesteren

T (0488) 48 32 33 F (0488) 48 22 68

www.rhdruk.nl info@rhdruk.nl

Onderwijsgroep Spoenk 10 jaar! Op de valreep viert Onderwijsgroep Spoenk haar tienjarig bestaan. Sinds 1 januari 2008 staat zij voor het openbaar onderwijs in de zes kernen van gemeente Neder-Betuwe. Het is op de valreep, want de onderwijsgroep gaat dit jaar fuseren met stichting Fluvium. Sinds januari 2014 werken beide onderwijsorganisaties al samen in een personele unie. Voor 1 januari 2008 stonden de zes scholen te boek als gemeentescholen. In die zin stonden zij afzonderlijk van elkaar onder het bevoegd gezag van de gemeentelijke overheid. Vanaf 1996 kregen gemeenten de mogelijkheid om hun scholen te verzelfstandigen – vooral rond 2005 bleek dit een ware trend te zijn. Vele openbare scholen kregen een eigenstandig schoolbestuur en kwamen op eigen benen te staan. Vanaf januari 2014 trok Onderwijsgroep Spoenk samen op met Stichting Fluvium en werden steeds meer zichtbaar in Rivierenland. Beide gaven het openbaar onderwijs meer ‘smoel’ en werden gesprekspartners waar men rekening mee hield. Na de verzelfstandiging heeft de onderwijsgroep reuzenstappen gezet in de ontwikkeling van gefundeerd onderwijs – met het samengaan met Fluvium worden deze reuzenstappen sprongen. In een groter geheel is er nog meer mogelijk voor al onze medewerkers én onze kinderen. Redenen genoeg om de verjaardag te vieren én de verdiepte samenwerking met Fluvium. Op 28 maart gaan we dat dan ook doen met iedereen. Alle kinderen krijgen een speels programma aangeboden op de zes locaties van Spoenk en de medewerkers worden getrakteerd op ontspanning én inspanning - aan het eind van de dag. Onderwijsgroep Spoenk | Schoolstraat 1 | 4051 AV Ochten | tel. 085-2734675

www.onderwijsgroepspoenk.nl

Advertentiepagina's_NBM1.indd 4

26-2-2018 16:55:07


21 maart: ook referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017 Op 21 maart 2018 wordt - naast de verkiezingen voor de gemeenteraad - ook het raadgevend referendum gehouden over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, kortweg de Wiv. Het wordt ook wel de ‘Sleepwet’ genoemd.

gewoon per 1 mei 2018 in werking treden. Anders moet het parlement een nieuw besluit nemen over de wet. Dit nieuwe besluit kan zijn dat de wet wordt ingetrokken óf dat deze toch in werking treedt.

U kunt dan stemmen over de vraag: bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017? Deze wet bepaalt: • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingenen Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD); • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden; • hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. Op de website www.referendumcommissie.nl leest u ook waar de nieuwe wet over gaat en wat de grootste verschillen zijn met de huidige wet. Bovendien vindt u hier antwoorden op veel gestelde vragen over de Wiv 2017 en het referendum.

Doel van het referendum

In 2017 namen de Tweede en Eerste Kamer bovengenoemde wet aan. De beoogde datum waarop de wet in werking treedt is 1 mei 2018. Een groep burgers heeft een referendum aangevraagd met als doel de Tweede Kamer te adviseren. Als de meerderheid van de stemmen in het referendum vóór deze wet is, of als de opkomst onder de 30% ligt, dan kan de wet

Informatie van de Referendumcommissie

De Referendumcommissie is een onafhankelijke commissie die bij elk referendum dezelfde wettelijke taken heeft. Een daarvan is de kiezers te informeren over de inhoud van de wet waar het referendum over gaat.

Kijk ook eens op:

• www.rijksoverheid.nl/zoekterm: Wiv • tekst van de wet: www.wetten.overheid.nl/ BWBR0039896/2017-09-01 • www.kiesraad.nl

Tellen na de verkiezingen in eerdere jaren.

23


Achterstraat 55 • 4054 MS Echteld Telefoon (0344) 64 12 56 • Fax (0344) 64 40 34 Merk en type kleur • Audi A4 Avant 2.0 TDI met trekhaak antr.grijs metalic • Audi A3 1.4 TFSI 3 drs L.M. velgen, nav, parkeersensoren, airco zwart metalic • Citroën C4 1.4 VTi 5 drs LM velgen airco,Nav zwart • Mitsubishi Grandus 2.4, 7 persoons airco paars metalic • Renault Clio 1.5 Dci 3 drs, Nav wit • Renault Clio 1.5 Dci 5 drs Nav trekhaak zilver-grijs • Volvo V50 D5 automaat, leer, nav, LM velgen l. groen parelmoer • Volvo V60 D2 1.6 Td Airco leren bekleding Lm-velgen zwart • VW Touran 1.4 TSI DSG autom.,nav,parkeerhulp,standkachel e.d. bruin metalic

bouwjaar 2010 2012 2012 2008 2012 2011 2007 2013 2013

prijs € 10.995,€ 13.995,€ 7.950,€ 6.750,€ 5.200,€ 5.250,€ 4.950,€ 12.900,€ 20.950,-

Grijs kenteken • Mercedes Sprinter 313 CDI L2H2 blauw • Mercedes Sprinter 518 CDI V6 met open laadbak wit • Nissan Petrol R 2.8 Td Van 3 drs rood • Toyota Landcruiser 100 4.2 TD, automaat, airco groen metalic • VW Cady 1.9 TDI, LM velgen, airco, alles meegespoten blauw metalic • VW Crafter dubbel cabine lengte 2 hoogte 1 wit • VW Transporter T6 edition-65, Dubbelcabine,140 pk, LM velgen, Nav, wit

2009 2009 1991 1999 2008 2011 2013

€ € € € € € €

8000,12.500,3.950,14.950,3.950,10.950,17.950,-

excl. BTW excl. BTW marge marge excl. BTW excl. BTW excl. BTW

Reserveer nu online!

Bezorgen is mogelijk, informeer naar de mogelijkheden! Huren voor een langere periode? Vraag naar de aantrekkelijke kortingen!

• • •

Groenvoorziening

Hijs- en hefwerktuigen

Grondverzet Beton- en straatwerken

Aanhangwagens

• • •

Houtbewerking Elektra etc!

Tielsestraat 85C | Opheusden | Telefoon (0488) 44 12 28

|

info@willemsenverhuur.nl

|

www.willemsenverhuur.nl

BOUW- EN KEUKENCENTRUM constructie machinebouw montage dak en wand transport loodsen grondverzet Keukens

Badkamers

NU! Diverse showroom keukens

Wand- en vloertegels

Industrieterrein De Heuning - Industrieweg 21 4051 BW Ochten T: (0344) 64 36 22 E: info@vandoorn.net

www.vandoorn.net

Bouwmaterialen

Rijnbandijk 117 | 4043 JK Opheusden telefoon: 0488-441334 | mobiel 06-20368814 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 - 18.00 uur zaterdag geopend van 8.00 - 16.00 uur

WWW.ADRIAANVERWOERT.NL


- 65 - 60 - 53 - 72 - 76 - 44 - 20 - 31 - 34 - 49 - 50 - 84

2018 2014 2010 2006 2018 2014 2010 2006 2018 2014 2010 2006 2018 2014 2010 2006

- 104 - 145 - 135 - 82 - 66 - 42 - 35 - 26 - 30 - 63 - 86 - 112

2018 2014 2010 2006 2018 2014 2010 2006 2018 2014 2010 2006 2018 2014 2010 2006

(362 stemmen)

(450 stemmen)

(1231 stemmen)

(1113 stemmen)

(641 stemmen)

(899 stemmen)

(847 stemmen)

(783 stemmen)

(1044 stemmen)

(1120 stemmen)

(1212 stemmen)

(1479 stemmen)

(1359 stemmen)

(1642 stemmen)

Geen deelname in 2006 en 2018

2014 - 0 zetels 2010 - 0 zetels

2018 2014 - 1 zetel 2010 - 2 zetels 2006 - 2 zetels

2018 2014 - 1 zetel 2010 - 1 zetel 2006 - 1 zetel

2018 2014 - 2 zetels 2010 - 2 zetels 2006 - 2 zetels

2018 2014 - 3 zetels 2010 - 2 zetels 2006 - 2 zetels

(3513 stemmen)

(2405 stemmen)

2014 - 33 2010 - 17

- 135 - 119 - 207

2018 2014 2010 2006

- 97 - 84 - 161

2018 2014 2010 2006

(2445 stemmen)

(3336 stemmen)

(3638 stemmen)

2014 - 49 2010 - 21

- 168 - 131 - 146

2018 2014 2010 2006

- 92 - 63 - 64

2018 2014 2010 2006

2018 2014 - 8 zetels 2010 - 7 zetels 2006 - 6 zetels

2018 2014 - 4 zetels 2010 - 5 zetels 2006 - 6 zetels

Aantal stemmen

Aantal stemmen

2018 ter invulling op 21/3

(4237 stemmen)

DORP IJZENDOORN

DORP ECHTELD

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 – opkomst 68,66% 2010 – opkomst 66,48% 2006 – opkomst 72,58%

- 410 - 382 - 377 - 247 - 235 - 227 - 173 - 148 - 180 - 115 - 225 - 275

2018 2014 2010 2006 2018 2014 2010 2006 2018 2014 2010 2006 2018 2014 2010 2006

- 258 - 209 - 279 - 334 - 289 - 254 - 93 - 109 - 95 - 57 - 116 - 93

2018 2014 2010 2006 2018 2014 2010 2006 2018 2014 2010 2006 2018 2014 2010 2006

- 348 - 280 - 323 - 289 - 280 - 347 - 159 - 212 - 203 - 149 - 262 - 218

2018 2014 2010 2006 2018 2014 2010 2006 2018 2014 2010 2006 2018 2014 2010 2006

- 457 - 283 - 312 - 188 - 174 - 130 - 303 - 321 - 357 - 208 - 374 - 449

2018 2014 2010 2006 2018 2014 2010 2006 2018 2014 2010 2006 2018 2014 2010 2006

2014 - 104 2010 - 90

- 718 - 712 - 912

2018 2014 2010 2006 - 441 - 433 - 699

2018 2014 2010 2006

- 424 - 418 - 638

2018 2014 2010 2006

- 630 - 639 - 896

2018 2014 2010 2006

2014 - 48 2010 - 39

- 398 - 356 - 325

2018 2014 2010 2006

2018 2014 - 1868 2010 - 1688 2006 - 1539

- 1114 - 919 - 855

2018 2014 2010 2006

- 597 - 481 - 407

2018 2014 2010 2006

2014 - 97 2010 - 95

Aantal stemmen

Aantal stemmen

Aantal stemmen

Aantal stemmen

2014 - 119 2010 - 100

DORP DODEWAARD

DORP OPHEUSDEN

DORP KESTEREN

DORP OCHTEN

UITSLAGEN PER DORP IN 2014, 2010 EN 2006

25


Willemsen Hout in Opheusden heeft allerlei houtsoorten, van eikenhout en douglas tot lariks en kastanje in veel verschillende afmetingen altijd op voorraad: voor zowel zakelijk als particulier. Vanuit onze zagerij leveren wij indien gewenst ook zaagwerk op maat. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 7.00 uur - 17.30 uur Dalwagenseweg 17

Nieuwgraaf 7

Kanaalnoord 190

Opheusden

Duiven

Apeldoorn

A15 afrit 36

A12 afrit 27

A50 afrit 25

0488 44 12 20

WWW.VDGARDE.NL

Bezoekadres: Tielsestraat 85C 4043 JR Opheusden

Zaterdag: 7.00 uur - 13.00 uur Bel 0488 - 760 990 voor meer informatie!

www.willemsenhout.nl

Boekhandel van der Meijden Kozijnen | Ramen | Deuren | Schuifpuien | Dakkapellen | Zonwering | Vouwwanden

Maatwerk is bij ons standaard Kozijnen van hout, kunststof of aluminium

Geschenken met blijvende waarde. Veel nieuwe boeken in ons assortiment! Achterstraat 47, Echteld | Zandstraat 53-04, Beneden-Leeuwen Tel. (0344) 64 25 30 | info@vangessel.nl

www.vangessel.nl

Advertentiepagina's_NBM1.indd 6

Nedereindsestraat 7 – 4041 XE Kesteren Tel. 0488-482226 (Bgg. 0488-482134) Maandags gesloten

Email: info@vdmeijden-boekhandel.nl www.vdmeijden-boekhandel.nl

26-2-2018 16:55:47


KOM NAAR DE INSPIRATIE DAGEN OP 9 EN 10 MAART G 15% KORTneIN xoon

n op Somfy Co tijdens de

DAGEN INSPIRAT0IEmaart bij op 9 en 1 ng Bunt Stofferi . in Ochten

10% KORT ING OF GRATIS MONTAGE bij aa

BEDIEN UW HUIS MET UW SMARTPHONE!

nkoop van alle IO-produc ten tijdens deze inspir atie dagen.

Tevens is er op vrijdagmiddag 9 maart een vertegenwoordiger van Somfy aanwezig. Kun je niet op deze inspiratie dagen komen? Informeer dan bij Van den Hatert, de actie loopt t/m 30 april.

Nr 1 in kwaliteit en service! • terrasoverkappingen • terrasschermen • verandazonwering • uitvalschermen • markiezen • rolluiken • screens • horren • kozijnen

Advertentiepagina's_NBM1.indd 7

44 Ri-Straat 1 | Ochten | T 06 222 175 15 I I www.jvandenhatert.nl 6 dagen in de week kunt u bellen voor een afspraak, offerte, service of andere vragen.

26-2-2018 16:56:04


Advertentiepagina's_NBM1.indd 8

26-2-2018 16:56:21

Profile for Alette  Keuken

Neder Betuwe Magazine - Maart 2017  

Neder Betuwe Magazine - Maart 2017  

Advertisement