Page 1

Neder-Betuwe Uitgave van gemeente Neder-Betuwe - Jaargang 15, nummer 3, september 2017

magazine

Maak gebruik van onze digitale dienstverlening of maak een afspraak. Let op: per 1 oktober kunt u in het gemeentehuis alleen op afspraak terecht. pag. 3

Het veelzijdige werk van de wethouders pag. 20-23

Interview burgemeester Kottelenberg pag. 24


W ij z ij n

verhuisd

Woensdag 18 oktober Van 9.00 - 21.00 uur een feestelijke opening! De eerste 100 klanten krijgen bij besteding van € 25,- een goodiebag. Hoofdstraat 7a 4041 AA Kesteren 0488-427938 www.mooigoedstoffen.nl info@mooigoedstoffen.nl

LANDELIJK COMFORTABEL WONEN

2,5 + hoe k+ 2 zits Mo del Lu van € 1.4 00uk 99, voor 00

€ 1.100,

H.D. Verwoert & Zn Dalwagenseweg 43 * 4043 MT Opheusden * Tel: 0488 - 44 13 51 * info@hdvwonen.nl * www.hdvwonen.nl


Welkom op de Klimaattop Ja, beste inwoners, u leest het goed: Neder-Betuwe houdt een KlimaatTOP. Zijn mevrouw Merkel, premier Rutte en andere zwaargewichten dan ook uitgenodigd? zult u denken. Komt Greenpeace ook en staat de pers te dringen voor de deur?

lukt alleen als de inwoners meewerken aan dit doel. Samen de schouders er onder zetten. Wij rekenen u voor dat het daarnaast slim kan zijn voor uw eigen portemonnee.

Samen verantwoordelijkheid nemen. Wij nodigen iedereen uit die geĂŻnteresseerd is in duurzaamheid, isolatie van woningen en bedrijven, opwekken van nieuwe vormen van energie. Praat mee over de richtingen die we als gemeente kunnen inslaan, maar ook welke maatregelen u zelf kunt treffen om minder energie te verbruiken en zelf duurzame energie op te wekken. Ook klimaatadaptatie, dat wil zeggen het klimaattoekomstbestendig maken van onze leefomgeving, staat op het programma. Kortom hoe kunnen we onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Inwoners, ondernemers, politici en vertegenwoordigers van verenigingen, kerkgenootschappen en instellingen: wij rekenen op u op woensdag 11 oktober vanaf 17.00 uur in het gemeentehuis.

Nee. Hoewel ze van harte welkom zijn om hun inbreng te geven, is deze bijeenkomst vooral bedoeld voor onze eigen inwoners en bedrijven, verenigingen, kerken en organisaties. Wij willen graag met hen op de namiddag en avond van 11 oktober praten over wat wij samen kunnen doen voor ons klimaat, binnen onze eigen invloedssfeer. Niet piekeren over het klimaat maar pieken! Het liefste met z’n allen.

Programma De Klimaattop begint om 17.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Herman Gerritsen, portefeuillehouder duurzaamheid, opent de avond. Er zijn workshops en stands over onder andere duurzaamheidsleningen, woningisolatie en zonnepanelen. Op het programma staat uiteraard ook een maaltijd via een buffet. Kunt u pas in de loop van de avond aanschuiven? Wees welkom! Spreker en gespreksleider is klimatoloog Reinier van den Berg, zelf noemt hij zich liever weerman, een bekend gezicht als het gaat om weer en klimaat.

Doelen van de Klimaattop Waarom deze Klimaattop? Gemeente Neder-Betuwe heeft in zijn duurzaamheidsbeleid vastgelegd om zich in te zetten voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. De gemeentelijke gebouwen moeten in 2020 al minimaal 50% duurzame energie van hun verbruik opleveren. Ook zijn de doelstellingen van het Gelders Energie Akkoord onderschreven. Gemeente Neder-Betuwe wil uiterlijk in 2050 volledig energieneutraal zijn. De gemeente wil daarmee zijn verantwoordelijkheid nemen. Dat

In verband met de organisatie verzoeken wij u om zich uiterlijk 10 oktober aan te melden via e-mail klimaattop@nederbetuwe.nl of tel. 14 0488.

3


Reserveer nu online!

Bezorgen is mogelijk, informeer naar de mogelijkheden! Huren voor een langere periode? Vraag naar de aantrekkelijke kortingen!

• • •

Groenvoorziening Beton- en straatwerken

Aanhangwagens

Hijs- en hefwerktuigen

Grondverzet

• • •

Houtbewerking Elektra etc!

Tielsestraat 85C | Opheusden | Telefoon (0488) 44 12 28

|

info@willemsenverhuur.nl

|

www.willemsenverhuur.nl

Authentieke gebintconstructies Bekijk de foto’s op willemsenhout.nl of bel 0488 - 44 12 28 voor meer informatie

Pantarijn Kesteren, de kleinschalige gezellige school voor VMBO en onderbouw H/V. VMBO - MAVO - HAVO - VWO Tollenhof 1 4041 BH Kesteren

Wij nodigen jullie van harte uit bij: De minilessen groep 7/8 op 14 november 2017 & het Open Huis op 12 januari 2018

Meeloopdagen zijn op afspraak. Mail voor meer informatie.

kesteren@pantarijn.nl www.pantarijn.nl

Nieuwbouw Pantarijn gereed zomer 2018!


Bibliotheek in Neder-Betuwe blijft voorlopig hetzelfde In 2016 en 2017 is veel over de bibliotheek geschreven en gesproken. De raad heeft op 9 maart 2017 besloten om verder te gaan met Bibliotheek Rivierenland. Dit betekent dat de bibliotheek in Neder-Betuwe gewoon blijft zoals deze is.

De bedoeling is dat deze afspraken begin 2018 helemaal klaar zijn. Dan zal de gemeenteraad van Neder-Betuwe, net als de raden van alle andere deelnemende gemeenten, een besluit nemen over het nieuwe convenant: kan de raad hiermee instemmen of niet?

Op dit moment zijn alle gemeenten die deelnemen aan de Bibliotheek Rivierenland met elkaar in gesprek om nieuwe afspraken te maken. Deze afspraken komen in een nieuw convenant dat in 2019 zal ingaan. Het gaat hier vooral om veranderingen achter de schermen. Daarbij kunt u denken aan de kosten van de bibliotheek, hoe deze kosten opgebouwd zijn en hoe de bibliotheek zich zal ontwikkelen tijdens de periode van het nieuwe convenant. De gemeente zal wel blijven nadenken over mogelijkheden om de bibliotheek zo goed mogelijk te laten functioneren voor zo laag mogelijke kosten. Het kan daarom best zijn dat er in de toekomst toch nog iets verandert. Voorlopig is dit echter niet aan de orde. Eerst worden de afspraken gemaakt voor het nieuwe convenant.

5

Per 1 oktober 2017 werken we volledig op afspraak Om onze dienstverlening aan u nog meer te verbeteren, werken we bij de Gemeentewinkel vanaf 1 oktober volledig op afspraak. Een voordeel van werken op afspraak is dat u niet meer hoeft te wachten, maar direct aan de beurt bent op het afgesproken tijdstip. U kunt dus niet meer ‘zomaar’ binnenlopen voor het aanvragen van bijvoorbeeld een reisdocument, een identiteitsbewijs, een uittreksel of het doorgeven van een verhuizing of geboorte.

Maken van afspraak wijzigt niet Op onze website www.nederbetuwe.nl gaat u via het kopje ‘Inwoners’ naar het tabblad ‘Direct regelen’. Daar kiest u voor ‘Afspraak maken’ en volgt u de stappen. Het wijst zich vanzelf. U kunt ook bellen voor het maken van een afspraak naar het gemeentehuis, tel. 14 0488.

Kies uit de volgende openingstijden Bij het maken van een afspraak kunt u terecht van maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur, op donderdagavond van 17.00 uur tot 19.30 uur en op vrijdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur. Tijdens deze openingstijden kunt u bij de receptiebalie

ook uw aangevraagde (reis)document afhalen; voor het ophalen van documenten is geen afspraak nodig.

Veel zaken digitaal te regelen Weet u dat veel zaken digitaal te regelen zijn? Ga op onze website naar Digitale Balie (onder het kopje Inwoners) voor een overzicht van de verschillende producten en diensten.


Van Gessel Ramen en Deuren

weruÂŽ kunststof, hout en aluminium

constructie machinebouw montage dak en wand transport loodsen grondverzet

GRATIS OFFERTE BEL (0344) 64 25 30

Industrieterrein De Heuning - Industrieweg 21 4051 BW Ochten T: (0344) 64 36 22 E: info@vandoorn.net

www.vandoorn.net

KOZIJNEN VAN HOUT, KUNSTSTOF OF ALUMINIUM

MAATWERK IS BIJ ONS STANDAARD

DE ABSOLUTE SPECIALIST IN KOZIJNEN | RAMEN | DEUREN DAKKAPELLEN | ZONWERING | VOUWWANDEN | SCHUIFPUIEN Achterstraat 47 | 4054 MS Echteld | Tel. (0344) 64 25 30 | Open: ma t/m vr 8.00 - 12.15 en 13.00 - 16.45 uur Zandstraat 53-04 | 6658 CM Beneden-Leeuwen | Tel. (0344) 64 25 30 | Open: do / vr 10.00 - 16.00 en za 9.30 - 13.00 uur Bezoek buiten onze openingstijden is mogelijk op afspraak.

www.vangessel.nl

Prins Willem-Alexanderschool, goed bezig! De Prins Willem-Alexanderschool in Echteld is een moderne dorpsschool, gehuisvest in een prachtig, ruim en modern schoolgebouw met gymzaal, waarin de leerlingen minstens anderhalf uur per week gymnastiekles krijgen. Een gezonde omgeving is een voorwaarde voor goed onderwijs. Daarom heeft Prins Willem-Alexanderschool het vignet Gezonde School (onderdeel Voeding) gekregen. Dit vignet is een erkenning voor scholen die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van de leerlingen, zodat leerlingen en leerkrachten veilig en prettig kunnen leren en werken. Naast een Gezonde School is de PWA-school ook een B-Fit school, wat inhoudt dat er veel aandacht is voor bewegen. Een jaarlijkse fittest, deelname aan verschillende sporttoernooien, leuke schoolpleinspelletjes, het gebruik kunnen maken van de naast de school liggende speeltuin, de lesmethode Lekker Fit! en de Daily Mile maken daar onderdeel van uit. Met de gezonde tussendoortjes, lunch en traktaties bevorder B Fit een heel gezonde schoolomgeving!!

Prins Willem-Alexanderschool | Achterstraat 27 Echteld | tel.0344-641436

www.onderwijsgroepspoenk.nl


Inloopavond herinrichting uiterwaarden bij Ochten druk bezocht Op maandag 18 september 2017 was in Ochten een inloopavond over een herinrichting van de uiterwaarden bij Ochten. Vele inwoners, ondernemers, gebruikers van het gebied en overige belanghebbenden waren aanwezig. De provincie Gelderland heeft samen met de gemeente NederBetuwe, de gemeente Druten en het Waterschap Rivierenland de mogelijkheden en wensen verkend om de uiterwaarden bij Ochten opnieuw in te richten. De Regio Rivierenland ondersteunde daarbij.

Omgeving en marktpartijen De verkenning voor een gebiedsontwikkeling rondom de veerhaven in Ochten is gestart in het voorjaar van 2016. Via de brochure ‘TOP-locatie Ochten’ en tijdens een inloopavond op 28 november 2016 zijn inwoners, ondernemers en gebruikers geïnformeerd over de aanpak van de verkenning. Iedereen heeft ideeën en wensen voor de inrichting van het gebied kunnen aandragen. Vervolgens zijn begin 2017 de ideeën en ambities voor het gebied voorgelegd aan marktpartijen in een zogenoemde marktconsultatie. Voordat de uitkomsten van de verkenningen voorgelegd werden aan de bestuurders van alle betrokken overheden, zijn inwoners geïnformeerd over de resultaten. Tijdens de inloopavond was informatie beschikbaar over de uitkomsten van de verkenningsfase. Er zijn verschillende toekomstscenario’s geschetst. Elders in het magazine kunt u over verschillende scenario’s lezen.

Hoe verder? In de periode oktober tot en met december 2017 leggen wij de resultaten van de verkenning ter besluitvorming voor aan de bestuurders van de betrokken overheden.

Meer informatie? Ga naar: www.waalweelde.nl -> projecten -> verkenningen Het gaat hierbij om het gebied rondom de oude veerhaven. De verkenning vindt plaats onder de vlag van het provinciale programma WaalWeelde en heeft als doel een mooie, veilige, natuurlijke en economisch sterke Waal en een aantrekkelijke inrichting van het gebied voor bewoners en bezoekers.

Wilt u een vraag stellen? Belt of mailt u dan met een van de omgevingsmanagers: • Marion Hendriks: t. 0488 - 44 99 86, e. mhendriks@nederbetuwe.nl • Floor van Gaasbeek: t. 088-880 7171, e. f.van.gaasbeek@gelderland.nl

7


Ontwikkelscenario’s herinrichting Wat vindt de markt?

Wat vindt de omgeving?

In november hebben we een groot aantal bezoekers op de informatieavond gesproken. Dit is een aantal ideeën: herinrichting en gebruik passend bij karakter van Ochten en de uiterwaard

We hebben acht marktpartijen gesproken. Hun ideeën en ambities variëren van zeer klein tot heel groot.

ruimte voor (jaarlijks terugkerende) evenementen

Interessante onderdelen:

Kansen:

• ligging aan de Waal en de grote (cultuur) historische waarde; • goede ontsluiting en verbindingsmogelijkheden via de Waal en de A15; • koppeling met de dijkversterking.

• uitbreiden mogelijkheden voor dag- en verblijfsrecreatie; • gebied aantrekkelijk maken door herstel van de oude strang en natuurontwikkeling; • aansluiten op andere recreatieve voorzieningen; • uitbouwen van de educatieve en informatieve waarde voor bijvoorbeeld scholen; • gefaseerde uitvoering: starten met snelle, kleine aanpassingen zoals bankjes, paden en uitkijkpunten en later doorgroeien naar een eindinrichting.

Aandachtspunten bij de uitwerking: • goed evenwicht tussen lokale recreatie en meer grootschalige inrichting; • faciliteiten, zoals parkeren, passend bij de omvang van de ontwikkeling; • verbinding leggen met andere uiterwaarden wanneer ambitie te groot is voor het gebied zelf.

fiets-voetveer naar de overzijde

Waterbelevingspunt borgen van beheer en handhaving natuurontwikkeling en natuurbeleving

verkeersafwikkeling en parkeren uitbreiden van recreatieve mogelijkheden

0

100

200

400 Meters

! !

!

!

! !

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Ontwikkelscenario 1

• Waterkwaliteit: verbeteren waterkwaliteit door bijvoorbeeld het terugbrengen oude rivierstrang (doelstelling Rijkswaterstaat). • Ontwikkeling dijk: ruimte voor ontwikkeling op de dijk en/of aan de dijk door opgave voor dijkversterking Waalbandijk Neder-Betuwe (doelstelling Waterschap Rivierenland).

! !

!

! ! !

Mogelijkheden voor recreatie, uiterwaarden toegankelijk

Basis Top

Natuurontwikkeling

!

• Ruimte voor de rivier: extra ruimte voor de rivier door nieuwe inrichting (doelstelling Rijk). • Recreatie: uitbreiden van de mogelijkheden voor dag- en verblijfsrecreatie met de thema’s water, rivier en cultuurhistorie (doelstelling regio, gemeente en provincie). • Natuur: Het ontwikkelen van gevarieerde natuur passend bij het rivierengebied waaronder leefgebied voor overwinterende ganzen en steltlopers (doelstelling Rijk en provincie).

!

In de verkenning is intensief samengewerkt tussen verschillende overheden. Deze samenwerking biedt kansen om slimme combinaties te maken van de verschillende doelstellingen. Deze geven op hun beurt weer een kwaliteitsimpuls en meerwaarde aan het gebied.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Kansen door samenwerking

Opwaarderen Uitbaggeren haven en repareren oever

Het basis-scenario wanneer er geen partners zijn die willen investeren in de locatie: • opknappen huidige situatie; • recreatieve bruikbaarheid voor de directe omgeving vergroten (basis TOP) door kleine aanpassingen door bijvoorbeeld enkele parkeerplaatsen, bankjes, fietskaarten, een uitkijkpunt en (half-)verharde paden • mogelijk opwaarderen sportveld en oude veerstoep; • wandelpaden door het gebied; • beheerbare en veilige inrichting; • uitvoeren van onderhoud aan oude haven, oever en begroeiing.

0

100

200

8

IJzendoorn en Zomer in Gelderland Op donderdag 17 augustus stond IJzendoorn centraal in het programma ‘Zomer in Gelderland’. ’s Morgens vroeg promootte wethouder Hans Keuken: “Wie eenmaal in IJzendoorn woont, wil er nooit meer weg!” Rondom bouwwerken, gemaakt door de inwoners, verdedigde team IJzendoorn ‘Koud en Scherp’ het dorp door bijzondere opdrachten uit te voeren en daarmee geld op te halen voor goede doelen. Oud-burgemeester Zomerdijk figureerde in de nagespeelde legende van Uchta. De hele dag was IJzendoorn op de radio en ’s avonds op televisie. De belangstelling was groot: 687 mensen, dat

400 Meters


van de uiterwaarden bij Ochten ! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

!

Ontwikkelscenario 2

!

!

Basis Top

!

!

!

!

!

!

!

Mogelijkheden voor recreatie

! !

!

Uitkijk !

Uiterwaarden toegankelijk

!

!

!

!

Verhoging

!

!

Verhoging

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Ontwikkelscenario 3 Top

Uiterwaarden toegankelijk

Mogelijkheden voor recreatie Zwembad

Natuurontwikkeling

Waalbelevingspunt

Natuurontwikkeling

Haven biedt recreatieve ruimte

Waalbelevingspunt innovatieve oeververbinding

Haven biedt recreatieve ruimte

Een scenario wanneer overheden investeren en kansen benutten om (internationale) doelen te realiseren binnen het plangebied.

Alle voorstellen uit scenario 1 aangevuld met: • meer mogelijkheden voor extensieve recreatie zoals wandelen; • aanleg van geul met natuurwaarden; • ruimte voor de rivier door uiterwaardeverlaging; • uitvoeren van onderhoud aan oude haven, oever en begroeiing; • aanleg van een hooggelegen terrein aan de dijk voor een basis-TOP met parkeermogelijkheden; • natuurontwikkeling; • mogelijkheden behouden om door te ontwikkelen naar scenario 3.

0

100

200

Een voorbeeld van hoe een mogelijke inrichting er uit kan zien

Advies aan bestuurders De keuze over de gebiedsontwikkeling van Veerhaven Ochten is nog niet gemaakt. De verkenning laat zien dat het ontwikkelen van scenario 3 kansrijk is. We stellen de besturen van gemeente Neder-Betuwe, waterschap Rivierenland, provincie Gelderland en Rijkswagerstaat daarom voor om te kiezen voor ontwikkelscenario 3 en dit op te knippen in twee fasen:

Fase 1

start 2020

Fase 2

op langere termijn

Starten publieke inrichting met bouwstenen uit scenario 2 (kwaliteitsimpuls voor het gebied), rekening houdend met doorontwikkeling naar scenario 3.

Mogelijke doorontwikkeling en realisatie naar scenario 3 door private marktpartij(en).

400 Meters

Een scenario waarbij zowel overheden als private partijen willen investeren in de locatie.

Alle voorstellen uit scenario 1 en 2 aangevuld met: • ruimte voor private recreatieve ontwikkeling aan de dijk (ca 2,5 ha); • uitbreiding recreatieve mogelijkheden: invulling door marktpartij(en) binnen vastgestelde kaders; • realiseren van een groot toeristisch overstappunt met educatief bezoekerscentrum; • gebiedsinrichting en voorzieningen geschikt voor hogere bezoekersaantallen.

Planning & proces

0

100

200

400 Meters

(Als wordt gekozen voor ontwikkelscenario 3 met een gefaseerde uitvoering)

December 2017 besluitvorming over ontwikkelscenario

December 2017 zomer 2018 Vervolgstappen

Medio 2018

Kwaliteitsverbetering door kleine aanpassingen in het gebied

2020

Start realisatie scenario 2

Besluitvorming door de bevoegde overheden zal plaatsvinden tussen september en december 2017.

• Verdere planuitwerking naar definitief ontwerp; • Uitvoeren van aanvullende onderzoeken (natuur, water); • Uitwerking eigendom- en beheerplan; • Wijziging bestemmingsplan en vergunningen; • Voorbereiden realisatieovereenkomst (ROK) met betrokken partijen. • Plaatsen van bankjes • Tafeltjes, uitkijktoren, • Aanleg wandelpaden etc.

Inrichting gebied gekoppeld aan planning dijkversterking

Langere termijn Doorontwikkelen naar scenario 3

9

is 61% van de bevolking van IJzendoorn (1113 inwoners). De opbrengst was navenant: € 905,- en nog eens € 150,- door met de pet rond te gaan. Tijdens de rommelmarkt van IJzendoorn op 23 september is een cheque van € 600,- overhandigd aan Stichting Hartekind dat door middel van het financieren van wetenschappelijk onderzoek de overlevingskansen en dagelijkse kwaliteit van leven van kinderen met hartproblemen wil verbeteren. Het resterende bedrag komt ten goede aan activiteiten voor het dorp. Goed gedaan IJzendoorn!


2 t/m 8 oktober 2017 Doe mee met de actie ‘Kleur je gezin!’ Een activiteit voor het hele gezin

Haal een kleurplaat bij het gemeentehuis of bij het Kernpunt Ochten, Kesteren, Opheusden of Dodewaard. Kleur de plaat in met het hele gezin. Schrijf als ouder/verzorger een originele opvoedtip waarin u ‘buiten de lijntjes’ kleurt. Vul uw gegevens volledig in en lever uiterlijk 6 oktober de kleurplaat + tip weer in bij een Kernpunt of gemeentehuis. De mooiste kleurplaat met de leukste opvoedtip wint een leuke prijs en wordt gepubliceerd. Buiten de lijntjes? Opvoeden gaat niet altijd vanzelf en kan best lastig zijn. Ongeveer een kwart van de ouders maakt zich wel eens zorgen over de opvoeding en de helft hiervan voelt zich regelmatig tekortschieten. Soms zitten de oplossingen in onverwachte hoek en loop je daar tegenaan door ‘out of the box’ te denken en ‘buiten de lijntjes’ te kleuren. Want iedereen heeft zijn of haar eigen verhaal en eigen behoeften, niemand hoort in een hokje.

Kraamzorg is ‘buiten de lijntjes’ kleuren!

Vroeger had je de slagzin: ‘Ooit een normaal mens ontmoet? En beviel het?’ Zo bestraat er ook geen normale kraamperiode. Ieder gezin heeft z’n ‘eigen aardigheden’. Dat maakt de interactie tussen het gezin en onze kraamverzorgenden zo boeiend! ‘Wat heeft mijn mevrouw nu nodig, wat geeft zij verbaal of non-verbaal aan?’ ‘Hoe reageren de overige huisgenoten op de pasgeboren baby?’ ‘Hoe krijgt dit kindje de mogelijkheid om zich elke dag verder te hechten aan zijn of haar verzorgers?’ Tja, dan is het weleens ‘buiten de lijntjes kleuren’ en krijgt voeding even voorrang op bezoek of is er ’s middags geen bezoek omdat broertjes en zusjes dan op bezoek bij mama zijn!

10

RST Zorgverleners hoopt in de Week van de Opvoeding met kleurboekjes en kleurpotloden de overige gezinsleden extra aandacht te geven, mede dankzij het initiatief van gemeente Neder-Betuwe.

Welkom op open dag zorgboerderij De Ganzenhoeve in Kesteren

D.V. zaterdag 7 oktober 2017 vanaf 13.30 uur is het open dag op zorgboerderij De Ganzenhoeve, Ganzenweg 9, Kesteren. Ouders, grootouders, broertjes en zusjes van de kinderen van de zorgboerderij en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Het is gratis. Al maanden vóór de Week van de Opvoeding zijn kinderen bezig met het thema en laten ze graag zien hoe breed dit is. Graag even aanmelden: info@zorgboerderij-deganzenhoeve.nl t. 0488 - 48 13 23.

De Hervormde School: workshop BEWEGEND LEREN

Workshop over de motorische ontwikkeling van kinderen en de invloed van bewegen op het leren. Voor alle ouders en andere belangstellenden. Op 3 oktober van 19.00 - 20.30 uur, inloop vanaf 18.45 uur en pauze om 19.45 uur. In het Speellokaal van De Hervormde School, Hamsestraat 4, Opheusden. Geen kosten. De workshop wordt gegeven door mevrouw Van de Vrede, docent gym en motorisch remedial teacher op basisscholen. Aanmelden (niet verplicht) bij: M. Sterk (msterk@dehervormdeschool.nl) of G. Nijland (gnijland@dehervormdeschool.nl)

Vind je het als ouder ook zo lastig om je kind te begeleiden met huiswerk? Marant geeft in de opvoedweek een informatieavond met het thema:

Creatief omgaan met je huiswerk

Voor ouders van kinderen op de basisschool. 3 oktober van 19.00 - 20.00 uur bij Marant, Nieuw Aamsestraat 84A, 6662 NK Elst (Gld). Organisatie: Maaike Strating en Odette Jacobs Onderwerpen die op deze avond aan de orde komen: - trucs en handvatten hoe te begeleiden met huiswerk - hoe geef je goede feedback aan je kind - planning en organisatie (hoe maak je afspraken) - belonen - out of the box denken.


Voorlichting door GGD en diëtistenpraktijk Eetstijl over ‘gezond buiten de lijntjes kleuren’ met als thema:

Hoe word je beïnvloed bij je keuzes in voeding door je ogen, oren, mond en hoofd Van 2 t/m 6 oktober 2017 op de basisschool en onder schooltijd; 30 minuten per groep en afhankelijk van aantal leerlingen een halve of hele dag. Keuze voor dag in overleg met school. Voor alle leerlingen. Het gaat over gezonde voeding. Met als doel: promoten van gezond eetgedrag door de jeugd in de gemeente Neder Betuwe. Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden: Diëtistenpraktijk Eetstijl: t. 026-3390379 e: info@eetstijl.nl Organisatie: Femke de Leeuw, jeugdverpleegkundige GGD, en Andrea Gnoth en Wilma Hooft, diëtisten van Diëtistenpraktijk Eetstijl.

Tijdens de Opvoedweek presenteren Mozaïek en Iriszorg

Theatervoorstelling ‘ONDER INVLOED’ Hoe blijf ik met jongeren in gesprek over drank en drugs? Vrijdag 6 oktober, inloop vanaf 19:30 uur, start 20:00 uur in het Dorpshuis Ochten, Dokter M. van Drielplein 2, Ochten. Voor ouders van pubers uit de gemeente Neder-Betuwe. Gratis entree. Aanmelden uiterlijk 30 september e. f.hummel@iriszorg.nl ovv ‘Onder invloed’ of bellen naar t. 06- 21 80 98 07.

Tijdens de Opvoedweek organiseert Welzijn Rivierstroom samen met Humanitas een informatieavond over

‘Pubergedrag en hoe ga je daar mee om’

Dinsdag 3 oktober, 19.30 uur In Dorpshuis Ochten, Dokter M. van Drielplein 2, Ochten. Voor ouders met (aankomende) pubers en iedereen die geïnteresseerd is. Toegang gratis.

‘Buiten de lijntjes kleuren’ is verder kijken dan en buiten de veilige zone komen van wat je kent en weet. Nieuwe uitdagingen aangaan! We gaan doen!

Ouderbijeenkomsten, georganiseerd door Peuterdriehoek, in samenwerking met GGD-jeugdverpleegkundigen en de voedingsconsulenten van de Gelderse Sportfederatie. 1. Smaakles voor ouder en kind. 2. Kinderen proeven en ouders raden wat hun kind gaat proeven. 3. Beweegactiviteit voor kinderen. Ouders krijgen uitleg over wat een kind nodig heeft op een dag en hoe je ervoor zorgt dat ze het eten. 4. Ouders maken smoothie samen met de kinderen en proeven. 28 september in Dodewaard bij De Dijkkwetters / 9 oktober in IJzendoorn bij Het Woelige Hoekje / 10 oktober in Opheusden bij Dribbel / 11 oktober in Ochten bij Dol-Fijn / 12 oktober in Kesteren bij Pippeloentje. Overal om 09.00 uur.

Informatieavond met als thema: Samen onderweg naar emotioneel sterkere kinderen Dinsdag 3 oktober van 20.00 - 21.30 uur. De koffie staat om 19.45 uur klaar. Locatie: CBS Rehoboth, Plataanstraat 12, 4051 GS Ochten. Voor ouders en opvoeders uit de gemeente Neder-Betuwe. Over: De ontwikkelingssprong rond 9 jaar / Achter het gedrag het kind blijven zien / Bouwen aan zelfvertrouwen / Veerkracht is de sleutel / Waarderend versterken van binnenuit / Kinderen groeien samen met opvoeders. Aanmelden: e. saskia@de-loftrompet.nl Geen kosten. Organisatie: CBS Rehoboth in Ochten in samenwerking met Saskia Looijen-Snoek van Kinderpraktijk/speltherapie ‘De Loftrompet’ en ‘Blij met mij’ uit Kesteren.

Buiten de lijntjes kleuren met drukke kinderen. Doet u mee?

Sommige kinderen zijn heel vaak of altijd druk. Als ouders herken je het gedrag vaak wel. Soms komt het omdat je kind zenuwachtig is of je weet dat het te maken heeft met adhd of autisme van het kind. Maar waar het ook vandaan komt, het is voor ouders en andere opvoeders de kunst om je kind te proberen te begrijpen en er goed op te reageren. Dat vraagt wijsheid en kost energie. Herkent u dat? Kom dan 5 oktober even opladen en kleur mee! Er zijn geen kosten aan verbonden. Tijdens de opvoedweek kleuren we buiten de lijntjes om te ontdekken hoe we drukke kinderen daarmee kunnen helpen. Natuurlijk zijn structuur en regelmaat belangrijk. Maar met elkaar komen we misschien wel tot andere en verrassende handvatten voor de omgang met drukke kinderen. En wellicht begrijpen we door samenwerking tussen school, gezin en hulpverlening wel beter wat er in een druk kind omgaat en wat het nodig heeft. 5 oktober van 19.30-21.30 uur in Sébaschool, Katsland 4, Ochten. Organisatie: Eleos, in samenwerking met Preventieteam van Neder-Betuwe. Informatie en aanmelden (voor 1 oktober): www.eleos.nl/opvoedweek t. 088-892 18 61

11


drukker uit de betuwe

Herma van Dijkhuizen uw persoonlijke reisadviseur

Beste reisliefhebber, U inspireren, laten erváren, doen genieten….dát zijn de uitgangs­ punten van The Travel Club, zodat u uw ultieme reis kunt gaan beleven!

U ervaart via The Travel Club de vakanties van uw dromen... en bovendien de professionaliteit en de service van mij als uw persoonlijke reisadviseur.

U koopt graag goed drukwerk in, ’n beetje scherp het liefst. Wat dat betreft is een kennismaking met R&H Drukkerij de moeite waard. We zijn gevestigd in de Betuwe, in Kesteren om precies te zijn. En we hebben zo’n beetje alles in huis voor uw complete pakket drukwerk. Van visitekaartje tot brochure. Van mailing tot magazine. Van posters tot promotiedoosjes. Grote formaten, kleine formaten, grote oplagen, kleine oplagen, we drukken het. Haarscherp. Dat doen we al voor heel wat bedrijven. Zullen we ook eens kennismaken?

Ziet u zich al per cruiseschip de rivieren en zeeën binnen en buiten Europa bevaren? Interessante rondreizen maken door verre landen zoals Sri Lanka, Cuba, Zuid­Afrika? Of geniet u liever van een compleet verzorgde groepsreis in Italië of Spanje?

Nieuw dit jaar: mijn uitgebreide website boordevol achtergrond­ informatie over veel bestemmingen. Ga hiervoor naar www.thetravelclub.nl/herma The Travel Club is genomineerd bij Zoover als ‘beste Reisbureauketen 2016’. Natuurlijk hopen we die award ook dit jaar weer in de wacht te slepen. Met vriendelijk groet,

Herma

IJsland, Australië, Amerika, Canada en zelfs Alaska bieden u mogelijk­ heden om zélf met een auto of camper op pad te gaan. Dit is slechts een greep uit het uitgebreide aanbod, maar u merkt het al: er is voor ieder wat wils!

Club

The Travel Broekdijk 40e 4041 CW Kesteren

MOLEN DE ZWALUW

T (0488) 48 32 33 F (0488) 48 22 68

www.rhdruk.nl info@rhdruk.nl

Molendam 41 | 4051 BH | Ochten | T: 0344-644711 | M: 06-25344170 E: herma@thetravelclub.nl | W: www.thetravelclub.nl/herma

VERGADEREN IN STIJL Molen de Zwaluw is dé locatie voor grote en kleine zakelijke bijeenkomsten. Presenteer uw nieuwe bedrijfsplannen in stijl of kom tot nieuwe inzichten in een inspirerende omgeving met een prachtig uitzicht op de Grebbelinie.

LUXE CONFERENTIE SALONS Alle salons beschikken over een professionele moderne geluidsinstallatie, touchscreen breedbeeldscherm, flipover en WiFi. Geniet tijdens of na de meeting van een heerlijke lunch, diner of borrel met uw medewerkers of zakenpartners.

BEDRIJFSFEESTEN Tijd voor ontspanning? Geniet van een hapje, drankje, uitgebreid diner of buffet in één van de sfeervolle salons of gooi een balletje in de compleet nieuwe Bowling ‘De Zwaluw’. Boek vóór 30 november een bedrijfsfeest of vergaderarrangement en krijg een uur bowlen cadeau!

Batterijenweg 19c, Kesteren • Tel. 0488 48 8833 • www.molendezwaluw.nl


Gemakkelijk en veilig zaken direct regelen met www.nederbetuwe.nl

De website van onze gemeente is vernieuwd. U kunt sneller, makkelijker en veilig de juiste informatie vinden. Een verhuizing, geboorte of huwelijk of een afspraak met de Gemeentewinkel kunt u voortaan online 24 uur per dag doorgeven. Uitgangspunt is de online dienstverlening aan inwoners en bedrijven verder te verbeteren. Het is immers een wens van de inwoner om niet naar het gemeentehuis te hoeven als dat niet echt noodzakelijk is!

Tel. 14 0488 Uiteraard houdt Neder-Betuwe ook rekening met degenen die minder digivaardig zijn of niet over een computer kunnen beschikken. Naast het digitale kanaal is de gemeente natuurlijk ook telefonisch bereikbaar.

Nieuwe website met heldere vormgeving en begrijpelijke taal De meest gezochte onderwerpen zijn te vinden in zes blokken onder ‘Direct regelen’ op de homepage. De meeste website­ bezoekers komen maar voor een beperkt aantal taken (zogeheten ‘toptaken’) op www.nederbetuwe.nl zoals het doorgeven van een verhuizing, aangifte geboorte of huwelijk, melding openbare ruimte of het aanvragen van een reisdocument of rijbewijs. Of men zoekt informatie over een raadsvergadering, een uitkering, wonen en zorg.

Burgemeester Jan Kottelenberg is blij met de vernieuwde site: “De dienstverlening staat voorop. Wat onze inwoners en ondernemers belangrijk vinden en vaak vragen is nu in één oogopslag te vinden op de homepage. De website is niet alleen maar een nieuwe site, het kenmerkt een kanteling in de manier waarop we met informatie omgaan. Vragen en behoeftes van de bezoeker staan steeds meer centraal.”

Geen wachttijden meer U kunt vanaf 1 oktober niet meer ‘zomaar’ binnenlopen voor het aanvragen van bijvoorbeeld een reisdocument, een identiteitsbewijs, een uittreksel of het doorgeven van een verhuizing of geboorte. Eerst maakt u zelf een afspraak via de nieuwe site. Daardoor kan de gemeente zich beter voorbereiden op de afspraak. Door alleen op afspraak te werken, hoeft u niet meer te wachten. De afgelopen zeven jaar heeft de gemeente de nodige ervaring opgedaan met het werken op afspraak.

Groeimodel digitale dienstverlening Het aantal contacten dat verloopt via digitale dienstverlening groeit ten opzichte van de traditionele dienstverlening aan de balie en telefoon. Digitale dienstverlening is in de visie van de gemeente Neder-Betuwe meer dan alleen online een aanvraag indienen die vervolgens wordt afgehandeld. Het betekent automatisch afhandelen waar mogelijk en koppelen van andere relevante processen.

Aansluiting Mijn Overheid en de Berichtenbox Geleidelijk aan wordt het mogelijk om steeds meer producten digitaal aan te vragen. Ook heeft de gemeente Neder-Betuwe een aansluiting gerealiseerd met Mijn Overheid en de Berichtenbox. In sommige gevallen is het nog wel nodig om langs te komen om een akte te ondertekenen, omdat dit wettelijk verplicht is. De gemeente streeft naar een hoge klanttevredenheid. Het maakt daarbij niet uit via welke ingang – website, balie, telefonie, online, sociale media - de inwoner of ondernemer contact legt, de service is gelijk: klantvriendelijk, deskundig en snel.

13


Geen woorden maar daden: voor een duurzame toekomst

Column

Het kan niemand ontgaan dat ons klimaat verandert. En dat een leefbare wereld om onze inzet vraagt. Dagelijks lezen en horen we over energiebesparing, energietransitie, energieneutraal, wateropgaven, dijkversterking, klimaatadaptatie, circulaire economie, C02- uitstoot en het gat in de ozonlaag. Het weer is van slag. Het wordt warmer, heftige regenbuien, langdurige droogte. Een globaal en een lokaal probleem. In Neder-Betuwe weten we dat we de rivieren moeten vrezen en dat we daarom moeten werken aan sterke dijken. Het gebruik van fossiele brandstoffen - olie en gas - draagt bij aan het milieuprobleem. Wij produceren samen veel afval en gaan weinig efficiënt om met onze grondstoffen. Een deel van ons voedsel wordt weggegooid. Het is belangrijk dat wij, om in termen van het CDA te spreken, goede rentmeesters zijn; dat wil zeggen dat we op een verantwoorde manier omgaan met de aarde. Als wij dat niet doen, dan is dat eigenlijk vreemd, omdat we daarmee de [levens]bron van ons bestaan uithollen. Kortom, om principiële maar ook pragmatische redenen moeten we duurzaam omgaan met het milieu.

14

Als individu doen we al veel, maar nog niet genoeg. Persoonlijk leg ik graag veel nadruk op het minder consumeren en zuiniger omgaan met onze energie. Het afval dat we niet produceren hoeven we niet te hergebruiken. Energiezuinig betekent minder milieuverontreiniging en vraagt om minder investeringen in alternatieve energiebronnen. Dit zijn activiteiten die u en ik vanaf nu ter hand kunnen nemen. Er is geen excuus om zelf niet aan besparing te doen.

Klimaattop in Neder-Betuwe op 11 oktober Wij nodigen iedereen uit voor de Klimaattop die op woensdagavond 11 oktober wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis van NederBetuwe. Welkom om 17.00 uur.

• Opening van de avond door •

Herman Gerritsen, portefeuillehouder Duurzaamheid. Spreker en gespreksleider is weerman Reinier van den Berg.

Gezamenlijk doen we ook al veel. Maar het kan nog beter. Meer afval recyclen. Als overheid duurzaam bouwen. Het gebruik van zonne- en windenergie stimuleren. Maar ook anticiperen op de toekomstige regen. Dat gaat dan om de hoogte van onze dijken, de capaciteit van onze riolen en de balans tussen bestrating en groen. Voorkomen is beter dan genezen is een welbekende uitspraak. We moeten dan ook samen op zoek naar innovatieve oplossingen. Ik weet dat de energieke inwoners en bedrijven van Neder-Betuwe die uitdaging aan kunnen! Ik nodig u van harte uit om mee te praten tijdens de Klimaattop op 11 oktober. Mijn motto is: ‘Geen woorden maar daden’. Vandaar dat wij druk doende zijn om de openbare verlichting te vervangen door ledlampen. En er is nog veel en veel meer te doen. Aan de slag dus. Als gemeente Neder-Betuwe staan wij achter u. Als gemeente zullen wij u faciliteren en stimuleren. Als gemeente doen wij wat nodig is. Uw wethouder Duurzaamheid Herman Gerritsen

Deze column verscheen ook op de gemeentepagina Neder-Betuwe in Het Gemeentenieuws van 6 september 2017.

• Workshops over het inspelen op •

klimaatverandering. Stands over duurzaamheidsleningen, woningisolatie en zonnepanelen.

In verband met de organisatie verzoeken wij u om zich uiterlijk 10 oktober aan te melden via e-mail klimaattop@nederbetuwe.nl of tel. 14 0488. Lees ook de informatie over dit onderwerp op de pagina’s 3, 15, 16 en 17 van dit magazine.


Klimaat, energie en CO2 Er is veel te doen over het klimaat. In internationale en nationale afspraken wordt voortdurend het belang benadrukt om met maatregelen te komen. Om de aarde leefbaar te houden.

gesteld kan worden dat het huidige energieverbruik in onze gemeente redelijk constant is (rond de 1400 TJ/jr (tera-joule = 1012 J. 1 TJ komt overeen met circa 278.000 kWh of met 31.600 m3 aardgas)). Van dit verbruik wordt ongeveer 10% duurzaam opgewekt.

Ontwikkeling bijdragen aan duurzaamheid Uit het onderzoek blijkt - opvallend en hoopgevend - de sterke groei van het aandeel zonnepanelen. DWA is nu bezig met de cijfers voor 2016/2017 voor een goed beeld van de verdere ontwikkelingen van de verschillende vormen van duurzame energie. Opwekking duurzame energie in de tijd (TJ) Ongeveer 10% wordt (vrijwel structureel) duurzaam opgewekt.

Hoe bereiken we de doelen Als we deze cijfers afzetten tegen de doelen voor de korte termijn 2020 en 2023 (20% duurzame energie), dan ligt er nog een flinke Door verbranding van fossiele energie wordt veel CO2 uitgestoten. Door dit broeikasgas warmt onze planeet langzaam op. Om dit tegen te gaan moeten we naar duurzamere vormen van energie toe. We noemen dit de energietransitie. Want we willen met elkaar voorkomen dat de atmosfeer meer dan twee graden Celsius opwarmt; om definitieve klimaatveranderingen te voorkomen en onze aarde leefbaar te houden.

Neder-Betuwe naar energieneutraal Ook gemeente Neder-Betuwe heeft haar verantwoordelijkheid genomen en doelstellingen voor de kortere en lange termijn vastgesteld. Het uiteindelijke doel is om uiterlijk in 2050 energieneutraal te zijn.

opgave. We moeten nog flinke stappen zetten om onze doelstellingen op termijn te kunnen realiseren. Zeker als we bedenken dat we in 2050 als gemeente energieneutraal willen zijn. DWA werkte hiertoe een aantal opties uit.

Realiseren doelstellingen Hoe staat Neder-Betuwe er op dit moment voor en hoe kunnen we onze doelstellingen realiseren? De gemeente werkt aan een Klimaatnota. Het is een vervolg op en verdere uitwerking van de Duurzaamheidsnota die eind 2015 werd opgesteld. Om de gemeentelijke doelstellingen te behalen worden verschillende parallelle routes gemaakt voor de komende jaren.

Inventarisatie In opdracht van de gemeente is eind vorig jaar door bureau DWA een eerste inventarisatie gemaakt van het totale energieverbruik binnen de gemeente (onder meer inwoners en bedrijven), de rol van duurzame energie en de mogelijke inzet van verschillende opties om stapsgewijs vóór 2050 energieneutraal te zijn. Vast-

Maatregelen, geopperd door DWA • Besparingen bij woningen en gebouwen zal een belangrijke bijdrage opleveren. • Duurzame opwekking van energie is noodzakelijk. Bijvoorbeeld door middel van zonne-energie en windenergie. • De handen ineenslaan. De doelen zijn alleen te bereiken als alle partijen binnen de gemeente meewerken.

Spreek u uit voor het klimaat! Het klimaat is een enorm belangrijk onderwerp, nu en in de toekomst. We moeten de handen ineenslaan. Daarom betrekt gemeente Neder-Betuwe er graag zoveel mogelijk inwoners bij om samen de noodzakelijke maatregelen te kunnen treffen. De Klimaattop Neder-Betuwe op 11 oktober zien wij als een belangrijk middel om betrokken inwoners richting te geven en ondersteuning te bieden bij de gezamenlijke uitwerking van het gemeentelijk Klimaatbeleid. Wij rekenen op u!

15


Minder stenen en meer groen in de tuin Het klimaat verandert: regen in Spitsbergen, gaten in het landschap in Noord-Canada als gevolg van verdwijnend permafrost, gletsjers en poolijs smelten. Die klimaatveranderingen zijn ook bij ons merkbaar. In de zomer regent het vaker kort maar hevig en de winters zijn minder koud maar natter dan voorheen. Het betekent dat wij ons moeten aanpassen aan die veranderingen. Doet u mee? Adaptatie betekent aanpassing. Aanpassing aan klimaatverandering is het proces waardoor samenlevingen hun kwetsbaarheid voor klimaatverandering verminderen of waardoor zij profiteren van de kansen die een veranderend klimaat biedt.

ging van plantsoenen en bermen zodat het water daar naartoe kan. Ook kunnen we rekening houden met verkeersdrempels en eventueel verhogen van trottoirs en verlagen van de weg. Door deze maatregelen zakt er meer water de grond in of stroomt het langzamer weg.

Samenwerking Samen met inspanningen door inwoners kunnen we de risico’s op schade voor hen verminderen. Wat u zelf nu al kunt doen? Minder stenen bijvoorbeeld in de tuin en meer groen. Alle kleine beetjes geven samen een groot resultaat. En het is nog leuk ook als de wijk en de tuinen groener worden.

Gemeente en openbare ruimte Gemeente Neder-Betuwe probeert in zijn rol van beheerder van de openbare ruimte in te spelen op de veranderingen. Volop aandacht is er voor goede riolering. Maar de aanleg van (grotere) buizen alleen lost de komende knelpunten evenwel niet op. We moeten investeren aan de voorkant, aan de inrichting van onze omgeving.

Minder verharding

16

We kunnen meer regenwater bergen op de ‘verharding’ en in groenstroken. Meer groen in de nieuwbouw en minder verhardingen; soms is halve verharding voldoende. Waar mogelijk verla-

Doe mee met de collectieve inkoop van zonnepanelen Het opwekken van groene stroom met zonnepanelen is steeds aantrekkelijker. Terugverdientijden zitten al tussen de zes en acht jaar. Gezamenlijke aanschaf maakt het nog voordeliger. Gemeente Neder-Betuwe zet zich daar graag voor in. Met name voor particuliere woningbezitters loont een investering in eigen zonnepanelen. De terugverdientijden in zo’n zes tot acht jaar betekenen een jaarlijks financieel rendement op het geïnvesteerde vermogen van 14 tot 18%.

Lokale inkoopactie Via een lokale en gezamenlijke inkoopactie wil de gemeente een groot aantal belangstellenden verenigen en vervolgens een collectiviteitskorting bij leveranciers en installateurs bewerkstelligen.

Ervaring Gemeente Neder-Betuwe heeft ervaring met collectieve inkoopregelingen. De eerste keer was dat samen met 28 andere gemeenten; in Neder-Betuwe werden de meeste systemen geplaatst. Twee jaar geleden kocht Neder-Betuwe samen met de gemeenten Buren

en Lingewaal collectief in. 759 woningbezitters waren geïnteresseerd en 210 installaties zijn geplaatst (28%). Overigens bleek dat na deze actie veel inwoners ook elders hun zonnepanelen hebben aangeschaft.

Betrouwbare leverancier Waarom deze cijfers? Omdat ze aangeven dat er onder de inwoners behoefte bestaat om gezamenlijk gebruik te maken van een robuuste en betrouwbare leverancier. Hieraan geeft de gemeente graag gehoor en zal daarom in het laatste kwartaal van 2017 met een nieuwe collectieve inkoopactie komen. Tijdens de Klimmaattop op 11 oktober is er een stand met informatie in het gemeentehuis. Welkom!


Neder-Betuwse Energiecoöperatie Rivierenstroom een kans voor iedereen om mee te doen aan verduurzaming van onze gemeente

Binnen de gemeente Neder-Betuwe is de Energiecoöperatie Rivierenstroom opgericht. Zij richt zich op het opzetten en exploiteren van duurzame projecten voor en door inwoners. Bijvoorbeeld projecten voor zonnepanelen op daken of een waterkrachtproject. Maar ook aan energiebesparing in huizen kan de coöperatie een belangrijke bijdrage leveren. Iedere inwoner en elk bedrijf van de gemeente Neder-Betuwe kan lid worden van deze coöperatie.

Zonneproject Een van de projecten waaraan op dit moment wordt gewerkt is een zonneproject op een groot dak. “Daarbij moet je denken aan een project van bijvoorbeeld 150 zonnepanelen dat volledig van de inwoners en bedrijven uit de gemeente Neder-Betuwe wordt”, aldus projectleider Hans Peter Raven. Samen met Erik Jan den Hollander verkent hij de kansen voor dit project. “We zijn ons breed aan het oriënteren. We hopen binnen enkele weken een concreter resultaat te hebben dat we wellicht op de Klimaattop van 11 oktober presenteren.”

Energiedoelstellingen Uiteraard hopen beide bestuursleden van de Energiecoöperatie dat een zonnepanelenproject voor veel inwoners en bedrijven aanleiding is om mee te gaan doen aan de realisatie van de energiedoelstellingen. Maar ook nu al kan iedereen binnen Neder-Betuwe lid worden. Elk toetredend lid ontvangt een interessant welkomstcadeau. Meer informatie en contactmogelijkheden zijn te vinden op de website www.rivierenstroom.eu

Column

In je winterjas met geitenwollensokken op de fiets Je druk maken over duurzaamheid is niet alleen voor geitenwollensokkenfiguren of voor huiseigenaren. En ook niet alleen voor politici met duurzaamheid in hun portefeuille of voor ondernemers in zonnepanelen. Evenmin alleen voor studenten aan de Wageningen Universiteit of voor mensen die werken bij een duurzaam bedrijf. Duurzaamheid is een thema van nu en voor de toekomst en dus juist ook voor jongeren! Want wij – die jongeren – zíjn de toekomst. Belangrijk dus om je er druk over te maken. En je kunt er echt veel kanten mee op. Zoals de technische kant met windmolens en zonnepanelen om duurzame energie op te wekken. Maar ook de communicatieve kant om mensen, zoals u die deze column leest, over te halen om het huis te verduurzamen. Wij, de jongeren, hebben geen huis of windmolen of zonnepaneel onder onze hoede, tenminste niet dat ik weet. Toch staat het niet ver van ons af. Want duurzaamheid, dat is ook fietsen, de verwarming iets lager en een trui aan, gebruik maken van het openbaar vervoer. Of net als ik lid worden van de Energiecoöperatie Rivierenstroom in Neder-Betuwe. Een aanrader. Iedereen in de gemeente kan zich aansluiten. Lees er meer over op www.rivierenstroom.eu. Samen met andere mensen plannen bedenken en uitvoeren voor de toekomst. De toekomst, politici noemen dit de wereld van hun kinderen of kleinkinderen. Voor ons is het de wereld van onszelf. En voor de wereld van jezelf zorgen is niet egoïstisch want het is voor iedereen belangrijk. Kortom, iedereen heeft met duurzaamheid te maken. Praat dus mee op de Klimaattop op 11 oktober. Oefen je invloed uit! Want een duurzame toekomst begint vandaag. Ik zie je 11 oktober bij het buffet met je trui aan! Richard Verwoert, Voorzitter Jongerenraad Neder-Betuwe Deze column verscheen ook op de gemeentepagina Neder-Betuwe in Het Gemeentenieuws van 13 september 2017.

17


De eerste resultaten van het versterken van het groen in Neder-Betuwe!

‘Ik en mijn hond’, Lianne en de mooie hond ‘Hebbes’ Lianne Faase en haar hond Hebbes wonnen een cadeau voor deelname aan de fotowedstrijd´ Ik en mijn hond` in het kader van de KAKaanpak in de gemeente Neder-Betuwe. Hebbes is er erg blij mee!

Gemeente Neder-Betuwe begon in het voorjaar 2017 met het 18 opwaarderen van het groen. Dat vloeide voort uit het Groenbeleidsplan. In Ochten en Dodewaard zijn de eerste werkzaamheden uitgevoerd en dat is al te zien!

Koninklijke onderscheiding voor Kees de Jongh uit Kesteren Op zaterdag 12 augustus speldde burgemeester Jan Kottelenberg bij de heer H.C. de Jongh uit Kesteren de versierselen op die behoren bij de Koninklijke Onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’. Kees de Jongh is al ruimt 35 jaar actief als lid en als bestuurslid bij diverse verenigingen in Kesteren zoals Tennisvereniging De Kersenplukkers, Toneelvereniging Castra en Korfbalvereniging SVK. Ook Sinterklaas kan al 20 jaar op De Jongh rekenen als hij naar Kesteren komt. Decorandus is altijd een belangrijke stimulator geweest voor samenwerking, tussen scholen en sport en tussen verschillende verenigingen onderling. Ook vanaf deze plaats nogmaals van harte gefeliciteerd!


Vitaliteitstest 55-plus in Dodewaard Andere dorpen volgen Hoe vitaal bent u? Kent u alle beweegmogelijkheden in het dorp? Om daar achter te komen ontvangen inwoners van 55 jaar en ouder in Dodewaard begin oktober een schriftelijke uitnodiging van gemeente Neder-Betuwe om deel te nemen aan een vitaliteitstest op zaterdag 28 oktober in sporthal de Eng in Dodewaard. De komende twee jaren komen deze testen ook in Ochten (tevens voor IJzendoorn en Echteld), Opheusden en Kesteren.

13 onderdelen De test wordt afgenomen door goed geïnstrueerde mensen en bestaat uit 13 onderdelen: samen een vragenlijst invullen, bloeddruk meten, BMI bepalen (lengte en gewicht), handknijpkracht, beenkracht, reactietest, handvaardigheidstest, schouderlenigheid, lopen en keren, wandeltest, bloedglucosemeting, ogentest en gehoormeting. Verschillende deskundige lokale zorgaanbieders zijn ter ondersteuning aanwezig.

Vervolg en initiatieven Zoals genoemd, de vitaliteitstest komt de komende twee jaren ook in de andere dorpen. Daar starten beweegaanbieders op korte termijn ook nieuwe initiatieven, zoals vitaliteitstrainingen en yoga voor senioren bij Kruisvereniging Kesteren. Meer informatie: Joris Maier, buurtsportcoach gemeente Neder-Betuwe, tel. 06-48 07 25 63 / e-mail joris@healthclubjulien.nl

Het is een initiatief van de buurtsportcoaches van de gemeente Neder-Betuwe, lokale zorgaanbieders en beweegaanbieders. Doel van de vitaliteitstest is dat inwoners inzicht krijgen in hoe vitaal ze zijn en om ze te laten kennismaken met lokale beweegaanbieders. Bepaalde wensen op beweeggebied zijn welkom.

19

Krachtenbundel gepresenteerd: verhalen uit de Regio over de kracht van mensen ‘Krachtenbundel, de kracht van kwetsbaarheid’, dat is de titel van het magazine dat in juli uitkwam en waarin 12 levensverhalen staan van inwoners uit Regio Rivierenland. Die verhalen zijn opgetekend via interviews door de ‘eigen’ zorgwethouder of vertegenwoordiger van de zorginstelling waarmee de vertellers te maken hebben. Ze zijn indrukwekkend en waargebeurd en laten zien hoe krachtig mensen kunnen zijn, ook als het in het leven tegen zit. Niet bij de pakken neerzitten, maar uitgaan van wat wél kan. Want ieder mens heeft kwaliteiten.

Wilskracht Wethouder Rob Benschop van Neder-Betuwe interviewde een jonge inwoonster van Neder-Betuwe en hij was onder de indruk van haar verhaal: “Wat een wilskracht en doorzettingsvermogen. Ik heb daar erg veel bewondering voor.“ Margo Emonts, jongerenwerker in Neder-Betuwe die haar begeleidt, geeft aan dat deze inwoonster zó blij is met de hulp die door instanties is geboden. “Daardoor is het leven van Simone en haar kind weer op de rit en doet zij het fantastisch. Voor wie het dus moeilijk heeft, aankloppen bij de gemeente! Er zijn oplossingen.”

Reëlle Communicatie De verhalen werden door Reëlle Communicatie verzameld in de Krachtenbundel met een oplage van 2.800. Reëlle is een communicatiebedrijf met een maatschappelijk missie om sociale winst te maken voor iedereen. Er werken alleen mensen met een beperking. Wilt u de Krachtenbundel inzien, kijk dan op www.reelle.nl/krachtenbundel.


Luisteren en verbinden Over het veelzijdige werk van de wethouder De drie wethouders van de gemeente Neder-Betuwe beleven veel voldoening aan hun werk. “Want samen met de inwoners kun je iets betekenen voor de gemeente.” “Je maakt alle stappen in het leven van inwoners mee.” “Al luisterend kun je verbinden.” Wethouder zijn, het is ook veel werk en vrije tijd is relatief. “Maar je weet waar je het voor doet.” Sla ons huis-aan-huisblad open en negen van de tien keer kom je een wethouder van Neder-Betuwe tegen, op de foto met een jubilerend bruidspaar of bij een andere activiteit. Dat is de buitenkant. Klik je op een willekeurige bladzijde in hun digitale agenda, dan begrijp je de uitspraak ’Het is de leukste hondenbaan die er is.’ Want de dagen zijn nagenoeg vol. Met overleggen in het gemeentehuis of daarbuiten met inwoners, medewerkers en het bedrijfsleven, het veertiendaagse persgesprek, de vergaderingen in de dorpen of in de regio. Leestijd voor de gestage stukkenstroom is niet ingepland. “Dat is voor ’s avonds en tussendoor.” E-mail en telefoon staan nagenoeg altijd aan. “Het is als schaken op veel borden want er zijn zó veel onderwerpen waarmee je als wethouder en als college bezig bent. Dat maakt het werk zeer 20 afwisselend.” In gesprekken met ieder afzonderlijk benoemen de drie simultaanspelers hun drijfveren.

Van ambt naar vak Het wethouderschap was vroeger een ambt, net zoals dat van burgemeester, schout of schepen: een notabel met aanzien. In de loop van de tijd is het een ‘vak’ geworden. Hans Keuken: “Een baan waarvoor specifieke competenties nodig zijn. Je moet goed

luisteren en vervolgens aan de slag gaan om zo veel mogelijk te verwezenlijken en zaken met elkaar te verbinden.” Herman Gerritsen: “En je moet ambities en ideeën hebben over wat anders en wat beter kan in de gemeente en voor de gemeenschap.” Rob Benschop: “Als wethouder kun je daadwerkelijk een bijdrage leveren aan een betere samenleving.”

Niet eenvoudig Het vak van een wethouder is in de loop van de decennia steeds ingewikkelder geworden. Meer wetten en regels, steeds meer taken en een groeiend aantal inwoners. Bovendien een nieuwe vorm van besturen: het dualisme waarbij de raad de kaders vaststelt: wat moet gebeuren - hoeveel mag het kosten - wanneer is het gerealiseerd, en achteraf controleert. Aan het college van burgemeester en wethouders de taak om daar uitvoering aan te geven, samen met de medewerkers. Hans Keuken: “Wethouder zijn is een vak apart en je moet je steeds blijven professionaliseren; dat betekent permanent leren. Het kan ook stressvol zijn. Logisch want je werkt met mensen – heel veel mensen - en wensen en je bent er voor iedereen. Bovendien is het werk echt nooit af.” Herman Gerritsen: “Communicatie is belangrijk en je moet toegankelijk en laagdrempelig willen zijn, benaderbaar.”

Samen met inwoners Een belangrijk aspect binnen het werk is om zaken samen met inwoners tot stand te brengen. De gemeente ondersteunt in veel gevallen. En het spectrum is breed: van winkeliers die willen bouwen tot aan inwoners die een speeltuin wensen en mensen die zorg nodig hebben.

Ambtelijke molens Dat ambtelijke molens langzaam malen is een bekende uitspraak. “Die gestage tred is onvermijdelijk” aldus Herman Gerritsen. “Je moet de hele situatie met al z’n factoren meenemen in je besluiten. Het betekent vaak om tafel met partijen: betrokken inwoners of bedrijven, organisaties, het college, de ambtelijke organisatie. En ook met mensen van samenwerkingsverbanden zoals Waterschap of Avri, of met vertegenwoordigers van de regiogemeenten of de provincie.“ Als wethouders – maar ook als ambtenaren – heb je per definitie van doen met diverse, vaak tegenstelde, belangen. Draagvlak voor een besluit vraagt dan ook tijd oftewel een…

... lange adem zoals Herman Gerritsen dat benoemt. “Het is nodig om zaken te realiseren. Bijvoorbeeld om fietspaden langs de Broekdijk aan te leggen zodat het voor fietsers en met name voor de schoolgaande jeugd veiliger wordt. Maar ook samen ervoor zorgen dat mensen werk hebben. Dat inwoners plezierig kunnen wandelen en fietsen in de eigen omgeving. Ervoor zorgen dat mensen zich veilig voelen binnen de diverse gemeenschappen en zich geaccepteerd voelen.” Hij benoemt ook het afbreukrisico dat groot kan zijn bij een incident. “Maar als je naar eer en geweten handelt, dan kun je daar prima mee omgaan. Dat betekent zeker Wethouder Hans Keuken


niet dat je het altijd met elkaar eens moet zijn. Het is van belang om het doel in de gaten te houden.”

Rode draad Hans Keuken: “Het is schaken op veel borden tegelijk. Hoe krijg je iedereen tevreden, wat natuurlijk niet mogelijk is, maar je zoekt wel naar een goede balans, een evenwicht voor iedereen. Er zijn zoveel draden binnen onze werkomgeving waar je op het juiste strategische moment aan moet trekken. In die kluwen is de rode draad dat je goed luistert en verbindt en daarna verbindt met politieke wensen. Mis je een aantal zaken en vertaal je die niet goed naar beleid en uitgangspunten, dan ontstaat er een mismatch. Dus je moet altijd scherp zijn om dat te voorkomen.” Bovendien…

... iedereen is deskundig Rob Benschop geeft aan “Van de onderwerpen in mijn portefeuille (zorg en welzijn, red.) vindt iedereen wat en dat is ook de bedoeling. Dat betekent de tijd nemen om te luisteren, zorgvuldig keuzes maken, onderwerpen voorbereiden en het college zodanig informeren dat het in staat is om op basis van onze gedegen voorbereiding een standpunt in te nemen. En daarna ermee naar de raad gaan.”

Stappen in het leven Rob Benschop heeft in het afgelopen jaar veel mensen leren kennen. “Doordat ik ‘van buiten’ kom, heb ik veel tijd geïnvesteerd in kennismaken. En dat is goed bevallen. Je bent hier wel iemand als je wethouder bent. Mensen vinden het leuk om met je te spreken. Ook de bezoeken aan jubilerende echtparen dragen daartoe bij; je leert mensen en situaties kennen door de verhalen vanaf vroeger tot nu. Wethouder zijn in dit domein betekent dat je alle stappen in het leven van inwoners mee maakt en dat je in aanraking komt met heel veel verschillende mensen. Ook proberen groepen mee te krijgen waarbij nog veel te winnen is. Wethouder zijn, dat is veel werk. Maar het is dankbaar werk.”

Burgerparticipatie Herman Gerritsen benadrukt het belang van burgerparticipatie. “Ik ben er blij mee als inwoners en bedrijven bereid zijn om plannen mee uit te voeren. Inwoners zijn mondig, weten doorgaans heel goed wat het beste is voor de omgeving; daar moet je gebruik van maken. Na inspraakprocedures worden de besluiten ook eerder geaccepteerd omdat het gedragen besluiten zijn. Bovendien vind ik dat het leukste van mijn vak: samen met mensen iets tot stand brengen. En als iets niet mogelijk is, dan zoeken we samen naar wat wel kan.”

Smachtkamp Spannend is het soms ook. Gerritsen refereert aan de wateroverlast in de Smachtkamp in Opheusden in 2014. “Mensen hebben lang in spanning gezeten voordat er een oplossing kwam. Die onvermijdelijke overlegstructuur hè, er was met veel partijen afstemming nodig. Diverse keren bij veel regen, reed ik dan toch nog even door de Smachtkamp om te kijken of er niet opnieuw overlast was. We hebben bovendien met veel wetten en regels te maken die er niet voor niets zijn, ze zijn er met een bepaald doel. Soms moet je nee verkopen. Dat is niet leuk, maar meestal is het goed uit te leggen. Het betekent wel dat je altijd met je werk bezig bent.”

Wethouder Herman Gerritsen

Veel voorbereidingstijd Op het gebied van zorg en welzijn zijn er veel regelingen waarop inwoners zo nodig een beroep kunnen doen. Rob Benschop. “Een ingewikkelde materie, dus ik steek veel tijd in de voorbereidingen en spreek met veel mensen om tot een goed resultaat te komen. Datzelfde geldt voor onderwijs en de bibliotheek, een dossier op zich.”

Communicatie Communicatie is cruciaal voor een wethouder. Het speelt een belangrijke rol bij het informeren van inwoners, zoals bij informatieavonden of inzage van bestemmingsplannen. Alles is ook digitaal. Hierdoor zijn er veel niveaus waarop mensen bezig zijn, ook via sociale media. Hans Keuken deed er een periode actief aan mee maar heeft de intensiteit ervan teruggeschroefd. “Er schuilt een gevaar in, want het gaat in die virtuele wereld niet om ‘iedereen’. Je houdt dan geen rekening met de werkelijkheid omdat bij lange na niet iedereen meedoet op sociale media. Het is maar een kleine groep. Uiteraard volg ik de discussies wel.” Keuken vult aan dat hij snel acteren erg belangrijk vindt, “dus vlot terugbellen of mails beantwoorden. Mijn streven is binnen 24 uur als het enigszins kan.”

Vergadermodel BOB Rob Benschop is lovend over BOB, de vergadermethode in Neder-Betuwe: Beeldvorming–Oordeelsvorming–Besluit. “Erg goed! Je krijgt evenwichtige besluiten. Want tijdens die eerste vergadering, de beeldvormende avond, gaan we met inwoners en organisatie en de raad in dialoog zonder dat het formeel is zoals in een raadsvergadering. Dat komt veel later; het wordt dan een gedegen besluit. Ik heb gemerkt dat de diverse gemeenschappen behoorlijk verzuild zijn. Maar in de raad wordt op een prettige manier het debat gevoerd. Soms op het scherpst van de snede –wat ik gezond vind – maar altijd respectvol.”

21


De Linnenkast Dhr. J. van Leeuwen Dhr. J. van Leeuwen Dhr. J. van Leeuwen Tolsestraat 5, 4043 KB Opheusden Tolsestraat 5 Tel.: (0488)-441818 Tel.: (0488)-441818 | Fax: (0488)-442973 E-mail: vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl 4043 KB Opheusden Fax: Tolsestraat 5 Tel.: (0488)-442973 (0488)-441818

E-mail: vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl 4043 KB Opheusden Fax: (0488)-442973 E-mail: vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl

De Linnenkas tal bijna 20 jaar NoĂŤl is ni de plek om pers et alleen oonlijke kerstpakketten te verkrijgen. Dit jaar kunt u ook vo or kerstcadeautje leuke s bij ons terecht.

- NoĂŤl

Wij leveren de m persoonlijk tint ooiste kerstpakketten met ee n je u de mogelijkhe , wij denken met u mee en ge id om de pakk ven etten zelf sam stellen. Er wor en te dt al geleverd vanaf 1 pakket en passend bij ieder budget. tot ... Ze worden met de uiterste zorg kerstdozen ve rpakt en eventu in folie of in speciale eel bij u bezorg d. Openingstijden

:

Woensdag t/m

donderdag 10:00 - 18:00

U kunt ook al

Vrijdag - 10:0 0 Zaterdag - 09 - 20:00 :00 - 16:00

tijd bellen voor

Kerkstraat 7, 6669 DA Dodewaard - Telefoon +31 (0)488 - 417 272 - E-mail info@geurts.com - www.geurts.com

een afspraak

Hoofdstraat 5 - 4041 AA Kesteren (06) 24 24 92 47

KESTEREN

KESTEREN KESTEREN

Wij zijn op zoek naar een

LEERLING RIETDEKKER (17 - 19 JAAR)

Heb jij interesse? Mail je CV en motivatie naar onderstaand mail adres. T. 0488 - 48 19 66 / 06 - 10 12 68 53 | info@rietdekkers.nl | www.rietdekkers.nl | www.facebook.com/vanginkelkesteren


Woonplaats In principe wonen wethouders in de gemeente waarin zij wethouder zijn. Maar er kan ontheffing worden verleend. Artikel 36a van de Gemeentewet staat dit toe. Keuken en Gerritsen zijn geboren en getogen in Neder-Betuwe en wonen er ook. Zo niet Benschop die zijn wortels in het Rotterdamse heeft en in Oosterbeek woont. Wat zijn de ervaringen als je in Neder-Betuwe woont? Is het lastig om ‘van buiten’ te komen? Rob Benschop: “Het lijkt mij makkelijk als je binnen de gemeente woont en nóg makkelijker als je er je hele leven al woont. Omdat beide bij mij niet opgaat, moest ik zoals eerder al genoemd, veel investeren om de gemeente en de inwoners te leren kennen. Inmiddels weet ik hoe het in Neder-Betuwe zo’n beetje zit. En ik voel mij altijd bijzonder welkom in onze prachtige gemeente.”

Altijd aanspreekbaar Hans Keuken kan er over meepraten. “Wethouder ben je niet van acht tot vijf. Je moet altijd aanspreekbaar zijn voor de inwoners. Ook als het gemeentehuis dicht is en ik in de tuin aan het werk ben. Dat hoort er nu eenmaal bij. En zo wil ik het ook: dienstbaar zijn aan de samenleving.” Wel is hij zo eerlijk om eraan toe te voegen dat zijn vrouw meestal de supermarkt bezoekt. “Want ik doe er drie keer zo lang over.” Hij voelt zich gedragen door veel inwoners. “Doordat ze belangstelling tonen, meedenken of alleen maar een knikje geven als iets goed gaat. Dat doet je zó enorm goed!”

Wethouder Rob Benschop

Briefjes Herman Gerritsen beaamt dat het werk altijd doorgaat. “In het weekend spreek ik veel mensen en die vragen dan vaak ook wat. Ik houd ervan dat mensen je aanspreken, die inbreng via de oren en ogen van de inwoners moet je gebruiken. Om alles te onthouden maak ik permanent briefjes. Thuis heb ik een plek voor die memo’s; het hangt altijd vol. Op het gemeentehuis zet ik die zaken uit bij degenen die er over gaan. Het werk houdt dus nooit op. Ook thuis spiegel je. Totdat mijn vrouw soms zegt: “Praat eens een keer ergens anders over dan over de gemeente.” Voor de duidelijkheid, zij staat volledig achter mijn werk.”

Thuisfront Ook zijn collega’s bevestigen het grote belang van een goed thuisfront. Keuken: “Dat is het allerbelangrijkste, om de ruimte te krijgen dit werk te doen waarbij je vaak weg bent, ook ’s avonds of wel thuis bent maar met je werk bezig. Mijn vrouw en kinderen zitten net als ik onder een glazen stolp en zij delen, gewild of ongewild, veel van mijn werk. Ze zijn ook een bron van energie en van reflectie. Ik voel mij gesteund door thuis.”

Houdbaarheidsdatum Het worden spannende tijden in de gemeentepolitiek. Want over nog geen half jaar zijn er verkiezingen en vindt de stoelendans van raadsleden en wethouders opnieuw plaats. Niet alle wethouders laten het achterste van hun tong zien maar Hans Keuken is er duidelijk over: “Ik hoop op nóg een termijn. Bovendien goed om als oudgediende een klankbord te zijn voor de nieuwe burgemeester. Goed voor de stabiliteit in het college. Maar ik ben wel van mening dat er een houdbaarheidsdatum zit aan een wethouder.”

Huwelijksjubilea Dit artikel geeft een inkijk in de werkweek van een Neder-Betuw-

se wethouder, een dynamische en drukke baan. Op de vraag – afzonderlijk aan allen gesteld - wat nou eigenlijk het allerleukste is binnen hun werk gaven de drie vakbroeders hetzelfde antwoord: “Op bezoek gaan bij jubilerende echtparen.” De cirkel is rond.

Taken wethouders De wethouders besturen samen met de burgemeester de gemeente.

Taakgebieden wethouders Het college bepaalt welk taakgebied een wethouder krijgt. Bijvoorbeeld onderwijs, financiën, huisvesting of sport. De wethouder komt op voor de belangen van zijn taakgebied, maar er is ook sprake van het zogenoemde collegiaal bestuur. Wethouders hebben over hun taakgebieden overleg met ambtenaren van het Rijk, de provincie en de regio; binnen het ‘speerpuntenberaad’ komen wethouder bij elkaar om regionale belangen te dienen. Zij hebben ook gesprekken met bewoners, bedrijven en organisaties.

Taken college van burgemeester en wethouders (BenW) Het college van burgemeester en wethouders voert de besluiten van de gemeenteraad uit. Het college voert ook wetten en regelingen van het Rijk en de provincie uit (medebewind). Voorbeelden daarvan zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet milieubeheer (Wm). Het college is verder verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en de organisatie.

23


Het is nog veel leuker dan ik dacht De honderd-dagenbrief, verslag aan de commissaris van de Koning over de eerste periode is verzonden en de verhuisdozen zijn zo’n beetje uitgepakt. Jan Kottelenberg en Neder-Betuwe, het is al bijna een vanzelfsprekendheid. Lees hier een indruk van de eerste maanden van de sinds 7 april 2017 aangetreden burgemeester. Let u ook op zijn uitnodiging aan het slot van dit artikel. “Ik heb de eerste maanden ervaren als een warm bad. De inwoners zijn erg toegankelijk en willen je graag ontmoeten. Ik geniet daarvan, net als van de prachtige omgeving. Deze baan is enorm gevarieerd en boeiend en het is fijn om de verbinder te zijn. Het burgemeesterschap van Neder-Betuwe is nog veel leuker dan ik tevoren had gedacht.”

Aard van het beestje Op de vraag of dus de werkelijkheid klopt met het beeld vooraf antwoord de burgemeester “Ja, de aard van het beestje is zoals ik die verwachtte. Een gemeente met een hoog arbeidsethos, zelfs op zaterdag zie je de werkbusjes rijden. Het is een bijzondere gemeente, niet doorsnee. Dat komt door de samenstelling van de bevolking die heel anders is dan in de regio. Ik heb heel bewust gekozen om hier te solliciteren. Wel moest ik erg wennen aan de prominente rol die de burgemeester hier heeft. Ook al vervul ik dit ambt, ik ben een 24 gewoon mens hoor.”

Bezoeken en bijeenkomsten Inmiddels is de nieuwe burgervader gezien door en bij veel inwoners en bedrijven, bij overleggen en bijeenkomsten. En natuurlijk was hij aanwezig bij vele activiteiten en niet te vergeten Koningsdag en de diverse herdenkingen rondom 4 mei. “Er gebeurt veel, vooral door vrijwilligers. Daar word ik blij van.”

Eigen omgeving De raadsleden heeft hij allen thuis een bezoek gebracht. “Ik hecht er veel waarde aan om mensen ook in hun privéomgeving te ontmoeten. De gesprekken worden vaak anders en ook dieper en het gaat dan niet alleen over het werk dat we met elkaar voor Neder-Betuwe doen.” Overigens gaan de vergaderingen met de raad naar zijn idee goed. “Je moet even zoeken naar de juiste toon en ik denk dat ik die heb gevonden.”

College Ook de samenwerking met het college ervaart de burgemeester als prettig. “De collega’s maken mij wegwijs. Inmiddels hebben we ingevoerd om ingewikkelde en ‘zware’ onderwerpen eerst met elkaar te bespreken en er de betrokken medewerkers bij uit te nodigen. Het worden dan ‘open dossiers’ die iedereen aangaan. Het college verwacht dat er op deze manier een beter integraal advies ontstaat.”

Complexere samenleving Burgemeester Kottelenberg pleit er voor om op termijn de verschillende portefeuilles meer te mengen. “Durf de harde en de zachte sector door elkaar te halen. Want de werkelijkheid is ook zo: inwoners hebben met alles te maken zoals wonen en groen en (so-

ciale) voorzieningen. Wellicht een mooie opgave voor de volgende raadsperiode. Naar mijn idee wel nodig want de samenleving wordt steeds complexer. Woningen moeten er zijn voor verschillende fases in het leven, accommodaties moeten vaker vele doelen dienen wil het betaalbaar blijven. Al die vraagstukken lopen dwars door portefeuilles heen, dat moet je accepteren. En het is leuk bovendien kan ik verzekeren.”

Burgerparticipatie Ook de kennis die er is bij veel inwoners wil de burgemeester nog meer gebruiken. Inwoners weten vaak veel antwoorden op vraagstukken waar we samen voor staan. Als je inwoners erbij betrekt, dan komt er zoveel energie los. Dat levert vaak mooie dingen op.”

Gemeentelijke organisatie Kottelenberg prijst de gemeentelijke organisatie. Neder-Betuwe is ambitieus maar het aantal medewerkers is beperkt. Toch weten zij al die schoteltjes niet alleen in de lucht maar ook nog eens draaiend te houden en dat is knap. Maar gevoelig is het wel. En het is ronduit spannend als een specialisme slechts bij één medewerker zit; wát als die ziek is of weggaat? Het is daarom goed dat we met andere gemeenten samenwerken . Als we daarin slim opereren, dan kunnen we zelfstandig blijven. Dat is mooi want de burgers en de gemeente weten elkaar makkelijk te vinden.”

Werkkamer Over het gemeentehuis als gebouw is de burgemeester zeer te spreken. “Een prachtige moderne omgeving waarin het nieuwe werken floreert.” Ook zijn werkkamer vindt hij prima maar die bevindt zich wel in een uithoek van het gebouw. Net als de kamers van de wethouders. “Daar moeten we nog iets op zien te vinden.”

Bezoek aan de dorpen In het laatste kwartaal van dit jaar gaat burgemeester Kottelenberg nog op kennismakingsbezoek naar elk dorp apart. “Ik ken al heel veel mensen, maar ook nog heel veel mensen niet. Graag wil ik op een avond in elk dorp– met koffie en taart - nog meer mensen ontmoeten. Wat mij betreft ben ik dan op 31 december ‘nieuwe-burgemeester’ af en ben ik met ingang van 2018 ‘burgemeester’, uiteraard net zo toegankelijk als daarvoor. Binnenkort kunnen de inwoners een uitnodiging van mij tegemoet zien om in hun eigen dorp mij te ontmoeten. Ik verheug mij erop.”

Uitnodiging De burgemeester nodigt iedereen uit voor een tegenbezoek aan het gemeentehuis tijdens de nieuwjaarsreceptie op woensdag 3 januari vanaf 19.30 uur. “Om met elkaar het - voor mij in ieder geval zeer bijzondere - jaar 2017 door te nemen en samen naar de toekomst van 2018 te kijken. Ik hoop en wens dat de raadszaal kraakt in z’n voegen door de grote opkomst. Welkom allemaal!”


Jeugdsportfonds: geen zorgen meer over de contributie! Voetbal, turnen, dansles, sport, het is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Maar het kost geld. Geld dat er thuis voor dit doel soms niet is. Toch hoeft dat geen belemmering te zijn omdat in die situatie de contributie door de gemeente Neder-Betuwe via het Jeugdsportfonds wordt betaald. De regeling is voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar van wie de ouders bijvoorbeeld een uitkering hebben, te maken hebben met schuldsanering of een inkomen onder 120% van het sociaal minimum.

Meerdere kinderen uit het gezin kunnen er gebruik van maken wanneer het Jeugdsportfonds de aanvraag goedkeurt. Het geld voor bijvoorbeeld contributie en materialen wordt dan direct gestort op de rekening van de sportaanbieder. Voorschieten van het bedrag hoeft dus niet.

Lokaal aanspreekpunt Joris Maier, buurtsportcoach in Neder-Betuwe, is het aanspreekpunt. Hij is de verbinder tussen basisscholen, sportverenigingen, zorgaanbieders en allerlei maatschappelijke organisaties. En dus ook voor het Jeugdsportfonds. De bijdrage kunt u niet zelf aanvragen en evenmin de sportaanbieder.

Meer informatie Joris Maier, tel. 06-48 07 25 63 / e-mail joris@healthclubjulien.nl

‘De Scrabbles’ naar Grande Finale Grote (Digi)Taalstrijd Flux de bouche en bellettrie, de deelnemers doen het nooit meer fout. Maar op maandagavond 4 september misschien toch wel toen de zeven teams in het gemeentehuis van Neder-Betuwe meededen aan de Grote (Digi) Taalstrijd die tegelijkertijd in nog zes gemeentehuizen van Regio Rivierenland werd gehouden. Een team van medewerkers van de gemeente Neder-Betuwe mag doorgaan naar de finale. Quizmaster burgemeester Jan Kottelenberg las het dictee voor van de hand van schrijver Ronald Giphart. Daarna werden open en meerkeuzevragen gesteld. Onder mee over het percentage autochtonen onder de twee en een half miljoen laaggeletterden in Nederland (65%), wat hun beste smoes is (ik ben mijn bril vergeten ). En ook hoeveel bits in een byte zitten (8), wanneer de eerste spam werd verzonden (1978) en in welke bedrijfstak laaggeletterdheid het meeste voorkomt (industrie). Van de zeven teams maakte het gemeentelijke team ‘Nota bene Neder-Betuwe’ het dictee het beste. Maar de meeste punten in totaal behaalde

gemeentelijke team ‘De Scrabbels’ en gaat door naar de Grande Finale in Tiel op donderdag 26 oktober.

Jury Wethouder Rob Benschop, Corrie van Rheenen (bedrijfsleven Neder-Betuwe) en Bianca van Heemst (onderwijs Neder-Betuwe) vormden de jury en reikten de prijzen uit.

Grote (Digi)Taalstrijd voor het goede doel De wedstrijd is georganiseerd door Bibliotheek Rivierenland in de ‘Week van de alfabetisering’ waarin het bestrijden van laaggeletterdheid centraal staat. Met deze wedstrijd vraagt de bibliotheek hier aandacht voor en haalt geld op voor stageplaatsen. De opbrengst in Neder-Betuwe was € 575,- en in heel rivierenland (ja, met kleine letter want we bedoelen het gebied en niet de regio; mogelijke valkuil in het dictee!) werd € 8.850,- opgehaald.

25


Achterstraat 55 • 4054 MS Echteld Telefoon (0344) 64 12 56 • Fax (0344) 64 40 34 Merk en type • Audi A4 Avant 2.0 TDI met 3e bankje trekhaak • Volvo V50 D2 diesel L.M. velgen, airco, trekhaak • Audi A3 1.4 TFSI 3 drs L.M. velgen, nav, parkeersensoren, airco • Mitsubishi Grandus 2.4, 7 persoons airco • Citroen C4 Grand-Picasoo 2.0 HDI, 7 Persoons, nav, panoramadak • Volvo XC 90 D5 automaat, 7 persoons, leer, trekhaak • Volvo V50 D5 automaat, leer, nav, LM velgen • Peugeot 307 1.6 i 5 drs, trekhaak

kleur antr.grijs metalic zwart metalic zwart metalic paars metalic paars metalic groen metalic l. groen parelmoer antraciet

bouwjaar 2010 2011 2012 2008 2011 2004 2007 2005

Grijs kenteken • Citroen Nemo 1.3 HDI • Opel Vivaro L1H1, 3 zits, trekhaak • VW Cady 1.9 TDI, LM velgen, airco, alles meegespoten • VW Caddy 2.0 SDI • Nissan Cabstar 2.5 DCI, dubbel-cabine, open laadbak met huif • Toyota Landcruiser 100 4.2 TD, automaat, airco

Wit Zilvergrijs Blauw metalic Zwart metalic Wit Groen metalic

2010 2005 2008 2008 2007 1999

prijs € 10.995,€ 7.200,€ 14.999,€ 6.750,€ 7.000,€ 6.250,€ 5.250,€ 1.950,-

€ 2.950,€ 3.500,€ 3.950,€ 3.250,€ 7.950,€ 14.950,-

Het is bijna Appelweek! Van 5 tot en met 14 oktober.

Als brood- en banketbakker weten we als geen ander wat lekker is.

excl. BTW excl. BTW Marge excl. BTW Marge

Hoofdstraat 26, Kesteren 0488 - 48 26 24

Budding Elektrotechniek is de ervaren allrounder die met vakkundige precisie uw

g Buddin k technie Elektro ich houdt z vooral et: bezig m

woningen, kantoorruimtes en bedrijfshallen van alle elektrotechnische installaties voorziet. Als u Martien Budding voor een klus vraagt, bent u gegarandeerd van een betrouwbaar vakman die kwaliteit levert!

Datanetwerken Ventilatie- en afzuigsystemen Elektrische installaties Inbraakdetectie Toegangssystemen

GEZ GEMOTOCHT: IV MONTEEERDE UR Op zijn

minst e nige ja ervarin ren g, die g raag kwalite it wil le veren e zijn ve n rantwo ording durft te ne men.

Ontruiming- en brandmeldinstallaties Domotica

Neem gerust contact op met Martien Budding om de mogelijkheden te bespreken! Prunusstraat 45 // 4043 NT Opheusden T. 0488 44 39 09 // M. 06 13 41 39 07 E. info@buddingelektrotechniek.nl I. www.buddingelektrotechniek.nl


Voormalig hertenkamp in Kesteren wordt... Op 21 juni vond in Het Kompas in Kesteren een inloopavond plaats. Inwoners en belangstellenden konden kennis nemen van presentaties van vier ontwerpen voor een nieuwe inrichting van het terrein. Tijdens de avond en ook via mails werden inwoners uitgenodigd om hun mening te geven. Op basis van alle reacties heeft de gemeente het draagvlak voor de verschillende ideeën gepeild. Duidelijk is geworden dat er veel draagvlak is voor een ontwerp ‘met dieren’. Dieren zijn leuk voor jong en oud en brengen het terrein letterlijk en figuurlijk in beweging . Behoefte is er bij bewoners ook aan behoud van een rustige en rustieke groene uitstraling van het terrein op de omgeving. Tegelijkertijd is er ook animo voor het realiseren van een beweegplek en een plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Invulling van het terrein als ruimte voor spelen beweegactiviteiten sluit aan bij het gebruik van het pad vanaf de dijk door joggers en bij het speelveld.

Meer weten over de plannen voor de herinrichting van het voormalig hertenkamp aan de Gerard Doustraat in Kesteren? Neem dan contact op met Nanneke van der Heijden via nheijden@nederbetuwe.nl.

Samen met de initiatiefnemers wordt nu gekeken hoe beide ideeën te combineren zijn in een ontwerp. Daarbij is het de bedoeling om het voormalige hertenkamp in ere te herstellen volgens het ontwerp ‘Kesterens hertenkamp’. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht hoe met diverse beweeg- en zitelementen een beweegplek kan worden gerealiseerd. De verkenning richt zich daarbij ook op het integreren van een beweegplek met het aangrenzende speelveld.

27

Neder-Betuwe wordt steeds groener dankzij initiatieven inwoners

Groene inloopspreekuren voor groene bewonersinitiatieven De gemeente Neder-Betuwe organiseerde ook dit jaar weer ´groene inloopspreekuren´. Op 14 en 21 september hadden bewoners gelegenheid vragen te komen stellen in het gemeentehuis over hun plannen voor vergroening van straat of buurt. Het ging bijvoorbeeld om het mobiliseren van buurtbewoners bij het meedenken en meedoen met de plannen, groen-technische vragen over de invulling met planten, heesters en bomen, het verfraaien van groenstroken, vervangen van (prikkel-)struiken door meer kindvriendelijke beplanting en het planten van bomen die passen bij het karakter van de straat. Daarnaast zijn er ook plannen voor het plaatsen van een bankje bij seniorenwoningen en het plaatsen van een liggende boomstam als speelelement voor kinderen. Het is de bedoeling dat in het plantseizoen - oktober/november - bewoners uitwerking geven aan de ingediende plannen.

Beplantingsbudget Gemeente Neder-Betuwe maakte budget vrij voor beplanting in

ruil voor actieve betrokkenheid van bewoners bij de herinrichting van een plantsoen, groenstrook of plantenvak. Dit jaar biedt de regeling ook de mogelijkheid voor een bijdrage aan initiatieven die met ‘groen’ straatmeubilair de openbare ruimte willen verfraaien. Denk aan een boombankje, een speelboom, een moestuinbak of een wilgentenen schutting. Het gaat hierbij om natuurlijke elementen met een groen karakter.

Bij Bewust De gemeente is ondertekenaar van de intentieverklaring BijBewust. Dat is reden om de regeling burgerparticipatie voor openbaar groen ook open te stellen voor het stimuleren van een duurzame leefomgeving voor bijen: de beeodiversity. Ideeën voor een bijen- of insectenhotel, een bijenlint of het planten van een bij-vriendelijke boom mogen rekenen op een financiële bijdrage.

Kom ook met een groen initiatief! Heeft u ook een idee voor het vergroenen van de openbare ruimte in uw straat of buurt? Stuur dan een mailtje naar nheijden@ nederbetuwe.nl.


28

De gemeente heeft, net als voorgaande jaren, de tevredenheid van de inwoners met een Wmo- of jeugdvoorziening onderzocht. De resultaten geven een opgaande lijn te zien. In de afbeelding zijn de resultaten voor de Wmo weergegeven. Uit de onderzoeken wordt duidelijk dat onze inwoners de kernpunten goed weten te vinden en dat in het algemeen de tevredenheid over de dienstverlening toeneemt.

Daar zijn we blij mee! Tegelijkertijd realiseren we ons dat er ook nog wel verbetering mogelijk is. Dit jaar is voor het eerst ook de tevredenheid van inwoners met een participatie-uitkering onderzocht. Gebleken is dat de meeste cliĂŤnten redelijk tevreden zijn, maar dat ook daar nog verbetering mogelijk is.


Groene schoolpleinen (voor de hele buurt) De regeling burgerparticipatie voor openbaar groen ondersteunt vier basisscholen bij het omvormen van hun schoolplein tot een groener, (semi-)openbare buurtspeelplaats. Het Palet in Opheusden, Het Kompas in Kesteren, de J.A. Houtkoperschool in Ochten en de Prins Willem-Alexanderschool in Echteld treffen voorbereidingen voor de herinrichting van hun schoolpleinen.

Herinrichting buurtspeelplaats bij Het Palet Opheusden Het Palet maakte een plan voor de herinrichting van het schoolplein tot een buurtspeelplaats. Met de gemeente wordt bezien hoe de groenstrook aan Ribesstraat daarin past. De school vindt het belangrijk dat de kinderen kunnen spelen in het groen. Dit heeft een positieve invloed op de gezondheid. Op een groen schoolplein leren kinderen ook omgaan met risico’s - klimmen! - en wordt hun motoriek gestimuleerd. Weg van de computer en terug naar de natuur met een ‘kleurrijk en creatief schoolplein’, dat is het idee. Het Palet wil graag dat ook de kinderen uit de buurt ervan kunnen profiteren. Het is de bedoeling dat het schoolplein een brede maatschappelijke functie binnen Opheusden krijgt en tussen zonsopgang en zonsondergang een ontmoetingsplek wordt voor de buurt.

Op weg naar een nieuw schoolplein bij Het Kompas in Kesteren De kinderen van Het Kompas hebben zich in het afgelopen schooljaar flink ingespannen voor een ontwerp van een nieuw schoolplein. Met foto’s gaven ze aan welke plekken op het plein veranderd moesten worden en welke niet en ze kwamen met speelideeën voor op het plein. Alle groepen hebben gestemd, de leerlingenraad bracht advies uit en daarna is een ontwerper aan de slag gegaan. Uitgangspunt is dat het plein groener moet worden en meer plekken krijgt waar kinderen met natuurlijke materialen kunnen en leren spelen. Inmiddels ligt er een definitief ontwerp voor een nieuw schoolplein en daar zijn de kinderen reuze trots op, vooral omdat ze zelf een grote inbreng hebben gehad. Ook het schoolplein van Het Kompas zal na schooltijd open zijn voor de kinderen uit de buurt.

29

J.A. Houtkoperschool Ochten op weg naar een groene speelplaats De J.A. Houtkoperschool heeft al een participatietraject achter de rug waarin de leerlingen en de buurtbewoners is gevraagd naar hun suggesties voor vergroening van het schoolplein. Het was een vurige wens om de bestrating te vervangen door beplanting, gras en groen. Het definitieve ontwerp voor het nieuwe schoolplein ziet er zeker groen uit en heeft diverse natuurlijke speelelementen en speel­ plekken. Iedereen hoopt dat het nieuwe schoolplein snel kan worden gerealiseerd. Dat zou niet alleen fijn zijn voor de leerlingen maar ook voor de kinderen uit de buurt die er dan ook toegang tot hebben.

Plannen Prins Willem-Alexanderschool Echteld Ook de Prins Willem-Alexanderschool in Echteld heeft mooie plannen voor een groener en creatiever ingericht schoolplein. Een eerste schets voor de nieuwe inrichting is gemaakt. Een volgende stap is om samen met een ontwerper, en natuurlijk met de inbreng van de kinderen, een definitief ontwerp te realiseren.


STOPPEN met ROKEN…? D OE M E E en B R E E K met de P E UK

V

M S

Nieuw programma bij Healthclub Juliën biedt de grootste kans van slagen. Slechts op 20 locaties in Nederland kan men terecht, het loopt nu al storm en de Stoppers zijn razend enthousiast, aldus de Stop met Roken coaches Adinda de Groote en Daniëlle de Ruijter. Stop met Roken programma geheel of gedeeltelijk vergoed wordt door de zorgverzekeraar en de eigen bijdrage daardoor laag is.

Het nieuwe programma Body & Mind Lifestyling wordt o.a. gepromoot door de longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker, die dagelijks met de gevolgen van roken te maken hebben en als geen ander weten wat het teweeg kan brengen, zij zijn razend enthousiast over de Totaal aanpak. Daarnaast is het partner van de Alliantie Nederland Rookvrij en het Partnership Stop Roken. In een 90 dagen durend intensief traject wordt wekelijks een groepsmeeting gehouden, waar elke week een ander onderwerp op tafel komt. Doel is om steeds meer bewustwording te creëren en ook gezamenlijk de knop om te draaien en elkaar hier in te versterken. Leidraad in dit alles is het Werkboek dat iedere deelnemer uitgereikt krijgt, waar alle triggers en zaken die met het stoppen te maken hebben, behandeld worden. Na de groepsmeeting wordt er ook in dezelfde samenstelling gesport, daar het bewezen is dat het lichamelijk inspannen een positieve bijdrage levert aan het “Stop-proces”. Naast de lichamelijke inspanning komen ook ontspanning en voeding aan bod, zodat alle ingrediënten om tot een gezonde leefstijl te komen aanwezig zijn.

De belangrijkste reden om te stoppen is uw Gezondheid, zet ook die stap en maak deze, om ook niet meer terug te treden. Met dit programma heeft u de grootste kans van slagen, onze Stop met Roken coaches staan klaar voor u. De 2e reden met impact is financieel, een gemiddelde roker (zo`n 15 sigaretten per dag), bespaart al snel een paar duizend euro per jaar. Is het uw Gezondheid niet die u er toe kan verleiden te stoppen, dan kan dit bedrag een goede drijfveer zijn, bedenk wat u hiermee voor fijne en mooie dingen zou kunnen doen.

Meer info: • • •

www.healthclubjulien.nl www.bodymind2.com tel.0344-602204

M

Het Handboek met de verschillende onderwerpen is samengesteld door Roos Blom, psycholoog en al 20 jaar actief in het begeleiden van mensen die willen stoppen met roken. De Stop met Roken coaches van “Juliën” zijn ook door haar opgeleid en staan derhalve ook bijgeschreven in het Kwaliteitsregister van de Stop met Roken coaches. Voordeel daarbij is dat het

Julien Adve


Rapportcijfer 8,7 voor (ge)Zin in Fit Start nieuwe groep(en) eind oktober Het gezin van de vorige deelnemers aan ‘(ge)Zin in Fit’ gaven het programma het rapportcijfer 8,7. Een stimulans om door te gaan met dit programma voor een betere conditie en een gezond gewicht voor kinderen tussen 3 en 12 jaar.

Samen

Nieuwe aanmeldingen zijn van harte welkom. Het betekent acht maanden op een plezierige manier werken aan conditie en gewicht, samen met deskundige begeleiding en met het gezin waartoe het kind behoort.

Bij ‘(ge)Zin in Fit’ werken kinderen in groepsverband twee keer in de week, acht maanden lang, aan hun conditie en kracht, coördinatie, weerbaarheid en zelfvertrouwen. Elke maand staat een bepaalde sport centraal waarbij meestal sportverenigingen uit Neder-Betuwe zijn betrokken. Ook aan het gewicht wordt gewerkt. Een diëtist geeft in persoonlijke gesprekken aan de deelnemer en achterban adviezen over gezond eten en hoe je dat het beste regelt; thuis, op school, in het weekend of op een feestje. De kinderen krijgen eveneens begeleiding van een jeugdverpleegkundige, buurtsportcoach en sportinstructeur. Via een subsidie van gemeente Neder-Betuwe is de inzet van dit gevarieerde team mogelijk. De bijdrage van de deelnemer bedraagt eenmalig € 65,-.

Mooie resultaten groep Het afgelopen seizoen was weer een succes. Zichtbaar en ook uit tests over fitheid bleek dat alle deelnemers vooruitgang boekten en dat iedereen ook een favoriete sport of beweegactiviteit had gevonden. Het gewicht en de lichaamsomvang van meer dan de helft van de kinderen ging omlaag en het overgrote deel brengt inmiddels gezond eten in de praktijk. Hun programma zit er op maar ze blijven welkom bij de diëtist en bij de buurtsportcoach voor advies en hulp. Al met al mooie resultaten waarvoor de gezinnen van deze kinderen het rapportcijfer van gemiddeld 8,7 gaven.

Aanmelding nieuwe deelnemers Meer informatie en aanmelding van nieuwe deelnemers voor nieuwe periode vanaf eind oktober 2017 tot eind juni 2018 kan bij Joris Maier, Buurtsportcoach gemeente Neder-Betuwe, t. 06-4807 2563 of e. joris@healthclubJulien.nl. Bij voldoende animo is er de mogelijkheid om naast Ochten ook een groep in Dodewaard te starten!

Stop eens een bolletje in de grond! Een vrolijk bloeiend Neder-Betuwe Met de regeling groene burgerparticipatie in openbaar groen wil gemeente Neder-Betuwe een groen en bloeiend Neder-Betuwe stimuleren. En dan mag het groen een vrolijk kleurtje krijgen. Een aantal bewoners, scholen en dorpsverenigingen heeft inmiddels mooie groene initiatieven in gang gezet om berm, plantsoen, groenstrook of schoolplein te vergroenen en te verfraaien.

is dat het gaat om een locatie in de openbare ruimte. Als tegenprestatie vragen we u om in het voorjaar een foto te maken en die naar de gemeente te sturen. Denk eraan: de bollen moeten voor eind oktober onder de grond zijn gestopt!

Gratis bollenpakket voor bewonersgroepen Kunt u ook zo genieten van de krokussen en narcissen die in het voorjaar de grond uit schieten? Weet u een stukje groen in de openbare ruimte dat geschikt is om bollen te planten? En bent u in de gelegenheid om samen met de buren uit de straat of leden van de vereniging aan de slag te gaan? Vraag dan een gratis bollenpakket aan bij de gemeente. Stuur een e-mail naar pberg@ nederbetuwe.nl met vermelding van de locatie waar u de bollen zou willen planten. Bellen kan ook: 14 0488. Voorwaarde

Colofon

De Hoofdstraat in Kesteren werd dit voorjaar opgefleurd met krokussen.

Neder-Betuwe Magazine is een uitgave van de gemeente Neder-Betuwe in samenwerking met Elan Media Group BV

Verspreiding: VSB, Rhenen Eindredactie: gemeente Neder-Betuwe Exploitatie en advertenties: Elan Media Group BV Kesteren, tel. (0488) 44 20 36, www.elan-media.nl

Fotografie: gemeente Neder-Betuwe Vormgeving redactie: Reclamestudio Van Suilichem Druk: R&H Drukkerij Kesteren

Gemeentegegevens: Gemeente Neder-Betuwe Burg. Lodderstraat 20, 4043 KM Opheusden tel.: 14 0488, e-mail: info@nederbetuwe.nl website: www.nederbetuwe.nl. Aan de inhoud van dit magazine kunnen geen rechten worden ontleend.

31


Bedien uw zonwering via uw smartphone

Najaarsactie: Somfy io spektakel

• i.c.m. een Somfy Connexoon

Wees er snel bij!

De actie loopt tot en met 30 november 2017.

Bel voor informatie: 06 222 175 15

• vraag naar de voorwaarden

Nr 1 in kwaliteit en service! • • • • • • • • •

terrasoverkappingen terrasschermen verandazonwering uitvalschermen markiezen rolluiken screens horren kozijnen

Najaarsactie_JvdHatert_NederbetuweMagazine_190x277mm.indd 1

44 Ri-Straat 1 | Ochten | T 06 222 175 15 | I www.jvandenhatert.nl 6 dagen in de week kunt u bellen voor een afspraak, offerte, service of andere vragen. 18-09-17 09:39

Profile for Alette  Keuken

Neder Betuwe Magazine - september 2017  

Neder Betuwe Magazine - september 2017  

Advertisement