Page 1

IN ZAKEN Het magazine over ondernemen in de gemeenten eder etuwe

uren en iel

accountants en belastingadviseurs

‘Pieter van der Veen speelde Champions League in de nanci le wereld.

In deze editie onder andere: ezonde levensstijl

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 1

ees lo aal koop lokaal

erst op het werk

acaturebijlage

30-11-2020 17:26:27


‘Mijn deur staat open.Ik ben thuis. Thuis in makelen. Een nieuwe plek. Vanuit vertrouwen, met elkaar aan de slag. Voel je welkom. Voel je thuis.' - Corry van Rheenen -

0488 - 44 11 33 | info@corryvanrheenen.nl

www.corryvanrheenen.nl We scoren gemiddeld een 9.6!

Bent u benieuwd hoe onze klanten het contact en de samenwerking met Corry van Rheenen Makelaardij ervaren? Een aantal van onze Funda beoordelingen leest u hieronder. Prima contact, in het begin even afstemmen, maar daarna soepel proces. We hebben nu twee keer een huis met haar gekocht en één verkocht. Vakvrouw!

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 2

Fijne samenwerking in de verkoop, kortom ontzettend tevreden! Ze heeft expertise en heeft ook een luisterend oor qua afstemming in de verkoop.

Corry heeft ons super geholpen. Echt een aanrader! Voor ons een eerste keer verkoop van een huis en zijn heel blij met de ondersteuning van Corry hierin. Ze reageert snel en is eerlijk en duidelijk dus weet je precies waar je mee af bent. Heel erg prettig!

30-11-2020 17:26:28


In Zaken | Inhoudsopgave & Colofon | 3

Inhoudsopgave

9

[ december 2020 ]

10-11

24-25

17

41-45

46-47

Huisvesting Neder-Betuwe 4

26-27

Voorwoord 5

28-29

ieter van der een speelde hampions eague in 6-7 de nanci le wereld reatief in groene schoolpleinen 9 Beweeg voldoende, slaap genoeg en eet gezond 10-11 erst in coronatijd 12-13 Juist nu 14-15 Hout is niet te stoppen 17 ieuwe productiehal voldoet aan moderne eisen 18-19 erst op osterse wijze 20-21

31

reativiteit in tijden van crisis ort ook in coronatijd actief

33 Electric vibes 37 Onbewust maakt onbekwaam 39

tichting

41-45 Lokaal kopen 46-47 100 Verborgen parels 49 Maak kennis met Marina van den Anker, van gemeente Buren 51

huiswerken zonder trammelant erst op het werk

Investeert u al in duurzame mobiliteit? 23

52-53

Succesvol worden met een tompouce? 24-25

54-59 Vacatures

Colofon D I M ANDERE UITGAVEN December 2020

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 3

In Zaken Magazine is een uitgave van: Elan Media Group BV Torenstraat 3 esteren Telefoon (0488) 44 20 36 E-mail: info@elan-media.nl Internet: www.elan-media.nl Voorpagina foto AT&C accountants en belastingadviseurs otogra e apha l Drent (www.fotodrent.nl)

inderarmoede mobiliseert ederland

Acquisitie arin rends Vormgeving Elan Media Group BV Miranda Masurel Druk enefelder Misset Doetinchem

op right

et auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. et verlenen van toestemming tot publicatie in dit tijdschrift houdt in dat de auteur de uitgever onherroepelijk machtigt de bij of krachtens de auteurswet door derden verschuldigde vergoeding voor kopi ren te in nen en dat de auteur alle overige rechten over draagt aan de uitgever. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Verspreiding henen

30-11-2020 19:16:07


4 Huisvesting | In Zaken

eder

etuwe versoepelt kantoorhuisvesting op bedrijventerreinen

Ruimte voor kleinschalige kantoren in vrijko en e gebouwen Met de vaststelling van de nieuwe eleidsrichtlijnen antoorhuisvesting op bestaande bedrijventerreinen heeft de gemeenteraad van Neder-Betuwe de mogelijkheid geopend voor zelfstandige kantoorhuisvesting in vrijkomende gebouwen aan de randen van de grote bedrijventerreinen t anhuis in esteren onegraaf in Dodewaard en De euning in chten. p de kleinere bedrijventerreinen olsestraat in pheusden en roekdijk in pheusden is het op het hele terrein mogelijk. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de vraag van lokale ondernemers naar relatief kleinschalige, goed betaalbare kantoorruimten dichtbij klanten, personeel en nabij andere bedrijvenrelaties. De ondernemersverenigingen in de gemeente staan voor 100% achter dit initiatief, omdat deze verruiming van de vestigingsmogelijkheden het bedrijven met kantoorbehoefte mogelijk maakt in de gemeente te blijven. Daar zijn op dit moment geen andere locaties beschikbaar. Investeren in bestaande panden De gemeente hoopt dat de versoepeling ook zal leiden tot het investeren in bestaande panden, voor wat betreft de uitstraling, verduurzaming en vergroening van de werkom geving. Om problemen met de vergunningen van buren te voorkomen, is overleg met de buren op het terrein een voorwaarde voor deďŹ nitieve vestiging. Dit past ook goed in de gedachte achter de nieuwe Omgevingswet, waarbij goed (voor)overleg, het zoeken van verbindingen en het denken in oplossingen centraal staan. aar is het mogelijk De plannen zijn te vinden op de website van de gemeente Neder etuwe, onder de link www.nederbetuwe.nl ondernemers lp Diversen Kantoorhuisvesting. Nu de zones bekend zijn, waar (nieuwe) kantoren zich kunnen vestigen, wordt ook duidelijk op welke plekken op de bedrijventerreinen zelfstandige kantoren niet zijn toegestaan.

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 4

Dit betekent dat de gemeente op termijn ook zal handhaven. In de aanloop daarnaartoe, en vooruitlopend op het araplubestemmingsplan, biedt de gemeente de ondernemers met deze informatie alvast inzicht in alternatieve locaties. Op de website staat ook hoe een vergunning kan worden aangevraagd voor eventueel al bestaande kantoorvestigingen op n van de bedrijventerreinen.

De gemeente hoopt dat de versoepeling ook zal leiden tot het investeren in bestaande panden, voor wat betreft de uitstraling, verduurzaming en vergroening van de werkomgeving.

30-11-2020 17:26:42


In Zaken Voor woord 5

Voorwoord Voor je ligt de laatste editie van de In Zaken van 2020. Een mooi rond getal wat symbool had moeten staan voor een veelbelovend jaar. Toen we onze met bubbels gevulde glazen hieven en aan een rijkelijk gevulde kersttafel toostten met vrienden en familie, hadden we nog geen idee van wat er boven ons hoofd hing. e waren nog vol verwachting en vol ambitie. Nu weten we wel beter. De wereldwijde pandemie kreeg ons in zijn greep. Iedereen kreeg ermee te maken, of je wilde of niet. e hebben afscheid moeten nemen van geliefden en van dromen. Ondernemers die hun droom in rook zagen opgaan. Verwachtingen en ambities die zijn bijgesteld. Er werd een enorm beroep gedaan op de creativiteit van ondernemend Nederland. Maar zoals ohan ruijff de legendarische woorden ooit uitsprak ‘Elk nadeel heb z’n voordeel.’ Zo heeft dit rampenjaar voor anderen weer nieuwe positieve inzichten en mogelijkheden gebracht. De restauranteigenaar die Home en Deco artikelen gaat verkopen en zijn tafels en stoelen weer terugplaatst tussen de kaarsen en lampen, omdat hij deze nieuwe bedrijfstak gewoon hartstikke leuk vindt. De caf eigenaar die zich stort op de kerstbomenverkoop. Het naaiatelier wat zijn medewerksters aan het werk houdt met het naaien van mondkapjes. Een grote onderneming die erachter komt dat er veel geld bespaard kan worden door zijn werknemers vanuit huis te laten werken en hiermee afscheid kan nemen van de helft van zijn kantoorpanden. aar een deur dichtgaat, gaat er ook vaak weer een open. Laten we onze ogen openhouden voor dingen die wel mooi zijn en goed zijn gegaan. Dat is niet voor iedereen even makkelijk. Maar als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. Laten we er voor elkaar zijn, we hebben elkaar nodig. e denken aan jullie en wensen jullie een hartverwarmende decembermaand toe en een gezond .

Team In Zaken inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 5

30-11-2020 17:26:43


6 AT

accountants en belastingadviseurs In Zaken

AT&C accountants en belastingadviseurs:

‘Pieter van der Veen speelde Champions ea e in e nanci le wereld.’

Pieter van der Veen heeft de gelederen van AT&C accountants en belastingadviseurs versterkt. ijn specialisme is de controlepraktijk. ij heeft zich door een arige carri re bij rnst oung diepgeworteld in dit specialisme de functie partner audit bij is daarom niet meer dan vanzelfsprekend. ieter kende ert an van Zuijdam en Sjacco reriks, partners en eigenaren van AT accountants en belastingadviseurs, vanuit het verleden toen AT nog een onderdeel van E was. ‘Van drie decennia bij E , n van de ig our in de financi le wereld, naar AT in Tiel. Het lijkt een wereld van verschil. ert an en Sjacco hebben echter de bedrijfsstructuren en het DNA waarmee ik bekend was, ook ge ntegreerd in deze organisatie, waardoor de overstap logisch is.’ ert an ‘Door de komst van ieter hebben we ons dienstenaanbod in de Auditpraktijk bijzonder kunnen verrijken. Zijn ervaring spreekt voor zich, ieter heeft in de hampions League van de financi le wereld gespeeld, hij is een prof in zijn vakgebied. e kunnen hierdoor de bestaande en nieuwe klanten nog beter van dienst zijn.’

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 6

Vertrouwensrelatie Op de website van AT wordt op de pagina Audit uitgelegd wat zijn expertise inhoudt. In het kader in dit artikel is eveneens een korte samenvatting te lezen. ‘Het interessante aan mijn werkveld is dat je als het ware ‘onder de huid’ gaat bij de ondernemingen waar een audit wordt uitgevoerd. Om een uitstekende audit uit te voeren verdiep je je in de branche, in de bedrijfscultuur, in het verleden, heden en de toekomst. Naast het doel van de audit komt daar doorgaans ook bruikbaar ondernemersadvies uit voort. Denk hierbij aan aanbevelingen met betrekking tot de interne inrichting van een bedrijf, het opstellen en invoeren van effici nte procedures, het personeels beleid en een risico inventarisatie. anneer je intensief betrokken bent bij een organisatie is een vertrouwensrelatie onontbeerlijk, mijn persoonlijke aanpak wordt gekenmerkt door pragmatiek, inventiviteit en zichtbaarheid.’

30-11-2020 17:26:44


In Zaken AT

accountants en belastingadviseurs 7

udit en de controlepraktijk Een Register Accountant houdt zich voornamelijk bezig met controlewerkzaamheden (audit). Vanuit wet en regelgeving met betrekking tot de financi le verslaglegging is dit vanaf een bepaalde omvang (zie hierna) verplicht, zodat externe partijen betrouwbare inzichten hebben in de financi le situatie van een onderneming. De controlewerkzaamheden bestaan niet alleen uit controle van de jaarrekening, maar ook wordt een interim controle uitgevoerd. ij een interim controle inspecteer je niet de cijfers, maar juist het proces achter de cijfers. Soms is het gewenst extra zekerheid te bieden over uw cijfers en de onderbouwing daarvan. ijvoorbeeld als u een financieringsaanvraag doet de kredietverstrekker moet er dan van uit kunnen gaan dat uw jaarrekening klopt. Audit biedt die zekerheid, evenals het benodigde inzicht. Voor externe partijen, maar ook voor uzelf. Met een audit op uw jaarrekening bieden we u en andere belanghebbenden inzicht en zekerheid. elangrijk voor deze belanghebbenden (zoals leveranciers, banken, aandeel houders, werknemers en de elastingdienst) is dat zij erop kunnen vertrouwen dat uw jaarrekening de juiste situatie van uw onderneming weergeeft. Met ruim jaar ervaring op het hoogste niveau in tal van branches kent AT van de zweep.

het klappen

Het resultaat veel kennis van de markt en de sector waarin u opereert, een grote partnerbetrokkenheid, concrete adviezen voor een betere bedrijfsvoering, korte door looptijden en stabiele teams. Met andere woorden een effici nt en effectief proces tegen een scherpe prijs. bent wettelijk verplicht om een controle (audit) van uw jaarrekening te laten uitvoeren als uw onderneming een ‘middelgroot rechtspersoon’ is. Dit is het geval als u aan twee van deze drie criteria voldoet Netto omzet miljoen euro alanstotaal miljoen euro emiddeld aantal medewerkers fte De audit moet worden uitgevoerd door een daartoe bevoegde accountant, zoals AT

.

ij verzorgen ook de audits die nodig zijn voor een vrijwillige controle, zoals voor stichtingen en verenigingen of voor sterk groeiende ondernemingen die bevestiging willen van de kwaliteit van hun interne beheersing. Eveneens verzorgen wij audits voor subsidiecontroles en de accountantsverklaringen ten behoeve van de NO regeling. ij zijn bevoegd door de Autoriteit inanci le Markten om wettelijke controles uit te voeren. De audit kan hierdoor een meerwaarde voor uw onderneming zijn.

AT&C accountants en belastingadviseurs Laan van T.

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 7

estroijen

AZ Tiel

E. info atcaccountants.nl I. www.atcaccountants.nl

30-11-2020 17:26:45


Zo eenvoudig.

Een bouwkundige constructie is complex. U wilt efficiënt bouwen én het ontwerp van de architect respecteren. U wilt kunnen rekenen op een solide bouwwerk, maar wel met minimaal materiaalgebruik. Dat begrijpen wij. ‘Gaan we doen’, zeggen we dan. Simpelweg omdat we alle kennis en ervaring in huis hebben. Welke uitdaging heeft u voor ons? Van Roekel maakt complex eenvoudig.

RHENEN

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 8

0317 681 10 0

ROEKEL .NL

30-11-2020 17:26:45


In Zaken | v.d. Bijl & Heierman b.v. | 9

v.d. ijl eierman b.v. Beleef ’t Buiten creatief in groene Concept subsidiabel, duurzaam en schoolpleinen toekomstbestendig ob de isser is commercieel adviseur bij v.d. ijl eierman b.v. en focust zich op groendaken klimaatadaptie groenpro ecten groene schoolplein en speelplekken ecologische maatregelen en groenbeheer. Met ob spreken we ditmaal in het bijzonder over groene schoolpleinen voor basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs. Beleef ‘t Buiten ‘Ons concept Beleef ’t Buiten begint met het inventariseren van wensen en ideeën. Op basis daarvan maken we een ontwerp met een open begroting. Om de uitvoering mogelijk te maken, helpen wij bij het aanvragen van de subsidie. ij het totale project is de participatie van de kinderen, onderwijzend personeel, ouders en vrijwilligers heel erg belangrijk.’ In ieder ontwerp zie je hele belangrijke kernwaarden terugkomen als beplanting, waterdoorlating en buffering, biodiversiteit, natuurlijk spelen en de mogelijkheid om buiten les te kunnen geven.

bsi ie is aantrekkelijk ‘Het is aantrekkelijk om een groen schoolplein te realiseren’, zegt ob de Visser, ‘De provincie elderland draagt van de subsidiabele kosten bij, met een minimum van . , en een maximum van . , . Deze regeling loopt nog tot eind en er is nog subsidie beschikbaar. Voor het ontwerp wordt tot van de subsidiabele kosten vergoed. Een aantal gemeenten, zoals Ede, ageningen en Zaltbommel geven hier nog een extra bijdrage bovenop.’ De praktijk leert dat het voor scholen pas interessant is, als er zelf een minimale eigen bijdrage ingelegd hoeft te worden. De gemeenten in de etuwe zouden er goed aan doen om ook een dergelijke extra bijdrage beschikbaar te stellen van bijvoorbeeld . , of . , .

Planvorming In de planvorming wordt naast de subsidie uitgangspunten eveneens gekeken naar het toekomstig beheer.

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 9

‘ e kijken door de bril van de gebruiker naar de beste invulling van het schoolplein. Daarbij worden zowel de schoolkinderen als meesters en juffen betrokken. Daarnaast is de veiligheid belangrijk. Om die te borgen hebben we een eigen keurmeester speelgelegenheden en ondergrond in dienst’, vertelt ob de Visser. ‘Alle eisen en wensen worden met onze vakkennis en een creatief sausje overgoten en hieruit rolt een groen schoolplein.’ ob de Visser wil namens v.d. ijl Heierman b.v. bij de scholen in de Betuwe graag hun visie geven over groene schoolpleinen en een maatwerkplan uitwerken.

Effecten van een groen schoolplein roene schoolpleinen blijken een positief effect te hebben op de concentratie van schoolkinderen. ovendien zorgt zo’n plein automatisch voor meer (gezonde) lichamelijke activiteit. Door de sociale interactie zijn er aanwijsbaar minder ruzies en pesterijen. Heel belangrijk is ook, dat de kennis en het gevoel voor de natuur en biodiversiteit onder de kinderen toeneemt.

Informatie Voor meer informatie kunt u rechtstreeks een e mail sturen naar job vdbh.nl of contact opnemen met v.d. ijl Heierman b.v.

v.d. Bijl & Heierman b.v. v

ijl

eier an b v Lakemondsestraat b Opheusden T. (

)

I. www.vdbh.nl

30-11-2020 17:26:49


10 | Gezonde levensstijl | In Zaken

‘Niet thuiszitten, thuisbewegen’ Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder van de VU Amsterdam

Beweeg voldoende, slaap genoeg en eet gezond De coronacrisis zorgt ervoor dat we met z’n alles thuiszitten. Maar juist dat ‘zitten’ is waar we volgens hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder van de VU Amsterdam iets aan moeten doen. ant zo zegt hij an dat zitten is inmiddels wel aangetoond dat het geen gunstig effect heeft op het afweers steem. et als slapen en goede voeding trouwens. an de slag dus. Bewegen

Slapen

Niet thuiszitten, maar thuisbewegen, dat is waar Scherder voor pleit. uist nu, in coronatijd, tipt hij Nederlanders de lichamelijke conditie aan te pakken. Buiten, zolang dat kan en anders binnen. ietsen en wandelen bijvoorbeeld, maar thuis jezelf opdrukken, s uatten en planken kan ook. Even geen inspiratie oek eens op ouTube naar een passende work-out. enoeg keuze

Onze kwetsbaarheid voor virussen wordt verminderd door beweging. Maar een goede nachtrust is ook ontzettend belangrijk. Toch hebben veel mensen, juist in deze spannende tijden, moeite met slapen. Scherder geeft wat tips. Als je niet kunt slapen, ga er dan uit, zegt hij. Kijk dan geen televisie en scroll ook niet door je sociale tijdlijnen op je telefoon. Drink ook minder of geen alcohol. Elke dag om dezelfde tijd naar bed gaan, helpt. Kom er dan ook op dezelfde tijd weer uit.

Voeding

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 10

30-11-2020 17:26:52


In Zaken | Gezonde levensstijl | 11

Gezond eten hoort net als voldoende bewegen en goed slapen bij een gezonde leefstijl. Regelmatig eten hoort daarbij. Drie maaltijden op een dag en twee of drie keer een gezond tussendoortje. Kies voor vers voedsel en volkoren. Drink liever water dan allerlei suikerhoudende frisdranken.

Juliën helpt een handje

chijf van rie e kennen allemaal de schijf van vijf die bij gezonde voeding hoort. uli n ‘De schijf van drie voor bewegen is minder bekend.’ Volgens de Liendense sportschoolhouder is dat een gemis. Het is volgens hem belangrijk om drie aspecten van bewegen wekelijks voldoende uit te voeren. Het gaat om recreatief (vijf dagen per week), hartslagverhogend (twee keer per week) en spierversterkend bewegen (twee keer per week). ‘Helemaal niet gemakkelijk dat allemaal tegelijk in te passen in je levensstijl’, weet uli n. ‘ e kijken daarom twaalf weken lang naar bestaande patronen en geven handige tips om gezonder te leven. Heb je een drukke kantoorbaan en daarom weinig tijd om te bewegen, parkeer de auto dan bijvoorbeeld ‘s morgens op een paar minuten lopen van je werk. Samen met een lunchwandeling maak je dan dagelijks toch al wat beweegminuten.’

uli n van der Slikke van de gelijknamige healthclub in Lienden weet precies hoe lastig het soms is om voldoende beweging, een goede nachtrust en gezond eten in te passen in een drukke levensstijl. ‘Daarom helpen we je een handje.’ uli ns leefstijlcoaches staan te popelen om je bij te staan bij het veranderen van je leefstijl. Op het gebied van bewegen, voeding en slaap geven de professi onals tijdens verschillende workshops kennis en inzicht en handige tips. ‘ e Juliën van der Slikke staat er niet alleen voor.’

a e e ijk a e healthclub in Lienden weet re e e a e e e be e ee goede nachtrust en gezond eten in te passen ee r kke e e ij aar e e e e ee a e

Kleine succesmomenten

e levensstijl radicaal omgooien, werkt niet. ‘Dat gaat misschien eventjes goed, maar dan sluipen oude patronen er al weer in’, zegt uli n. Hij werkt daarom liever met kleine succesmomenten. ‘Zodat je direct resultaat boekt en gemotiveerd blijft om door te gaan. Een leefstijl switchprogramma duurt bij ons twaalf weken. recies lang genoeg om nieuwe patronen eigen te maken.’

erste stap De eerste stap om iets te veranderen aan je levensstijl en te werken aan je gezondheid is door te zeggen ‘Ik ga het doen’, en je ook daadwerkelijk te melden bij Healthclub uli n. Samen met de leefstijlcoach bespreek je dan jouw persoonlijke mogelijkheden en kan je daarna van de vele voordelen van de ommezwaai in jouw levensstijl gaan genieten.

Ge on e

erkvloeren ivierenlan

Onder de noemer ezonde erkvloeren zijn er ook al diverse bedrijven die gebruik maken van de kennis en mogelijkheden die het Liendense centrum en haar partner Durevole aanbieden op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid. uli n ‘Dat hiervoor tevens een subsidiemogelijkheid bestaat die vijftig procent vergoedt is natuurlijk een prachtige bijkomstigheid.’

Healthclub Juliën rovincialeweg R Lienden T. ( ) E. info healthclubjulien.nl I. www.healthclubjulien.nl

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 11

30-11-2020 17:26:53


12 Kerst in coronatijd | In Zaken

erst in coronatijd og twee weken en dan is het erst maar de feestdagen zien er in dit corona aar anders uit dan gebruikelijk. remier utte denkt op dit moment niet dat met de erst de coronamaatregelen kunnen worden versoepeld. oe gaat dat in andere uropese landen (Bron: nos.nl | 28 november 2020)

Verenigd Koninkrijk - ‘ et virus weet niet dat het kerst is’

Duitsland - een ‘Kerst der eenzaamheid’

De Britten mogen tussen en december een kerstbubbel vormen van maximaal drie huishoudens, maakte premier ohnson deze week bekend. Maar ‘we kunnen ons geen roekeloosheid veroorloven’, benadrukte hij in een videoboodschap. ‘ et virus weet niet dat het Kerst is, we moeten allemaal voorzichtig zijn.’ ohnson stond onder enorme druk uit zijn eigen partij om de regels te versoepelen, zegt correspondent Tim de it. ‘ ij voelde zich genoodzaakt de Britten een soort normale Kerst in het vooruitzicht te stellen.’ Daar krijgt de premier overigens ook kritiek op. ‘Verschillende medische wetenschappers vinden het onverstandig dat families weer met elkaar aan tafel mogen zitten. En ze vrezen dat de Britten daar in januari wederom de rekening voor moeten betalen.’ Engeland is tot begin december in lockdown. Daarna volgen er regionale maatregelen, afhankelijk van het aantal besmettingen. ‘Veel grote steden als Birmingham en Manchester zitten in het hoogste dreigingsniveau. Daar blijft veel horeca gesloten en kent het openbare leven straks nog altijd veel beperkingen. Een ‘lockdown in all but name’, noemen sommigen dat ook wel.’

Bij onze oosterburen worden de coronamaatregelen de komende weken aanvankelijk een stuk strenger. Duitsers moeten bijvoorbeeld een mondkapje dragen op drukke plekken, ook buiten op straat. En ze mogen met maximaal vijf mensen uit twee huishoudens samenkomen. Tussen 0 december en 1 januari worden de regels weer iets soepeler. Met Kerst en Oud en Nieuw mogen Duitsers in groepjes van maximaal tien naaste familieleden en vrienden bij elkaar komen. Kinderen onder de 1 jaar tellen daarbij niet mee. ‘ et is een moeizaam onderhandeld compromis tussen de regering en de deelstaten’, zegt correspondent udith van de ulsbeek over de versoepeling. ‘Merkel had de maatregelen het liefst nog scherper gezien, omdat de cijfers nog lang niet zijn zoals zij ze wil hebben.’ Maar het mag geen Kerst der eenzaamheid’ worden, zei de bondskanselier deze week. Van de ulsbeek: ‘Dus op bezoek bij opa en oma, familie en vrienden: dat is straks toegestaan en wordt zelfs aangemoedigd. Maar ze houden hier wel hun hart vast. De angst is dat tijdens de feestdagen veel mensen worden besmet, waardoor de lockdown uiteindelijk langer zal moeten duren.’

rankrijk - ‘Maak er niet een te groot feest van’

Italië - een skivakantie

De afgelopen weken zijn de coronamaatregelen in rankrijk stapsgewijs versoepeld met meer ruimte voor de ransen om naar buiten te gaan en winkels die weer open zijn. Deze versoepeling duurt tot de landelijke lockdown wordt vervangen door de avondklok op 1 december. De geleidelijke versoepeling moet Kerst met de familie mogelijk maken, zei president Macron deze week. Op december en 1 december geldt de avondklok daarom niet. Maar, waarschuwde de president: ‘ a met de feestdagen niet met te veel mensen aan tafel zitten.’Opmerkelijk genoeg heeft hij geen maximumaantal genoemd’, zegt correspondent rank enout. ‘Nu geldt namelijk nog dat je thuis maximaal zes mensen mag ontvangen. De boodschap voor Kerst is wel: maak er niet een te groot feest van.’ De horeca in rankrijk blijft overigens nog tot 0 januari dicht.

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 12

‘Ook in het katholieke Italië wordt uiteraard nagedacht over de Kerstdagen’, zegt correspondent Mustafa Marghadi. oe die er precies uit komen te zien, is nog onduidelijk. Normaliter gaan veel Italianen skiën rond de Kerst, maar dat wil de regering dit jaar niet. Daarom gaan vrijwel zeker de skigebieden dicht. Om te voorkomen dat Italianen naar het buitenland gaan, pleit het land samen met Duitsland en rankrijk voor een gezamenlijk skiverbod. Tot nu toe is de algemene boodschap: vier Kerst zo veel mogelijk met het gezin. Italië is momenteel verdeeld in drie categorieën, afhankelijk van het aantal coronabesmettingen: rood, oranje en geel. In de rode regio’s geldt een gedeeltelijke lockdown. Onder andere de minister van Volksgezondheid pleit voor een verdere aanscherping van de regels voor reizen tussen regio’s tijdens de feestdagen.

30-11-2020 18:26:16


In Zaken | Kerst in coronatijd | 13

hoe doen andere Europese landen dat? In Italië geldt momenteel een avondklok van 22.00 uur ‘s avonds tot 05.00 uur ‘s ochtends. Mensen mogen ‘s nachts alleen naar buiten met een geldige reden. Volgens Italiaanse media denkt de regering na over een latere aanvang van de avondklok op Kerstavond, zodat mensen naar de nachtmis kunnen.

Spanje - Met zes of tien mensen aan het diner? Ook de Spanjaarden moeten accepteren dat de Kerst er anders uitziet dan normaal. ‘Er komen vrijwel zeker regels voor het maximaal aantal mensen dat bij elkaar mag komen’, zegt correspondent Rop Zoutberg.De Spaanse minister van Volksgezondheid, Salvador Illa, zei deze week dat hij een maximum van zes mensen overweegt. Maar over dat getal wordt nog onderhandeld met de regionale autoriteiten. Sommige regio’s, onder meer Madrid en Catalonië, pleiten voor minder strenge regels: maximaal tien mensen per kerstviering. ‘Ook denken de autoriteiten nog na over de vraag of je bijvoorbeeld familieleden uit een verpleeghuis mag halen om met hen de kerstdagen door te brengen’, zegt Zoutberg. ‘En de binnenlandse verplaatsingen zijn ook nog een heikel punt. Nu zijn veel deelstaten afgegrendeld: je kunt er niet in of uit. De vraag is of dat straks wordt versoepeld, zodat je ook met familie in een andere regio Kerst kunt vieren.’

België - ‘Intieme Kerst dit jaar’ ‘Kerst zal dit jaar intiemer zijn’, maakte de Belgische premier Alexander de Croo bekend. Belgen zullen maximaal een gast van buiten hun huishouden mogen uitnodigen. Alleen voor alleenwonenden wordt een uitzondering gemaakt: zij mogen twee mensen binnen laten. De coronacijfers in België dalen nu al weken harder dan waar ook in Europa. Eind oktober had België nog meer besmettingen per 100.000 inwoners dan welk ander Europees land ook. Vier weken later is het land gedaald tot onder het Nederlandse niveau en zelfs tot onder het niveau van Duitsland. De Belgen moesten daar wel veel voor opofferen, volgens correspondent Thomas Spekschoor. De herfstvakantie werd met een week verlengd, in het hele land geldt een avondklok en alle niet-essentiële winkels waren dicht. Ook mogen Belgen nog maar één ‘knuffelcontact’ hebben. De winkels zijn inmiddels weer open, maar andere versoepelingen komen er voorlopig niet. Volgens De Croo sluiten we met Kerst en Oud en Nieuw een rampzalig jaar af. ‘Laat ons er vooral voor zorgen dat Kerstmis niet het begin wordt van een nieuw rampzalig jaar.’

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 13

30-11-2020 17:26:56


14 King | In Zaken

Juist

King is als leverancier van onder meer facilitaire, medische en hygiëneproducten volledig gericht op totale ontzorging van haar klanten. eker tijdens de coronacrisis is dit van cruciaal belang. anuit een modern pand op het bedrijvenpark Medel in iel zijn medewerkers elke dag opnieuw aan het werk om bijvoorbeeld zorgmedewerkers te voorzien van voldoende beschermingsmiddelen. o kunnen zij zich voor 100% focussen op hun primaire proces: zorg verlenen. Maak kennis met King ‘Mocht u King nog niet kennen, dan vertellen wij u graag wie King is en wat de kernactiviteiten zijn,’ aldus Rogier Sneep, ommercieel Manager van het bedrijf. ‘Sinds september zijn wij gevestigd op bedrijvenpark Medel, de logistieke hotspot van Tiel. King beschikt over een indrukwekkend assortiment van meer dan . artikelen, . m magazijnruimte en n van de grootste cleanrooms van Nederland. Met ambitieuze medewerkers in dienst zijn wij een grote werkgever in de regio.’ Klanten ontzorgen ‘ ij zijn van mening dat het succes van elke organisatie sterk afhankelijk is van de tevredenheid van medewerkers. Daar moeten ze echter w l in gefaciliteerd worden. En dat is precies de kracht van King: door onze klanten volledig te ontzorgen en de inkoop en logistieke processen in organisaties te optimaliseren, scheppen wij voor hun medewerkers de voorwaarden waaronder zij zich kunnen focussen op hun primaire proces. Zeker in deze bijzondere tijd is dat extra belangrijk.’

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 14

Logistieke processen van levensbelang ‘ ij werken onder andere als verlengstuk van ziekenhuizen, zorginstellingen, overheden, scholen en schoonmaakbedrijven. Met onze producten zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat zorgmedewerkers zich volledig kunnen focussen op hun pati nten. Hierbij is het in deze periode belangrijker dan ooit dat artikelen als h gi neproducten, catering disposables en overige benodigdheden op voorraad zijn op de verschillende afdelingen van een ziekenhuis of zorginstelling. Toen de coronacrisis startte, was in n klap zichtbaar dat voorraadbeheer, effici nt inkopen en goed georganiseerde logistieke processen van levensbelang kunnen zijn.’ Meer dan alleen producten leveren ‘Klanten van King kopen niet (alleen) producten bij ons in, het gaat ook om de kennis van de branche en de kennis van de klant. Daarbij maakt onze aandacht voor de medewerker op de vloer het verschil. Van heldere gebruiksinstructies van producten tot advies over voorraadbeheer. Ook zorgen wij ervoor dat een zorginstelling nog maar n keer een vrachtwagen aan de deur krijgt voor alle non food benodigdheden. Dit scheelt veel tijd die (zeker nu ) beter aan andere zaken kan worden besteed. ovendien reduceren we op deze wijze goederenstromen en daarmee de kosten voor inkoop.

30-11-2020 17:27:02


In Zaken | King | 15

nu

King is uw partner voor facilitaire en medische oplossingen

Hoe dan ook staat één ding voorop: zorgen dat zorgmedewerkers voldoende beschermingsmiddelen hebben en schoonmakers de benodigde artikelen voorhanden. Alleen dan kan er effici nt en effectief worden gewerkt.’

King Grotewei 2 | 4004 LW Tiel | T. (0344) 67 36 73 E. sales@king.nl | I. www.king.nl

Duurzaam toekomstperspectief ‘ ij zien dat veel van onze klanten op zoek zijn naar manieren om zo duurzaam mogelijk te ondernemen. Een positieve ontwikkeling, waar we vanuit onze expertise graag bij ondersteunen. Dat doen we ten eerste met ons uitgebreide en duurzame assortiment. Maar King zet een stap verder en onderzoekt hoe we concreet kunnen bijdragen. Zo hebben we diverse duurzame initiatieven genomen zoals CO2-reductie door disposables van gerecyclede materialen, een kritische blik op de verpakkingsgrootte met als doel afvalvermindering en een bijdrage aan de circulaire econo mie door koffiebekers te rec clen. Stuk voor stuk zaken die bijdra gen aan een duurzaam toekomstperspectief.’

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 15

30-11-2020 17:27:06


BV R a c c o u n t a n t s vo o r s t ev i g e g r o n d onder jouw bedrijf bovendien passen onze Betuwse klanten exact bij ons: no-nonsense en van het kaliber ‘niet praten maar poetsen’. Met de twee kantoren is BVR thuis in de regio van Arnhem tot en met Tiel. Zij zijn betrokken bij en actief binnen lokale netwerken en initiatieven en weten dus wat er speelt in het werkgebied of binnen jouw bedrijf.

‘Wij zijn een laagdrempelig kantoor dat zich aanpast aan de klant. Kom je met een schoenendoos of ben je juist bezig met vernieuwende digitaliseringsprocessen, iedereen is welkom!’

Robert Berkhout AA, Paul van Rijn en Arlet van Dingenen zijn de gezichten van Berkhout & Van Rijn Accountants en Belastingadviseurs dat is gevestigd in Arnhem en Lienden. Hoewel zij alle drie afkomstig zijn uit de regio van Arnhem hebben zij hun draai in de Betuwe ook helemaal gevonden. ‘Het is een feestje om elke dag dit mooie gebied binnen te rijden,

B e r kh o ut & Va n R i j n A ccountants e n Be lastingadv ise urs | w w w.bvr ad vi e s .n l D e Ho fsted e 30, Lien de n | T. 0488 74 00 40 | E. inf o@bvr a dvies .n l

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 16

30-11-2020 17:27:08


In Zaken | Het Woud Hout en Timmer werken | 17

Hout is niet te stoppen Een houten woning – tot voor kort was dat toch vooral iets voor candinavi rs niet voor nuchtere ederlanders. Maar die tijd is voorbij hout is bezig aan een onstuitbare opmars. Dit heeft te maken met de vele voordelen van dit mooie, warme materiaal. ij Het oud uit Opheusden, de duurzame specialist op het gebied van highend houtskeletbouw, lopen de opdrachten lekker binnen. Aanvankelijk vooral van buiten de regio, maar met name dit jaar merken eigenaren Albert en Rick Verwoert dat de belangstelling ook in de etuwe flink aantrekt. ijvoorbeeld klanten met een eigen perceel die een compleet nieuwe woning van hout optrekken. Maar ook voor ‘kleinere’ opdrachten zoals een aanbouw of veranda bent u bij Het oud aan het juiste adres.

‘Hout voelt warm aan en zorgt voor een uitstraling met klasse’

Hout heeft alles in zich om de harten van woningeigenaren te veroveren. Allereerst duurzaamheid. Hout neemt O op uit de lucht en kent ten opzichte van baksteen een milieuvriendelijker productieproces. Daarnaast is de snelheid van ontwerptafel tot realisatie indrukwekkend te noemen. In het portfolio van Het oud zitten voorbeelden van woningen waarvan het casco binnen enkele dagen werd opgetrokken. Dat tempo is grotendeels te danken aan het gebruik van kruislaaghout (cross laminated timber) grote, massieve houtelementen waarmee in n klap een wand van vijf tot zes meter wordt neergezet. De grootste aantrekkingskracht is toch wel de beleving, constateert Albert. ‘Hout voelt warm aan en zorgt, ook gecombineerd met staal en of steen, voor een uitstraling met klasse.’

Nieuw ontwerpprogramma De broers investeerden dit jaar in een nieuw ontwerpprogramma. Hiermee wordt het ontwerp van Het oud zelf of bijvoorbeeld een architect meteen omgezet naar een visualisatie in hout. Vervolgens beoordeelt de klant op een groot scherm elk onderdeel in D. Deze onderdelen, van grote wanden tot de kleinste maat voeringen, kunnen desgewenst worden aangepast. Voordelen van het nieuwe programma korte lijnen met de klant en een sneller ontwerpproces. Zelf de warmte en de charme van hout ontdekken Neem een kijkje op www.hetwoud.eu of kom eens op de koffie. Altijd welkom

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 17

Het Woud Hout en Timmerwerken Lakemondsestraat D Opheusden T. ( ) E. info hetwoud.eu I. www.hetwoud.eu

30-11-2020 17:27:17


18 Van Doorn BV | In Zaken

Nieuwe productiehal voldoet aan moderne eisen Ze hadden hele andere plannen, Gerard en Edwin van Doorn van Van Doorn BV in Ochten. In het voorjaar van 2019 poseerden ze bij de eerste palen van de uitbreiding van de productiehal op De Heuning-Oost. Ze dachten dat daar een jaar later de hele productie van hun staalbouwbedrijf zou plaatsvinden.

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 18

Van Doorn BV wenst u ďŹ jne feestdagen en een fantastisch

30-11-2020 18:40:56


In Zaken | Van Doorn BV | 19

‘Zodra het kan, brengen we de hele productietak over naar één locatie’

Door de uitbraak van het coronavirus is dat nog niet het geval. Een deel van de productie vindt nog altijd plaats aan de overkant van de weg. ‘Logistiek helemaal niet handig’, reageert Gerard. ‘Oversteken met lange stalen balken is een hele kunst.’ Toch gebeurt dat noodgedwongen nog steeds, ondanks de inmiddels opgeleverde gloednieuwe uitbreiding van de productiehal. ‘We spreiden graag het risico van een uitbraak binnen ons bedrijf. Dat kan gelukkig op deze manier heel goed.’

Moderne eisen De broers geven een rondleiding door de gloednieuwe hal. Edwin ‘Hij voldoet aan alle moderne eisen, ook op het gebied van duurzaamheid. Het dak is volledig ge soleerd en een ingenieus ventilaties steem voert lasdampen af en brengt schone lucht naar binnen.

Van Doorn BV | Industrieweg

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 19

Ochten T. (

Er is een aparte in- en uitrit, waardoor vrachtwagens niet meer hoeven te keren op ons terrein.’

Meer uitbreidingsplannen ‘Zodra het kan, brengen we de hele productietak over naar n locatie’, vertelt erard. De uitgelezen kans voor de medewerkers om nog effici nter te doen waar ze goed in zijn. Verder zijn er plannen om het kantoor te vernieuwen en uit te breiden.

Corona Tot nu toe heeft corona weinig gevolgen voor de productie van Van Doorn V. el zorgt het voor extra kosten. De ver wachting is dat er begin volgend jaar een dip zal zijn, maar die is hopelijk van tijdelijke aard.

)

E. info vandoorn.net I. www.vandoorn.net

30-11-2020 18:35:55


20 Kerst op Oosterse wijze | In Zaken

ADVERTORIAL

advertorial

‘In onze woksauzen Kerst op Oosterse zit niets wat wijze oma niet herkent’ De afgelopen 65 jaar heeft Nederland kennisgemaakt met Aziatisch eten. Elke keer wisten nieuwe smaken en recepten ons land te bereiken – in dat opzicht zijn wij avontuurlijker dan andere Europese landen – en steeds vaker vinden ze hun weg naar onze eigen keuken. Met een beetje hulp is exotisch koken makkelijker dan je denkt!

Oma’s in hun keukentje

Huwelijk pa en ma (van Han) bij eerste familiewoning in Naarden

eenvoudige Vietnamese Salade Kook mihoen en spoel koud af, leg dit op een schaal. Maak er een salade van door er sla, gesneden komkommer, wortel, rode ui, verse taugé en pinda’s op te leggen. Maak een dressing van 3 delen zoete chilisaus, 1 deel vissaus en limoensap naar smaak en meng dit door de salade. Garneer naar behoefte met gesneden blaadjes munt, korianderblad en gesneden lente ui. Serveer eventueel met gegrilde kipfilet of garnalen er bovenop.

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 20

Check onze social media en website voor kookvideo’s van Han

30-11-2020 17:27:26


In Zaken | Kerst op Oosterse wijze | 21

De verschillende periodes van de ‘Aziatische keuken in Nederland’ zie je terug in de producten van familiebedrijf Go-Tan. Tweede-generatie-eigenaar Han Go vertelt: “Mijn ouders, ooms en tantes kwamen in 1950 na de HBS naar Nederland. De meesten gingen studeren. Opa en oma – ook overgekomen – moesten zeven kinderen huisvesten en voeden met een startkapitaal van 4000 gulden. Dat was wat over was na de oorlog in Nederlands-Indië. Door de oorlogsjaren waren zij gewend om op creatieve manieren in hun onderhoud te voorzien. Daarom was voor mijn ‘oma & co’ – er sloten dagelijks zo’n 4 tot 8 oma-kokkies aan – de stap snel gemaakt om een Indisch familierestaurant te starten. In het hart van Amsterdam aan de bloemenmarkt. De naam was Hok-Kie, wat in het Chinees ‘geluk’ betekent. Het was een gewoon restaurant voor een breed publiek, maar al snel was de dagelijkse studentenhap voor 1,25 gulden in de achterkamer heel populair. Mijn ooms en tantes bedienden zich suf en wasten in totaal tienduizenden borden af van 8 tot 12 uur ’s avonds en bekostigden zo hun studies.” Naast studenten wisten ook andere Nederlanders hun weg naar het restaurant te vinden. Ze maakten kennis met Indische Nasi Rames, Nasi Goreng, Bami Goreng en gegrilde kip met zoete ketjap. Maar ook met Chinese loempia’s, Tjap Tjoy, krokante mie en Foe Yong Hai. Zelf ging de familie Go regelmatig na sluitingstijd naar Van Dobben voor een Broodje Halfom of Warm Vlees. Of ze aten erwtensoep bij Heck’s Lunchroom op het Rembrandtplein. Allemaal uit pure culinaire nieuwsgierigheid. Han Go: “Langzaamaan ontwikkelde zich rondom de Nieuwmarkt de Chinese keuken en handel, maar Hok-Kie bleef voor veel Nederlanders de eerste kennismaking met de Chinese én Indische keuken. Tegelijkertijd was er, iets verderop in De Pijp, het productiebedrijfje en winkeltje Go & Zoon – later Go-Tan – van mijn vader Frans Go. In het begin een toko met Shanghai borrelnoten, ketjap, sambal, kokoscrème (Santen) en pindakoekjes (Rempèjek). Allemaal puur en ongecompliceerd. In de jaren 60 ontwikkelde mijn vader de Indische Boemboes; kruidenmixen om thuis in 30 minuten een rijsttafel te bereiden. Ook produceerde hij marinades en sauzen voor Babi Pangang en gegrilde kip.”

Crispy Mihoen salade

‘De Aziatische keuken is naast héél lekker ook gebalanceerd’ Het markeerde het begin van gemaksproducten die tot op heden succesvol zijn. Zowel op goede als minder goede manieren; er staan in het schap ook producten waarin je de oorspronkelijke basis van kruiden of smaken niet goed kunt terugvinden. Han Go: “Bij Go-Tan zijn we er trots op dat we nooit de oorspronkelijkheid van ‘oma & co’ uit het oog hebben verloren. Zo zit er in onze natuurlijke woksauzen niets wat oma niet zou herkennen en maken we nog steeds de lekkerste chilisauzen volgens geheim familierecept. De laatste 10 jaar zijn we in Nederland bekend geraakt met de veelheid aan Aziatische smaken; Chinese, Thaise, Vietnamese, maar vooral ook veel Fusion wok-restaurants zijn populair. Ook de tweede generatie – drie broers Go die altijd bezig zijn met eten – houdt van deze nieuwe invloeden. Waaruit blijkt dat de Aziatische keuken, naast héél lekker, ook gebalanceerd is. En dat je het prima zelf kunt maken door een paar basis ingrediënten in je keukenkast te zetten, en zo de lekkerste Aziatische soepen, salades, Gado-Gado, curries met kokosmelk, sushi-bowls, sateetjes en noodle-gerechten maakt. Go-Tan springt daar op in met vernieuwde basisproducten zoals sojasaus, oestersaus, ketjap en vissaus. Wat de nieuwe lijn kenmerkt is de puur natuurlijke samenstelling, productie van Nederlandse bodem, biologische en glutenvrije varianten, waarmee je verantwoord en lekker Aziatisch kunt experimenteren. Ook als je het eenvoudig wilt houden!”

Vernieuwde lijn Kitchen Essentials

Oma’s demonstreren in supermarkt jaren 60

www.go-tan.com

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 21

30-11-2020 17:27:27


Handwikkelfolie

Rekwikkelfolie dispensers

Krimphoezen

Maak kennis met Promotiepack: • Snelle service • Korte lijnen • Scherpe prijzen • Breed assortiment PE Foam

PP & PET band

• Uit voorraad leverbaar

Golfkartonnen dozen

Promotiepack Matensestraat 62a 6669 CJ Dodewaard

Opvulsystemen lucht

Tape’s

085 - 1044 426 info@promotiepack.nl www.promotiepack.nl

Uw partner voor verpakkingsmaterialen 2010388 RH Advertentie-1.indd 1

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 22

13-11-2020 10:56

30-11-2020 17:27:27


In Zaken | Duurzame mobiliteit | 23

Investeert u al in duurzame mobiliteit? lleen vorig aar al heeft het ederlandse bedrijfsleven voor mil ard aan milieuvriendelijke investeringen gemeld via de regelingen Milieu investeringsaftrek MI en illekeurige afschrijving milieu investeringen amil . Dat was een stijging ten opzichte van het aar daarvoor met maar liefst . ees meer waarom uist nu kiezen voor bijvoorbeeld elektrische mobiliteit slim is Goed voor milieu en portemonnee Verduurzamen door ondernemers is niet alleen goed voor het milieu maar beslist ook voor de portemonnee. De Nederlandse overheid gaf afgelopen jaar ongeveer € 146 miljoen aan belastingvoordeel op basis van het totaal gemelde investeringsbedrag van € 3,7 miljard. Ondernemers klopten vooral bij de MIA en de Vamil aan voor fiscale steun bij investeringen in duurzame mobiliteit (in totaal voor € 64 miljoen). De Vamil-regeling staat voor illekeurige afschrijving op milieu investeringen. Met deze regeling kun je een investering op een willekeurig moment afschrijven (maximaal ). De MIA staat voor milieu investerings aftrek. Sta je op het punt om zakelijk een milieubewuste keuze te maken? Kijk dan welke regeling interessant voor je kan zijn of overleg het met je accountant.

Hierdoor praat je al snel over een aanzienlijk belastingvoor deel. De MIA geldt ook voor bijvoorbeeld een koelbestelauto met zonnepanelen of een lichtgewicht bakwagenopbouw. iteraard zijn er een paar spelregels de MIA geldt alleen voor een nieuw voertuig, de order moet binnen drie maanden bij het RVO worden aangemeld en mocht het voertuig binnen vijf jaar weer worden verkocht, dan geldt een desinvesteringsbijtelling.

Lees meer waarom juist nu kiezen voor bijvoorbeeld elektrische mobiliteit slim is

MIA (milieu-investeringsaftrek) De MIA is een extra fiscale aftrekpost die je ontvangt bij de aanschaf van een volledig elektrische auto of bestelauto. Voor een personenauto bedraagt de MIA , over maximaal . , en bij een elektrische bestelauto maar liefst over maximaal . ,.

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 23

Baangerelateerde investeringskorting (BIK) uist in deze roerige tijden, wil de overheid dat bedrijven blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines of bestelauto’s. Er is een minimale ondergrens van € 20.000,- en geldt op het gebied van mobiliteit alleen voor nieuwe bestelauto’s. De aftrek bedraagt , met een maximum van het investeringsbedrag van . . , . edrijven kunnen deze investeringskorting verrekenen met de af te dragen loonheffing. Al met al is het de moeite waard om je te verdiepen in de mogelijkheden om juist nu fiscaal gunstig te investeren in verduurzaming van bijvoorbeeld je wagenpark. Niet alleen het milieu is er bij gebaat

30-11-2020 17:27:32


24 Bakkerij de Greef & Bakkerij Huibers | In Zaken

De bakkerij in chterberg barst inmiddels uit zijn voegen. ijd voor uitbreiding dus dit na aar nam hij bakkerij De reef uit esteren over daarmee is de tompouce nu ook in esteren te verkrijgen.

Succesvol worden met een tompouce? Het lukte bakker Arjan Huibers akker r an uibers twijfelde tussen de bakkersschool of een studie voedseltechnologie. ij volgde zijn hart en werd bakker. Maar r an wilde meer dan banket bakken en gebruikte zijn liefde voor voedseltechnologie om de perfecte tompouce te ontwikkelen. Dat lukte hij won er goud mee en het gebak e werd z succesvol dat er wekelijks duizend van worden verkocht. De bakkerij in chterberg barst inmiddels uit zijn voegen. ijd voor uitbreiding dus dit na aar nam hij bakkerij De reef uit esteren over. e spreken Arjan in zijn kantoor in Achterberg en krijgen een gevulde koek voorgeschoteld die nog warm is. Het gesprek wordt onderbroken door een medewerkster die vraagt of hij morgen tachtig tompouces kan bezorgen bij een bedrijf in Veenendaal. Dat kan, hij moet er sowieso nog heen voor twee grote bestellingen.

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 24

ij e e

e be e b

ra

a, ik vind dat een heerlijke onderbreking van de dag. Even mijn hoofd leegmaken en nergens aan hoeven denken. Ik heb wel iemand die ook bestellingen bezorgt, maar zelf vind ik dit een goede manier om te onthaasten. ovendien houd ik zo contact met de klanten.

30-11-2020 17:27:42


In Zaken | Bakkerij de Greef & Bakkerij Huibers | 25

ist je dat we onze tompouces z maken dat ze na een dag in de koelkast nog steeds heerlijk knapperig zijn De tompouce: je bent er groot mee geworden. Wat verklaart het succes? Dat is eigenlijk heel simpel constante kwaliteit leveren en gewoon alleen de beste ingredi nten gebruiken, zoals echte roomboter. Klanten proeven dat verschil zeker, ook omdat we alles dagvers maken. Soms maken we wel twee keer op een dag tompouces. ist je dat we onze tompouces zo maken dat ze na een dag in de koelkast nog steeds heerlijk knapperig zijn Ideaal dus voor bij de koffie op zondag.

Een nieuwe stap: een complete bakkerij

merkte ik dat die wetenschap me prikkelde het voelde alsof ik nog niet klaar was en wilde daarom de lat nog hoger leggen. De keuze om de Kesterense bakkerij van im de reef over te nemen sprak dan ook voor zich, want door de enorme vraag naar gebak was er in de bakkerij in Achterberg geen ruimte om zelf brood te bakken. Die mogelijkheid biedt de locatie in Kesteren wel. e kunnen nu een vers totaal assortiment bieden op beide locaties dagelijks vers brood n de echte Huibers tompouce.

Wat is je toekomstvisie? Ik wil de bekendheid van de tompouce n g groter maken. e zitten nu op twee plekken, maar we zouden straks ook de hele etuwe en Heuvelrug kunnen bedienen. e leveren nu al in gerenommeerde restaurants, van Enschede tot Scheveningen.

Restaurants? a, veel horecaondernemers zijn zo enthousiast over onze tompouce, dat we samen met hen de tompouce zijn gaan ‘customizen’. Zo kan de kleur van het glazuur en het logoplaatje geheel in huisstijl worden gemaakt. rote kans dus dat veel mensen al een echte, originele Huibers tompouce op hebben, zonder dat ze het wisten. Nieuwsgierig? Kom de tompouce beleven in Achterberg of in Kesteren. Of laat ze bezorgen.

Klopt, de bakkerij in Achterberg is nu helemaal op orde. Ik heb een goed team en alles loopt gesmeerd, maar tegelijkertijd

akkerij uibers uneraweg RN Achterberg T. ( ) I.www.bakkerijhuibers.nl akkerij De reef Hoofdstraat AD Kesteren T. ( ) E. info bakkerdegreef.nl I. www.bakkerdegreef.nl

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 25

30-11-2020 17:27:44


26 Creativiteit in tijden van crisis | In Zaken

Creativiteit in In tijden van crisis laten veel bedrijven zich van hun beste kant zien. Met creativiteit en veerkracht vinden ze zichzelf waar nodig opnieuw uit. Dit alles met als doel om simpelweg te overleven en klanten te kunnen blijven bedienen.

Dat Nederlandse ondernemers flexibel en creatief zijn, heeft de coronacrisis eens te meer duidelijk gemaakt. Vrijwel direct na het afkondigen van de intelligente Lock down herpakte een deel van de horeca zich door bijvoorbeeld afhaalmenu’s te maken en loketten te openen voor afhaalkoffie. Tentenverhuurders wierpen zich op als bouwers van noodhospitalen en kunststofbedrijven stortten zich op de productie van ‘kuchschermen’ die voor de kassa’s van supermarkten worden geplaatst. Nederlandse ondernemers beschikken over een flinke dosis veerkracht. Is de ene deur gesloten, dan trekken ze waar mogelijk direct een andere weer open. En niet alleen dat.

Maatschappelijk betrokken Sommige bedrijven pakken daarbij ook nog hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op. Zo overhandigden Afpro filtertechniek, Auping en DSM eind april de eerste doos in Nederland gemaakte mondkapjes aan minister Martin van Rijn voor medische zorg. Deze drie bedrijven sloegen de handen ineen om tegen kostprijs hoogwaardige maskers te produceren. Ook dit is een voorbeeld van ondernemerschap in optima forma.

Groei of overleven Volgens onderzoek van de Kamer van Koophandel staat bijna de helft van de ondernemers er positief voor en gaat onveranderd door of is zelfs aan het groeien. De sectoren bouw en detailhandel staan er vaker goed voor dan andere sectoren. Ongeveer een kwart heeft het moeilijker en geeft aan bezig te zijn met overleven, te krimpen of zelfs (bijna) failliet te gaan. Daarvan is vaker sprake in de horeca en cultuur, sport en recreatie. In deze sectoren zie je het creatief ondernemerschap vaker terug. Het aanbieden van online sportlessen, het thuisbezorgen en afhalen van menu’s of kansen zien in de vorm van innovatie. De restauranteigenaar die behalve het aanbieden van afhaalmenu’s zijn zaak vol zet met Home en Deco artikelen en zijn draai in deze voor hem nieuwe bedrijfstak zo leuk blijkt te vinden er in de toekomst mee door te willen gaan. Hij zet gewoon zijn tafels en stoelen tussen de lampen, kussens en kaarsen terug.

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 26

30-11-2020 17:27:54


In Zaken | Creativiteit in tijden van crisis | 27

tijden van crisis Aanpassingsvermogen Een ander mooi voorbeeld van creatief omgaan met ondernemen in crisistijd geeft Jacco van Alfen van Café de Lamp in Opheusden. Samen met tal van andere ondernemers moest hij door corona zijn deuren sluiten, maar hij ging niet bij de pakken neerzitten. acco ‘Als je eenmaal gesloten bent wordt ondernemen steeds lastiger. iteindelijk slaat de verveling toe.’ Het eerste idee wat ontstond was om van het caf het Huis van Sinterklaas te maken. aar ze drie weken lang leuke dingen zouden gaan organiseren voor kinderen. Maar in verband met de coronamaatregelen ging de gemeente hier niet mee akkoord. acco ‘Toen ontstond het idee om de parkeerplaats en het terras in te gaan richten voor kerstbomen verkoop. Mensen zijn vroeg dit jaar met het zetten van de kerstboom want ze willen het thuis extra gezellig maken.’ De caf eigenaar zag zijn kansen en zo geschiedde.

acco ls e eenmaal gesloten bent wordt ondernemen steeds lastiger. iteindelijk slaat de verveling toe.

an caf eigenaar naar kerstbomenverkoper wie had dat gedacht lacht acco. Vanaf november vind je bij caf de Lamp in Opheusden kerstbomen in verschillende soorten en maten, sierboompjes, toeven, amar llis, kransen Alles om de gezelligheid in huis te halen. Met het kopen van een kerstboom bij de Lamp steun je de lokale horeca. Een mooi voorbeeld van creatief ondernemerschap. ‘Van caf eigenaar naar kerstbomenverkoper, wie had dat gedacht’, lacht acco. ‘Tja, we zullen er het beste van moeten maken. Er moeten toch wat inkomsten op de plank komen.’

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 27

30-11-2020 17:27:57


28

Die vraag hoort de redactie eens aan en dan is het opmerkelijk

#kort

dat het bedrijvenpark Medel bij Tiel onhaalbaar wordt gevonden,

gegevens. Toch wel interessant om co rdinator uitgifte Moni ue

want ‘daar moet ik teveel vierkante meters afnemen.’ Dat

Spijker, tel.

maakt een studie naar de mogelijkheden van het bedrijven

nog diverse kleinere kavels beschikbaar zijn en dat zij graag

park wel erg interessant. ant de boodschap is namelijk anders.

meekijkt naar oplossingen. Op dit moment lopen er ook aan

‘ oede grond om edrijvenpark te kiezen’, lezen we op de website

vragen voor bedrijfsverzamelgebouwen door ondernemers.

van het bedrijvenpark. ‘ zoekt een hoogwaardige locatie om uw

Voor alle informatie bedrijvenparkmedel.nl kavels.

KORT In Zaken

WAAR KAN IK EEN NIEUW BEDRIJFSGEBOUW BOUWEN?

Kleinere kavels te koop op Medel

kavel aan te klikken zie je het aantal vierkante meter en andere

even te bellen. Moni ue vertelt dat er

bedrijf te vestigen. Veel hectaren of wat minder, in ieder geval kwalitatieve hectaren, waar uw bedrijf kan groeien. Met flexi bele verkaveling en een soepel vestigingsbeleid. edrijven park Medel biedt kavels van .

m tot

hectare, zodat u

exact op uw eigen formaat kunt ondernemen. ekijk de kavels op de kaart en maak kennis met een bijzonder bedrijvenpark.’ De beschikbare kavels kunt u op het kaartje zien en door het

Beschikbare kavels. Onder voorbehoud van eventuele actuele transacties

BUREN KIEST WEER VOOR BIBLIOTHEEK RIVIERENLAND ethouder

iendels van

GEEN RECREATIEPARK IN RIJSWIJK

uren is een gelukkig man. Zijn

Het college van

van uren heeft in juni

be

voorstel om terug te keren naar ibliotheek Rivierenland is

sloten principemedewerking te verlenen voor het

door de gemeenteraad van die gemeente goedgekeurd. Een

onderzoeken van de haalbaarheid van een nieuw

aantal jaren geleden stapte uren uit ibliotheek Rivierenland

recreatiepark bij de oude steenfabriek Roodvoet in

om elders goedkoper een bibliotheekvoorziening in te kopen.

Rijswijk. De betreffende initiatiefnemer heeft echter

Daar komt de gemeente nu dus op terug. Laaggeletterdheid

geen overeenstemming kunnen bereiken met de eigenaar

in Rivierenland ligt boven het landelijk gemiddelde, ook in uren.

van de grond. Het college staat nog steeds achter het

De inwoners van uren spinnen er garen bij kinderen kunnen

principebesluit. Indien een andere partij zich meldt kan

weer gratis lid worden en volwassenen betalen ruim

euro per

het haalbaarheidsonderzoek worden vervolgd. De eigenaar

ibliotheek Rivierenland organiseert daarnaast allerlei

van de oude steenfabriek is op dit moment in gesprek

jaar.

projecten om het lezen onder kinderen en ouderen te bevor deren waarbij de gemeente nu weer per januari

met eventuele gegadigden.

gaat

aanhaken. De gemeente uren trekt bijna

.

euro extra uit om terug

te keren naar ibliotheek Rivierenland. De rovincie elderland komt de gemeente uren tegemoet met

.

euro om de

aansluiting met de bibliotheek makkelijk te laten verlopen. (Dit artikel is een crossmediale samenwerking met RegioTVTiel)

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 28

30-11-2020 17:28:00


In Zaken

KORT 29

#BETUWE LANGS ‘S-HEREN WEGEN Het Regionaal ureau voor Toerisme Rivierenland heeft het

Richard de ruin. De organisatie is betrokken bij veel nieuwe

initiatief genomen om met bijna drie meter hoge letters van

dag en verblijfsontwikkelingen in het gebied, om ondernemers

het woord

E, de profilering van toerisme en recreatie

te inspireren, te adviseren en bij te staan. Zo wordt er veel

te accentueren. De letters zijn geplaatst in een fruitkist, waar-

ET

verwacht van de ontwikkeling van het fruitbelevingspark

door ze verplaatsbaar zijn en op iedere locatie in de etuwe door

Streeckerij de etuwe (streeckerijdebetuwe.nl).

ondernemers en gemeenten ingezet kunnen worden bij evenementen of promotionele acties De megagrote letters zijn onderdeel van de regionaal gerichte campagne ‘ elderland levert je mooie streken’. it de meest recente cijfers uit de monitor vrijetijdseconomie blijkt dat de regio op het gebied van toerisme en recreatie sterk is gegroeid. De gevolgen van het coronavirus zijn nog niet bekend, maar wel dat de eerste daling werd gevolgd door een piek. Voor de uitbraak waren de overnachtingen gegroeid met maar liefst

. Landelijk was dit slechts

.

R T Rivierenland zelf is ook midden in de coronacrisis niet negatief. ‘Van veel ondernemers vernemen wij dat het beter is gegaan dan aanvankelijk werd gedacht’, aldus directeur

NEDER-BETUWE ONDERNEMERS IN HET ZONNETJE OP DAG VAN DE ONDERNEMER Op 20 november was het de Dag van de Ondernemer. Een dag waarop in Nederland ondernemers in het zonnetje worden gezet, ook in Neder-Betuwe. Wethouder Stefan van Someren (Economie): ‘Een prima initiatief van MKB-Nederland om jaarlijks de ondernemers op een positieve manier onder de aandacht te brengen. uist in deze tijd willen wij ondernemers bedanken voor hun lef en doorzettingsvermogen, durf en daadkracht. Zij zijn van ongekende waarde voor Neder etuwe.’ Enkele dankbrieven zijn door burgemeester en wethouders persoonlijk overhandigd aan de bedrijven. Neder etuwe is een ondernemende gemeente. Dit jaar is op de Dag van de Ondernemer gekozen voor een persoonlijke benadering. ‘ raag spreken wij onze waardering voor u uit hoe u met de huidige situatie omgaat. Dit jaar kenmerkt zich door coronamaatregelen. De maatregelen doen een beroep op uw flexibiliteit, creativiteit, geduld en uithoudingsvermogen.

ij beseffen

Wethouder Economische Zaken Stefan van Someren bij Makelaars- assurantiekantoor Budding in Echteld

dat dit niet gemakkelijk is.’ Het college heeft veel bewondering voor het feit dat de ondernemers veerkrachtig zijn en oog voor elkaar hebben.

NIEUW LANDGOED IN ERICHEM De initiatiefnemer van Landgoed Het eerenbosch in Erichem

woningen. Een voorwaarde is dat er naast deze zes koopwoningen

wil een landgoed met zes woningen in de vrije sector en veertien

ook veertien goedkope levensloopbestendige huurwoningen

levensloopbestendige sociale huurwoningen cre ren. Het is

worden gebouwd aan de Mierlingsestraat in Erichem. De huur

de bedoeling dat het landgoed na realisatie wordt opengesteld.

van deze woningen mag maximaal tot de sociale huur toe-

Het college van burgemeester en wethouders van uren kijkt

slaggrens reiken. De ontwikkelaar zal de huurwoningen na

positief naar deze ontwikkeling. Het plan is om in

realisatie verkopen aan woningstichting Thius.

te

starten met de realisatie van een nieuw landgoed in Erichem. Op dit landgoed aan de Erichemseweg komen maximaal zes

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 29

30-11-2020 17:28:03


Woninginrichting en projectstoffering

Industrieel, landelijk en eigentijds

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2021.

Volg ons:

H.D. Verwoert & Zn |

Complete woninginrichting en projectstoffering

Dalwagenseweg 43 | 4043 MT Opheusden | Tel: 0488 - 44 13 51 | info@hdvwonen.nl | www.hdvwonen.nl

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 30

30-11-2020 17:28:03


In Zaken | OVNB | 31

Ondernemers Vereniging Neder-Betuwe ook in coronatijd actief

‘ edrijfsmatig is het natuurlijk een individuele zaak, maar wij willen als ondernemersvereniging saamhorigheid blijven uit stralen’, zegt Ren van Eck. De geagendeerde bijeenkomsten zullen door de coronamaatregelen naar verwachting zeker tot half geen doorgang vinden. ‘Onze bijeenkomsten worden altijd druk bezocht, ook door de contactpersonen bij de gemeente, de verantwoordelijke wethouders en door gemeenteraadsleden. Zo slaan we niet alleen een brug tussen de ondernemers, maar ook tussen de ondernemers en het gemeentebestuur. Het bestuur heeft het voornemen om dat niet los te laten.’

Samenwerking bevorderen ij de aanvang van de coronacrisis heeft de OVN de leden aangeboden om bij voorkomende problemen een verbindende rol te spelen. Daaruit bleek dat iedereen op zijn of haar manier en mogelijkheden zelf op zoek ging naar oplossingen. Met de gemeente Neder etuwe werd bedrijven in de videorubriek ‘Spraakmakend Neder etuwe’ de hand gereikt om samen bij voorkomende hindernissen, de weg van de oplossingen te lopen. ‘Samenwerken blijft ons credo’, zegt Ren van Eck. ‘Daarin gaan we in de komende tijd als vereniging flink investeren.’ Het bestuur van de OVN heeft een plan in voorbereiding om de vereniging in zijn geheel en de leden individueel via print en sociale media en netwerken te promoten. Onder meer acebook, Instagram en Linkedin zullen als tools worden ingezet. ‘Ons doel is de om de onderlinge samenwerking te bevorderen. Daarom moeten we zichtbaar blijven voor elkaar. ij roepen de OVN leden op, om hiervoor idee n met ons te delen via ons contactadres op www.ovnb.nl of bedrijfsfilmpjes te sturen, zodat wij daarmee aan het werk kunnen.’

De coronacrises houdt ook de ondernemers in de gemeente Neder-Betuwe in de greep. Voor sommigen is het echt crisis, voor anderen loopt alles met passen en meten gewoon door en met weer andere ondernemingen gaat het beter dan ooit. Tot deze slotsom is het bestuur van de Ondernemers Vereniging Neder-Betuwe gekomen in de brainstorm die men heeft gehouden om samen met de leden deze moeilijke tijd door te komen. Onderling overleg Het onderling overleg tussen de gemeente en het platform van ondernemersverenigingen gaat gewoon door, zij het nu via Teams. ‘ e moeten gewoon door met belangrijke onder werpen als de Omgevingswet, klimaat en reclamebeleid’, zegt Ren van Eck, ‘want anders haalt de regelgeving ons in en ontbreekt het aan beleid om de ondernemers in de gemeente te kunnen faciliteren.’

Geen contributie Het is dus belangrijk lid te zijn of te worden van de OVN . edurende de periode dat er geen bijeenkomsten worden georganiseerd zal er aan de (nieuwe) leden geen contributie worden berekend.

Eindejaarsgeschenk innenkort gaan de bestuursleden en vrijwilligers op pad om bij alle leden een eindejaarsgeschenk te bezorgen om er thuis samen van te genieten.

Ook lid worden van de OVNB? Meld u aan via www.ovnb.nl!

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 31

30-11-2020 17:28:05


VAKGARAGE

ÂŽ

DE HAAS B.V.

Onderhoud & reparatie

Lease

APK

Pechhulp

Banden

Occasions

Vogelenzangseweg 43-45, Lienden T. (0344) 60 22 50 | E. info@vakgaragedehaas.nl

www.vakgaragedehaas.nl

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 32

30-11-2020 17:28:06


In Zaken | Electric vibes | 33

lectric ibes lektrische autos zijn hot . n waarom ook niet et is een milieubewustere keuze die scaal ook nog eens wordt gestimuleerd. el daar het steeds groter wordende aanbod bij op en niks staat e in de weg om zelf e mobiliteit te elektri ceren . ijvoorbeeld met de eugeot e . ijd mee in de volledig elektrische variant en lees onze ervaringen met deze charmante voiture Oogstrelend design Wie het fraaie design op zich in laat werken, ziet allerlei leuke details. Wat dacht u van de LED- verlichting die als een soort haaientanden aansluiten op de koplampen? Of het karakteristieke design van de stijl met een verwijzing naar z’n roemruchte voorganger (de eugeot ) De bijzondere vormgeving wordt doorgezet in het interieur. Kenmerkend voor dat concept is het laaggeplaatste en hele kleine stuurtje met de daarboven gepositioneerde digitale (en in dit geval in 3D-uitgevoerde!) instrumenten. Het ziet er prachtig uit en alles is ook met zorg afgewerkt maar je moet wel even wennen aan de (lage) zitpositie. Zo’n lage zitpositie moet wel ‘je ding’ zijn. ij deze sportief getinte T uitvoering past die lage zit in elk geval prima en in en uitstappen gaat gelukkig makkelijk.

Doordat er een k h batterij onder de vloer is ingebouwd, is de actieradius heel bruikbaar. ‘Vol’ betekent maximaal kilometer rijden en in de dagelijkse praktijk is tussen de en 300 kilometer absoluut haalbaar. Laden kan bovendien relatief snel. Tel daar de fijne rij eigenschappen en het zeer complete en luxe afgewerkte interieur bij op en je hebt een auto waarmee het prettig kilometers maken is. Overweegt u om elektrisch te gaan rijden, dan is deze goed ogende en compacte eugeot een goede keuze. Hij biedt volop rijplezier en is mede dankzij de overheidssubsidie van € 4.000,- ook een stuk bereikbaarder geworden. Bovendien kan je als ondernemer profiteren van diverse subsidieregelingen en bijtelling. Ervaar het zelf maar eens tijdens een proefrit

Electric Drive

Technische gegevens

Zeker deze elektrische variant heeft op het gebied van gebruiksgemak en rijcomfort veel te bieden. Druk de startknop in, zet de pook in ‘D’ en het rijplezier kan beginnen. De pk sterke elektromotor is onmiddellijk bij de les en maakt een sportieve rijstijl zonder meer mogelijk.

eugeot k h pk Motor s nchroonmotor permanente magneet ermogen k pk oppel m restaties km u seconden opsnelheid km u rijs . vanafprijs geteste uitvoering

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 33

30-11-2020 17:28:07


Kunststof dakbedekking

Nieuwe daken

Dakrenovatie

Oog voor kwaliteit Duurzaamheid staat voorop! Ervaren monteurs Gewoon goede service Persoonlijk contact Installateur uit uw regio

Achterstraat 30 | 4011 EP Zoelen | T. 0344 68 15 70 | M. 06 53 50 44 66 | F. 0344 68 13 98 E. zoelen@breezodak.nl | I. www.breezodak.nl

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 34

30-11-2020 17:28:09


De mens die stopt met reclame maken om geld te besparen is als de mens die de klok stilzet om tijd te besparen. ~ Joe Pulizzi

Zorg dat de inhoud van jouw boodschap over je product of dienst aanspreekt bij je doelgroep. Weet jouw klant jou al te vinden? Wij helpen je om gevonden te worden door de mensen die jou zoeken.

Torenstraat 3, Kesteren | T. (0488) 44 20 36 | E. info@elan-media.nl | I. www.elan-media.nl

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 35

30-11-2020 17:28:09


Cafetaria Calimero Cafetaria Calimero - Ommeren Ommeren -

Wij volgen de richtlijnen va n het RIVM.

Op zoek naar een

origineel geschenk voor de feestdagen?

Heerlijke wijntjes en blond bier met leuke teksten! Zo weet je zeker dat je deze feestdagen met een origineel cadeau aankomt!

CALIMERO ON TOUR

@winkeltjevanyvon winkeltjevanyvon@outlook.com

Onze snackbar geopend Heerlijke friet &issnacks bij voor ons in afhaal! Proef onze heerlijke Ommeren of bij u op locatie! friet & snacks!

n en Bestelle o! f meer in

Voor kleine en grote groepen,

Open: macontact t/m za neem met12.00-20.00 ons op en vraag uur de mogelijkheden. (dinsdagnaar gesloten) zo 15.00-20.00 uur Volg ons ook via Facebook/Cafetaria Calimero

Ommerenveldseweg 9, Ommeren

Telefoon: 0344-603021 T. 0344 60 30 21 E-mail: arendscalimero@hetnet.nl E. arendscalimero@hetnet.nl

Christmas time, mistletoe & wine

proost

op wijnzi ige feestdagen

SPECIALISTEN IN HET

kappen, rooien en snoeien van bomen

Kappen en inkorten

Hout versnipperen

Stobbe frezen

Molenhofstraat 19 | 6669 MD Dodewaard | T 0488 411 425 | E info@sdevree.nl | I www.sdevree.nl

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 36

30-11-2020 17:28:10


In Zaken | Aspect ICT | 37

Onbewust maakt onbekwaam ereldwijd blijft de c berdreiging zich in een snel tempo ontwikkelen. eker nu er meer en meer thuis wordt gewerkt is het gevolg hiervan zichtbaar aarlijks een schrikbarend snel stijgend aantal gegevenslekken. ok bij M bedrijven neemt het aantal incidenten rondom c bersecurit steeds verder toe. m de bewustwording rondom dit groeiende probleem te vergroten biedt spect I speciale trainingen aan om bij iedereen binnen een organisatie de kennis rondom c bercriminaliteit te vergroten. p die manier kunnen incidenten effectief worden voorkomen.

Phishingmails

oorlopen blijven trainen

Rijk rosman van Aspect I T ‘Onze training start met een meting. Zo weten we hoe het kent legio voorbeelden van met de kennis op dit vlak binnen de organisatie is gesteld. bedrijven die per ongeluk Dat doen we met de inzet van een ‘phishing test’. Deze test slachtoffer werden van c ber werkt als een echte e eopener. Velen zijn ‘onbewust onbe criminaliteit. ‘Vaak zijn ‘slimme’ kwaam’ op dit gebied en met onze training is het doel om de phishingmails de oorzaak. mensen uiteindelijk ‘bewust bekwaam’ te maken. Naast een Iedereen kan hiermee per training op locatie waarbij de nodige tips worden aangereikt, ongeluk een hacker binnenhalen houden we met ons online traingingsplatform de bewust in een verder goed beveiligd wording bij iedereen continue op peil. ant juist bij het s steem. Deze dikwijls on voorkomen van c bersecurit incidenten, is een blijvende schuldig ogende e mails zijn training erg belangrijk. Alle activiteiten verwerken we in een zo opgesteld dat je er (te) snel op maat gemaakt jaarplan dat past bij (de grootte van) uw op klikt met alle gevolgen van dien. Vroeger was de impact organisatie. Op die manier houden we c bercriminaliteit en van een dergelijke fout direct zichtbaar maar vandaag vooral het voorkomen hiervan bij iedereen hoog op de dag nestelen ‘hackers’ zich door een foutieve de agenda ’ klik op een dergelijke e mail voor langere tijd Voor je het weet in de bestanden van je organisatie met alle ‘Meer weten over onze verschaf je een kwalijke gevolgen van dien. Onze training bewustwordingstraining richt zich op de meest onvoorspelbare Neem dan contact met hacker toegang factor van c bersecurit (uw) collega’s. ons op. ij komen graag tot computersysDoor mensen met behulp van onze training bij u langs voor een vrij bewust te maken van de gevaren, confronteren blijvend kennismakings temen we ze niet alleen met hun eigen gedrag maar gesprek,’ zo besluit Rijk. bieden we een doorlopend programma aan om medewerkers van een organisatie te blijven trainen om bijvoorbeeld phishing mails te herkennen.’

Aspect ICT | Handelsstraat

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 37

Hardinxveld iessendam T. (

)

E. info aspect ict.nl I. www.aspect ict.nl

30-11-2020 17:28:13


Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om kledingpakketten voor kinderen in te pakken

De Stichting Kinderen van de Voedselbank in Dodewaard is een landelijke stichting, die zich bezighoudt met de bestrijding van kinderarmoede in natura. Ouders van kinderen, die gebruik maken van de voedselbank, kunnen een aanvraag indienen voor een pakket nieuwe kleding en schoenen voor de zomer en de winter. De zusterorganisatie Project STOP Kinderarmoede bestrijkt een breder spectrum in deze doelgroep en werkt hierin onder meer samen met overheden. Beide organisaties hebben behoefte aan vrijwilliger inpakmedewerksters of -medewerkers, die het een uitdaging vinden om een feestelijk pakket met nieuwe kleding en schoenen samen te stellen, compleet met leuke sponsorartikelen als luisterboeken, leesboeken, spelletjes, speelgoed en hebbedingetjes. Je moet je indenken dat zo’n pakket een geweldig positieve impact heeft op een kind. Stel je voor dat in een gezin met meer kinderen in huis voor elk van hen zo’n pakket binnenkomt... Dat is een feest! Want ze kunnen eindelijk een keer pronken met nieuwe spulletjes. Wil je je hiervoor inzetten en ben je minimaal een dag per week beschikbaar? Bel dan even met Mirella Mulder van de Stichting Kinderen van de Voedselbank en de Stichting STOP kinderarmoede. T. 06 39 61 06 15 | E. info@kinderenvandevoedselbank.nl

Help deze kinderen! Door de coronacrisis stijgt het aantal aanvragen voor kleding en schoenen voor kinderen die onder de armoedegrens leven enorm! Helpen kan al door tenminste 5 euro of meer over te maken voor jouw bijdrage aan een kleding- en schoenenpakket. Scan de QR-code en doneer een bedrag naar keuze via iDeal of ga naar www.kinderenvandevoedselbank.nl/doneren/

www.kinderenvandevoedselbank.nl en www.stichtingstop.com

WILT U OOK VAN UW ENERGIENOTA AF?

Ook voor bedrijven pakketprijzen voor interessante maandbedragen met looptijden naar keuze!

PAKKETPRIJS VANAF

€ 59,PER MAAND

*Inclusief installatie *Geen verborgen kosten Bel ons snel voor een afspraak: Ton Keuken (06) 53 63 87 78 Ton Snijders (06) 27 37 07 65

ZONNEPANELEN EN OMVORMER

WARMTEPOMP

Ton Keuken Consultancy b.v. | Middenweg 7, Opheusden E: info@tonkeukenconsultancy.nl

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 38

ONTVANG NA PLAAT SIN

G

€ 2750,-* OP UW RE K *verreken

ENING

ing subsid

ie en btw

30-11-2020 17:28:14


In Zaken | Stichting STOP Kinderarmoede | 39

Stichting STOP Kinderarmoede mobiliseert Nederland Stichting STOP Kinderarmoede organiseert de actie ‘Een Kerstcadeau voor kinderen die in armoede leven’. Dat doet het bestuur in samenwerking met de zusterorganisatie Stichting Kinderen van de oedselbank. De bedoeling is om heel ederland van particulier tot overheid te betrekken bij de bestrijding van kinderarmoede in natura door het beschikbaar stellen van nanci le middelen voor een of meerdere pakketten nieuwe kleding en schoenen. De Stichting STOP Kinderarmoede richt zich in de breedte van de samenleving op de bestrijding van kinderarmoede in natura, de Stichting Kinderen van de Voedselbank heeft als doelgroep de kinderen van ouders die gebruik maken van de voedselbank.

Inkomsten sterk gedaald Op dit moment zijn de inkomsten van de stichtingen gedaald met gemiddeld . per maand. Daardoor staat het aantal uit te geven pakketten nieuwe kleding en schoenen sterk onder druk. Alle zeilen worden bijgezet om de tekorten aan te zuiveren. De actie ‘Een Kerstcadeau voor kinderen die in armoede leven’ moet daaraan bijdragen. Kledingfabrikanten, kledingimporteurs en verzendorganisaties verlenen een maximale bijdrage aan deze actie. Zij maken het mogelijk dat de Stichting STO Kinderarmoede voor , aan de kinderen uit de doelgroep een winterpakket met vier stuks kleding, een

paar schoenen, een stevige winterjas, een das en handschoenen te verstrekken. Helemaal nieuw en eigentijds.

Kleding en cadeautjes De pakketten worden aangevuld met lees of luisterboeken, speelgoed en cadeautjes die de stichting gesponsord krijgt. Het bestuur van de Stichting STO roept iedereen op om n of meerdere pakketten voor zijn of haar rekening te nemen en hiermee de actie te ondersteunen. Op de websites www.stichtingstop.com en www.kinderenvandevoedselbank. nl staan data en cijfers rond het schrijnende dossier van kinderarmoede. ‘Die cijfers zijn door de ontwikkelingen rond het coronavirus allemaal achterhaald. Ze stijgen iedere dag’, zegt voorzitter Maurice v.d. Ven. ‘ ij de stichting merken we dat aan het sterk toenemend aantal aanvragen via gemeenten, welzijnsorganisaties, wijkteams en noem maar op. Daarom grijpen wij alle kansen aan om fondsen te werven. Overigens wordt er al volop positief gereageerd op deze actie.’

Meedoen?

ie n of meerdere pakketten beschikbaar wil stellen, kan ,50 of een veelvoud daarvan overmaken op het banknummer van de Stichting Stop Kinderarmoede (aangesloten bij AN I) bij de Regiobank NL R R , onder vermelding van ‘Kerstcadeau’. Voor persinfo Ton Keuken,

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 39

30-11-2020 17:28:15


Alles voor de vakman HKV Ochten is al ruim 45 jaar een specialist in het leveren van bedrijfskleding, persoonlijke bescherming middelen (PBM), gereedschappen, wegbebakening en eigen reclame & sign afdeling. We werken keihard om de beste service en producten te leveren aan bedrijven in de infrastructuur, logistiek en transport. Ons doel: onze klanten geheel ontzorgen door persoonlijke aandacht, kwaliteit en service. Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Kom langs in de showroom of neem contact met ons op!

Mercuriusweg 44

Tel: (0344) 642834

4051 CV Ochten

Info@hkvochten.nl

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 40

www.hkvochten.nl

30-11-2020 17:28:15


In Zaken | Koop lokaal | 41

Wees loyaal en koop lokaal erwijl het orona virus ons leven nog steeds beheerst dient de decembermaand zich alweer bijna aan. ndernemers staan dit aar voor een enorme uitdaging. ij allemaal maar ga er maar aan staan een winkel runnen terwijl e klanten wegblijven voor de angst op besmetting. ebshops oreren als nooit tevoren, maar hoe zit het met die hardwerkende kaasboer op de hoek Het terras met die lekkere lunchkaart en dat leuke boetiekje met die alleraardigste verkoopster at zonde als deze ondernemers die jouw stad of dorp zo uniek maken uit het stad of dorpsgezicht verdwijnen.

Go local Door lokaal te kopen steunen we onze eigen economie en zorgen we voor elkaar. Natuurlijk zijn er veel voordelen aan online winkelen, zeker met een virus wat je gewoon niet wilt krijgen, maar laten we de grote voordelen van de bakstenen winkel niet uit het oog verliezen. ant geef toe, hoeveel keer was je effectief thuis wanneer het pakje dat je online kocht werd geleverd Nog maar niet te spreken over de tijd die je kwijt bent met het terugsturen van de pakketjes. De beleving van het shoppen, de persoonlijke service, het cadeautje wat met aandacht voor je wordt ingepakt, de kwaliteit van zorgvuldig geselecteerde producten door de gepassioneerde winkelier zijn zaken waar ketens of online shopping giganten niet tegenop kunnen. En op een glimlach van de winkelier kan je lang wachten achter je laptop.

Kopen is kiezen Als je iets koopt, dan kies je. En of je dat nu wilt of niet, je keuze heeft wel degelijk een impact. Steeds wanneer we bij een multinational of internationale keten kopen, laten we geld wegvloeien uit de lokale gemeenschappen. e kunnen beter de lokale economie ondersteunen, je krijgt er een hoop voor terug. Nu de feestmaand is begonnen en we letterlijk afstand moeten houden van elkaar is een kadootje voor diegene die je liefhebt, die je steunt of altijd voor je klaarstaat een extra groot gebaar. Een blijk van waardering in deze moeilijke tijd om die ander te laten weten ik geef om je en ik ben blij dat je er bent.

Wees lief voor elkaar, wees loyaal en koop lokaal. Door lokaal te kopen steunen we onze eigen economie en zorgen we voor elkaar.

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 41

Wees lief voor elkaar

Met Kerstmis geef je een presentje aan een ander als extra blijk van waardering. e verwent jezelf met een mooi nieuw kledingsetje of boekt een verwenmoment bij een beaut bar. ant ook al zit je dit jaar niet met de hele familie aan de kalkoen, je mag nog steeds je best doen. ist nu. De ondernemers in jouw gemeente kunnen jouw bezoek meer dan ooit hard gebruiken en staan voor je klaar. ees lief voor elkaar, wees lo aal en koop lokaal.

30-11-2020 17:28:19


42 Lokaal kopen | In Zaken

0488 - 44 06 83 DALWAGENSEWEG 17 4043 MS OPHEUSDEN ONLINE@VDGARDEWARENHUIS.NL WWW.VDGARDEWARENHUIS.NL

Kluswijs De Wit Matenstraat 62b - 6669 CJ Dodewaard T. 0488 - 41 12 92 www.kluswijs.nl Openingstijden ma t/m do 8:30 - 18:00 vrijdag 8:30 - 18:00 zaterdag 8:30 - 16:00

Voor al uw communicatie, ook op afstand!

www.bunt.nl

Zakelijk contact: Edisonring 10, Dodewaard Winkel en reparaties: Flessestraat 36, Heteren T. 0488 48 36 69 | E. info@bunt.nl

Bij HB Kaas en meer is het nét even anders Het enige originele kerstpakket dat je persoonlijk, op 1,5 meter, kunt overhandigen! Erg veel mogelijkheden, ook om zelf samen te stellen. Dit kan ook uitgebreid om iets persoonlijks erbij toe te voegen. Maak een afspraak zodat wij u persoonlijk kunnen helpen op een door u uitgekozen datum en tijd.

Torenstraat 14 | 4041 ga kesteren | 0488 - 72 58 50 www.hbkaasenmeerkesteren.nl

CERATOUCH is opgebouwd uit 8 slijtlagen rond een HD-kern samengesteld uit gecompacteerd kalksteengruis en minerale deeltjes, zonder enige toevoeging van PVC. Deze unieke ‘Mineral Core’ garandeert hierdoor buitengewone stevigheid en hardheid, waardoor de CERATOUCH vloeren langdurig duurzaam zijn. De geavanceerde CERAGUARD-technologie bestaat uit een beschermende, kras- en impactbestendige thermoplastische toplaag die speciaal voor deze vloeren ontwikkeld werd. Deze technologie zorgt voor een nooit eerder geziene krasvastheid, die gelijk is aan of zelfs beter dan die van echte keramische tegels.

Voor al uw bloemwensen Hoofdstraat 70, Kesteren T.(0488) 48 35 72 PTMD-dealer

VOLG ONS:

NGS OPHEFRFKIO OP! UITVE VERGEET ONS NIET VOOR JE KADO’S!

Kerkdwarsstraat 1, Kesteren | T. 0488 75 90 05 | E. info@hbwonen.nl I. www.hbwonen.nl

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 42

30-11-2020 18:27:01


In Zaken | Lokaal kopen | 43

errassende feiten over lokaal kopen nlangs stuitte In aken op een interessant onderzoek over lokaal kopen. In dit onderzoek werd aan zesduizend consumenten gevraagd wat zij belangrijk vinden in lokale bedrijven en hoe ze erover denken.

okale winkels verslaan grote ketens De meerderheid van de consumenten vindt lokale winkels beter dan grote ketens. Vooral op het gebied van persoonlijke aandacht, service, betrouwbaarheid en kwaliteit laten de locals de grote ketens ver achter zich.

ereidheid om hogere prijzen te betalen bij lokale winkels van de consumenten is bereid hogere prijzen te betalen aan een lokaal bedrijf, wanneer dit bedrijf een hogere kwaliteit levert. van de consumenten is bereid hogere prijzen te betalen aan een lokaal bedrijf, wanneer ze hiermee hun lokale gemeenschap steunen. van de consumenten is bereid hogere prijzen te betalen aan een lokaal bedrijf, als ze hiervoor een meer gepersonaliseerde service ontvangen.

peciale aanbiedingen voor terugkerende klanten van de consumenten geeft aan, buiten feit en , dat ze terug keren naar een lokale winkel wanneer er speciale aanbiedingen zijn voor vaste klanten. En nee, dat hoeft lang niet altijd met korting. Een klein cadeautje bij de volgende aankoop, gratis service of een handgeschreven kaartje zorgen ervoor dat de klant zich welkom blijft voelen in het bedrijf en hun bezoek op prijs wordt gesteld.

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 43

erbeterpunt op nummer n voor lokale ondernemers is hun website Maar liefst van de ondervraagden noemt het verbeteren van websites van lokale ondernemers. Die moet beter, nieuwer en geschikt zijn voor mobiele apparaten. Investeer als bedrijf in een kwalitatief goede en aantrekkelijk ogende website, die net zo aantrekkelijk oogt bij gebruik op mobiele apparaten. Zorg ervoor dat de website goed functioneert en van deze tijd is.

onsumenten vinden het prettig reviews te kunnen lezen over het bedrijf In het onderzoek geeft van de consumenten aan dat zij graag een review achter zouden willen laten bij een positieve klantenervaring. Of dat nu online is of in een gastenboek op de toonbank.

30-11-2020 17:28:29


44 Lokaal kopen | In Zaken

40 JAAR! DAMES & HEREN

2 stuks stretch katoenen en jeans broeken van bekende merken! LENGTEMATEN 30 -32 -34- 36

Graag tot snel in de gezelligste kledingkast van Opheusden....

Dorpstraat 3a Opheusden | Molenstraat 3 Rhenen Scheepjeshof 82 Veenendaal | T. 06 - 23 82 22 74 Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 10.00 tot 17.00 uur.

0488 44 20 36 www.elan-media.nl

ro

apa s & T

•

n

•

•B

is

t

Hommeltje baby- en kinderkleding Burgemeester Lodderstraat 17, Opheusden T. 0488 - 44 22 19 www.hommeltje-kinderkleding.nl

NU 75,-

Doelgroep bereiken ondanks sociale afstand?

BOUWMARKT VAN BEUSICHEM

• K e ste

r

e

Het team van ‘t Ambsthuis wenst je fijne feestdagen en een gelukkig 2021. We hopen je volgend jaar weer gezond te mogen ontvangen!

Industrieweg 2 D • 4041 CR Kesteren 0488 - 480 448 • www.kluswijs.nl

Dorpsplein 6 Kesteren info@ambtshuis.nl | www.ambtshuis.nl

Verrassend jouw stijl

Een veilige oogmeting op afstand is mogelijk. Wij adviseren u hiervoor een afspraak te maken.

PIET VAN WALSEM Dorpsstraat 2a | Opheusden T. 0488 - 44 13 17

www.pietvanwalsem.nl

Kesteren • boorsmamode.nl

BOUW- EN KEUKENCENTRUM

Damme | Kesteren | T. 0488 481305

Fruitautomaat

Schuurverkoop

Diverse geschenkartikelen en fruitmanden. ook Leuk om te geven als kerstgeschenk! Rijnbandijk 117 | 4043 JK Opheusden telefoon: 0488 - 44 13 34 | mobiel 06 - 20 36 88 14 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 - 18.00 uur zaterdag geopend van 8.00 - 16.00 uur

WWW.ADRIAANVERWOERT.NL

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 44

Wees loyaal Koop lokaal

Ke s t e r e n Hu ish ou d Sp ee lgo ed Kado

P

Par keren voo r de deu r

Hoofdstraat 21-23, Kesteren T. 0488 48 38 88 WWW.NOVYKESTEREN.NL

30-11-2020 17:28:36


In Zaken | Lokaal kopen | 45

Vervolg:

8 Verrassende feiten over lokaal kopen De kwaliteit van het lokale bedrijf is de nummer n reden om er te kopen en de nummer n reden om er te stoppen met kopen De meest genoemde redenen om te shoppen bij een lokaal bedrijf .Kwaliteit van het werk ( ) .Degelijk ( ) 3.Betrouwbaarheid (50%) 4.Handige locatie gezien woon- werkplek (49%) .Lo aliteit ( ) 6.Aangeraden door vrienden/familie (42%) . oncurrerende prijzen ( ) . ersoonlijke relatie met eigenaar ( ) .Serviceniveau ( ) .Heeft een goede reputatie in mijn gemeenschap (

)

De 10 meest genoemde redenen om te stoppen met kopen bij lokale bedrijven 1.Kwaliteit van het werk is verslechterd (69%) . rijzen zijn significant gestegen ( ) .Niet redelijk behandeld ( ) 4.Serviceniveau is gedaald (46%) 5.Geen handige locatie meer gezien woon- werkplek (39%) 6.Andere eigenaar of medewerkers (36%) .Onenigheid of gedoe rondom facturatie ( ) .Afspraken niet mogelijk ( ) .Verminderde faciliteiten of netheid ( ) 10.Slechte ervaringen van vrienden of familie (28%)

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 45

Consumenten willen meer communicatie ontvangen van lokale bedrijven Dit feit zal je wenkbrauwen doen fronsen. 60% tot 85% van de consumenten wil de volgende informatie van lokale bedrijven ontvangen • Herinneringen voor afspraken en services (84%) • Advies en behulpzame tips (80%) edrijfsupdates ( ) En u tes om feedback te geven ( ) • Gepersonaliseerde communicatie (65%) • Uitnodigingen voor evenementen (63%) • Nieuwsbrieven (60%) Lokale klanten willen dus meer van het lokale bedrijf horen, maar niet te vaak en niet alles is gewenst. Het kan irritant zijn, maar dat hoeft niet. Veel lokale bedrijven laten veel te weinig van zich horen, vinden de ondervraagden.

Consumenten ontvangen het liefst via e-mail communicatie van het lokale bedrijf Weer een fronsmomentje. Maar liefst 69% van de consumenten geeft aan via e-mail communicatie van het lokale bedrijf te willen ontvangen. Op plek twee staat de telefoon ( ) en plek drie social media ( ). Verassende uitslag nietwaar

30-11-2020 17:28:42


46

verborgen parels In Zaken

verborgen parels

motor van FruitDelta Rivierenland Wil jij groeien in groen, solliciteer dan bij Betuwe Plant BV!

In opdracht van FruitDelta Rivierenland heeft prof.dr. Gert-Jan Hospers van Stichting Stad en Regio en geograaf aan de Radboud Universiteit en de Universiteit Twente, een verkenningsonderzoek Plantgedaan BV is per directnaar op zoek verborgen naar allround medewerkers economische parels in Rivierenland. ‘ it zijn Groencentrum Betuwe boomkwekerij. (zowel met als zonder ervaring) onderzoek zij n regionaal ‘‘de Batterijen’’Je werkzaamheden zullen zeer divers zijn, van kwekerijwerkzaamhedenverbonden bedrijven naar voren gekomen aan de bomen in container tot hetonderscheidende klaar maken en verladen van de manier bijdragen aan onze economische die op een orders van bomen en planten met kluit of in container. Bonegraafseweg 68 | 4051 CH Ochten speerpunten en die nog niet zo bekend zijn’, zegt voorzitter Hans Telefoon: (0344) 64 12 71 | info@batterijen.nl Enkele aandachtspunten zijn: Openingstijden: ma t/m vrij: 8.00 - 12.00 • Geen 8 tot 5 mentaliteit Beenakker, burgemeester van Tiel. en 13.00 tot 18.00 uur | za. 8.00 - 16.00 uur

Het meest complete plantencentrum van Nederland

Betuwe Plant BV is sinds het begin van dit millennium uitgegroeid tot een allround handels- en teeltbedrijf waarbij het leveren van een prachtig en zeer compleet sortiment vanaf 1-jarige planten tot en met bomen van enkele tientallen jaren oud zowel in container als in vollegrond centraal staat.

• •

Liefst met enige ervaring of met interesse in de boomteelt en interesse in eventuele boomteeltopleiding. Schoolverlaters zijn ook welkom

deel uit maken van een worden ij horen bijleukdeteam en betaald arels anvolgens ruitdelta i ierenland www.batterijen.nlJeCAOzultOpen Teelten Boomkwekerij en er gelden goede secundaire voorwaarden.

Heb je interesse in deze functie neem gerust contact op met Kees Roelofsen op 06 23 24 69 85 voor een geheel vrijblijvend gesprek of stuur een sollicitatiebrief met CV naar onderstaand adres t.a.v. Dirk Huibers.

Nationaal Fruitpark Hotel & Spa Bonegraafseweg 59 | 4051 CG Ochten 0344-607785 | Hotel@fruitpark.nl | www.fruitparkhotel.nl

Parallelweg 49c | 4043 KH Opheusden T. +31 (0)488 44 31 06 E. info@betuweplant.nl W W W. B E T U W E P L A N T. N L

Majoni Plastics BV Panhuizerweg 2 | 4041 CN Kesteren T. 0488 - 48 14 41 | E. info@majoni.nl

I. www.majoni.nl

Wil jij groeien in groen, solliciteer dan bij Betuwe Plant BV!

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 46

Betuwe Plant BV is sinds het begin van dit millennium uitgegroeid tot een allround handels- en teeltbedrijf waarbij het leveren van een prachtig en zeer compleet sortiment vanaf 1-jarige planten tot en met bomen van enkele tientallen jaren oud zowel in container als in vollegrond centraal staat.

30-11-2020 19:06:31


In Zaken | 100 verborgen parels | 47

Voorzitter eenakker ‘Zij laten zien waarin onze regio sterk en onderscheidend is’ criteria: onderscheidende activiteiten, verbondenheid met de regio, economische diversiteit en geografische spreiding. Deze bedrijven worden, met een korte beschrijving, vermeld in het rapport, dat in te zien is op www.fruitdelta.nl/nieuws. Er staan echte verrassende pareltjes lees - ondernemingen in.

Tool voor informatie en inspiratie

Het resultaat van Hospers’ onderzoek is samengebracht in het rapport ‘Verrassend Rivierenland – 100 verborgen parels in de regionale economie’. Deze verborgen parels zijn bedrijven die de motor vormen van de regio, haar karakter geven en toekomstkracht.

Openbaar bronnenmateriaal als basis ij de zoektocht naar verborgen parels in de regionale economie heeft de onderzoeker zich gebaseerd op openbaar beschikbaar bronnenmateriaal van overheden (acht gemeenten, Regio Rivierenland en Provincie Gelderland) en artikelen en ranglijsten in de media. Daarnaast zijn de ledenlijsten van lokale en regionale ondernemersverenigingen doorgenomen en is bij alle gemeenten ingezoomd op oogle Maps. Ook zijn de websites van alle geselecteerde bedrijven geraadpleegd. Dit leverde een groslijst van in totaal ruim 200 potentieel interessante bedrijven op, grofweg per gemeente. Vervolgens is deze lijst terug gebracht tot bedrijven ( tot per gemeente) aan de hand van de volgende

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 47

De verborgen parels zijn bedoeld om naast de bestuurders en ambtenaren ook de aan FruitDelta Rivierenland verbonden partijen (Regionaal ureau voor Toerisme (RBT), Greenport Gelderland (agribusiness), Logistic Valley Rivierenland, ROC Rivor en Gebiedscoöperatie Rivierenland) te informeren en te inspireren. Het rapport heeft dus in eerste instantie een regionale verspreiding, maar wordt ook toegezonden aan Provincie Gelderland en contactpersonen in Den Haag. De 100 parelbedrijven kunnen het rapport daarnaast uiteraard ook zelf delen binnen hun netwerk. Het kan hen verrassende contacten opleveren.

ij horen bij de arels an ruitdelta i ierenland

Cuneraweg 9c | 4051 CE Ochten T. 085 - 902 02 40 | E. info@ojah.nl | I. www.ojah.nl

Check onze vacatures!

werkenbijojah.nl

TUIN- EN PARKMACHINES voor particulier en professional

Tel: +31 (0)488 44 28 28 www.damcon.nl check onze vacatures op de website

SERVICE, REPARATIE EN ONDERHOUD. DAT KAN BIJ ONS!

Vruchtbare Delta ‘FruitDelta Rivierenland is een vruchtbare delta met een groot economisch potentieel’, zegt Hans eenakker tevreden. Hij ziet het voor de gemeenten Tiel, Neder-Betuwe, Buren, West Betuwe, Culemborg, Zaltbommel, Maasdriel en West Maas en Waal als een stimulerende factor voor samenwerking met ondernemers, onderwijs en onderzoek, organisaties en on dernemende inwoners aan de economische ontwikkeling van Rivierenland.

Batterijenweg 19 | 4041 DA Kesteren T. (0488) 48 88 88 | E. info@babypark.nl I. www.babypark.nl

Focus op speerpunten De focus bij de ontwikkeling ligt op de speerpunten Agribusiness, Economie en Logistiek en Recreatie en Toerisme. ‘ ij zijn trots op onze parels’, besluit eenakker, ‘en zij mogen dat ook zijn.’ Kerkstraat 7, 6669 DA Dodewaard Telefoon +31 (0)488 - 417 272 E-mail info@geurts.com www.geurts.com

30-11-2020 18:56:06


Op zoek naar een betrouwbare partner voor aanschaf, onderhoud, reparatie of het keuren van uw intern transportmaterieel? BM Machineservice helpt u graag. Vanuit onze vestiging in Dodewaard voorzien we klanten door heel Nederland met kwalitatieve machines van uitstekende service.

MACHINESERVICE MET KWALITEIT Nieuw of jonggebruikte pallettrucks, reachtrucks en heftrucks

Onderhoud en reparatie van alle merken. Wij kunnen u volledig ontzorgen bij het ophalen en afleveren van uw machine.

BM Machineservice is een gecertificeerd VA-Keur keuringsbedrijf.

WIJ ZIJN GESPECIALISEERD IN LINDE! Bonegraafseweg 16 b | Dodewaard | T. (0488) 74 57 00

www.bmmachineservice.nl

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 48

30-11-2020 17:30:52


In Zaken | Marina van den Anker | 49

Maak kennis Marina met... van den Anker van gemeente Buren

Marina van den Anker, beleidsmedewerker Economie en ecreatie oeris e en ccount anager bedrij en

De gemeente Buren hecht veel waarde aan een goed contact met het plaatselijke bedrijfsleven. en goede en directe dienstverlening is hierbij een must. Daarom zijn binnen gemeente uren twee accountmanagers aanwezig. Deze accountmanagers zijn Marinus van lderen en Marina van den nker. Marina werkt het kortst bij de gemeente en vertelt via dit interview wie ze is waar ze zich mee bezighoudt en hoe ze bij de gemeente uren terecht is gekomen.

Ik ben Marina van den Anker, 29 jaar oud en woon samen met mijn man en zoon op een melkveebedrijf in Maurik. Ik werk sinds april bij de gemeente uren als beleidsmedewerker Economie en Recreatie Toerisme en Accountmanager bedrijven. Na het volgen van de opleiding aan de HAS in ’s Hertogenbosch heb ik bij verschillende adviesbureaus gewerkt als adviseur ruimtelijke ordening en milieu. Toen mijn huidige collega, Marinus van Olderen, bij ons bedrijf kwam om de ontwikkelingsmogelijkheden te bespreken, raakte we aan de praat over zijn functie. Deze functie sprak mij erg aan en de klik met Marinus zat meteen goed. Toen bleek dat er een vacature open stond voor versterking van het team stond ik meteen in de startblokken om te reageren. Zodoende zit ik nu op deze plek.

Hier betrekken we de ondernemers bij via een en u te en we gaan in overleg met het Ondernemersplatform uren (O ). Aan het begin van de coronatijd hadden we veel contact met ondernemers over de steunmaatregelen waarvan ze gebruik konden maken.

Ik vind het een uitdaging om de dienstverlening vanuit de gemeente naar ondernemers te verbeteren en hen zo goed mogelijk te helpen bij ontwikkelingsvraagstukken, problemen of andere vragen die spelen. Dit kunnen vragen zijn van individuele ondernemers maar ook vraagstukken vanuit een bepaalde branche of sector. Ook voor complexe vraagstukken waarbij meerdere collega’s betrokken zijn, zijn wij de contact persoon voor ondernemers, waardoor zij niet verdwalen in de wirwar van regels en verschillende contacten.

Daarnaast hebben we het mogelijk gemaakt dat terrassen tijdelijk uitgebreid konden worden en dat er nu tijdelijke tenten mogen worden geplaatst, om aan de , meter maatregel te kunnen voldoen. Ook zetten we ons intern in voor individuele ondernemers die vanwege de coronamaatregelen tijdelijk andere activiteiten willen uitvoeren die niet passen direct binnen het bestemmingsplan.

Om het belang van de economie in uren recht te doen, zijn we op dit moment een economische visie aan het opstellen.

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 49

‘Ik vind het een uitdaging om de dienstverlening vanuit de gemeente naar ondernemers te verbeteren en hen zo goed mogelijk te helpen.’

Kortom, we hebben nog genoeg te doen en we doen dat vol enthousiasme Heb jij vragen of ben je opzoek naar ondersteuning Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer en het mailadres ondernemen buren.nl

30-11-2020 17:30:53


inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 50

30-11-2020 17:30:53


In Zaken | YourICT | 51

eiligheid. Dit woord krijgt in deze tijden een heel andere betekenis. as als veiligheid ontbreekt komt het besef hoe waardevol het was. ls ourI hebben we veiligheid altijd voorop staan.

YourICT: huiswerken zonder trammelant Onze klanten zullen dat beamen. Soms kunnen dingen ‘makkelijker’, maar dat wil niet zeggen dat het verstandig is als het gaat over klantenbestanden, financi le zaken of veel data. Dit principe houden wij hoog in de situatie waarin we ons met elkaar bevinden, tijden waarin het (bedrijfs)leven zo goed als mogelijk moet doorgaan. Thuiswerken is daarbij essentieel. Daarom cre ren we thuiswerkplekken, mogelijkheden tot vergaderen op afstand en telefonie oplossingen. Als sluitstuk zorgen wij dat al die communicatie veilig verloopt.

Verkopen op afstand, het kan! Maar hoe maak je écht contact met je gesprekspartner? Niet alleen de technische kant van zakelijke communicatie heeft aandacht nodig. en je gewend om face to face met relaties te communiceren Dan kan een telefoongesprek, video of conferencecall een echte uitdaging zijn. ourI T biedt daarom in samenwerking met een van onze partners een bijzondere training aan. a gewoon met je (potenti le) klanten of collega’s, op een persoonlijke manier in gesprek. Denk daarbij niet alleen aan telefonisch contact maar ook aan video conferencing. Deze manier van communiceren is anders dan aan tafel, want hoe maak je cht contact met je gesprekspartner Daarvoor bieden we u een korte en praktijk gerichte training. en uw salesteam kunnen zo snel weer effectief aan de slag. Maar dit alles is niet mogelijk zonder een effici nte, goed beveiligde werkplek, die maakt dat je zonder strubbelingen functioneert alsof je op je vertrouwde werkplek opereert. ourI T kan dit met diverse technische oplossingen mogelijk maken. e zult ontdekken dat het inzetten van online ac uisitietools heel praktisch en kosten effici nt werkt. Het is niet alleen een oplossing voor nu, maar ook een hele goede aanvulling voor de gesprekken aan tafel. Zodra het normale leven weer hervat kan worden, zijn online ac uisitietools een prachtig extra middel in de communicatiemix.

Thuiswerken, afstand houden en een goed verkoopgesprek aangaan Het kan ourI T faciliteert de thuiswerkmogelijkheden en biedt u namens onze partner de online training ‘Sales op afstand’

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 51

Ook het team van In Zaken werkt thuis dankzij de mogelijkheden die ourI T biedt. De redactie, sales en een deel van de grafische vormgeving, vindt flexibel en op afstand plaats. Zaken die onmogelijk lijken op het moment dat het niet ‘hoeft’, blijken meer dan mogelijk te zijn ie had ooit kunnen denken dat wij hectische deadlines, waarbij we continu intensief op korte afstand samen werken, tot laat op de zaak zijn etc. eigenlijk vrij makkelijk konden ver vangen met videocalls, verbindingen waarbij we toegang hebben tot onze zware o zo belangrijke bestanden in combinatie met een handige telefonie tool waardoor we gewoon met ons zakelijke vaste nummer kunnen uitbellen Zelfs elkaar in de haren vliegen als de deadline nadert gaat meer dan prima via de digitale weg

CHAPEAU YOURICT!

YOURICT Nijverheidsweg A 4041 CK Kesteren T. ( ) E. info ourict.nl I. www. ourict.nl

30-11-2020 17:31:02


52 | Kerst op het werk | In Zaken

Kerst op het werk: op afstand verbonden! Coronaproof kerstpakket

akelijke kerstkaart

Bezorg de pakketten zelf

Stuur nu juist een kaart!

Een van de leukste manieren waarop je in staat bent de kerstpakketten in 2020 te geven aan jouw medewerkers is door de pakketten zelf af te leveren. Mocht je nu een enorm groot bedrijf hebben dan kun je natuurlijk het beste ook de regio managers erbij halen om dit proces wat te versnellen

Het afgelopen jaar stond in teken van de corona pandemie. Blik met corona kerstkaarten terug op deze bijzondere periode en geef door middel van een speciale kerstwens extra aandacht aan het komende jaar.

Maak er een digitaal kerstpakket van Digitaal is er steeds meer mogelijk, zo ook als het aankomt op het geven van kerstpakketten. Door het dit keer digitaal te doen is het niet meer noodzakelijk om f siek contact te houden. o zijn er verschillende aanbieders die werken met een soort puntens steem. Voor een bepaald aantal punten kunnen jouw medewerkers leuke dingen uitzoeken. Dit zorgt er niet alleen voor dat zij voorzien zijn van een kerstpakket in 0 0 wat tenminste echt aansluit bij wat ze leuk vinden, maar het maakt het ook gelijk een stuk veiliger. Niet voor niets dat steeds meer bedrijven kiezen voor dit digitale alternatief.

Laat je werknemer het cadeau meenemen iteraard is het ook nog altijd mogelijk om jouw medewerker het pakket mee te laten nemen. Dit kan je bijvoorbeeld doen door een speciale stellage te maken met de kerstpakketten en door iedereen een eigen kerstpakket te laten pakken. et is natuurlijk leuk om de stellage wel een beetje te versieren met kerst decoratie. Op die manier zal de medewerker toch nog een goed gevoel krijgen wanneer hij of zij het pakket gaat halen.

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 52

ul nodig Elan Media ont er t graag ou unieke akelijke kerstkaart! Bel 0488 - 44 20 36 of mail naar info@elan-media.nl

30-11-2020 18:58:48


In Zaken | Kerst op het werk | 53

Even iets anders...

Acht keer

voordelen van een solo borrel 1. Je komt nooit koud en nat aan door een moeizame etstocht met tegenwind.

2. 3. 4. 5.

een rij bij de garderobe of iemand moeten ellebogen om bij de bar te komen. et is een stuk voordeliger. ltijd staat e favoriete wijn op de menukaart. ls e er klaar mee bent hoef e niet moeilijk iedereen gedag te zeggen maar ben e weg met druk op de knop.

6.

indelijk eens een grote portie bitterballen in plaats van zielige stuk es met veel te weinig mosterd.

7.

rger ij e ook altijd zo aan verkeerde muziekkeuzes in caf s ok dat is verleden tijd

8.

ls e iets te diep in het glaas e hebt gekeken is e bed gelukkig altijd in de buurt.

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 53

30-11-2020 17:31:03


54 | Vacatures | In Zaken

VACATURES

Personeel nodig?

www.uitzendgroepwerk.nl Ommerenveldseweg 44 - 4032 NC Ommeren 0344 60 39 17 - info@uitzendgroepwerk.nl

Uitzenden

• Payrollen • Detacheren • Werving en Selectie WORD JIJ ONZE NIEUWE

COLLEGA?

Chauffeur(s)

R i o o l re i n i g i n g s v o e r t u i g e n (m / v, f u l l t i m e) Functie-informatie

Informatie over Van Viegen Riooltechniek Van Viegen Riooltechniek biedt flexibele oplossingen voor complete rioolstelsels, met name voor bedrijven en overheid. Reiniging en inspectiewerkzaamheden vormen daarin de basis. Relinen van rioolstelsels maken onze dienstverlening compleet. Vanuit onze vestiging in Ochten houden we de rioolstelsels van onze klanten in goede conditie. Bij Van Viegen Riooltechniek werken gemotiveerde medewerkers die dagelijks de uitdaging in een markt aangaan die voortdurend in beweging is. Eén ding hebben de medewerkers van Van Viegen Riooltechniek in ieder geval gemeen: het Van Viegen-gevoel. Binnen Van Viegen Riooltechniek heerst een informele sfeer die maakt dat nieuwe collega’s zich snel op hun plek voelen.

Als chauffeur ben je ons visitekaartje. Tot de werkzaamheden behoren het reinigen van rioolleidingen, kolken, gemalen en de daarbij behorende administratieve verantwoordingen. Als chauffeur bij Van Viegen Riooltechniek rijd je met modern materieel naar diverse bestemmingen in Nederland. Je bent bereid meerdere dagen bezig te zijn op een project, inzetbaar op wisselende tijden en je bent oproepbaar voor calamiteiten bij onze klanten.

Informatie en sollicitatie Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Neem dan contact met Nico van Viegen via telefoonnummer 0344 – 644 504 of stuur een bondige sollicitatiebrief met CV naar Van Viegen Riooltechniek B.V., Heuningstraat 23C, 4051 CA Ochten.

MAIL: info@vanviegenriooltechniek.nl

Profielschets •

• • • • • •

Je beschikt over een geldig rijbewijs BC Je beschikt over een relevante LBO opleiding en/of LBO werk- en denkniveau Je hebt aantoonbare werkervaring als chauffeur Je hebt een hoge mate van betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel Je bent bereid op onregelmatige tijden en in weekenden te werken Je bent woonachtig in de omgeving Tiel Verder ben je iemand die zich zelfstandig goed weet te redden

Wij bieden • •

Een zeer afwisselende functie Een passend salaris conform opleiding en eventuele ervaring

van Viegen Riooltechniek B.V. is een jonge, ambitieuze organisatie op het gebied van o inspecteren, vervangen van rioleringen bij o.a. overheid, bedrijven, instellingen en particu onze medewerkers actief in Midden en Oost Nederland. Onze organisatie is VCA** en zo gecertificeerd. Een volledig bedrijfsprofiel kunt u terugvinden op www.vanviegenriooltechniek.nl

WEBSITE: www.vanviegenriooltechniek.nl

Vanwege onze sterke groei zijn wij voor onze vestiging in Ochten op zoek naar med van enthousiaste vakmensen te versterken. inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 54

30-11-2020 17:31:03


In Zaken | Werkgelegenheid | 55

Gelderland trekt portemonnee voor stage- en werkplekken Regio Rivierenland maakt aanvalsplan voor werkzoekenden en jongeren

rovincie elderland zet miljoen in om dit mogelijk te maken. Het geld gaat naar de 6 arbeidsmarktregio’s. Daarin werken gemeenten, V en bedrijfsleven samen. Zij hebben actieplannen opgezet om leerwerkplekken, stages en banen te realiseren. Een bijkomend doel is om werkzoekenden, waar mogelijk, naar sectoren te leiden die een groot personeelstekort hebben, zoals de techniek en zorg. De investering van de provincie zal naar eerste inschatting in 1,5 jaar leiden tot zo’n 2.500 werk- en stageplaatsen.

Aanvalsplan regio Rivierenland van start Het Regionaal erkbedrijf latform Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland (R OA Rivierenland) bericht dat de Regio Rivierenland inzet op twee actielijnen ‘van werk naar werktrajecten en snelle omscholing’ en ‘zorgen voor voldoende stages en leerbanen’. Ben Brink, wethouder van de centrumgemeente Tiel en voorzitter van deze netwerkorganisatie zegt daarover ‘De ene arbeidsmarktregio is de andere niet. Van de provincie hebben de regio’s de ruimte gekregen om het aanvalsplan een regionale kleur te geven.’

Van de sectoren met een zeer grote krimp van de werkgelegenheid is de uitzendsector in Rivierenland veruit de grootste sector.

Onder regie van het R OA Rivierenland formuleerden de arbeidsmarkt en onderwijspartners in de zomer een aantal concrete gezamenlijke projecten. Zo vraagt de impact van OVID een intensievere samenwerking tussen de betrokken uitvoeringsorganisaties Buren, UWV en Werkzaak Rivierenland.

VACATURES

Nu door de COVID-crisis meer mensen hun baan dreigen te verliezen is het van belang om te kunnen werken aan een andere toekomst. Stages en leerwerkplekken, én regionale werk-naar werk-trajecten kunnen werkzoekenden daarbij helpen.

Werkcoaches voor jongeren Elfriede oer, directeur van erkzaak Rivierenland ‘‘Inzet van extra en gespecialiseerde werkcoaches gaat zeker helpen om deze jongeren met hun talenten naar beschikbaar werk te begeleiden en hun ontwikkeling te versterken.’ Scholing (op de werkvloer) is een ander belangrijk instrument in de begeleiding van werk-naar-werktrajecten. Rian Lukassen, regiomanager V ‘In Rivierenland zijn er nog steeds sectoren die kampen met krapte, zoals de zorg-, logistiek- en transportsector. Door middel van de transitievouchers kunnen werknemers bij bedrijven in zwaar weer waar nodig sneller worden om en bijgeschoold en of worden begeleid naar een nieuwe baan in een andere sector. Dit zonder dat zij kortdurend of tijdelijk in de terecht komen.’

raktijkervarin op oen Stan Vloet, voorzitter ollege van estuur RO Rivor ‘Krimp in bedrijven kan leiden tot een tekort aan stage en leerwerkplekken. Samen met partners en ondernemers gaan we praktijksimulaties vormgeven en het scholingsaanbod op ondernemerschap uitbreiden zodat we jongeren en werkzoekenden de broodnodige praktijkervaring kunnen.

oek naar een nieu e ob Bekijk de acatures

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 55

30-11-2020 17:31:04


VACATURES

56 | Vacatures | In Zaken

We zoeken boomkwekers met of zonder ervaring.

Huverba is gevestigd in Opheusden. We zijn niet alleen kweker, maar vooral dienstverlener. Zo ervaren onze klanten dat. Het jaar rond leveren we namelijk een compleet pakket bomen, heesters en planten.

Interesse?

Frank van Helvert 06 - 33 32 08 19 of werkenbijhuverba@huverba.nl

Opheusden | www.huverba.nl

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 56

30-11-2020 17:31:06


In Zaken | Vacatures | 57

WIJ ZOEKEN VACATURES

20 NIEUWE COLLEGA’S Werken bij Bouwbedrijf J.G. Timmer in Kesteren is werken bij een erkend bouwbedrijf in de woning- en utiliteitsbouw. Door de structurele groei in nieuwe projecten zijn wij per direct op zoek naar enthousiaste collega’s die ons bedrijf helpen verder groeien!

Timmermannen Fulltime, (m/v)

Werkvoorbereiders Fulltime, (m/v)

Projectleiders Fulltime, (m/v)

Uitvoerders Fulltime, (m/v)

*Aquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wil jij ons helpen groeien? Ga naar jgtimmer.nl/vacature

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 57

30-11-2020 17:31:07


VACATURES

58 | Vacatures | In Zaken

Vacature: Orderpicker Krijg jij ook een glimlach van de natuur? Ben je graag in de natuur aan het werk? Dan zijn wij op zoek naar jou! Je bent medeverantwoordelijk voor dat de orders juist gepickt worden en dat alle bestellingen goed de geladen worden, zodat de klant altijd hetgeen ontvangt wat ze besteld hebben. Bij Bomenkopen.nl draait alles om eenvoud, gemak en online bestellen van vele verschillende soorten bomen en hagen.

Werken bij Bomenkopen.nl Dagelijks ben je op pad om onze bomen te verzorgen en ze met liefde te behandelen. Jij zorgt ervoor dat alles op onze locatie in goede banen verloopt. Checkt of de voorraden nog kloppen en zo nodig spring je bij om je collega's te helpen van de bezorging. Doel: een hoge kwaliteit boom en een blije klant! We helpen je een handje, we hebben moderne machines om het werk een stuk makkelijker te maken.

Onze wensen Je bent enthousiast om te werken voor een blije klant Je hebt oog voor de natuur en je doet je werk met zorg Geen 9 - 5 mentaliteit Je bent beschikbaar voor 30 uur in de week Kennis van bomen is geen pre, dit komt vanzelf

Wij bieden jou Werken bij een bedrijfscultuur: die het 'net even anders doet' Geld Afwisselend werk Doorgroeimogelijkheden Modern materieel ter ondersteuning van de werkzaamheden Ben je enthousiast en/of heb je nog vragen? We zijn benieuwd naar je verhaal. Mail ons: Info@bomenkopen.nl t.a.v. Alice van de Bijl

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 58

30-11-2020 17:31:09


In Zaken | Vacatures | 59

Siderius & Coers Mercuriusweg 20 | 4051 CV Ochten info@soapworld.eu | 085 - 90 20 901

Soap World, gevestigd in Ochten, is een gespecialiseerd producent van zeep, die kan bogen op meer dan 30 jaar ervaring. Wij leveren hoogwaardige ambachtelijke zeep (gesneden of geperst), bad- en scrubzout en geurzakjes. In onze eigen fabriek kunnen wij zeep produceren in vrijwel alle vormen en productsamenstellingen, met een breed scala aan kleuren en geuren.

Wij zijn per direct op zoek naar een

HT! C O Z E ER G DIE:

KK NTEUR A P N ERKMO W A K E A DE H EN JIJ B

ALLROUND PRODUCTIEMEDEWERKER Fulltime (40 uur)

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU: • Je weet van aanpakken • Collegialiteit en je bent een teamplayer • Enthousiasme en je bent leergierig

van aanpakken houdt van buiten werken houdt op steeds wisselende locaties een collegiale instelling heeft, zelfstandig en flexibel is?

ONS AANBOD: Een fulltime baan in een prettige werkomgeving en een hecht team.

DIG!

ET NO ING NI

ERVAR

VACATURES

DE FUNCTIE BESTAAT UIT: Wij leren je vaste zepen te maken door middel van verschillende technieken en met behulp van een aantal machines. Je werkt zelfstandig of soms samen op één productielijn.

affiniteit met techniek heeft

Meer info? Bel Gerrit! 06 - 51 43 77 66 of mail naar hekwerkmontagebedrijfvanasch@hetnet.nl JE REACTIE:

Hebben we jouw interesse gewekt of wil je meer informatie? Mail een korte motivatie met CV gericht aan: info@soapworld.eu Bellen voor meer info mag ook: 085 90 20 901

inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 59

30-11-2020 17:31:11


Wij zorgen graag voor uw auto!

Suzuki Alto Silver-line ’12 90.492 km -

BMW 118i Sport 136pk ’16 123.620 km -

Audi A3 Limo 1.4TFSI ’15 110.724 km -

Ford Focus Titanium 112.435 km

‘15 -

Seat Leon 1.4TSI FR 56.513 km

’17 -

Mitsubishi Outlander ‘15 124.904km -

VW Golf GTE Full Opt ‘15 128.973 km -

VW Passat GTE Full Opt ‘15 121.931 km -

Audi Q5 2.0TDI Autom. ‘13 133.790 km -

BMW 320i High Exec. ’14 113.945 km -

Onderhoud en reparatie alle merken Persoonlijke benadering 24/7 Vakgarage pechhulp VW Touran 7-persoons ‘16 96.085 km € 23.750,-

Wij kleden uw nieuwe bedrijfswagen geheel naar wens aan. Met o.a.: Bullbars Sidebars Imperialen Betimmering Belettering , etc.

MB Sprinter 319 V6 Autom NIEUW vanaf -

Altijd snel een afspraak Gunstige financial lease tarieven

Ford Connect 1.6tdci ‘14 133.037 km -

VW Transporter Autom.‘15 51.479 km -

Mercedes Vito 116CDI ‘15 74.270 km -

Opel Vivaro 1.6CDTI 72.849 km

’16 -

MB Sprinter 319 V6 Autom NIEUW vanaf -

MB Sprinter 319 V6 Autom NIEUW vanaf -

Peugeot Expert Premium NIEUW -

Renault Master 150pk Aut NIEUW -

Polderstraat 11 | 6666LD Heteren | T 026 47 222 09 | info@autobedrijfdekruijf.nl inzakenbetuwe_december_def_apartepagina's.indd 60

30-11-2020 17:31:13


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.