InfoGids Neder-Betuwe 2019

Page 1

2019

INFOGIDS

VAN GEMEENTE NEDER-BETUWE

IN DIT NUMMER • Informatie over de gemeente • Evenementenkalender • Koninklijk nieuws • Een briefje van oud-burgemeester • Sport, toneel en muziek

KONINGSPAAR BEZOEKT

kloppend bomenhart VAN DE REGIO

LEES MEER OP PAGINA 54

Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 1

20-6-2019 17:31:23


Gouden tips

voor de verkoop van uw woning! Hoe zorgt u ervoor dat potentiële kopers bij een bezichtiging bij de woning nog enthousiaster worden en tot koop overgaan?

1 Zorg voor een frisse en stralende eerste indruk. Denk aan een schone gevel en kozijnen, zeem de ramen, maak de tuin onkruidvrij en maai het gras.

2

3

Een lichte woning is altijd fijn! Laat de gordijnen open, doe eventuele lampen aan en zorg voor wanden in een neutrale lichte tint voor een ruime en frisse indruk.

Schoon en fris zijn toverwoorden bij de verkoop van uw woning. Laat het toilet, de badkamer en de keuken glimmen. Een nieuw randje kit voor de frisse aanblik en bijvoorbeeld een bloementje op tafel voor het huiselijke gevoel.

EEN GOEDE MAKELAAR De makelaar zorgt ervoor dat de koper zich welkom voelt in uw woning en geeft de kopers alle tijd om de woning en de buurt te ’voelen‘ en te ’ervaren’. De juiste behandeling van de kopers zorgen voor de uiteindelijke verkoop van uw woning. En vergeet vooral ook de aftersales niet! Kennis maken met een professional die als geen ander uw woning kan verkopen? Bel en maak een afspraak met Corry van Rheenen!

0488 - 44 11 33 | info@corryvanrheenen.nl

www.corryvanrheenen.nl Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 2

20-6-2019 17:31:26


GEMEENTEINFORMATIE

GEMEENTEHUIS Burgemeester Lodderstraat 20 4043 KM Opheusden Postadres: Postbus 20, 4043 ZG Opheusden T. 14 0488 (6 cijfers) E. info@nederbetuwe.nl I. www. nederbetuwe.nl Digitaal zaken regelen *uittreksel GBA of Burgerlijke Stand en verhuizingen zijn digitaal te regelen met behulp van DigiD op www.nederbetuwe.nl Openingstijden Maak van tevoren een afspraak, eenvoudig te regelen via www.nederbetuwe.nl. Kies ‘inwoners’, tabblad ‘direct regelen’, vervolgens ‘afspraak maken’. Het wijst zich vanzelf. Burgerzaken; Alleen op afspraak: •

maandag t/m donderdag van 9.00 - 16.00 uur

donderdagavond van 17.00 - 19.30 uur

vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Afhalen van aangevraagde documenten (zonder afspraak); •

maandag t/m woensdag van 09.00 - 17.00 uur

donderdag van 09.00 - 19.30 uur

vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Overige afdelingen; Op afspraak DIT IS EEN UITGAVE VAN ELAN MEDIA GROUP BV Elan Media Group BV Hoofdstraat 8 Kesteren (0488) 44 20 36 info@elan-media.nl www.elan-media.nl

n i e u w

ELAN UITGEVERIJ - MARKETING - COMMUNICATIE

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Eventuele wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden. Voor vragen / opmerkingen kunt u contact opnemen met Elan Media Group BV

3 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 3

20-6-2019 17:31:29


KERNPUNTEN WELZIJN WONEN WERK ZORG

Kernpunten welzijn wonen werk zorg

Bij de Kernpunten kunt u terecht voor alle vragen over

T. (0488) 44 99 92 (maandag t/m vrijdag

welzijn, wonen, werk en zorg. Denk bijvoorbeeld aan

van 09.00 - 12.00 uur).

vragen op het gebied van inkomen, hulp bij het huishouden,

Mailen kan natuurlijk dag en nacht. Heeft u een nieuwe

opvoeding, vrijwilligerswerk, schulden of financiële onder-

vraag, dan kunt u het beste bellen of mailen naar onder-

steuning. U kunt er een aanvraag doen voor bijvoorbeeld

staande mailadressen.

bijzondere bijstand of een voorziening vanuit de Jeugdwet of WMO.

Post voor Kernpunt

Er zijn Kernpunten in Dodewaard, Kesteren, Ochten en

Kernpunt (vermeld locatie), Postbus 20, 4043 ZG Opheusden.

Opheusden. Woont u in Echteld of IJzendoorn, dan kunt

Afgeven in het gemeentehuis kan ook.

u terecht bij het Kernpunt in Ochten.

Kernpunt Ochten

Kernpunt Kesteren

in het Dorpshuis, Dokter M. van Drielplein 2.

in Ons Dorpshuis, Nedereindsestraat 27a.

ochten@kernpunten.nl.

kesteren@kernpunten.nl.

Inloopspreekuur: woensdag 09.00 - 11.00 uur

Inloopspreekuur: woensdag 14.00 – 16.00 uur

Kernpunt Dodewaard

Kernpunt Opheusden

in Gezondheidscentrum Steegakker, Steegakker 14.

in De Reigerhof, Dr. G. van Empelstraat 11.

dodewaard@kernpunten.nl.

opheusden@kernpunten.nl.

Inloopspreekuur: maandag 9.00 – 11.00 uur

Inloopspreekuur: dinsdag 9.00 – 11.00 uur Inloopspreekuur in Gemeentehuis, Burg. Lodderstraat 20: donderdagavond 17.00 - 19.30 uur

www.kernpuntnederbetuwe.nl Informatie over zorg en ondersteuning.

4 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 4

20-6-2019 17:31:31


GEMEENTEINFORMATIE Omgevingsloket

GEMEENTEVLAG

Op afspraak via Omgevingsdienst Rivierenland, T. (0344) 57 93 14. Bellen, faxen of mailen T. 14 0488 (telefonische bereikbaarheid: maandag t/m woensdag van 8.30 - 17.00 uur; op donderdag van 8.30 19.30 uur en op vrijdag van 8.30 - 12.30 uur) F. (0488) 44 99 99 E. info@nederbetuwe.nl 24-uurs calamiteitennummer: 0345 - 58 53 53 (tijdens kantooruren) of 06 - 21 89 64 20 (buiten kantoortijden). Per 1 mei 2017 verzorgt Avri onze

Sinds 18 september 2014 heeft Neder-Betuwe een of-

calamiteitendienst.

ficiële gemeentevlag die is goedgekeurd door de Hoge Raad van Adel en vastgesteld door de gemeenteraad.

Spreekuur bestuur Wanneer u een gesprek wilt met de burgemeester, een

De omschrijving luidt:

wethouder, de griffier of de gemeentesecretaris/directeur, dan kunt u een afspraak maken met de bestuurssecretaresse

‘Twee horizontale banen van blauw en wit. Over de twee

via 14 0488.

banen een klimmende leeuw, gedeeld van boven geel en van onderen rood. De nagels en tong van de bovenste

Politie

helft in rood, de nagels van de onderste helft eveneens

Telefoonnummer politie voor niet spoedeisende zaken

in rood.’

0900 - 88 44. De kleuren van de vlag zijn gebaseerd op het gemeenteOnline gemeentewinkel

wapen van Neder-Betuwe, zie pagina 10. De gele Gelderse

Via de Digitale Balie kunt u een aantal zaken direct met de

leeuw representeert Dodewaard, Kesteren en Opheusden.

gemeente regelen. Dodewaard is een van de vroegste Gelderse bezittingen en Kesteren en Opheusden zijn ook altijd Gelders bezit geweest. De leeuw stond in de wapens van de voormalige gemeenten Dodewaard en Kesteren. De rode leeuw op een witte achtergrond is het wapen van de familie Van Wijhe tot Echteld, tevens het wapen van de voormalige gemeente Echteld. Deze familie woonde gedurende lange tijd in kasteel De Wijenburg in de gemeente. De vlag bestaat dus uit de kleuren blauw, geel, rood en wit, net als ons gemeentewapen. Bovendien komen deze kleuren steeds terug in de wapens van (adellijke families of landgoederen in) dorpen/gemeenten die in het verleden zijn opgegaan in de gemeenten Kesteren en

Volg de gemeente op Twitter, Facebook en Instagram: @Gem.Neder_Betuwe Gemeente Neder-Betuwe

Echteld: Opheusden (Wolfswaard), Kesteren (Schenkhof), IJzendoorn, Ochten (Van Ochten). Ook de gemeente Hemmen, die in 1955 werd opgeheven en voor een klein deel bij Dodewaard werd gevoegd (de rest ging naar Valburg, nu Overbetuwe), voerde geel, blauw en wit in de vlag (en tevens zwart).

5 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 5

20-6-2019 17:31:32


Gemeentewapen Het gemeentewapen van Neder-Betuwe is door de Hoge Raad van Adel bij Koninklijk besluit nummer 01.005932

goedgekeurd

op 6 mei 2002. De omschrijving van het gemeentewapen luidt: Gevierendeeld I. in azuur, bezaaid met

Gemeentelogo

blokjes van goud, een omgewende leeuw van hetzelfde,

Ons logo bestaat uit gebogen banen. Deze banen ver-

getongd en genageld van keel;

tegenwoordigen de identiteit van de gemeente Neder-

II. in zilver, bezaaid met blokjes van azuur, een leeuw van

Betuwe. De blauwe banen staan symbool voor de drie

keel, gekroond van goud;

rivieren die langs en door de gemeente stromen: de Rijn,

III. in goud een half naar links gewende wolfskop en -hals

de Linge en de Waal. Deze drie blauwe banen vormen

van keel;

door hun positionering uiteindelijk een blad. Dit blad

IV. in azuur een dubbelnap van goud.

staat voor groei in het algemeen: van gewas, flora, fauna

Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren

en op sociaal en economisch gebied. Het blad groeit op

en twee parels.

een solide basis. Deze basis wordt gevormd door een

(Keel = een soort van rood; azuur = een soort van blauw).

groene en oranje baan, waarbij groen synoniem staat voor het groengebied van de gemeente en de oranje

De gemeente Neder-Betuwe is op 1 januari 2002 ontstaan

baan voor bebouwing. Het geheel creëert een gevoel van

door de samenvoeging van de voormalige gemeenten

geborgenheid en kracht. Dit is ook waar de gemeente

Kesteren, Echteld en Dodewaard. In het huidige wapen

Neder-Betuwe voor staat!

zijn de invloeden van de oude gemeentewapens terug te vinden: - Kwartier I is afkomstig uit het gemeentewapen van Dodewaard. De leeuw komt uit het wapen van de graven van Gelre, die vroeger bezitters waren van Dodewaard. - Kwartier II is afkomstig uit het gemeentewapen van Echteld. De leeuw is afkomstig uit het wapen van het inmiddels uitgestorven riddergeslacht van Wijhe dat enkele eeuwen woonde op het nog bestaande kasteel De Wijenburg in Echteld. - De kwartieren III en IV zijn afkomstig uit het gemeentewapen van Kesteren. De wolfskop duidt op de hoge heerlijkheid Wolfswaard in Opheusden. De dubbelnap herinnert aan de perceelsnaam Schenkhof in Kesteren en

Dienstvlag

is het embleem van het zogenoemde schenkambt, één

De gemeentelijke organisatie heeft sinds 2014 een

der hofambten waarover de hertog van Gelre de beschikking

eigen dienstvlag die is afgeleid van het logo: drie banen in

had.

afnemende grootte in de kleuren blauw, groen en oranje.

6 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 6

20-6-2019 17:31:33


GEMEENTEINFORMATIE COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

WETHOUDER EN TWEEDE LOCO-BURGEMEESTER DE

De gemeenteraad heeft op 26 april 2018 vier wethouders

HEER N. VAN WOLFSWINKEL

gekozen die vervolgens zijn geĂŻnstalleerd. Samen met de

Taakvelden:

burgemeester vormen de wethouders het college van

Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, WABO-vergunningen,

burgemeester en wethouders oftewel het dagelijks bestuur

Grondzaken/grondexploitaties, Gebouwenbeheer

van de gemeente.

Projecten: Huisvesting arbeidsmigranten, Aanpak recreatieterreinen,

Het college bestaat uit:

Omgevingswet/Omgevingsvisie

burgemeester A.J. Kottelenberg

Vertegenwoordigingen:

wethouder J.W. Keuken MBA

Speerpuntenberaad Wonen Regio Rivierenland, plaats-

wethouder N. van Wolfswinkel

vervangend lid algemeen bestuur van Omgevingsdienst

wethouder W.E.A. van Dijkhuizen

Regio

wethouder S.H.R. van Someren

bestuur van AVRI

BURGEMEESTER DE HEER J. KOTTELENBERG

WETHOUDER EN DERDE LOCO-BURGEMEESTER

Taakvelden:

MEVROUW W.E.A. VAN DIJKHUIZEN

Rivierenland,

plaatsvervangend

lid

algemeen

Openbare orde en veiligheid, Brandweer, Algemeen

Taakvelden:

bestuurlijke

dienst-

Recreatie en toerisme, Sport, WMO, Volksgezondheid,

verlening/Klantcontactcentrum (KCC), Regionale samen-

Accommodatiebeleid, Kunst en cultuur, Speelruimtebeleid,

werking, Personeel en organisatie, Informatisering en auto-

Welzijnsbeleid (inclusief bibliotheekwerk en subsidie-

matisering (inclusief Documentaire Informatievoorziening

beleid), Participatiebeleid

(DIV) en gegevensbeheer), Facilitaire zaken, Juridische

Project:

zaken, Communicatie, Huisvesting

Veerhaven Ochten

Vertegenwoordigingen:

Vertegenwoordigingen:

Lid algemeen bestuur van Regio Rivierenland, lid algemeen

Lid algemeen bestuur van GGD Gelderland-Zuid, lid al-

bestuur van Regionaal Archief Rivierenland, lid algemeen

gemeen bestuur van Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal,

bestuur van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, plaatsver-

lid algemeen bestuur van Werkzaak Rivierenland, Speer-

vangend lid algemeen bestuur van Industrieschap Medel,

puntenberaad Recreatie en Toerisme Regio Rivierenland

aangelegenheden,

Gemeentelijke

plaatsvervangend lid algemeen bestuur GGD WETHOUDER EN VIERDE LOCO-BURGEMEESTER WETHOUDER EN EERSTE LOCO-BURGEMEESTER

DE HEER S.H.R. VAN SOMEREN

DE HEER J.W. KEUKEN

Taakvelden:

Taakvelden:

Economie, Mobiliteit/verkeer en vervoer, Milieu/duurzaam-

FinanciĂŤn, Gemeentelijke belastingen, Control, Onderwijs,

heid/klimaat, Beheer en onderhoud openbare ruimte,

Jeugdbeleid, Kinderopvang, Leerlingenvervoer, Archeologie,

Begraafplaatsen, Afvalinzameling, Handhaving

Monumenten, Waterveiligheid

Projecten:

Projecten:

Verbreding Rijnbrug, Rondweg Ochten

Dijkversterking, Ontwikkeling ABC, Rondweg Opheusden,

Vertegenwoordigingen:

Casterhoven

Lid algemeen bestuur Industrieschap Medel, lid algemeen

Vertegenwoordigingen:

bestuur Omgevingsdienst Regio Rivierenland, lid algemeen

Lid algemeen bestuur van Industrieschap Medel, Caster-

bestuur van AVRI, commanditair vennoot (CV) van Caster-

hoven: Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA),

hoven, Speerpuntenberaad Logistiek en Economie Regio

Speerpuntenberaad

Rivierenland, plaatsvervangend lid algemeen bestuur van

Agribusiness

Regio

Rivierenland,

plaatsvervangend lid algemeen bestuur van Regio Rivie-

Werkzaak

renland, plaatsvervangend lid algemeen bestuur van Regionaal Archief Rivierenland, plaatsvervangend lid algemeen

GEMEENTESECRETARIS

bestuur van Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal

DE HEER MR. G.S. (GERRIT) STAM Contact met burgemeester en wethouders Als u met de burgemeester, de wethouders of de gemeentesecretaris een gesprek wilt hebben, dan kunt u het bestuurssecretariaat bellen om een afspraak te maken via 14 0488.

7 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 7

20-6-2019 17:31:33


COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS De heer A.J. Kottelenberg Burgemeester

De heer G.S. Stam Gemeentesecretaris/ algemeen directeur

8

De heer J.W. Keuken Wethouder (SGP) en eerste loco-burgemeester

De heer N. van Wolfswinkel Wethouder (SGP) en tweede loco-burgemeester

Mevr. W.E.A. van Dijkhuizen Wethouder (CDA) en derde loco-burgemeester

De heer D.A. Waasdorp

De heer J. Eerbeek

De heer M. Jonkers

Bekend na 4 juli 2019

Fractievoorzitter (SGP)

(SGP)

(SGP)

(SGP)

De heer G.R. van Leeuwen

De heer J.G. Meijering

De heer G. Roseboom

De heer E.P. Arends

(SGP)

(SGP)

(SGP)

(SGP)

Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 8

De heer S.H.R. van Someren Wethouder (VVD) en vierde loco-burgemeester

20-6-2019 17:31:38


GEMEENTEINFORMATIE

De heer J.H.A.M. Woldberg

De heer A. Jansen

Mevr. S.A. Mathijssen

Fractievoorzitter (PvdA)

(PvdA)

(PvdA)

De heer K. van Hattum Fractievoorzitter (CU)

Mevr. G.R.F. Berends-Jansen Fractievoorzitter (GB)

Mevr. M.K. Gunther-van Eck

De heer E.C.A. de Bruine

De heer G.G. van der Lugt

(GB)

(GB)

Fractievoorzitter (CDA)

SAMENSTELLING GEMEENTERAAD De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente. De burgemeester is voorzitter De heer C.M. Hommerson

De heer P.A.C. van Essen

De heer N. van Andel

(CDA)

Fractievoorzitter (VVD)

(VVD)

van de gemeenteraad. De raadsgriffier ondersteunt de gemeenteraad op secretarieel, procesmatig en inhoudelijk gebied. De gemeenteraad heeft op 26 april 2018 vier wethouders benoemd. Samen met de burgemeester vormen de wethouders het college van burgemeester en wethouders oftewel het dagelijks bestuur van de gemeente.

De heer E. van der Neut Griffier

Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 9

Mevr. M.E. Roelofsen-Verwoert Raadsadviseur/plv.griffier

9 20-6-2019 17:31:43


Welstandscommissie

Voltallige commissie

De welstandscommissie beoordeelt (ver)bouwplannen.

In de voltallige welstandscommissie worden bouwplannen

De gemeente heeft de welstandsnota vastgesteld. In deze

besproken die niet zelfstandig (volgens de mandaatrege-

nota is bepaald dat bouwplannen beoordeeld moeten

ling) door de rayonarchitect afgehandeld kunnen worden.

worden door de welstandscommissie.

Ook deze vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis van Renkum in Oosterbeek.

Rayonarchitect

Tijdens deze vergadering zijn er naast de rayonarchitect

De vergaderingen met een afgevaardigde van de wel-

ook nog twee externe leden en een voorzitter aanwezig.

standscommissie (rayonarchitect) vinden plaats in het gemeentehuis van Neder-Betuwe.

De aanvragers worden automatisch door de gemeente

U kunt altijd de behandeling van uw bouwplan bijwonen,

uitgenodigd voor deze vergaderingen.

de vergadering van de welstandscommissie is openbaar.

De agenda van deze vergaderingen is in te zien op

Houdt u er wel rekening mee dat hier alleen om wel-

www.geldersgenootschap.nl onder vermelding van de

standsaspecten gaat.

gemeentenaam Neder-Betuwe.

Als het om een bouwplan gaat van een beschermd monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht,

Meer informatie

dan wordt altijd om advies van de welstandscommissie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Omgevings-

gevraagd.

dienst Rivierenland (ODR). De medewerkers van de ODR werken op afspraak. U kunt hen bereiken via (0344) 57 93 14 of info@odrivierenland.nl.

BEROEPSVERKEERSREGELAARS Voor al uw activiteiten zoals tentfeesten,

markten,

voetbalwed-

strijden en natuurlijk ook bedrijven die beroepsverkeersregelaars nodig hebben, staan wij voor u klaar met een professioneel team. Vraag gerust vrijblijvend een offerte aan. Dit kan via onze site of bel gerust naar (06) 50 97 40 54 Henk Roesink

10 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 10

20-6-2019 17:31:43


GEMEENTEINFORMATIE BRANDWEER

JEUGDBRANDWEER

Voor spoedgevallen: 112

'THE NEXT GENERATION FIREFIGHTERS’

Geen spoed, wel brandweer: (024) 35 55 555

De jeugdbrandweer bestaat uit jongens en meisjes in de

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid: (088) 457 50 00

leeftijd van 12 tot 18 jaar, met als belangrijkste doel:

Sinds 1 januari 2013 valt onze brandweer onder de Veilig-

Jongeren kennis te laten maken met de brandweer

Het bewustzijn en kennis te vergroten met betrekking

heidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). De brandweer in

tot brandbestrijding, het voorkomen van brand en

Neder-Betuwe heeft vier uitruklocaties: in Dodewaard,

hulpverlening

Kesteren, Ochten en Opheusden. De brandweerteams

De doorstroming naar de opleiding 'Manschap A' van

werken met bereikbaarheidsdiensten door 70 vrijwilligers.

de brandweer te bevorderen door een voorsprong in

De Officieren van Dienst werken samen met het korps

kennis en ervaring

van Tiel in een piket. De jeugdbrandweer is hierdoor te beschouwen als een Iedere kazerne heeft een tankautospuit (blusvoertuig)

‘kweekvijver’ waarin zowel theoretische als praktische

en een personeel-/materieelwagen. Daarnaast staat er

kennis wordt opgedaan.

in Ochten een haakarmvoertuig klaar om met schuim te

Wie meer wil weten over de jeugdbrandweer, kan

kunnen blussen. Daarnaast is er ook een actieve jeugd-

contact opnemen met Dick van Zetten (hoofdjeugdleider)

brandweer van 15 korpsleden met een eigen blusvoertuig.

via (06) 12 65 66 90. Nadere informatie kun je krijgen op de website van de Jeugdbrandweer Nederland.

Telefonische bereikbaarheid •

Alarmnummer 112 (alleen voor spoedeisende hulp)

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Geen spoed, wel brandweer: (024) 35 55 555

In de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (www.vrgz.nl) werken de hulpdiensten van de brandweer en ambulance-

Brandweergroepen in Neder-Betuwe

zorg en de zestien gemeenten samen om grootschalige

Omdat de organisatie geen 24-uurs diensten heeft, zijn

incidenten, rampen en crises te voorkomen, te bestrijden

onderstaande locaties beperkt bereikbaar. Teamleider van

en te beperken. De taken van de brandweer bestaan uit

de brandweer is de heer L. Demarteau.

risicobeheersing en incidentbestrijding.

Kazerne groep Dodewaard Oranjelaan 1b, 6669 AH Dodewaard,

Contactgegevens Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

T. (088) 45 75 750, groepsleider is G. Koenraads

Groenewoudseweg 275, 6524 TV Nijmegen

Kazerne groep Kesteren

Postbus 1120, 6501 BC Nijmegen

Vincent van Goghstraat 18,

T. (088) 457 50 00

4041 GG Kesteren,

I. www.vrgz.nl

T. (088) 45 75 730, groepsleider is H. van Binsbergen Kazerne groep Ochten Cuneraweg 4, 4051 CE Ochten, T. (088) 45 757 20, groepsleider is G. Hommerson Kazerne groep Opheusden Hamsestraat 24, 4043 LH Opheusden, T. (088) 45 75 740, groepsleider is J. van Wendel de Joode

11 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 11

20-6-2019 17:31:45


HET MELDEN VAN KLACHTEN EN SCHADE

KINDPAKKET NEDER-BETUWE

Avri voert het beheer van de openbare ruimte in de

IEDER KIND TELT MEE EN KAN MEEDOEN MET HET

gemeente uit. Hieronder vallen wandelparken, plantsoen-

KINDPAKKET NEDER-BETUWE

stroken in woonwijken, wandelgebieden, wegbermen,

Zwemles, schoolreisje, dagje uit, verjaardagsfeestje,

sloten en watergangen, vijvers en waterpartijen.

muziekles. Sport, babygym, fiets, laptop voor huiswerk, kleding en schoenen, allemaal zaken die u graag aan uw

MELDING DOEN

kind geeft. Maar soms zit het tegen en heeft u hiervoor

Heb je een melding of klacht over bijvoorbeeld kapot

geen geld. Vraag dan naar het Kindpakket Neder-Betuwe.

straatmeubilair, overlast van gemeentelijk groen, kapotte riolering of straatverlichting, zwerfafval of een losliggende

ZWEMLES VANAF 5 JAAR VIA KINDPAKKET

stoeptegel? Dan kun je die melding aan Avri doorgeven

NEDER-BETUWE

via (0345) 58 53 53 of melding@avri.nl.

Het is erg belangrijk dat je kind leert zwemmen. De lessen kunnen uit het Kindpakket worden betaald. Kinderen kun-

Als je een melding wilt maken, vragen hebt over gebreken

nen al vanaf 5 jaar via het Kindpakket op zwemles.

aan de openbare weg, riolering, ongediertebestrijding, openbare verlichting of openbare groen voorziening, kun

EEN LEUK VERJAARDAGSFEESTJE

je direct het Meldingsformulier klachten openbare ruimte

Jarig! Dan wil je natuurlijk graag slingers en iets lekkers

van Avri op de website www.nederbetuwe.nl invullen.

om uit te delen in de klas. En een feestje geven voor

Je kunt ook mailen naar melding@avri.nl.

vriendjes en vriendinnetjes en de meester of de juf. Het kan. Met het Kindpakket Neder-Betuwe. De jarige krijgt

Een calamiteitenmelding is er alleen voor zaken die

natuurlijk ook een verjaardagscadeau.

absoluut niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. Bijvoorbeeld een boom die bij harde wind dreigt te

KINDPAKKET NEDER-BETUWE: OOK VOOR DE

knappen, een plotseling ontstane schade aan de weg of

ALLERKLEINSTE KINDEREN

aan een gebouw die een levensgevaarlijke situatie ver-

Ouder-en-kindzwemmen, peutergym, kabouterhockey

oorzaakt. Ook dan kun je die melding aan Avri doorgeven

en tuimeljudo. Heel belangrijk voor de kleintjes om al heel

via (0345) 58 53 53.

jong te bewegen! Hebt u zelf geen geld om dit te kunnen betalen? Deze

........................................................................................................................

activiteiten voor de kleintjes zitten sinds 2019 ook in het Kindpakket Neder-Betuwe. De leeftijdsgrens is verlaagd

GROENSTROKEN, VERKOOP

van 4 naar 0 jaar. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is nu

Als uw perceel naast een openbare groenstrook ligt, kunt u

dus voor inwoners van 0 tot 18 jaar.

een verzoek bij de gemeente indienen die strook te kopen. VOOR WELKE KINDEREN IS HET KINDPAKKET Kijk voor meer informatie op de pagina over Project

NEDER-BETUWE?

Grondgebruik.

Wanneer maakt u als ouder of verzorger kans op het Kindpakket Neder-Betuwe?

MEER INFORMATIE Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het projectteam Grondgebruik van de afdeling Fysieke Pijler via het algemene telefoonnummer 14 0488. U kunt ook een e-mail sturen naar grondgebruik@nederbetuwe.nl.

- Als uw inkomen te laag is om zelf allerlei dingen voor uw kind te kunnen betalen. - Dat kan komen doordat u bijvoorbeeld geen werk hebt en van een uitkering moet rondkomen. - Of omdat u door omstandigheden hoge kosten hebt. - Of er zijn misschien schulden. - Misschien hebt u wel werk maar is het inkomen laag. - Misschien bent u zzp’er maar zit u een tijdje zonder klussen. Het kan door van alles en nog wat komen dat u aan uw kind niet kunt geven wat nodig is om op een fijne manier op te groeien. Terwijl die dingen heel belangrijk zijn voor uw kind, ook voor later. En daarom is er het Kindpakket Neder-Betuwe.

12 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 12

20-6-2019 17:31:46


GEMEENTEINFORMATIE WANNEER KUN JE NAAR HET KINDPAKKET

DOUCHESTOEL AANSCHAFFEN

NEDER-BETUWE VRAGEN?

Welzijn Rivierstroom raadt inwoners aan een dou-

Eén keer per jaar kan voor een kind naar het Kindpakket

chestoel aan te schaffen als ze er moeite mee hebben

Neder-Betuwe worden gevraagd. Het maakt niet uit in

om lang te blijven staan.

welke maand, het kan het hele jaar door.

Vrijwilligers van Welzijn Rivierstroom horen vaak dat mensen geen douchestoel willen aanschaffen: 'want dan

VERTEL HET VERDER

voel ik me zo oud!'.

Kent u een gezin waarvan een of meer kinderen mis-

Welzijn Rivierstroom vindt het belangrijk dat inwoners

schien in aanmerking komen voor het Kindpakket Neder-

beseffen dat het gebruik van een douchestoel de kans om

Betuwe? Geef ze de tip dat dit Kindpakket er is.

te vallen vermindert. Veel 65-plussers vallen in huis en er zijn diverse mogelijkheden om dit risico te verminderen.

Veel gezinnen die moeite hebben om rond te komen,

Een goede douchestoel is tegenwoordig op veel plekken

lopen hier niet mee te koop en vinden het misschien

aan te schaffen. Het is juist erg prettig om zo’n hulpmid-

moeilijk om naar het Kindpakket te vragen. Dat is jammer

del te gebruiken, omdat het gemakkelijker wordt om te

want het is er juist voor hun kinderen die er veel plezier

douchen.

van kunnen hebben. Bijvoorbeeld omdat ze dan wél mee

Inwoners in Neder-Betuwe die hulp willen bij het aan-

kunnen met een schoolreisje of dat ze wél die muziek-

schaffen van een douchestoel kunnen contact opne-

lessen kunnen volgen. Op die manier groeien ze plezie-

men met Welzijn Rivierstroom door te mailen naar

riger en ook evenwichtiger op. Dat geeft hen ook later

folkertkooistra@welzijnrivierstroom.nl of te bellen naar

meer kansen.

(0344) 60 23 37. Vrijwilligers van de Stichting Welzijns Activiteiten Neder-Betuwe kunnen dan helpen met informatie over het aanschaffen van een douchestoel. Inwoners kunnen ook zelf kijken op www.mijnhuisopmaat.nl voor een uitgebreide woningtest waarin ook de douchestoel aan bod komt. ........................................................................................................................ VRIJWILLIGERSORGANISATIES NEDER-BETUWE Ontvang advies over de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vrijwilligersorganisaties in Neder-Betuwe kunnen een adviesgesprek aanvragen bij Welzijn Rivierstroom over de

KINDPAKKET NEDER-BETUWE: SAMENWERKING

nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming

MET DRIE PARTIJEN

(AVG). Op 25 mei 2018 gaat deze nieuwe wet in en zijn

Voor het Kindpakket Neder-Betuwe werkt de gemeente

ook vrijwilligersorganisaties verplicht te registreren welke

met drie partijen samen: het Jeugdfonds Sport & Cultuur,

informatie van personen ze verzamelen en hoe ze dat be-

Stichting Leergeld Westbetuwe en Stichting Stop Kinder-

waren. Vrijwilligersorganisaties die dit niet doen kunnen

armoede.

hoge boetes krijgen. Het doel van deze nieuwe wet is het

Deze samenwerkingsovereenkomst en de manier van

voorkomen dat informatie van andere mensen op straat

werken zijn zo ingericht dat ze voldoen aan de regels van

komt te liggen. Dat kan steeds makkelijker gebeuren nu

de Algemene Verordening Gegevensbescherming

er meer informatie gedigitaliseerd is. Welzijn Rivierstroom ondersteunt organisaties met een adviesgesprek en

Joris “Hoe het werkt? Er wordt geen geld uitbetaald. Maar

helpt ze op weg om dit goed te regelen. Bel voor meer

ik kan na een gesprek met u allerlei zaken regelen voor

informatie of een adviesgesprek met Folkert Kooistra op

uw kind. Bijvoorbeeld een goede fiets, spullen voor een

(06) 19 54 41 60 of mail naar

verjaardagsfeestje, zwemles, sportcontributie, een laptop

folkertkooistra@welzijnrivierstroom.nl.

voor school of muziekles.” Vragen over het Kindpakket? Bel met Joris Maier. Tel. 06 – 48 07 25 63. Een mailtje sturen kan ook: kindpakketnederbetuwe@gmail.com

13 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 13

20-6-2019 17:31:47


IK WORD GEK VAN DIE BUREN!

BURGERNET WERKT!

Gelukkig kun je tegenwoordig vragen om buurtbemiddeling.

Samenwerken met gemeente en politie aan veiligheid in uw buurt. Hoe meer mensen aan Burgernet deelnemen,

Ik word gek van die harde muziek bij de buren!

hoe groter de kans dat een verdacht of vermist persoon

De hond van onze buren blaft de hele dag...

wordt opgespoord.

Waarom parkeren ze hun auto altijd bij ons op de stoep?

Meld u vandaag nog aan via ww.burgernet.nl.

Buurtbemiddeling helpt buren om conflicten als deze

Hoe werkt Burgernet? Wanneer u deelnemer bent, ont-

op te lossen. Getrainde vrijwilligers, de buurtbe-

vangt u een spraak- of sms-bericht met het verzoek in

middelaars, luisteren naar het verhaal van

uw buurt uit te kijken naar een persoon of voertuig. Heeft

beide partijen. Ze geven zelf geen oor-

u informatie dan kunt u rechtstreeks met de meldkamer

deel. Buurtbemiddelaars begeleiden

bellen via het gratis Burgernetnummer (0800) 00 11.

het contact tussen u en uw buren. Ze proberen de partijen weer aan

Burgernet wordt ingezet bij bijvoorbeeld:

de praat te krijgen en hen zelf een

• diefstal of inbraak

oplossing te laten bedenken. Een

• doorrijden na een aanrijding

oplossing die voor beide partijen

• beroving

aanvaardbaar is. Zo is de kans kleiner

• vermiste personen

dat een probleem zich in de toekomst opnieuw voordoet.

In sommige gemeenten maakt Burgernet gebruik van e-mail om u te informeren over een verdachte of on-

Wanneer? Voor de inschakeling van buurtbemiddeling kun je denken

veilige situatie, of om te vragen of u iets gezien heeft in uw buurt.

aan geluidsoverlast, overlast door huisdieren, problemen met de erfafscheiding, rommel in het trappenhuis en meer van dat soort zaken. Voor overlastsituaties waarbij sprake is van buitensporige agressie of alcohol- en drugsproblemen moet je contact opnemen met de politie. Hoe werkt het? Je neemt contact op met buurtbemiddeling en legt uit wat er aan de hand is. Dat kan via de telefoon: (0345) 51 52 27 of bijvoorbeeld via buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl. Als het conflict bemiddelbaar is, dan vormt de coördinator een team van twee vrijwillige bemiddelaars, die bij je langskomen om naar jouw verhaal te luisteren. Daarna leggen zij contact met de buren met wie je de overlast wilt bespreken. Als beide partijen daarmee instemmen, dan maken de bemiddelaars een afspraak voor een gesprek tussen jou en je buren. Dit vindt plaats op neutraal terrein en onder begeleiding van de bemiddelaars, die het gesprek afsluiten met (schriftelijke) afspraken. Gratis De bemiddeling is gratis. Het is goed te weten dat buurtbemiddelaars geen partij trekken en ook geen oordeel geven. Iedere bemiddelaar heeft een goede training gevolgd en doet dit werk vrijwillig. Deelname aan bemiddeling gebeurt ook op vrijwillige basis. Iedereen werkt toe naar afspraken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Bovendien zijn bemiddelingsgesprekken en -afspraken strikt vertrouwelijk.

14 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 14

20-6-2019 17:31:48


GEMEENTEINFORMATIE

VAARSCHEMA

DRUTEN-DODEWAARD 2019

INFORMATIE: 1. Maximum: 24 passagiers. Dit voetveer heet D’n Overkant en wordt geëxploiteerd door

2. Betreden en gebruik loopbrug, steiger

Uit®waarde in samenwerking met de gemeenten Druten en

en voetveer zijn voor eigen risico.

Neder-Betuwe. Het vaart sinds 2000 over de Waal. Het maxi-

3. Oevervoorzieningen en voetveer zijn

mum aantal passagiers per overtocht is 24.

niet ingericht voor het gebruik met scootmobiel, rolstoel, scooter en

Het vaarschema ziet er als volgt uit:

bromfiets. 4. Voetveer alleen betreden of verlaten

Juni

dagelijks: 15 t/m 30

Juli

dagelijks: 1 t/m 31

5. Aanwijzingen gegeven door de

Augustus

dagelijks: 1 t/m 31

bemanning dienen te worden

September

dagelijks: 1 t/m 15,

opgevolgd.

za. 21 en zo. 22, za. 28 en zo. 29

op aanwijzing van de bemanning.

6. Passagiers, die het voetveer verlaten hebben voorrang.

Telefoonnummer (06) 30 28 34 89

7. Uit®waarde aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

VAARTIJDEN

8. Vaarschema en -tijden: onder

Eerste afvaart 10.00 uur vanaf Druten Laatste afvaart vanaf Druten 17.30 uur vanaf Dodewaard 17.45 uur

voorbehoud. 9. Voor stremmingen zie: www.uiterwaarde.nl of http://twitter.com#voetveren.

TARIEVEN PER OVERTOCHT Voetgangers

€ 1,00, 10-rittenkaart € 8,00

Deze veerverbinding over de Waal tussen

Fietsers

€ 1,50, 10-rittenkaart € 12,00

Druten en Dodewaard wordt verzorgd

Kinderen t/m 12 jaar en onder begeleiding zijn gratis

door Uit®waarde in opdracht van de ge-

(max. 2 per betalende begeleider).

meenten Druten en Neder-Betuwe en in samenwerking met vrijwilligers.

15 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 15

20-6-2019 17:31:49


Kraamzorg

Betuwe & Gelderse Vallei

Nedereindsestraat 30b 4041 XG Kesteren Tel. 0488 - 482151 Fax. 0488 - 483939 Internet: www.bgvallei.nl E-mail: info@bgvallei.nl

DĂĄĂĄrom kies je voor

Kraamzorg Betuwe & Gelderse Vallei! • • • • •

Persoonlijke aandacht voor moeder en kind. Een kraamverzorgende per gezin. Gratis gebruik elektrische borstkolf en persoonlijke set. Flexibele kleinschalige organisatie. Goede contacten met de verloskundige in de regio.

Onz e sc ore land elijk ond erzo klan ek ttev rede nhe id:

9,2

Sinds 1990 een vertrouwd adres in de regio voor een onvergetelijke kraamperiode

 Â? Â?  Â? Â? Â?Â?  ­ Â?€Â?€‚ ƒ „ …†  Â€Â‚ …‡‡ ˆ Â…Â… €… ‰ ÂŠ Â?  ÂŠ Â? Â

ro

apa s & T

•

n

•

•B

is

t

AVONDJE GEZELLIGHEID? •Ke ste

r

e

LUNCH - BORRELEN - DINER - TAPAS SMAKELIJK SAMENZIJN! Geopend van woensdag t/m zondag van 11.00 - 23.00 uur. Dorpsplein 6 • 4041 GH Kesteren • 0488 - 481 271 • info@ambtshuis.nl • www.ambtshuis.nl

Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 16

20-6-2019 17:31:50


VOETBALCLUB

VOETBALVERENIGING KESTEREN TOE AAN NIEUWE ACCOMMODATIE Antoine maakt direct een statement. ‘Ons doel is de voetbalsport zo competitief mogelijk te bedrijven met de middelen die ons ter beschikking staan. Voetbal voor en door Kesteren, waarbij iedereen de kans moet krijgen om te kunnen voetballen en daarvan te genieten. Voor heel wat mensen rond de vereniging zijn de wedstrijden het wekelijks uitje.’ GEEN BETAALDE SPELERS Het eerste team van de v.v. Kesteren voetbalt in de 4e klasse. ‘De spelers betalen gewoon contributie en van het sponsorgeld kopen we kleding of doen we aan teambuilding.’ Antoine van Veenendaal zegt met nadruk dat spelers niet worden betaald. ‘Bij verschillende amateurclubs in de regio die de spelers betalen zijn er daarom problemen. Bij ons gaat het om de pure sport. Wij zijn blij met onze onmisbare sponsors, maar het is niet goed dat je als club daarvan afhankelijk bent en dat ze het als het ware voor het zeggen hebben. Dan verlies je het contact met de leden en dat is een slechte zaak. Bij v.v. Kesteren is het anders. Daar bepalen de leden wat er gebeurt. Het betalen van spelers past niet bij ons.’ SUPPORTERS UIT DE REGIO

ANTOINE VAN VEENENDAAL IS AL DRIE JAAR VOORZITTER VAN DE VOETBALVERENIGING KESTEREN. EIGENLIJK WAS HET ZIJN BEDOELING OM ALS BESTUURSLID AAN DE SLAG TE GAAN, MAAR HET BESTUUR GAF HEM DE VOORZITTERSHAMER IN DE HAND. ‘ER GAAT WEL VEEL TIJD IN ZITTEN, MAAR IK DOE HET MET PLEZIER.’

Kesteren is niet alleen aantrekkelijk voor de inwoners van Kesteren, want door de fantastische sfeer heeft de voetbalclub ook supporters uit Lienden, Opheus-

RECHT OP DERDE VELD

den en Ochten. Die komen voor de pure sport en

De voorzitter zegt dat v.v. Kesteren op basis van het

voor de gezelligheid in de kantine.

huidige aantal leden al recht heeft op een derde veld. ‘We zijn hierover in overleg met de gemeente. In feite ligt

ZORGEN OVER ACCOMMODATIE

dat al in een visie van 2009 vast. De woningbouw rond

De accommodatie baart Antoine van Veenendaal wel

ons sportpark heeft het er niet gemakkelijker op gemaakt,

zorgen. ‘De basis van de kantine is een oude kleuterschool

maar mogelijk dat we dit door een herindeling van het park

waar wij een muur omheen hebben gezet. Maar het

kunnen oplossen. Of natuurlijk door een nieuwe locatie.

gebouw is niet geïsoleerd, asbestverdacht en voldoet

Want de voetbal groeit, maar de korfbal groeit ook.’

niet aan de eisen van deze tijd. Bovendien groeit de vereniging

maar

door en onze verwachting is dat die groei door de omvangrijke

uitbrei-

dingsplannen

van

het dorp Kesteren ook in de toekomst flink zal doorzetten.’

Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 17

ONS DOEL:

voetbalsport ZO COMPETITIEF

te bedrijven MET BEPAALDE MIDDELEN

STIP OP DE HORIZON Antoine van Veenendaal wil met de gemeente NederBetuwe een stip op de horizon plaatsen en de gelden voor bijvoorbeeld de renovatie van het hoofdveld, de asbestsanering en meer van dat soort zaken bij elkaar vegen, met als doel een nieuwe accommodatie. 'We staan open voor een andere locatie, maar ook op de huidige locatie is dit mogelijk.'

KESTEREN - 17 20-6-2019 17:31:51


DANISH DESIGN | BOCCIA | TOMMY HILFIGER | FJORY | CLIC | ESPRIT | SWISS MILITARY HANOWA JACOB JENSEN | PRISMA | SILK | KOBU PARELS | ALLIANCE TROUWRINGEN | CORINI TROUWRINGEN

Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 18

20-6-2019 17:31:52


IJSPRET

IJSBAAN IN COMBINATIE MET WINTERWONDERLAND IN OCHTEN? Het is nu nog een vraag, maar er wordt achter de schermen keihard gewerkt aan de realisatie van een heuse kunstijsbaan in de speeltuin aan De Hoef in Ochten. Vorig jaar was er drie weken ijsfeest in Opheusden, het jaar ervoor in Kesteren en een initiatiefgroep heeft het plan dit jaar Ochten te verrassen. De initiatiefgroep bestaat uit Gert v.d. Kolk, Gerrit Louter, Johan den Hartog, AndrĂŠ van de Pol (ijsbaan Kesteren en Opheusden) en Ton Keuken (ijsbaan Opheusden). Contactpersoon is Gert v.d. Kolk, tel. 0620042580. Het is tevens de bedoeling dat tijdens het ijsfeest ook Winterwonderland op het terrein zal worden gehouden. Het idee is om dat op een vrijdag en een zaterdag te doen. Om zoveel mogelijk rekening met elkaar te houden, zullen de uitgewerkte plannen tezijnertijd onder meer aan de buurt worden gepresenteerd. Zo is dat ook in Kesteren en Opheusden gebeurd en dat heeft voor veel draagvlak gezorgd. Vanzelfsprekend is er voor het plan veel geld nodig. Hiervoor zal een beroep worden gedaan op een speciaal potje bij de gemeente voor bewegen voor jong en oud en Ton Keuken zal als fondsenwerver het lokale bedrijfsleven benaderen. De komende tijd zullen de ontwikkelingen via de media/social media worden gedeeld. Voor de opening van het evenement zal er een speciale ijsbaankrant verschijnen met alle details en activiteiten.

OCHTEN - 19 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 19

20-6-2019 17:31:55


BOUW- EN KEUKENCENTRUM

Keukens

Badkamers

NU! Diverse f sihotwrohomo keukens

Ne udt Nederland warm

NIEUW!

Nefit Easy

Achterstraat 55 4054 MS Echteld Telefoon (0344) 64 12 56 Fax (0344) 64 40 34 www.garagedegreef.nl

Wand- en vloertegels

Bouwmaterialen

ZIJN TIJDENS DE BOUWVAK GEOPEND deWIJslimste thermostaat Rijnbandijk 117 Opheusden | T. 0488 - 44 13 34 | M. 06 - 20 36 88 14 Openingstijden: ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur | za 8.00 - 16.00 uur

WWW.ADRIAANVERWOERT.NL

NIEUW!

Ne f it houdt Nede rland war m

Nefit Easy de slimste thermostaat

Hoe simpel kan het zijn?

Maak kennis met Nefit Easy. Neem vrijblijve

Verwarmen zoals u het wilt Makkelijk te bedienen, altijd en overal met handige app Zelflerend en service op afstand mogelijk Maak kennis met Nefit Easy. Neem vrijblijvend contact met ons op: Hoe simpel kan het zijn? De ideale hulp om energie te besparen Verwarmen zoals u het wilt Zonder contract abonnementskosten Makkelijk te bedienen, altijd enof overal met handige app Zelflerend en service op afstand mogelijk De ideale hulp om energie te besparen Zonder contract of abonnementskosten

Dalwagenseweg 2 | 4043 MX Opheusden Tel (0488) 44 13 74

www.roelofsen-installatie.nl

Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 20

20-6-2019 17:31:57


ORANJE LINTJES

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN

Joke Brouwer-Baars (54) uit Echteld is onderscheiden omdat zij zich al ruim 25 jaar als vrijwilliger inzet voor de Hervormde gemeente/PKN in Echteld. Eerst als ouderling en daarna als secretaris van het college van kerkrentmeesters. Ook verzorgt zij de ledenadministratie en

OP VRIJDAG 26 APRIL 2019 HEEFT BURGEMEESTER A.J. KOTTELENBERG VAN DE GEMEENTE NEDER-BETUWE AAN VIJF PERSONEN DE VERSIERSELEN UITGEREIKT DIE BEHOREN BIJ DE ONDERSCHEIDING ‘LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU’.

verricht hand- en spandiensten voor de creatieve club die materialen maakt voor goede doelen. Zij is secretaris van Oranjevereniging Echteld en penningmeester van

Bram Florissen (57) uit Opheusden kreeg een lintje

vereniging ‘Vrouwen van Nu’. Zij was eveneens vele jaren

voor decennialange vrijwillige inzet binnen het bestuur

mantelzorger voor haar buurvrouw.

van zangvereniging Con Amore in Opheusden, eerst als penningmeester en later als voorzitter. Evenzo bij zwem-

Louis Gerritsen (75) uit Kesteren is al meer dan 35 jaar

vereniging Wageningse Watervrienden, waar hij lesgeeft.

vrijwilliger bij de kerkelijke gemeente De Voorhof (PKN)

Ook is hij lid van het Comité 4/5 mei/Oranjevereniging

in Kesteren. Hij is er organist, zorgt voor de techniek op

Opheusden. Een aantal jaren was hij betrokken bij Dorps-

vele fronten en voor de automatisering en is vrijwilliger in

tafel Opheusden en sinds een aantal jaren medeorganisa-

diverse werkgroepen. In zijn werkzame leven bij de DELM

tor en marktmeester van de jaarmarkt in deze plaats.

te Rhenen dirigeerde en begeleidde hij als vrijwilliger het zangkoor.

Willem Budding (53) uit Lienden is onderscheiden omdat hij al meer dan 30 jaar vrijwilliger is bij de Korfbal-

Frits van Beem (73) uit Ochten is ruim 45 jaar als secretaris

vereniging Kesteren. Eerst als jeugdtrainer en daarna

van Duivenvereniging Nooitgedacht in Ochten, waarvan

tot op heden bestuurslid, lid van diverse commissies en

hij 50 jaar lid is. Hij is de drijvende kracht achter de vereni-

leider tijdens het jaarlijkse jeugdkamp. Hij is mede-

ging, organiseert tentoonstellingen en andere activiteiten,

beheerder van de afdeling Korfbal in de verenigingshal De

verzorgt de administratie, regelt de hokcontroles en is

Leede te Kesteren en voorzitter van jeugdsoos Marquee

afgevaardigde bij kring- en regiobijeenkomsten.

in Kesteren.

NEDER-BETUWE - 21 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 21

20-6-2019 17:31:57


V.D. BIJL & HEIERMAN B.V NEEMT OPENBAAR GROEN AAN

TOONAANGEVEND IN DE BUITENINRICHTING

V.D. BIJL & HEIERMAN B.V. IN OPHEUSDEN HEEFT VAN AVRI HET ONDERHOUD GROEN IN DE GEMEENTE NEDER-BETUWE AANGENOMEN. EEN VERBETERING VOOR INWONERS, AANGEZIEN IN HET VERLEDEN BEWEZEN IS DAT DE AANPAK VAN DIT BEDRIJF EEN GARANTIE IS VOOR EEN LEEFBARE OMGEVING. ‘HET OPENBAAR GROEN MOET ER REPRESENTATIEF UITZIEN’, ZEGT ANDRIES HEIERMAN, ‘EN DAARVOOR ZETTEN WE GRAAG EEN STAPJE MEER. WAT DAT BETREFT ZIJN WE IN DE REGIO GEEN ONBEKENDE.’

Van de Bijl & Heierman is een toonaangevende onderneming op het gebied van de buiteninrichting in Nederland. Het bedrijf heeft vestigingen in Opheusden, Brouwershaven, Stolwijk en Roermond. Groen onderhoud, bestratingen, onderhoud bij sportaccommodaties en vakantieparken, NS-stations, talrijke scholen en andere objecten zijn er in vertrouwde handen. Duurzaamheid in de uitvoering is haar visie. Zo wordt er op het terrein van de Radboud universiteit in Nijmegen bijna volledig elektrisch gewerkt. Sensoren geven hier aan wanneer de prullenbakken vol zitten en dit bespaard tijd en geld. Maar er is meer, met het zogenaamde sinusbeheer* worden flora en fauna zoveel mogelijk gespaard. NEDER-BETUWE ALS VISITEKAARTJE In de Betuwe is de aannemer werkzaam in de gemeenten Buren, Overbetuwe en Geldermalsen en heeft hij tevens het onderhoud van het bedrijvenpark Medel in Tiel in portefeuille. Door middel van een goed plan van aanpak kan Van de Bijl & Heierman bv. nu ook Gemeente Neder-Betuwe weer rekenen als één van haar opdrachtgevers. ‘Wij vinden dat de openbare ruimte in je thuisgemeente er goed uit moet zien’, zegt Andries Heierman. ‘Het moet een visitekaartje zijn.’ TALRIJKE WERKZAAMHEDEN In de gemeente behoren onder meer het maaien van gazons, het bijmaaien van obstakels, de onkruidbestrijding van verhardingen, het onderhoud

22 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 22

20-6-2019 17:32:00


OPENBAARGROEN van watergangen, het maaien van bermen en het onderhoud van begraafplaatsen tot de verantwoordelijkheid van deze sterk groeiende onderneming. Daarnaast schrijft Van de Bijl & Heierman in op bestekken van de gemeente Neder-Betuwe, zoals bijvoorbeeld de bermversteviging van de Rijnbandijk en de bestratingen en tegelpaden aan de Parallelweg in Opheusden. GLADHEIDSBESTRIJDING Voor de AVRI verzorgt Van de Bijl & Heierman eveneens de gladheidsbestrijding. Deze dienst verleent zij ook bij bedrijfsterreinen, winkels, kerken, scholen en andere locaties. LOKALE EVENEMENTEN En zijn er lokale evenementen? Dan steekt Van de Bijl & Heierman graag de helpende hand toe door middel van sponsoring.

*SINUSBEHEER Sinusbeheer is een speciale manier van het toepassen van gefaseerd maaibeheer, waardoor je enorm veel variatie creëert op een kleiner of groter stuk gazon. Goed voor vlinders, bijen, vogels en wat dies meer zij.

'WIJ VINDEN:

openbare ruimte IN JE THUISGEMEENTE MOET ER GOED

uitzien'

V.D. BIJL & HEIERMAN B.V. LAKEMONDSESTRAAT 13B 4043 JC OPHEUSDEN T. (0488) 44 30 93 E. INFO@VDBH.NL I. WWW.VDBH.NL

OPHEUSDEN - 23 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 23

20-6-2019 17:32:03


edierte? g n o n a v 9 Last 3 43 58 6

Bel: 06 - 5

Laarweg 74 | 6721 DG, Bennekom 06 - 53 43 58 69 | 0318 - 43 00 96 info@jollieongedierte.nL www.jollieongedierte.nl

We drukken zelfs uw kosten folders boeken

briefpapier

jaarverslagen manuals presentatiemappen yers

visitekaarten

scripties 100.000 stuks

schrijfblokken 2 stuks

brochures

enveloppen

magazines

familiedrukwerk

maar in print zijn we ook scherp . . . . R&H A5_ADV_Liggend.indd 1

Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 24

Matensestraat 62 A 6669 CJ Dodewaard T (0488) 48 32 33 F (0488) 48 22 68 info@rhdruk.nl www.rhdruk.nl

25-3-2017 12:16:37

20-6-2019 17:32:04


LOKALEPOLITIEK

NIELS VAN DIJKEN EN ZIJN KEUS VOOR DE CHRISTENUNIE Niels raakte al op jonge leeftijd geïnteresseerd in de politiek en kwam tijdens een stage in aanraking met de lokale politiek in Neder-Betuwe. Al snel kwam hij in contact met de lokale fractie van de ChristenUnie. De partij die op dat moment het beste aansloot bij zijn ideeën. Niels ziet in de ChristenUnie een partij met een groot hart voor God, mensen en de schepping. Dit gevoel

werd

alleen

maar versterkt toen hij een tijdje meeliep bij de plaatselijke fractie. Niels

voelde

zich

al snel thuis bij de ChristenUnie en stelde zichzelf voor

de

beschikbaar gemeente-

raadsverkiezingen van 2018. Helaas voor hem kwam de ChristenUnie ondanks

een

NIELS KOMT OP VOOR DE

belangen

VAN MENSEN EN

het behoud

VAN DE SCHEPPING

forse

winst stemmen te kort voor een 2e zetel. Niels werd burgerraadslid en probeert zich in te zetten voor de inwoners van Neder-Betuwe. Vanuit zijn achtergrond zijn vooral thema’s als zorg, gezondheid, sport en klimaat onderwerpen die hij nauwgezet volgt en waarbij hij probeert in de discussies het geluid van de ChristenUnie door te laten klinken. Zo wil Niels opkomen voor de belangen van de mensen en het

NIELS VAN DIJKEN IS 22 JAAR, WOONT IN OPHEUSDEN EN IS SINDS 2017 BURGERRAADSLID VOOR DE CHRISTENUNIE. NAAST ZIJN POLITIEKE LEVEN VOLGT NIELS EEN PREMASTER BESTUURSKUNDE AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT EN IS HIJ ALS PARTTIME BELEIDSMEDEWERKER WERKZAAM BIJ DE GEMEENTE BUREN.

behoud van de schepping. De kleine fractie van de ChristenUnie zorgde ervoor dat Niels al snel veel verantwoordelijkheden kreeg. Verantwoordelijkheden die hij met veel plezier op zich neemt en waarvan hij hoopt dat deze in de toekomst alleen nog maar zullen toenemen wanneer hij zitting mag gaan nemen in de raad. Uitslagen van de laatste paar verkiezingen laten zien dat de partij lokaal behoorlijk in de lift zit. Niels hoopt dat de groei in de toekomst verder doorzet, zodat het sociaalchristelijke geluid meer en meer gehoord gaat worden in Neder-Betuwe.

OPHEUSDEN - 25 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 25

20-6-2019 17:32:07


Eethuis ‘De Veerstoep’ Eethuis de Veerstoep staat iedere dag, behoudens de maandag, 12 uur voor u klaar met onze kwaliteitsproducten. Op zonnige dagen is het, onder genot van een vers kopje koffie met warm appelgebak of een sorbet, heerlijk vertoeven op ons grote terras. En bij regenachtig weer bent u welkom in ons eethuis, waar u tevens kunt genieten van de scheepvaart en het polderpanorama! Tijdens feestdagen verzorgen wij graag uw koude schotels, warme hapjes e.d. Een greep uit ons assortiment: plateservice voor slechts 6 8.00 (keuze uit diverse menu’s) Kinderfeestjes • partijtjes enz.

KEGELAAR TRANSPORT BV Opheusden (0488) 44 14 95

AAR ELE J HET H NGD GEME DOOR IJS! T F O S

Veerstoep 1, Ochten Telefoon (0344) 64 24 91

Eethuis ‘De Veerstoep’

Correspondentieadres Jan Walravenstraat 47 6658 XC Beneden Leeuwen

zand-, grind en grondhandel / sloop- en grondwerken www.kegelaar.nl / info@kegelaar.nl Kerkstraat 7, 6669 DA Dodewaard - Telefoon +31 (0)488 - 417 272 - E-mail info@geurts.com - www.geurts.com

Nieuwbouw Verbouw

u t n u k r a a D Renovatie en! w u o b p o Restauratie Aanbouw

Broekdijk 26 4041 CV Kesteren Tel. (0488) 483235 info@bouwbedrijftornbroers.nl www.bouwbedrijftornbroers.nl

Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 26

20-6-2019 17:32:09


AFVAL

ZWERFAFVALBRIGADE VOOR IEDER DORP IN NEDER-BETUWE?

ALS HET AAN TIJL ESSENS LIGT WORDT IN ELK DORP IN NEDER-BETUWE EEN ZWERFAFVALBRIGADE ACTIEF. ESSENS IS PROJECTLEIDER ZWERFAFVAL VAN DE STICHTING LANDSCHAPSBEHEER GELDERLAND.

GEDRAGSVERANDERING NODIG Essens hoopt vooral op gedragsverandering, zodat het ruimen in de toekomst niet meer nodig is. ‘Maar dat heeft tijd nodig. De vrijwilligers zijn duidelijk al zo ver, maar het hangt natuurlijk ook af van het gedrag van andere bewoners en recreanten.’ Langs de wegen en rivieren liggen vooral blikjes, plastic flessen, verpakkingen van fastfoodrestaurants en veel meer. Maar je vindt er ook materialen die door nuts‘We beginnen in Opheusden, maar als blijkt dat er

bedrijven zijn achtergelaten. Die maken er hier en daar

ook in andere dorpen of gebieden enthousiast wordt

ook een potje van.

gereageerd, dan willen wij initiatieven graag ondersteunen. In het begin geef ik handvatten en stem ik af met GRATIS HULPMIDDELEN vrijwilligers en gemeente. Als het eenmaal loopt neemt Behoudens de gemeente, wordt het initiatief gesteund een vrijwilliger de coördinatie op zich. Die bestaat voor- door Stichting Welzijn Rivierstroom en Natuur en Milieu namelijk uit het enthousiasmeren van vrijwilligers en het Educatie-centrum Betuwe. In het Rivierengebied zijn er al opvangen van signalen die ook van belang zijn voor de zo’n twintig zwerfafvalbrigades actief. De Stichting Landgemeente. SLG blijft voor de lange termijn op de achter- schapsbeheer Gelderland wil het opruimen van zwerfgrond het aanspreekpunt.’

afval met nadruk stimuleren. ‘De vrijwilligers worden ook gefaciliteerd. Ze kunnen gratis hulpmiddelen krijgen als

GEZAMENLIJKE ACTIES

een grijper, handschoenen en zakken. Ook wordt het afval

Tijl Essens vindt het heel fijn dat er in de gemeente Neder- opgehaald.’ Aan de slag dus! Begin maar eens in je woonBetuwe al bewoners zijn die zo nu en dan individueel de omgeving. omgeving opschonen. ‘Dat mag iedereen zelf bepalen. Het is vrijblijvend. Het geeft echter een heel prettig Voor meer informatie kun je e-mailen met gevoel als er regelmatig gezamenlijke acties worden t.essens@landschapsbeheergelderland.nl. ondernomen, waardoor een groter gebied snel en op een positieve manier wordt aangepakt.’

NEDER-BETUWE - 27 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 27

20-6-2019 17:32:14


Wij staan voor u klaar! Bel voor advies en informatie: 06 222 175 15

Voor al uw zonwering en kozijnen

Nr 1 in kwaliteit en service! • • • • • • • • •

terrasoverkappingen terrasschermen verandazonwering uitvalschermen markiezen rolluiken screens horren kozijnen

JvdH_zonweringenkozijnen_adv_190x277mm.indd 1

Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 28

44 Ri-Straat 1 | Ochten | T 06 222 175 15 | I www.jvandenhatert.nl 6 dagen in de week kunt u bellen voor een afspraak, offerte, service of andere vragen. 30-04-19 15:27

20-6-2019 17:32:16


MUZIEKPROJECT

MUZIEKVERENIGING AMICITIA ZET IN OP DE JEUGD STIMULERENDE MUZIEKPROJECTEN OP SCHOOL DE HIEN Amicitia is een muziekvereniging met fanfareorkest, slagwerkgroep, samenspeelgroep van jeugdleden en een eigen jeugdopleiding. Een vereniging met een rijke historie vanaf 1903. LAAGDREMPELIG VOOR DE JEUGD ‘We moeten wel aan de weg timmeren’, zegt Fredie, ‘want ook bij ons slaat de vergrijzing toe. Daarom proberen wij de jeugd enthousiast te maken om met ons te musiceren. Heel laagdrempelig, want Amicitia stelt de instrumenten en lesboeken beschikbaar.’ OPROEP AAN OUD-LEDEN Tegelijkertijd roept de vereniging via Facebook oudleden op om hun hobby weer op te pakken. ‘Iedere laatste woensdag van de maand hebben we een open repetitieavond in de Noodschuur. Daar kan jong en

DE CHR. MUZIEKVERENIGING AMICITIA IN HIEN-DODEWAARD DOET ER ALLES AAN OM DE JEUGD PLEZIER TE LATEN BELEVEN IN HET SAMEN MUZIEK MAKEN. VANAF SEPTEMBER TOT DE KERST IN 2018 VERZORGDEN FREDIE HUISMAN (SAXOFOON), CONNIE WEGBRANS (BÜGEL EN HOORN) EN JAN VAN DER ZANDEN (SLAGWERK) EEN LEUK MUZIEKPROJECT OP DE CHR. BASISSCHOOL DE HIEN. ‘MET DE SCHOOL, DIE HEEL ENTHOUSIAST IS, HEBBEN WE AFGESPROKEN DAT WE DIT OM HET JAAR DOEN’, VERTELT ESTHER BREMER, DIE DE COÖRDINATIE VOOR HAAR REKENING NEEMT.

oud komen luisteren of mee komen doen. Want naast jongeren leiden we natuurlijk ook volwassenen op. Wie er een beetje gevoel bij wil krijgen mag er altijd tussen

SLAGWERKERS GEZOCHT

komen zitten en met de muziek meelezen. Dat stimuleert

De chr. muziekvereniging Amicitia telt op dit moment 35

je om zelf mee te gaan spelen.’

leden. Dat zijn er in het verleden meer geweest. ‘Vooral de

Esther ziet dat jongelui vaak afhaken als ze naar de

slagwerkers zijn dringend aan versterking toe’, zegt Esther.

middelbare school gaan. ‘Dat is bijna niet te combineren

‘Als we de straat op gaan hebben we er minstens drie

met de repetities, dat snap ik wel. Wanneer je eenmaal

nodig. Haakt er een af, dan kan het al niet meer doorgaan.’

van de muziekvereniging af bent, dan ga je later niet zo gauw meer terug. Daar willen we graag verandering in

DAAR ZAT MUZIEK IN!

brengen.’

Fredie kijkt nog met genoegen terug op de kerstviering van De Hien in december vorig jaar. ‘Zo’n 20 leerlingen hadden daarvoor tien weken lang met instrumenten van Amicitia enthousiast meegedaan aan de muzieklessen. Samen met ervaren muzikanten heeft het schoolorkest op de bewuste kerstavond twee nummers gespeeld. Daar zat werkelijk echt muziek in!’ Geïnteresseerd? De chr. muziekvereniging Amicitia heeft een bijzonder informatieve website. Kijk maar eens op www.amicitia-dodewaard.nl. Ook daarop staat de uitnodiging voor de open repetitieavond.

DODEWAARD - 29 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 29

20-6-2019 17:32:17


EEN BRIEFJE VAN OUDBURGEMEESTER KEES VEERHOEK WIJ VROEGEN AAN OUDBURGEMEESTER VEERHOEK OF HIJ OP ZIJN LAUWEREN AAN HET RUSTEN WAS. MAAR NEE, HOOR. HIJ SCHREEF ONS TERUG DAT HIJ HET ERG DRUK HEEFT. LEES MAAR MEE.

Na mijn intensieve tijd in Neder-Betuwe ben ik niet op mijn lauweren gaan rusten. Ik heb er niet voor gekozen om landelijke of provinciale functies te aanvaarden/ zoeken, maar om betekenis te kunnen hebben in mijn eigen leefomgeving. Zo help ik kosteloos inwoners en kleine ondernemers van het hele eiland die vast lopen bij de gemeente en geen geld hebben om dure adviesbureaus in te huren, als adviseur, veelal achter de schermen, soms als ombudsman. Daarbij ervaar ik soms onbegrip wat voortkomt uit gebrek aan wederzijds inlevingsvermogen en dan is het goed als je beide werelden kent. Vaak mondt het uit in geven en nemen en als het zo is, leg ik uit dat de gemeente gelijk heeft. Ook doe ik af en toe advieswerk op bestuurlijk en technisch gebied voor een grote lokale vastgoedstichting, die onafhankelijk is, maar aan de gemeente is gelieerd. Daarnaast ben ik voorzitter van de dorpsraad Burgh Haamstede, met vijf kernen, dat qua inwonertal, oppervlakte en 1,8 miljoen toeristische overnachtingen de grootste agglomeratie is van het eiland. De dorpsraden hebben een convenant afgesloten met de gemeente, die haar beleidsnota’s voorlegt ter advisering. Voor Burgh Haamstede geldt dat voor veel nota’s de gemeente advies moet vragen. Ook adviseren of verzoeken we de gemeente ongevraagd.

30 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 30

20-6-2019 17:32:19


INGESPREK

Op economisch/toeristische ontwikkeling trekken we nogal samen op met de ondernemersvereniging. Maar ook ontvang ik weer Sinterklaas aan de

Oosterschelde

jachthaven

van

Burgh

Haamstede, of organiseer met anderen de Hightea voor senioren en meer van dat soort zaken. Voor Burgh Haamstede wordt momenteel een dorps/gebiedsvisie

(economisch,

toeristisch,

maatschappelijk) ontwikkeld, waarbij de dorpsraad trekker is en ikzelf voorzitter. Het zal meerjarig uitmonden in enkele tientallen miljoenen aan investeringen in infrastructuur,

de Openbare ruimte, een forse

upgrading van twee winkelcentra, een transferium annex lokaal OV systeem, fietspadennetwerk,

een

Regiobasisschool,

voetbalaccommodatie

een

enzovoorts...

fusie waar-

door Burgh Haamstede weer de klassieke badplaats wordt met de allure van weleer, authentiek als voorheen. De gemeente Schouwen-Duiveland ondersteunt dit proces prima. Ook word ik zo nu en dan om commentaar gevraagd door Provinciale media over Provinciale vraagstukken. En ja sinds 1 mei ben ik voorzitter van het Streek- en Landbouwmuseum van SchouwenDuiveland, met de uitdaging om meer bezoekers te trekken. En, tenslotte, ben ik voorzitter van de Rotaryclub.

'WE DENKEN NOG

vaak TERUG AAN ONZE TIJD IN

de Betuwe'

Samen met Tineke leren wij het golfen en maken we samen lange wandelingen. We denken nog vaak terug aan onze tijd in de Betuwe, aan de bijdrage en de passie die we mochten leveren in het belang van de gemeenschap; maar het leven gaat verder hier aan de Zeeuwse kust, onder de vuurtoren in ons huis zo vlak bij het strand. Het ga u allen goed in Neder-Betuwe.

k e o h r e e V e k e n i Kees en T NEDER-BETUWE - 31 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 31

20-6-2019 17:32:20


KARENS KARENS KARENS

W O NIN G - EN P R O JECTSTO FFE R IN G

W O NIN G - EN P R O JECTSTO FFE R IN G

W O NIN G - EN P R O JECTSTO FFER IN G

VOOR AL UW VLOEREN EN RAAMBEKLEDING

NIEUWE VEENENDAALSEWEG 61 | 3911 MG RHENEN T. (0317) 35 81 49 | M. 06 25 15 15 34 E. INFO@KARENS-STOFFERING.NL | I. WWW.KARENS-STOFFERING.NL WOENSDAG 16.00 - 20.00 | VRIJDAG 15.00 - 20.00 | ZATERDAG 13.00 - 16.00 | OP AFSPRAAK. Tevens zijn wij telefonisch bereikbaar.

Kozijnen | Ramen | Deuren | Schuifpuien | Dakkapellen | Zonwering | Vouwwanden

Maatwerk is bij ons standaard Kozijnen van hout, kunststof of aluminium

Achterstraat 47, Echteld | Zandstraat 53-04, Beneden-Leeuwen | Tel. (0344) 64 25 30 | info@vangessel.nl

www.vangessel.nl

Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 32

20-6-2019 17:32:21


VRIJWILLIGERS

SV OLYMPIA IN OCHTEN HEEFT ZE NODIG: 'VRIJWILLIGERS MAKEN HET VERSCHIL!' Bij Olympia kun je gymmen, turnen, volleyballen en badmintonnen. En daar komt van alles bij kijken. Daar zijn veel vrijwilligers voor nodig. De vereniging is in de afgelopen jaren gegroeid in ledental en activiteiten. Een vaste groep vrijwilligers zet zich in voor veel taken binnen de vereniging. Deze vaste groep vrijwilligers komt helaas steeds meer onder druk te staan omdat er taken bijkomen en er natuurlijk ook vrijwilligers zijn die stoppen. Daarom is Olympia op zoek naar nieuwe vrijwilligers. SAMEN SPORTEN Volgens de website: ‘Olympia staat voor samen sporten, lage contributie en veel gezelligheid. Dit lukt tot nu toe heel goed. Dit is ook alleen mogelijk als we daar met elkaar aan blijven werken. Wilt u ons helpen om evenementen en toernooien te organiseren? Of de inkomsten uit sponsoring en papierinzameling te behouden? Of liggen uw kwaliteiten op een heel ander vlak en kunt u daarmee onze vereniging versterken?’ ONGEVEER 100 VRIJWILLIGERS

OVERAL WORDEN VRIJWILLIGERS GEVRAAGD. BIJ VERENIGINGEN, INSTELLINGEN, ORGANISATIES, KERKEN EN NOEM MAAR OP. BIJ ONZE SPEURTOCHT OP DIVERSE WEBSITES KWAMEN WE EEN GROTE VERSCHEIDENHEID AAN OPROEPEN TEGEN. MAAR DIE VAN SV OLYMPIA SPRONG ERUIT. DIE KRIJGT VAN DE REDACTIE VAN DE INFOGIDS DIT EREPLAATSJE VANWEGE DE TREFFENDE TITEL ‘VRIJWILLIGERS MAKEN HET VERSCHIL!’

De oproep gaat als volgt verder: ‘Graag willen we vers bloed toevoegen aan onze grote vrijwilligersgroep van ongeveer 100 mensen. Heeft u weinig tijd? Dat geeft niet. Niet alle klussen kosten veel tijd! Heeft u wat meer tijd en wilt u meehelpen de vereniging verder te ontwikkelen? Ook dan bent u van harte welkom. Uiteraard bepaalt u zelf hoeveel tijd en welke taak u wanneer op u neemt. Daar willen we het graag met u over hebben.’ WAT KUN JE DOEN? Olympia zoekt mensen voor de bar of in de kantine, hand- en spandiensten bij klussen in of rond de sporthal/kantine, hulp bij evenementen, het zoeken van sponsoren, activiteiten om inkomsten te genereren, het inzamelen van oud papier of kleine afvalstromen, het schrijven over activiteiten van SV Olympia voor de lokale kranten, het assisteren bij trainingen, beheer van de website, bestuurs- en commissietaken. Via het contactformulier op www.olympiaochten.nl kun je vragen stellen of je aanmelden als vrijwilliger. Doen!

OCHTEN - 33 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 33

20-6-2019 17:32:22


ONDERNEMER JOHAN DEN HARTOG HOUDT KERK HIEN IN STAND

OP ZONDAG 4 NOVEMBER 2018 VORIG VOND IN DE HERVORMDE KERK IN HIEN AAN DE WAALBANDIJK 95 IN DODEWAARD DE LAATSTE EREDIENST PLAATS. DE TOEN 86-JARIGE JAAP VAN SCHAIK, DIE MEER DAN VIJFTIG JAAR KOSTER WAS, DROEG DE KANSELBIJBEL HET GEBOUW UIT.

KOSTEN TE HOOG De kosten waren te hoog om zowel de kerk in Hien als Dodewaard in stand te houden. Dus was besloten om de kerk in Hien onder strikte voorwaarden te verkopen. De koper zou er niet van alles mee mogen doen, veel bestemmingen waren niet acceptabel. De Ochtense ondernemer Johan den Hartog volgde de ontwikkelingen en raakte geïnteresseerd in het gebouw. Een bijzonderheid in de onroerend goed portefeuille van de eigenaar van het bekende autobedrijf Hazet. BEHOUD KERKELIJKE ACTIVITEITEN ‘Ik kreeg de boodschap mee dat er gedacht werd aan het behoud van het gebouw voor kerkelijke activiteiten,

begrafenissen,

trouwerijen,

koor-

avonden en dergelijke. Met dit denkbeeld heb ik ook ingeschreven en is mijn bod geaccepteerd.’

34 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 34

20-6-2019 17:32:25


OUDEKERK

GEEN CONCRETE PLANNEN Johan den Hartog heeft nog geen concrete plannen. ‘De toren was bij de gemeente in onderhoud en daarmee ben ik overeengekomen dat wij dat erbij nemen. De begraafplaats blijft van de gemeente Neder-Betuwe, want er kan nog beperkt begraven worden.’ WEL IDEEËN ‘We hebben wel ideeën en daar zullen we de komende tijd ook aan werken. Haast hebben we niet. Er kan maar iets op het pad komen waarvoor het gebouw uitermate geschikt is. We zien het wel.’ RIJKE HISTORIE Wij beginnen de historische terugblik omstreeks 1840, toen de toestand van de kerken van Hien en Dodewaard zo slecht was dat men de kerken wilde afbreken om een nieuwe kerk te bouwen in het centrum van het dorp. Omdat daarvoor geen toestemming werd verleend, besloot men de kerk van Hien helemaal te herbouwen. Het schip van de Hiense kerk werd afgebroken en door het tegenwoordige gebouw met zijn driezijdig afgesloten koor vervangen. Door een ingemetselde steen in de muur van de kerk tussen de derde en vierde steunbeer aan de dijkzijde wordt dit bevestigd. Hierop staat vermeld: Herbouwd A° 1842. Voor de afbraak maakte Eyck van Zuylichem van de oude kerk een tekening (archief Rijksdienst voor monumentenzorg), waaruit blijkt,

ideeën,

WEL GEEN CONCRETE

plannen.

dat de muren uit onregelmatig materiaal waren opgebouwd en dat het schip aan iedere zijde door vier kleine rondboogvenstertjes was verlicht. Bij de herbouw van de kerk heeft men blijkbaar gebruik gemaakt van de restanten van het oude gebouw. Het onderste gedeelte van het schip en het koor is herbouwd op de oude fundamenten. Er is een duidelijk verschil te zien tussen de verschillende baksteensoorten die gebruikt zijn. Bij het onderste gedeelte tot een hoogte van 115 cm is duidelijk te zien dat er een ander formaat steen (26 x 6) is gebruikt dan het hogere gelegen metselwerk. Het schip heeft aan iedere zijde vijf steunberen. Ook de drie blinde koormuren worden door beren gesteund. De hele geschiedenis over de kerk is te vinden op www.hervormddodewaard.nl. Heel interessant om deze rijke historie te lezen.

DODEWAARD - 35 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 35

20-6-2019 17:32:28


Trivium

kwaliteit in onderwijs

CBS Rehoboth geeft ruimte aan hart, hoofd en handen!

De stichting Trivium een onderwijsorganisatie met 14 protestants-christelijke basisscholen in Zuid-Gelderland. Twee van deze scholen staan in de gemeente Neder – Betuwe.

Brede School CBS Het Kompas in Kesteren CBS Het Kompas staat voor een brede ontwikkeling van de leerlingen. Naast een stevige basis in de cognitieve ontwikkeling bieden wij ruimte aan ieder kind om zijn talenten te ontdekken.

We zijn een basisschool waar: • we werken met een leerplein voor de groepen 1 t/m 4 voor ontdekkend en onderzoekend leren en een leerplein voor de groepen 5 t/m 8 voor meerbegaafde leerlingen. • ICT een rol speelt in ons onderwijsleerproces. • we in onze school samenwerken met de peuterspeelgroep en de buitenschoolse opvang. Plataanstraat 12, 4051 GS Ochten T. 0344 - 64 13 73 I. www.rehobothschoolochten.nl

Joost van den Vondelstraat 1b, 4041 XJ Kesteren. Tel. 0488 - 48 18 54 www.kompaskesteren.nl

Samen spelen, samen leren, samen leven. • Wij zijn een vitale dorpsschool met een modern christelijke identiteit. • Onze school is overzichtelijk, ruim, met moderne faciliteiten en gelegen in een veilige buurt. • Ons team is enthousiast, zelfkritisch en professioneel, met een gedeelde visie en verantwoordelijkheid. • Wij werken bewust aan de ontwikkeling van vaardigheden die kinderen nodig hebben om actief deel te nemen in de maatschappij van morgen.

Het Palet geeft kleur aan talent Daltonschool Het Palet geeft kleur aan talent! Onze school werkt volgens de uitgangspunten van het Daltononderwijs. Het doel is de zelfwerkzaamheid en de onderlinge samenwerking van leerlingen te bevorderen. Daltononderwijs is een manier van werken waarbij het kind centraal staat. We hebben naast ons Daltononderwijs een talentvol onderwijsaanbod voor hoogbegaafden en kinderen met achterstanden.

Emmalaan 4, 6669 AR Dodewaard. Tel. 0488 - 41 12 26 www.dehien.nl

O.B.S. Het Palet - J. Catsstraat 2a - 4041 XV Kesteren - tel: 0488 - 48 13 98 www.paletkesteren.nl

De Panoven 29 | 4191 GW Geldermalsen | T. 085 - 27 34 660 E. info@stichtingfluvium.nl | I. www.fluvium.nl Fluvium openbaar onderwijs zorgt op 20 scholen in de gemeenten

Onze scholen in de gemeente Neder-Betuwe:

Neder- en West Betuwe (circa 2200 leerlingen) voor een leerzame en inspirerende omgeving. Wij bieden kwalitatief, innovatief, opbrengstgericht en gevarieerd openbaar onderwijs. Samen leren, werken en leven krijgt daarin alle aandacht om ieder talent optimaal te kunnen ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen

Dodewaard www.de-bellefleur.nl Tel: 0488 - 41 12 60

Echteld www.pwa-echteld.nl Tel: 0344 - 64 14 36

IJzendoorn www.isandraschool.nl Tel: 0344 - 64 12 35

dicht nabij hun woonomgeving goed onderwijs kunnen genieten. Zo goed als wij voor onze leerlingen zorgen, zo goed willen wij zijn voor onze professionals. Zij vormen de kern van onze onderwijskwaliteit. Wilt u werken bij Fluvium openbaar onderwijs? Mail dan naar: personeel@stichtingfluvium.nl

Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 36

Kesteren www.paletkesteren.nl Tel: 0488 - 48 13 98

Ochten www.houtkoperschool.nl Tel: 0344 - 64 14 16

Opheusden www.paletopheusden.nl Tel: 0488 - 44 14 51

20-6-2019 17:32:29


SPORTCOACH

IN BEWEGING MET DE BUURTSPORTCOACH

SAMEN BESPAREN 'Samen is Leuker is een beweeggroep voor kinderen die, zoals wij dat zeggen, om uiteenlopende redenen meer tijd, aandacht, structuur en sturing nodig hebben’, zegt buurtsportcoach Gerbert. ‘Iedereen kan op zijn of haar eigen niveau aan de spelletjes en de oefeningen meedoen. Om voldoende aandacht aan de kinderen te kunnen geven,

WAT DOET EEN BUURTSPORTCOACH VAN DE GEMEENTE NEDER-BETUWE ZOAL? DEZE VRAAG LEGGEN WE VOOR AAN GERBERT VAN BEMMEL, DIE WE TREFFEN IN HET CENTRUM VAN BEWEGEN IN DE REGIO: HEALTHCLUB JULIEN IN LIENDEN. WE HEBBEN HET OVER HET PROGRAMMA SAMEN IS LEUKER, (ge)ZIN IN FIT EN HET BEWEEGGROEPJE VAN DE ESPALIER IN KESTEREN.

houden we de groep bewust klein.’ De activiteiten vinden plaats in sporthal De Eng in Dodewaard. GOEDE BEGELEIDING SPORT- EN SPELOEFENINGEN

Waar nodig krijgen de kinderen ook begeleiding van een

Gerbert vertelt dat er van alles wordt gedaan. Voetbal,

diëtiste, jeugdverpleegkundige, sportinstructeur of een

hockey, trampolinespringen. Kortom, allerlei gevarieerde

kinderfysiotherapeut. Vanzelfsprekend spelen de huisarts

sport- en speloefeningen met veel ruimte voor eigen

en de ouders in deze keuzes een belangrijke rol.

inbreng van de deelnemers. Zo was het vorig jaar een keer zo warm dat er buiten een watergevecht werd georganiseerd.

ESPALIER

Op die manier houden de kinderen er plezier in en krijgen

In samenwerking met de Regionale Instelling voor

ze bovendien de broodnodige beweging. Samen is Leuker

Beschermde Woonvormen begeleidt Gerbert van Bemmel

is een programma van de gymnastiekvereniging DGV voor

eveneens een beweeggroepje bij Espalier, een christelijke

kinderen/jongeren van 7 t/m 18 jaar, elke donderdag van

locatie voor begeleid wonen in Kesteren. Daar wonen

17.00 - 18.00 uur.

mensen met een psychiatrische aandoening of beperking of een psychosociaal probleem die (tijdelijk) niet

(ge)ZIN IN FIT

zelfstandig kunnen wonen. Bewegen kan hen helpen

Het programma (ge)Zin in Fit is speciaal gericht op kinderen

beter te functioneren.

(4 t/m 12 jaar) met overgewicht én hun ouders. ‘Kinderen met overgewicht kunnen meestal minder goed meekomen

IDEE OF EEN VRAAG?

met sporten, worden soms gepest en hebben soms moeite

‘Voor iedereen is bewegen broodnodig’, besluit Gerbert.

met het kiezen van kleren’, zegt Gerbert. ‘Iemand die te zwaar

‘Je kunt voor elke doelgroep wat bedenken of de bestaande

is heeft meer kans op hart- en vaatziekten, suikerziekte en

activiteiten uitbouwen.'

gewrichtsproblemen. Daar proberen we wat aan te doen. Acht maanden lang werken we twee keer per week in

Heb je dus een idee of vraag, bel dan Gerbert, tel. 06 – 17 51

groepjes van maximaal 10 kinderen aan hun conditie, kracht,

34 11. E-mailen kan ook: gerbert@healthclubjulien.nl.

coördinatie, weerbaarheid en zelfvertrouwen.’ (ge)Zin in Fit wordt gegeven in sporthal De Eng in Dodewaard en sporthal De Linie in Ochten.

KESTEREN - 37 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 37

20-6-2019 17:32:30


Investeer op uw eigen formaat

Bedrijvenpark Medel ligt niet alleen aangenaam centraal in Nederland, een bedrijfslocatie op dit eigentijdse bedrijvenpark is ook economisch een verstandige investering. De grote logistieke spelers zijn hier gevestigd en onderstrepen de unieke bereikbaarheid en het uitstekende zakelijke klimaat. Het park biedt gevarieerde en rendabele kavels van 2000 m2 tot 20 hectare in een groene, duurzame en veilige werkomgeving. Omstandigheden

Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 38

die uw bedrijvigheid succesvol maken en uw investering waardevast. Kies slim voor flexibele groeiruimte, innovatieve service en eigentijds parkmanagement. Benieuwd naar alle mogelijkheden? Kijk op www.medel.nl of bel Monique Spijker 0344 - 673 700

20-6-2019 17:32:30


TONEEL SPEL

DE TOFFIES VERMAKEN ECHTELD MET KLUCHT OF BLIJSPEL KOSTELIJK VERMAAKT Lachen, gieren en brullen. ‘Een hartstikke leuke avond’, zei Hennie, ‘en het was fantastisch om 150 mensen in de zaal te hebben die zich kostelijk hebben vermaakt. Natuurlijk zijn de voorbereidingen altijd weer spannend. Woensdag hebben we de generale, donderdag houden we rust en op vrijdag begint de eerste uitvoering. Dan moet het gebeuren en op zaterdag is de finale.’

DE TONEELVERENIGING DE TOFFIES IN ECHTELD IS EEN HECHTE GROEP, ZEGT SECRETARIS HENNIE DE HAAN. ZE IS AL 26 JAAR LID VAN DE VERENIGING, DIE 43 JAAR GELEDEN IS OPGERICHT. HET ONTSTAAN WAS EEN TOEVAL.

VAN ALLES TE DOEN Niet alle leden kunnen meedoen. ‘In een toneelstuk speel je bijvoorbeeld met tien mensen. Dat wil niet zeggen dat de anderen nooit aan bod komen, want als er op een repetitieavond mensen niet zijn, moet je natuurlijk ook invallers hebben. Maar er is van alles te doen naast het toneelspelen. Als er een uitvoering is moet er overdag worden opgebouwd, het podium en

Voor het lustrum van het jeugdkoor werd er een toneel-

decor moeten worden behangen, de attributen gestreken

stuk ingestudeerd. Dat was hét moment waarop het idee

en noem maar op. Een drukte van belang.’ De Toffies

werd geboren om een toneelgezelschap op te richten.

deden voorheen twee uitvoeringen, voor de Oranje-

Gerrie van Ingen en Gerard van Blitterswijk waren daarbij

vereniging en een avond voor zichzelf. Tegenwoordig is er

en zijn met Corry Bouwman mensen van het eerste uur.

één uitvoering per jaar. Dat betekent dat de spelers van de vereniging eens in de twee jaar aan de beurt komen om

KLUCHTEN OF BLIJSPELEN

live mee te doen. Daar wordt goed naar gekeken, want als

De toneelvereniging De Toffies speelt graag kluchten en

lid wil je natuurlijk spelen.’

blijspelen. De ene keer in een café, de andere keer op een strand of in een hotel. In maart was dat de klucht ‘Watervrees’. Die ging over een boer die van feesten en drinken houdt en zijn stagiaire in de weg loopt, die weer verliefd is op zijn dochter. Als de boer een cruise wint naar de Middellandse zee denken ze van hem af te zijn. Sorry, maar alleen de bezoekers weten hoe dit is afgelopen.

ECHTELD - 39 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 39

20-6-2019 17:32:40


‘DE MENSEN HEBBEN HET RECHT TE WETEN WAT ER SPEELT’ CHAUFFEUR/RAADSLID EVERT DE BRUINE ACTIEF SOCIAAL BETROKKEN

EVERT DE BRUINE UIT OCHTEN IS CHAUFFEUR BIJ S.C. VAN RAVENSWAAIJ B.V. IN VEENENDAAL, GROOTHANDEL IN AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT. VAN RAVENSWAAIJ BEDIENT ONDER MEER SUPERMARKTEN, AGF-SPECIAALZAKEN, RESTAURANTS EN MARKTKOOPLIEDEN. EVERT KWAM MET DE POLITIEK IN AANRAKING DOOR EEN FACEBOOK-ACTIE VOOR HET BEHOUD VAN DE BIBLIOTHEKEN IN DE GEMEENTE NEDER-BETUWE.

enkele notie. Het eerste contact ontstond door kritische uitlatingen van mij over de partij. Pas later werd ik voor de kandidatenlijst gevraagd en heb ik direct aangegeven niet te hoog op de lijst te willen staan. Het liefst 7 of lager, maar het werd 3. Zo kwam ik door de zetelwinst van Gemeentebelangen in de gemeenteraad.’ LOKAAL NIEUWS UIT NEDER-BETUWE Na de bieb-pagina startte Evert de Faceboek-pagina ‘Politiek en nieuws uit Neder-Betuwe’, inmiddels gewijzigd ‘Omdat mijn zoon laaggeletterd is, ben ik in 2015 die

in ‘Lokaal nieuws uit Neder-Betuwe’.

pagina gestart om op te komen voor de laagletterden in de gemeente. Ik had er geen enkel idee van dat dit zoveel impact zou hebben.’ Door de actie ontstond het succesvolle burgerinitiatief ‘Onze bieb moet blijven’ en zat de gemeenteraad zich achter de oren te krabben over de voorgenomen bezuiniging. Uiteindelijk wees een regionaal onderzoek uit dat er amper op de kosten van het bibliotheekwerk kon worden gekort. GEMEENTEBELANGEN

'ALS JE NIET OPPAST

communiceer JE ALLEEN VIA DE telefoon'

Sinds 2016 maakt Evert deel uit van de gemeenteraad van Neder-Betuwe als lid van de fractie Gemeentebelangen. ‘Ik had geen enkele politieke ambitie en van het bestaan

Op dit platform deelt hij lokale berichten. ‘De mensen hebben

van Gemeentebelangen had ik voor de bieb-actie geen

er recht op te weten wat er speelt.’ Een druk baasje dus.

40 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 40

20-6-2019 17:32:42


ACTIEFBETROKKEN beeldvormende avond of een college-informatieavond. Dan neemt Evert genoegen met 5 uur slaap en is ’s nachts op tijd op zijn werk. Werkweken van 50 of 60 uur zijn voor de Ochtenaar normaal. POLITIEKE INFORMATIEBRON Iedere

pauze

chauffeur

die

heeft,

hij

als

benut

het

raadslid met opzoeken van informatie

over

allerhande

onderwerpen waarvan hij als raadslid op de hoogte wil blijven. Lokaal, provinciaal of landelijk. De

besluitenlijstjes

van

B.

en W. vindt hij maar mager. ‘Het liefst zou ik alles weten wat er wordt besproken, maar dat kan natuurlijk niet.’ Met alle belangrijke berichten die hij op internet of facebook tegenkomt, ‘spamt’ Evert zijn fractiegenoten. Hij weet niet of zijn partijgenoten er altijd even blij mee zijn. De Samsung speelt dus een belangrijke rol in het leven van het gemeenteraadslid. Voor hem dient het apparaat

vaak

als

politieke

informatiebron. ‘Als je niet oppast communiceer je alleen via de telefoon. Onlangs kwam ik thuis met m’n telefoon aan het oor en toen zei mijn dochter IN TOUW VANAF 03.00 UUR

Alice: ‘Ga je ook nog een keer met ons praten? Dat is wel

‘Als ik moet werken sta ik ’s morgens om 3 uur op.

een punt natuurlijk.’

Dan neem ik eerst een bakje koffie met een ontbijtkoek en dan rijd ik naar Veenendaal om de vracht te laden.’

EEN APPJE VAN THUIS

Die staat dan al netjes gesorteerd per klant op pallets klaar. ‘

We spreken met Evert de Bruine over allerhande onder-

Om ongeveer half vijf pak ik nog een kopje koffie en dan

werpen. Over zijn opvoeding, geloof, het respect voor zijn

begint de rit. Op woensdag ben ik al om 2 of 3 uur thuis,

ouders, zijn gezin, hoe hij in Ochten terecht is gekomen

maar op vrijdag wordt het altijd wel half vijf. Daarnaast

en nog veel meer. Door een appje van thuis neemt Evert

moet ik ook nog eens in de veertien dagen op zaterdag-

afscheid, want nu hij toch in Kesteren is moet hij voor

ochtend uitleveren.’

sluitingstijd nog even naar de Plus supermarkt en ‘chinees’ halen bij Hong Kong.

LANGE WERKWEKEN Op de vrijdagen na een gemeenteraadsvergadering heeft Evert vrij. ‘Dat heb ik met mijn werkgever afgesproken, want dan zit mijn hoofd vol en moet ik even wat gas terugnemen.’ Regelmatig is er in het gemeentehuis een

OCHTEN - 41 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 41

20-6-2019 17:32:44


MOLEN DE ZWALUW

SFEERVOL RESTAURANT

BRUILOFTEN EN RECEPTIES

Smaakvolle gerechten, gastvrijheid en een warme

Molen ‘De Zwaluw’ is de perfecte locatie als het gaat

sfeer staan centraal bij Molen ‘De Zwaluw’ in Kesteren.

om het vieren van jullie feestelijke dag. Kom eens

Geniet van een heerlijke lunch, diner of ambachtelijke

langs om onze mogelijkheden te bekijken en eventuele

pannenkoek! Dit alles met zorg bereid door onze

wensen voor te leggen. Zo maken wij van jullie dag

topkoks.

iets bijzonders.

BOWLING DE ZWALUW Kom gezellig bowlen met vrienden of familie. Uniek aan onze bowling is de zeer stijlvolle inrichting met diverse gezellige zitjes. Ook in het bargedeelte is het aangenaam vertoeven. Reserveer vooraf! Kijk voor de tarieven op molendezwaluw.nl.

Molen ‘De Zwaluw’ • Batterijenweg 19c, Kesteren • Tel. 0488 48 8833 • www.molendezwaluw.nl

Adv Gemeentegids 190x277mm.indd 1

Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 42

15-06-19 (wk 24) 13:14

20-6-2019 17:32:45


WORD JIJ ONZE NIEUWE

COLLEGA?

Va n V i e g e n R i o o l t e c h n i e k B .V. i s o p z o e k n a a r :

Chauffeur(s) R i o o l re i n i g i n g s v o e r t u i g e n (m / v, f u l l t i m e)

Informatie over Van Viegen Riooltechniek Van Viegen Riooltechniek biedt flexibele oplossingen voor complete rioolstelsels, met name voor bedrijven en overheid. Reiniging en inspectiewerkzaamheden vormen daarin de basis. Relinen van rioolstelsels maken onze dienstverlening compleet. Vanuit onze vestiging in Ochten houden we de rioolstelsels van onze klanten in goede conditie. Bij Van Viegen Riooltechniek werken gemotiveerde medewerkers die dagelijks de uitdaging in een markt aangaan die voortdurend in beweging is. Eén ding hebben de medewerkers van Van Viegen Riooltechniek in ieder geval gemeen: het Van Viegen-gevoel. Binnen Van Viegen Riooltechniek heerst een informele sfeer die maakt dat nieuwe collega’s zich snel op hun plek voelen.

Functie-informatie

Als chauffeur ben je ons visitekaartje. Tot de werkzaamheden behoren het reinigen van rioolleidingen, kolken, gemalen en de daarbij behorende administratieve verantwoordingen. Als chauffeur bij Van Viegen Riooltechniek rijd je met modern materieel naar diverse bestemmingen in Nederland. Je bent bereid meerdere dagen bezig te zijn op een project, inzetbaar op wisselende tijden en je bent oproepbaar voor calamiteiten bij onze klanten.

Profielschets • • • • • • •

Informatie en sollicitatie Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Neem dan contact met Nico van Viegen via telefoonnummer 0344 – 644 504 of stuur een bondige sollicitatiebrief met CV naar Van Viegen Riooltechniek B.V., Heuningstraat 23C, 4051 CA Ochten.

Je beschikt over een geldig rijbewijs BC Je beschikt over een relevante LBO opleiding en/of LBO werk- en denkniveau Je hebt aantoonbare werkervaring als chauffeur Je hebt een hoge mate van betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel Je bent bereid op onregelmatige tijden en in weekenden te werken Je bent woonachtig in de omgeving Tiel Verder ben je iemand die zich zelfstandig goed weet te redden

Wij bieden • •

Een zeer afwisselende functie Een passend salaris conform opleiding en eventuele ervaring

van Viegen Riooltechniek B.V. is een jonge, ambitieuze organisatie op het gebied van ontstoppen, reini inspecteren, vervangen van WEBSITE: rioleringen bij o.a. overheid, bedrijven, instellingen en particulieren. Hoofdzak www.vanviegenriooltechniek.nl onze medewerkers actief in Midden en Oost Nederland. Onze organisatie is VCA** en zowel ISO 9001 al gecertificeerd. Een volledig bedrijfsprofiel kunt u terugvinden op www.vanviegenriooltechniek.nl

MAIL: info@vanviegenriooltechniek.nl

Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 43

17:32:45 Vanwege onze sterke groei zijn wij voor onze vestiging in Ochten op zoek naar20-6-2019 medewerkers om o


specialist in christelijke ggz

Kun jij vanwege je psychische klachten wel wat ondersteuning gebruiken?

Eleos biedt jou de begeleiding die je nodig hebt. We gaan samen met jou op weg naar herstel. Dit kan thuis, of (tijdelijk) in de woonvorm Espalier in Kesteren.

Kijk voor meer informatie over de specialistische begeleiding thuis of de woonvorm Espalier op www.eleos.nl. Bellen of mailen kan ook: 088-892 00 50 of welkom@eleos.nl.

‘Dit vrijwilligerswerk is een verslaving’ Desiree Schwarz over Stichting Kinderen van de Voedselbank ‘Het is hartstikke leuk werk. We hebben een vrolijk team. Dit vrijwilligerswerk is een verslaving’, zegt Desiree Schwarz uit Ochten. De landelijke Stichting Kinderen van de Voedselbank in Dodewaard voorziet op aanvraag kinderen die in armoede leven van nieuwe kleding, nieuwe schoenen en een aantal leuke nieuwe cadeautjes. Kinderen die de basisschool bezoeken krijgen bovendien voor hun verjaardag een verjaardagsbox, zodat zij op school kunnen trakteren en hun vriendjes en vriendinnetjes voor de verjaardag kunnen uitnodigen. Aan deze stichting is de Stichting STOP Kinderarmoede gelieerd, die zich speciaal richt op het faciliteren van gemeenten bij het kinderarmoedebeleid. Desiree is via de gemeente Neder-Betuwe in 2014 als vrijwilliger aan de slag gegaan. Op dit moment houdt ze zich voornamelijk bezig met de aanvragen voor kledingpakketten. ‘Maar ik spring bij waar het nodig is. Het is echt onwijs leuk en dankbaar werk om de pakketten naar eigen smaak in te vullen. Natuurlijk moet je daarbij wel rekening houden met leeftijd en of het om een jongen of meisje gaat.’ De talrijke bedankberichtjes die binnen komen maken soms diepe indruk op haar. ‘Die zijn een bevestiging van het feit dat dit werk hard nodig is.’ ‘Ik voel me echt thuis hier. Er wordt overal rekening mee gehouden. Ik heb groot respect voor de mensen achter de stichting. Ze hebben er keihard aan gewerkt dat de stichting zo hard is gegroeid en dat we daardoor heel veel kinderen gelukkig kunnen maken.

Desiree doet een dringend beroep op iedereen om zich aan te melden als vrijwilliger.

Word ook vrijwilliger! Groepsvervoer mogelijk.

www.kinderenvandevoedselbank.nl Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 44

20-6-2019 17:32:46


VOETBALLEN

KOM MEEDOEN MET DE BETUWSE BIKKELS! OOK V.V. KESTEREN ACTIEF MET WALKING FOOTBALL ‘Ik heb soms de indruk dat mensen schromen om te komen omdat voetbal een blessure gevoelige sport is. Bij walking football is dat echter heel anders. ‘Er wordt gespeeld met speciale regels om het spel voor 50 plussers toegankelijk te maken’, vertelt Eef. ‘Je bepaalt zelf je grenzen. Dus als het even teveel wordt, dan stop je gewoon. Iedereen kan meedoen.’ Er wordt gespeeld op een kwart veld, de doelen zijn klein, er zijn geen keepers bij het spel betrokken, je mag niet hardlopen, lichamelijk contact is verboden en ballen mogen niet hoger dan de knieën komen. De Kesterense Bikkels trainen op donderdag van 19.00

‘WIJ ZIJN IN AUGUSTUS 2018 BEGONNEN MET 14 SPELERS’, ZEGT EEF VAN KLEEF. ‘OP DIT MOMENT ZIJN WE MET 10 TOT 12 SPELERS ACTIEF, HET ZOU FIJN ZIJN ALS ER EEN PAAR ACTIEVELINGEN BIJKOMEN.’

- 20.00 uur o.l.v. Bert Sanders. Je mag vrijblijvend even komen kijken of meedoen. Het merendeel van de spelers zijn oud-voetballers. Maar

Eef vertelt dat men in het verleden aan een Betuwse

dat is absoluut geen voorwaarde. ‘Er zijn nog te veel oud-

Bikkelstoernooi bij Theole in Tiel hebben meegedaan,

spelers die we wél hadden verwacht, maar die zich nog

waar de Kesterense Bikkels derde werden. ‘Dit is door

niet hebben gemeld’, zegt Eef van Kleef. ‘Belangstellenden

onze spelers als zeer leuk ervaren. Maar als je aan een

uit de omliggende plaatsen zijn ook welkom om mee te

toernooi (wat meestal op een doordeweekse dag plaats

doen. Zo hebben we op dit moment al spelers uit Ochten

vindt) deel neemt heb je wel wat meer mensen nodig,

en Lienden.’

omdat er ook nog spelers zijn die overdag werken. Dus ik zou zeggen: Kom! Je zult er geen spijt van krijgen. Belangstellenden kunnen zich melden via de website van v.v. Kesteren of een e-mail sturen aan evertrvankleef@hetnet.nl.

KESTEREN - 45 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 45

20-6-2019 17:32:47


GERRIT SCHOUTEN IS DOMINEE VOOR HET HELE DORP HIJ WIL IN ECHTELD VOORTBOUWEN OP HET FUNDAMENT VAN DS. WYA DE KAM

DS. GERRIT SCHOUTEN IS SINDS KORT PREDIKANT VAN DE PROTESTANTSE KERK IN ECHTELD. HOOG TIJD DUS OM MET HEM IN GESPREK TE GAAN. WANT WIE IS HIJ NU EN WAAR STAAT HIJ VOOR? OM MAAR MET DE DEUR IN HUIS TE VALLEN, HET GESPREK IN DE STUDEERKAMER EN DE KERK WAS HEEL AANGENAAM. DE SYMPATHIEKE PREDIKANT BEGON ZIJN LOOPBAAN IN 1993 IN NOORDOOST FRIESLAND IN EEN COMBINATIEGEMEENTE VAN ZEVEN DORPEN, ZES KERKGEBOUWEN EN VIER KERKENRADEN, MET ALS STANDPLAATS ANJUM.

‘Mijn vrouw is een Friese, dus raakte ik automatisch vertrouwd met de Friese taal. In het dagelijkse leven sprak men Fries tegen mij en communiceerde ik gewoon in het Nederlands.’ In september 1998 werd Schouten predikant in de Nederlands Hervormde Kerk in De Lier (Westland). Een dorpsgemeente met een kerkenraad en twee predikants-

46 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 46

20-6-2019 17:32:50


FUNDAMENT

plaatsen. Vanaf juni 2008 was de dominee bijna elf jaar actief in de grote Hervormde wijkgemeente Woerden-West, waar hij samenwerkte met een parttime seniorenpastor/jongerenwerker. STATEMENT OP LINKEDIN Hoe ziet ds. Schouten zichzelf? Dat kun je lezen op zijn Linkedin-pagina. ‘Ik ben gemeentepredikant in de Protestantse Kerk in Nederland met veel affiniteit voor missionair- en diaconaal werk. Sleutelwoorden zijn voor mij bidden, discipel-schap en Christus centraal’. ECHTE PKN-ER Ds. Gerrit Schouten is een echte PKN-er. Blij met het doorgaan van de fusie na 40 jaar praten. Blij ook met de nieuwe Bijbelvertaling en het Liedboek voor de Kerken. ‘Ik besef wel dat het tijd nodig heeft om overal ‘in te burgeren’. Het beroep van de Protestantse Kerk in Echteld sprak ons overigens geweldig aan. Een kleinschalige dorpsgemeente op het platteland ligt ons wel.’ EEN BEWOGEN BESTUURDER Om het profiel nog duidelijker te maken, vermelden we dat de predikant uit Echteld voorzitter is van het Regionaal bestuur Utrecht e.o. van de Confessionele Vereniging. Dat is een landelijke vereniging binnen de Protestantse Kerk in Nederland ‘die het belijden van Jezus Christus als Heer en Heiland van deze wereld hoog in het vaandel heeft’. De regionale afdeling organiseert onder meer toerustingsavonden. Ds. Schouten is eveneens lid van het bestuur van de christelijke organisatie Near East Ministry in Voorthuizen. Een organisatie die ‘vanuit de verzoening in Jezus Christus de ontmoeting met Israël en de Arabische volken wil stimuleren door te dienen, leren en bidden’. DOMINEE VOOR HET HELE DORP Wat ziet ds. Schouten als zijn missie in Echteld? ‘Ik ben dominee voor het hele dorp. Een dorp met veel families die elkaar kennen. Ik ben niet gekomen om de boel op de kop te zetten, maar vooral om te bouwen op het fundament dat ds. Wya de Kam hier heeft gelegd.’

ECHTELD - 47 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 47

20-6-2019 17:32:54


Bel en ervaar het Prima voor elkaar gevoel!

0344 - 64 70 70 | www.primavoorelkaar.com

Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 48

20-6-2019 17:32:54


CO N S T R U CT I E | M AC H I N E B O U W | M O N TAG E | LO O D S E N | T RA N S PO RT

• Chauffeur vrachtauto met laadkraan

Colleg gezoc a’s ht!

• Constructiebankwerker • Montagemedewerker • Monteur buitendienst Interesse? Mail je sollicitatie naar info@vandoorn.net

constructie machinebouw montage dak en wand transport loodsen grondverzet

constructie machinebouw montage dak en wand transport loodsen grondverzet Industrieterrein ‘De Heuning’ | Industrieweg 21 Ochten T: 0344 - 64 36 22 | info@vandoorn.net | www.vandoorn.net

Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 49

20-6-2019 17:32:54


KONINGSPAAR BEZOEKT KLOPPEND BOMENHART VAN DE REGIO Oranje fans van het eerste uur, Hanneke van der Zwan en Gerdine Koelewijn, waren vanzelfsprekend als eerste aanwezig voor het gemeente-huis in Opheusden. De hartsvriendinnen zijn Oranjefan vanaf het eerste uur. Overal waar de koninklijke familie koningsdag viert, zijn zij ook. ‘Zeewolde, Apeldoorn, Dordrecht, Amersfoort. Wij waren er bij.’ Dat haar zoontje van 1 jaar Maurits heet, is puur toeval. 'Dat vonden we gewoon een mooie naam.’ Vijf maanden was de spruit toen hij de koningin voor het eerst ontmoette. AANDACHT VOOR KLOPPEND BOMENHART De meeste aandacht op de dag zelf ging uit

naar

het

kloppend

bomenhart

van

Neder-Betuwe. De koning en koningin bezochten boomkwekerij Volentis en kregen een rondleiding langs de vele bomen, nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Leerlingen van groenschool Helicon lichtten de diverse bijzonderheden toe. Climate trees kregen de hoofdrol tijdens het koninklijk bezoek Voorzitter

Kees

van

Rooijen,

heette

het

koningspaar welkom met een speech. Hij is blij dat hij de boodschap van TCO, de wereld vergroenen, heeft kunnen overbrengen op het ko-

DE VOORONTVANGST VAN HET KONINGSPAAR VOND PLAATS IN DE ‘OUDE TROUWZAAL’ OP HET GEMEENTEHUIS. MET ALS GASTHEER DE COMMISSARIS VAN DE KONING IN DE PROVINCIE GELDERLAND, DE HEER BERENDS. HET KONINGSPAAR WERD DOOR DE COMMISSARIS EN DOOR DE VIER BURGEMEESTERS VAN DE TE BEZOEKEN GEMEENTEN BEGROET: BURGEMEESTER VAN GROOTHEEST VAN CULEMBORG, BURGEMEESTER KEEREWEER VAN WEST BETUWE, BURGEMEESTER BEENAKKER VAN TIEL EN BURGEMEESTER KOTTELENBERG VAN NEDER-BETUWE.

50 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 50

20-6-2019 17:32:56


BIJZONDERBEZOEK

ningspaar. 'Het was best wel spannend om ze toe te spreken, dat doe ik niet dagelijks. Maar ik was er verguld mee dat ze samen kwamen, als echtpaar. Die familiesfeer past bij de familiebedrijven die ze hier in de regio bezoeken.' Vaktechnisch adviseur van TCO, Björn Kohlmann, is blij dat de provincie en nu ook de koning en koningin hebben gezien dat de sector grote stappen heeft gemaakt. ,,Dat betekent dat ze het belang van onze sector inzien en dat het opgemerkt wordt dat we hard in ontwikkeling zijn.' RONDLEIDING DOOR BOOMKWEKERIJ VOLENTIS Koning Willem-Alexander en koningin Máxima volgden woensdag met grote interesse een rondleiding

Fotografie: 3JetFotografie Ochten

door boomkwekerij Volentis uit Opheusden. De kwekerij is één van de honderdvijftig leden van Tree Centre Opheusden (TCO), een organisatie waarin boomkwekers uit

'HET WAS BEST

spannend

WEL OM ZE TOE TE

het rivierengebied zich verenigen. Climate trees kregen de hoofdrol tijdens het koninklijk bezoek.

Lees verder >

spreken'

NEDER-BETUWE - 51 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 51

20-6-2019 17:32:56


INNOVATIES De boomkwekers van TCO zijn bescheiden over hun werk, maar hun bomen zijn in Europa en ver daarbuiten gewild. Harm Willemsen (25), adjunct-directeur van boomkwekerij Volentis legt koning Willem-Alexander en koningin Måxima in een rondleiding van zo’n twintig minuten uit waardoor het komt dat de Betuwse bomen overal ter wereld zijn te vinden. 'Ik liet ze bijvoorbeeld ons gotensysteem zien. De koningin vroeg wat daar zo speciaal aan was. Ik heb verteld dat we het systeem samen met boomkwekerij J.W. Crum B.V. hebben ontwikkeld en ik heb het systeem uitgelegd. Een boom met een fijn vertakt wortelgestel biedt de meeste kans op doorgroei wanneer de boom verplant wordt. We laten enten daarom eerst groeien in een gootvormig sys-

52 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 52

20-6-2019 17:33:00


'DE KONING

begon

ZELF OVER

climate trees'

teem, Airpot heet dat. Airpot heeft aan de binnen- en buitenkant nopjes. Alleen de nopjes die naar buiten uitsteken, zijn open, waardoor de wortels naar buiten groeien. Als de groeipunt van een wortel in de buitenlucht terecht komt, stopt deze met groeien en maakt de wortel door de natuurlijke reactie van de plant automatisch

zijscheuten

aan.

Hierdoor

ontstaat een fijn vertakt wortelgestel. De koning zei dat hij het prachtig vond om zo de natuur zijn werk te laten doen.' Het viel Willemsen op dat het koningspaar goed op de hoogte was van wat er speelt in bomenwereld. 'De koning begon zelf over climate trees. Hij wist dat de juiste bomen in een stad hittestress tegen kunnen gaan.'

53 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 53

20-6-2019 17:33:03


ZONNEPANELEN | WARMTEPOMPEN A LLE ANDERE DUURZAME ENERGIEOPLOSSIN G EN

ZON N EPAN E LEN | WA R MTEPO MPEN A L L E AN D ERE D U U R Z A ME EN ERGIEO PLO SS I NG E N

+ FINANCIERING 0 4 8 8 - 74 57 1 0 | W W W.ECO N B. NL

Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 54

20-6-2019 17:33:03


Sk oy

Bi n n en - en bu i ten k u s s en s en m a tr a s s en op m a a t

w w w .s k oy .n l

Sk oy

Sp a c ov er s op m a a t

w w w .s p a c ov er s .n l

E d i s on r i n g 5 a - 6 6 6 9 N A D od ew a a r d - Tel ef oon ( 0 6 ) 5 1 8 9 8 4 5 6

N IE U W

bi j Sk oy Tot 3 1 ju li 2 0 1 9 kor ng!

i n f o@ s k oy ou td oor c ook i n g .n l s k oy ou td oor c ook i n g .n l Show r oom : g r a a g op a f s p r a a k

Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 55

20-6-2019 17:33:03


HONDENTRIMSALON

BOUWENS BOOGERD

Vakantie? Eindelijk tijd en rust om een boek te lezen? Bij ons vindt u: Divers aanbod in (ont)spannende of verdiepende boeken!

Hilde Boelhouwers-Koops Markstraat 2a 4041 EB Kesteren Telefoon 0488 - 48 29 85 of 06 - 53 35 46 64

THUIS OPHALEN EN BRENGEN IS MOGELIJK

Nedereindsestraat 7 – 4041 XE Kesteren Tel. 0488-482226 (Bgg. 0488-482134) Maandags gesloten

Email: info@vdmeijden-boekhandel.nl www.vdmeijden-boekhandel.nl

Alles voor uw interieur Industrieel en stoer 2

0m 180 on­ wo atie! ir insp

H.D. Verwoert & Zn | Wonen met nét dat beetje meer!

Dalwagenseweg 43 | 4043 MT Opheusden | Tel: 0488 - 44 13 51 | info@hdvwonen.nl | www.hdvwonen.nl

Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 56

20-6-2019 17:33:04


ECHTSCHOON

BEL BUTS VOOR ALLES WAT SCHOONGEMAAKT MOET WORDEN! Door hun enthousiasme en ‘niets is hen teveel mentaliteit’ hebben Roland en Besa en hun team naam gemaakt bij het bedrijfsleven in Neder-Betuwe en omgeving. Maar al enige tijd neemt de vraag van particulieren toe om hun woning tip top in orde te maken. Eenmalig maar ook volgens vaste afspraken. Van woonhuizen, klein tot groot, kantoorpanden, showrooms en alles wat helder en transparant moet zijn, staat BUTS klaar om de handen uit de mouwen te steken. Heb jij iets te wassen, te (diep)reinigen of op te leveren?

GLASBEWASSING

tussenwoningen WASSEN AL

vanaf € 19,95! BEL BUTS! Voor incidentele reiniging of periodieke aanpak. Dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks kunt u BUTS inschakelen voor de volgende diensten:

BUTS SCHOONMAAKDIENST IS RUIM 30 JAAR ACTIEF IN DE SCHOONMAAKBRANCHE. ROLAND EN BESA VAN BUTSELAAR ZIJN DE TWEEDE GENERATIE IN DE FAMILIE DIE PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN HELPEN OM WONINGEN OF BEDRIJFSPANDEN VAN BINNEN EN BUITEN KEURIG SCHOON TE MAKEN EN TE HOUDEN.

- Stofvrij maken - Vloeren schrobben - Glazen wassen - Hogedruk-reiniging buitenomgeving - Gevelreiniging - Reiniging van damwanden - Reiniging van stoepen - Tapijtreiniging - Vloeren in de was zetten - Zonnepanelen reinigen - Alle mogelijk andere zaken die zich voordoen.

KESTEREN - 57 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 57

20-6-2019 17:33:06


CREATIEVE CONCEPTEN

VERFRISSENDE VORMGEVING

PAKKENDE BEDRIJFSFILMS

FLASHING FOTOSHOOTS

FRAAIE MAGAZINES

MODERNE WEBSITES

VA EL

NIEUWE LOOK? TOE AAN EEN

n i e u w

ELAN UITGEVERIJ - MARKETING - COMMUNICATIE

WWW.ELAN-MEDIA.NL

Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 58

20-6-2019 17:33:06


RNE ITES

VAN LOGO’S TOT WEBSITES ELAN GEEFT HET GRAAG VORM.

E

Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 59

20-6-2019 17:33:07


PAUW DODEWAARD PAKT HOOFDSTRAAT KESTEREN AAN

60 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 60

20-6-2019 17:33:09


AANPAKKEN Het is zover, het vervolg van de Hoofdstraat in Kesteren wordt aangepakt. Na de bouwvakvakantie gaat Pauw Dodewaard aan de slag in het kloppende winkelhart van Kesteren. De vernieuwing van de Hoofdstraat zal er voor zorgen dat de verkeersdoorstroom vloeiender verloopt en de winkels nog beter bereikbaar zijn voor het winkelend publiek, evenals de parkeerplaatsen. Het team van Pauw Dodewaard is blij met de opdracht. ‘Het geeft altijd extra voldoening om in je eigen gemeente te mogen werken. Wij werken door het hele land voor diverse gemeenten en andere overheden maar werken in je eigen woonomgeving maakt dat je ook echt bijdraagt aan de leefbaarheid van die omgeving. Wij hebben er zin in!’

'HET GEEFT ALTIJD

voldoening OM IN JE

gemeente

TE WERKEN' Voorafgaand en tijdens de werkzaamheden zal Pauw Dodewaard omwonenden en ondernemers

uitgebreid

informeren

over

de

te

verwachten overlast en het verloop van de werkzaamheden. Ook is het bedrijf altijd bereikbaar voor vragen. ‘Wij blijven graag in contact met de mensen om ons heen’. Heeft u vragen of opmerkingen of bent u nieuwsgierig naar de diensten en andere werkzaamheden van dit Neder-Betuwse bedrijf? Kijk op www.pauwdodewaard.nl.

PAUW DODEWAARD KEIZERSTRAATJE 6 6669 CL DODEWAARD T. (0488) 41 23 69 E. INFO@PAUWDODEWAARD.NL I. WWW.PAUWDODEWAARD.NL

DODEWAARD - 61 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 61

20-6-2019 17:33:10


• • • • • • •

Bevestigingstechniek Betonboringen Betonzagen Asfaltzagen Installatieservice Verkoop diamantgereedschappen Ruime ervaring in heel Europa

Firma van Wamel Voorstraat 45 4054 MV Echteld

T. (0344) 64 12 14

Oude Broekdijk 16 - 4041 AR Kesteren Tel. (0488) 482716 - Mobiel (06) 13192805 Email: info@betonboringenbetuwe.nl Internet: www.betonboringenbetuwe.nl

E. info@vanwamel.net I. www.vanwamel.net

Breng ook kleur in uw interieur! Op zoek naar interieurideeën? Kom naar de winkel in Opheusden of bezoek onze website: www.reedoo.nl

Bekijk de ‘Tips van Tobi’ en ‘Advies van Pleunis’ op www.reedoo.nl/weblog

Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 62

Onze adresgegevens:

Openingstijden:

Hamsestraat 38 4043 LH Opheusden 0488 440905

Donderdag 10.00 - 17.30 uur Vrijdag 10.00 - 20.00 uur Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

20-6-2019 17:33:11


Als brood- en banketbakker weten we als geen ander wat lekker is

Advocatenkantoor Looijen Mr. C.J. Looijen Advocaat

Bakkerstraa 6671 AA Ze Postbus 90 6670 AB Ze

Algemene praktijk, waaronder familierecht & strafrecht

Bakkerstraat 17 6671 AA ZETTEN

COMPLEET - GOED - BETROUWBAAR

T F E I

0488 - 45 48 86 / 0488 - 45 14 55 0488 - 45 30 76 contact@looijenadvocaat.nl www.looijenadvocaat.nl

STERK IN ELK MERK

60 x 42 mm Totaalservice voor uw personenauto, bedrijfswagen, Bedrijven Advocaten WWW.AUTOBEDRIJFCRUM.NL

camper en aanhanger!

• Verkoop en bemiddeling van nieuw en gebruikt • Onderhoud en reparatie • Auto - elektronica

• Storings diagnose en reparatie • APK-keuringen • Airco-, accu,- uitlaat- en bandenservice • Schade herstel

Effectiever samenwerken met uw team?

Industrieweg 11 6669 CW Dodewaard (0488) 41 11 65 info@autobedrijfcrum.nl

Automotive Service Injection Systems

Het personeelsuitje dat verdiepend, waardevol én leuk is!

U, als docent, wilt:

• Effectiever samenwerken • Met meer zelfvertrouwen voor de klas staan • Concretere invulling geven aan feedback geven en ontvangen

Nieuwsgierig? Neem contact op met Teunard:

Akkoord T. 06 27 52 02 15 E. teunard@humus-geeftruimte.nl

• Meer grip krijgen op groepsdynamiek in uw klas • Werken aan persoonlijke ontwikkeling

....................................................................... (handtekening)

w w w. h u m u s - g e e f t r u i m t e . n l

Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 63

20-6-2019 17:33:11


'SAMEN

op pad HIER IN DE buurt'

64

EVENEMENTEN KALENDER 2019

Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 64

20-6-2019 17:33:13


Bingo! Muziek

Woensdag 3 juli Zomerconcert georganiseerd door Christelijke Muziekvereniging Amicitia uit Dodewaard, Dorpsplein te Dodewaard van 19.30 tot +21.00 uur. Donderdag 4 juli Viering 5 jarig bestaan van de Zute Inval aan de Hamsestraat te Opheusden met Muziekvereniging Kunst en Vriendschap tussen 19.00 en 22.00 uur.

Zaterdag 5 oktober Themaconcert georganiseerd door Christelijke Muziekvereniging Amicitia, sporthal De Eng, Dalwagen 78b te Dodewaard van 19.30 tot 22.30 uur. Zaterdag 21 december Rad van Fortuin (draaiavond) georganiseerd door Muziekvereniging Kunst na Arbeid in Ons Dorpshuis, Wilhelminalaan 3 te Dodewaard van 19.00 tot 22.30 uur.

Zomerconcert georganiseerd door Muziekvereniging Kunst na Arbeid uit Dodewaard, Dorpsplein te Dodewaard van 19.30 tot +21.30 uur.

Bingo Stichting Welzijn Senioren N-B in Ons Dorpshuis, Kesteren van 19.00 tot 23.00 uur: • zaterdag 13 juli • zaterdag 10 augustus • zaterdag 14 september • zaterdag 12 oktober • zaterdag 9 november • zaterdag 14 december Vrijdag 20 december Kerstbingo met verloting georganiseerd door Vogelvereniging OVL in dorpshuis Ochten, Dr. M. van Drielplein 2 te Ochten 19.30 tot 23.00 uur.

In de buurt

Zaterdag 24 augustus Buurtbarbeque georganiseerd door buurtbewoners Maaskant (t.h.v. huisnr's 26/28) te Ochten van +15.00 tot 23.30 uur.

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 65

65 20-6-2019 17:33:14


EVENEMENTEN KALENDER 2019 Sport & spel

Zaterdag 20 juli Wielerronde van Ochten georganiseerd door Stichting Ronde van Ochten. Op het parcours start Molendam, Bevrijdingssingel, Ambachtstraat, Schoolstraat met finish op de Molendam van 13.30 tot 19.30 uur. Zaterdag 10 augustus Reichswald klimtocht, fietstoertocht georganiseerd door Fiets toerclub 't Versnellertje 'Ochten'vanaf de ijsbaan, Bonegraafseweg 22 te Dodewaard tussen 07.30 en 16.00 uur.

Zaterdag 14 september Demorace van klassieke motoren georganiseerd door de Stichting Classic Demo Motoren uit Dodewaard i.s.m. SAM Mototsport op het traject Edisonring, Nobelweg, Houtmanskampweg, Vorenswei en Vlasman tussen 10.00 en 18.00 uur. Zaterdag 21 september BASE Day of Life, sportactiviteit met barbeque en muziek georganiseerd door BASE Lifestyle op de locatie Markstraat 3a te Opheusden van 14.00 tot 23.00 uur.

Zaterdag 7 september Waterschap Lingetocht, fietstoertocht georganiseerd door Fiets toerclub 't Versnellertje 'Ochten'vanaf de ijsbaan, Bonegraafseweg 22 te Dodewaard tussen 07.30 en 16.00 uur.

Volleyballen & wandelen

Georganiseerd door Evenementen Vereniging Ochten op speelveld de Kuip, achter eethuisje De Veerstoep. Waalbandijk te Ochten van 18.00 tot 24.00 Maandag 1 juli Start Beachtoernooi Dinsdag 2 juli Beachtoernooi + avondvierdaagse Woensdag 3 juli Beachtoernooi + avondvierdaagse Donderdag 4 juli Beachtoernooi + avondvierdaagse Waalbandijk te Ochten van 18.00 tot 01.00. Vrijdag 5 juli Beachtoernooi + avondvierdaagse Waalbandijk te Ochten van 18.00 tot 01.00. Zaterdag 6 juli Beachtoernooi + Beachparty Waalbandijk te Ochten van 10.00 tot 01.00.

66 Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 66

20-6-2019 17:33:16


EVENEMENTENKALENDER Vrijdag 11/12 oktober 2eHands kledingmarkt georganiseerd door PKN gemeente De Voorhof, Nedereindsestraat 30c te Kesteren van 18.30 tot 20.30 uur.

Heerlijk struinen

Zaterdag 6 juli Rommelmarkt georganiseerd door Buurtvereniging Eldik, Oude Dijk 15 te Ochten (Eldik). Van 13.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 14 september Fair in de Schapenwei op weiland aan De Kalkestraat te Dodewaard van 10.00 tot 17.00 uur. Georganiseerd door Buurtvereniging De Achterhoek.

Zaterdag 30 november Wintermarkt georganiseerd door Protestantse Gemeente De Voorhof, Tielsestraat 112 te Kesteren van 09.00 tot 14.00 uur. Vrijdag 13 december Kerstmarkt georganiseerd door Buurtvereniging Eldik, Oude Dijk 4 te Ochten (Eldik). Van 17.30 tot 23.00 uur.

Natuur & dier

Zaterdag 28 september Kom op de kwekerij georganiseerd door TCO van 10.00 tot 16.00 uur. www.komopdekwekerij.nu

Collectes

16 t/m 21 september Nierstichting 14 t/m 19 oktober BartimĂŠus Fonds 18 t/m 23 november Nationaal MS Fonds 2 t/m 7 december Stichting Dierenasiel Tiel

Donderdag 21 november Vogeltentoonstelling met diverse activiteiten georganiseerd door Vogelvereniging OVL in dorpshuis Ochten, Dr. M. van Drielplein 2 te Ochten. Van 19.30 tot 22.00 uur.

Zaterdag 2 november Huis-aan-huis verkoop van oliebollen door Christelijke Muziekvereniging Amicitia uit Dodewaard in Dodewaard en Wely tussen 09.00 en 13.00 uur.

Vrijdag 22 november Vogeltentoonstelling met diverse activiteiten georganiseerd door Vogelvereniging OVL in dorpshuis Ochten, Dr. M. van Drielplein 2 te Ochten. Van 14.00 tot 22.00 uur. Zaterdag 23 november Vogeltentoonstelling met diverse activiteiten georganiseerd door Vogelvereniging OVL in dorpshuis Ochten, Dr. M. van Drielplein 2 te Ochten. Van 10.00 tot 15.00 uur.

Sinterklaas

Zaterdag 23 november Intocht Sinterklaas met aankomst op het Dorpsplein en activiteiten in sporthal De Eng, Dalwagen 78b in Dodewaard van 12.00 tot 16.00 uur. Georganiseerd door Ondernemers Vereniging Dodewaard i.s.m. de Pietenvereniging.

n De leukste evenemente

van de Betuwe!

Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 67

Darten

Vijf dartavonden bij v.v. Utcha in kantine op sportpark 'De Hoeken'', Keizerstraat 102-106 te IJzendoorn van 19.00 tot 23.30 uur.

67 20-6-2019 17:33:17


We combineren efďŹ ciency met inzicht ĂŠn plezier in ons werk.

Bouwers met daadkracht. Of het nu gaat om de bouw van een bedrijfspand of een complete school, een winkel of een complete woonwijk. Wij bouwen het. In alle projecten hebben we een sterke focus op een excellente uitvoering. Voor u als klant betekent dat u in iedere fase van de bouw mag rekenen op snelheid, degelijkheid en betrokkenheid! Benieuwd? Neem contact met ons op.

burglandbouw.nl

(0488) 41 72 40

Bouwers met daadkracht

Gemeentegids_2019_02_lossepag.indd 68

20-6-2019 17:33:18