Page 1

ORANJE! BOVEN 27 APRIL, 4 & 5 MEI 2016

OCHTEN - KESTEREN - OPHEUSDEN DODEWAARD - ECHTELD - IJZENDOORN

Oranjemagazine_2016_apartepagina's.indd 1

13-4-2016 09:51:16


party restaurant | zalencentrum | vergaderen

Oranjemagazine_2016_apartepagina's.indd 2

13-4-2016 09:51:45


VOORWOORD BURGEMEESTER

BIJZONDERE DAGEN IN NEDER-BETUWE Beste lezer, Elan Media vroeg mij om een voorwoord te schrijven. Daar voldoe ik graag aan want de Oranje- en herdenkingsdagen liggen mij na aan het hart. Samenbinden en verbinden, dat is de opdracht die onze Vorst zichzelf bij zijn inhuldiging gaf. Geen makkelijke opdracht in ons eigenzinnige Nederland. Maar de peilingen geven aan dat onze Koning - die afgelopen 6 oktober ook in Opheusden op werkbezoek was - het ‘goed doet’. Ik vermoed dat Neder-Betuwe een hoge bijdrage levert aan deze statistieken. Daarom in dit voorwoord ook namens u een verjaardagsgroet voor onze Koning: ‘Majesteit, van harte geluk gewenst bij de viering van uw 49ste verjaardag. Wij wensen U, samen met Koningin Máxima en uw dochters Amalia, Alexia en Ariane, alle goeds toe voor het nieuwe jaar.’ Koningsdag in Neder-Betuwe is een vrijwilligersdag in optima forma. Prachtfeesten in alle dorpen dankzij de inzet van inwoners, verenigingen en ondernemers. Ik weet dat daar heel veel uren vrijetijd in zitten. Met alleen maar hoofdletters: DANK! Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en allen die na die tijd omkwamen bij oorlogen en vredesmissies. Op 5 mei vieren we de vrijheid. Vrijheid leek voor de meesten van ons heel lang vanzelfsprekend. Maar inmiddels beseffen we maar al te goed hoe broos en kwetsbaar vrede en vrijheid is.

ORANJE! BOVEN... 27 APRIL & 4 EN 5 MEI

Oranjemagazine_2016_apartepagina's.indd 3

Vrijheid vraagt van ons dat we onze medemens als onze gelijke accepteren. Hem of haar respecteren en helpen. Medemenselijkheid is niet vrijblijvend, maar is het wezen van ons bestaan. Het is een daad van gehoorzaamheid. Gevoed door christendom, humanisme of welke religie dan ook. Ik roep u op om de vrijheid mee te bewaken. U, jij en ik, wij maken wel degelijk het verschil. Denk klein: ook de handreiking naar je medemensen in de buurt, op school of op het werk is zo’n bijdrage. Dietrich Bonhoeffer, verzetsstrijder, theoloog en schrijver, betaalde de hoogste prijs toen hij op 9 april 1945 - drie weken voor de bevrijding - ter dood werd gebracht. Hij was nog maar 39. Met een citaat van zijn hand wil ik besluiten: Gehoorzaamheid zonder vrijheid is slavernij. Vrijheid zonder gehoorzaamheid is willekeur. Gehoorzaamheid bindt de vrijheid. Vrijheid adelt de gehoorzaamheid. Woorden van lang geleden, woorden voor vrijheid anno 2016. Ik wens u goede dagen toe.

Ir. C.W. Veerhoek, burgemeester

PAGINA 3

13-4-2016 09:51:53


GEMEENTE NEDER-BETUWE IN DE TWEEDE WERELDOORLOG

COLOFON

Doorplaatsing mogelijk naar andere uitgaves April 2016 Oplage: 9.500 Oranje! Boven... is een uitgave van: Elan Media Group B.V. Dalwagenseweg 5b 4043 MS Opheusden Telefoon (0488) 44 20 36 E-mail: info@elan-media.nl Internet: www.elan-media.nl Redactie Elan Media Group B.V. Bert Budding Acquisitie Edith Gelderman Karin Arends Ilona van Veen Rens Holdinga Vormgeving Elan Media Group B.V. Miranda Masurel en Yvonne van de Lindt Druk Drukkerij Moderna Paal-Beringen (BE) Verspreiding Van der Meer Verspreiding, Gorinchem

GEMEENTE NEDER-BETUWE IN DE TWEEDE WERELDOORLOG Op 28 augustus 1939 werd de algemene Mobilisatie bekend gemaakt; de Duitse troepen vielen ons land binnen op 10 mei 1940 en het zou tot 5 mei 1945 duren voordat het hele land weer was bevrijd. De oorlogsjaren betekenden een zware tijd voor de bevolking van de dorpen die nu in de gemeente Neder-Betuwe liggen. Stelling in gereedheid Veel militairen vochten in mei 1940 tegen een overmacht van Duitse troepen met het doel onze vrijheid te verdedigen. Ook de vijf jaren daarna waren veel militairen en burgers bereid om zich te verzetten tegen de vijandelijke onderdrukking. In september 1939 kwamen de eerste Nederlandse militairen in de Betuwe en wel van de 44 Regiment Infanterie (R.I.) en 46 R.I. om de Betuwsestelling in staat van verdediging te brengen. Deze stelling liep vanaf de Spees, ten zuiden van de Grebbeberg, in de richting van Ochten.

Copyright Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. Het verlenen van toestemming tot publicatie in dit tijdschrift houdt in dat de auteur de uitgever onherroepelijk machtigt de bij of krachtens de auteurswet door derden verschuldigde vergoeding voor kopiĂŤren te innen en dat de auteur alle overige rechten overdraagt aan de uitgever. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Herinneringsbord in de 44 R.I. - straat

PAGINA 4

Oranjemagazine_2016_apartepagina's.indd 4

ORANJE! BOVEN... 27 APRIL & 4 EN 5 MEI

13-4-2016 09:52:05


GEMEENTE NEDER-BETUWE IN DE TWEEDE WERELDOORLOG

Inkwartiering In de plaatsen van onze gemeente werden veel Nederlandse militairen ingekwartierd in scholen, schuren, boerderijen en menig woonhuis. Hun werk bestond uit het rooien van boomgaarden om schootsveld te verkrijgen, het graven van tankgrachten en het aanleggen van stellingen. In die tijd van grote werkloosheid kon ook menig burger komen werken om zo wat geld te verdienen. Na negen maanden arbeid was een groot gedeelte van die stellingen gereed. De aanval In de vroege morgen van 10 mei 1940 vielen om 03.00 uur de Duitsers ons land binnen. Zwaar werd er gevochten in verschillende plaatsen binnen Nederland, maar zeer zwaar waren de gevechten rond de Grebbeberg, waar de Duitse troepen doorbraken. Menig dorpsgenoot was daar gelegerd als militair en verschillenden zijn er gesneuveld. Evacuatie Ook in de Betuwe vonden zware gevechten plaats. De bevolking uit onze gemeente moest evacueren omdat de linie door onze gemeente liep.

Boom & Vrucht in Kesteren na de Tweede Wereldoorlog

ORANJE! BOVEN... 27 APRIL & 4 EN 5 MEI

Oranjemagazine_2016_apartepagina's.indd 5

Dit gebeurde met aken. Met deze boten ging men via de Waal en de Rijn naar de omgeving van Rotterdam en Sliedrecht. Capitulatie Na vijf dagen strijd en nadat de Duitsers Rotterdam hadden gebombardeerd, capituleerde het Nederlandse leger. De bevolking kon weer naar huis. De schade aan de huizen was gering. Wel was in Opheusden de toren van de Nederlandse Hervormde Kerk opgeblazen door Nederlandse militairen om te voorkomen dat de Duitsers de toren als uitkijkpost zouden gaan gebruiken. Vijandige maatregelen Spoedig na de bezetting namen de Duitsers diverse maatregelen. Die bestonden onder meer uit het overbrengen van Joden naar concentratiekampen. Ook mensen die het met de bezetter niet eens waren, werden opgesloten. Een groot aantal jonge jongens werd gedwongen om in de Duitse oorlogsindustrie te gaan werken, de zogenoemde ‘Arbeids­einsatz’. Ook onze inwoners ontkwamen hier niet aan.

‘Herinneringssteen bij de Johannes de Doperkerk in Echteld.’ Op 12 maart 1943 zijn hier 5 Canadese bemanningsleden neergestort en omgekomen. Piloot Robert Caldwell - 22 jaar, navigator Gordon Cory - 20 jaar, waarnemer William Topping - 24 jaar, radiograaf Alfred Larson - 23 jaar, boordschutter Leslies Parker - 28 jaar. Hun stoffelijke resten zijn begraven op de militaire begraafplaats in Uden. De resten van het vliegtuig liggen hier nog in de grond.

PAGINA 5

13-4-2016 09:52:17


GEMEENTE NEDER-BETUWE IN DE TWEEDE WERELDOORLOG

Luchtgevechten Engelse en Amerikaanse vliegtuigen vlogen dag en nacht over ons land om de Duitse industriesteden te bombarderen. Menig luchtgevecht werd boven de Betuwe uitgevochten en kostte verliezen aan beide zijden. Er stond de doodstraf op het redden of het verzorgen van een geallieerde piloot. Toch was hiervoor bij menigeen de moed. Geallieerde troepen Na de landing in Frankrijk, Normandië, op 6 juni 1944, volgde een snelle opmars van geallieerde troepen richting Nederland. Een tweede grote militaire operatie, genaamd ‘Market Garden’, werd in onze omgeving uitgevoerd. Bij Eindhoven, Nijmegen en Arnhem waren luchtlandingen met het doel Nederland snel te bevrijden. Hierdoor vonden vele gevechtshandelingen plaats boven onze gemeente en menig vliegtuig werd bij onze gemeente neergeschoten.

Ook toen de eerste Engelse gevechtswagens in Opheusden en Dodewaard binnen kwamen, op 23 september 1944, ging dit weer gepaard met verliezen onder zowel militairen als burgers. Opnieuw evacuatie Begin oktober werden de Engelse troepen afgelost door de Amerikaanse parachutisten van de 101ste Airborne Divisie en zware gevechten braken los. De burgers in deze omgeving moesten voor de tweede maal evacueren. Een gedeelte van de dorpen Dodewaard en Opheusden ging naar bevrijd gebied in Brabant en België. Inwoners van de andere helft van Opheusden en Dodewaard en die van Kesteren, Ochten, Echteld en IJzendoorn moesten evacueren richting Zoelen, Maurik en Eck en Wiel. Later kwamen ook veel families terecht in de provincies Utrecht en Friesland. In die periode werden ook veel jongens en mannen gedwongen om in de stellingen te werken waarbij ook nog enkele inwoners omkwamen. Operatie ‘Ooievaar’ In december 1944 lieten de Duitsers de Rijndijk bij Driel springen zodat de Betuwe in de winter van 1944-1945 onder water kwam te staan.

Bij de ingang van Boerderij De Hazenhof aan de Boveneindsestraat in Kesteren

PAGINA 6

Oranjemagazine_2016_apartepagina's.indd 6

Gedenkteken Bonegraafseweg Ochten

ORANJE! BOVEN... 27 APRIL & 4 EN 5 MEI

13-4-2016 09:52:26


GEMEENTE NEDER-BETUWE IN DE TWEEDE WERELDOORLOG

Het werd de operatie ‘Ooievaar’ genoemd. De reden hiervoor was, dat de Engelsen dan niet verder zouden oprukken. Deze onderwaterzetting had veel gevolgen voor de burgers en het achtergebleven vee. In die periode ontstond in onze gemeente een soort niemandsland en menige Duitse en Engelse patrouilles kwamen hier met elkaar in gevecht wat de nodige verliezen aan beide zijden kostte. Bevrijding Begin april 1945 werd onze gemeente gedeeltelijk bevrijd door Canadese en Belgische troepen, waarbij ook weer menige soldaat omkwam. In mei 1945 volgde de capitulatie.

Eerst werden de lichamen van de dode soldaten en het omgekomen vee begraven en de achtergebleven explosieven opgeruimd. Toen kon de bevolking terugkeren. Wat ze toen aantroffen, waren dorpen die grotendeels waren verwoest. Ook waren er nog vele veldgraven van omgekomen militairen in onze gemeente. Diepe sporen Ongeveer 350 geallieerden en ongeveer 1000 Duitse soldaten zijn in onze gemeente gesneuveld. Ook had elk dorp enkele tientallen burgers te betreuren die door oorlogshandelingen waren omgekomen. Het herstel van de wegen en van de dorpen zou nog tientallen jaren duren. De oorlog had bij de bevolking diepe sporen achtergelaten…

Omvang van de materiële schade

De eerste herdenking na de oorlog vond plaats in IJzendoorn

ORANJE! BOVEN... 27 APRIL & 4 EN 5 MEI

Oranjemagazine_2016_apartepagina's.indd 7

De Hervormde Kerk van Ochten na de Tweede Wereldoorlog

PAGINA 7

13-4-2016 09:52:57


Harrtwviojsor. onde Schoolstraat 1 4051AV Ochten tel 0344 - 64 14 16 directie@houtkoperschool.nl www.houtkoperschool.nl

Plataanstraat 12 4051 GS Ochten TelefOOn:

0344 - 64 13 73

Burgemeester Houtkoperlaan 3 4051 EW Ochten Tel. (0344) 64 23 00 Open van 8.00 - 18.00 uur Hoofdstraat 2 4041 AD Kesteren Tel. (0488) 48 21 33 Open van 8.00 - 17.00 uur

www.apotheekdebongerd.nl Onze apothekers J.P.W. Wisman, B.J. Nowicki en medewerkers zijn u graag van dienst.

Bonegraafseweg 6 4051 CH Ochten T: 0344 - 64 24 04 www.primavoorelkaar.com info@primavoorelkaar.com

e-mail:

rehobothschool@cpov.nl Industrieweg 19 | 4051 BW Ochten T. 085 - 0212999 E. info@hendrikstransportbedrijf.nl I. www.hendrikstransportbedrijf.nl

www.rehobothschoolochten.nl

GELDERS STAALSTRAALEN SCHILDERSBEDRIJF B.V.

• Pergola’s • Uitvalschermen • Screens • Veranda’s • Rolluiken • Kozijnen (hout, kunststof • Markiezen • Terrasschermen en aluminium)

Dr. A.J. Kraaystraat 2 | OCHTEN T. 06 - 22 21 75 15 E. info@jvandenhatert.nl Kijk ook op www.jvandenhatert.nl

Oranjemagazine_2016_apartepagina's.indd 8

Hermesweg 1 4051 BV Ochten Tel. 0344 - 64 29 24 Fax 0344 - 64 16 74 www.gsb.nl

13-4-2016 09:53:06


ORANJEVERENIGING OCHTEN-ELDIK

KONINGSDAG IN OCHTEN-ELDIK Ook dit jaar is er weer een spectaculair programma samengesteld. Aan alle kinderen is gedacht. Er is een creatief plein, maar er zijn ook hele ‘vette’ nieuwe games. De populaire mini-cars zullen dit jaar hun comeback maken. Maar er is ook ruimte gemaakt voor nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld de bike looping en een bungee jump trampoline. Vanaf het altijd gezellige buitenterras zal de landelijke Koningsdag te volgen zijn. Het bezoek van de Koninklijke familie aan Zwolle is live te zien op een megagroot beeldscherm. Door de sloop van het voormalige gemeentehuis ziet de indeling van het terrein, waar de festiviteiten plaatsvinden, er anders uit dan u gewend bent. De Oranjevereniging heeft creatieve oplossingen bedacht om Koningsdag toch prima voor elkaar te laten zijn. Wij tellen de dagen af en hebben enorm veel zin om samen met u en jou een feestelijke dag te beleven. Vier Koningsdag in Ochten en samen kleuren we ons dorp oranje. Graag tot de 27ste!

ORANJE! BOVEN... 27 APRIL & 4 EN 5 MEI

Oranjemagazine_2016_apartepagina's.indd 9

PROGRAMMA 10.00 uur: Aubade 10.30 - 16.00 uur: diverse activiteiten Uitzending Koningsdag op megagroot scherm Marktkramen Kleedjesmarkt Minicars Bike looping Bungee jump Sjoelen Springkussens Pretmobiel Stormbaan Schminken (van 11.00 -14.00 uur) Ballonnenkunstenaar Creatief plein voor de kinderen Pony rijden (van 13.00 - 15.00 uur) Ritje maken met de huifkar en nog vele andere leuke activiteiten 15.00 uur: Prijsuitreiking Mooist versierde Hoed Prijsuitreiking Sjoelen 16.00 uur: Inschrijving puzzelrit 17.30 uur: Start puzzelrit 21.30 uur: Prijsuitreiking puzzelrit (locatie wordt bekend gemaakt via www.oranjeverenigingochteneldik.nl)

PAGINA 9

13-4-2016 09:53:14


Kwalite van het ho naa www.autobedrijfdavidberends.nl

APK keuringen onderhoud en reparatie in- en verkoop schadereparaties vervangend vervoer

Broekdijk 28-30 4041 CV Kesteren Tel.: 0488 48 4030 Mobiel: 06 10 838234 info@mpolman.nl www.mpolman.nl

Schoonheidssalon

NYMFEA

VMBO - MAVO - HAVO - VWO

Pia Verwoert

Tollenhof 1 4041 BH

Pieter C. Hooftstraat 16

N I4041 EUW BOUW XS Kesteren

Kesteren

T 0488 - 482148

kesteren@pantarijn.nl

LANDHUIS KEM

www.pantarijn.nl

www.piaverwoert.nl

AANNEMERSBEDRIJF M. POLMAN Broekdijk 28-30 4041 CV Kesteren Tel.: 0488 48 4030 Mobiel: 06 10 838234

Gratis telefoonnummer

0800-2580369 Stationsstraat 1

Kesteren

Hoofdvervoerder voor o.a. Achmea, Agis, EvĂŠro, Centraal Beheer, Zilveren Kruis in gebied Veenendaal, Rhenen t/m Leersum, Scherpenzeel en omstreken

Oranjemagazine_2016_apartepagina's.indd 10

Vincent van Goghstraat 10 4041 GG Kesteren Mob. 06 21 81 55 87 info@jb-accountants.nl www.jbaccountants.nl

Een nostal een authen wijze is bij weten? Ne

eeft Het Palettaglent kleur aan

W W W. MPOL M AN.NL J. Catsstraat 2a 4041 XV Kesteren tel: 0488-48 1398 info@paletkesteren.nl www.paletkesteren.nl

13-4-2016 09:53:23


ORANJEVERENIGING KESTEREN

ACTIVITEITEN OP HET DORPSPLEIN KESTEREN Ook dit jaar zal Koningsdag in Kesteren weer een fantastisch evenement worden met medewerking van tal van sponsoren. 09.30 uur Optocht versierde fietsen, driewielers, tractors, etc. 10.30 uur Aubade 11.15 uur Ballonnen oplaten 11.30 uur Koffie drinken met een oranje traktatie. Mede mogelijk gemaakt door Bakkerij de Greef. 11.30 uur Traktatie voor de kinderen. Aangeboden door Spar van de Pol 12.00 uur Vrijmarkt/kleedjesmarkt. Bij het dorpsplein begint de vrijmarkt/kleedjesmarkt voor de jeugd. 12.00 uur Middagprogramma met spel en muziek. Dit jaar hebben we weer gekozen voor een spectaculaire, 7 meter hoge, bungee trampoline, een zweefmolen, een stormbaan, een tirolerglijbaan en een springkussen. Ook staat er een poffertjeskraam waar de kinderen gratis poffertjes kunnen eten en niet te vergeten de schminkkraam waar de kinderen gratis geschminkt kunnen worden. Het muziekprogramma zal m.m.v. DJ Flow, één van de populairst opkomende DJ’s van Nederland, een publiekstrekker zijn.

friet - snacks - frisdranken en aanverwante producten Ook voor feesten, partijen en evenementen Molendam 9 | 4051 BG Ochten | T. (06) 83 96 99 02 | E. info@proef-tijd.com

www.proef-tijd.com ORANJE! BOVEN... 27 APRIL & 4 EN 5 MEI

Oranjemagazine_2016_apartepagina's.indd 11

PAGINA 11

13-4-2016 09:53:32


Roelofsen Dorpsstraat 2 4043 KK Opheusden Telefoon: 0488 - 44 21 86

O P H E U S D E N

A L E X A N D R A

Op Koningsdag geopend van ‘s morgens 5 uur.

Op Koningsdag geopend van ’s morgens 7 uur.

Dalwagenseweg 3 4043 MS Opheusden Telefoon 0488-442113

Telefoon 0488-443642

A POTHEEK

DE LINGE

M. 06 - 46 64 15 85 E. maas.mroelofsen@planet.nl

Mw. M.H.L. Mol, mw. M.A.J.T. van Gessel, apothekers

Las- en constructiewerk Reparatie Onderhoud (machines) Dorpsstraat 17 - 4043 KK Opheusden T (0488) 44 12 85 - F (0488) 44 16 07 M 06-54 92 29 67 - E hdhartog@xs4all.nl I www.henkdenhartog.nl

Dokter G. van Empelstraat 17, 4043 LZ Opheusden Telefoon 0488 - 44 25 44 www.apotheekdelinge.nl

updeerals

S n e k ij r r u e l K creatief Patrijsstraat 2 4043 MR Opheusden tel 0488-441451 info@paletopheusden.nl www.paletopheusden.nl

Speciaal op Koningsdag

3 gangenmenu Dalwagenseweg 17 voor maar € 27,50 p.p. Hoge 4043 MS Opheusden tafel! 799 NIEUW! SUMMERLAND 1.499 LOUNGE-DINING T. 0488 - 44 495 12 20 895 Veerweg 1, 4043 JV Opheusden Chaise longue. Aluminium loungeset geheel compleet met tafel en dikke kussens.

Royale hoekbank met hoge tafel, compleet met poofjes en kussens!

www.vdgarde.nl NIEUW Setprijs!

NIEUW Aktieprijs!

compleet HARTMAN 13-DELIG

595

Oranjemagazine_2016_apartepagina's.indd 12

Telefoon: 0488 - 44 12 07 www.veerhuis-opheusden.nl

6 verstelbare stoelen + kussens en royale stabiele tafel inclusief tussenblad.

compleet EXTRA ROBUUST

1.195

6 royale vlechtwerk fauteuils + kussens white grey en een extra zware kwaliteit teak tafel 240x100 cm.

13-4-2016 09:53:40


ORANJEVERENIGING OPHEUSDEN

KONINGSDAG IN OPHEUSDEN Om 09.00 uur beginnen de festiviteiten met de aubade bij het gemeentehuis in Opheusden. De kinderen van de scholen zullen weer uit volle borst zingen voor de Koning! Daarna zal de Oranjeveiling plaatsvinden. Koningsdag in Opheusden, is weer Prima Voor Elkaar, zowel letterlijk als figuurlijk, omdat Prima Voor Elkaar uit Ochten zich ook weer voor dit jaar heeft verbonden als HOOFDSPONSOR van dit prachtige, terugkerende evenement. Sportvereniging DFS is al meer dan 25 jaar de organisator van het programma op Koningsdag. Voor sv DFS is het ieder jaar weer een uitdaging om een gevarieerd programma voor jong en oud neer te zetten. Tientallen vrijwilligers dragen hier nog steeds hun steentje aan bij.

Een groep van regionale sponsors zorgt voor de onmisbare financiële steun. Vanuit de wijde omgeving komen de mensen naar het sportpark toe om Koningsdag te vieren. Het is dan ook altijd erg gezellig en de toegang is gratis. Ook is er een groot terras/ontmoetingsplek voor klein en groot met een frietkraam, ijskraam en drinkgelegenheid. PROGRAMMA 10.30 - 12.00 uur: Vrijmarkt Vanaf 11.00 uur: Fietsen/skelters versieren en een route rijden door Opheusden. Versier je fiets of skelter thuis met slingers, papier of vlaggetjes en doe mee met de optocht door ons dorp, vanaf het gemeentehuis naar sv DFS. Is jouw fiets of skelter het mooist versierd, dan maak je kans op een leuke prijs. 12.30 - 12.45 uur: Uitreiking prijs mooist versierde fietsen 13.30 - 17.00 uur: - Show (kettingzaagvoorstelling) door Erik van de Leur uit Assen - Aanvang kinderspelen/jeugd tot ongeveer 17.00 uur - Zeskamp - Luchtkussens (stormbaan) - Luchtkussen voor de allerkleinsten 16.00 - 18.00 uur: Clown Onkie 16.30 - 17.30 uur: Bubbel voetbal. Mede mogelijk gemaakt door: Van Suilichem Auto’s Opheusden. 18.00 - 22.00 uur: Ballonvaart Café De Lamp en ‘t Veerhuis Opheusden zijn open voor jouw Koningsfeestje!

ORANJE! BOVEN... 27 APRIL & 4 EN 5 MEI

Oranjemagazine_2016_apartepagina's.indd 13

PAGINA 13

13-4-2016 09:53:51


Houtkoning.nl verkoopt mooi en betrouwbaar tuinhout voor een eerlijke prijs zoals bijvoorbeeld blokhutten, tuinhuizen, tuinschuttingen, houten vlonders en tuinschermen.

Dalwagen 41 6669 CB Dodewaard T. 0488 - 41 27 53 T. 0488 - 41 29 63 dezwaandodewaard@hotmail.com www.dezwaandodewaard.nl

Kerkstraat 7, 6669 DA Dodewaard Telefoon +31 (0)488 - 417 272 E-mail info@geurts.com www.geurts.com

Overal dichtbij Nu ook geopend tussen 12.00 en 13.00 uur

KlusWijs De Wit Matensestraat 62b 6669 CJ Dodewaard T. 0488 - 41 12 92 www.kluswijs.nl

r De schinoolzitwa! a pit O.B.S. De Bellefleur Marijkelaan 1 6669 AK Dodewaard Tel. 0488 - 41 1260 directie@de-bellefleur.nl www.de-bellefleur.nl

Oranjemagazine_2016_apartepagina's.indd 14

Alfa Dodewaard Edisonring 3 6669 NA Dodewaard 088 2531750 dodewaard@alfa.nl

Dalwagen 15 6669 CA Dodewaard Tel.nr. 0488 - 42 95 46 info@leukbloemenkado.nl

13-4-2016 09:53:58


ORANJEVERENIGING DODEWAARD

KONINGSDAG IN DODEWAARD Als vanouds organiseert de Oranjevereniging van Dodewaard weer een drietal festiviteiten rondom Koningsdag 2016. Zowel volwassenen als kinderen komen uitgebreid aan bod en tal van activiteiten zorgen voor een gezellige viering van de verjaardag van onze Koning.

26 APRIL 2016 De avond voorafgaand aan Koningsdag 2016 is er het grote tentfeest op het Dorpsplein. Onder begeleiding van de band Storm is er ruimte voor gezellig samenzijn en genieten van een drankje en hapje. U bent van harte welkom op 26 april 2016 vanaf 20.00u. De toegang is gratis!

27 APRIL 2016 De kinderen van de basisscholen worden opgehaald door de muziekverenigingen voor de aubade voor de Koning. Die vindt plaats op het Dorpsplein in of voor de tent, afhankelijk van het weer, en begint om 10.00 uur. Voor elk kind is er een lekkere traktatie. Vanaf ca. 14.00 uur beginnen de activiteiten op het Dorpsplein. Kinderen kunnen zich vermaken op de springkussens, de buikschuifbaan of in de zandbak. Jonge ondernemers worden gestimuleerd deel te nemen aan de kleedjesmarkt en in de middag is er natuurlijk de verkiezing van de mooist versierde fiets. Alle kinderen mogen meedoen. Houdt uw agenda voor Koningsdag 2016 vast vrij voor Koningsdag in Dodewaard. Voor meer informatie houdt u de website van de Oranjevereniging in de gaten op www.oranjeverenigingdodewaard.nl ORANJE! BOVEN... 27 APRIL & 4 EN 5 MEI

Oranjemagazine_2016_apartepagina's.indd 15

PAGINA 15

13-4-2016 09:54:14


Prins WillemAlexanderschool Achterstraat 27 4054 MS Echteld T. 0344 - 64 1436 info@pwa-echteld.nl www.pwa-echteld.nl

Sylvia’s-Haar-Punt Achterstraat 55 4054 MS Echteld T. (0344) 64 12 56 F. (0344) 64 40 34 www.garagedegreef.nl

Dames- en Herenkapsalon

Dahliastraat 12a 4054 NC Echteld 0344 - 64 44 49 facebook.com/sylviashaar www.sylviashaar.nl

Van Gessel

Kwint Dak

DAKBEDEKKINGEN Spoorstraat 9 4054 MA Echteld

Tel.: 0344 - 620 857 Mob.: 06 - 178 366 71 info@kwintdak.nl

Ramen en Deuren weru® kunststof, hout en aluminium

MAKELAARS- EN ASSURANTIEKANTOOR

BUDDING BV Achterstraat 47 4054 MS Echteld Tel. (0344) 64 25 30 info@vangessel.nl

Achterstraat 30 4054 MT Echteld tel. 0344 - 64 16 08 info@buddingbv.nl WWW.BUDDINGBV.NL

DE ABSOLUTE SPECIALIST IN KOZIJNEN | RAMEN | DEUREN | DAKKAPELLEN | ZONWERING | VOUWWANDEN | TUINKAMERS

www.kwintdak.nl

SCHIETSPORTVERENIGING LE CARTOUCHE Sportpark “De Hoeken” Keizerstraat 104 4053 HK IJZENDOORN T: 0344-643840 (dinsdag en donderdag tussen 19 en 21 uur)

E: info@svlecartouche.nl WWW.SVLECARTOUCHE.NL

Oranjemagazine_2016_apartepagina's.indd 16

www.vangessel.nl www.vangessel.nl

Achterstraat 47 4054 MS Echteld Tel. (0344) 64 25 30 info@vangessel.nl

Open: maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 12:30 en van 13:15 tot 16:45 uur. Buiten deze tijden alleen op afspraak.

O.B.S. Isandra Tuinplannen? Wijenburgsestraat 5B 4054 JE Echteld Tel: 06-41340399 Email: info@bramdegreef.nl Website: www.bramdegreef.nl

J.R. Zeemanstraat 10 4053 JN IJzendoorn T. (0344) 64 12 35 info@obsisandra.nl www.isandraschool.nl

13-4-2016 09:54:15


ORANJEVERENIGING ECHTELD

KONINGSFEEST IN ECHTELD PROGRAMMA 08.00 uur Klokgelui 10.45 uur Ophalen ballonnen voor de kinderen in de Prins Willem Alexanderschool (tot uiterlijk 10.55 uur). 11.00 uur Opening door wethouder V.M. van Neerbos van de gemeente Neder-Betuwe bij de Prins Willem Alexanderschool, aansluitend aubade m.m.v. de schoolkinderen onder muzikale begeleiding van ‘de Harmonie’ uit Ochten. Oplaten van de ballonnen. 12.30 uur In de school inschrijving voor de fietspuzzeltocht met spellen. Aan deze fietspuzzeltocht kunt u met het hele gezin deelnemen. Kinderen onder de 12 jaar kunnen ook deelnemen als groep onder begeleiding van een volwassene. 13.00 uur Vertrek van de eerste deelnemers aan de fietspuzzeltocht bij de Prins Willem Alexanderschool. 13.30 uur Sluiting inschrijving voor de fietspuzzeltocht. 14.00 uur Het alom bekende kratten stapelen staat dit jaar weer op het programma. Bij dorpshuis “de Hoge Hof” kunt u mee strijden om de felbegeerde wedstrijdbeker van 2016. Ook worden er bij het dorpshuis o.a. broodjes hamburger en frites verkocht. ± 17.30 uur Prijsuitreiking van de fietspuzzeltocht bij dorpshuis ‘de Hoge Hof’. friet - snacks - frisdranken en aanverwante producten Ook voor feesten, partijen en evenementen Molendam 9 | 4051 BG Ochten | T. (06) 83 96 99 02 | E. info@proef-tijd.com

www.proef-tijd.com ORANJE! BOVEN... 27 APRIL & 4 EN 5 MEI

Oranjemagazine_2016_apartepagina's.indd 17

PAGINA 17

13-4-2016 09:54:24


Schoon he?

HOF Schoonmaakbedrijf met visie

Bouwbedrijf G. van Kleef Mariëngaerde 4 • 4043 RA Opheusden Tel. 06 - 44 33 39 34

0488 42 82 23 • www.schoonmaakbedrijfhof.nl

Eethuis ‘De Veerstoep’

Nefit Easy

Eethuis de Veerstoep staat iedere dag, behoudens de maandag, 12 uur voor u klaar met onze kwaliteitsproducten. Op zonnige dagen is het, onder genot van een vers kopje koffie met warm appelgebak of een sorbet, heerlijk vertoeven op ons grote terras. En bij regenachtig weer bent Ochten u welkom in ons eethuis, waar u tevens kunt genieten van de scheepvaart en het polderpanorama! Tijdens feestdagen verzorgen wij graag uw koude schotels, warme hapjes e.d. Een greep uit ons assortiment: plateservice voor slechts 6 7.25 (keuze uit diverse menu’s) Kinderfeestjes • partijtjes enz.

AR ELE JA D HET H GEMEN DOOR IJS! SOFT

Waalbandijk, Ochten Telefoon (0344) 64 24 91

Eethuis ‘De Veerstoep’

Correspondentieadres Jan Walravenstraat 47 6658 XC Beneden Leeuwen

Oranjemagazine_2016_apartepagina's.indd 18

Nef it houdt Nederland warm

NIEUW!

de slimste thermostaat

Hoe simpel kan het zijn?

Maak kennis met Nefi

Verwarmen zoals u het wilt Makkelijk te bedienen, altijd en overal met handige app Ze lflerend en service op afstand mogelijk Maak kennis met Nefit Easy. Neem vrijblijvend contact met ons op: Hoe simpel kan het zijn? De ideale hulp om energie te besparen Ver war men zoals u het wilt Zonder contract of abonnementskosten M akkelijk te bedienen, altijd en over al met handige app Zelfler end en s er vic e op a fs tand mogelijk De ideale hulp om energie te besparen Zonder contract of abonnementskosten

Dalwagenseweg 2 | 4043 MX Opheusden Tel (0488) 44 13 74

www.roelofsen-installatie.nl

13-4-2016 09:54:33


ORANJEVERENIGING WILLEM DE ZWIJGER IJZENDOORN

PROGRAMMA FEESTWEEK IJZENDOORN PROGRAMMA Woensdag 27 april - Koningsdag Locatie: rondom het dorpshuis 09.00 uur: Verzamelen op dorpshuisplein 09.30 uur: Aubade / Disney optocht 13.00 uur: Lunch 14.00 uur: Spelen Vrijdag 29 april - Spooktocht Locatie: Café ‘Ons tehuis’ 20.30 uur: Inschrijven Zaterdag 30 april - IJzendoorn got talent Locatie: Grote zaal dorpshuis 18.30 uur: Zaal open 19.30 uur: Aanvang

friet - snacks - frisdranken en aanverwante producten Ook voor feesten, partijen en evenementen Molendam 9 | 4051 BG Ochten | T. (06) 83 96 99 02 | E. info@proef-tijd.com

www.proef-tijd.com ORANJE! BOVEN... 27 APRIL & 4 EN 5 MEI

Oranjemagazine_2016_apartepagina's.indd 19

PAGINA 19

13-4-2016 09:54:39


Uw ICT leverancier! ie? entarisat Gratis inv ) 745 050 Bel (0488

YourICT verzorgt: • Systeem- en netwerkbeheer • Systeem- en netwerkbeheer • Server- en werkplekmonitoring • Server- en werkplekmonitoring • Leveren van hard- en software • Leveren van hard- en software • Cloud bellen (hosted Voip telefonie) • Cloud bellen (hosted Voip telefonie) • Zakelijke mobiele telefonie • Zakelijke mobiele telefonie • Cloud computing • Cloud computing • Website hosting • Website hosting • E-mail / Spam / Virus filtering • E-mail / Spam / Virus filtering • DSL en glasvezel verbindingen • ADSL en glasvezel verbindingen

Kesteren Nijverheidsweg 2A 4041 CK Kesteren Tel 0488 745 050

Oranjemagazine_2016_apartepagina's.indd 20

Geldermalsen De Chamotte 2 4191 GT Geldermalsen Tel 0345 622 223

www.yourict.nl info@yourict.nl

13-4-2016 09:54:49


WALTZING MATHILDA

WALTZING MATHILDA OVER DE ZOEKTOCHT VAN HET COMITÉ 4 MEI DODEWAARD NAAR DE BEMANNING VAN DE HALIFAX DIE OP 17 JUNI 1944 NEERSTORTTE BOVEN DODEWAARD. We gaan een aantal jaren terug in de tijd. Het is 2011. Bij de kranslegging op 4 mei worden de schoolkinderen in Dodewaard door de burgemeester van Neder Betuwe gewezen op twee witte grafstenen op de begraafplaats. Op deze stenen lezen we de namen van Patrick Tiernan en Alfred Burns. Twee Australische jonge mannen die omkwamen op 17 juni 1944 toen hun Halifax MZ 715 boven Zetten werd aangeschoten en in Dodewaard explodeerde en neerstortte. Aan boord was een 7-koppige bemanning. Eén van hen, Arthur Owen overleefde de crash, de stoffelijke resten van vier bemanningsleden werden onmiddellijk afgevoerd en begraven in Uden. De dode lichamen van Patrick en Alfred werden een paar dagen later gevonden toen het vliegtuig werd geruimd. Door de inval in Normandië was het niet meer mogelijk om hen naar Uden over te brengen. Zij kregen hun laatste rustplaats in Dodewaard en hun graven worden daar al meer dan 70 jaar onderhouden.

In 2011 werd de vraag gesteld: ‘ Wie waren deze jongens eigenlijk?’

2014: een monument voor Patrick en Alfred. Zij zijn in het hart van Dodewaard gesloten

‘Wie waren deze jongens?’ en ‘Zou het niet mooi zijn als we, behalve de namen, ook de gezichten zouden kennen van Patrick Tiernan en Alfred Burns?’ is de vraag aan de schoolkinderen. ‘Zouden er nog nabestaanden zijn en zouden zij een foto hebben?’

ORANJE! BOVEN... 27 APRIL & 4 EN 5 MEI

Oranjemagazine_2016_apartepagina's.indd 21

Met deze opdracht gaat het 4 mei Comité in Dodewaard in 2011 aan de slag. Een zoektocht op internet en diverse andere kanalen leidt, na twee jaren, naar de familieleden van zowel Patrick als Alfred in Australië. Er zijn foto’s!

PAGINA 21

13-4-2016 09:54:58


WALTZING MATHILDA De geschiedenis krijgt, 70 jaren na de crash, een vervolg dat uitmondt in de komst van een Australische delegatie naar Dodewaard in mei 2014. Familieleden uit Brisbane en Sydney, studenten, veteranen en de burgemeester uit Murgon/South Burnett, ondernemen de lange reis naar Dodewaard. Een bijzondere herdenking maakt bij de delegatie, de inwoners van Dodewaard en de comitéleden veel emoties los. Na drie dagen wordt afscheid genomen met de woorden: ‘Wat wij gezien hebben in de Betuwe heeft veel indruk gemaakt, wij zouden jullie ooit graag iets van Australië laten zien.’ Een uitnodiging om in de agenda te zetten!

Zuster Philomene Tiernan op 3 mei 2014 in Dodewaard

MH17 Als de delegatie weer in Australië teruggekeerd is, worden zij en wij kort daarna opgeschrikt door de vliegramp op 17 juli met de MH17 boven Oekraïne. Aan boord van dit vliegtuig bevindt zich zuster Philomene Tiernan. Zij heeft, na haar bezoek aan Nederland, haar reis voortgezet door Europa,

PAGINA 22

Oranjemagazine_2016_apartepagina's.indd 22

waar zij nog een aantal congregaties van het Heilig Hart bezoekt waartoe zij als non behoorde. Haar terugreis wordt haar laatste reis. Zij zal niet meer terugkeren in haar geliefde Australië. Dit verlies raakt ons allen diep. Het werpt een schaduw over de bijzondere dagen die we mochten beleven. Wie had kunnen denken dat zij, die kwam om haar oom te gedenken die door oorlogsgeweld om het leven kwam, zelf 70 jaar na dato hetzelfde lot zou treffen. Bezoek Australië Als teken van onze verbondenheid wordt in de RK-kerk in Herveld en op de begraafplaats in Dodewaard in het bijzijn van familieleden afscheid van Philomene genomen. Drie jonge neven nemen haar urn mee naar Australië. Door deze vreselijke gebeurtenis wordt de band tussen Dodewaard en Australië groter en opnieuw wordt gevraagd wanneer een bezoek uit Nederland verwacht kan worden. Eind oktober 2015 is het zover. De reis brengt ons, na vele uren vliegen, op de luchthaven van Brisbane. Met een tijdsverschil van ruim 9 uur, een temperatuurverschil van meer dan 30 graden en geen besef meer van ochtend of avond, beginnen we enigszins ontregeld aan ons avontuur. Relaxt Een reis langs de eindeloze oostkust toont ons een prachtig deel van Australië. De plaatjes uit de reisfolders zijn niet gefotoshopt, het is allemaal echt! De regenwouden, de droge vlaktes, de blauwe oceaan en hier en daar een kangoeroe, doen je beseffen dat je ver van huis bent. In een huurauto links rijden vraagt constante aandacht in het verkeer, maar tegelijkertijd valt op hoe relaxt men met elkaar omgaat. Even een gebaar van ‘ga je gang’. Men heeft de tijd.

ORANJE! BOVEN... 27 APRIL & 4 EN 5 MEI

13-4-2016 09:55:04


WALTZING MATHILDA Als we de lange kustreis achter ons hebben arriveren we in Sydney om de familie Burns weer te ontmoeten en daarna heet de familie Tiernan ons welkom in Brisbane. Wat is het fijn om elkaar weer te zien. Zelfs familieleden uit Melbourne zijn in het vliegtuig gestapt om bij deze grote reünie te kunnen zijn. Afstanden spelen geen rol. We proberen alle namen te onthouden, maar dat valt niet mee. We zien gelijkenissen van broers en zussen, neven en nichten, maar het belangrijkste is de hartelijkheid waarmee we worden ontvangen. Zij en wij raken niet uitgepraat. De verbondenheid door de twee witte grafstenen en de lege plaats van Philomene wordt door allen gevoeld.

Als laatste onderdeel volgt een dagreis per bus naar het binnenland, naar Murgon/South Burnett, het geboortedorp van Patrick. Samen met de veteranen leggen we bloemen bij het oorlogsmonument en ook hier is de ontvangst allerhartelijkst. Na het volkslied van Australië zingen wij met 6 man het Wilhelmus. Heel bijzonder zo ver van huis, het geeft je kippenvel.

Dagboek Groot is de verrassing als onder de gasten Gareth Owen is. De zoon van Arthur, de enige overlevende bij de crash in Dodewaard. Gareth kent het verhaal van zijn vader, die in 2011 op 91-jarige leeftijd is overleden. Het staat opgetekend in het dagboek dat hij in de oorlogsjaren heeft bijgehouden en waarin hij nauwkeurig beschrijft wat hem is overkomen. Voor Gareth is het nog steeds moeilijk om te lezen wat zijn vader heeft moeten doorstaan.

Dankbaar kijken we terug op zoveel hartelijkheid. We zijn verwend met waardevolle indrukken. Australië, een immens groot werelddeel waar wij een stukje van hebben mogen zien.

Comité 4 mei Dodewaard legt een krans bij het herinneringsmonument van Murgon/South Burnett, november 2015

Liz Caffery maakte een boek over Patrick, Alfie en hun kameraden. De herdenking in Dodewaard vormt een belangrijk deel in dit boek. Het boek ligt vanaf april in de bibliotheek in Dodewaard

ORANJE! BOVEN... 27 APRIL & 4 EN 5 MEI

Oranjemagazine_2016_apartepagina's.indd 23

Als cadeau ontvangen we een prachtig boek met de geschiedenis van Patrick Tiernan opgetekend door Liz Caffery. Tot slot zingen we met elkaar in een grote kring ten afscheid het alom bekende volksliedje ‘Waltzing Mathilda’.

Een reis om nooit te vergeten. Cees en Monique van Meer– Anke en Ries Hoogakker- Paul en Annelies Struik

PAGINA 23

13-4-2016 09:55:15


4 MEI OCHTEN / ELDIK

DODENHERDENKING IN OCHTEN Op 4 mei 2016 herdenken wij in Ochten, met jong en oud, in samenwerking met de Harmonie en het NH kerkkoor, alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en allen die daarna omkwamen in oorlogssituaties en tijdens vredesmissies. Dit jaar zal de herdenking op een nieuwe locatie plaatsvinden. Het monument is verplaatst in verband met de herinrichting van het Dokter M. van Drielplein en de nieuwbouw van de Aldi. Dit heeft menig Ochtenaar pijn gedaan. De herinneringen aan de wederopbouw, het destijds nieuwe gemeentehuis, het nieuwe begin dat dit symboliseerde.

Even stond het erbij alsóf het oorlog was… Gelukkig is er in overleg met gemeente, het 4&5 mei comité en de heer Roel van den Hatert een waardige nieuwe plek gevonden: Voor de NH kerk aan de Kerkstraat staat het monument dat de gesneuvelde Nederlandse militairen van het 44 Regiment Infanterie herdenkt. En daarmee staat het symbool voor alle gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog. We hopen dat u allemaal weer aanwezig bent om deze herdenking bij te wonen en stil te staan bij de slachtoffers, de nabestaanden en bij dat wat oorlogvoeren veroorzaakt.

Kamp Overbroek Zoals al jaren snijdt het 4&5 mei comité OchtenEldik rondom de Dodenherdenking een thema aan dat de Tweede Wereldoorlog en Ochten raakt. Dit jaar zal dit kamp Overbroek zijn. Kamp Overbroek gelegen aan de Nieuwe Dijk tussen Ochten en Kesteren, was vanaf 1941 een werkkamp gebouwd, in het kader van de Rijksdienst voor de Werkverruiming. Totaal konden er 192 werklozen in het kamp verblijven.

PROGRAMMA 19.30 uur Aanvang herdenking bij het monument bij de NH kerk aan de Kerkstraat

20.15 uur Einde herdenking

20.00 uur 2 minuten stilte Aansluitend kranslegging

20.15 - 22.00 uur Lezing en tentoonstelling maquette kamp Overbroek. Locatie van de lezing wordt bekend gemaakt via onze website www.oranjeverenigingochteneldik.nl

PAGINA 24

Oranjemagazine_2016_apartepagina's.indd 24

ORANJE! BOVEN... 27 APRIL & 4 EN 5 MEI

13-4-2016 09:55:22


4 MEI OCHTEN / ELDIK

DODENHERDENKING IN OCHTEN Bewoners van het kamp moesten tussen 1941 en 1942 helpen bij het slopen van een deel van de Grebbelinie. In 1942 functioneerde het als doorgangskamp van Joden naar Westerbork. Na het vertrek van de Joden werd het kamp gebruikt voor het huisvesten van leden van de Nederlandse Arbeidsdienst. Vanaf 1944 werden (gedwongen) arbeiders ingezet om de verdedigingsdijk van de Grebbelinie weer in de oorspronkelijke staat te herstellen. Na de oorlog werd kamp Overbroek een onderkomen voor mensen die door het oorlogsgeweld hun huis kwijtraakten. In 1950 werden er Indische Nederlanders opgevangen en vanaf 1951 verbleven er Molukkers in het kamp. Dit betrof 22 gezinnen, zij verbleven daar tot eind van de jaren zestig. In die tijd heette het kamp ‘Woonoord Het Overbroek’. In 1970 werd het kamp gesloopt. Nu loopt de Betuwelijn door het gebied van het vroegere kamp heen. Een rijke en indrukwekkende geschiedenis die bij velen niet (meer) bekend is. De heer Cees Verhaaf uit Kesteren maakte een maquette van het kamp op basis van de originele bouwtekeningen. De maquette zal tentoongesteld worden op 4 mei na de Dodenherdenking. Ook wordt een lezing verzorgd over de Joodse werkkampen door de heer Guido Abuys, conservator van kamp Westerbork. De heer Henk de Jong uit Kesteren zal zijn persoonlijke herinneringen vertellen.

ORANJE! BOVEN... 27 APRIL & 4 EN 5 MEI

Oranjemagazine_2016_apartepagina's.indd 25

PAGINA 25

13-4-2016 09:55:29


Bedrijfskleding / PBM Wegbebakening

Oranjemagazine_2016_apartepagina's.indd 26

Gereedschappen Reclame & Sign

13-4-2016 09:59:40


4 MEI KESTEREN

DODENHERDENKING IN KESTEREN De Herdenkingsbijeenkomst zal op 4 mei a.s. rondom het graf van Johannes van Zanten op de oude begraafplaats aan de Nedereindsestraat te Kesteren plaatsvinden.

19.15 uur Verzamelen bij de ingang van de begraafplaats.

Op 5 mei 1945 kwam er een eind aan de Tweede Wereldoorlog. Sinds die tijd leven we in Nederland in vrijheid. Een vrijheid die niet vanzelfsprekend is. Het landelijke thema voor de 4/5 mei herdenking is: ‘Geef vrijheid door’. Het is van belang om de herinnering aan de oorlog 40-45 levend te houden. Vorig jaar hebben we aandacht besteed aan het boekje ‘Van twee kanten belaagd’. Hierin worden zichtbare objecten in Kesteren en Ochten beschreven, die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Een bijzonder object is kamp Overbroek, dat was gelegen aan de Nieuwe Dijk op de grens van de dorpen Ochten en Kesteren. In het kader van de 4 mei herdenking schenken we hieraan aandacht. Totaal konden er 192 werklozen in het kamp verblijven. Bewoners van het kamp moesten tussen 1941 en 1942 helpen bij het slopen van een deel van de Grebbelinie.

19.30 uur Gezamenlijk naar het graf van Johannes van Zanten.

Lees voor de geschiedenis van het kamp de tekst onder Dodenherdenking ochten, pagina 27

Inleidend woord door Gerard Nieuwenhuis namens 4/5 mei comité. Kinderen van basisscholen ‘De Wegwijzer’, ‘Het Pallet’ en ‘Het Kompas’ dragen gedichten voor. Fanfare Kesteren speelt Koraal. Toespraak door vertegenwoordiger van de Gemeente NederBetuwe. Bijdrage van het Kesterens Gemengd Koor. 20.00 uur Taptoe gevolgd door 2 minuten stilte. Fanfare Kesteren speelt de eerste regel van ‘het Wilhelmus’. Aanwezigen zingen het 1e en 6e couplet. Kransen en bloemen worden gelegd. Bijdrage van het Kesterens Gemengd Koor. Fanfare Kesteren speelt slotkoraal. Slotwoord door Gerard Nieuwenhuis namens 4/5 mei comité. Na afloop is er een kopje koffie in Ons Dorpshuis, Kesteren.

Graf Johannes van Zanten ORANJE! BOVEN... 27 APRIL & 4 EN 5 MEI

Oranjemagazine_2016_apartepagina's.indd 27

PAGINA 27

13-4-2016 09:56:53


VAN SUILICHEM AUTO’S SINDS 1924 EEN VERTROUWD ADRES!

• Verkoop & service alle merken • Onderhoud & reparatie • Schadeherstel & ruitenservice • Bandencentrum • Carwash

www.vansuilichem.nl

Dorpsstraat 19 - Opheusden - T. 0488-441271

OELOFSEN AUTO’S Occasions Wist u dat wij ook nieuwe auto’s leveren van welk merk dan ook? Bovag-garantie en Nationale Autopas!

Gerrit Achterbergstraat 7 - 4043 GH Opheusden T. 0488 - 42 87 18 - M. 06-21 88 38 00 info@gvandepolschilderwerken.nl

Bezoek onze internetsite: www.roelofsen.nl Dalwagenseweg 38 4043 MX Opheusden telefoon 0488-442630

www.gvandepolschilderwerken.nl

Ontvang een accessoire cheque t.w.v. € 25,- bij het afhalen van een speelhuis!

Groenestraat 34 | 6669 DS DODEWAARD Telefoon 0488-412224 | Mobiel 06-51109953

Oranjemagazine_2016_apartepagina's.indd 28

13-4-2016 09:57:04


4 MEI OPHEUSDEN

DODENHERDENKING IN OPHEUSDEN Herdenkingsbijeenkomst op woensdag 4 mei 2016 om 19.00 uur op de begraafplaats aan de Dalwagenseweg gevolgd door stille tocht naar het monument voor het gemeentehuis waar om 19.30 uur de herdenking wordt gehouden.

18.58 uur Sergeant-majoor Bram Florissen brengt de manschappen in het gelid. Er zullen eerst bloemen worden gelegd door burgemeester ir C.W. Veerhoek en mevrouw Veerhoek. Vervolgens zullen er door de militairen bloemen worden gelegd bij de oorlogsgraven. Kunst en Vriendschap speelt daarna coupletten van het Wilhelmus. Plm. 19.15 uur Stille tocht, voorafgegaan door de tamboers van Kunst en Vriendschap. Klokluiden van 19.20-19.30. Om 19.25 uur Overigen verzamelen bij het monument Con Amore zingt van 19.20-19.30 uur 19.30 - 19.35 uur Welkom door Bram Florissen namens comité 4/5 mei Opheusden. 19.35-19.40 uur Vlaggen worden halfstok gehesen door militairen van het Regionaal Militair Commando Noord. K. en V. speelt een koraal. 19.40 uur Toespraak door burgemeester ir. C.W. Veerhoek. Gedichten van schoolkinderen. Con Amore zingt. 19.58 uur Last Post door Marco van Leijen. 20.00 uur Twee minuten stilte. Steeds aansluitend: Kranslegging met schoolkinderen. Con Amore zingt tijdens de kranslegging. Eventueel vervolg van gedichten van schoolkinderen. Slotwoord Ton Keuken namens het comité 4/5 mei. Kunst en Vriendschap speelt tijdens het defilé.

ORANJE! BOVEN... 27 APRIL & 4 EN 5 MEI

Oranjemagazine_2016_apartepagina's.indd 29

PAGINA 29

13-4-2016 09:57:15


• Electrotechnische installaties

• Videobewaking

• Datacommunicatie

• Inbraakbeveiliging

• Telefonie

www.mare-electrotechniek.com

Prunusstraat 45 • 4043 NT Opheusden Telefoon 0488 - 44 39 09 • Fax 0488 - 44 39 79

Confetti garden! Met deze calibrachoa in allerlei vrolijke kleuren tover je zo de hele tuin om in een confetti garden!

sdag Koning ! d e geop n

U kunt ook bij ons terecht voor: Prachtige bodembedekkers, eenjarige zomerbloeiers, hangplanten en nog véél meer. Tevens een schitterend assortiment kuip- en terrasplanten.

Alles uit eigen kwekerij: u mag zelf uitzoeken in de kas! Sundaville in diverse kleuren en maten. Ook als hangplant! Dalwagenseweg 25 - 4043 MS Opheusden - Telefoon (0488) 44 14 89 Openingstijden: ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur | zaterdag 8.00 - 16.00 uur | Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag gesloten

Oranjemagazine_2016_apartepagina's.indd 30

13-4-2016 09:57:20


4 MEI DODEWAARD

DODENHERDENKING IN DODEWAARD 19.00 uur: Verzamelen op het parkeerterrein aula ‘Westerhof’aan de Kalkestraat 19.10 uur: Stille tocht vanaf het parkeerterrein naar de Engelse en Australische oorlogsgraven waar bloemen en lichtjes worden geplaatst. Aansluitend naar het monument aan de Pluimenburgsestraat. 19.50 - 19.53 uur: Muziekkorps ‘KNA’ speelt koraalmuziek. 19.57 uur: Aankomst deelnemers stille tocht 19.57 - 19.59 uur: Muziek door ‘KNA’ 19.59 - 20.00 uur: Taptoesignaal 20.00 - 20.02 uur: Twee minuten stilte 20.02 uur: ‘KNA’ speelt twee coupletten van het Wilhelmus en de aanwezigen zingen mee 20.04 uur: Toespraak door vertegenwoordiger Gemeentebestuur, Wethouder van Neerbos Aansluitend: Schoolkinderen van de groepen 7 en 8 van beide basisscholen dragen gedichten voor Krans- en bloemlegging Defilé langs monument

Grafstenen Kalkestraat Dodewaard

Monument Pluimenburgsestraat Dodewaard

Monument Pluimenburgsestraat Dodewaard

friet - snacks - frisdranken en aanverwante producten Ook voor feesten, partijen en evenementen Molendam 9 | 4051 BG Ochten | T. (06) 83 96 99 02 | E. info@proef-tijd.com

www.proef-tijd.com ORANJE! BOVEN... 27 APRIL & 4 EN 5 MEI

Oranjemagazine_2016_apartepagina's.indd 31

PAGINA 31

13-4-2016 09:57:30


4 MEI ECHTELD

DODENHERDENKING IN ECHTELD

De Dodenherdenking wordt al jaar en dag georganiseerd door de Oranjevereniging Echteld. Het monument, dat door giften van Echteldse inwoners en naasten van enkele gevallenen opgericht is, staat bij de begraafplaats aan de Ooisestraat in Echteld. Voorafgaande aan de kranslegging vindt er een herdenkingsdienst plaats waar het kerkkoor ‘Looft den Heer’ en de leerlingen van de Prins Willem-Alexanderschool aan meewerken. Ook zij leggen een krans bij het monument. Tijdens de kranslegging zijn er meestal mensen uit het dorp betrokken bij de ceremonie die in dienst zijn van de land- en luchtmacht of marechaussee. PAGINA 32

Oranjemagazine_2016_apartepagina's.indd 32

10 jaar geleden is er door de Oranjevereniging en de Prins Willem-Alexanderschool een educatief programma opgezet om de Tweede Wereldoorlog bij de kinderen van groep 7 en 8 onder de aandacht te brengen. De nadruk is in dit programma gelegd op de oorlogshandelingen in onze omgeving zoals de Grebbeberg, Nijmegen, Arnhem en Oosterbeek. Na de voorbereiding vindt er altijd een excursie plaats. Dit jaar wordt het bevrijdingsmuseum in Groesbeek bezocht.

ORANJE! BOVEN... 27 APRIL & 4 EN 5 MEI

13-4-2016 09:57:39


4 MEI ECHTELD

19.00 uur

Herdenkingsdienst in de Protestantse Kerk te Echteld. Met medewerking van het Kerkkoor ‘Looft den Heer’, de dorpsvereniging Echteld en leerlingen van de Prins Willem Alexanderschool. Voorganger ds. Wya de Kam – Diepeveen.

ORANJE! BOVEN... 27 APRIL & 4 EN 5 MEI

Oranjemagazine_2016_apartepagina's.indd 33

20.00 uur Kranslegging bij het monument. Na 2 minuten stilte is er voor een ieder gelegenheid om bloemen te leggen en wordt het Wilhelmus gezongen. 20.20 uur Gezamenlijk koffiedrinken in dorpshuis ‘de Hoge Hof’.

PAGINA 33

13-4-2016 09:58:44


OVERZICHT AUBADES EN HERDENKINGEN NEDER-BETUWE

AUBADES EN HERDENKINGEN NEDER-BETUWE Aubades op woensdag 27 april

Herdenkingen op woensdag 4 mei

• • • • • •

• • • • •

Echteld op plein Prins WillemAlexanderschool om 11.00 uur IJzendoorn bij dorpshuis Ons Tehuis om 09.30 uur Ochten terrein bij het voormalige gemeentehuis om 09.00 uur Kesteren op het Dorpsplein om 10.30 uur Opheusden bij het gemeentehuis om 09.00 uur Dodewaard Dorpsplein in of voor de tent om 10.00 ur

PAGINA 34

Oranjemagazine_2016_apartepagina's.indd 34

Echteld, 19.00 uur: Herdenkingsdienst in de Hervormde Kerk en aansluitend kranslegging bij monument Ochten, 19.30 uur: Herdenking en kranslegging bij het monument op de nieuwe locatie bij de kerk. Kesteren, 15.00 uur: korte plechtigheid met bloemlegging bij oorlogsgraven. 19.30 uur: Herdenking en kranslegging bij graf Johannes van Zanten op de oude begraafplaats aan de Nedereindsestraat Opheusden, 19.00 uur bloemlegging bij oorlogsgraven op oude begraafplaats, gevolgd door stille tocht naar monument voor het gemeentehuis voor herdenking en kranslegging. Dodewaard, Herdenking en kranslegging. Verzamelen om 19.00 uur op de begraaf- plaats aan de Kalkestraat. Stille tocht langs monument en Britse en Australische oorlogsgraven. Daarna naar het monument aan de Pluimenburgsestraat.

ORANJE! BOVEN... 27 APRIL & 4 EN 5 MEI

13-4-2016 09:58:57


Molen ‘De Zwaluw’ Koningsdag geopend vanaf 12.00 uur! Er is van alles te beleven bij Molen ‘De Zwaluw’. O.a. een grote stormbaan, oud-hollandse spelen, ijscokraam, maaldemonstratie enz. Geniet van een heerlijke lunch, pannenkoek of diner in ons restaurant, terwijl de kinderen zich vermaken in de speeltuin.

Op Koningsdag bij Molen ‘De Zwaluw’ een naturel kinderpannenkoek voor

€ 1.95 Molen ‘de Zwaluw’ • Batterijenweg 19, Kesteren • Tel. 0488 48 8833 • www.molendezwaluw.nl

• verzekeringen Van elke klant houden wij de • verzekeringen • hypotheken Voor al uw advies van: verzekeringen en bancaire hypotheken rekeningen kritisch tegen het •• pensioenen licht. Daardoor kunnen we • Betaal- & Sp•aarpensioenen rekeningen • financieringen samen met u - een perfect • Financieringen • financieringen -passend • betalen en sparen financieel plan samen• Hypotheken • betalen en sparenstellen. Dat geeft vertrouwen, • • Pensioenen startersleningen rust en overzicht. Bovendien • startersleningen

• Verzekeringen

• Voor particulier en zakelijk

bespaart het u geld. Onze adviezen die wij bij ons op kantoor of bij u thuis geven, zijn persoonlijk, duidelijk en vakkundig!

A D VAI E DS VIES

Allebankzaken bankzaken Alle

Nedereindsestraat 2 • 40412XG Kesteren • T-- T.(0488) 10 • kesteren@bhmadvies.nl Nedereindsestraat - 4041 XGKesteren Kesteren T. 0488 48 10 kesteren@bhmadvies.nl Nedereindsestraat -2 4041 XG 4848 1095 95- -95 kesteren@bhmadvies.nl

Oranjemagazine_2016_apartepagina's.indd 35

13-4-2016 09:59:01


SUPER VOORJAARSACTIES + PERSOONLIJK ADVIES + VAKKUNDIGE MONTAGE

TERRASSCHERMEN WINDVASTE SCREENS

15%

15%

KADOKORTING

KADOKORTING

PERGOLA ZONWERING

• Pergola’s • Screens • Rolluiken • Markiezen • Terrasschermen

• Uitvalschermen • Veranda’s • Kozijnen (hout, kunststof en aluminium)

Dr. A.J. Kraaystraat 2 | OCHTEN T. 06 - 22 21 75 15 E. info@jvandenhatert.nl

Kijk ook op www.jvandenhatert.nl

Oranjemagazine_2016_apartepagina's.indd 36

13-4-2016 09:59:10

Profile for Alette  Keuken

Oranjemagazine Neder-Betuwe - 2016  

Oranjemagazine Neder-Betuwe - 2016  

Advertisement