KESLA proC TOP SEAT Datasheet

Page 1

proC TOP SEAT 11/2021

TEKNISET TIEDOT TECHNICAL DATA


SUORAPUOMISET • STRAIGHT BOOM MODELS 90031390

90031390

R697 R685 R661

2425 1674

1129

1826 1605 1364

MAX1213

1074 784 672 1826 1605 1364 0

R510 R697 R685 R661

923

2425 1674

STD PILLAR

MAX1213

1129

STD PILLAR

1074 784 672

R510

923

0 97

R6

OPTIONAL POSITION

MAX1213 97

R6

1129

HIGH PILLAR

SUORAPUOMISET KORKEAPILARI • STRAIGHT BOOM MODELS HIGH PILLAR OPTIONAL POSITION

2606 1855

1129

2606 1855

HIGH PILLAR

R697 R685 R661

2008 1787 1545

MAX1213

R697 R510 R685 R661

923

90031546

965 852

R510

923

1255 965 852 2008 1787 1545 0 1255

R6

97

MAX1293

1129 653

0 R774 R763

OPTIONAL POSITION

2026 1885 1803 1562

R754

R6

R700 1871

2624

97

OPTIONAL POSITION

1271 981 867

R571 923

90031546

0

Z-NOSTURIT • Z-CRANES MAX1293

1129 653

R774 R763 R754

1871

981 867

74

R571 923

1271

R7

2624

R700

2026 1885 1803 1562

OPTIONAL POSITION 0

SCALE 1:50


SAATAVUUS NOSTURIMALLEITTAIN • AVAILABILITY BY CRANE MODEL Code

Crane models

90000420

2112, 2115, 2117

90000429

2109Z, 2110Z, 2111Z, 2112Z

90000448

2212Z, 2214Z, 2217Z

PROC AVOHALLINTALAITTEEN OHJAIMET • PROC TOP SEAT CONTROLS Maxi

Maxi 2 + 2

4+2

Vakioväri: RAL 9005 VALINNAISET JA LISÄVARUSTEET: Ohjausjärjestelmä sähköinen: ProC Iqan Istuin: AMA jousituselementillä  OPS kytkin ja penkinlämmitin 24V Kyynärnojat: AMA säädettävät Ohjaimet: Maxi 2  Maxi 2+2  4+2 erillinen kiinnitystuki Hätäseis Kytkin Alaventtiiliohjaus sähköinen: On/Off kytkimin Työvalot 3 kpl: LED Nordic Lights Scorpius GO 410 Muut valinnaiset varusteet: CE-varustelu Nostopuomin asentoanturi  Levityspalkkien asentoanturi  Järjestelmäpaineanturi  LED tunnistevalot CE Comfort varustelu Nostopuomin asentoanturi  Levityspalkkien asentoanturi, järjestelmäpaineanturi  Kallistusanturi  LED tunnistevalot  Moottori start/stop  Kierrostensäätö  Vaaka  Valot  Penkinlämmitin On/Off kytkimin Sääsuoja: ei saatavilla Standard colour: RAL 9005 OPTIONAL AND ADDITIONAL ACCESSORIES: Control system electric: ProC Iqan Seat: AMA with mechanical suspension Armrests: AMA adjustable Controls: Maxi 2  Maxi 2+2  4+2 with a support bracket Working lights 3 pcs: LED Nordic Lights Scorpius GO 410 Other available accessories: CE-Equipment: Main boom position sensor  Out-triggers position sensor  System pressure sensor  LED indicators CE-Comfort Equipment: Main boom position sensor  Out-triggers position sensor  System pressure sensor  Inclination sensor  LED sensor indicators  Engine start/stop  Rpm adjustment  Scale  Lights  Seat heater On/Off switches Weather guard: not available

Hallintalaitteen paino ilman lisävarusteita penkillä • Weight of the control station without accessories with seat ≈150 kg Valmistajan antamat arvot ovat ohjeellisia. Kesla pidättää oikeuden muutoksiin. The values provided by the manufacturer are indicative. Kesla reserves the right to make changes.

TUTUSTU KESLA PROC AVOHALLINTALAITTEESEEN • TAKE A LOOK AT KESLA PROC TOP SEAT CONTROL STATION

Kesla Oyj Kuurnankatu 24 FI-80100 JOENSUU. FINLAND Tel. +358 207 862 841 Fax +358 13 610 0521 www.kesla.com

ISO 9001

BUREAU VERITAS Certification


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.