KESLA VISION XL Datasheet 90000408

Page 1

5/2021

TEKNISET TIEDOT TECHNICAL DATA

CABIN CODE 90000408

VISION XL


H

(up)

CABIN CODE 90000408

SUORAPUOMISET | STRAIGHT BOOM MODELS I

(up)

(up) (up) (down) (down)

L

B

J F

(down)

(up)

C

(down)

E D

K

G

(down)

A

90027309

2112T VISION XL

A

B*

C*

D*

E*

F

G

H

I

J*

K*

L

2112

1 330

2 525

2 700

3 625

3 795

830

630

890

570

686

1 786

1220

2115

1 330

2 525

2 700

3 625

3 795

830

630

890

570

686

1 786

1220

2117

1 330

2 525

2 700

3 625

3 795

830

630

13:58 8902.12.2014 570

686

1 786

1220

1200

1 340

2 330

2 465

3 430

3 565

775

675

800

645

450

1 550

1 230

2024, 2028

1 350

2 495

2 670

3 590

3 765

900

635

1 000

530

625

1 725

1 250

2124L

1 350

2 505

2 680

3 600

3 775

900

640

1 000

535

635

1 735

1 250

Page 1/1

*Heights depends on attachment onto the rail.

Z-NOSTURIT | Z-CRANES 852 up

620 down

1325

1720 up

2630 down

3730 up

794 down

0

40

R1

720 down

*Heights depends on attachment onto the rail.


CABIN CODE 90000408

HYTTI VASEMMALLA • CABIN ON THE LEFT

HYTTI OIKEALLA • CABIN ON THE RIGHT

TUTUSTU KESLA VISION XL -HYTTIIN SISÄLTÄ TAKE A LOOK AT KESLA VISION XL CABIN FROM INSIDE

FIN

ENG

Vakioväri: RAL 9005, Proud member of the Kesla squad -teippaus VAKIONA  lasinpesulaite ja pyyhkijä  Led-valot sisällä  raitisilmasuodatin F4/F5  ABS muovi-/keinonahkaverhoilu  täysin lämpö-/äänieristetty VALINNAISET JA LISÄVARUSTEET: Ohjausventtiili mekaaninen tai sähköinen: Iqan  Olsberg Lämmitys: diesel Ebersbächer 2 kW  vesilämmitin Viilennys: Integroitu ilmastointilaite kattoon tai tai istuimen alle Istuin: Grammer S722 istuin jalustalla (vakio)  optiona mekaanisella jousituksella MSG85  optiona ilmajousituksella MSG95A/722  optiona lämmitys Kyynärnojat: Frameco 2000 E Varoitusvalo: majakka (oranssi)  LED tasovilkku 3 kpl Työvalot 3 kpl: LED Nordic Lights Scorpius GO 410  LED bar 830 mm Muut valinnaiset varusteet: avattava kiskon puolen lasi  PC-lasit  CE-varustelu  Raitisilmasuodatin F9  hätälaskuventtiili  rasvarilisäsarja  ohjaamo alhaalla indikointi  lannevyö automaattikiristimellä  etusuojapressu  kullanväriset aurinkoverhot käyttötuntimittari  OPS-järjestelmä Standard colour: RAL 9005, Proud member of the Kesla squad sticker As standard windscreen washer and wiper  Led lights inside  fresh air filter F4/F5  ABS plastic-/synthetic leather upholstery  fully weather and sound proof OPTIONS AND ACCESSORIES: Control valve mechanical or electric: Iqan  Olsberg Heating: diesel Ebersbächer 2 kW  waterheater Cooling: Integrated air-conditioner device on the roof or under the seat Seat: Grammer S722 with base (standard)  as an option with mechanical suspension MSG85  as an option with air suspension MSG95A/722  as an option seat heating Armrests: Frameco 2000 E Warning light: beacon (orange)  LED level beacon 3 pcs Working lights 3 pcs : LED Nordic Lights Scorpius GO 410  LED bar 830 mm Other accessories: openable glass on the railside  PC glasses  CE equipment  Fresh air filter F9  emergency load holding valve  additional lubrication set  senson for low position of cabin  lap belt with automatic tightening  front tarpaulin  gold-coloured sun shades aurinkoverhot hour meter  OPS system Hytin paino ilman lisävarusteita penkillä • Weight of the cabin without accessories with seat 330 kg Valmistajan antamat arvot ovat ohjeellisia. Kesla pidättää oikeuden muutoksiin. The values provided by the manufacturer are indicative. Kesla reserves the right to make changes.

Kesla Oyj Kuurnankatu 24 FI-80100 JOENSUU. FINLAND Tel. +358 207 862 841 Fax +358 13 610 0521 www.kesla.com

ISO 9001

BUREAU VERITAS Certification


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.