KESLA 2117Z Front-Folded Datasheet 90000454

Page 1

12/2021

TEKNISET TIEDOT TECHNICAL DATA

CRANE CODE 90000454

2117ZT-81 2117ZT-94 2117ZT-101


NOSTOARVOT • LIFTING CAPACITY

KÄÄNTÖVAIHTOEHDOT • SLEWING OPTIONS

3m 5 150 5 000 4 700

4m 4 080 3 820 3 610

5m 3 380 3 160 3 030

6m 2 840 2 650 2 570

7m 2 420 2 240 2 180

8m 2 090 1 920 1 870

9m 1660 1 610

10 m 1 430

(kg) (kg) (kg)

CRANE CODE 90000454

2117Z-81 2117ZT-94 2117ZT-101

CRANE CODE 90000454

A1: working direction / pillar installation A2: working direction / pillar installation

A3: working direction / pillar installation A4: working direction / pillar installation

NOSTURIMITAT • CRANE DIMENSIONS ASENNUSMITAT • MOUNTING DIMENSIONS 1. 2. 3.

4.

5.

3.32.

6.

2. 31.

1 650

2.

1 250

3.

530

9.

1.30.

8.

7.

1.

6 425

6 475

6 970

3 620

3 620

3 620

4.

4 699

5 995

6 730

5.

1 650

2 900

3 880

6.

6 258

6 258

6 258

7.

1 248

1 278

1 450

8.

3 394

3 360

3 168

9.

300

300

300

10.

2 520

2 520

2 520

11.

300

300

300

12.

630

630

630

13.

2 620

2 620

2 620

TUKIJALAT • STABILIZERS

300

2. 3.

10. 19.

A ( MIN )

10 110

B ( MAX )

2117ZT-101

9 375

13.22.

2117ZT-94

8 075

( 2480-2500 )

C ( MAX ) L= 3840 STABILIZERS D ( MAX ) L= 4500 STABILIZERS

11. 20.

2117Z-81

12.21.

1.

90029451

L (cyl.stroke)

500

600

700

800

A.

788

888

988

1 088

B.

1 287

1 487

1 687

1 887

C.

3 828

3 842

3 854

3 868

D.

4 482

4 496

4 510

4 524


2117ZT-94

2117ZT-101

167

162

156

(kNm)

Max. ulottuvuus • Max. outreach

(mm)

8 075

9 375

10 100

Jatkeen isku • Stroke of the extension

(mm)

1 650

2 x 1 550

2 x 1 550

Kääntömomentti • Slewing torque

(kNm)

28

28

28

Kääntökulma • Slewing angle

(o)

415

415

415

-

-

-

CRANE CODE 90000454

2117Z-81 Nostomomentti (netto) • Lifting capacity (net)

1-piiri • single circuit

(l/min)

2-piiri • double circuit

(l/min)

2 x 80

2 x 80

2 x 80

LS

(l/min)

180 - 200

180 - 200

180 - 200

Työpaine • Operating pressure

(MPa)

26

26

26

Paino sis. nosturin avohallintalaitteella ilman kahmaria, kääntäjää ja öljyjä. Weight including the crane with top-seat, without the grapple, rotator and oil.

(kg)

2 140

2 140

2 140

Erillisen tukijalkapalkiston paino • Weight of the separate stabilizers (L=3840)

(kg)

370

370

370

Erillisen tukijalkapalkiston paino • Weight of the separate stabilizers (L=4500)

(kg)

Leveä sylinterit sisällä L=4500 Classification according: EN12999:2011 HC1/HD4/B4 Valmistajan antamat arvot ovat ohjeellisia. Kesla pidättää oikeuden muutoksiin. The values provided by the manufacturer are indicative. Kesla reserves the right to make changes.

Kesla Oyj Kuurnankatu 24 FI-80100 JOENSUU. FINLAND Tel. +358 207 862 841 Fax +358 13 610 0521 www.kesla.com

ISO 9001

BUREAU VERITAS Certification

Updated: 12/2021

Suositeltava hydr. tuotto • Recommended oil flow


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.