KESLA 2111Z Front-Folded Datasheet 90000451

Page 1

12/2021

TEKNISET TIEDOT TECHNICAL DATA

CRANE CODE 90000451

2111Z -81 2111ZT-96


3 m

4m

5m

6m

7m

8m

9m

2111Z-81 2111ZT-96

2 800 2 720

2 260 2 160

1 870 1 780

1 590 1 510

1 360 1 310

1 140

3 700 3 600

(kg) (kg)

CRANE CODE 90000451

KÄÄNTÖVAIHTOEHDOT • SLEWING OPTIONS

CRANE CODE 90000451

NOSTOARVOT • LIFTING CAPACITY

VALVE:

FILTER:

A Dead point

Dead point

VALVE:

FILTER:

B 90028227

2112 ASENNUSMITAT ( KIINTEÄLLÄ TUKIJALKAPALKILLA )

VALVE:

NOSTURIMITAT • CRANE DIMENSIONS

FILTER:

C2 ASENNUSMITAT • MOUNTING DIMENSIONS Dead point

Kiinteällä tukijalkapalkilla / with integrated stabilzers x2

(x

8

1050 ( MAX ) 540 ( MIN )

M

2.

)

VALVE:

FILTER:

30

1.

4.

368

D2 603

Dead point

236

3.

VALVE:

FILTER: 572 ( MIN ) 1050 ( MAX )

C1

5. 

VALVE: FILTER: TUKIJALAT • STABILIZERS

 

D1 300



9.

2 040

2 040

880

880

10. 11.

625

625

12.

6 232

6 232

13.

1 207

1 224

14.

3 312

3 263

15.

304

304

A ( MIN )

C.

3 828

3 842

3 854

3 868

D.

4 482

4 496

4 510

4 524













2. TOP-SEAT E









ax

m

 



 

ax

m











 20.12.2012 15:23



Page 3/1

19.12.2012 15:13

20.12.2012 14:37

18. 19.

19. 20.

2 500

20. 21.

2 500

21. 22.

8.

22. 23.

240 2 946

mi

n



240 2 946

1 887



2 620

7.

1 088



630

2 620

6.

988 1 687

 

630

22.

5.

888 1 487



21.

3 100

4.

788



6 195

1 650

3 620

1. TOP-SEAT STD 

Page 3/1

2111Z-81

2111ZT-96

1.

1 120 - 1 300

1 120 - 1 300

2.

1 070 - 1 250

1 070 - 1 250

800

1 287



4 710

6 440

3.



700

B.

90029451

2 520

600

A.



222

2.

500



mi n

300

222

9 575





300

20.

8 090

 

15.

19.

3 620

1.

C ( MAX ) L= 3840 STABILIZERS D ( MAX ) L= 4500 STABILIZERS





6 475

2111ZT-96



2111ZT-96

18.

 2111Z-81   2 520

2111Z-81

B ( MAX )



        



 



( 2480-2500 )

AVOHALLINTA • TOP SEAT





L (cyl.stroke)

Page 4/1



10. 

  

R max = 11. 

27.5.2016 10:55

14.

13.



7.  8.  9. 

Dead point





12.

6. 

Dead point

Page 3/1


2111ZT-96

110

105

(kNm)

Max. ulottuvuus • Max. outreach

(mm)

8 090

9 575

Jatkeen isku • Stroke of the extension

(mm)

1 650

2 x 1 550

Kääntömomentti • Slewing torque

(kNm)

23

23

Kääntökulma • Slewing angle

(o)

415

415

CRANE CODE 90000451

2111Z-81 Nostomomentti (netto) • Lifting capacity (net)

1-piiri • single circuit

(l/min)

-

-

2-piiri • double circuit

(l/min)

2 x 70 - 90

2 x 70 - 90

LS

(l/min)

180 - 200

180 - 200

Työpaine • Operating pressure

(MPa)

26

26

Paino sis. nosturin avohallintalaitteella ilman kahmaria, kääntäjää ja öljyjä. Weight including the crane with top-seat, without the grapple, rotator and oil.

(kg)

2380

2530

Erillisen tukijalkapalkiston paino • Weight of the separate stabilizers (L=3840)

(kg)

385

385

Updated: 9/2021

Suositeltava hydr. tuotto • Recommended oil flow

Classification according: EN12999:2011 HC1/HD4/B4 Valmistajan antamat arvot ovat ohjeellisia. Kesla pidättää oikeuden muutoksiin. The values provided by the manufacturer are indicative. Kesla reserves the right to make changes.

Kesla Oyj Kuurnankatu 24 FI-80100 JOENSUU. FINLAND Tel. +358 207 862 841 Fax +358 13 610 0521 www.kesla.com

ISO 9001

BUREAU VERITAS Certification


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.