KESLA 2214Z Datasheet 90000448

Page 1

9/2021

TEKNISET TIEDOT TECHNICAL DATA

CRANE CODE 90000448

2214Z-81 2214ZT-97 2214ZT-102


 KÄÄNTÖVAIHTOEHDOT • SLEWING OPTIONS

750

6m

7m

8m

9m

10 m

2214Z-81 2214ZT-97

4 750 4 520

3 540 3 380

2 840 2 700

2 350 2 210

2 005 1 890

2 725 1 640

1 440

-

(kg) (kg)

2214ZT-102

4 220

3 170

2 570

2 130

1 830

1 590

1 390

1 240

(kg)





2497

5m





300

4m

500

2610

3 m

CRANE CODE 90000448



CRANE CODE 90000448

NOSTOARVOT • LIFTING CAPACITY

NOSTURIMITAT • CRANE DIMENSIONS

12.3.2018 9:50

6. 1650

12.3.2018 9:50

Page 1/1

TUKIJALAT • STABILIZERS 6257 300

3480

PR04617

2214Z/2217Z 8.1 2214Z-81 L=2214ZT-97 6257

6257

2214ZT-102

6257

8.

300

300

300

9.

1270

1357

1450

10.

3380

3265

3141

2214Z-81

2214ZT-97

2214ZT-102

11.

2610

2610

2610

12.

300

300

300

13.

2510

2510

2510

14.

2502

2605

2698

PR04617

A ( MIN )

B ( MAX )

90032820

750

1238

500

1 687

1 887

MAX R1160

3 828

3 842

3 854

3 868

R927

4 482

4 496

4 510

4 524

C.

787

MAX R1160 R927

350

R810

2115 1965 1713 1481

R9

27

R603 787

888

0

13. 2510

R810

R603

OPTION; WEATHER SHELTER

9. 1270

2214Z/2217Z L= 8.1

1 487

1238 888

1650

7.

1270

500

1 088

1 287

600

2442

3100

800

988

B.

1783

1650

OPTION; WEATHER SHELTER

700

788

D.

3301 2781

6.

500

A.

• TOP SEAT

2442

10210

1783

9680

14. 2497

8080

800

5.

3380

AVOHALLINTA 90029451

4

3380

3380

3380

10.

500 3380

4.

12. 300

240

8. 300

240

7. 6257

240

3.

11. 2610

2515

( 2480-2500 )

C ( MAX ) L= 3840 STABILIZERS D ( MAX ) L= 4500 STABILIZERS

350

2515

1070 max M3 450 min 0

2515

2.

3380

3018

300

3018

350

3020

1.

1070 max M3 450 min 0

2214ZT-102

L (cyl.stroke)

8080

2214ZT-97

90032820

60

2214Z-81

1270

6257

300

3020 2515

L= 8.1

3380

2. 2515

PR04617

350 2214Z/2217Z

A

1. 3020

2510

240

1070 max 450 min

A

0



1650

A

A

M3

500

3380

60

60

A

A

8080

2214Z/2217Z L= 8.1

240

PR04617

4.

3020 2515

3301 2781

4. 3380

834

3. 240

ASENNUSMITAT • MOUNTING DIMENSIONS

5. 8080

Page 1/1

800

350




(kNm)

2214Z-81

2214ZT-97

2214ZT-102

139

133

126

Max. ulottuvuus • Max. outreach

(mm)

8 080

9 680

10 210

Jatkeen isku • Stroke of the extension

(mm)

1 650

2 x 1 550

2 x 1 740

Kääntömomentti • Slewing torque

(kNm)

28

28

28

Kääntökulma • Slewing angle

(o)

415

415

415

-

-

-

CRANE CODE 90000448

Nostomomentti (netto) • Lifting capacity (net)

(l/min)

1-piiri • single circuit 2-piiri • double circuit

(l/min)

2 x 80

2 x 80

2 x 80

LS

(l/min)

180 - 200

180 - 200

180 - 200

Työpaine • Operating pressure

(MPa)

26

26

26

Paino sis. nosturin avohallintalaitteella ilman kahmaria, kääntäjää ja öljyjä. Weight including the crane with top-seat, without the grapple, rotator and oil.

(kg)

2 130

2 250

2 270

Erillisen tukijalkapalkiston paino • Weight of the separate stabilizers (L=3840)

(kg)

385

385

385

Classification according: EN12999:2011 HC1/HD4/B4 Valmistajan antamat arvot ovat ohjeellisia. Kesla pidättää oikeuden muutoksiin. The values provided by the manufacturer are indicative. Kesla reserves the right to make changes.

Kesla Oyj Kuurnankatu 24 FI-80100 JOENSUU. FINLAND Tel. +358 207 862 841 Fax +358 13 610 0521 www.kesla.com

ISO 9001

BUREAU VERITAS Certification

Updated: 9/2021

Suositeltava hydr. tuotto • Recommended oil flow


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.