KESLA 2210S Datasheet 90000459

Page 1

6/2021

TEKNISET TIEDOT TECHNICAL DATA

CRANE CODE 90000459

2210S-81 2210ST-97 2210ST-102


KÄÄNTÖVAIHTOEHDOT • SLEWING OPTIONS

4m

5m

6m

7m

8m

9m

10 m

2210S-81 2210ST-97 2210ST-102

2 620 2 500 2 380

2 150 2 040 1 920

1 820 1 720 1 600

1 530 1 440 1 340

1 320 1 220 1 120

1 080 1 000

890

3 450 3 250 3 050

CRANE CODE 90000459

3 m

(kg) (kg) (kg)

NOSTURIMITAT • CRANE DIMENSIONS 6500

81

150





DEAD POINT

   

81

8100

DEAD POINT





CRANE CODE 90000459

NOSTOARVOT • LIFTING CAPACITY

ASENNUSMITAT • MOUNTING DIMENSIONS

1600

3900 8100

965 M30x2 138 8 KPL

5613

90031995 2209S, 2210S 8.1 STANDARD 6529

150

3900

1730 (MAX) 984 (MIN)

150

525

1 735

c.

3 735

3 750

3 760

R471 686

90032186

90032000 2209ST, 2210ST 9.7 STANDARD

5620

1238 623

10210

615

102

7010

1905 R802 1763 1583 R701 1504

4400

4115

1276

4400

R7

7028

7010 150

02

R8

615

1846

1662

623

976 9112

01

6032 R7

M30x2 184 8 KPL

0

525

2495 2185

4115 1730 (MAX) 984 (MIN)

9112

1846

976

1662 525

6032

602

0

2304...2379

686

2495 2185

1905 R802 1763 1583 R701 1504 1276

5620

R471

M30x2 184 8 KPL

1 015

2304...2379 1 535

10210

602

915

815 1 335

AVOHALLINTA • TOP SEAT 8694

8694

102 2210ST 9.7 STANDARD 0 2209ST,

ALT. 3.

B. 1881

1656

B. (max)

M30x2 145 8 KPL

C. (max)

ALT. 2.

1238 A.

01

525

1881

991

1656

2495 2185

2495 2185

3605 4115

4115

602

M30x2 145 8 KPL

90032186

ALT. 1.

97

602

9710 6510

991

3900

7150

A. (min)

9710 6510

150

TUKIJALAT • STABILIZERS

525

1730 (MAX) 984 (MIN)

7150

2209S, 2210S 8.1 STANDARD

1700

4115

1400

965 5613

602

1600

3900

2495 2185 3615

1700 525

M30x2 138 8 KPL

031995 97

150

1400

6529

4115 2495 2185

602

6500


2210ST-97

2210ST-102

(kNm)

106

100

94

Max. ulottuvuus • Max. outreach

(mm)

8 100

9 710

10020

Jatkeen isku • Stroke of the extensio

(mm)

1 600

2 X 1 600

2 x 1 600

Kääntömomentti • Slewing torque

(kNm)

23

23

23

Kääntökulma • Slewing angle

(o)

418

418

418

CRANE CODE 90000459

2210S-81 Nostomomentti (netto) • Lifting capacity (net)

1-piiri • 1-circuit

(l/min)

70 - 90

70 - 90

70 - 90

2-piiri • double circuit

(l/min)

2 x 70-80

2 x 70-80

2 x 70-80

Työpaine • Operating pressure

(MPa)

26

26

26

Paino sis. nosturin avohallintalaitteella ilman kahmaria, kääntäjää ja öljyjä. Weight including the crane with top-seat, without the grapple, rotator and oil.

(kg)

2 015

2 195

2 220

Classification according: EN12999:2011 HC1/HD4/B4 Valmistajan antamat arvot ovat ohjeellisia. Kesla pidättää oikeuden muutoksiin. The values provided by the manufacturer are indicative. Kesla reserves the right to make changes.

Kesla Oyj Kuurnankatu 24 FI-80100 JOENSUU. FINLAND Tel. +358 207 862 841 Fax +358 13 610 0521 www.kesla.com

ISO 9001

BUREAU VERITAS Certification

Updated: 6/2021

Suositeltava hydr. tuotto • Recommended oil flow


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.