Page 1

Lokalavisen næste lokalavisen solrød tirsdag den 20. marts 2018

WWW.2680SOLRØD.DK

Tirsdag d. 13. marts 2018 6. årgang Uge 11

spar tid og book online på dinitrol-koge.dk du opnår selvfølgelig stadig 20% rabat

I verdens værste vejr...

20%

Få rabat på Dinitrol Rustbeskyttelse*

...har du brug for verdens bedste rustbeskyttelse SÅ KOM TIL ÅBENT HUS D. 24. OG 25. SEPT. KL 10 - 15

så kom til åbent hus 17.-18. marts kl. 10-15 15%

Kom og prøvekør Dinitrol Lyddæmpning og mærk komforten. Du får også mulighed for et gratis rusttjek af din bil og 15% rabat på Dinitrol Rustbeskyttelse og Lyddæmpning*.

Få Blandt alle biler indskrevet til Åbent Hus trækker vi lod om 10 x Oslo Cruise rabat på Dinitrol og slutter dagen af med grill og drikkevarer (se bagsiden). Rustbeskyttelse*Gives og den 17.-18. marts 2018 på Dinitrol Rustbeskyttelse Lyddæmpning* og kan ikke kombineres med andre rabatter og tilbud. *Gives den 24.-25. september 2016 på Dinitrol Rustbeskyttelse og Dinitrol Lyddæmpning og kan ikke kombineres med andre rabatter og tilbud.

DINITROL CENTER KØGE Tangmosevej 103 l 4600 Køge l T: 56 65 24 44 l M: info@dinitrolkoege.dk l dinitrolkoege.dk


2

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. marts 2018

6. ÅRGANG

Fakta om det danske klima Det danske klima er verdens mest rustfremkaldende og din bil er konstant under rustangreb – året rundt. Hos dit lokale Dinitrol Center er din bil i de bedste hænder. Vi behandler

MANDAG

TIRSDAG

20 15 10 5

Temperaturudsving på op til

14°

din bil ud fra mange års erfaring og indgående kendskab til, hvordan lige netop din bil skal behandles – og beskyttes!

Under 0,3% af verdens bilsalg går til Danmark I bilproduktionen er mængden af rustbeskyttelse naturligt nok afmålt efter klimaet i de lande, der aftager flest biler. Desværre betyder det, at din bil ikke er klædt på til at modstå rustangreb i det danske klima

Milde temperaturer og store temperaturudsving året igennem gør, at du kan finde store mængder af kondensvand i din bils hulrum og undervogn, som udsætter din bil for rustangreb hele året rundt.

BESKYT DIN DIN BIL BIL BESKYT

Salt i “såret” giver 25% værre rustangreb! Forurening og store mængder af salt i vinterhalvåret fremskynder rustprocessen og gør angrebet på din bil endnu værre.

Kig forbi forbi vores Kig ÅbentHus Husd. d.17. 24. og og 18. 25. sept. Åbent marts og ogfå fået etgratis gratis rusttjek rusttjek samt samt 15% 20% rabat rabat på på Dinitrol Rustbeskyttelse Dinitrol Rustbeskyttelse og Lyddæmpning* og Lyddæmpning* *Gives den 24.-25. sept. 2016 på Dinitrol Rustbeskyttelse og Dinitrol *Gives den 17.-18. marts 2018 på Dinitrol Rustbeskyttelse og Lyddæmpning og kan og ikke kombineres medmed andre rabatter ogogtilbud. Dinitrol Lyddæmpning kan ikke kombineres andre rabatter tilbud.


Cordozavej skal bebygges

Ny Hal i Gadstrup / Ramsøhallen

Giv blod i Solrød

Læs side 6

Læs side 8

Hal 2 blev indviet med taler af blandt andre Roskildes borgmester Joy Mogensen. Læs side 16 og 17

Lokalavisen næste lokalavisen solrød er på gaden den 20. marts 2018

kenddinby.DK

Tirsdag d. 13. marts 2018 6. årgang Uge 11

Tidsbegrænset parkering i mindst 2 år Der bliver tidsbegrænset parkering på cirka 245 af de 670 offentlige parkeringspladser i Solrød Center. kenddinby.dk Af Dan Bjerring

Som tidligere nævnt i Lokalavisen har borgmester Niels Hörup måttet trække sin egenhændige beslutning om at indføre 3-timers parkering ved Solrød Station tilbage. Derfor er der nu på Økonomi-, Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden et forslag, der skal politisk behandles efter reglerne. Der peges på, at Køge Midtby har etableret betalingsparkering fra årsskiftet, og at det har betydet,

at Solrød Center har oplevet en kraftig stigning i omfanget af pendlerparkering: - Solrød Centerforening og foreningens medlemmer har som følge deraf modtaget et stigende antal kundeklager over manglende parkeringsmuligheder fra de dagligt handlende, hedder det blandt andet i indstillingen, hvoraf det også fremgår, at det er centerforeningens ønske, at der etableres tidsbegrænset parkering. Privat kontrolselskab Solrød Kommune ejer parkerings- og vejarealerne i centerområdet bortset fra enkelte private parkeringsområder – og derfor skal Solrød Kom-

Tirsdag d. 5. sepTember 2017 5. årgang Uge 36

KVAlITeTSKlIP TIl fASTe lAVe PRISeR

WWW.2680SOLRØD.DK • TLf. 30 52 42 22

netavisen

Tirsdag d. 3. okT. 2017 5. årgang Uge 40

Høstfest i Havdrup Nyt valgforbund i Solrød Masser af glade borgere havde fundet vej forbi Havsrup Høstfest foran SuperBrugsen i Havdrup. Mange kræmmere og de politiske partier havde sat boder op for at for at sælge deres varer og komme med deres politiske budskaber her op til det kommende kommunevalg. Foto: Kenneth Seemann (Chilli’s).

I Solrød kommune har Det Radikale Venstre, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet, i forbindelse med kommunalvalget den 21. november 2017, indgået aftale om et teknisk valgforbund.

netavisensolrød.dk Af Lars Zederkof. udgiver. Lokalavisen Solrød

SolRød HeRRefRISøR

lAve pRISeR I Hele SepTembeR måned!

Herreklip HUSK at få dit kun130.rabatkort Hver 10. klip Pensionistklip GRATIS! kun120.Studenter kun120.Børn u/ 15 år kun100.-

Først med de lokale nyheder

netaviserne.dk

Aftalen har som formål, at sikre alle stemmer bliver aktive efter et valg. Der er således ikke FRISØR FRISØR & STYLIST&•STYLIST TLF. 30no44 81 44 gen form for politiske bindinger i aftalen, hverken Vær med vores team påi valgnatten Pensionist Dame Klip/føn kr. 299,RECEPTION eller efterfølgende, hvert Dame kr. 349,klokken12-14 af Klip/føn de LOKAL frisør søges LØRDAG D. 25. JUNI 12-15kr. 200,fire partier i hverdagene (udenstår tidsbestilling) helt PensionistKL. herre klip • Udlejning af stol, pr. uge 1.250,- fri i forhold Herreklip 150,til hinanden. Pensionist herre klippr. dag kr. 250,• Stort rum udlejes til klinik/kosmetolog/massør/sygeplejerske, 250,Kig ind

CLEOPATRA

DROP IN: Dameklip inkl. let føn 255,-

Frisør & stylist

Vi byder på vin kr. 750Farve /klip kort hår Terapeut

Terapeut og sandwich

På Frisør de fire partiers og negle vegne Fodterapeut Tonny Lauridsen Clairvoyance Kampagneleder for Frisør & stylist Frisør og DROP IN: kl.12-14 i hverdagene (uden tidsbestilling) Socialdemokrat Dameklip inkl. let erne. føn 255,Herreklip 150,PÅ DAGEN VIL DER VÆRE

TILBUD PÅ MODETØJ FRA PARIS, NEGLELAK OG LÆBESTIFTER

negle

PRODUKTER

-20% Frisurer,

og det er den model, der lægges op til i forslaget fra Solrød Centerforening. Forslaget betyder tidsbegrænset parkering i 3 zoner i centret, omfattende cirka 245 offentlige

SolRød HeRRefRISøR

netavisen

www.netavisensolrø d.dk

munes vejmyndighed godkende alle parkeringsprojekter på arealerne. Der er dog mulighed for at lade Centerforeningen stå for samarbejdet med et privat parkeringsselskab,

Herreklip ����� 150�Pensionistklip 130�Studenter ����� 130�Børn u/15 år 100�Trimning ������ 100�Skæg ������������� 50�Hårvask ���������� 30�-

parkeringspladser ud af de i alt cirka 670 offentlige parkeringspladser. Oplysningskampagne Den tidsbegrænsede parkering skal gælde mandag

til fredag fra klokken 6 til klokken 18, og tidsbegrænsningen indføres i en forsøgsperiode på to år. Solrød Centerforening administrerer ordningen med kontrol af godkendt firma. Der igangsættes ifølge forslaget en oplysningskampagne med blandt andet flyers bag vinduesviskeren i parkerede biler, ligesom der opsættes den nødvendige skiltning. Solrød Kommune vil samtidig vurdere mulighederne for en Solrød Byvej i kun et spor med langsgående parkering i de yderste spor. Forsøget med tidsbegrænset parkering forventes at kunne igangsættes inden for to måneder.

DenglaDesypige.Dk Ring inden du kommer.

Navne & broderier Reparationer, lynlåse, lægger op/ned og meget mere. Så ring og spørg. Ingen SMS, Mail eller MMS

Lave pRiseR

der passer til dit

ansigt og personlighed

DAME KLIP/FØN 375,-

DAME KLIP/FØN PENSIONIST 299,-

Jasmine Millard 30 44 81 44

HERRE KLIP HERRE KLIP 250,- PENSIONIST 200,Lokaler udlejes til f.eks. frisør, negletekniker, fodterapeut eller massør

Solrød Center 9 • v/springvandet • 2680 Solrød Strand Mandag-fredag kl. 9.30-18.00 • Lørdag kl. 9.00-15.00

Tlf. 32 21 31 37 M/U tidsbestilling

På billedet fra venstre: Bo Nygaard TLF. 30 44 81 44 Larsen, Camilla SOLRØD STRANDVEJ 83 (OVERFOR LIDL) | SOLRØD Julia Olsen, www.frisor-cleopatra.dk | Solrød Strandvej 83 Claus| FRISOR-CLEOPATRA.DK Redder Madsen, www.frisor-cleopatra.dk Solrød 83 NYT! - NU INDGANG DIREKTE FRAStrandvej GADEN Henrik T. Larsen For yderligere kommentarer:

Det Radikale Venstre: Bo Nygaard Larsen 40 76 21 51 Alternativet: Camilla Julia Olsen 25 59 37 73 Socialdemokratiet: Claus Redder Madsen 61 18 14 44 Socialistisk Folkeparti: Henrik T. Larsen 81 73 72 02

Læs nyheder hver uge på hjemmesiden netavisensolrød.dk

Først med de lokale nyheder www.netavisensolrød.dk

HUSK at få dit rabatkort Hver 10. klip GRATIS!

Solrød Center 9 • v/springvandet • 2680 Solrød Strand Mandag-fredag kl. 9.30-18.00 • Lørdag kl. 9.00-15.00

Den gLaDe sypige

Tlf� 32 21 31 37 M/U tidsbestilling

v/Linda Lyhning • Tlf. 28 55 45 51 Fyrrevangen 10 • 4622 Havdrup


4

kend din by...

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. marts 2018

Lokalavisen 2680 SOLRØD.dk

Tlf. 30 52 42 22

6. ÅRGANG

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Annoncer:

Redaktion:

Omdeling: PostDanmark Tryk: Dansk Avis Tryk Sats: AL Service Oplag: Ca. 16.000 eksemplarer.

Lars Zederkof, Udgiver larszederkof@gmail.com Tel. 30 52 42 22

Dan Bjerring, Redaktør kenddinby@gmail.com Tlf. 23 84 80 83

Bladet påtager sig ikke ansvar ved trykfejl i annoncer og tekst. Indholdet i avisen må ikke gøres til genstand for erhversmæssig kopiering med videresalg for øje.

Ny institution skal bygges i Havdrup I forbindelse med den positive byudvikling i Havdrup skal der bygges en ny integreret daginstitution, der dels primært skal servicere de nye boligområder og dels give mulighed for flytning af daginstitutionen Lindebo til lokaler, som er drifts- og energimæssigt tidssvarende. Den nye institution er budgetteret til næsten 26 millioner kroner, og den er planlagt placeret i den nordlige del af Havdrup Vest med minimum kunne 24 vuggestuepladser og 88 børnehavepladser. I lokalplanforslaget udlægges et byggefelt, der giver mulighed for en daginstitution i én etage, ligesom der i forbindelse med daginstitutionen kan etableres parkeringsarealer, indrettes ude- og legearealer samt opføres øvrige nødvendige faciliteter. Lokalplanforslaget udsendes i offentlig høring i perioden fra den 15. marts 2018 til den 10. maj 2018, og det forventes, at der holdes borgermøde om forslaget den 23. april. DanB

Børnehaver i naturens tegn Egebo Børnehave og Naturbørnehaven har modtaget tilsagn om tilskud fra Fonden Feriekolonien Jægergården. kenddinby.dk Af Dan Bjerring

Egebo og Naturbørneha-

DenglaDesypige.Dk Ring inden du kommer Linda 10.00 til 18.00 på hverdage. Lørdag efter aftale. Søndag og helligedage lukket.

28 554 551

Den glaDe sypige v/Linda Lyhning • Tlf. 28 55 45 51 Fyrrevangen 10 • 4622 Havdrup

ven er i gang med at udvikle deres eksisterende pædagogiske praksis i retning af en naturvidenskabelig profil, der understøtter fokus på temaet ”Natur, udeliv og science”. Institutionerne er meget optagede af, at deres ture og oplevelser med

børnene i naturen løftes, og i det perspektiv er naturen et vigtigt pædagogisk redskab til børnenes udvikling. Samtidig har den naturvidenskabelige tilgang en form, hvor børnenes nysgerrighed pirres og børn og voksne i fællesskabet har en aktiv,

eksperimenterende og undersøgende tilgang til natur og naturfænomener og dermed også en naturvidenskabelig refleksion. Spændende ture I løbet af året arbejdes der projektorienteret og tematisk med emnet; ”mennesker og dyr”,

hvor de to institutioner vil give børnene et så bredt kendskab til dyr, dyrehold, mad fra dyr og en viden om dyr både i Danmark og andre lande som muligt. Desuden skal indgå viden om både dyrenes og menneskets anatomi. For at kunne lykke-

des med og understøtte børnenes læring bedst muligt skal der bruges mange midler til at forvalte sådanne ture. Turene er planlagt til at gå til en bondegård, Zoologisk have, Den blå planet, Lejre/Sagnland og Experimentarium.

10 nye boliger i Solrød Landsby Ejeren af Bybjerg 11, Solrød Landsby, ansøgt om, at der udarbejdes en ny lokalplan for etablering af 10 boligenheder på matriklen. Etableringen vil ske ved, at de tre eksisterende

længer – driftsbygningen - nedrives og genopføres i samme stil udadtil. Det skal være en stil, der afspejler den tidsalder og ånd, de oprindeligt er opført i, mens de indadtil lever op til nytidens krav til boliger.

Ejendommen ligger i landzone, og ejendommen overføres med lokalplanen delvist til byzone. Der bliver mulighed for at udstykke den enkelte boligenhed med egen privat have på godt 100 kvadratmeter

og fælles arealer i form af parkering og øvrige udearealer. Det er forvaltningens vurdering, at projektet rummer positive kvaliteter ved at bidrage til en afrunding af landsbyen med tilførsel af 10 nye

boliger, og at det er en central placering tæt på Solrød Station og Solrød Center. Der planlægges forudgående dialogmøde den 19. april 2018. DanB


Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. marts 2018

5

r å r o F t r e Lækk anna Ho s H Tørklæde

Buks

149

399

Bluse

Sko

95

95

24995 14995 Strik

Åbningstider: torsdag kl. 12-18 fredag kl. 12-18 lørdag kl. 10-14

299

95

M ode

tøj str. 34-56

-20% på alle nye varer fra Zhenzi Strl. 42-56 Fratrækkes ved kassen gælder kun torsdag fredag og lørdag i uge 11

dd

Strik-Marked i mens sneen daler med mange forskellige modeller

d

d

Halstørklæde Normalpris 149,95

75

00

Kraftig strik Normalpris 399,95

NU

199

95

Cardigan Normalpris 269,95

99

95

Bluse

Normalpris 269,95

99

95

Strik

Normalpris 349,95

NU

99

95

StationSpladSen 4-6 • 4622 Havdrup • tlf. 46 18 65 63


6

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. marts 2018

kend din by...

Lokalavisen www.2680Solrød.dk

mener...

Gør din pligt - Kræv din ret Citatet i overskriften stammer ganske vist fra de gamle fagforeningsfaner og var et socialdemokratisk slogan. Men det er evig gyldigt i mange sammenhænge. Af andre versioner over samme tema kan nævnes det gamle ordsprog: - Man skal yde, før man kan nyde Det er sætninger, der sætter fokus på, at der er en moralsk sammenhæng mellem, hvad man selv gør, og hvad man kan forvente af andre. Det er nok de færreste - bortset fra enkelte fanatiske religiøse grupper - der i en livstruende situation vil afvise selv at modtage – eller lade ens barn modtage - blodtransfusion i forbindelse med en ulykke eller operation. Det samme gælder vel i og for sig ved behovet for en organtransplantation. Hvis ens liv afhænger af, at en afdød person har skænket eksempelvis et hjerte eller eventuelt en nyre, siger man ikke nej tak. Den 5. april kommer Den Mobile Blodbank til Aktivitetscentret i Solrød Center for at tappe blod. Det hele begyndte i 1930-erne, da spejdere og FDF’er stiftede de frivillige bloddonorkorps, og siden da har Danmark været selvforsynende med blod. Flere hundrede tusinde danskere har allerede meldt sig som firvillige bloddonorer, men der er fortsat behov for flere. Nu har DU chancen for at for at give dit bidrag. Er du over 18 år, sund og rask, er der faktisk ingen undskyldning for ikke at være bloddonor. Spørg dig selv, om du vil modtage blod fra andre, hvis du skulle få brug for det. Er svaret ”JA”, bør du også være bloddonor. Det er kun et lille prik i armen, et kvarters tid på briksen, og så har man givet sit bidrag til, at andre kan overleve. Man har ”ydet”, så man med god samvittighed, hvis der skulle blive brug for det, kan ”nyde”. Det samme gælder ved organdonation. Det ville være så simpelt at skaffe det fornødne antal donorer, hvis alle danskere, når de fylder 18 år, skal svare på, om de selv i en given situation, hvor de får brug for det, ønsker at modtage organer og lignende fra afdøde borgere. Er svaret ja, har man samtidig meldt sig selv som organdonor. Er svaret nej, behøver det ikke at betyde, at man ikke kan få et organ, men man kommer nederst på prioriteringslisten i forhold til andre, der selv vil yde. Men se nu foreløbig at komme hen i Solrød Center den 5. april, hvis du er sund og rask og ikke allerede har meldt dig som bloddonor. Det er slet ikke så slemt, og med tanke på, hvad man kan gøre for sine medborgere, bør det være den naturligste ting i verden.

Nu skal Cordoza bebygges Området er dog forurenet, da det tidligere har været benyttet som opbevaringsplads for slam fra rensningsanlægget. kenddinby.dk Af Dan Bjerring

Byrådet har tidligere vedtaget, at det ubebyggede kommunale område ved Cordoza skal udbygges til ”fremtidens bærdygtige boligbyggeri” og fungere som byport fra syd.

Området er afgrænset af Tåstrupvej, Cordozavej, Køge Bugt Banen og vandløbet Skæringsstreget – i alt cirka 42.000 kvadratmeter. Området har tidligere været benyttet til opfyld af slam fra renseanlægget og jord fra forskellige udstykningsområder i kommunen. Det er desuden kortlagt af regionen som forurenet. Derfor er det nødvendigt at få afklaret via miljøtekniske forundersøgelser, hvad jorden inde-

holder, og hvilke krav der stilles til jorden i forhold til udnyttelse som boligområde. Eksisterende viden Samtidig skal det afklares, hvor grunden kan bebygges i forhold til afstandskrav – byggelinjer - til vandløb, banen, vejene og åløb. Forvaltningen på Rådhuset har screenet området for alt eksisterende viden og vurderer, at forundersøgelser og opstart af projektudvikling

estimeret koster 250.000 kroner. Derudover skal byggefeltet og matrikulering afklares i forhold til projektets ramme. Det estimeres til 30.000 kroner, og der afsættes desuden 20.000 kroner til ”uforudsete udgifter”. Men da det drejer sig om et opfyldt område, er der en risiko for ekstraomkostninger til jordundersøgelser og forureningskortlægning.

Den nye Trylleskovbydel tager nu for alvor form Legeplads til 800.000 kroner skal leveres af lokal producent og bliver blandt adnet med svævebane og handicapkarrusel. kenddinby.dk Af Dan Bjerring

Trylleskov Strand bebyggelsen vil, når den er færdigudbygget, indeholde 792 boliger med cirka 2.300 beboere. Der er opført en integreret børneinstitution, Tryllehytten, og i 2017 åbnede en dagligvarebutik i området. Solrød Kommune anlægger de grønne områ-

der, som ligger imellem boligøerne, og det skal sikre et naturpræg i hele bydelen inspireret af naturområderne Karlstrup Mose, Engstrup Mose og Trylleskoven, som ligger i direkte tilknytning til bydelen. Ejerlaug overtager efter 2 år Det betyder, at beplantningen på den østlige side af Køge Bugt Banen orienteres mod Trylleskoven og vil fremstå tættere og med flere og større træer, mens den vestlige side beplantes mere med krat og mindre træer. Jo tættere på mosen, desto mere sporadisk vil be-

plantningen fremstå. Efter anlæg af de forskellige etaper vedligeholder Solrød Kommune arealerne i to år. Derefter er det ejerlauget i Trylleskov Strand, der overtager det. Efter planen skulle etape 4 have været anlagt i efteråret 2017, men på grund af for våde forhold er det blevet udskudt til forår/sommer i år, hvor man desuden forventer anlæggelse af etape 2 og 3 inklusive stier og stibelysning. Legeplads med svævebane Desuden anlægges den del, som ligger, hvor

Jernvejsgården i sin tid lå, og hvor der i 2018 skal opføres legeplads. Opstart af etape 5 er afhængig af udbygningshastighed for de omkringliggende boligøer. Legepladsen har været i udbud, og et vinderprojekt er udpeget fra den Solrødbaserede legepladsproducent CADO. Vinderprojektet indeholder blandt andet svævebane, klatrestativer, gynger, rutchebane, vippe og handicapkarrusel og er hovedsageligt henvendt til børn i skolealderen. Der er i alt afsat 800.000 kroner til legepladsen.


Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. marts 2018

18

N

20 U N E YM

S Br unch T Lørdag og søndag kl.10.00-12.30

Økologiske røræg med ost, purløg og sprød bacon, frisk økologisk skyr med hjemmelavet frugtcoulis, avocado med økologisk hytteost, frugt, udvalgte europæiske oste, salami ventricina, salami milano, parmaskinke, marineret laks, to slags hjemmebagt brød, rugbrød og økologisk smør. Hertil kaffe og juice. 139

S Frokost T Serveres indtil kl. 16.30

Mix Snack Box

Spørg venligst tjeneren for dagens sammensætning. 109

Fiskefilet

Med remoulade og salat. 149

Pariserbøf

Hakket Hereford oksekød (ca. 200 g.) i smørstegt brød med pickles, saucetartar, hakket rødløg og økologisk æg med syltede rødbeder. 119

Kylling Burger

Grillet kyllingebryst, bacon, cheddarost, salat, tomat, syltet agurk, rødløg, rød peber og karrydressing. 109

Barbecue Burger

Hereford (ca. 200 g.) med bacon, cheddarost, grillede løgringe, peberfrugt, tomater og barbecuesauce. 109

Cheese Burger

Hereford (ca. 200 g.) med cheddarost, salat, tomat, agurk, rødløg og mayo. 109 Alle frokostretter serveres med bådkartofler Ekstra bådkartofler 45

solrød strand

7 17


8

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. marts 2018

kend din by...

Et lille prik med en stor effekt Det er hurtigt og nemt at give blod! Et lille prik i armen, 5-10 minutter på langs, lidt at drikke og du har givet blod.

• Rette dine kontaktoplysninger • Se din seneste hæmoglobinværdi • Udfylde dit spørgeskema 24 timer før du skal tappes

kenddinby.dk

Fingeraftryk Donoridentifikation foregår ved hjælp af fingeraftryk for at øge sikkerheden, og som bloddonor skal du være mellem 17 og 60 år, når du tilmelder dig, være sund og rask, veje minimum 50 kg og kunne læse og forstå dansk. Er du ny donor, skal der gå 60 dage fra tilmelding, til du er klar til at give blod. Du vil automatisk blive indkaldt.

Af Dan Bjerring

Har du stillet dig selv spørgsmålet, om du i en kritisk situation, hvor du har brug for det for at overleve, vil tage mod blod fra andre borgere? Er svaret ”ja”, burde det være lige så selvfølgeligt, at man bliver bloddonor og dermed bidrager til andres liv og helbred. Det er et gammelt og velkendt motto, at ”du skal yde, før du kan nyde”. Som donor hjælper du op til 3 personer,

hver gang du bliver tappet. I Danmark er det ikke

FAKTA: Det er bloddonorernes opgave at sikre den nødvendige blodforsyning på de danske hospitaler, så der aldrig kommer til at mangle blod til patientbehandling. For at sikre det er der behov for omkring 25.000 nye donorer hvert år. I Danmark er der 60 lokale frivillige donorkorps Der er cirka 217.000 bloddonorer i Danmark. Læs mere om bloddonation på www.givblod.dk

et krav for at modtage blod, at man selv er bloddonor. Det er derfor op til den enkeltes egen samvittighed at deltage som frivillig bloddonor. Så er det NU! Er du endnu ikke bloddonor, får du muligheden, når Den Mobile Blodbank besøger Solrød torsdag den 5. april

i tidsrummet 14.30 – 18.30. Arrangementet foregår i Aktivitetscentret, Solrød Center 85, og man kan booke tid til tapning på telefon nummer 7010 6111 eller online på www.givblod.dk Der kan du også: • Tilmelde dig som bloddonor • Ændre eller slette din bookede tid

Giv Blod! • Et prik for livet

Aktivitets- og Frivillighedscenter har masser af forskellige brugere Tilslutningen til håndarbejdssysler er dog ikke så stor som tidligere. Til gengæld er interessen for eksempelvis ”fællesskab kun for mænd” blevet større . kenddinby.dk Af Dan Bjerring

Social-, Sundheds- og Fritidsudvalget har modtaget en orientering om udviklingen i Aktivitets- og Frivilligcentret, som blandt andet rummer kommunens daghjem, demensdaghjem, aktivitetscenter og frivilligcenter. I øjeblikket er der 44 visiterede borgere i det

almindelige daghjem, som for har kapacitet til at modtage 23 borgere om dagen. De visiterede borgere kommer i daghjemmet mellem en og fem dage om ugen – alt efter eget efter ønske og behov.

Tilpasning af kapacitet Der er i 2017 foretaget en tilpasning af kapaciteten på demensområdet med en nødvendig etablering af nye rammer for demensdaghjemmet, og en samtidig opnormering med otte daglige pladser, hvoraf fire pladser er tidsbegrænset til udgangen af 2018. Det er nu muligt at modtage 15 borgere dagligt, hvor der tidligere kun var

plads til syv. 24 borgere er i øjeblikket visiteret til demensdaghjemmet, men i efteråret 2018 foretages en vurdering af det aktuelle behov for pladser med henblik på, om de fire midlertidige pladser som planlagt skal bortfalde med udgangen af året.

Borgerne sætter dagsorden Aktivitetscenteret er det borgerne, der sætter dagsordenen i forhold til udbuddet af aktiviteter, der kan karakteriseres ved en stor inddragelse af frivillige. På aktivitetsholdene stiller frivillige undervisere og tovholdere sig til

rådighed med en bred vifte af tilbud indenfor blandt andet hobbyaktiviteter og sprogundervisning, ligesom det er frivillige, der står for salg af formiddags- og eftermiddagskaffe, driver centerets frivilligcafé, betjener brugerinformationen alle hverdage og bidrager ved en lang række sociale arrangementer i løbet af året.

at komme i Aktivitetscenteret, der også spiller en central rolle i forebyggelse af ensomhed. Nyere forskning på området viser, at ældre mennesker som oplever ensomhed, overordnet set har forringet livskvalitet og livsglæde samt et dårligere helbred end jævnaldrende, der ikke oplever ensomhed.

Primært seniorer Det er dog primært seniorer, der kommer i centeret, og der er derfor fokus på, om der kan etableres nye, relevante aktiviteter for andre grupper - eksempelvis psykisk sårbare eller yngre pensionister, der også kunne have glæde af

Ingen erstatning for det offentlige Tilslutningen til håndarbejdssysler er ikke så stor som førhen, men til gengæld er interessen for eksempelvis ”fællesskab kun for mænd” forholdsvis stor. Udover at der vederlags-

frit stilles gode faciliteter til rådighed for de frivillige sociale foreningers aktiviteter, er der også ansat en frivilligkoordinator til at understøtte det frivillige sociale område. Det understreges dog, at hensigten med det frivillige sociale arbejde ikke er at erstatte de offentlige opgaver med de frivilliges indsats: - Men samarbejdet mellem frivillige og kommunen kan øge livskvaliteten hos både modtagere og givere af den frivillige indsats. Der er derfor i høj grad et forebyggelsesperspektiv forbundet med de frivillige sociale indsatser, hedder det i orienteringen.


Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. marts 2018

9

tilbUd, SPAR, 25-50% BAL A NCE

Den komfortable fornemmelse

JENSENBalance Ambassadør dream er en elegant serie i åndbare Luksus elevationsseng, med flexsible Aloy fjedre. allergivenlige Softline 3 latexogtopmadras, flere farver naturmaterialer. og 3 hårdheder. Excl. Ben og gavl. Serien er med sine luksuriøse 120x200 cm. Før 27.199.NU 15.199.- til dig, pocket-fjedre skræddersyet 160/180x200 Før 35.520.NU 25.998.dercm. ønsker en komfort, under din naturlatex madras. Du får samtidig uovertruffen støtte af 7 komfortzoner, der sikrer, at madrassen naturligt former sig efter din krop – hele natten igennem.

det naturlige valg

BAL A NCE Rente og T I N E N T A L CON gebyrfrit over INTRODUKTIONSPRIS 12-24-36 mdr. 180x200

18.998. Spar 25% på alt Tempur hele marts NU

0% ÅOP PRIS FRA

Vejl.pris

29.248,-

SPAR 10.250,-

Naturlige materialer

Åndbar

INTRODUKTIONSPRIS ER EKSKL. BEN

Rentefrit over 36 mdr.

7 komfortAllergivenlig 15 årsvare, garanti kan Gælder ikke i forvejen nedsatte zoner ikke kombineres med andre rabatter

Rentefrit over 36 mdr.

ÅOP 0% 833,-

0% Se dunlopillo.dk for specifikationer. Fasthed: medium, fast, xfast. Farve: ÅOP Sort ”clima” stof samt stone og antrazit. Harmoni Elevationsløsning Elevation i særklasse med skøn liggekomfort. 18 cm madras i naturlatex med 7 komfortzoner. Inkl. Dunlopillo White eller Black top i 8 cm. Lydsvag elevation med 39 lameller og stærk motor. Trådløsfjernbetjening. Vælg mellem 3 farver og 3 hårdheder. Ekskl. Ben 160/180x200 cm Før: 47.094.- Nu: 29.998.180x210 cm Før: 51.744.- Nu: 32.998.-

458 ,-

Natura Boxmadras Denne elegante og enkle boxmadras leveres i sort. Vendbare natura latex madras på 16 cm og har 7 komfortzoner. Der er integreret lynlås, så latexkernen kan vendes så levetiden forlænges. I bunden er der monteret 5 cm latex, der sikrer en optimal trykfordeling og øget liggekomfort. Vælg mellem Medium, fast og x-fast. Ekskl. ben 120/140x200 cm Før: 18.373.- Nu: 11.998.160/180x200 cm Før: 24.597.- Nu: 14.998.180x210 cm Før: 27.147.- Nu: 16.498.-

Rentefrit over 36 mdr.

ÅOP 0% 638,-

Natura Elevationsløsning Stilrent design med ren komfort og gennemtænkt teknik. 16 cm madras i naturlatex med 7 komfortzoner. Inkl. Dunlopillo White eller Black top i 8 cm. Lydsvag elevation med 39 lameller og stærk motor. Polstret i sort og med trådløsfjernbetjening. Vælg mellem Medium, fast og x-fast. Ekskl. ben 120/140x200 cm Før: 37.494.- Nu: 17.998.160/180x200 cm Før: 37.494.- Nu: 22.998.180x210 cm Før: 41.544.- Nu: 25.498.-

Rentefrit over 36 mdr.

ÅOP 0% 138,-

Rentefrit over 36 mdr.

ÅOP 0% Dunlopillo madras 69,70/80/85/90 x 200 Før 7.799,- NU 4.998,120/140 x 200 x 200 Før 11.699,- NU 6.998,-

Name It. Kontinental

Dansk produceret, kontinental seng. 5-Zonet pocket fjedre, komplet incl. 40 m.m. tyk latex top madras, og runde stålben 140 x 200 cm. Før 9.893,- NU. 4.945,180 x 200 cm. før 13.290,- NU. 6.645,-

Rentefrit over 36 mdr.

Rentefrit over 36 mdr.

ÅOP 0% 185,-

Dunlopillo Basic topmadrasser 70/80/90 x 200 før 3.749,- NU 2.498,120/140 x 200 før 5.624,- NU 3.498,-

ÅOP 0% 277,-

U. Q. Elevation Elevationsbund med 28 lameller. 12 cm høj ramme, trådløs fjernbetjening. Zoneinddelt 5 zonet pocket fjedre madras. Lækker topmadras med 40 mm latex. Hårdhed: medium eller fast. Ekskl. Ben. 80/90x200 cm Før.8.248.- Nu. 5.498.120x200 cm Før. 11.496.- Nu. 7.498.140x200 cm Før. 13.494.- Nu. 8.498.160/180x200 cm Før. 16.496.- Nu. 9.998.-

Rentefrit over 36 mdr.

SUPREME Pocket Elevationsseng Fås i flere farver, hårdheder og størrelser. Ekskl. Ben og gavl 120 x 200 cm. vejl. 20.998,- NU 10.999,140 x 200 cm. vejl 23.498,- NU 11.999,160/180 x 200 cm. 25.398,- NU 14.998,-

ÅOP 0% 92,-

Rentefrit over 36 mdr.

ÅOP 0% 416,-

Rentefrit over 36 mdr.

Verona sovesofa ÅOP 0% Lille fiks sovesofa, monteret med kraftig tæt vævet møbelstof. Praktisk 291,Jensen Diplomat Boxmadras magasin. 168 cm. lang. Sovemål: 140 x 200 cm. Vælg mellem farve: Sort, Lilla, dob. fjedret box madras med topmadras. Excl.ben excl.gavl mørkegrå eller Brun. Fås i andre farver til normalpris. 80/90 x 200 cm. Før 9.280 NU. 6.999,Normalpris 4.998,- NU: 3.298.105 x 210 cm Før 11.520,- NU. 8.499,120/140 x 200 Før 14080,- NU 10.499,-

Se mange flere tilbud på www.delfinsengecenter.dk Solrød Center 42 2680 Solrød Strand Tlf. 56 14 55 33

Holmbladsgade 52 2300 København S. Tlf. 33 32 55 01

Østerbrogade 95 2100 København Ø. Tlf. 33 32 55 72

Hj. Af Østerbrogade og Jagtvej

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9.30-18.00 Lørdag kl. 10.00-15.00 (Solrød kl. 9-15) Åbent første søndag i mdr. 10.00 - 15.00


10

kend din by...

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. marts 2018

Vi fejrer Fødselsdag i SuperBrugsen Havdrup Friskhakket dansk kød

Dansk svinekød!

m.indd

skort_85x54m 12272_Medlem

2

Pr. pk. Oksekød 8-12% fedt 800 g Kalv og flæsk 8-12% fedt 900 g Svinekød 8-12% fedt 1000 g

FRIT VALG

40

00

Ovenklar svinekam Nakkefilet Ribbensteg

FRIT VALG

Pr. 1/2 kg

19

95

Slagterens “Dybfrost”

Gammeldags Kalvesteg uden ben

Svinekæber klumper

ELLER

KalveCuvette

Frost 1000 g.

Pr. pakke

FRIT VALG

100

00

Pr. 1/2 kg

6 stk. panerede Kalkunschnitzler

29

med skinke

95

SuperBrugSen Havdrup Skovvej 3 4622 Havdrup Tlf. 46 18 13 00

og ost. Ialt 700 g.

åBningSTider: Man-fredag 8-20 Lørdag 8-20 Søndag 8-20

Bager: 6-20 6-20 6-20

Tilbuddene på denne side gælder til og med søndag den 18. marts 2018

Pr. pk.

3000

HenT coopS nye app og få endnu fLere TiLBud Hent app’en i app Store eller i google play. endnu ikke medlem? Bliv det på coopmedlem.dk

HAVDRUP


Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. marts 2018

Vi fejrer Fødselsdag i SuperBrugsen Havdrup Okse - Kødkvæg

Nyhed

m.indd

skort_85x54m

12272_Medlem

Pr. Pk.

2

Pr. Pk. Nakkekoteletter eller Forloren Mørbrad 800 gr. Skinkeschnitzler eller Skinkekød i tern 700 gr.

FRIT VALG

50

00

4 stk. Rib-Eye 800 gr. 4 stk. Entre Cote 800 gr.

FRIT VALG

125

00

Hjemmelavet røgvarer Nyrøget Svinekam Hamburgerryg el. Tørsaltet Bacon

FRIT VALG

Pr. 1/2 kg

Pr. pakke Hjemmelavet 800 g Rørt Fars (til frikadeller el. kødboller)

700 g Forloren Hare (med rasp og Bacon)

30

30

00

00

Delikatessen tilbyder:

2 personer

Broccolisalat 300 gr.

Æbleflæsk med bacon

SUPERBRUGSEN HAVDRUP Skovvej 3 4622 Havdrup Tlf. 46 18 13 00

99

Pr. bk.

35

00

ÅBNINGSTIDER: Man-fredag 8-20 Lørdag 8-20 Søndag 8-20

00

Pull Pork platte m/salatmayo,

Syltede rødløg, coleslaw og barberque-sauce

BAGER: 6-20 6-20 6-20

Tilbuddene på denne side gælder til og med søndag den 18. marts 2018

400 g. Fiskefars eller 2 fiskefrikadeller FRIT VALG

2 stk.

30

00

HENT COOPS NYE APP OG FÅ ENDNU FLERE TILBUD Hent app’en i App Store eller i Google Play. Endnu ikke medlem? Bliv det på coopmedlem.dk

HAVDRUP

11


12

kend din by...

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. marts 2018

Cykler fra Rotary til flygtningebørn Flygtningebørn i Solrød Kommune har modtaget stor donation fra Sol­ rød Rotary Klub. kenddinby.dk Af Hans Nielsen ViceprÌsident Solrød Rotary Klub

Solrød Rotary Klub har i samarbejde med kom-

munen og det lokale erhvervsliv de seneste par ür doneret forskellige genstande til flygtningebørn i kommunen. Kommunen fastlÌgger de prioriterede ønsker, og Solrød Rotary Klub vÌlger derefter hvilke genstande, der skal anskaffes og placerer ordren i det lokale forretningsliv. Klubben har süledes

doneret regntøj købt i den lokale børnetøjsforretning, varme støvler fra den lokale skotøjsforretning, cykelhjelme fra den lokale cykelhandler, og denne gang blev det sü besluttet at donere 24 cykler til 24 flygtningebørn i alderen 9-15 ür. Kaffe og kagemÌnd Solrød Rotary Klub har

i 2017 gennem forskellige tiltag som modeshow og julearrangementer indsamlet penge til cykelindkøbet, og Rotary Danmarks hjÌlpefond har herefter doneret et tilsvarende beløb. OverrÌkkelsen af de 24 cykler fandt sted søndag den 4. marts i Aktivitetsog Frivillighedscentert i Solrød Centeret, hvor Solrød Rotary Klub havde inviteret børnene med deres forÌldre og søskende. Solrød Kommune havde doneret kaffe, saftevand og kagemÌnd. To politibetjente fra Midt- og VestsjÌllands Politi var til stede og gav de unge cyklister gode rüd

med pĂĽ vejen. Det var en givende oplevelse at se de taknemlige og glade modtagere af de nye cykler, der gi-

ver dem mulighed for - i lighed med deres danske klassekammerater – at cykle til skole og deltage i integrerende aktiviteter i

NYE LĂ…GER TIL E B O R E D R A G & D A B , KĂ˜KKEN EFTER MĂ…L 

   Bedre veje til uddannelse RTILO GE N 

BE R

YE

LĂ… E D R A KĂ˜KKEN, BAD & G Micro lĂĽger FolielĂĽger EFTER MĂ…L Fremover

Priseksempel:

10 lüger 5 skuffefronter 15 greb 20 indv. hÌngsler Soft Montering • moms • garanti og levering

Priseksempel: Design selv dine lĂĽger.

skal produktionssko­ lerne – en fÌrre af dem – rumme den nye Forberedende GrundUddannelse.

10Priseksempel: lüger 10 alm. lüger 5 skuffefronter 5 skuffefronter 1515grebgreb 20 indv. 120 graders hÌngsler kenddinby.dk 20Montering-levering-moms-garanti indv. hÌngsler Soft Af Dan Bjerring Montering • moms • garanti og levering

Kr. 10.850,-

Sidste efterĂĽr blev der indgĂĽet en aftale om â€?Bedre Hos os fĂĽr du personlig betjening fra start til slut veje til uddannelse og kR. kR. jobâ€?, der blandt andet skal sikre en sammenhĂŚngenRing FoR ET gRaTiS og uFoRbindEndE TiLbud Store Valbyvej 217, Store Valby, 4000 Roskilde *&(#.,! *&(#. &)" # de kommunal ungeindsats Vi dĂŚkkER hELE Tlf. 46SjĂŚLLand 78 26 30 r Fax 46 78 62 30 #   /-    og dermed ogsĂĽ et ansvar email:#info@danskkoekkenrenovering.dk $ %&%)""&""%(%&,( %" • www.danskkoekkenrenovering.dk for at gøre alle unge paVores Showroom er ĂĽbent lørdage kl. 10.00-13.00 rat til at gennemføre en Ă˜vrige tidspunkter efter aftale. ungdomsuddannelse eller Hos os fĂĽr du personlig komme i beskĂŚftigelse. betjening fra start til slut MĂĽlsĂŚtninger fortsat, at mindst 90 procent af de 25-ĂĽrige i 2030 skal have gennemført en ungdomsuddannelse. Derudover skal andelen Store Valbyvej 217, Tlf. 40 41 35 36 af unge op til 25 ĂĽr, som Store Valby, 4000 Roskilde ikke har en tilknytning til email: info@danskkoekkenrenovering.dk • www.danskkoekkenrenovering.dk uddannelse eller arbejds-

7.625,-

Vores showroom er ĂĽben lørdag kl. 10.00-14.00. Ă˜vrige tidspunkter efter aftale.

DANSK 13.500,KĂ˜KKENRENOVERING

DANSK KĂ˜KKENRENOVERING

markedet vĂŚre halveret i 2030.

Aftalen med Køge opsagt Solrød Kommune har, sammen med de øvrige tre kommuner i samarbejdet, opsagt aftalen med Ungdommens Uddannelsesvejledning - i Køge fra det kommende ürsskifte, og derfor er der igangsat et projektarbejde, der skal udarbejde et forslag til en fremtidig organisering af ungeindsatsen i Solrød Kommune for de 15-25 ürige. Samtidig har Undervisningsministeriet anmodet de kommunale kontaktrüd (KKR) om at igangsÌtte en lokal proces om udarbejdelse af forslag for den Forberedende Grund Uddannelse (FGU) med det udgangspunkt, at der skal vÌre Ên skole pr. kommune.

Pü landsplan forventes i alt oprettet cirka 90 skoler med udgangspunkt i de eksisterende produktionsskoler, og hver skole skal i udgangspunktet indeholde alle tre spor af FGU - produktionsspor, erhvervsspor og alment spor. To muligheder Lige nu arbejdes der med en forberedende afdÌkning for Solrøds tilknytning til en FGU institution, hvor der er to muligheder Greve, Lejre, Høje-Taastrup, Roskilde og Solrød Kommuner eller Greve, Køge Stevns, Faxe, Ringsted og Solrød Kommuner. Der findes allerede i dag en meget stor produktionsskole i Greve pü den tidligere Tune Landboskole, som ogsü driver produktionsskolen i Taastrup.


Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. marts 2018

13

NU10.995

NYHED TV-bænk 200 cm

NU10.995 200 x 100 cm 3 cm Eg plade Eg ben

Design selv

- 7 Størrelser borde - 1, 2 eller 3 plank - 2 tykkelse plade - 3 forskellige bordkanter - 6 forskellige ben - 9 forskellige stk. træbehandlinger - Massiv træ - Dansk produkt

Skænk 135 cm

NU8.995

Plankeborde i mange størrelser

NU10.495 160 x 90 cm 3 cm Eg plade Stålben

Skænk 200cm

NU12.995

Spisebordstole, massiveskænke og massive Plankespiseborde EM1456

Stof NU1.395 Læder NU1.795

SM65

Mr X

Stof NU3.195 Læder NU3.995

Stof NU1095 Læder NU1.395

SAXO stol bøg

Freja, Sort

Stof NU3.795 Læder NU3.995

NU8.995 E40-D

Stof sort NU995 Læder NU1.295

SM58

Stof NU2.295 Læder NU2.895

Stof NU2.295 Flet sæde NU2.995

Lis

Læder NU1.995

NU13.995 Delux

Stof NU2.295 Læder NU3.195

Plast NU1.095 Stof NU1.495

Peter

Stof NU1.995 Læder NU1.995

EFA møbler

NU9.995 Skrivebord Dansk Håndlavet Flere træsorter NU7.995

SM40

NU19.995

NU9.995 E40-C

Plast NU2.595 Læder NU3.495

NU8.995

Københavnsvej 218

NU9.495

NU10.495

4600 Køge nord Telefon 56 65 40 30

Web www.EFAmøbler.dk


14

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. marts 2018

kend din by...

Brians Klumme:

Solrøds gader er brolagt med guld og kostbarheder Jamen, er det ikke bare smukt at lære børn, at de slet ikke behøver at spare sammen til dyre ønsker? kenddinby.dk Af Brian Mørch Byrådsmedlem og Folketingskandidat. Dansk Folkeparti.

Som var det en historie taget direkte fra 1001 nats eventyr, oplever mellemøstlige børn, at det sandelig var en god ide at overtræde konventioner og love for så kunne de slå sig ned i det solbeskinnede og gavmilde Solrød, hvor gaderne i overført betydning er ”brolagt med guld og kostbarheder”. Det er såmænd ikke mange dage siden, jeg i mit nyhedsfeed faldt over en artikel om lommepenge. Gratis artikler, som ingen har betalt eller bestilt, plejer at være ret kalorielette – altså en sludder for en sladder, og det udløser et eller andet til udgiveren. Men denne artikel var ret sober. Jeg læste den med interesse, fordi jeg har børn, der er i fuld gang med at udvikle sig til gode forbrugere. Lærer af erfaring Artiklen slog et slag for

at give børn lommepenge. Ikke som belønning for gode gerninger, men fordi børn lærer af erfaring, og det er en god ide at hjælpe børnene med at lægge en sund økonomisk plan på den måde, at nogle af lommepengene spares op til dyre ønsker, nogle af pengene kan bruge på noget, man mægtigt godt kan tænke sig her og nu. På den måde lærer børn økonomisk ansvarlighed og ikke mindst glæden ved at se opsparingen vokse, indtil det dyre ønske kan anskaffes. Således vederkvæget af de kloge ord gik jeg og tænkte, om der skal indføres justeringer i den ”mørchske husholdning”, men jeg kom frem til, at nok er jeg ikke hellig på alle fronter, men det kører nu meget godt. Funklende ny luksus Det var dog lidt af en mavepuster at læse en artikel om hjertensgode Solrødborgere, der ikke kan nære sig for at være gode, når det handler om nogle medbragte børn fra Mellemøsten. De skal have cykler, skal de. Og ikke nogen gamle skærveknusere, der kan trænge til omsorg og kærlighed plus nogle nye løsdele for at kunne køre

igen. Nixen bixen. De medbragte børn skal have fine nye cykler indkøbt hos en lokal cykelhandler. Misforstå mig nu ikke, for selvfølgelig under jeg den lokale cykelhandler en ordre på 24 splinter nye cykler. Men der er noget helt galt her. Det er den lokale Rotary Klub, der står for gaveregnen. Medlemmerne har i løbet af sidste år tjent penge på blandt andet modeshows og julearrangementer, og paraplyorganisationen har smidt et lignende beløb i hatten, så Mellemøstens børn og unge kan få nye, flotte og gratis cykler. Kommunen er lige så slem Man har gennem de sidste 40-45 år snakket om integration, uden det er lykkedes at få de fremmede mennesker til at opgive deres medbragte ideer om, hvordan samfundets skal indrettes, og hvem der har et sidste ord i en konflikt. Og Rotary kan man ikke beskylde for at hjælpe på nogen måde. Men lad os nu ikke hakke løs på Rotary, for kommunen er lige så slem. For meget kort tid siden skulle vi i Social-, Sundheds- og Fritidudvalget tage stil-

ling til, hvem der skulle have hvor meget - eller hvor lidt. Hvilke foreninger og organisationer skulle have af støttemidlerne i henhold til paragraf 18, og her blev de foreninger, der i deres ansøgninger skrev om dybfølte ønsker om de fremmedes integration, belønnet med pæne beløb, men en forening som Børnetelefonen, der i Solrød har 165 potentielle brugere, fik en stedmoderlig behandling og en mindre almisse. Vi behøver jo ikke træde i, hvem der sørgede for

den forfordeling. Lad dem tjene til egne cykler Jeg er ikke i tvivl om, at Rotary mener det godt, og at man kender historien om ”Den barmhjertige samaritaner”. Men der er bare det at sige, at samaritaneren faktisk af egen lomme betalte for sin godgørenhed. Nå ja for resten, lige her på falderebet – i artiklen om lommepenge blev det nævnt, at forældre uden dårlig samvittighed kan stoppe udbetalingen af lommepenge til børn, der

Nu er beredskabsplan på plads Solrød Frivillige Redningskorps sikrer, at de pågældende opgaver udføres, men over to meter havvandsstigning kan det vil der være afhentningssteder, hvor borgere kan hente eksempelvis sandsække til at barrikadere egne matrikler.

kenddinby.dk Af Dan Bjerring

Byrådet vedtog i oktober 2015 ”Risikoplan for oversvømmelse fra kystzonen 2015-2021”, og i den forbindelse blev det besluttet, at de relevante indsatser i Risikostyringsplanen skulle indarbejdes i Solrød Kommunes eksisterende beredskabsplan. Som følge af stormflodshændelsen i januar

2017 har Rådhusets forvaltning udarbejdet et forslag til en selvstændig beredskabsplan for stormflod som supplement til den eksisterende beredskabsplan. Planen er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra Østsjællands Beredskab, Solrød Frivillige Redningskorps og et udvalg af administrative medarbejdere fra Køge Bugt kommunerne.

Koordineret indsats Formålet med beredskabsplanen er at sikre en koordineret indsats ved risiko for stormflod såvel internt i Solrød Kommune som i forhold til eksterne parter. Planen er baseret på den daglige kommunale driftsstruktur suppleret af en krisestyringsstab og tilhørende støttefunktioner. Beredskabsplanen er

således bygget op over tre kerneopgaver i krisestyringen: - Aktivering og drift af krisestyringsstaben - Håndtering af informationer og kommunikation om krisen - Operativ indsats ved forskellige beredskabsniveauer Forskelligt beredskabsniveau Den operative indsats

er fyldt 13, for de kan tage et fritidsjob og tjene deres egne penge. Det må man jo sige er ganske berigende. Jeg bemærkede, at Rotary har købt cykler til 15-årige. Hvis man virkelig vil integrere disse børn og unge, så lærer man dem nogle danske værdier. Gå med reklamer, sorter flasker, gå med ugeaviser, fej fortove, skrab sne, hold haver pæne og fri for ukrudt, få en fair betaling og spar sammen, så I kan købe jeres egne cykler.

omfatter seks forskellige beredskabsniveauer for havvandsstandsstigninger fra 1,5 meter over dagligt vande til 2,6 meter over dagligt vande. Ved hvert beredskabsniveau er angivet specifikt, hvor der skal udlægges ruller, tilføres ekstra sand i klitter og åudløb, lægges sandsække, pumpes vand mv. Solrød Frivillige Redningskorps sikrer, at de pågældende opgaver ud-


18

kend din by...Solrød • Tirsdag den 13. marts 2018 15 Lokalavisen

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. februar 2018

til alle læsere, annoncører, partier, klubber og foreninger. Har du/I artikler/fotos som I gerne vil have i Lokalavisen, så send en mail til “kenddinby@ gmail.com” eller ring til Lars Zederkof på tlf. 30 52 42 22.

til annoncører Lokalavisen Solrød er garant for annoncepriser der er til at betale. Vi var årsag til at sideprisen i området blev halveret da vi startede Lokalavisen i marts 2013.

Kun kr. 2.250,Kun kr. 1.450,Kun kr. 800,-

Helside 6 sp. x 360 mm Halvside 6 sp. x 180 mm Kvartside 3 sp. x 180 mm Medieplan for lokalavisen solrød 1. kvartal Januar Januar Uge 3 UgeUge 2 5

Uge 4

Februar Uge 7 Uge Uge Feb/marts 6 9

Uge 9

Marts Marts

lokalavisen dk • solrød • kenddinby.

2014 tirsdag d. 28. okt.Uge 44 2. årgang

fartkontrol i solrød k fået for travlt. Har familien Danmar e. og en klækkelig bød 2 klip i kørekortet Læs side 8

Uge 10 Uge Uge Uge13 12 11 11 Uge

GØR DU NOK FOR DIN TIL OBE NYE LÅGER & GARDER EFTER MÅL KØKKEN, BAD Micro laminat låger

Nyhed • Nyhed Priseksempel:

Ialt 24 udgivelser fastsat for 2016.

r eksemple g.dk og se flere renoverin Få idéer kkoekken på: dans

Kr. 6.500,-

Vores showroom er åben lørdag

kl. 10.00-13.00 - Øvrige tidspunkter

DANSK KØKKENRENOVERING Store Valbyvej 217, Store

s-

Husk stat

et på 10 låger tilskudd nen. øn 5 skuffefronter arbejdsl 15 greb 20 indv. hængsler moms • garanti Montering • levering •

Valby, 4000 Roskilde

efter aftale

Hos os får du personlig betjening fra start til slut

Tlf. 40 41 35 36 ering.dk • www.danskkoekkkenrenovering.dk info@danskkoekkenrenov

Venlig hilsen Lars Zederkof, udgiver Roskildevej 2 - 2680 Solrød Strand - Tlf. 3052 4222

BIL?

VI tILByDeR: • PladesmedDIN BIL? • MekanDU FOR GØR iker NOK ingsskader vedligeholdelse • Rep. af forsikr Almindelig ition : Vi tilbyder aircond Autoelektronik • ServicererOlieskift og smøring

• Computer hjælp og hurtigt Vi hjælper dig professionelt mer. med dine computerproble

Det er billigt, hurtigt og nemt.

Tlf.: 70274114

Gratis syns check Forsikringsskader Fejl diagnosticering Pladearbejde

Autoelektronik Servicerer aircondition

SMEd MEkanikEr og pladE toole.dk - tlf. 56 14 80 32 Se mere på www.au

EngvangEn 1 - Solrød

www.aUtOOLe.DK

10F ent, Greve Midtby Center

ITdepartm Vi tilbyder også udkørsel

EngvangEn 1 - Solrød

- tlf. 56 14 80 32


16

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. marts 2018

kend din by...

Grevinderne var med til at åbne ny hal i Gadstrup


Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. marts 2018

Der var trængsel i Ramsøhallen i Gadstrup, da den nye springhal med blandt andet ”spaghetti springgrav” blev indviet søndag med taler af blandt andre borgmester Joy Mogensen. kenddinby.dk Af Dan Bjerring

På programemt var foruden åbningstalerne, at ”Grevinderne”, der har forladt Karlslunde for at flytte til langt bedre forhold i Gadstrup.

Det var faktisk en brand, der banede vejen for den nye hal, idet den daværende Hal 2 brændte i maj 2016. Med Grevinderne mistede Greve Kommune et af sine idrætsflagskibe, fordi man ikke kunne tilbyde dem tidssvarende forhold. Det har de til gengæld fået i Gadstrup. Holdet har deltaget i over 175 ”team-gym”, og det er resulteret i omkring 90 sæt medaljer – herunder sejr i British Ministrada, Golden Medal i USA og finaledeltagelse i ”Gym4Life”.

400 gymnaster Holdet har alt i alt optrådt med flere end 800 opvisninger over hele verden og har hele seks gange repræsenteret Danmark ved den store internationale Gymnastrada. Det er også blevet til tv-optrædender i 14 lande, og gennem årene har flere end 400 gymnaster været med til at begejstre tilskuerne. Fremover er det så Gadstrup, der kan prale af at være hjemsted for Grevinderne, og det kvitterede de for med en opvisning ved åbningen af den nye hal.

17


18

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. marts 2018

kend din by...

Lodtrækning afgjorde mesterskab i naturfag For 10. år i træk dystede kommunens 6. klasser i at løse naturfaglige opgaver, da der blev afholdt ’Naturfag På Spil’ i Solrød Idrætscenter. kenddinby.dk Af Dan Bjerring

I, hvad nogen kalder ”de gode gamle dage”, hed det biologi, fysik og kemi. I dag er det naturfag, og spændingen var stor, da årets vinder af ’Naturfag På Spil’ skulle findes i Solrød Idrætscenter. To klasser var tilbage, da den endelige vinder skulle kåres - 6A Havdrup Skole og 6P Uglegårdsskolen – og det var naturfagskonsulent Iben Dalgaard, der stod med de to sedler i hånden, der skulle røbe, hvem der var kommet på 1. pladsen, og hvem der blev ”runner up”. Borgmester Niels Hörup skulle foretage lodtrækningen, og når det var kommet til en lodtrækning, skyldtes det, at de to klasser begge havde

lavet de bedste løsninger i to opgaver hver. Åbne løsninger Selve konkurrencen forløber på den måde, at klasserne fik udleveret otte forskellige opgaver, som de i grupper skulle forsøge at løse. Nogle grupper skulle eksempelvis transportere et æg over fire meter, uden at det gik i stykker. Andre skulle sortere bolde i forskellige størrelser,

og så skulle fotosyntesen – den proces der omdanner kuldioxid i planterne til den ilt, vi indånder omdanne frø til planter. - Opgaverne har mere end én løsning. Så det er arbejdsprocessen, der er i fokus, hvor eleverne skal være innovative, kreative og turde prøve sig frem. De skal samtidig være kritiske over for deres eget produkt og udvikle på de mangler, der opstår

undervejs, fortæller Iben Dalgaard.

Med i ti år Eleverne kunne dog ikke nøjes med at løse opgaverne. De skulle også præsentere projekterne for dommerne med en beskrivelse af produktet – og vejen til at nå til produktet. Borgmesteren var med i dommerteamet, der bedømte en del af de flotte projekter. - Det var dejligt at være dommer og se de projektopgaver, eleverne har fundet flotte løsninger på og bygget af alverdens materialer. De har kastet sig ud i det og løst opgaverne med kreative idéer og gå-

påmod. Jeg har været med helt fra starten for 10 år siden, og jeg oplever, at eleverne bliver dygtigere for hvert år. Deri ligger selvfølgelig også et stort cadeau til lærerne, som også udviser stort engagement og lyst til at lære fra sig. Det kan vi godt være stolte af i Solrød Kommune, siger Niels Hörup. Naturfaglig oplevelse Og så tilbage til det spændende øjeblik, hvor vinderen skulle udtrækkes. Borgmesteren skulle optræde som ”lykkens gudinde, fru Fortuna ”, og han kunne derefter læse sedlen, hvorpå stod ”6A” Den vindende klasse jublede, mens de dygtige nummer 2 måtte se skuffede til. Foruden æren vandt 6A en tur til en valgfri naturfaglig oplevelse til hele klassen - eksempelvis Experimentarium, Zoologisk Have, Planetarium eller Den Blå Planet.


19

danmarks største udvalg Ny Vila-serie i topkvalitet. Kom og se vores store udvalg.

HO

SF

V E D L I GE

Vila Dusty Havemøbelsæt

RI

VI HAR ÅBENT HELE PÅSKEN

LDEL S

E

Havemøbelsæt i aluminium med kraftig dusty polyrattan flet. Sættet HO af S består 4E stole inkl. lukLDEL sus-hynder med sandfarvet betræk samt kraftigt bord med Washington Luksus sofasæt nonwood lameller (94 x 210 cm). Vejl: 15.795,Alu stel med kraftig dusty polyrattan-flet. Inkl. sorte luksushynder. Sættet består af 1 stk. stor 3-personers sofa 220x87 cm. 2 stole og 1 bord med grå nonwood lameller. Vejl. 15.999,SF

RI

V E D L I GE

NU KUN

11999,-

Geneve Havemøbelsæt sPar 4000,-

NU KUN

E

SF

RI

Buffalo Sofasæt

2.499,-

HO E Alu stel med kraftigSPAR 3.000,242x242 cm. sort polyratLDEL S tanflet. Sættet består af 3 hjørnemoduler, 2 midter moduler, 1 bord med glasplade og hynder. Vejl. 10.094,-

hele sættet

5999,sPar 4.095,-

Canada Loungesæt

HO

LDEL S

E

Canada Diningsæt med hjørnesofa og bord i kraftig sort polyrattan flet. hertil bord i polyrattan flet med bordplade i nonwood. Sofa: 178 x 238 cm. / Bord 75 x 145 cm. Vejl. 6999,-

Atlanta Teak luksus solvogn

Isabella Havemøbelsæt

hele sættet

Består af 1 stk. 3-personers bænk. 2 stole samt flot bord str. 90.x170 cm. Alt i massiv kerne teaktræ. Vejl. 10.496,-

Sættet indeholder 6 stabelstole i sort polyrattan flet og stort bord 90x205 cm med sort alu stel og sorte nonwood lameller. Vejl: 5499,-

RI

V E D L I GE

LDEL S

Blokhus Teak Havemøbelsæt

5999,sPar 4.497,-

RI

SPAR 5.796,-

SF

9.999, hele sættet

V E D L I GE

V E D L I GE

HO

SF

-

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. marts 2018

nu kun

3999,sPar 3000,-

Borneo 180 cm Teak bænk

Super lækker solvogn i det bedste kerne teaktræ. Sammenklappelig. Vejl. 2999,-

Luksusbænk i massiv kerne teaktræ. Superflot kvalitet. Vejl. 4.999,-

nu kun

1999,-

Luksussæt med 6 stabelstole og stort bord sPar 1000,str. 90x205 cm. Fremstillet i kraftig børstet aluminium med grå polyrattan flet på stole og kraftige grå nonwood lameller på bordet. Vejl: 9343,-

New York luksus solvogn

Super lækker solvogn i det bedste kerne teaktræ. Med 2 vippefunktioner. Vejl. 3499,-

nu kun

2499,sPar 1000,-

nu kun

2999,sPar 2000,-

Amalienborg Havemøbelsæt Amalienborg Havemøbelsæt Flot Flot hvidt hvidthavemøbelsæt havemøbel- i skandinavisk stil. Sættet sæt i skandinavisk stil. består bord (165 x90 Sættetafbestår af bord cm), og 12bænk. (1652xstole 90 cm), stole (Ekskl. hynder). og 1 bænk. (Ekskl. Vejl. 5999,hynder). Vejl: 5999,-

NU KUN nu kun

3.499, 3699,SPAR sPar2.500,2300,-

VI HAR ÅBENT HELE PÅSKEN!

Alfarvejen 61, Osted • 4320 Lejre • Tlf.: 7230 0651


20

kend din by...

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. marts 2018

Kend din kirke

Få overblik over kirkerne på: www.kenddinby.dk

En helt midt i kugleregnen Tirsdag den 27. marts kl. 14 holder Ruth Brik Christensen et levende foredrag om sine oplevelser blandt udsendte danske soldater. Det er Tirsdagscaféen i Solrød Strandkirke, der står bag arrangementet. Ruth Brik Christensen er diakon og har bl.a. været leder af KFUMs soldaterhjem i Irak i årene 2006-07, i Camp Bastion i Afghanistan

i 2008-09, og i 2010 åbnede hun et soldaterhjem i et telt i MOB Price i Afghanistan. Hun bagte tonsvis af brød, bryggede spandevis af kaffe og lagde ører til de udsendte soldaters historier og oplevelser. Om aftenen holdt hun andagt for soldaterne og forkyndte det kristne budskab midt i krigens rædsler. Ruth Brik Christens-

ens foredrag ledsages af billeder, og som altid sørger kirken for gratis kaffe og kage. Jyllands-Posten har kåret hende til ”Årets helt”, og bogen ”Ruth i krig” er solgt i flere oplag. Ruth Brik Christensen er marts måneds foredragsholder i Tirsdagscaféen i Solrød Strandkirke.

Strikkekunstner fortæller i sognecafeen Jonna Balle fra Havdrup elsker at strikke og har gjort det, siden hun var barn. Men hun fik helt uventet succes med sine strikkemønstre, da hun begyndte at lægge dem op på facebook. Hun er 71 år og ud-

Jersie Kirke

Havdrup Kirke

gav sidste år sin første strikkebog, som er blevet meget populær. Tirsdag den 20. marts kl. 10-12 er hun gæst i Sognecaféen i Havdrup Sognehus, hvor hun kommer og fortæller

om, hvad det er, som driver hende. Og mon ikke også hun viser nogle af sine smukke kreationer? Alle er velkommen.

Solrød Strandkirke

gudstjenesteliste jersie kirke/sognehus

Kirkekalender, Havdrup Kirke, uge 11-12, 2018

gudstjenesteliste solrød kirker

Højmesser Gudstjeneste søndag d. 18. marts kl. 10.30 i Jersie Kirke v/sognepræst Lars Oliver Stuhr. Påskens gudstjenester i Jersie Kirke: Palmesøndag d. 25. marts kl. 10.30 v/Hanne E. Schmidt Skærtorsdag d. 29. marts kl. 14.00 v/Hanne E Schmidt Langfredag d. 30. marts kl. 14.00, Musikgudstjeneste med ”De syv læsninger” v/ Hanne E. Schmidt Påskedag d. 1. april kl. 10.30 v/Christina I. Wandel 2. påskedag d. 2. april kl. 10.30 v/Christina I. Wandel

Tirsdag 13. marts kl. 10-12: Sognecafe. Dokumentarfilm om Danmark

Gudstjenesteliste for Solrød Sogn i uge 11

Onsdag 14. marts kl. 10-11.30: Babysalmesang Onsdag 14. marts kl. 19.30: Koncertforedrag med stress som tema, Havdrup Sognehus Torsdag 15. marts kl. 14.15-15.45: Minikonfirmander Søndag 18. marts kl. 11: Gudstjeneste i kirken Tirsdag 20. marts kl. 10-12: Sognecafe. Foredrag af Havdrups strikkekunstner Jonna Balle

Søndag den 18. marts Solrød Strandkirke kl. 11.00 Gudstjeneste Præst: Carsten Mølgaard Hansen


Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. marts 2018

Kend din kirke

Få overblik over kirkerne på: www.kenddinby.dk

Koncertforedrag med stress som tema Onsdagsklub

Har du et barn der går i 3.-5. klasse, som har lyst til at komme i Jersie Sognehus i noget vi kalder Onsdagsklub, så er I velkomne til at læse mere på www.jersie-skensved. dk. Vi mødes hver onsdag kl. 14.30-16.00, undtagen i skoleferierne, hvor vi synger, hører bibelhistorier, leger, er kreative sv.

Vi hører om stress hver dag. Og det er et alvorligt emne. Alligevel vover ”GuitarKaj” alias Bertel Abildgaard, som er kendt fra 5XKaj, at lave et ”musikomikalsk” underholdningsshow om, hvordan man overkommer stress. Det gør han onsdag den 14. marts kl. 19.30 i Havdrup Sognehus. Abildgaards show/koncertforedrag er en blanding af sang, musik og gode anekdoter om de valgte sange, tilsat stand-up komik for det voksne publikum. Han krydrer hele molevitten med selvironi og parodier i et humørfyldt tempo med gang i guitaren. Det bliver helt sikkert en både anderledes og underholdende aften om et alvorligt emne. Entre inkl. kaffe og kage 50 kr. Pensionist 30 kr.

Kig-Ind d. 20. marts kl. 14.00-16.00 i Jersie Sognehus Kig-Ind har gennem flere år været en af de faste aktiviteter i Jersie Sognehus, tirsdage i lige uger fra kl. 14.00-16.00. Denne aktivitet henvender sig til alle, der har lyst til at møde andre mennesker, som måske ikke til dagligt deler hverdagen med så mange. Kig-Ind er et mødested med en trofast skare, som hver anden uge mødes til hjemmebagt brød, kaffe på kanden og hyggeligt samvær, og ca. en gang om måneden til underholdning i form af filmfremvisning, foredrag, sang og musik mm. Til KigInd er man også velkommen til at have strikketøj eller andet håndarbejde med. Flere Kig-Ind-datoer kan ses på Jersie Kirkes hjemmeside: www.jersie-skensved.dk

21


22

kend din by...

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. marts 2018

Røgfri region DEBAT

Af John Wennerwald

For at forhindre at vores unge mennesker begynder at ryge, bør vi gå nye veje. De seneste år har mange kommuner tilbudt gratis rygestopkurser, og det er et godt tilbud til rygere, der ønsker at stoppe. Nu bør vi så fokusere på, at ingen begynder at ryge, og vi skal begynde i folkeskolen. Folkeskolen bør være røgfri ved at

gøre selve skoletiden røgfri og ikke kun et røgfrit skoleområde. Kommunerne Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, HøjeTaastrup, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk har besluttet en fælles rygestop-indsats for unge under overskriften ”Bliv en vinder uden tobak”. Målet er, at der i år 2030 er en helt tobaksfri generation af børn og unge. Vejen dertil går gennem

målrettede indsatser mod rygning, snus og tyggetobak i både folkeskoler, på erhvervsskoler og i fritids- og foreningstilbud. Dette eksempel bør kommunerne i region Sjælland kopiere, så vi kan forhindre at vores børn og unge begynder at ryge. John Wennerwald Regionsråds- og byrådsmedlem Socialdemokratiet

Hvor taler du Lev for helvede flot dansk Lokale Bettina Tammaro fortæller i Videnscafé på Solrød Bibliotek torsdag den 15. marts klokken 1718 om sine skøre, svære og skønne livsoplevelser ser­ veret med humor og respekt for den alvor, der også er en del af pakken. kenddinby.dk Af Dan B.

Bettina Tammaro er 51 år og uddannet folkeskolelærer med bachelor i specialpædagogik. Merkonom i coaching og healer med et

drys af clairvoyance. Bettinas nye bogudgivelse ”Lev for helvede” handler om at leve i nuet, hvordan du får nye ideer og prioriterer det liv, du altid har ønsket dig. Hun er nok mest kendt for sin deltagelse i Robinson Ekspeditionen 2013, 2017 og andre reality programmer som Wipe out og ”Hjælp, jeg er i Japan”. Passion uden skrupler Bettina har haft et begivenhedsrigt liv og har ikke altid taget den nemme og ”rigtige” vej i livet. Hun har to gange været ramt af kræft, men hun valgte

at takke nej til kemoterapi og stråler. I stedet brugte hun to år på at helbrede sig selv naturligt. Bettina er på femte år 100 procent raskmeldt og fortæller om de værktøjer, hun bruger og hvordan hun går efter passionen i livet uden skrupler. Bettinas er en ærlig og ligefrem formidler, båret af stor optimisme og ukueligt livsmod. Det er gratis at deltage i videnscaféen, men kræver tilmelding på www.solbib.dk

Godt resultat i Solrød Biogas Foredrag med journalist og forfatter Abdel Aziz Mahmoud tirsdag den 20.marts klokken 19 på Solrød Bibliotek. Med udgangspunkt i sin anmelderroste bog ”Hvor taler du flot dansk!” fortæller Abdel om sin egen vellykkede integration med masser af positive eksempler, der kan bygge bro.

Det er en fortælling om, at succesfuld integration kan lykkes, men at det kræver hårdt arbejde, nysgerrighed samt en god portion selvironi og humor fra begge sider af ligusterhækken. Siden udgivelsen af sin bog ”Hvor taler du flot dansk!”, som vandt Læsernes Bogpris 2017, har han fået en markant stemme i den offentlige debat

og er især blevet en anerkendt brobygger mellem den danske og arabiske kultur. Han har med sig selv som eksempel sat dagsordenen i integrationsdebatten i diverse udsendelser, artikler og på sociale medier. Billetter til foredraget koster 75,- og kan købes på www.solbib.dk. DanB

Solrød Biogas A/S har på bestyrelsesmøde i midten af februartruffet beslutning om at orientere kommunen, der er 100 procent ejer, om, at der til den kommende generalforsamling i begyndelsen af maj vil foreligge den hovedkonklusion, at Solrød Biogas i 2017 fik et ”tilfredsstillende økonomisk resultat”. Anlægget øger bidraget til kommunens redukti-

onsmålsætninger på klimaområdet og accelererer den lokale energiomstilling – ikke mindst ved at oplyse den yngre generation om vigtigheden af grøn energi og klimavenlige tiltag. Omsætningen blev næsten 4½ million kroner større end budgetteret, og resultatet før skat mere end dobbelt så stort. Selskabet har den 31.12.2017 holdt ekstra-

ordinær generalforsamling, hvor der blev valgt ny bestyrelse: Niels Hörup (formand), Claus Redder Madsen, Hans Odder, Lene Stevnhoved og Jens Fiskbæk. Bestyrelsen i Solrød Biogas A/S har desuden indstillet til generalforsamlingen, at statsautoriseret revisor Morten Hagerup, BDO, genvælges som selskabets revisor. DanB


Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. marts 2018

23

Over 5500 års innovation – og dæk støjer 20% stadig!

Få Få på 15% rabat Dinitrol rabat på Dinitrol Rustbeskyttelse og Rustbeskyttelse og Lyddæmpning* Lyddæmpning*

1

Få rabat p Rustbes Lyddæ

Invester i din køreglæde – Dæmp støj fra dæk og vej med Dinitrol lyddæmpning Inv

˝

Efter at have fået min nye bil, valgte jeg at få den lyddæmpet hos Dinitrol. Selv med vinterdæk kan man tydeligt høre forskel. Det er blevet super godt – uden tvivl! Det vil klart komme med i mine overvejelser at få samme behandling foretaget ved næste bilkøb. Troels F. Christiansen, bilejer

Spar tid og penge Du kan med stor økonomisk fordel kombinere en Dinitrol Lyddæmpning med en Dinitrol Rustbeskyttelse, da dele af udførelsen er den samme ved begge behandlinger.

˝

Prøvekør komforten

Kig forbi vores Åbent Hus d. 24. og 25. sept. og oplev hvordan vi kan øge din kørekomfort. I dagens anledning har vi to helt ens biler, en med og en uden lyddæmpning, klar til en prøvetur. Kom og mærk forskellen!

Eft at Se hø – u mi for

Tro

DINITROL CENTER KØGE Tangmosevej 103 l 4600 Køge l T: 56 65 24 44 l M: info@dinitrolkoege.dk l dinitrolkoege.dk

DINITR

Tangmosevej 10


24

kend din by...

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. marts 2018

VERDENS BEDSTE RUSTBESKYTTELSE VERDENS BEDSTE RUSTBESKYTTELSE SIDEN 1947SIDEN 1947 VER

Vi arbejder hele tiden på at gøre VERDENS BEDSTE RUSTBESKYTTELSE endVi arbejder hele tiden på at gøre VERDENS BEDSTE RUSTBESKYTTELSE endarbe nu bedre! den måde kan bedste vi altid kvalitet sikre den kvalitet bil. nu bedre! På den måde kan På vi altid sikre den til bedste dig og din bil. til dig og din Vi nu bed Hos Dinitrol er kvalitet og service for en ordentlig rustbeskyttelse Hos Dinitrol er kvalitet og service afgørende for en afgørende ordentlig rustbeskyttelse Hos Di – og din tilfredshed.– og din tilfredshed. – og di Som den eneste landsdækkende kæde, er alle Dinitrol Centre kontrolleret og godSom den eneste landsdækkende kæde, er alle Dinitrol Centre kontrolleret og godSom de kendt af Teknologisk Instituts omfattende og uvildige Hos Dinitrol kendt af Teknologisk Instituts omfattende og uvildige kontrolordning. Hoskontrolordning. Dinitrol kendt a Center stolte af, de seneste tre årfejlfri i træk, været fejlfri ved TekCenter Køge er vi stolte af,Køge at vi er deviseneste treatårvii træk, har været vedhar TekCenter noligisk Instituts besøg. garanterer dig en af højeste noligisk Instituts kontrol besøg. Detkontrol garanterer dig Det en rustbeskyttelse af rustbeskyttelse højeste noligisk kvalitet. kvalitet. kvalite Kontrolleret af:

Kontrolleret af:

husk åbent hus 17.-18. marts kl. 10-15 hos dinitrol i køge!

Kontrolle

VERDENS BEDSTE RUSTBESKYTTELSE SIDEN 1947

HuskHus Åbent Hus 24.sept. og 25. sept. Husk Åbent d. 24. ogd.25. Hu 10 -Dinitrol 15 hos Dinitrol Center Køge! kl 10 - 15klhos Center Køge! kl 1

Vi arbejder hele tiden på at gøre VERDENS BEDSTE RUSTBESKYTTELSE endnu bedre! På den måde kan vi altid sikre den bedste kvalitet til dig og din bil. Hos Dinitrol er kvalitet og service afgørende for en ordentlig rustbeskyttelse – og din tilfredshed.

Som den eneste landsdækkende kæde, er alle Dinitrol Centre kontrolleret og godkendt af Teknologisk Instituts omfattende og uvildige kontrolordning. Hos Dinitrol Center Køge er vi stolte af, at vi de seneste tre år i træk, har været fejlfri ved TekFå Få noligisk Instituts kontrol besøg. Det garanterer dig en rustbeskyttelse af højeste rabat på Dinitrol rabat på Dinitrol kvalitet.

15%

15% VIND et VIND et

Oslo Cruise! Oslo Cruise!

Rustbeskyttelse og i lodtrækningen Rustbeskyttelse og Deltag i lodtrækningen Deltag Lyddæmpning* Lyddæmpning* om 10 om 10 x Olso Cruise tilx Olso Cruise til

Kontrolleret af:

R

4 personer** 4 personer**

Husk Åbent Hus d. Kom 24. og 25. sept. Kom Få 20% kl 10 - rabat 15 hos Dinitrol Center Køge! på Dinitrol et Vi tænder og få etog få

Vi tænder kl. 12 GRILLEN kl.GRILLEN 12 Rustbeskyttelse og byder på pølser GRATISGRATISog byder påogpølser og drikkevarer og drikkevarer Lyddæmpning*

15%

Få rabat på Dinitrol Rustbeskyttelse og Lyddæmpning*

rusttjek rusttjek VIND et Oslo Cruise!

Deltag i lodtrækningen

*Gives den 24.-25. Rustbeskyttelse september på Dinitrol Rustbeskyttelse og Dinitrol Lyddæmpning *Gives den 24.-25. september på Dinitrol og Dinitrol Lyddæmpning og kan ikke kombineres med andre rabatter og tilbud. og kan ikke kombineres med andre rabatter og tilbud. om 10 x Olso Cruise til *Gives den 17.-18. marts 2018 på Dinitrol Rustbeskyttelse og Dinitrol Lyddæmpning og kan ikke kombineres med andre rabatter og tilbud. 4 personer** **Der lod blandt biler indskrevet d. 24. og 25. sept. **Der trækkes lod blandt alletrækkes biler indskrevet til alle behandling d. 24. ogtil 25.behandling sept.

CENTER KØGE DINITROLDINITROL CENTER KØGE DINITROL CENTER Kom Tangmosevej Køge T: 56 65 24 44 l M: info@dinitrolkoege.dk Tangmosevej 103 l 4600 Køge l 103 T: 56l654600 24 44 l M:l info@dinitrolkoege.dk l dinitrolkoege.dk l dinitrolkoege.dk

og få et GRATIS rusttjek

Vi tænder GRILLEN kl. 12 og byder på pølser og drikkevarer

Tangmosevej 103

l

4600 Køge

l

T: 56 6

Lokalavisen solrød 1118 binder1  
Lokalavisen solrød 1118 binder1  
Advertisement