Page 1

5.

SINIF

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI SEÇME SINAVI (4’ten 5’e Geçenler) 20 HAZİRAN 2010 Saat: 14.00 Adayın Adı ve Soyadı Aday Numarası (T.C. Kimlik No)

: :

DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon görevlilerine başvurunuz. 2. Soru kitapçığının ön ve arka yüzündeki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav başlamadan önce salon başkanına teslim ediniz. CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Cevap kâğıdındaki bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa veya size ait değilse verilecek yedek cevap kâğıdına, kimliğinizle ilgili bilgileri, salon başkanının açıklamalarına göre yazınız. 3. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızın ilgili bölümüne mutlaka işaretleyiniz. 4. Cevap kâğıdında TÜRKÇE, MATEMATİK, FEN VE TEKNOLOJİ ve SOSYAL BİLGİLER testleri için dört ayrı bölüm bulunmaktadır. Cevaplarınızı cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.

ÖRNEK KODLAMA: A

B

C

D SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

1. Bu soru kitapçığında; TÜRKÇE testinde 25, MATEMATİK testinde 25, FEN VE TEKNOLOJİ testinde 25 ve SOSYAL BİLGİLER testinde 25 olmak üzere toplam 100 soru bulunmaktadır. Kitapçığın tümü için verilen cevaplama süresi 100 dakikadır. 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. Doğru bulduğunuz seçeneği cevap kâğıdında o soru için ayrılan yerde bularak işaretleyiniz. 3. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 4. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 5. Puanlamada her soru grubu için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşı gelen ham puan tespit edilecektir. Bu nedenle rastgele cevaplama yapmayınız. 6. Sınavın bitiminde cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon sorumlularına teslim etmeyi unutmayınız. BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINIZI AÇMAYINIZ.


5. SINIF 1.

ispat

imza

itina

ilgili

TÜRKÇE TESTİ 6. Ağızlarda toz olur,

Beş on yerken yüz olur. Bu bilmecenin cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu kutudaki kelimeler Türk alfabesine göre sözlükte nasıl sıralanır? A) ilgili ispat itina imza

B) imza ispat itina ilgili

C) ilgili imza ispat itina

A) Nar C) İncir

D) imza ilgili itina ispat

7. “Uzatmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangi-

sinde “Şu raftaki şekeri bana uzatır mısın?” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Arkasındaki çantadan anahtarı alıp uzattı. B) Oraya erken gitmemek için yolumu uzattım. C) Can, yere oturup ayaklarını uzattı. D) Hakem maçı üç dakika uzattı.

2. “Öyle insanlar vardır ki konuştular mı

ağzından bal akıyor sanırsınız.” cümlesindeki altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) C) D)

B) Karpuz D) Leblebi

Sözlerini tartmadan söylemek Çok tatlı konuşmak İstemediği hâlde söyleyivermek Birçok kez söylemiş olmak

8. “Bu bahçe; sarı papatyaları, pembe gülleri,

beyaz yaseminleriyle mahallenin yeşiline ayrı bir renk katıyordu.” cümlesindeki renk bildiren sözcüklerden hangisi bir varlığı nitelememiştir?

3. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi

A) Sarı C) Beyaz

terim anlamıyla kullanılmamıştır?

A) Masanın üzerinde yeşil bir bardak duruyordu. B) Bu dizeleri ilk kez okuyordum. C) Şarkıyı notalarına uygun çaldı. D) Attığı golle adını dünyaya duyurdu.

B) Pembe D) Yeşil

9. “Kimi” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir adın yerine kullanılmıştır?

A) B) C) D)

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “saymak”

sözcüğü “ödemek” anlamında kullanılmıştır?

A) Bu küpelere tam yüz lira saydı. B) Küçüklerini sever, büyüklerini sayardı. C) Artık kışı geçti sayabiliriz. D) Bizler, sizleri bir dost saydık.

Kimi şehirlerin tarihi zengindir. Kimi çiçekler hemen solmuş. Kimi sorduğunu anlayamadım. Kimi insanlar çok sevilir.

10. “Bu yetenekli genç, büyük başarılara imza

atacak.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kabiliyetli C) Düşünceli

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nasıl” sorusunun cevabı vardır?

A) Yemeğe Rıfat dayımlar da gelecek. B) Eski olmasına rağmen iyi çalışıyordu. C) Biraz önce merdivenlerden çıktılar. D) Büyükbabamla bahçedeki erikleri topladık.

2

B) Saygılı D) Gayretli


5. SINIF

TÜRKÇE TESTİ

11. “Selin törene güç bela yetişmişti.” cümle-

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin

sinden Selin’le ilgili olarak aşağıdaki yargıların hangisine kesin olarak ulaşılır?

gerçekleşme nedeni belirtilmiştir?

A) Adresi bulamadığından geri döndü. B) Çok istediğimiz hâlde filmi izleyemedik. C) Arkadaşımla müzeyi gezmeye gittik. D) Aradığı kitabı bir türlü bulamadı.

A) Binmesi gereken otobüs zamanında gelmemiştir. B) Törene beş dakika geç kalmıştır. C) Törene çok zor yetişmiştir. D) Biraz geç uyanmıştır.

15. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük

aldığı ekten dolayı yeni bir anlam kazanmamıştır?

12. “Filiz’in dokuzuncu yaş günüydü. Doğum

gününü kutlamak için arkadaşlarını evine davet etmişti. O gün Filiz’e birçok hediye verildi. Onu sevindiren en güzel hediye ise uzun süredir almak istediği bir kitaptı.”

A) Yazlar bu bölgede çok sıcak geçerdi. B) Köylüye yardım etmeyi seven biriydi. C) Zeytinliğin bittiği yere kadar yürüdük. D) Yemekleri tuzsuz yapmaya özen gösterirdi.

Bu hikâyedeki altı çizili ifade, hikâyenin hangi öğesidir? A) Ana karakter C) Olay

B) Yer D) Zaman

16. I- Ağrı ilinde bulunan İshak Paşa Sarayı'nın yapımına 1865’te başlanmıştır. II- Bu saray, 336 odadan oluşmaktadır. III- 7600 m2 lik bir alan üzerine kurulmuştur. IV- Görkemli görünümüyle sahip olduğu ünü hak etmektedir.

13. • Kasabanın en geniş alana sahip yapısı spor salonudur.

• Okul, spor salonunun batısındadır. • Spor salonuna en uzak yer sinemadır. • Okulla sinemanın arasında kırtasiye

Bu metinde numaralandırılmış cümlelerden hangisi öznel bir yargı içermektedir?

vardır.

A) I

• Müzeyle spor salonunu bir cadde ayır-

B) II

C) III

D) IV

maktadır.

Bu bilgilere göre krokide soru işaretiyle belirtilen yer aşağıdakilerden hangisidir?

17. Ahmet, bir gün yolda rastladığı yardıma

muhtaç birine para verir. Daha on adım atmadan yardımı alan kişi peşinden koşar ve: — Bana ihtiyacım olandan daha çok para verdiniz, der. Ahmet cebinden bir miktar para daha çıkarıp adama uzatır. Adam elindekini göstererek: — Yanıldınız beyefendi, benim bu kadar paraya ihtiyacım yok. Ahmet gülerek: — Tamam der. Bu ikincisini de dürüstlüğün için veriyorum. Bu parçada asıl anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

Kuzey

Batı

Doğu

? Güney

A) Sinema C) Kırtasiye

B) Okul D) Müze

A) Yapılan yardımın gizli kalması gerektiği B) Yardıma muhtaç insanlara yardım edilmesi gerektiği C) Yardımda bulunan kişiye teşekkür edilmesi gerektiği D) Doğruluktan ayrılmayan insanların ödüllendirilmesi gerektiği

3


5. SINIF

TÜRKÇE TESTİ

18. Merhaba yeni gelen gün

22. “Söylediğin her şeye inanıyorum ama...”

Gökyüzünde belirsiz aydınlık Denizde çivit mavisi Merhaba yaşama gücüm Sabahattin Kudret Aksal

cümlesinde altı çizili sözcük dikkate alındığında, üç nokta (...) ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) B) C) D)

Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğaya özlem C) İnsan sevgisi

B) Yaşama sevinci D) Ayrılık acısı

bu konuyu bir de annenle konuşsak. senin gibi düşünmüyorum. başkalarının da fikrini alsak diyorum. sana her zaman güveniyorum.

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” sözcükten ayrı yazılmalıdır?

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

A) B) C) D)

A) İlerideki patika yoldan sola döndüler. B) Bu seferki hazırlıklar kısa sürede tamamlandı. C) Baktıki olmuyor, çalışma yöntemini değiştirdi. D) Üzerindeki ıslak giysileri çıkarıp hemen astı.

Buraya dinlenmeye geldik. Bu yıl daha çok gazete okudu. Hakan, Bülent’in fotoğrafını çekti. Gelirken patates ve soğan aldık.

20. 1. Bahçedeki masaya oturup sohbet etme-

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "gelecek-

ye başladık. 2. Biz sohbet ederken öğretmenimin eşi de bize kek ve çay getirdi. 3. Ziyaretine gittiğimde öğretmenim çimenleri suluyordu. 4. Beni görünce işine ara verdi.

te yapılacak bir eylem" vardır?

A) Kasaba, ağaçların süslediği bir dağ eteğine kurulmuş. B) Olayın önemli bölümlerini biraz sonra anlatacak. C) Şu anda marketten alışveriş yapıyor. D) Haberi alınca apar topar dışarı çıktı.

Numaralandırılmış cümleler “olayların oluş sırasına göre” nasıl sıralanmalıdır? A) 1 - 2 - 3 - 4 C) 3 - 4 - 1 - 2

B) 2 - 1 - 4 - 3 D) 4 - 3 - 2 - 1

25. Küçük kız babasının yanına gelerek şöyle demiş:

() Ey, benim sevgili babacığım () Şu görünen denizin üzerine bir billur köşk yaptıracağım.

21. Bir gün karınca dereye düşmüş. Kurtulmak

için çırpınırken oradan geçen bir güvercin karıncaya acımış. Gagasına aldığı çöpü uzatıp onu kurtarmış. Başka bir gün ormana bir avcı gelmiş. Elindeki tüfeği güvercine doğrultmuş. Bunu gören karınca, avcının ayağını ısırmış. Tüfek, avcının elinden düşmüş ve boşa patlamış. Böylece karınca da güvercinin hayatını kurtarmış.

Bu parçada parantezle belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (“) (”) C) (“) (.)

B) (—) (!) D) (—) (,)

Bu parça aşağıdakilerin hangisinin önemini anlatmak için yazılmıştır? A) Yardımlaşmanın B) Hoşgörülü olmanın C) Sabırlı olmanın D) Doğruluğun

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ. MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ.

4


5. SINIF

MATEMATİK TESTİ

1. Yüzbinler basamağında 6, yüzler basama-

4. Bir toptancı bir çeşit gömlek ve pantolon

ğında 3 ve birler basamağında 1 rakamı olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 60 301 C) 630 010

2.

satmaktadır. Bu toptancıdan alınan 20 gömlek ve 20 pantolon için 1600 TL ödendiğine göre, 2 gömlek ve 2 pantolon için kaç TL ödenir?

B) 60 310 D) 600 301

A) 80

Tablo: Bazı Nehirlerin Uzunlukları Nehirler Dicle

523 000 519 000

Aras

548 000

C) 180

D) 240

5. Aşağıdakilerden hangisindeki boyalı kı-

sımlara karşılık gelen kesir diğerlerinden farklıdır?

Uzunluk (m)

Yeşilırmak

B) 160

Yukarıdaki tabloda bazı nehirlerin ülkemiz sınırları içerisindeki uzunlukları verilmiştir. Nehirlerin verilen uzunluklarına göre, küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

A) Yeşilırmak, Dicle, Aras B) Dicle, Yeşilırmak, Aras C) Aras, Dicle, Yeşilırmak D) Dicle, Aras, Yeşilırmak

6. Bir atletizm pistinin çevresi 400 m’dir. Bu

pistte yapılan 5000 m’lik yarışa katılan atletlerden birinci olan, sonuncu olandan 3 tam tur önde yarışı tamamlıyor. Birinci olan atlet yarışı tamamladığında, sonuncu olan atlet kaç metre koşmuş olur?

3. Bir bahçeye, şekildeki gibi her sıradaki

çiçek sayısı bir öncekinin 2 fazlası olacak şekilde 12 sıra çiçek dikilecektir. Buna göre, bahçeye kaç çiçek dikilir?

A) 3400

B) 3800

C) 4200

D) 4600

7. Okunuşu “Bir tam yüzde üç” olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

12 sıra

A) 10,3

B) 1,03

C) 0,13

D) 0,103

8. Bir fabrika kurulduğu ilk yıl 50 adet makine A) 121

B) 136

C) 144

üretmiştir. İkinci yıl üretimi 5 katına çıkmıştır. Her bir makineden 250 TL kâr elde edildiğine göre, bu fabrika ikinci yılında ürettiği makinelerden toplam kaç TL kâr elde etmiştir?

D) 156

A) 62 500 C) 72 500

5

B) 67 500 D) 75 000


5. SINIF

MATEMATİK TESTİ

9. Şekildeki EF doğru-

D su ABCD karesinin simetri doğrusudur. EB doğru parçasının uzunluğu 3 cm olduğuna göre, ABCD karesinin çevresi kaç santimetredir?

F

A

E

A) 12

B) 16

C) 18

13. Yandaki eş parçalardan oluşan bütünün alanı 132 m2 olduğuna göre, boyalı bölgenin alanı kaç metrekaredir?

C

3 cm

B

A) 34

B) 44

C) 56

D) 66

D) 24

14. 10. 1. adım 2. adım

3. adım

4. adım

Yukarıda sayı çubuklarıyla oluşturulan örüntünün 8. adımında kaç tane sayı çubuğu kullanılır? A) 16

B) 18

C) 20

D) 22

Yukarıdaki yapı kaç tane eş küpten oluşmuştur? A) 6

11. Melike, 840 sayfalık bir kitabı salı günü oku-

B) 7

C) 8

D) 9

maya başlamıştır. Her gün 120 sayfa okuduğuna göre, kitabı hangi gün bitirmiştir?

A) Pazartesi C) Çarşamba

7 - 2 = 3 ve 5 1 15. 10 - =4 10 8 8

B) Salı D) Perşembe

12.

olduğuna göre, 3+ 4 kaçtır?

A) 1 5

K 0

1

2

Yukarıdaki sayı doğrusunda 1 ve 2 sayılarına karşılık gelen noktalar arası 3 eş parçaya ayrılmıştır. K noktasına karşılık gelen kesir aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 3

B) 2 3

C) 1 1 3

D) 1 2 3

6

B) 1 2

C) 1

D) 2


5. SINIF

MATEMATİK TESTİ

16. Aşağıdaki üçgenlerden hangisi dik açılı bir

20. 14 Nisan 2010 tarihi çarşamba günü oldu-

üçgendir?

A)

55º

B)

B) Cuma D) Çarşamba

50º

21.

D) 30

40º

º

70º

45º

17. Şekildeki BAE açısı-

nın ölçüsü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

1 birim

B) 42°

E

D

A

A) 32°

A) Perşembe C) Salı

80º

35º

C)

ğuna göre, 29 Nisan 2010 tarihi hangi gün olur?

1 birim

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki yaprağın alanının kaç birimkare olduğunun en yakın tahminidir?

?

C) 52°

C

B

A) 8

B) 9

C) 11

D) 14

D) 82°

22. 8 kg bal, 250 gramlık kavanozlara doldurulmuştur. Bunun için en az kaç tane kavanoz kullanılmıştır?

18. Uzunluğu 42 km 195 m olan bir yolun,

37 km 325 m'lik kısmı asfaltlanıyor. Yolun asfaltlanmayan kısmı kaç metredir?

A) 4230

B) 4870

C) 5330

A) 8

B) 16

C) 24

D) 32

D) 5770

23. Boş bir sürahiye 250 mililitrelik meyve

sularından 5 tane boşaltılıyor. 2 litrelik bu sürahi kaç mililitre daha meyve suyu alır?

19. Eş karesel bölgelerle

oluşturulmuş yandaki düzlemsel şeklin çevresinin uzunluğu 96 cm’dir. Bu karesel bölgelerden birinin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir?

A) 18

B) 24

C) 32

A) 250

D) 36

7

B) 500

C) 750

D) 1000


5. SINIF 24. Aşağıdakilerden hangi-

sindeki üç nokta doğru parçaları ile birleştirilirse çeşitkenar bir üçgen oluşur?

MATEMATİK TESTİ P

O

N

M L

K

A) K, L, N C) P, K, M

B) K, L, O D) P, N, M

25. Verilen sütun grafiği, ülkemizde 2004-2008

yılları arasındaki et üretimini göstermektedir. Grafiğe göre, üretimdeki artış miktarı en fazla hangi yıllar arasında olmuştur? Tablo: Et Üretimi

(Bin ton) 600 500 400 300 200 100 0

2004

2005

A) 2004 - 2005 C) 2006 - 2007

2006

2007

2008

Yıllar

B) 2005 - 2006 D) 2007 - 2008

MATEMATİK TESTİ BİTTİ. FEN VE TEKNOLOJİ TESTİNE GEÇİNİZ.

8


5. SINIF

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ 3. Arda, doğal ve yapay ışık kaynaklarını sı-

1.

nıflandırmak için aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır.

1 Topaç

Doğal Işık Kaynakları

Yapay Işık Kaynakları

Güneş

El feneri

Mum

Trafik lambası

Yıldızlar

Ateş böceği

2 Durmak için fren yapan araba

Ancak, bu tabloyu hazırlarken bir hata yapmıştır. Bu hatayı düzeltmek için tablodaki hangi iki ışık kaynağının yerini değiştirmelidir?

3 Kalkışa hazırlanan uçak

A) Mum - El feneri B) Güneş - Trafik lambası C) Mum - Ateş Böceği D) Yıldızlar - Ateş böceği

4 Salıncağa binen çocuk

Yukarıdaki varlıklar yaptıkları harekete göre hangi seçenekte doğru sınıflandırılmıştır?

A) B) C) D)

Yavaşlar 2 3 2 3

Hızlanır 3 2 3 2

Sallanır 1 1 4 4

4. Aşağıda ışık kirliliği ile ilgili cümleleri içe-

ren bir etkinlik verilmiştir. Işık kirliliğini azaltmak için alınabilecek önlemleri anlatan bu cümlelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vererek ilgili ok yönünde ilerleyiniz. Vereceğiniz cevaplarla farklı yoldan dört çıkışa ulaşabilirsiniz.

Döner 4 4 1 1

2. Uygulanan kuvvetin maddelerin şekillerini

değiştirip değiştirmeyeceğini merak eden Özlem, farklı maddeler için aşağıdaki tabloyu oluşturuyor. MADDELER 1

Uygulanan Kuvvet Kaldırıldıktan Sonra Eski şekline döndü

2 3

Eski şekline dönmedi

Buna göre, doğru çıkış hangisidir?

☑ ☑

A) 1

Buna göre Özlem, oluşturduğu tabloda 1, 2 ve 3 nolu kısma hangi maddeleri yazmış olabilir? 1 A) Teneke kutu B) Oyun hamuru C) Teneke kutu D) Balon

2 Balon Balon Oyun hamuru Oyun hamuru

3 Oyun hamuru Teneke kutu Balon Teneke kutu

9

B) 2

C) 3

D) 4


5. SINIF

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ

5. Şekildeki gibi arkadaşlarının ortasında,

7. Dünyanın katmanları ile ilgili etkinlik çerçe-

gözü bağlı olarak bekleyen Fulya, arkadaşlarının çıkardığı sesleri dinleyerek yerlerini tahmin etmektedir.

vesinde I, II ve III nolu öğrenciler aşağıdaki pankartları hazırlıyorlar. II

I

Fulya

III

Yüzeyi çok ince ve kırılgandır.

Fulya ve arkadaşları yaptıkları bu etkinlik ile aşağıdaki hangi soruya cevap aramaktadırlar?

En kalın katmandır.

A) İşitme duyusunu kullanarak, ses kaynağının yerini tahmin edebilir miyiz? B) İşitme duyusunu kullanarak uzak ve yakından gelen seslerin farkını anlayabilir miyiz? C) Hareket eden bir ses kaynağının bize yaklaştığını veya uzaklaştığını anlayabilir miyiz? D) Ses, her ortamda yayılabilir mi?

En sıcak küredir.

Hazırlanan bu pankartlar hangi katmana karşılık gelmektedir? A) B) C) D)

6. Dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisi ile bunu açıklayamaz?

A) Dünyanın bir noktasından harekete başlayan bir kişinin aynı yönde ilerlediğinde tekrar aynı noktaya gelmesi B) Denizle gökyüzü arasının ufuk çizgisi ile kesilmesi C) Denizdeki gemiye bakan bir kimsenin geminin önce bacasını daha sonra tamamını görmesi D) Denizlerdeki suların dökülmeden oldukları yerde durmaları

I Ateş küre Taş küre Çekirdek Taş küre

II Taş küre Ateş küre Ateş küre Çekirdek

III Çekirdek Çekirdek Taş küre Ateş küre

8. Aşağıdaki tablo ile elektrikli araçlar kulla-

nım alanlarına göre sınıflandırılmak istenmiştir. Aydınlatma Ses Isıtma Görüntü Haberleşme sağlar üretir sağlar sağlar sağlar

Fırın Gece lambası Elektrikli soba Televizyon

Bu tablo asıl kullanım amacına göre doldurulduğunda hangi elektrikli araç için en fazla kullanım amacı işaretlenir? A) Telefon C) Elektrikli soba

10

B) Gece lambası D) Televizyon


5. SINIF

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ

9. Aşağıdaki basit elektrik devrelerinin han-

11. Aşağıda algılanan durum için belirtilen

gisinde anahtar kapatıldığında ampul ışık verir?

A)

C)

duyu organından hangisi yanlıştır?

Algılanan A) Televizyonun sesi B) Şekerin tadı C) Kolonyanın kokusu D) Havanın sıcaklığı

B)

D)

Duyu organı Kulak Dil Burun Göz

12. Süt

Tuz

Süt

Tuz

10. Silgi

Silgi

Beherlerde bulunan süt, tuz ve silgiyi şekildeki gibi farklı kaplara koyan Zeynep'in aşağıdaki söylediklerinden hangisi doğrudur? A) Tuz ve süt bulunduğu kabın şeklini alır. B) Tuz bulunduğu ortama yayılır. C) Tuz ve silginin akıcılığı aynıdır. D) Silgi bulunduğu kabın şeklini alır.

Aykut, sınıfta yapılacak bir etkinlik için üzerinde elektrikli aletlerin resimlerinin olduğu şekildeki kartları hazırlıyor. Daha sonra kartların arka yüzüne bu elektrikli aletlerin hangi elektrik kaynağı ile çalıştığını yazıyor.

13.

Buna göre Aykut'un, kartların arka yüzüne yazması gerekenler hangi seçenekte doğru verilmiştir? 1

2

3

4

A)

Pil

Şehir elektriği

Şehir elektriği

Pil

B)

Şehir elektriği

Pil

Pil

Şehir elektriği

C)

Pil

Şehir elektriği

Pil

Şehir elektriği

D)

Şehir elektriği

Pil

Şehir elektriği

Pil

50 g

Şekildeki eşit kollu terazide, 50 gramlık kütle yerine elma konulduğunda terazinin görünümü aşağıdaki gibi oluyor.

Elma

Buna göre, maddelerin kütlesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Elma ile taşın kütlesi eşittir. B) Taşın kütlesi 50 gramdan büyüktür. C) Elmanın kütlesi 50 gramdan küçüktür. D) Elmanın kütlesi, taşın kütlesinden büyüktür.

11


5. SINIF

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ

14. Aşağıda verilen işlenmiş, doğal ve yapay

17. Yanda verilen şişkin du-

madde örneklerinden hangisi doğrudur? İşlenmiş madde

Doğal madde

Yapay madde

A)

Ekmek

Naylon

Ağaç

B)

Ekmek

Ağaç

Naylon

C) Ağaç

Ekmek

Naylon

D) Naylon

Ağaç

Ekmek

rumdaki akciğer şekline bakarak bu kişi hakkında ne söylenebilir?

A) Soluk vermektedir. B) Diyaframı düzleşmiştir. C) Göğüs kafesi daralmıştır. D) Akciğerlerinde oksijen, karbondioksitten azdır.

15. Sıcaklığı 25°C olan suya bir miktar buz atılıyor. Bir süre sonra buzun tamamı eridiğine göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) B) C) D)

18. Egzersiz sırasında nabız sayısındaki artışın

Buz ile su arasında ısı alışverişi olmuştur. Suyun sıcaklığı 25°C’tan küçüktür. Isı akışı buzdan suya doğrudur. Buz katı hâlden sıvı hâle geçmiştir.

sebebi nedir?

A) Vücuda fazla oksijen göndermek için kalbin daha hızlı çalışması B) Vücudun daha fazla karbondioksite ihtiyaç duyması C) Vücudun daha az enerjiye ihtiyaç duyması D) Soluk alıp verme hızının azalması

16. Madde

Mıknatıs tarafından çekilir.

Nohut Demir tozu

19. Kanın vücutta

:

dolaşımını gösteren yandaki şekilde, kaç numaralı damarların her ikisinde de ok1 sijence zengin kan taşınır?

:

Şeker

: :

Kükürt tozu Nikel tozu

Mıknatıs tarafından çekilmez.

:

3

Tabloya göre, aşağıdaki karışımlardan hangisi mıknatıs ile ayrılır? A) B) C) D)

2

4

Demir tozu - Kükürt tozu Demir tozu - Nikel tozu Kükürt tozu - Nohut Nohut - Şeker

A) 1 - 2

12

B) 1 - 4

C) 2 - 3

D) 3 - 4


5. SINIF

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ

20. Aşağıdaki hareketlerden hangisi, iskelet

22. Ali, kutu içine gizlice bir canlı koyuyor ve

sistemimize zarar verir?

A)

arkadaşlarının kendisine soru sorarak bu canlıyı bilmelerini istiyor.

B)

Sorular Solunum yapıyor mu? Gözle görülebiliyor mu? Tohumla üreyebiliyor mu? Kendisi yer değiştirebiliyor mu?

Cevaplar Evet Evet Evet Hayır

Bu soru ve cevaplara göre kutudaki canlı aşağıdakilerden hangisidir? C)

D)

A) Kartal C) Kedi

B) Buğday bitkisi D) Mikroskobik canlı

23. Limon üzerinde üreyebilen küfü incelemek isteyen öğrenci, aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Limonu ılık ve nemli bir ortamda 5 gün bekletmelidir. B) Limonu dilimleyerek su içinde 5 saat bekletmelidir. C) Limonu soğuk ve kuru bir ortamda 1 gün bekletmelidir. D) Limonu dilimleyerek buzdolabında 1 saat bekletmelidir.

21. Bitkiler, yapılarındaki fazla suyu terleme ile yapraklarından atarlar.

Bu durumu sulanmış saksı bitkileri ile hazırlanan aşağıdaki deney düzeneklerinin hangisiyle gösterebiliriz? A)

B)

Dolap

C) Naylon torba

Pencere

D) Tel kafes

13


5. SINIF

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ

24. Resimdeki yerleşim yeri ile ilgili olarak aşa-

25. Tablodaki bilgilere göre

ğıdakilerden hangisi doğru bir uygulama olur?

hangisinde verilmiştir?

Özellikler Canlı adı

● canlısı

Tarla

▲ canlısı

A) Kedi B) Serçe C) Köpek D) Alabalık

Akarsu

A) Fabrika atıkları yakılmalı B) Çevre temizlenerek ağaçlandırma çalışmaları yapılmalı C) Evsel atıklar akarsuya bırakılarak ortamdan uzaklaştırılmalı D) Tarlada, ürünü arttırmak için daha fazla tarım ilacı kullanılmalı

● ve ▲canlıları

Çoğalma şekli

Solunum şekli

Yumurtayla çoğalır.

Solungaç solunumu yapar.

Doğurarak çoğalır.

Akciğer solunumu yapar.

Köpek Alabalık Serçe Kedi

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ BİTTİ. SOSYAL BİLGİLER TESTİNE GEÇİNİZ.

14


5. SINIF

SOSYAL BİLGİLER TESTİ 3.

1. ve 2. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız. Fransız Garnizonu Komutanlığına Kirli ayaklarınızın bastığı şu toprakların her zerresine bir damla Türk kanı karışmıştır. Her bucağında bir atanın mezarı vardır. Adı belli olmayan zamanlardan beri Türkler bu topraklarda yaşamaktadır. Türk, bu topraklara, bu topraklar da Türk’e ısındı, kaynadı. Sade siz değil, bütün dünya bir araya gelse, bizi bu topraklardan ayıramaz. Sonra sen hiç ömründe “Türk esir yaşamaz.” diye duymadın mı? Namus ve hürriyet için ölüme atılmak ise bize, ağustos ayı sıcağında soğuk su içmekten daha tatlı gelir. Sizler canı kıymetli insanlarsınız. Çatmayınız bize. Bir an evvel topraklarımızdan savuşup gidiniz. Yoksa kıyarız canınıza! 21 Şubat 1920 Antepli Şahin Bey

1. Aşağıdakilerden hangileri, Antepli Şahin

Verilen haritada, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Osmanlı topraklarını işgal eden devletlerin işgal ettiği bölgeler, romen rakamları ile gösterilmiştir. Buna göre, işgalci devletlerin işgal ettiği bölgeler, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? I A)

II

III

IV

Fransa

İtalya

İngiltere

Yunanistan

B)

İtalya

Yunanistan

İngiltere

Fransa

C)

Yunanistan

İtalya

Fransa

İngiltere

D)

İngiltere

Yunanistan

Fransa

İtalya

Bey’in Fransız Garnizonu Komutanlığına yazdığı mektuptan çıkarılamaz?

I- Türklerin esaret altında yaşayamayacağı II- Şahin Bey’in düşmanlarla bir an evvel savaşmak istediği III- Düşmanın, Türkleri alaylı bir şekilde tehdit ettiği IV- Türklerin uzun zamandır bu topraklarda yaşadığı A) Yalnız I C) III - IV

4. Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Taarruz öncesi yapılan hazırlıklar arasında yer almaz?

A) B) C) D)

B) II - III D) I - II - IV

5. Yeni Türk devletini dünyaya tanıtan

24 Temmuz 1923 tarihli antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

2. Mektuptaki altı çizili cümlelerde, Türklerle

ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Adalet C) Bağımsızlık

Doğu cephesinin güçlendirilmesi Ordunun gizlilik içinde sevk edilmesi Orduya silah ve uçak desteğinin sağlanması İstanbul ve dünya ile haberleşmenin kesilmesi

A) B) C) D)

B) Egemenlik D) Eşitlik

15

Moskova Antlaşması Gümrü Antlaşması Lozan Antlaşması Sevr Antlaşması


5. SINIF

SOSYAL BİLGİLER TESTİ

6.

9. Aşağıdakilerden hangisi, I. Türkiye Büyük

Millet Meclisinin almış olduğu kararlardandır?

A) İstiklal Marşı’nın millî marş olarak kabulü B) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması C) Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılması D) Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi

10. Yaşamımızı devam ettirebilmemiz için aşa-

ğıda verilen ihtiyaçlardan öncelikle hangisinin karşılanması gerekir?

23 Nisan 1981 tarihinde “Kurtuluş Savaşı Müzesi” adıyla halkımızın ziyaretine açılan yukarıdaki tarihî yapı, Millî Mücadele Döneminde hangi amaçla kullanılmıştır?

A) Eğitim görme C) Yemek yeme

A) Devlet Hastanesi B) Millî Eğitim Bakanlığı C) İngiltere Büyükelçiliği D) Türkiye Büyük Millet Meclisi

B) Oyun oynama D) Eğlenme

11. Aldığımız bir ürünün hatalı olması duru-

munda, tüketici olarak ürünü değiştirme hakkını kullanabilmemiz için ürünü satın alırken aşağıdakilerden hangisini de almamız gerekir?

7. 1979 yılından beri dünya çocuklarını, 23 Nisan etkinlikleri için ülkemize davet ederek “Uluslararası Çocuk Şenliği”nin düzenlenmesini sağlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etiketini B) Ambalajını C) Kullanma kılavuzunu D) Satış fişi veya faturasını

A) Millî Eğitim Bakanlığı B) Çocuk Esirgeme Kurumu C) Türkiye Büyük Millet Meclisi D) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

12.

8. TBMM’nin açıldığı 23 Nisan 1920 günü

meclis başkanlığına seçilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) C) D)

Şerif Bey İsmet İnönü Kazım Karabekir Mustafa Kemal Paşa

Verilenlere en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olur? A) Teknolojinin gelişimi B) Teknolojik ürünlerin yararları C) Çevremizdeki teknoloji ürünleri D) Teknolojik ürünleri doğru kullanma

16


5. SINIF

SOSYAL BİLGİLER TESTİ

13. Aslı, insanlara yardım etmeyi çok seviyor

17. Akarsuların derin vadiler içinden aktığı ge-

ve insanlara yardımcı olabileceği bir etkinlikte bulunmak istiyor.

niş düzlüklere ne ad verilir?

A) Boğaz C) Körfez

Bu amacını gerçekleştirmek isteyen Aslı’nın, aşağıda verilen öğrenci kulüplerinden hangisini seçmesi beklenir? A) B) C) D)

Gezi, tanıtma ve turizm kulübü Kızılay kulübü Kitaplık kulübü Müzik kulübü

B) Dağ D) Plato

18. Aşağıdakilerden hangisi doğal unsura örnektir?

A)

B)

14. Aile bireyleri arasında adil görev dağılımı-

nın yapıldığı bir aile için öncelikle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? C)

A) Ailece sorumlulukların paylaşıldığı B) Ailede herkesin aynı yetkiye sahip olduğu C) Aile bireylerinin farklı görüşlere sahip olduğu D) Aile bireylerinin birbirinin özel hayatına saygı duyduğu

D)

15. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili olarak verilen aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) B) C) D)

19. Aşağıdaki meslek gruplarından hangisi işi nedeniyle olumsuz hava durumlarından daha az etkilenir?

Devletin yasama görevini yerine getirir. Ulusal egemenliğin temsil edildiği yerdir. Devletin yerel yönetim birimlerinden biridir. Halkın oylarıyla seçilen temsilcilerden oluşur.

A) Gemi kaptanı C) Çiftçi

B) Pilot D) Bankacı

20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi hava duru-

16. Bir toplumda insanların birbirleriyle yar-

munu anlatmaktadır?

dımlaşması ve dayanışma içinde olması, o toplumda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine katkı sağlar?

A) Yağan karlar mayıs ayına kadar erimedi. B) Yaz ayları ılıman geçtiği için domatesler kızarmadı. C) Öğlenden sonra hava yağışlı olacakmış. D) Kış ayları soğuk olmadığı için muz yetiştirilir.

A) Toplumun ilerlemesine B) Bireysel çıkarların artmasına C) Toplumsal sorunların artmasına D) İnsanlar arasındaki sosyal bağın zayıflamasına

17


5. SINIF

SOSYAL BİLGİLER TESTİ

21. Mehmet'in ödevine malzeme almak için

24.

ap

L

Ev

Mühendis sk.

Ev

Okul

Gök gürültülü

Cumhuriyet cad. Market

Atatürk cad.

a

nt

a ok

Ka s

ye

Mimar sk.

av

an

M

Tu ha fi

Kırtasiye

Mühendis sk.

kırtasiyeye gitmesi gerekiyor. En kısa yoldan gitmesi için hangi yönlerde hareket etmelidir?

Mehmet Ev

B Ev

Ev

A) Batı - Kuzey C) Doğu - Güney

Yukarıdaki haritada 23 nisan günü ülkemizin bazı yerlerindeki hava tahminleri verilmiştir.

K

Ev

Parçalı bulutlu

D

Buna göre batı bölgelerinde hava nasıl olacaktır?

G

A) Güneşli B) Yağmurlu C) Gök gürültülü D) Parçalı bulutlu

B) Batı - Güney D) Güney - Batı

22. • 2002 yılında düzenlenen Dünya Kupasına ev sahipliği yapmıştır.

25. Deprem esnasında hangi hareketi yapma-

• Ülkelerinde ölen Türk askerleri için şehit•

mız güvenliğimiz açısından doğru bir harekettir?

lik inşa etmişlerdir. Tekvando sporu bu ülkede ortaya çıkmıştır.

A) Asansörü kullanarak hızla binayı terk etmeliyiz. B) Balkona çıkarak güvenli bir şekilde çökmeliyiz. C) Dolap, masa gibi eşyaların yanına çök-kapan-tutun şeklinde durmalıyız. D) Merdiven boşluklarında veya kapı altlarında depremin bitmesini beklemeliyiz.

Yukarıda özellikleri verilen ülke hangisidir? A) Türkmenistan C) Tunus

B) Güney Kore D) Nijerya

23. • Avustralya kıtası anavatanlarıdır. • Yavrularını vücut keselerinde taşırlar. • Uzun kuyruklarıyla dengelerini sağlarlar. • Zıplayarak hareket ederler. Özellikleri verilen hayvan aşağıdakilerden hangisidir? A) Kanguru B) Kaola C) Tazmanya Canavarı D) Merinos Koyunu

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ

18


Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.


5.SINIF TÜRKÇE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

C B A A B D A D C A C B D A A D D B B C A D C B B

MATEMATİK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

D A C B A B B A D D A D B C C A C B C A C D C D B

CEVAP ANAHTARI FEN ve TEKNOLOJİ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

C D C B A D B D A B D A C B C A B A C D C B A B D

SOSYAL BİLGİLER

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

B C B A C D D A A C D D B A C A D B D C A B A A C

A

TED Ankara Koleji Vakfı 4'den 5.sınıfa geçenlere 2010 Haziran 20'de uygulanan test soruları  
TED Ankara Koleji Vakfı 4'den 5.sınıfa geçenlere 2010 Haziran 20'de uygulanan test soruları  

TED Ankara Koleji Vakfı 4'den 5.sınıfa geçenlere 2010 Haziran 20'de uygulanan seçme sınavı test soruları cevapları www.kemalturkeli.com site...

Advertisement