Page 1

MIETOVILLE ACADEMY, LLC. THƯ MỜI NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ AMIDA PHẬT

Thư Mời Pháp Hội Chúc Mừng 30 Năm Ngày Thành Lập Hội. Tịnh Tông Học Hội Atlanta rất hân hạnh mời được pháp sư “ Ngộ Hoà” dẫn dắt 3 ngày niệm Phật. Ngày Tết Âm Lịch (2/16/20182/18/2018). Pháp sư “ Ngộ Hoà” là người gốc Hẹ, sinh sống tại thành phố Đào Viễn, Đài Loan. Năm 1990 - pháp sư được nghê lão hoà thượng “Tịnh Không” khai thị tâm sanh vui mừng. 3 năm nghiêm túc chăm chỉ và được lão hoà thượng thuyết pháp truyền đạt “đại kinh”, đồng thời tham gia hoạt động cộng tu tại “phòng lưu trữ kinh Phật” Đài Bắc Hoa. Năm 1993 do duyên cơ đã trưởng thành nên đã xuống tóc quy y Phật do lão hoà thượng chủ trì. Năm 1995 di trú qua Mỹ, được giáo hội Texas quy môn chuyên tu về “pháp môn Tịnh Độ” về các nghi thức niệm Phật đúng nghi lễ. Tịnh Tông Học Hội Atlanta rất vui mừng mời được pháp sư “Ngộ Hoà” đến chủ trì “3 ngày niệm Phật ”. Chúng tôi hiểu các đạo hữu rất bận trong những ngày tết Nguyên Đán, Chúng tôi rất hoan nghênh dù các đạo hữu đến dự một phần nhỏ hoặc suốt 3 ngày hoạt động của giáo hội. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát -Trân trọng kính mời

CHƯƠNG TRÌNH NHƯ SAU: * Thứ sáu (02/16) từ 10:00 đến 11:00 pháp sư “Khai bút chúc mừng năm mới”, sau đó cắt bánh chúc mừng 30 năm thành lập hội. - Chiều: Niệm Phật 3 thời hương. - Tối: Pháp sư khai thị. * Thứ bảy: (02/17) sáng và chiều niệm Phật 6 thời hương. -Tối: 7pm pháp sư khai thị. -* Chủ nhật (02/18) sáng niệm Phật 1 thời hương, sau đó “Cúng Ngọ”. - Chiều 2 thời hương - và sau đó là đại lễ “Hồi Hướng”

Address: 2800 Simpson Circle, Norcross, GA 30071 Email address: atlmietoville@gmail.com Contact number-: 404-372-5646

Thư mời  
Thư mời  
Advertisement