Page 1

2505 Chamblee Tucker Rd., # 102, Chamblee, GA 30341 (sau lưng chợ Hòa Bình)

BẢO HIỂM NHÂN THỌ & SỨC KHỎE - DI TRÚ ĐỊA ỐC - KHAI THUẾ - ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY

SAIGONTRAVEL ĐỊA ỐC

BẢO HIỂM

 Tư vấn mua bán nhà miễn phí: 678-687-8700

 Các loại bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ  Hướng dẫn đăng ký Chương trình bảo hiểm sức

khỏe Obamacare  Chúng tôi đại diện cho nhiều công ty bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ khác nhau: Humana Aetna - Kaiser Permanente - Blue Cross Blue Shield - Conventry - United Healthcare

ĐẦU TƯ  Quỹ hổ tương (Mutual Fund)  Các chương trình hưu trí: IRA, ROTH, 401K, SEP  Kế hoạch tài trợ đại học (Education Saving Act,

529 Plan).

BÁN VÉ MÁY BAY  Bán vé máy bay với đường bay

KOREAN AIR NGẮN NHẤT, LÝ TƯỞNG NHẤT: Atlanta - Seoul - Sài Gòn  Chúng tôi đại diện các hãng hàng không: Eva Air, Singapore Airline, Cathay Pacific, Asian Airlines, Japan Airlines, China Airlines Để mua vé máy bay đi nội địa với giá rẻ, xin vào: http://www.bestsaigontravel.com

CÁC DỊCH VỤ KHÁC  Chúng tôi Unlock hầu hết tất cả những loại

DI TRÚ

Phone để sử dụng tại Việt Nam  Có bán Phone Card V-247, và thẻ điện thoại Nam Lộc  Có bán dầu gió xanh

 Gia hạn hộ chiếu VN trong vòng 3 ngày  Làm miễn thị thực Visa có giá trị 5 năm  Hồ sơ bảo lãnh xuất ngoại  Công hàm độc thân, visa, passport

PHÁP LÝ

 Làm thẻ thường trú (Thẻ xanh)  Tư vấn trực tiếp về vấn đề di trú, xin liên lạc:

770-807-3951 Fax: 770-452-7434 Email: bennpham@yahoo.com

 Giúp sử dụng văn phòng luật sư với

lệ phí thật nhẹ

Tel: 770-452-7442

GIỜ LÀM VIỆC: Mon - Fri: 10AM - 6PM Sat: 10AM - 4PM Sunday: 11AM - 4PM


2505 Chamblee Tucker Rd., # 102, Chamblee, GA 30341 (sau lưng chợ Hòa Bình)

BẢO HIỂM NHÂN THỌ & SỨC KHỎE - DI TRÚ ĐỊA ỐC - KHAI THUẾ - ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY

SAIGONTRAVEL ĐỊA ỐC

BẢO HIỂM

 Tư vấn mua bán nhà miễn phí: 678-687-8700

 Các loại bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ  Hướng dẫn đăng ký Chương trình bảo hiểm sức

khỏe Obamacare  Chúng tôi đại diện cho nhiều công ty bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ khác nhau: Humana Aetna - Kaiser Permanente - Blue Cross Blue Shield - Conventry - United Healthcare

ĐẦU TƯ  Quỹ hổ tương (Mutual Fund)  Các chương trình hưu trí: IRA, ROTH, 401K, SEP  Kế hoạch tài trợ đại học (Education Saving Act,

529 Plan).

BÁN VÉ MÁY BAY  Bán vé máy bay với đường bay

KOREAN AIR NGẮN NHẤT, LÝ TƯỞNG NHẤT: Atlanta - Seoul - Sài Gòn  Chúng tôi đại diện các hãng hàng không: Eva Air, Singapore Airline, Cathay Pacific, Asian Airlines, Japan Airlines, China Airlines Để mua vé máy bay đi nội địa với giá rẻ, xin vào: http://www.bestsaigontravel.com

CÁC DỊCH VỤ KHÁC  Chúng tôi Unlock hầu hết tất cả những loại

DI TRÚ

Phone để sử dụng tại Việt Nam  Có bán Phone Card V-247, và thẻ điện thoại Nam Lộc  Có bán dầu gió xanh

 Gia hạn hộ chiếu VN trong vòng 3 ngày  Làm miễn thị thực Visa có giá trị 5 năm  Hồ sơ bảo lãnh xuất ngoại  Công hàm độc thân, visa, passport

PHÁP LÝ

 Làm thẻ thường trú (Thẻ xanh)  Tư vấn trực tiếp về vấn đề di trú, xin liên lạc:

770-807-3951 Fax: 770-452-7434 Email: bennpham@yahoo.com

 Giúp sử dụng văn phòng luật sư với

lệ phí thật nhẹ

Tel: 770-452-7442

GIỜ LÀM VIỆC: Mon - Fri: 10AM - 6PM Sat: 10AM - 4PM Sunday: 11AM - 4PM

SAIGON TRAVEL  
SAIGON TRAVEL  
Advertisement