Page 1

DIETARY SUPPLEMENT

MAN OF IRON Nature's answer to enhance male performance

THUỐC MỚI

Tăng Cường Sinh Lực Dành Cho Quý Ông Sử dụng như thuốc bổ Mỗi ngày uống 1 viên Hiệu quả cao An toàn sức khỏe

$65

+tax

chai/ 60 viên

Pills really work! Getting Bigger Lasting Longer Getting Harder

N

goài tác dụng mang lại hạnh phúc gia đình. Man of Iron còn có khả năng bồi dưỡng, cường tráng thân thể. Không phản ứng phụ. Được sự xác nhận của Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ ( FDA ).

Natural Supplements

Life

w w w. A m i d a l i f e . c o m

Cần đại lý

Được Bào Chế 100% từ

Dược Thảo

Có bán tại văn phòng Thời Báo

TORONTO: 416-925-8607 MONTREAL: 514-271-3676

Hay Tại dShopping

1-866-898-6925


DIETARY SUPPLEMENT

MAN OF IRON Nature's answer to enhance male performance

THUỐC MỚI

Tăng Cường Sinh Lực Dành Cho Quý Ông Sử dụng như thuốc bổ Mỗi ngày uống 1 viên Hiệu quả cao An toàn sức khỏe

$65

+tax

chai/ 60 viên

Pills really work! Getting Bigger Lasting Longer Getting Harder

N

goài tác dụng mang lại hạnh phúc gia đình. Man of Iron còn có khả năng bồi dưỡng, cường tráng thân thể. Không phản ứng phụ. Được sự xác nhận của Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ ( FDA ).

Natural Supplements

Life

w w w. A m i d a l i f e . c o m

Cần đại lý

Được Bào Chế 100% từ

Dược Thảo

Có bán tại văn phòng Thời Báo

TORONTO: 416-925-8607 MONTREAL: 514-271-3676

Hay Tại dShopping

1-866-898-6925


DIETARY SUPPLEMENT

MAN OF IRON

Nature's answer to enhance male performance THUỐC MỚI

Tăng Cường Sinh Lực Dành Cho Quý Ông Sử dụng như thuốc bổ Mỗi ngày uống 1 viên Hiệu quả cao An toàn sức khỏe

$65

+tax

chai/ 60 viên

Pills really work! Getting Bigger Lasting Longer Getting Harder

N

goài tác dụng mang lại hạnh phúc gia đình. Man of Iron còn

Được Bào Chế 100%

Dược Thảo

có khả năng bồi dưỡng, cường tráng từ thân thể. Không phản ứng phụ. Được sự Có bán tại văn phòng Thời Báo xác nhận của Cục Quản Lý Thực Phẩm và TORONTO: 416-925-8607 Dược Phẩm Hoa Kỳ ( FDA ).

MONTREAL: 514-271-3676 Natural Supplements

Life

w w w. A m i d a l i f e . c o m

Cần đại lý

Hay Tại dShopping

1-866-898-6925

Man Iron  
Man Iron  
Advertisement