Page 1

UNG THƯ Sẽ Không Còn Là Sự Tuyệt Vọng

FUCOIDAN UMI NO SHIZUKU Luôn cùng bạn trong cuộc chiến chống ung thư Sản phẩm nhận được huy chương vàng MONDE SELECTION Năm 2006 & 2012

“Chúng tôi có rất nhiều bài chứng thực từ nhiều khách hàng trên toàn thế giới hơn 10 năm qua!” Umi No Shizuku Fucoidan là sản phẩm Fucoidan duy nhất được chứng nhận từ Canada Health Department. Số NPN: 80056641; 80061581; 80061570

C

ó rất nhiều người lo lắng và sợ hãi khi mắc phải bệnh ung thư. Chưa kịp chấp nhận được sự thật thì họ phải chụi đựng những tác dụng phụ của các phương pháp điều trị gây ra với họ. Cho tới bây giờ Ung Thư vẫn là căn bệnh thế kỷ. Mặc dù y học ngày nay có rất nhiều tiến bộ nhưng vẫn không thể cải thiện được tình trạng của người bệnh tốt hơn trong quá trình điều trị. Với phương châm cải thiện “Chất Lượng của Cuộc Sống”, Các chuyên khoa nghiên cứu về ung thư đã tìm ra sản phẩm Fucoidan. Umi No Shizuku Fucoidan được chứng minh là sản phẩm có những chức năng:

 Tăng cường hệ thống miễn nhiễm.  Giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị.  Ngăn chặn sự phát triển và di căn của các tế bào không

bình thường.  Điều hòa huyết áp, giảm lượng mỡ xấu và cân bằng lượng đường trong máu. Để biết thêm thông tin và tài liệu tham khảo miễn phí, xin liên lạc với chúng tôi số miễn phí:

Los Angeles Office 1.866.881.8828 Toronto Office 1.855.498.1882

Dr. Tachikawa

Chúng tôi có nói tiếng việt và nhiều ngôn ngữ khác!

www.kfucoidan.com

Kamerycah Inc. 3878 W. Carson St. STE 101, Torrance, CA 90503 Thứ hai- thứ sáu: 9 AM- 10 PM (EST) Thứ bảy: 10 AM- 6 PM (EST)


UNG THƯ Sẽ Không Còn Là Sự Tuyệt Vọng

FUCOIDAN UMI NO SHIZUKU Luôn cùng bạn trong cuộc chiến chống ung thư Sản phẩm nhận được huy chương vàng MONDE SELECTION Năm 2006 & 2012

“Chúng tôi có rất nhiều bài chứng thực từ nhiều khách hàng trên toàn thế giới hơn 10 năm qua!” Umi No Shizuku Fucoidan là sản phẩm Fucoidan duy nhất được chứng nhận từ Canada Health Department. Số NPN: 80056641; 80061581; 80061570

C

ó rất nhiều người lo lắng và sợ hãi khi mắc phải bệnh ung thư. Chưa kịp chấp nhận được sự thật thì họ phải chụi đựng những tác dụng phụ của các phương pháp điều trị gây ra với họ. Cho tới bây giờ Ung Thư vẫn là căn bệnh thế kỷ. Mặc dù y học ngày nay có rất nhiều tiến bộ nhưng vẫn không thể cải thiện được tình trạng của người bệnh tốt hơn trong quá trình điều trị. Với phương châm cải thiện “Chất Lượng của Cuộc Sống”, Các chuyên khoa nghiên cứu về ung thư đã tìm ra sản phẩm Fucoidan. Umi No Shizuku Fucoidan được chứng minh là sản phẩm có những chức năng:

 Tăng cường hệ thống miễn nhiễm.  Giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị.  Ngăn chặn sự phát triển và di căn của các tế bào không

bình thường.  Điều hòa huyết áp, giảm lượng mỡ xấu và cân bằng lượng đường trong máu. Để biết thêm thông tin và tài liệu tham khảo miễn phí, xin liên lạc với chúng tôi số miễn phí:

Los Angeles Office 1.866.881.8828 Toronto Office 1.855.498.1882

Dr. Tachikawa

Chúng tôi có nói tiếng việt và nhiều ngôn ngữ khác!

www.kfucoidan.com

Kamerycah Inc. 3878 W. Carson St. STE 101, Torrance, CA 90503 Thứ hai- thứ sáu: 9 AM- 10 PM (EST) Thứ bảy: 10 AM- 6 PM (EST)


UNG THƯ Sẽ Không Còn Là Sự Tuyệt Vọng

FUCOIDAN UMI NO SHIZUKU Luôn cùng bạn trong cuộc chiến chống ung thư Sản phẩm nhận được huy chương vàng MONDE SELECTION Năm 2006 & 2012

“Chúng tôi có rất nhiều bài chứng thực từ nhiều khách hàng trên toàn thế giới hơn 10 năm qua!” Umi No Shizuku Fucoidan là sản phẩm Fucoidan duy nhất được chứng nhận từ Canada Health Department. Số NPN: 80056641; 80061581; 80061570

C

ó rất nhiều người lo lắng và sợ hãi khi mắc phải bệnh ung thư. Chưa kịp chấp nhận được sự thật thì họ phải chụi đựng những tác dụng phụ của các phương pháp điều trị gây ra với họ. Cho tới bây giờ Ung Thư vẫn là căn bệnh thế kỷ. Mặc dù y học ngày nay có rất nhiều tiến bộ nhưng vẫn không thể cải thiện được tình trạng của người bệnh tốt hơn trong quá trình điều trị. Với phương châm cải thiện “Chất Lượng của Cuộc Sống”, Các chuyên khoa nghiên cứu về ung thư đã tìm ra sản phẩm Fucoidan. Umi No Shizuku Fucoidan được chứng minh là sản phẩm có những chức năng:

 Tăng cường hệ thống miễn nhiễm.  Giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị.  Ngăn chặn sự phát triển và di căn của các tế bào không

bình thường.  Điều hòa huyết áp, giảm lượng mỡ xấu và cân bằng lượng đường trong máu. Để biết thêm thông tin và tài liệu tham khảo miễn phí, xin liên lạc với chúng tôi số miễn phí:

Los Angeles Office 1.866.881.8828 Toronto Office 1.855.498.1882

Dr. Tachikawa

Chúng tôi có nói tiếng việt và nhiều ngôn ngữ khác!

www.kfucoidan.com

Kamerycah Inc. 3878 W. Carson St. STE 101, Torrance, CA 90503 Thứ hai- thứ sáu: 9 AM- 10 PM (EST) Thứ bảy: 10 AM- 6 PM (EST)


UNG THƯ Sẽ Không Còn Là Sự Tuyệt Vọng

FUCOIDAN UMI NO SHIZUKU Luôn cùng bạn trong cuộc chiến chống ung thư Sản phẩm nhận được huy chương vàng MONDE SELECTION Năm 2006 & 2012

“Chúng tôi có rất nhiều bài chứng thực từ nhiều khách hàng trên toàn thế giới hơn 10 năm qua!” Umi No Shizuku Fucoidan là sản phẩm Fucoidan duy nhất được chứng nhận từ Canada Health Department. Số NPN: 80056641; 80061581; 80061570

C

ó rất nhiều người lo lắng và sợ hãi khi mắc phải bệnh ung thư. Chưa kịp chấp nhận được sự thật thì họ phải chụi đựng những tác dụng phụ của các phương pháp điều trị gây ra với họ. Cho tới bây giờ Ung Thư vẫn là căn bệnh thế kỷ. Mặc dù y học ngày nay có rất nhiều tiến bộ nhưng vẫn không thể cải thiện được tình trạng của người bệnh tốt hơn trong quá trình điều trị. Với phương châm cải thiện “Chất Lượng của Cuộc Sống”, Các chuyên khoa nghiên cứu về ung thư đã tìm ra sản phẩm Fucoidan. Umi No Shizuku Fucoidan được chứng minh là sản phẩm có những chức năng:

 Tăng cường hệ thống miễn nhiễm.  Giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị.  Ngăn chặn sự phát triển và di căn của các tế bào không

bình thường.  Điều hòa huyết áp, giảm lượng mỡ xấu và cân bằng lượng đường trong máu. Để biết thêm thông tin và tài liệu tham khảo miễn phí, xin liên lạc với chúng tôi số miễn phí:

Los Angeles Office 1.866.881.8828 Toronto Office 1.855.498.1882

Dr. Tachikawa

Chúng tôi có nói tiếng việt và nhiều ngôn ngữ khác!

www.kfucoidan.com

Kamerycah Inc. 3878 W. Carson St. STE 101, Torrance, CA 90503 Thứ hai- thứ sáu: 9 AM- 10 PM (EST) Thứ bảy: 10 AM- 6 PM (EST)

2836 Kamerycah  
2836 Kamerycah  
Advertisement