Page 1

OLUŞUMLARINA GÖRE BASINÇ TÜRLERİ

BASINÇ

Atmosfer basıncını etkileyen faktörler şunlardır: 1. Yükseklik: Yükseklik arttıkça basınç azalır. 2. Sıcaklık: Sıcaklık arttıkça basınç azalır. 3. Yerçekimi: Yerçekimi arttıkça basınç artar. 4.Dinamik Etkenler: Hava kütlesinin alçalarak yığılması ya da yükselerek seyrekleşmesi sonucunda oluşur.

Kadir UÇAR

Atmosfer çeşitli gazların karışımıdır. Yer çekiminin etkisinde olduğu için her cisim gibi gazlarında bir ağırlığı vardır. Bu ağırlık yer ve cisimler üzerinde ağırlık olarak kendini gösterir. Buna atmosfer basıncı ya da hava basıncı denir. Bu basınsın değerleri çok büyüktür. Atmosferin yeryüzünde yaptığı basınç her yerde aynı değildir.

B) DİNAMİK BASINÇLAR: Ekvator ile kutuplar arasındaki basınç farkından doğan hava akımları dünyanın günlük hareketi sonucunda sapmaya uğrayarak 30 ve 60 derece enlemleri civarında kalıcı yeni basınç merkezleri oluşturur.

Basınç Merkezlerinin Özellikleri: 1) Alçak Basınç: 1013 milibardan daha az olan basınçlara alçak basınç denir.

Kadir UÇAR

a) Dikey Yönlü Hava Hareketi: Alçak basınç alanının merkezinde hava hareketi yükselici bir özellik gösterir.

YERYÜZÜ

AB

Kadir UÇAR

Oklar Merkeze = AB Ters S = Güney Y. K.

Oklar merkeze = AB S = Kuzey Yarım K.

b) Yatay Yönlü Hava Hareketi: Alçak basınç alanlarındaki yatay yönlü hava hareketi çevreden merkeze doğrudur. Ancak bir doğru boyunca ilerlemez. Dünyanın dönmesi nedeniyle sapmalar olur.

AB

2) Yüksek Basınç: 1013 milibardan daha fazla olan basınçlara yüksek basınç denir. a) Dikey Yönlü Hava Hareketi: Yüksek basınç alanlarının

merkezinde hava hareketi alçalıcı bir özellik gösterir.

Kadir UÇAR

YERYÜZÜ b) Yatay Yönlü Hava Hareketi: Yüksek basınç alanlarındaki

Oklar Dışarı = YB Ters S = GYK

YB

Oklar Dışarı = YB S = Kuzey Yarım K.

yatay yönlü hava hareketi, merkezden çevreye doğrudur.

YB

A) TERMİK BASINÇLAR: Termik basınçlar havanın soğuması ya da ısınmasıyla oluşan basınçlardır. Hava soğuduğu zaman yoğunluğu artar. Yoğunlaşan hava yerçekiminin de etkisiyle ağırlaşıp aşağıya doğru çöker. Bu ağır hava akımları böylece yeryüzüne daha fazla basınç yapar. Bunun sonucunda yeryüzüne yakın hava katlarında Termik Yüksek Basınç alanı oluşur. Hava ısındığı zaman ise genleşerek hafifler ve yükselir. Bunun sonucunda yere uyguladığı basınç azalır. Böylece Termik Alçak Basınç alanı oluşur.

Lise 9 Basınç Konu Anlatımı Özet  
Lise 9 Basınç Konu Anlatımı Özet  

Lise 9 Basınç Konu Anlatımı Özet

Advertisement