Page 1

Nyhetsbrev nr. 100 2.3.2012

Redaktør: Vegard Iversen

Jubileumsnummer Tiden går, og Nyhetsbrev nr. 100 er nå et faktum. Det aller første brevet ble utsendt i september 2007. Dette brevet, som var på vel fire sider, startet slik: ”Dette er det første nyhetsbrevet for nye Steinkjer videregående skole. Et slikt nyhetsbrev kommer jeg til å sende ut i ny og ne (etter behov) fram til fysisk sammenslåing høsten 2010. Det blir altså ingen fast utgivelsesdato hver uke eller måned. Hensikten med brevet er å gi en kortfattet statusrapport om hvor vi står i sammenslåingsarbeidet. Alle nyhetsbrevene blir lagt ut på It’s Learning”.

Etter hvert ble brevet sendt ut oftere enn i ”ny og ne”. De siste årene har det kommet brev i e-posten hver fredag morgen. Flere og flere har bidratt med både tekst og bilder. Og jeg har et inntrykk av at de fleste faktisk leser det. Etter fylkestingsvedtaket i 2006, om sammenslåing mellom Egge videregående skole og Steinkjer videregående skole, ble vedtatt, har skolen hatt et stort mediefokus. De aller fleste sakene har vært positivt ladet, men enkelte saker har også hatt en mer kritisk vinkling. Hvem husker ikke navnediskusjonen da Trønder-avisa brukte flere helsider, i tillegg til at NRK Midtnytt laget en lengre reportasje om saken? Vi kunne også telle i alt ti leserinnlegg om skolens navn i lokalavisene. Hvem husker ikke de aller første fellesmøtene vi arrangerte? Stein Jonny Valstad fra HiNT snakket om å utnytte den positive energien i de forskjellige subkulturene, Erik Dahl fra Appareo og Vigdis Nordtømme fra Lindseth reklame holdt foredrag om logo og merkevare, professer Johan From fra BI holdt foredrag om hva som virker og ikke virker i arbeidet med å skape den gode skole, da vi alle sammen var på personaltur på Røros. Mange minnes sikkert også alle gruppene som ble nedsatt. Brukergrupper i byggeprosessen, en egen gruppe som arbeidet med ny organisasjonsplan og en gruppe som skulle gi råd knyttet til ny logo. Det har væt mange tråder å holde tak i. Parallelt med alt sammenslåingsarbeidet har vi hele tiden jobbet for å holde den daglige skoledrifta i gang. Dette har til tider vært krevende for alle ansatte, og derfor er det nok mange som ser fram til at vi i løpet av neste skoleår endelig er i mål. JEg skriver i


løpet av neste skoleår fordi: 1) Vi skal bygge ferdig alle kaldarealene i den sør-vestlige delen av skolen og 2) Byggetrinn 2 i Steinkjerhallen må stå ferdig før vi kan senke skuldrene helt. Uansett, vi har kommet langt i det arbeidet som ble påbegynt for fem år siden. Vi er på oppløpssiden nå. Det som blir aller mest krevende framover er den kulturelle delen av arbeidet. Vi skal prøve å dyrke den positive energien som finnes i subkulturene, samtidig som vi også skal forholde oss til hele skolen. Vi har vært sammen på mange fellesmøter og på ulike sosiale arrangement og turer. Det blir likevel noe annet å bo sammen og se hverandre hver dag. Jeg har tro på at dette blir bra. Det avhenger likevel av at alle legger litt godvilje til og bidrar med sitt. Jeg har valgt å markere at vi nå runder hundre nummer ved å lime inn noen avisutklipp fra den nye skolens første leveår. Dere finner dessuten tekster fra de aller første nyhetsbrevene. Disse utklippene og tekstene er på slutten av brevet. Vegard Mat på Mære Mat på Mære blir gjennomført i 13.-15. mars 2012. Det jobbes med programmet som vil være klart raskt på nyåret. Men husk å sette av tidspunktet. Les mer. MAT PÅ MÆRE vil dette året arrangeres her på Steinkjer videregående skole i tidsrommet 13. -15. mars, grunnet store ombyggingsarbeider på Mære. Vi har selvsagt sagt ja til å ta dette arrangementet da vi vil opprettholde og utvikle det gode samarbeidet vi har med Mære landbruksskole og ”Matnavet” for småskala mat, som ligger der.

Vi har kommet langt i planleggingen, og skolen vår vil i løpet av disse dagene få mange nye mennesker inn i lokalitetene våre. Det vil bli servert lunsj til 70-80 personer den 13. og 14. mars. Dette innebærer at personalrommet vil bli rimelig fullt. Ellers vil kursene foregå på kjøkken og auditorier rundt om.


Matnavet vil i disse dagene, ved siden av egen resepsjon i Origo, opprette en egen enhet for mottak og registrering av alle kursdeltakere og instruktører med mer. Vi ser for oss plassen foran vinduene rett til høyre for egen resepsjon. Mat på Mære er et årvisst arrangement, som trekker kjente og profilerte kursholdere/instruktører, og det er et løft for oss som skole å kunne arrangere dette. Våre elever vil også bli involvert i arrangementet gjennom at vg1 RM skal forberede og gjennomføre en ”Trøndersk tapasaften” for kursdeltakerne og andre impliserte på kvelden tirsdag den 13.03. VG2-elevene på RM vil også være med som kursdeltakere på onsdag 14. og torsdag 15.03. Selvsagt er også våre lærere på RM derfor involvert i både planlegging, og vil også være deltagende som en kombinasjon mellom kursdeltakere og hjelpepersoner for instruktørene disse dagene. Arne Bratberg Deltagelse i finalen i Abelkonkurransen 2012 Steinkjer vgs har i mange år hatt deltakere i Abelkonkurransen som er en landsomfattende konkurranse i matematikk for skoleelever. Også inneværende skoleår har mange deltatt i 1.runde og en god del i 2.runde. Hele 3592 elever fra den videregående skole, og noen få fra ungdomsskolen, har deltatt i årets konkurranse. Finalen er i år ved NTNU i Trondheim, og der deltar de 25 beste kandidatene. Steinkjer vgs har en deltaker, nemlig Djulia Todorova i 2STC. Vi gratulerer og ønsker henne lykke til torsdag 8.mars. I tillegg gratulerer vi Ragna Torås Halseth, 3IDB, med en 33.plass og Øyvind Haugan Lien, 3PBC, med en 81.plass. Randi Tessem Nye møbler på nybiblioteket Som en del sikkert har lagt merke til, er det gjort en del nyinvesteringer på biblioteket. Vi har det siste året kjøpt inn nye hyller med hjul på, slik at rommet blir mer fleksibelt. Akkurat nå monteres det en ”barløsning” langs vinduene mot hovedinngangen. Her kan elevene sitte og gjøre lekser, lese ei bok eller rett og slett bare nyte utsikten mot Byafjellet.


”Barløsning”, foto: Vegard Iversen

Biblioteket deles nå inn i ulike soner. Innerst i biblioteket er stillesone, der det skal være mulig å jobbe konsentrert. Rett til høyre ved inngangen er det aviskrok og rett fram finner vi barløsningen som er en noe mer ”sosial” sone. Vegard Bibliotekarene er tungt involvert i planleggingen av det nye biblioteket. I tillegg Timeplaner i Rom og Ressurs via ” app”

De som har telefoner for nedlasting av app, kan finne timeplanappen WebUntis Ved pålogging kan en ikke bruke Feide-pålogging, med den ”gamle” måten å logge seg på med bruk av sin signatur. Det er kun mulig å lese timeplaner via appen. For endring /sletting / bestilling av rom brukes Rom og Ressurs. Toril Aunan


Gamle utklipp og utdrag: Om navnedebatten: Trønder-avisa 4.januar 2007

Om navnedebatten: Trønder-avisa 9.januar 2007


Om navnedebatten: Steinkjer-avisa 16.februar 2007


Om navnedebatten: Trønder-avisa 16.februar 2007

Og her kommer innlegget i digital form: Ny skole i Steinkjer – navn og identitet Høsten 2009 står en ny videregående skole innflyttingsklar i Steinkjer. Før den tid skal det bygges opp en ny organisasjon, ulike kulturer blant ansatte og elever skal slås sammen, og ikke minst – det skal settes opp flere nye skolebygg og flyttes folk og utstyr fra Egge til Guldbergaunet. Den aller viktigste jobben er den som gjøres i forholdet til mennesker. Nesten 1200 elever og 240 ansatte med til dels svært ulik bakgrunn skal leve godt og trives på samme skole. Samtidig skal de samme ansatte og de samme elevene kunne ta del i et pedagogisk og faglig inspirerende miljø. Det er ikke bare to skoler som bringes sammen, men også to identiteter. Egge har i dag sin identitet, likedan Steinkjer. Når nyskolen bygges, skapes det samtidig en ny identitet. Identitet er ikke noe en verken har eller får sånn over natta; identitet er noe som blir til i møtet mellom ulike mennesker med


forskjellig bakgrunn og historie, noe som dannes over tid. Identitet har med selvoppfatning å gjøre, det har også noe med hvilken oppfatning andre har av en. Identitet er blant annet knyttet til navn. Fylkesråd for utdanning, Anne Irene Myhr, begrunnet på pressekonferanse, onsdag 14.02, fylkesrådets innstilling til navn på nyskolen med blant annet at vi nå ”kan begynne å bygge en identitet nedenifra”. Dette er godt og riktig tenkt. Det er imidlertid svært uheldig at navnevalget da er bestemt ovenifra. Det er også veldig uheldig at det er så få ansatte og elever som ønsker at skolen skal hete Fredrikke Marie Qvam videregående skole. Denne holdningen har ingenting med Fredrikke Marie Qvam som historisk person å gjøre. Det er ingen som bestrider hennes unike innsats for blant annet likestilling og sanitetsforeningen. Holdningen har å gjøre med at de aller fleste ønsker at skolen skal være knyttet til et stedsnavn. Den har også å gjøre med at det er få som føler nært forhold til navnet Fredrikke Marie Qvam. De ansatte har ikke identiteten sin knyttet til Fredrikke Marie Qvam. Når fylkesrådet overser den demokratiske navneprosessen nyskolen ble forespeilet, er dette uheldig for den kulturbygginga vi står overfor. Dersom ansatte hadde fått tatt del i en navnevalgsprosess og blitt enige, ville nettopp det ha vært et viktig og samlende element i kulturbyggingsprosessen i nyskolen. Fylkesrådet har dessverre ignorert alle i denne saken: • Kommunepolitikerne i Steinkjer gikk enstemmig inn for at skolen skal hete Steinkjer vg. skole. • Næringslivet i Steinkjer v/Steinkjer næringsforum er av samme mening som kommunepolitikerne. • Elevrådet ved Egge gikk med absolutt flertall inn for Steinkjer videregående skole. • Elevrådet ved Steinkjer er enig med elevrådet ved Egge. • Ansatte ved Egge videregående ønsker stedsnavn, noen ytterst få går inn for at skolen bør hete Guldbergaunet eller Fredrikke Marie Qvam videregående skole, det overveiende flertall ønsker den skal hete Steinkjer vg. skole. • Ansatte ved Steinkjer videregående skole mener skolen bør hete Steinkjer vg. skole. • Sist, men ikke minst: Ingen personer i en samlet ledergruppe på 18 ved de to skolene ønsker at skolen skal hete Fredrikke Marie Qvam vg. skole. • Verken rektor ved Steinkjer, Egge eller prosjektrektor er spurt om hva ansatte ved nyskolen mener. Det er noen få uker igjen til navnet skal vedtas i fylkestinget. Fylkesråd Anne Irene Myhr uttalte på pressekonferansen at fylkesrådet ikke legger noen prestisje i denne saken. Det forventes derfor at folkevalgte organer tar hensyn til de svært tydelige signalene som har kommet fram i kjølvannet av fylkesrådets overkjøring i navnevalgprosessen. Vegard Iversen Prosjektrektor for nyskolen


Om omstillingsarbeid: Trønder-Avisa 3. oktober 2007


Om byggesaken: Trønder-Avisa 4.mai 2007

Utdrag fra Nyhetsbrev nr. 1, september 2007:

Byggesaken I vår besøkte brukergruppene minst tre ulike skoler hver (Borgund vgs, Ålesund tekniske og maritime fagskole, Byåsen vgs, Fosen vgs, Ole Vig vgs og Frogn vgs). Etter disse skolebesøkene hadde vi to møterunder med Praksis Sivilarkitekter. Alle de 16 brukergruppene leverte inn skriftlig materiale med tekst og skisser (boblediagram) til arkitektene. Dette materialet skal legges inn i et rom- og funksjonsprogram.


Fra noen av brukergruppenes besøk ved Frogn vg. skole

Nå står vi overfor tredje og trolig siste runde med Praksis Sivilarkitekter. I disse møtene skal vi bli mer konkrete. Vi blir også utfordret mht. areal; vi har et stipulert areal å forholde oss til. Dette arealet er beregnet ut fra normtall, med et visst antall kvadratmeter pr. elev (antall kvadratmeter varierer etter hvilket utdanningsprogram elevene går på). Dersom vi skal gå ut over dette arealet må vi ha svært god begrunnelse for det. Vi har dessuten et budsjett vi må holde oss innenfor. Når det gjelder elevtallet i nyskolen, er ikke det helt avklart ennå. Vi skal bygge nyskolen etter elevtallprognoser for 2012. I perioden fra og med 2012 ser det ut til at elevtilgangen i inntaksområdet vårt går en del ned. Vi ender trolig opp med en skole med mellom 1050 og 1100 elever. En arbeidsgruppe i Nord-Trøndelag Fylkeskommune skal gjennomgå elevtallprognosene på nytt i løpet av september. Etter det blir elevtallet vi skal bygge skolen etter bestemt. Et sentralt spørsmål i byggesaken er om det blir makeskifte med ungdomsskolen eller ikke. Kommunepolitikerne diskuterer for tiden saken, og etter planen blir den tatt opp i formannskapsmøte den 4.oktober. Rykter forteller at det er større sjanse for at det blir makeskifte enn at det ikke blir det. Prosjektrektor uttalte i vår at det er ønskelig å bygge en skole der avstandene ikke er så store som de er ved ”gamle” Steinkjer videregående skole. Dette var det også bred enighet om i brukergruppene. I stedsanalysen ble bygging både på kvarvingområdet og wibe/thorpområdet utredet. Det ble konkludert med at det ble for trangt på Kvarving, og at den beste løsningen, både for ungdomsskolen, den videregående skolen og for idretten, var at et makeskifte ble realisert. Dersom det blir makeskifte, er målet å få til en skole som har alt under ett tak. Vi skal ikke flytte inn i ungdomsskolen slik den framstår i dag. Enten vil det bli bygd nytt, eller så blir de cirka 6000 kvadratmeterne totalrenovert. De brukergruppene som besøkte Fosen vg. skole eller Ålesund tekniske og maritime fagskole, kunne med egne øyne se hvor bra en slik totalrenovering kan bli. Når en ser på området rundt dagens ungdomsskole, og sammenligner det med vår standard på uteareal, blir man ikke imponert. Ved et eventuelt makeskifte er dette imidlertid fullt mulig å gjøre noe med. Det skal bli fint både innomhus og utomhus i nyskolen. Når rom- og funksjonsprogrammet er ferdig, blir det en design- og arkitektkonkurranse. Når vinner av konkurransen er kåret, må brukergruppene se på tegningsutkastene og komme med eventuelle endringsforslag.


Endelig plan for byggesaken er under justering. Forventet byggestart blir trolig en gang mellom oktober 2008 og april 2009. Utdrag fra Nyhetsbrev nr. 2, november 2007:

Planleggingsdag 26.oktober Tilbakemeldingene på planleggingsdagen vår den 26.oktober har vært svært gode. Stein Jonny Valstad traff oss godt. De fleste som har gitt tilbakemeldinger har pekt på at foredraget hans var relevant for oss. Han snakket blant annet om betydningen av energi, og om viktigheten av å utnytte den energien som ligger i de ulike kulturene ved skolen. Han pratet dessuten om hvor viktig det er å bli sett.

Stein Jonny Valstad

Organisasjonsgruppa hadde laget et gruppearbeid med spesialtilpassede spørsmål for hver gruppe. I alt 26 grupper var i aksjon. Per dato har over halvparten av gruppene levert inn skriftlige svar. På neste planleggingsdag tar vi opp tråden igjen.

Gruppearbeid den 26.oktober

Jeg ønsker alle ansatte en riktig god helg! Vegard Iversen

100  

nyhetsbrec

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you