Page 1

Scholen I Zo wil ik leren!


rotterdam groningen eindhoven


dit zijn wij KAW is een groep enthousiaste, veelal jonge mensen, met kennis van architectuur en stedenbouw, zorggebouwen en - organisatie, volkshuisvesting, procesmanagement, kostenadvies en bouwtechnische dienstverlening. Wij staan voor vernieuwing, vrijheid en verbondenheid en werken aan de verbetering van de woon- en leefomgeving van mensen.

Onze opgaven zijn over het algemeen complex en vragen veel inlevingsvermogen. Onze ambitie is ruimtelijke en sociale vernieuwing vooruit helpen. Met mooie ontwerpen, goed onderzoek, werkzame adviezen, duurzame techniek en resultaatgericht projectmanagement. Ons team bestaat uit zo’n 50 mensen die werken vanuit Groningen, Rotterdam en Eindhoven. Meer informatie vindt u op onze website: www.kaw.nl


koรถperatieve architec ten werkplaats

rotterdam groningen eindhoven


‘’

Koöperatieve Architecten Werkplaats: de ‘woonologen’ van Nederland


rotterdam groningen eindhoven


referentieprojecten scholen I zo wil ik leren! Brede school De Zeijer Hoogte Zeijen amorphe vorm voegt zich in groene omgeving OBS Wildestraat Schiedam beproefde werkwijze voor een school op maat Kulturhus Laag - Soeren mfa brengt leven in klein lintdorp OBS Joseph Haydnschool Groningen nieuwe school om 2 bestaande gymzalen heen KDC De Boemerang Hilversum een plek voor iedereen De Vaart en Vierbeek College Oosterbeek stoer voor de oudsten - vriendelijk voor de jongsten Stedelijk Gymnasium Schiedam klaar voor de toekomst Kindcentrum Baflo Rasquert ontwikkeling marciapark brengt leven in het dorp VMBO Melanchthon Rotterdam Kralingen in een jaren ‘30 wijk IKC Doetinchem integraal kind centrum

scholen I zo wil ik leren!


De Zeijer Hoogte Zeijen

rotterdam groningen eindhoven


amorphe vorm voegt zich natuurlijk in de groene omgeving Een multifunctioneel gebouw waar partijen van elkaar kunnen profiteren, maar waar ze vooral ook in alle rust hun eigen core business kunnen blijven beoefenen. KAW ontwierp dit breed inzetbare gebouw waar de school, gymzaal, het jeugdhonk en het buurthuis van Zeijen kunnen worden ondergebracht.

29

project plaats opdrachtgever opgave status bouwkosten

Zeijen Gemeente Tynaarlo Brede school gerealiseerd 2014 € 1.630.000,- excl. BTW

Het oude buurthuis dat op deze plek stond is gesloopt. Voor het nieuwe multifunctionele gebouw was dezelfde oppervlakte beschikbaar, maar er moesten toch meer gebruikers worden ondergebracht. Dit zorgde voor enige ophef bij de gebruikers van het pand. Zij wilden natuurlijk niet te veel ruimte inleveren voor het beoefenen van hun taken. De architect hield de verkeersruimte in de school beperkt, waardoor alle gebruikers nu toch over voldoende m² beschikken. ##.### [Projectnaam] / [Status] / in opdracht van [Opdrachtgever], [Plaatsnaam]

De school en de gymzaal vormen de grootste oppervlakken en creëren twee grote volumes. De ronde vormen die er omheen zijn ontworpen passen precies binnen de bestaande bomen en natuur op het terrein. De ronde vormen zijn qua oppervlakte efficiënt en het geeft het gebouw een vriendelijke en uitnodigende uitstraling. Ook binnen stond de natuur voorop. scholen I zo wil ik leren!


rotterdam groningen eindhoven


Extra subsidie was de beloning voor dit duurzame ontwerp. Vernieuwend aan het ontwerp is dat alle klaslokalen een aparte entree hebben. De kinderen kunnen zo gelijk vanuit de klas naar buiten en staan dus in direct contact met de buitenwereld. De aparte entree zorgt er ook voor dat de verschillende gebruikersgroepen van het pand elkaar niet hinderen. Ook versterkt dit hun eigen identiteit. Zeijen bevindt zich in een krimpgebied. Vanuit het collectieve gevoel dat er in het dorp bestaat, wilden de betrokken partijen samen de leefbaarheid van het gebied waarborgen. Met hen hebben we een programma van eisen opgesteld, zodat alle partijen in het gebouw kunnen aarden. Foto boven : gymzaal Foto’s beneden: klaslokaal en gang

scholen I zo wil ik leren!


Het Talent Schiedam

rotterdam groningen eindhoven


beproefde werkwijze voor een school op maat Praktische duurzaamheid staat voorop bij deze Brede School. De opgave was een ontwerp voor een schoolgebouw dat hoog scoort op duurzame prestaties en juist laag op huisvestingslasten. Om beide doelstellingen te behalen, benaderden we de opgave vanuit een conceptuele blik.

project plaats opdrachtgever opgave

Schiedam Gemeente Schiedam Brede school met KDV en BSO, 1.370 m²

status bouwkosten

gerealiseerd 2013 € 1.247.750,- excl. BTW

Voor de meeste schoolbesturen is het de eerste keer dat ze hun school ontwerpen en bouwen. Dit maakt het een unieke en leuke ervaring maar ook spannend en intensief, ook omdat tijd naast het eigenlijke werk gevonden moet worden. KAW heeft samen met Hevo een methodiek ontwikkeld waarin we de toekomstig gebruiker langs de te maken keuzes per thema leiden in workshops. De ontwerpthema’s die aan bod kwamen zijn: onderwijsvisie, gebouwtypologie, uitstraling, inrichting, duurzaamheid, binnenklimaat en onderhoud. Het resultaat was een uniek ontwerp samengesteld uit bewezen oplossingen en gaf direct inzicht in kwaliteit, doorlooptijd en financiële kaders. Kennis en kunde vanuit onderwijs en bouw kwamen zo effectief en naadloos samen. De duurzame school aan de Wildestraat in Schiedam werd gebouwd op een groenstrook in een

scholen I zo wil ik leren!


rotterdam groningen eindhoven


Foto’s: interieur Tekeningen: plattegronden

woonbuurt met portieketagewoningen. Het water langs de groenstrook creëert een fysieke scheiding met de woonbuurt aan de overzijde en zorgt tegelijkertijd voor een visuele verbinding tussen de functies. Het uitgangspunt van het ontwerp was om het gebouw onderdeel van de groenstrook uit te laten maken en het gebouw in te laten spelen op de woonbuurten aan beide zijdes. Het schoolgebouw benut deze kwaliteiten met een alzijdige vorm; waarbij alle gevels zich als voorgevel presenteren. De massa in twee lagen heeft afgeronde hoeken en staat schuin op de locatie. Hiermee is de ruimte rondom de school overzichtelijk vanuit beide buurten en passend in de groenstrook. Om de ‘groene kwaliteit’ te benadrukken, is het gebouw uitgewerkt als een ingetogen donker element in het groen. Binnen de horizontale donkere stroken komen twee verdiepingen glaspanelen in verschillende kleurschakeringen. Dit kleursegment loopt ton-sur-ton over in de groene park, het water dat de groenstrook afsluit en de gele bebouwing van de buurt. Het schoolgebouw huisvest een basisschool, een kinderdagopvang en een voor- en buitenschoolse opvang. In de centrale hal wordt de ruimtelijke koppeling gelegd met de kwaliteiten van de omgeving. Drie grote vensters in de hal vormen de entree, een speelkamer en de huiskamer van de BSO. De school vormt hiermee een vanzelfsprekend en ingetogen onderdeel van de groenstrook.

scholen I zo wil ik leren!


Kulturhus Laag Soeren

rotterdam groningen eindhoven


mfa brengt leven in klein lintdorp Veel kleine Nederlandse dorpen kampen met problemen als krimp, vergrijzing en het verdwijnen van woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen. Ook in Laag Soeren speelt deze problematiek. KAW onderzocht of een Kulturhus een oplossing biedt, en maakte een passend ontwerp.

project plaats opdrachtgever

Laag Soeren Woningstichting Eerbeek, Gemeente Rheden

opgave

MFA, Woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen

status bouwkosten

gerealiseerd 2010 â‚Ź 2.450.000,- excl. BTW

In het Kulturhus participeren de dorpsschool, het dorpshuis, dagbesteding de Schreuderhuizen, het kinderdagverblijf, huisartsen en sportverenigingen. Met alle gebruikers ontwikkelden we een gemeenschappelijke visie. Gemeenschappelijk gebruik van ruimtes en samenwerking zijn speerpunten. Bijzonder aan dit concept is dat de mensen van de dagbesteding het Kulturhus runnen. Zij worden ingezet op de receptie, in de winkel en de horeca. Het programma bestaat uit: - lokalen voor onderwijs - ruimte voor kinderopvang - werkplaatsen voor dagbesteding - volwaardige gymzaal - winkel - grand cafĂŠ - multifunctionele ruimtes scholen I zo wil ik leren!


rotterdam groningen eindhoven


Centraal in het gebouw bevindt zich een multifunctionele ruimte. Deze is gekoppeld aan de gymzaal, die bij grote evenementen bij het binnenplein getrokken kan worden. De ruimtes die de huurders willen delen met anderen grenzen direct aan het binnenplein. De meer private ruimtes liggen in de luwte van het gebouw. Laag Soeren is een lintdorp met kleinschalige bebouwing. De sculpturale, afgetrapte vormgeving van het kulturhus voegt zich naar zijn omgeving. Het knikken van de gevels verkleint de massa. Hierdoor ontstaat een plein voor het gebouw. Door de knik in de gevel ‘omarmt’ het gebouw het nieuwe dorpsplein.

Foto’s: interieur

Het gebouw heeft een spectaculaire overhang ter markering van de entree. Een bankje maakt de slag naar de menselijke maat. Vanaf het dorpsplein bereik je via de lage entree het binnenplein met zijn dubbele hoogte. Vanaf het dorpsplein kijk je uit op het karakteristieke landschap. En dat dwars door het gebouw heen! KAW was verantwoordelijk voor: - financieel haalbaarheidsonderzoek - inhoudelijk en praktische procesbegeleiding - architectuur kulturhus

scholen I zo wil ik leren!


OBS Joseph Haydn Groningen

rotterdam groningen eindhoven


nieuwe school om twee bestaande gymzalen heen Het uitgangspunt in het ontwerp voor de nieuwe Joseph Haydnschool – de twee bestaande gymzalen waar tussen gebouwd moest worden – maakte het de architecten niet makkelijk. Het ontwerp voor het nieuwe schoolgebouw slokt de gymzalen op en maakt het tot één multifunctioneel geheel. Dit is het nieuwe thuis voor de OBS Joseph Haydn, het kinderdagverblijf SKSG en het Zernike College.

project plaats opdrachtgever opgave status bouwkosten

Groningen Stichting O2G2 Groningen Multifunctionele school gerealiseerd 2014 € 2.900.000,- excl. BTW

We zijn in de wijk Helpman in Zuid Groningen, een wijk uit de jaren ‘20-’30. Tegenover de oude gymzalen ligt de onderbouw van de Joseph Haydnschool – een prachtig schoolgebouw uit de jaren ‘30. Het is door zijn duurzame materialisering, zorgvuldige detaillering, glas in lood ramen en bijzondere architectuur nog altijd zeer geliefd. Dit gebouw vormt de inspiratie voor het ontwerp voor het nieuwe schoolgebouw voor de oudere kinderen. De opdracht van de directie: een gebouw met de gemakken van nu, en de uitstraling en warmte uit die periode. Deze wens is vertaald in een strak vormgegeven gebouw met een bijzonder gedetailleerde gevel met gekleurd glas. Mooi en kidsproof, dat is de tegelwerklambrisering die de gangen en trappenhuizen van de school versiert. In de ingebouwde nissen worden de jasscholen I zo wil ik leren!


rotterdam groningen eindhoven


sen en tassen van de leerlingen netjes opgeborgen. Zo is er tot in de puntjes nagedacht over een interieur dat schoon en heel blijft – ook als er elke dag honderden kinderen doorheen razen.

Foto’s: details en interieur

De oude gymzalen zijn volledig geïntegreerd in de nieuwe school. Hier tussen bevinden zich nu de kinderdagopvang, slaapkamers voor de BSO en natuurlijk de kleedruimtes. Hoge vides zorgen ervoor dat het niet donker wordt tussen de twee gymzalen. Het gekleurde glas bovenaan de vensters geeft een boeiend lichtspel in de klaslokalen. Op de verdiepingen bevinden zich de klaslokalen, spreekruimten, directie- en lerarenkamers. Het gebouw wordt duurzaam verwarmd en gekoeld middels betonkernactivering in combinatie met een warmtepomp. Maar liefst 10 geboorde aardwarmtebronnen leveren warmte en koeling en verzorgen samen 50% van de warmte- en koelbehoefte. Betonkernactivering is een zeer duurzaam systeem – met als keerzijde dat het erg traag reageert. Om toch altijd een optimaal binnenklimaat te realiseren wordt de school bijverwarmd met ventilatielucht middels een hoogrendement warmtewisselaar. Nooit meer vergeten het licht uit te doen – met een verlichting op aanwezigheidsschakeling blijven de energiekosten zo laag mogelijk. Ook de verwarming, koeling, ventilatie en zonwering zijn slim geautomatiseerd. scholen I zo wil ik leren!


De Boemerang Hilversum

rotterdam groningen eindhoven


een plek voor iedereen De Boemerang moet een plek worden waar kinderen met een beperking, hun ouders en de medewerkers zich thuis voelen. In het kinderdagcentrum worden kinderen van 0 tot 18 jaar opgevangen, die zich hier allen moeten kunnen vermaken, buiten kunnen spelen en zich vooral veilig voelen. De gang vormt de ruggengraat van het gebouw, waaraan de groepsruimten en gemeenschappelijke ruimten liggen. De vele vides zorgen voor daglicht en interactie in de gang.

project plaats opdrachtgever opgave

Hilversum Stichting Sherpa KDC voor kinderen tot 18 jaar met ontwikkelingsachterstand

status bouwkosten

gerealiseerd 2014 â‚Ź 3.017.900,- excl. BTW

De kinderen kunnen vanuit hun eigen groepsruimten naar een buitenruimte, die ontworpen is als een toegankelijk stuiflandschap. Het verharde voorplein wordt gebruikt als kiss and ride, en tussendoor ook om een balletje te trappen of te skelteren. Het vormgeven van het gebouw en haar programma is in nauwe afstemming gedaan met opdrachtgever, personeel en met feedback van de ouders. Onder andere via posters waarop men kan reageren. De architect licht iedere ontwerpstap toe in projectgroepen, waar de gebruikers meteen kunnen reageren op de ideeĂŤn. Zo kunnen we inzichten uit de praktijk meteen meenemen.

scholen I zo wil ik leren!


rotterdam groningen eindhoven


Door de vele verschuivingen en onzekerheden in de zorg is er gekozen om een flexibel gebouw te maken. Het gebouw is opgebouwd uit een kolommenstructuur waardoor een verandering in functie opgevangen kan worden. Nu bestaat het gebouw uit het kinderdagcentrum en kantoren, voor Sherpa zelf. Dit wordt gefaciliteerd door de verschillende ingangen. De hogere verdiepingshoogtes zijn bruikbaar voor vele functies. Dit geeft het gebouw een toekomst zonder dat deze te voorspellen is.

Foto’s links: interieur Foto rechts: detail kunstwerk gevel

Het gebouw presenteert zich met een helder gebaar, het overstek, aan de omgeving. Dit biedt bescherming tegen weer en wind bij in- en uitstappen en creëert een duidelijke plek in een omgeving waar veel verschillende functies samenkomen. De geel gemêleerde Petersen baksteen sluit aan bij de omgevingskleuren en laat het gebouw als object zien. In staal gelaserde tekeningen van vrolijke kinderen op de verdiepingsgevel, bij de entrees en onder het overstek verraden de identiteit van het gebouw. Zo kan elke leerling zijn eigen favoriete poppetje ontdekken!

GENOMINEERD H I LV E R S U M S E ARCHITECTUURPRIJS 2015

scholen I zo wil ik leren!


De Vaart & Vierbeek College Oosterbeek

rotterdam groningen eindhoven


stoer voor de oudere kinderen vriendelijk voor de jongsten Op de zorgcampus van de stichting Pluryn ligt deze school voor kinderen met gedragsproblemen. De campus ligt in het prachtige glooiende boslandschap van Oosterbeek. De kinderen, die veelal autistisch zijn of ADHD hebben, krijgen hier onderwijs in een rustige, beschermende omgeving. In één gebouw komen kinderen voor speciaal en voor voortgezet speciaal onderwijs.

project plaats

Oosterbeek

opdrachtgever

De Onderwijsspecialisten

opgave

cluster 4 school, 2.000 m²

status

gerealiseerd 2015

In het interieur van het gebouw zie je de 2 doelgroepen terug. De jonge kinderen bevinden zich in een gezellig gedeelte met veel kleur en beschermende hoekjes. Het deel voor het voortgezet onderwijs krijgt ook echt het karakter dat daarbij hoort. Stoer, volwassen en met een grote centrale ruimte! Het gebouw dat in de vorm van een boog op het terrein ligt heeft 2 zones. In de binnenring liggen alle praktijklokalen en deze bepalen ook het uiterlijk van de school. In de buitenring liggen, gericht op de rust van het bos, de klaslokalen.

K

A W

11422 De Vaart en Vierbeek College / TO / in opdracht van De Onderwijsspecialisten, Oosterbeek

Het gebouw gaat op in haar omgeving. De voorgevel is heel laag en vanaf daar loopt een groen dak omhoog richting de bosrand. De gevel bestaat uit hout en glas. Het schoolplein maakt onderdeel uit van het ontwerp, dat ook met natuurlijke materialen wordt ingericht tot een uitdagend speelterrein. scholen I zo wil ik leren!


rotterdam groningen eindhoven


De basis van energetische duurzaamheid ligt in de basis van het ontwerp. De lokalen in de buitencirkel zijn georiÍnteerd op de zon en liggen in de luwte van het bos. Massieve gevels en daken en valschermen voor zonwering voorkomen dat het te warm wordt. De doorsnede speelt optimaal in op het toegepaste Comfoschool installatieconcept. Frisse lucht van buiten wordt boven het plafond binnen gehaald en hier verspreid. Via gaatjes in het plafond wordt de frisse lucht gelijkmatig verdeeld over het lokaal. De gebruikte lucht wordt vervolgens door natuurlijke ventilatie naar buiten afgevoerd. De gebruikers van de school zijn erg betrokken bij de plannen. Het ontwerp is samen met hen gemaakt. Dat was ook nodig; de doelgroep is zo specifiek dat hun kennis onontbeerlijk is om een goed plan te maken. In een aantal workshops zijn thema’s als het interieur, de pleininrichting en de gebouwlogistiek besproken. Zo hebben we in een stevig tempo naar een goed plan toegewerkt.

scholen I zo wil ik leren!


Stedelijk Gymnasium Schiedam

rotterdam groningen eindhoven


klaar voor de toekomst Door toenemende leerlingaantallen groeide het stedelijk gymnasium in Schiedam uit haar jasje. Het gebouw, een voormalige nijverheidsschool, voldeed niet meer aan de wensen van de school. KAW kreeg de opdracht het gebouw uit te breiden. Daarnaast is het bestaande deel verbouwd en gerenoveerd tot een flexibele school, klaar voor de toekomst.

project plaats

Schiedam

opdrachtgever

St. Gymnasium Schiedam

opgave

nieuwbouw en renovatie, 5.800 m² klimaatgevel

status bouwkosten

gerealiseerd 2015 € 3.800.000,- excl. BTW

Op school zijn de leerlingen gemotiveerd. Maar huiswerk maken is een ander geval. Dat schiet er vaak bij in. Daarom heeft de school een visie ontwikkeld die het hoofd moet bieden aan dit probleem. Er komt een volledige werkdag met lessen van 90 minuten. Eerst krijgen leerlingen instructie om vervolgens hun huiswerk te maken. Een traditionele school bestaat uit lokalen en een aula. Dit onderwijsconcept vraagt echter om een heel ander gebouw. De school kent vier profielen, die de leerlingen verdeelt in groepen met dezelfde leerwijze. Ieder profiel heeft zijn eigen klaslokalen, en daarnaast ook ruim opgezette ‘profielpleinen’, waar ze na de instructie werken. De ruimtelijke verbinding tussen de vier profielen is het ontwerpthema. Bij binnenkomst zie je de hele school in een oogopslag. De verhoogde centrale ontmoetingsruimte vormt het hart van de school. scholen I zo wil ik leren!


rotterdam groningen eindhoven


Direct daaromheen liggen de profielpleinen van de verschillende studierichtingen, de bibliotheek, leerling werkplekken en docentenkamers. De profielpleinen zijn via de vide onderling en met de centrale ontmoetingsruimte verbonden. Achter de pleinen liggen de klaslokalen van ieder profiel. Het oorspronkelijke gebouw bestond uit drie bakstenen volumes van het hoofdgebouw en de gymzaal. Het verbinden van de 3 volumes was het uitgangspunt voor de nieuwbouw. Na de ingreep vormt een glazen kubus het gebouw, met de 3 bakstenen volumes als accent. Hierdoor krijgt de school een stoer en warm uiterlijk.

Foto’s links: interieur Tekening onder: plattegrond begane grond

In de glazen doos zitten secundaire volumes die privacy bieden, zoals taallokalen, een podium en een keuken. De resterende ruimte herbergt functies die gezien mogen worden, zoals de profielpleinen en de aula. Het schoolplein loopt als een tapijt van binnen door naar buiten.

scholen I zo wil ik leren!


KC Baflo Rasquert

CONCEP

DO-10-00 | im 150066 IKC | DO | in opdracht van Gemeente Winsum,

rotterdam groningen eindhoven


ontwikkeling marciapark brengt leven in het dorp ‘Wooow’ schreeuwden meer dan 80 kinderen in koor toen ze de eerste schets van het Kindcentrum Baflo zagen. Een gedeeld enthousiasme brengt de kinderen van de openbare school en de christelijke school nu al bij elkaar. Met houtgevels en direct contact met buiten sluit het ontwerp helemaal aan bij hun wereld.

project plaats opdrachtgever opgave

Rasquert Gemeente Winsum aardbevingsbestendig kindcentrum met 2 scholen, sport en verenigingsleven

status bouwkosten

definitief ontwerp € 2.850.000,- excl. BTW

K

A W

De ontwikkeling van Kindcentrum Baflo – Rasquert is onderdeel van de herinrichting van het Marciapark; een dorpspark met activiteiten voor jong en oud. Voor het gebied, dat met krimpproblematiek kampt, brengt dit project een echte kwaliteitsimpuls. Naast dat het de onderwijs- en sportvoorzieningen verbetert, herstelt het ook de oorspronkelijke historische structuur van de dorpen.

150066 IKC | DO | in opdracht van Gemeente Winsum,

Twee basisscholen, de peuterspeelzaal, sportclubs en het verenigingsleven gaan samen onder het mom: samen wat kan, apart wat moet. ’s Avonds wordt de sportzaal en de tennisbaan gebruikt door sportverenigingen en dorpsbijeenkomsten. Het puntdak verleent het kindcentrum een huiselijke sfeer en geeft het interieur onverwachte ruimtelijke kwaliteit. Het komt voort uit de schuurarchitectuur uit de omgeving, herkenbaar

scholen I zo wil ik leren!

Situat 1:1000


rotterdam groningen eindhoven


aan haar heldere en eenvoudige vorm, waar het kindcentrum ook in massa, uitstraling en materialisatie aan refereert. Dit komt ook buiten terug: een dubbele gevel van glas en houten lamellen creĂŤert een uitnodigend karakter met een bijzonder lichtspel. De gekozen schuurarchitectuur past in het gebied en leent zich fantastisch om de natuur naar binnen te halen. Want Nederlandse kinderen komen veel te weinig buiten. Een verminderde ontwikkeling, vitamine D-tekort, overgewicht en te weinig beweging zijn de gevolgen. Met het ontwerp stimuleren we de kinderen naar buiten te gaan: ze stappen vanuit hun klaslokaal direct de moestuin in voor een praktijkles biologie. De school valt in Frisse Scholen klasse B. Impressies links: interieur

In een aantal workshops met de kinderen hebben we de inrichting van de schoolpleinen bepaald. De kinderen hebben een duidelijke mening: geen plastic speeltoestellen, maar een natuurlijke en avontuurlijke speelplek willen ze! Voor de kleinsten is het plein verdeeld in kleine zones, zo kunnen ze veilig en geborgen in kleine groepjes spelen. KAW werkt samen met Territoria aan de integratie van het schoolplein in het landschappelijk ontwerp voor het Marciapark. De school in het bevingsgebied heeft een voorbeeldfunctie en moet dus wel all-electric zijn. Om de aardbevingsbelasting te minimaliseren ĂŠn zo goed mogelijk te verdelen, worden er lichte bouwmaterialen toegepast en is het gebouw is regelmatig van opzet. Daarmee is de aardbevingsbelasting voor de sporthal vergelijkbaar met windbelasting. Middels de modale respons analyse door Ingenieursbureau Dijkhuis wordt de krachtwerking in de staalconstructie nauwkeurig bepaald en kan het staal heel bewust ingezet worden. scholen I zo wil ik leren!


VMBO Melanchthon Rotterdam

rotterdam groningen eindhoven


in een jaren ‘30 wijk De nieuwe vmbo-school praktijkschool dat het bestuur voor ogen had, moest ‘het pareltje van de buurt’ worden. Een krachtige ambitie, waar de locatie in Kralingen, Rotterdam zich prima voor leent. Deze sterke visie en betrokkenheid kenmerkt het hele ontwerpproces: in zo’n 12 intensieve sessies hebben we deze ambitie samen met het schoolbestuur vertaald naar een robuuste, stoere school die aansluit bij de kenmerkende jaren ’30 baksteenarchitectuur van de buurt.

project plaats opdrachtgever

Rotterdam - Kralingen Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

opgave

nieuwbouw VMBO

status

definitief ontwerp

bouwkosten

€ 6.360.000,- excl. BTW (bouwkundig, installatie, vast interieur en terrein).

De architectonische inpassing in de dertiger jaren wijk luistert heel nauw, want bewoners hechten veel waarde aan de architectonische uitstraling. Om aansluiting te vinden is teruggegrepen op oude stijlelementen, zoals penanten, ranke aluminium kozijnen en afgeronde hoeken. Voor het exterieur is gebruik gemaakt van duurzame materialen als beton, steen en glas. Grote openingen in de gevel tonen een glimp van wat er zich binnen afspeelt. Ook functioneel zoekt de school verbinding met de buurt. De belangrijkste spil hierin zijn de bibliotheek en het eetcafé waar de buurt een hapje kan eten. De gymzaal, dansstudio en buurtruimte hebben een aparte entree en worden buiten schooltijd beschikbaar gesteld voor de buurt. Ook het speelterrein voor de school is openbaar. scholen I zo wil ik leren!


rotterdam groningen eindhoven


De bezoeker ziet meteen alles wat er te beleven valt. De aula, met een grote vide waar een tribunetrap in geplaatst is, vormt het hart van de school. Hier omheen liggen praktijklokalen en het eetcafé. Boven zijn de leerpleinen gekoppeld aan theorielokalen. Ook het interieur is met zorg ontworpen. Veel wit en natuurlijke materialen creëren een prettige, rustgevende leeromgeving. We zoeken steeds naar functionele en mooie oplossingen, zoals de in het glas geëtste schilderijen die de functie van de lokalen tonen.

Favoriet element van projectleider Joost: “De tribunetrap met een zee van licht erboven geeft de ruimte vorm en wordt straks ongetwijfeld de favoriete hangout van de jongeren.”

Licht, lucht en ruimte zijn nog steeds actuele thema’s voor een prettige leeromgeving. In dit geval is dat de aula met het glazen dak die een overvloed aan ruimte en natuurlijk licht diep in het gebouw brengt. De school valt in frisse scholen klasse B. Onze ambitie is altijd een gebouw zó te ontwerpen dat er minder kunstverlichting en klimaatinstallaties nodig zijn om een heel aangenaam binnenklimaat te realiseren.

scholen I zo wil ik leren!


IKC Doetinchem

rotterdam groningen eindhoven


integraal kind centrum Het IKC moet een complex programma huisvesten met een school, kinderopvang, wijkcentrum en wijkbedrijf. De ambitie was een flexibel en duurzaam gebouw waarin de verschillende gebruikers optimaal kunnen samenwerken. In 2015 is een interactief gunningtraject van start gegaan. Aan dit traject deden, na een voorselectie, vijf consortia mee. Het consortium Vastbouw, KAW en overige adviseurs hebben deze selectie uiteindelijk niet gewonnen. Desondanks mag het uitgekiende ontwerp gezien worden. Het onderscheidt zich door de hoge mate van gebruiksvriendelijkheid en de lage TCO-kosten en een GPR-score van 8.4. En daar zijn we trots op.

project plaats opdrachtgever opgave status

Doetinchem Gemeente Doetinchem Design & Build ontwerp IKC inzending selectie

Het IKC ligt tussen twee wijken op een kleine, complexe en boomrijke locatie. Met haar langgerekte vorm langs het nieuwe fietspad slaat het gebouw symbolisch een brug tussen beide wijken. De hoofdentree aan de linker kop leidt naar het hart van het gebouw: een prettige, uitnodigende ruimte met hoge plafonds, een brede trap en een vide die een mooie lichtinval geeft. Direct hieraan ligt het wijkcentrum, met openbare ruimten zoals het grand cafĂŠ, de multifunctionele ruimte en het speellokaal. Het wijkbedrijf bevindt zich geheel rechts en heeft daar een eigen entree. scholen I zo wil ik leren!


rotterdam groningen eindhoven


Tussen het wijkbedrijf en het wijkcentrum in liggen de onderwijsclusters, de onderbouw beneden en de bovenbouw boven. De onderwijsclusters bestaan uit koppelbare lokalen met een eigen open leeromgeving. Middels een servicestrook met entrees, toiletten, garderobes etc. wordt de open leeromgeving afgescheiden van de gang. De KDO en de onderbouw hebben hun eigen entree en speelplein aan de achterkant van het IKC. Zo kunnen de kinderen gebracht worden zonder de drukte van de grotere kinderen. De bovenbouw heeft haar eigen buitenruimte van ca. 590 m² op het dak van het wijkbedrijf. Met ons ontwerp gaan we creatief om met de beperkingen van de kleine locatie. Met innovatieve oplossingen bereiken we drie belangrijke voordelen: verschillende zeer grote buitenruimtes, reguleerbaar contact tussen onderbouw en bovenbouw en helder onderscheid tussen interne en externe verkeersstromen Voor het IKC hebben we een slim concept bedacht dat flexibiliteit op 4 niveaus benadert. Creëren van ander gebruik door: 10 minuten: afspraken en vouwwanden 10 dagen: indeling en vouwwanden 10 maanden: vouwwanden en kl. verbouwingen 10 jaren: grote verbouwingen en uitbreiding. Om zowel verticale als horizontale uitbreidingsmogelijkheden te behouden, wordt het gebouw conceptueel én constructie- en installatietechnisch zo ontworpen dat later eenvoudig een nieuwe verdieping toegevoegd kan worden.

scholen I zo wil ik leren!


www.kaw.nl

Rotterdam Pelgrimsstraat 1 3029 BH Rotterdam Groningen Kattenhage 1 Postbus 1527, 9701 BM Groningen Eindhoven Rechtestraat 59C - 4e verd. 5611 GN Eindhoven Website www.kaw.nl www.kaw-e.nl www.estudiokaw.com/nl Telefoon +31 (0)88 529 00 00 E-mail info@kaw.nl Twitter @KAWarchitecten @kaw-e Linkedin www.linkedin.com/company/KAW Facebook www.facebook.com/KAWarchitecten Youtube www.youtube.com/KAWarchitecten rotterdam groningen eindhoven


rotterdam groningen eindhoven

Scholen | zo wil ik leren! - Architectuur voor het basisonderwijs  

Een school is per definitie een gebouw met een voorbeeldfunctie. Dé plek om kinderen te leren zuinig te zijn op het milieu. Daarom maken we...

Scholen | zo wil ik leren! - Architectuur voor het basisonderwijs  

Een school is per definitie een gebouw met een voorbeeldfunctie. Dé plek om kinderen te leren zuinig te zijn op het milieu. Daarom maken we...

Advertisement