Page 1

Kartalle vastuusta!

Tutustu Kaupan vastuukarttaan & kysy lisää

Vastuukartta julkistettiin syksyllä 2013. Ensimmäisen kevään aikana vastuukartalle liittyi mukaan yli sata käyttäjää.

Kaupan vastuukartta on toteutettu Kaupan liiton ja Verso Globe Oy:n yhteystyönä. Suomalaisen Verson tavoitteena on tehdä yritysvastuusta ja kestävästä liiketoiminnasta kiinteä osa ihmisten jokapäiväistä elämää.

Kaupan liiton jäsen, tule mukaan Kaupan vastuukartalle! Voit luoda oman tunnuksen verkko-osoitteessa kauppa.verso.fi. Vastuukartalle voit suunnistaa niin kannettavalla, tabletilla kuin mobiililaitteilla. Kaupan liitto ja Verso Globe järjestävät myös Kaupan vastuuklinikka -tilaisuuksia, joissa pureudutaan ajankohtaisiin yritysvastuun näkökulmiin ja kuullaan yritysesimerkkejä. Lisätietoa tilaisuuksista löydät Kauppa.fi-sivuston tapahtumakalenterista.

Lisätietoa Kaupan vastuukartasta saat Kaupan liiton verkkosivuilta Kauppa.fi Kaupan liitosta Asiantuntija Marja Ola, p. 050 383 7711, marja.ola@kauppa.fi Tiedottaja Henna-Katriina Tuominen, p. 040 587 2585, henna-katriina.tuominen@kauppa.fi Viestintäjohtaja Pia Pere-Vanhanen, p. 040 867 1708, pia.pere-vanhanen@kauppa.fi Verso Globe Oy:stä Asiakkuusjohtaja Eero Pulkkinen, p. 050 918 6661, eero.pulkkinen@verso.fi Toimitusjohtaja Jussi Korpikoski, p. 040 537 5797, jussi.korpikoski@verso.fi Verso Globesta saat lisätietoa verkko-osoitteessa verso.fi


Kaupan vastuukartta – ensimmäinen toimialakohtainen yritysvastuun työkalu Kaupan liitto tarjoaa yritysjäsenilleen ensimmäisenä Suomessa toimialakohtaisen yritysvastuun työkalun, Kaupan vastuukartan. Kaupan vastuukartta on oppimisympäristö, joka kokoaa yhteen yritysvastuun laajat teemat. Se on myös kanava vastuuteoista viestimiseen selkeästi ja ymmärrettävästi. Kauppa tekee paljon työtä vastuullisuuden eteen, mutta tekoja ei tunneta riittävästi. Opitaan yhdessä ja tehdään kaupan vastuullisuustyö näkyväksi!

Suunnistaessasi vastuukartalla kohtaat tietoa, esimerkkejä, keskustelua… Vastuukartalta Kaupan liiton yritysjäsenet saavat ajankohtaista vastuullisuustietoa. Kartan ympärille muodostuva verkosto myös jakaa tietoa ja oppii yhdessä. Kaupan vastuukartta sisältää • ajankohtaista vastuullisuustietoa, kotimaisia ja kansainvälisiä case-esimerkkejä sekä yritysvastuu-uutisia • väylän vastuutekojen tunnistamisen ja jakamiseen • kommentointi- ja keskustelukanavan. Kaupan vastuukartta rakentuu kuudesta suuresta teemasta, jotka ovat strategia, henkilöstö, asiakkaat, kumppanit, yhteisöt ja ympäristö. Jokainen teema kattaa laajasti yritysvastuun osa-alueet ja sisältää tietoa muun muassa kansainvälisen Global Reporting Initiativen (GRI) raportointiohjeiston sisältämistä osa-alueista.

Kartalla vastuusta!

Vastuukartta  

Kaupan vastuukartta -esite

Vastuukartta  

Kaupan vastuukartta -esite

Advertisement