__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Medlemsblad for dyreværnsforeningen Kattens Værn

Nummer 2 · juni 2020

COVID-19 OG KATTENE BØRN SKAL LÆRE KATTESPROG SAMMEN OM KATTENE

VÆRKSTEDSKATTENE


LEDER

Kære

MEDLEMMER Katteværnsarbejde i en coronatid

KATTENS VENNER 2 2020

Medlemsblad for dyreværnsforeningen Kattens Værn Udkommer 4 gange årligt. ISSN 0902-9745

Deadline Materiale til Kattens Venner nr. 3 skal være os i hænde senest fredag den 14. august 2020 Materiale kan indsendes til mw@kattens-vaern.dk eller post@adampade.dk

Af Lone Nielsen, Direktør, Kattens Værn

Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S

Indlæg Indlæg i Kattens Venner giver kun udtryk for indsenderens holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte artikler. Indsendt materiale returneres ikke. Bladet kan ikke tage ansvar for manuskripter med videre, som indsendes uopfordret.

Redaktion Mogens Wilbert, Lone Nielsen, Adam Pade (ansvh.)

Annoncer Pia Borsdal, Kattens Værn (pb@kattens-vaern.dk) Eftertryk med kildeangivelse tilladt

Forsiden: To vilde tilløbere udsøgte sig CJ Auto i Søborg som deres nye hjem. Læs historien side 6.

Hvad stiller man op, når hele Danmark lukkes marken og har fint kunnet fortsætte deres arbejde ned? – Med en administration, tre internater, en uden begrænsninger – blot der holdes afstand og dyrlægeklinik og 10 inspektører? – Og hvad så sprittes af. Så alt i alt har vi redet stormen af – i med kattene? I Kattens Værn har vi været udforførste omgang. dret af COVID-19-pandemien, men vi har klaret Midt i alt dette har vi mange gange tænkt os hæderligt igennem indtil nu. på, om vi fortsat kunne løfte opgaven for de Vi har på mange måder været vildtlevende og herreløse katheldige i Kattens Værn. Coro»Vi følger med og håber, te i det omfang, vi har gjort na-pandemien slog til i Danmark at vi kan yde den indsats indtil nu. Lige nu er udsigterne på det tidspunkt på året, da der gode – der er så meget kontrol for kattene, som vi er mest stille på internaterne, og på coronasmitten, at Danmark det vil sige, at vi ikke havde nær så gerne vil, og at vi ikke lukkes yderligere op. Vi følger mange katte, som vi har i højsæso- kommer til at svigte de med og håber, at vi kan yde nen. Derfor kunne de frivillige og katte, der har brug for den indsats for kattene, som noget af personalet sendes hjem, vi gerne vil – at vi kan imødevores hjælp!« og kattene stadig blive passet. Der komme efterspørgslen på hjælp skete også dét, at da så mange danskere gik hjem- til kattene – og at vi ikke kommer til at svigte de me, fik de tid til at få sig det kæledyr, de havde katte, der har brug for vores hjælp! Vi har forlængtes efter – en kat naturligvis – så der var rift beredt os på sæsonen 2020 så godt som vi kan; om de katte, vi havde på internaterne! her skal tilgodeses ikke bare kattenes bedste, men Der kom mange katte ud i nye, gode hjem, også følges de anbefalinger, regeringen kommer og der blev lidt ”luft” på internaterne igen. med løbende. Det medfører en række ændringer Katteklinikken blev lukket for klienter i en om adfærd og færdsel, arbejdsgange mv., men det periode for at tilgodese vores egne katte og beklarer vi – vi må alle leve med en anden hverdag, grænse trafikken af mennesker og derved nedsæt- efter corona kom til landet. te smitterisikoen. Nu håber vi så, at pandemien er under kon Administrationspersonalet kan nu varetage trol og vedbliver at være det. Ingen ved med deres arbejdsopgaver hjemmefra, såvel som inde sikkerhed, hvordan den kommer til at udvikle på sekretariatet – hurra for bærbare computere, sig, og hvad det kommer til at betyde for os alle internet og fleksible telefonløsninger! sammen. Men Kattens Værn rykker stadig ud – Vores katteinspektører arbejder jo ude i vi er her for de vildtlevende og herreløse katte. n

02 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

02 · 2020


Indhold nr. 2 2020

En hjertesag

Om katte og hjertelidelser /22

04

COVID-19 og kattene

13

Mød vores medlemmer!

06

Værkstedskattene

14

Hvad blev der af dem?

08

Vildfarne katte

16

Sammen om kattene

10

Børn skal lære at forstå kattesprog

18

Når turen går til dyrlægen

22

En hjertesag

24

Til glæde for børn og katte

Tag dine forholdsregler over for dine dyr, hvis du skulle blive testet positiv for COVID-19

Hankatten og Hunkatten er blevet en fast del af CJ Autos stab – til fælles fornøjelse

To unge katte dukkede op i naboens have. Den ene viste sig at være kommet langvejs fra

Børn må lære om kattens signaler – ja, lære at forstå dens sprog

I HVERT NUMMER 20 21 25 26

02 · 2020

Kat & godt Støt kattene Webshop’en Fra foreningen

Lysten til at støtte KV’s arbejde er hverken geografisk, køns- eller aldersbestemt. Læs vores nye serie

Hilsener fra killingerne i poppeltræet

To genboere deles om udgiften til at få styr på deres tilløberkatte

Følg ekspertens råd og reducér din kats stress til et minimum

Omkring 10 procent af alle katte får en hjertelidelse i løbet af deres liv. Sådan griber man behandlingen an

KV i Aalborg har eksperimenteret med ”læsegrupper” for børn

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

03


KATTE &og MENNESKER Mennesker katte

COVID-19 og kattene

FOTO: SHUTTERSTOCK

Det er klogt at tage visse forholdsregler over for dine dyr, hvis du skulle blive testet positiv for COVID-19. Af Lone Nielsen Dyrlæge, Kattens Værn

Lad os slå det fast med det samme: Der er intet, der tyder på at et familiedyr – herunder hunde og katte – kan smitte med COVID-19 virus til mennesker, og derved være med til at sprede corona-smitte. Derimod er der fundet nogle ganske få tilfælde på, at katte og hunde er blevet smittet med COVID-19 af deres ejere. Overførsel af virus fra mennesker til pattedyr er i teorien mulig, men anses for at være meget sjældent på nuværende tidspunkt.

Forholdsregler Spredning af virus sker hovedsageligt ved dråbe-overførsel, når en person hoster eller nyser. Hvor længe virus overlever i omgivelserne, og hvor længe virus kan smitte fra for eksempel overflader, ved man endnu ikke med sikkerhed. Selv om det er meget sjældent, det

sker, så kan det være klogt at tage visse forholdsregler over for dine dyr, hvis du selv er testet positiv for COVID-19. Det anbefales at du: • Så vidt muligt undgår direkte kontakt med dit kæledyr • – kan det ikke undgås, så vask/sprit hænder før og efter kontakt med dyret • Hvis det er muligt at lade andre passe dit dyr, imens du er i risiko for at smitte, så overvej det som en løsning. • Du kan roligt lade dit dyr komme udenfor – om det er din ude/indekat eller om det er hunden, der luftes – de kan ikke smitte nogen. • Skal dit dyr til dyrlægen, så lad en rask person bringe dyret derhen. De symptomer, man har set på de få dyr, der er blevet smittet med COVID-19, har primært været hoste og respirationsproblemer samt mavetarm-infektion.

coronavirus. Men der er tale om kattens egen artsspecifikke coronavirus, som ikke har noget med COVID-19 at gøre. Den smitter kun til katte, og den har man kendt til i mange år – den er helt ufarlig for mennesker.

Hele tiden ny viden COVID-19 er en ny sygdom, og vi bliver hele tiden klogere på, hvordan virusset opfører sig. Derfor kan anbefalingerne til hvordan man skal forholde sig også ændres med tiden. Artiklen er derfor skrevet med forbehold for, at der løbende kommer ny viden til på området. Man kan holde sig opdateret på Sundhedsstyrelsens og Den Danske Dyrlægeforenings hjemmesider. n

Kattens helt egen corona Måske har du hørt om, at katte kan have

04 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

02 · 2020


GODT HELBRED ER GRUNDSTENEN TIL ET FANTASTISKT LIV ROYAL CANIN® FELINE HEALTH NUTRITION Din killing er mest følsom i starten af livet. Dens stofskifte, immunsystem og sensoriske nervesystem er meget skrøbelige i et vigtigt udviklingstrin. ROYAL CANIN® Kitten produktserien indeholder en skræddersyet kombination af næringsstoffer, som styrker killingens immunsystem. De understøtter killingens sunde vækst og udvikling. Dette er især vigtigt i den følsomme periode som opstår, når killin- gen ikke længere er beskyttet af de antistoffer den får fra sin mor, samtidig med, at den stadig ikke har udviklet sit eget immunsystem fuldt ud. Ved at tilbyde din killing ROYAL CANIN® Kitten produktserien giver du den de bedste forudsætninger for et fantastisk liv.

©ROYAL CANIN SAS 2020. ALL RIGHTS

B&G Kitten Print Ad 275x185_DK.indd 1

05-05-2020 22:34:41


VILJEFASTE KATTE

Af Adam Pade

»Først troede vi, det var rotter. Det var det heldigvis ikke.« Nej, det var to viljefaste, vildtlevende killinger – et søskendepar – der havde fundet vej ind i autoværkstedet gennem en udluftningskanal – formentlig tiltrukket af varmen derindefra. Det er nu fire år siden, at CJ Auto på Vandtårnsvej i Søborg fik udvidet værkstedets ”husstand” med to katte – Hankatten og Hunkatten. »Men det hed de ikke i starten, mens de endnu var vilde og aldeles utilnærmelige. Så vi kaldte dem Angst og Bange, indtil vi kunne komme dem lidt nærmere. Så blev det til Sky og Tam,« fortæller mekanikermester Jens Ekstrand, der har drevet autoværksted siden 2003. Hankatten var Sky og Hunkatten var Tam. Med KV’s daværende katteinspektør Hanne Nygaards mellemkomst blev killingerne indfanget, dyrlægeundersøgt og neutraliseret. Men da Angst – i dag Hankatten – havde en byld af en slags, blev opholdet på Katteklinikken noget længere, inden de to, omkring ét år gamle killinger kunne vende tilbage til værkstedet.

Her er de faldet til Her er de faldet til. I den grad endda.

Basen – de to kattekurve – er placeret i et hjørne af værkstedet få meter fra liftene, hvor her lige nu – midt i april – er en voldsom trafik af kundebiler, der får skiftet til sommerdæk. Forrest Hunkatten, der ifølge Jens Ekstrand er den af kattene, der har bukserne på. »Hankatten får tæsk, hvis han ikke lader hende komme til madskålen.«

Hankatten og Hunkatten er blevet en fast del af CJ Autos stab – til fælles fornøjelse.

Værksteds kattene

06 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

02 · 2020


Deres faste opholdssted – om dagen, i hvert fald – er to bløde kurve i et hjørne af værkstedet. »Kompressoren, der kan give et ordentlig skrald, kan de ikke lide, men al anden støj rører dem ikke. Om vi svejser eller bruger støjende elværktøj som en vinkelsliber – de bliver bare liggende,« fortæller Jens Ekstrand. Han har selv hund hjemme, men er helt klart blevet betaget af de to katte, der følger med i værkstedets dagligdag.

Slanger sig gerne på skødet Det hænder, at især Hunkatten kommer ud i indskrivningen. Her sætter hun sig i vinduet, og når her kommer kunder – og de udviser behørig respekt, og hun har set

dem an – kan de få lov at nusse hende. Sådan var det bestemt ikke i starten. Kom man dem for tæt, hvæsede de og ville ikke røres. Men med en ihærdig indsats og mange godbidder lykkedes det henover det første år at gøre dem tamme. »Hankatten tør jeg stadig ikke tage op, men Hunkatten slanger sig gerne på skødet, når jeg sidder ved computeren,« fortsætter Jens Ekstrand. Succes’en med at gøre vildkatte til tamkatte tilskriver han blandt andet, at begge katte er neutraliseret. Han- og Hunkatten nærer særlig inter­ esse for mad, og de er begge to altid med, når mekanikerne spiser frokost. »Hunkatten ligger gerne på skødet hos en af os, og er vi ikke opmærksomme, ser hun sit snit

til at stjæle en skive ost fra rugbrødet.« Det lyder Jens Ekstrand nu ikke videre fortrydelig over, for kattene synes at give meget igen – de er så at sige blevet et fælles anliggende for alle seks mekanikere på værkstedet. inkl. mester selv.

Aktivt natteliv Jens Ekstrand har en stærk fornemmelse af, at de lever et særdeles aktivt natteliv, og det er også ret sikkert, at de ”går i byen” i weekend’en. Deres ind- og udgang er den samme ventilationsskakt, som de benyttede første gang i sin tid. »Men om morgenen kommer de os gerne i møde og er hos os i arbejdstiden – de kan helt klart godt lide selskab. Så bruger de kattebakken i stedet for at gå ud.« Jens Ekstand bor heldigvis ikke langt fra værkstedet og kan passe dem i ferier og på helligdage. Og er Jens og familien selv bortrejst, så bor Jens’ bror ej heller så langt væk. Hvor de kommer fra? »Det har vi jo ingen anelse om. Men i sin tid holdt der nogle katte til under nogle containere et sted herfra. Det er en mulighed,« noterer Jens Ekstrand. Iblandt dem var der måske to, der valgte mere ordnede forhold. n

Klaus Hansen, en ven af huset, går både værksted og katte til hånde i det daglige.

02 · 2020

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

07


HJEMMEFRA Lonny Bækkedal, KV’s internat i Brøndby, med den af kattene, der viste sig at være sprunget ud ad et vindue, og som genfandt sin ejer.

To unge katte dukkede op i naboens have. Den ene viste sig at komme langvejs fra efter at være sprunget ud ad et vindue.

Vildfarne katte

Af Helle M. Nielsen Katteinspektør, Kattens Værn

Netop hjemvendt til KV’s sekretariat i Brøndby en fredag eftermiddag blev jeg løbet op af en nabo fra et nærliggende villakvarter. Hun fortæller, at hun har en miavende killing i sin have, hun ikke kan få fat på. Jeg går med hende, og begge ser vi med det samme killingen, der nu sidder under en busk på den anden side af vejen – måske 25 meter væk. Den er sky og ikke til at få fat på. Jeg sætter en fælde med foder i og går på afstand. Imens vi venter, hører vi et miav inde fra hendes have. Vi ser over-

08 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

rasket på hinanden: Hvordan kunne killingen dog vende tilbage til haven, uden at vi så det?

Ikke én, men to Naboen ser hurtigt killingen og holder øje, imens jeg henter fælden. Den går lidt kaldende frem og tilbage, og pludselig går den hen imod fælden. Imens vi står helt stille, går killingen i fælden efter 10 sekunder. Den er tam, og jeg vurderer, at der er tale om en lille ungkat. Naboen og jeg bliver enige om, at det nok ikke drejer sig om kun én kat, men at vi faktisk har set to. Da den anden killing i busken overfor hverken er til at høre eller se, lægger vi derfor en plan. Na-

02 · 2020


boen skal holde sine katte inde, så vi ikke risikerer, at de jagter den lille nye. Jeg opfordrer hende til at kalde, lave mis-mislyde og rasle med mad, så den måske lokkes over i hendes have. Hun låner min fælde i tilfælde af, at den ses. Hele den storm- og regnfulde weekend går hun og kalder og leder. Den er som sunket i jorden. Mandag eftermiddag ringer hun: Nu står den sørme i hendes have. Næsten inden vi afslutter samtalen, har hendes mand kunnet tage katten og sætte den i fælden, som den hurtigt tømmer for foder.

Pas på åbne vinduer! n Din kat kan have nok så megen selvkontrol – og formentlig også vurdere, når afstanden ned til jorden er uovervindelig. Men kommer der lige en fugl eller et insekt inden for rækkevidde, kan det gå galt. I KV har vi hvert år talrige eksempler på, at katte er faldet ud ad vinduer,

ofte med svære legemsskader til følge. Bor du i en etageejendom, så overvej at sætte en spærre på vinduerne, så de ikke kan åbnes helt op, og har du altan, er det også oplagt med en form for net.

Var ikke søskende Begge katte kom i sikkerhed på Kattens Værn. Vi havde en teori om, at de nok var søskende, men underligt nok kunne de ikke rigtig lide hinanden. Heller ikke efter flere dage, imens fremlysningen stod på. Svaret fik vi så nogle dage efter, da en glad ejer af den sidste kat ringede til os. Det var hendes kat, og den havde været væk en uge, før den dukkede op i busken hos vores nabo. Den kom fra en helt anden by. Ingen meldte sig vedrørende den første killing, som nu har fået et godt hjem.

Faldet ud ad et vindue Ejeren af den sidste kat fortalte, at den var faldet ud ad et vindue, og da katten ovenikøbet havnede i en

helt anden by, skal hun vist være glad for, at hun fik sin kat hjem igen, for den var hverken øremærket eller chippet. Det er den nu, for hun kom ind få dage efter og fik katten steriliseret og øremærket hos vores dyrlæge. Hvad kan vi lære af dette? At tålmodighed er en dyd, når det gælder indfangning af vildfarne katte. Og ikke mindst: Pas nu på åbne vinduer, hvis katten er en indekat – og især da, hvis du bor i en etageejendom. Endelig: Få nu jeres katte steriliseret og mærket! Tak til vores katteglade nabo, der ikke gav op, og som i øvrigt selv har adopteret to katte fra Kattens Værn. n

FELIWAY® FRIENDS – fra fjender til venner Vi støtter Kattens Værn 2020

feliway.dk

02 · 2020

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

09


KATTESPROG

Det kræver tålmodighed at have små børn og dyr på samme tid. Børn må lære om kattens signaler – ja, lære at forstå dens sprog.

Børn skal lære at forstå kattesprog Af Pia Borsdal Fundraiser, Kattens Værn

Som ansat på Kattens Værn er det svært at holde sig fra alle de fristelser, der bor på vores internater. Her taler jeg naturligvis om de mange katte i alle aldre og størrelser, der hver har sin historie. Det er svært at forklare, hvordan nogle af dem bare går lige i hjertet på én. Men enhver dyreejer ved nok præcis, hvad jeg taler om. I november sidste år besluttede min mand og jeg os for at adoptere en killing efter at have mistet vores lidt ældre hankat. Huset var tomt, og vores datter på fem år savnede, om nogen, en firbenet ven. Vores valg faldt på Carlos. En brunstribet killing. To måneder senere besluttede vi (læs: Jeg overtalte min mand til) at adoptere lille Bodil – også en brunstribet killing. Vores datter Anna på fem år er vild med dyr. Og hun elsker at være sammen med dem. Også selv om de ikke altid har lyst til at være sammen med hende. Det er lidt af en udfordring at fortælle sit barn, at kattene måske ikke lige vil ligge i sengen med hende, fordi det nu er HENDES sengetid, eller forklare hende, at hun ikke må give sin kat tøj og doktorbriller på, som hvis den var en dukke. Det kræver meget tålmodighed at have små børn og dyr

»Selvom det er hårdt arbejde, så er det det hele værd, når jeg ser det bånd, de allerede har knyttet.«

10 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

på samme tid. Al gang foregår i løb, og det er ikke ligefrem noget, katte synes om.

Skal kunne komme væk Alt hvad hun gør og har lyst til at gøre med kattene, gør hun af kærlighed, men det ved kattene jo ikke. Jeg sørger altid for, at kattene kan komme væk fra situationen, så de på intet tidspunkt føler overgreb. Hvor har jeg brugt mange timer på at lære Anna, at når HUN for eksempel synes at både Bodil og Carlos skal med ud at gå tur i haven i en barnevogn, så er det ikke sikkert, at kattene synes det samme. Og når man som barn bare gerne vil løfte rundt på sine nye firbenede venner, så foregår det til at begynde med sjældent bekvemt for nogle af dem – her har jeg også måttet vise hende, hvordan hun skal gøre, for at kattene føler sig trygge. Selv om det er hårdt arbejde, så er det det hele værd, når jeg ser det bånd, de allerede har knyttet. Det er de voksnes ansvar, at børn lærer at omgås en kat. Det er også de voksne, som skal undervise deres børn i kattesprog. Det kan sagtens startes op, inden man anskaffer sig en kat. Lige så vigtigt er det også at hjælpe og overvåge barnet, når først katten/kattene er flyttet ind, så barnet på ingen måde får overtrådt sin nye vens grænser.

Kattesprog Noget af det første, jeg talte med min datter om, da kattene flyttede hjem til os, var kattesprog. Jeg forklarede hende, at ligesom vi mennesker kan tale, så har kattene også deres måde at kommunikere til os mennesker på. Blandt andet når de misser med øjnene til os, så er det en kærlighedserklæring og et tegn på, at de er trygge ved at bo hos os.

02 · 2020


Sådan lærer dit barn at forstå din kat • Tal gerne med barnet om respekten for dyr, inden I anskaffer kat • Observér barnets leg med katten • Grib ind og forklar, når det bliver for voldsomt, eller katten trækker sig • Sørg for, at katten kan komme væk under legen med barnet • Pas på hurtige bevægelser • Fortæl barnet, at katten kan have fornøjelse af barnets selskab – også når der ikke leges. • Lær barnet om kattens sprog: Det ”talte” sprog såvel som blik (herunder pupillernes stilling), ørestilling, haleføring mv

Katte-parlør som plakat Se plakaten på næste side om kattens mangfoldige udtryk – og klip den måske ud og sæt den op på køleskabsdøren!

Efter nogle dage så jeg, at hun lå på gulvet sammen med lille Bodil og blinkede mange gange med øjnene. Jeg spurgte hende, hvad hun lavede og til det svarede hun: ”Mor, jeg fortæller bare Bodil, at jeg elsker hende”. Vi har efterfølgende gjort rigtig meget ud af at læse om kattens signaler og sprog, og det er sjovt at se, hvordan et barn på bare fem år kan aflæse, ikke kun sine egne katte, men også de katte vi ser på vores ture rundt i kvarteret. Blandt andet er vi gået meget op i at tale om at respektere kattens hale, og hvad det betyder, når den er i bevægelse. Og naturligvis at man ikke må hive en kat i halen! I det hele taget skal katten respekteres, så man undgår en kat, der ender med at være bange for børn og bare gemmer sig. Herudover har Anna også formået at lære begge katte forskellige kunster og tricks – til stor glæde for alle, ikke mindst vi forældre.

En særlig gave Jeg er selv vokset op i et hjem, hvor vi børn lærte, at man skal opføre sig ordentligt over for dyr. Jeg

02 · 2020

Det er ikke altid, at Bodil (kat) vil, som Anna (menneskebarn) vil. Men lige her synes harmonien fuldkommen.

»Blandt andet er vi gået meget op i at tale om at respektere kattens hale, og hvad det betyder, når den er i bevægelse.« lærte den gang hverken om hundes eller kattes signaler, men jeg ville ønske, at jeg havde, når jeg i dag ser, hvordan min datter udvikler sit forhold og forståelse over for vores katte. Jeg vil klart anbefale alle, der har kat(te) og børn(barn), at læse om kattens signaler og sprog. At vokse op med dyr er efter min mening en helt særlig gave, og kan man tilmed give dette forhold en mulighed for en helt særlig forståelse kat og barn imellem, så bliver det bestemt ikke ringere. n

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

11


Mød vores medlemmer! Her hos Kattens Værn er vi dybt afhængige af vores medlemmer. Vi kan ganske enkelt ikke hjælpe Danmarks katte uden dem. Med denne artikelserie vil vi vise, at lysten til at støtte vores arbejde, hverken er geografisk-, kønseller aldersbestemt. For når alt kommer til alt, så handler det om kærligheden til katten. Og troen på, at vi gør en forskel.

Susie H. Larsen

Med børnene Hannah (3,5 år) og Oscar (10 måneder) Job: Proceskoordinator Alder: 42 Bor i: Hvidovre Medlem af KV siden: 2011

Af Anja Larsen og Pia Borsdal

?

Hvorfor valgte du at melde dig ind i Kattens Værn?

!

Jeg er vokset op med katte og elsker de små pelstotter. Og jeg ville gerne støtte en forening, som gør noget godt for katte. Ikke kun med at hjælpe katte med at få en ny familie, men også de herreløse katte.

?

Føler du, at Kattens Værn gør en forskel og hvordan?

!

Var det ikke for Kattens Værn, er jeg sikker på, at der ville rende mange flere herreløse og sørgelige katte rundt derude. Og ved at bortadoptere mærkede og neutraliserede katte, er de ligeledes med til at gøre, at der ikke kommer flere herreløse og efterladte katte til.

02 · 2020

?

Hvilke fordele synes du, der er ved at være medlem af KV?

Men mine forældre og min søster har katte, så jeg får min kattenus-lyst stillet dér.

!

Jeg kan godt lide at modtage bladet kattens venner. Der er masser af godt indhold, både gode, søde og sjove historier, men også sørgelige historier. Men det er med til at give et nuanceret billede af hvordan virkeligheden er for katte i Danmark. Jeg følger også med på Facebook og har været til Åbent Hus i Brøndby.

?

?

Hvad er vigtigt for dig, når du støtter et velgørende formål?

!

Gennemsigtighed om, hvordan pengene bliver brugt, så jeg ved, hvad det er, jeg støtter. Og at de fleste af pengene bruges på det, de skal, og ikke på administration og høje direktørlønninger.

Har du selv kat?

!

Nej, ikke lige i øjeblikket. Med to små børn, er der nok at se til.

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

13


KATTELIV

Bella havde bosat sig i et poppeltræ med fire killinger – og alle blev de bjerget. Hvad er hændt dem siden?

Hvad blev der af dem? Måske husker læserne historien om kattene i poppeltræet – møgsommeligt bjerget af katteinspektør Christina Pankratz og hendes kæreste, Kristian. Ellers står den at læse i Kattens Venner nr. 4/2019: Rødstribede Bella havde bosat sig med sine fire fem-seks uger gamle killinger i et gammelt, hult poppeltræ. Det kunne nok fungere i de varme augustdage, da de blev fundet, men næppe, når efterår og vinter trængte sig på. Killingerne var ikke tamme, men måske præget

af den kontaktsøgende, kælne Bella lykkedes det dem på forbløffende kort tid at fæste lid til mennesker. Som undtagelsen, der bekræfter reglen, forsøgte Christina at få killingerne bortadopteret hjemmefra frem for fra et af KV’s internater. Hvordan er det så gået dem – her knap et år efter? Det kan du læse om i disse fortællinger fra deres nye ejere.

Sussi Miv og Hvæs

en del Miv og Hvæs er blevet det af en storfamilie på lan el, æs st, med småbørn, he er en nd Hu . der hund og æn e båd n me , for get me e de ikk orudf en vet venner med. Om dag heste og ænder er de ble og de har – egn læh og oft ml hal rker, sker de vores store ma aftenen, så ne bliver lukket ind om ste he når at t, lær t hurtig . dyr dbidder til alle er det tid til hygge og go lune stald. at snakke og putte i den for ind de r Så komme lepot. Det kæ men Miv er den største Hvæs er lidt reserveret, er tit samligg de – hinandens selskab er tydeligt, at de nyder en del af vet ble er de get glade for, at men og sover. Vi er me vores familie!

Killingerne Miv og Hvæs er rigtig kommet på landet. Deres ejer, ter: Kristine Fenger, beret

14 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Sussi, oprindelig Louis , er også rykket på landet. Søs Ølund, hendes nye ejer, fortæ ller:

Sussi er flyttet ud på en gård og skal være gårdkat. Indtil nu har hu n boet i vores nye hønsehus, da vi ikke har fået høns endnu. Senere får hun adgang til en hestestald og en lade med halm, hvor hun kan sove lunt og godt. Sussi er meget legesy g og kælen, når det pas ser hende – altså en rigtig kat. Udeliv et er begyndt at friste hende, og hun er meget nysgerrig.

02 · 2020


Bella

Få hundrede meter væk fra, hvor vi boede, fandt vi Christina Pankratz, hendes kæen smuk rødstribet hunkat med fire killinger. reste Kristian og børnene Villads Vi kaldte hende Bella. Fra første møde var der og Laura valgte at beholde Bella – rigtig god kemi, og det blik hun sendte os og hendes mor til de fire killinger: rolige, kælne facon trods hendes håbløse situation,

s sidste hjem blev hos os. At vi ville hjælgjorde, at vi forelskede os i hende og vedtog, at hende , til hun ikke er her mere. Efter killingerpe hende ud af denne situation og passe og pleje hende var tydeligt, at det at bo sammen med ne flyttede ud til nye hjem, slappede hun mere af. Det de var flyttet, fandt hun tættere sammen Efter sine fem måneder gamle afkom var naturstridigt. yndlingsstol. Øremærket, steriliseret en sig fandt hun og , med vores otte-årige kastrat, Anders gang ønsket og hjemme. og sundhedsforsikret var hun nu formentlig for første og holder meget af at jage på vores Hun er en ung, legesyg kat, som elsker at blive aet mosegrise. Hun er meget knyttet til store og store naturgrund. Hun både jager og spiser mus regner, er hun helst bare inde og eller blæser det hvis og os og vores hus. Hun render efter os, helt ustressende at opfostre killinger i et virker lidt bange for det. Det må heller ikke have været vindblæst træ ude på landet omgivet af rovdyr. skulle ende så tæt på os, og at vi skulle Vi føler stadig, det var lidt skæbnebestemt, at Bella træ. være dem, der opdagede dem i det

LilleMis LilleMis fandt et nyt hje m hos Bettina Marcussen og hendes mand. Herfra lyder de t:

Vi havde et stykke tid tal t om, at det kunne være hyggeligt og sjovt med en kat . Vi så en annonce, som Christina fra Kattens Væ rn Fyn havde sat på nettet. De hendes killinger i et hu havde fundet en kattem lt træ og havde taget dem or og til sig. Selv om Christina og hendes familie havde gjo rt et gerne til at vænne sig stort arbejde i flere uge til mennesker, var de sta r for at få killindig sky og bange for me Vi tog ud at kigge på nnesker. killingerne og faldt me d det samme for LilleMis, der på det tidspunkt var 12 uger. Uden problemer gik hun selv ind i transp ortkassen (man er jo nysger rig) og kom med os hje m. De første dage gem te hun sig, og hun var meget sky. Vi lokkede hende stille og roligt fre m med godbidder, og til sid st spiste hun dem fra vores hånd. Efter 14 dage kom hun selv til os, og lige siden har hun været den mest kælne og dejlige kat. Hun kan gå ud og ind , som det passer hende, gennem kattelemmen og nyder at løbe rundt i haven og jage blade og fugle. Det tog dog lidt tid at lære det med kattel emmen (flere uger ). Hun stod og kradsede på dø ren og ville ud liiiiige ved sid en af kattelemmen. Så vi måtte ligge på alle fire og prøve at lokke hend e igennem – lidt af et syn ! Men nu går det fint. Selv om LilleMis ble v født til en usikker fre mtid, har hun det rigtig godt i dag, takket være Christi na fra Kattens Værn, og for di, hun er så dejlig en kat , at vi ikke kan lade være med at forkæle hende.

02 · 2020

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

15


FRIE KATTE

Sammen om kattene To genboere deles om udgiften til at få styr på deres tilløberkatte, som de nu er foderværter for. For kattene skal helst ikke blive til flere og da slet ikke til for mange. Af Adam Pade

Her er idyllisk – i Tybjerglille Bakker tæt ved Herlufmagle på Midtsjælland med bare 340 indbyggere. Og fredeligt er her – bortset fra den smalle hovedgade, der indimellem befærdes af lidt for travle folk og dermed er til

fare for blandt andre byens katte. Så godt som over for hinanden – midt i byen – bor Laila Jakobsen og Mia Ørsted. De har noget tilfælles: Kattene. En solbeskinnet aprildag venter de spændt på katteinspektør Helle Nielsen, der er på vej med fire sky, men sunde genudsætningskatte, der har været forbi

Katteinspektør Helle Nielsen er tilbage i Tybjerglille Bakker med fire dyrlægeundersøgte, neutraliserede og mærkede katte.

16 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Katteklinikken i Brøndby for at blive undersøgt, mærket og neutraliseret. Endnu venter en femte herude, men han lærte, at man kan gå hen og ”forsvinde”, hvis man går ind i en kattefælde.

Fra tilløber- til indekatte Både Laila Jakobsen og Mia Ørsted har

”Kattekompagnonerne” Laila Jakobsen (tv.) og Mia Ørsted lukker kattene ud af fælderne, én for én.

02 · 2020


indekatte – alle oprindeligt tilløbere. Laila har tre, alle killinger af Momsemor, som vi venter tilbage i dag. Hun har følgeskab af Mamma og hendes to, omkring et år gamle killinger, Basse og Lillemis. Mia Ørsteds ene kat, Elsa, indledte sin tilværelse hos hende under terrassen og var ikke særlig tilnærmelig. Det er to år siden nu. I dag er hun indekat og tam. Sok dukkede op i fjor og er også blevet indekat. Dertil kom en tredje, der ulykkeligvis blev kørt over. Begge har haft katte i mange år forinden – Mia helt fra hun var 15, til hun var 35. Da den sidste kat var død, skulle det være slut, mente familien. Siden flyttede de her til Tybjerglille Bakker, og her fik de første tilløbere familien på andre tanker. Også Laila har haft kat i mange år – persere og Maine Coon-katte. Da først de var væk, var vejen pludselig åben for tilløberne.

Har taget sig af flere De to genboer har årene igennem taget sig af flere tilløberkatte og har på bedste nabovis deltes om udgiften til mærkning og neutralisering. Det sker også denne gang, hvor de betaler udgiften til Kattens Værn for hver to af kattene. Senest har Næstved Kommune indgået en indfangningsaftale med Kattens Værn, og det gør det en smule mere overkommeligt at hjælpe kattene. Kattebilen med Helle Nielsen bag rattet dukker op, og fire fælder bæres op i Lailas have. Én for en åbnes lugerne ud til et lunt forår i frihed.

En af de gode sager Helle Nielsen kalder denne for én af sine gode sager.

Laila Jakobsen ved et af sine lokalt fremstillede shelters: En stor plastkasse fra et byggemarked – foret og med låg, så man kan komme til at gøre rent. Nederst på fronten – kan ikke ses på billedet – er kassen forsynet med en helt almindelig kattelem.

»Det er jo dejligt, når to eller flere mennesker slår sig sammen på denne måde og støtter hinanden,« siger hun og gør et lille regnestykke: Var de tre hunkatte ikke blevet neutraliseret, var det blevet til 12-15 flere killinger nu og igen til efteråret.

»Er halvdelen af dette afkom hunkatte – der typisk får to kuld om året med gennemsnitlig fire killinger – så står det lysende klart, hvor vigtig en indsats Mia og Laila har gjort,« konkluderer Helle Nielsen. n

Hvad har din kat lavet i dag? På farten med Canosan - specielt udviklet til at støtte den normale funktion i ledbrusk, ledkapsler, sener og ledbånd. - fås til kat & hund

www.canosan.dk

& find nærmeste forhandler Canosan 120 x 90 +5 weblook NEW hvad har din KAT 2019 Kattens værn DK.indd 1

02 · 2020

09-Apr-19 11:06:18 AM

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

17


KATTEVELFÆRD

En noget tøvende Sophus Theophilius prøver, om isen kan bære uden for transportkassen. Dagens besøg gælder den årlige helbredsundersøgelse og vaccination.

Når turen går til dyrlægen Ingen af os går vel jublende til lægen. Og katten gør slet ikke. Følg ekspertens råd og reducér din kats stress til et minimum. Af Karina Dillon Katteadfærdsekspert

Et besøg hos dyrlægen kan være stressende for både dig og din kat. Men du kan gøre noget for at få besøget til at være langt mere behageligt for jer begge to. Katten er et meget territorialt dyr og forlader helst ikke sit territorium. Når du kommer din kat i transportkassen, er katten derfor forberedt på det værste.

Håndtering Allerede som killing er det en god idé at vænne din

18 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

kat til at blive håndteret og pillet ved. På denne måde vil det ikke være så grænseoverskridende for katten, når vi skal undersøge den på klinikken, og du får også nemmere ved at håndtere den derhjemme. Kik katten i munden, ørene, på poterne og bagi, samtidig med, du giver den godbidder. På denne måde skaber du en positiv forbindelse mellem det at blive håndteret/undersøgt og godbidder. Gør det til en daglig øvelse.

Transportkassen Tilvænning til transportkassen kan gøre transporten nemmere for katten. Hvis katten er tryg ved sin

02 · 2020


transportkasse, vil den ikke føle sig helt så udsat på klinikken. Det er vigtigt at have en transportkasse af god kvalitet, hvor det er nemt at tage toppen af kassen. Det er ikke en god idé at låne en transportkasse på klinikken eller af naboen, da denne lugter af dyreklinik og fremmede katte. Dette vil din kat ikke føle sig tryg ved. Lad kattens egen transportkasse stå fremme og læg godbidder rundt om kassen og ind i kassen. Har du en killing, vil den være nysgerrig og undersøge kassen. Når killingen af egen fri vilje går ind i kassen, kan du lukke lågen og gå lidt rundt med kassen samtidig med, du giver killingen godbidder. På denne måde skaber du en positiv forbindelse til transportkassen, og killingen vænner sig til at være lukket inde i transportkassen. Hvis du har en kat, som er utryg ved transportkassen, skal den nu lære at forbinde transportkassen med noget positivt. Når man skal forsøge at vende noget negativt til noget positivt, er det vigtigt at gå langsomt frem.

Tag toppen af Tag toppen af transportkassen og lad bunden stå fremme så katten har mulighed for at undersøge den. Læg godbidder rundt om transportkassen ca. en halv meter fra transportkassen. På denne måde får katten en god oplevelse ved at spise godbidder, men ikke en dårlig oplevelse ved at skulle for tæt på transportkassen. Langsomt lægger du godbidderne tættere og tættere på transportkassen, til sidst også ind i bunden af transportkassen. Når katten er tryg ved at spise godbidder i bunden af transportkassen, kan du komme låget på transportkassen og fortsætte med at lægge godbidder i kassen. Når katten er tryg ved at gå ind i transportkassen med låg på, kan du begynde at lukke lågen og bære rundt på katten, imens du giver den godbidder. Det kan variere fra kat til kat, hvor længe denne tilvænning vil tage. Det kommer an på, hvor motiveret katten er af dine godbidder, og hvor bange katten er for transportkassen. Det kan gøre tingene nemmere for dig og katten, hvis transportkassen altid står fremme. På denne måde er kassen ikke et varsel om ubehagelige oplevelser, og mange katte vil bruge kassen til at sove i. Du kan også bruge dufte til at signalere tryghed til katten. Feliway er en duftspray, som indeholder tryghedsskabende dufte; det er de samme dufte,

02 · 2020

»Hvis du har en kat, som er utryg ved transportkassen, skal den nu lære at forbinde transportkassen med noget positivt.«

som katten afsætter, når den gnubber sig op ad møbler i hjemmet. Hvis du sprayer transportkassen med Feliway ca. 15 min, før katten skal transporteres, vil det skabe en ekstra tryghed for katten. Duften fra sprayen holder ca. to timer, så det vil også hjælpe til at give katten lidt tryghed på klinikken. Når du kører med katten i bilen, kan det være en god idé at dække transportkassen til med et tæppe. Dette gør kassen mere som en hule. Herudover er det en stressregulerende adfærd hos katte at gemme sig.

I venteværelset Hvis der er megen uro og støj i venteværelset, kan du eventuelt lade katten blive i bilen, indtil det er jeres tur, da støj kan stresse katten. Hvis du sidder i venteværelset, er det en god idé at have transportkassen over gulvhøjde. På denne måde føler katten sig ikke så udsat. Lad ikke hunde snuse til eller kigge på katten i transportkassen. Selv om din kat måske er vant til hunde, er det grænseoverskridende at have en fremmed hund så tæt på, og stressende for katten, at den ikke kan komme væk fra hunden. Det er ikke sikkert, det er beroligende for katten, at du stikker hånden ind til den i transportkassen, eller sidder og kigger på den i transportkassen, men det kan være en hjælp, at du beroliger den med din stemme.

I konsultationsrummet Når du kommer ind i konsultationsrummet, kan du tage toppen af transportkassen, og lade det være op til katten, om den vil gå lidt rundt eller blive i sikkerhed i bunden af transportkassen. De fleste katte synes ikke, det er morsomt at komme til dyrlægen, men ved at forebygge stressen hos din kat vil besøget blive mere positivt og det bliver nemmere at håndtere katten. Det får både du, dyrlægen og katten glæde af. n

»Det er ikke sikkert, det er beroligende for katten, at du stikker hånden ind til den i transportkassen, eller sidder og kigger på den i transportkassen, men det kan være en hjælp, at du beroliger den med din stemme.« Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

19


Kat & godt FOTO: SHUTTERSTOCK

Dyr i omsorgens tjeneste n Kan dyr bidrage i sundheds- og socialt arbejde – og i givet fald hvordan? Det har en forskergruppe på Center for Menneske-Dyr-psykologi på Aalborg Universitet sat sig for at undersøge. Indtil den 24. maj kunne mennesker, der bevidst anvender samspillet mellem dyr og mennesker, sva-

re på et spørgeskema, og resultaterne skal nu indgå i den videre forskning og munde ud i en bog, der kan inspirere fremtidig, dansk praksis, hvor dyr involveres. Kattens Venner følger op på projektet.

Generalforsamling i juni n Som bekendt måtte vi aflyse Kattens Værns ordinære generalforsamling i april på grund af nedlukningen af Danmark med efterfølgende forsamlingsforbud. I håbet om, at vi får lov at være sam-

men mere end 10 personer – på afstand – har vi nu fastsat generalforsamlingen til at skulle finde sted tirsdag den 16. juni kl. 15.00. Generalforsamlingen vil finde sted i KV’s hovedkvarter i Brøndby på Sandager

11 – vi har lejet et stort partytelt til begivenheden! Se indkaldelse med dagsorden andetsteds i bladet!

Få “kattens venner” pr. email! oplys os din emailadresse, hvis det har din n Du kan spare dyre portoomkostninger interesse. for Kattens Værn, hvis du vælger kun at Savner du gamle numre? Bladet kan modtage ”kattens venner” pr. email. Annonce til Medlemsartikel forår 2020.pdf 1 06-05-2020 12:28:27 findes elektronisk på webportalen www.is Skriv til os på kv@kattens-vaern.dk og

suu.com. Skriv ”kattens venner” i søgefeltet – så får du adgang til adskillige årgange tilbage.

”Gør som Susie - meld dig ind i Kattens Værn og hjælp katte som mig” C

Se mere her: www.kattens-vaern.dk

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

20 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

02 · 2020


Har du taget stilling til din arv? ■ Det er helt naturligt at betænke sine nærmeste i et testamente. Dog er flere og flere begyndt også at betænke velgørenhedsorganisationer, når testamentet skal tegnes. For foreninger som Kattens Værn har det afgørende betydning for eksistensen at blive betænkt i et testamente. Samtidig kan det også være en stor hjælp for dine nærmeste pårørende, at du har taget stilling til, hvad der skal ske med din arv. Har du ingen arvinger, tilfalder din arv staten, hvis du ikke har tegnet et testamente. Hos Kattens Værn gør vi det så let som muligt for dig at betænke os i dit testamente, hvis du ønsker det. Og så er det i øvrigt gratis, når du benytter dig af vores advokat, Jytte Holm-Larsen. Hele det beløb, du vælger at testamentere til os, går ubeskåret til kattene. Betænker du Kattens Værn i dit testamente, kan det faktisk også være sådan, at dine arvinger ikke får mindre ud af din arv. Kattens Værn er som velgørenhedsorganisation fritaget for at betale afgift. Det betyder, at al arv som doneres til foreningen, går ubeskåret til vores arbejde med vilde og herreløse katte i Danmark. Hvis du i din arv ønsker at tilgodese for eksempel en nevø eller en niece, kan testamentet sammenfattes, så det bliver Kattens Værn, der betaler størstedelen af boafgiften. Via denne model får arvingerne en større glæde

af deres arveandel, og kattene bliver stadig tilgodeset. Ét er sikkert: Har du ingen familie, og har du ikke tegnet et testamente, der beskriver, hvad der skal ske med din arv, tilfalder pengene fra dit bo statskassen. Se i illustrationen herunder, hvordan der kan komme mere ud af din arv.

Kvinde testamenterer 1.000.000 kr. til sin bror og Kattens Værn

Kvinde testamenterer 1.000.000 kr. til sin bror

Arv 1.000.000 kr.

Arv 1.000.000 kr.

Bruttoarv til bror 700.000 kr.

Bruttoarv til bror 1.000.000 kr.

Bruttoarv 300.000 kr.

STATEN

STATEN

Afgifter til staten 362.500 kr.

Kattens Værn betaler afgift for broren af 700.000 kr. = 221.958 kr.

Nettoarv til bror 637.500 kr.

Nettoarv til bror 700.000 kr.

Nettoarv 78.043 kr.

Overvejer du at støtte Kattens Værn i dit testamente? KATTENS VÆRN Sandager 11 2605 Brøndby Tel 3888 1200 kattens-vaern.dk

04 · 2018

Vi anbefaler altid, at du tager en advokat med på råd, når du ønsker at tegne et testamente. På den måde sikrer du dig, at alle formelle krav i testamentet overholdes. Du kan også selv skrive dit testamente, men en advokat kan hjælpe med at få testamentet registreret hos en notar, så det er juridisk gyldigt. Samtidig kan advokaten også hjæl-

pe dig med, at testamentet nøje opfylder dine ønsker og behov. Du kan gratis og helt uforpligtende kontakte vores advokat Jytte Holm-Larsen hos ADVODAN på telefonnummer 88 33 05 10 eller ved at sende en mail til jyhl@advodan.dk

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

23


SYGE KATTE

EN HJERTESAG Katten skal behandles for eventuelle underliggende sygdomme, inden behandling for hjertelidelser kan begynde. Billedet: Dyrlæge Katrine Vedel.

Omkring 10 procent af alle katte får en hjertelidelse i løbet af deres liv. Sådan griber man behandlingen an.

Af dyrlæge Katrine Vedel Katteklinikken, Kattens Værn

Hjertelidelse hos kat er i virkeligheden mere udbredt, end man umiddelbart skulle tro. Man anslår, at cirka 10 procent af alle katte har en erhvervet hjertelidelse, og at forekomsten af medfødte hjertelidelser ligger på cirka 0,6 procent. Katte er som bekendt mestre i at skjule deres symptomer, og så opdages hjertelidelsen måske ikke af ejeren. Den udvikler sig i det skjulte og opdages muligvis først, når katten får svære symptomer eller akut hjertesvigt. Hjertelidelse hos kat opstår i langt de fleste tilfæl-

de i hjertemuskulaturen og i mindre grad i hjerteklapperne, som det ses hos mennesker og hund. Derfor går de under den samlede betegnelse, ”cardiomyopathier”. Graden af hjertelidelse varierer meget fra kat til kat, og nogle katte lever hele deres liv med sygdommen uden at udvise nogen form for symptomer. Hjertefejl hos kat kan inddeles i 2 kategorier: · Medfødt hjertelidelse forårsaget af medfødte misdannelser. · Erhvervet hjertelidelse som udvikler sig senere hen i kattens liv.

22 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Medfødte hjertelidelser En del af de medfødte hjertelidelser opdages ved killingens første undersøgelse hos dyrlægen. Eftersom blodets gennemstrømning i hjertet ændres, vil der dannes mislyd – en turbulens af blodets vej igennem hjertet – som kan høres med et stetoskop, eller en ændring af hjertets rytme. Graden af mislyden indikerer ikke, hvor alvorlig hjertelidelsen er. De typiske medfødte hjertelidelser er: · Septum defekt: Hul i skillevæggen mellem venstre og højre forkammer eller venstre og højre hjertekammer. · Dysplasi: Ved dysplasi er

hjerteklapperne mellem forkammer og hjertekammer på venstre eller højre side misdannet. Ses ikke så ofte hos katte · Persisterende ductus atteriosus (PDA): Da lungerne hos den ufødte killing ikke er funktionelle før den fødes, ledes det allerede iltede blod fra moren uden om lungerne, idet et lille kar forbinder hovedpulsåren med lungearterien hos fosteret. Dette kar lukker normalt kort tid efter fødslen, men i enkelte tilfælde sker dette ikke. · Stenose: Ved stenose ses der en forsnævring af enten hovedpulsåren (aorta) eller lungepulsåren (lungearterien), der er forbundet til hjertet. Der findes andre mere

02 · 2020


sjældne misdannelser, som ikke er nævnt her, og i nogle tilfælde kan der forekomme flere misdannelser hos den samme kat, hvilket gør, at der ses varierende komplikationer og prognoser hos den enkelte kat.

Erhvervede hjertelidelser De erhvervede hjertelidelser er dem, som katten udvikler senere hen i livet. De kan være forårsaget af anden sygdom eller være arvelige. Fælles for dem alle er, at går de ubehandlet hen, vil de forværres over tid. · Hypertrofisk kardiomyopati (HCM): Er den mest almindelige form for hjertelidelse hos kat. Den opstår ved, at muskelvæggen i venstre hjertekammer fortykkes. Tykkelsen på hjertemuskulaturen forøges efterhånden for til sidst at være så tyk, at det belaster hjertet. Mængden af blod, der pumpes ud formindskes, samtidig med, at hjertemuskulaturen blokerer for, at blodet kan pumpes ud af hjertet. · Dilateret kardiomyopati (DCM): Her sker det modsatte af HCM, nemlig at hjertemuskulaturen ofte i venstre side af hjertet fortyndes, så hjertet får svært ved at trække sig sammen, hvilket resulterer, i at hjertet bliver større. DCM var hyppigere førhen, fordi lidelsen var et resultat af, at der i foderet manglede en vigtig aminosyre: Taurin. Det har man efterfølgende fundet ud af, så foderproducenterne tilsætter nu taurin til foderet, da katte ikke kan danne det selv. Denne lidelse er arvelig og forekommer hos enkelte racer. · Mitralinsufficiens: Hjerteklapper mellem forkammer og hjertekammer i venstre side lukker ikke helt tæt, så der ses et tilbageløb af blodet. Ses ikke

02 · 2020

»Med medicinsk behandling i tide vil man kunne lette hjertets – og kroppens belastning, og give katten bedre livskvalitet, og ofte også forlænge dens liv.« så ofte og er sjældent så alvorlig, at det forårsager hjertesvigt på trods af, der kan forekomme en mislyd.

så bliver man henvist til en dyrlæge, der har specialiseret sig inden for dette område.

Symptomer

Der findes heldigvis behandling for en række hjertesygdomme hos kat – ikke at man kan kurere sygdommen, men man kan som regel afhjælpe hjertets belastning – præcis som hos mennesker. Før der startes op på en behandling, bør det udelukkes, at katten ikke lider af en underliggende sygdom, som kan forårsage hjerteforandringer – som det for eksempel ses ved forhøjet stofskifte og forhøjet blodtryk. I disse tilfælde behandles denne underliggende sygdom først, inden man sætter en behandling for hjertelidelsen i gang.

Som tidligere beskrevet kan katte gå i lang tid uden symptomer på hjertefejl. Derfor er det vigtigt, at katten kommer til dyrlæge en gang om året for at få en sundhedsundersøgelse. Dyrlægen vil typisk kunne høre en mislyd, før ejer ser symptomer. Mislyde er ikke ensbetydende med, at katten føler sig syg, men jo mere sygdommen forværres, desto mere vil den holde sig lidt for sig selv og gøre tingene i et mere roligt tempo. Udvikler hjertelidelsen sig til det mere alvorlige, kan katten blive stakåndet, når den bevæger sig eller sidde med albuerne ud fra kroppen for at kunne trække vejret ordentligt, fordi det dårlige hjerte er medvirkende til, at der dannes væske på lungerne. Katten kan i enkelte tilfælde miste bevidstheden. Katte hoster sjældent i forbindelse med hjertelidelser og slet ikke, som det ses hos hund.

Diagnose Ved mistanke om hjertelidelse kan dyrlæge benytte røntgen eller lave et EKG, som måler hjerterytmen. På nuværende tidspunkt er det også muligt at tage en blodprøve, der viser, hvor belastet hjertet er, men det fortæller mere om prognosen end hvilken hjertelidelse, der er tale om. Den bedste måde at diagnosticere en hjertelidelse på er ved ultralydsscanning af hjertet. Ikke alle dyrlæger kan tilbyde denne service, men

Behandling

I det tidlige stadie er der mange katte med hjertelidelse, der ikke har behov for en behandling, men i de tilfælde, hvor det er nødvendigt, bliver behandlingen tilpasset den enkelte kat afhængig af, hvilken lidelse og graden af den samt hvilke symptomer katten udviser. Medicinen overvåges nøje og reguleres efter behov – især hvis kattens tilstand forværres. I langt de fleste tilfælde sættes katten også på noget vanddrivende medicin. Man plejer at sige, at et dårligt hjerte kun bliver dårligere med tiden. Men med medicinsk behandling i tide, vil man kunne lette hjertets – og kroppens belastning, og give katten bedre livskvalitet, og ofte også forlænge dens liv. n

Har du husket sygeforsikringen? Katte adopteret fra Kattens Værns internater får 1 måneds gratis sygeforsikring. Køb sygeforsikring på dyrekassen.dk

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

23


FRA FORENINGEN

KV i Aalborg har eksperimenteret med ”læsegrupper” for børn og katte – til fælles gavn og glæde.

Til glæde for børn og katte Af Adam Pade

Idéen er oprindelig amerikansk, og i Aalborg har lysten til at prøve den af i Kattens Værn varet længe. Men søndag den 8. marts – en fridag uden kunder – skulle det være: Et antal børnefamilier blev inviteret indenfor; på borde og gulve lå bøger til fri afbenyttelse, og der var kaffe til far og mor og saftevand til børnene. Og så gjaldt det ellers om for børnene at læse – at læse højt for kattene. Var børnene for små til at kunne læse selv, kunne far og mor hjælpe til. Formålet? At træne børnenes læsefærdigheder, at skabe en atmosfære af ro, at gøre kattene mere trygge ved børn – og at betale lidt tilbage for den sympati og velvilje, som Kattens Værn nyder blandt folk. »Når lille Samson på syv år læser forkert, så får han ingen kritik af den kat, der sidder og lytter,« noterer Sara Skall, KV i Aalborg. Arh – ligefrem lytter?

Der var den ro »Måske ikke ligefrem, men vi oplevede, at kattene kunne finde på at lægge sig hen til børnene, mens de sad på et tæppe på gulvet og læste. Der var simpelthen den ro,« fortæller Sara Skall, der selv har en fortid som pædagogmedhjælper og kommunal dagplejer. Arrangementet blev slået op på Facebook, og i løbet af bare fire timer var der 50, der havde udtrykt interesse.

»Men det har vi jo slet ikke plads til i vores lille internat, så vi stoppede tilmeldingerne ved 15 familier.« Forinden havde Sara Skall været på biblioteket for at låne bøger, ligesom den lokale boghandler havde sponseret lidt litteratur. Herudover var der handlet ind, så børnene også kunne prøve at fremstille deres eget bogmærke, »men børnenes kreativitet tog hurtigt over, så det blev til meget andet bogmærker,« som Sara Skall noterer.

Generalprøve Inden premieredagen havde hun desuden holdt generalprøve med sine egne børn, hvilket var gået helt godt. Arrangementet forløb over nogle timer

24 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Barn + kat + bog = Hyggestund for kattene og lærerig tid for børnene. KV i Aalborg har arrangeret ”læsegrupper” for børn og katte.

om søndagen, og alle familier var dermed ikke samlet på én gang i internatets ”stuer”. »Meningen er bestemt at gentage arrangementet – måske en gang i juni, når coronaepidemien er kommet lidt på afstand,« siger Sara Skall, der også kunne have lyst til andre former for aktiviteter; alt lige fra workshops om katte til ”Lav dit eget kradsetræ”. Følg med på KV Aalborgs Facebookgruppe! n

02 · 2020


Kattens Værns Webshop – Støt vores arbejde med dine indkøb! Køb for mere end 500 kr., så giver vi fragten! Kattens Værns Årskunstner 2020: MALENE TERP

Vareoversigt Årets kunstner

SÅDAN GØR DU:

Sass & Belle – lækre katteartikler til hjemmet

Køb en rabatkode for 100 kr. igennem Kattens Værn og få 200 kr. i rabat på tegningen. De 100 kr., du betaler for rabatkoden, går ubeskåret til vores arbejde med Danmarks katte. Du får altså 200 kr.’s nedslag i prisen, og KV får en donation på 100 kr. Priser: Type 1: 21x30 cm: 799 kr. (Normalpris 999 kr.) Type 2: 30x40 cm: 1099 kr. (Normalpris 1299 kr.)

I 2020 har vi fået en aftale med med Malene Terp, der udfører de flotteste tegninger baseret på dit eget fotografi. Få et varigt minde om din kat! Læs alt om krav til billeder og øvrige betingelser på webshop’en.

Rabatkoden gælder til én tegning af ét kæledyr. Ønskes flere dyr på billedet, koster det 149 kr. ekstra pr. dyr. Læs mere på web­ shop’en!

Bestil rabatkode

100,00 DKK

Termokander Gavekort GPS-halsbånd Ting til din kat Lamper Bøger Kort til alle lejligheder Krus

GPS-tracker

Strikkeopskrifter

449,00 DKK Hvor går katten hen, når den går ud? Dette GPS-halsbånd med sikkerhedslåsemekanisme tracker din kats vandreture. Kræver tilkøb af abonnement. Læs mere på webshop’en!

Sparebøsse T-Shirts Småt og Godt Restsalg Oversigt over alle varer

Besøg KV’s Webshop! Værtindegave? Fødselsdagsgave? Jule- eller mandelgave? Til Mors dag – eller Fars? Hver gang du køber en vare på Kattens Værns Webshop, er du med til at støtte vores arbejde med at hjælpe Danmarks vilde og vildtlevende katte. Så enkelt er det.

Krus – Don’t Stress Meowt

Brilletui – Caticorn

45,00 DKK

45,00 DKK

Flot kop med knurhår og tekst! Farve: Hvid. Størrelse: L12 x H9 cm. Mærke: Monochrome. Materiale: Stentøj. Kan tåle opvaskemaskine og microovn.

Sejt Caticorn brilleetui! Indeholder pudseklud.Farve: Blå, lilla. Størrelse: L16,1 x B6,5 x H2,5 cm. Mærke: Caticorn. Materiale: Polyurethan, Jern og Polystyren. Klud: Polyester.

Alle varer er nøje udvalgte i høj, gennemprøvet kvalitet.

Termokande 199.00 DKK Giv en sjov og anderledes gave til dig selv eller en anden katteglad person! Denne hyggelige og praktiske kattetermokande fås kun hos Kattens Værn!

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til siden, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon eller e-mail.

Kig ind i www.kattens-vaern-butik.dk! Kattens Værns Webshop – Støt vores arbejde med dine indkøb! · Sandager 11 · 2605 Brøndby · Danmark Tel 3888 1200 · Email: webshop@kattens-vaern.dk


FRA FORENINGEN

Husk at følge med på Facebook! Savner du flere historier om nogle af alle de katte, der kommer i KV’s hænder, så følg med på Facebook. Her beretter ikke alene vores inspektører om deres oplevelser med de mange vildtlevende og herreløse katte, men bestemt også ejere af katte adopteret hos Kattens Værn. Læs for eksempel historien om Kenja, en kærlig, nærværende kat, der trods sit gode væsen måtte omkring to hjem, inden hun fandt det rigtige. Det lykkedes, og i april kunne Kenyas tredje, nye ejere, Lotte og Finn, fortælle den herligste historie om, hvordan hun

var faldet til: Hun er både kælen og legesyg, glædes over sit kradsetræ og er blevet vild med familiens iPad, som hun elsker at spille på. Og da vi nu ikke kunne møde op på Amalienborg Slotsplads for at hylde Hendes Majestæt i anledning af hendes 80 års fødselsdag, sendte vi en hilsen via Facebook. Husk, at I er velkomne med jeres egne oplevelser og med kommentarer til vore opslag. Og husk også, at KV har Facebooksider både for KV i Brøndby og for internaterne i Aalborg og Slagelse.

Internatsleder Rikke Snedled ønsker til lykke til Dronningen med hendes 80 års dag den 16. april – midt i corona-ugerne. Hun sidder med internatets nyeste beboer, der naturligvis er navngivet – Margrethe.

Dødsfald Det var med stor sorg, at vi modtog underretning om, at Kattens Værns højt værdsatte bestyrelsesmedlem og næstformand gennem næsten 10 år, Birthe Hansen, var afgået ved døden den 25. marts. Vi var klar over, at Birthe gennem nogle år havde været alvorligt syg, men på trods deraf havde hun næsten til det sidste været aktiv i bestyrelsesarbejdet. For alle, hun kom i forbindelse med på Kattens Værn, afslørede hun sin store kærlighed til katte i almindelighed, men de vilde og herreløse katte, stod hendes hjerte nærmest.

respekt, ikke blot i danske videnskabelige kredse, men langt ud over landets grænser. I Kattens Værn var vi glade for, at vi i så mange år fik lov til at nyde godt af denne begavede kvindes engagement i den sag, vi kæmper for. Vi vil komme til at savne Birthes nærvær og hendes gode boganmeldelser i vores blad, Kattens Venner.

Birthe var en højt begavet kvinde, der gennem sit forskningsarbejde og sit forfatterskab, primært om sikkerhedspolitiske problemstillinger og terror, opnåede stor

Mogens Wilbert Formand, Kattens Værn

Indkaldelse til generalforsamling i Kattens Værn Tirsdag den 16. juni 2020 kl. 15.00-17.00 hos Kattens Værn, Sandager 11, 2605 Brøndby. Der er åbent for registrering af fuldmagter, kontrol af medlemsnumre mv. fra kl. 14.30. Velkommen! Med venlig hilsen Bestyrelsen Dagsorden:

26 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

1. Valg af dirigent 2. Indlevering og godkendelse af fuldmagter 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 5. Indkomne forslag Bestyrelsen stiller forslag om etablering af en fond til hensættelse af arvebeløb 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Eventuelt

02 · 2020


Lokalafdelinger Administration

2.

Sandager 11, 2605 Brøndby www.kattens-vaern.dk Email: kv@kattens-vaern.dk Telefon: 38 88 12 00 + 1 Telefontid mandag til torsdag 10.00-15.00, fredag 10.00-14.00.

Katteklinikken Kattens Værn

Sandager 11, 2605 Brøndby Email: katteklinikken@kattens-vaern.dk Telefon: 38 15 02 22 Åbningstid: Mandag til fredag 08.00-16.00

Internater

Butik www.kattens-vaern-butik.dk Telefon: 38 88 12 00

Åben for formidling: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 12.00-15.30. Onsdag og fredag kl. 12.00-17.30 Første og sidste lørdag i måneden: 12.0015.30 E-mail: aalborg@kattens-vaern.dk

Suppleant • Helle Christiansen · Sanne Cubberley

3. Slagelse Dyrehospital A/S Internatsleder: Bettina Petersen Rugvænget 12, 4200 Slagelse www.slagelsedyrehospital.dk Telefon: 58 50 51 44 Telefontid: Mandag, onsdag, torsdag og fredag 13.00-15.00

1.

Kattens Værn, Brøndby Internatsleder: Rikke Snedled Sandager 11, 2605 Brøndby www.kattens-vaern.dk Email: kv@kattens-vaern.dk Telefon 38 88 12 00 + 2 Telefontid mandag til fredag 10.00-12.00

Kattens Værn, Aalborg Internatsleder: René Skall Struervej 80, 9220 Aalborg Ø Telefon: 38 88 12 00 + 2 Telefontid mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.30-15.00. Onsdag og fredag kl. 09.30-17.30 Første og sidste lørdag i måneden 09.30-15.00

Åben for formidling: Mandag: Efter aftale. Tirsdag: Efter aftale. Onsdag: 13-17.30. Torsdag: Efter aftale. Fredag: 1317.30. Lørdag: Lukket (Første og sidste lørdag åbent: 13-16.00). Søndag: Lukket

Åben for formidling: Onsdag 15.30-17.30 Lørdage i lige uger 12.00-15.00 E-mail: kvslagelse@gmail.com

Alle afdelinger holder lukket på åbningsdagene mellem 12.00 og 12.30

Samarbejdspartnere Kattens Værn samarbejder med en lang række dyrlæger, internater mv. over hele landet. Find alle vore samarbejdspartnere på www.kattens-vaern.dk! 2

Kattens Værns bestyrelse • Mogens Wilbert, formand • Jytte Holm-Larsen, kasserer • Liselotte Rigtrup • Tom Schantz Kristensen, dyrlæge

Kattens Værns direktion • Lone Nielsen, direktør lon@kattens-vaern.dk Kattens Værn: • Driver internater med formidling af katte til nye familier · Driver en landsdækkende tjeneste med kørende inspektører, der arbejder med regulering af bestanden af vildtlevende katte, herunder genudsætning • Arbejder for obligatorisk mærkning og registrering af ejerkatte og er medstifter af Det Danske Katteregister • Tilbyder professionel rådgivning om katte Gavebeløb og medlemskab Kattens Værn er godkendt til gave- og afgiftsfritagelse. Det skattefradragsberettigede bidrag er for 2020 16.600 kr. OBS: Du kan finde flere oplysninger på www.skat.dk. Det koster 300 kr. at være medlem af Kattens Værn. Ved betaling over betalingsservice 240 kr.

1 3

Gaver og kontingenter kan indbetales på giro 1 02 98 00, med dankort på foreningens hjemmeside, www. kattens-vaern.dk, bankkto. 7436 2005170, eller du kan få tilsendt et girokort ved at henvende dig til Kattens Værns sekretariat. Du kan også tilmelde dig betalingsservice. Husk altid at skrive navn, adresse samt om der er tale om et gavebeløb eller et kontingent på din indbetaling. Kattens Værn er medlem af Dyrenes Dags Komité og Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation kaldet DOSO.

02 · 2020

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

27


Støt de hjemløse katte ! Sms VILD til 1919 så støtter du med 50 kr.

Profile for Kattens Værn

Kattens Venner Juni 2020  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded