__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Medlemsblad for dyreværnsforeningen Kattens Værn

Nummer 2 · juni 2015

KV i Slagelse

Mød din genbrugskat! KV på Fyn

”Det er jo bare en kat”

Viggos nye liv


LEDER

Kære

MEDLEMMER ”Jeg vil gøre mit bedste for, at Kattens Værn fortsat skal være en stærk frontfigur i kampen for vilde og herreløse kattes tarv.”

KATTENS VENNER 2 2015

Medlemsblad for dyreværnsforeningen Kattens Værn Udkommer 4 gange årligt. ISSN 0902-9745

Deadline Materiale til Kattens Venner nr. 3 skal være os i hænde senest den 17. august 2015 Materiale kan indsendes til tw@kattensvaern.dk eller post@adampade.dk

Tryk

Af Therese S. Wilbert Direktør, Kattens Værn

Trykteam Svendborg

Indlæg Indlæg i Kattens Venner giver kun udtryk for indsenderens holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte artikler. Indsendt materiale returneres ikke. Bladet kan ikke tage ansvar for manuskripter med videre, som indsendes uopfordret.

Redaktion Direktør Therese Wilbert, redaktør Adam Pade (ansvh.) Eftertryk med kildeangivelse tilladt

Medlemsblad for dyreværnsforeningen Kattens Værn

Nummer 2 · juni 2015

KV i Slagelse

Mød din genbrugskat! KV på Fyn

”Det er jo bare en kat”

Viggos nye liv Forsiden: Viggo er en ældre kat på ni år, der efter et langt ophold i internatet i Brøndby fandt et nyt hjem. Læs portrættet om Viggos nye liv side 14.

Så har vi holdt generalforsamling i Kattens Værn. Der var et fint fremmøde og eftermiddagen forløb fredeligt. Mogens Wilbert aflagde årsberetning, og det var dejligt at erfare, at Kattens Værn har en sund økonomi, fortsat hjælper utrolig mange katte og har fokus på i stigende grad at formidle vores budskab. Igen har der været rokader i posterne, og vores nye konstellation er på plads. Vi håber, den vil bestå i mange år og skabe både udvikling og stabilitet i Kattens Værn. Jeg er pr. 1. maj 2015 tiltrådt som Kattens Værns nye direktør. Jeg overtager posten efter Mogens Wilbert, der har fungeret som midlertidig direktør siden sommeren 2014. Mogens har gjort et fantastisk stykke arbejde, og alle medarbejderne på Kattens Værn er meget glade for hans indsats gennem det seneste lille års tid. Heldigvis forsvinder Mogens ikke helt. Han vender tilbage til sin tidligere post som formand, og Birthe Hansen indtager pladsen som næstformand. Jeg har, som de fleste nok allerede er bekendt med, fungeret som dyrlæge på Katteklinikken siden november 2014. Jeg erstattede vores højt værdsatte dyrlæge Tom Schantz Kristensen, da han valgte at gå på pension efter mange års trofast tjeneste i Kattens Værn. I de seneste seks måneder har jeg arbejdet intenst med modernisering og udvikling af

02 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Katteklinikken. I den forbindelse har vi set en støt stigning i tilgangen af klienter og patienter, hvilket glæder os usigeligt. For eftersom Kattens Værn nu ejer Katteklinikken, betyder den øgede interesse for klinikken, at vi kan hjælpe endnu flere katte i vores daglige arbejde. Og det er jo dét, det hele drejer sig om! Eftersom jeg nu fungerer som direktør, begrænser det min arbejdstid på Katteklinikken. Jeg vil dog stadig være at finde i klinikken et par dage om ugen, og jeg har ingen intentioner om at slippe mit oprindelige hverv som praktiserende dyrlæge. Det er skønt at arbejde med kattene og deres ejere. I lyset af min nye position samt den øgede arbejdsbyrde på klinikken har vi ansat en ny dyrlæge på deltid. Det er Signe Dideriksen, som er 36 år og har ni års smådyrserfaring blandt andet med velgørende dyreværnsarbejde i udlandet. Signe er allerede godt i gang på klinikken. Jeg glæder mig meget til at fungere som direktør, og jeg er overbevist om, at min faglige baggrund vil kunne have positiv indflydelse på de beslutninger, der skal træffes for såvel kattene som politisk. Jeg vil gøre mit bedste for, at Kattens Værn fortsat skal være en stærk frontfigur i kampen for vilde og herreløse kattes tarv med fokus på fornyelse og innovation. n


nr. 2. juni 2015

INDHOLD

16

kattensvenner

12

En god kattedag i Svendborg

04

Kattens Værn styrker synligheden

14

Viggos nye liv

07

Fortsat politisk indsats for kattene

16

“Det er jo bare en kat”

08

En dejlig positiv oplevelse!

18

To dage for det gode budskab

10

Mød din genbrugskat!

19

“Koldings Kattedamer”

20

Eventyr eller mareridt?

26

Ferietid!

Indhold nr. 2 2015

Formand og bestyrelse kunne se tilbage på et tilfreds­ stillende år for KV under årets generalforsamling.

KV har et vel forankret samarbejde med andre organisa­ tioner, der beskæftiger sig med dyrevelfærd.

Mogens Wilbert gør status for sin tid som direktør – altimens han nu genindtræder i bestyrelsens rækker.

KV fejrer 10 år med Slagelse Dyrehospital som nær samarbejdspartner.

I HVERT NUMMER 11 15 22 27

KAT & klumme Støt kattene! Konsultation Lokalafdelingerne

Sydfyns Dyreklinik dannede rammen om en åbent hus-dag for at fejre Svendborg Kommunes nye aftale med KV.

Viggo har fået en ny tilværelse efter mange måneder som internatskat i Brøndby. Læs portrættet af ham og hans ejer!

– Sådan lyder holdningen ind imellem blandt de mennesker, de møder hos Husdyrenes Vel i Ringe.

KV sammen med Inges Kattehjem på katteudstilling med katteklubben Viking Cats.

I KV trækker vi bestemt ikke på smilebåndet af betegnelsen kattedamer, fastslår Mogens Wilbert.

Beretningen om tre frygtelige uger, da Chili var borte.

Birthe Hansen med forslag til fornøjelig læsning i den forestående ferietid.


Generalforsamling

Godt 30 medlemmer og medarbejdere deltog i årets generalforsamling i Kattens Værn i april.

Af Adam Pade

Synliggørelse af KV, fortsat dyrevelfærdspolitisk samarbejde og overtagelse af katteklinikken var blandt de milepæle, som KV’s formand kunne se tilbage på under årets generalforsamling.

Kattens Værn styrker synligheden 04 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

»Det er med stor glæde, at jeg kan indlede bestyrelsens beretning med at kunne meddele, at 2014 har været et godt år for Kattens Værn – faktisk det bedste i lang tid.« Således indledte direktør – og i dag på ny formand – Mogens Wilbert sin bestyrelses beretning under Kattens Værns generalforsamling den 14. april. Generalforsamlingen blev afholdt i kulturhuset “Brønden” i Brøndby og samlede godt 30 deltagere, herunder KV’s medarbejdere. Beretningen kredsede om et begivenhedsrigt foreningsår, der indledtes med den tidligere direktørs afgang og den midlertidige konstituering af Mogens Wilbert som direktør og næstformand Birthe Hansens overtagelse af formandsposten, den endnu uafsluttede, nu otte år lange sag mod en daværende, bortvist direktør, samarbejdet med politikere og dyreværnsorganisationer og KV’s styrkede synlighed


Mogens Wilbert (th.) tager afsked med mangeårigt bestyrelsesmedlem Bent Hermann. Han afløses af KV’s advokat, Jytte HolmLarsen. Længst tv. Birthe Hansen; forrest i billedet dagens dirigent, advokat Thomas Damsholdt.

såvel med en ny, topmoderne hjemmeside som i den brede offentlighed generelt.

Monty donerede 10.000 Med særlig glæde skildrede han, hvordan KV i december modtog en check på 10.000 kroner fra Montys forældre; midler indsamlet gennem salg af merchandise på Montys egen hjemmeside. Blandt milepælene var også indgåelsen af en samarbejdsaftale med Husdyrenes Vel i Ringe på Fyn. Aftalen indebar i første omgang, at KV’s katteinspektør i området, Gitte Guldhammer, kunne indlevere formidlingsegnede katte mod et beløb betalt af KV. I forbindelse med indgåelse af en kommuneaftale med Svendborg Kommune måtte inspektørindsatsen dog styrkes på Sydfyn, inklusive Langeland. »Det ville være urealistisk at ansætte en inspektør med en bil alene til dette område. Vi indgik derfor en ny aftale med Husdyrenes Vel om, at de otte-ti timer om ugen stiller deres internatsleder, der er uddannet af Kattens Værn, til rådighed sammen med deres bil. Vi afholder lønudgifter og betaler kilometerpenge, og under anvendelsen af bilen bliver den forsynet med Kattens Værns navn og logo,« fortalte Mogens Wilbert.

Styrket kendskabet I samarbejde med medarbejderne og internatslederen har internatet i Brøndby skabt mulighed for at øge antallet af formidlinger ved udvidet åbningstid, og det er lykkedes, konkluderede Mogens Wilbert. Forening og bestyrelse har også gennem en målrettet marketingindsats styrket kendskabet til foreningen og har formået flere til at blive medlemmer, donere et gavebeløb eller erhverve en kat fra Kattens Værn. Også kendskabet til katteklinikken

Nye – og dog særdeles prøvede – folk om bord: Advokat Jytte Holm-Larsen indvalgtes i bestyrelsen, mens frivillig igennem en lang årrække, Liselotte Rigtrup nyvalgtes som suppleant.

Nogle kommer – andre går Kattens Værn har i foreningsåret indgået nye aftaler med Haderslev, Sorø og Svendborg kommuner. Til gengæld valgte Helsingør og Fredericia kommuner at opsige eksisterende aftaler. For øjeblikket er der kontakter med både Kolding og Rebild kommuner. Det oplyste Mogens Wilbert i sin beretning. »Hertil kommer, at vi allerede har en aftale med en række kommuner om at forhandle aftaler i forbindelse med budgetforhandlingerne i dette efterår,« tilføjede han. I sine bemærkninger til årsrapporten

noterede Mogens Wilbert, at der skal gøres nogle strategiske overvejelser hver gang, man indgår aftale med en kommune. »Hver enkelt kommuneaftale koster os ganske mange penge, så det er vigtigt, at vi ved nye aftaler både tænker på, om det kræver ansættelse af flere inspektører og flere biler, ligesom vi skal tage højde for, hvor vi kan aflevere de katte, vi indfanger, herunder om vi har kapacitet på vores eksisterende internater, om vi skal etablere nye, eller om vi kan lave samarbejdsaftaler med andre organisationer,« sagde Mogens Wilbert.

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

05


er forstærket, hvilket har affødt gode resultater. »Vi kan med rette hævde, at bortset fra de år, da Kattens Værn var i pressen af nogle ganske ulykkelige årsager, har vi ikke i mange år haft så massiv og positiv presse som i 2014,« fastslog Mogens Wilbert. Han konstaterede ikke desto mindre, at der også i årene fremover “er et indlysende samfunds- og dyreværnsmæssigt behov for Kattens Værns arbejde”: »Et behov for at sikre flest mulig vilde og herreløse katte en tålelig tilværelse – ganske som i de mange foregående år, foreningen har eksisteret. Vi – og alle andre – skal huske på, at vi er den eneste organisation i Danmark, der varetager disse kattes interesse,« lød det, hvorpå Mogens Wilbert sluttede af:

Ansigtet udadtil »En stor tak til alle, der yder en aktiv indsats for Kattens Værn – såvel vores ansatte som vores frivillige, der dagligt udgør et uvurderligt aktiv ved deres kæmpe indsats for kattene. Tak til hver enkelt, I

gør virkelig en meget stor forskel. Også en stor tak til vores kolleger i Slagelse og Alborg. I kan nemt føle, at I bliver glemt i hverdagen, når ledelsen sidder i Brøndby og har nok at se til. Jeg kan forsikre jer, at I ikke er glemt i dagligdagen: Jeres indsats og jeres ønsker vejer ligeså tungt som jeres kollegers,« sagde Mogens Wilbert og fortsatte: »Katteinspektørerne står jo mit hjerte særlig nær. Det er jer, der i kulde, regn, sne og slud og på de mærkeligste tider af døgnet udfører det hårde arbejde med kattene. Det er også jer, der dagligt er vores ansigt udadtil; det er jer, der skaffer os goodwill, gaver, donationer, medlemmer og i visse tilfælde også arv. Tak til jer, jeg beundrer det, I laver!« Endelig takkede han bestyrelsen for en loyal og helhjertet indsats “kombineret med saglighed, tiltro til de daglige dispositioner, inspiration og tro på fremtiden.” I bestyrelsen udtrådte i år Bent Hermann, der blev afløst af Jytte HolmLarsen, mens hidtidig frivillig, Liselotte Rigtrup blev nyvalgt suppleant. n

Katteklinikken er blevet et godt aktiv Indretningen af hovedkvarteret i Brøndby er blevet optimeret, og så har KV overtaget katteklinikken. Regnskabet udviste overskud. Det er nemt nok at budgettere udgifterne, men det er aldrig til at vide, hvad man kan regne med af indtægter. Sådan indledte Mogens Wilbert gennemgangen af årsrapporten 2014 for Kattens Værn; en årsrapport, der udviste overskud. I foreningsåret har foreningen blandt andet optimeret arbejdsmiljøforholdene i hovedkvarteret i Brøndby, der er udskiftet to inspektørbiler, og på produktionen af medlemsbladet “Kattens Venner” er opnået en besparelse på 200.000 kroner. Et af de største tiltag i året har dog været overtagelsen af katteklinikken – først og fremmest for at kunne betjene kattene hurtigere, men også ud fra en formodning om, at klinikken kunne blive

en god investering. Det viste de første måneder da også. »Prognoserne for økonomien har i starten af dette år vist sig at holde stik, så på sigt vil klinikken blive en fast og sikker indtægtskilde for Kattens Værn,« sagde Mogens Wilbert, der glædede sig over, at en fondsansøgning på 75.000 kroner til en modernisering af klinikken blev imødekommet. For pengene er indkøbt nye hæve-/sænkeborde til ope­­ra­ tioner og til en tandbehandlingsenhed. Tillige med egne midler er der desuden investeret i et veterinært IT-system. Mogens Wilbert udtrykte glæde over, at KV’s hidtidige dyrlæge, Tom Schantz Kristensen, forbliver aktiv som medlem af foreningens bestyrelse. I det kommende år bliver en af de væsentligste opgaver at forny KV’s

06 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

IT-system såvel med ny hardware som software. Men passet på pengene – det bliver der: »Bestyrelsen maner fortsat til økonomisk besindighed. Trods det pæne 2014-resultat vil der fortsat blive arbejdet ud fra den gode leveregel om “rettidig omhu” og med en fortsat konsolidering af foreningen for øje,« sluttede Mogens Wilbert.


Fortsat politisk indsats for kattene Møder med politikere og et velforankret samarbejde blandt organisationerne fastholder fokus på dyrevelfærd. Fortsat godt samarbejde om Det Danske Katteregister. Kattens Værn har også i dette foreningsår været med til at sætte dyrevelfærd på den offentlige dagsorden. Det er sket både i mødet med politikere og inden for rammerne af samarbejdet med andre dyrevelfærdsorganisationer. »Det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen med fødevareminister Dan Jørgensen. Selv om det ikke er lykkedes at få gennemført dyrevelfærdsorganisationernes ønske om en egentlig kattelov med krav om tvungen mærkning og også gerne neutralisering, er der ingen tvivl om, at han har den rette indstilling til dyrevelfærd,« fortalte formand Mogens Wilbert i sin beretning under KV’s generalforsamling i april. Organisationerne er ikke kommet meget videre mod en lovgivning, men der har været afholdt møder med ministeren, flere folketingsmedlemmer og med Fødevarestyrelsen.

Politisk besøg KV havde sidst på året inviteret Dansk Folkepartis dyrevelfærdsordfører, Dennis Flydtkjær på besøg i Brøndby. Her fik KV mulighed for at argumentere for dyrevelfærd i almindelighed og for en “kattelov” i særdeleshed. Besøget fandt i øvrigt sted samme dag, som Monty og Montys forældre afleverede 10.000 kroner indsamlet gennem salg af merchandise på Montys egen hjemmeside/Facebookside. Herudover er KV fortsat stærkt engageret i samarbejdet med andre organisationer. Medlemskabet af DOSO – Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation – giver Kattens Værn mulighed for

KV har et vel forankret samarbejde med en lang række organisationer, der beskæftiger sig med dyreværn. Fv. Birthe Hansen Bent Hermann, dirigent Thomas Damsholt og Mogens Wilbert.

at påvirke de politiske beslutningstagere i endnu højere grad. KV indtager næstformandsposten i DOSO. Også i Dyrenes Dags Komité er Kattens Værn repræsenteret i bestyrelsen. Det giver KV rig indflydelse på, hvordan de ganske betydelige midler, som komiteen råder over, bliver anvendt til dyrevelfærd.

Gode relationer Herudover har KV samarbejdsrelationer med blandt andre Dansk Dyreværn Århus, Inges Kattehjem og Dyreværnet i Rødov-

re, ligesom der har været afholdt enkelte møder med Dyrenes Beskyttelse. Endelig glædede Mogens Wilbert sig over samarbejdsaftalen med Det Danske Katteregister: »Kattens Værn er interessent i registret, og vi har i efterhånden gennem mange år haft en aftale med registret om at forestå driften, en aftale der fortsat fungerer tilfredsstillende for begge parter. Antallet af årlige registreringer ligger fortsat stabilt, en god indikator for, at katten stadig er et meget populært kæledyr.« n

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

07


Vagtskifte

1. maj trådte Mogens Wilbert tilbage som konstitueret direktør og genindtog posten som formand for KV. Det giver anledning til at gøre en lille status.

En dejlig, positiv oplevelse! Af Mogens Wilbert Selv om jeg efterhånden har været bestyrelsesformand for Kattens Værn i en årrække, var det med nogen betænkelighed, at jeg sagde ja til bestyrelsens anmodning om at varetage funktionen som direktør, da vi for snart et år siden pludselig stod uden en direktør. Ganske vist havde jeg været leder og chef i Rigspolitiet i mere end 30 år, været vicedirektør i Rådet for Sikker Trafik i tre år og været direktør for mit eget konsulentfirma i en del år, men vi lever jo i en tid, hvor alder har stor betydning. Og dét skal ikke forstås således, at samfundet synes, at man bliver mere

Ny direktør i Kattens Værn Det var som bekendt kun midlertidigt, at formand Mogens Wilbert skulle indtage rollen som direktør i Kattens Værn. I tiden siden har bestyrelsen enstemmigt besluttet at ansætte foreningens dyrlæge, Therese Wilbert, som ny direktør med tiltræden 1. maj. »Vi føler os overbevist om, at vi har fundet den rette til at føre Kattens Værn videre – til gavn for vores forening og dermed for kattene, men også til gavn

og inspiration for os andre i hverdagen,« siger konstitueret formand, Birthe Hansen, der tilføjer, at bestyrelsens advokat, Jytte Holm-Larsen, har deltaget i udvælgelsen. Birthe Hansen understreger, at Mogens Wilbert på intet tidspunkt har haft indflydelse på ansættelsen eller deltaget i møder, hvor den har været drøftet. Birthe Hansen er nu genindtrådt i hvervet som næstformand.

kvalificeret, desto ældre man bliver. Men jeg tænkte, at når Hillary Clinton som 69-årig kan stille op som USA’s præsidentkandidat, så kunne det nok også gå for mig at være direktør for kattens Værn i en kortere periode.

08 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Og det gik – synes jeg da selv. Ikke mindst gik det, fordi jeg var omgivet af søde, dygtige, kvalificerede og positive medarbejdere. Enhver virksomhed, uanset det er en meget stor eller en lille dyreværnsforening, er fuldstændig afhængig af loyale og gode medarbejdere. Og lad mig slå fast: Det har Kattens Værn. Jeg har nydt at arbejde sammen med hver enkelt, fra Brøndby via Slagelse til Aalborg. Hertil kommer samarbejdet med vores katte­inspektører; det er dem, der altid er i frontlinjen, uanset om det sner, regner, eller de støder på medborgere, som det tager nogen tid at få overbevist om, at vi arbejder for kattenes bedste. Jeg har sagt det før, og jeg siger det gerne igen: Jeg har den største respekt for det arbejde, I udfører. Vi fik også ejerskab til ”katteklinikken”, der nu kører på fuld tid, til stor gavn for de katte, vores inspektører indbringer, og som et økonomisk bidrag på grund af de mange private katteejere, der nu bruger Kattens Værns katteklinik. Så det var en rigtig positiv oplevelse at være direktør. Faktisk en appelsin, der faldt ned i min efterhånden noget grå turban. Tak til jer alle sammen og tak til de mange af vores medlemmer, jeg fik lejlighed til at tale med. Så jeg kan i sandhed sige, at selv om vi kattemennesker måske er lidt mærkelige, så er vi i hvert tilfælde søde og rare og har hjertet på rette sted. Så nu glæder jeg mig til at være formand igen og fra den post gøre, hvad jeg kan for kattene og for Kattens Værn. n


Lopper kan være til stor gene for din kat. De bider, det klør og kan give loppeallergi. Advantage forebygger og behandler mod lopper i pelsen og skal blot dryppes i nakken på katten for at opnå effekt. Advantage dræber lopper på katten og loppelarver i omgivelserne af det behandlede dyr.

Advantage® vet. kutan opløsning til hund og kat (imidacloprid). Indikation: Til forebyggelse og behandling af lopper på hunde og katte samt til behandling af pelslus (Trichodectes canis) på hunde. Lopper på hunde dør indenfor 1 døgn efter behandling. En behandling forebygger yderligere loppeangreb i 4 uger. Præparatet kan anvendes mod loppebetinget allergisk dermatitis som en del af behandlingsstrategien. Dosering hund: Under 4 kg: 1 pipette a 0,4 ml; 4 - 10 kg: 1 pipette a 1,0 ml; 10 - 25 kg: 1 pipette a 2,5 ml; 25 - 40 kg: 1 pipette a 4,0 ml; over 40 kg: 2 pipetter a 4,0 ml. En behandling forebygger yderligere loppeangreb i 4 uger. Dosering kat: Under 4 kg: 1 pipette a 0,4 ml; 4 kg og derover: 1 pipette a 0,8 ml. En behandling forebygger yderligere loppeangreb i 3-4 uger. Kontraindikationer: Diende hvalpe og killinger under 8 uger behandles ikke. Bør ikke anvendes til dyr med kendt overfølsomhed over for imidacloprid eller nogen af hjælpestofferne. Forsigtighedsregler: Til udvortes brug. Må ikke gives oralt. Undgå at pipettens indhold kommer i kontakt med øjne eller mund på dyret. Tillad ikke nyligt behandlede dyr at slikke på hinanden. Vask hænderne grundigt efter behandling af dyr. Ved spild på huden vask med vand og sæbe. Personer med kendt hudoverfølsomhed kan være følsomme for lægemidlet. Undgå at få produktet i mund og øjne. Spis, drik og ryg ikke under påføringen. Bivirkninger: Præparatet smager bittert, og spytsekretion kan lejlighedsvist forekomme, hvis dyret slikker på applikationsstedet umiddelbart efter behandling. Dette er ikke tegn på forgiftning og forsvinder indenfor nogle minutter uden behandling. I meget sjældne tilfælde kan hudreaktioner så som hårtab, rødmen af huden, kløen og sår opstå. Nervøsitet og desorientering kan også forekomme. Savlen og nervøse tegn så som ataxi, tremor og depression har været observeret. Andre informationer: Opløsningsmidlet i Advantage® vet. kan forårsage pletter på visse materialer, såsom plast, læder, tekstiler og behandlede overflader. Lad derfor væsken tørre, inden kontakt med disse materialer tillades. For yderligere information læs indlægssedlen. Pakninger: Advantage® vet. pakninger med 4 pipetter. Til kat 0,4 ml - 0,8 ml. Til hund 0,4 ml - 1,0 ml - 2,5 ml – 4,0 ml. Bayer A/S, Animal Health, Tel. 4523 5000, vet.info@bayer.com. Maj 2014.

DK1501R1

Kom lopperne til livs!


KV i Slagelse Internatet i Slagelse har to lyse og hyggelige løbegårde. Her er Chili på gårdtur sammen med Bettina Petersen.

Mød din genbrugskat! KV har nu i 10 år lejet sig ind hos Slagelse Dyrehospital. Ikke mindst en masse udadvendte aktiviteter er med til at skabe fin opmærksomhed om forening og internat til glæde for katte og mennesker. Af Adam Pade En tegnekonkurrence for børn. Et loppemarked. Fyraftensmøder om kattens pleje. Bortauktionering af et til formålet udført kunstværk. Det skorter afgjort ikke på idéer til at skabe synlighed om Kattens Værn i Slagelse. Her har KV nu igennem 10 år været lejer hos Slagelse Dyrehospital, og jubilæet blev fejret med et åbent hus i begyndelsen af juni. KV disponerer over op imod 70 kva­

dratmeter med plads til i alt 40 katte. Kattene har udgang til to lyse og hyggelige løbegårde. Internatet beskæftiger en enkelt, fast medarbejder – Bettina Petersen – men har tilknyttet yderligere 16 frivillige. Internatet søger bestandig flere – senest med en lille kampagne, hvorunder der udloves et par teaterbilletter – ud over den obligatoriske uddannelse, naturligvis. Bettina har kun en smule længere anciennitet i Slagelse end KV. Med baggrund som hundeinstruktør og med en

delvist afsluttet jordbrugsuddannelse blev hun ansat i en halvtidsstilling i 2004 og fik hurtigt ansvaret for internatet.

Årlig aktivitetsplan »Vi udarbejder hvert år en plan for udadvendte aktiviteter både for dyrehospitalet og Kattens Værn – vores “genbrugskatte”. Det kan være åbent hus-arrangementer med for eksempel tegnekonkurrencer for børn eller et loppemarked. Og så har vi et par gange haft en kunstner til at male et billede, vi har bortauktioneret,« fortæller Bettina Petersen. Vist giver det synlighed at være om sig, men medaljen har en bagside. »Heldigvis er det længe siden sidst, men vi har tit oplevet, at der står en kasse med killinger uden for vores dør, når vi har været i avisen dagen i forvejen. Jamen, tag dog ansvar!« lyder det fra Bettina, der

KV i Slagelse ledes i det daglige af Bettina Petersen (længst til højre) – her sammen med Kirsten Petersen, frivillig igennem otte år, og praktikant Naja Andersen (i midten).

10 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk


også beklager, at mange ikke forstår, hvad KV er, kan og har mulighed for: »Kommer folk og fortæller, at de har set en kat i deres nærområde, så opfordrer vi dem til at gå lidt rundt og banke på hos naboerne – at gøre noget selv! Vil man indlevere en kat hos os, så kan det kun ske efter aftale, og som hovedregel beregner vi os et gebyr.«

Matchmakers Internatet har åbent for formidling hver onsdag samt lørdag i lige uger. Her arbejder Bettina og de frivillige målrettet efter at matche kattene med nye familier – hvis familierne ellers er klar til at få en kat: »Hvis man lige har mistet en kat, man har følt sig nært knyttet til, så er det mit råd at vente lidt med at få en ny,« fastslår Bettina, der også gerne prøver at puffe lidt til folks forestillinger om, hvad det skal være for en kat: Det er fint at ønske sig en rød kat, men passer den sorte nu bedre til familiens temperament, var det så ikke en idé at tage den? Ved kattene godt, hvad det går ud på, når her er åbent for formidling? At det er NU, det gælder? »Efter en tid gør mange af dem det, i hvert fald. Vi havde på et tidspunkt en kat, der var meget passiv og altid holdt sig tilbage, når vi havde åbent. Da kom en dag en ældre mand, og da de fik øje på hinanden, vågnede katten overraskende op. Den valgte simpelthen ham. Sympatien var heldigvis gensidig, så han fik den med hjem!« Omkring 300 katte passerer igennem KV i Slagelse om året. Heri indgår katte, der indfanges af KV’s lokale katteinspektør, Susanne Kjeldgaard.

Dyreklinik fra 1932 Slagelse Dyrehospital har en historie, der rækker helt tilbage til 1932. I dag drives dyrehospitalet under sin blot fjerde ejer, dyrlæge Sten Kokholm. Han har stået for en betydelig udbygning af virksomheden, herunder nyopførelsen af KV’s lokaler. Dyrehospitalet har akutmodtagelse, tager imod alle smådyr og har særlige faciliteter til genoptræning, herunder en waterwalker, hvor hunde kan træne deres førlighed ved at skulle gå i vand. Kattens Værn i Slagelse har sin egen Facebookside, hvor Bettina og frivillige beretter om internatets “genbrugskatte” og om oplevelser med både dyr og mennesker. n

kat & klumme

Freja – den boglige type Katte går, som Kipling så rigtigt skrev, deres egne veje. De er ikke mennesker, de er katte, og det bliver de ved med at være. De har ingen grænser, de skal gennembryde, de er helt fastlagte personligheder og ændrer ikke adfærd overhovedet. Ikke at dømme efter dem, vi har haft her i huset, i al fald. De er også individualister. Freja, som skrev Det ordentlige menneske sammen med mig, og derfor helt rimeligt også blev portrætteret sammen med mig på forsiden af bogen, var stoisk ironisk. Slap af, mand, flyd med i nuet, var hendes stadige, tavse kommentar fra hendes sted på skrivebordet, hvis jeg ind imellem fik skruet mig op i nærheden af det skingre: Det er for galt at ... Men selv katte er ikke evige. Da bogen blev til, var der tre, nu er der kun en tilbage, tilløberen Anton, ikke nær så dyb og uudgrundelig i blikket som Freja, ikke en boglig type. Freja var også familiens krammedyr og lod som om, hun var hævet over hakkeordener. Hun var en reinkarneret prinsesse. De andre to havde mere, de skulle bevise. Og vi andre? Ja, vi er jo ikke katte. Her i huset er vi en slags lutheranere, med et islæt af hinduisme, når det drejer sig om husdyr. Vi mener dybest set, at folk, der ikke holder af dyr, har en karakterbrist. Det passer ”vore” katte fint. I husets hakkeorden var vi evigt nederst, et kasteløst tjenerskab, der stod til rådighed for de højere katte. Vi sørgede for Let Fuldfoder i passende doser, for vand og adgang ind i og ud af huset. Det passede også os fint. Vi var i almindelighed lykkeligst, bare vi fik lov til at stå til rådighed. Skulle en af kattene finde på at hoppe op på skødet af os, blev vi stille ekstatiske. Sådan er mennesket måske det mærkeligste dyr af alle. Henrik Jensen er historiker, forfatter og samfundsdebattør, har en lang række bøger bag sig og er en kendt klummeskribent i dagspressen. I bogen ”Det ordentlige menneske” fra 2009 (udgivet på Kristeligt Dagblads Forlag) insisterer Henrik Jensen på – i en dialog med Freja – at det ordentlige menneske må genopfindes som en vej væk fra vore dages offermentalitet, egoisme og dårlige undskyldninger – fra rettighedskultur til pligtkultur. Bogen er endnu ikke udsolgt fra forlaget.

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

11


kat & godt KV i TV Er man abonnent på TV-kanalen DK4, kan man nu hente et førstehåndsindtryk af Kattens Værn og foreningens vidtfavnende virksomhed i fire fine portrætudsendelser. TV-programmerne er ikke alene en fin reklame for Kattens Værn, men bidrager klart til at styrke offentlighedens forståelse af, hvorfor Kattens Værn og dyreværnsforeninger i det hele taget udfylder så vigtige roller i samfundet. Se nærmere på www.dk4.dk, hvor du også kan se udsendelserne, hvis du er abonnent.

Når katten falder for fristelsen Stol ikke på din kat, når det gælder altaner – opsæt i stedet et net! Selv om katte måske er gode til at vurdere, hvornår det ikke er en god idé at springe ned, kan katte ligesom vi mennesker fristes over evne. Er der en fugl eller et insekt inden for rækkevidde, så ryger jagtinstinktet ind og fornuften ud. Et voldsomt vindstød kan også komme frygtelig ubelejligt, hvis man balancerer på kanten af en altan forholdsvis højt oppe, og så kan man miste potefæstet. Læs mere på KV’s hjemmeside på www.kattens-vaern.dk og skriv ”gitre” i søgefeltet.

Katten og kunsten Det er ikke nemt at fotografere katte. Og ligefrem at ophøje fotografier af katte til ren kunst – er en kunst. Det har den amerikanske fotograf Jason Houge gjort. »Jeg besluttede at sætte fokus på kattene i min baggård. Det blev til en hel serie af billeder af, hvordan katte opfører sig over for hinanden, og hvordan de kæmper for at overvinde sygdom og vejrlig,« skriver Jason Houge, hvis billedverden ellers væsentligst er socialt inspireret. Han bruger sit kamera til at komme i dialog med sine motiver – de mennesker, han tager portrætter af – og brugte den samme fremgangsmåde i sit møde med kattene. Siden har han kunnet sælge af billederne, og overskuddet er gået til projekter for dyrlægehjælp og neutralisering af vildtlevende katte. Se hans mageløse billeder på www. jasonhouge.com og find fotoserien: “My feral family”.

Svendborg Kommune har på ny indgået en indfangningsaftale med KV. Det syntes en af frontkæmperne, Sydfyns Dyreklinik, var værd at fejre.

En god kattedag i Svendborg Af Mogens Wilbert ”Svendborgs Kattevenner” og de lokale dyrlæger havde gennem flere år forsøgt at overbevise Svendborg Kommune om, at kommunen alene af dyreværnsmæssige årsager ikke kunne blive ved med at vende det blinde øje til problemet med de mange vildtlevende og herreløse katte, der levede en kummerlig tilværelse. Svendborgs Kattevenner havde gennem årene, siden kommunen opsagde sin aftale med Kattens Værn, konstateret, at problemerne bare blev større og større, og at antallet af katte voksede fra år til år. Ved et godt samarbejde mellem kattevennerne, dyrlægerne og Kattens Værn lykkedes det at få politisk opbakning til at få etableret en ny aftale mellem kommunen og Kattens Værn.

Værd at fejre Sydfyns Dyreklinik syntes, at en sådan aftale var værd at fejre, så den 18. april afholdt klinikken ”Kattens dag i Svendborg”. Kattens Værn var inviteret til at have en stand på klinikken, hvor vi kunne udbrede kendskabet til vores forening; en invitation, vi naturligvis ikke kunne modstå.

12 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Så en dejlig solbeskinnet lørdag blev dørene slået op, og vi to, der var mødt fra Kattens Værn, kunne fra starten konstatere, at der er rigtig mange katteelskere i Svendborg. I hele åbningstiden var der en fin tilstrømning af folk, der både ville snakke sundhed for deres egen kat, og som også afslørede meget stor sympati for de vilde og herreløse katte.

Også en dag for KV Børnene fik malet ”katteansigter”, og vi fik rig lejlighed til at tale om og promovere Kattens Værn, både over for nogle af vores medlemmer og for andre, hvoraf nogle stykker mente, at de gerne ville støtte vores arbejde med et medlemskab. Og sandelig om ikke der også kom en kvinde, der gerne ville have oplyst, hvordan hun kunne få skrevet Kattens Værn ind i sit testamente! Det var en rigtig fin dag, så herfra skal lyde en stor tak til Sydfyns Dyreklinik for invitationen til arrangementet, til ”Svendborgs Kattevenner” for bistand til det store arbejde, der førte til en ny aftale med kommunen, og afslutningsvis en stor tak til kommunens embedsmænd og udvalgsformand Birger Jensen. n


forsk ellig e

Ni liv

Katte er ligeså individuelle som mennesker. Indekatte. Udekatte. Killinger. Ældre katte. Musejagende katte. Dovne katte. Men uanset, hvilken kat du har taget til dig, så kan du glæde dig over, at den sikkert lever længe. Faktisk lever katte gennemsnitsligt 5 år længere i dag end for 10 år siden. Dette skyldes blandt andet, at mange katte lever et godt katteliv med faste rutiner og masser af leg og omsorg. Og med sund kattemad fra Royal Canin. Vi har i årtier forsket i kattemad, der matcher den enkelte kats personlighed, race og liv.

Royal Canin - styrker kattens karakter


Heldige katte

Viggos nye liv Efter mere end seks måneder som logerende på internatet i Brøndby har Viggo fundet et nyt hjem – og lyder nu det fornemme navn: Milo. Af Adam Pade Man bliver set an med forsigtighed, når man træder ind i Milos nye hjem i Bags­ værd. Der går dog bare nogle minutter, inden Milo, en rank, velproportioneret, gråblå huskat med prægtige, næsten grønne øjne, hilser på og derpå springer op i sofaen og lægger sig på det hvide håndklæde. Her er hans faste plads, som han gerne indtager, mens hans nye ejer, Jean Spanggaard ser TV. Milo har nu boet her i fire uger. Jean Spanggaard har nemmere ved at tælle de år, hun ikke har haft kat, end årene med. Hun beretter levende om Monty og Maxi, om Katie og Inky – og om Minou, en køn tabby, som hun senest med stor sorg måtte tage afsked med på grund af sygdom.

»Jeg holder meget af dyr, men særlig af katte. Sådan har jeg altid haft det,« fortæller Jean Spanggaard. Hun er engelsk af oprindelse og har boet i Danmark i 54 år. Sin første kat fik hun som femårig.

Gemte sig de første par dage Milos kønne øjne følger nøje med, mens kameraet gøres klar. Han synes dog at føle sig nogenlunde sikker, så længe der er et sofabord imellem os. »Den dag, jeg kom hjem med ham, gemte han sig i kælderen, hvor jeg tog ham med ned og viste ham hans bakke. Jeg lod ham gemme sig, og dagen efter kom han frem – og gemte sig i stedet i gæsteværelset. Men så begyndte det også at gå hurtigt fremad. Han har været ude i haven to gange – og kom, da jeg kaldte – og han er blevet en kærlig og meget nær-

værende kat,« fortæller Jean Spanggaard, der er sikker på, at han kommer fra et godt hjem. Lige dét ved man ikke så meget om i internatet i Brøndby. Her blev han bragt ind af en af katteinspektørerne, og i første omgang forekom det at være en nem sag at finde ud af, hvor han hørte hjemme: Han var øremærket. Men et opkald til de mennesker, der var registreret som hans ejere, viste, at her kendte man intet til ham.

Kendte intet til ham Milo er registreret i katteregistret til at være ni år. Det er ikke altid lige nemt at afsætte ældre katte, og månederne gik, altimens Milo manifesterede sig som en stærk personlighed – så stærk, at der måtte en internatsleder med en vis autoritet til at flytte på ham. Alderen var ikke et problem for Jean Spanggaard – tværtimod. »Jeg har altid gerne villet have voksne katte – og især nu, da jeg har nået en vis alder,« fortæller hun. Hun har kendt til Kattens Værn i mange år og har tidligere fået katte fra KV, men flere af hendes katte har nu også været tilløbere. Under en generalforsamling genså hun en af KV’s frivillige, som hun havde mødt under en ferierejse. Det var også Hanne, der tog imod hende den dag i april i Brøndby. Og selv om Jean Spanggaard egentlig havde udset sig en anden, ældre kat på nettet, syntes Hanne forvisset om, at valget burde falde på Viggo – eller Milo: Navnet har han fået, fordi Jean Spanggaard med årene har fået en vis tradition for at give sine katte med et navn, der begynder med M. De opmærksomme øjne falder til ro, Milo lader sig stilfærdigt nusse bag ørerne og nyder al opmærksomheden. n

Allerede efter få uger har Milo fundet sin rette pude – i et nyt liv efter mange måneders internatophold.

14 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk


Det er en underskudsforretning at drive internater – men vi gør det for kattenes skyld

Faktisk er det kun på grund af din hjælp, at vi kan give over 1.200 katte et nyt hjem hvert år. Hver kat koster os rundt regnet et par tusind kroner at give et nyt hjem – og det er endda efter, at adoptionsbeløbet er trukket fra. Det er mange penge på årsbasis, men det er heldigvis også rigtig mange katte. Så det er blandt andet det, dine penge går til, når du støtter os: Nye chancer! Både til de tamme katte, der mangler et hjem, og til de vildtlevende, herreløse katte.

Bliv medlem!

Udfyld blanketten herunder for at blive medlem af vores forening. Ved at udfylde blanketten bliver du automatisk tilmeldt Betalingsservice. Som medlem får du medlemsbladet tilsendt fire gange årligt, og du bliver inviteret med til vores årlige generalforsamling.

Donationer

Du kan også støtte os med donationer. Enten et enkelt beløb eller et fast månedligt eller årligt bidrag. Selv mindre beløb gør en stor forskel. Du skal blot udfylde blanketten nedenfor med beløb og afkrydse de måneder, hvor du vil bidrage. Hvis du ønsker, at din donation automatisk skal registreres som fradragsberettiget, er det vigtigt, at du sætter kryds ved, at vi må videregive dit cpr-nummer til Skat. Alle donationer op til 15.000 kroner om året er fradragsberettigede på din selvangivelse.

Kattene i testamentet?

Du kan også betænke Kattens Værn i dit testamente. Hele det testamenterede beløb går ubeskåret til vores arbejde med kattene, da foreningen er godkendt efter Ligningslovens §8a og dermed ikke skal betale arveafgift. Du kan oprette testamente hos vores advokat: Jytte Holm-Larsen, ADVODAN Havnegade 39, 1058 København K Tlf.: 8833 0510 Mail: jyhl@advodan.dk

Send blanketten i lukket kuvert til: Kattens Værn Sandager 11, 2605 Brøndby Tak for din hjælp!

Kattens

VÆRN

Jeg ønsker fremover at støtte Kattens Værn med:

50 kr.

Kontingent (240 kr. pr. år):

100 kr.

150 kr.

200 kr.

Andet beløb:

Ja, jeg tillader, at mit cpr-nummer videregives til Skat

Det valgte beløb hæves i de afkrydsede måneder:

jan. feb. marts april maj juni juli

aug. sep. okt. nov. dec.

Startmåned: År: Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

CPR-nr.:

Pengeinstitut:

Reg.nr.:

Medlemsnummer*):

Dato og underskrift:

*) Find medlemsnr. på bagsiden af dette blad eller få det oplys på tlf. 3888 1200 eller kv@kattens-vaern.dk

UDFYLD ONLINE PÅ: www.kattens-vaern.dk

– cpr-nr. skal udfyldes!

Kontonr.:


KV på Fyn med omegn

”Det er jo bare en kat”

KV har indgået en samarbejdsaftale med Husdyrenes Vel i Ringe: Her tager Line von Holstein-Rathlou KV-jakken på nogle timer om ugen for at virke som katteinspektør på Fyn med opland.

Annie Nielsen – siddende i bilen – overlader stafetten som KV’s forlængede arm i det fynske til Line von Holstein-Rathlou.

Af Adam Pade Langeland er et slemt område, når man er kat. Her er mange sommerhuse, og lige i sommersæsonen er katte særlig populære. Bare ikke så populære, at sommerhusgæsterne i alle tilfælde tager hånd om kattene, når de rejser hjem igen. De mange sager på Langeland er en af grundene til, at KV har ønsket generelt at styrke indsatsen på Fyn og Langeland. Området dækkes ellers af katteinspektør Gitte Guldhammer, men hun har base på den anden side af Storebælt, og dermed

bliver det til uforholdsmæssig megen kørsel og desto færre ressourcer til kattene. I juli i fjor indledte KV og Landsforeningen Husdyrenes Vel i Ringe et samarbejde om at tage imod katte indfanget af KV’s egen katteinspektør. Nu er samarbejdet udvidet, så KV låner en medarbejder i op til 12 timer om ugen. ”Tjenestebilen” er herudover blevet forsynet med et magnetskilt med KV’s tydelige logo.

Hestepigen Medarbejderen – det er Line von Holstein-Rathlou.

16 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

»Egentlig er der ikke noget i min opvækst, der tilsiger, at jeg skulle have et særligt forhold til dyr. Men jeg har altid været en hestepige og er uddannet til at tage mig af dyr,« fortæller Line, der både har en uddannelse som dyreassistent og som jordbrugsteknolog med speciale i heste bag sig. En overgang har hun tilmed drevet egen virksomhed som hestemassør og med blandt andet genoptræning af heste. I midten af marts blev hun ansat i Husdyrenes Vel og har nu fået til ansvar at opfylde aftalen med Kattens Værn efter Annie Nielsen. Line har selv katte – mor


og to killinger – og har for længst erfaret, at katte dresserer man ikke; de dresserer dig. Line nærer ingen romantisk forestilling om, at alle indfangne og hjemløse katte kan få et godt og værdigt liv. Så er de bedst tjent med at få fred.

Får altid en chance »Men vi giver dem altid en chance for at vise os, hvad de selv vil. Og vil de ikke, får de fred,« siger hun og beretter den triste historie om en kat fra et misbrugshjem: Da internatet først havde fået adgang til lejligheden, tog det tre dage at finde frem til, hvor katten havde skjult sig: Inde i et fjernsyn. Katten kom ind på internatet, afmagret, passiv. Livstrætheden lyste ud af dens øjne, og den ville ikke tage føde til sig. Det var signal nok. Under sin uddannelse til katteinspektør erfarede hun til sin overraskelse, at vi har 500.000 vilde katte i Danmark. »I det store og hele synes jeg, vi behandler dyr pænt, men der er en tendens blandt mange til at sige: ”Det er jo bare en kat”. Det gælder især på Langeland, der er et stort sommerhusområde, hvor folk bare

efterlader deres katte. For det er jo ”bare en kat”,« konstaterer Line. Historierne om katte på Langeland er mange – lige fra fundet af en kattemor med et helt kuld i en papkasse til indfangning og delvis genudsætning af hele 28 katte på havnen. Husdyrenes Vel har plads til i alt 25 katte. Da ”Kattens Venner” er på besøg, sidder syv styk parat til formidling – opvakte, opmærksomme, imødekommende – og afgjort med forskellig personlighed: Også her er man matchmaker, når man formidler katte til nye hjem, beretter Line og Annie; temperamenterne skal passe. Husdyrenes Vel har en fast samarbejdsaftale med og er bakket op af Aarslev Dyreklinik kun fem minutters kørsel herfra. Internat og pension består i øvrigt af Annie Nielsen samt Karin og Klaus Sørensen med Karin som formand. Karin har i en årrække været engageret i fonden Dyrenes Dag, og det var her, kontakten mellem Kattens Værn og Husdyrenes Vel oprindelig blev knyttet.

Frydefulde gys? Foreningen – med i dag knap 500 med-

Husdyrenes Vel har til huse i en smukt beliggende nedlagt landejendom ved Ringe. I midten foreningens formand, Karin Sørensen.

lemmer – blev etableret helt tilbage i 1970 og har til huse i et nedlagt husmandssted – en ejendom, som foreningen fik overdraget som gave i 1979. Den er siden blevet bygget ud, og i disse år går drømmen på at opføre en helt ny, ekstra længe. Husdyrenes Vel er et aktivt foretagende, der ligesom Kattens Værn er afhængig af gaver og bidrag – og frivillige, der tager en tørn med pasning, rengøring og tømning af kattebakker. Jordtilliggendet på i alt fire tønder land bliver væsentligst dyrket af naboen, men her er også rigtig god plads til hundetræning. – Hvilket måske kan sende frydefulde gys gennem internatskattene, der har udsigt til løjerne fra den store altan i betryggende første sals højde. n Ligesom KV kan også Husdyrenes Vel følges på Facebook.

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

17


Katteliv

KV deltog i marts for første gang i en fælles katte-event i Rødovre Centrum ved København sammen med Inges Kattehjem og Viking Cats.

To dage for det gode budskab Af Adam Pade »Jeg er med her i dag, fordi jeg gerne ville støtte, og fordi jeg går ind for den gode idé.« Dermed talte Sysse Engberg, ejer af Koko, på vegne af de adskillige frivillige, der var mødt med deres katte under Kattens Værns og Inges Kattehjems første fælles udstilling i Rødovre Center i midten af marts. 30 katte – stort set lige mange fra

hver forening – deltog. Iblandt dem var både ejerkatte og internatskatte. For Eva Embring og Morten Winkel gjaldt en smule af det samme. Eva har altid selv haft kat, og Sheba blev parrets første internatskat. Sheba flyttede ind i Ovenfor Morten Winkel med Sheba – nederst et glimt fra KV’s og Inges Kattehjems ”stand” i Rødovre Centrum.

Masser af skæbner på Facebook I Kalundborg indfangede KV i maj en panisk angst hunkat, der havde fået hovedet ned i et syltetøjsglas. Hun havde formået at smadre glasset – men ikke gevindet,

der sad fast om hendes hals. Således lyder en af mange historier – både barske og mere muntre – der kan læses på KV’s Facebookside. Husk at kigge forbi – scan koden!

18 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

februar i fjor. »Vi synes, KV har en god filosofi, og det en god måde at få en kat på. Vi er med her i dag for at påvirke folk til at vælge en internatskat og udbrede budskabet om betydningen af neutralisering,« fortæller Eva, altimens Kaja Larsen indledte sit forhold til skovkatten Gizmo som plejemor for KV. Udstillingen nød besøg af et stort publikum, der blandt andet kunne deltage i to konkurrencer. Den ene var en quiz med tre spørgsmål om katte, i den anden kunne publikum stemme på den sødeste, pæneste, sjoveste kat. Kattene syntes at tage den megen virak med ophøjet pande. Det gjaldt også verdensberømte Monty, der kastede glans over udstillingen sammen med sine ejere, Michael Bjørn og Mikala Fuglsang. Arrangører og værter var Viking Cats, en katteklub for venner af alle katte, om de har stamtavle eller ej. Her præmieres både race- og huskatte. Viking Cats afholder udstillinger mindst tre gange om året, og under udstillingen i Rødovre Centret medvirkede 50 katte. En lignende event blev i øvrigt afholdt kun godt en måned senere i Albertslund. n


Katteliv

”Koldings Kattedamer” I Kattens Værn trækker vi ikke på smilebåndet over for betegnelsen ”kattedamer”. For den dækker over alle typer mennesker med et hjerte for kattene. I Kolding presser en gruppe kattedamer nu på for en kommuneaftale med KV. Af Mogens Wilbert Betegnelsen ”kattedamer” hører vi ofte her på Kattens Værn, og der er nok ingen tvivl om, at man i den brede befolkning betragter betegnelsen med et smil på læben og måske med en smule overbærenhed. Sådan er det ikke her på Kattens Værn, for i modsætning til den brede befolkning, så kender vi mange af dem. Det er nemlig alle slags mennesker, der ligesom vi har et stort hjerte for katte i almindelighed og de vilde og herreløse katte i særdeleshed. Senest har vi lært ”Koldings Kattedamer” at kende, og igen var det et meget glædeligt og positivt bekendtskab. ”Kattedamerne” er nogle søde, unge dejlige piger, anført af Inchka de Muiter, der på et tidspunkt i vinterens løb fik nok af at se de mange stakkels katte i Kolding, som ingen tog sig af, fordi Kolding Kommune for nogle år siden besluttede at opsige aftalen med Kattens Værn.

Det viste sig hurtigt, og efter samråd med en lokal dyrlægeklinik, at det med at indfange, vurdere kattene, sørge for dyrlægebehandling og neutralisering samt eventuel genudsætning, ikke var noget de bare kunne gøre, så heldigvis kom de i forbindelse med Kattens Værn, og et samarbejde blev etableret. De herlige ”kattedamer” havde allerede skabt fokus på problemet med artikler i den lokale presse, hvilket havde medført, at byrådsmedlem fra DF, Molke Lykke Nielsen, gav tilsagn om at støtte kattedamernes ønske om igen at få en aftale med Kattens Værn.

Sat på dagsordenen Da den politiske proces nogle gange kan være både lang og kompliceret, besluttede jeg at skrive personligt til borgmesteren Jørn Pedersen. Det viste sig at være en handlekraftig herre, som jeg få dage efter modtog et positivt brev fra, og så kom der gang i sagen.

Spørgsmålet om genetablering af en aftale med Kattens Værn er sat på dagsordenen til Miljøudvalgets møde den 1. juni med indstilling til godkendelse, og det er naturligvis lige, hvad både ”Koldings Kattedamer” og Kattens Værn” ønsker, så der igen kan blive ordentlige dyreværnsforhold for de vilde og herreløse katte i Kolding. Lad mig afslutte med at takke ”Koldings Kattedamer” og i øvrigt de mange andre, medlemmer eller ikke medlemmer, der i det daglige på hver deres måde støtter arbejdet med og for kattene; sådan en sag er god inspiration for os alle. n Efter deadline er det oplyst, at Kolding Kommunes Miljøudvalg på sit møde den 1. juni besluttede at indgå en ny indfangningsaftale med Kattens Værn løbende fra 1. juli og foreløbig to år frem!

Sidste hjemkomst Hvad gør man, hvis man brænder for at redde katteliv – og finder en kat, hvis liv det er for sent at redde? Under sin daglige dont stødte katteinspektør Gitte Guldhammer en dag på det ulykkelige syn af en fin rød huskat, som en beboer i en boligkarré i Odense havde fundet i en kælderskakt. Katten var øremærket og efter et vist detektivarbejde lykkedes det at finde frem til kattens ejer. »Jeg spekulerede på, hvordan jeg selv helst ville opleve det, hvis nogen kom med min døde kat. Så jeg kontaktede ejerne og fortalte dem, hvor på grunden jeg ville lægge katten, så de kunne finde den før deres børn,« fortæller Gitte Guldhammer.

Derpå indkøbte Gitte for egen regning en buket blomster og et tæppe til at svøbe katten ind i og kørte til kattens adresse. Her lagde hun forsigtigt kat og blomster på trappestenen.

Der har ventet ejerne en rigtig trist oplevelse ved deres hjemkomst, men det var dog værdigere at finde husets kat på denne måde … end i en vejkant.

Således valgte katteinspektør Gitte Guldhammer at fortælle ejerne, at deres kat var fundet død.

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

19


Livet med katte

Eventyr eller mareridt?

I næsten tre uger herskede den frygtelige uvished om, hvor Chili var blevet af. Sanne Steenberg fra Fredericia beretter om de barske uger – men også om gode menneskers forsøg på at hjælpe. Af Sanne Steenberg Hjemme hos os er der ingen børn. Menneskebørn, altså. Vi har kun kattebørn. To af slagsen. Lille Chili, der efterhånden er en ældre dame på 15 år, og store Magnus, som er en ung knægt på fem år med masser af energi og krudt bagi. Sidstnævnte fik vi i marts 2014 fra Dyrenes Beskyttelses internat i Ejby på Fyn, og vi har aldrig fortrudt det valg. Denne historie handler om Chili, der har levet et dejligt langt liv og lader til at

have mange år foran sig endnu. Chili er en dame, ingen tvivl om det. Hun ved, hvad hun vil – og ikke vil – og det må vi indrette os efter. Chili er dog også den skønneste kat, som knytter sig meget til de mennesker, hun er omgivet af, og hun har udviklet sin helt egen personlighed, som gør, at vi ikke kan andet end bare elske hende overalt på jorden. Vores bekymring var derfor stor, da Chili en dag ikke kom hjem, som hun plejer. Det var torsdag den 4. september 2014. Chili har aldrig haft tendens til at

være længe væk, og da hun en gang forsvandt i to dage, var det så usædvanligt, at vi også dengang blev bange for, hvad der kunne være hændt hende.

600 løbesedler Derfor gik vi straks i gang med at efterlyse hende på nettet samt producere løbesedler. Det startede med 50 løbesedler til vores naboer, og over de næste mange dage delte vi i alt næsten 600 løbesedler ud til områder, hvor vi mente, der kunne være mulighed for, at Chili opholdt sig. Udover løbesedlerne efterlyste vi Chili hos vores dyrlæge, lokale butikker, Dyrenes Beskyttelse, Kattens Værn og Dansk Katteregister/Inges Kattehjem. Vi efterlyste i Facebook-grupper, oprettede en annonce for Fredericia på Facebook, og som nåede ud til mere end 10.000 mennesker. Vi oprettede en Facebook-side “Har Du Set Chilipigen”, så vores budskab kunne nå ud til så mange som muligt. Vi gik mange, mange ture og ledte og kaldte, både tidligt og sent, og talte med folk, der udtrykte bekymring og omsorg og lovede at holde udkig efter Chili. Vi udlovede også en dusør på 1000 kroner for informationer, der ville bringe Chili hjem i god behold.

En dag, vi aldrig glemmer

Midt i uvisheden om, hvad der var blevet af Chili, glædede det at møde en masse forstående, omsorgsfulde mennesker, fortæller Sanne Steenberg.

20 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Der gik 14 dage med at prøve alt – fra at sprede hendes kattegrus ud i haven til at besøge Falck for at se, om hun skulle være blevet indleveret dér (ikke et mindeværdigt syn at kigge ned i en fryser med sorte sække, der indeholder alle mulige forskellige døde dyr, der er samlet op fra offentlig vej).


Vi begyndte virkelig at miste håbet. Søndag den 21. september blev en dag, vi aldrig glemmer. Ved midnatstid hørte Hans-Henrik en underlig lyd og gik nedenunder for at tjekke, som han så ofte har gjort i de seneste mange dage, og der stod Chili uden for terrassedøren! Det var så surrealistisk, at vi simpelthen måtte tjekke øremærket for at få bekræftet, at det var vores lille pige, der var kommet hjem.

Tabt 900 gram Chili havde tabt 900 gram, hvilket er meget, når startvægten kun er 3,7 kilo. Hun spiste og drak, som var der ingen dage derefter, og så gik hun med op i seng, lagde sig på sin hovedpude på sengegavlen, som hun plejer, rullede sig sammen og faldt i søvn. Der var ingen søvn til os; vi var alt for begejstrede til at kunne finde hvile. Vi

lå bare og kiggede på vores lille mirakel, som havde trodset de elementer, hun nu havde været ude i, for at komme hjem til os igen.

Vi var, og er, så taknemmelige for, at Chili vendte hjem til os, og derfor var det også uden tøven at vi besluttede, at selv om Chili havde fundet vej hjem selv, så skulle den dusør på 1.000 kroner, som vi havde udlovet, udbetales til et godt formål. Der er rigtig mange organisationer, der gør et kæmpe stykke arbejde for dyrene i Danmark; en indsats vi honorerer ved at være medlem af Dyrenes Beskyttelse og Kattens Værn og samtidig støtte med månedlige beløb til fire organisationer, der arbejder for dyrene. Vi bestemte os for, at pengene skulle tilfalde det internat, hvorfra vi fik Magnus – af den simple grund, at vi er så glade for, at også Magnus er en del af vores liv og hjem. Det hjem, hvor der ikke er nogen børn. Menneskebørn, altså. Kun kattebørn. De dejligste to af slagsen. n

Aslan – den generøse jæger Har man en kat, der er om sig, ved man aldrig helt, hvor stor ens husstand er. En af KV’s frivillige beretter om Aslans ankomst. Af Liselotte Plump, frivillig Det hele startede, da min dejlige kat Alfred døde. Det var ved juletid, og jeg var inviteret til julefrokost blandt kattevenlige mennesker. Snakken gik omkring katte, og der var èn, der fortalte om en kat, som løb rundt i en haveforening og manglede et hjem. ”Nå!” sagde jeg. ”Den kan da godt bo hos mig.” Og sådan gik det til, at Aslan flyttede ind hos mig efter at have været en tur rundt om dyrlægen hos Kattens Værn. Katte er som bekendt meget forskellige. Aslan viste sig at være særdeles aktiv og en meget stor jæger. De første tre uger lå han godt nok under min seng og betragtede verden derfra. Jeg serverede maden samme sted og ventede på, at han blev tryg nok til at stikke hovedet frem fra sit skjul. Han var ikke vant til at være inden-

dørs og kendte ikke de lyde, der hører til i et hjem. Han for sammen første gang, jeg tændte for radioen, el-kedlen, tv’et o.s.v.

Høj cigarføring Nu har Aslan boet hos mig i et helt år, og han spankulerer rundt med høj cigarføring både inde og ude. Han har sin egen kattelem og bruger den flittigt. Forleden nat da jeg lå og sov i min seng, vågnede jeg ved, at Aslan hoppede op oven på dynen og lagde en levende mus på min mave. Både musen og jeg var skrækslagne, og musen gjorde så det eneste, som var muligt situationen taget i betragtning. Den søgte tilflugt under min dyne, hvor jeg lå. Jeg fløj ud af sengen, og musen forsvandt. Så var den nat ødelagt.

Forleden aften kort tid før jeg var på vej i seng og havde opgivet at finde den senest ankomne mus, som Aslan havde slæbt ind, dukkede han op med en levende fugl, som han forsigtigt anbragte i vindues­ karmen. Det tog mig en hel time at få den ud. Jeg åbnede alle vinduer og døre og sad så andægtigt i frostvejr og ventede på, at fuglen ville flyve ud. Den var til gengæld lamslået af rædsel over at have ligget i kattens mund, så den turde ikke røre sig. Jeg ved derfor aldrig helt, hvor stor min husstand er. Det varierer fra dag til dag. Og Aslan er blevet til en meget kærlig kat, der går i hælene på mig. Han er blevet ven med genboens labrador, som hedder Tøsen, og de besøger jævnligt hinanden. Så elsker de at ligge sammen på sofaen.

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

21


Hos dyrlægen

Konsultation

Kattens Værns dyrlæge Therese Wilbert får til daglig mange spørgsmål om katte og deres adfærd. Her er et udpluk.

Hvor meget plads kræver en kat?

?

”Jeg vil gerne adoptere en kat og bor i en 1-værelses lejlighed på 28 kvadratmeter. Er det forsvarligt at have en kat i den størrelse bolig? Jeg er klar over, at det det kræver, at jeg holder katten aktiveret med legetøj, kradsetræ, højtliggende områder mv.”

!

Vi anbefaler, at katte der lever indendørs uden mulighed for at komme ud, gerne skal have ca. 60 kvadratmeter til rådighed. Dette er gældende trods meget legetøj og anden aktivering. For lidt plads kan virke stressende for en kat og kan føre til uønsket adfærd som urinmarkering, aggressiv adfærd over for ejerne mv. Det kan måske fungere for nogle katte at leve på mindre plads, men har man først anskaffet sig en kat, og den begynder at udvise uønsket adfærd som urinmarkering, så kan det være meget svært at finde et nyt hjem til den. I værste fald bliver sådan en kat aflivet. Vi synes derfor, det er bedre at vente med at få kat til forholdene er mere gunstige.

Min British Shorthair har misfarvet tandkød

?

”Min kat, som er en British Shorthair, har mørkt, nærmest blå/lilla tandkød. Skal jeg være urolig for det?”

22 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

!

Nej, ikke som udgangspunkt. Det lyder som helt almindelig pigmentfarve på en i forvejen blå kat. Hvis det derimod bliver rødt, hævet, og/eller der er lugtgener fra mundhulen, bør det klart kontrolleres af en dyrlæge, da der i så fald kan være tale om en infektion, som kræver behandling.

Kat i byggerod

?

”Vores bebyggelse skal renoveres, og det vil støje meget. Byggeriet er estimeret til at vare et par måneder. Skal jeg sende mine katte i pleje eller beholde dem hjemme?”

!

Det afhænger meget af, hvordan dine katte normalt forholder sig i pressede situationer, for eksempel når der er mange gæster, nytårsaften mv. Katte, der er forholdsvis rolige, vil ofte klare pressede situationer enten med normal adfærd eller ved at gemme sig i roligere omgivelser, til uroen er ovre. Katte, der nemt bliver stressede, vil hurtigt gemme sig, være længe om at komme frem igen trods ro og måske endda undlade at spise, drikke og gå på bakken. Vælger du at holde kattene hjemme, vil det være godt, hvis de har mulighed for at opholde sig i så rolige omgivelser som muligt, gerne med adgang til for eksempel et skab eller under en seng med et stort


Signe Dideriksen er tiltrådt som dyrlæge i KV’s klinik i Brøndby.

Velkommen til Signe!

tæppe, de kan putte/gemme sig i. Mad og kattebakke skal ikke være for langt fra det trygge sted. En pension kan også give den fornødne ro, men er ikke altid et mindre stressende miljø for katte. Primært fordi der er andre katte, lyde og lugte, og at de godt kan føle det stressende at blive fjernet fra hjemmet.

Er min kat syg?

?

”Min hunkat er snart syv måneder og bor kun indenfor. Hun er pludselig begyndt at mijave kraftigt og nærmest kravle/rulle rundt på gulvet. Det kommer lidt i perioder, og når hun ikke udviser denne adfærd, er hun helt som sig selv – glad, spiser og leger. Hun har aldrig været til dyrlæge før. Kan hun være syg eller have ondt et sted?”

!

Jeg tror, din kat er kommet i løbetid. Det er normalt for en hunkat i den alder, der ikke er steriliseret. Typisk vil de mijave meget højlydt, nærmest skrigende og kravle rundt med bagparten løftet og halen til siden. Jeg ville kraftigt overveje at få steriliseret katten og i den forbindelse få din dyrlæge til at undersøge katten grundigt med henblik på at udelukke, at adfærden kunne være forbundet med smerter.

Hun er vokset op med hunde, katte, fugle, kaniner og heste, så lysten til at blive dyrlæge er måske ikke helt unaturlig. Signe Dideriksen tiltrådte i maj en nyoprettet stilling i KV’s katteklinik i Brøndby, hvor hun vil være mandag til torsdag. Signe Dideriksen blev færdiguddannet for seks år siden og har virket bredt siden. Først i en dyrlægepraksis, dernæst som ansvarlig dyrlæge på Svendborg Dyrehospital (jo, det var her, KV også var repræsenteret) og senest hos Novo med kvalitetssikring

af insulinprodukter som speciale. Det var spændende, men ikke lige så givende om at beskæftige sig med dyr; dyr, der kommer ind og er syge, bliver behandlet og kommer sig igen. Selv har Signe kattene Svenne og Sirius, men da hun lige nu bor, hvor hun ikke må have katte, er kattene i asyl hos Signes forældre. Og her har de det så godt, at det måske kommer til at knibe med at tage dem hjem igen, når boligforholdene tillader det, noterer Signe.

Rikke Snedled er ansat i en ny stilling hos KV i Brøndby, hvor hun både skal være katteinspektør og virke på internatet.

Velkommen til Rikke! Rikke Snedled fik sin ilddåb som nybagt katteinspektør, da hun blandt sine første opgaver blev stillet over for en bestand af 20 vildtlevende katte – just i starten af killingesæsonen – der alle skulle indfanges og neutraliseres. I skrivende stund er det lykkedes med de 11. Rikke skal både være katteinspektør og knyttes til KV’s internat i Brøndby. Hun er udlært dyrepasser i 1996 og har været ansat i lige fra en dyrehandel til en dyrelegeplads i Valby og i en børnehave tilknyttet et naturcenter med alskens smådyr: Et

spændende miks, mener hun selv. I de seneste fem år har hun været ansat i Dyreværnet, hvor hun mødte KV’s dyrlæge Therese Wilbert for første gang. Da hun begyndte at savne nye udfordringer forekom skiftet til KV oplagt – så meget desto mere som Rikke ikke selv har katte, men holder forfærdelig meget af dem. Til gengæld tæller dyrebestanden et stort fuglebur, høns og “en stor bamsehund”, som Rikke selv betegner den. Af mennesker tæller bestanden Rikkes mand og deres to børn.

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

23


www

.kat Besø og s tens-v g katt e hele aern-b u ekæ u rlig dvalget tik.dk ev få af insp den før arer – o s g irat ion te her!

Til gave eller personlig brug? 135,-

Paraply · Stor, holdbar og stormsikker paraply med sort træhåndtag og bånd til håndleddet. 100 % kraftig nylonkvalitet. Størrelse: Riblængde 75 cm, længde uopslået: 102 cm. Farve: Sort med chrome-dele.

99,-

T-shirts · Lækre t-shirts af 100 % økologisk bomuld. Farver: Lys blå, grøn, orange m.fl. Ekstra glat og ensartet i vævningen. Ændrer sig stort set ikke i vask. Str.: S-XXL.

24 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

55,-

Mulepose · Ekstra kraftig mulepose i bedste kvalitet med logokat med bund- og sidefals. Mål: H41 cm x B 39 cm x 12 cm bund- og sidefals.

199,-

Termokande · De eftertragtede kaffekander holder rigtig godt på varmen. Fås i hvid og sort.


149,-

24,-

2 krus i sæt med ske · Ren luksus for den, der vil have sit eget krus i unik kvalitet – sælges som sæt med tilhørende porcelænsskeer. Tåler maskinopvask.

Postkort · Se udvalget på kattens-vaernbutik.dk. Kun få varianter tilbage! Design: Susanne Bach Andersen. Mål: 15 x 15 cm.

25,-

37,50

Madkasser · Halvgennemsigtig. Logoet tåler ikke maskinopvask. EU-godkendt. Fri for phtalater! Mål: 18 x 12 x 4,8 cm.

Spillekort · Med Kattens Værns logo. Mål: 5,6 x 8,7 cm.

Vær opmærksom på, at denne bestillingsseddel kun kan bruges sammen med en check. HUSK at lægge kr. 70,00 til porto oven i det samlede beløb!

$

BESTILLING – Ring og hør vedr. størrelser og farver på t-shirts Navn: Adresse: Postnr.

By:

Telefon (dag):

Telefon (aften):

E-mail: rt

stk t-shirts à kr. 99,- Str.:

So

Blå

Gr

øn

e

Or

g an

H

vid

Li

me

l

Gu

P

ink

stk krus i sæt m/ske kr. 149,-

stk t-shirts à kr. 99,- Str.:

stk paraply à kr. 135,-

stk termokander à kr. 199,-

stk spillekort à kr. 25,-

stk termokander à kr. 199,-

stk mulepose à kr. 55,-

stk madkasser à kr. 37,50

stk postkort à kr. 24.-

KattensVÆRN-Butik Sandager 11 2605 Brøndby e rern e va å l l i t bes kort p ik.dk gså t n an o dit Da ern-bu k u d D me tens-va .kat www

OBS: Vi sender kun indlandspakker. NB: Tjek www.kattens-vaern-butik.dk for eventuelt udsolgte varer

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

25


KATaloget

Ferietid! Birthe Hansen har samlet et antal bøger, der er værd at overveje til sommerferien. Som Suzanne Brøgger har skrevet, er katte måske ikke lykkelige, men de mestrer i høj grad kunsten at nyde. Og en kat, der ligger og slapper af, mens den nyder solens varme, er en smittende nydelse! I bøgerne Cats in the Sun, Sleeping in the Sun og Solens katte (der er en dansk version), har den tyske fotograf Hans Silvester foreviget katte, der soler sig i det græske øhavs småbyer. Bøgerne fanger nydelsen og også, hvordan denne kan udspille sig på behagelige såvel som hårde underlag og i akavede stillinger. De æstetiske fotografier er taget i Grækenland og kalder mere på kølig hvidvin og oliven, mens man kigger på dem, end så mange andre kattebøger, der kalder på the og kage. Den stærke sommervarme i området ser ikke ud til at være et problem. Katte elsker jo generelt varme, og de kan finde på at lægge sig på et stykke papir på bordet – måske fordi den afgrænsede flade instinktivt forekommer lettere at varme op end en hel bordplade.

Fotografierne i den danske Solens katte har udgangspunkt i Cats in the Sun. Solens katte er en meget fin sammenredigering og dækker fint de tidligere udgivelser i Danmark. Hollywood Cats er i al sin væsentlighed en samling portrætter af smukke skuespillerinder, der ’pynter’ sig med en killing. Som katte-elsker kan man dog også læse bogen som en række billeder

Katte sveder ikke I den danske sommer er katte sjældent udfordret af varmen. De har dog behov for adgang til masser af vand og skyggefulde steder (og man skal undgå åbne vinduer, som de kan falde ud af). Som oftest vil de selv søge skygge, men enkelte katte kan hygge sig så meget i varmen, at de skal opfordres til at flytte sig. Katte sveder ikke (kun gennem trædepuderne) og kan risikere at få en meget høj kropstemperatur. I de fleste tilfælde er solen imidlertid en kær ven for kattene, og i Hans Silvest­ ers fotobøger kan man se dem udnytte solrige steder på alle måder. Desuden viser Silvester, hvordan vildtlevende katte og mennesker kan opnå fredelig sameksistens på Kykladerne.

26 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

af smukke katte, der pynter sig med en Hollywood-stjerne. Og der er også interessante fotos i bogen. For eksempel er der et billede af Greta Garbo, der sidder på en bænk ved siden af en løve og ser tydeligt rædselsslagen ud, og et billede af Cary Grant, der prøver at formane en kat, der helt klart tænker på noget andet. På et tredje viser Walt Disney en nysgerrig kat en tegning af Mickey Mouse. I det hele taget er der lidt mere action på de (ret få) fotos, der viser en mand og en kat. Hollywood Cats er en smuk bog. Men man kunne godt ønske sig flere billeder af film-katte, der ikke fremstilles som en håndtaske eller diamant, men på deres egne præmisser.

Sjælden hovedrolle Katten Mons spiller en stor rolle i børnekrimien Den sorte paraply. Katten er, som paraplyen, sort, men i fortællingen betyder en sort kat bestemt ikke ulykke. Den bliver venner med drengen Lau, der uforvarende bliver rodet ind i planlægningen af en forbrydelse, hvori der også indgår en hypnotisør, en bleg mand og en bank. Det er sjældent, at der i Danmark udkommer børnebøger med katte i en sådan rolle, så Den sorte paraply må absolut hilses velkommen. Den kan læses af lidt større børn, men er også god til højtlæsning, og vil være fin at tage med på ferien. Hans Silvester: Cats in the Sun. San Francisco: Chronicle Books, 1994, 144 s. Sleeping in the Sun. Paris: Thames and Hudson, 1997, 142 s. Solens katte. Valby: Borgen, 2004, 152 s. Gareth Abbott (red.): Hollywood Cats. ACC Editions, 2014, 160 s. Karsten S. Mogensen: Den sorte paraply. Tarm: Elysion, 2015, 44 s.


Lokalafdelinger Internater

Samarbejdspartnere

1. Kattens Værn Brøndby

4. Vorup Dyrehospital Sallingvej 5, Vorup, 8940 Randers SV Telefon: 29 90 80 90 www.vorupdyrehospital.dk

2.

Internatsleder: Tine Fosdal Sandager 11, 2605 Brøndby Telefon 38 88 12 00 Telefontid mandag til torsdag 10.00-13.00 Åben for formidling: Onsdag og fredag kl. 13.00-17.30 samt første og sidste lørdag i måneden kl. 13.00-16.00 E-mail: internat@kattens-vaern.dk Kattens Værn Aalborg Internatsleder: Christian R. Poulsen Struervej 80, 9220 Aalborg Ø Telefon: 98 15 12 88 Telefontid mandag til fredag 10.00-13.00 Åben for formidling: Onsdag og fredag kl. 13.00-167.30 og første lørdag i måneden 13.0016.00 E-mail: aalborg@kattens-vaern.dk

3. Slagelse Dyrehospital A/S Internatsleder: Bettina Petersen Rugvænget 12, 4200 Slagelse www.slagelsedyrehospital.dk Telefon: 58 50 51 44 Telefontid: Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 13.00-15.00 Åben for formidling: Onsdag kl. 15.30-17.30 Lørdage i lige uger kl. 12.00-15.00 E-mail: kvslagelse@gmail.com

5. Dyrenes Lægehus

Tjelevej 2, 7400 Herning Telefon: 99 29 10 20 www.dyrenes-laegehus.dk

6. Svendborg Dyrehospital

Ryttervænget 6, 5700 Svendborg Telefon: 63 21 61 66 Formidling: Torsdag 15.00-17.00 og lørdag 10.00-12.00 E-mail: info@svendborgdyrehospital.dk

7. MinVenKatten

Internatsleder: Sonja A. Nielsen Nr. Lyndelsesvej 2, 5260 Odense S Telefon: 65 95 71 75 www.minvenkatten.dk

8. Sønderborg og Omegns Kattelaug Formand: Solvejg Johanning Damgade 92 A, 6400 Sønderborg Telefon: 74 42 13 10 www.soenderborg-kattelaug.dk

9. Husdyrenes Vel Formand: Karin Sørensen Hovedvejen 46, 5750 Ringe Telefon: 65 99 22 00 www.husdyrenesvel.dk

Butik www.kattens-vaern-butik.dk Telefon: 38 88 12 00 Kattens Værns bestyrelse • Mogens Wilbert, formand • Birthe Hansen, næstformand • Jytte Holm-Larsen, kasserer • Pia Bisgaard Andersen, dyrlæge • Tom Schantz Kristensen, dyrlæge Suppleant • Helle Christiansen • Liselotte Rigtrup Kattens Værns administration • Therese S. Wilbert, direktør tw@kattens-vaern.dk Kattens Værn: • Driver internater med formidling af katte til nye familier · Driver en landsdækkende tjeneste med 10 kørende inspektører, der arbejder med regulering af bestanden af vildtlevende katte, herunder genudsætning • Arbejder for obligatorisk mærkning og registrering af ejerkatte og er medstifter af Det Danske Katteregister • Tilbyder professionel rådgivning om katte Gavebeløb og medlemskab Kattens Værn er godkendt til gave- og afgiftsfritagelse. Det skattefradragsberettigede bidrag er for 2015 15.000 kr. OBS: Du kan finde flere oplysninger på www.skat.dk. Det koster 300 kr. at være medlem af Kattens Værn. Ved betaling over betalingsservice 240 kr.

2

Gaver og kontingenter kan indbetales på giro 1 02 98 00, med dankort på foreningens hjemmeside, www. kattens-vaern.dk, eller du kan få tilsendt et girokort ved at henvende dig til Kattens Værns sekretariat. Du kan også tilmelde dig betalingsservice.

4 5

1 3

7 9

Husk altid at skrive navn, adresse samt om der er tale om et gavebeløb eller et kontingent på din indbetaling.

6 8

Kattens Værn er medlem af Dyrenes Dags Komité og Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation kaldet DOSO. Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

27


Se den lille kattekilling Nej, hvor er den sød Heldigvis tog vi os af den Ellers var den død

Hjælp os på www.kattens-vaern.dk Eller send en sms med teksten ’KV’ til 1241. Så støtter du vores arbejde med 100 kroner. Det koster 100 kr. plus alm. sms-takst.

Kattens Værns sekretariat Åbent mandag til fredag 10.00-15.00

Sekretariatets adresse: Sandager 11, 2605 Brøndby Telefon: 38 88 12 00 Telefontid mandag til torsdag kl. 10.00-15.00 Telefontid fredag kl. 10.00-14.00 Dog lukket mellem kl. 12.00-12.30 E-mail: kv@kattens-vaern.dk · www.kattensvaern.dk

Profile for Kattens Værn

Kattens Venner juni 2015  

Kattens Venner juni 2015  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded