__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Medlemsblad for dyreværnsforeningen Kattens Værn

Nummer 1 · marts 2020

EN OPGAVE DER SLED KUNSTNEREN OG KATTENE TJEK BISSERNE!

2019 VAR KATTEKILLINGERNES ÅR


LEDER

Kære

MEDLEMMER HVORFOR skal det være så svært?

KATTENS VENNER 1 2020

Medlemsblad for dyreværnsforeningen Kattens Værn Udkommer 4 gange årligt. ISSN 0902-9745

Deadline Materiale til Kattens Venner nr. 2 skal være os i hænde senest tirsdag den 12. maj 2020. Materiale kan indsendes til mw@kattens-vaern.dk eller post@adampade.dk

Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S

Af Mogens Wilbert Formand for Kattens Værn

Indlæg Indlæg i Kattens Venner giver kun udtryk for indsenderens holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte artikler. Indsendt materiale returneres ikke. Bladet kan ikke tage ansvar for manuskripter med videre, som indsendes uopfordret.

Redaktion Mogens Wilbert, Lone Nielsen, Adam Pade (ansvh.)

Annoncer Pia Borsdal, Kattens Værn (pb@kattens-vaern.dk) Eftertryk med kildeangivelse tilladt

Medlemsblad for dyreværnsforeningen Kattens Værn

Nummer 1 · marts 2020

EN OPGAVE DER SLED KUNSTNEREN OG KATTENE TJEK BISSERNE!

2019 VAR KATTEKILLINGERNES ÅR Forsiden: En dag dukkede den yndigste lille, sorte teenager op i redaktørens have på en enkeltstående visit. Hun var vist ude at besigtige sit nye kvarter.

Kattens Værn arbejder for tiden sammen med en år har tusinder og atter tusinder af katte i hænrække dyreværnsforeninger med det formål at få derne; foreninger, der dagligt bliver kontaktet af udvirket et krav om, at når du er ejer af en kat, katteejere, hvis umærkede katte er blevet borte, skal den mærkes med enten chip eller øremærke og som dagligt står med katte, som vi ikke ved, og registreres i Katteregisteret. Det er vel et mehvem tilhører. Jeg kan garantere politikerne, at get beskedent ønske, når begrundelsen er den, at ingen i Danmark ved mere om vilde og herreløse når du har taget et dyr til dig, har du påtaget dig katte end netop vi. et ansvar. Hvorfor skal det være så svært at skabe Hvorfor ikke hjælpe os med at hjælpe både forståelse herfor? kattene og ejerne? Hvorfor ikke hjælpe os med at I en gruppe under DOSO (Dyreværnsorgagøre det vanskeligere at ”dumpe” sin kat og evennisationernes Samarbejdsorganisation) afholder tuelle killinger ved at hensætte dem i en grøft Kattens Værn for tiden møder med såvel fødevaeller – i bedste fald – henstille dem i papkasser reminister Mogens Jensen som de af partiernes foran vores internater i nattens mulm og mørke? dyrevelfærdsordførere, som vi Sammenlagt bruger forJeg kan garantere kan komme i kontakt med. Det eningerne mere end 60 milliohar vi gjort jævnligt de seneste politikerne, at ingen ner kroner om året på at hjælpe 12-15 år uden at møde den store i Danmark ved mere de vilde og herreløse katte. Men politiske forståelse. Vi har afledet er ikke penge, vi beder om – om vilde og herreløse veret underskriftindsamlinger ja, vi må ovenikøbet acceptere, katte end netop vi. – den første med ca. 12.000 at dyrevelfærdspuljen de seneste underskrifter, og senest er samlet år er blevet reduceret med et mere end 40.000 underskrifter. Lige lidt hjælper anseligt antal millioner kroner. Nej, alt, vi beder det tilsyneladende. om, er ord på papir; ord, der sætter os i stand til Når vi har møder med politikerne, bliver vi at levere bedre dyrevelfærd for de penge, som vi – mødt med venlighed og sympati, men også med med stort besvær – må søge andetsteds. en betydelig skepsis og bemærkninger om, at det Nu har vi så fået en ny dyrevelfærdslov, der jo nok ikke vil afhjælpe problemet. kan gøre vejen frem til et krav om obligatorisk Men hvorfor hellere lytte til dem, der stort set mærkning lettere. Hvis bare vi kunne opnå foraldrig har haft katte i hænderne end til Kattens ståelse for, hvor vigtigt det er for Danmarks katte Værn, til Inges Kattehjem, til Dyrenes Beskyttelog deres ejere. se og til alle de andre seriøse foreninger, der hvert n

02 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

01 · 2020


kattensvenner Indhold nr. 1 2020

04

2019 var kattekilingernes år!

14

Sjælesørger søgte stilling

06

Seniorer til seniorer

16

Et langt liv med katten Virus

08

En opgave der sled

18

Festival for katteelskere

10

Kunstneren og kattene

22

Tjek bisserne!

24

Hvordan husker katte?

Der indfanges og indleveres stadig flere katte til internaterne rundtom

Man bør ikke afskrive sig fra at få kat, bare fordi man er oppe i årene

Det lød voldsomt nok med 25-30 katte, der mistrivedes. Men antallet af syge katte bare voksede og voksede

Heerup Museum åbner udstilling med værker, hvor der indgår katte. KV er med på en kant

I HVERT NUMMER Fra inspektørernes hverdag Kat & godt Støt kattene! KV’s webshop Nyt fra foreningen Adresser & åbningstider

01 · 2020

Katten Herman trøster de besøgende ved gravene på Frederikssund Kirkegård

En herlig beretning om foreløbig mere end 17 år sammen med Virus

Vor udsendte rapporterer fra kattefestivalen Cat Camp på Manhattan

Gør din kat den tjeneste at tjekke dens tænder – og gå så til ”tandlægen”

Kattes og menneskers hjerne har mange ligheder. Hvad siger videnskaben om kattens evne til at huske?

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

03


Kattestatistik

Kurven er ikke knækket; der indfanges og indleveres stadig flere katte til internaterne rundtom.

2019 var kattekillingernes år – ! Af Lone Nielsen Dyrlæge og direktør, Kattens Værn

De danske dyreværnsforeninger trækker et stort læs, når det gælder om at formidle hjemløse katte til nye ejere. I sidste nummer af ”Kattens Venner” skrev vi om, at antallet af katte på de danske internater var steget med 250 procent hen over en 14- årig periode, fra 2004-2017. Men når vi ser på året 2019 i Kattens Værn – hvad skete der så? Figur 1 viser, hvor mange formidlingsegnede katte, som vores katteinspektører har indleveret på internaterne rundt om i Danmark – både til vores egne internater og til de internater, vi samarbejder med. Figuren viser en tydelig stigning i antal katte, der kommer på internat i 2019 i forhold til de tre foregående år. Faktisk er der fra 2018 til 2019 sket en stigning på 38 procent.

Killinger udgør en stor del Vi kan se, at antallet af killinger udgør en meget stor del af de katte, der er kommet på internat – der er faktisk tale om noget af et ”killinge-boom” i 2019! Figur 2 viser, at vores internat i Brøndby har formidlet flere katte i 2019. Det svarer til en stigning på 24 procent i forhold til 2018. Hovedparten af kattene på vores internater kommer ind via vores egne inspektører, men vi modtager også katte, der er hjemløse eller skal formidles af andre årsager. De to øvrige internater ligger nogenlunde på linje med 2018. Det handler også om, hvilken kapacitet der er på internaterne – hvor mange katte kan man overhovedet tage ind? Hvor mange kan

man have ude hos plejefamilier? – der er ganske enkelt et loft over, hvor mange katte man kan håndtere og have plads til på de respektive internater.

Kurven er ikke knækket Hvad kan vi så konkludere ud fra disse tal om 2019? For det første, så er kurven ikke

knækket – antallet af katte, vi håndterer i Kattens Værn, er steget. Desuden er vores internatskapacitet på egne internater nået – vi vil ikke kunne formidle ret mange flere katte, end vi har gjort i 2019. Og sidst men ikke mindst så må vi sige, at 2019 blev killingernes år, hvilket har givet ekstra travlhed for vores inspektører og dermed også internaterne landet over. n

1200 1000 800 600 400 200 0

Internat 2019

Heraf kuld 2018 2017

Heraf killinger 2016

Figur 1: Antallet af formidlingsegnede katte, der blev indleveret til internater i Danmark af vores inspektører. Fra 2018 til 2019 steg mængden af indskrivninger med 38 procent, og antallet af indleverede killinger hele 53 procent.

600 500 400 300 200 100 0

Brøndby

Aalborg 2019 2018

Slagelse

Figur 2: Antal katte formidlet gennem KV’s tre internater. Alene i Brøndby steg antallet af formidlinger med 24 procent fra 2018 til 2019.

04 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

01 · 2020


Til et trygt katteliv Enkelt at anvende, dokumenteret effekt og naturligt for katten

FELIWAY® støtter Kattens Værn 2020

Får katte til at trives sammen

Giver katten tryghed


Katteliv

Seniorer til seniorer Man bør ikke afskrive sig fra at få kat, bare fordi man er oppe i årene. For det er der også katte, der er. Af Adam Pade

Det er helt naturligt at tøve: Er der nu nogen fornuft i at få en kat, når man er ved at komme op i årene? Et katteliv kan – lykkeligvis da – nemt strække sig over 17 år, og hvem siger, du holder længere end katten, og hvad skal der så ske med den? Rundt om på KV’s internater sidder katte, der bestemt vil få glæde af et liv hos aldrende par og singler: Nemlig seniorkattene. Katte, der selv er

06 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

oppe i årene, og som måske ikke har den samme appel til de yngre familier som killinger eller unge katte har. »Vi gik bevidst efter en ældre kat og søgte hos flere internater, indtil vi mødte Busser hos Kattens Værn i Brøndby. Ham blev det!« fortæller Anita Andersen. Busser er ni år gammel og vides at have en broget historie bag sig. Efter et halvt år på internatet i Brøndby var tiden for alvor inde for ham til at finde et nyt hjem. Han er en smuk, rank, velproporti-

01 · 2020


Anita Andersen med 10,5 år gamle Busser. Trods en vistnok broget fortid fandt han sig med det samme tilrette hos sin nye familie i Hedehusene.

oneret kat, der – som katte har for vane – lagde ud med at inspicere sit nye hjem straks ved ankomsten.

Vokset op med katte Anita Andersen (69) og hendes mand Poul (70) er begge vokset op med katte. Helt fra de mødtes, så de frem til en dag at komme til at bo, så det var forsvarligt at have kat. Det kom, da familien flyttede ind i et tæt, hyggeligt parcelhuskvarter i Hedehusene ved Roskilde, hvor familien nu har boet i 32 år. »Vi mistede Bella sidste år. Hun var kun syv et halvt, og vi havde jo regnet med at beholde hende i lang tid,« fortæller Anita Andersen. Der tilstødte Bella et akut leversvigt, og fra det blev konstateret, til hun døde, gik der bare to dage. Så hurtigt gik det, at hun aldrig nåede at få den medicin, der var bestilt hjem. Også hun kom fra et internat. Første kat i Hedehusene var sorte Sara, som familien havde i næsten 15 år. Siden fulgte Pjevs, der blev en del af familien igennem 10 år.

Lige ubærligt hver gang Jo, det forekommer lige ubærligt, hver gang man mister en kat. Og måske beslutter man sig for, at nu – NU – må det være nok. Hvordan får man kræfter til at få en ny kat med udsigten til på et tidspunkt at gå endnu et tab igennem? Men det er også ubærligt ikke at have kat, når man har været omgivet af én eller flere i mange år. »Da Sara døde, besluttede vi at tage på ferie for at komme lidt på afstand af det hele. Men vi kunne jo ikke bære ikke at have kat og nåede at finde en ny – Pjevs – allerede inden vi rejste!« fortæller Anita. »Ja, og han måtte så starte sin tilværelse hos os med at blive passet!« supplerer Poul. Da Bella døde i fjor, gik der dog kun få dage, inden parret begyndte at søge efter en ny kat.

Kunne trænge til et nyt hjem »Der står jo altid en historie om hver kat på internaternes hjemmesider. Vi kunne forstå, at Busser havde siddet på internatet et halvt år og godt kunne trænge til at komme ud i et nyt hjem,« fortæller parret. Busser var opsøgende og satte sig op hos Anita og Poul i sofaen lige fra starten. Han er en psykisk, robust kat, der sov fra alt nytårshurlumhejet. Og så har han stor glæde af familiens helt eget, selvopfundne kradsebræt: Et kokustæppe, der måler 1,70 meter i højden, hæftet op på væggen. Med sine 10 et halvt år har Busser forhåbentlig rigtig mange gode år foran sig i Hedehusene. n

01 · 2020

Maribo-sag spøger igen n For fire år siden gennemførte KV sammen med en lokal beboer en markant og tiltrængt indsats blandt de vildtlevende katte i Maribo på Lolland. Der var alt for mange, og de var alt for syge. Beboeren – Britta Hansen – indsamlede over 14.000 kroner via Facebook og sammen med katteinspektør Helle Nielsen gav de sig i kast med at indfange de mange katte. Opgaven blev ikke gjort nemmere af et par andre beboere, der i misforstået godhed nærmest gjorde, hvad de kunne, for at lægge hindringer i vejen. De accepterede simpelthen ikke, at kattene kunne være syge. Efter indfangning af 58 katte blev sagen siden lukket ned. Mange var frygtelig syge – blandt andet af

katte-AIDS – enkelte blev genudsat og atter andre formidlet til nye hjem. Men de ganske få katte, der var tilbage, og som det ikke lykkedes at indfange, er – som man kunne forvente – blevet til flere, og historien er blevet dagbladsaktuel igen. Britta Hansen – førtidspensionist uden overmenneskelige kræfter – har siden gjort en imponerende indsats for at hjælpe kattene, men synes ikke længere, hun har kræfterne. Lolland Kommune har ikke en kommuneaftale med Kattens Værn, og derfor kan indsatsen alene ske for private midler. ”Kattens Venner” skrev om den ulykkelige sag i juni-udgaven 2017.

Der herskede sygdom blandt rigtig mange af de katte, som KV bistod med at indfange tilbage i 2016-17.

DF parat med beslutningsforslag n Som beskrevet i lederen side 2, har Kattens Værn sammen med andre foreninger de seneste måneder afholdt et større antal møder, herunder med fødevareminister Mogens Jensen og en række af de øvrige partiers dyrevelfærdsordførere. Formålet har været at få indført en ”kattelov”. På et møde afholdt lige før dette blads deadline i februar med Dansk Folkepartis dyrevelfærdsordfører Pia Kjærsgaard skete der endeligt noget positivt. Hun oplyste, at Dansk Folkeparti var enig med foreningerne i, at tiden nu er

inde til at få gjort noget ved de alt for mange vilde og herreløse katte, der for en stor dels vedkommende lever et usselt liv. Partiet har udarbejdet et beslutningsforslag, der vil blive rejst i Folketingssalen. Dansk Folkepartis beslutningsforslag kommer efter, at blandt andre Kattens Værn de seneste måneder har arbejdet intensivt for en politisk løsning på problemerne med det stigende antal ejerløse katte. Læs også om den nye dyrevelfærdslov side 12.

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

07


Katteskæbner

En opgave der sled Det lød voldsomt nok med 2530 katte, der mistrivedes på den engang så velpassede gård. Men antallet af syge katte bare voksede og voksede. Og voksede. Af Adam Pade

Hunkat og killing med et fremskredent tilfælde af herpes. Betændelsestilstanden i øjenhulen skaber et så stærkt tryk, at øjenæblet risikerer at presses ud. Billederne her er ikke de værste.

Dette er en rædselsfuld historie. For beboeren på stedet. For de op imod 135 killinger og voksne katte, der blev fundet. Og for den katteinspektør, der blev sat på opgaven. »Når man står med en lille, halvdød killing i hånden, og man synes … det her har du bare ikke fortjent, lille ven.« Katteinspektør Gitte Guldhammer har været knyttet til Kattens Værn i otte år og har oplevet det meste – også barske sager, der har sat sig. Men intet måler sig med synet af den engang så velpassede gård, der var ved at gå under i skrald, affald, halvrådden, kasseret mad og et ufatteligt rod. Så belejret var stedet, at indkørslen var ufremkommelig med bil. Sagen strakte sig over godt et halvt år. Og den sled.

Helt død indeni »Når jeg havde gået en hel dag og aflivet dødsens syge katte, så kunne jeg blev helt død indeni. Det

08 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

01 · 2020


virkede alt sammen så uretfærdigt – så meningsløst.« Kattens Værn blev i foråret 2019 bedt om at bistå ved en dyreværnssag på en gård et sted i Danmark. På stedets ejer havde Gitte Guldhammer forstået, at der nok var mellem 25 og 30 katte, og det var også i den overbevisning, at hun gav sig i kast med opgaven.

Det blev bare ved Men det var jo ikke de mellem 25 og 30 katte, der var tale om. »Der blev ved med at gå katte i fælderne – næsten flere end jeg kunne nå at følge med,« fortæller Gitte Gulhammer. Og hvilke katte? Ejeren af stedet havde fortalt, at han for et sted mellem 10 og 15 år siden havde fået en kat eller to, der fik følgeskab af en tilløber. Siden da var det gået stærkt. Og altså aldeles mange gange stærkere, end ejeren havde kendt til.

Indavl og forkert ernæring »Kattene var jo syge på grund af indavl og forkert ernæring – den ene mere end den anden. Nogle var helt sorte af lopper, andre havde brystbetændelse eller herpes med øjne, der var ved at sprænges af betændelse i øjenhulerne. Andre igen havde kattesyge og andre typer parasitter – ja, alt hvad man kan forestille sig. Indavlen har vel gjort, at de alle sammen lignede hinanden, og da de samtidig kom frem for at spise på forskellige tidspunkter, var det umuligt at afgøre, hvor mange der var,« fortsætter Gitte Guldhammer. »Og jeg fandt killinger over alt – døde som levende – i gamle kufferter, på lofter og i staldene.«

Da sagen omsider kunne lukkes ned – nu er vi i december 2019, og der var kun ganske få katte tilbage – havde Gitte Guldhammer talt 132 katte. Kun ganske få af dem kunne indleveres til et internat, resten måtte have fred. »Stedet er solgt og har fået ny ejer. Jeg tror selv, alle parter er lettede over, at det alt sammen er overstået,« vurderer Gitte Guldhammer. Budskabet i denne historie kommer næppe som en overraskelse:

– Og budskabet »Historien handler om at miste overblikket. Og miste det mere, end man troede, man kunne. Om, hvad der sker – og hvor hurtigt, det sker – når man giver los og ikke får neutraliseret sine katte,« konstaterer Gitte Guldhammer. »Man får en kat, den får killinger, og killingerne er kønsmodne efter fem måneder. Og så går det stærkt.« Men historien handler også om livet for en katteinspektør, hvis job rækker over hele spektret – fra en nabos forargelse over en fremmed kat i sin fine have til skæbner, hvor livet har gjort alt for ondt i al for lang tid. Både på katte og på mennesker. n Langt de fleste killinger og voksne katte var for syge til at kunne reddes og måtte have fred. En sjælden gang viste der sig en killing eller to, der måske kunne have en fremtid for sig. Dem medbragte katteinspektør Gitte Guldhammer modermælkserstatning til.

Vedblev at fodre Sagen blev ikke gjort nemmere af, at ejeren vedblev at fodre på kattene, når Gitte Guldhammer var væk fra stedet. For selv om der principielt set er tale om en dyreværnssag, handler historien ikke om en mand, der ville sine dyr det ondt. I høj grad tværtimod. »Der var tale om en familie, der havde levet et succesfuldt liv, men som blev drevet ud over kanten – blandt andet som følge af sygdom. Der var ikke økonomi eller overskud til at passe stedet, og man mistede overblikket,« skildrer Gitte Guldhammer. De aflivninger, der var nødvendige, kunne ikke foregå som på samlebånd. »Hver enkelt blev nusset om lige til det sidste,« understreger hun.

01 · 2020

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

09


Kattekunst

Den folkekære danske kunstner Henry Heerup holdt meget af katte og inddrog dem gerne i sine værker. Heerup Museum åbner udstilling af hans og andre kendte kunstneres værker, hvor kattene sniger sig ind. Kattens Værn er med på en kant.

KUNSTNEREN og KATTENE Af Adam Pade

Han holdt af katte og satte pris på, at de omgav ham, når han stod i sin have på Kamstrupvej i Rødovre og arbejdede med sin kunst – malerier, skulpturer, forlæg til udsmykninger, tegninger, skitser. Det gjorde han tit, for han foretrak at arbejde udendørs. Så kendt blev han for sin hengivenhed for katte, at Verdensnaturfonden forærede ham en hel palle kattefoder i fødselsdagsgave, da han fyldte 80 – det var i 1987. Henry Heerup var en folkekær kunstner, der spillede på mange strenge. Men lige her skal det handle om katte – Heerups katte og andre kunstneres.

Venligt gådefuld Ikke overraskende optræder kattene hyppigt i Heerups billeder. Ikke som huskatten, der ligger

magelig henslængt foran brændeovnen, men som en venligt gådefuld historiefortæller og ind imellem som en spejling af vores menneskelige natur. Den er heller ikke altid hovedmotivet, men har nærmest sneget sig ind hist og pist. Men andre kunstnere har vel også malet katte – som de interessante, symbolbærende, lidt dragende motiver de da er? Jo, og det har Heerup Museum i Rødovre bygget en helt ny udstilling op om – med fine værker af lige fra Peter Hansen (1868-1928) til Johannes Larsen (1867-1961) og fra Arne Haugen Sørensen til Leif Sylvester. Med andre ord: En katteudstilling, der er malet på.

Museum fra 2000 Heerup Museum, der åbnede i 2000, blev stiftet i 1995 på baggrund af værker, som hans enke, Marion, besluttede at skænke Rødovre Kommune efter

Henry Hee­rup: ”Katteangst”, 1972. Olie på masonit. Privateje.

10 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

01 · 2020


J.F. Willumsen: ”Dame strikker ved et bord. En sort kat leger med garnnøglet”. Olie på lærred. Willumsen Museum.

Albert Bertelsen: ”Perserkatten Goya”, 1975. Olie på lærred. Vejle Kunstmuseum.

hans død i 1993. Kommunen indrettede museet i en nyopført længe ved Rødovregård, der i forvejen var et levende kultur- og foreningscenter. For museets daglige ledelse står kunsthistorikeren Anni Lave Nielsen.

Et gennemgående motiv »Vi har tidligere lavet andre udstillinger, der har tematiseret over hyppige motiver hos Heerup. Vi oplever jo, at katten er et gennemgående motiv hos ham, og derfor syntes vi, det kunne være spændende at udforske katten både hos Heerup og hos andre danske kunstnere,« fortæller Anni Lave Nielsen, der fandt frem til en perlerad af ældre og nyere danske kunstnere, der har inddraget katte i deres motiver – både på andre danske kunstmuseer og blandt private ejere. Tilsammen skildrer udstillingen katten som kæledyr, vilddyr, varsel, ven og fjende, som museet selv skriver.

Katte-alliancen Forbindelsen til Kattens Værn var etableret en tid inden. Læsere vil huske artiklen fra i fjor, der berettede om en plakat, som Heerup forærede Kattens Værn i 1979. Her blev museet naturligvis konsulteret. Derfor var der ikke langt til idéen om et samarbejde med Kattens Værn i anledning af udstillingen: »Vi syntes jo, det kunne være til gensidig gavn, at vi peger på Kattens Værn, og Kattens Værn peger på os,« siger Anni Lave Nielsen.

Samarbejdet udmønter sig blandt andet i, at publikum kan støtte Kattens Værns arbejde ved at købe en Heerup-plakat med værket ”Kat og bjørneklo”. Udstillingen er åben frem til den 7. juni. Og husk at købe et eksemplar af plakaten med Hee­rupmotivet Kat og Bjørneklo! n

Udvalgte oplevelser på Heerup Museum Søn 15. april 12.00 - 13.00 Gratis omvisning med titlen ”Kattemanden Heerup” Ons 22. april 19.00 – 21.00 Katteadfærdsekspert Karina Dillon fortæller om kattens adfærd og sprog Søn 10. maj 11.00 – 13.00 Hør om frodige, sjove, smukke og kloge kvinder samt forbindelsen mellem katte og kvinder i kunst og kultur Billetter kan købes på www.heerup.dk ”Det var kattens”, Heerup Museum Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre www.heerup.dk Åbent tirsdag – søndag kl. 11.00 – 16.00

»Mange kan bedre lide hunde, men dem kan man jo få til alting. Kattene derimod har deres egen mening om tingene, og det sætter jeg pris på.« – Henry Heerup til dagbladet Aktuelt, 1980 01 · 2020

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

11


Fra inspektørernes hverdag:

Barsk fund i et elskab Af Jan Flesborg Katteinspektør

I København K havde en missemor lagt flere killinger under en skibscontainer, som stod fast i en baggård. Flere beboere havde lagt mærke til katten, som i løbet af efteråret havde killingerne til at lege på taget af containeren. Men på grund af byggeri i nærheden blev området for usikkert for katten, så den smuttede ind i en kælder med en åbentstående dør med alle sine killinger. Den ene killing formidlede sig selv

til et nyt hjem i nærheden en dag, man kunne komme til hende, men de øvrige killinger var ikke sådan til at få fat på. Kattens Værn blev tilkaldt, og det varede ikke længe, før end to af killingerne var indfanget til neutralisering og formidling til et nyt hjem. Men selv om den sidste killing var set, var den pludselig forsvundet. Ved at gennemsøge hele kælderen blev den fundet død. Killingen var kravlet ind i et elskab, som desværre ikke var korrekt lukket. Her var katten død af et elektrisk

chok. Den kunne først fjernes, da strømmen var blevet afbrudt til hele bygningen. Derefter blev hunkatten indfanget til genudsætning ved containeren. Hun var ikke så bange for mennesker, men var alligevel ikke rigtig tam. Havde vi nu haft en kattelov, kunne katten måske være øretatoveret, så man havde kunnet finde frem til dens rette ejer. Dermed havde den sluppet for at skulle henslæbe en del af sit liv i en skibscontainer i en københavnsk baggård. Nu er der heldigvis fundet en venlige fodervært, der påtager sig at passe hende fremover. n

Kat & godt FOTO: ALI TAYLOR

Dyrene har fået ny lov n Danmark har fået en ny dyrevelfærdslov. Den gamle var også over 100 år gammel og blev igennem årene lappet med et hav af bekendtgørelser. Der er mindst to lykkelige ting at sige om den nye dyrevelfærdslov: I lovens formålsbestemmelse hedder det blandt andet, at loven skal fremme respekt for dyr som levende og sansende væsener og i øvrigt skal varetage dyreetiske hensyn. Det næste lykkelige er, at loven i høj grad er blevet en bemyndigelseslov. Det betyder, at ministeren inden for en lang række områder har mulighed for at udstede bekendtgørelser uden, at loven skal ændres i Folketinget. Det gælder også, når det kommer til forskellige dyrearter, og det indebærer, at vejen frem imod obligatoriske regler for mærkning af katte er blevet betydeligt kortere.

Loven er blevet vel modtaget. Blandt andet hæfter Den Dansk Dyrlægeforening sig ved lovens muligheder for at udstede bekendtgørelser om katte: »Det åbner op for, at vi som dyrlæger kan skabe en ny kultur, hvor kattens status

12 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

højnes, og hvor vi som land kan gribe ind over for for eksempel avl, der påvirker dyret negativt,« siger formanden for Dyrlægeforeningen, Hanne Knude Palshof. Loven blev vedtaget så sent som i februar.

01 · 2020


GODT HELBRED ER GRUNDSTENEN TIL ET FANTASTISKT LIV ROYAL CANIN® FELINE HEALTH NUTRITION Din killing er mest følsom i starten af livet. Dens stofskifte, immunsystem og sensoriske nervesystem er meget skrøbelige i et vigtigt udviklingstrin. ROYAL CANIN® Kitten produktserien indeholder en skræddersyet kombination af næringsstoffer, som styrker killingens immunsystem. De understøtter killingens sunde vækst og udvikling. Dette er især vigtigt i den følsomme periode som opstår, når killingen ikke længere er beskyttet af de antistoffer den får fra sin mor, samtidig med, at den stadig ikke har udviklet sit eget immunsystem fuldt ud. Ved at tilbyde din killing ROYAL CANIN® Kitten produktserien giver du den de bedste forudsætninger for et fantastisk liv. Få mere information på royalcanin.dk

©ROYAL CANIN SAS 2208. ALL RIGHTS RESERVED


Katteliv

Sjælesørger søgte stilling Katten Herman bor på Frederikssund Kirkegård. Her trøster han tit de besøgende ved gravene. hånden en rutineret trøste-kat, og mens han også er rigtig god til at holde musene væk fra grunden, er hans vigtigste rolle, at han har en enorm indflydelse på de besøgendes trivsel, fortæller kirkegårdslederen. »Når folk kommer ind på kirkegårdskontoret, er det tit for at have den svære samtale, efter en nærtstående er gået bort. Her kan Herman være en god isbryder, der får folk til at slappe af. Så kan de kæle lidt med ham, imens vi tager snakken, og så er det som om, det får dem til at slappe mere af,« fortæller hun.

En vedholden killing

Kirkegårdsleder på Frederikssund Kirkegård, Judith Pearce: ”Hvis her er mennesker, og især hvis de er kede af det, så er det som om, Herman kan mærke det og går hen til dem.«

Af Ea Marie Schausen /Sjællandske Medier

Med halen i sky slentrer den rødstribede hankat hen over gruset på Frederikssund Kirkegård, Han vender det lille hoved ind ved hvert gravsted, lader de grønne øjne granske blomster og pynt, for igen at vende hovedet og gå videre til det næste gravsted, som holder han konstant øje med, hvor der er besøgende. Herman har de sidste mange år boet på kirkegården, og det har været til stor glæde for både Herman, kirkegårdspersonalet og de besøgende, fortæller kirkegårdsleder Judith Pearce. »Hvis her er mennesker, og især hvis de er kede af det, så er det som om, han kan mærke det, og så går han hen for at blive kælet og trøste dem,« siger hun og uddyber, at selv om Herman ikke er på kontrakt på Frederikssund Kirkegård, er han helt klart en fast del af holdet.

Rutineret trøste-kat Med sine godt otte år på bagen er Herman efter-

14 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Hvor Herman præcis kommer fra, er der ingen, der ved. En dag, da Judith Pearce og assistent på kirkegårdskontoret, Ina Nielsen, kom på arbejde for godt otte år siden, sad Herman ude foran. En lille, spinkel killing, fortæller de to. »I starten lod vi ham egentlig være, for vi ved jo godt, at så snart man begynder at fodre dem, så bliver de hængende. Men efter nogle dage, hvor jeg bare følte, han blev tyndere og tyndere, tog jeg noget mad med til ham,« fortæller Judith Pearce. Først fodrede de ham ude foran kontoret, men hurtigt fik han lov til at komme ind i varmen på kirkegårdskontoret, hvor han nu tit er at finde på en kontorstol eller et bord. »Så fik han navnet Herman. Fordi han var så stædig, og fordi vi er os to kvinder, og så er han herren i hytten,« siger Judith Pearce og understreger, at alle udgifter til Herman, herunder kastration og chipning, betales af kvindernes egne lommer – og frivillige donationer. »Han er jo blevet en del af stedet, men fordi han ikke er offentligt ansat, så må han godt få gaver – og han elsker godbidder,« griner Ina Nielsen.

Går ikke til gudstjeneste Mens man ofte kan være heldig at støde på den store og kælne kat på kirkegården eller kontoret på Ved Kirken 7, så skal man dog ikke forvente at møde ham inde i kirken. Det er nemlig et af de få steder, hvor han ikke er velkommen, fortæller Ina Nielsen. »I starten ville han rigtig gerne med ind. Nok

01 · 2020


FOTO: ALLAN NØRREGAARD

Herman har fundet en livsvision i at være sørgende på Frederikssund Kirkegård til trøst.

fordi han kunne høre larm derfra. Men nu ved han godt, at det må han altså ikke,« siger hun og fortsætter: »Men han har det med at sidde i et vindue og

følge med alligevel – hvis han ikke er ude og trøste.« n Bragt med tilladelse af Sjællandske Medier.

Bliv set i ”Kattens Venner“ n Medrivende historier om katteskæbner, vejledning i kattens pleje, rapporter fra KV’s folk i felten: Fire gange om året møder de godt 8.000 medlemmer af Kattens Værn den forening, de er medlem af, gennem medlemsbladet ”Kattens Venner“.

PS: ”Kattens Venner“ udkommer næste gang i juni med deadline den 12. maj!

Kattens Værn

01 · 2020

Kattens Værn er en af Danmarks ældste dyreværnsorganisationer. Ud over at hjælpe vildtlevende og hjemløse katte arbejder foreningen for at oplyse om kattens adfærd og pleje og skabe forståelse for vigtigheden af at mærke og neutralisere vildtlevende katte. Foreningen er tilsluttet DOSO, der er et samarbejdsorgan for landets dyreværnsorganisationer.

Man er medlem af Kattens Værn, fordi man holder af katte og vil det bedste både for sin egen kat og for alle dem derude. Derfor går ”Kattens Venner“ lige i hjertekulen. Som annoncør i ”Kattens Venner“ møder du en engageret, modtagelig læserskare og sender samtidig et signal om din egen seriøsitet som leverandør til Danmarks katte. Kontakt konsulent Pia Borsdal på 3888 1200 eller 2789 2590 og hør, hvordan du bliver synlig over for knap 8.000 medlemmer.

Sandager 11 · 2605 Brøndby · Tel: 3888 1200 · www.kattens-vaern.dk

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

15


Katteliv

”Hej alle I dygtige medarbejdere hos Kattens Værn!” Sådan indleder Lasse Vassvik sin herlige beretning om et langt liv med katten Virus.

Et langt liv med (katten) Virus Af Lasse Vassvik

Tilbage i 1998 blev min søn Tobias født. Kort efter opgav min dengang 21 årige bedste ven, en kæmpestor sort

langhåret hankat af blandet blod, lysten til at leve, og vi sagde tårevædet farvel til ham. Det var tid til at koncentrere sig om sønnen, men jeg har altid haft katte i mit liv, så det skulle Tobias selvfølgelig også have på et tidspunkt.

Nu skulle det være! Så da han var fire et halvt år gammel, besluttede jeg, at nu skulle det være, og kørte forbi Kattens Værn. Det var dengang, I boede på Frederiksberg. Da små børn kan være lidt hårdhændede uden at vide det, skulle det selvfølgelig ikke være en killing, men en voksen kat, der pænt kunne sige nej tak, hvis junior blev for ivrig.

Kom her, unge mand!

Øverst kvitteringen for familien Vassviks adoption af Virus – nederst et portræt fra 2019.

16 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Vi ankom til Dr. Olgas Vej, og jeg hilste på en flink dame, Jeanette, og fortalte om vores interesse. Der herskede en behagelig fred og ro over stedet. Hun henvendte sig direkte til Tobias og sagde: »Kom her, unge mand!« og åbnede døren ind til et stort lokale med bure ophængt på alle væggene. »Værs’go’ at ta et kig,« sagde hun, og både Tobias og jeg gjorde store øjne over alle de katte i alle de bure. Vi gik stille hele vejen rundt og kiggede på dem alle. Nogle af kattene trykkede sig og så utrygge ud, andre sov eller lod som om, nogle vaskede sig, og en – kun én – stod og mjavede og pressede sig hårdt mod døren. Tobias og jeg kiggede på den store kat, så på hinanden og blev enige om, at den var sød. I buret ved siden af sad der dog en fin lille hunkat med rødlig pels og Tobias pegede på den. Jeanette stod henne ved døren og fulgte med. Hun smilede og sagde: »Sæt jer derhen, så åbner jeg buret ... Den store hankat mjavede og brokkede sig, mens vi tog plads på gulvet, og hun åbnede naboburet. Den lille røde damemis rokkede sig ikke ud af stedet. Jeanette ville løfte hende ud af buret, men rødmis holdt fast og ville tydeligvis ingen steder ... »Jeg tror altså ikke, hun vil med jer,« sagde hun, »men det tror jeg virkelig gerne, ham der vil« og pegede på ham

01 · 2020


den store ved siden af. Han lignede en, der ville mase døren op med magt.

Skal vi lukke ham ud?

over 17 år siden. Og Virus er her stadig. Nu 20-21 år gammel and still going strong. Ja, han er da blevet lidt stivere i leddene, og ja, han døjer lidt med synet og med nyreproblemer, men han er stadig den samme venlige, kælne og opmærksomme fyr. Hende den lille grå gik desværre bort sidste år, 17 år gammel, men Virus hænger på. Han spiser, sover og går på toilettet, som han skal. Sover ved radiatoren og kommer løbende, når han lige trænger til 10-15 minutters nus og kram. Efter Tobias flyttede hjemmefra, var det lillesøster, der fik al Virus’ kærlighed, og de sover ofte i arm sammen.

»Skal vi prøve at lukke ham ud?« Vi nikkede, og hun åbnede døren på buret. Ud sprang en stor smuk sort/hvid fuldvoksen hankat, der fuldstændig ignorerede damen og alle de andre katte, der nu fulgte interesseret med, mens han med højt løftet hale og blikket fast på Tobias gik direkte hen til sønnen og gned sig energisk op ad ham og mig som hilsen. Der var øjeblikkelig kontakt. Al den glæde Han charmerede sig direkte ind i vores liv. »Skal det og kærlighed … være ham dér?« spurgte jeg Tobias, og han nikkede enerSå konklusionen på denne lille fortælling er vel blot, at gisk og fik fremstammet JA mens han blev overøst med den glæde og kærlighed, man får med, når man anskaffer kærtegn af den store hankat. sig et nyt firbenet familiemedlem og behandler det med »Hvad skal den hedde?« spurgte jeg, og svaret faldt respekt og omsorg, slet, slet ikke kan gøres op i penge. prompte: Den skal hedde Virus. Tak for hjælpen med at berige vores liv til alle jer »Øh … Virus?« spurgte jeg måske i håbet om at jeg have hørt forkert, »er du nu sikker?«, men det var Tobias, hos Kattens Værn (og alle andre plejecentre for husdyr). Uden jeres engagement og vilje til at hjælpe dem i nød, og vores nye familiemedlem blev derfor til katten Virus (som efter sigende var en sort/hvis MUS som Tobias hav- ville mit og vores families liv have været meget fattigere. de set i et børneprogram, men det var der jo ingen grund n til at fortælle Virus!). Og ret beset, navnet kunne jo have været værre … Jeanette fortalte, at man tit så katte opføre sig på den måde, når der kom folk, der var interesserede. Det var ofte, at katten valgte familien, ikke omvendt. ABCD Da vi havde betalt for ham og var kommet hjem, tog han huset i besiddelse med den største selvfølgelighed. Anvendes ved ubalance i tarmen Kan anvendes som supplement til Et år efter anskaffede vi en skøn lille grå medicinsk behandling - Kan bruges hunkat, for kan man have én, kan man forebyggende jo også have to til gensidig fornøjelse. Canikur Pro er en velsmagende pasta, der

pretter ta

Katte kan også få brug for hjælp til maven...

a l a nc e n

- til både hund og kat

www.bivet.nu/dk & find nærmeste forhandler 3 gavnlige indholdsstoffer - probiotikum, prebiotikum og mineralsk ler (montmorillonit) - Kombineres i én formulering Canikur Pro KAT New look 120x90 Boehringer Ingelheim 2019 DK.indd 1

01 · 2020

b rm

no

De første 10 år kunne de frit gå udenfor, ned i baggården på Vesterbro, uden at stikke af, og alle naboer hilste på dem. Når jeg åbnede vinduet og fløjtede, kom de to katte stormende op og folk måbede. »Kan man virkelig træne katte til at komme, når man fløjter?”« spurgte de, og svaret er selvfølgelig ja sagtens … hvis man har lært dem, at der er MAD, når man fløjter ... Den dag på Kattens Værn er nu

Ge

Kom stormende op

indeholder hjælpestoffer med tredobbelt funktion, der styrker og understøtter kattens tarmbalance.

18-Feb-19 6:15:12 PM

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

17


Alverdens katte Der er ikke mange katte på Cat Camp’en – dog er der katte, der har behov for nye hjem.

Festival for katteelskere

Tag med vor udsendte til kattefestival på Manhattan; et mekka af kattelegetøj, katteslik og merchandise. Katte er der dog få af. Tekst og foto: Simon Johansen

I New York har en berømt kattehvisker startet sin egen årlige festival for katteelskere. På Jackson Galaxys Cat Camp udforsker tusindvis af gæster deres passion for katte gennem foredrag, yoga, alskens souvenirs, workshops og meget andet. Det ser ikke umiddelbart ud til at være et epicenter for katteelskere. Her er ingen store skilte, der indikerer, at noget katte-relateret skulle foregå lige her. Ingen plakater, ingen musik – og slet ingen katte. Den brede gade flankeret af bygninger så høje, at hovedet må tvinges i en umulig position for at se toppen, ligner til forveksling enhver anden boulevard på Manhattan. De gule taxier drøner forbi, og dyre folk i jakkesæt

18 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

skridter hastigt videre, sikkert på vej til næste forretningsmøde et sted i millionbyen New York på den amerikanske østkyst.

Men hvad er det? Men hvad er det? To kvinder i begyndelsen af trediverne har hver sin hårbøjle på, som røber deres agenda. Den ene hårbøjle er sort, den anden pink, men fælles for begge hårbøjler er, at de har katte-ører. Og så går de ind i den samme bygning, som vi også havde tænkt os. Da vi træder ind i bygningen, er der ikke længere tvivl. Vi er kommet til det rette sted! »Velkommen til Cat Camp!« er der en fyr, der siger. Han har også hårbøjle med katte-ører på, og han viser ind i et rum så stort som et indkøbscenter, der rummer et sandt slaraffenland for katteelskere.

01 · 2020


Cat Camp’en på Manhattan handler om alt det omkring kattene. Her kan høres foredrag og hjemkøbes tilbehør, foder og legetøj.

Kattens Venners udsendte er nemlig draget til New York for at besøge det særlige katte-arrangement, Jackson Galaxy’s Cat Camp.

Kattekendis med eget tv-program Nogle kalder det en festival, andre foretrækker at kalde det et konvent, men arrangementet finder i al fald sted over en weekend hver sommer i byen, som også går under kælenavnet Det store æble. Ifølge arrangørerne handler arrangementet om at udforske og fejre kærligheden til katte, og på Jackson Galaxy’s Cat Camp finder man både foredrag, kunst, håndværk, souvenirs, katteslik, workshops, og de omkring tusind gæster har også rig mulighed for at adoptere katte. Arrangøren Jackson Galaxy er en sand kattekendis. Med over 1,8 millioner følgere på Facebook, en række bestseller-bøger på CV’et og sit eget tv-program på Animal Planet har den 54-årige Jackson Galaxy etableret sig som den førende katte-ekspert i USA. Han rådgiver om kattes opførsel, og et typisk afsnit af hans tv-program handler om, hvordan han løser konflikter mellem katte og deres ejere. Kattens Venner ville gerne have haft et interview med Jackson Galaxy, men som den kendis, han nu engang er, måtte hans PR-agent desværre meddele os, at den ombejlede tv-personlighed havde en fuldt ud booket kalender.

Katteelskere i alle aldre Til gengæld har vi rigeligt med muligheder for at tale med de forskellige gæster på festivalen. Som eksempelvis John Brown, der i dagens anledning har iklædt sig en farverig Hawaii-skjorte med et motiv af en kat inde i taco. »Jeg føler mig jo nok altid lidt underlig og lidt anderledes, fordi jeg går så meget op i katte, som jeg gør,« fortæller John, som deltager i festivalen for første gang. Festivalen har i øvrigt fundet sted i en årrække. »Men jeg må indrømme, at i dag var det kun på undergrundstoget på vej herhen, at jeg følte mig lidt anderledes,« fortæller Brown videre. »Da jeg trådte herind, følte jeg mig med det samme til rette.« Meget tyder på, at John langt fra er den eneste, som har fundet et fællesskab at høre hjemme i. På vej gennem den store sal møder vi katteelskere i alle aldre. Men ingen har medbragt deres egen kat. På festivalens hjemmeside står det da også noteret, at gæsterne ikke må medbringe deres egne katte. Det var alligevel pudsigt. En kattefestival uden katte? Festivalens arrangør forklarede det dog meget godt: »Det ville selvfølgelig være dejligt, hvis alle kunne tage deres katte med, men af sundhedsmæssige årsager og af

01 · 2020

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

19


Mary Linn Lombardo med Kisscat – opkaldt efter 70’er-rockorkestret Kiss.

man kan købe. Der bliver blandt andet solgt catnip. Det markedsføres som en slags marihuana til katte. På dansk kalder vi catnip for kattemynte eller katteurt. På produkterne er der sjove tegninger med katte, som ser vind og skæve ud, og man kan købe katteurten indpakket i de koniske cigaret-indpakninger, som kendes fra marihuanacigaretter. Med sin egen grønne farve og ukrudt-agtige udseende minder det om cannabisplanten, og catnip har samme beroligende effekt som marihuana – på katte i hvert fald. Omkring to tredjedele af alle katte bliver meget tiltrukket af planten, viser undersøgelser om planten, som blandt andet vokser i Europa og Nordamerika.

Kiss-katten

Camp’en er fyldt med alt, hvad en kat kan begære: Herunder katte-”hash” – i form af katteurt.

fare for, at sygdomme spreder sig, er det bedst, at man lader sin kat vente derhjemme.« Det lader dog ikke til at gå nogen på, at private katte er bandlyst på Jackson Galaxy’s Cat Camp. Flere, som vi taler med, har nemlig ikke engang deres egen kat. »Jeg elsker katte, men jeg må ikke have kæledyr i min opgang,« siger Josephine Allen, der bor i lejlighed i bydelen Brooklyn. »Derfor er det skønt at besøge Cat Camp, hvor der er så mange aktiviteter med katte,« fortsætter hun, inden hun løber ind til et foredrag om, hvordan man opfindsomt kan fotografere sin kat og lægge billederne op på sociale medier som Instagram.

Vind og skæve katte Andre aktiviteter tæller blandt andet katte-yoga. Det ligner til forveksling almindelig yoga, hvor en instruktør viser de fremmødte, hvilke bevægelser de skal udføre. Men som et ekstra raffinement vimser en række katte rundt blandt dem. Et andet hit på festivalen er de mange produkter,

20 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

I en anden del af Cat Camp finder vi et mere seriøst indslag. Et stort område af salen er nemlig reserveret til katte-adoption. Forskellige foreninger benytter lejligheden til at finde potentielle nye ejere til herreløse katte. Der er katte i forskellige aldre; killinger og ældre knurhårede damer, men der er også mulighed for at tage mere særprægede katte med hjem. Som eksempelvis Kiss-cat, der er opkaldt efter det legendariske rock’n’roll-orkester Kiss fra 1970’erne, som blandt andet står bag hittet Rock & Roll All Nite. »Er hun ikke smuk?« spørger Mary Linn Lombardo, der til daglig leder Only Kindness Rescue, som er en forening, der finder nye hjem til herreløse katte. Dem er der mange af her på Cat Camp. Normalt har Only Kindness Rescue hjemme i New Jersey på den anden side af Hudson-floden, hvor kun få kommer forbi, men i dag boltrer de sig i interesserede katteelskere. »Cat Camp er en unik mulighed for at få en masse eksponering,« siger Mary Linn Lombardo, der har givet Kiss-katten det særprægede navn på grund af kattens specielle udseende. En del af kattens ansigt er nemlig hvidt på samme måde som medlemmerne af det karismatiske band, Kiss. Hun har printet en masse t-shirts med Kiss-katten på og iklædt sig selv en af dem også. Mary Linn Lombardo ønsker det bedste for Kiss-cat og håber, at hun finder den perfekte ejer til ham i dag. »Uanset om vi i dag finder en ejer til Kiss-cat eller ej, så er det fantastisk at være her til Cat Camp. Man får mulighed for at møde en masse af sine kolleger og andre kattefans,« siger Mary Linn, der ikke ville have noget imod det, hvis det ikke skulle lykkes at finde et nyt hjem til Kiss-cat. For så kan hun jo beholde den flotte rock-kat lidt endnu. n Næste udgave af Jackson Galaxy’s Cat Camp finder sted i New York 6.-7. juni 2020. Det bliver festivalens fjerde udgave.

01 · 2020


Har du taget stilling til din arv? ■ Det er helt naturligt at betænke sine nærmeste i et testamente. Dog er flere og flere begyndt også at betænke velgørenhedsorganisationer, når testamentet skal tegnes. For foreninger som Kattens Værn har det afgørende betydning for eksistensen at blive betænkt i et testamente. Samtidig kan det også være en stor hjælp for dine nærmeste pårørende, at du har taget stilling til, hvad der skal ske med din arv. Har du ingen arvinger, tilfalder din arv staten, hvis du ikke har tegnet et testamente. Hos Kattens Værn gør vi det så let som muligt for dig at betænke os i dit testamente, hvis du ønsker det. Og så er det i øvrigt gratis, når du benytter dig af vores advokat, Jytte Holm-Larsen. Hele det beløb, du vælger at testamentere til os, går ubeskåret til kattene. Betænker du Kattens Værn i dit testamente, kan det faktisk også være sådan, at dine arvinger ikke får mindre ud af din arv. Kattens Værn er som velgørenhedsorganisation fritaget for at betale afgift. Det betyder, at al arv som doneres til foreningen, går ubeskåret til vores arbejde med vilde og herreløse katte i Danmark. Hvis du i din arv ønsker at tilgodese for eksempel en nevø eller en niece, kan testamentet sammenfattes, så det bliver Kattens Værn, der betaler størstedelen af boafgiften. Via denne model får arvingerne en større glæde

af deres arveandel, og kattene bliver stadig tilgodeset. Ét er sikkert: Har du ingen familie, og har du ikke tegnet et testamente, der beskriver, hvad der skal ske med din arv, tilfalder pengene fra dit bo statskassen. Se i illustrationen herunder, hvordan der kan komme mere ud af din arv.

Kvinde testamenterer 1.000.000 kr. til sin bror og Kattens Værn

Kvinde testamenterer 1.000.000 kr. til sin bror

Arv 1.000.000 kr.

Arv 1.000.000 kr.

Bruttoarv til bror 700.000 kr.

Bruttoarv til bror 1.000.000 kr.

Bruttoarv 300.000 kr.

STATEN

STATEN

Afgifter til staten 362.500 kr.

Kattens Værn betaler afgift for broren af 700.000 kr. = 221.958 kr.

Nettoarv til bror 637.500 kr.

Nettoarv til bror 700.000 kr.

Nettoarv 78.043 kr.

Overvejer du at støtte Kattens Værn i dit testamente? KATTENS VÆRN Sandager 11 2605 Brøndby Tel 3888 1200 kattens-vaern.dk

04 · 2018

Vi anbefaler altid, at du tager en advokat med på råd, når du ønsker at tegne et testamente. På den måde sikrer du dig, at alle formelle krav i testamentet overholdes. Du kan også selv skrive dit testamente, men en advokat kan hjælpe med at få testamentet registreret hos en notar, så det er juridisk gyldigt. Samtidig kan advokaten også hjæl-

pe dig med, at testamentet nøje opfylder dine ønsker og behov. Du kan gratis og helt uforpligtende kontakte vores advokat Jytte Holm-Larsen hos ADVODAN på telefonnummer 88 33 05 10 eller ved at sende en mail til jyhl@advodan.dk

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

23


Kattens helbred

Ligesom hos mennesker kan tandsygdomme være pinsomme. Gør din kat den tjeneste at tjekke dens tænder – og gå så til ”tandlægen”.

TJEK BISSERNE! Af Katrine Vedel Dyrlæge, Katteklinikken Kattens Værn

Over 80 procent af alle katte over to år udvikler en eller flere tandsygdomme. Derfor er det vigtigt, at man regelmæssigt kigger sin kat i munden. Tandsygdomme kan udvikle sig til et meget alvorligt problem, som giver katten store smerter. Da plak som regel er begyndende år­sag til de fleste tandsygdomme, er det

en god ide, at man langsomt vænner sin killing til at få børstet tænder. Da plak hovedsagelig sidder på ydersiden af tænderne, er det vigtigst at få børstet her. Så undgår man også at skulle åbne munden helt op, og det er nemmere at få katten til at finde sig i det. Som forebyggelse kan man også vælge at fodre med for eksempel Royal Canins Dental eller Oral Care, der er med til at forhindre dannelse af plak. Da det godt kan være svært at tjekke tænderne på nogle katte for ejeren, er det meget vigtigt, at katten en gang om året

kommer til dyrlægen for at få en sundhedsundersøgelse.

Plak bliver til tandsten Plak dannes af bakterier, som sætter sig på tænderne som gullige, bløde belægninger. Tanden, som normalt er glat, bliver nu ru, så der sætter sig foderrester, hver gang katten spiser, og der kommer flere bakterier til. Fjernes plakken ikke, forkalker den efter kontakt med spyttet, og der dannes tandsten. Tandsten sidder som oftest på ydersiden af de bageste kindtænder tæt på tandkødsranden, men efterhånden bygges der mere og mere tandsten på, og til sidst dækker det hele tanden. I forbindelse med at belægningen og dermed bakterierne får lov til at vokse uforstyrret ved tandkødsranden, spredes infektionen til selve tandkødet, og der ses en tandkødsbetændelse også kaldet gingivitis. Tandkødet bliver meget rødt og hævet og har nemt ved at bløde.

Dybe tandkødslommer

Tandkødsbetændelse opstår typisk som følge af, at store mængder tandsten giver bakterier lov til at vokse uforstyrret.

22 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Ved tandkødsbetændelse bliver der dannet dybere tandkødslommer, fordi tandens støttevæv efterhånden bliver nedbrudt. Det bevirker, at der kan sætte sig yderligere bakterier og madrester, således at tandsygdommen forværres, og tandkødet trækker sig væk fra tanden. Katten får således den irreversible lidelse paradentose. Det tilstødende tandkød angribes ofte også af bakterierne, og en større del af mundhulen vil efterhånden blive ramt. Miljøet i dybe tandkødslommer giver god grobund for diverse bakterier, heriblandt alvorlige forrådnelsesbakterier. Det resul-

01 · 2020


Tandsten kan føre til lige fra tandkødsbetændelse til en decideret svækkelse af knoglen.

terer i, at knoglen efterhånden nedbrydes, og tandens bindevævsstruktur til knoglen forsvinder og tanden bliver løs.

Kattecaries Ofte optræder der i forbindelse med paradentose en anden tandsygdom, nemlig FORL (Feline Odontoclastic Resorptive Lesion) også kaldet ”katte-caries.” Katte-caries er meget udbredt og ses hos op til 60 procent af alle katte. Hvad der forårsager denne meget smertefulde lidelse, ved man endnu ikke, men udviklingen skyldes en overaktivitet hos nogle af kattens egne celler. Er der normale tilstande i munden, ses der et godt samarbejde mellem de celler, der nedbryder knoglevævet i og omkring tanden, og de celler, der genopbygger knoglevævet igen. Hos katte med katte-caries ses der en over-aktivitet af de nedbrydende

01 · 2020

celler. Det medfører, at tanden nedbrydes, og der kommer et ”hul” i tanden. Tanden kan nogle gange se normal ud ved første øjekast, men et røntgenbillede vil afsløre, at roden på tanden ikke er rask. Da katte-caries har tendens til at angribe flere tænder, bør katte med katte-caries få taget røntgen af deres tænder mindst en gang om året. Dyrlægen vil så fjerne de angrebne tænder, hvorefter tandkødet heler op.

Tandbylder En anden tandsygdom, som også ses i forbindelse med paradentose, er tandbylder. Tandbylder kan dog også udvikles, hvis tanden knækker en spids af, så tandroden bliver blottet. Som regel fjernes den påvirkede tand og bylden renses op. Fælles for alle tandsygdommene er, at katten begynder at have dårlig ånde; den kan eventuelt savle, have nedsat appetit eller tabe sig. Får sygdommen lov til at udvikle sig over længere tid, ses der ofte smerter, når katten spiser, og den sluger derfor sin mad. Diagnosen stilles som oftest af en

dyrlæge ved den årlige sundhedsundersøgelse, men det sker også, at det er en opmærksom ejer, som har lagt mærke til ændringer i kattens adfærd derhjemme. Når diagnosen er stillet, anbefales det i alle tilfælde, at katten får en tandrens med ultralyd i narkose med efterfølgende polering af tænderne. I nogle tilfælde understøttes tandrens af et røntgenbillede for at udelukke eller bekræfte de tandsygdomme, som ikke er umiddelbart synlige, for eksempel katte-caries, som kan sidde gemt nede under tandkødet. Igangsættes behandlingen tidligt i forløbet, har katten en meget bedre prognose, end hvis det først påbegyndes langt senere i udviklingen, hvor der ofte ses op til flere tandsygdomme på en gang. I tilfælde, hvor der ses infektion, behandles der altid med antibiotika og smertestillende. Derfor er det vigtigt, at man som katteejer er god til at observere kattens spisevaner – og at man får tjekket dens tænder jævnligt … og hvornår har du mon sidst tjekket din kats tænder – ? n

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

23


Kloge katte?

Kattes og menneskers hjerne har flere ligheder. Men hvad siger videnskaben om kattes intelligens og evne til at huske?

Hvordan husker katte?

Af Adam Pade

En voksen kats hjerne måler omkring fem centimeter og vejer mellem 25 og 30 gram. Dermed udgør dens hjerne mindre end én procent af en gennemsnitlig voksen kats vægt. Men kvantitet siger ikke noget om kvalitet. Flere udenlandske undersøgelser slår ifølge kilderne fast, at der ikke er nagelfaste beviser på nogen sammenhæng mellem hjernens størrelse og intelligens. Forskere ved Tufts University School of Veterinary Medicine i Massachusetts har konstateret, at kattes og menneskers hjerne ligner hinanden. Ligesom vores hjerne er karakteristisk ved centre, har kattene også selvstændige hjernecentre for deres respektive sanser. Centrene er knyttet til hinanden i tætte netværk, hvilket sikrer kattens evnen til at begribe, reagere på og påvirke sine omgivelser. Også rent fysisk ligner vores hjerner hinanden, idet vi har flere typer ”organer” tilfælles, herunder hippocampus, der har betydning for evnen til at orientere sig og huske. Hvor kloge er de så – kattene?

Korttidshukommelse – Ifølge kilderne har man forsøgt delvis at overføre en metode fra måling af intelligens hos mennesker til katte. WAIS, hedder metoden, der blev udviklet i midten af 1950’erne. Den bygger på et antal kriterier, hvoraf det ene drejer sig om korttidshukommelse. Her har studier vist, at katte kan huske 16, ja, hele 24 timer tilbage alt efter sammenhængen:

Hjerneforskeren David A. Mcvea udførte i 2007 et studie, der viste, at katte kan huske fysiske forhindringer i et givent miljø i mere end 24 timer. Et japansk universitetsstudie fra 2017 viste, at et antal katte efterhånden lærte præcis, i hvilken boks blandt flere der var noget spiseligt at hente, også selv om boksene var blevet flyttet rundt på, og selv om kattene blev taget ud af rummet og bragt tilbage efter 15 minutter. Til gengæld forstår katte ikke sammenhængen mellem virkning og årsag. Et antal katte kunne i et amerikansk studie trække i en bestemt tråd, hvorpå der blev udløst en belønning. Blev der sat flere tråde op, hvoraf kun den samme udløste en belønning, lærte kattene aldrig at trække i den rigtige, men benyttede sig af trial-and-error hver gang.

– Og langtidshukommelse Katte drager nytte af deres livserfaring. Forskning viser, at katte kan huske op til 10 år tilbage. Og noget tyder på, at katte bruger deres erfaring til at tilpasse sig de omgivelser, de befinder sig i. Evnen til at huske tilbage afhænger dog af mange forhold, herunder samværet med mennesker og deres alder. Efterhånden som de bliver ældre, svækkes deres evne til at lære nyt og gøre brug af deres erindringer. Katte kan også få Alzheimers – ligesom vi – ligesom både kattene og vi mister hjerneceller i takt med, at vi aldres.

of Technology offentligjorde i 2001 en undersøgelse af dyrs drømme. Studierne viste, at dyr og mennesker har samme søvnmønster, at deres drømme kan være affødt af oplevelser i vågen tilstand, og at de kan huske deres drømme – eller i virkeligheden lære af dem: Andre undersøgelser tyder nemlig på, at har vi for eksempel lært nogle gentagne bevægelser – at stå ved et samlebånd, måske – så arbejder hjernen videre på øvelsen under REM-søvnen.

Observér, lær, husk! For at kunne huske må man kunne lære. Katte kan ikke tænke abstrakt, læse en brugsvejledning eller lytte til en e-bog. Men de kan observere og de kan erfare – præcis som killingerne lærer at jage af deres mødre. De kan huske steder, og de kan knytte minder til dem, der vækker frygt eller glæde. Og hvem kender ikke til katte, der har gjort indgående studier af lyden af dåseåbnere … Konklusionen må være, at katte – og alle andre byttejægere – dels lærer at huske på en måde, der gavner deres evne til at opspore bytte, dels på en måde, der sætter dem i stand til at skelne mellem tryghed og frygt. n Kilder: Blandt andre: Mikel Delgado, katteadfærdsekspert hos Feline Minds, Californien, Saho Takagi m.fl., Kyoto Universitet, Wikipedia

Ja, dyr drømmer Forskere ved Massachusetts Institute

24 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

01 · 2020


Kattens Værns Webshop – Støt vores arbejde med dine indkøb! Køb for mere end 500 kr., så giver vi fragten! Kattens Værns Årskunstner 2020: MALENE TERP

Vareoversigt Plakater

SÅDAN GØR DU:

Termokander

Køb en rabatkode for 100 kr. igennem Kattens Værn og få 200 kr. i rabat på tegningen. De 100 kr., du betaler for rabatkoden, går ubeskåret til vores arbejde med Danmarks katte. Du får altså 200 kr.’s nedslag i prisen, og KV får en donation på 100 kr. I 2020 har vi fået en aftale med med Malene Terp, der udfører de flotteste tegninger baseret på dit eget fotografi. Få et varigt minde om din kat! Læs alt om krav til billeder og øvrige betingelser på webshop’en.

Priser: Type 1: 21x30 cm: 799 kr. (Normalpris 999 kr.) Type 2: 30x40 cm: 1099 kr. (Normalpris 1299 kr.) Rabatkoden gælder til én tegning af ét kæledyr. Ønskes flere dyr på billedet, koster det 149 kr. ekstra pr. dyr. Læs mere på web­ shop’en!

Bestil rabatkode 100,00 DKK

Gavekort Ting til din kat Lamper Bøger Fødselsdags-, værtinde- og julekort

GPS-tracker

Tasker/muleposer

449,00 DKK Hvor går katten hen, når den går ud? Dette GPS-halsbånd med sikkerhedslåsemekanisme tracker din kats vandreture. Kræver tilkøb af abonnement. Læs mere på webshop’en!

Strikkeopskrifter Småt og Godt Restsalg

Besøg KV’s Webshop! Værtindegave? Fødselsdagsgave? Jule- eller mandelgave? Til Mors dag – eller Fars? Hver gang du køber en vare på Kattens Værns Webshop, er du med til at støtte vores arbejde med at hjælpe Danmarks vilde og vildtlevende katte. Så enkelt er det.

Drikkedunk til børn

Krus med katteører

35,00 DKK

45,00 DKK

Sød drikkedunk til børn. Farve: Grå med lyserød. Størrelse: L15,5 x H6,5. Kapacitet: 300 ml. Mærke: Kawaii Friends. Materiale: Aluminium og polypropylen-plastik. Kan IKKE tåle opvaskemaskine eller mikrobølgeovn.

Flot kop med seje katteøre! Farve: Lysegrå. Størrelse: L14 x B0,5 x H11.3. Kapacitet: 480 ml. Mærke: Kawaii. Materiale: Keramik. Tåler både opvaskemaskine og mikrobølgeovn.

Pawsome katte-taske 60,00 DKK Fed Cutie Cat-taske med god plads til alle dine sager. Farve: Hvid med lyserød. Størrelse: L39 x H41,5 (håndgreb ikke medregnet). Mærke: Cutie Cat. Materiale: Canvas.

Alle varer er nøje udvalgte i høj, gennemprøvet kvalitet. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til siden, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon eller e-mail.

Kig ind i www.kattens-vaern-butik.dk! Kattens Værns Webshop – Støt vores arbejde med dine indkøb! · Sandager 11 · 2605 Brøndby · Danmark Tel 3888 1200 · Email: webshop@kattens-vaern.dk


Vinni Albertsen tiltrådte i februar som ny katteinspektør i KV med ansvar for det nordvestsjællandske.

Varsel om lang killingesæson n Ikke alene har den seneste killingesæson strakt sig over halvanden til to måneder længere end normalt. Men i skrivende stund – midt i februar – har KV i Aalborg allerede modtaget de første højdrægtige katte, selv om sæsonen normalt først starter en måneds tid senere. »Noget tyder næsten på, at killingesæsonen er ved at blive udvisket som begreb,« siger internatsleder René Skall. Han tilskriver udviklingen den ekstremt milde vinter, der har betydet, at kattene er gået i løbetid i december og januar. De tidlige drægtige hunkatte kunne være et forvarsel om endnu et voldsomt killingeår.

Ny inspektør til Nordvestsjælland Vinni Albertsen (34) er pr. 3. februar tiltrådt som katteinspektør med ansvar for det nordvestsjællandske. Vinni er oprindelig uddannet landmand og arbejdede også som sådan i en årrække, indtil hun nåede frem til, at dét skulle hun ikke resten af sit liv. Hun uddannede sig dernæst til veterinærsygeplejerske og har i de seneste fem-seks år arbejdet i en dyrlægepraksis. »Jeg syntes, der skulle ske noget nyt, og så opstod muligheden for at blive

inspektør hos Kattens Værn og få lov til at gøre en forskel for de kære katte,« fortæller Vinni, der bor sammen med sin kæreste og har en søn på et år. De første uger har bestemt været en positiv oplevelse, synes hun. »Det er et rigtigt spændende job, som jeg er meget glad for. Man får set en masse og møder også en mange rare mennesker,« fastlår Vinni – der i øvrigt ikke har katte hjemme. Men det findes der sikkert råd for!

Samarbejdsaftale til gavn for kattene n Kattens Værn har indgået en samarbejdsaftale med Dansk Dyreværn Aarhus. Aftalen giver KV’s inspektører mulighed for at indlevere formidlingsegnede herreløse katte i DDA’s velegnede hovedkvarter i Tranbjerg uden for Aarhus.

Netop i disse uger gøres et rum klar til kattene, og når arterne er parate, vil samarbejdsaftalen blive brugt som udgangspunkt for fælles PR for vildtlevende og herreløse katte.

Indkaldelse til generalforsamling i Kattens Værn Mandag den 20. april 2020 kl. 15.00-17.00 i ”Brønden”, Brøndby Strand Centrum 60 (meget tæt på Brøndby Strand S-station). Der er åbent for registrering af fuldmagter, kontrol af medlemsnumre mv. fra kl. 14.30. Velkommen! Med venlig hilsen Bestyrelsen

26 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Indlevering og godkendelse af fuldmagter 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 5. Indkomne forslag Bestyrelsen stiller forslag om etablering af en fond til hensættelse af arvebeløb 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Eventuelt

01 · 2020


Lokalafdelinger Administration

2.

Sandager 11, 2605 Brøndby www.kattens-vaern.dk Email: kv@kattens-vaern.dk Telefon: 38 88 12 00 + 1 Telefontid mandag til torsdag 10.00-15.00, fredag 10.00-14.00.

Katteklinikken Kattens Værn

Sandager 11, 2605 Brøndby Email: katteklinikken@kattens-vaern.dk Telefon: 38 15 02 22 Åbningstid: Mandag til fredag 08.00-16.00

Internater

Åben for formidling: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 12.00-15.30. Onsdag og fredag kl. 12.00-17.30 Første og sidste lørdag i måneden: 12.00-15.30 E-mail: aalborg@kattens-vaern.dk

3. Slagelse Dyrehospital A/S Internatsleder: Bettina Petersen Rugvænget 12, 4200 Slagelse www.slagelsedyrehospital.dk Telefon: 58 50 51 44 Telefontid: Mandag, onsdag, torsdag og fredag 13.00-15.00

1. Kattens Værn, Brøndby Sandager 11, 2605 Brøndby www.kattens-vaern.dk Email: kv@kattens-vaern.dk Telefon 38 88 12 00 + 2 Telefontid mandag til fredag 10.00-12.00

Kattens Værn, Aalborg Internatsleder: René Skall Struervej 80, 9220 Aalborg Ø Telefon: 38 88 12 00 + 2 Telefontid mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.30-15.00. Onsdag og fredag kl. 09.30-17.30 Første og sidste lørdag i måneden: 09.30-15.00

Åben for formidling: Mandag: Efter aftale. Tirsdag: Efter aftale. Onsdag: 13-17.30. Torsdag: Efter aftale. Fredag: 1317.30. Lørdag: Lukket (Første og sidste lørdag åbent: 13-16.00). Søndag: Lukket

Åben for formidling: Onsdag 15.30-17.30 Lørdage i lige uger 12.00-15.00 E-mail: kvslagelse@gmail.com

Alle afdelinger holder lukket på åbningsdagene mellem 12.00 og 12.30

Samarbejdspartnere Kattens Værn samarbejder med en lang række dyrlæger, internater mv. over hele landet. Find alle vore samarbejdspartnere på www.kattens-vaern.dk! 2

Butik www.kattens-vaern-butik.dk Telefon: 38 88 12 00 Kattens Værns bestyrelse • Mogens Wilbert, formand • Birthe Hansen, næstformand • Jytte Holm-Larsen, kasserer • Liselotte Rigtrup • Tom Schantz Kristensen, dyrlæge Suppleant • Helle Christiansen · Sanne Cubberley Kattens Værns direktion • Lone Nielsen, direktør lon@kattens-vaern.dk Kattens Værn: • Driver internater med formidling af katte til nye familier · Driver en landsdækkende tjeneste med kørende inspektører, der arbejder med regulering af bestanden af vildtlevende katte, herunder genudsætning • Arbejder for obligatorisk mærkning og registrering af ejerkatte og er medstifter af Det Danske Katteregister • Tilbyder professionel rådgivning om katte Gavebeløb og medlemskab Kattens Værn er godkendt til gave- og afgiftsfritagelse. Det skattefradragsberettigede bidrag er for 2020 16.600 kr. OBS: Du kan finde flere oplysninger på www.skat.dk. Det koster 300 kr. at være medlem af Kattens Værn. Ved betaling over betalingsservice 240 kr.

1 3

Gaver og kontingenter kan indbetales på giro 1 02 98 00, med dankort på foreningens hjemmeside, www. kattens-vaern.dk, bankkto. 7436 2005170, eller du kan få tilsendt et girokort ved at henvende dig til Kattens Værns sekretariat. Du kan også tilmelde dig betalingsservice. Husk altid at skrive navn, adresse samt om der er tale om et gavebeløb eller et kontingent på din indbetaling. Kattens Værn er medlem af Dyrenes Dags Komité og Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation kaldet DOSO.

01 · 2020

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

27


Det er sejt at have en øretatovering. Så kan alle se, at jeg HAR en familie.

T

HJEMLØSE E KA D

SMS

E TT

ST Ø

Læs mere om Kattens Værns kamp for en kattelov på www.kattens-vaern.dk under Kattelov NU!

KAT 1919

til og støt kattene med

100 kr. w

ww

.k a tt e

n s-v a e

r n.

dk

Profile for Kattens Værn

Kattens Venner Marts 2020  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded