__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Medlemsblad for dyreværnsforeningen Kattens Værn

Nummer 1 · marts 2018

Pludselig flyttede Heino ind Katte er cool! Kan min kat fryse?

NY START FOR SCARFACE


LEDER

Kære

MEDLEMMER

KATTENS VENNER 1 2018

Medlemsblad for dyreværnsforeningen Kattens Værn Udkommer 4 gange årligt. ISSN 0902-9745

Hvor hører katten til?

Deadline Materiale til Kattens Venner nr. 2 skal være os i hænde senest onsdag den 16. maj 2018 Materiale kan indsendes til mw@kattens-vaern.dk eller post@adampade.dk

Tryk

Af Therese S. Wilbert Direktør Kattens Værn

Trykteam Svendborg

Indlæg Indlæg i Kattens Venner giver kun udtryk for indsenderens holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte artikler. Indsendt materiale returneres ikke. Bladet kan ikke tage ansvar for manuskripter med videre, som indsendes uopfordret.

Redaktion Direktør Therese Wilbert, redaktør Adam Pade (ansvh.)

Annoncer Pia Borsdal, Kattens Værn Tel: 3888 1200 (lokal 1) Email: pb@kattens-vaern.dk Eftertryk med kildeangivelse tilladt Medlemsblad for dyreværnsforeningen Kattens Værn

Nummer 1 · marts 2018

Pludselig flyttede Heino ind Katte er cool! Kan min kat fryse?

NY START FOR SCARFACE Forsiden: Scarface var blandt de op imod 50 vildtlevende og forladte katte i Maribo, som vi berettede om i Kattens Venner i fjor. Nu lever han en komfortabel parcelhustilværelse i Karlslunde. Læs historien side 6!

Det er et spørgsmål, som mange politibetjente at vi i Danmark ikke kan få en lovgivning, der stiller sig selv, når de finder eller modtager en kat. omfatter alle grupper af katte? For kattens lovrammer er uigennemskuelige, selv Kattens Værn deltager aktivt i alle tænkelige for fagfolk som politiet og dyreværnsorganisatiodebatter både med politikere, Rigspolitiet, Dannernes medarbejdere. marks politikredse der varetager dyreværnssager Eftersom kattene ikke har deres egen lovgivmv. Vi er i Kattens Værn bevidste om, at det ning, passes de ind i eksisterende lovgivninger ikke er ligetil at få beskrevet en kattelov. Vi skal som for eksempel Lov om mark- og vejfred, klart have defineret, hvad en sådan lovgivning Dyreværnsloven samt Hittegodsloven. Problemet skal indbefatte, så det kan håndhæves i praksis. I er, at de herreløse katte ofte falder ind under flere første omgang er et krav om obligatorisk mærkkategorier, og de umærkede katte ning af ejerkatte i hvert fald ikke Vi står altså med en utopisk og kan også håndhæves. falder helt uden for lovrammerne. Lov om mark- og vejfred forhol- omfattende gruppe Men hvad så med de vilde og katte, der ikke er herreløse katte? Skal vi som i USA der sig kun til ejerkatte og dikterer blandt andet, at man som katteejer omfattet af en lov- og andre steder lave ”Trap-Neuer forpligtet til at holde sin kat på givning, og det er et ter-Release” programmer i stor egen grund. stort problem i vores stil, hvilket betyder ”indfang Hittegodsloven handler kun om ning-sterilisation/kastrationdaglige arbejde. katte, der tidligere har haft en ejer, genudsætning” uden foderværter. dvs. mærkede katte der er kommet væk hjemmeHerigennem kunne der forhåbentlig komme styr fra. på vores population af vilde og herreløse katte. Om de herreløse katte mener politiet, at det Men så har vi problemet med mangel på foder, er en kommunal opgave at tage stilling til, om sovepladser, kulde mv. man ønsker at gribe ind ved aflivning. Det er ikke nemt at definere, hvordan sådan Vi står altså med en omfattende gruppe katte, en lov bedst tilgodeser alle danske katte, men de der ikke er omfattet af en lovgivning, og det er et regelsæt, vi har i dag, er i hvert fald ikke tilstrækstort problem i vores daglige arbejde. Hver dag kelige. Det er ikke holdbart. Især ikke for katteskal vi vurdere de katte, vi indfanger og det kan ne. være rigtig svært. Kan det virkelig være rigtigt, n


nr. 1. marts 2018

INDHOLD

14

kattensvenner Indhold nr. 1 2018

04

Den svære praktiske erfaring

14

Katte er cool!

06

Da Scarface fik en fremtid

18

Der er noget i luften

08

Kattenes ambassade ligger på Fyn

20

KV vandt udbud om Katteregistret

12

Pludselig flyttede Heino ind

20

Sæt strøm til dit bidrag!

22

Kan min kat fryse?

24

Katte i farver

Dyrlæge Zita Birlie har været i praktik som kattekirurg hos Katteklinikkeni Brøndby

Fra arret og såret tilløberkat i Maribo til parcelhuskat i Karlslunde

Yvonne Thomsen, leder af Katteskolen på Fyn, etablerer et ambassadørkorps for kattene

KV’s Helle M. Nielsen bliver adopteret af en tilløber

I HVERT NUMMER Kat & Godt Webshop’en Nyt fra foreningen Lokalafdelingerne

01 · 2018

For Louise Christensen er jobbet som katteinspektør en drømmetilværelse. Læs portrættet!

Det lyder mistænkeligt: Feromoner! Men det er et naturprodukt, der kan afstresse kattene

KV fortsætter administrationen af Katteregistret, efter at registrets ydelser for første gang har været i udbud

KV indgår aftale med det nye el-selskab Forskel

Kattens pels regulerer for udetemperaturerne. Men katte uden mulighed for at komme ind lever kortere end andre

Det er ren videnskab, hvordan kattene får deres farver. Hermed en kort introduktion

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

03


Kattemedicin

Den svære praktiske erfaring Man kan ikke læse sig til at blive en dygtig kirurg. Derfor er praktisk erfaring så afgørende. Den kan KV hjælpe de dyrlægestuderende med. Af Adam Pade

Hvem kunne tænke sig at komme under kniven hos en kirurg, der kun havde læst om at skære i mennesker i en bog? Nej, vel? Som et af de allersidste forløb under sit dyrlægestudium var Zita Birlie (27) sammen med en studiekammerat i praktik i Katteklinikken hos Kattens Værn i Brøndby. Her fik hun praktisk erfaring i mindre operationer, herunder neutralisering. Praktikopholdet indgår i den aftale, som Katteklinikken i Brøndby har indgået med Københavns Universitet, og som betyder, at Klinikken tager imod dyrlægestuderende foreløbig i 2018. »Det var en god uge!« husker Zita, der umiddelbart efter kunne kalde sig færdiguddannet dyrlæge, og som nu søger job – helst i en mindre almenpraksis i det sjællandske; det giver bedre mulighed for at følge den enkelte patient og dens ejer. Dyrlægestudiet forekommer overvældende for den uindviede; som ”menneskelæge” har man dog kun ét dyr at skulle forholde sig til.

Flere studieretninger »Den første studietid er meget teoretisk, og det kan være svært at forholde sig til den ene bakterie frem for den anden. Men det får man et helt andet syn på senere i studiet!« husker Zita Birlie.

Under de tre første studieår – bacheloruddannelsen – lærer de studerende om almindelig zoologi, farmakologi og anatomi. I løbet af studiet roterer de studerende i fire omgange mellem de to dyrehospitaler, der er knyttet til universitetet – ét hospital for smådyr og ét for store dyr. Under sidste studieår deler studiet sig i forskellige differentieringer – studieretninger – hvor du vælger mellem hest, familiedyr, besætningssundhed – det handler om produktionsdyr – sundhed og biomedicin. Den ene af sine praksisperioder valgte Zita Birlie at tilbringe på en dyreklinik i Portugal. Et eller andet sted var det måske noget med at ”redde dyr i hele verden”, men konkret bød opholdet på mere hands on-erfaring, end hun kunne have fået herhjemme. Zita Birlie er vokset op i en dyreglad familie, og ønsket om at blive dyrlæge opstod tidligt; et ønske næret blandt andet af dette ideal om at ”redde dyr”.

Zita Birlie var en af de første dyrlægestuderende, der fik en uges praktikophold hos Katteklinikken i Brøndby for at vinde praktisk erfaring med kattekirurgi: »Det var en god uge!«

Valgte smådyrene Der er hvert år op imod 700 ansøgninger til dyrlægestudiets pt. 185 studiepladser, og Zita Birlie besluttede sig tidligt for i stedet at læse bioteknologi. Det var for forskningsorienteret til hendes temperament, og det lykkedes hende sidenhen at komme ind på dyrlægestudiet via Kvote II.

04 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Det var naturligt for hende at vælge smådyr som studieretning; det kræver en vis fysiognomi at håndtere køer og heste. Ønsket om at ”redde dyr i hele verden” har aldrig helt sluppet hende. Deraf

01 · 2018


»Den første studietid er meget teoretisk, og det kan være svært at forholde sig til den ene bakterie frem for den anden. Men det får man et helt andet syn på senere i studiet!« – Zita Birlie, dyrlæge

Østerbro. Zita hentede hende for et par år siden i Berlin; en knap et år gammel tæve, der var blevet fundet på en mark. »Da jeg nåede hjem med hende, satte hun sig i et hjørne og var skræmt fra vid og sans. Og prøvede jeg at sætte en snor om hende, blev hun helt ustyrlig. Nu er der gået to år, og hun har fuldstændig forandret sig. Hun er stadig en smule nervøs, men vi kan uden problemer gå tur i Fælledparken.«

Hunde og heste

interessen for særligt de østeuropæiske gadehunde, der lever en kummerlig tilværelse. »Dyrlæger er splittede, når det gælder gadedyr, hvilket jeg udmærket forstår. De

01 · 2018

kan være befængt med smitte og sygdomme, og det kan være forbundet med sundhedsrisiko at adoptere dem hertil,« noterer Zita Birlie. Ikke desto mindre har hun en rumænsk gadehund hjemme på

Hos KV gjaldt det altså katte. »Jeg er vokset op med hunde og heste, og det præger selvfølgelig. Derfor var det rigtig godt at komme tættere på kattene,« fastslår hun. Hos Kattens Værn udtrykker direktør Therese Wilbert stor tilfredshed med aftalen med Københavns Universitet. »Som studerende kan man føle sig en smule usikker især på kirurgi. Vi vil gerne bidrage til, at de studerende får en vis erfaring og praktisk indsigt, når det gælder kattene. Det vil hjælpe både dem og katteejerne, når de som færdiguddannede dyrlæger kommer ud i almen praksis,« siger Therese Wilbert, der forsikrer, at de studerende nøje følges og vises til rette af klinikkens egne to, erfarne dyrlæger.

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

n

05


Katteskæbner

Det er altid en god fortælling: Dén om en kat, der mistrives, men er ved godt helbred, liver op – og får en meningsfuld fremtid i et kærligt hjem.

Beata og Thomas med Scarface. Han har beholdt det navn, han fik under indfangningen, selv om sporene af de mange skrammer er væk.

Da Scarface fik en fremtid

Af Adam Pade

Man ved ikke, hvilken forhistorie han har. Men han var iblandt den flok af 50 forhutlede, syge og triste katte, som KV’s katteinspektør Helle M. Nielsen indfangede under den store sag i Maribo, som vi berettede om for et par numre siden. Han var den sidste kat, Helle tog med derfra. »Han var en stor, sølle, forrevet, betændt og ukastreret hankat, der var tilløber hos en familie, som ikke ville beholde ham. Han så helt ærligt ikke godt ud, og jeg døbte ham hurtigt Scarface på grund af alle hans sår og skrammer,« fortæller Helle, der nærede en mistanke

06 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

om, at han også led af katte-AIDS ligesom mange af de andre katte, hun indfangede i Maribo. En kat med AIDS har ingen livsudsigt og kan smitte sunde katte. Scarface led ikke af katte-AIDS. Faktisk fejlede han ikke noget helst, men viste sig at være en sød og kælen kat, som en masse omsorg, godt foder og god dyrlægepleje hurtigt kunne få på poterne igen. Scarface havde kvalificeret sig til et nyt hjem – en fremtid. Fremtiden viste sig halvanden måned senere, da Thomas og hans kæreste Beata besøgte KV i Brøndby. De søgte et nyt katte-par til hjemmet i Karlslunde uden for København efter at have mistet Cæsar og Putte, der

01 · 2018


var kommet af dage. Det blev ikke til et nyt par. Det blev til Scarface; et navn, han har beholdt, selv om han ikke længere er spor arret; scar betyder ar på dansk. Man ved ikke, hvilken forhistorie han har. Men han er social og kælen, høflig over for gæster, går ikke på bordene og benytter kradsebrættet frem for møblerne. Så en forhistorie som ejerkat har han. »I starten holdt han en smule afstand og havde sit foretrukne tilholdssted under bordet, men hurtigt begyndte han at gå rundt og inspicere. Og efter 10 dage kom han ud første gang, da vi først havde strøget indholdet af hans kattebakke rundt i haven, så han kunne identificere, hvor han hørte til,« fortæller Thomas.

Fandt sin døgnrytme Scarface fandt – måske genfandt? – hurtigt sin døgnrytme. Dagen begynder kl. 05.00 med højlydt morgenvækning af sine ejere, morgenservering og morgenrondering. Dagen slutter af, når familien går til ro – og han går ud og dyrker natten. Scarface kan ikke lide katte. »Han har haft sine opgør med kattene i nabolaget. I dag kan vi opleve ham siddende under et træ og nidstirre en kat, hvis den kommer for tæt på,« fortæller Thomas, der også beretter om et noget overlegent forhold over for hunde: Genboens hund har en uimodståelig hule i sin have, som Scarface gerne vil have adgang til. Han sætter sig på en gren oven over hulen, alt imens hunden gør som en rasende. Når dens ejer får nok af hundens irriterende gøen, bliver den kaldt ind, hvorpå vejen er banet til hulen, alt imens hunden må se til indefra med et slukøret blik.

de antaget en fast rolle som legeonkel for de små. Dér opstod gnisten. For Sofia var valget af Scarface helt naturligt. »Sofia har altid valgt de skæve juletræer. Dem er der ingen andre, der vil have. Det er lidt på samme måde med Scarface,« fortæller han. Scarface har ofte sine ejere til rådighed om dagen. Thomas og Beata rejser ofte, men Thomas driver virksomhed hjemmefra, og hjemme har de også galleri BeArte, der især repræsenterer østeuropæiske kunstnere; kunstnere, som parret mener er voldsomt overset i Danmark. Beata er selv uddannet fra Kunsthøjskolen i Warszawa. Indtil videre lever galleriet mest på nettet, men ambitionen er at finde lokaler her i Karlslunde. Kanske, Scarface en dag kan komme på lærred? n Scarface misser med øjnene i den skarpe vintersol. Nedenfor som han så ud, da Helle M. Nielsen fandt ham.

Det skæve juletræ Både han og Beata og Thomas’ datter Sofia var enige om, at de først og fremmest gik efter lidt ældre, voksne katte. Derfor startede de ”stuegangen” i internatets afdeling for voksne katte, men denne magiske gnist, der kan opstå i et nu, når de rette mennesker og rette katte møder hinanden, udeblev. Derpå gik turen ind til killingerne, hvor Scarface ifølge Helle Nielsen hav-

Indkaldelse til generalforsamling i Kattens Værn Tirsdag den 24. april 2018 kl. 15.00-17.00 i ”Brønden”, Brøndby Strand Centrum 60 (meget tæt på Brøndby Strand S-station). Der er åbent for registrering af fuldmagter, kontrol af medlemsnumre mv. fra kl. 14.30. Velkommen! Med venlig hilsen Bestyrelsen

01 · 2018

Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Indlevering og godkendelse af fuldmagter 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Eventuelt

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

07


Kattevenner

Ligesom velgørende organisationer har deres ”ambassadører”, har kattene det nu også. Kattens Venner sætter en ambassadør og hendes to ambassadesekretærer stævne.

Kattenes ambassade ligger på Fyn Af Adam Pade

Børns Vilkår har dem. Julemærkefonden har dem. Folkekirkens Nødhjælp har dem. Og nu har kattene dem også: Ambassadører. Ambassadører af denne art er som oftest frivillige, der påtager sig at repræsentere den sag, de er knyttet til, for at oplyse om den eller holdningspåvirke. Det kan være i deres eget netværk, på arbejdspladsen eller i foreninger; i hvert fald har de deres sag i baghovedet, hvorend de færdes. Idéen om et ambassadørkorps opstod i kølvandet på den certificering som Cat Friendly Clinic, som DyrlægeRingens klinik i Tommerup – den ene af i alt fire – opnåede for et par år siden. Certificeringen, som Katteklinikken hos Kattens Værn i Brøndby siden også har opnået, er forankret i et internationalt netværk af fagfolk, oftest dyrlæger. Den specificerer en række krav til klinikkens faciliteter og ikke mindst til dens indretning, der så at sige skal ske gennem katteøjne. Som Cat Friendly Clinic forpligter man sig også til at uddanne og oplyse om katteadfærd. Nogenlunde sideløbende med certificeringen havde veterinærsygeplejerske og adfærdsterapeut Yvonne Thomsen etableret Katteskolen. Katteskolen afvikler korte kurser for katteejere i alt lige fra adfærd til førstehjælp. Ud over at gøre katteejerne klogere giver skolen også mulighed for, at katteejere kan møde hinanden i et fællesskab; et fællesskab, der ellers typisk er hundeejere beskåret, når de for eksempel går til træning med deres dyr. Tilbuddet om kattekurser må være faldet på et tørt

08 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

sted, for skolen har samlet kursister fra hele landet – fra Frederikshavn til København.

Stikke snuden frem »Mange andre organisationer har ambassadører, der taler for deres sag. Vi ville også gerne finde nogle, der turde stikke snuden frem på kattenes vegne,« fortæller Yvonne Thomsen. »De første ambassadører fandt vi imellem Katteskolens kursister, og så har vi ellers udvalgt mennesker, der har nogle andre kontakter og netværk end vi selv. Én er for eksempel en kommunalt ansat, der møder mange katte på sin vej. Også katte, som borgerne ikke altid kan tage sig tilstrækkeligt af. Hun minder os altid om, at vi i Katteskolen skal huske at informere om de mest basale ting – om fodring, kattegrus, pelspleje og så videre. Vores yngste katteambassadør er Ida-Marie på 13. Hun har præsteret at stille sig op foran hele sin skole og sprede budskabet.« Katteambassadørerne har sammen den grundlæggende mission at medvirke til at højne kattens status. »Det er kernen!« understreger Yvonne Thomsen. Derfor er det et klart formuleret ønske, at kommunerne i højere grad tog ansvar for de vildtlevende katte og at samle alle regler om katte ét sted – i én lov; en lov, der forpligtede katteejere til at mærke deres katte.

En kat er ikke bare ... Budskabet i at højne kattens status kan katteambassadør Anette Juhl Allton tilslutte sig med hjertet og beretter om barske eksempler på, hvad dén opfattelse kan føre til, at ”en kat er bare en kat”: De bliver dum-

01 · 2018


pet i skoven, efterladt for lud og koldt vand – eller man anskaffer sig en ukastreret hankat, der bare får lov at rende rundt og befrugte naboernes hunkatte; ”det er ikke mit problem”. Anette var egentlig mest til irske ulvehunde – »jo større hunde, desto bedre!« – men store hunde bliver ikke så gamle, og det er ikke til at bære, hver gang de dør fra én. Derfor blev det til katte. »Jeg blev dybt fascineret af denne ... kulturforskel, der er mellem katte og hunde. Kattens gunst skal man

gøre sig fortjent til. Og de er frygtelig gode til at opdrage på én,« har også hun erfaret. Familien adopterede en af deres katte fra et katteinternat, og Anette blev så fanget af det altsammen, at hun meldte sig som frivillig.

Det måtte jeg gøre noget ved! »Og da gik det op for mig, hvor elendigt vildtlevende og svigtede katte har det. Det måtte jeg gøre noget ved!« lyder det bestemt, og hun forsømmer aldrig en

»Jeg blev dybt fascineret af denne ... kulturforskel, der er mellem katte og hunde.« – Anette Juhl Allton katteambassadør

Buster (tv.) og Jonesy er ikke voldsomt begejstrede for at være ambassadesekretærer. Bag dem leder af Katteskolen, Yvonne Thomsen (tv.) og katteambassadør Anette Juhl Allton.

01 · 2018

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

09


Kattevenner

»Katte er en kvindeting,« konstaterer både Yvonne og Anette, og det ærgrer dem begge, for »de findes jo – mændene.«

lejlighed til at fortælle om ”neutraliseringens lyksaligheder”, som hun udtrykker det. Hun indrømmer åbent, at hun taler meget og gerne. Herudover trækker hun på sin erfaring som sygeplejerske, når det gælder ”den motiverende samtale” – at opnå en bestemt adfærdsændring. Men hun har også oplevet at ødelægge den gode stemning under middagsselskaber ved at holde fast i sit: At en kat ikke bare er en kat.

Husk dyrlægekontrollen Blandt andre budskaber, som katteambassadørerne bringer med sig, er dét om at få katten regelmæssigt til dyrlægen. »Vi oplever hundeejere, der jævnligt kommer med deres dyr, og som viser sig også at have katte; katte, vi aldrig har set. Mange tror faktisk, at katte slet ikke har brug for at komme til dyrlæge i lige så høj grad som hundene. Så tilbyder vi katten et gratis sundhedstjek,« supplerer Yvonne. De kommende ambassadører blev sat stævne første gang i 2016, og meningen er, at ambassadørkorpset skal mødes i hvert fald to gange om året. Herudover har korpset en lukket Facebook-gruppe. Endnu er ambassadørerne væsentligst bosat på Fyn og i Trekantområdet, men Yvonne ser gerne korpset udvidet til hele landet. Ambassadørerne må gerne komme fra forskellige miljøer, så budskaberne om kattens status, betydningen af neutralisering og så fremdeles bliver

spredt bredest muligt. I lige denne sammenhæng er det en kvalifikation i sig selv at være mand.

Kvindeting? »Katte er en kvindeting,« konstaterer både Yvonne og Anette, og det ærgrer dem begge, for »de findes jo – mændene.« Det viste blandt andet et Facebook-opslag, som Yvonne foretog specielt rettet mod mænd. Opslaget fik mange likes og reaktioner blandt målgruppen. Og lige nu går ønsket om at lave et kursus på Katteskolen forbeholdt mænd. Hvorfor er det sådan? Er mænd mere til hunde, der kan styres, og som adlyder blindt, frem for katte, der kan finde på at tale én imod? Blandt øvrige kvalifikationer er den faglige, praktiske, usentimentale tilgang. Der må gerne være en base af viden om katte, kattes adfærd og deres behov, og har man den ikke, kan man erhverve den på Katteskolen. Og ellers gælder det om at have hjertet med. »Og så skal man vide, hvornår man skal stoppe og henvise til dyrlæge,« tilføjer Anette Juhl Allton, »man skal kende sin egen begrænsning.« Med i klinikken til dagens møde i DyrlægeRingens klinik i Glamsbjerg har Anette to af sine i alt fire katte: Buster og Jonesy. De er ikke meget for at agere ambassadesekretærer og modeller. Men de må nu engang stille op for den gode sag, for enhver god historie om katte må ledsages af billeder af dem, det hele drejer sig om. n

En katteambassadør har hjertet med, men lader ikke følelserne tage overhånd – og ved, hvornår dyrlægen bør tage over, er Yvonne Thomsen og Anette Juhl Allton enige om.

10 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

01 · 2018


Støt Kattens Værn via din el-regning - uden det koster ekstra Donér cirka 400 kr. årligt til Kattens Værn Prisgaranti - en god gerning skal ikke koste ekstra Gratis oprettelse og ingen binding og strømmen er selvfølgelig grøn

Ring nu på 40 150 600 og få en snak om dine muligheder

...i samarbejde med Kattens Du kan også læse meget mere på www.forskel.nu

Værn


Katteliv

VI VED IKKE, HVOR HAN KOMMER FRA, ENDSIGE KENDER HANS HISTORIE. MEN NU ER HEINO BLEVET EN FAST DEL AF MUSE- OG ROTTEFANGERSTABEN. Af Helle Marianne Nielsen, katteinspektør

Når man bor på landet, så ved man, hvor hurtigt mus kan flytte ind og overtage. Derfor har vi altid været glade for vores genudsætningskat, jeg havde døbt Moster. Hun var en vildkat, der kom til

Pludselig flyttede Heino ind os for mange år siden, og som vi kunne røre ved. Hun blev en ældre dame, og det var egentlig først, da hun døde, at vi opdagede, hvor effektiv en musejæger hun havde været. Der gik et års tid, og vi havde efterhånden store problemer med mus i vores udhuse, og et par rotter fangede vi endda også. En gang havde en rotte gnavet i en ledning i mi kattebil, så jeg ikke kunne starte. Så det stod temmelig klart: Vi måtte have et par udekatte igen.

Musene har ikke en chance Da der ikke var kommet nogle nye katte tilløbende af sig selv, tog jeg to ungkatte med hjem, som jeg selv havde indfanget på en sag med flere katte. De var ikke tamme, faktisk ret skræmte og vilde, men vi kunne tilbyde dem et godt forkælet liv på landet – om de ville forblive vilde eller blive tamme ville tiden vise. De blev steriliseret, øremærket mv., og vi holdt dem inde i udhuset i længere tid, hvor vi flere gange dagligt besøgte dem med foder og fik en snak (vi snakkede – kattene sad og kiggede forundret på os) – og nu 10 måneder efter er de begge blevet større, flottere og endda tamme katte. De nyder livet, og vi nyder dem – og musene, de har ikke en chance. Kattene gør helt sikkert deres job og dét til guldmedalje. For ca. to måneder siden står vi udenfor og hører et mijauv i mørket. Vi kan ane en kat i busken, og det var helt sik-

kert ikke Lemon og Fanta (som vi døbte vores). Vi prøvede på alle mulige måder at kalde og lokke den mijauvende kat til os, uden held.

Og så sad han der! Efter flere forgæves forsøg med en fælde, satte vi lidt ekstra foder tæt på udhusene, og efterhånden kunne vi fornemme den nye besøgende inde i udhuset. Fanta og Lemon virkede upåvirkede, så vi tog det roligt. Og pludselig en morgen sad han dér: Inde i hynde(katte)boksen og kiggede ud, da vi åbnede døren for at servere morgenmad. En flot, lidt slidt og ukastreret hankat og hverken øremærket eller chippet, som pludselig havde besluttet sig for at overgive sig. Nu ville han både kæle og snakke, en smule på vagt, men helt sikkert glad for opmærksomheden. Fanta og Lemon virkede stadig uberørte over den nye beboer, så vi besluttede hurtigt, at han skulle have lov til at blive. Imens vi arbejder på at fremlyse ham, for en sikkerheds skyld, så har vi lært ham endnu bedre at kende og omvendt, og han er faktisk en rigtig dejlig kælekat. Når vi går ture med hundene, er han begyndt at gå med sammen med Lemon og Fanta. Og vi ved, han allerede har kvitteret for opholdet ved at fange mus. Så ham er vi glade for. Han er allerede blevet meget flottere i pelsen efter godt foder, og inden længe kommer han forbi dyrlægen for at blive kastreret, øremærket og vaccineret mv.

Heino, selvfølgelig! Gud ved, hvor han kommer fra? Ingen i området ville vedkende sig denne skønne dreng. Jeg undrer mig virkelig over, at jeg kan blive ved at støde på ukastrerede katte

Heino startede som en forsigtig-Per. Men en morgen havde han overgivet sig, er med tiden blevet en kontaktsøgende kat – og fanger mus!

12 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

01 · 2018


Kat & godt Fra inspektørens dagbog ...

Helle M. Nielsens søster Metter med hunden Bica, Heino i midten og Fanta.

uden mærkning. Folk burde da efterhånden vide bedre … Og hvad kalder man så sådan en flot fyr som ham? Heino selvfølgelig. n

Nyt økonomisystem udfordrer n I Kattens Værn er vi i gang med at udskifte vores medlemsdatabase og vores økonomisystem. Det sker blandt andet for at tilgodese de nye krav om beskyttelse af personfølsomme oplysninger som følge af den nye persondataforordning, der træder i kraft i år. Vi ved, at der har været udfordringer med trækning af kontingenter mv., og vi er opmærksomme på problemet. Vi skal sørge for, at alt bliver bragt i orden og trukket som planlagt. Medlemmerne behøver ikke at foretage sig yderligere. Vi håber ,det hele snart kører optimalt og beklager de problemer, det måtte give undervejs. – Af Therese S. Wilbert

01 · 2018

n Så fik jeg fat i den grå hankat, som næsten ikke kunne spise! Den holdt til ved Ramløse i Nordsjælland i nærheden af nogle sommerhuse. Katten spiste ganske lidt, og man kunne se, at den havde det dårligt. Jeg kunne komme ret tæt på katten, og ved at snakke beroligende til den fik jeg den til at nærme sig fælden – men ikke til at gå ind i den. Katten fik en rørt æggeblomme hver dag af kattevennen som tog sig af den, men jeg måtte bruge nettet til at fange den med. Det sker ikke så tit, for det skal lykkes første gang, ellers fanges katten aldrig. Katten kunne dårlig holde sig selv ren, og det var tydeligt at se, at den havde alt for lange kløer. Når den havde slikket bare en mikrobid op, fik den opkastningsfornemmelser, og savlet stod den om munden. Dårlig pels og øremider er også et tegn på vantrivsel. Trods alle dens dårligdomme var den enormt opmærksom på fælden og nettet, og pludselig kunne den løbe om bag skuret, hvor den havde en papkassehule. Men i dag lykkedes det så, og der er ingen vej uden om at give den fred. Kattevennen kommer til at savne den, for den stod og ventede på rørt æggeblomme her i dens sidste tid. Men når den lider så voldsomt, som det helt klart var tilfældet, har den ikke noget godt liv foran sig. – Af Jan Flesborg

LÆKKER OG VARM NYHED – KAN KUN KØBES HOS KV! Du kan nu, helt eksklusivt, erhverve den unikke strikkeopskrift på denne fine kattebluse eller dette flotte kattetørklæde – begge specieldesignede og doneret til Kattens Værn af de søde mennesker fra firmaet DesignEtte, hvor man også har mulighed for at købe det garn, der skal bruges til opskrifterne. Besøg hjemmesiden www. designette.dk! Hver opskrift koster ikke mere end 45,00 kroner og kan erhverves ved at sende en mail til Anja på al@ kattens-vaern.dk, mærket ”Strikkeopskrift”. Har man ikke en mailadresse, kan man ringe til administrationen på 38 88 12 00, lokal 1, og bestille opskriften (bemærk, at hvis opskriften skal sendes via brev, så kommer der porto oveni (gældende takster)).

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

13


Katte derude

KATTE ER COOL! Af Adam Pade

Klokken er 09.30. Solen står så højt på himmelen, som årstiden tillader det; det er koldt og klart, og vi befinder os sydvest for Hinnerup. Dagens første besøg gælder indfangning af to katte; katte, der er blevet efterladt af gårdens tidligere ejere, og hvis tilstedeværelse ikke rigtig lader sig forene med den nye families husdyrhold. Vores vært, Megan Kjær, har dog ikke helt besluttet sig for, om kattene skal genudsættes, når de er blevet dyrlægeundersøgt og neutraliseret, eller om de skal have en fremtid et andet sted. Meldingen fra Favrskov Kommune, der står som rekvirent, var, at der var tale om i alt seks katte, herunder en kattemor med to killinger. Men da familien var vendt tilbage fra en rejse, var de seks killinger borte. Ræven? Favrskov er en af de kommuner, som Kattens Værn har en aftale med. En aftale betyder, at kommunerne hvert år afsætter et vist beløb til indfangning af katte. Men der er aldrig tale om beløb, der til fulde dækker KV’s udgifter. Aftalerne er dog højt skattede i KV, for det betyder hjælp til flere katte.

En fælde var ikke helt, hvad Pernille ventede, da hun tog turen ud gennem kattelemmen.

14 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Nogle kommuner overlader det til borgerne selv at kontakte Kattens Værn; andre opretter selv sager og kontakter derpå KV. »Men det er bedst, hvis borgerne selv bliver henvist til os. Vi kan sortere i henvendelserne og vurdere, hvor alvorlig situationen er. Jeg er for eksempel blevet rekvireret af en kommune til at komme ud til en kat, hvis ejer blot havde behov for en ormekur til katten. Det er altså et misbrug af ressourcer,« funderer Louise. Katteinspektør Louise Christensen stiller to fælder op – én i laden, én i en hyggekrog tæt ved huset, og aftalen bliver at vende tilbage i løbet af dagen.

Drømmetilværelse! Louise Christensen (36) har været katteinspektør hos Kattens Værn i nogle måneder nu. »Og det er en drømmetilværelse!« kommer det utvetydigt, alt imens hun styrer kattebilen ud af gården og ned ad den smalle grusvej mod landvejen, på vej til næste destination. Som flere af hendes kolleger er hun uddannet veterinærsygeplejerske. Det giver på forhånd en solid viden om dyr, sygdomssymptomer og trivsel. Hun er vokset op på landet – ved Viborg – med dyr af alle slags. Som helt ung ville hun være landmand og søgte ind på en landbrugsskole på Mors. Hendes far, der til enhver tid ville hendes bedste, var dog langt fra tryg ved at overlade hende i så mandligt et selskab, og skolen blev opgivet. Hun har vist tilgivet ham; i al fald fortæller hun anekdoten med antydningen af et smil om læben. Tilgangen til landbrugsuddannelserne har i øvrigt ændret sig; i dag er næsten 50 procent af eleverne piger. Louise tog i stedet handelsskoleeksamen og arbejdede en tid som sælger. Hun er ”hestepige”, siger hun selv, og kom i berøring med uddannelsen til veterinærsygeplejerske, da hun i en periode var beskæftiget med at tilride heste. Veterinærsygeplejerskeuddannelsen er en vekseluddannelse, og derfor gælder det om at finde en praktikplads. Med den store søgning til uddannelsen er der rift om pladserne, men måske gjorde Louises salgstalent udslaget: Hun fik den første, hun søgte.

Holbergs Pernille Vi er nået til Væth – en lille landsby uden for Langå. Her bor Tage Dyck Olesen på en mindre landejendom, hvor Louise har indfanget hele syv katte tidligere på

01 · 2018


Som ansat på en dyreklinik møder man alle de dyr, der i forvejen bliver taget ansvar for. Som katteinspektør møder man katte, der har brug for hjælp på et helt andet niveau. Og det giver mening, synes katteinspektør i det østjyske, Louise Christensen.

Tage Dyck Olesen havde lokket sine to katte indenfor i varmen, inden de med pædagogisk snilde blev motiveret til at søge ud gennem kattelemmen. En ikke helt sædvanlig situation for katteinspektør Louise Christensen.

01 · 2018

15


Katte derude

året. Endnu er her to, der ikke er blevet dyrlægeundersøgt og neutraliseret, og dem skal vi have med os. Tage Dyck Olesen har lokket kattene indenfor i varmen, alt imens Louise sætter den første fælde til ud for kattelemmen. Med en bemærkelsesværdig sans for pædagogik lykkes det ham at få den første ud igennem kattelemmen og ind i fælden og ligeså med den næste. Den første har et navn – hun hedder Pernille – den anden har ikke, men skal have ét af hensyn til mærkningen. Er der ikke noget holbergsk over navnet Pernille? Tage Dyck Olesen istemmer og prøver at komme i tanker om navnet på den lidt hidsige kvinde i Ludvig Tilbage i Hinnerup er det lykkedes at få begge de to katte i fælderne.

Holbergs komedie Maskerade; en kvinde hvis temperament passer meget godt på katten. Turen går videre – nu til Rødkærsbro Dyreklinik, der med Louises mellemkomst har indgået en samarbejdsaftale med Kattens Værn.

Selvstændigheden Som 26-årig var Louise færdiguddannet som veterinærsygeplejerske. Hun fik tilbud om at blive på Dyrehospitalet i Aalborg, der havde været hendes lærested; i stedet vendte hun tilbage i retning mod Viborg og blev ansat på Møldrup Dyreklinik nord for byen. Siden kom børnene, som hun valgte at passe hjemme det første par år. På vejen tilbage på arbejdsmarkedet fik hun mulighed for at sælge human naturmedicin. Men så var det, hun så jobopslaget fra Kattens Værn. »Det var jo lige mig! På en dyreklinik møder man kun de dyr, der i forvejen bliver taget vare på – ikke alle de andre, der også har behov for hjælp; vel at mærke et helt andet behov. Så er der selvstændigheden – muligheden for i et vist omfang selv at kunne tilrettelægge sin dag.« Og der er de mennesker, der rekvirerer Kattens

Til venstre: Tage Dyck Olesen tager afsked med Pernille og Magdelone, og dyrlæge Ole Lundorff tager pænt imod dem. De blev genudsat hos Tage et par dage senere.

16 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

01 · 2018


»Men – katte er dejlige! De er cool, de har attitude, de lever i høj grad stadig på deres instinkter og bliver ved med at være katte.« Værn; mennesker, der som altovervejende hovedregel gør det, fordi de vil kattene det godt. Sådan er det naturligvis ikke altid; Louise husker sin helt egen, allerførste indfangningssag, efter at hun var blevet introduceret til ”faget” ved at være ”føl” hos kollegerne Jan Flesborg, Christian Poulsen og Bodil Fjord Grønvold. Sagen tog sit udspring i et boligselskab i Randers, hvor hun skulle indfange et antal katte, der holdt til ved en boligkarré. De blev fodret af en mandlig beboer, der ikke var helt rask, og som truede hende med bål og brand – og med at vælte hende ned ad trappen, hvis hun kom nærmere. »Jeg syntes, det var mest synd for ham. Han holdt jo af kattene,« siger Louise, der ved hjælp af viceværten fik ro til sit arbejde. Andre hensyn talte, da hun blev hidkaldt af McDonalds, der var blevet hjemsøgt af en kat en fredag aften – et tidspunkt, hvor en vigtig del af ugens omsætning hentes hjem. Det vakte nogen opmærksomhed, da hun måtte indfange katten med en snare; den havde gemt sig i et rør i børnenes legeområde. En sms tikker ind på Louises telefon: Magdelone! står der, og Tage Dyck Olesen fik givet sin anden kat et navn.

I tredje generation I Rødkjærsbro tager dyrlæge Ole Lundorff imod sammen med Helena Skyum og Britta Friis Knusen. Ole Lundorff er dyrlæge i intet mindre end tredje generation og har drevet klinik her siden 1983. Klinikken tager sig i dag alene af smådyr. At være dyrlæge for smådyr er lidt som at være børnelæge, lyder det underfundigt: Man taler mest med forældrene! Ole Lundorff har oplevet, hvordan dyrlægefaget har udviklet sig fra den bredt dækkende, almene dyrlægepraksis – den, seerne mødte i den engelske TV-serie ”Folk og fæ” – da dyrlægen var en del af billedet ude på landet blandt landmændene. I dag er faget ikke alene mere specialiseret, landmændene varetager langt flere opgaver selv; medicinregnskabet eksempelvis. Tage Dyck Olesens to katte er nu i trygge hænder, og turen går tilbage til gården uden for Hinnerup, hvorfra vi hører, at begge katte er gået i fælden.

Bliver ved med at være katte Det gode ved jobbet som katteinspektør er kattene selv. »Jeg holder bestemt af hunde, men fik måske mit behov rigelig opfyldt, da jeg er vokset op med opdræt af Labrador-hunde. Men – katte er dejlige! De er cool, de har attitude, de lever i høj grad stadig på deres instinkter og bliver ved med at være katte. Man kan aldrig eje en kat,« fastslår Louise, der også var spændt på at møde rigtige vildkatte; store, karismatiske hanner, der frem for at gøre sig små og krybe langs panelerne manifesterer sig, når katteinspektøren kommer med net eller fælde.

01 · 2018

Og en sådan har hun mødt. »De bliver ikke bange. De bliver gale! Han troede et eller andet sted, at det var ham, der styrede,« smiler Louise. Hjemme har Louise altid haft kat. I sin tid Tigeren, Pumaen og Lossen, der meget godt repræsenterede de farver og de temperamenter, hun holder af. I dag bor hun sammen med sin mand, børnene, en hund, otte heste og kattene Knurhår, Guldlok og Grålyn et pænt stykke fra Alfarvej med udsigt til mark og mose. Vi er tilbage i Hinnerup, og her venter der os to temperamenter: Den ene er den formodede morkat, der afgjort ikke er tam. Hun ser ikke Louise ind i øjnene, søger desperat at komme ud af buret og er skræmt fra vid og sans. Den anden forekommer ikke helt så skræmt, men følger vore bevægelser og har øjenkontakt med os. Det er sidst på eftermiddagen, men dagen er ikke slut endnu. Nu venter to andre katte, der er gået i fælden, helt ude i Ebeltoft, på at få afklaret deres fremtid. Og sådan er der bestandigt bud efter katteinspektøren. Megan besluttede af hensyn til husets øvrige dyr ikke at ville have dem genudsat. Omvendt hos Tage Dyck Olesen, der fik Pernille og Magdelone retur. n

Louise Christensen har selv katte – her sidder Knurhår på armen, mens Guldlok opholder sig på den sikre side af fælden.

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

17


Kattetrivsel

Der er noget i luften Vi mennesker bruger dem ikke – i hvert fald ikke længere. Men dyr benytter feromoner til at tage bestik af deres omgivelser. Med produktet Feliway kan vi gøre kattene mere trygge og mindre stressede. Af Adam Pade

Kender man ikke ordet, kan det lyde lidt suspekt – det med feromoner. Og hører man tilmed, at de kan virke beroligende på kattene, tænker man fluks: Lykkepiller! Men feromoner er ikke lykkepiller. Der er faktisk slet ikke tale om piller eller noget andet, kattene skal indtage. Derimod er feromoner betegnelsen for de signalstoffer, kattene selv afsætter. Dem har man gjort kunstigt efter, og de kan købes i ”duftform”. De er aldeles udskadelige; man kan endog ikke komme til at overdosere.

Fransk idé For idé og udvikling stod et fransk forskningsinstitut, der overlod rettighederne af deres opfindelse til medicinalvirksomheden Ceva, ligeledes fransk. Forskerne fik kattene til at stryge sig op ad et stykke tekstil og kunne ad den vej identificere, hvilke stoffer – hvilke fedtsyrer – som kattene afsatte. Det blev til et af flere feromoner. I dag – 10-15 år senere – er feromoner først til kat”Vi bruger også ...” – Lisbeth Jørgensen har påsmurt feromoner på Herman og Kenzos to kradsebrætter.

18 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

te, siden til hunde, blevet mainstream og markedsføres i Danmark af Ceva, der her i landet har hjemme i Vejle. Ceva har nu igennem godt et år været sponsor for Kattens Værn. Besøgende hos KV kan købe de små flasker, hvis indhold enten kan sprøjtes direkte på en overflade – ind i en transportkasse, måske – eller som kan sættes ind i en diffuser, der sættes i stikkontakten. I diffuseren sidder en lille keramisk plade, der varmes op, hvormed væsken, der indeholder feromoner, fordamper. Man kan også anvende en brik af pap, som man sprøjter væsken på. Brikken kan hænges op – eventuelt i transportkassen – hvormed katten har sit helt eget Wunderbaum. Katte udskiller ikke ét feromon – men flere, alt efter situationen.

Flere feromoner Der er kind-feromonet, som den afsætter, når den stryger sig op ad vores ben – eller op ad en anden kat. Det er udtryk for samhørighed; den binder bånd til os. Et andet feromon udskilles gennem små kirtler ved dievorterne hos hunkatten, når hun har killinger – ellers aldrig. Men killingerne husker signalstoffet hele livet og reagerer på det. Kattene opfatter feromonerne med deres vomero-nasale organ, et lille organ, der sidder i kattens gane. Møder den et signalstof, den ikke kender, vil den så at sige lugte med åben mund – eller ”flehme”. De forskellige slags feromoner er blevet til henholdsvis Feliway Friends og Feliway Classic. Feliway Friends er velegnet, hvis flere katte skal føres sammen, eller der i forvejen hersker spændinger imellem dem. Feromonet modvirker, at kattene opbygger store interne konflikter og kan derved medvirke til at skabe harmoni i flerkattehjem. Feliway Classic virker bredere – nærmest ved at medvirke til at skabe kattens comfort zone – altså almindelig tryghed. Classic kan dermed også mindske kattens behov for at afmærke territorium ved for eksempel at strinte. For ganske nylig er Ceva barslet med en tredje variant: FeliScratch. FeliScratch bygger på et feromon, som katten udskiller fra poterne. Produktet påføres

01 · 2018


Der er noget i luften: Den lille flaske med feromoner monteres i diffuseren, der sættes i stikkontakten.

Lisbeth Jørgensen med produktpaletten fra Feliway.

kradsebrættet og efterlader de feromoner, katten normalt udskiller, når den kradser – samt en blå farve, som katten kan se, og som ansporer den til at bruge kradsebrættet.

Hvorfor nu? Når der er et marked for produkter som Feliway, skyldes det ifølge keyaccount manager hos Ceva i Danmark, Lisbeth Jørgensen, at vi som kæledyrsejere er blevet langt mere opmærksomme på dyrenes adfærd igennem de senere år – måske i takt med at dyrene i stigende grad opfattes som jævnbyrdige familiemedlemmer. Derfor er man mere observant på dyrenes trivsel. Selv er Lisbeth Jørgensen uddannet dyrlæge, men har arbejdet for Ceva i en lang årrække – stort set hele den tid, Feliway har været på markedet.

01 · 2018

Jo, hun bruger også selv Feliway i hjemmet på Sydfyn, men hverken Herman eller Kenzo – to sindige, modne personligheder – antager på nogen måde karakter af misbrugere. »Man kan ikke komme til at overdosere, for fe­ romonerne interagerer ikke med andre stoffer. Katten optager blot det, den kan opfatte,« forklarer Lisbeth Jørgensen. Ceva producerer medicin til dyr, herunder antibiotika, smertestillende og blodtryksdæmpende medicin og til hunde desuden hjertemedicin og vanddrivende og har desuden en stordyrsdivision med mange produkter til svin, kvæg og fjerkræ.

Feromonerne og vi Noget tyder på, at også vi mennesker udskiller feromoner, men de er ikke et led i vores kommunikation, som de er for katte; vi bruger i stedet ord og kropssprog. Det er til gengæld meget muligt, at feromoner spillede en større rolle for mennesket i dets tidlige udvikling. »Feromoner spiller en klar rolle for dyr. Ved at ”læse” dem får dyrene et indblik i, hvem eller hvad der har været forbi her – og hvor længe siden det er,« forklarer Lisbeth Jørgensen, der tilføjer, at feromoner har stor betydning for mange dyrearter som kommunikationsmiddel. Feliway-produkterne kan købes hos KV både i Brøndby, i Slagelse og i Aalborg. n

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

19


Efter en uvildig vurdering viste Kattens Værn sig fortsat bedst kvalificeret til at bestyre Det Danske Katteregister.

KV vandt udbud om Katteregistret

n Kattens Værn fortsætter administrationen af Det Danske Katteregister, efter registrets ydelser for første gang blev sendt i udbud sidste sommer på foranledning af den forening, der siden 2005 har stået som ejere af registret. Registret er i alt væsentligt grundlagt på de data, som Kattens Værn uden beregning stillede til rådighed, da en række foreninger dengang besluttede at danne en fælles forening for registret.

Til gensidig glæde KV kunne allerede for mange år siden se betydningen af at etablere et register over både bortkomne og tilløbne katte; et register, der både kunne være til glæde for kattene og for deres ejere. Det var mange år inden, der var noget, der hed EDB, og det var et stort arbejde dels at udfylde de håndskrevne kartotekskort, dels at søge i

kortene, når KV fik forespørgsler på bortkomne og fundne katte. Gennem årene er tusinder af katte kommet tilbage til deres retmæssige ejere. Udviklingen inden for IT gjorde det muligt at registrere alle de mærkede katte i et elektronisk register, omend det var et omfattende arbejde at overføre de mange tusinde registreringer.

Overdrog data Det var disse registreringer, KV vederlagsfrit overdrog til den nye fælles forening, der derpå afholdt lønomkostningerne til KV’s personale for at administrere re­ gistret. Registret omfatter i dag omkring 600.000 mærkede katte. Det afføder naturligt nok tusindvis af telefonopkald fra katteejere, der ønsker at efterlyse deres kat eller afmelde den, fordi den som en gammel ven er gået bort. Der er blevet fældet

Alle mærkede, registrerede katte får deres egen mappe – ja, tilmed et lille ID-kort, som deres ejer kan opbevare sammen med andre vigtige sager.

mange tårer under disse samtaler, der ofte kunne vare længe. Registret udsender herudover informationsmateriale – ”Kattens mappe” – til nye katteejere. Igennem de følgende 12 år har ordningen fungeret perfekt uden klager.

Mest attraktivt I sommeren 2017 besluttede bestyrelsen så at sende den service, KV havde udført, i udbud og give en nærmere bestemt kreds mulighed for at byde på opgaven. Det gjorde KV naturligvis også, og efter en uvildig evaluering af de indkomne bud besluttede registrets bestyrelse, at KV’s tilbud var det mest attraktive – hvorfor vi fortsætter arbejdet som hidtil. Det betyder, at KV fortsat vil have tre administrative medarbejdere, hvis timer for halvpartens vedkommende betales af Det Danske Katteregister. – Af Mogens Wilbert

Sæt strøm til dit bidrag! n Et spritnyt elselskab har set dagens lys, og det kommer nu kattene – og andre værdigt trængende – til gavn. KV har indgået en aftale med selskabet Forskel, der sælger bæredygtig el til forbrugerne til markedspris, og hele provenuet ved strømforbruget går til den hjertesag, man som elkunde har sat kryds ved på selskabets hjemmeside – og det er endda helt uden det koster, lover Christine Zinglersen, en af de tre initiativtagere til Forskel. Selskabet sælger strømmen videre til forbrugerne til indkøbspris – altså det beløb, selskabet køber strømmen ind til. Herefter opgøres den gennemsnitlige pris på hele markedet og forskellen (deraf navnet Forskel) doneres direkte til eksempelvis Kattens Værn. Denne donation er personlig

og bliver automatisk anført på din selvangivelse. Til prisen lægges blot de gebyrer og afgifter, der er lovpligtige. Hele forretningen finansieres via det månedlige abonnement på 19 kroner. Forudsætningen for forretningsmodellen er ifølge Christine Zinglersen et vist antal kunder, og at flest mulige kapacitetsomkostninger er skåret væk, lige fra julefrokoster til virksomhedsdomiciler.

20 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Selskabet har sikret sig kapital nok til at klare sig de næste tre år, hvorpå selskabet selv skulle være bæredygtigt. Den grønne energi sikres ved, at der købes el via såkaldt grønne certifikater, der virker som dokumentation for finansiel støtte til producenter af alternativ energi. Det tre mand store hold bag selskabet repræsenterer kompetencer fra velgørenhedsorganisationer på den ene side – og elbranchen på den anden. For el-forbrugere, der ønsker at støtte Kattens Værn via Forskel, betyder aftalen, at man helt uden at mærke det på pengepungen – snarere tværtimod – kan sende omkring 400 kroner om året videre til kattene.

01 · 2018


NYHED

NYT FLOT DESIGN ...samme lækre smag!

NYT UDSEENDE

I butikkerne nu NYT UDSEENDE

FØRSTE OG ANDEN VÆKSTFASE

KATTE MED EN PRÆFERENCE

ET LIV INDENDØRS ET AKTIVT LIV

VEDLIGESTERILISEREDE/ HOLDELSESSENIOR FODER KASTREREDE TIL VOKSNE KATTE KATTE KATTE

NY

Respektér deres forskelle, opfyld deres behov. 21 produkter svarende til specifikke behov knyttet til kattens alder, livsstil og en række individuelle særpræg.

DAGLIG ERNÆRING TIL RASKE KATTE

FELINE HEALTH NUTRITION

www.solografisk.dk© ROYAL CANIN® SAS 2016 - All Rights Reserved.

GA M MEL


Kan min kat fryse? Katte kan synes aldeles uanfægtede af at bevæge sig fra den lune stue og ud i vintertemperaturerne. Hvordan har katte det med kulde og varme? Af Therese S. Wilbert, Dyrlæge, dir. Kattens Værn

Fryser min kat, når den går ud om vinteren? Nej, ikke som udgangspunkt. Kattens pels vil selv regulere mængden af isolerende underuld afhængig af udendørstemperaturerne. Så selv om der er lunt indendørs, vil de lavere temperaturer udenfor, gøre, at pelstykkelsen ændres. Katte, der lever indendørs, vil ikke få så kraftig pels, som katte, der lever udendørs, men de vil stadig få tykkere pels om vinteren.

Kan knibe under frysepunktet Pelsen vil holde dem beskyttet ved temperaturer over frysepunktet, men det kan begynde at knibe, når temperaturen falder til under frysepunktet. Når temperaturerne kommer under frysepunktet, er katten i risiko for hypotermi (lav kropstemperatur) og forfrysninger. Særlig katte, der lever hele deres liv udenfor, og katte, der ikke selv kan vælge, hvornår de vil ind i huset igen, er udsatte.

22 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Hypotermi kan være en livstruende tilstand, hvis kropstemperaturen bliver tilstrækkelig lav, da det påvirker den normale organfunktion. Kattens normale kropstemperatur er 38-39 grader. Forfrysninger hos katte ses oftest på ørespidser, hale og tæer. Det skyldes kombinationen af lave temperaturer og kraftig vind. Forfrysninger giver skader på vævet, og uden behandling vil dette væv dø. Indendørskatte trives i samme temperaturer som vi mennesker.

Lever ofte kortere Katte, der lever udendørs, har brug for et tørt sted med læ for at undgå hypotermi og forfrysninger. Katte, der lever udendørs hele deres liv i områder med koldt klima, lever ofte ikke så længe som andre katte. Der er mange måder, hvorpå du kan være med til at sikre, at din udendørs kat har et beskyttet sted til de kolde nætter. Du kan bygge et shelter – et læ – eller opsætte en flamingokasse foret med halm. På vores hjemmesider har vi en guide til, hvordan du bærer dig ad. Samtidig bør du sikre, at mad og vand er placeret et sted, hvor det ikke fryser til. n

Kattene har fået deres eget leksikon! n Har du besøgt Kattens Værns hjemmeside for nylig? Hvis ikke, har du noget tilgode! Siden er blevet fornyet fra grunden, er blevet nemmere at finde rundt i – og så har vi udviklet et helt leksikon over symptomer, sygdomme og behandlingsmuligheder. Du finder også en ”Hyppigst stillede spørgsmål” om kattens ve og vel. Kig ind på www. kattens-vaern.dk!

01 · 2018


Det er en underskudsforretning at drive internater – men vi gør det for kattenes skyld

Faktisk er det kun på grund af din hjælp, at vi kan give over 1.200 katte et nyt hjem hvert år. Hver kat koster os rundt regnet et par tusind kroner at give et nyt hjem – og det er endda efter, at adoptionsbeløbet er trukket fra. Det er mange penge på årsbasis, men det er heldigvis også rigtig mange katte. Så det er blandt andet det, dine penge går til, når du støtter os: Nye chancer! Både til de tamme katte, der mangler et hjem, og til de vildtlevende, herreløse katte.

Bliv medlem!

Udfyld blanketten herunder for at blive medlem af vores forening. Ved at udfylde blanketten bliver du automatisk tilmeldt Betalingsservice. Som medlem får du medlemsbladet tilsendt fire gange årligt, rabat på dyrlægehonoraret på Katteklinikken i Brøndby og på foder og tilbehør, og du bliver inviteret med til vores årlige generalforsamling.

Donationer

Du kan også støtte os med donationer. Enten et enkelt beløb eller et fast månedligt eller årligt bidrag. Selv mindre beløb gør en stor forskel. Du skal blot udfylde blanketten nedenfor med beløb og afkrydse de perioder, hvor du vil bidrage. Hvis du ønsker, at din donation automatisk skal registreres som fradragsberettiget, er det vigtigt, at du sætter kryds ved, at vi må videregive dit cpr-nummer til Skat. Alle donationer op til 15.900 kroner om året (2018) er fradragsberettigede på din selvangivelse.

Kattene i testamentet?

Du kan også betænke Kattens Værn i dit testamente. Hele det testamenterede beløb går ubeskåret til vores arbejde med kattene, da foreningen er godkendt efter Ligningslovens §8a og dermed ikke skal betale arveafgift. Du kan oprette testamente hos vores advokat:

Send blanketten i lukket kuvert til: Kattens Værn Sandager 11 · 2605 Brøndby Tak for din hjælp!

Jytte Holm-Larsen, ADVODAN Havnegade 39, 1058 København K Tlf.: 8833 0510 Mail: jyhl@advodan.dk

Kupon Jeg ønsker at blive medlem af Kattens Værn og ser frem til at modtage en kontingentopkrævning!

Årskontingent à 240 kr.

Ja, jeg tillader, at mit CPR-nummer videregives til SKAT

Jeg ønsker fremover at støtte Kattens Værn med:

50 kr.

100 kr.

150 kr.

200 kr.

Jeg ønsker ovenstående beløb trukket:

Månedligt

Kvartalsvis

Halvårligt

Helårligt

Andet beløb

Startmåned: År: Navn:

Gade:

Postnr.:

CPR-nr.:

By:

Pengeinstitut:

Reg.nr:

Evt. medlemsnummer*): *) Find medlemsnummeret på bagsiden af dette blad eller få det oplyst på tlf. 3888 1200 eller kv@kattens-vaern.dk

UDFYLD ONLINE PÅ: www.kattens-vaern.dk

Dato og underskrift:

Kontonr.:

-


Hvad bestemmer, om min kat bliver til en tabby, eller om den bliver helt orange? Det afgøres af de gener, katten arver fra sine forældre. Det er sand videnskab, så her følger alene nogle få eksempler på, hvilke gener der skaber hvilke farver.

Katte i farver KV i Brøndby fik i sommer indbragt killingen Hambus. Han er et sjældent eksempel på en trefarvet han. Hambus var ud af et kuld på fem med en mor, der ikke var tam. Han kom i pleje hos en anden missemor på internatet og har i dag fundet et nyt, dejligt hjem.

Af Therese S. Wilbert, Dyrlæge, dir. Kattens Værn

Når vi taler om kattens pels, taler vi både om farve og mønster. Det er gener, der influerer på pelsens udseende. Det er kompliceret genetik, som kun overfladisk vil blive beskrevet her. Hankillinger arver begge deres farvegener fra deres mor, hvilket betyder, at de altid er samme farve som moren. Hvis moren er flerfarvet, kan de arve en af hendes farver eller et miks af dem. Hunkillinger arver et farvegen fra hver af forældrene, hvilket betyder, at de altid er et miks af forældrenes farver. Killingers mønster kan dog arves fra begge forældre. Der er to pigmenter, der dominerer i kattens pelsfarve. Eumelanin, som vi ser som sort og mørkebrun, og phaeomelanin, som ses som gul til rødlig.

Aguti Farven aguti, som vi kender fra den brun-/gråstribede huskat, er opbygget af både eumelanin and phaeomelanin. Derfor ses hårene med skiftevis forskellig pigmentering fra rod til spids. Når vi taler om smoke – ofte en mørk ”sølv” – er der tale om et ”nonaguti-gen”, hvor tabbyens pelshår er lyst i den nederste ottendedel af håret. Katten ser altså ensfarvet ud, indtil pelsen skiller; så ses den lyse farve. Tabbystriber er dog styret af tabbygenet, der blokerer, at farverne skifter fra rod til spids, og

24 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

derfor er hårene på disse katte helt sorte. Farven sort er opbygget kun af eumelanin-pigment. Der kan også findes to mutationer heraf, som ses som chokolade (brun) og kanel (lys brun). Chokoladegenet dominerer over kanel. Sorte katte kan bære mutationsgenet for chokolade og kanel, men viser det ikke, da sort er dominant over begge. Den typiske sorte kat – af både han- og hunkøn – med eksempelvis hvide ”sokker” og hvid hals har fået sine farver styret af White spotting-genet. Samme gen gør sig gældende ved andre kombinationer af sort og hvid. Farverne blå, lilla, tan/fawn er genmutationer, der medfører en “fortynding” af farve. Det betyder, at sort i sin fortyndede form ses som blå (grå), chokolade ses som lilla (lys grå/lavendel) og kanel ses som tan/fawn (gullig, lys rødlig, karamel).

Orange Farven orange er lokaliseret på et gen på X-kromosomet og derfor er farven kønsbestemt. Genet er dominant og producerer phaeomelanin-pigment, hvilket hæmmer sort pigment. Hanner med sort og orange farvegen bliver orange/røde, og hunner bliver enten orange/røde eller trefarvede (rød, hvid og sort/calico). Trefarvede hanner ses utrolig sjældent og disse er ofte sterile. Mønsteret colourpoint ses oftest hos Siamesere, men kan også ses hos andre racer. Genet hører til albinoserien og kaldes også Himalayagenet. Mutationer heraf er temperaturfølsomme og giver typer med forskellig pigmentering. Derfor ses der kraftigere pigmentering på ansigt, ører, ben og hale, da disse områder er køligere end de varme kropsdele.

Albinogenet ”Farven” hvid kan opstå på grund af total mangel på pigment, albinogenet eller dominant hvidt gen. Mutation af albinogenet bremser et andet gen, hvilket ofte medfører, at hvide katte er døve. Dette sker dog kun, hvis katten har albinogenet fra begge forældre. Har de kun albinogen fra den ene forældre, er de ikke ægte albinoer og kan have øjne i to forskellige farver. I disse tilfælde, vil de kun være døve i den side, hvor det blå øje sidder. n

01 · 2018


Husk, du også støtter kattene ved at handle i KV’s egen webshop!

Forår i webshop’en 199,-

135,-

Paraply · Stor, holdbar og stormsikker paraply med sort træhåndtag og bånd til håndleddet. 100 % kraftig nylonkvalitet. Størrelse: Riblængde 75 cm, længde uopslået: 102 cm. Farve: Sort med chrome-dele.

95,Termokande · Særdeles eftertragtede. Holder godt på varmen. Hvid eller sort.

25,-

Mulepose · Ekstra kraftig mulepose i bedste kvalitet med logokat med bundog sidefals. Mål: H40 cm x B38 cm x 12 cm bund- og sidefals.

Nøglebånd · Fint og praktisk nøglebånd med mange detaljer: Smart koblingsstykke, så nøglerne kan kobles af separat. Smart mobil snor, så mobilen eller MP3’eren også kan hænge i den. Fås i farverne: Sort, grøn eller rød.

SÅDAN HANDLER Klik ind på www.kattens-vaern-butik.dk. Vælg, hvad du vil købe og klik “Tilføj til kurv”. Når du er DU! klar, finder du indkøbsvognen øverst til højre på skærmen og bliver ledt frem til betaling.


Kate inspicerer varebeholdningen i KV’s butik i Aalborg.

Pia Borsdal tilrådte i KV i januar.

Kate er en frikat Nogle læsere husker måske Herdis, til daglig kaldet Disse – internatsleder René Skalls administrative chef i katteskikkelse af Kattens Værn i Aalborg. Disse tilbragte mere end et årti som fast medarbejder, inden hun måtte have fred af helbredsmæssige årsager. Men tanken om at have én løsgående kat – en ”frikat” – til at tage imod husets besøgende forekom dog så oplagt, at internatet siden har haft en kat gående frit, og som bliver afløst af endnu én, når den har fundet en ny familie, hvilket jo dybest set er meningen med alle internatskatte. I efteråret fik Kate æren; en rødlig, umærket hunkat, der blev fundet ved en

Kattens Værn får egen fundraiser

trafikeret vej ude ved Nøvling og afleveret hos KV på Struervej. »Vi vælger kun voksne katte, og katte, der enten har siddet længe på internatet, eller som ikke trives så godt sammen med andre katte, og så skal det være udekatte,« fortæller René Skall. Indtil Kate fik lov til at gå frit rundt – dog ikke i karantænerummet eller ind på klinikken – var hun afgjort chef for Gul Stue, hvor hun blev placeret efter at være blevet dyrlægeundersøgt og neutraliseret. Kate tog hurtigt de vidtstrakte besiddelser uden for “stuerne” til sig og bliver helt sikkert et indfydelsesrigt familiemedlem, når hun har fundet et nyt hjem. n

Bruger du stadig kun mælkesyrebakterier?

Canikur® Pro indeholder hjælpestoffer med tredobbelt funktion, der styrker og understøtter katten tarmbalance

canikur KAT DK 120x90 mm 2017.indd 1

26 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

når katten er løs i maven!

n Medlemskontingenter og behjertede mennesker, der betænker kattene i deres testamente, er helt afgørende for KV’s eksistensgrundlag. Men også fonde, organisationer og virksomheder søger steder, hvor de med deres midler kan støtte en god sag – og måske få noget tilbage. Her kan en fundraiser være et vigtigt bindeled. I januar tiltrådte Pia Borsdal en nyoprettet stilling i Kattens Værn som fundraiser. Bag sig har hun en uddannelse som fundraising manager og har beskæftiget sig med dyreværnsarbejde siden 2011. »En af mine fornemmeste opgaver hos Kattens Værn er naturligvis at være med til at fremtidssikre foreningen og i den grad gøre os endnu mere synlige, end vi allerede er,« fastslår Pia Borsdal. Indtil i fjor havde hun selv to aldrende hankatte, Trold og Frederik, der begge gik bort i en alder af 17 år. »Men mon ikke jeg snart har kat igen – det er i hvert fald svært at lade være med at forelske sig i en firebenet her hos KV,« lyder det. Og – jo, netop som bladet havde passeret deadline, havde familien adopteret Hector, en hengiven sort hankat, der vist allerede har taget sit nye hjem i besiddelse.

Kattens Værn har fra boet efter Annie Jensen modtaget kr. 10.000,-, for hvilket vi udtrykker vores store taknemmelighed.

21-Feb-17 8:15:32 PM

01 · 2018


Lokalafdelinger Internater 1. Kattens Værn Brøndby

3. Slagelse Dyrehospital A/S Internatsleder: Bettina Petersen Rugvænget 12, 4200 Slagelse www.slagelsedyrehospital.dk Telefon: 58 50 51 44 Telefontid: Mandag, onsdag, torsdag og fredag 13.00-15.00

Internatsleder: Rikke Snedled Sandager 11, 2605 Brøndby Telefon 38 88 12 00 + 2 Telefontid mandag til fredag 10.00-12.00

Butik www.kattens-vaern-butik.dk Telefon: 38 88 12 00 Kattens Værns bestyrelse • Mogens Wilbert, formand • Birthe Hansen, næstformand • Jytte Holm-Larsen, kasserer • Liselotte Rigtrup • Tom Schantz Kristensen, dyrlæge

Åben for formidling: Onsdag og fredag kl. 13.00-17.30 samt første og sidste lørdag i måneden kl. 13.00-16.00 samt efter aftale E-mail: internat@kattens-vaern.dk

Katteklinikken Kattens Værn Telefon: 38 15 02 22 E-mail: katteklinikken@kattens-vaern.dk

Kattens Værns direktion • Therese S. Wilbert, direktør tw@kattens-vaern.dk

2.

Kattens Værn Aalborg Internatsleder: René Skall Struervej 80, 9220 Aalborg Ø Telefon: 38 88 12 00 + 3 Telefontid mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.30-15.00. Onsdag og fredag kl. 09.30-17.30 Første og sidste lørdag i måneden: 09.30-15.00

Kattens Værn: • Driver internater med formidling af katte til nye familier · Driver en landsdækkende tjeneste med kørende inspektører, der arbejder med regulering af bestanden af vildtlevende katte, herunder genudsætning • Arbejder for obligatorisk mærkning og registrering af ejerkatte og er medstifter af Det Danske Katteregister • Tilbyder professionel rådgivning om katte

Åben for formidling: Onsdag 15.30-17.30 Lørdage i lige uger 12.00-15.00 E-mail: kvslagelse@gmail.com

Samarbejdspartnere

Åben for formidling: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 12.00-15.30. Onsdag og fredag kl. 12.00-17.30 Første og sidste lørdag i måneden: 12.00-15.30 E-mail: aalborg@kattens-vaern.dk

Kattens Værn samarbejder med en lang række dyrlæger, internater mv. over hele landet. Find alle vore samarbejdspartnere på www.kattens-vaern.dk!

Suppleant • Helle Christiansen · Sanne Cubberley

Gavebeløb og medlemskab Kattens Værn er godkendt til gave- og afgiftsfritagelse. Det skattefradragsberettigede bidrag er for 2018 15.900 kr. OBS: Du kan finde flere oplysninger på www.skat.dk. 2

Det koster 300 kr. at være medlem af Kattens Værn. Ved betaling over betalingsservice 240 kr.

1 3

Gaver og kontingenter kan indbetales på giro 1 02 98 00, med dankort på foreningens hjemmeside, www. kattens-vaern.dk, bankkto. 7436 2005170, eller du kan få tilsendt et girokort ved at henvende dig til Kattens Værns sekretariat. Du kan også tilmelde dig betalingsservice. Husk altid at skrive navn, adresse samt om der er tale om et gavebeløb eller et kontingent på din indbetaling. Kattens Værn er medlem af Dyrenes Dags Komité og Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation kaldet DOSO.

01 · 2018

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

27


Til et trygt katteliv Enkelt at anvende, dokumenteret effekt og naturligt for katten

FELIWAY® sponsorerer Kattens Værns internater

FELIWAY® FRIENDS

FELISCRATCH® by FELIWAY®

FELIWAY® CLASSIC

Får katte til at trives sammen

Får din kat til at kradse der hvor du ønsker

Giver katten tryghed

Profile for Kattens Værn

Kattens Venner Marts 2018  

Kattens Venner Marts 2018  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded