Page 1

STOP inbrekers

Maak van je huis GEEN MIKPUNT voor dieven

Deze preventiebrochure is een initiatief van de politiezones Lier en Berlaar-Nijlen


VOORWOORD INHOUD Voorkomen is beter dan

genezen ………………….Pagina 3 Verdacht? Mijn gedacht!

………………………………..Pagina 5 Op vakantie, zonder zorgen!

…………........................ Pagina 6

Woninginbraken zijn nog te sterk vertegenwoordigd in de criminaliteitscijfers in België. Ook in onze regio vinden er geregeld inbraken plaats. Ook al krijgen relatief weinig mensen te maken met woninginbraken, toch blijft iedere inbraak er één teveel. De strijd tegen woninginbraken blijft dan ook een belangrijke prioriteit voor ons als lokale politie .

We willen op verschillende manieren woninginbraken voorkomen. Dit doen we ondermeer de luren leggen!.................…… door extra politieacties te houden in de ………………………………..Pagina 8 inbraakgevoelige periodes. Via het systeem van vakantietoezicht houden we woningen van Toch slachtoffer? Blijf niet bij personen die voor langere tijd afwezig zijn extra de pakken zitten!.................... ……………………………….Pagina 10 in de gaten. Als iemand dan toch het slachtoffer wordt van een woninginbraak proberen wij Bon voor gratis gepaste hulpverlening te bieden. Daarnaast preventieadvies…………………... voeren wij een grondig onderzoek naar ………………………….......Pagina 11 eventuele aanwezige sporen om zo in een latere fase de pakkans voor de daders te verhogen. Registreer uw waardevolle voorwerpen…………...Pagina 13 In de strijd tegen inbraken vragen we ook uw Diefstal met list: laat u niet in

medewerking. In de eerste plaats door uw woning en uw bezittingen beter te beveiligen. aanvraagformulier …………..…. …………………………...….Pagina 15 Daarnaast kan u ons helpen door mee een oogje in het zeil te houden, en ons op de hoogte te Contactgegevens van uw brengen van verdachte situaties. Hoe u deze lokale politie…………..Pagina 16 situaties kunt herkennen, en nog zoveel meer , verneemt u in deze brochure. Veel leesplezier! Vakantietoezicht: het

2 Werner Cazaerck Hoofdcommissaris Korpschef

Jan Van Asch Hoofdcommissaris Korpschef


VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN Het slachtoffer worden van een inbraak is voor velen een traumatische ervaring. In de meeste gevallen zou de inbraak echter kunnen vermeden worden. Veel woningen zijn immers weinig of niet beschermd tegen deze vorm van criminaliteit. Door relatief eenvoudige maatregelen te nemen, kunnen de risico's aanzienlijk worden verminderd. Wij geven u enkele tips om ervoor te zorgen dat uw woning minder snel het mikpunt van inbrekers wordt:

 Bij het bouwen van een nieuwe woning of bij het renoveren van een bestaande woning investeer je best in stevige deuren die dik genoeg zijn, degelijke sloten en ramen met gelaagd glas. Onze diefstalpreventieadviseurs geven je hierover graag meer informatie en begeleiden je bij het maken van keuzes voor inbraakwerende materialen.

 Ben je maar even uit het huis ? Sluit toch alles goed af! Laat ramen nooit openstaan, ook niet op een kier, want dan kunnen ze eenvoudig ingetrapt worden. Sluit voor- en achterdeur goed af. Bedenk ook dat dieven ook via de bovenverdieping of zelfs via een dakraam je woning kunnen binnendringen.

 Vergeet ook niet de makkelijk bereikbare koepels en keldergaten goed af te sluiten. Deze “toegangswegen” worden vaak over het hoofd gezien.

 Kattenluiken maken je huis gevoeliger voor inbrekers. Via deze weg kunnen inbrekers met een arm of ander voorwerp een deur makkelijk openen. Het is aan te raden om kattenluikjes zó aan te brengen dat het onmogelijk is van daaruit iets te beginnen.

 Voorzie schuiframen van een extra beveiliging door onderaan een precies passende stok te leggen tussen de stijlen.

 Ramen zijn geen winkeletalages: stal geen “diefstalgevoelige” voorwerpen uit in het zicht van voorbijgangers. We denken dan aan kunstvoorwerpen, maar ook aan dure elektronica (laptops, IPads…). 3


 Zorg voor een goed sleutelbeheer.

Laat je sleutel nooit achter op “klassieke” plaatsen zoals onder de deurmat , in de bloembak, onder een losliggende steen, … Laat uw sleutels ook niet rondslingeren (bv. in de wagen). Bevestig geen label met naam en adres aan uw sleutelhanger. Label ook niet alle sleutels in uw sleutelkastje . Dit vergemakkelijkt het werk van de dief eens hij binnen is geraakt.

 Haal geen grote hoeveelheden geld in huis, en berg waardevolle papieren en sieraden goed op. Het opbergen van geld en juwelen in een kluisje is zeker en vast een goed idee.

 Zorg voor een goede zichtbaarheid van uw woning : te hoge beplanting, muurtjes of andere afsluitingen verhogen uw privacy maar ze vergemakkelijken ook het werk van de inbreker. Investeer ook in goede buitenverlichting.

 Merk en registreer uw waardevolle voorwerpen via het registratieformulier, terug te vinden achteraan in deze informatiebrochure.

 Het is ook een goed idee om foto’s te nemen van waardevolle voorwerpen, evenals van fietsen. Dit maakt het terugvinden ervan een stuk eenvoudiger.

 Maak het inbrekers niet te makkelijk door allerlei voorwerpen ( ladders, klein tuingereedschap, enz.) binnen handbereik achter te laten. Let er op dat uw tuinhuisje zorgvuldig afgesloten is. Meer tips? Maak gebruik van het gratis preventieadvies u aangeboden door onze diefstalpreventieadviseurs.

4


VERDACHT? MIJN GEDACHT! Door middel van sociale controle kunnen heel wat inbraken voorkomen worden, of kunnen daders sneller gevat worden. Inwoners die iets verdachts zien in hun omgeving worden gevraagd dit te melden. Dit kan dag en nacht op het nummer 101 . Wat is verdacht? Soms is het moeilijk om zelf te beoordelen wat nu verdacht is en wat niet. Daarom geven we enkele voorbeelden van verdachte situaties :

 Een onbekende persoon die gaat aanbellen bij de buren en door het      

raam binnengluurt. Een persoon die achteraan de woning van uw buur staat, binnenkijkt, … terwijl uw buur niet thuis is. Een vreemd voertuig dat op of voor de inrit van uw overbuur geparkeerd staat. Een voertuig dat traag door de wijk rijdt waarvan de inzittende(n) de woningen goed observeren. Een onbekend voertuig met een onbekende inzittende(n) dat al enige tijd stilstaat in je straat, een leurder met vreemde vragen, een verhuiswagen bij de buren die nog op vakantie zijn, … Ook het tijdstip waarop bepaalde handelingen of gedragingen zich voordoen, kan een verdachte toestand zijn waarvoor u best de politie verwittigt. Schenk aandacht aan vreemde geluiden bij het vallen van de duisternis: hoort u rinkelend glas om 19u ? Dit zou wel eens een inbreker aan het werk kunnen zijn!

Meestal volstaat het om je buikgevoel te volgen. Wanneer je een situatie zeer ongewoon vindt kan je best contact opnemen met de politie. Wij gaan de gedragingen na en trachten een eventueel misdrijf te stoppen of te voorkomen. Beter één keer teveel bellen dan één keer te weinig! Een kleine tip kan een groot verschil maken. Als u een verdacht voertuig ziet kunnen de nummerplaat, het merk, de kleur en eventuele bijzonderheden ons al een heel eind vooruit helpen. 5 Ziet u een verdacht persoon dan is zijn persoonsbeschrijving belangrijk zoals: man of vrouw, huidskleur, grootte, haar, kledij, leeftijd, opvallende kenmerken, ...laat het je lokale politie weten! .


OP VAKANTIE, ZONDER ZORGEN! Langere tijd weg van huis? Bedenk dat inbrekers nooit vakantie hebben. Voorkom vervelende verrassingen tijdens of na uw vakantie. Enkele tips:

 Sluit alle ramen en deuren goed af. Vergeet ook je garage en tuinhuisje niet!

 Laat geen sleutel aan de binnenkant van een slot zitten.  Sluit roosters en hekken met een stevig kettingslot.  Laat geen geld, waardevolle papieren en sieraden thuis. Neem ze ook niet mee, maar vraag uw bank voor een kluis of geef ze aan een vertrouwenspersoon. Hou kostbaarheden uit het zicht.

 Zorg voor een bewoonde indruk. Doe de gordijnen niet dicht, laat planten staan. Zorg voor een lampje met tijdschakelaar.

 Vraag iemand dagelijks uw brievenbus te ledigen en laat de verzamelde post niet op een plaats liggen die iedereen kan zien. Vraag deze persoon ook om je gras af te rijden als je voor langere tijd weg bent.

 Schakel elektrische apparaten uit, en sluit gas en waterkraan af.  Vertel familie en goede kennissen waar en wanneer u op vakantie bent. Zorg dat ze in geval van nood in uw woning kunnen en geef hen trein– en vliegnummers door evenals het merk, het type, de kleur en het kenteken van uw auto.

 Laat geen ladders en gereedschap rondslingeren die het werk van de inbrekers kunnen vergemakkelijken.

 Zet fietsen en brommers altijd op slot (ook als ze binnenstaan).  Registreer uw waardevolle voorwerpen op het daarvoor bestemde registratieformulier, terug te vinden in deze brochure op pagina 15.

 Wees discreet: Verkondig je afwezigheid niet op sociale media, ook inbrekers lezen mee! Laat geen afwezigheidbriefje achter aan de deur, maak geen vermelding van je afwezigheid op je antwoordapparaat.

 Vraag vakantietoezicht aan bij uw lokale politie. Dit kan via het formulier “vakantietoezicht”, achteraan in deze brochure of 6online via www.police-on-web.be.


7


DIEFSTAL MET LIST: LAAT U NIET IN DE LUREN LEGGEN! Als een onbekende aanbelt, let dan goed op. We geven u ook een heleboel tips mee over wanneer u op uw hoede moet zijn. Laat u dus niet in de luren leggen! Listige dieven hebben veel gezichten. Vooraleer u de deur opent:

 Weet wie aanbelt.

Kijk door een raam of kijkgaatje, gebruik een deurketting of de parlofoon. Twijfelt u bij de bedoelingen van uw bezoeker? Houd uw deur dicht en op slot!

 Staat een politieagent, iemand van een gas-, elektriciteits-, of andere maatschappij voor de deur? Vraag een dienstkaart. Aarzel niet deze dienstkaart onder de deur te laten schuiven. Heeft de persoon geen dienstkaart? Niet opendoen.

 Vraag het dienstvoertuig te zien.  Heeft u nog steeds twijfels, vraag de persoon dan een afspraak te maken per telefoon. Bel zelf een vertrouwenspersoon op of de politie (101). Hoe herkent u …

 Een echte politieagent? Een politieagent draagt een uniform en heeft altijd een dienstkaart met een foto bij. Indien u naar deze dienstkaart vraagt zal hij/zij u deze altijd tonen. Hij of zij verplaatst zich bijna altijd met de wagen en draagt ook een dienstwapen. Hij/zij zal u niet verplichten de deur te openen, of u vragen om al uw waardevolle voorwerpen te tonen. Bij twijfel: Aarzel niet om het nummer 101 te bellen.

 Een werknemer van een gas-, elektriciteits-, of andere maatschappij? Ze tonen automatisch hun dienstkaart met foto. Ze verplaatsen zich met de wagen van de maatschappij. Meestal dragen ze een uniform. Ze vragen nooit geld voor hun diensten ter plekke. Laat de persoon niet 8 binnen indien u niet zeker bent of het om een echte werknemer van een gas-, elektriciteits-, of een andere maatschappij gaat.


Weiger de toegang tot uw huis aan onbekenden die …

 Huis-aan-huis verkoop doen;  Die een voorwendsel gebruiken: vraag om te drinken, gebruik van de telefoon of toilet, … Een gezonde dosis wantrouwen is altijd goed! Nog enkele algemene tips Als er wordt aangebeld

 Plaats een veiligheidsketting aan de binnenkant van uw voordeur! Dit vormt een eerste obstakel voor dieven en zo kunt u op veilige manier met de persoon praten!

 Geef onbekenden de indruk dat er nog iemand anders thuis is, ook al is dat niet het geval! Als iemand zich toch toegang heeft verschaft tot uw woning

 Houd belangrijke telefoonnummers binnen handbereik (familie, buren, vrienden, politie,...).

 Als u alleen thuis bent, doe dan alsof u iemand roept in huis om de mogelijke daders te doen geloven dat u niet alleen bent!

 Toon nooit aan iemand waar u uw geld of waardevolle voorwerpen bewaart. Zelfs niet aan een politieagent!

 Laat de onbekende nooit alleen in uw woning! Laat u dus niet afleiden!

9


TOCH HET SLACHTOFFER VAN EEN INBRAAK? BLIJF NIET BIJ DE PAKKEN ZITTEN! Hoe reageren bij een inbraak? Indien een confrontatie toch plaatsvindt met de inbreker, neem dan volgende regels in acht:

 Tracht kalm te blijven;  Geef of doe wat gevraagd wordt;  Vermijd een gevecht aan te gaan;  Tracht de dader goed te observeren om de politiediensten een degelijke beschrijving te kunnen geven;

 Tracht het vluchtmiddel en de vluchtrichting na te gaan. Blijf niet bij de pakken zitten:

 Verwittig daarna zo vlug mogelijk de politie en maak een lijst op van wat gestolen is (voeg hier foto's van je meest kostbare voorwerpen aan toe). Licht ook je verzekeraar en je financiële instelling in.

 Blijf zoveel mogelijk overal af, zo gaan er geen sporen verloren.  Laat uw bankkaarten onmiddellijk blokkeren indien deze gestolen zijn. Dit kan 24u op 24u, 7 dagen op 7 via CARD STOP op het telefoonnummer 070 344 344.

 Is uw GSM gestolen? Laat deze blokkeren bij uw operator:  Beveilig uw woning! Inbrekers kunnen altijd terugkeren. U kunt beroep doen op onze gespecialiseerde diefstalpreventieadviseurs.

 Hebt u het moeilijk naar aanleiding van de inbraak? U kunt ondersteuning krijgen van onze gespecialiseerde slachtofferzorg. Zij bieden een luisterend oor en zoeken mee naar de gepaste oplossing. 10


BON VOOR GRATIS PREVENTIEADVIES Naam* …………………………………………………… …………………………………………………… Adres* …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Telefoonnummer* …………………………………………………… E-mailadres (eventueel) …………………………………………………………………………………………………………… Wenst gratis preventieadvies te krijgen van een diefstalpreventieadviseur. Dit formulier is op te sturen naar of binnen te brengen op volgende adressen: Voor inwoners van de stad Lier en Koningshooikt

Voor inwoners van de gemeente Nijlen of Berlaar

Lokale Politie Lier

Lokale Politie Berlaar-Nijlen

Paradeplein 1– 2500 Lier

Statiestraat 11- 2560 Nijlen

11

* Vul deze gegevens zeker en vast in zodat onze diefstalpreventieadviseurs met u een afspraak kunnen maken.


12


REGISTREER UW WAARDEVOLLE VOORWERPEN Na een inbraak of diefstal is het voor de slachtoffers vaak moeilijk om een correcte en duidelijke beschrijving te geven van de gestolen goederen. Voor de politie is het dan ook bijzonder lastig om deze gestolen goederen op te sporen. Veel slachtoffers van een diefstal kunnen ook niet bewijzen dat een teruggevonden voorwerp van hen is. Weet dus wat u in huis heeft! Hoe registreren? Op het registratieformulier (terug te vinden op de volgende bladzijde) kunt u het merk, type en serienummer van de waardevolle voorwerpen kort omschrijven. Als er specifieke kenmerken zijn waaraan men het voorwerp kan herkennen, zoals een kras, een verkleuring of andere eigenaardigheden, dan kunt u dat ook vermelden. Cultuurvoorwerpen (bijv. schilderijen) zijn meestal unieke stukken zonder merk, type of serienummer. Voor deze voorwerpen bestaat er daarom een specifiek registratieformulier (te downloaden via www.besafe.be). TIP: Bij aankoop van een nieuw voorwerp kunt u de verkoper vragen of hij het serienummer van uw nieuwe aankopen op de factuur wil schrijven, zo heeft u steeds een tweede bewijsdocument bij de hand. Vergeet geen foto’s te nemen! De foto’s kunnen nuttig zijn voor het beschrijven van uw gestolen voorwerpen. Of ze kunnen dienen als bewijs dat u eigenaar bent van een teruggevonden gestolen goed. Hou wel rekening met volgende richtlijnen:

 Neem steeds foto’s in kleur (wanneer digitaal: minimum 3 megapixels!) , minstens 1 foto per object, en meer dan 1 foto wanneer het voorwerp er vanuit verschillende hoeken anders uitziet.  Neem een close-up van bijzondere kenmerken die kunnen helpen bij de identificatie (eigen modificaties, krassen, verkleuringen, schade, etc.).  Neem de foto in daglicht en zorg ervoor dat er geen reflectieve achtergrond aanwezig is.  Leg een meetlat naast het voorwerp zodat de grootte ervan op foto bepaalbaar wordt. 13 te  Bij ontwikkeling hoeft u uw coördinaten niet aan de fotograaf door geven.  Nummer de foto’s, en geef het aantal weer op het registratieformulier.


Voorwerp

E-mailadres:

Telefoon:

Voornaam:

Naam:

Merk type

Serienummer – Markering

Opmerkingen en bijzondere kenmerken

Postcode:

Gemeente:

Straat + huisnummer:

Nummering foto(’s)

Jaar van aankoop

REGISTRATIEFORMULIER WAARDEVOLLE VOORWERPEN

14


VAKANTIETOEZICHT Langere tijd weg van huis? Bedenk dat inbrekers nooit vakantie hebben. Vraag vakantietoezicht aan bij uw lokale politie zodat zij een extra oogje in het zeil kunnen houden op uw woning en u met volle teugen kunt genieten van uw vakantie. Opgelet! Vakantietoezicht moet ten laatste 7 dagen voordat u met vakantie vertrekt aangevraagd worden ! Naam en voornaam:

……………………………………………………………………………………………

Adres van woningtoezicht:

…………………………………………………………………………………………… …...………………………………………………………………………………………

Datum en uur van vertrek :

…………………………………………………………………………………

Datum en uur van thuiskomst :

…………………………………………………………………………………

Type woning:  Open bebouwing  Half-open bebouwing  Gesloten bebouwing Andere plaats dan de woning waar controle gewenst is (bv. Kantoor, opslagruimte, ….): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Bereikbaarheid op de verblijfplaats:

JA

 NEEN

Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………. Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………………. Veiligheidsmaatregelen aanwezig (aanvinken wat past):  Alarmsysteem  Buitenverlichting  Verlichtingstimer  Waakhond  Aanwezigheid van derden  Bewakingsfirma. Zo ja, naam en adres ………………………………………………………………....………………………………………. Andere maatregelen …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Voertuigen aanwezig………………..………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 15

Contactpersoon in geval van probleem:  .................... Telefoonnummer contactpersoon:

 ..


Contactgegevens lokale politie Lier Commissariaat Paradeplein 1 2500 LIER TEL.: FAX: E-MAIL:

03/491.44.00 03/491.44.01 politie@lpl.be

Alle dagen open, 24u op 24u, 7 dagen op 7.

Contactgegevens lokale politie Berlaar-Nijlen Hoofdcommissariaat te Nijlen Statiestraat 11 2560 NIJLEN Alle dagen open van 8u tot 20u. (ook tijdens weekends en feestdagen) Contactpunt te Berlaar Schoolstraat 30 2590 BERLAAR Maandag tot vrijdag open van 8u45 tot 12u. Maandagavond van 17u30 tot 20u. Dinsdag van 13u30 tot 16u30. Algemene contactgegevens van de lokale politie Berlaar-Nijlen: TEL.: 03/466.16.16 FAX: 03/411.11.20 16 E-MAIL: lokale.politie@berlaar-nijlen.be

Nood aan dringende politiehulp?

Bel 101 !

Verantwoordelijke uitgevers: Werner Cazaerck,Hoofdcommissaris—Korpschef , Paradeplein 1-2500 Lier/Jan Van Asch, Hoofdcommissaris—Korpschef , Statiestraat 11—2560 Nijlen

Uw lokale politie … Uw partner in veiligheid!

STOP inbrekers! Maak van je huis geen mikpunt voor dievenweb