Page 1

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije 2011-2012


Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije 2011-2012


Zveza ŠKIS


Copyright © 2012 Birografika Bori Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije 2011-2012 Zveza ŠKIS Ljubljana 2012 ISSN 1854-2859


V rokah držite publikacijo o delovanju lokalnega študentskega organiziranja med leti 2010 in 2013. Obdobje zaokroža zelo pestro dogajanje na področju študentskega delovanja, v katerem so vse študentske organizacije ponovno pokazale svojo zrelost in pomembnost zastopanja pravic in interesov študentk in študentov v Sloveniji. Sprejetje nove Študentske ustave v letu 2011 je ponudilo novo obdobje sodelovanja med študentskimi organizacijami, stalni pritiski vladajoče politike po omejevanju pravic študentov pa so študentskim organizacijam postavljali izzive, s katerimi je le-to pokazalo svoj smisel in učinkovitost. Matic Sušnik Predsednik Zveze ŠKIS v mandatnih obdobjih 2010/2011 in 2011/2012

Lokalno študentsko organiziranje se je po krizi, ki so jo prinesle notranje spremembe financiranja študentskih klubov, usmerilo predvsem v krepitev sodelovanja med klubi in v dvigovanje kakovosti njihovega delovanja. Ključno vlogo pri tem je odigrala Zveza ŠKIS, ki je ponovno dokazala uresničevanje poslanstva »mame« študentskih klubov. V tem obdobju je Zveza pridobila dva nova študentska kluba s statusom ŠOLS. V veljavo je stopil sistem Pridnostnega sklada, ki je prvič omogočil sistematičen pregled delovanja klubov in izhodišča za izboljšave. Na podlagi rezultatov Pridnostega sklada je zrasla ideja vzpostavitve sistema kontinuiranega učenja, ki bi zadrževal in nadgrajeval znanje v študentskih klubih in s tem rešil problem hitre prehodnosti aktivistov. Problem prehodnosti in nasledstva je začelo reševati tudi pestro dijaško delovanje na klubih pod okriljem Odbora za dijake Zveze ŠKIS. Zveza ŠKIS je v tem obdobju stopila korak naprej v svoji notranji organiziranosti, kar omogoča prenos dobre prakse na študentske klube. Poleg tega je bilo veliko izboljšav narejenih na področju zunanje prepoznavnosti Zveze, ki jo je omogočila predvsem popolna prenova celostne grafične podobe, nova spletna stran in okrepitev mednarodnega sodelovanja. Zveza nadaljuje tudi močno vlogo v oblikovanju politik na področju socialno-zdravstvenih vprašanj in visokega šolstva, kjer tvorno sodeluje z ostalimi entitetami Študentske organizacije Slovenije. Študentski klubi iz vse Slovenije pod okriljem močne Zveze ŠKIS tako še naprej skrbijo za močno in edinstveno lokalno študentsko organiziranje. Vesel sem, da imamo v Sloveniji posebnost, na katero smo lahko vsi, predvsem pa študentke in študenti, upravičeno ponosni. Želim vam prijetno branje publikacije in odkrivanje širine slovenskega lokalnega študentskega organiziranja. Matic Sušnik


KAZALO 57 klubov, 6 regij in en ŠKIS!

1

Projekti Zveze ŠKIS

3

Škisova tržnica

3

Sejem rabljenih učbenikov

4

Škisovi dnevi zdravega življenja

4

Škisov izobraževalni klubski seminar 

5

Vsi na ŠKIs!

5

Škis gol/Škis koš

6

Festival Štunf

6

Škisova štorklja

6

Vseslovenska študentska krvodajalska akcija

7

V ritmu ŠKISa

7

“Competitive edge”

8

Pregled delovanja Zveze ŠKIS v letih 2011 in 2012 Organiziranost Zveze ŠKIS v mandatnem obdobju 2010/2011 Organiziranost Zveze ŠKIS v mandatnem obdobju 2011/2012

9 12 17

Pridnostni sklad kot “ISO standard” za dvig kvalitete delovanja klubov

19

Odbor za socialo in zdravstvo

20

Odbor za visoko šolstvo

22

Odbor za mednarodno sodelovanje

23

Odbor za dijake

24

Projekti Zveze ŠKIS v letih 2011 in 2012

27

Pregled delovanja članov Zveze ŠKIS v letih 2011 in 2012

31

Koledarsko leto 2011

33

Koledarsko leto 2012

41

Regija 02

51

Klub mariborskih študentov 

53

Klub študentov Lendava

55

Študentski klub Slovenskih goric

57

Prleški študentski klub

59

Klub koroških študentov 

61

Klub ptujskih študentov

63

Klub študentov Slovenska Bistrica

65

Klub prekmurskih študentov

67

Klub ormoških študentov

69


Študentsko-mladinski klub Klinka 

71

Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca

73

Regija 03

75

Klub trboveljskih študentov

77

Klub študentov Dravinjske doline

79

Klub študentov občine Celje

81

Klub študentov šmarške regije in Obsotelja

83

Klub zgornjesavinjskih študentov

85

Laški akademski klub

87

Študentski klub mladih Šentjur

89

Študentski klub Žalec

91

Klub študentska organizacija Hrastnik

93

Šaleški študentski klub

95

Klub študentov šmarške fare

Dolenjska regija Društvo novomeških študentov

97

99 101

Društvo študentov Brežice

103

Klub belokranjskih študentov

105

Klub kočevskih študentov

107

Klub posavskih študentov

109

Klub študentov občine Trebnje

111

Ribniški študentski klub

113

Študentski klub Sevnica

115

Študentski klub Ptjeln

117

Gorenjska regija

119

Klub žirovskih študentov

121

Klub jeseniških študentov

123

Klub študentov Poljanske doline

125

Klub radovljiških študentov

127

Klub študentov Kranj

129

Klub študentov Selške doline

131

Klub tržiških študentov

133

Klub škofjeloških študentov

Osrednja regija Študentski klub GROŠ

135

137 139

Klub litijskih in šmarskih študentov

141

Klub logaških študentov

143


Klub vrhniških študentov

145

Notranjski študentski klub

147

Študentski klub Domžale

149

Študentski klub Kamnik

151

Klub zasavskih študentov

153

Primorska regija

155

Klub ajdovskih študentov in dijakov

157

Klub goriških študentov

159

Klub idrijskih študentov

161

Klub izolskih študentov in dijakov

163

Klub študentov Ilirska Bistrica

165

Klub študentov občine Koper

167

Klub študentov občine Piran

169

Klub študentov občin Postojna in Pivka

171

Klub študentov Sežana

173

Klub tolminskih študentov

175


Kazalo Tabel Tabela 1: Dogodki in obiskovalci članov Zveze ŠKIS

32

Tabela 2: Klub Mariborskih študentov 

54

Tabela 3: Klub študentov Lendava  

56

Tabela 4: Študentski klub Slovenskih goric 

58

Tabela 5: Prleški študentski klub

60

Tabela 6: Klub koroških študentov 

62

Tabela 7: Klub ptujskih študentov 

64

Tabela 8: Klub Študentov Slovenska Bistrica 

66

Tabela 9: Klub prekmurskih študentov 

68

Tabela 10: Klub ormoških študentov 

70

Tabela 11: Študentsko mladinski klub Klinka 

72

Tabela 12: Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca

74

Tabela 13: Klub trboveljskih študentov

78

Tabela 14: Klub študentov Dravinjske doline

80

Tabela 15: Klub študentov Celje

82

Tabela 16: Klub študentov šmarske regije in Obsotelja

84

Tabela 17: Klub zgornjesavinjskih študentov

86

Tabela 18: Laški akademski klub

88

Tabela 19: Študentski klub mladih Šentjur

90

Tabela 20: Študentski klub Žalec

92

Tabela 21: Klub študentska organizacija Hrastnik

94

Tabela 22: Šaleški študentski klub

96

Tabela 23: Klub študentov šmarske fare Tabela 24: Društvo novomeških študentov

98 102

Tabela 25: Društvo študentov Brežice

104

Tabela 26: Klub belokranjskih študentov

106

Tabela 27: Klub kočevskih študentov

108

Tabela 28: Klub posavskih študentov

110

Tabela 29: Klub študentov občine Trebnje

112

Tabela 30: Ribniški študentski klub

114

Tabela 31: Študentski klub Sevnica

116

Tabela 32: Študentski klub PTjeln

118

Tabela 33: Klub žirovskih študentov

122

Tabela 34: Klub jeseniških študentov

124

Tabela 35: Klub študentov Poljanske doline

126

Tabela 36: Klub radovljiških študentov

128

Tabela 37: Klub študentov Kranj

130

Tabela 38: Klub študentov Selške doline

132

Tabela 39: Klub tržiških študentov

134

Tabela 40: Klub škofjeloških študentov

136


Tabela 41: Študentski klub GROŠ

140

Tabela 42: Klub litijskih in šmarskih študentov

142

Tabela 43: Klub logaških študentov

144

Tabela 44: Klub vrhniških študentov

146

Tabela 45: Notranjski študentki klub

148

Tabela 46: Študentski klub Domžale

150

Tabela 47: Študentski klub Kamnik

152

Tabela 48: Klub zasavskih študentov

154

Tabela 49: Klub ajdovskih študentov in dijakov

158

Tabela 50: Klub goriških študentov

160

Tabela 51: Klub idrijskih študentov

162

Tabela 52: Klub izolskih študentov in dijakov

164

Tabela 53: Klub študentov Ilirska Bistrica

166

Tabela 54: Klub študentov občine Koper

168

Tabela 55: Klub študentov občine Piran

170

Tabela 56: Klub študentov občin Postojna in Pivka

172

Tabela 57: Klub študentov Sežana

174

Tabela 58: Klub tolminskih študentov

176


Kazalo Grafov Graf 1: Dogodki v letu 2011

33

Graf 2: Obiskovalci v letu 2011

33

Graf 3: Kulturne prireditve v letu 2011

34

Graf 4: Obiskovalci kulturnih prireditev v letu 2011

34

Graf 5: Športni dogodki v letu 2011

35

Graf 6: Obiskovalci športnih dogodkov v letu 2011

35

Graf 7: Okoljevarstveni dogodki v letu 2011

36

Graf 8: Obiskovalci v okoljevarstvenih dogodkov v letu 2011

36

Graf 9: Informativni dogodki v letu 2011

37

Graf 10: Obiskovalci informativnih dogodkov v letu 2011

37

Graf 11: Dogodki dijaškega delovanja v letu 2011

38

Graf 12: Obiskovalci dogodki dijaškega delovanja v letu 2011

38

Graf 13: Družabni in zabavni dogodki v letu 2011

39

Graf 14: Obiskovalci družabnih in zabavnih dogodkov 2011

39

Graf 15: Dogodki v letu 2012

41

Graf 16: Obiskovalci dogodkov v letu 2012

41

Graf 17: Kulturne prireditve v letu 2012

42

Graf 18: Obiskovalci kulturnih prireditev v letu 2012

42

Graf 19: Socialni in zdravstveni dogodki v letu 2012

43

Graf 20: Obiskovalci socialnih in zdravstvenih dogodkov v letu 2012

43

Graf 21: Izobraževalni dogodki v letu 2012

44

Graf 22: Obiskovalci izobraževalnih dogodkov v letu 2012

44

Graf 23: Športni dogodki v letu 2012

45

Graf 24: Obiskovalci športnih dogodkov v letu 2012

45

Graf 25: Okoljevarstveni dogodki v letu 2012

46

Graf 26: Obiskovalci okoljevarstvenih dogodkov v letu 2012

46

Graf 27: Informativni dogodki v letu 2012

47

Graf 28; Obiskovalci informativnih dogodkov v letu 2012

47

Graf 29: Dogodki dijaškega delovanja v letu 2012

48

Graf 30: Obiskovalci dogodkov dijaškega delovanja v letu 2012

48

Graf 31: Družabni in zabavni dogodki v letu 2012

49

Graf 32: Obiskovalci družabnih in zabavnih dogodkov v letu 2012

49


57 klubov, 6 regij in en ŠKIS! Zveza študentskih klubov Slovenije (Zveza ŠKIS) je organizacija, ki pod svojim okriljem združuje 52 študentskih klubov (in 5 pridruženih članov) iz lokalnih okolij po vsej Sloveniji. Klubi so po eni strani avtonomni pri svojem delovanju, po drugi strani pa se zaradi izmenjave dobrih praks in z namenom izboljšanja svojega delovanja povezujejo v šest slovenskih regij ter končno v Zvezo ŠKIS oziroma Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti (Svet ŠOLS), ki kot tak predstavlja enega od štirih stebrov Študentske organizacije Slovenije (ŠOS). Kot samostojna organizacija skrbi za smotrno in namensko delovanje študentskih klubov. Preko svojih projektov klubom omogoča praktično izobraževanje aktivistov, jim svetuje pri njihovem delovanju, rešuje morebitne težave, konec koncev pa poskrbi za povezanost klubov in hkrati tudi mladih iz vseh regij Slovenije. Z vzpostavitvijo Pridnostnega sklada klubi Zvezi ŠKIS tudi poročajo o svojem transparentnem delovanju, kar posledično vpliva na dvig kakovosti lokalnih študentskih klubov in študentskega organiziranja nasploh. Z organizacijo okroglih miz o aktualnih tematikah in potrebah študentov v vseh lokalnih okolij skrbi za oblikovanje mladinskih politik in tvori številne programske dokumente. Zveza ŠKIS sodeluje pri pogajanjih z vlado ter s socialnimi partnerji v okviru Študentske organizacije Slovenije, prav tako pa tudi v delovnih skupinah vlade za študentska vprašanja. Kot ena izmed članic Mladinskega sveta Slovenije se Zveza ŠKIS uvršča med najpomembnejše nacionalne projektne in izobraževalne institucije, ki zastopajo mlade v Sloveniji. Zveza ŠKIS je dejansko tista, ki skrbi, da študentski klubi delujejo tako, kot morajo, služijo svojemu namenu ter študentom in dijakom omogočajo projekte, ki jim pomagajo pri študiju in obštudijskih dejavnostih. Deluje na območju celotne Slovenije, njeni projekti pa se izvajajo predvsem na območju Ljubljane. Za klubske aktiviste pripravlja številna izobraževanja, motivacijske vikende, športne, kulturne ter nenazadnje tudi zabavne dogodke.

1  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Poleg vseh dobro obiskanih in uporabnih projektov pa je ŠKIS konstantno aktiven na področjih sociale in zdravstva, visokega šolstva ter mednarodnega sodelovanja in dijaškega delovanja. To so osnovne teme, ki jim namenja največ pozornosti in čez celo študijsko leto skrbi za vsebine, ki jih sproti posreduje študentskim klubom in študentom preko svoje spletne strani, obvestil in Facebook profila. V prihodnosti stremimo predvsem k temu, da preko sistematičnih in strateško načrtovanih izobraževanj poskrbimo za napredek v kakovosti delovanja klubov, njihovi pozornosti na socialne, kulturne in izobraževalne projekte ter da bodo zagovarjali stališča študentov v javnosti ter se zavzemali za kakovostno in dostopono visoko šolstvo. Vizija Zveze ŠKIS: »Postali bomo zveza s frekvenčnim učenjem, konstantno napredujočim kadrom in dobrim sistemom prenosa znanja, ki bo avtonomno študentske klube spodbujal h generiranju in izvedbi idej. Z neprestanim napredkom in odločnim nastopom bomo povečali občutek pripadnosti Zvezi ter na ta način postali najpomembnejša organizacija za študentske klube.« 

2  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Projekti Zveze ŠKIS Zveza ŠKIS poleg tega, da zastopa interese klubov znotraj Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) v odnosu do drugih organizacijskih oblik ŠOS ter v odnosu do države, organizira tudi lastne projekte na področjih sociale in zdravstva, izobraževanja, športa, kulture in ne nazadnje tudi zabave. Projekti, ki jih z združenimi močmi pripravljajo aktivisti Zveze ŠKIS v sodelovanju s študentskimi klubi, so postali tradicija spoznavanja in druženja študentskih klubov na ravni celotne Slovenije. Izobraževalni vikendi, tekmovanja v smučanju, nogometu in košarki poleg rekreacije in zabave prinašajo tudi kakovostno izmenjavo mnenj in dobrih praks iz različnih krajev in študentskih klubov. Kakovostna večdnevna izobraževanja nudijo klubskim aktivistom strokovni vpogled v delovanje kluba, kar vpliva na smotrno delovanje, optimizacijo dela in stroškov ter posledično napredek in razvoj celotnega tako lokalnega kot nacionalnega študentskega organiziranja. Vsekakor pa poleg povezovalnih in izobraževalnih projektov Zveza ŠKIS organizira tudi nekaj samostojnih projektov, ki segajo predvsem na področje sociale, zdravstva in se tematsko dotikajo visokega šolstva, dijaškega delovanja in mednarodnega sodelovanja. Škisova tržnica Največja enodnevna prireditev za mlade na prostem v Sloveniji je zagotovo znamenita Škisova tržnica, ki jo Zveza ŠKIS organizira že več kot 15 let. Poteka v začetku nekoliko toplejšega meseca maja na prijetni travnati površini v mestnem telovadišču Ilirija. Dogodek vsako leto združi več kot 20.000 mladih, ki imajo priložnost spoznati Slovenijo v malem, slišati vsa slovenska narečja, poskusiti hrano iz vseh krajev celotne Slovenije ter se zabavati ob pestrem programu in odlični glasbi. Poleg kulturnega koncepta Škisova tržnica slovi tudi po svoji družbeni in okoljski odgovornosti, saj je poskrbljeno za sprotno pobiranje in ločevanje odpadkov na kraju dogodka. Sam program prireditve je razdeljen v dva dela, in sicer v popoldanski ter večerni del. Popoldanski del je kulturno obarvan, saj potekajo predstavitve študentskih klubov, ki s pestro okrašenimi in dodelanimi stojnicami ter z domačo kulinariko poskrbijo za pravi sejem celotne slovenske kulture. Na glavnem odru se zvrstijo nastopi številnih glasbenih in plesnih skupin, potekajo pa tudi zabavne igre ter tekmovanja med študentskimi klubi. Dogajanje se kasneje prevesi v večerni del, ko se stojnice študentskih klubov pospravijo, glavno dogajanje pa se preseli na dva odra, in sicer na glavni koncertni oder ter elektronski oder. Vsako leto Zveza ŠKIS gosti uveljavljena imena slovenske glasbene scene, prav tako pa da priložnost, da se predstavijo tudi še neuveljavljene perspektivne glasbene skupine. 3  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Z letom 2010 je Škisova tržnica zaživela tudi v Mariboru, in sicer od takrat že tradicionalno poteka v oktobru na platojih mariborske tržnice. Prireditev je prav tako hitro postala popularna v vzhodnem delu Slovenije, saj jo obišče okrog 10.000 mladih. Škisova tržnica Maribor se je v letu 2012 pridružila projektu Maribor – Evropska prestolnica kulture 2012. Sejem rabljenih učbenikov Sejem rabljenih učbenikov je tradicionalni projekt Zveze ŠKIS, ki se izvaja v začetku septembra ob koncu tedna v ljubljanskih Križankah. Sejem rabljenih učbenikov in drugih šolskih potrebščin je namenjen tistim otrokom in njihovim staršem, ki jim socialni položaj ne dopušča, da bi kupovali nove učbenike in druge šolske potrebščine, ter vsem, ki se jim ne zdi smiselno vsako leto kupovati novih učbenikov. V času izvedbe sejma je poskrbljeno za pester kulturni program, v sklopu katerega potekajo različne delavnice in aktivnosti za obiskovalce. Zveza ŠKIS povabi k sodelovanju tudi mlade, neuveljavljene glasbenike in jim ponudi priložnost, da predstavijo svoja glasbena dela. Pred sejmom organizator razpiše za dijake literarni natečaj s finančno nagrado. Skozi pripravo izdelka za literarni natečaj lahko mladi izražajo svoj pogled in mnenje na dano temo in tako družbi sporočajo svoje ideje in prepričanja. Najboljši izdelki se razstavijo v preddverju Križank v ogled vsem obiskovalcem. Škisovi dnevi zdravega življenja Škisovi dnevi zdravega življenja je dvodnevni projekt, s katerim želi Zveza ŠKIS osveščati študente o zdravem načinu življenja, spodbuditi solidarnost med njimi, najbolj pomemben cilj pa je spodbujanje in vzdrževanje vrednot, kot so: zdravo in aktivno življenje, solidarnost in empatija. Ker želi Zveza ŠKIS mlade čim bolj vključiti v sam projekt in spodbuditi razmišljanje o zdravem načinu življenja, le-ta vključuje različne športne aktivnosti, delavnice, brezplačen zdrav zajtrk in nagradno igro. Projekt, ki se običajno izvede v mesecu aprilu, vsako leto razširi in ponudi mladim raznovrstne brezplačne aktivnosti, na katerih ti dobijo koristne informacije o zdravi prehrani in aktivnemu življenju, saj je to pomembno za posameznikovo psihično in fizično zdravje telesa.

4  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Škisov izobraževalni klubski seminar Izobraževalni vikend za klubske aktiviste poteka enkrat letno in vključuje poglobljene delavnice na različnih področjih, katerih znanje je potrebno za uspešno in kakovostno delovanje posameznega študentskega kluba. Klubski aktivisti se tako srečajo z osnovami projektnega dela, vodenja kluba, računovodskimi osnovami, pravom za študentske klube, osnovami odnosov z javnostmi ter protokola in praktično preizkusijo tudi reševanje konfliktov, evalvacije in načrtovanje projektov. Poleg izobraževanja za klubske aktiviste Zveza ŠKIS vsako spomlad organizira tudi set praktičnih delavnic na področjih, ki vključujejo prenos znanja, potrebnega za uspešno in učinkovito delo na sami Zvezi študentskih klubov Slovenije. Delavnice tradicionalno obsegajo področja računalništva, jezikov, javnega nastopanja, retorike, fotografije ter različne karierne delavnice, ki aktivistom pomagajo pri vključevanju na trg dela v prihodnosti. Vsi na ŠKIs! Tradicionalni dogodek Vsi na ŠKIS se je v zadnjih letih posodobil in se v soorganizaciji študentskega kluba prelevil v pravi „spektakel na snegu“. Gre namreč za športni dan poln adrenalina, sproščenosti, dobre volje in druženja, ki ga mladi iz vse Slovenije preživijo na enem izmed slovenskih smučišč. Dogodek se dopoldan prične z začetnimi in nadaljevalnimi tečaji smučanja in deskanja ter s spoznavanjem terena, nadaljuje pa s pestrim popoldanskim programom. Udeleženci imajo tekom dneva možnost, da se naučijo oziroma osvežijo znanje smučarske in deskarske tehnike, spoznajo novosti v razvoju smučarske opreme ter se zabavajo ob dobri glasbi. Vsi nekoliko bolj avanturistično razpoloženi se lahko preizkusijo tudi v vožnji z ekstravagantnimi snežnimi rekviziti, kot so snowbike, pležuh, snowblade in podobni. Popoldan poteka paralelna smučarska tekma študentskih klubov, kjer v sproščenem vzdušju tekmujejo mladi iz vse Slovenije. Tokrat prvič je tukaj pomemben stil vožnje in način zabavanja publike. Za vse, ki jim smučarske proge ne predstavljajo dovoljšnjega veselja, pa se imajo možnost pomeriti v družabnih igrah, kot so paintball turnir na snegu. Zvečer se športni dan zaključi s skupno zabavo vseh udeležencev ob dobri koncertni glasbi. Vsako leto se projekta udeleži čez 600 mladih smučarjev.

5  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Škis gol/Škis koš Vzporedna projekta Škis gol in Škis koš sta namenjena druženju in športnemu udejstvovanju mladih iz študentskih klubov po Sloveniji. Klubi sestavijo tekmovalne ekipe, ki se prijavijo v ligo in tekmujejo za najboljša mesta. Tekmovanje je sestavljeno iz več predtekmovalnih turnirjev ter zaključnega turnirja, ki vsako leto poteka na drugi lokaciji po Sloveniji in ga obišče ogromno mladih. Turnirji vsako leto potekajo v začetnih mesecih – februar, marec in april, Zveza ŠKIS pa zmagovalcem podeli pokal na Škisovi tržnici v Ljubljani. Festival Štunf Večdnevni kulturni projekt vsako leto gostuje v enem izmed slovenskih krajev in ga Zveza ŠKIS soorganizira v sodelovanju s študentskim klubom, ki idejo projekta prijavi na razpis ter je izbran s strani komisije Zveze ŠKIS. Projekt je namenjen izražanju, stalnemu pretoku novih idej na področju umetnosti in kulture, kjer je mladim dana možnost, da se umetniško in kulturno izražajo ter predstavijo svoja dela. Vsako leto pred samo izvedbo projekta organizatorja objavita razpis oziroma natečaj za najboljša umetniška dela. Razpisi se razlikujejo od leta do leta, obsegajo pa pesniške, literarne, haiku, strip natečaje in podobno. Vsi izbrani izdelki so nato predstavljeni na otvoritvenem večeru Festivala Štunf. Hkrati je to motivacija mladih za ustvarjanje in priložnost za kakovostno preživljanje prostega časa, posledično pa tudi druženje mladih iz vseh koncev Slovenije. Festival Štunf je potekal že v več slovenskih krajih, in sicer v Škofji Loki, Novi Gorici, Ravnah na Koroškem, Kopru, Kranju, Novem Mestu, Laškem, Hrastnik, Sežani, Ajdovščini in Ormožu. V tekočem študijskem letu je soorganizator Klub mariborskih študentov. Škisova štorklja Projekt Škisova štorklja je namenjen študentskim družinam. Osnovni ideji projekta sta aktivno vključevanje mladih družin v ozaveščanje javnosti glede problematike študentskih družin in informiranje mladih družin glede novosti in ugodnosti za njih same. Škisova štorklja je bila prvič izvedena leta 2006, ko je bil projekt sestavljen iz natečaja za najboljši članek študentov staršev in zbiranja igrač, oblačil in knjig za njihove otroke. S študijskim letom 2007/2008 se je natečaj člankov preoblikoval v natečaj fotografij na temo ‘Prihodnost’, v naslednjih letih pa na teme ‘Sreča’, ‘Igrajmo se’ in ‘Pomlad’.

6  | Almanah Študentske zveze Slovenije


V študijskem letu 2011/2012 je projekt dobil novo podobo. Fotografski natečaj se je spremenil v natečaj otroških risbic, z namenom aktivnega vključevanja otrok v projekt. Prva tema tovrstnega natečaja je bila ‘Moj najljubši risani junak’. V zadnjih letih projekt poleg natečaja vsebuje še delavnice, ki so primerne za otroke različnih starosti, ter razstavo izdelkov, prejetih na natečaju, v menzi v Rožni dolini. K projektu Škisova štorklja spada tudi informiranje mladih staršev preko brošur, elektronske pošte ter študentskih klubov o novostih s področja zakonodaje, subvencij in pomembnih ugodnostih za mlade družine. Vseslovenska študentska krvodajalska akcija »Častim pol litra« je postal že tradicionalen in med mladimi prepoznaven slogan vseslovenske študentske krvodajalske akcije, ki sedaj vsako leto poteka tako v jesenskem kot v spomladanskem delu. Krvodajalski teden, izvoren projekt Zveze ŠKIS, v taki obliki organizira Zveza ŠKIS v sodelovanju s Študentsko organizacijo Slovenije, Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani, Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru, Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem in lokalnimi študentskimi klubi. V tistih nekaj dneh, ko potekajo krvodajalske akcije za študente po Zavodih RS za transfuzijsko medicino v več slovenskih mestih, se tja zvrsti ogromno mladih krvodajalcev, ki se zavedajo pomembnosti tovrstne prostovoljske akcije. Zveza ŠKIS vsako leto spodbudi mlade k darovanju tudi tako, da jih simbolično nagradi, sama pa odgovornost izkaže s tem, da kri darujejo tudi aktivisti in predsedstvo Zveze ŠKIS. S tem želi mlade osvestiti in spodbuditi k temu, da ponudijo delček pomoči tistemu, ki jo potrebuje. V ritmu ŠKISa V desetih tednih od februarja do maja se skupina zabave željnih študentk iz različnih študentskih klubov po Sloveniji preizkusi v različnih plesnih zvrsteh. Namen projekta je učenje plesnih korakov s priznanimi plesnimi koreografi, skrb za zdravje in kondicijo ter predvsem dobra družba ob odlični glasbi. Študentke pridobivajo znanje s strani profesionalnih učiteljev, se zabavajo in uživajo ob telovadbi ter ob kakovostnem preživljanju prostega časa, pridobivajo na samozavesti in spoznavajo ekipni duh. Plesalke po nekajmesečnem treningu naučeno koreografijo in znanje prikažejo s plesnim nastopom na velikem odru Škisove tržnice v Ljubljani, kar mnogim da še dodatno motivacijo za učenje plesnih korakov.

7  | Almanah Študentske zveze Slovenije


“Competitive edge” Competitive Edge, projekt Zveze ŠKIS v sodelovanju z Mladinskim cehom ter partnerskimi organizacijami iz Madžarske, Litve in Češke poudarja pomembnost konkurenčne prednosti mladinskih organizacij. Ime izhaja iz ideje, da so klubi in mladinske organizacije ponudniki aktivnega preživljanja prostega časa za mlade in se nanaša na osnovni namen: povišanje sposobnosti organizacij s povečanjem števila in sposobnosti tistih, ki v njih delujejo, sodelovanjem in prenosom znanja. Sodelujoče organizacije so bile pretežno študentske organizacije, ki delujejo na nacionalnem nivoju. Vse organizacije so prepoznale enake probleme v svoji realnosti in so zato sodelovale pri vseh fazah razvijanja inovativnih pristopov reševanja tega problema v 18-mesečnem projektu. Konkretni rezultati projekta so bili: analiza stanja in ključnih problemov na področju mladinskih organizacij, devet inovativnih modulov za povišanje konkurenčnosti organizacij, od tega štirje izobraževalni programi s priročniki, tri računalniške aplikacije in dve promocijski kampanji, internetna stran, dve mednarodni srečanji ter mednarodni seminar v Sloveniji, kjer so bili moduli izvedeni in rezultati projekta predstavljeni javnosti.

8  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Pregled delovanja Zveze ŠKIS v letih 2011 in 2012 AKTIVNOSTI ZVEZE ŠKIS IN SVETA ŠOLS V MANDATNEM OBDOBJU 2010/2011 Mandatno obdobje 2010/2011 si bodo v Zvezi ŠKIS zapomnili kot enega najtežjih. Zveza se je pred tem znašla v največji notranji krizi, kot posledici interne reorganizacije, predvsem s področja financiranja Zveze in klubov. Zato so se na začetku mandata soočili z reševanjem notranje krize, s preseganjem konfliktov in z vzpostavljanjem novih zdravih odnosov. Že na začetku mandatnega obdobja je takratni predsednik Zveze Matic Sušnik vključil predstavnike vseh strani, kar se je kasneje izkazalo za zelo dobro odločitev, saj so bili rezultati konstruktivnega delovanja vidni že na začetku. Po letu dni so v Zvezi ŠKIS ponovno začeli delovati enotno, regije pa so med seboj dobro sodelovale. To dokazuje, da je s pravo politiko vodenja organizacije možno presegati kritične trenutke. Zveza ŠKIS je aktivno sodelovala tudi znotraj Študentske organizacije Slovenije (ŠOS). Poleg stalnega programskega dela, predvsem v okviru Odbora za socialo in zdravstvo in Odbora za visoko šolstvo, so sodelovali z ostalimi entitetami in skupaj iskali možne rešitve za izhod organizacije iz krize. Maja so bili tako že skoraj pripravljeni na sklic skupščine ŠOS, ki bi prinesla uradnega predsednika organizacije in generalnega sekretarja. Poleg tega so pripravili nov Pravilnik o delovanju Nadzorne komisije ŠOS in razsodišča ŠOS. Odvijala pa so se tudi pogajanja za uskladitev Študentske ustave. Zveza ŠKIS je v izvedbo skupščine vložila veliko truda, potekala so usklajevanja na vseh regijah, do skupščine pa zaradi težav na nekaterih entitetah ni prišlo. V juniju so Študentski organizaciji Slovenije zagotovili še drugega namestnika predsednice. Verzijo Pravilnika o Nadzorni komisiji in razsodišča SOŠ so izpopolnili in dosegli še dodatno stopnjo konsenza v okviru Študentske ustave. V okviru ŠOS-a so v tem letu izpeljali tudi prvi finančni razpis za financiranje študentskih projektov, od katerega so deleže za svoje projekte pridobili tudi študentski klubi. Študentska organizacija Slovenije se je v tem letu zavezala k delovanju v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja. Skladno s tem so na Zvezi ŠKIS sprejeli organizacijski sklep, po katerem tudi Zveza deluje po določbah tega Zakona. Na zunanje političnem področju je delovanje Zveze v tem letu zaznamovalo nadaljevanje boja proti Zakonu o malem delu. Zveza ŠKIS je pri tem dosegla visoko število zbranih podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Terenske aktivnosti so se odvijale pod vodstvom za to ustanovljene Skupine mladih proti zakonu o malem delu. V začetku leta so skupaj z ostalimi entitetami poskrbeli za vzpostavitev Gibanja za dostojno delo in socialno družbo, ki je širši javnosti posredovala možne negativne posledice. Zveza ŠKIS je Gibanju zagotovila finančna sredstva in programske vsebine.

9  | Almanah Študentske zveze Slovenije


V okviru Varnostnega sveta so skrbeli tudi za maksimalno aktivnost študentskih klubov in v okviru celotnega delovanja Zveze zagotavljali dodatne projekte in aktivnosti, s katerimi so krepili povezanost klubov in javnosti pozitivno predstavljali lokalno študentsko organiziranje. Na področju projektnega dela so izpeljali dve Škisovi tržnici, v Ljubljani in Mariboru. Na področju športnih projektov so poskrbeli za izvedbo dveh športno povezovalnih projektov Škisgol in Škiskoš, prav tako so na Rogli izpeljali projekt Vsi na ŠKIs. Pri socialnih projektih velja poudariti izvedbo že uveljavljenih projektov, kot so Krvodajalska akcija, Škisova štorklja, Virus in Zdrav zajtrk za študente v študentskih domovih. V tem mandatu so dodali projekt Poletno čiščenje v dobrodelni namen, ki je prinesel zelo pozitivne odzive. Izvedli so tudi Sejem rabljenih učbenikov, ki je v tem letu ponudil še literarni natečaj. Ključni poudarek so namenili izobraževalnim projektom, saj so ocenili, da je nivo znanja aktivistov na klubih zelo nizek, posledica tega pa so bile številne napake pri delovanju. V ta namen so razširili projekt Izobraževalni popoldnevi – IZOPOP na tri dele: Izobraževanja za aktiviste in klubovce v Ljubljani, Lokalno izobraževanje klubovcev in Izobraževalni seminar. Po letu premora so ponovno izvedli Škisov piknik. V zimskem delu so poskrbeli za projekt Žur starih in novih Škisovcev v ljubljanskem KMŠ-ju. V prihodnje si želijo, da bi takšne družabne dogodke še nadgradili in poskrbeli za njihovo stalnost. V okviru dijaškega delovnega vikenda so razvili idejo projekta Dijaški boomerang, ki so jo v tem letu poskusno izvedli. Gre za sistem izmenjav dijakov med študentskimi klubi, ki prinaša druženje in aktivacijo dijakov, učenje in prenos dobrih praks. Zveza je z Odborom za dijake spodbudila zagon tega projekta. Kot zadnje velja izpostaviti aktivnosti na področju pravnega delovanja Zveze. V tem mandatnem obdobju so poskusno uvedli Pravno službo, ki je skrbela za strokovno pomoč organom Zveze in klubom. Nastali so tudi trije pomembni dokumenti: Pravilnik o delovanju Varnostnega sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS, Pravilnik o delovanju Nadzorne komisije Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS in univerzalni vzorec Statuta za študentske klube. V tem letu je bilo veliko časa posvečenega tudi implementaciji Pridnostnega sklada, ki ga prinaša novi Pravilnik o delitvi sredstev ŠOLS. Za prve aktivnosti na tem področju je skrbel predvsem Varnostni svet. Za pomoč klubom so bila organizirana predavanja o Pridnostnem skladu in simulacije pregledov študentskih klubov.

10  | Almanah Študentske zveze Slovenije


11  | Almanah Ĺ tudentske zveze Slovenije


Organiziranost Zveze ŠKIS v mandatnem obdobju 2010/2011 Glavni odbor Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS: ••

Predsednik: Matic Sušnik

••

Podpredsednica: Kaja Dekleva

••

Administrator: Matevž Straus

••

Blagajničar: Tibor Derganc

••

Odbor za socialo in zdravstvo: Jasmina Zahirović

••

Odbor za visoko šolstvo: Bruna Žuber

••

Odbor za mednarodno sodelovanje: Sara Vošinek

••

Odbor za dijake: Eva Semič

••

Član: Gregor Pogačnik

Varnostni svet Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS: ••

Predsednica: Kaja Dekleva

••

Vodja 02 regije: Timotej Pregl

••

Vodja 03 regije: Urška Krajnc

••

Vodja Dolenjske regije: Tomaž Čurk

••

Vodja Gorenjske regije: Oto Žan

••

Vodja Osrednje regije: Luka Skrinjar

••

Vodja Primorske regije: Vesna Vojska

Nadzorna komisija Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS: ••

Član: Aljaž Godec

••

Član: Klemen Kristan

••

Član: Saša Ljubec/Aleš Logar

••

Član: Vesna Gračner

••

Član: Andraž Mavrič

12  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Operativni del Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS: ••

Predsednica: Staša Jager

••

Koordinator vodij projektov: Staša Jager

••

Trženje: Marina Bračič

••

Odnosi z javnostmi: Saša Rečnik/Sanja Kropec

••

Marketing: Patricija Barić

••

Izobraževanja: Eva Žnidar

13  | Almanah Študentske zveze Slovenije


AKTIVNOSTI ZVEZE ŠKIS IN SVETA ŠOLS V MANDATNEM OBDOBJU 2011/2012 Med ključnimi nalogami, ki so si jih na Zvezi ŠKIS zastavili v tem mandatu, so bile: prenova celostne grafične podobe, prenova aktov Zveze, dokončanje elektronizacije delovanja in poslovanja, vzpostavitev izobraževalnega sistema, okrepitev dijaškega delovanja v klubih, okrepitev delovanja in prepoznavnosti organizacije v mednarodnem prostoru, implementacija delitve sredstev po Pridnostnem skladu in selitev Zveze v primernejše prostore. Prenova celostne grafične podobe je zahtevala sistematično ureditev vseh področji zunanje pojavnosti organizacije. Projekt so razdelili v dve fazi: 1. faza: oblikovanje znaka in postavitev elementov celostne grafične podobe, 2. faza: uporaba novih elementov in gradnja nove spletne strani. Spletno stran so prenovili, saj je bila prejšnja zastarela, nepregledna in ni zadovoljevala vseh potreb organizacije. Poleg enostavnih rešitev za Zvezo so v načrtovanje vključili tudi rešitve za klube. Med ključnimi rešitvami je vredno izpostaviti aplikacijo, preko katere lahko klubi sami vpisujejo svoje dogodke v nacionalni koledar dogodkov in sistematičen ter pregleden opis vseh študentskih klubov s pomembnimi podatki. Prenova aktov je bila potrebna zaradi številnega neskladja med trenutno veljavnimi, dodatne potrebe po spremembi pa je spodbudilo tudi sprejetje nove Študentske ustave v letu 2011. Da bi akte čim bolje uredili, so v začetku mandata sestavili skupino, ki je pregledala vse obstoječe akte, pripravila univerzalni Pravilnik o svetu ŠOLS (predviden z novo Študentsko ustavo) in vzpostavila skladnost med posameznimi akti. Ker skupina po nekaj mesecih dela ni dala ustreznih rezultatov, so jo razpustili in imenovali skupino pravnikov. Tako je v prejšnjem mandatu nastala Skupina za pravno pomoč Zvezi ŠKIS in študentskim klubom, ki je poleg prenove aktov začela nuditi tudi pravno pomoč. Glavni rezultat delovanja skupine je paket noveliranih aktov, ki bo nadomestil in uredil vse ureditve, sprejete zadnja leta. Z elektronizacijo delovanja in poslovanja so na Zvezi ŠKIS začeli že v prejšnjem mandatu. V tem letu so dokončali vodenje dokumentacije preko aplikacije Google Drive in zaključili projekt elektronskega arhiviranja dokumentacije, ki sedaj omogoča enostavno iskanje dokumentov. Poleg elektronskega arhiviranja so vse podatke shranili še na mikrofilm. V zadnjem delu mandata so vzpostavili tudi elektronsko poslovanje preko sistema Vasco, ki poleg osnovnega sistema elektronskega vodenja poslovanja vsebuje tudi dokumentarni sistem. Na Zvezi ŠKIS se zavedajo pomena izobraževanja, zato so v tem mandatu začeli oblikovati izobraževalni sistem. Začeli so s sestanki aktivistov, ki imajo različne izkušnje s področja delovanja študentskih klubov. V vodenih razpravah so začeli postavljati cilje, vrednote in obliko nastajajočega izobraževalnega sistema. Nastal je Izobraževalni odbor, ki je trenutno v testni fazi, njegovo vodenje pa je prevzela vodja Izobraževalnega odbora. Cilj za prihodnja leta je popolna vzpostavitev 14  | Almanah Študentske zveze Slovenije


odbora, ki bo prevzel vse naloge zagotavljanja kontinuiranega učenja v organizaciji. Odbor bo na eni strani skrbel za vzdrževanje »baze trenerjev ŠKIS« in stalno izobraževanje in usposabljanje trenerjev ter pripravo izobraževalnih priročnikov. Trenerji bodo izvajali različne treninge na izobraževalnih in motivacijskih vikendih študentskih klubov, s čimer bo zagotovljena rast kakovosti delovanja lokalnega študentskega organiziranja. Za izobraževanje je bilo v tem letu poskrbljeno z organizacijo številnih predavanj v okviru projekta Izopop Ljubljana in Izopop lokalno, na Debelem rtiču pa je bil izveden tudi Izopop seminar. Podobna izobraževanja so pripravili tudi na delovnih vikendih regij in klubov, skupina, sestavljena iz Varnostnega sveta in Nadzorne komisije Zveze ŠKIS, pa se je odpravila tudi na informativno-svetovalne obiske vseh študentskih klubov. Na koncu prejšnjega mandata so dijaki na Dijaškem delovnem vikendu v Novem Mestu sami izoblikovali idejo projekta Dijaški boomerang. V začetku leta so pripravili dva poskusna projekta. Zaradi velikega potenciala, ki so ga odkrili pri poskusih, so pripravili razpisni sistem za Dijaški boomerang, preko katerega je klubom omogočena prijava k izvedbi. Ideja projekta je v druženju dijakov iz različnih študentskih klubov na izobraževalnih vikendih, na katerih se močno spodbuja prenos znanj in dviguje motiviranost dijakov za delo v študentskih klubih. V tem mandatu je bilo uspešno izpeljanih že pet ponovitev projekta. Poleg omenjenega je dijaški odbor skrbel tudi za predavanja dijakom in vodstvom klubov na regijskih delovnih vikendih. Mednarodni odbor je v tem mandatu pripravil večjo mednarodno izmenjavo na Debelem rtiču, v okviru katere je izšel tudi priročnik v slovenskem in angleškem jeziku. Poleg tega so dali pomemben prispevek k pripravi programa Erasmus za vse. Izpeljanih je bilo več manjših mednarodnih projektov in delavnic, pri katerih sta sodelovali tud dve prostovoljki, ki sta na Zvezo prišli preko projekta Evropska prostovoljska služba. Projekta temeljita na predstavitvi lokalnega študentskega organiziranja preko slike in filma, s čimer dvigujemo prepoznavnost delovanja Zveze in klubov v mednarodnem prostoru. Na področju oblikovanja socialno-zdravstvenih in visokošolskih politik so ohranili visok nivo sodelovanja. Odborniki so proaktivno sodelovali pri pripravi vseh dokumentov in pobud Študentke organizacije Slovenije. V politično zelo zanimivem letu so nastali številni pomembni dokumenti, med katerimi velja izpostaviti predlog Zakona o štipendiranju. Za obravnavo le-tega na seji državnega zbora so zbrali tudi potrebnih 5000 podpisov. Poleg tega so sodelovali pri organizaciji nacionalne študentske krvodajalske akcije in zdravega zajtrka v Laškem.

15  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Na področju projektnega delovanja organizacije so poskrbeli za ohranitev najpomembnejših projektov. Izpeljali so 15. Škisovo tržnico. Že tretjič so jo izvedli tudi v Mariboru. Obe Škisovi tržnici še naprej razvijata koncept eko-prireditve. Zimski športno zabavni projekt Vsi na ŠKIs so uspešno združili s projektom Kluba koroških Študentov KKŠ Winterfest. S tradicionalnim Sejmom rabljenih učbenikov so ponovno potrdili dobro sodelovanje z Mestno občino Ljubljana. Od športnih projektov sta bila izvedena še projekta ŠKIS koš in ŠKIS gol, za študentke pa so oživili projekt V ritmu ŠKISa. V Rožni dolini so izvedli projekt Zdrav zajtrk, ki je bil v tem letu nadgrajen s pohodom na Rožnik in delavnico meditacije. Poleg stalnih projektov so sodelovali na Študentski Areni, Informativi in številnih večjih projektih študentskih klubov ter drugih sorodnih organizacij. V tem letu sta se zaključila tudi dva velika evropska projekta Mladim odpiramo prostor in Aktiven državljan. V okviru Zaključne konference je nastal zbornik Lokalna mladinska politika. Eden večjih projektov je selitev Zveze v primernejše prostore. V teh dveh mandatih jim je z nekaj spretnosti uspelo privarčevati zadostna sredstva za nakup prostorov, poleg tega pa so s solastniki stavbe sklenili dober dogovor z namero o odkupu njihovih prejšnjih prostorov. Projekta niso dokončno realizirali, so pa omogočili pogoje, da se to stori v prihodnjem mandatu.

16  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Organiziranost Zveze ŠKIS v mandatnem obdobju 2011/2012 Glavni odbor Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS: ••

Predsednik: Matic Sušnik

••

Podpredsednica: Kaja Dekleva

••

Administrator: Jani Pintar

••

Blagajničar: Tibor Derganc

••

Odbor za socialo in zdravstvo: Jasmina Zahirović

••

Odbor za visoko šolstvo: Timotej Vitez

••

Odbor za mednarodno sodelovanje: Adisa Dizdarević

••

Odbor za dijake: Martin Retelj

••

Član: Tadej Levičar

Varnostni svet Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS: ••

Predsednica: Kaja Dekleva

••

Vodja 02 regije: Aleš Meglič

••

Vodja 03 regije: Urška Krajnc

••

Vodja Dolenjske regije: Matej Jankovič

••

Vodja Gorenjske regije: Jaka Bassanese

••

Vodja Osrednje regije: Nejc Krašovec

••

Vodja Primorske regije: Blaž Božič

Nadzorna komisija Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS: ••

Član: Grega Stare

••

Član: Žiga Kočevar

••

Član: Žan Delopst

••

Član: Saša Ljubec

••

Član: Sašo Jankovič

17  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Operativni del Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS: ••

Predsednica: Staša Jager

••

Koordinator vodij projektov: Tadej Levičar

••

Trženje: Marina Bračič

••

Odnosi z javnostmi: Sanja Kropec

••

Marketing: Patricija Barić

••

Izobraževanja: Eva Žnidar

Skupina za oblikovanje dodatnih pogojev Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS: ••

02 regija: Tamara Meško

••

03 regija: Špela Oset

••

Dolenjska regija: Tomaž Čurk

••

Gorenjska regija: Matej Jemec

••

Osrednja regija: Tina Trdin

••

Primorska regija: Anja Samsa

18  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Pridnostni sklad kot “ISO standard” za dvig kvalitete delovanja klubov Študentske organizacije lokalnih skupnosti (ŠOLS) so v letu 2010 prepoznale željo po dvigu kvalitete delovanja študentskih klubov s statusom ŠOLS. V tem duhu so posledično nastali minimalni standardi za doseganje ravni delovanja na lokalnem in nacionalnem nivoju – parafrazirano rečeno “študentski ISO 9001 standard” z imenom Pridnostni sklad, ki je v letošnjem letu dočakal prve merljive učinke. Glavni namen kriterijev Pridnostnega sklada je postavitev in ohranitev dobrih temeljev za nadaljnjo rast in razvoj klubov, zatorej so v prvi vrsti namenjeni klubom in izboljšanju (oz. nagrajevanju) njihovega delovanja, posledično pa tudi Zvezi ŠKIS, ki je z močnimi in strokovno podkovanimi študentskimi klubi še močnejši faktor v študentskem organiziranju. Sam Pridnostni sklad je za Zvezo ŠKIS izjemnega pomena. Prvič v zgodovini organizacije imajo študentski klubi jasne smernice za svoje delovanje. Kriteriji, ki so jih sestavljali aktivisti klubov in Zveze ŠKIS, so nediskriminatorni do klubov in upoštevajo zmožnosti tako malih kot velikih klubov. V interesu Zveze ŠKIS je konstantna rast in razvoj klubov, s tem pa tudi posledično spreminjanje Pridnostnega sklada. V koledarskem letu 2011 so klubi prvič upoštevali smernice delovanja, ki jih je nakazal Pridnostni sklad v svojih 21 določilih. Preverjanje je potekalo po aprilu 2012. Po prvem letu uporabe se že poznajo pozitivni učinki pri delovanju klubov. Ohranitev 20% sredstev ali izguba enakega deleža sredstev je bila za nekatere nagradni korenček za uspešno delovanje v preteklem letu, za druge pa kaznovalna palica. Iz vsega pa se lahko potegne motivacijska nota v obliki spodbujanja študentskih klubov k izpolnjevanju osnovnih kriterijev oz. bazičnih pogojev, ki jih mora izpolnjevati vsak študentski klub za prepoznavno uspešno in kvalitetno pojavljanje v polju mladinskega in študentskega sektorja. Varnostni svet Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS je organ, ki je zadolžen, da je skrbel za spodbude in podporo pri uresničevanju kriterijev, na drugi strani pa je v skladu z akti izvršil nadzor in pregled izpolnjevanja kriterijev Pridnostnega sklada. Pogoje za izpolnjevanje je dosegalo 41 od 52 klubov s statusom ŠOLS. Pri samih pregledih si je Varnostni svet letos zastavil optimistično naravnan cilj pregleda vseh klubov, ki so sodeč po Obrazcu za izpolnjevanje kriterijev Pridnostnega sklada le-tega izpolnjevali. Člani Varnostnega sveta so na terenu opravljali preglede klubov in o vsakem pregledu sestavili poročilo na podlagi omenjenega Obrazca. Pri pregledih so člani Varnostnega sveta pregledovali zahtevano dokumentacijo, na primer projektne načrte, poročila, akte kluba, podporna pisma organizacij in ostalo.

19  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Odbor za socialo in zdravstvo V mandatih 2010/2011 in 2011/2012 se je Odbor za socialo in zdravstvo skušal v večji meri preusmeriti od operativnega delovanja k bolj vsebinskemu področju. Delovanje na pretežno vsebinski ravni je izpolnilo tudi vizijo Odbora o izobraževalni funkciji študentskih klubov, kar je tudi eden izmed ciljev same Zveze. Poleg vodje Odbora Jasmine Zahirović sta aktivno in uspešno delovala tudi Eva Žnidar in Marko Ruperčič. V sklopu izobraževanja in vsebinske pomoči v skladu s Pridnostnim skladom so nadaljevali s pripravo vsebine »Škisovega preventivnega kotička«. Namen Škisovega preventivnega kotička je nabor informativnih vsebinskih člankov s področja sociale in zdravstva na spletni strani Zveze, ki so namenjeni uporabi klubom v njihovih informativnih gradivih. Zaradi posodobitve spletne strani je Odbor trenutno v fazi priprave nabora informacij za novo spletno stran, ki bo izpopolnjen v novem mandatnem obdobju. V sklopu priprave uporabnih informacij za klube se je Odbor usmeril k pripravi zahtevnejših vsebinskih prispevkov, ki vključujejo bivanjsko problematiko, štipendije, prevoze, študentsko prehrano, položaj invalidov, zdravje študentov, socialno pomoč in druge tematike s področja sociale in zdravstva. Člani Odbora so pripravljali članke, ki so jih posredovali klubom, da bi jih uporabljali in distribuirali preko njihovih raznovrstnih komunikacijskih kanalov. Ker Pridnostni sklad zahteva tudi vsebinsko informiranje članov klubov, je Odbor s svojim delovanjem skušali pomagati pri izpolnitvi zahtev Pridnostnega sklada. Pridnostni sklad spodbuja izvedbo socialnih projektov pri klubih, kar je v vsakem primeru dobrodošlo in koristno za samo delovanje vsakega kluba. S tem namenom je Odbor pripravil izobraževanje o socialnih projektih za klube. Samo izobraževanje je vsebovalo predstavitev primerov dobrih praks, predstavitev nekaterih socialnih projektov Zveze, ki spodbujajo sodelovanje klubov, ter informiranje o možnostih sofinanciranja projektov preko različnih razpisov. Pri informiranju o možnostih razpisov je pomagal tudi Mednarodni odbor, s pomočjo katerega je Odbor pokazal, da je povezovanje področij ravno tako lahko izvedljivo in uspešno. 2010/2011 je Odbor pričel z izvajanjem projekta »VIRUS«, v sklopu katerega so klubi ponovno uspešno osveščali mlade o virusu HIV in AIDS-u. Klubi so se projekta množično udeležili. Ob izteku mandata, ko je Odpor prav tako izvedel omenjeni projekt, pa je udeležba bila še višja in resnično pohvale vredna, kar dokazuje vse večjo angažiranost klubov pri izvajanju socialnih projektov. V letu 2012 je Odbor s pomočjo klubov uspešno izvedel projekt »Študentski krvodajalski teden«. V spomladanskem in jesenskem terminu je kri darovalo več kot 1100 študentov. S strani klubov je kri darovalo skoraj 200 študentov.

20  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Odbor je prvič izvedel projekt na nacionalni ravni v okviru Študentske organizacije Slovenije – projekt »Jem zdravo. Študiram s polno paro!«. Ne glede na obremenjenost ob začetku študijskega leta in akcijo zbiranja podpisov za podporo predlogu Zakona o štipendiranju, so bili klubi odzivni tudi pri tem projektu. Tako so 13. novembra klubi in študentske organizacije razdelili več kot 1,5 tone jabolk ter skupaj osveščali o pomenu zdrave prehrane med mladimi. Odbor je v okviru Odbora za socialna in zdravstvena vprašanja Študentske organizacije Slovenije sodeloval pri pripravi predloga Zakona o štipendiranju, kasneje pa skupaj s klubi pri zbiranju podpisov za podporo. Skupaj jim je uspelo! Na Odboru za socialna in zdravstvena vprašanja Študentske organizacije Slovenije sta bili v letu 2012 organizirani dve delovni skupini. Prva je delovala od konca preteklega leta do jeseni 2012, ki je na koncu pripravila že omenjeni Zakon o štipendiranju. Znotraj delovanja te delovne skupine so se natančneje posvetili predvsem Zoisovim in kadrovskimi štipendijam. Izvedli so obsežno anketo o poznavanju kadrovskih štipendij med dijaki in študenti. S pomočjo podatkov so iskali težave pri nepoznavanju in premajhnem zanimanju za tovrstno štipendiranje. Namen proučevanja tega področja je bil povečati stopnjo informiranosti mladih o kadrovskih štipendijah, saj sredstva za kadrovske štipendije ostajajo nepodeljena. Prav tako pa so osnovali nekoliko drugačen sistem Zoisovega štipendiranja, ki pa se zaradi pomanjkanja časa (in velike zahtevnosti te naloge) na koncu ni znašel v predlaganemu Zakonu. Druga delovna skupina se je od začetka junija ukvarjala z reformami delovnopravne in pokojninske zakonodaje ter na koncu pripravila dokument o urejanju trga dela. Ta predstavlja strokovno podlago pogajalskim izhodišče Študentske organizacije Slovenije v pogovorih z Vlado Republike Slovenije. Odbor se je trudil tudi za spremembo Pravilnika o subvencioniranem bivanju študentov, predvsem znamenitega 23. člena, na podlagi katerega je ogromno študentov ostalo brez študentske postelje. A so tako pri predstavnikih ministrstva kot tudi predstavnikih študentskih domov naleteli na gluha ušesa. Razrešili so tudi vprašanje znižanja subvencije za bivanje pri zasebnikih s 40 € na 32 €. V sodelovanju z ostalimi Odbori Študentske organizacije Slovenije je Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS pomagal pri pripravi razpisa Študentske organizacije Slovenije za najboljše diplomske in magistrske naloge. Član Odbora Marko Ruperčič je deloval tudi v komisiji za izbiro najboljših nalog. V letu 2012 se je popolnoma spremenil tudi sistem subvencioniranja prevozov za študente in dijake, s čimer je Odbor izjemno zadovoljen. Kljub temu pa je želja Odbora, da se dokonča državni projekt centralizacije celotnega slovenskega javnega potniškega prometa, s čimer bi se centraliziral tudi sistem subvencioniranja teh vozovnic, ki bi odpravil dolge vrste za nakup vozovnic. 21  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Odbor se je v preteklem mandatu trudil krepiti delovanje na vsebinski ravni ter tematike sociale in zdravstva približati klubom preko povezovalnih projektov, ki klube spodbujajo k delovanju na področju sociale in zdravstva. Odbor za visoko šolstvo Odbor za visoko šolstvo Zveze ŠKIS se ukvarja s problematiko na področju visokega šolstva v slovenskem visokošolskem prostoru, obenem pa sledi tudi dogajanju na mednarodnem področju. Svojo pozornost namenja predvsem zagotavljanju kakovosti visokega šolstva, izvajanju in implementaciji bolonjskega procesa, se ukvarja s problematiko financiranja visokega šolstva in spremlja spremembe zakonodaje na omenjenem področju. Namen Odbora za visoko šolstvo je prenos informacij o aktualnem dogajanju na področju visokega šolstva na klube in klubovce ter zagovarjanje stališč in interesov študentov in študentskih klubov na ravni Študentske organizacije Slovenije in na ravni države. Odbor skozi svoje delo skrbi, da imajo vsi študenti pod enakimi pogoji možnost dostopa do kakovostnega in mednarodno primerljivega študija. Odbor za visoko šolstvo je prav tako dejaven znotraj delovnih skupin Sveta za študentska vprašanja Vlade Republike Slovenije, kjer aktivno sodeluje v 2. delovni skupini, ki jo vodi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. V študijskem letu 2011/2012 so Odbor sestavljali: ••

Timotej Vitez (vodja odbora)

••

Taja Železnik

••

Ana Štromajer

AKTUALNE TEME ••

Slovensko ogrodje kvalifikacij

••

Nacionalni program Visokega šolstva (NPVŠ)

••

Raziskovalna in inovativna strategija Slovenije (RISS)

••

Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu

••

Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov

22  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Odbor za mednarodno sodelovanje Mednarodni odbor Zveze ŠKIS sestavlja skupina aktivistov, ki se zaveda pomena sodelovanja na mednarodnem nivoju, tako na nivoju Evropske unije kot tudi širše. Tematike, ki se jih loteva v okviru odbora, so vezane predvsem na študentsko problematiko, izobraževanje, usposabljanje, pridobivanje izkušenj, izmenjave, trening sposobnosti, za katere morda marsikdo misli, da jih nima, pa jih lahko še razvije – vse to s pravo spodbudo. Rek pravi, da »dober glas seže v deveto vas« – temu skušajo slediti tudi v Mednarodnem odboru. Iz devetih vasi zbirajo informacije o izmenjavah, poletnih šolah, delavnicah, srečanjih, štipendijah, razpisih, možnostih za študij in pripravništva in jih tedensko objavljajo v obvestilih Zveze ŠKIS. Medtem, ko se lahko študenti sami spopadejo z mednarodnim izzivom, pa izvajajo tudi projekte, ki »tujino pripeljejo v Slovenijo«. Tako Mednarodni odbor že šest let organizira mednarodne izmenjave in treninge, sofinancirane s strani programa Mladi v akciji. Zveza ŠKIS je s pomočjo odbora postala organizacija pošiljateljica za prostovoljce EVS, prav tako pa so že večkrat gostili EVS prostovoljce tudi v Ljubljani. Večji EVS projekti so »Promoting local through the eye of the objective 2«, kjer je svoj EVS opravljala prostovoljka iz Nemčije, predhodnica prvotnega projekta »Promoting local through the eye of the objective 1« pa je na svoj dolgoročni EVS prišla iz Rusije. V letu 2012 se je odvijal tudi projekt »Local youth work through the eye of the objective«, ki ga je izvajala EVS prostovoljka s Portugalske. Kot enega odmevnejših projektov pa gre izpostaviti tudi mednarodni otoček, poimenovan »Put the motion in the ocean«, ki je predstavljal samostojno enoto v sklopu Škisove tržnice 2012. Na njem so se predstavile mladinske organizacije iz sosednjih držav, Nemčije, Španije, Latvije, Bolgarije, Makedonije, Češke, Anglije, Francije, Indije, Kitajske in ostalih držav sveta. Med cilje Mednarodnega odbora gre vsekakor umestiti ohranitev vseh doslej utečenih projektov, hkrati pa vsakega izmed njih nadgraditi na še višji, bolj odprt, vključujoč nivo ter zajeti še večjo populacijo študentov in le-te čim bolj navdušiti za mobilnost. V študijskem letu 2012/2013 pripravljajo še dva nova mednarodna projekta, in sicer trening »Youth to youth: Nothing about young people without young people« ter 9-mesečni obisk EVS prostovoljke s Portugalske.

23  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Mednarodni odbor v tekočem študijskem letu sestavljajo: ••

Vodja mednarodnega odbora: Adisa Dizdarević

••

Urška Simonišek

••

Sabina Carli

••

Luka Kavčič

••

Eva Omerza

V okviru izvajanja projektov se jim pri delu pridružijo tudi drugi člani – pri tem gre predvsem izpostaviti participante Evropske prostovoljne službe, ki jo izvajajo na Zvezi ŠKIS. Odbor za dijake Dijaki so kot podmladek študentov v študentskih klubih za mladinski aktivizem v Sloveniji in mladinsko delovanje na lokalnem nivoju zelo pomembna skupina, zato si v Odboru za dijake kot glavni cilj delovanja postavljajo čim večjo aktivnost dijakov v dijaških sekcijah. Ključna za dosego tega cilja sta izobraževanje in motivacija dijakov. To sta tudi njihovi glavni področji delovanja. 34 od skupno 41 študentskih klubov ima dijaško sekcijo. V regijah 02 in 03 imajo dijaško sekcijo vsi klubi, drugod po Sloveniji pa si v Odboru za dijake prizadevajo, da bi jih ustanovili. Delo članov odbora je usmerjeno v spodbujanje klubov, da v svoje delovanje vključijo dijake in si tako zagotovijo izobražen kader za nemoteno delovanje kluba. Aktivni so tudi kot koordinatorji in motivatorji dijakov v posameznih regijah, kar pomeni, da obiskujejo dijaške sekcije in se udeležujejo njihovih sestankov. Tam se seznanjajo z njihovimi projekti, načrti za prihodnost, željami in cilji in jim nudijo svetovanje in pomoč (predvsem kar se tiče povezovanja med klubi in regijami) pri idejah za nove projekte in pri nadaljnjem delovanju sekcije. Želijo si, da bi dijake v čim večji meri seznanili o delovanju študentskih klubov, izpeljavi projektov in skupinskem delu ter o delovanju drugih področij, ki so prav tako pomembna za delovanje v dijaški sekciji. Zaradi tega je njihov največji projekt razpis za sofinanciranje Dijaških boomerangov. Do sedaj so izvedli že šest boomerangov, do konca marca pa načrtujejo še tri. Idejo za projekt so pred dvema letoma dobili na dijaškem delovnem vikendu, ki ga je organiziral Odbor za dijake Zveze ŠKIS. Pravijo, da so, medtem ko so dijake učili, kako vihrati svoje možgane, razvili uspešen sistem izobraževanja mladih članov študentskih klubov.

24  | Almanah Študentske zveze Slovenije


To je eden izmed mnogih projektov, ki so usmerjeni v izobraževanje kadra za študentske klube. Organiziran je kot kombinacija izobraževalnega projekta, motivacijskega vikenda in povezovalnega seminarja za dijake iz vse Slovenije. Kot tak je zato odličen za spoznavanje novih ljudi, pridobivanje novih znanj in motivacijo za bolj resno delo v dijaški sekciji. Odbor za dijake Zveze ŠKIS si želi projekt še izboljšati in dijakom ponuditi izobraževanje na najvišjem možnem nivoju. Na Odboru za dijake pravijo, da se zavedajo pomena sodelovanja med dijaki in študenti in izjemne vrednosti prenosa znanj iz ene generacije na drugo. Zato si želijo to sodelovanje še poglobiti in s tem čim bolj pomagati študentskim klubom. Odbor sestavlja šest članov: ••

vodja odbora za dijake Martin Retelj,

••

vodja Primorske regije Larisa Tomšič,

••

vodja Osrednje regije Jasmin Zahirović,

••

vodja Gorenjske regije Rok Kalan,

••

vodja 02 regije Jasmina Kokol ter

••

vodja 03 regije Ana Gabršček.

Za vse klube in dijaške sekcije so v Odboru za dijake pripravili nekaj dokumentov, ki jih lahko uporabljajo kot dodatno pomoč pri vzpostavitvi in delovanju sekcije ter pri nadgradnji njenih projektov. 1. IDEJNIK PROJEKTOV V dokumentu so predstavljene osnovne smernice, ki naj bi jih dijaške sekcije vzele kot temelj svojega delovanja. V njem so predstavljene osnovne ideje projektov, razdeljen pa je na tri stopnje, glede na razvitost dijaških sekcij. Vsaka stopnja je sestavljena iz splošnih nasvetov za bolj uspešno delovanje in primerov projektov. Namen Idejnika ni omejevanje, temveč nudenje možnosti za napredek, zato ga lahko vsaka sekcija nadgradi s svojimi idejami, prilagojenimi za potrebe svojega kluba. 2. STRATEGIJA PRIDOBIVANJA ČLANOV Novi člani so za obstoj kluba na daljši rok zelo pomembni. Pridobitev le-teh pa ni vedno enostavna, zato so pripravili nasvete in ideje, kako pridobiti nove člane – dijake. Ideje so povzete iz izkušenj študentov in dijakov in so v dokumentu tudi razložene. Primeri uspešne prakse so: od ust do ust, obiski na šolah, dogodki za dijake, povezovanje, mailing lista in podobno.

25  | Almanah Študentske zveze Slovenije


3. PRIMER POGODBE O SODELOVANJU V Odboru za dijake spodbujajo, da pri vključevanju novih članov klubi uredijo posebne ugodnosti za člane dijaške sekcije. Pri tem se lahko srečajo tudi z administrativnimi ovirami, zato so v Odboru pripravili primer pogodbe, ki se jo sklene med podjetjem in klubom. 4. PRIMER PRAVILNIKA O DELOVANJU DIJAŠKE SEKCIJE V želji po uspešnem delovanju dijaških sekcij so pripravili primer Pravilnika o delovanju dijaške sekcije. Pravilnik je en od načinov, kako opredeliti delovanje dijaške sekcije v klubu.

26  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Projekti Zveze ŠKIS v letih 2011 in 2012 V letih 2011 in 2012 je Zveza ŠKIS nadaljevala z organizacijo uspešnih in obiskanih projektov ter nadgradila projekte na način, da so ti postali še bolj zanimivi za študentske klube in tudi ostale študente. Klubski izobraževalni seminar na Debelem Rtiču, spomladanski projekt Zveze ŠKIS v letu 2011, je bil vsebinsko sestavljen iz dvanajstih tematskih delavnic, ki se jih je skupno udeležilo čez 80 klubskih aktivistov in aktivistov Zveze ŠKIS. Niz neformalnih izobraževanj je obsegal delavnice s področja trženja, prava, protokola in odnosov z javnostmi, evalvacije ter projektnega dela. Škis gol in Škis koš, dvomesečno tekmovanje v nogometu in košarki, sta se pričela ob začetku koledarskega leta ter postregla z zanimivimi in napetimi tekmami študentskih klubov. Na Škis golu je v letu 2011 sodelovalo 16 ekip, na Škis košu pa 12 ekip študentskih klubov. Prvi turnirji so potekali po posameznih regijah, najboljše ekipe pa so se nato uvrstile v finale tekmovanja, kjer so se borile za naslov prvaka v Škis golu in Škis košu. Škisovo štorkljo je Zveza ŠKIS organizirala v mesecu aprilu v obliki delavnic z majhnimi otroki, ki se jih je udeležilo 15 otrok študentskih družin. Škisova tržnica je bila v letu 2011 obsijana s soncem in prijetno toplo vreme je pritegnilo okrog 20.000 mladih obiskovalcev, ki so okusili pestro kulinariko iz vseh krajev Slovenije. Na glavnem odru so nastopili Kiril Džajkovski, Niet, Happy Ol’McWeasel, Soulfingers, Toronto Drug Bust, Mutliball in Dustin Chambers. Že drugo leto je prireditev temeljila na ekološkem konceptu, saj je bilo uvedeno sprotno ločevanje odpadkov ter na ta način mladim predstavljeno, kako lahko sami pripomorejo k čistemu okolju. Škisova tržnica Maribor je bila tako v začetku študijskega leta izvedena drugič in že pritegnila približno 10.000 obiskovalcev. Zveza ŠKIS je v letu 2011 posebno pozornost posvetila tudi spodbujanju zdrave prehrane med študenti. V Študentskem naselju v Rožni dolini je bil organiziran brezplačen zdrav zajtrk v okviru projekta Škisovi dnevi zdrave prehrane, ki se ga je udeležilo čez 300 študentov. Uspešno zastavljen projekt, ki spodbuja zdravo prehrano med mladimi, je pridobil na prepoznavnosti v primerjavi s preteklimi leti. Festival Štunf, kulturni projekt Zveze ŠKIS, je potekal v soorganizaciji Kluba ormoških študentov, povprečno pa je dogodek obiskalo 150 obiskovalcev. Organiziran je bil literarni večer, filmski večer, impro liga in jazz koncert. Najboljši odziv sta dosegli delavnici hip hopa in orientalskega plesa. Sejem rabljenih učbenikov je v tem času prerasel v drug najbolj prepoznaven, uspešen in popularen projekt Zveze ŠKIS, takoj za Škisovo tržnico. Dogodek, ki se v prvi vrsti osredotoča na dijake in njihove starše, je pridobil nacionalni sloves, v dveh dneh pa ga je obiskalo okrog 2500 interesentov.

27  | Almanah Študentske zveze Slovenije


V letu 2012 se je Zveza študentskih klubov Slovenije posvetila predvsem sodelovanju s posameznimi klubi ter se poskusila osredotočiti na izobraževanje tako klubskih aktivistov kot aktivistov Zveze ŠKIS. Na že tradicionalni in čudoviti lokaciji letovišča na Debelem Rtiču je od 9. do 11. marca potekal Škisov izobraževalni seminar za aktiviste študentskih klubov, na katerem se je zbralo približno 60 aktivistov iz 15 študentskih klubov. Značaj izobraževalnih delavnic je bil osnovni, zato smo se v treh dneh dotaknili najbolj primarnih tem za uspešno delovanje študentskih klubov. K vodenju delavnic so bili povabljeni profesionalni mladinski trenerji z izkušnjami na področju mladinskega dela. Izvedeni so bili naslednji izobraževalni moduli, ki so potekali v dveh skupinah: ••

Računovodstvo in akti – Vid Plohl

••

Vodenje – Alenka Blazinšek

••

Projektno delo – Alenka Oblak

••

Administrativna orodja – Jože Gornik in Andrej Burja

Za popestritev in motivacijo udeležencev je Zveza ŠKIS pripravila tudi nastop Impro lige na temo študentskega organiziranja, v kateri so sodelovali tudi udeleženci. Aktivisti so bili nad seminarjem navdušeni, saj se je osredotočal zgolj na konkretne probleme, s katerimi se srečujejo in jim pomagal pri reševanju le-teh in posledično k izboljšanju kakovosti njihovega delovanja. Popoldanska izobraževanja za aktiviste Zveze Škis, Izopop lokalno, so se v letu 2012 osredotočala na nova administrativna, računalniška in komunikacijska znanja. V prvem polletju so se aktivisti podrobno spoznavali s programi Excella, Photoshopa in Google aplikacijami, ki so vsesplošno potrebni pri organizaciji dela. Nadaljevali so s pridobivanjem znanja na pravnem področju z delavnico pisanja pogodb in pooblastil ter interaktivno delavnico »Kako napisati prijavo za novo delovno mesto?« (življenjepis, motivacijsko pismo). Organizaciji pa je prispevalo tudi spoznavanje mediacijske tehnike in komunikacijskih veščin v skupini, ki so potrebna v konfliktnih in kriznih situacijah. Proces vrednotenja projekta je potrdil potrebo po tovrstnih delavnicah, udeleženci pa so pohvalili izvedbo predavateljev in organizacijo delavnic. Izvedeni so bili naslednji Izobraževalni moduli: ••

Delavnica Excela – podjetje B2

••

Delavnica Google aplikacije – Igor Ranc

••

Delavnica Motivacijsko pismo in življenjepis – Aljaž Godec

••

Predavanje Pooblastila in pogodbe – Bruna Žuber

••

Delavnica Photoshop – Benjamin Dobnikar

••

Delavnica Mediacija in konflikt – Marko Korenjak

28  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Športni dogodek Vsi na ŠKIs je Zveza ŠKIS prvič organizirala v sodelovanju s Klubom koroških študentov na Smučišču Kope, projekt v sodelovanju z lokalnim študentskim klubom pa se je izkazal za izjemno uspešnega. Vikend smučanja je pritegnil rekordno število udeležencev, saj se je dnevnega programa udeležilo več kot 580 študentov iz celotne Slovenije, na nočnem programu pa se je zabavalo preko 2000 študentov. Vzporedna projekta Škis gol in Škis koš sta potekala od januarja do marca. Projekt iz leta v leto tudi pridobiva na popularnosti, saj je v študijskem letu 2010/2011 na Škis golu sodelovalo 16 ekip, v študijskem letu 2011/2012 pa kar 21 ekip študentskih klubov. Na Škis košu je tako število ekip v teh letih preraslo z 12 na kar 17 ekip. Naslov prvaka v nogometu je osvojila ekipa Kluba posavskih študentov, zmagovalec Škis koša pa je postala ekipa Kluba belokranjskih študentov. Škisov zdrav zajtrk se je v letu 2012 vsebinsko razširil na dvodnevni projekt Škisovi dnevi zdravega življenja, ki je poleg brezplačnega zdravega zajtrka v Študentskem naselju v Rožni dolini vključeval tudi delavnice, ki spodbujajo zdravo življenje mladih. Leta 2012 je Zveza ŠKIS za študente v okviru Škisovih dnevov zdravega življenja pripravila: ••

brezplačen zdrav zajtrk v Menzi v Rožni dolini,

••

delavnico Tibetanske vaje,

••

delavnico Meditacija in stres,

••

pohod na Rožnik in

••

zumbo.

Škisova tržnica je v letu 2012 praznovala svoj 15. rojstni dan in vroče, že skoraj poletno vreme, je znova pritegnilo več kot 25.000 obiskovalcev, ki so preizkušali hrano in pijačo na 57 stojnicah, ki so jih pripravili študentski klubi na regijskih otočkih. Prireditev je otvoril predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Türk, kasneje pa je mlade pozdravil še župan Mestne občine Ljubljana, Zoran Jankovič. Škisova tržnica se je pokazala kot pravi »Zeleni otok sredi mesta«, saj je bilo med mladimi opaziti vedno večjo ekološko ozaveščenost. Na glavnem odru so se zvrstile glasbene skupine: Arthem, Mrigo, Ghet, Emkej, Mito, Coverlover, Res Nullius, Jinx, Pero Lovšin in Španski borci, Trkaj in Rapostoli ter Plastik funk. V mesecu maju je Zveza ŠKIS pozornost posvetila tudi projektu, ki je namenjen mladim študentskim družinam. Škisova štorklja je privabila 20 otrok in njihovih staršev, ki so predhodno Zvezi ŠKIS posredovali risbe na temo »Moj najljubši risani junak«, na samem dogodku pa so se udeležili cirkuške in ustvarjalne delavnice.

29  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Ekipa operativnega dela Zveze ŠKIS se je odločila ponovno oživeti športno-zabavni projekt, V ritmu ŠKISa, ki ga je prenovila in ga namenila študentkam. Projekta, ki je bil v tej obliki izveden prvič, se je udeležilo 13 študentk, ki so se učile plesno tehniko »street jazza«. Zaključno dejanje, nastop na glavnem odru Škisove tržnice, jim je prinesel še dodatno motivacijo za ples. Maribor, Evropska prestolnica kulture 2012, je v septembru gostil kulturni Festival Štunf in postregel z zanimivimi in obiskanimi kulturnimi dogodki. Klub mariborskih študentov je pripravil pestro dvotedensko dogajanje, in sicer razstavo Strip-haiku in The Swingbratz, turško jezikovno delavnico, stand-up večer z Lucijo Ćirovič in Bando ferdamano, delavnico hoje po vrvi, okroglo mizo in ogled filma s Tomom Križnarjem, »Vino in poezija« z mladimi poeti, delavnico Be ECOol, modno revijo, koncert skupine The Glockenwise ter zaključek z nastopom skupine Velebor. Festival Štunf je v tem letu dobil tudi novo vizualno podobo. V mesecu septembru se je znova odvil Sejem rabljenih učbenikov v ljubljanskih Križankah, ki je poleg nepričakovane množice prodajalcev učbenikov in interesentov za nakup knjig pritegnil še z zanimivimi ustvarjalnimi delavnicami. Na prizorišču je Zveza ŠKIS pripravila še razstavo haiku-jev. Začetek študijskega leta je tako že tradicionalno postal čas za Škisovo tržnico Maribor, ki je v tej obliki potekala tretjič ter znova pritegnila 10.000 glavo množico obiskovalcev. Pestro dnevno dogajanje so omogočili študentski klubi s svojimi skrbno obloženimi stojnicami in vrvež mladih in tudi starejših obiskovalcev je ustvaril pravo tržnico slovenskih dobrot in vseh narečij Slovenije.

30  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Pregled delovanja članov Zveze ŠKIS v letih 2011 in 2012 Študentski klubi Slovenije V Sloveniji imamo 57 študentskih klubov, od tega 52 klubov s Statusom ŠOLS, ki se zavzemajo za dobrobit študentov in dijakov na lokalni ravni. V ta namen vzpostavljajo razne socialne, kulturne, športne, izobraževalne in družabne projekte, ki ne le lajšajo, ampak mladim tudi popestrijo obdobje študija.

31  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 1: Dogodki in obiskovalci članov Zveze ŠKIS Dogodki in obiskovalci članov Zveze ŠKIS Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

286

105668

303

84091

Uprizoritvene vsebine

169

16992

176

27764

Vizualne vsebine

184

7731

135

7042

Založništvo

71

69900

70

69950

Skupaj

710

200291

684

188847

Socialno varstvo

54

2692

65

2955

Humanitarnost

81

3594

95

5902

Zdravstvo

40

2913

67

3492

Subvencije

242

17305

252

18461

Skupaj

417

26504

479

30810

Tečaji in delavnice

248

7475

271

9720

Predavanja

120

3375

164

5677

Publikacije

34

25145

42

14265

Skupaj

402

35995

477

29662

Skupinski športi

286

13623

283

14253

Individualni športi

326

6513

341

9072

Skupaj

612

20136

624

23325

Okolje

23

910

39

1198

Skupaj

23

910

39

1198

Spletni medij

145

137445

227

152084

Skupaj

145

137445

227

152084

Kultura

34

3347

42

3180

Šport

35

2153

64

2028

Sociala in zdravstvo

18

5120

31

5034

Izobraževanje

26

950

42

1588

Informiranje

14

1047

21

1183

Druženje/Zabava

107

11933

103

11594

Skupaj

234

24550

303

24607

Festivali

87

102126

101

113691

Koncerti

372

106262

351

111620

Skupaj

459

208388

452

225311

KUMULATIVA

3002

654219

3285

675844

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE

INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

32  | Almanah Študentske zveze Slovenije


e

40000

100 50

71

20000 0

0 Glasbene vsebine

Koledarsko leto 2011

Uprizoritvene

Vizualne vsebine

Glasbene

Založništvo

vsebine

vsebine

Graf 1: Dogodki v letu 2011 Kultura 15% 120000

Sociala in zdravstvo

24%

100000

5%

Šport 103668

800001%

Okolje

13%

Informiranje

60000 21%

40000

69900

4%

Dijaško delovanje

13%

21%

Druženje in zabava

20000

71

32%

Izobraževanje

8%

16902

0 Glasbene

Založništvo

7591

Uprizoritvene

vsebine

Vizualne vsebine

Založništvo

vsebine

Graf 2: Obiskovalci v letu 2011 300

ultura

20000

250

ociala in zdravstvo

Sociala in zdravstvo 242

200

31%

32%

obraževanje

81

50

formiranje

ijaško delovanje

54 4%

0

21% Socialno varstvo

ruženje in zabava

40

3%

6%

8000

Okolje

6000

Informiranje

2000

4000

Dijaško delovanje Zdravstvo Subvencije Druženje in zabava

Humanitarnost 3% 0%

2692 Socialno varstvo

25000 248

16000 200

17305

14000 150 12000

10000

120

0

7475

5000

50 6000 4000 0 2000

20000 15000

10000 100 8000

Subvencije

0

30000

300 20000 250 18000 242

14000 10000

Šport

100

kolje

16000 12000

Izobraževanje

150

port

18000

Kultura

34 2692 Tečaji in delavnice Socialno varstvo

3594

Predavanja

Humanitarnost

2913

Zdravstvo

Publikacije

0 Tečaji in delavnice

Subvencije

33  | Almanah Študentske zveze Slovenije

H


Graf 3: Kulturne prireditve v letu 2011 120000

300 250

100000

273

80000

200 150

181

167

60000 40000

100 50

71

20000 0

0 Glasbene vsebine

Uprizoritvene

Vizualne vsebine

Založništvo

vsebine

Kultura

Graf 4: Obiskovalci 15% kulturnih prireditev v letu 2011

Sociala in zdravstvo

24%

120000

100000 5% 1% 80000 60000

Šport 103668

Okolje

13%

Informiranje 21%

40000 71

69900 Dijaško delovanje

13%

4%

Druženje in zabava

20000 16902

0 Založništvo

Glasbene

Uprizoritvene

vsebine

vsebine

7591 Vizualne vsebine

Založništvo

20000

300

18000

250

Kultura

zdravstvo

200

242 Sociala in zdravstvo

anje

150

nje

3

Izobraževanje

8%

31%

32%

Izobraževanje Šport

100 50

81 54

16000 14000 12000 10000 8000 6000

4000 Okolje 34  | Almanah Študentske zveze Slovenije 40

Informiranje

2000


26

Graf 5: Športni dogodki v letu 2011 330

16000 326

320

12000

310

10000

300

8000

290

6000

286

280

4000

270

2000

260

0 Individualni športi

Skupinski športi

Graf 6: Obiskovalci športnih dogodkov v letu 2011 25 20 15

16000

1000 900

23

800

14000 12000

700

13623

600

10000

500

10 8000

400

6000

6513

5 4000

Skupinski športi

Okolje

160

120 800 100

700 600

Individualni športi

160000

1000

140 900

200 0

0

ni športi

300 100

2000

0

14000

145

910

140000 120000 100000

80500

80000

60400

35  | Almanah Študentske zveze Slovenije60000

40

300

40000


26

Individualni športi

Skupinski športi

Graf 7: Okoljevarstveni dogodki v letu 2011 1000

25 16000 20 14000

900

23

800 700

13623

12000 15 10000

600 500

10 8000

400 300

6000 5 4000

6513

200 100

2000 0

0 Okolje

0

ni športi

Skupinski športi

Individualni športi

Graf 8: Obiskovalci v okoljevarstvenih dogodkov v letu 2011 160

140 1000 120 900

160000 140000

145

120000 910

100 800

100000

700 80 600 60 500 40 400

80000

20 300

20000

60000 40000

2000 100

0 Spletni medij

0

Okolje

120 100 160000 80 140000 60 40 120000 20 100000 0 80000 60000 40000

107 137445 34

35

18

26

14

14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

36  | Almanah Študentske zveze Slovenije


4000

Okolje

2000 0

športi

Skupinski športi

Individualni športi

Graf 9: Informativni dogodki v letu 2011 160

160000

140

140000

145

120

120000

100 1000

100000

900 80 800 60 700 40 600

80000

910

60000 40000

20 500

20000

400 0 300

0 Spletni medij

200 100 0

Okolje

120 100

107

Graf 10: Obiskovalci informativnih dogodkov v letu 2011 80

60 160000 40 140000 20 0 120000

34

35

18

137445

26

14

14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

100000 80000 60000 40000 20000 0 Spletni medij

107

14000 12000 10000 8000 6000

11933

37  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Spletni medij

200 100 0

Okolje

Graf 11: Dogodki dijaškega delovanja v letu 2011 120 100

107

80 160000 60 40 140000 20 120000 0 100000

34

35

18

137445 26

14

14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

80000 60000 40000 20000 0 Spletni medij

Graf 12: Obiskovalci dogodki dijaškega delovanja v letu 2011

107

14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

11933

3347

2153

5120

950

1047

38  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Graf 13: Družabni in zabavni dogodki v letu 2011 107000

400 350

372

300

106000 105000

250

104000

200

103000

150

102000

100

101000

87

50

100000

0 Festivali

Koncerti

Graf 14: Obiskovalci družabnih in zabavnih dogodkov 2011 107000 106000

106262

105000 104000 103000 102000

102126

101000 100000 Festivali

Koncerti

39  | Almanah Študentske zveze Slovenije


40  | Almanah Ĺ tudentske zveze Slovenije


avstvo

Koledarsko leto 2012 Graf 15: Dogodki v letu 2012 Kultura 14%

Sociala in zdravstvo

21%

Izobraževanje

9%

Šport 7%

15%

Okolje Informiranje

1% 19%

4%

Dijaško delovanje

14%

Druženje in zabava

Graf 350 16: Obiskovalci dogodkov v letu 2012 300 250

Sociala in zdravstvo

200 150

Kultura

303

33%

28% 176

Izobraževanje 135 Šport

100 50 5%

0 Glasbene vsebine 4% 23%

anje

bava

4% Uprizoritvene vsebine3% 0%

Okolje

70

Informiranje Vizualne vsebine Založništvo Dijaško delovanje Druženje in zabava

300 250 90000 80000 200 70000 150 60000 50000 100 40000 30000 50

90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

20000 18000 16000 14000 12000 69950 10000 8000 41  | Almanah Študentske zveze Slovenije6000 4000 67 252

84091

95 65


Druženje in zabava

Graf 17: Kulturne prireditve v letu 2012 350 300

303

250 200

dravstvo

nje

150 100 50

Kultura

176 135

28%

33%

Izobraževanje

0

70

Šport Glasbene vsebine

je

Uprizoritvene vsebine5%

Vizualne vsebine Okolje

4%

Dijaško delovanje

3%

23%

zabava

Založništvo

Informiranje

4%

ovanje

Sociala in zdravstvo

0%

Druženje in zabava

300

20000 18000

Graf 25018: Obiskovalci kulturnih prireditev v letu 2012

252

200

70

90000 150 80000 100 70000 60000 50 50000 40000 0 30000 20000 10000 0

Založništvo

84091 95

69950 67

65 Socialno varstvo

Humanitarnost 27764

Zdravstvo

2000 0 Subvencije

Uprizoritvene vsebine

Vizualne vsebine

252

16000 100 14000 12000 50 10000

S

Založništvo

300

200 20000 18000 150

16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000

7042 Glasbene vsebine

250

90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

16000 14000

271

12000 10000 164

18461

8000 6000

42  | Almanah Študentske zveze Slovenije 4000

2000


e

Glasbene vsebine 4% 23%

vanje

zabava

4% Uprizoritvene vsebine 3%

0

Informiranje Vizualne vsebine Založništvo Dijaško delovanje

0%

Druženje in zabava

Graf 19: Socialni in zdravstveni dogodki v letu 2012

300

70

250 90000 80000 200 70000 150 60000 50000 100 40000 30000 50 20000 0 10000 0

aložništvo

20000 18000 252 84091 69950

95 65

67

27764

Socialno varstvo Glasbene vsebine

7042 Zdravstvo

Humanitarnost Uprizoritvene vsebine

Vizualne vsebine

16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

Subvencije

S

Založništvo

Graf 20: Obiskovalci socialnih in zdravstvenih dogodkov v letu 2012 300

16000

20000 250 18000 252

14000

271 18461

16000 200 14000 150 12000 10000 100 8000 6000 50 4000 0 2000 0

Subvencije

12000 10000 8000

164

6000 4000 5902 2955 Tečaji in delavnice Socialno varstvo

42 3492

Predavanja Humanitarnost

Publikacije Zdravstvo

Subvencije

16000 14000

14265

12000 10000 8000

9720

43  | Almanah Študentske zveze Slovenije

2000 0


70

Založništvo

252

0 30000 20000 10000 0

0 Socialno varstvo

Humanitarnost 27764

Zdravstvo

Subvencije

S

7042 Glasbene vsebine

Uprizoritvene vsebine

Vizualne vsebine

Graf 21: Izobraževalni dogodki v letu 2012

Založništvo

300

16000

250

14000

271

12000

20000 200 18000 150 16000 14000 100 12000 10000 50 8000 0 6000 4000 2000 0

Subvencije

10000 18461

164

6000 4000 42 5902 Predavanja

Tečaji in delavnice

Publikacije 3492

2955 Socialno varstvo

Humanitarnost

Zdravstvo

Subvencije

Graf 22: Obiskovalci izobraževalnih dogodkov v letu 2012

16000 14000

14265

12000 10000 8000

9720

6000 5677

4000 42

blikacije

8000

2000 0 Tečaji in delavnice

Predavanja

Publikacije

44  | Almanah Študentske zveze Slovenije

2000 0


porti

Graf 23: Športni dogodki v letu 2012 16000

400

14000

350 341

300 250

12000 10000

283

200

8000

150

6000

100

4000

50

2000 0

0 Skupinski športi

Individualni športi

Graf 24: Obiskovalci športnih dogodkov v letu 2012 16000 45 14000 40 12000 35 10000 30 25 8000

1400 14253

1200

39

1000 9072

20 6000

600

15 4000 10 2000 5 0 0

400 200 Skupinski športi

Okolje

250 1400 200 1200 150

800

Individualni športi

0

160000 227

140000

45  | Almanah Študentske zveze Slovenije120000 100000


porti

Graf 25: Okoljevarstveni dogodki v letu 2012 16000 45 14000

1400

14253

40 12000 35 10000

1200

39

1000

30 8000 25 6000 20 4000 15 2000 10

9072

600 400 200

0

5

800

Skupinski športi

0

Individualni športi

0

Okolje

Graf 26: Obiskovalci okoljevarstvenih dogodkov v letu 2012 250

1400 200 1200

227

160000 140000 120000

1198

150 1000

100000 80000

800 100

60000

600 50 400

40000 20000

0 200

0 Spletni medij

0

Okolje

120 160000 100 140000 80 60 120000 40 100000 20

64 42

14000 12000 10000 103 152084 8000 46  | Almanah Študentske zveze Slovenije 6000 4000 42 2000 31 21


Graf 27: Informativni dogodki v letu 2012 250

160000

1400 200 1200

140000

227

120000

1198

150 1000

100000 80000

800 100 600

60000 40000

50 400

20000

200 0

0 Spletni medij

0

Okolje

Graf 28; Obiskovalci informativnih dogodkov v letu 2012 120 160000 100 140000 80 120000 60 40 100000 20 80000 0 60000

152084

103

64 42

31

42

21

14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

40000 20000 0 Spletni medij

103

14000 12000 10000 8000 6000

47  | Almanah Ĺ tudentske zveze11594 Slovenije


0 Okolje

Graf 29: Dogodki dijaškega delovanja v letu 2012

120 100 160000 80 140000 60 120000 40 20 100000 0 80000

103

152084 64 42

42

31

21

14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

60000 40000 20000 0 Spletni medij

Graf 30: Obiskovalci dogodkov dijaškega delovanja v letu 2012

103

14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

11594

3180

2028

5034

1588

1183

48  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Graf 31: Družabni in zabavni dogodki v letu 2012 400

114000

350

351

300

113000

250

112500

200

112000

150 100 50

113500

111500 101

111000

0

110500 Festivali

Koncerti

Graf 32: Obiskovalci družabnih in zabavnih dogodkov v letu 2012 114000 113500

113691

113000 112500 112000 111500

111620

111000 110500 Festivali

Koncerti

49  | Almanah Študentske zveze Slovenije


50  | Almanah Ĺ tudentske zveze Slovenije


Regija 02

1.

Klub mariborskih študentov

2.

Klub študentov Lendava

3.

Študentski klub Slovenskih goric

4.

Prleški študentski klub

5.

Klub koroških študentov

6.

Klub ptujskih študentov

7.

Klub študentov Slovenska Bistrica

8.

Klub prekmurskih študentov

9.

Klub ormoških študentov

10.

Študentsko-mladinski klub Klinka

11.

Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca

51  | Almanah Študentske zveze Slovenije


52  | Almanah Ĺ tudentske zveze Slovenije


Klub mariborskih študentov Poštna ulica 6, 2000 Maribor T 02 228 29 33 F 02 228 29 34 M 040 500 510 www.klub-kms.si info@klub-kms.si Upravna enota Maribor – 6750 študentov Občine: Duplek, Maribor, Rače - Fram, Starše, Hoče - Slivnica, Miklavž na Dravskem polju

Klub, katerega zgodovina sega nazaj v leto 1996. Klub, ki je s svojim delovanjem pričel v slovenski prestolnici, kjer je združeval Mariborčane, ki študirajo v Ljubljani. Klub, ki je kasneje svoje delovanje prenesel nazaj v svoje mesto Maribor. Klub, ki še danes združuje študente, ki želijo z organizacijo različnih projektov in dogodkov popestriti študentski vsakdan mladim. Vse to je Klub mariborskih študentov. Že tradicionalno tako skrbi za organizacijo KMŠ odra v času mariborskega Festivala Lent, v sklopu evropskega programa Mladi v akciji za mednarodne izmenjave in usposabljanja, v času zimske sezone se skupaj odpravijo na smučanje KMŠ na snegu, pripravljajo različna izobraževanja in tečaje (potapljaški in drugi športni tečaji, jezikovni tečaji in potopisna predavanja), poskrbijo za sejem športne opreme in učbenikov, sodelujejo pri humanitarni akciji Pomežik soncu … Prav tako ponujajo pomoč socialno ogroženim dijakom in študentom, prirejajo proslave ob praznikih, skrbijo za mlade pesnike s projektom KMŠ poet. Ustanovili so tudi lastno založbo KMŠ Hiša Knjig in v letu 2012 v okviru Evropske prestolnice kulture pripravili projekt Dvanajst. V sklopu različnih sekcij skrbijo za to, da pokrivajo dogajanje na najrazličnejših področjih: od športa, kulture, interesnih dejavnosti, prireditev, sociale in zdravstva do izobraževanja, mednarodnih dogodkov in dijaškega dogajanja. In kje jih lahko najdete? »Čuj ti, v Mariboru si«, atraktivni slogan, ki je zaznamoval njihov klub, poleg imena kluba, pove vse. KMŠ pokriva študentsko populacijo mariborskega konca Slovenije. Združuje okoli 1500 članov, med katerimi jih dogodke v klubu aktivno pripravlja okoli 25. Klub mariborskih študentov je klub, ki vam želi popestriti proste trenutke v Mariboru in pustiti svoj pečat na študentskih dneh, ki jih zagotovo ne bo(š)mo nikoli pozabili.

53  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 2: Klub Mariborskih študentov  Klub mariborskih študentov Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

17

10000

26

10000

Uprizoritvene vsebine

0

0

10

1000

Vizualne vsebine

0

0

2

200

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

17

10000

38

11200

Socialno varstvo

2

500

2

120

Humanitarnost

2

500

2

150

Zdravstvo

0

0

1

200

Subvencije

6

0

6

0

Skupaj

10

1000

11

470

Tečaji in delavnice

8

100

12

500

Predavanja

1

50

12

300

Publikacije

1

5000

0

0

Skupaj

10

5150

24

800

Skupinski športi

5

300

3

150

Individualni športi

3

280

7

400

Skupaj

8

580

10

550

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

60

2500

100

2500

Skupaj

60

2500

100

2500

Kultura

1

100

2

150

Šport

3

50

2

25

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

2

45

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

1

300

1

100

Skupaj

5

450

7

320

Festivali

1

6000

2

7500

Koncerti

24

10500

20

7000

Skupaj

25

16500

22

14500

KUMULATIVA

135

36180

212

30340

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

54  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub študentov Lendava Kranjčeva 22, 9220 Lendava M 040 759 514 www.ksl-lek.si www.mcvogal.si ksl_lek@siol.net Upravna enota Lendava – 1057 študentov Občine: Kobilje, Dobrovnik, Velika Polana, Črenšovci, Odranci, Turnišče, Lendava

KŠL-LEK (Klub študentov Lendava – A Lendvai egyetemisták klubja) je nepolitično, neprofitno, prostovoljno združenje s pravno obliko društva, ki zadovoljuje potrebe študentov in dijakov na območju upravne enote Lendava. Glavni nameni društva so povezovati mlade tako na nacionalni kot tudi mednarodni ravni, predstaviti študente občine Lendava Sloveniji in tujini, skrbeti za dobrobit študentov na socialnem, kulturnem, športnem in drugih področjih, seznanjati študente s svojimi pravicami in se boriti za njihovo upoštevanje. Klub izvaja razne projekte. Najbolj odmeven socialni projekt je »KŠL obdaruje«, kjer v mesecu decembru zbirajo rabljene igrače za socialno ogrožene otroke, jim pripravijo darila ter jih za božič tudi presenetijo. Projekt »KŠL miga«, vzpodbuja študente in dijake, da ne pozabijo na svoje zdravje. Tako jim vsak ponedeljek in petek nudijo brezplačno rekreacijo v športnem centru Lendava, kjer lahko igrajo odbojko in badminton. V njihovem novem Mladinskem kulturnem inkubatorju – Mansardi, ki so ga skupaj z Mladinskim svetom Lendava in prostovoljci obnovili, prirejajo razne okrogle mize, forume, filmske večere, stand up komedije ter seveda razne koncerte, tradicionalno prireditev Halloween Brucovanje ter Predizbor za Rock Otočec. Med že tradicionalne projekte uvrščajo tudi festival Open Smile Jam, ki se odvija v bližini Lendave. Cilj festivala je spodbujati mlade neuveljavljene glasbene skupine k ustvarjanju. Dajejo jim tudi možnost, da se pokažejo pred domačo publiko. Vsako leto povabijo tudi nekoliko bolj znane skupine, ki naredijo pravi žur. To, po čem jih poznajo vsi ostali klubi ter študenje po Sloveniji, pa sta madžarščina ter znameniti BOGRAČ. Študentski Bogračfest je projekt, ki ga izvajajo v Mariboru, v letu 2012 pa so dogodek prvič organizirali tudi v Ljubljani. Študentski klubi tekmujejo v kuhanju bograča, kjer na koncu komisija najboljšim podeli tudi nagrade. Vedno več študentov po Sloveniji pa spoznava tudi najpomembnejše lendavske besede, kot so »egeszsegedre«, »sör«, »bor« ter »odi na FRÖČ«.

55  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 3: Klub študentov Lendava   Klub študentov Lendava Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

7

700

2

900

Uprizoritvene vsebine

1

50

3

5000

Vizualne vsebine

0

0

1

100

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

8

750

6

6000

Socialno varstvo

2

30

2

200

Humanitarnost

1

20

2

200

Zdravstvo

0

0

1

100

Subvencije

5

1600

4

700

Skupaj

8

1650

9

1200

Tečaji in delavnice

2

30

2

120

Predavanja

1

40

4

380

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

3

70

6

500

Skupinski športi

5

670

2

100

Individualni športi

1

20

6

300

Skupaj

6

690

8

400

1

20

2

150

1

20

2

150

Spletni medij

0

0

3

400

Skupaj

0

0

3

400

Kultura

1

300

1

140

Šport

2

600

1

350

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

1

30

0

0

Informiranje

1

60

0

0

Druženje/Zabava

2

150

3

230

Skupaj

7

1140

5

720

Festivali

1

1000

1

800

Koncerti

2

1600

6

2000

Skupaj

3

2600

7

2800

KUMULATIVA

36

6920

46

12170

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

56  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Študentski klub Slovenskih goric Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart M 041 296 574 www.sksg.org sksg99@gmail.com Upravna enota Lenart – 815 študentov Občine: Lenart, Cerkvenjak, Benedikt, Sveta Ana, Sveta Trojica in Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Klub je bil ustanovljen maja leta 2003, njegov glavni cilj pa je že od takrat svojim članom zagotoviti kvalitetno preživljanje prostega časa. To poskušajo doseči s pripravo različnih aktivnosti in dogodkov. V ŠKSG skušajo delovati in sodelovati na številnih področjih in na ta način zaobjeti čim širšo množico študentov iz njihovega okoliša. Njihovo delovanje je tako usmerjeno na področje športa, kulture, sociale, študentske problematike in zabave. Vse od ustanovitve kluba ob koncu poletja pripravijo Športni ŠKSG vikend. Na prireditvi potekajo turnirji v različnih športnih disciplinah – odbojka na mivki, tenis, mali nogomet, ulična košarka, šprint … Vsako leto pa se potrudimo in dodajo kaj novega, npr. nogomet na milnici, paintball ipd. Na športni vikend povabimo tudi ostala društva in organizacije iz okolice. ŠKSG za svoje člane vsako leto pripravi tudi tridnevno smučanje v Kranjski Gori. To priložnost člani vedno izkoristijo za medsebojno druženje in uživanje na snegu. V Kranjsko Goro se odpravijo takoj po zimskem izpitnem obdobju, da si člani naberejo novih moči za letni semester.Od leta 2005 pa organizirajo tudi rekreativni ŠKSG tek. Vsako leto ga priredijo v Cerkvenjaku v okviru občinskega praznika. V ŠKSG se vsako leto odpravijo na večdnevni izlet izven meja Slovenije. Do sedaj je bila stalnica, da obiščejo glavna mesta sosednjih ali malo bolj oddaljenih držav. V letu 2011 so se s polnim avtobusom odpravili v znameniti Amsterdam. Zaradi svoje kulture, kulinarike, nočnega življenja to mesto ni pustilo nikogar ravnodušnega. Leta poprej je ŠKSG obiskal še Krakov, Prago, Sarajevo, Bratislavo, Budimpešto, Beograd, Rim, Dunaj in Gradec. Poleg vseh večjih projektov pa ŠKSG organizira tudi potopisna predavanja, planinske pohode, predavanja o visokem šolstvu, jezikovne tečaje, kino, bowling, paintball, rekreacijo, rafting, humanitarne projekte in razne popuste pri vstopnicah.

  57  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 4: Študentski klub Slovenskih goric  Študentski klub slovenskih Goric Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

0

0

0

0

Uprizoritvene vsebine

3

422

6

1318

Vizualne vsebine

2

91

1

51

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

5

513

7

1369

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

0

0

0

0

Zdravstvo

0

0

0

0

Subvencije

0

0

1

5

Skupaj

0

0

1

5

Tečaji in delavnice

1

10

3

60

Predavanja

1

46

0

0

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

2

56

3

60

Skupinski športi

3

122

3

133

Individualni športi

12

210

14

219

Skupaj

15

332

17

352

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

1

39

0

0

Skupaj

1

39

0

0

Kultura

0

0

1

23

Šport

0

0

1

11

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

1

23

Druženje/Zabava

0

0

1

15

Skupaj

0

0

4

72

Festivali

8

360

0

0

Koncerti

0

0

1

123

Skupaj

8

360

1

123

KUMULATIVA

31

1300

33

1981

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

58  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Prleški študentski klub Prešernova 5, 9240 Ljutomer M 041 768 125 www.klub-psk.si info@klub-psk.si Upravna enota Ljutomer – 821 študentov Občine: Ljutomer, Križevci pri Ljutomeru, Razkrižje, Veržej

Prleški študentski klub je uradno registriran od leta 1994, neuradno pa deluje že več kot štirideset let. So eno izmed najaktivnejših mladinskih društev v Pomurju, ki prireja različne tradicionalne prireditve. Največ pozornosti posvečajo Zobl žuru, ki ga izvajajo tako v Ljubljani in Mariboru, zadnji dve leti pa so projekt izpeljali tudi v domačem kraju. Prirejajo še ostale dogodke kot so brucovanje, Pomurje žura, sodelujejo na Škisovi tržnici v Ljubljani in v Mariboru. Ukvarjajo se tudi z organiziranjem ekskurzij in izletov (ogled smučarskih skokov na Planici, počitnice na otoku Pagu, enotedensko jadranje, pohod na Jeruzalem, izlet v Sarajevo idr.). Aktivni so tudi na področju športa, kjer jih zastopajo ekipe v Pomurski košarkarski ligi, v mariborski študentski univerzitetni ligi, ter na raznih turnirjih v košarki in nogometu. Redno organizirajo krvodajalske akcije v Ljutomeru, ob Dnevu boja proti AIDS-u pa so ljudi obveščali o nevarnosti te bolezni. Udeležili pa so se tudi projekta Očistimo Slovenijo. Pred nekaj leti so v prostorih kluba uredili tudi prostor, ki je namenjen vajam mladih glasbenih skupin. Danes tam redno vadi kar pet skupin in nekatere izmed njih nastopajo tudi na njihovih prireditvah. Svojim članom pa prav tako nudijo različne druge ugodnosti in popuste.

59  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 5: Prleški študentski klub Prleški študentski klub Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

1

50

0

0

Uprizoritvene vsebine

2

150

1

200

Vizualne vsebine

2

150

1

20

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

5

350

2

220

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

0

0

1

50

Zdravstvo

1

50

2

50

Subvencije

1

5

1

10

Skupaj

2

55

4

110

Tečaji in delavnice

1

10

1

100

Predavanja

2

25

2

100

Publikacije

0

0

1

150

Skupaj

3

35

4

350

Skupinski športi

5

70

3

100

Individualni športi

2

2

1

5

Skupaj

7

72

4

105

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

3

200

2

300

Skupaj

3

200

2

300

Kultura

0

0

1

50

Šport

0

0

1

50

Sociala in zdravstvo

1

100

1

50

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

3

1000

1

1500

Skupaj

4

1100

4

1650

Festivali

5

3000

3

3000

Koncerti

0

0

1

500

Skupaj

5

3000

4

3500

KUMULATIVA

29

4812

24

6235

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

60  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub koroških študentov Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem T 02 82 175 70 M 051 613 923 www.klub-kks.si info@klub-kks.si Upravna enota Ravne, Slovenj Gradec, Radlje ob Dravi, Dravograd – 4130 študentov Občine: Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica, Črna na Koroškem, Dravograd, Slovenj Gradec, Mislinja, Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Ribnica na Pohorju, Podvelka

Klub koroških študentov deluje na raznolikih področjih, saj želi vzpostaviti čim boljši socialni položaj članov ter pripomoči k razvoju kvalitetnih obštudijskih in interesnih dejavnosti na področju Koroške regije. Tako je vsa svoja leta aktiven na področju športa, sociala in zdravje, kulture, izobraževanja, ne pozablja pa tudi na zabavo in temu primerne bolj sproščene programske vsebine. Najbolj odmevni projekti Kluba koroških študentov so: ••

 oroške gavde v vseh treh univerzitetnih mestih (Ljubljana, Maribor in K Portorož);

••

 KŠ Festi – celodnevne prireditve, izpeljane v športnem duhu ter z veK černo zabavo z znanimi slovenskimi skupinami;

••

 renaZnanja: vsa izobraževanja pod eno streho – delavnice, tečaji, inA štrukcije …

Pomembni področji predstavljata tudi Dijaška sekcija z raznoraznimi projekti in aktivnostmi za dijake ter Kultura, ki zajema različne literarne večer, Zaključek KKŠ Poletja v parku, obisk tujega mesta in glasbenega dogodka v njem, Filmozofske večere, (S)mejmo se s KKŠ … Projekti, ki jih KKŠ izvaja, so še: zimski tabor, enodnevni projekti, projekti s področja sociale in športa (predvsem popusti in ugodnosti za člane, razpisi za društva …). Vsekakor pa je naš največji projekt KMKC Kompleks, kjer prirejamo koncerte, stand up večere, poker turnirje, zabave z DJ-jem, metal žure, koncerte bolj alternativnih skupin ter tudi nemalo izobraževalnih in kulturnih vsebin. Klub koroških študentov je eden glavnih nosilcev mladinskega dogajanja na Koroškem. Članom želijo kontinuirano dvigovati kvaliteto življenja z vlaganjem v razvoj znanja, s spodbujanjem mladih v kreativnejšo preživljanje prostega časa ter s subvencioniranimi ugodnostmi pripomoči k enakopravnejši družbi.

61  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 6: Klub koroških študentov  Klub koroških študentov Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

1

50

1

50

Uprizoritvene vsebine

3

140

5

680

Vizualne vsebine

2

150

1

70

Založništvo

1

1000

2

1500

Skupaj

7

1340

9

2300

Socialno varstvo

0

0

2

18

Humanitarnost

2

220

1

1

Zdravstvo

0

0

0

0

Subvencije

1

500

1

500

Skupaj

3

720

4

519

Tečaji in delavnice

1

20

1

170

Predavanja

1

50

1

250

Publikacije

0

0

1

20

Skupaj

2

70

3

440

Skupinski športi

6

420

1

60

Individualni športi

1

30

3

150

Skupaj

7

450

4

210

0

0

1

12

0

0

1

12

Spletni medij

2

1100

3

1550

Skupaj

2

1100

3

1550

Kultura

1

10

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

1

400

1

300

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

1

300

Druženje/Zabava

1

200

1

150

Skupaj

3

610

3

750

Festivali

3

1900

2

4000

Koncerti

4

2900

3

2300

Skupaj

7

4800

5

6300

KUMULATIVA

31

9090

32

12081

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

62  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub ptujskih študentov Vodnikova 2, 2250 Ptuj T: 031 621 059 www.klub-kps.si info@klub-kps.com Upravna enota Ptuj – 3338 študentov Občine: Mestna občina Ptuj, Hajdina, Markovci, Gorišnica, Dornava, Kidričevo, Destrnik, Trnovska vas, Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Juršinci, Videm pri Ptuju, Zavrč, Podlehnik, Žetale, Majšperk in Cirkulane

Klub ptujskih študentov tvorijo študentke in študenti, združeni v prostovoljni, samostojni, nepridobitni organizaciji, ki deluje na območju Upravne enote Ptuj. Član Kluba ptujskih študentov lahko postane vsak študent, ki ima stalno prebivališče v Upravni enoti Ptuj in v tekočem študijskem letu status študenta. Klub v letu 2012 združuje preko 700 članic in članov. V okviru kluba deluje tudi dijaška sekcija, ki združuje vse dijake ptujskih srednjih šol in šteje preko 300 članic ter članov. Poslanstvo kluba temelji na ustvarjanju ustreznih okoliščin, ki omogočajo in spodbujajo aktivnost študentov v Upravni enoti Ptuj in širše. Tako poskušajo povečati kakovost svojega obštudijskega življenja, svoje možnosti izbire, ter družbeno moč in vpliv. Organizirajo in pomagajo pri organizaciji obštudijskih dejavnosti oz. projektov s področja izobraževanja, kulture, rekreacije, razvedrila in humanitarnega delovanja. Njihove osnovne vrednote so ustvarjalnost, znanje, kritičnost ter prožnost mišljenja in delovanja, iniciativnost, aktivna udeležba, sodelovanje, kakovostna komunikacija in spoštovanje človekovih pravic. Ptujskim študentom klub danes omogoča neodvisno načrtovanje in izvajanje obštudijskih dejavnosti ter pestro in smiselno preživljanje prostega časa na področju dopolnilnega izobraževanja, kulture, športa in rekreacije, zabave in civilno-družbeno usmerjenih dejavnosti. Zraven tega študentom iz UO Ptuj nudi številne popuste za storitve in nakupe, izlete in druženja, socialno ogroženim študentom finančno pomoč pri študiju, predvsem pa tradicionalne projekte vseh nas: Kurentanc, Bazeni energije, TerasaFest, Vino ni voda, Futer à la carte, Humanistična ofenziva, Kresovanje in druge. Vse ideje in cilje realizirajo skozi projekte, ki se financirajo od dajatev dela preko študentskih servisov, najlepše pri tem pa je, da lahko prav vsak študent, ki je njihov član, klubu prijavi idejo in izpelje projekt.

63  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 7: Klub ptujskih študentov  Klub ptujskih študentov Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

9

1500

24

2500

Uprizoritvene vsebine

7

700

3

1000

Vizualne vsebine

3

800

1

300

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

19

3000

28

3800

Socialno varstvo

1

10

2

20

Humanitarnost

6

290

2

650

Zdravstvo

2

300

2

330

Subvencije

16

1400

22

1500

Skupaj

25

2000

28

2500

Tečaji in delavnice

6

500

12

1000

Predavanja

9

700

14

1000

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

15

1200

26

2000

Skupinski športi

3

600

9

800

Individualni športi

35

600

30

700

Skupaj

38

1200

39

1500

0

0

1

50

0

0

1

50

Spletni medij

1

1000

4

1050

Skupaj

1

1000

4

1050

Kultura

0

0

0

0

Šport

3

150

1

50

Sociala in zdravstvo

0

0

1

200

Izobraževanje

2

100

4

300

Informiranje

1

150

0

0

Druženje/Zabava

8

200

1

150

Skupaj

14

600

7

700

Festivali

3

2000

2

4500

Koncerti

53

14000

42

12000

Skupaj

56

16000

44

16500

KUMULATIVA

168

25000

177

28100

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

64  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub študentov Slovenska Bistrica Trg svobode 16, 2310 Slovenska Bistrica M 031 847 156 www.kssb.si klub.kssb@gmail.com Upravna enota Slovenska Bistrica – 1800 študentov Občine: Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane, Oplotnica

11. februarja 1991 je v Slovenski Bistrici zaživelo študentsko življenje. Takrat je bil namreč sprejet prvi statut Kluba študentov Slovenska Bistrica. Predhodniki sedanjega vodstva so vložili ogromno dela, da je klub zaživel in postal stalnica v življenju Bistričanov. Izmenjalo se je kar nekaj generacij, vsem skupen pa je še vedno Dan ljubezni in ostali projekti, ki so postali stalnice. Klub deluje na več področjih, predvsem tistih, ki zadevajo njihove člane. Radi sodelujejo z drugimi društvi, trenutno najbolj sodelujejo s Mladinskim centrom Miš, Mladinskim klubom Šik, Športnim društvom Tinje, Kulturno umetniškim društvom Zaprti oddelek, Freeride klub Makole, KUD Alojz Avžner in Kud Jurij Vodovnik in ostalimi društvi, ki delujejo na območju upravne enote, ki pokrivajo športne, kulturne in ostale dejavnosti. Bistriški mladini, namesto gostilniške kulture, ponujajo kulturo v pravem pomenu, hkrati pa varen in kreativen prostor za uresničevanje idej. Članom ponujajo raznorazne popuste, brezplačno kopiranje šolskega gradiva, dostop do interneta v njihovih prostorih in seveda pester program aktivnosti s področja izobraževanja, kulture in športa. Dan ljubezni se tradicionalno odvija v času »dneva mladosti«, običajno je to vsako leto okoli 25. maja. Takrat so pripravljeni projekti za različne starostne skupine s posebnim poudarkom na mladini v starosti od 19 do 35 let. Tri stalnice so »rock« koncert, koncert elektronske glasbe in malonogometni turnir. Namen je združiti čim več aktivnosti, pritegniti čim več mladih ter jim nuditi pester glasbeni, športni in kulturni dan. Iz stalne lokacije v središču Slovenske Bistrice so lokacijo preselili na bližnje jezero Farovec, kjer je rock nadobudnežev iz leto v leto več. Ostali projekti obsegajo športne turnirje, potopise, predstave, raznorazne delavnice, predavanje, poučevanja, tečaje, turnirje s kartami, novoletne izleti v evropske prestolnice, glasbene prireditve, klubske piknike, standup predstave in ostale projekte, katere izpeljuje klub kot organizator ali soorganizator. Klub tudi ob posebnih priložnostih organizira tudi tematske projekte, kot so npr. Očistimo Slovenijo, Martinovanje, Božič … Posebej se aktivisti kluba trudijo organizirati čim več dobrodelnih projektov, kar tudi v sami upravni enoti poskrbi za pozitiven pridih, ki je nujno potreben za družbo v teh časih.

65  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 8: Klub Študentov Slovenska Bistrica  Klub študentov Slovenska Bistrica Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

0

0

4

360

Uprizoritvene vsebine

0

0

2

100

Vizualne vsebine

0

0

3

50

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

0

0

9

510

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

0

0

2

110

Zdravstvo

0

0

0

0

Subvencije

0

0

0

0

Skupaj

0

0

2

110

Tečaji in delavnice

0

0

8

135

Predavanja

0

0

8

200

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

0

0

16

335

Skupinski športi

0

0

11

356

Individualni športi

0

0

0

0

Skupaj

0

0

11

356

0

0

1

40

0

0

1

40

Spletni medij

0

0

2

0

Skupaj

0

0

2

0

Kultura

0

0

1

30

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

1

10

Izobraževanje

0

0

1

30

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

0

0

3

450

Skupaj

0

0

6

520

Festivali

0

0

1

400

Koncerti

0

0

11

3900

Skupaj

0

0

12

4300

KUMULATIVA

0

0

59

6171

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

66  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub prekmurskih študentov Trubarjev drevored 4, p.p. 196, 9000 Murska Sobota M 031 590 060 www.kps.si info@kps.si Upravna enota Murska Sobota – 2648 študentov Občine: Beltinci, Tišina, Gornji Petrovci, Šalovci, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Cankova, Grad, Hodoš

Klub prekmurskih študentov je eden najstarejših študentskih klubov v Sloveniji. Ustanovljen je bil v tridesetih letih 20. stoletja. Svoje poslanstvo je uspešno opravljal že v preteklosti, močan dejavnik mladinske, posebno študentske in dijaške populacije pa predstavlja v domačem okolju tudi danes, saj pomembno prispeva k izobraževalnemu in družabnemu življenju v lokalnem okolju. Njegov namen je ustvarjati pisano paleto aktivnosti in ugodnosti za svoje člane in zastopati njihova stališča navzven. Klub prekmurskih študentov je najbolj dejaven študentski klub v Pomurju in eden izmed najaktivnejših v Sloveniji. ••

•• •• •• •• •• •• •• ••

s krb za socialno šibke študente in mlade študentske družine (Študentski fond štipendije za socialno ogrožene študente, Forint za študij – štipendije za porabsko mladino, Mlade mamice študentke – subvencije za študentske družine) glasbeno kulinarična in zabavna srečanja študentov in ostalih Prekmurcev v Ljubljani (Bujta repa), Mariboru (Prekmurska gibanica) in v Prekmurju (Fanke) izobraževalna dejavnost (priprave na maturo, jezikovni tečaji, delavnice veščin komuniciranja) k ulturna dejavnost (subvencioniranje gledaliških in drugih abonmajev, literarni večeri, potopisi) športno-rekreativna dejavnost (smučanje, kolesarjenje, tek, poho dništvo, turnirji v nogometu in odbojki na mivki) soočenje mnenj in zastopanje mladih v civilni družbi (okrogle mize, razprave, pobude) sproščene in poučne ekskurzije in izleti (obiski evropskih prestolnic, poletna in zimska potovanja, novoletni izleti) družbeno koristna in dobrodelna dejavnost (prostovoljstvo, Unibus – prevoz študentov in dijakov v študijska središča, nezgodno zavarovanje za naše člane, dobrodelne glasbene in kulturne prireditve) mednarodno povezovanje (Sekcija porabske mladine, povezovanje s Slovenci po svetu

67  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 9: Klub prekmurskih študentov  Klub prekmurskih študentov Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

0

0

0

0

Uprizoritvene vsebine

1

350

2

380

Vizualne vsebine

1

200

0

0

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

2

550

2

380

Socialno varstvo

5

755

5

865

Humanitarnost

2

80

2

75

Zdravstvo

1

65

1

65

Subvencije

2

50

2

53

Skupaj

10

950

10

1058

Tečaji in delavnice

1

30

3

78

Predavanja

2

120

3

126

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

3

150

6

204

Skupinski športi

1

25

1

30

Individualni športi

0

0

0

0

Skupaj

1

25

1

30

2

40

2

31

2

40

2

31

Spletni medij

1

350

3

400

Skupaj

1

350

3

400

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

1

70

2

60

Informiranje

1

150

1

170

Druženje/Zabava

0

0

0

0

Skupaj

2

220

3

230

Festivali

0

0

0

0

Koncerti

3

2650

4

2700

Skupaj

3

2650

4

2700

KUMULATIVA

24

4935

31

5033

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

68  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub ormoških študentov Kerenčičev trg 11, 2270 Ormož T 02 740 0070 M 040 783 848 www.klub-kos.si klub_kos@yahoo.com Upravna enota Ormož – 762 študentov Občine: Ormož, Sveti Tomaž, Središče ob Dravi

KOŠ je izključno prostovoljna organizacija, ki deluje v 02 regiji na področju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Skupno tako pokriva okrog 760 študentov. V sodelovanju z Mladinskim centrom Ormož in ostalimi društvi v svojem območju poskušajo olajšati vsakodnevne tegobe študentov s kvalitetno in pestro ponudbo prostočasnih aktivnosti in raznih ugodnosti. Njihovi cilji so: ••

š tudentsko mladino navdušiti za aktivno udejstvovanje na izvenštudijskih območjih,

••

lokalni skupnosti pokazati, da se da z inovativnimi prijemi marsikaj narediti za vzdušje v samem Ormožu in okolici,

••

študentom omogočiti karseda poceni in kvaliteten študij,

••

s ponzorsko podpreti dobre projekte in zamisli ter navsezadnje s svojim delovanjem in projekti navdušiti še ostale klube v naši regiji za več skupinskega dela.

••

 voje cilje izpolnjujejo v sodelovanju z vsemi zainteresiranimi subjekti v S njihovem okolju v obliki večjih ali manjših projektov.

Najbolj prepoznavni projekti KOŠ so vsakoletna čistilna akcija, ki jo organizirajo skupaj z ribiškim društvom v Ormožu, tradicionalni pohod na Jeruzalem ob prazniku dela, festival O.F.A.K. v avgustu, kjer združijo kulturne, športne in zabavne prireditve ter decembra tradicionalni KOŠ sejem, kjer predstavijo klub, načrt za naslednje leto ter obenem izvedejo tudi dobrodelno akcijo.

69  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 10: Klub ormoških študentov  Klub ormoških študentov Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

2

100

2

100

Uprizoritvene vsebine

6

250

6

250

Vizualne vsebine

1

50

1

50

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

9

400

9

400

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

2

100

2

150

Zdravstvo

1

20

1

20

Subvencije

4

350

6

400

Skupaj

7

470

9

570

Tečaji in delavnice

3

100

4

130

Predavanja

0

0

0

0

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

3

100

4

130

Skupinski športi

3

70

3

100

Individualni športi

1

20

1

30

Skupaj

4

90

4

130

1

20

1

30

1

20

1

30

Spletni medij

2

1000

2

1500

Skupaj

2

1000

2

1500

Kultura

0

0

0

0

Šport

2

150

2

300

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

1

50

1

100

Skupaj

3

200

3

400

Festivali

1

2000

1

2500

Koncerti

8

1000

8

1000

Skupaj

9

3000

9

3500

KUMULATIVA

38

5280

41

6660

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

70  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Študentsko-mladinski klub Klinka Trate 15, 9250 Gornja Radgona T 051 688 274 www.klinka.si informacije@klinka.si Upravna enota Gornja Radgona – 888 študentov Občine: Gornja Radgona, Apače, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici

V Študentsko mladinskem klubu Klinka se zavedajo, kaj pomeni predstavljati mladih vredno organizacijo zato želijo svojim članom ponuditi čim bolj raznolike dejavnosti in pri tem poskrbeti za njihove potrebe. Nočejo in ne želijo konkurirati ali podvajati dogodkov ter projektov, ki se že dogajajo, njihova želja je ponuditi aktivnosti, ki še jih ni, ter tako prebuditi mlade ume, ki do sedaj še niso našli svojega mesta v obstoječih organizacijah ali društvih, ter pritegniti vse, ki si želijo dodatnih aktivnosti. Cilj in želja kluba je spremeniti mišljenje v skupnosti, posebej pri mladi generaciji. Želijo jim pokazati, da so lahko aktivni in da lahko pripomorejo k spremembam. Temelj njihove miselnosti je sodelovanje in mreženje z drugimi organizacijami, delo z mladino v okviru občine, regije, države in njihovih evropskih partneric. Trudijo se, da razmišljajo izven okvirjev in da so drugačni. Njihova misija je poudariti pomen prostovoljnega dela, sodelovanja in preživljanja prostega časa z nečim koristnim, pomembnim in predvsem zabavnim. Fašenk je bil uspešno izpeljan že četrto leto zapored in je, zaradi svoje pozitivne energije in velike obiskanosti med študenti ter ostalo mladino v Pomurju, kaj hitro prerasel v enega izmed reprezentativnih projektov ŠMK Klinke. Gre za enodnevni dogodek, ki spodbuja ohranjanje običajev. Ne samo pustnih šem, v Gornjo Radgono na ta dan pripeljejo tudi kakovostne glasbenike, ki se dotikajo rock žanra. Športaj s Klinko je enodnevni športni dogodek, s katerim želijo spodbujati mlade k aktivnemu preživljanju prostega časa in jim predstaviti raznolike športne aktivnosti, ki do sedaj niso bile na voljo v njihovem okolju. Obenem pa želijo poudariti pomembnost medsebojnega druženja in sodelovanja. Prvič letos bodo popoldanska športna tekmovanja zaključili tudi s kvalitetno večerno zabavo. Ob športu in zabavi ne pozabljajo tudi na pomembnost izobraževanja. Izvajajo namreč pomemben projekt imenovan Pomoč osnovnošolcem kjer starejši člani prostovoljno nudijo pomoč učencem v Osnovni šoli Gornja Radgona. Pomagajo jim pri predmetih slovenščina, matematika, nemščina in angleščina, ki na nek način predstavljajo temeljne predmete v OŠ. S prostovoljno pomočjo prispevajo k še tako pomembnemu izobraževanju radgonskih osnovnošolcev.

71  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 11: Študentsko mladinski klub Klinka  Študentsko mladinski klub Klinka Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

0

0

1

0

Uprizoritvene vsebine

0

0

0

0

Vizualne vsebine

0

0

0

0

Založništvo

0

0

1

1500

Skupaj

0

0

2

1500

Socialno varstvo

1

5

2

150

Humanitarnost

1

5

1

160

Zdravstvo

0

0

1

35

Subvencije

1

400

1

80

Skupaj

3

410

5

425

Tečaji in delavnice

5

65

5

70

Predavanja

1

30

1

30

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

6

95

6

100

Skupinski športi

1

400

1

800

Individualni športi

1

50

3

72

Skupaj

2

450

4

872

1

5

1

50

1

5

1

50

Spletni medij

7

0

8

0

Skupaj

7

0

8

0

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

3

70

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

0

0

1

40

Skupaj

0

0

4

110

Festivali

0

0

0

0

Koncerti

4

1600

3

1800

Skupaj

4

1600

3

1800

KUMULATIVA

23

2560

33

4857

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

72  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca Falska cesta 24, 2342 Ruše www.kurs.si
 info@kurs.si Upravna enota Ruše – 668 študentov Občine: Ruše, Selnice ob Dravi, Lovrenc na Pohorju

V letu 2011 ustanovljen klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca je popolna novost v omenjenih treh občinah, ki so nekoč že tvorile skupno enoto. Ideja o ustanovitvi kluba se je porodila v letu 2010 predvsem zaradi pomanjkanja dogodkov, ki bi privabili mlajšo populacijo. Skupina študentov je obdobje Kursa začela z otvoritvenim koncertom in nadaljevala s športno-izobraževalnimi dogodki. To se je izkazalo za koristno in tisto, kar je manjkalo. S takšnim tempom in na ta način želijo nadaljevati in ponuditi še več. Zato aktivno umeščajo svoj program v občinske dogodke in si prizadevajo za čim boljše sodelovanje z okoliškimi društvi in študentskimi klubi. Študentom želijo ponuditi čim več ugodnosti in dogodkov, ki se bodo odvijali v njihovi okolici in jim omogočili koristno preživljanje prostega časa. V okviru regionalno najuspešnejšega festivala Letni oder, ki se odvija avgusta, so imeli letos prvič lasten Kurs oder. V prostorih novega mladinskega centra so pripravili štiri dogodke. Potopisno predavanje, filmski večer, kjer so se predstavili mladi režiserji iz okoliških krajev, koncert Emkeja in poker turnir. Želeli so pokriti čim več področij in tako ugoditi čim večjemu številu ljudi. V prihodnje želijo študenti ponudbo dodatno razširiti in tako privabiti še več mladih k sodelovanju in soustvarjanju bodočih programov Kurs odra. Poleg najodmevnejšega projekta Kurs odra so sodelovali tudi v okviru Jezernikovih dni. V Lovrencu na Pohorju, na občinskem prazniku v Selnici ob Dravi, so gostili vedno popularnejšo makedonsko skupino Superhiks, sodelovali v sklopu mariborskega festivala Lent ter organizirali več potopisnih predavanj.

73  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 12: Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

3

200

4

235

Uprizoritvene vsebine

3

30

4

150

Vizualne vsebine

2

20

1

20

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

8

250

9

405

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

0

0

0

0

Zdravstvo

0

0

0

0

Subvencije

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Tečaji in delavnice

0

0

1

15

Predavanja

1

20

4

80

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

1

20

5

95

Skupinski športi

1

30

5

0

Individualni športi

1

12

2

0

Skupaj

2

42

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

0

0

1

0

Skupaj

0

0

1

0

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

0

0

2

0

Skupaj

0

0

2

0

Festivali

0

0

0

0

Koncerti

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

KUMULATIVA

11

312

24

500

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

74  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Regija 03

1.

Klub trboveljskih študentov

2.

Klub študentov Dravinjske doline

3.

Klub študentov občine Celje

4.

Klub študentov smarške regije in Obsotelja

5.

Klub zgornjesavinjskih študentov

6.

Laški akademski klub

7.

Študentski klub mladih Šentjur

8.

Študentski klub Žalec

9.

Klub študentska organizacija Hrastnik

10.

Šaleški študentski klub

11.  

Klub študentov šmarške fare

75  | Almanah Študentske zveze Slovenije


76  | Almanah Ĺ tudentske zveze Slovenije


Klub trboveljskih študentov Ulica 1. junija 2, 1420 Trbovlje T 05 996 18 10 M 041 975 835 www.klub-b.org info.KlubB@gmail.com Upravna enota Trbovlje – 812 študentov Občina: Trbovlje

Klub B – klub trboveljskih študentov pokriva območje Trbovelj, kjer je skupno število študentov okoli 800. Klub deluje na različnih področjih: kultura, šport, zabava, sociala, turizem in izobraževanje. Vsako leto organizirajo enega ali več izobraževalnih tečajev, natečaje, izlete po Sloveniji in v tujino, športne igre in turnirje, koncerte in zabavne prireditve ter poskrbijo za dogajanje na področju filma in gledališča. Veliko sodelujejo z drugimi društvi iz Trbovelj, s srednjima šolama, mladinskim centrom, ostalimi študentskimi klubi in občino Trbovlje. So soorganizatorji največjega zabavno-kulturnega dogodka ob občinskem prazniku in organizatorji tradicionalnega koncerta ob koncu šolskega leta, ki je njihov največji samostojni projekt. Študente in dijake informirajo o aktualnih temah z njihovega področja in jim nudijo možnost brezplačnih inštrukcij, njihovi člani pa imajo poleg popustov v različnih trgovinah tudi subvencionirano uporabo fitnessa in savne ter karte za kino. Odlikujeta jih ekološka osveščenost in dobrodelnost. Klub B ima Dijaško sekcijo, ki je aktivna pri izvajanju manjših projektov. S svojim delovanjem Klub B v lokalno okolje vnaša raznolikost aktivnosti za mlade, jim omogoča alternativne načine zabave in nudi prostor za uresničevanje idej in ustvarjanje.

77  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 13: Klub trboveljskih študentov Klub trboveljskih študentov Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

0

0

1

50

Uprizoritvene vsebine

2

150

1

10

Vizualne vsebine

4

30

2

20

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

6

180

4

80

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

0

0

0

0

Zdravstvo

2

50

3

300

Subvencije

0

0

0

0

Skupaj

2

50

3

300

Tečaji in delavnice

3

40

3

60

Predavanja

2

50

4

60

Publikacije

0

0

1

300

Skupaj

5

90

8

420

Skupinski športi

2

30

2

40

Individualni športi

5

50

3

30

Skupaj

7

80

5

70

0

0

1

25

0

0

1

25

Spletni medij

3

20

0

0

Skupaj

3

20

0

0

Kultura

1

12

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

1

10

3

40

Skupaj

2

22

3

40

Festivali

1

1000

2

2200

Koncerti

5

1500

5

1500

Skupaj

6

2500

7

3700

KUMULATIVA

31

2942

31

4635

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

78  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub študentov Dravinjske doline Žička cesta 4a, 3210 Slovenske Konjice T 03 759 13 20 F 03 759 13 21 M 041 600 027 www.ksdd.si klubsdd@gmail.com Upravna enota Slovenske Konjice – 1262 študentov Občine: Slovenske Konjice, Loče, Zreče, Vitanje

Klub študentov Dravinjske doline se največ ukvarja s športnimi dejavnostmi, kulturnimi dogodki in seveda zabavni prireditvami za mlade kot so tematski študentski žuri. V sodelovanju z Mladinskim centrom Dravinjske doline, katerega je KŠDD ustanovitelj, sodeluje tudi pri pripravi raznih delavnic za otroke, Poletnih šol, jezikovnih delavnicah ter ostalih raznolikih dogodkov. Najodmevnejši projekt je zagotovo Kulturni teden, ki se izvaja v mesecu februarju. V 10. dneh pripravijo vsako leto pester program primeren za mlajše kot tudi starejše, saj je vsak dan drugačen dogodek. Kulturni teden tako sestavljajo koncerti za vikend, med tednom pa predstavitev pesniške zbirke, gledališka igra, fotografska razstava, literarni večer, delavnice pred dogodki, filmski večer in podobno. Kot lokalna organizacija na Konjiškem in okolici delujejo že od leta 1982. KŠDD je ena največjih mladinskih organizacij v lokalnem okolju, ki zastopa interese mladih (ne zgolj študentov) in skrbi za aktivno preživljanje prostega časa. Naše poslanstvo je ponuditi mladim možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa, povezovanje mladih in organiziranje aktivnosti s poučno vsebino. Poslanstvo izpolnjujejo preko delavnic, projektov, okroglih miz, prireditev, koncertov ... Vsem mladim ponujajo možnost sodelovanja na vseh ravneh delovanja kluba ter jih vzpodbujajo k ustvarjanju in izražanju. Klub študentov Dravinjske doline je ustanovitelj Mladinskega centra Dravinjske doline (MCDD), ki izvaja aktivnosti namenjene za mlade med 14. in 29. letom starosti. Pohvali se lahko z informacijsko pisarno, v kateri mladim nudijo informacije in svetovanje, mladinskim organizacijam brezplačno uporabo prostorov za njihovo delovanje, v modri dvorani (večnamenski prostor) pa različna izobraževanja, posvete, seje, okrogle mize, predavanja in vaje. V spodnjih prostorih poslopja Mladinskega centra pa se nahaja tudi »cyber« kavarna MC Patriot z brezplačnim dostopom do interneta, ki se ob vikendih prelevi v prireditveno dvorano s koncerti in številnimi drugimi kulturnimi prireditvami.

79  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 14: Klub študentov Dravinjske doline Klub študentov Dravinjske doline Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

0

0

0

0

Uprizoritvene vsebine

2

300

2

200

Vizualne vsebine

0

0

0

0

Založništvo

1

200

1

200

Skupaj

3

500

3

400

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

1

50

1

50

Zdravstvo

1

50

1

50

Subvencije

0

0

0

0

Skupaj

2

100

2

100

Tečaji in delavnice

2

100

2

100

Predavanja

1

100

1

100

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

3

200

3

200

Skupinski športi

2

400

2

500

Individualni športi

0

0

0

0

Skupaj

2

400

2

500

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

1

100

0

0

Informiranje

0

0

1

100

Druženje/Zabava

0

0

0

0

Skupaj

1

100

1

100

Festivali

0

0

0

0

Koncerti

5

1900

5

2500

Skupaj

5

1900

5

2500

KUMULATIVA

16

3200

16

3800

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

80  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub študentov občine Celje Mariborska cesta 2, 3000 Celje www.klub-soc.si info@klub-soc.si Upravna enota Celje – 3392 študentov Občine: Celje, Dobrna, Štore in Vojnik.

Klub študentov občine Celje (KŠOC) deluje na področju študentskega organiziranja in obštudijskih dejavnosti. Že 8. leto aktivno združuje študente in dijake z namenom povezovanja, informiranja in organiziranja mladinskih vsebin ter projektov na področju kulture, športa, sociale, izobraževanja, zabave in mladinske politike. Poleg številnih dogodkov KŠOC dijakom in študentom nudi različne stalne ugodnosti za kvalitetnejši in aktivnejši študijski vsakdan ter podpira mlade pri uresničevanju lastnih idej in dejavnosti. Vse aktualne informacije lahko mladi dobijo vsak dan med tednom v pisarni kluba (na Mariborski c. 2 v prostorih Celjskega mladinskega centra), v klubski reviji Petarda, na portalu www.mladismo.si in na spletni strani kluba www.klub-soc.si. Projekti kluba: •• Smučarski dan na Krvavcu (šport) •• Poker večer (druženje) •• M otivacijski vikend za člane kluba (izobraževanje) •• B reak the silence (alternativni koncert – podpora neuveljavljenim glasbenim skupinam) •• Očistimo Slovenijo (prostovoljstvo) •• B rezplačen zdravi zajtrk v MCC Kavarni (osveščanje) •• M araton znanja (brezplačni izobraževalni seminar) •• Pohod na Celjsko kočo (šport) •• Š tudentski krvodajalski teden “Častim ½ litra” (prostovoljstvo) •• S treet FOKUS (brezplačno fotografsko tekmovanje za dijake)

•• Z glasbo do vrelišča (alternativni koncert) •• C elje FOKUS (5-dnevna fotografska delavnica) •• T urnir v nogometu, košarki in odbojki (šport) •• K ŠOC BRUC (največje celjsko brucovanje) •• C elani u Lublani (druženje celjskih študentov v Ljubljani) •• C elani u Mariboru (druženje celjskih študentov v Mariboru) •• 1. December – Dan boja proti AIDS-u (osveščanje) •• Ž ur leta (zabava ob zaključku leta za člane, simpatizerje, sponzorje, partnerje kluba)

•• M ladiSMO OPEN AIR (največja celodnevna prireditev v okolici Celja)

81  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 15: Klub študentov Celje Klub študentov občine Celje Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

4

750

4

700

Uprizoritvene vsebine

0

0

0

0

Vizualne vsebine

2

50

0

0

Založništvo

3

3200

3

2750

Skupaj

9

4000

7

3450

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

0

0

1

15

Zdravstvo

1

8

6

131

Subvencije

0

0

0

0

Skupaj

1

8

7

146

Tečaji in delavnice

1

10

0

0

Predavanja

2

60

2

60

Publikacije

1

2500

1

1500

Skupaj

4

2570

3

1560

Skupinski športi

3

70

4

85

Individualni športi

1

15

0

0

Skupaj

4

85

4

85

0

0

1

60

0

0

1

60

Spletni medij

1

1646

1

6729

Skupaj

1

1646

1

6729

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

1

200

1

200

Izobraževanje

1

35

1

45

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

0

0

0

0

Skupaj

2

235

2

245

Festivali

8

710

10

670

Koncerti

4

6300

2

6400

Skupaj

12

7010

12

7070

KUMULATIVA

33

15554

37

19345

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

82  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub študentov šmarške regije in Obsotelja Rogaška cesta 23, 3240 Šmarje pri Jelšah M 041 871 392 www.klub-ksso.si info@klub-ksso.si Upravna enota Šmarje pri Jelšah – 1624 študentov Občine: Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah.

Klub študentov šmarske regije in Obsotelja – KŠŠO deluje že od leta 1997 in skrbi za študente iz celotne Upravne enote Šmarje pri Jelšah. Največji projekti kluba obsegajo področja kulture, športa, zabave in izobraževanja. Največji projekt KŠŠO je festival Š.O.K., ki predstavlja tradicionalno tridnevno kulturno-športno-zabavna prireditev in pokriva področje športa, odklopa in kulture. Tridnevni festival poteka od petka do nedelje in vključuje športna tekmovanja in turnirje, koncerte, delavnice in predstavitve maldih umetnikov. Poletni tabor Ankaran je časovno najdaljši ter logistično in organizacijsko najzahtevnejši projekt kluba. Vsako leto članom omogočijo petdnevno kampiranje v bližini Ankarana, študenti pa imajo zagotovljeno bivanje s tremi obroki hrane na dan (zajtrk, kosilo, večerja) ter neomejeno količino pijače. Za samo zabavo pa poskrbijo tako, da v kampu organizirajo razne mini prireditve ali pa poskrbijo za prevoz na kakšno prireditev na Primorskem (Rumena noč). Ostali projekti, ki jih KŠŠO organizira poleg Š.O.K-a in Poletnega tabora so Brucovanje, Mehiški večer, K.O.Š. basket liga, Na ploščadi, Martinovanje, tečaji, rekreacije, športna tekmovanja ter potopisna predavanja in delavnice.  

83  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 16: Klub študentov šmarske regije in Obsotelja Klub študentov šmarske regije in Obsotelja Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

0

0

1

300

Uprizoritvene vsebine

4

1000

2

700

Vizualne vsebine

0

0

1

20

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

4

1000

4

1020

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

0

0

0

0

Zdravstvo

0

0

0

0

Subvencije

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Tečaji in delavnice

1

25

2

60

Predavanja

0

0

0

0

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

1

25

2

60

Skupinski športi

3

250

3

250

Individualni športi

0

0

1

1000

Skupaj

3

250

4

1250

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Kultura

0

0

1

100

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

2

200

3

250

Skupaj

2

200

4

350

Festivali

1

1000

1

3500

Koncerti

4

1250

4

1700

Skupaj

5

2250

5

5200

KUMULATIVA

15

3725

19

7880

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

84  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub zgornjesavinjskih študentov Foršt 6, 3333 Ljubno ob Savinji F 03 583 36 27 M 040 187 586 www.kzss.org kzss@kzss.org

Klub ZgornjeSavinjskih Študentov

Upravna enota Mozirje – 926 študentov Klub ZgornjeSavinjskih Študentov Občine: Solčava, Luče, Mozirje, Gornji Grad, Rečica, Nazarje in Ljubno

Klub Zgornjesavinjskih študentov (KZSŠ) je edina delujoča študentska organizacija v Zgornje Savinjski dolini. Klub deluje v sedmih občinah, sedež kluba pa ima v občini Ljubno. Območje, ki ga klub pokriva, šteje okrog 900 študentov. Klub ZgornjeSavinjskih Študentov

Klub je bil ustanovljen že davnega leta 1961, s takratnim imenom Zgornjesavinjski študentski klub. KZSŠ deluje na področju izobraževanja, sociale in kulture, športa in pa tudi zabave. Na področju sociale in kulture prireja predavanja na temo socialnih zadev, monokomedije in gledališke predstave in sodeluje na dobrodelnih prireditvah. Pri izobraževanju prireja sejem izobraževanja in jezikovne tečaje. Veliko je športnih dogodkov, kot npr. nogometni, košarkarski, odbojkarski in pikado turnirji. Največji projekt pa je festival Flosfest, ki vsako leto privabi okoli 4000 mladih in mladih po duši. Na festivalu je poskrbljeno za dnevni športno-zabavni program z animacijami, v večernem delu pa se predstavijo mlade rock skupine, ki so predskupine uveljavljenim skupinam iz Slovenije in tujine. V letu 2012 bodo praznovali 10. obletnico Flosfesta. Klub poleg tega organizira brucovanje, Rockžure in piknike, aktiven pa je tudi izven doline. Sodeluje na Škisovi tržnici in prireja žur KZSŠ-ja v Ljubljani.

85  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 17: Klub zgornjesavinjskih študentov Klub zgornjesavinjskih študentov Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

10

150

2

120

Uprizoritvene vsebine

2

35

1

60

Vizualne vsebine

0

0

0

0

Založništvo

0

0

1

0

Skupaj

12

185

4

180

Socialno varstvo

2

75

4

120

Humanitarnost

5

400

3

450

Zdravstvo

2

78

1

25

Subvencije

0

0

0

0

Skupaj

9

553

8

595

Tečaji in delavnice

10

80

9

500

Predavanja

3

100

2

90

Publikacije

2

450

0

0

Skupaj

15

630

11

590

Skupinski športi

10

500

10

600

Individualni športi

5

70

6

200

Skupaj

15

570

16

800

1

20

1

0

1

20

1

0

Spletni medij

1

500

1

0

Skupaj

1

500

1

0

Kultura

1

20

1

25

Šport

3

150

5

260

Sociala in zdravstvo

1

10

1

15

Izobraževanje

3

59

4

130

Informiranje

2

150

0

0

Druženje/Zabava

5

500

2

750

Skupaj

15

889

13

1180

Festivali

1

2000

1

4500

Koncerti

4

3000

3

2700

Skupaj

5

5000

4

7200

KUMULATIVA

73

8347

58

10545

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

86  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Laški akademski klub Trubarjeva 3, 3270 Laško M 051 384 005 www.drustvo-lak.si lak@drustvo-lak.si Upravna enota Laško – 932 študentov Občine: Laško, Radeče

Laški akademski klub je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, izvenštudijsko združenje študentov občin Laško in Radeče, ki so se povezali z namenom druženja, izmenjave izkušenj in kulturno-umetniškega ustvarjanja. LAK je bil ustanovljen leta 1957 kot okostje za prirejanje vsakoletnega brucovanja – sprejemanja zelenih novopečenih študentov med stare bajte. Leto kasneje se je začelo prirejati akademske plese, kamor se je povabilo tudi starše brucev in nekdanje študente z družinami. Tako interno brucovanje kot akademski ples jim je uspelo ohraniti do danes. Brucovanje in akademski ples ostajata osrednji prireditvi, v kateri vložijo največ truda. Pomemben del delovanja so tedenski sestanki, na katerih načrtujejo nadaljnje projekte. Študentom in dijakom, ki pristopijo k LAK-u, ponudijo več ugodnosti: od subvencioniranih kart za kino, koncerte, bowling, vezave diplomskih in magistrskih nalog, do ugodnih izletov (Bratislava, Beograd, Gardaland, Dolenjska). Akademske plese prireja LAK že od leta 1958. Pred plesom poteka iniciacijski obred sprejema zelenih brucev v krog razgledanih in izobraženih ljudi. Presvetlo Zeleno carstvo še zadnjič skliče zeleno brucad in jo skusi pred občestvom presvetlih starih bajt ter se prepriča, iz katerega zelenega oneta še morda kdaj kaj bo. Bruce je treba skusiti do potankosti, jim vsaditi spoštovanje in ponižnost do Zelenega carstva, akademije, starih bajt in Križevačkih statutov. Tradicija in izročilo prejšnjih generacij, ki nas navdajata s ponosom in z zavezanostjo k LAK-u. Lakov tradicionalni fotografski natečaj kLAK je potekal že peto leto in ima veliko prepoznavnost med ljubitelji fotografije, saj dosega že mednarodne razsežnosti. Naloga projekta kLAK je vzpodbuditi fotografsko žilico med ljudmi, ki se ljubiteljsko ukvarjajo s fotografijo. Priložnost ponuja prav vsem generacijam. Najboljši avtorji so nagrajeni za svoj trud ter imajo obenem svoja dela razstavljena, saj večina prijavljenih avtorjev te možnosti pred sodelovanjem na našem natečaju še ni imela. Ostali večji projekti kluba so tradicionalni izlet po vinskih kleteh, Brucovanje, Predbožični koncert, Novoletni izlet, Žur v Ljubljani, LAK-ov Aquasplash, Adrenalinski dan, poletni izlet, Turnir generacij in potopisna predavanja. 87  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 18: Laški akademski klub Laški akademski klub Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

1

70

1

100

Uprizoritvene vsebine

2

250

2

250

Vizualne vsebine

1

70

1

40

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

4

390

4

390

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

0

0

3

160

Zdravstvo

0

0

0

0

Subvencije

0

0

0

0

Skupaj

0

0

3

160

Tečaji in delavnice

1

15

1

20

Predavanja

0

0

1

30

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

1

15

2

50

Skupinski športi

6

210

5

200

Individualni športi

0

0

1

35

Skupaj

6

210

6

235

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Kultura

0

0

0

0

Šport

1

10

2

30

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

1

50

1

40

Skupaj

2

60

3

70

Festivali

2

50

3

55

Koncerti

6

375

6

290

Skupaj

8

425

9

345

KUMULATIVA

21

1100

27

1250

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

88  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Študentski klub mladih Šentjur Cesta Miloša Zidanška 28, 3230 Šentjur T 03 746 41 00 M 031 404 146 www.skms.net info@skms.net Upravna enota Šentjur – 1143 študentov Občine: Šentjur in Dobje

Študentje, dijaki in vsi mladi po srcu na območju Upravne enote Šentjur se že več kot 15 let združujejo in sooblikujejo mladinsko dogajanje. Študentski klub mladih šentjur (ŠKMŠ) je leta 1996 pod svojim okriljem združil vso zainteresirano mladino in od takrat naprej skrbi za obštudijske in druge prostočasne aktivnosti na Šentjurskem. Od svojih začetkov pa vse do danes je ŠKMŠ preživel veliko generacij, doživel vzpone in padce ter v duhu vseh sprememb, na področju delovanja in življenja, še vedno ohranil zavest o tem, kaj pomeni predstavljati mladih vredno organizacijo. Vrata so široko odprta vsem in vedno se najde čas za potrebe in želje članov. Klub se ves čas trudi, da z različnimi dogodki popestri dogajanje v našem mestu, zato velja za enega najaktivnejših študentskih klubov v Sloveniji. Deluje na več področjih, največ na področju kulture in športa, precej aktivnosti pa nameni tudi izobraževanju, humanitarnim akcijam, članskim ugodnostim in podobno. Želi ustvariti pester program aktivnosti in dejavnosti, ki bi zadovoljeval različne okuse in tako bil zanimiv za obiskovalce prireditev. Zaščitni znak ŠKMŠ so prepoznavni vsakoletni projekti, ki jih organiziramo samostojno ali v sodelovanju z drugimi društvi ali organizacijami. Med najbolj prepoznavne dogodke sodijo Šentrock, Brucovanje, Športne igre, Bazenjenje, minikoncerti, tematski večeri (Ruski večer, Španski večer ...), razna izobraževanja in potopisi. Prvi štirje omenjeni projekti so tudi organizacijsko najzahtevnejši in najobsežnejši, hkrati pa najbolje obiskani. Šentrock in Brucovanje sta projekta koncertnega značaja, ki vsako leto pritegneta okoli 1500 obiskovalcev iz celotne šentjurske občine in okolice, Športne igre in Bazenjenje pa sta tradicionalni zabavni prireditvi s poudarkom na športnem in zabavnem programu. Med letom skrbimo tudi za redno brezplačno športno aktivnost naših članov – pozimi z nogometom in odbojko v telovadnici, poleti pa z odbojko na mivki. Vsako leto pa se trudimo, da z novimi zamislimi in idejami popestrimo klubski program in izvedemo zanimive projekte, ki pritegnejo nove potencialne člane študente in dijake.

89  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 19: Študentski klub mladih Šentjur Študentski klub mladih Šentjur Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

5

310

5

260

Uprizoritvene vsebine

3

290

2

150

Vizualne vsebine

0

0

0

0

Založništvo

0

0

1

500

Skupaj

8

600

8

910

Socialno varstvo

2

30

2

110

Humanitarnost

1

60

3

430

Zdravstvo

0

0

1

60

Subvencije

0

0

0

0

Skupaj

3

90

6

600

Tečaji in delavnice

6

220

1

60

Predavanja

3

45

17

375

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

9

265

18

435

Skupinski športi

9

1280

6

1100

Individualni športi

0

0

2

185

Skupaj

9

1280

8

1285

0

0

3

130

0

0

3

130

Spletni medij

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

1

20

2

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

1

100

1

50

Skupaj

2

120

3

50

Festivali

0

0

0

0

Koncerti

8

2695

6

1190

Skupaj

8

2695

6

1190

KUMULATIVA

39

5050

52

4600

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

90  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Študentski klub Žalec Aškerčeva ulica 13, 3310 Žalec, Upravna enota Žalec T 03 710 22 30 M 040 581-363 www.sk-zalec.org studentskiklubzalec@gmail.com Upravna enota Žalec – 2126 študentov Občine: Žalec, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Braslovče

Študentski klub Žalec je neprofitna organizacija, ki skrbi za potrebe študentov ter dijakov na območju upravne enote Žalec. Največ dela je prav na projektih, po katerih člani najbolj povprašujejo. Pri tem skrbijo za popuste za različne profile (od zabave, športa, izobraževanja ...) in organizirajo različne projekte skozi vso leto, kjer se skupaj s prijavljenimi družijo in zabavajo, (Projekti: Smučarski vikend, Aqualuna party kopanje, Potovanje za 1.maj, Novoletno potovanje, Gardaland, karaoke turnir, Poker turnir, Stand up comedy ...) ter s tem kvalitetno popestrijo vsakdanjik študentom in dijakom regije. Želijo si, da bi Študentski klub Žalec postal najprepoznavnejše društvo v Upravni enoti Žalec in prevzel vlogo vodilne organizacije v zadovoljevanju potreb ter ustvarjanju kvalitetnega vsakdanjika študentov, dijakov ter ostale mladine. Največji projekt kluba, ki se zgodi konec šolskega leta, natančneje zadnji teden v mesecu juniju je Žalska noč mladih. Prireditev je sestavljena iz večernih koncertov, kjer na dveh odrih (rock oder in oder elektronske glasbe), gostijo priznane domače ter tuje glasbenike. Ob začetku novega šolskega leta pripravljajo prireditev z naslovom »Pozdrav šolskemu letu«, ki je namenjena študentom in dijakom regije. Namen prireditve je povezati vse »novopečene« dijake in študente s »starimi sabljami« v okviru sproščenih skupinskih družabnih iger ter seveda nepogrešljivega koncertnega žura. Ostali večji projekti kluba zajemajo še kresovanje, pustovanje, Dan boja proti AIDS-u, potopisna predavanja, tečaji, športni turnirji, kulturni večeri in izleti.

91  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 20: Študentski klub Žalec Študentski klub Žalec Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

1

60

1

100

Uprizoritvene vsebine

1

20

0

120

Vizualne vsebine

0

0

0

0

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

2

80

1

220

Socialno varstvo

2

5

1

5

Humanitarnost

3

0

1

0

Zdravstvo

1

0

1

0

Subvencije

12

0

11

0

Skupaj

18

5

14

5

Tečaji in delavnice

1

10

3

60

Predavanja

1

2

1

5

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

2

12

4

65

Skupinski športi

3

100

4

100

Individualni športi

0

0

0

0

Skupaj

3

100

4

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

3

0

4

0

Skupaj

3

0

4

0

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

1

30

Sociala in zdravstvo

0

0

1

0

Izobraževanje

0

0

1

1

Informiranje

0

0

2

0

Druženje/Zabava

0

0

1

0

Skupaj

0

0

6

31

Festivali

0

0

0

0

Koncerti

1

15

1

15

Skupaj

1

15

1

15

KUMULATIVA

29

212

34

436

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

92  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub študentska organizacija Hrastnik Ulica prvoborcev 1a, 1430 Hrastnik T 03/56 46 684 M 041 763 719 www.klub-soht.si info@klub-soht.si Upravna enota Hrastnik – 427 študentov Občine: Hrastnik

Klub študentska organizacija Hrastnik je najmanjši študentski klub s statusom ŠOLS v Sloveniji. Klub pod svojim okriljem združuje mlade z idejami in željo po aktivnem udejstvovanju ter kreiranju aktivnosti v rojstnem kraju. Prav tako je pomemben segment kluba druženje ter odprtost za nove ideje. Festival Štuor postaja tradicionalni projekt, ki prerašča okvire študentskega kluba. Gre za štiridnevni festival, na katerem je zelo raznolik program za vse generacije, od otroških delavnic, potopisnih predavanj, dobrodelnih akcij do zabave, športa in seveda glasbe. Uradna spletna stran projekta: www.stuor.si. Prednovoletni koncert je v klubu postal že tradicija, vsako leto privabi prek 1000 obiskovalcev. Ostali večji projekti kluba vključujejo martinovanje, smučanje, rekreacijo in tečaje.  

93  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 21: Klub študentska organizacija Hrastnik Klub študentska organizacija Hrastnik Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

4

2000

4

2400

Uprizoritvene vsebine

1

100

1

100

Vizualne vsebine

2

50

1

30

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

7

2150

6

2530

Socialno varstvo

1

20

3

20

Humanitarnost

2

20

3

30

Zdravstvo

1

40

3

30

Subvencije

0

0

0

0

Skupaj

4

80

9

80

Tečaji in delavnice

3

50

5

30

Predavanja

3

100

3

100

Publikacije

2

250

2

0

Skupaj

8

400

10

130

Skupinski športi

5

250

2

150

Individualni športi

0

0

1

20

Skupaj

5

250

3

170

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

2

250

2

0

Skupaj

2

250

2

0

Kultura

2

50

1

50

Šport

3

20

4

50

Sociala in zdravstvo

2

20

0

0

Izobraževanje

2

10

4

5

Informiranje

2

15

0

0

Druženje/Zabava

3

100

3

100

Skupaj

14

215

12

205

Festivali

1

3000

1

2400

Koncerti

2

3500

2

2800

Skupaj

3

6500

3

5200

KUMULATIVA

43

9845

45

8315

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

94  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Šaleški študentski klub Šaleška cesta 3, 3320 Velenje M 031 602 036 www.ssk-klub.si ssklub@gmail.com Upravna enota Velenje – 2517 študentov Občine: Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki

Šaleški študentski klub deluje že od leta 1957. Sedež kluba je danes v Velenju, a si vodstvo kluba prizadeva za povezovanje vseh študentov v Šaleški dolini in tudi iz sosednjih mest. Vse več tradicionalnih in dobro obiskanih dogodkov dokazuje dobro delovanje kluba. Med večje dogodke zagotovo sodijo tradicionalni festival Dnevi mladih in kulture, ki je eden največjih in najstarejših festivalov v Sloveniji, Akademski ples, Knap žur v Mariboru, Ej lejga žur v Ljubljani, tradicionalni ŠŠK -jev izlet v neznano, smučanje v Nassfeldu in ostali. V sklopu Šaleškega študentskega kluba deluje tudi Dijaška sekcija, s katero želijo člani ŠŠK-ja svojo dejavnost približati že srednješolcem, jim nuditi ugodnosti, omogočiti, da se učijo organizacije dogodkov in postanejo aktivni člani ekipe ŠŠK-ja. Maj je mesec mladih, mesec kulture in mesec, ko v Velenju poteka tradicionalni festival, ki združuje mlade s kulturo. Festival Dnevi mladih in kulture je prvi študentski festival, ki je nastal v samostojni Sloveniji. Ne manjka glasbe, fotografskih razstav, okroglih miz, grafitarskih delavnic, športnih iger in stand up večerov. Nikakor pa ne moremo mimo štafete mladosti, ki izvira že iz časa bivše Jugoslavije in katere simbolni prihod na Velenjski grad tradicionalno otvori festival. Čeprav štafeta modrosti nima političnega pridiha, je stalnica festivala, saj simbolizira povezanost in družitev študentov. Knapovska malica, skok čez kožo in rudarska oprava – to je tradicija mesta Velenje in celotne Šaleške doline, ki je močno vpeto v rudarstvo, zato v tem slogu nadaljujemo tudi člani Šaleškega študentskega kluba s tradicionalnim Knap žurom. V okviru tradicionalnega Akademskega plesa, ki ga klub prireja že od začetka svojega delovanja. gre za družabno srečanje, ki združuje že skoraj pozabljene generacije. Nekdanji študentje sedejo za isto mizo, glave poiščejo skupne spomine in dolgo v jutro ob dobri glasbi, pijači in jedači premlevajo svoja herojska leta. Šaleški študentski klub se vsako leto spomni tudi na starše študente. Dobrodelni projekt poimenovan »Mamice študentke« izvajajo že šest let. Včasih so mamice študentke obdarovali ob materinskem dnevu, zadnja leta pa so obdarovanje prenesli na božični čas. Letno pri projektu sodeluje okrog 20 študentskih družin, ki jih ŠŠK obdari in jim tako delno finančno priskoči na pomoč z darilnim bonom trgovine za najmlajše v vrednosti 50 evrov. S tem jim skušajo vsaj nekoliko pomagati in polepšati praznike. 95  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 22: Šaleški študentski klub Šaleški študentski klub Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

45

5800

38

4900

Uprizoritvene vsebine

5

120

3

1000

Vizualne vsebine

2

60

1

30

Založništvo

1

350

1

350

Skupaj

53

6330

43

6280

Socialno varstvo

8

60

5

70

Humanitarnost

12

120

21

350

Zdravstvo

0

0

0

0

Subvencije

29

2000

31

2500

Skupaj

49

2180

57

2920

Tečaji in delavnice

5

120

4

100

Predavanja

2

50

3

40

Publikacije

2

200

1

170

Skupaj

9

370

8

310

Skupinski športi

3

120

5

150

Individualni športi

4

50

6

70

Skupaj

7

170

11

220

2

40

1

40

2

40

1

40

Spletni medij

1

2100

1

2500

Skupaj

1

2100

1

2500

Kultura

16

300

17

250

Šport

5

80

3

60

Sociala in zdravstvo

2

20

3

40

Izobraževanje

2

15

1

10

Informiranje

1

30

1

30

Druženje/Zabava

10

150

14

200

Skupaj

36

595

39

590

Festivali

2

5300

2

6000

Koncerti

45

5800

38

4900

Skupaj

47

11100

40

10900

KUMULATIVA

204

22885

200

23760

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

96  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub študentov šmarške fare Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki T 040 602 102 www.kssf.si klub.studentov.smarske.fare@gmail.com Upravna enota Velenje – 1624 študentov Občina: Šmarje pri Jelšah

Današnja usmeritev kluba je predvsem delovanje znotraj občine in povezovanje drugače nepovezanih šmarških študentov po Sloveniji. Regionalno se povezuje v okviru 03 regije, še posebej pa sodeluje s Šaleškim študentskim klubom (prijateljsko in organizacijsko). S prevozi v Ljubljano, druženji, kulturnimi prireditvami, povezovanji z drugimi društvi v Šmartnem skušajo v Šmartnem dvigniti zavest in aktivirati študente ter se integrirati v življenje v kraju. Eden od največjih projektov kluba je Izlet v neznano, ki poteka tako, da se študentje prijavijo na izlet in ne vedo v kateri konec Slovenije gredo. Po navadi nato sami ugotavljajo kam gredo in kje bodo »pristali«. Letos so jih peljali na Koroško, lani na primer v Prekmurje, kjer so se tudi dobili s tamkajšnjim študentskim klubom in se dodobra spoznali ter dogovorili za njihov obisk pri nas. Na izletu si ogledajo lokalne znamenitosti pokrajin in si privoščijo kosilo na kakšni bolj znani domačiji. Aktivnosti so razporejene čez celotni dan, izletnikom pa privoščijo tudi kakšno urico prostega časa. Vsako leto septembra v svojih zmožnostih organizirajo večji koncert, ki ga pospremijo s peko kostanja, nekakšen koncertni kostanjev piknik. Poskušajo pridobiti znane glasbene skupine in s tem privabiti več obiskovalcev. Obisk je skoraj vedno dober, saj se je v Šmartnem število rock koncertov zmanjšalo. Na koncert in piknik pridejo tako starejši kot mlajši. S klubom in s pomočjo Mladinskega centra Šmartno ob Paki so letos izdali literarno-umetniško knjižico pri kateri so sodelovali mladi umetniki iz domačega kraja. Ostali projekti kluba pa so še Čistilna akcija, potopisno predavanje, kulturna prireditev, Koktejl parti s pridihom pusta, Turnir trojk na male gole, Streetball, KŠŠF-piknik, Smučanje, Prednovoletna zabava, Brucovanje, Postmartinovanje z izborom vinske kraljice, oddaja Martin študira, prevoz v Ljubljano.

97  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 23: Klub študentov šmarske fare Klub študentov šmarške fare Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

1

600

1

650

Uprizoritvene vsebine

0

0

0

0

Vizualne vsebine

0

0

0

0

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

1

600

1

650

Socialno varstvo

1

0

1

0

Humanitarnost

0

0

0

0

Zdravstvo

1

0

1

0

Subvencije

0

0

0

0

Skupaj

2

0

2

0

Tečaji in delavnice

0

0

0

0

Predavanja

0

0

0

0

Publikacije

0

0

3

0

Skupaj

0

0

3

0

Skupinski športi

5

100

5

100

Individualni športi

0

0

0

0

Skupaj

5

100

5

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

1

0

1

0

Skupaj

1

0

1

0

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Festivali

0

0

0

0

Koncerti

1

600

1

650

Skupaj

1

600

1

650

KUMULATIVA

10

1300

13

1400

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

98  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Dolenjska regija

1.

Društvo novomeških študentov

2.

Društvo študentov Brežice

3.

Klub belokranjskih študentov

4.

Klub kočevskih študentov

5.

Klub posavskih študentov

6.

Klub študentov občine Trebnje

7.

Ribniški študentski klub

8.

Študentski klub Sevnica

9.

Študentski klub Ptjeln

99  | Almanah Študentske zveze Slovenije


100  | Almanah Ĺ tudentske zveze Slovenije


Društvo novomeških študentov Dilančeva 1, 8000 Novo mesto T 07 3374 374 F 7 3374 601 M 041 354 450 www.drustvo-dns.si dns@drustvo-dns.si Upravna enota Novo mesto – 4040 študentov Občine: Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Šmarješke toplice, Škocjan, Straža in Žužemberk.

Društvo novomeških študentov je bilo ustanovljeno leta 1992. Deluje na področju kulture, umetnosti, vzgoje, izobraževanja, športa, šolstva in sociale, v različnih oblikah in na prostovoljni bazi povezuje in združuje dijake ter študente. V okviru društva deluje tudi Infotočka DNŠ (mladinska informacijska pisarna Društva novomeških študentov). Njen namen je obveščati širšo javnost o dogodkih in prireditvah v Mestni občini Novo mesto ter nuditi koristne informacije tako študentom kot tudi ostalim ciljnim skupinam. Čeprav se v imenu DNŠ skriva drugačna populacija, društvo skrbi tudi za dijake. Da bi se jim društvo še bolj približalo, je leta 1997 nastala Dijaška sekcija. DIJAS vodijo dijaki sami pod mentorstvom »izkušenih« študentov. Tako dijaki sami kreirajo kulturne, športne, socialne in zabavne vsebine. Največji projekt dijakov je Kolektivc - zabava ob koncu šolskega leta. Društvo novomeških študentov s svojimi tremi zavodi Klubom LokalPatriot, Založbo in knjigarno GOGA in Zavodom Situla tvori Skupino DNŠ, skupino brez katere si Novega mesta ne zna predstavljati več nihče. Cvičkarija, Grem domov v Novo mesto, ParkLiga, Infoteden, Kolektivc, Posrečilo se je! in še veliko manjših projektov, ki jih izvaja DNŠ, so zgodbe, ki bogatijo novomeški prostor ter postavljajo nove mejnike na lokalni, nekateri celo na nacionalni ravni.  

101  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 24: Društvo novomeških študentov Društvo novomeških študentov Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

2

11000

2

11000

Uprizoritvene vsebine

0

0

0

0

Vizualne vsebine

0

0

0

0

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

2

11000

2

11000

Socialno varstvo

1

12

2

45

Humanitarnost

1

6

1

6

Zdravstvo

1

26

1

26

Subvencije

1

250

1

250

Skupaj

4

294

5

327

Tečaji in delavnice

1

3000

2

3000

Predavanja

1

450

1

450

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

2

3450

3

3450

Skupinski športi

2

300

3

350

Individualni športi

1

60

1

60

Skupaj

3

360

4

410

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Kultura

0

0

0

0

Šport

1

150

1

150

Sociala in zdravstvo

1

3000

1

3000

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

1

300

1

300

Skupaj

3

3450

3

3450

Festivali

0

0

0

0

Koncerti

5

1500

7

2000

Skupaj

5

1500

7

2000

KUMULATIVA

19

20054

24

20637

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

102  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Društvo študentov Brežice Pod obzidjem 1, 8250 Brežice T 07 496 43 42 M 031 673 382 www.drustvo-dsb.si info@drustvo-dsb.si Upravna enota Brežice – 1221 študentov Občina: Brežice

Društvo študentov Brežice (ali krajše DŠB) je bilo ustanovljeno februarja 1995. Tistega davnega leta 1995, na sam praznik, 8. februar, se je v bivšem domu JLA zbralo deset najbolj zagretih študentov, ki so želeli spremeniti prostor v katerem živijo. Okolici so hoteli dokazati, da jim domače okolje nekaj pomeni, in da jim ni vseeno, kaj se dogaja z njihovim krajem in mladimi. V Brežice so želeli vnesti nekaj dogajanja, nekaj kar bi mlade povezalo in hkrati vzpodbudilo razvoj njihovih mnogoterih sposobnosti. Kot rezultat teh teženj, so nastali mnogi projekti, tako domači kot mednarodni, ki postajajo že tradicija. Ti mnogi projekti so bistveno oživeli dogajanje v Brežicah in okolici ter s tem v celotnem Posavju in zajemajo zadovoljevanje širokega spektra potreb mladih občine Brežice kakor tudi širšega Posavja, predvsem študentov in dijakov. Društvo študentov Brežice organizira projekte na področju športa, sociale, kulture, izobraževanja ter organizira številne koncerte. Namen najodnevmejšega projekta Poletni glasbeni večeri je spodbuditi mlade ustvarjalce k njihovemu izražanju, kreativnemu ustvarjanju, razvijanju svojih glasbenih potencialov in aktivnemu preživljanju prostega časa mladih. Eden izmed pomembnejših ciljev je tudi oživitev mestnega jedra Brežic, saj se koncerti v poletnem času odvijajo vsaj dvakrat na mesec, na njih pa so gostili mlade, še neuveljavljene skupine, posameznike, ki so se predstavili brežiški publiki in tako popestrili samo dogajanje v Brežicah. Poleg Poletnih glasbenih večerov pa DŠB organizira še DŠB Fest, BOK! Fest, Brucovanje, DŠB Smučanje, Roštiljado, Beachvolley, nočni pohod z baklami, DŠB Božiček, potopisna predavanja, Fazanc, krvodajalsko akcijo in še številne druge dogodke.  

103  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 25: Društvo študentov Brežice Društvo študentov Brežice Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

5

3500

5

3000

Uprizoritvene vsebine

1

200

0

0

Vizualne vsebine

1

300

0

0

Založništvo

1

300

0

0

Skupaj

8

4300

5

3000

Socialno varstvo

1

200

1

100

Humanitarnost

1

100

1

200

Zdravstvo

1

200

1

200

Subvencije

2

500

2

500

Skupaj

5

1000

5

1000

Tečaji in delavnice

1

60

2

100

Predavanja

0

0

0

0

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

1

60

2

100

Skupinski športi

4

400

3

200

Individualni športi

1

50

1

10

Skupaj

5

450

4

210

1

50

1

60

1

50

1

60

Spletni medij

3

1000

3

1000

Skupaj

3

1000

3

1000

Kultura

1

300

0

0

Šport

1

300

0

0

Sociala in zdravstvo

1

200

1

100

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

2

700

3

1000

Skupaj

5

1500

4

1100

Festivali

1

300

1

200

Koncerti

2

700

3

2000

Skupaj

3

1000

4

2200

KUMULATIVA

31

9360

28

8670

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

104  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub belokranjskih študentov Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj T 07 305 39 29 F 07 305 39 31 M 040 431 511 www.klub-kbs.si info@klub-kbs.si Upravna enota UE Črnomelj in UE Metlika – 1431 študentov Občine: Črnomelj, Metlika in Semič

Klub belokranjskih študentov (KBŠ) je največja mladinska organizacija, ki združuje mlade, predvsem študente in dijake, njegovo delovanje pa je že od takrat naprej usmerjeno predvsem v kreativno aktivnost mladih. S široko zastavljenim programom aktivnosti skušajo zajeti kar najširši krog dejavnosti mladih, ki stremijo k pozitivno usmerjenim ciljem, saj verjamejo, da je prav aktivna udeležba mladih v prostoru javnega diskurza izjemno pomemben element v nadaljnjem razvoju Bele krajine. Društvo redno izvaja projekte predvsem na področju kulture in športa, s sofinanciranjem diplomskih nalog s področja Bele krajine podpirajo raziskovalno delo članov in jih obenem spodbujajo k vrnitvi na rodno grudo, z razpisom za sofinanciranje mladinskih dejavnosti pa spodbujajo delovanje mladih na vseh področjih. Klub belokranjskih študentov skuša belokranjskim študentom in dijakom ponuditi čim več različnih obštudijskih dejavnosti, ki jih brez KBŠ-ja v Beli krajini ne bi bilo, oz. ne bi bile dostopne študentskemu žepu, obenem pa finančno in tehnično podpira večino mladinskih društev (KUD Plac, ŠD Partizan Semič, ŠTD Vinica ...) in skupin v Beli krajini ter projekte Teden kulture na placu, Športno poletje v Semiču in druge. Posebej dobro sodelujejo z Mladinskim kulturnim klubom Bele krajine (MKK), s katerim so leta 2004 ustanovili tudi prvi mladinski center v Beli krajini MC Bit. Črnfest, najodmevnejši projekt KBŠ, je celomesečni avgustovski festival v režiji mladih aktivistov Kluba belokranjskih študentov in Mladinskega kulturnega kluba BK, ki združuje otroški program klovnov, čarodejev in predstav; kanček gledališča in stand-up komedije ter veliko dobre godbe, takšne in drugačne, tuje in domače, s ciljem, da je enostavno »Dobro za vse«. EtnoFolkFest, glasbeni festival 'world music' glasbe, organizira društvo že od leta 2003 kot spremljevalno prireditev najstarejšega folklornega festivala v Sloveniji Jurjevanja v Beli krajini. Na odprtem dvodnevnem festivalu v centru Črnomlja se potrudijo ponuditi prav posebna glasbena doživetja glasbenim sladokuscem. Namen festivala je ponuditi mladim drugačno zvrst glasbe, s katero se ne srečajo vsak dan. 105  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 26: Klub belokranjskih študentov Klub belokranjskih študentov Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

18

3500

14

3000

Uprizoritvene vsebine

8

800

13

1500

Vizualne vsebine

0

0

4

300

Založništvo

7

8000

5

8400

Skupaj

33

12300

36

13200

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

0

0

1

200

Zdravstvo

1

300

1

400

Subvencije

0

0

0

0

Skupaj

1

300

2

600

Tečaji in delavnice

3

50

6

100

Predavanja

1

25

0

0

Publikacije

0

0

4

2400

Skupaj

4

75

10

2500

Skupinski športi

4

45

4

50

Individualni športi

4

320

4

300

Skupaj

8

365

8

350

1

50

1

50

1

50

1

50

Spletni medij

3

6000

3

6000

Skupaj

3

6000

3

6000

Kultura

0

0

0

0

Šport

1

50

1

50

Sociala in zdravstvo

1

300

1

150

Izobraževanje

0

0

1

300

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

2

40

2

300

Skupaj

4

390

5

800

Festivali

2

2200

2

2000

Koncerti

10

1200

4

3100

Skupaj

12

3400

6

5100

KUMULATIVA

66

22880

71

28600

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

106  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub kočevskih študentov Ljubljanska c. 7, 1330 Kočevje M 041479 226 www.kluks.si kluks042@gmail.com Upravna enota Kočevje – 799 študentov Občine: Kočevje, Loški potok, Osilnica, Kostel

Klub kočevskih študentov (KLUKŠ) je študentski klub, ki je nastal leta 1997. Vsaka od dosedanjih ekip je skupaj s svojimi predsedstvi v klub pretapljala svoje ideje in izkušnje, iz katerih se je izcimilo mnogo zanimivih projektov ter dogodkov. V množici dogajanja in študentskega udejstvovanja so se kot stalni ohranili predvsem trije zdaj že tradicionalni dogodki: kulturiada, brucovanje in Kočevje se prebuja. Poleg večjih projektov študentom v Kočevju veliko pomeni predvsem dejstvo, da imamo že sedem svoje lastne prostore, kjer se lahko tako ali drugače udejstvujejo in družijo. Verjamejo, da bo KLUKŠ tudi v nadaljnje izpolnjeval svoje poslanstvo združevanja in povezovanja študentov in mladih iz Kočevja in okolice, ter jim omogočil drugačne, boljše in bolj zanimive možnosti za uresničevanje svojih potencialov. Tradicionalni festival Kočevje se prebuja, je postal največji dvodnevni dogodek kluba. S športnimi igrami, z dvema glasbenima večeroma in s spremljevalnimi dejavnostmi je festival uresničil svoj namen in prebudil Kočevje. Brucovanje je tradicionalen projekt, ki se ponavadi dogaja v prostorih lokalne diskoteke. Bruci ob vstopu prejmejo brezplačno majico z logom kluba. Z brucovanjem si novopečeni študenti prislužijo naziv študenta. Ostali večji projekti kluba so koncerti v prostorih kluba, Kulturijada, izleti, športne igre, gostilniške igre, raznorazni sejmi, tekme in smučanje.  

107  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 27: Klub kočevskih študentov Klub kočevskih študentov Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

0

0

1

100

Uprizoritvene vsebine

0

0

0

0

Vizualne vsebine

0

0

0

0

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

0

0

1

100

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

0

0

0

0

Zdravstvo

0

0

2

26

Subvencije

1

70

1

80

Skupaj

1

70

3

106

Tečaji in delavnice

0

0

1

30

Predavanja

0

0

0

0

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

0

0

1

30

Skupinski športi

3

80

3

44

Individualni športi

0

0

0

0

Skupaj

3

80

3

44

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

0

0

2

80

Skupaj

0

0

2

80

Festivali

1

200

0

0

Koncerti

5

1000

5

600

Skupaj

6

1200

5

600

KUMULATIVA

10

1350

15

960

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

108  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub posavskih študentov Cesta krških žrtev 53, 8270 Krško M 040 801 953 www.kps-on.net info@kps-on.net Upravna enota Krško – 1522 študentov Občine: Kostanjevica, Krško

Klub posavskih študentov je klub z zelo dolgo tradicijo in je že od nekdaj združeval študente iz Posavja. Njihova primarna dejavnost je organiziranje obštudijskih dejavnosti, s ciljem da popestrijo študentski vsakdan, obenem pa si skozi organizacijo projektov nabirajo koristne izkušnje v poslovnem svetu. V ta namen so in bodo skozi vse leto omogočali študentom Posavja najrazličnejše popuste tako na kulturnem kot tudi na športnem področju, ob vsem tem pa bodo imeli v letu še nekaj večjih projektov v Posavju, Ljubljani, Mariboru in na Primorskem, kjer študirajo njihovi člani. Kifl fešta je tradicionalni projekt Kluba posavskih študentov, katerega osnovni namen je druženje posavskih študentov v univerzitetnih mestih. Kot vsako leto tudi letos ni manjkalo za to prireditev značilnih kiflov ter cvička. Kot je že v navadi, so vse skupaj popestrile še bolj ali manj uveljavljene posavske skupine in druge glasbene skupine. Namen festivala je popestriti posavsko poletno glasbeno dogajanje, omogočiti mladim perspektivnim posavskim glasbenim skupinam predstavitev širši posavski javnosti, predstavitev kulturnega udejstvovanja posavske mladine ter širša promocija Posavja v slovenskem prostoru. Ostali večji projekti kluba so Kifl fešta v Mariboru, Posavski študentski teden, Pod dežnikom, literarni večeri, Grafit fest, KPŠ 2-dnevna smučarija, Mladi za čisto, Kifl fešta v Ljubljani, Festival Šrot, Fazanc, Kifl fešta na Primorskem, Kifl fešta v Posavju.  

109  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 28: Klub posavskih študentov Klub posavskih študentov Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

4

420

2

450

Uprizoritvene vsebine

2

320

2

70

Vizualne vsebine

1

30

1

20

Založništvo

12

5000

12

5000

Skupaj

19

5770

17

5540

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

0

0

1

140

Zdravstvo

1

50

1

10

Subvencije

3

180

1

120

Skupaj

4

230

3

270

Tečaji in delavnice

0

0

1

15

Predavanja

0

0

0

0

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

0

0

1

15

Skupinski športi

8

500

9

600

Individualni športi

0

0

0

0

Skupaj

8

500

9

600

0

0

1

30

0

0

1

30

Spletni medij

0

0

6

0

Skupaj

0

0

6

0

Kultura

2

120

2

130

Šport

1

60

2

70

Sociala in zdravstvo

1

20

2

60

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

5

600

1

180

Skupaj

9

800

7

440

Festivali

1

1800

1

1300

Koncerti

4

1200

3

1300

Skupaj

5

3000

4

2600

KUMULATIVA

45

10300

48

9495

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

110  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub študentov občine Trebnje Gubčeva 16 a, 8210 Trebnje M 040 240 348 www.ksot.si info@ksot.si Upravna enota Trebnje – 1029 študentov Občine: Trebnje, Šentrupert, Mokronog

Klub študentov občine Trebnje deluje na področjih kulture, umetnosti, vzgoje, izobraževanja, športa, šolstva in sociale, v različnih oblikah in na prostovoljni bazi povezuje in združuje študente in dijake na področju Upravne enote Trebnje. Z organizacijo različnih prireditev in dejavnosti skrbi za množičnost in popularizacijo kulture in glasbe, razvija kulturo in ustvarjalnost, skrbi za dvig kvalitete dela in dejavnosti članov in sekcij društva, skrbi za razvoj športa in rekreacije študentov in dijakov, skrbi za povezovanje s podobnimi organizacijami, šolami in fakultetami. Klub ima svoje prostore, v katerih svojim članom vsakodnevno nudi brezplačen dostop do interneta, družabne igre, namizni nogomet, pikado in s tem skrbi za kvalitetno preživljanje prostega časa mladih. Vizija Kluba študentov občine Trebnje je nadaljevati delo in projekte, ki jih že izvajajo, obenem pa bodo odprti za interese in pobude mladih, ki bodo zadovoljevale njihove želje. Študentski vikend inteligence in cvička (ŠVIC) je projekt Kluba študentov občine Trebnje, ki je v minulih sedmih letih postal največji študentski festival na Dolenjskem. Festival je bil poimenovan Študentski vikend inteligence in cvička, ker poteka cel vikend, namenjen je predvsem študentom, ki jih povezujemo z inteligenco in seveda promociji cvička, ki uspeva v njihovem okolišu. Vsako leto se neokrnjena narava turistične kmetije v okolici Trebnjega spremeni v zbirališče druženja in zabave željnih mladih in mladih po srcu. Preko dneva se odvijajo športni turnirji (turnir v košarki, malem nogometu in odbojki na mivki), razne delavnice (body painting, Tour the ŠVIC, srečelov, tarok, družabne igre, slip n slide, bodypainting, tečaj salse, polet z balonom, ŠVIC frizer in zabavne igre med študentskimi klubi), večerne urice pa popestrijo znane glasbene skupine, plesne skupine ter druge atrakcije. Med novoletnimi počitnicami dijaki vsako leto pripravijo tedensko dogajanje, da popestrijo tudi ostalim počitniško dogajanje. Predvsem se zavzemajo za zdrav duh v zdravem telesu. Letos so se udeležili bowlinga, smučanja in drsanja. Športne dneve pa so dopolnili še družabni večer, LAN party in Movie night. Ostali projekti kluba zajemajo potopisna predavanja, plesne tečaje, tajski boks, aerobiko, brucovanje, tečaj timskega dela, bowla party, lan party, filmske večere, kulturne glasbene in gledališke večere, zimovanje, izlete in smučanje. 111  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 29: Klub študentov občine Trebnje   Klub študentov občine Trebnje Področje / Leto

Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

KULTURA Glasbene vsebine

1

80

1

90

Uprizoritvene vsebine

0

0

1

120

Vizualne vsebine

0

0

0

0

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

1

80

2

210

SOCIALA IN ZDRAVSTVO Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

0

0

1

200

Zdravstvo

0

0

0

0

Subvencije

0

0

0

0

Skupaj

0

0

1

200

IZOBRAŽEVANJE Tečaji in delavnice

2

30

3

30

Predavanja

3

60

2

50

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

5

90

5

80

ŠPORT Skupinski športi

4

400

4

500

Individualni športi

6

300

7

300

Skupaj

10

700

11

800

1

10

1

10

1

10

1

10

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE Spletni medij

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

DIJAŠKO DELOVANJE Kultura

1

10

2

30

Šport

2

20

1

30

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

2

40

2

80

Skupaj

5

70

5

140

DRUŽENJE IN ZABAVA Festivali

1

8000

1

10000

Koncerti

5

2000

3

1000

Skupaj

6

10000

4

11000

KUMULATIVA

28

10950

29

12440

112  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Ribniški študentski klub Knafljev trg 2, 1310 Ribnica T 059 013 791 M 040 797 970 www.rsk-klub.si rsk.klub@gmail.com Upravna enota Ribnica – 708 študentov Občine: Ribnica, Sodražica

Ribniški študentski klub nudi mladini kvalitetno preživljanje prostega časa v ustvarjalnem vzdušju, ki spremlja izobraževalne, kulturne in športne aktivnosti. Dogajanje vedno pritegne veliko mladih, ki jim ni vseeno, na kakšen način preživljajo svoj prosti čas. V sklopu jesenskega projekta Kulturne Ropotarnice, največjega projekta kluba, poteka več različnih delavnic, ki pritegnejo staro in mlado. Preko druženja skozi ves mesec se obiskovalci učijo novih veščin, zaključek pa je brucovanje s koncertom, ki pritegne staro in mlado iz bližnje in širše okolice. Vsako poletje se v Ribnici dogaja nekaj ne povsem običajnega. Popoldne nastopajo umetniki in veseljaki, amaterji in profesionalci, vsi pa pokažejo, da drugačno ne pomeni slabše. Zvečer se na odru zvrstijo mladi bendi iz ribniške doline in vsako leto znova dokažejo, da jih čaka svetla prihodnost. Letos so se prireditvi pridružili tudi kolesarji iz MTB Ribnčan in organizirali MTB tekmovanje. Ostali večji projekti kluba vključujejo kolesarjenje na Kolpo, Ribniški semenj, Pustovanje, žuri, potopisna predavanja, rekreacija, izleti, plesni tečaj in MGL.  

113  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 30: Ribniški študentski klub Ribniški študentski klub Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

1

200

1

100

Uprizoritvene vsebine

0

0

0

0

Vizualne vsebine

3

15

1

50

Založništvo

0

0

1

300

Skupaj

4

215

3

450

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

0

0

0

0

Zdravstvo

0

0

0

0

Subvencije

7

300

6

320

Skupaj

7

300

6

320

Tečaji in delavnice

0

0

0

0

Predavanja

1

15

4

80

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

1

15

4

80

Skupinski športi

1

10

0

0

Individualni športi

2

8

1

8

Skupaj

3

18

1

8

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

1

0

1

0

Skupaj

1

0

1

0

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Festivali

0

0

0

0

Koncerti

4

1100

4

1350

Skupaj

4

1100

4

1350

KUMULATIVA

20

1648

19

2208

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

114  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Študentski klub Sevnica Prvomajska ulica 15, 8290 Sevnica M 031 311 578 www.sksevnica.org sksevnica@gmail.com Upravna enota Sevnica – 951 študentov Občina: Sevnica

Študentski klub Sevnica (ŠKS) je bil ustanovljen leta 2003 na pobudo skupine študentk in študentov, katerim je bil skupni cilj vzpostaviti močno študentsko organizacijo na območju Upravne enote Sevnica. Delo ŠKS temelji na prostovoljnem delovanju in samoiniciativi. Študentski klub Sevnica je neprofitna organizacija, ki stremi za vzpostavitvijo močne mladinske organizacije, s katero se lahko identificirajo tako študentje kot tudi dijaki. Program kluba temelji na projektih, katerih se udeležuje ciljna populacija dijakov in študentov. Kulturni, izobraževalni, športni in drugi projekti so dostopni dijakom in študentom po subvencioniranih cenah. ŠKS je organizator in podpornik večine mladinskih projektov v občini Sevnica. Svoje dogodke izvaja v prostorih mladinskega centra Sevnica, v drugih prostorih v občini Sevnica ter drugod izven lastnega kraja. Svojo pisarno ima v zgradbi sevniškega bazena, kjer svojim članom nudi redne uradne ure. Namen kluba je medsebojno povezovanje, informiranje in druženje med študenti. Poleg organiziranja in financiranja sevniških dogodkov ima klub velik posluh za subvencije in popuste svojim članom. Festival Grand rock Sevnica se neprestano odvija že od leta 2003 in je največji rock festival v Posavju. Gostil je že mnogo mladih prespektivnih, kot znanih glasbenih skupin. Je edini festival v regiji, ki se ponaša z najboljšo in najzanimivejšo lokacijo, gradom iz 13. stoletja, ki stoji na vzpetini nad starim mestnim jedrom. Festival je v vseh teh letih obstoja poskrbel promocijo kraja Sevnica in glede na odziv očitno spodbudil mlade k aktivnejšemu udejstvovanju v javnem življenju. Da bi lažje spojili vse študente iz našega kraja so se odločili organizirati Vejžde žur v mestih, kjer študirajo njihovi člani. Organizirali so dogodek, ki se je hkrati odvijal na dveh lokacijah in sicer v Ljubljani ter v Mariboru. Zaradi interesa študentov ter dijakov in ostale mladine v Sevnici so dogodek ponovili še v domačem kraju v mesecu maju, pred samimi izpiti, s kulturno obarvanim večerom in družabnim programom. Ostali večji projekti kluba so subvencije mladih študentskih družin, subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic, zimski športni popusti, poletni športni popusti, popusti jezikovnih tečajev, sevniški popusti, izletniški popusti, prvomajske počitnice v Rovinju, smučanje v Franciji, potopisna predavanja.

115  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 31: Študentski klub Sevnica Študentski klub Sevnica Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

2

130

0

0

Uprizoritvene vsebine

1

80

1

80

Vizualne vsebine

1

25

0

0

Založništvo

0

0

1

2000

Skupaj

4

235

2

2080

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

0

0

1

80

Zdravstvo

0

0

1

60

Subvencije

3

58

3

58

Skupaj

3

58

5

198

Tečaji in delavnice

0

0

0

0

Predavanja

1

20

1

35

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

1

20

1

35

Skupinski športi

2

130

3

260

Individualni športi

2

40

3

68

Skupaj

4

170

6

328

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

0

0

1

0

Skupaj

0

0

1

0

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Festivali

1

3000

1

1200

Koncerti

0

0

3

300

Skupaj

1

3000

4

1500

KUMULATIVA

13

3483

19

4141

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

116  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Študentski klub Ptjeln Trg Gorjanskega Bataljona 6, 8310 Šentjernej M 040 567 566 www.skpt.si info@skpt.si Upravna enota Novo mesto – 4040 študentov

Jeseni 2004 se je v kuhinji študentskega stanovanja na Viču porodila ideja o nastanku lokalnega študentskega kluba. Tekom družabnih večerov je beseda večkrat nanesla na to temo in začel se je vzpostavljati dialog o samem namenu in smislu kluba, kaj početi, zakaj jim le ta v naši majhni občini primanjkuje, kako začeti. Beseda je dala besedo in pomladi 2005 se je ustanovil Študentski klub Ptjeln. Skozi leta se je z veliko dobre volje, vloženega truda, časa in volje do skupinskega dela, želje po organiziranju mladih v delovne skupine sformirala delovna ekipa različnih generacij. Njihov cilj je biti aktiven član, pripravljen podati koristen, inovativen predlog katerega bodo lahko uresničili skupaj. Ekipa tako postaja širša in močnejša. Na tak način pletejo vezi med generacijami in povežemo navdih in nadobudne ideje mladih z izkušnjami starejših članov, ki si vedno vzamejo čas za pomoč ali zgolj nasvet. Brucovanje, največji projekt ŠKP, poteka v mesecu novembru in sicer že vsa leta od ustanovitve kluba. Tovrstnih dogodkov nikoli ni bilo na koledarju prireditev v širši in daljni okolici njihovih občin zato vedno pritegne nemalo obiskovalcev, mladih in seveda starejših kolegov, ki so že končali z guljenjem študentskih klopi. Večer poteka v sproščenem, rahlo tekmovalnem duhu novih članov kluba, ki ob koncu večera svojo privrženost izkažejo s zaprisego. Ekipa ŠKPT skozi celo leto skrbi za športno udejstvovanje svojih članov. Turnirji trojk so praviloma v mesecu avgustu ob občinskem prazniku. Letošnja novost bo potek turnirja v večernih urah, saj so poskrbeli za osvetljavo igrišča. Hkrati v letošnjem letu pričnejo s projektom »Aktivno poletje«. Ta bo potekal v poletnih mesecih v večernih urah, ko so razmere za športno udejstvovanje nekoliko bolj primerne. Pozimi organizirajo tudi košarkarski turnir trojk v dvorani, ki služi kot priprava na sodelovanju v lokalni košarkarski ligi tekom zimskih mesecev. Ostali večji projekti kluba so literarni večeri, potopisna predavanja, Orientacijski pohod, Čolnarjenje, Rojstni dan kluba v Ljubljani.  

117  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 32: Študentski klub PTjeln Študentski klub PTjeln Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

1

130

0

0

Uprizoritvene vsebine

0

0

0

0

Vizualne vsebine

1

100

0

0

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

2

230

0

0

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

0

0

0

0

Zdravstvo

0

0

0

0

Subvencije

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Tečaji in delavnice

0

0

0

0

Predavanja

0

0

0

0

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Skupinski športi

3

60

2

45

Individualni športi

0

0

0

0

Skupaj

3

60

2

45

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

1

5

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

0

0

0

0

Skupaj

0

0

1

5

Festivali

0

0

0

0

Koncerti

2

180

2

120

Skupaj

2

180

2

120

KUMULATIVA

7

470

5

170

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

118  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Gorenjska regija

1.

Klub žirovskih študentov

2.

Klub jeseniških študentov

3.

Klub študentov Poljanske doline

4.

Klub radovljiških študentov

5.

Klub študentov Kranj

6.

Klub študentov Selške doline

7.

Klub tržiških študentov

8.

Klub škofjeloških študentov

119  | Almanah Študentske zveze Slovenije


120  | Almanah Ĺ tudentske zveze Slovenije


Klub žirovskih študentov Trg svobode 2, p.p. 56, 4226 Žiri T 04 510 51 10 M 040346309 www.klub-kzs.si info@klub-kzs.si Upravna enota Škofja Loka – 2448 študentov

V klubu žirovskih študentov se posvečajo predvsem projektom na področju športa, zabave in stremijo k omogočanju čim več ugodnosti svojim članom. Organizirajo tako športne kot tudi kulturne in družabne prireditve. Najbolj odmevna trodnevna prireditev kluba je Vikend športa in zabave, ki vsako lepo poteka v juliju. V okviru projekta je organiziran turnir v streetballu, nočnem nogometu, odbojki in pancarballu. V petek zvečer je potopisno predavanje. Sobotni večer je namenjem koncertu glasbene skupine, nedelja pa je rezervirana za najmlajše. Vsako leto v mesecu marcu organizirajo brucovanje za njihove bruce. Po brucovanju je koncert. Poleg tega organizirajo še novoletni turnir v odbojki, Valentinčkov ples, sankanje, smučanje. Pri vseh prireditvah se skušajo posvetiti predvsem njihovim članom, izpeljati kar se da dobre projekte, ki bi izpolnili želje več generacijam, sodelujejo pa tudi z ostalimi društvi v njihovem kraju.  

121  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 33: Klub žirovskih študentov Klub žirovških študentov Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

1

100

0

0

Uprizoritvene vsebine

2

200

2

150

Vizualne vsebine

0

0

0

0

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

3

300

2

150

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

1

200

1

250

Zdravstvo

1

100

1

80

Subvencije

2

50

0

0

Skupaj

4

350

2

330

Tečaji in delavnice

0

0

0

0

Predavanja

0

0

0

0

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Skupinski športi

3

300

2

350

Individualni športi

1

10

1

10

Skupaj

4

310

3

360

1

50

0

0

1

50

0

0

Spletni medij

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Kultura

1

20

1

20

Šport

1

40

1

40

Sociala in zdravstvo

1

50

1

50

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

1

120

1

100

Druženje/Zabava

0

0

0

0

Skupaj

4

230

4

210

Festivali

0

0

0

0

Koncerti

6

2000

5

2300

Skupaj

6

2000

5

2300

KUMULATIVA

22

3240

16

3350

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

122  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub jeseniških študentov Ulica Viktorja Kejžarja 22, 4270 Jesenice M 51 334 761 www.kjs-klub.si info@kjs-klub.si Upravna enota Jesenice – 1368 študentov Občine: Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica

Klub jeseniških študentov v današnji obliki aktivno deluje od leta 1995 in deluje na različnih področjih obštudijskega delovanja. Svojim članom ponuja različne možnosti za vključevanje v različne oblike obštudijskih dejavnosti. Področja, ki jim posveča največ pozornosti so šport, kultura, izobraževanje in informiranje. V okviru športnih in rekreativnih dejavnosti organizira smučanje, sankanje, kolesarske izlete, redne organizirane rekreacije v dvorani Srednje šole Jesenice in tae-bo. Klub organizira tudi strokovne ekskurzije in izlete, kulturne prireditve in izobraževalne tečaje, kot so tečaj tujih jezikov, računalništvo in informatiko, foto tečaj, tečaj masaže in kuharski tečaj. Klub izdaja tudi klubsko glasilo, svojim članom omogoča brezplačen avtobusni prevoz v Ljubljani ter nudi subvencijo ob nakupu ljubljanske Urbane. Poleg dejavnosti v lastni organizaciji pa svojim članom ponujajo tudi najrazličnejše ugodnosti: Tridnevno smučanje na Pohorju v decembru, obdaritev študentskih družin, nagrajevanje študentov z visokim študijskim povprečjem, tečaji joge, podjetništva, poletno sankanje na Straži, potopisna predavanja, soorganizacija krvodajalskih akcij, organizirajo fotografske ter literarne natečaje in še in še.  

123  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 34: Klub jeseniških študentov Klub jeseniških študentov Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

0

0

0

0

Uprizoritvene vsebine

9

240

3

50

Vizualne vsebine

1

0

3

850

Založništvo

0

0

1

700

Skupaj

10

240

7

1600

Socialno varstvo

4

612

0

0

Humanitarnost

3

0

3

60

Zdravstvo

0

0

3

20

Subvencije

1

0

4

135

Skupaj

8

612

10

215

Tečaji in delavnice

8

0

7

120

Predavanja

5

0

6

80

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

13

0

13

200

Skupinski športi

5

0

12

150

Individualni športi

5

0

7

80

Skupaj

10

0

19

230

0

0

2

25

0

0

2

25

Spletni medij

0

0

3

15

Skupaj

0

0

3

15

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

2

30

Sociala in zdravstvo

0

0

1

25

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

14

0

0

0

Skupaj

14

0

3

55

Festivali

3

0

33

0

Koncerti

13

0

0

0

Skupaj

16

0

33

0

KUMULATIVA

71

852

90

2340

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

124  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub študentov Poljanske doline Trata 7, 4224 Gorenja vas T 04 510 77 40 www.klub-kspd.si info@klub-kspd.si Upravna enota Škofja Loka – 2700 študentov Občina: Gorenja vas – Poljane

Klub študentov Poljanske doline vključuje študente in dijake, ki si želijo izmenjati svoje študijske izkušnje s sovrstniki in aktivno preživeti prosti čas. Klub ima svoje prostore, kjer je študentom in dijakom na voljo uporaba računalnikov, fotokopirnega stroja, tiskalnika itd. Poleg tega pa se v okviru kluba organizirajo tudi izleti, brucovanja, potopisna predavanja in skupinska smučanja, katerih glavni namen je druženje, pridobivanje novega znanja in aktivno preživljanje prostega časa med izpitnimi obdobji. Ker študentje in dijaki predstavljajo intelektualce, se klub zavzema za subvencioniranje različnih tečajev, kar mnogim olajša študij, saj je ta za nekatere kar velik finančni zalogaj. Največji projekt KŠPD je Brucovanje, katerega cilj je vključitev študentov v aktivnosti kluba. Brucovanje običajno poteka spomladi. Klub ima tudi Etno sekcijo, ki združuje dekleta in fante, ki aktivno obujajo stare kmečke običaje. Organizirajo več akcij, katerih namen je druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Eden večjih projektov kluba pa je tudi Študentje voščijo pod šotorom, ki poteka v prednovoletnem času.

125  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 35: Klub študentov Poljanske doline Klub študentov Poljanske doline Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

3

138

2

124

Uprizoritvene vsebine

7

82

7

121

Vizualne vsebine

12

70

10

50

Založništvo

2

2500

2

2500

Skupaj

24

2790

21

2795

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

0

0

0

0

Zdravstvo

1

100

1

50

Subvencije

1

10

0

0

Skupaj

2

110

1

50

Tečaji in delavnice

1

3

0

0

Predavanja

1

15

2

20

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

2

18

2

20

Skupinski športi

6

99

7

201

Individualni športi

1

15

1

15

Skupaj

7

114

8

216

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

2

100

1

50

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

2

51

2

24

Skupaj

4

151

3

74

Festivali

1

24

1

27

Koncerti

7

1040

3

961

Skupaj

8

1064

4

988

KUMULATIVA

47

4247

39

4143

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

126  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub radovljiških študentov Gorenjska cesta 25, 4240 Radovljica M 041 671 970 F 04 531 46 61 www.krs-klub.si info@krs-klub.si Upravna enota Radovljica – 1860 študentov Občine: Bohinj, Goreje, Bled, Radovljica

Klub radovljiških študentov deluje na območju upravne enote Radovljica. Svoje aktivnosti posveča predvsem organiziranju projektov na področju športa, kulture in izobraževanja, svojim članom pa želi omogočiti tudi čim več ugodnosti pri nakupu športnih, izobraževalnih in kulturnih storitev. Ko Radovljica zaživi je tradicionalna dvodnevna prireditev, ki poteka po zaključenem junijskem izpitnem obdobju. V petkovem popoldnevu organizirajo koncert popularnih glasbenih skupin, ki zabavajo številno množico do poznih jutranjih ur. V soboto sledijo športna tekmovanja v odbojki, rolanju in košarki. Za najmlajše pa pripravijo kreativne delavnice, lutkovne predstave in ostala izobraževanja. Za dodatno popestritev dogajanja poskrbijo DJ in informacijske stojnice. Klub vsako leto pelje tudi otroke iz socialno ogroženih družin na brezplačno počitnikovanje na slovensko obalo. Projekt vodijo študentke, ki se večinoma izobražujejo na Fakulteti za socialno delo. Projekt je namenjen druženju otrok, pridobivanju osnovnih socializacijskih veščin, predvsem pa je nepozabno doživetje za vse udeležence. Ostali večji projekti kluba so: jezikovni tečaji, smučarski izleti, novoletno potovanje, prvomajski izleti, izlet na morje, potopisna predavanja, fitnes, aerobika, gledališki abonma, kino, teniški turnirji, odbojkarski turnirji, turnirji v bowlingu in mini golfu, pikniki, študentski žuri, obisk savne.  

127  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 36: Klub radovljiških študentov Klub radovljiških študentov Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

2

15

5

32

Uprizoritvene vsebine

4

28

2

10

Vizualne vsebine

2

500

0

0

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

8

543

7

42

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

2

25

3

30

Zdravstvo

1

3

0

0

Subvencije

12

50

4

30

Skupaj

15

78

7

60

Tečaji in delavnice

3

12

2

13

Predavanja

6

35

4

8

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

9

47

6

21

Skupinski športi

11

100

4

100

Individualni športi

7

200

3

200

Skupaj

18

300

7

300

0

0

1

10

0

0

1

10

Spletni medij

3

500

3

500

Skupaj

3

500

3

500

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

8

100

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

1

8

1

9

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

7

45

9

200

Skupaj

8

53

18

309

Festivali

1

5000

1

8000

Koncerti

2

7

2

300

Skupaj

3

5007

3

8300

KUMULATIVA

64

6528

52

9542

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

128  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub študentov Kranj Glavni trg 20, 4000 Kranj T 04 236 06 30 F 04 236 06 32 M 041 684 808 www.ksk.si info@ksk.si Upravna enota Kranj – 4293 študentov Občine: Naklo, Šenčur, Preddvor, Jezersko, Cerklje na Gorenjskem, Kranj

Klub študentov Kranj projekte izvaja preko štirih resorjev: resor za izobraževanje pripravlja poučne delavnice, tečaje, predavanja ter izlete in ekskurzije v neznano; resor za kulturo skrbi za ustvarjalne delavnice, zabavo in sprostitvene večere ob kulturnih dogodkih; resor za socialo in zdravstvo pomaga mladim mamicam in osvešča o boleznih; resor za šport pa z adrenalinskimi aktivnostmi, rekreacijo in turnirji skrbi za športne navdušence. Klubsko in širše dogajanje na Gorenjskem beležita klubska fotografska in video sekcija, ki fotografije in video posnetke objavljata na dnevno ažuriranem portalu foto.ksk.si in www.zapik.si, poleg tega pa ima KŠK svojo plesno, kolesarsko,tekaško, košarkarsko ter sekcijo v inline hokeju. Sekcije se udeležujejo rekreativnih tekmovanj. Med klubskimi dogodki je najodmevnejši festival Teden mladih, veliko pozornosti pa pritegnejo tudi neformalni informativni dan Študenti dijakom, mladim staršem prijazne Mlade mamice ter četrtkove tematske zabave Četrtkanja in sobotni Glasbeni tematski večeri. Klub študentov Kranj je med drugim tudi prvi študentski klub v Sloveniji pričel z akcijo ozaveščanja o nevarnostih klopnega meningoencefalitisa in delnim subvencioniranjem cepljenj. KŠK izdaja tudi klubsko glasilo Zapik, brezplačnik, ki ga gorenjski dijaki in študentje najdejo na srednjih šolah, fakulteti, v lokalu ali celo svojem nabiralniku. Zapik.si pa je mladinski portal, na katerem KŠK ažurno spremlja aktualno dogajanje v Kranju.  

129  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 37: Klub študentov Kranj Klub študentov Kranj Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

45

10000

45

10000

Uprizoritvene vsebine

5

500

5

500

Vizualne vsebine

6

150

6

150

Založništvo

10

30000

10

30000

Skupaj

66

40650

66

40650

Socialno varstvo

10

200

10

200

Humanitarnost

5

600

5

600

Zdravstvo

2

80

2

80

Subvencije

1

50

1

50

Skupaj

18

930

18

930

Tečaji in delavnice

20

1000

20

1000

Predavanja

5

150

5

150

Publikacije

1

0

1

0

Skupaj

26

1150

26

1150

Skupinski športi

50

1200

50

1200

Individualni športi

50

1400

50

1400

Skupaj

100

2600

100

2600

1

50

1

50

1

50

1

50

Spletni medij

4

0

4

0

Skupaj

4

0

4

0

Kultura

1

2000

1

2000

Šport

2

120

2

120

Sociala in zdravstvo

1

100

1

100

Izobraževanje

2

240

2

240

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

0

0

0

0

Skupaj

6

2460

6

2460

Festivali

1

25000

1

25000

Koncerti

5

10000

5

10000

Skupaj

6

35000

6

35000

KUMULATIVA

227

82840

227

82840

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

130  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub študentov Selške doline Na Kresu 25, 4228 Železniki T 05 901 01 57 www.klub-kssd.si info.kssd@gmail.com Upravna enota Škofja Loka – 2700 študentov Občina: Železniki

Klub Študentov Selške doline (KŠSD) skuša svojim članom že od leta 1975 nuditi raznovrstno ponudbo prostočasnih aktivnosti, ki se gibljejo od športnih, kulturnih, izobraževalnih do zabavnih in družabnih prireditev. Trenutno se pomikajo v smeri še večje decentralizacije društva z namenom, da strukturno omogočili čim širšemu krogu dijakov in študentov aktivni angažma v klubu. Njihova vizija je, da bi klub dolgoročno postal konglomerat raznovrstnih interesnih sekcij (npr. sekcija za mednarodne dejavnosti, časopisna sekcija, kulturna, izobraževalna, športna, ipd.), ki bi bile popolnoma odprte za vse dijake in študente v občini. Projekt Naj živi 1. maj je bil prvič izpeljan leta 2003 in od takrat naprej se v času od sredine aprila do sredine maja odvije veliko različnih športnih, izobraževalnih, kulturnih in zabavnih dogodkov, ki vrhunec dosežejo na zadnji večer aprila, ko s prižigom kresa in velikim koncertom počastijo 1. maj. Slovo poletju pride na vrsto ob zaključku poletnih počitnic, ko se dijaki in študente vrnejo v šolske klopi. Tudi poleti organizirajo veliko dogodkov za vse okuse, ki jih kronamo z zaključnim koncertom na Športnem parku Rovn. December je predvsem čas veselja, zabave in zimskih radosti, ampak kljub temu se spomnijo tudi na kulturo in zdravje, ko že od ustanovitve projekta vsako leto sodelujejo na Svetovnem dnevu boja proti aidsu. 

131  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 38: Klub študentov Selške doline Klub študentov Selške doline Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

4

1700

4

1300

Uprizoritvene vsebine

4

25

3

50

Vizualne vsebine

15

60

3

50

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

23

1785

10

1400

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

0

0

0

0

Zdravstvo

0

0

1

15

Subvencije

0

0

1

0

Skupaj

0

0

2

15

Tečaji in delavnice

5

50

3

30

Predavanja

3

20

0

0

Publikacije

4

1500

0

0

Skupaj

12

1570

3

30

Skupinski športi

5

100

3

50

Individualni športi

3

60

3

20

Skupaj

8

160

6

70

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

3

60

2

40

Skupaj

3

60

2

40

Festivali

1

20

0

0

Koncerti

1

20

0

0

Skupaj

2

40

0

0

KUMULATIVA

48

3615

23

1555

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

132  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub tržiških študentov Balos 4, 4290 Tržič M 040 353 897 www.klub-ts.si info@klub-ts.si Upravna enota Tržič – 751 študentov Občina: Tržič

Klub tržiških študentov deluje predvsem na področjih zabave, kulture, izobraževanja, športa ter zdravja in sociale. Na področju zabave organizira številne koncerte in zabave z DJ-ji, kot so Playboy party, DJ Svizec party in koncert skupine Marsal. V okviru kulture klub pripravlja razna potopisna predavanja, v okviru športa pa smučarski izlet, paintabl turnir in zabavo na snegu. Najodmevnejši projekt kluba je koncert Noč je mlada ’09. Organizirali so koncert skupine Big foot mama s tremi predskupinami. Projekt je bil glede na velikost kluba zelo velik zalogaj tako s finančnega kot tudi logističnega in organizacijskega vidika. Klub vsako leto organizira tudi smučanje, ki privabi veliko število udeležencev. Tako se je v letu 2009 na smučanje v Frakcijo odpravilo kar 76 študentov. Ostali večji projekti kluba so Brucovanje, Martinovanje v Cassi, Martinovanje v Jeruzalemu, potopisna predavanja, Ski opening Pohorje, enodnevni smučarski izleti, okrogla miza za bodoče študente, Prednovoletni Rock Žur, tečaji tujih jezikov, zbiranje igrač za socialno ogrožene otroke iz Tržiča, športni turnirji.

133  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 39: Klub tržiških študentov Klub tržiških študentov Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

13

2000

5

1000

Uprizoritvene vsebine

2

90

2

60

Vizualne vsebine

3

140

2

45

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

18

2230

9

1105

Socialno varstvo

1

15

1

7

Humanitarnost

1

25

1

250

Zdravstvo

1

10

2

50

Subvencije

18

5000

18

5000

Skupaj

21

5050

22

5307

Tečaji in delavnice

3

90

4

65

Predavanja

2

30

3

60

Publikacije

4

400

4

400

Skupaj

9

520

11

525

Skupinski športi

3

70

3

70

Individualni športi

6

240

6

120

Skupaj

9

310

9

190

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

2

0

4

0

Skupaj

2

0

4

0

Kultura

1

15

2

50

Šport

1

35

1

10

Sociala in zdravstvo

0

0

1

4

Izobraževanje

1

6

1

6

Informiranje

1

7

2

0

Druženje/Zabava

2

400

2

200

Skupaj

6

463

9

270

Festivali

1

1000

1

2500

Koncerti

6

1500

5

1000

Skupaj

7

2500

6

3500

KUMULATIVA

72

11073

70

10897

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

134  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub škofjeloških študentov Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka T 04 515 54 10 F 04 515 54 10 M 031 655 410 www.kss.si info@kss.si Upravna enota Škofja Loka – 2700 študentov Občina: Škofja Loka

Klub škofjeloških študentov vzpodbuja predvsem športne aktivnosti, kulturno udejstvovanje, izobraževalne vsebine, jezikovne tečaje, poleg tega pa svojim članom nudi številne ugodnosti s katerimi si lahko dvignejo kvaliteto svojega študentskega življenja. Sodelujemo z zvezo ŠKIS, Študentsko organizacijo Slovenije in drugimi mladinskimi organizacijami. V prvi vrsti klub škofjeloških študentov sodeluje z Zavodom O – Zavodom škofjeloške mladine, katerega je tudi ustanovitelj. Sodelujemo tudi s Klubom študentov Poljanske doline, Klubom študentov Selške doline in Klubom Žirovskih študentov.Dolgoletna tradicija sodelovanja kluba škofjeloških študentov s taborniki se najbolj manifestira v osrednjem poletnem dogodku – KŠŠ-jevem julijskem taborjenju ob Kolpi. Teden dni športa in zabave izven civilizacije, pod šotori, brez elektrike in ostalih dobrin sodobnega sveta. Udeleženci, ki se vračajo vsako leto in ob vrhuncu okrog 100 taborečih, so le potrditev, da je taborjenje v naravi najboljši način za odklop od celotne rutine študija obveznosti skozi vse leto. Sonce,voda zrak, svoboda (in komarji, ki pa jih nihče ne »porajta«). Drugi najodmevnejši projekt KŠŠ-ja je vsakoletno brucovanje. V začetku študijskega leta se nadobudnim brucem ponudi prvovrstna zabava na določeno aktualno temo, ki zadeva Slovenijo oz. lokalno območje. Za potrebe brucovanja ekipa aktivistov kluba vsako leto posname komičen kratki film, ki še dodatno osvetli aktualno problematiko. Bruci se predstavijo tudi na mestnem trgu, kjer morajo opraviti niz preizkusov. Ko prestanejo krst v študentsko življenje, se začne zabavni program. Ostali projekti kluba so Silvestrovanje v eni od evropskih prestolnic, v sodelovanju s kino Sora v obliki brezplačnega ogleda filma enkrat mesečno, adrenalinski pohodi (rafting, soteskanje, adrenalinski park), izobraževalne delavnice: kako napisati kvaliteten CV, kako napisati uspešen dopis, osnove kvalitetne komunikacije. Športni tečaji: plezanje, tek na smučeh, tečaj bordanja. CPN sekcija organizira pohode v gore, kolesarske izlete. Organizacija različnih oblikovalskih natečajev. Škisova tržnica. Sodelovanje pri večjih projektih Zavoda O : Dan za strpnost, Mesto v barvah, organizacije tematskih večerov v MKC Pri rdeči ostrigi, Študentske izmenjave, izmenjava EVS, inštrukcije študentje dijakom. Kulturno izobraževalni izleti- Beneški bienale. 135  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 40: Klub škofjeloških študentov  

Klub škofjeloških študentov Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

5

1000

15

600

Uprizoritvene vsebine

0

0

3

15

Vizualne vsebine

12

100

10

50

Založništvo

12

3000

12

3000

Skupaj

29

4100

40

3665

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

1

8

0

0

Zdravstvo

1

100

1

20

Subvencije

0

0

0

0

Skupaj

2

108

1

20

Tečaji in delavnice

20

200

15

100

Predavanja

0

0

4

50

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

20

200

19

150

Skupinski športi

4

250

7

201

Individualni športi

1

50

1

15

Skupaj

5

300

8

216

0

0

1

10

0

0

1

10

Spletni medij

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

1

10

Izobraževanje

2

4

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

3

2000

4

2500

Skupaj

5

2004

5

2510

Festivali

0

0

1

27

Koncerti

0

0

3

961

Skupaj

0

0

4

988

KUMULATIVA

61

6712

78

7559

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

136  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Osrednja regija

1.

Študentski klub GROŠ

2.

Klub litijskih in šmarških študentov

3.

Klub logaških študentov

4.

Klub vrhniških študentov

5.

Notranjski študentski klub

6.

Študentski klub Domžale

7.

Študentski klub Kamnik

8.

Klub zasavskih študentov

137  | Almanah Študentske zveze Slovenije


138  | Almanah Ĺ tudentske zveze Slovenije


Študentski klub GROŠ Industrijska 1G, 1290 Grosuplje M 040 239 859 www.klub-gros.com studentskiklub.gros@gmail.com Upravna enota Grosuplje – 2165 študentov Občina: Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje

Študentski klub Groš s svojimi aktivnostmi posega na področja izobraževanja, športa, kulture, sociale in pa seveda tudi zabave. Naj na tem mestu omenimo nekaj uspešnih projektov, ki so jih izvedli v zadnjih letih. Pa začnimo z našimi dijaki, kjer velja izpostaviti brezplačne priprave na maturo, s katerimi želijo dijakom maturantom omogočiti, da se na maturo kar najbolje pripravijo, jo uspešno opravijo in se vpišejo na želeno fakulteto. Sicer pa vsako leto za naše člane pripravijo brucovanje, v prazničnem decembru različne božične in novoletne delavnice, pozimi organizirajo smučanje, zimo preženejo s pustovanjem, tradicionalni vsakoletni prvomajski projekt pa počasi postaja tudi »Spring break z Grošem«. Vsakoletni Groševi projekti so tudi informiranje mladih o nevarnosti okužbe z virusom HIV na dan boja proti aidsu, občanke Grosuplja, Ivančne Gorice in Dobrepolja ob dnevu žena razveseljujejo z vrtnicami in nageljčki, deset mladih študentskih družin pa vsako leto ob praznovanju materinskega dneva nagradijo z darilnimi boni ene izmed otroških trgovin. V preteklih letih so organizirali različna izobraževanja, npr. »Novi triki Offica 2007/2010« ali pa »Postavitev spletne strani s pomočjo Joomle«, več izletov, kot so »Martinovanje z Grošem«, »Predbožični Dunaj z Grošem«, »Z Grošem v Gardaland« ali pa »Z Grošem v Portorož«, organizirali pa so tudi različne dogodke v prostorih kluba, kot so večeri družabnih iger, jazz večeri, rock večeri, stand up predstave in potopisna predavanja. Za naše člane organizirajo tudi aktivnosti, kot so paintball, karting, bowling in zumba maraton. Člani Študentskega kluba Groš pa so deležni tudi različnih ugodnosti in popustov, med drugim jim po subvencionirani ceni omogočajo udeležbo na najrazličnejših dogodkih po Sloveniji, namenjenih predvsem mladim.  

139  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 41: Študentski klub GROŠ Študentski klub GROŠ Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

1

50

1

70

Uprizoritvene vsebine

5

150

2

230

Vizualne vsebine

1

40

0

0

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

7

240

3

300

Socialno varstvo

1

3

1

3

Humanitarnost

1

10

0

0

Zdravstvo

1

150

1

150

Subvencije

2

500

7

1000

Skupaj

5

663

9

1153

Tečaji in delavnice

5

60

8

80

Predavanja

1

40

0

0

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

6

100

8

80

Skupinski športi

4

50

2

40

Individualni športi

3

72

2

60

Skupaj

7

122

4

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

1

20

Informiranje

0

0

1

50

Druženje/Zabava

0

0

0

0

Skupaj

0

0

2

70

Festivali

4

300

5

440

Koncerti

5

500

5

430

Skupaj

9

800

10

870

KUMULATIVA

34

1925

36

2573

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

140  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub litijskih in šmarskih študentov Valvasorjeva trg 8, 1270 Litija T 051-685-722 www.klise-klub.si info@klise-klub.si Upravna enota Litija – 1070 študentov Občine: Litija, Šmartno pri Litiji

Vsem članom zagotavljajo množico načinov za nižanje stroškov študija in kvalitetno
preživljanje prostega časa. Tako jim nudijo možnosti in priložnosti za dodatno neformalno
izobraževanje, jih ozaveščajo o izzivih, ki jih današnja družba postavlja mladim in jih na te
izzive ustrezno pripravijo. Prav tako pa jim preko različnih aktivnosti ponujajo prostor za
sprostitev, osebnostni razvoj, uresničitev njihovih idej ter spodbujajo njihovo ustvarjalnost,
športni duh, podjetništvo, nacionalno in mednarodno mobilnost ter sodelovanje z mladimi v
lokalni skupnosti, regiji, državi, Evropi in svetu. V prostorih KLIŠE-ja lahko od ponedeljka do petka člani koristijo ugodno fotokopiranje in tiskanje. KLIŠE je v svoj izobraževalni program poleg kulturnih projektov vštel tudi poučevanje svojih dijakov in študentov. Vsak teden se torej na uradnih urah v prostorih kluba odvijajo brezplačne inštrukcije. Edini pogoj za pristop je članstvo v Klubu litijskih in šmarskih študentov. Klub pa pripravlja tudi tradicionalno Klišejeva vadba Aerobike ter nudi subvencionirano fitness vadbo. Študentskih let ne bi preživeli le s vsakodnevnim rutinskim učenjem, zato je KLIŠE za vse člane omogočil tudi popestritev vaših učnih dni z obiskom 3M KLUBA. 3M KLUB se nahaja ob baru 3M, na naslovu Sitarjevška cesta 2 v Litiji. V 3M KLUBU so na voljo različne lepotilne in sprostitvene dejavnosti, ki so za člane KLIŠE-ja izredno ugodne.  

141  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 42: Klub litijskih in šmarskih študentov Klub litijskih in šmarskih študentov Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

0

0

0

0

Uprizoritvene vsebine

1

20

1

500

Vizualne vsebine

0

0

0

0

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

1

20

1

500

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

0

0

2

20

Zdravstvo

1

0

0

0

Subvencije

6

250

3

350

Skupaj

7

250

5

370

Tečaji in delavnice

14

100

10

200

Predavanja

1

10

0

0

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

15

110

10

200

Skupinski športi

4

50

2

100

Individualni športi

18

250

10

250

Skupaj

22

300

12

350

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

2

20

2

20

Skupaj

2

20

2

20

Festivali

2

800

0

0

Koncerti

0

0

0

950

Skupaj

2

800

0

950

KUMULATIVA

49

1500

30

2390

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

142  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub logaških študentov Tržaška 27, 1370 Logatec M 031 322 442 www.klub-kls.si klub.kls@gmail.com Upravna enota Logatec – 687 študentov Občina: Logatec

Klub logaških študentov je bil ustanovljen leta 1995, tako da že dobrih 53 let skrbi za to, da se v Logatcu čimveč dogaja, predvsem na področju mladih. Vsako leto KLŠ organizira Majski koncert z brucovanjem, skozi študijsko leto skrbimo za športne, kulturne in »žurerske« aktivnosti. Njihov največji projekt je več kot celotednski festival Logaško poletje. Namen festivala je združiti kar se da pestro kulturno, športno, izobraževalno in zabavno dogajanje v občini Logatec.Klub logaških študentov ima svojo podružnico tudi v vasi Hotedršica. Mladini, združeni pod imenom Klub stara šola, je tako omogočeno soustvarjanje mladinskega dogajanja tudi v manjši vasi. Logaško poletje je festival ob zaključku poletja, katerega glavni organizator je Klub logaških študentov. Na festivalu se dogajajo športne, kulturne, zabavne, otroške, družabne prireditve, saj traja kar 10 dni. Namen festivala je ponuditi čimbolj raznoliko dogajanje, ki dejansko zajema čim bolj široko populacijo obiskovalcev. Majski koncerti imajo v Logatcu že zelo dolgo tradicijo, za katero skrbi Klub logaških študentov. Namen te prireditve je predstaviti delovanje KLŠja novopečenim študentom ter jih s krstom sprejeti v KLŠ. Poleg tega želijo v večernem dogajanju ponuditi možnost predstavitve neuveljavljenim glasbenim skupinam. Za vrhunec večera pa poskrbijo z eno izmed bolj znanih slovenskih rock skupin. Ostali večji projekti kluba so enodnevni smučarski izleti, Funkygator, Uvodni žur, gledališke predstave, bowling, LAN parti, zimovanje v Kranjski gori, silvestrovanje v tujini, aerobika, rekreacija za moške itd.  

143  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 43: Klub logaških študentov Klub logaških študentov Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

2

1000

1

150

Uprizoritvene vsebine

0

0

3

730

Vizualne vsebine

0

0

0

0

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

2

1000

4

880

Socialno varstvo

0

0

1

5

Humanitarnost

0

0

1

150

Zdravstvo

1

200

0

0

Subvencije

0

0

0

0

Skupaj

1

200

2

155

Tečaji in delavnice

1

45

1

30

Predavanja

0

0

2

105

Publikacije

0

0

1

80

Skupaj

1

45

4

215

Skupinski športi

3

660

4

380

Individualni športi

1

200

4

500

Skupaj

4

860

8

880

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Kultura

0

0

1

22

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

1

2002

1

350

Skupaj

1

2002

2

372

Festivali

1

800

1

3000

Koncerti

2

600

3

1300

Skupaj

3

1400

4

4300

KUMULATIVA

12

5507

24

6802

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

144  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub vrhniških študentov Tržaška cesta 11, 1360, Vrhnika T 01 750 21 23 F 01 750 21 25 M 040 624 682 www.kvs-klub.si program_kvs@yahoo.com Upravna enota Vrhnika – 1255 študentov Občine: Borovnica, Log Dragomer, Vrhnika

Začetki KVŠ segajo v leto 1999, ko je le-ta v zdajšnjih prostorih kluba Zakon zamenjal Mladinski center Vrhnika. Vizualna zasnova kluba je sad diplomske naloge dveh mladih arhitektov, ki sta pozneje na Vrhniki predlagala kar nekaj urbanističnih rešitev. K nastanku KVŠ so pomembno prispevali tudi člani gledališke skupine Dejmo stisn't teater, ki so utemeljitelji festivala Cankarjada, uspešen začetek pa jim je omogočil ravno klub. Ta je v tistem času nudil pomembno podporo tudi skupinam Racija, Hic et nunc in Minusi. Skozi desetletje delovanja, se je v klubu uspel izoblikovati bogat kulturni in tudi športni program. Danes ima klub reden celoletni cikle koncertov, organizira otroške počitniške delavnice, ure rekreacije, različne tečaje, likovne in fotografske razstave, jam sessione, gledališke predstave, različne izlete, potopisna in izobraževalna predavanja ter študentom nudi različne ugodnosti. V KVŠ spodbujajo razvoj mladega umetniškega potenciala, zato že več let zapored organizirajo razpis imenovan Odprti oder. Na tega se lahko prijavijo mlade lokalne, še neuveljavljene glasbene skupine. Komisija v sestavi predstavnikov kluba nato izbere najboljše med prijavljenimi, ti pa se nato predstavijo na Zakonovem koncertnem odru. Z nastopom glasbeniki pridobijo začetne odrske izkušnje, ki dodatno motivirajo njihovo ustvarjalnost. Tradicionalni enotedenski gledališki festival Cankarjada (v letu 2012 bo organiziran že 17. leto zapored) sestavljajo ulično gledališče, impro predstave, stand up, klasične dramske točke, vsako leto pa ga zaznamuje tudi večer (ali dva), namenjen koncertom. Vse prireditve v sklopu festivala so brezplačne, medijsko najodmevnejša prireditev KVŠ pa je v zadnjih letih svoja prizorišča uspela razširiti tudi na sosednje kraje.  

145  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 44: Klub vrhniških študentov Klub vrhniških študentov Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

18

1000

18

900

Uprizoritvene vsebine

3

100

3

100

Vizualne vsebine

0

0

0

0

Založništvo

0

0

1

250

Skupaj

21

1100

22

1250

Socialno varstvo

1

0

1

0

Humanitarnost

0

0

0

0

Zdravstvo

0

0

0

0

Subvencije

0

0

0

0

Skupaj

1

0

1

0

Tečaji in delavnice

2

20

3

250

Predavanja

2

20

2

20

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

4

40

5

270

Skupinski športi

0

0

0

0

Individualni športi

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

3

150

3

150

Skupaj

3

150

3

150

Festivali

1

500

1

500

Koncerti

12

900

12

900

Skupaj

13

1400

13

1400

KUMULATIVA

42

2690

44

3070

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

146  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Notranjski študentski klub

NSK - logotip vodoraven CMYK

NSK - log primeren

Gerbičeva 32, 1380 Cerknica T 01 709 60 80 M 031 235 753 www.klub-nsk-si info@klub-nsk.si Upravna enota Cerknica – 931 študentov Občina: Cerknica, Loška dolina, Bloke

C - 100 % M - 88 % Y-0% K-5%

C-0% M - 53 % Y - 100 % K-0%

OPACITY 30% C - 100 % M - 88 % Y-0% K-5%

Notranjski študentski klub je eden izmed osmih klubov, ki sestavljajo Osrednjo regijo in pokriva študente treh občin, in sicer Občine Bloke, Loška dolina in Cerknica. Okvirno število študentov v teh treh občinah je okoli tisoč. NSK - logotip vodoraven Pantone

Najpomembnejši projekt v letu je Heksnfest, gre za približno desetdnevni festival športa (tekmovanje v nogometu, odbojki, košarki, namiznem tenisu ...), kulture (otvoritvena slovesnost, gledališka predstava ...), druženja (turnir v taroku, namiznem nogometu, pikadu, pokru ...) in zabave (hip hop asfalt, zaključni koncert, beach party), ki poveže mladino iz Cerknice in okoliških krajev. Vsakoletno se izpelje tudi Brucovanje v obliki koncerta ter eno- ali večdnevno smučanje. Letos prvič pa je bil izpeljan tudi Zelenfest, večdnevni projekt spoznavanja doBlue 072 C mače pokrajine in zabave v naravi (sprehod z biologom, jamskaPantone avantura, piknik, paintball, večer z astronomom, vožnja z lojtrnikom ...). Študentom je omogočeno Pantone Blue 072 C - 30% tudi druženje (ročni nogomet, pikado, družabne igre) in zabava v klubskih prostoPantone Orange 021 C rih, t. i. Uckanca, kjer se tekom celega leta odvijajo tematske zabave. Ekipa in vsi zainteresirani člani pa se že kar tradicionalno odpravijo na motivacijski vikend. Članom se nudi tudi subvencioniran springbreak v Kanegri. V klubskih prostorih potekajo različni tečaji (tečaj priprave na maturo iz angleščine, tečaj za voznika čolna). Vsako leto se klub s svojo stojnico predstavi tudi na Škisovi tržnici. Članom NŠK-ja je omogočena tudi 100% subvencija članarine v knjižnici Jožeta Udoviča v Cerknici.  

147  | Almanah Študentske zveze Slovenije

NSK - l primer

Pa

Pa


Tabela 45: Notranjski študentki klub Notranjski študentski klub Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

0

0

2

300

Uprizoritvene vsebine

2

100

1

50

Vizualne vsebine

0

0

2

30

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

2

100

5

380

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

0

0

0

0

Zdravstvo

0

0

1

5

Subvencije

3

30

7

100

Skupaj

3

30

8

105

Tečaji in delavnice

1

15

3

25

Predavanja

1

40

1

5

Publikacije

0

0

1

0

Skupaj

2

55

5

30

Skupinski športi

3

80

3

60

Individualni športi

4

40

6

80

Skupaj

7

120

9

140

0

0

6

150

0

0

6

150

Spletni medij

1

0

0

0

Skupaj

1

0

0

0

Kultura

0

0

0

0

Šport

1

50

1

30

Sociala in zdravstvo

1

100

2

40

Izobraževanje

0

0

1

10

Informiranje

0

0

1

40

Druženje/Zabava

1

30

4

50

Skupaj

3

180

9

170

Festivali

1

1000

3

1500

Koncerti

3

300

2

1400

Skupaj

4

1300

5

2900

KUMULATIVA

22

1785

47

3875

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

148  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Študentski klub Domžale Kolodvorska 8, 1230 Domžale, p.p. 102 T 01 721 97 10 M 041 757 727 www.studentski-klub.si info@studentski-klub.si Upravna enota Domžale – 3054 študentov Občine: Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin

Študentski klub Domžale skozi leto izvede kar nekaj projektov, ki so športne, izobraževalne, kulturne in zabavne narave. Deluje na različnih področjih, kjer lahko mladi zadovoljijo svoje interese ter izživijo svoje sanje. Skozi leto izvedejo okoli 130 manjših in večjih projektov na področju športa, kulture, izobraževanja in zabave. Mladim v njihovi regiji skušajo dati občutek pripadnosti in povezanosti v neko celoto, ki sliši na ime Študentski klub Domžale. ŠKD skozi celo leto svojim članom ponuja različne aktivnosti kot so športni dogodki (smučarski izleti doma in v tujini), vandranja, ustvarjalne delavnice, tečaji tujih jezikov, potopisna predavanja, kulturni dogodki in zabava, katerih se lahko udeležujejo po ugodnejših cenah. ŠKD se najbolj ponaša z velikimi prireditvami-projekti, s katerimi obudijo mesto Domžale pa naj si bo to na kulturnem ali zabavnem področju. Z večdnevnim projektom Dnevi kulture poskrbijo, da v klubu ni le zabava in žur. Mladim predstavijo kulturo na čim bolj zanimiv in pester način. V teh nekaj dnevih se tako razporedijo različne zvrsti kulturnih dogodkov in lahko bi se reklo, da prav vsak najde nekaj zase. Od gledaliških do filmskih predstav, jazz koncertov, otroških delavnic, delavnice za odrasle itd. Poletni festival Kopalkanje, ki ga danes lahko imenujejo tudi največji poletni festival Domžal, se je začel leta 2002 na domžalskem kopališču. Letos je bil to že 10. zaporedni sklop kopalkanj, ki vsako leto navdušuje mlade in tiste, ki so mladi po srcu. Vroči poletni ritmi, kopalke, bazen, odbojka na mivki ... Ostali večji projekti so Brucovanje, KostanjVinoGlasba, ŠKD-jeve Kište, tedenska in enodnevna smučanja, jezikovni tečaji, vandranja po Sloveniji in tujini, poletne počitnice na morju, ŠKD-jev Spring Break, ogled koncertov po Evropi, krvodajalske akcije, tekaški in kolesarski maratoni, potopisna predavanja, Pot spominov in tovarištva in turnir v odbojki. 

149  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 46: Študentski klub Domžale Študentski klub Domžale Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

1

150

1

150

Uprizoritvene vsebine

1

110

2

160

Vizualne vsebine

21

84

20

124

Založništvo

12

9600

12

9200

Skupaj

35

9944

35

9634

Socialno varstvo

0

0

1

10

Humanitarnost

2

40

1

20

Zdravstvo

2

88

3

104

Subvencije

0

0

0

0

Skupaj

4

128

5

134

Tečaji in delavnice

5

31

12

84

Predavanja

7

55

9

54

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

12

86

21

138

Skupinski športi

25

88

8

45

Individualni športi

73

342

78

347

Skupaj

98

430

86

392

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

2

1200

2

1200

Skupaj

2

1200

2

1200

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

3

12

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

1

100

0

0

Skupaj

1

100

3

12

Festivali

4

2450

2

900

Koncerti

1

400

1

500

Skupaj

5

2850

3

1400

KUMULATIVA

157

14738

155

12910

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

150  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Študentski klub Kamnik Glavni trg 23, 1240 Kamnik T 01 839 73 42 F 01 831 94 02 M 041 753 572 www.skk.si info@skk.si Upravna enota UE Kamnik – 1817 študentov Občine: Kamnik, Komenda

Študentski klub Kamnik svojim članom ponuja številne ugodnosti, naj bodo to popusti, posebne ponudbe ali druge ŠKK dobrote. Rekreacija je za člane Študentskega kluba Kamnik brezplačna. Do rekreacije je upravičen vsak član ŠKK, ki se na vadbo/termin pravočasno prijavi. Prijave so nujne in obvezne. Vsak lahko prijavi samo sebe in samo za razpisan termin (en status - en termin - ena prijava). Organizirajo odbojko na mivki, mali nogomet in florball. Na področju kulture klub nudi popust na članarino v kamniški knjižnici, KUD Franc Bernik Domžale in v Medobčinskem muzeju Kamnik ter Galeriji Miha Maleš. Popuste in ugodnosti v cenjenih gostinskih lokalih v Kamniku in okolici (Napoli, Falafel, Pizzerija Skok, Palačinkarna Lectar, Okrepčevalnica DeCecco) so omogočili z vzajemnim sodelovanjem. Cene veljajo s ŠKK kuponom za prehrano (ki ga v času uradnih ur dobiš v klubski pisarni zastonj) ter ŠKK člansko izkaznico. Subvencionirajo tudi prevoz za socialno šibkejše dijake in študente ter smučarske vozovnice za slovenska smučišča. Klub omogoča tudi brezplačni Dan na morju in Dan na snegu za socialno šibke dijake in študente. Poleg tega pa nudi tudi brezplačna potopisna predavanja, zaposlitveno delavnico, delavnico za absolvente, brezplačne koncerte ter dogodke. Organizira tudi razne tečaje, kot so: plesni, plavalni, plezalni, smučarski, photoshop, digitalna fotografija, tuji jeziki (po izbiri), jadralski, ročne spretnosti. Vsako leto se odpravijo tudi na izlete in ekskurzije: Balkan, Milano, Gardaland, Sarajevo, Postojnska jama, Škocjanske jame, Benečija, springbreak Rovinj/Kanegra ... •• •• •• ••

 obrodelni in socialni projekti: (1. december, predstavitev fakultet na D gimnaziji, krvodajalska akcija, Očistimo Slovenijo, subvencionirani tečaji ŠOLT) Smučarski enodnevni in večdnevni izleti z vključenim smučarskim tečajem. Študentski športni turnirji v odbojki na mivki, tenisu, malem nogometu, smučanju ter v pokru in taroku, Mestna avantura Kamnik. Festivali: Kamfest, Kamsport, Mestna avantura Kamnik, Pozdrav iz kotla, Študent&Muzika, ŠKK Poletje.

151  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 47: Študentski klub Kamnik Študentski klub Kamnik Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

0

0

1

0

Uprizoritvene vsebine

0

0

0

0

Vizualne vsebine

9

76

8

81

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

9

76

9

81

Socialno varstvo

3

0

3

0

Humanitarnost

1

100

2

0

Zdravstvo

1

20

3

0

Subvencije

0

0

0

0

Skupaj

5

120

8

0

Tečaji in delavnice

11

93

6

62

Predavanja

9

122

9

119

Publikacije

0

0

6

0

Skupaj

20

215

21

181

Skupinski športi

10

162

9

190

Individualni športi

35

380

36

387

Skupaj

45

542

45

577

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

0

0

10

0

Skupaj

0

0

10

0

Kultura

0

0

3

0

Šport

0

0

15

0

Sociala in zdravstvo

1

0

5

0

Izobraževanje

1

53

1

45

Informiranje

0

0

5

0

Druženje/Zabava

0

0

5

0

Skupaj

2

53

34

45

Festivali

2

1107

2

2012

Koncerti

0

0

0

0

Skupaj

2

1107

2

2012

KUMULATIVA

83

2113

129

2896

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

152  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub zasavskih študentov Cesta zmage 33, 1410 Zagorje ob Savi T 03 566 87 85 M 040 422 827 www.sklab.org info@sklab.org Upravna enota Zagorje ob Savi – 865 študentov Občina: Zagorje ob Savi

Klub zasavskih študentov se pri svojem delovanju osredotoča predvsem na zagotavljanje ugodnosti svojim članom, poleg tega pa pripravlja številne zanimive in uporabne projekte. Eden največjih projektov kluba je Mlada zagorska noč, v okviru katere je organiziranih ogromno aktivnosti. Klub pripravlja tudi filmske večere na prostem, rafting po reki Savi, gledališke delavnice in razne koncerte. V času počitnic pa so zabave nadomestili s športom, in sicer so organizirali teniške turnirje v Kisovcu. ŠKLAB svojim članom brezplačno nudi klubske zvezke, subvencijo pri vezavi diplomske naloge in ostale popuste, ki omogočajo ugodnejše koriščenje storitev za mlade.  

153  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 48: Klub zasavskih študentov Klub zasavskih študentov Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

6

3530

9

3380

Uprizoritvene vsebine

4

25

5

350

Vizualne vsebine

0

0

0

0

Založništvo

5

750

0

0

Skupaj

15

4305

14

3730

Socialno varstvo

2

0

0

0

Humanitarnost

1

0

1

0

Zdravstvo

1

100

1

20

Subvencije

0

0

0

0

Skupaj

4

100

2

20

Tečaji in delavnice

4

70

2

80

Predavanja

2

30

0

0

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

6

100

2

80

Skupinski športi

1

30

2

110

Individualni športi

6

200

5

295

Skupaj

7

230

7

405

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

4

0

4

0

Skupaj

4

0

4

0

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

1

30

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

3

415

2

35

Skupaj

3

415

3

65

Festivali

1

2500

1

2500

Koncerti

4

1000

2

500

Skupaj

5

3500

3

3000

KUMULATIVA

44

8650

35

7300

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

154  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Primorska regija

1.

Klub ajdovskih študentovi in dijakov

2.

Klub goriških študentov

3.

Klub idrijskih študentov

4.

Klub izolskih študentov in dijakov

5.

Klub študentov Ilirska Bistrica

6.

Klub študentov občine Koper

7.

Klub študentov občine Piran

8.

Klub študentov občin Postojna in Pivka

9.

Klub študentov Sežana

10.

Klub tolminskih študentov 

155  | Almanah Študentske zveze Slovenije


156  | Almanah Ĺ tudentske zveze Slovenije


Klub ajdovskih študentov in dijakov Cesta IV. prekomorske 61a, 5270 Ajdovščina T 059 014 291 M 051 654 002 M 041 654 002 www.kas.si info@kas.si Upravna enota Ajdovščina – 1479 študentov Občine: Ajdovščina, Vipava

Klub ajdovskih študentov in dijakov je neprofitna organizacija mladih, ki z veliko timskega dela, kreativnosti in truda deluje na področju kulture, zabave, izobraževanja, športa in sociale v občinah Ajdovščina in Vipava. Svoje aktivnosti prilagajajo in vodijo v skladu z načrtovano vizijo in izbranim poslanstvom. Večino projektov tako ustvarjajo z mislijo na potrebe in preference svojih članov, študentov in dijakov. Za njihovo kvalitetno neformalno izobraževanje poskrbijo s predavanji, tečaji in seminarji, za zabavo in sprostitev pa z izleti in s številnimi koncerti tako popularnega kot tudi kulturnega značaja. Klub skozi celo leto skrbi za rekreacijo svojih članov v pokriti dvorani, na pokritem in letnem kopališču. V sodelovanju z avtobusnim prevoznikom Avrigo pa članom nudi subvencioniran prevoz do študijskih središč. Skoraj od samega začetka deluje pod okriljem kluba tudi Ajdovska dijaška sekcija, ki skrbi za povezovanje dijakov in študentov, ter za projekte katerih ciljna publika so dijaki. Klub ajdovskih študentov in dijakov je včlanjen v Mladinski svet Ajdovščina in Zvezo primorskih študentov in dijakov - Vstala Primorska. Kašev letni vrt je poletna prireditev, ki se dogaja v mesecu avgustu med vikendi v večernih urah. Ob petkih pripravljamo večje koncerte tujih ali domačih popularnih skupin, sobote so kulturno obarvane s potopisnimi predavanji znanih popotnikov ali z gledališkimi igrami, ob nedeljah pa prirejamo koncerte z alternativno glasbo. Večeri so namenjeni vsem generacijam, saj ponudba zajema raznovrstne programe. Ostali projekt kluba so koncerti, filmski večeri, športni turnirji, rekreacija, diploma z vrednostjo, jezikovni in plesni tečaji, potopisna predavanja, organizirani izleti, silvestrovanja,...  

157  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 49: Klub ajdovskih študentov in dijakov Klub ajdovskih študentov in dijakov Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

8

2400

10

3000

Uprizoritvene vsebine

3

1500

5

1600

Vizualne vsebine

7

800

7

800

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

18

4700

22

5400

Socialno varstvo

1

100

1

100

Humanitarnost

0

0

0

0

Zdravstvo

1

500

1

500

Subvencije

6

1200

6

1800

Skupaj

8

1800

8

2400

Tečaji in delavnice

15

350

15

350

Predavanja

1

30

4

150

Publikacije

1

1000

2

1500

Skupaj

17

1380

21

2000

Skupinski športi

6

1200

6

1350

Individualni športi

1

50

1

70

Skupaj

7

1250

7

1420

1

100

1

100

1

100

1

100

Spletni medij

1

100

1

100

Skupaj

1

100

1

100

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

1

500

1

500

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

1

300

1

300

Skupaj

2

800

2

800

Festivali

1

4000

1

4000

Koncerti

22

3000

36

6000

Skupaj

23

7000

37

10000

KUMULATIVA

77

17130

99

22220

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

158  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub goriških študentov Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica T 05 333 38 70 F 05 333 38 71 M 031 323 090 www.kgs.si info@kgs.si Upravna enota Nova Gorica – 2937 študentov Občine: Brda, Kanal, Miren – Kostanjevica, Nova Gorica, Renče – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba

Klub je prostovoljna, apolitična organizacija slovenskih in tujih dijakov in študentov, katerih namen je povezovanje, dodatno izobraževanje ter kulturno, športno in drugo udejstvovanje. Ima status študentske organizacije lokalne skupnosti v skladu z Zakonom o skupnosti študentov in pogoji, zajetimi v Študentski ustavi. Zavzema se predvsem za naslednje cilje: združevati dijake in študente goriške regije in tiste, ki se tam šolajo, zagotavlja pomoč pri uresničevanju njihovih interesov na različnih področjih, sodeluje z ostalimi dijaškimi in študentskimi organizacijami in združenji v Sloveniji in tujini, organizira srečanja dijakov in študentov, sodeluje pri razvoju življenja v lokalni skupnosti in drugo. Največji projekt kluba je Mesto mladih, kjer organizirajo športne turnirje z zanimivimi nagradami, delavnice in poučna predavanja, tematske večere in nepozaben koncert. Poletne koncerte za mlade organizira tudi v okviru projekta Poletna glasbena scena ter nudi možnosti za predstavitev mladih glasbenih skupin.  

159  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 50: Klub goriških študentov Klub goriških študentov Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

5

30700

4

10600

Uprizoritvene vsebine

1

100

1

100

Vizualne vsebine

1

600

0

0

Založništvo

1

6000

1

1500

Skupaj

8

37400

6

12200

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

2

0

2

0

Zdravstvo

1

35

0

0

Subvencije

4

0

4

0

Skupaj

7

35

6

0

Tečaji in delavnice

12

120

12

0

Predavanja

2

20

2

0

Publikacije

1

0

1

0

Skupaj

15

140

15

0

Skupinski športi

4

0

4

0

Individualni športi

4

0

4

0

Skupaj

8

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

1

0

1

0

Skupaj

1

0

1

0

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

1

0

0

0

Skupaj

1

0

0

0

Festivali

3

0

0

0

Koncerti

6

0

3

0

Skupaj

9

0

3

0

KUMULATIVA

49

37575

39

12200

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

160  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub idrijskih študentov Prelovčeva 2, 5280 Idrija www.klub-kis.si info@klub-kis.si Upravna enota Idrija – 983 študentov Občine: Idrija, Cerkno

Klub idrijskih študentov je neprofitno združenje študentov in študentk, dijakinj in dijakov, ki deluje z namenom povezovanja na področjih izobraževanja, kulture, športa in razvoja. Klub na lokalni ravni nudi članske ugodnosti in sodelovanje v klubskih aktivnostih. S svojim delovanjem se KIŠ redno udejstvuje v lokalni skupnosti in pripomore k aktivni udeležbi mladih pri odločanju o tematikah, ki se neposredno tičejo njihove lastne prihodnosti. Hkrati želi klub s svojim delovanjem v predalpskem mestecu z bogato kulturno in naravno dediščino na eni strani ter cvetočim gospodarskim sektorjem na drugi strani prebuditi ustvarjalno in kulturno žilico svojih članov in članic, jih pritegniti k športnemu udejstvovanju in z atraktivnimi prireditvami popestriti njihov prosti čas. S svojim prispevkom jim pomaga pri izobraževanju v kraju samem v študijskih središčih ter pri neformalnem izobraževanju, h kateremu prispeva s pripravo okroglih miz, kulturnih prireditev in tečajev. Poleg tega se klub zaveda študentske problematike, z zaskrbljenostjo zre v prihodnost in reforme in se skuša s svojim delovanjem vključiti tudi v delovanje lokalne skupnosti in pripomoči k aktivni udeležbi mladih pri odločanju o zadevah, ki se neposredno tičejo njihove lastne prihodnosti. Ponašajo se s klubom Swenak, ki obstaja že od leta 1997. V njem so gostili kar nekaj znanih in malce manj znanih skupin in izvajalcev. V njem pa svoj prostor najdejo tudi mladi glasbeni izvajalci iz Idrije, katerim nudimo prostor za vaje in tehnično podporo. Velik pomen pripisujemo tudi predstavitvi še ne uveljavljenih glasbenih skupin iz Idrije in širše okolice, zato naš oder večkrat zasedejo tudi mlade dijaški in študentski bandi. Predvsem v poletnih mesecih pa naše glave in idrijske prireditvene prostore zavzame festival Čipkarija, ki predstavlja »mladinsko alternativo« sicer zelo znanemu Festivalu Idrijske čipke. Tekom Čipkarije se zvrstijo športne prireditve, okrogle mize, filmske projekcije, ustvarjalne delavnice in glasbeni večeri.  

161  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 51: Klub idrijskih študentov Klub idrijskih študentov Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

2

80

0

0

Uprizoritvene vsebine

0

0

1

25

Vizualne vsebine

11

1580

11

2250

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

13

1660

12

2275

Socialno varstvo

0

0

1

17

Humanitarnost

2

80

2

75

Zdravstvo

2

100

3

150

Subvencije

4

885

6

1375

Skupaj

8

1065

12

1617

Tečaji in delavnice

2

33

9

102

Predavanja

11

290

10

590

Publikacije

4

950

1

300

Skupaj

17

1273

20

992

Skupinski športi

4

130

4

145

Individualni športi

1

12

1

66

Skupaj

5

142

5

211

2

25

2

30

2

25

2

30

Spletni medij

7

3400

7

3600

Skupaj

7

3400

7

3600

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

3

72

Sociala in zdravstvo

1

100

2

150

Izobraževanje

1

80

2

180

Informiranje

1

250

1

250

Druženje/Zabava

3

360

3

360

Skupaj

6

790

11

1012

Festivali

1

2200

2

3000

Koncerti

14

1020

17

1090

Skupaj

15

3220

19

4090

KUMULATIVA

73

11575

88

13827

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

162  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub izolskih študentov in dijakov Cankarjev drevored 50, 6310 Izola T 051 343 263 M 051 343 263 www.kisd.si info@kisd.si Upravna enota Izola – 680 študentov Občina: Izola

Klub izolskih študentov in dijakov ali KIŠD je študentski klub v Občini Izola, ki skrbi za popestritev študijskih in srednješolskih dni izolske mladine. Klub je bil ustanovljen 1. februarja 1994, kar pomeni, da je na sceni že dolgo prisoten in se hkrati sunkovito približuje svoji polnoletnosti. Poslanstvo in namen kluba je povezovanje študentov in dijakov iz območja Občine Izola ter zagotavljanje možnosti za obštudijske in obšolske dejavnosti ter njihovo izvajanje. Klub s svojim delovanjem skrbi za čim pestrejše dogajanje ter ponuja mladini možnost kvalitetnejšega preživljanja prostega časa z različnimi dejavnostmi kot so: ustvarjalne delavnice, tečaji, kulturni večeri, udejstvovanje v različnih športno-rekreativnih aktivnostih … Poleg različnih aktivnosti klub ponuja tudi popuste oz. cenovno zelo dostopne storitve za svoje člane: prodaja LPP nalepk po subvencionirani ceni, organiziran prevoz v Ljubljano in nazaj, poceni printanje in kopiranje na klubski info točki … KIŠD torej skrbi, da lahko njegovi člani kar se da najbolje preživljajo obdobje študija in to po kar se da čim bolj ugodni ceni. Pomembnost Kluba izolskih študentov in dijakov za mladino v lastni občini je torej velik, saj združuje in povezuje mladino ter izpolnjuje njihove potrebe po dodatnih obšolskih dejavnostih. Ponaša se lahko s projekti, kot so Ribiški praznik mladih, KIŠD-jevi Kulturni večeri, Fešta Bobičev.  

163  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 52: Klub izolskih študentov in dijakov Klub izolskih študentov in dijakov Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

2

30

2

20

Uprizoritvene vsebine

3

40

2

25

Vizualne vsebine

0

0

1

15

Založništvo

3

0

1

0

Skupaj

8

70

6

60

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

1

25

1

100

Zdravstvo

0

0

1

30

Subvencije

39

40

30

35

Skupaj

40

65

32

165

Tečaji in delavnice

0

0

0

0

Predavanja

0

0

0

0

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Skupinski športi

1

20

0

0

Individualni športi

1

20

1

10

Skupaj

2

40

1

10

1

40

0

0

1

40

0

0

Spletni medij

1

0

1

0

Skupaj

1

0

1

0

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

0

0

2

130

Skupaj

0

0

2

130

Festivali

3

770

2

850

Koncerti

4

2370

2

100

Skupaj

7

3140

4

950

KUMULATIVA

59

3355

46

1315

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

164  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub študentov Ilirska Bistrica Jurčičeva ulica 1, 6250 Ilirska Bistrica M 041 579 170 www.ksib.si info@ksib.si Upravna enota Ilirska Bistrica – 692 študentov Občina: Ilirska Bistrica

Klub študentov Ilirska Bistrica je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje študentov in dijakov, ki živijo na območju upravne enote Ilirska Bistrica, z namenom povezovanja, izobraževanja in dvigovanja kulturne ravni njihovih članov. Poleg združevanja študentov in dijakov so cilji kluba še sodelovanje z ostalimi študentskimi organizacijami in združenji v Sloveniji, skrb za izvajanje obštudijskih dejavnosti članov, popestritev kulturnega in družabnega delovanja, pomoč pri študiju in izvajanje programov, ki vplivajo na socialno-ekonomski položaj članov kluba. V ta namen klub prireja in organizira razne strokovne, kulturne, zabavne in športne prireditve, potovanja, ekskurzije, humanitarne akcije, izobraževalne tečaje. Vsako leto v začetku februarja (pred informativnimi dnevi) Klub študentov Ilirska Bistrica organizira predstavitev fakultet. Razne smeri in stopnje predstavljajo študentje iz Ilirske Bistrice in njene okolice. Po zimskem izpitnem obdobju se vsi Bistričani dobijo na že tradicionalni Brkinski fešti. Klub študentov Ilirska Bistrica poskrbi za dobro glasbo in pijačo. Za vse člane KŠIB-a klub omogoča popust pri prevozih na razne koncerte, izlete, pa tudi za kopanje v Mošćenički Dragi, vsako leto prvi vikend v septembru pa organizira tudi sejem rabljenih učbenikov. Na začetku novega šolskega leta KŠIB poskrbi za zabavo dijakov in študentov, za silvestrovanje pa študente odpelje nekoliko dlje – v Prago, Budimpešto, Sarajevo, Beograd … Za popestritev na kulturnem področju Klub študentov organizira potopisna predavanja, kjer zvejo nekaj o državah in mestih po svetu ter razne tečaje ličenja, prve pomoči …  

165  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 53: Klub študentov Ilirska Bistrica Klub študentov Ilirska Bistrica Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

0

0

0

0

Uprizoritvene vsebine

1

100

2

150

Vizualne vsebine

2

30

3

60

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

3

130

5

210

Socialno varstvo

0

0

2

50

Humanitarnost

3

70

3

40

Zdravstvo

1

30

1

20

Subvencije

2

230

2

230

Skupaj

6

330

8

340

Tečaji in delavnice

2

40

5

60

Predavanja

3

50

2

20

Publikacije

0

0

1

900

Skupaj

5

90

8

980

Skupinski športi

4

100

2

40

Individualni športi

1

200

5

300

Skupaj

5

300

7

340

2

20

2

15

2

20

2

15

Spletni medij

3

0

2

0

Skupaj

3

0

2

0

Kultura

1

50

1

70

Šport

1

80

1

80

Sociala in zdravstvo

0

0

1

30

Izobraževanje

1

20

1

15

Informiranje

1

15

1

20

Druženje/Zabava

1

250

1

300

Skupaj

5

415

6

515

Festivali

4

90

2

60

Koncerti

5

610

4

690

Skupaj

9

700

6

750

KUMULATIVA

38

1985

44

3150

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

166  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub študentov občine Koper Cankarjeva 9a, 6000 Koper T 05 66 34 220 F 05 66 34 224 M 040 566 152 M 031 422 679 www.ksok.si info@ksok.si Upravna enota Koper – 2219 študentov Občina: Koper

Klub študentov občine Koper (KŠOK) je nepolitično in prostovoljno združenje posameznikov, ki v okviru društva zadovoljuje potrebe študentov in dijakov na območju Upravne enote Koper. Delovanje KŠOK-a je zelo široko, saj skuša zadovoljiti potrebe preko 2200 koprskih študentov. Namen KŠOK-a je predstavljati študente Upravne enote Koper v Sloveniji in tujini in skrbeti za dobrobit članov na socialnem, kulturnem, športnem in drugih področjih, ki so ključnega pomena za njihovo dobrobit. Cilji društva so izboljšanje socialnega položaja članov, njihovo spodbujanje k udejstvovanju na športnem in kulturnem področju, skrb za njihovo izobraževanje, zagotavljanje pogojev za kvalitetno preživljanje prostega časa, skrb za njihovo splošno obveščenost in drugi cilji, katerih namen je nuditi kvalitetnejšo študijsko obdobje. Za dosego navedenih ciljev KŠOK večji del programa izvaja pod okriljem petih resorjev in dveh sekcij, ki na različnih področjih pozitivno vplivajo na življenje študentov in dijakov: Resor za kulturo, Resor za socialo, Resor za izobraževanje, Resor za šport, Resor za mednarodno sodelovanje, Video sekcija in Koprska dijaška sekcija. Čez celo leto KŠOK organizira preko 100 dogodkov, med katerimi so najbolj poznani Festival JEFF, Oživela ulica, Ulice pripovedujejo, Snegfest, Izmenjava oblek, Maturant, kam naprej?!, Poti domišljije, KulturKŠOK@PiNA, Glove Parade, Zlomi si nogo in mnogo drugih, članom pa klub nudi tudi redne programe, ki vsebujejo preko 50 izobraževalnih tečajev ter veliko število raznih subvencij športnih, kulturnih in izobraževalnih aktivnosti in še mnogo drugega.

167  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 54: Klub študentov občine Koper Klub študentov občine Koper Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

6

3075

1

3000

Uprizoritvene vsebine

33

1025

35

1550

Vizualne vsebine

38

590

20

400

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

77

4690

56

4950

Socialno varstvo

0

0

2

260

Humanitarnost

3

10

3

350

Zdravstvo

0

0

0

0

Subvencije

19

397

18

480

Skupaj

22

407

23

1090

Tečaji in delavnice

27

218

20

156

Predavanja

1

10

3

55

Publikacije

10

12750

9

6400

Skupaj

38

12978

32

6611

Skupinski športi

1

12

1

8

Individualni športi

7

415

2

400

Skupaj

8

427

3

408

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

6

113100

9

116900

Skupaj

6

113100

9

116900

Kultura

0

0

0

0

Šport

1

38

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

1

100

1

100

Druženje/Zabava

2

500

1

500

Skupaj

4

638

2

600

Festivali

2

1720

1

2200

Koncerti

2

1100

1

200

Skupaj

4

2820

2

2400

KUMULATIVA

159

135060

127

132959

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

168  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub študentov občine Piran Fazanska 1, 6320 Portorož T 05 673 01 04 F 05 673 01 05 M 040 196 516 www.ksop-cscp.si info@ksop-cscp.si Upravna enota Piran – 728 študentov Občina: Piran

Klub študentov občine Piran deluje kot predstavnik študentov in dijakov na območju Upravne enote Piran že od leta 1992. Aktivno deluje in sodeluje na kulturnem, socialnem, športnem in drugih področjih, ki so koristna za člane kluba in okolico v kateri živijo. Poslanstvo kluba je dvig kakovosti življenja študentov in dijakov, ki živijo na tem območju. Temelji predvsem na organizaciji projektov, ki spodbujajo športno in kulturno udejstvovanje študentov in dijakov, ponujajo dodatno izobraževanje in kvalitetno preživljanje prostega časa. Dan mladosti je tradicionalen projekt v mesecu maju in je brezplačen enodnevni dogodek s pestrim kulturnim in zabavnim programom, na katerem vsako leto nastopi veliko slovenskih in tujih glasbenih ter plesnih skupin. Poleg pestrega programa in sproščenega vzdušja, mlade na prizorišče privabi čudovit ambient na rtu Seča, tako imenovana »divja plaža«. Vsako leto prireditev obišče na tisoče radovednežev iz vse Slovenije, pa tudi množica tujcev, predvsem hrvatje in italijani. Ostali projekti kluba so Mozaik Poletja, Kšopov grand prix, Kšopovo smučanje in Organiziranje zabavnih večerov.  

169  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 55: Klub študentov občine Piran Klub študentov občine Piran Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

10

7400

10

7400

Uprizoritvene vsebine

3

2000

3

2000

Vizualne vsebine

2

500

2

500

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

15

9900

15

9900

Socialno varstvo

1

60

1

60

Humanitarnost

2

100

2

100

Zdravstvo

2

60

2

60

Subvencije

5

450

5

450

Skupaj

10

670

10

670

Tečaji in delavnice

8

150

8

150

Predavanja

3

150

3

150

Publikacije

1

145

1

145

Skupaj

12

445

12

445

Skupinski športi

8

800

8

800

Individualni športi

2

50

2

50

Skupaj

10

850

10

850

1

20

1

20

1

20

1

20

Spletni medij

12

1440

12

1440

Skupaj

12

1440

12

1440

Kultura

1

40

1

40

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

1

60

1

60

Skupaj

2

100

2

100

Festivali

1

450

1

450

Koncerti

12

5000

12

5000

Skupaj

13

5450

13

5450

KUMULATIVA

75

18875

75

18875

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

170  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub študentov občin Postojna in Pivka Vilharjeva 14, p.p. 146, 6230 Postojna T 05 720 13 40 F 05 720 13 45 M 051 664 464 www.ksopp.si info@ksopp.si Upravna enota Postojna – 1063 študentov Občine: Postojna, Pivka

Klub že od ustanovitve leta 1993 skuša mladim v občinah Postojna in Pivka pomagati pri izvedbi različnih projektov na raznih področjih (kultura, šport, izobraževanje, sociala …). Je tudi soustanovitelj Mladinskega centra Postojna in v soorganizaciji skupaj pripravita vsakoletni festival Zmaj 'ma mlade, med katerim se zvrsti mnogo različnih kulturno-izobraževalnih, zabavnih in športnih prireditev za vsakogar. Festival Zmaj 'ma mlade je eden bistvenih in najbolj prepoznavnih projektov v občini. Članom je na voljo tudi e-točka ob uradnih urah v prostorih kluba, kjer lahko fotokopirajo in tiskajo seminarske in diplomske naloge zastonj. V klubu je vedno dobrodošel vsakdo, ki si želi zabave, novih poznanstev in ima kakšno idejo, ki bi jo rad uresničil. Vsakoletno KŠOPP-ovo brucevanje je dogodek, s katerim sprejmemo bruce v enakopravne člane študentske druščine. Na brucovanju je vedno prisotna dobra glasba in slavni KŠOPP-ov brucomor. Ostali projekti kluba so še Brucovanje v Postojni, rekreacije, Impro liga, neformalna izobraževanja, Silvestrovanje, Zimske norčije, poletne športne, tematski večeri, Veseli December, Republika Primorska. Pred kratkim je klub za svoje člane pripravil tudi karierno delavnico.  

171  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 56: Klub študentov občin Postojna in Pivka Klub študentov občin Postojna in Pivka Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

7

0

15

0

Uprizoritvene vsebine

4

0

3

0

Vizualne vsebine

1

0

0

0

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

12

0

18

0

Socialno varstvo

1

0

2

0

Humanitarnost

2

0

5

0

Zdravstvo

1

0

5

0

Subvencije

18

0

32

0

Skupaj

22

0

44

0

Tečaji in delavnice

1

0

4

0

Predavanja

2

0

0

0

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

3

0

4

0

Skupinski športi

3

0

4

0

Individualni športi

1

0

3

0

Skupaj

4

0

7

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Spletni medij

2

0

2

0

Skupaj

2

0

2

0

Kultura

1

0

2

0

Šport

0

0

1

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

1

0

1

0

Informiranje

1

0

1

0

Druženje/Zabava

1

0

1

0

Skupaj

4

0

6

0

Festivali

1

0

1

0

Koncerti

4

0

6

0

Skupaj

5

0

7

0

KUMULATIVA

53

0

89

0

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

172  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub študentov Sežana Partizanska cesta 15, 6210 Sežana T 05 730 06 40 M 070 823 930 www.ks-sezana.net info@ks-sezana.net Upravna enota Sežana – 1183 študentov Občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Sežana

Po skoraj dvanajstih letih aktivnega delovanja je delovanje Kluba študentov Sežana v polnem zamahu saj je bilo na številnih področjih opravljenih veliko koristnih nalog. Še posebej se lahko izpostavi uspešno izpeljani projekt mladinskega centra MC Podlaga, katerega je klub zgradil s pomočjo občinske uprave Sežana in Urada za mladino. Njegova vrata niso odprta le študentom, temveč je to kraj, kamor lahko zahaja vsa sežanska mladina. Že 18 let tudi uspešno oživljajo Sežano in okolico v sklopu enomesečnega poletnega festivala Mladifest, katerega namen je predvsem dati priložnost mladim, da se razvijejo, in spodbuditi njihovo ustvarjalnost. V okviru kluba so ustanovili tudi Dijaško sekcijo Sežana (DSS), ki skrbi za sežanske srednješolce. Klub nudi članom subvencije na raznih področjih (LPP vozovnice, fines, knjižnica), organizira koncerte v sodelovanju z MC Podlago in razne športne in izobraževalne aktivnosti.  

173  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 57: Klub študentov Sežana Klub študentov Sežana Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

0

0

3

500

Uprizoritvene vsebine

7

4300

7

4800

Vizualne vsebine

7

180

2

200

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

14

4480

12

5500

Socialno varstvo

0

0

4

400

Humanitarnost

6

330

0

0

Zdravstvo

0

0

1

20

Subvencije

3

500

2

350

Skupaj

9

830

7

770

Tečaji in delavnice

0

0

3

100

Predavanja

6

60

2

100

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

6

60

5

200

Skupinski športi

2

150

12

600

Individualni športi

2

60

2

200

Skupaj

4

210

14

800

2

350

1

20

2

350

1

20

Spletni medij

0

0

10

4400

Skupaj

0

0

10

4400

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

2

350

1

150

Skupaj

2

350

1

150

Festivali

1

7525

0

0

Koncerti

6

3630

11

5800

Skupaj

7

11155

11

5800

KUMULATIVA

44

17435

61

17640

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

174  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Klub tolminskih študentov Dijaška ulica 12c, 5220 Tolmin T 05 38 10 030 M 051 306 408 www.kizej.si info@kizej.si Upravna enota Tolmin – 1125 študentov Občine: Bovec, Kobarid, Tolmin

Klub tolminskih študentov je društvo, katerega namen je združevanje dijakov in študentov občin Bovec, Kobarid in Tolmin ter pomoč pri uresničevanju njihovih interesov na raznih področjih. Naloge KTŠ so tudi sodelovanje z ostalimi študentskimi klubi in sorodnimi organizacijami, skrb za obštudijske dejavnosti članov, pomoč dijakom, zastopanje študentskih interesov in interesov mladih pri upravnih organih občin Bovec, Kobarid in Tolmin ter pri drugih ustanovah, sodelovanje v javnem življenju regije in druge naloge, ki se neposredno ali posredno dotikajo študentskega ali dijaškega vsakdana. Mlada parade je večdnevna prireditev sredi meseca maja s koncerti, kulturnimi prireditvami, z okroglimi mizami in delavnicami. Vsako leto klub pripravi tudi zbor KTŠ-jevcev ob klobasah, zelju in žlahtni kapljici v Ljubljani. Ostali večji projekti kluba so kulturni vikendi, dobrodelni koncerti in dijaška Indobomba.

175  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Tabela 58: Klub tolminskih študentov Klub tolminskih študentov Koledarsko leto 2011

Koledarsko leto 2012

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

0

0

1

100

Uprizoritvene vsebine

5

500

0

0

Vizualne vsebine

2

40

1

16

Založništvo

0

0

1

300

Skupaj

7

540

3

416

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

0

0

0

0

Zdravstvo

0

0

0

0

Subvencije

2

0

2

0

Skupaj

2

0

2

0

Tečaji in delavnice

10

100

2

20

Predavanja

3

40

0

0

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

13

140

2

20

Skupinski športi

1

30

3

110

Individualni športi

4

60

3

35

Skupaj

5

90

6

145

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Kultura

1

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

2

150

2

120

Skupaj

3

150

2

120

Festivali

1

50

0

0

Koncerti

10

1200

5

1500

Skupaj

11

1250

5

1500

KUMULATIVA

41

2170

20

2201

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

176  | Almanah Študentske zveze Slovenije


Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije 2011-2012 Avtor: Sanja Kropec Jezikovni pregled: Mihaela Kalamar Oblikovanje: Katja Potokar Izdajatelj: Zveza ŠKIS Tisk: Birografika Bori ISSN 1854-2859 Natisnjenih je bilo 750 izvodov. Ljubljana 2013

177  | Almanah Študentske zveze Slovenije


178  | Almanah Ĺ tudentske zveze Slovenije


ŠKIS ALMANAH 2011/2012  
ŠKIS ALMANAH 2011/2012  
Advertisement