Page 1

katarĂ­na.chomova@gmail.com


1

kapitola:

ÚVOD DO MARKETINGU Katarína Chomová, 2013


ČO JE MARKETING? MARKET = TRHc, ING = POHYB

najjednoduchšia definícia: „Marketing znamená uspokojenie zákazníka so ziskom.“ „Pokiaľ sa zameriate na to, čo vaši zákazníci chcú, a vybudujete s nimi vzťah, oni vám umožnia zarobiť.“ JEFF BEZOS - Amazon.com

Rozdiel medzi marketingom a predajom !!!


Marketing is not only selling and advertising.... Many people think of marketing as only selling and advertising. We are bombarded everyday with TV commercials, catalogs, sales calls and email pitches. However, selling and advertising are only the tip of the marketing iceberg.


OBSAH CVIČENÍ


CIEĽ MARKETINGU


„The aim of marketing is satisfying customer needs.“

Philip KOTLER


WANTS, NEEDS, DEMANDS.... Needs: States of felt deprivation. Wants: The form human needs take as they are shaped by culture and individual personality Demands: Human wants that are backed by buying power.


An American needs food wants a Big Mac, french fries and a soft drink.

A person in Papua New Guinea needs food but wants taro, rice, yams and pork.


Marketing is everywhere.... Sound marketing is critical to the success of every organization. Large for-profit firms, such asProcter&Gamble, Google and Toyota use marketing. But so do not-for-profit organizations, such as colleges, hospitals, museums, symphony orchestras, and even churches.

Marketing is all around you.


MARKETINGOVÉ KONCEPCIE


VÝROBNÁ KONCEPCIA PRODUCTION CONCEPT

Filozofia, podľa ktorej spotrebitelia uprednostňujú výrobky, ktoré sú lacné a široko dostupné. Manažment by sa teda mal zaoberať zefektívnením výroby a distribúcie.

Henry FORD

– Model T

"Any customer can have a car painted any color that he wants so long as it is black."


VÝROBKOVÁ KONCEPCIA PRODUCT CONCEPT

Predpokladá, že zákazníci si budú vyberať výrobky, ktoré ponúkajú najvyššiu kvalitu, výkon a moderné vlastnosti. Firma by sa teda mala zamerať na neustále vylepšovanie produktu.


For example, some manufacturers believe that if they can „build a better mousetrap, the world will beat a path to their doors.“ But they are often rudely shocked. Buyers may be looking for a better solution to a mouse problem but not neccessarily for a better mouse trap. The better solution might be a chemical spray or something else that works even better than a mousetrap.


PREDAJNÁ KONCEPCIA SELLING CONCEPT

Vychádza z predpokladu, že spotrebitelia nebudú kupovať dostatočné množstvo ponuky firmy, pokiaľ firma nepodnikne rozsiahle predajné a reklamné kampane.


MARKETINGOVÁ KONCEPCIA MARKETING CONCEPT

Filozofia, marketing manažmentu vychádza z predpokladu, že firma môže dosiahnuť stanovených cieľov, pokiaľ dokáže rozpoznať potreby a priania cieľových trhov a poskytnúť požadované uspokojenie lepšie ako konkurencia.

TOYOTA – Amlux


POROVNANIE počiatočný bod

zameranie

prostriedky

ciele

PREDAJNÁ KONCEPCIA

M A R K E T I NG O V Á K O N C E P C I A


KONCEPCIA SPOLOČENSKÉHO MARKETINGU

SOCIAL MARKETING CONCEPT

Vychádza z predpokladu, že by firma mala zistiť potreby, priania a záujmy cieľových trhov a zaistiť požadované uspokojenie lepšie a účinnejšie ako konkurencia takým spôsobom, aby bol zachovaný alebo zvýšený úžitok zákazníka a celej spoločnosti


ZELENÝ MARKETING = marketing produktov, ktoré sa snažia byť ohľaduplné k životnému prostrediu = zahrňuje škálu aktivít od zmeny produktu, jeho výrobného procesu, zmeny balenia až po zmenu reklamy = spojený s inováciami produktov/služieb, napr. • • • • • •

Bio potraviny Fair trade výrobky Ekologické či recyklovateľné výrobky Ekologické stavby Hybridné vozidlá Ekohotely


Kritérium energetickej náročnosti celého životného cyklu a stopy CO2. -

Timberland zaviedla Our Footprint – meria dopad na životné prostredie a komunitu, kde je výrobok vyrobený.


SOCIÁLNY MARKETING = zapojenie sa firiem do vedenia kampaní za nejakú zmenu alebo na získanie prostriedkov na riešenie určitého problému • • • • • • • • • • •

Nadváha a obezita Fajčenie Rakovina Násilie Dopravné nehody Sociálne rozdiely Chudoba AIDS Drogy Diskriminácia Alkohol


Finančným partnerom kampane je Philip Morris Slovakia s.r.o. Cieľom tejto kampane „Na veku záleží“ je upozorniť na celospoločenský problém, akým je fajčenie neplnoletých


DOVE - kampaň za skutočnú krásu

„Kampaň za skutočnú krásu nechce nič diktovať. Chce ženám povedať, že ide v prvom rade o to, ako sa cítia...“,


ZDIEĽANÝ MARKETING = strategická marketingová forma spolupráce

neziskový subjekt - meno, imidž

- etiketu, logo - spoločenskú podporu

firma - určitú odplatu

- percentuálny podiel z predaja - iné nepeňažné plnenie


Existujúcim príkladom je Gap, Inc. a jeho RED, Značkové produkty navrhnuté na získanie peňazí pre

Global Fund of AIDS, tuberkulózy a malárie.

Pokiaľ Gap a ostatní účastníci v RED kampaní darovali cez 20 millionov dolárov pre Global Fund, podľa niektorých kritikov, omnoho viac minuli na marketing.


V mesiacoch apríl, máj a jún 2009 Budiš prispeje z každej predanej fľaše perlivej a jemne perlivej minerálnej vody Budiš v 1,5 balení, označenej symbolom kampane

„1 fľaša = voda pre 2 deti v Afrike“ a logom

UNICEF na projekt v Guinea Bissau.

Spolupráca s Budiš umožní UNICEF inštalovať osem veľkokapacitných zásobníkov na zachytávanie čistej dažďovej vody a rekonštrukciu pätnástich rodinných studní vo vidieckych oblastiach v Guinei Bissau.


Story of stuff...

http://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM

Uvod do marketingu  

Uvodne cvicenie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you