Page 1

/+ I

25.I t .-1 .12.

POPUSTI DO

PETAK vise

od

proizvoda 2000Katalozi.net ludim ciienama cRNoc a@g po

Klasi6ni jastuk Vitapur Aloe Vera

Madrac s oprugama Hitex City Wave 20 I za osobe sa viSe

PETKAI

sinole visina ' s-pring lj'J:ff"

ooruqe

kilograma

Piena sensa

Memory

IUMI

Mu5ke i ienske papude Soft Touch s natpisom

Svi dekorativni jastuci

Raspoloiive boje smeda, blela i roza zenske

veLia ne:

3t36,37-38,39 40

N4uake vel dine: 42-43, 4'1-45

(.

erza narudiba:

01 63 96

612

NaSi prodajni savjetnici su vam na raspolaganju radnim danom od 8:00 do 18:00

sati.

k www.vitapur.hr E internetaibtzadostava24/7 Kupnja putem

rrsovine vitapur u Hrvatskoj


VELIKI POPUSTI NA CRNI PETAK! Madrac od pjene Hitex Bamboowave 18, 4 u

DO 75

1

Madrac je primjeren za sve, koji 6esto mijenjaju svoj poloiaj spavanja.

-tr

F@F9trffi

YO

JEFTINIJE!

\r ^!

ZaStita za madrac Hitex Glima Feel

perivaje

fIIII It[11

r I t i j StItl

!r[ed

za:aaii!dm:.i

9ix200cm Dos1rF.. r 2'J0 cn

a

-l -

5-zonski nadmadrac/roll up

.

I

^--

I

^aa

-!

Hitex Bamboo 6 cm

gx389,e $",:Htmflxi"#"1""' Mae na

m.tupuihr

Vrjedi za madrac dimenzita 90x200 cm

@stopala

Dostupne i druge iiimenzrle: 90 x 200 cm 248+9& 1.244,95i 12c x 200 cm 3-34c8+ L674,95: 2 21 9,95, I 40 x 200 cm +8999& 1 144,9, 1 6A x 200.n 180 r 200 cm 4*)9P+ 2 41 4,95

@noge

M

443+

.l'lj'

Katalozi.net

Nadstandardni madrac s oprugama ,J E Hitex Latex Royal Za sve koji Zele nadstandardno visoki madrac,

,,"

u

"t"

-]Eli;mena

Odonl

i

gorntl dio kralieinlce

dio kralje2nic€

l

.i;:

",

xlo

#

@

Udobnost i vole prirodne materijale.

ffi g"#

@ao-,roro "'al1ez-rce

zr

&urersxf

oooaiiiii?

UDOBilOSTMADRACI

MADRAC

rLr0uaA

e$&d,. i 5Xl={1-... 1 ..1.

\r

oDLtCNA PorPoRA KRAUdNtct: Szona ravnomjemo podupire razliaite dijelove tijela

lrlec 33cmvisok

za F!ama!r:a a

::

,

:r

,-_t:-!.:

druge d meizrje

d2epiaasuh

Nadmadrac/roll up Hitex Camomile 3+1 Memory .1

rlo

-

zursfi MADNAC

tr br

zlooom'!

uDoBxost uDucA tuXAUoA

ee:i. t*t*i, -t

Redovna cijena: 6999,90

3Ag9.es

3x1 1

i

)

66.u

mY::r*xgTlifi,Hx'i.:^i***

Ponuda vrijedido 1. ili do rasprodaje zaliha.

*.

12.2019.

Vil o0r 1a

@@ lfifi

ls v rLAN

rr

ladrddrac drrerz,ld

(osvXnrNo,

o0

/

200

Affiddo

cr

Dos.dpre d'Jge dlmen/1.e.

+scandrnavla


f,t

Posteliine jastuci

Jastuci

i

vecodW

i

pokrivaii vec od od 127.96 Anatomskijastuk od memorijske pjene Vitapur

CjelogodiSnji pokrivad

Vitapur SleepBamboo

Camomile Memory

Jasrukdrmenziia30x50.,

Pamu6no-satenska posteljina Svilanit Feather

rll tt t ,i j--

'1:ji

flh 3

Klasiinijastuk od

posteljina Svilanit Kiara

memorijske pjene Vitapur Lavender Memory

m

Cjelogodi5nji pokrivaE Vitapur Andora

niffiaEffi

f

f,

ffi,,+ re-: '" ffii; F,/*.%

Katalozi.net

"

gumicom Lyon

plastidna boci

Plahte s

Vitapur

@

PamuEno-satenska

J

ia ccstei]inr dil 9! cf

'r- r :i:rat

Yl"l'i"l,*['i;',*[:l'1t

m

I r vodu

Klasi6ni jastuk Vitapur Andorra

NES

j-EL CEil

Cjelogodi5nji pokriva6

Vitapur Camomile 4 Seasons

cfillt'Fri7El

#l

.:'ffi

&.

:a

::

Boaica

i ; r

750

za

vodu

raspooive ! boii smeda, zelena, t.kizna, sua.

m,

li!b aasta

Dekorativni pokriva6Vitapur Dekorativni pokriva6svilanit SoftTouch HomeEI!E!!EEI, : cleopatra i Kate

200 cm + papuie lehalne 40. ll bez, criencl crnol ili smedol boi

Vrljedi za

50 x 70 cm Dostupfo 60xB0cm

dimenzija 140

Svileni jastuci Royal Sleep

CjelogodiSnji svileni pokriva6 Vitapur Royal Sleep Diana

Vrled za liai il r anatomski iast!k Da!r"r u

1

8:00

sati-

t

cm

r

Vflled za pokrvaa dmenzla 140 x 210 cm Dosllpno i 200x 200 cm

klaslaf lasi!k Thomas dimenzila 50 r 70 cm

L err" narudzba: 01 63 96 612

pokivaa

x 200

Dostupno i 200 x 200 cm.

David iThomas

m,

NaSi prodajni savjetnici su vam na raspolaganju radnim danom od 8:00 do

Vrijedi za jastuk dlmenzila

www.vitapur.hr Kupnja putem intern eia i fuza doslaya 24/

l

I]

Trgovine Vitapur u Hruatskoj


b

Ku

a

ite 2 kofera Sacandinavia

{

o

I

't *=a S ttr

Katalozi.net

Malikofer Vrjedr za mafil kofer dlneizrla 104156 x 34 x 4rr I li tirkiznaj, plavol r zeiercj tcli

2l.n

Djedji jastuk za putovanje

Vitapur

-

majmun Miki

elct

DTa':::

Ponuda vrijedido 1. ili do rasprodaje zaliha.

12.2019.

!:no55cm

f,osvXrrNo'

Are

+scandrnavra


."ffi

ffil' CRNI PETAK I LUDI POPUSTI

Tava za paladinke Rosmarino Eco Cook

Vok Rosmarino Eco Cook

Tava Rosmarino Eco Cook

Vok dimenzla 28 x 8 cm

Taladtrrefzla25rl !arn

Ta,ra drmenz ja ?8

Tava s dvije ru6ke Rosmarino Eco Cook

eelidni lonac Rosmarino Pour&Cook sa staklenim poklopcem

Tt,,:!ritt-r'

r

6 cf,,

eeti6ni lonac Rosmarino Pour&Cook sa staklenim

Katalozi.net

aa$ a,.'r"a'. 2i r 2l t

IJair

eeli6ni noi za kruh Rosmarino Blacksmith's

#

Najlonski kuhinjski dodaci

1

2-dijelni set plastidnih

Rosmarino

Redovna cilena:159,90

lrljed za6posldcas6ooklopaca:'l x200m,1 {380

I r955mL'1 x1500m

\, arza narudzba: 01 63 96 612 NaSi prodajni savjetnici su vam na raspolaganju radnim danom od 8:oo

do 18:00

sati.

i

1

mL, 1

95.?i

r535m,

N4510m]

www.vitapq.hr.

Kupnja putem interneta i brza doslava 2417

E

trgorine Vitapur


Stapni mikser Rosmarino Nutrimax

Sjeckalica Rosmarino NutriMax

Vakuumski blender Rosmarino NutriMax?ul

ldealan Stapni mikser za mijeianje, sjeckanje, pasiranje i pripremu voinih ili povrtnih napitaka!

Sna2na sjeckalica za sjeckanje i drobljenje hrane. Sjeckajte i drobite vo6e, povrie, kao i tvrde sastojke poput oraSastih plodova, sira ili mesa. Odlidno za pripremu umaka!

NutriMax 2u1 blender s inovativnom tehnologijom vakumiranja ukloni zrak, sprjedava oksidaciju vo6a i povria,6uva vitamine i hranjive tvari. Napitci tako ostaju i preko no6i, svjeZi, pitki

Za frno ili grubo mije5anje hrane.

i puni hranjivih tvari.

;r-"j.' !i 't'"'--"4

* gMr 'ffi"

In- ,'tii

ii.-.,.i

- ..- .;',

, ,

{ifl "'"'i-,

Katalozi.net ,:r:i

i1..

Sieckalica d,menzija

40x7x7cm.

Snaga 500 W

Blender dimenzija

26x19x11cm-

Oiiricâ‚Ź od

m

nehraraju6eg aelika

ffi*i

s

Plastiana

16x16x40cm

Snaga 800 W

Qr Staklffitrcsuda

.:

{,,-, l\

il

qVakumki

coktorc

{

\\

Rosmarino Fresh velika, srednja, niska, manja. . . . .

Posude koje produljuju rok trajanja i svjezinu vo6a i povr6a. Od visokokvalitetne PETG plastike otporne na udarce. Namirnice se stavljaju u unularnju cjediljku i stoga nisu u direktnom kontaktu s posudom. Poklopac kojim moiete kontrolirati protok zraka i vlage u posudi.

g..

,,u, Cijena se odnosi na posudu manju dimenzije:

19x14x11cm. Velika dimenzije: 29,5 x 20,5 x 1 5,5 cm:9+Bg 69,93; Srednja dimenzije: 30 x 17.5 x 12 Niska dimenzija

:

cm:898e 62,93;

qt i"

\r\r\rrr, /\r\ltr!r

.t rt ; \

30 x 17,5 x 7,5 cm:7+,9e 55,93;

Ponuda vrijedi do 1. ili do rasprodaje zaliha.

o

I -.d\r' \, i, j*,,\,r..

12.241P..

@@ Isf,

lsvrLANrr posvXnrNo',4i*niauo,

#scandrnavra


Bambus Salice Rosmarino c/ q/ y'

g>svXRINo'

niolo5ki razgradivi, od bambusovih vlakana, kukuruznog Skroba i melamina,

silikonski poklopac protiv klizanja.

12 modernih dizajna Salica zapremine 400 ml.

--\

: f5}=-=e-CE='

:]a

rEF^

!C a

'i':::-

t'':'e

r"ry *

*'

&mE

Katalozi.net

2-dijelni djebji set od porculana Rosmarino

5- dijelni bambus set Rosmarino Jungle iSova . .

'

.

$"

S-dijelni dje6.li set za hranjenje od biorazgradivog i prirodnog bambusa U setu duboki tanjur, plitki tanjur,6aSa,2lica i vilica. Primjeren za najmlade, koji se ude samostalno hraniti. Jednostavno diSienje pod vodom ili u perilici posuda.

r.lr1 \r e)

s6?,,'

U

)('

*lt*--dlr,/

,ffi.i1 .tv 1q '/

,.*.*

7 ..

trg

\\

i-S' :: :..

r.-

'"r

',rll

Zapremina 560 ml i aalice 360 ml. Nlotivi lisice, sovice, PSa i Pilg!ina.

4i:r:

a

\, arza narudzba: 01 63 96 612

NaSi prodajni savjetnici su vam na raspolaganju radnim danom od 8:OO do 18:00

sati.

I

www.vitapur.hr Kupnja putem interneta i brza dostava 2417

!|

rtgorine Vitapur u Hrvatskoj


TOP PROIZVODI CRNOG PETKA DO 75YO JEFTINIJI MuSke i ienske 6arape

Posuda za

Metla za di56enje

Vakuumska termosica

Svilanit Marshal

grickalice

podova Kvikk

Rosmarino

w

,ltl

is.d

\& i:gt

ffi

Termoslca zapremrne

Pregaia Svilanit Dotty

Zaprem na 200 m

Priaqodij ,ra

Kocke 4kiddo Junior

3-dijelni set keramiikih

iClassic

noieva Rosmarino Classic

'!aia

\G ?ie!3aa d menzrla 60 r !a cm [i naraiaasl!] Tozcr iol

Kocke

J!n or

8-dijelni set plasti6nih posudica Rosmarino

llIf,Eil

Cassc 52r dlea

i

72 drre a

Cjediljka za pribor

Cjediljka posuda

Rosmarino

Rosmarino

,ii:,;,

ml

do 1 60 cm

U bile ol r crnol boj

Ru6nik Svilanit Lucija

tG

ffi

RlafikClmenula5&90cm

Prekriva6 Svilanit Lux Orion

Katalozi.net 'â‚Ź,&

..',]'.. -...

li*

tb

"b

-

;qr

d.fi / ': \

=.t" '155 D

Torba za kupovinu Vitapur

,,n,r,&,l,,

merzrle 1B

rl

DimenzLle47r265i

Masaini aparat Svilanit Marshal

ffi

i5cm

r :!::

aT

margIae

Kupaonski ogrtai Svilanit Orion iJubileum

7-dijelni bambus set za salatu Rosmarino

*{E+ 0r

lr'lasazer drmenzla

ts

l8 r

oi

u

vel

aini N,1 L

u

be: boir bol mare ce J!bile!m u lelialil [,1, L, XL in XXL U i!toj bolr

3 5 cm

t

t 5 trgovina Vitapur u Hrvatskoj

www.vitapur.hr Kupnia putem intern ela i bza dBlava 24/7

Zagreb, Arena centar

Splig City Centar Joker

Osijelq Portanova

Zagreb, City Centar one East

Split, Salona Mall

Pul4 Trgovabki centar Max City

Brza narudiba

Zagrcb, Supernova Garden Mall

Rijeka, ZTC shopping

Zapre5i6, Westgate Shopping City

Porea, Riva Mall

Sibsik, Dalmare centar Sv. Krii Zaarctje, Designer

01 53 96612

Split, City Centar one

VaE:din, Trgovaaki centar Lumini

Zadar, Supernova

Roses Outlet Centar

Naiini plaianja: pouze6em, lnternet bankarstvom ili kreditnim karticama (do 1 2 rata). ViSe potraii na www.vitapur.hr Popusti, ostale akcije i kuponi pogodnosti medusobno se ne zbrajaju. Slike su simboliane. lspridavamo se za mogu6e tiskarske pogreike. Za odjavu od primanja adresirane poste posaljite mail na info@vitapur.hr Cijene su u kunama. Fotografije su simboli6ne.

Nasi proda.ini savjetnici su vam na raspolaganju radnim danom od 8:00 do 1 8:00 sati.

Ponuda vriiedi od

El zs.rr. - r. 12.2o1s. ili do rasprodaje zaliha ako nije drugadije navedeno.

Profile for katalozi.net

Vitapur  

http://katalozi.net/vitapur-katalog

Vitapur  

http://katalozi.net/vitapur-katalog