Page 1

JESEN−ZIMA 2013

PARIZ je moj

NOVI DOM JELENA ORE[KOVI]

Moja

velicina G

Gacice,

gacice,

GACICE

BLAGDANSKO

veselje Modne

PARALELE


www.lisca.com


4

Modne

PARALELE

Pamtite li kako ~udesna može biti ~ežnja za ne~im lijepim? Sje}ate li se dje~jeg i{~ekivanja odlaska na more, kad cijelu no} ne možemo sklopiti oka kako ne{to ne bismo propustili? Kako je slatko to odu{evljenje prije ostvarenja želje? Na žalost, u rutini obaveza na iskreno dje~je veselje pre~esto zaboravimo. A možda to ne bismo smjeli. Tko kaže da odrasli uvijek moraju biti ozbiljni, suzdržani, smireni i robovi ustaljenih navika. Godine i iskustva nas, istina, mijenjaju, no bit ostaje ista. Zadržite dijete u sebi i bez sustezanja se na sav glas nasmijte {ali suradnika, prstom zahvatite {lag na rodendanskoj torti, odjenite ruži~astu majicu s Disneyjevim junacima i u njoj se samosvjesno pro{etajte gradom... I odrasli mogu na}i tisu}e sitnih razloga za slatko i{~ekivanje – na primjer koncerta omiljenog pjeva~a, kad opet postajemo tinejdžeri, a doživljaj nas puni energijom jo{ tjednima nakon toga. Sre}a se skriva u malim stvarima. Sre}a se skriva u nama samima. Ve} ljubazan osmijeh koji podijelimo s okolinom može nam uljep{ati dan. Sun~ano jutro, koje otjera maglu, može nam vratiti nadu, razigrana vjeverica koja nam prijede put u {umi vjeru u ljepotu. Osvrnite se oko sebe, osjetite disanje prirode i bilo ljubavi svojih bližnjih, prisjetite se dje~jeg odu{evljenja malim životnim radostima. Nasmije{ite se. Jer to je lako. I jer je i to sre}a. Ponekad si za veselje, osmijeh i i{~ekivanje ne~eg bajkovitog priu{tite i kakvo pomo}no sredstvo. U jesenskoj kolekciji Lisca predstavljamo vam ih ~ak nekoliko – one koji }e se pobrinuti za va{u zadovoljnu svakodnevicu ili one kojima }ete iznenaditi svoje najdraže. Na idu}im stranicama ponajprije vam darujemo savjete, pri~e i iskustva koja }e vam i uljep{ati dan.

PARIZ je moj

8

NOVI DOM JELENA ORE[KOVI]

Gacice,

14 MOJA velicina G

gacice,

GACICE 28

48Blagdansko VESELJE

Na naslovnici: rublje Lisca Selection, serija Scarlet | Fotografija na naslovnici: Tibor Golob | Izdava~: Lisca, d. d., Pre{ernova 4, 8290 Sevnica | www.lisca.com | Uredni{tvo: Barbara Punger~i~ Puntar, Tamara Busar | Savjetodavni ~lanci: Sonja Haler, Melita Letnar, Klementina Kranvogel, Maja Ratajc, Nada Nov{ak, Tanja Kra{evec | Grafi~ki dizajn: Lisca, d. d. | Autori fotografija: Tibor Golob, David Paige, Fulvio Grisoni, Shutterstock, Stylesight, Foto Asja | Prijevod: Vesna Gregl | Tisak: Radin print, d. o. o., Gospodarska 9, 10431 Sveta Nedelja | Naklada: 14.030 primjeraka | Izdava~ zadržava pravo produkcije i distribucije. Umnožavanje i javno reproduciranje dozvoljeno samo uz njegovu suglasnost. Publikacija Lisca je besplatna.

LISCA JESEN−ZIMA 2013 | 3


MODNE PARALELE

Lisca Selection, serija Faye

Ve~ernje prigode podrazumijevaju sjaj i glamur. Ne iznenaduje, dakle, {to moda odreduje tamne ve~ernje haljine i rublje posuto {trasom i ukra{eno kristalima.

Lisca Fashion, serija Opal

Donna Karan

Ĺ tras

Jesen–zima 2013.


Christopher Kane

I moda kopira prirodu. Organski oblici (cvjetovi, listi}i, kapljice…) glavna su tema i na vezu. Može to biti samo primjetan detalj ili je izvezen cijeli komad odje}e.

Vezeni organski oblici

Lisca Selection, serija Scarlet

Lisca Fashion, serija Olivia

Moda. Varljiva i nepredvidljiva. Romanti~na i idealisti~na. Glamurozna i jednostavna. Takva je moda i ove jeseni – budi uspomene na nostalgi~nu pro{lost, a ujedno je usmjerena prema futuristi~koj budu}nosti.

LISCA JESEN−ZIMA 2013 | 5


Puderasta gospodicna

6 | LISCA JESEN−ZIMA 2013

Cheek by Lisca, serija Nostalgia

Karen Walker

Cheek by Lisca, serija Sunbeam

Modni pohod puderastih nijansi se nastavlja. Nježni, svijetli tonovi prevladavaju na koketnim haljinicama, majicama i rublju, a paleta boja pudera kre}e se od nježno smedkastih do romanti~no cvjetnih nijansi.


Cheek by Lisca, serija Sleepy

Ovratnici

Burberry Prorsum

Cheek by Lisca, serija Witty

Mali, djevoja~ki ovratnici postaju zna~ajan dio odje}e. Ako smo ih lani nosili kao ogrlice, ove su godine opet pri{iveni na bluze, jaknice, haljine, pa ~ak i pidĹžame.

LISCA JESEN−ZIMA 2013 | 7


Foto: osobni arhiv

PARIZ JE MOJ NOVI DOM JELENA ORE[KOVI]

Lijepa, 탑enstvena i samosvjesna manekenka Jelena Ore{kovi} s ponosom je nosila Liscine revije, savr{eno se uklapaju}i u sliku koju Lisca gradi svojim dizajnom i kvalitetom. Prije dvije godine udala se za pari{kog dizajnera iranskog podrijetla Hermidasa Atabeykija, preselila se u Pariz i rodila djevoj~icu Pantheu koja je danas sredi{te njezina svijeta.


Koje su prednosti i nedostaci života u Francuskoj u odnosu na Hrvatsku? Pariz me odu{evio kako ljepotom, tako i kulturom. A i vrlo mi godi ~injenica {to je toliko velik da mi pruža velik izbor u svakom pogledu. Svaki njegov dio ima neku svoju karizmu, svoj {arm. Poželim li se mira, {e}em uz Seinu, po St. Germaineu želim li ~uti uli~ne svira~e ili dan provedem u Bois de Boulogne u prirodi. Te brojne mogu}nosti daju mi osje}aj slobode, {to vrlo godi Strijelcu u meni. Postoje, naravno, i nedostaci tipi~ni za velegrad: puno prosjaka, nasilja na ulici, ~ak i otmica djece. Stoga mora{ nau~iti živjeti uz oprez koji meni nije priroden kao ljudima koji su ovdje rodeni. U po~etku mi je bila {okantna ~injenica da ne mogu ostaviti torbu na naslonu stolca u kafi}u ili mobitel na stolu ispred sebe. Hrvatska je po tom pitanju vrlo sigurna pa mi je trebalo vremena da nau~im kodekse preživljavanja u velegradu.

Nedostaje li vam Zagreb i u kom smislu? Parafrazirala bih Bala{evi}a da ti je dom u svakom gradu u kojem ti se netko veseli. Zagreb beskrajno volim, tu sam se rodila, provela predivno djetinjstvo i mladost, imam divne prijatelje i, naravno, obitelj. Kako sam u svakodnevnom kontaktu s njima, a ~esto mi i dodu, ne osje}am udaljenost. No, ovdje je sada moj dom, moja obitelj, neki novi prijatelji. Ovdje imam svog frizera, kozmeti~arku, mesara kod kojeg uvijek kupujem meso, vo}arnicu u kojoj je vo}e uvijek svježe. Dakle, sve ono {to daje osje}aj doma.

opisati rije~ima. [to se ti~e želja, želim samo da bude zdrava i sretna! Trudit }u se da izraste u normalnu, jednostavnu, neiskompleksiranu djevojku. I poticat }u je da živi punim plu}ima, da voli život, kao {to ga i ja volim. I najvažnije od svega, da bude karakteran i dobar ~ovjek.

Kojeg se ljepotnog rituala nikad ne biste odrekli? Pranja zubi! Bez toga se ba{ ne može! Ha-ha... No, kako je njega sastavni dio moje svakodnevnice, mogu nastaviti: nikad se ne bih odrekla vježbanja i njege kože, {minkanja, pedikure, bojenja kose...

A kakav je va{ odnos prema donjem rublju? Donje rublje obožavam. Bila u trenirci ili najfinijoj haljini, moje donje rublje mora biti kvalitetno i lijepo. Ispast }u pretenciozna, ali zaista sam rade}i za Liscu i isprobavaju}i razne modele Liscinog rublja jako zavoljela upravo tu marku. Nisam nai{la na brend ~iji mi grudnjaci tako dobro pristaju kao Liscini. ^ak ni u Parizu☺

[to je to {to }e vam neizmjerno uljep{ati dan? Osim moje k}eri i njena glasi}a ujutro, dan mi uvijek može uljep{ati dobro dru{tvo i pozitivni ljudi.

Odluka o preseljenju u Francusku sigurno nije bila laka. Presudna je, pretpostavljamo, bila ljubav? U Zagrebu sam imala sigurnost u smislu posla kojeg sam voljela, stana, prijatelja, obitelji, no s godinama me osje}aj da nemam puno izbora, da mi je sve ve} nekako poznato i da me ne ispunjava po~eo gu{iti pa sam za slobodnih dana sve ~e{}e putovala. Na jednom putovanju u Pariz upoznala sam svog Dasa, a dalji slijed dogadaja opet pripisujem Strijelcu u meni koji i mene samu ~esto iznenadi!

Kako izgleda va{ francuski dom? Živimo vrlo blizu Champs-Elysees, dakle u vrlo živom dijelu grada, prepunom turista. Dodu{e, dovoljno je samo skrenuti na pravu stranu da bi se stiglo do mirnije ulice ili parka za djecu. Prije mog dolaska bio je to tipi~an stan samca: u jednoj prostoriji samo veliki {ank i barski stolci, zato je kuhinja bila mala jer se nitko njome nije koristio. U vrijeme dok sam jo{ bila trudna i u Zagrebu se pripremala za selidbu, Das ga je preuredio tako da je sada funkcionalniji za obitelj, premda ima jo{ dosta detalja koji nisu "baby proof" pa se kod nas ~esto ~uje “Panthea, ne diraj!"

Postali ste majka djevoj~ice Penthee, koliko je ona izmijenila va{u svakodnevicu? Kako jo{ nemam radnu dozvolu, cijelo sam vrijeme posve}ena Panthei. A biti full time mama vrlo je odgovoran i zahtjevan posao, složit }e se sve majke. Premda je ponekad i te{ko, isplati se svaka sekunda provedena s njom.

Možete li nam opisati jedan va{ tipi~an dan? Ovisno o njenom budenju, dan mi zapo~inje oko 6 – 7 sati. Vodim je u vrti}, a ja u meduvremenu obavim tržnicu, koja mi je u blizini. Kad stignemo doma, skuham Panthei ru~ak. Trudim se da svaki dan jede svježe kuhano. To je uglavnom neko meso ili riba s povr}em, ponekad ubacim jaje, rižu, tjesteninu. Slijedi spavanje pa park, ve~era i kupanje. Kad oko 20 sati zaspi, po~inje moje slobodno vrijeme kad pripremam ve~eru za Dasa i mene te gledamo filmove.

Kako biste definirali maj~instvo, {to priželjkujete za svoju k}er? Maj~instvo je ponos i sre}a, strepnja i briga, vje~ito stavljanje potreba svoga djeteta prije svojih bez osje}aja da si pritom ne{to uskra}uje{. Uvijek ponavljam da se taj splet emocija ne može LISCA JESEN−ZIMA 2013 | 9


JESENSKA bajka Priroda teži prema smiraju, ki{ne kapi nas hlade, a {ume se boje u nježne smede ili crvene nijanse, jo{ tu i tamo pro{arane zelenim oto~i}ima. Ako smo si priu{tili ljenije ljeto, jesen je vrijeme kad opet pokre}emo bicikle. Ujedno je to vrijeme kad se vi{e posve}ujemo sebi i svojim mislima. Toplim bojama jesen možete do~arati i u svojoj garderobi.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Ogrta~ Lisca Odelia │ 2. Grudnjak i ga}ice Lisca Fashion Olivia │ 3. Spava}ica s bolerom Lisca Fashion Oda │ 4. Grudnjak push up i ga}ice panty Cheek by Lisca Witty │ 5. Grudnjak i brazilke Lisca Fashion Orianna │ 6. Body Lisca Fashion Olivia 10 | LISCA JESEN−ZIMA 2013


LISCA JESEN−ZIMA 2013 | 11

Top, ga}ice i ~arape Cheek by Lisca Sunbeam


Rublje Lisca Fashion, serija Orianna


LISCA FASHION

INTIMNI jesenski SUPUTNICI Budilica koja uvijek zvoni prerano. Miris vru}e kave ili ~aja. Jurnjava po stanu i utrka za red u kupaonici. Ormar pun, ali izbor nikakav. Ho}e li danas do}i na red bluza, majica ili komotan pulover? I koje }e rublje biti ono pravo? Jesenska kolekcija Lisca puna je udobnog rublja i nježnih jesenskih nijansi, koje }e ublažiti jutarnji stres. Glatke linije i nosive boje koje }e nas milovati ove jeseni jednostavno se kombiniraju. U prekratkim jutrima ostat }e jo{ nekoliko minuta za uživanje u slatkim gutljajima jutarnje kave.

Ornella

Opal

Brezvremena udobnost Romanti~ni vez nježnih linija daje elegantan {tih i prakti~nim modelima s be{avnim izgledom ko{arica, koje }ete mo}i bezbrižno nositi pod razli~itom odje}om. Rublje ovaj put možete birati u zagasitim jesenskim bojama – vodeno zelenoj, rost crvenoj, perlastoj, boji kože ili crnoj, a te }ete boje mo}i lako kombinirati i s drugom odje}om i dodacima koji }e kraljevati ove jeseni. Prije svega, pobrinite se da vam rublje potpuno priliježe i time osigurava da vam dan bude udoban, ugodan i opu{ten.

Olivia

Pokažite naramenice

Dopustite da vam majica zlo~esto sklizne s ramena i pokažite naramenice svog grudnjaka {to, dakako, nagla{avaju va{ cjelokupan izgled.

LISCA JESEN−ZIMA 2013 | 13


Moja velicina

G

Neke žene kupuju push up grudnjake u želji za rasko{nijim poprsjem, druge imaju prirodno ve}e grudi. Bez obzira na godine i liniju, one zahtijevaju posebnu brigu i pažnju prilikom svakodnevnih aktivnosti, pa i prilikom izbora rublja. Žene koje nose grudnjake ve}ih veli~ina svjesne su koliko je važno prilijeganje. Nije dovoljno da grudnjak bude lijep, mora biti i funkcionalan. Iris, 23, se unato~ sitnoj gradi može pohvaliti rasko{nim poprsjem, no zato rublju mora posvetiti toliko vi{e pažnje. »Moj broj grudnjaka je 70 G, {to mi pri~injava problem prilikom sportskih aktivnosti jer zbog njihove težine te{ko tr~im, ska~em, hodam…« Kod ve}ih veli~ina izuzetno je važno oblikovanje grudnjaka – kako su grudi i teže, tome moraju biti prilagodeni i kroj i materijal. Svaki novi model treba pažljivo provjeriti – u svim veli~inama. Iris nam je povjerila da velike grudi predstavljaju problem i prilikom držanja: »Te{ko se držati ravno kad te njihova težina 'gura' prema naprijed i moram se poprili~no truditi kako bih ramena držala prema natrag.« Prilikom izbora grudnjaka žene s ve}im poprsjem ne gledaju samo na estetiku, nego on mora odli~no ispunjavati i svoju potpornu ulogu. S vremenom, dakako, shvate koji su im elementi najvažniji kako bi potpora zaista bila optimalna. »Za mene je važno da grudnjak ima malo {iri dio materijala kod opsega i da se kop~a na tri kop~e. To omogu}uje da grudi ostanu na mjestu i ne ska~u« kaže Iris. »Važno je i da dio grudnjaka sa strane bude vi{i, da obuhvati cijelu dojku i tako sprije~i da sa strane sili van, a pomakne ju i vi{e prema sredini. Jako su važne i naramenice jer je njihova uloga da grudi drže.« Upravo na temelju iskustava potro{a~ica naramenice i ledni dijelovi su kod grudnjaka s ve}im dubinama ko{arica ne{to {iri i dodatno podstavljeni, no rublje jo{ uvijek može biti elegantno i ženstveno.


KOLUMNA Pi{e: TINA JAN, direktorica LISCA Moda, s. r. o., ^e{ka

»Poslovati s Cesima? * Urcite.«

Iris dodaje: »Velike grudi nisu prepreka samo prilikom kupovanja grudnjaka, nego i potko{ulja. Kako potonje nisu napravljene prema veli~inama ko{arica, nego kao da sve žene imaju jednak omjer izmedu struka i poprsja, te{ko je na}i idealnu. Obi~no mi je veli~ina S premala u grudima, a dobra u struku, a ve}a mi je dobra u grudima, a prevelika u struku.« Stoga je važno da barem grudnjak osigurava optimalno prilijeganje, grudima da lijep oblik i zadrži ih na svom mjestu. Tako se i žena osje}a ugodnije i opu{tenije u svojoj koži.

NOVO Lisca u ovoj kolekciji prvi put predstavlja suvremeno dizajniran grudnjak s pjenastim ko{aricama sve do dubine G, koji je u dijelu oko rukava ne{to zatvoreniji, dok mu je izrez dekoltea niži. Grudnjak daje odli~nu potporu i osigurava ~udesno pun dekolte, a ujedno je sa~uvao be{avan izgled ko{arica pod odje}om. A rasko{an vez u rost crvenoj i crnoj osigurava potpuno prilijeganje i nježnu ženstvenost u svakoj veli~ini. Osuvremenjen model razveselit }e i one koje vole nepodstavljene grudnjake sa žicom.

Grudnjak s pjenastim ko{aricama Lisca Fashion, serija Olivia

»Ur~ite!« Jedna je to od prvih rije~i na ~e{kom jeziku koju sam usvojila. ^inila mi se idealnom za uvodno premo{}ivanje jezi~ne barijere na koju sam naletjela kad sam po~ela raditi u Pragu. Ona je, naime, tvoja definitivna potvrda kada te netko ne{to zamoli. Kod nas bismo tu rije~ preveli sa: Dakako, nema problema. A jo{ i dovoljno simpati~no zvu~i da ju zaista nije te{ko upamtiti. Ukratko, mislili smo da bi to bio dobar po~etak poslovanja s na{im sada{njim kupcima. Zajedno }emo razviti ideje i prijedloge kako pobolj{ati prodajne rezultate, a sama }u optimalne primjedbe prihvatiti s odu{evljenjem... i prvom rije~i ove kolumne. »Dodam li jo{ smje{ak, uspjeh je zajam~en« mislila sam. Da, sve je to O. K. na prvi pogled. No, ubrzo nakon {to sam se ukopala u neke od sada{njih projekata, nau~ila sam jo{ jedan (jednako tako simpati~an, ali na žalost negativan) izraz: Ježí{ Marija!!!** Poku{ajte to pro~itati naglas i po{tujte koli~inu uskli~nika. Ba{ tako zvu~e ^esi kad radi ostvarenja postavljenog projekta treba{ od njih brze povratne informacije. Za njih je to ~isti {ok! Ne, ne, ovdje u ^e{koj ni{ta ne ide od danas do sutra, kako volimo re}i. Njihovo povratno vrijeme srazmjerno je prilikama na cestama u mjesnom sredi{tu - sve stoji ! Kako onda prona}i zajedni~ki put do pozitivnih rje{enja? Povjerit }u vam dvije mogu}nosti – prva je formalnija. Ustrajnost i radi{nost! Oboje se isplati. Treba im vremena, ali kad vam jednom po~nu vjerovati, suradnja s njima može biti ba{ dobra. Ipak, za one najgore dane, kada zaista sve ide naopako, predlažem neformalno rje{enje. Najlak{e }u ga artikulirati na ~e{kom: Já si myslím že je poslední ~as že si dáme pivo!*** Znam da razumijete. Vjerujte mi, ovo zaista djeluje. Na kraju krajeva, mora negdje do}i do izražaja da radimo u prijestolnici piva. Kako god bilo, ^esi su poseban narod. I upravo su po tome najzanimljiviji, a nama strancima koji s njima radimo iz dana u dan ne nedostaje radnih i socijalnih izazova. No, ~injenica je da nije sve lo{e. Topli su, otvoreni. Lijepo se na}i na sastanku s poslovnim partnerom koji ti nakon dulje suradnje, kad se nadete, kona~no ponudi snažan stisak ruke i uz to te jo{ poljubi u lice. To, naime, zna~i da te prihvatio za svog. Da ti vjeruje. A nije li klju~ svakog (poslovnog) odnosa upravo povjerenje? Od tada se stupanj vjerojatnosti da }ete posao uspje{no obaviti neproporcionalno pove}ava. Nakon tog dana rije~ vrijedi vi{e ili barem jednako kao napisana. Kad sam radi priloga koji upravo ~itate poku{ala rekapitulirati iskustva posljednje godine u Pragu, pozitivno je svakako prevladalo. Mnogo dosjetljivosti i prije svega prilagodljivosti, {to manje kompliciranja, otvoren um i brze noge za put prema novim izazovima, i sve }e biti u redu. Ur~ite. ***************************** *Dakako, nema problema. **Jezus Marija!!! ***Mislim da je ve} krajnje vrijeme za pivo. LISCA JESEN−ZIMA 2013 | 15


Majica Lisca Oxana


IZBOR DIZAJNERICE Melita Letnar, dizajnerica kolekcija Lisca Fashion

Tory Burch

Zara

Zara

Zara

Marc by Marc Jacobs

Zara

Poslovni

SASTANAK Važan sastanak. Da, važan je, ali tko kaže da mora biti strogo ozbiljan? Otpi{ite strogost radnoga dana, omek{ajte svoj image geometrijskim uzorcima, a crnu eleganciju oživite bojama. I ne zaboravite osmijeh na usnicama. On uljep{a i obogati svakoga. Moderne geometrijske uzorke kombinirajte s jednobojnom odje}om i ne zazirite od boja. Ove su godine moderne zagasito crvene nijanse, a naravno da ne}ete pogrije{iti spojite li prevladavaju}e uzorke s crnom bojom. Osobni pe~at dodajte modnim dodacima: nao~alama sa zamjetljivim okvirima, velikom torbom i nakitom.

Grudnjak Lisca Fashion Olivia

Grudnjak Lisca Fashion Irina

Brazilke Lisca Fashion Olivia

Top Lisca Fashion Opal LISCA JESEN−ZIMA 2013 | 17


18 | LISCA JESEN−ZIMA 2013


POSTALA SAM MAMA Nakon devet mjeseci zavr{ilo je veliko i{~ekivanje. Dio va{e obitelji postala je sitna {tru~ica, koja }e nekoliko mjeseci biti u sredi{tu va{e pažnje. Zbog dolaska novog ~lana u obitelji je velika radost, ali i nove zada}e i odgovornosti. Jedna od njih je i dojenje. Mama je za dijete u prvim mjesecima glavni izvor hrane – barem nakratko se s dojenjem susretne ve}ina mama. Iako je ženama to namijenila priroda, ~esto imaju bezbroj pitanja i dilema. »Prvi strah i neizvjesnost pretvore se u najljep{e životno iskustvo koje može doživjeti mama, osje}aj koji jo{ dugo ne izblijedi«, kaže Katarina (32). A kako bebu hrani vrlo ~esto, za ženu je izuzetno važno u {to je odjenuta kako bi joj dojenje bilo {to jednostavnije. »Kad sam za vrijeme prve trudno}e kupovala prvi grudnjak za dojenje, birala sam ga kao normalnog: i ako nije najudobniji, najvažnije je da dobro izgleda« poja{njava Katja (30). »Nakon brojnih problema zaklju~ila sam da je kod grudnjaka za dojenje zaista najvažnije da bude udoban, da nigdje ne 'žulja' jer bilo kakav pritisak može uzrokovati zastoj mlije~nog puta i kao posljedicu upalu ili te{ko}e s dojenjem.«

Lisca u svojoj ponudi ima grudnjak za dojilje u bijeloj i ruži~astoj boji. Dvostruko oblikovani model pored odgovaraju}e potpore omogu}uje i prakti~no dojenje – gornji mu se dio može otkop~ati jednom rukom kop~om iznad ko{arice, a donji jo{ uvijek pridržava grudi. Grudnjak je izraden iz ugodne mje{avine s pamukom, koja se lako održava. ^esto }ete ga morati prati, a smije se prati i na vi{im temperaturama, do 60 stupnjeva Celzijevih.

Ina~e, grudnjak za dojenje jako je te{ko kupiti unaprijed – oblik i veli~ina grudi se tijekom trudno}e brzo mijenjaju i te{ko je predvidjeti kada }e i gdje promjene zavr{iti. Stoga ga ima smisla kupiti na kraju trudno}e. Ako ste izabrale pravu veli~inu, u prvim danima nakon poroda po jo{ kojeg možete poslati i va{eg partnera. »S prvim djetetom sam isprobala brojne grudnjake za dojilje prije nego {to sam prona{la pravog. Stoga sada, s drugim djetetom, o isprobavanju novih grudnjaka ni ne razmi{ljam, a dojenje je ovaj put mnogo jednostavnije«, jo{ nam je povjerila Katja (30).

Grudnjak Lisca Fortuna

Grudnjaci za dojenje su, naravno, oblikovani upravo za to – da budu udobni i osiguraju potrebnu potporu, a ujedno mami olak{aju odijevanje i razodijevanje svaki put. »Zahvaljuju}i grudnjaku za dojenje sve ide brže«, dodaje Katarina (32), »a meni je najvažnije da su njegov oblik i sastav ugodni koži i grudima, koje su sada naro~ito osjetljive i trebaju posebnu njegu i za{titu.« Ve} za vrijeme trudno}e ženske se grudi pove}aju i postanu teže. Tijekom dojenja su pune stoga je važno da ih grudnjak dovoljno ~vrsto podupire, a ujedno mora biti dovoljno lagan da mladoj majci ne smeta. I iz tog se razloga žene ~esto radije odlu~e za njegov ne{to ve}i opseg, kako ih nigdje ne bi žuljao i kako se ne bi osje}ale utije{njeno.

LISCA JESEN−ZIMA 2013 | 19


ZALJUBLJENI u boju KOŽE Nijansi kože je bezbroj – nježno smedih, crvenkastih, žu}kastih, cvjetnog {tiha, blijedo porculanskih... Svaka je lijepa, ~arobna i zavodljiva. Za{to se ne biste poigrali kožnim i puder nijansama i ne{to nježne diskrecije unijeli i medu svoju jesensku garderobu? Do}i }ete do zaklju~ka da je rublje u boji kože i pudera nadasve upotrebljivo.

1.

4.

2.

3.

5.

6.

1. Pidžama Lisca Fashion Ornella │ 2. Grudnjak push up i ga}ice Lisca Fashion Orianna │ 3. Grudnjak i ga}ice Lisca Fashion Ornella │ 4. Top i ga}ice hipster Cheek by Lisca Day │ 5. Grudnjak push up i ga}ice talijanke Cheek by Lisca Nostalgia │ 6. Majica Cheek by Lisca Sunbeam 20 | LISCA JESEN−ZIMA 2013


LISCA JESEN−ZIMA 2013 | 21

Grudnjak i ga}ice Lisca Fashion Lorella


Savjetuje: Martina Vrhovnik, umjetnica {minke, T SPOT

UGAÐANJE KOŽI Nakon odmora provedenog na suncu, ponosno pokazujemo svoju bron~anu put, iako ~esto ~itamo kako je moderniji porculanski izgled. Brojne se žene, naime, jo{ uvijek bolje osje}aju s tamnijom nijansom kože tijela i lica. No, važno ju je cijelo vrijeme njegovati. Koži treba mnogo njege, naro~ito ljeti. Priu{tite si nježne pilinge jer od sun~anja i izlaganja UV-zrakama, vru}ine i slane vode postane raspucana, suha, lju{ti se i svrbi. To je ina~e potpuno normalan proces ~i{}enja i obnavljanja kože uslijed pomanjkanja hrane i vitamina. Savjetujem vam da nakon odmora uzmete vrijeme za sebe i uživate u »svojim« popodnevima. Ba{ kao ja. Po~nem si ugadati tako da u ispariva~ kapnem nekoliko kapi doma}eg lavandina ulja, koje obi~no kupim na odmoru na nekom od otoka. Taj omamljuju}i miris odvede me u mislima natrag na odmor. A prvenstveno smiruje. 22 | LISCA JESEN−ZIMA 2013


Piling tijela Potom krenem na piling tijela ili lju{tenje gornjeg sloja odumrlih stanica. Novoste~enoj puti takav nježni piling ne {teti. Grubom morskom solju s tijela izribam odumrle stanice kako bi koža prodisala i bila spremna prihvatiti hranjive tvari. Nakon tu{iranja na vlažno tijelo nanesem prirodno kokosovo ulje. Jako volim ulje Cobio, koje koristim i prilikom kuhanja ili za masažu.

Piling lica Zatim je na redu doma}i piling lica. Koža se nakon odmora po~ne mastiti, pojave se i pri{ti}i. Od maslinova ulja i kukuruzne ili p{eni~ne krupice napravim smjesu i nanesem je na lice te ga masiram kružnim pokretima. Izbjegavam predio oko o~iju. Nakon toga napravim doma}u hidratantnoenergetsku masku od avokada i ostavim je na licu da djeluje 20 minuta.

MASKA OD AVOKADA 1 zreli avokado 1 žlica sezamova ulja 2 žlice jogurta Avokado prepolovite, odstranite mu ko{ticu i ogulite ga. Sadržaj izmije{ajte mikserom na najvi{oj brzini. Dodajte žlicu sezamova ulja i jogurt te dobro promije{ate na ne{to manjoj brzini. Masku na debelo nanesite na lice i ostavite da djeluje 20 minuta. Potom ju odstranite mokrim ru~nikom i umijte si lice mlakom vodom. Maska }e dodatno navlažiti i nahraniti kožu.

Oživite kosu Pobrinite se i za svoju kosu, kako ne bi bila suha, o{te}ena i bez sjaja. Ja koristim doma}e maslinovo ulje, koje utrljam u kosu, omotam je ru~nikom i pustim da ulje djeluje najmanje 20 minuta, koliko na licu držim i hidratantno-energetsku masku od avokada. Potom kosu operem {amponom i na nju nanesem balzam.

MARTININ RECEPT ZA LJEPOTU: Prirodna krema za lice Odu{evljavaju me kreme od 100 posto prirodnih sastojaka, koje nazivam – teku}im zlatom u lon~i}u. Napravljene su od p~elinjeg voska, propolisa, meda, mati~ne mlije~i i arganova ili maslinova ulja. Za brisanje bora na licu koristim specijalnu kremu sa zmijskim otrovom (krema Apidonum slovenskog proizvoda~a), koja je vrlo u~inkovita i pobolj{ava napetost kože.

Potpuno ugadanje u salonu T Spot Preporu~ujem njegu lica bez tiskanja mitesera i pri{teva, takozvanu njegu ultrazvu~nom spatulom te mezoterapiju za osvježenje i pomladivanje lica. Njegu jo{ kombiniramo s neinvazivnom nježnom terapijom Enospheres, koja djeluje na pobolj{anje napetosti kože.

Oblikovanje tijela Kad hladni dani ne dopu{taju ~estu rekreaciju u prirodi, preporu~ujem pilates, kružni trening, senzualni ples oko {ipke ili piltes uz baletnu {tangu i nakon vježbanja {alicu svježeg ~aja. Takvo }e vas redovito vježbanje puniti energijom i dobrim vibracijama, a uz to }ete lijepo (pre)oblikovati svoje tijelo.

LISCA JESEN−ZIMA 2013 | 23


Rublje Lisca Selection, serija Scarlet


LISCA SELECTION

Profinjena EROTIKA Zavodenje, senzualnost, erotika. Opet su tu modeli za najsmjelije – potporni grudnjak i otvoreni string, zavodljivo prozirno rublje, koje razotkriva upravo toliko da budi ma{tu, modeli koji izgledom podsje}aju na kožu... naravno, u dramati~nim bojama, kao {to su safir plava, zagasito ljubi~asta ili crna. Zahvaljuju}i smjelim krojevima i dragocjenim dodacima,kao {to su kristali}i Swarovski, rublje Lisca Selection ostaje rasko{no i profinjeno.

Razotkrivena SAMOSVIJEST Birano rublje ~ini ~uda za na{u samosvijest. Za{to bismo bile zavodljive samo za svog dragog, senzualan vez i skrivena prozirnost mogu biti namijenjeni i samo vama. U seksi rublju }ete zra~iti, {to }e zasigurno primijetiti i okolina – i ni{ta vi{e ne}e biti nemogu}e.

Zaljubljeni u vez?

Izaberite ga i za spavanje u seksi spavaćic i.

Scarlet

Zlo~esti SJAJ

Faye

Profinjeno svjetlucavo rublje bit }e to~ka na i ve~ernjoj ili blagdanskoj odje}i. Sjaj i sitni detalji, kao {to su vrpce s kristalima Swarovski, stvorit }e {ansu ili je joj jo{ malo pove}ati. A možete se usuditi i vi{e i top koji }e naglasiti va{e obline kombinirati s pripijenom suknjom ili hla~ama i tako ga nositi kao biranu gornju odje}u. LISCA JESEN−ZIMA 2013 | 25


Igraj se

sa MnoM

NO]I POSTAJU SVE DULJE I HLADNIJE I NA[ ]E SE ŽIVOT OPET PRESELITI MEÐU ^ETIRI ZIDA. DOBRODO[LA JE STOGA PONEKA IDEJA KAKO OŽIVJETI VE^ERNJE SATE U DVOJE. DVIJE GODINE NAKON IZLASKA ORIGINALA, PEDESET NIJANSI SIVE JO[ UVIJEK SE DRŽE NA VRHU POSUÐENIH KNJIGA U KNJIŽNICAMA. [KAKLJIVA, PROVOKTIVNA EROTSKA PRI^A BUDILA JE MA[TU I POTICALA NA DJELOVANJE U BROJNIM SPAVAONICAMA. NE MORATE, DAKAKO, PRO^ITATI STOTINJAK STRANICA DA BISTE NAJDRAŽEM PRIREDILE EROTI^NU VE^ER – PREPUSTITE SE MA[TI I OSLOBODITE SE PREDRASUDA. A MOŽETE ISPROBATI I PONEKI OD PRIJEDLOGA.

V

RAŽJA koketa:

Prije nego {to krenete ku}i, po{aljite mu seksi SMS poruku i pozovite ga neka vam povjeri svoje fantazije. Korak po korak (odnosno SMS za SMS-om) i va{i odgovori neka budu jednako zavodljivi. Zagolicajte mu ma{tu i kakvom fotografijom. Kad budete kod ku}e i sami, predigra }e ve} biti za vama, a ve~er }e zasigurno biti vru}a. Planirate li to unaprijed, odjenite seksi rublje u kojem }e i va{e poruke biti jo{ poželjnije.

S

EKSI poruke:

Malo ga razljutite. Nakon vru}ih poljubaca {apnite mu da biste mogli u~initi ne{to jo{ zlo~estije, uspije li mu jednom rukom u najvi{e tri poku{aja otkop~ati va{ grudnjak – koji }ete, naravno, jo{ uvijek skrivati pod majicom. No, pažnja – iznenadite ga grudnjakom koji }e se zakop~avati sprijeda. Zasigurno }ete se zabaviti. I ne uspije li mu u tri poku{aja, jo{ uvijek ga možete nagraditi za ustrajnost.


Va{ je dragi prikovan uz kompjutor ili televiziju, a vi biste ga željeli malo samo za sebe? Odjenite dopadljive ga}ice koje }e naglasiti va{u stražnjicu, obujte cipele s visokim potpeticama, a grudi sakrijte pokrivkama za bradavice. Potom ga posve nedužno pozovite neka vam dode pomo}i.

K

ABARET:

jubav ide kroz želudac: Opet ste na redu za kuhanje? Neka ovaj put bude ne{to pikantnije. Ispod malene prega~ice odjenite tek rublje u kojem se osje}ate najsamosvjesnije. Kuhanje }e zacijelo biti zabavno, a kad vam se pridruži, ve~era }e morati malo pri~ekati.

Budite (pre)smjeli. Priu{tite si potporni grudnjak i otvoreni string, koji potpuno nedvosmisleno pokazuju va{e namjere. Na krevetu neka ga ~ekaju jo{ i lisice, i potpuno }ete ga {okirati. Kako }ete odigrati ulogu do kraja, prepu{tamo va{oj ma{ti.

I

ZAZIVACICA:

LISCA JESEN−ZIMA 2013 | 27


Ga}ice,

ga}ice,

GACICE

Talijanke, brazilke, tangice… ne, ne govorimo o pripadnicama pojedinih zemalja, nego o ga}icama koje prekrivaju najintimnije dijelove tijela. Zapravo je stalno rije~ samo o izboru pravog grudnjaka, a ga}ice naj~e{}e zaboravljamo. Radimo li im krivicu? Zasigurno. Jeste li medu onima za koje dolaze u obzir samo brazil ga}ice i druge uop}e ne odjenete? Ili pod pripijenom suknjom nosite brazilke, panty ga}ice pod jeansom, a obi~ne onih dana u mjesecu? Ili ste možda medu onima koje uvijek prate trendove i nosite tulip i hipster ili ~ak visoke ga}ice i prije no {to prijateljice i saznaju za njih? Kako god bilo – i ga}ice mogu utjecati na va{e raspoloženje. Zasigurno }ete prilikom izbora ga}ica 28 | LISCA JESEN−ZIMA 2013

za sport voditi ra~una o posve drugim karakteristikama nego kod ga}ica koje biste odjenule pod malu crnu haljinicu za ve~ernju zabavu. I to je potpuno u redu. Iz rezultata brojnih istraživanja je vidljivo da žene naj~e{}e nose bijele ga}ice, nakon njih crne ili neutralne (koža, bež) boje.

Izbor ga}ica je zaista tako velik da bi bilo {teta ne dati si odu{ka

i isprobati barem nekoliko modela i materijala. Iako obi~no nosite pamu~ne ga}ice, ponekad si možete priu{titi i one od ~ipke. Ako uvijek nosite brazilke, ponekad odjenite obi~ne. Makar naj~e{}e nosite ga}ice u bijeloj ili crnoj boji, tu i tamo se odlu~ite za poneke u boji. Uskladite li ih s gornjom odje}om, osje}at }ete se jo{ dotjeranije i elegantnije, a odlu~ite li se za ne{to kontrastnije, va{u }e nesta{nost i razigranost primijetiti i va{i najbliži.


11

12

1

2

10

3

9

4

8

5

7

6

1 Brazilke Lisca Selection Faye │ 2 Brazilke Lisca Fashion Opal │3 Hipster Cheek by Lisca Witty 4 Talijanke Cheek by Lisca Nostalgia │5 Brazilke Cheek by Lisca Nostalgia │ 6 Bikini string Lisca Libra 7 Bikini string Lisca Selection Mystic │ 8 Ga}ice panty Lisca Selection Faye │9 Talijanke Lisca Selection Scarlet 10 Bikini otvoreni string Lisca Selection Faye │11 Brazilke Lisca Fashion Irina │ 12 Bikini brazilke Lisca Selection Scarlet

LISCA JESEN−ZIMA 2013 | 29


Rublje Cheek by Lisca, serija Nostalgia


CHEEK BY LISCA

Vrijeme NJEŽNOSTI Svakome ponekad treba malo nježnosti. Ljubazna rije~ i nježan dodir. Topli zagrljaj kad smo tužni, nježni poljubac kad smo razdragani sobom i svijetom. Za svakodnevne nježnosti stvoreni su i modeli kolekcije Cheek by Lisca. S nesta{nim to~kama, meko}om modala i zavodljivo{}u ~ipke mame nas da se opet prepustimo dje~jim radostima i zaljubimo u život.

RAZIGRANO To~ke ili prugice na rublju i pidžamama djeluju zavodljivo, a ujedno su sa~uvale dje~ju razdraganost. Budite opet razigrani i nesta{ni – izaberite moderne boje i uzorke, a jo{ je važnije prisjetiti se kako se od srca smijati. Pa znate – smijeh je pola zdravlja. Witty

Sunbeam

SJETNO Sanjarite o ljetu koje se upravo oprostilo od nas? Prepustite se nježnostima – u svijetlim puder tonovima koji }e naglasiti va{u blago osun~anu put, ili u tamnim nijansama ljubi~aste u kojima }ete se prisje}ati kasnoga ljeta. Sunbeam

Day LISCA JESEN−ZIMA 2013 | 31


IZBOR DIZAJNERICE

Zara

Rebecca Minkoff

Converse

Valentino

Zara

Maja Ratajc, dizajnerica kolekcija Cheek by Lisca

Opu{tena SUBoTA

s pRIJATELJICoM Topla jesenska subota. Nakon napornog tjedna Cheekici godi lijeno subotnje dopodne u starom dijelu grada. S biciklom se najprije zaputi na tržnicu po svježe povr}e, potom se s prijateljicom nade na kavi i {arenim makaronima. Opu{tena odje}a ugodno je miluje, dok }e uspavanom gradu modno namignuti detaljima. Svijetle, puderaste tonove kombinirajte s ove godine jako modernim cvjetnim uzorcima. Za opu{tenu {etnju radije izaberite cipele s niskom petom, ako je mogu}e iste nijanse kao odje}a. Uz to odjenite dugu pletenu vestu ili mekani {al koji }e se pobrinuti da vam i u modernom izgledu bude toplo.

Grudnjak Cheek by Lisca Nostalgia 32 | LISCA JESEN−ZIMA 2013

Grudnjak Cheek by Lisca Sunbeam

Ga}ice panty Cheek by Lisca Day

^arape Cheek by Lisca Sunbeam


Majica Cheek by Lisca Sunbeam i talijanke Cheek by Lisca Happyday


Šalovi

Kožne rukavice

Kružno krojeni {al oko vrata u hladnim mjesecima zaista grije. Za smjelije {al iz umjetnog krzna. Ove su godine opet u prvom planu kožne rukavice,medu njima i one bez prstiju.

TRENDOVI

Modni

DODACI

Šeširi

OPET JE VRIJEME KAD SE TREBA OGRNUTI U TOPLU ODJE]U, NA GLAVU STAVITI KAPU I NIKAKO NE ZABORAVITI TOPLE RUKAVICE. S BIRANIM MODNIM DODACIMA JO[ UVIJEK MOŽETE IZGLEDATI LIJEPO PO SVAKOM VREMENU.

Sa {irokim kožnim remenom, utegnutim oko struka, lijepo nagla{avate liniju.

Elegantan izgled dopunite {e{irom s obodom.

34 | LISCA JESEN−ZIMA 2013

Remenje


Vuna

Broševi

U udobnu meko}u ove }e vas jeseni odvesti i nepogre{ivi topli vuneni dodaci.

Torbice

Likovi životinja, prvenstveno opnokrilaca, ove su godine ~esti na bro{evima izradenima od razli~itih kamen~i}a, zlata, srebra i metala. Blje{tavi dodatak zaka~ite na ovratnik ko{ulje ili kaputa.

Moderne su torbe kutije, s razli~itim ru~kama i u raznim kombinacijama boja.

Gležnjace Tijesno pripijene gležnja~e s visokom petom dopunjuju moderan jesenski izgled. LISCA JESEN−ZIMA 2013 | 35


Majica Lisca Oxana 36 | LISCA JESEN−ZIMA 2013


^injenica je da žene žele biti dotjerane na svakom koraku. I sljedbenice odredenog stila odijevanja svjesne su da moraju biti odjevene primjereno prigodi ili dogadaju. Vjerojatno ste se znale zapitati za{to je tome tako. Prvenstveno da se ne bismo izdvajale... Odje}a govori o nama i vi{e nego {to to mislimo, {to ne iznenaduje jer upravo po na~inu odijevanja obi~no prepoznajemo razli~ite subkulture. A ve} mali detalji mogu donijeti totalnu promjenu. Odje}a nam mora pristajati, njome izražavamo svoj životni stil no u odje}i se moramo i dobro osje}ati.

ŽENSTVENE

zapovijedi

Jesensko-zimski modni trendovi 2013./14. su svježi, nosivi i prakti~ni. Dozvoljeno je {to{ta, a sve se vrti oko kontrasta. Zanimljiv dizajn geometrijskog uzorka lijepo pristaje uz jednobojnu suknju ili hla~e, dok moderan cvjetni print možete kombinirati s jeansom. A kad se poželite odjenuti posebno zavodljivo, odlu~ite se za ~ipkastu haljinu ili bluzicu, uz koju pristaju suknje ili hla~e razli~itih dužina. Takav je stil primjeren za ured, sastanak ili ve~ernju prigodu. A uz ~ipkastu haljinu lijepo pristaju i druge jednobojne kombinacije i modni dodaci.

LISCA JESEN−ZIMA 2013 | 37


Kretanjem }emo o~uvati pokretljivost tijela, s obzirom na uglavnom sjedila~ki na~in života.

Pi{e: Sara Bizjak, instruktorica aerobike, fitnessa i gimnastike 38 | LISCA JESEN−ZIMA 2013

Ostanite FIT Na~in života nam je takav da mnogo toga obavljamo sjede}i: vozimo automobil, radimo na poslu, radimo za kompjutorom ili gledamo televiziju. Vi{esatno zadržavanje u sjede}em položaju dan za danom uzrokuje lo{e držanje i nepokretljivost. Ne morate promijeniti navike, ali možete sprije~iti da budete pogrbljeni ili da ne možete podignuti ruke visoko iznad glave. Svaki dan nekoliko minuta posvetite istezanju.


Vježbe istezanja:

Vježbe istezanja najdjelotvornije su nakon tjelesne aktivnosti (tr~anja, aerobike, {etnje).

Za pokretna ramena: kleknite i stavite dlanove daleko ispred sebe, pogled uperite u pod, a ramena spustite {to niže. Ustrajte u tom položaju 15 do 30 sekundi. Za lijepo držanje: spustite se na koljena, istegnite jednu nogu da bude u pravom kutu s tijelom te bokove potisnite prema naprijed. Ponavljajte vježbu s obje noge.

Nave~er je tijelo pokretljivije nego ujutro stoga }emo lak{e obaviti vježbe.

Stanite u raskorak. Jednom se rukom nastojte približiti suprotnom stopalu, drugu istegnite prema stropu. Pogled prema istegnutoj ruci. Ovom }ete vježbom istegnuti mi{i}e na nogama, prsima i ledima. Ponavljajte s obje ruke.

Lo{e držanje možete ispraviti vježbama za leda: lezite na pod, okrenite se na trbuh, ruke stavite pod ~elo i podižite gornji dio tijela. Napravite 10 do 20 ponavljanja.

Kretanje (dakle sport) ne utje~e samo na na{e tijelo. Pomaže nam da se opustimo nakon stresnog dana, razbistrimo glavu, da ujutro lak{e ustanemo i krenemo ususret novim izazovima. Mnogi kažu da su nakon posla previ{e umorni da bi vježbali. A upravo je to razlog za sport! Vjerujte nam, pomaže!

LISCA JESEN−ZIMA 2013 | 39


Skriveni

poMAGA^I Mi žene ~esto nosimo grudnjake sa žicom. Ne kažemo to bez vraga jer potpora u njima je zaista od žice razli~ite debljine. Plastificirane žice s utorom razlikuju se prema obliku i namjeni ko{arica. A takve su potpore uba~ene i u grudnjake s pjenastim ko{aricama.

40 | LISCA JESEN−ZIMA 2013


Za{to uop}e nositi grudnjake sa žicom? Ve}e i teže grudi trebaju primjerenu potporu ina~e njihova težina optere}uje tijelo i utje~e na držanje, a s vremenom im se promijeni i oblik. Za dio težine pobrinut }e se naramenice, dok potpora u grudnjaku podupire grudi odozdo. Ujedno ih podigne i daje im oblik, jednako i dekolteu. S obzirom na veli~inu grudnjaka, razli~ite su i debljina i tvrdo}a potpora – kod ve}ih veli~ina žice su ne{to tvrde, deblje i ja~e, kako bi zaista bile dobar oslonac. I oblik potpore grudnjaka prilagoden je veli~ini, stoga je važno da izaberete pravu veli~inu grudnjaka kako vam ona ne bi smetala i kako bi »obuhvatila« grudi na pravim mjestima. Kod prevelikog ili premalenog grudnjaka i potpore mogu tiskati ili se pomicati, nisu ugodne i ne obavljaju svoju funkciju. Grudnjak vam mora potpuno prilijegati.

A kada je dobra veli~ina?

U potprsnom dijelu grudnjak mora do}i u dodir s kožom. Ako žica previ{e sili na grudi ili je od njih odmaknuta, zna~i da je premalena ili prevelika, odnosno da veli~ina grudnjaka ne odgovara.

Ako niste sigurni koja je va{a prava veli~ina grudnjaka, zamolite za pomo} prodava~icu. Radije ih isprobajte vi{e, kako biste zaista izabrali model koji vam potpuno priliježe.

Rublje Lisca Fashion, serija Anja

Grudnjak mora poduprijeti i obuhvatiti grudi. Ako žica priti{}e kožu dojke ili rebra, trebate ve}u ili manju veli~inu.

LISCA JESEN−ZIMA 2013 | 41


U dana{nje vrijeme ideal ljepote je vitko, sportski gradeno tijelo. Sretnici s takvim tijelom pristaje najvi{e razli~itih krojeva. No, gradeni smo razli~ito, a samo pravilan izbor omogu}uje nam da dosta toga i prikrijemo. Za to treba imati ne{to kriti~nosti, znanja, a ponajprije osje}aja i moramo biti po{teni prema sebi. ^esto se dogodi da stranka sama ne zna ocijeniti svoju veli~inu i isprobava pogre{ne komade odje}e. Takvima je radi izbora prave veli~ine i modela i te kako važno nenametljivo stru~no savjetovanje prodajnog osoblja.

Pi{e: Sabina Kogov{ek, voditeljica prodavaonice Lisca BTC, Ljubljana

Prisje}am se gospode koja je do{la k nama jer je trebala primjereno rublje za jednu od svojih kazali{nih uloga. Zbog rasko{nijih oblina mislila je da }e te{ko izabrati rublje u kojem }e izgledati lijepo, vitkije i vi{e. Ponudili smo joj stezne ga}ice do potprsnog dijela, koje tijelo lijepo obujme, stisnu i u~vrste, a crna boja liniju opti~ki u~ini jo{ vitkijom. Dodanim push up grudnjakom lijepo je naglasila svoj dekolte. Njeno je zadovoljstvo bilo izuzetno jer sama, bez pomo}i savjetnica, nikad ne bi izabrala upravo takvo donje rublje, a u~inak opti~kog preoblikovanja tijela bio je trenutan. Ili na primjer visoke i vitke gospodi~ne koja se spremala na prijatelji~in maturalni ples. Htjela je izgledati idealno i prikriti svoju pretjeranu vitkost bez pravih oblina. S novim grudnjakom i push up ga}icama iz prodavaonice je oti{la zadovoljna. Potonje, naime, naprave lijepu zaobljenu stražnjicu. Bila je tako zadovoljna da ih sada nosi za svaku zabavu. I jo{ je i svoje prijateljice dovela po te ~udesne ga}ice.

NIJE SVAKI (IZBOR) PRAVI Ljepotu prepoznajemo osjetilima. Možemo je vidjeti, ~uti, opipati. Iz svakodnevnih iskustava znamo da imamo razli~ita mi{ljenja o tome {to je lijepo i dobro. Na izbor rublja utje~u odgoj, iskustva i kultura okoline u kojoj živimo. A kako je za sve najvažniji ponajprije osobni doživljaj lijepoga, svaka osoba ima svoja mjerila. Izazov modnih novosti je u tome {to nastoje zamijeniti staro, provjereno. Upravo iz tog razloga {to im se te{ko odlu~iti za ne{to druk~ije, neki novo rublje ne prihva}aju. Ni izdaleka nam ne pristaje sve {to nam nudi nova kolekcija. Jako je važno da se u rublju dobro osje}amo stoga ga prilagodavajte na~inu života. Drugim rije~ima, treba ga znati nositi! Odrastanjem mijenjamo na~in života, po~injemo posve}ivati pažnju drugim stvarima. A nesvjesno ili svjesno time se mijenja i na~in izbora rublja. 42 | LISCA JESEN−ZIMA 2013

Mnogo stranaka ustraje na provjerenom. I gospoda koja je do{la kupiti klasi~ne bijele ga}ice za ispod duge pripijene haljine. Provjerene i udobne klasi~ne ga}ice. Rekla nam je da ima »svoje pravilo« glede donjeg rublja, da je navikla na jedan model grudnjaka koji nosi ve} desetlje}ima i kupuje samo njega. Sli~no je bilo i s ga}icama, modne novosti nisu je zanimale. Unato~ tome, savjetovale smo joj druk~iji kroj i boju ga}ica. Pa ipak je pri odluci ustrajala. Neposredno prije nego {to je obavila kupovinu, isprobala je jo{ predlagane brazilke u boji kože. Priznala je da nikad ne bi kupila rublje boje kože niti predloženi kroj jer nije mogla ni zamisliti da je tako nosivo. Odlu~ila se jo{ za grudnjak s naramenicama na skidanje, takoder u boji kože. Kad je opet do{la k nama, radosno je pripovijedala kako je tu ve~er blistala u bijeloj haljini. Osje}ala se mlade, elegantno i izuzetno samosvjesno. Neke žene nose istu veli~inu grudnjaka cijeli život, a da pritom nisu svjesne da njegova veli~ina (vi{e) nije prava. Na{e se tijelo mijenja, a s time i prsni i potprsni dio. Uzmite si vremena za kupovinu donjeg rublja, model mora biti primjeren karakteru i tipu grade, a dobro bi bilo i uvažiti savjete prodajnog osoblja te rublje isprobati. Samo }ete tako mo}i posti}i idealan izgled. Nije, naime, svaki izbor, odnosno odluka prava. Ali zato je želja da izgledate lijepo i samosvjesno uvijek prava.


E

liksir mladosti

Revolucionarni kozmeti~ki materijal Young vas pomladuje – s novim ljepotnim bodijem B-Young. ^udesno pletivo izradeno je iz mikroinkapsuliranih vlakana s antioksidacijskim u~inkom te oboga}eno vitaminom E i aloe verom. Vitamin E spre~ava starenje kože i gladi bore, dok aloe vera kožu vlaži i ~ini je svježom, glatkom i mekom. Nosite ga 8 sati na dan i rezultati }e biti vidljivi ve} za 14 dana. Bodi ~uva kožu i pred UV-zrakama, a svoju }e pomladuju}u ulogu zadržati najmanje 100 pranja. Bodi s dugim rukavima i dol~evita ovratnikom djelovat }e na kožu i na najizloženijim i vidljivim dijelovima, a ujedno je u crnoj ili boji pijeska nosiv kao udobna dnevna odje}a za slobodno vrijeme i posao.

REVOLUCIONARNE NOVOSTI Priznajte da uvijek želite imati lijepo oblikovanu liniju i zavodljive obline. Ima trenutaka kad to želite ~ak i vi{e nego ina~e, a istodobno svi neprestano priželjkujemo prona}i ~udesni eliksir mladosti. I oboje uop}e nije nemogu}e.

Z

agrli me snažno

Body liner Olina iz udobnog pamu~nog pletiva odu{evljava – djelotvorno u~vrsti liniju, dok dodatno podstavljen prednji dio lijepo oblikuje podru~je trbuha, leda i struka jer jednakomjerno stisne, odnosno snažno obujmi tijelo. Izrez je ispod grudi i možete ga nositi s odgovaraju}im grudnjakom. Body liner Olina bit }e va{ nepogre{ivi pratilac pod tijesno pripijenom odje}om, a odu{evljava i jer je pod odje}om nevidljiv i ne ocrtava vidljive tragove.

LISCA JESEN−ZIMA 2013 | 43


T

ajnovitost noci

Kad no} zabljesne u svoj svojoj tajnovitosti, prepustite joj se. Omotajte se u zavodljiv ogrta~, koji skriva seksi spava}icu, kombinaciju tajnovite prozirnosti i rasko{nog veza. Zajedno s rubljem iz iste serije tajnovitost }e postati jo{ privla~nija.

MRAK zagrljaj

Prepustiti se zagrljaju, nevjerojatan je osje}aj. U partnerovu zagrljaju ili zagrljaju meke tople pidžamice kao da lebdite na krilima udobnosti i osje}aja sigurnosti. Ili oboje istodobno. A jo{ kad znate da se ispod lijepe spava}ice skriva rublje jednakog uzorka i boje... Scarlet

O

Ornella

pušteno ljencarenje

Za opu{teno ljen~arenje s knjigom u ruci ili ve~ernji razgovor s partnerom. Kad trebamo samo jo{ opu{tene užitke, udobnost i toplinu. U ugodnoj pamu~noj pidžami ili ženstvenoj spava}ici s bolerom, koja }e se pobrinuti da vam bude lijepo toplo, možete se prepustiti bezgrani~noj udobnosti jesenskih no}i. 44 | LISCA JESEN−ZIMA 2013

Oda


S

pavati ili ne spavati?

Mladena~ki obojeni modeli pidžamica sa sitnim to~kicama i ljupkim printom razigrat }e jesensko-zimske ve~eri. Dopadljive pidžame i spava}ice tako su udobne da bismo u njima najradije proljen~arili i cijeli dan. Brani li vam tko?

Sunbeam

Witty

V

ecer s njim

Mu{ke pidžame iz udobnog pamu~nog materijala kariranog uzorka }e ga odu{eviti. I on, naime, voli biti u zagrljaju. Va{em i zagrljaju udobne pidžame za hladnije jesensko-zimske no}i.

Lisca Men LISCA JESEN−ZIMA 2013 | 45


Spremni za SVE^ANOST? Blagdanska atmosfera kraja godine uvijek je zaogrnuta u tajnovitost. Tada opet vjerujemo u ~uda i bajke. Priželjkujemo jo{ vi{e nježnosti, pažnje i ugadanja. Za potonje se možete pobrinuti i tako da odjenete rublje, haljinice i spava}ice koje ne nosite svaki dan, one isprepletene vezom, ~ipkom ili posute {trasom.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Body Lisca Selection Scarlet │ 2. Grudnjak balkonet i ga}ice Lisca Fashion Dalia │ 3. Top i brazilke Lisca Fashion Opal │ 4. Grudnjak i ga}ice Lisca Selection Faye │ 5. Bluza Lisca Oxana │ 6. Spava}ica Lisca Selection Scarlet 46 | LISCA JESEN−ZIMA 2013


LISCA JESEN−ZIMA 2013 | 47

Ogrta~ Lisca Selection Scarlet


BLAGDANSKO VESELJE Blagdani i darivanje pri~injavaju nam radost i veselje jer ve} i sitna pažnja i lijepa ili zabavno-simpati~na misao mogu postati dragocjen dar i uspomena. Udahnite im uz to i svoj unikatni kreativni pe~at. Uvjereni ste da nemate stvarala~ke žice? Nije tako, uz prakti~ne savjete i potrep{tine koje imate kod ku}e ili }ete ih kupiti možete napraviti privla~an dar.

Spava}ica

SLEEPY Spava}icu složite, omotajte je valovitim kartonom pa na vrhu kod ovratnika izrežite otvor. Oko donjeg dijela dvaput omotajte dekorativnu valovitu vrpcu, iz vune izradite male pompone pa i njih omotajte oko ljepenke i zavežite u ma{nicu, potom prilijepite jo{ i ukrasnu gljivicu, koju možete kupiti u prodavaonicama s umjetni~kim i ukrasnim materijalima.

Iz valovite ljepenke izradite kutijicu, omotajte ju dekorativnim crvenim papirom, a njega ukrasnom ~ipkom iz materijala. Od vune izradite male pompone i omotajte ih oko ~ipke, a potom zalijepite jo{ dekorativnu gljivicu.

Grudnjak Ne zaboravite na Silvestrovo odjenuti crveno ru Crvena je boja sr blje! e} strasti i energije. e,

Kutijicu s boksericama umotajte u papir za darivanje, a potom u jo{ jedan kra}i i uzorka u drugoj boji. Dodajte satensku vrpcu i preko nje zavežite vrpcu u kontrastnoj boji.

Bokserice 48 | LISCA JESEN−ZIMA 2013

LISCA MEN

WITTY


Ga}ice

Ga}ice

OPAL

BLISS

Nemate vremena za zamatanje?

Zlatni karton izrežite i presavijte u kvadrat, s jedne strane izrežite krug promjera oko {est centimetara, oko vanjskog dijela kruga nalijepite dekorativnu crvenu valovitu vrpcu. Karton na rubovima slijepite, s tim da na gornjem rubu ostavite otvor, ubacite ga}ice pa na tom dijelu napravite rupicu, kroz koju provu~ete satensku vrpcu te ju zavežete u ma{nicu.

Izaberite ga}ice talijanke Bliss, koje su ve} upakirane u dražesnu darovnu kutijicu.

^arape

SUNBEAM

^arapice lijepo složite, omotajte ih svilenom vrpcom i napravite ma{nu. Ubacite ih u malo vjedro, na koje potom nalijepite ovalnu naljepnicu s porukom.

Ga}ice

SUNBEAM

U staklenku ubacite lijepo složene ga}ice, na gornjem dijelu staklenke u ma{nu zavežite til, oko tila omotajte dekorativnu vrpcu i listi} s porukom te zavežite.

Ga}ice

INVISIBLE

Sa{ijte vre}icu iz prozirnog materijala koja podsje}a na vre}icu za ~aj. Ga}ice složite na primjerenu veli~inu i spremite ih u nju. Zaka~ite listi} s porukom, a uz to možete umotati i {alicu za ~aj.

LISCA JESEN−ZIMA 2013 | 49


NAGRADNA IGRA

Cheek-zavodnica Ona je mladena~ki razigrana, prava koketa i ujedno zagrižena trendseterica. Ona je Cheek djevojka. Voli moderan stil života, njen je svijet aktivan, ali se rado prepu{ta i opu{tenim trenucima svakodnevice. Ve} je nekoliko manekenki obilježilo robnu marku Cheek by Lisca. Koja bi poznata osoba, po va{em mi{ljenju, bila prava ambasadorica robne marke Cheek by Lisca?

Prijedloge napi{ite na kupon i sudjelujte u nagradnoj igri. Izmedu svih prispjelih kupona izvu}i }emo: prvonagradenog odn. prvonagradenu, koji/a }e primiti

proizvode Lisca ili Cheek by Lisca u vrijednosti 1500 kn* ili 23.000 RSD** ili 400 KM***i i pet nagradenih koji }e primiti proizvod Lisca ili Cheek by Lisca

KUPON – NAGRADNA IGRA Moj prijedlog za Cheek djevojku:

__________________________

____________________________________________________ ____________________________________________________

po izboru iz ove revije.

Ime i prezime: ..............................................................................

Sudionici nagradne igre s prebivali{tem u Hrvatskoj* ispunjeni kupon po{aljite na: Lisca d. o. o., Vincenta iz Kastva 14, 10000 Zagreb

Ulica: ...........................................................................................

Sudionici nagradne igre s prebivali{tem u Srbiji** ispunjeni kupon po{aljite na: Lisca d. o. o., Pere Velimirovi}a 2a, 11000 Beograd

Broj mobitela: ...............................................................................

Sudionici nagradne igre s prebivali{tem u BiH*** ispunjeni kupon po{aljite na: Lisca moda d. o. o.. Vrbanju{a 45-A, 71000 Sarajevo

na stranici ........................... u ovoj reviji, veli~ine .....................

Ispunjeni kupon po{aljite na navedene adrese s naznakom Nagradna igra do 1. 12. 2013. Izvla~enje }e biti 6. 12. 2013., a nagradene/i }e biti obavije{teni po{tom ili objavljeni na www.lisca.com. Vi{e na www.lisca.com

Po{tanski broj i mjesto: ................................................................. E-adresa: .....................................................................................

Želim proizvod .............................................................................

Dozvoljavam da poduze}e Lisca moje osobne podatke upi{e u bazu naru~itelja na e-novosti i koristi ga u razli~ite marketin{ke svrhe. Budem li izvu~ena, dozvoljavam objavu svojih podataka u medijima. Kori{tenje mogu opozvati bilo kada.

Potpis:


Modni HOROSKOP jesen–zima 2013.

OVAN 21. 3.−19. 4.

Glavom kroz zid, na žalost, nije najbolja metoda. U idu}im se mjesecima nastojte osloboditi svog takmi~arskog duha i osluhnite i druga rje{enja – do}i }ete do zaklju~ka da se prepreke naprosto mogu presko~iti ili zaobi}i, bez zalijetanja, koje vrijeda va{ ponos. Kako biste zadržali autoritativan stav, izaberite poneki komad rublja u crvenoj boji. I dozvolite da vam naramenice provire ispod majice. Kako Ovnovi obožavaju darove, slobodno svojim bližnjima dajte do znanja koliko vas usre}uju sitna, spontana iznenadenja.

LAV 23. 7.−22. 8.

Biti u sredi{tu pažnje nije uvijek jednostavno. Kako želite ugadati i biti zapaženi, morate tome prilagoditi i va{e pona{anje i izgled. Pobrinite se da o vama ponajprije govore va{a djela, ali odje}a }e vam poslužiti kao djelotvorno pomagalo koje }e tome pridonijeti. Pristaju vam prestižni dodaci i jake boje stoga je kao za vas stvoreno blje{tavo rublje s dodacima kristala Swarovski – a možete se usuditi odabrati i druge modele.

Iako je udobnost za vas nadasve važna, život nije uvijek takav. Ipak svim snagama nastojte se tome barem približiti – promi{ljenom satnicom i dobro organiziranim aktivnostima. Nikako se ne odri~ite udobnosti ni kad je rije~ o odje}i – neutralne nijanse boje kože su moderne i prakti~ne, a svoj izgled zaokružite cvjetnim vintage imageom, kojeg Bikovi znaju odli~no nositi.

BLIZANCI 21. 5.−20. 6.

Umorni ulazite u jesen? Sportske aktivnosti i {etnje za hladnijih dana osvježavaju, a tijelo i um pune energijom. Korisno iskoristite slobodno vrijeme kako biste napunili baterije i za projekte koje ne}ete mo}i izbje}i. Pozitivno raspoloženje probudit }e vam i snažne boje, stoga izaberite rublje u boji ljubi~astog ametista. Ostanite ono {to jeste – kameleoni koji znaju slijediti modu i sa~uvati svoj stil, spajaju}i smjelo s mladena~kim.

RAK 21. 6.−22. 7.

Od uspomena se ne živi. Probudite se i po~nite aktivno graditi budu}nost o kojoj potiho sanjarite. Okolina }e va{u novu aktivnost prihvatiti s odu{evljenjem, no ne{to romantike ipak zadržite odje}om, koja ponekad podsje}a na filmske i kazali{ne kostime. Bez brige, znate ih nositi. Lijepo vam pristaju meki, ženstveni modeli, s romanti~nim printom ili ~ipkom, a izborom udobne pidžame meko}a i sanjarenje pratit }e vas i u krevet.

Iako su za vas karakteristi~ni optimizam i otvorenost, ponekad je to te{ko primijetiti. Odbacite predrasude i brige i udite u jesen puni pozitivne energije, koju tako ~udesno znate prenositi na okolinu. Opu{tenost nadogradite izborom sportske odje}e koja }e disati s vama i va{im dinami~nim na~inom života – naravno, ne zaboravite modne dodatke koji }e iskazati va{ nepogre{iv osje}aj za modu.

JARAC 22. 12.−19. 1. DJEVICA 23. 8.−22. 9.

BIK 20. 4.−20. 5.

STRIJELAC 22. 11.−21. 12.

Iako je odli~na organiziranost jedna od va{ih bitnih prednosti, oprezno da ne postanete previ{e sitni~avi. To vam, istina, olak{ava posao, ali okolini djelujete hladno i nedostupno. Stoga ublažite svoj izgled izborom nježnih zemljanih tonova, koje volite i koji su u modi, ovaj put možda s naglaskom na ne{to ja~im bojama, na primjer rost crvenoj. Zadržite harmoniju i dotjeranost, koji su va{ za{titni znak, a ne{to topline dodajte bojama i sitnim dodacima, pa i ako ih vidite samo vi.

VAGA 23. 9.−22. 10.

Težnja za stalnom ravnotežom može biti zamorna kad ne ide sve po planu. Stoga uzmite dovoljno vremena za sebe, za opu{tanje koje }e vam pomo}i da sa~uvate unutarnju ravnotežu i zadovoljstvo. Pobrinite se i za uravnotežen odnos izmedu rada i zabave, pritom si ugadaju}i odje}om. Izaberite ~ipku – samo kao detalj na rublju ili u obliku elegantne bluze ili haljine. Osje}at }ete se toplo, romanti~no i harmoni~no.

[KORPION 23. 10.−21. 11.

Potpuna predanost cilju odli~na je za ostvarivanje ambicija, no ponekad je dobro sagledati {iru sliku i zapitate se je li postizanje cilja vrijedno žrtava. Prije nego {to se odlu~ite slijediti zacrtani put, zapitajte se možete li željeno posti}i i nekako druk~ije. A kreativnost iskažite i odje}om – izaberite zanimljive grafi~ke motive ili seksi rublje, u kojem }ete biti samosvjesni, pa jo{ i dobra {minka i bit }ete ba{ onakvi kakvi želite biti – zavodljivi i tajanstveni.

Zbog brojnih odgovornosti koje su vam zadane i koje }ete bez sumnje odli~no ispunjavati, ~esto ste previ{e ozbiljni. Najprije pomislite na sva ograni~enja i nedostatke, tek potom si dopustite malo vi{e optimizma. Za{to ne biste poku{ali s manjim promjenama? Opustite se i ostavite si vi{e vremena za zabavu. Iako se najbolje osje}ate u jednostavnoj, elegantnoj odje}i, unesite u nju vi{e optimizma i opu{tenosti izborom smjelijih modela ili življih boja, koje za po~etak možete isprobati kod novog modela rublja.

VODENJAK 20. 1.−18. 2.

Stalno slijedenje novosti i želja, kako biste bili dio svega {to se dogada oko vas, može biti zamorno. Bavljenje brojnim projektima istodobno uvjetuje i to da se nijednom ne možete posvetiti u potpunosti i da vas je te{ko slijediti. Zaustavite se barem nakratko i posvetite samo jednoj stvari, a želju za novostima i kreativno{}u ispunite modom. Odli~no vam pristaje vintage izgled, kojeg izabranim dodacima možete u~initi ~ak pomalo ekscentri~nim – dakako da }ete biti zamije}eni.

RIBE 19. 2.−20. 3.

Zbog sramežljive prirode pre~esto oklijevate. Ponekad biste se najradije povukli u svoj svijet i pobjegli od realnosti. Tada si uzmite minuticu i sagledajte okolnosti iz druge perspektive, izdaleka – vidjet }ete ih u potpuno novom svjetlu, {to }e vam pomo}i da se pomirite s vama ranije neugodnim odlukama. Pritom vam od pomo}i može biti i garderoba - kako ste po prirodi dobri glumci, izborom kostimirane odje}e kratko }ete vrijeme uvjerljivo igrati ulogu koju od vas zahtijeva okolina. U ina~e nesvakida{njem izboru osje}at }ete se pomalo dramati~no.


www.cheek.eu

Lisca jesen zima 2013  

http://katalozi.net/lisca-katalog