Page 1

LEIRI JOHTA JIEN OPAS

Onnistunut leiri 1


SISÄLTÖ

Leirikeskuksista vastaava nuorisosihteeri Marja Ruusu Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kasvatusasiain keskus Eerikinkatu 3A 20100 TURKU PL 922, 20101 TURKU 040 3417 284 marja.ruusu@evl.fi Esitteen ulkoasu Jani Käsmä Valokuvat Jussi Vierimaa Painatus Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän monistamo Julkaisija Kasvatusasiain keskus Tiedot päivitetty 14.5.2013

2


4 8 10 11 18 26 28

Kesän 2013 muistilista Kriisi– mitä teen? Leiri- ja kerholaisen tapaturmavakuutus Heinänokan leirikeskus Kunstenniemen leirikeskus Pyölinrannan leirikeskus Kierrätysohjeet

3


KESÄ 2013

Heinänokka, Pyölinranta, Kunstenniemi voimassa 11.8.2013 saakka

Kesän 2013 muistilista LEIRIKULJETUKSET Rippikoululeirien kuljetukset leirikeskuksiin kesällä Leirinjohtajat tekevät kuljetustilauksensa itse leirikeskuksien nettisivuilta löytyvältä varmistuslomakkeellla. • Kunstenniemi, www.kunstenniemi.fi • Heinänokka, www.heinanokka.fi Aikataulu kaikissa tapauksissa lähtö keskustasta leirinjohtajan ilmoittamasta paikasta (ei keräilyä) klo 15.30 ja lähtö leirikeskuksesta klo 12.30 leirinjohtajan ilmoittamaan paikkaan. Rippikouluryhmien leirikuljetukset Kunsteniemeen ja Pyölinrantaan ovat maksuttomia. Tilausajon Heinänokkaan maksaa seurakunta tai leiriläiset niin sovittaessa. Liikennöitsijä määrittelee viime kädessä paikat, joista leiriläiset otetaan ja jätetään kyydistä kaupungissa (esim. bussi ei aja ylös Martinkirkolle ja Mikaelinkirkolle tilatut kuljetukset Puistokatu 12 pysäkiltä ). Paikan määrittelyyn vaikuttavat mm. turvallisuus sekä liikenteessä sillä hetkellä vallitsevat olosuhteet.

4


KESÄ 2013

Heinänokka, Pyölinranta, Kunstenniemi voimassa 11.8.2013 saakka

LEIRIVARMISTUS Leirivarmistus tulee tehdä 7 arkipäivää ennen leirin alkua leirikeskuksen nettisivuilta löytyvällä sähköisellä varmistuslomakkeella (Pyölinrannan varmistukset puhelimitse Pyölinrannan keittiöön). Varmistuslomakkeessa kysytään mm.: • leirin johtajien saapumis- ja poistumisaika leirin alussa ja lopussa • mahdollinen leirikuljetuksen tarve • leiriläisten ja ohjaajien määrä • osallistujien ruokavaliot ja allergiat • tilaa ennakkoon myös mahdolliset lisäpalvelut, esim. grillimakkarat, syntymäpäiväkakut, lettutaikinat, vierailupäivän tarjoilut yms… • sovi muista mahdollisista erikoisjärjestelyistä. HUOM! Jos olet ennen leiriä lomalla tai vietät leirivapaita, huolehdi leirivahvistuksesta ennen vapaita tai delegoi tehtävä työkaverillesi!

LEIRILLE SAAPUMINEN Kesän rippileirit alkavat aina aikaisintaan klo 16.00. Tämä aika koskee myös leirin johtajia. Tilojen siivousajan lyhyyden takia aloitusajasta on vaikea joustaa. Seuraavat leirivuorot aiheuttavat poikkeuksen. Kesän ensimmäiset rippikoululeirit voivat halutessaan aloittaa aamulla. Sama koskee juhannuksen jälkeistä maanantaita. Majoitusrakennustenavaimetnoudetaanpäärakennukseltavahtimestarintoimistosta. Leiriläisten saavuttua on vielä hyvä tarkistaa, että kaikki ovat ilmoittaneet ruokavalionsa ja allergiansa. Jos listaan tulee täydennyksiä, niin pyydämme pikaista ilmoitusta keittiöhenkilökunnalle

5


KESÄ 2013

Heinänokka, Pyölinranta, Kunstenniemi voimassa 11.8.2013 saakka

JOHTAJAKAHVI Heinänokassa klo 11.45 vahtimestarin työhuoneen viereisessä tilassa rippileirillä sauna/kappelivuorot jaetaan ensimmäisellä johtajakahvilla Kunstenniemessä klo 11.45 ruokasalin yhteydessä olevassa kabinetissa kesän leireillä kappelin käyttö varataan kabinetissa olevasta varauskirjasta

PÄIVÄKAHVI JA ILTAPALATILAUKSET

Leivonnaiset tai hedelmät päiväkahvia varten leiriläiset voivat ottaa mukaansa lounaalta lähtiessään tai sopimuksen mukaan. Leirin ensimmäisen illan iltapalatarvikkeet keittiöhenkilökunta pakkaa asiakkaille valmiiksi. Muina päivinä leirin johtajat tilaavat lounastauolla tarvittavat lisäykset. Keittiöhenkilökunta pakkaa tilatut elintarvikkeet valmiiksi. Pakatut iltapalatarvikkeet saat mukaasi päivälliseltä lähtiessäsi. Leirikeskuksien keittiöt ovat mielellään mukana toteuttamassa osaltaan leirin erityistoiveita, esim. teemaruokailuja.

TOIMINNALLISET MAHDOLLISUUDET HEINÄNOKAN LEIRIKESKUKSESSA RIPPIKOULULEIREILLÄ

Ohjaustoiminnat pitävät sisällään erilaisia toiminnallisia harjoitteita ja niitä ohjaa NMKY:n kesätyöntekijä Ville Lindroos. Huom! ohjaustoiminnassa kerrallaan ohjattavan ryhmän koko on maksimissaan 12 henkeä. Ryhmän johtajien tehtävänä on kehittää muuta toimintaa tuona aikana muulle ryhmälle (esim. korikiipeily vie aikaa noin 10-15 min / henkilö). Tehtävien purku on niin edelleen leirin johtajien vastuulla. Ohjaustoimintaa ei voi varata torstai-päiville. Leirien johtajat voivat varata käyttöönsä myös melontakalustoa (ohjauksella tai ilman). Mikäli varaaja haluaa käyttää kajakkeja, se tulee mainita erikseen. Varaukset harjoitteisiin tai kaluston käyttöön 31.5. mennessä nuorisosihteeri Marja Ruusulle p. 040 3417 284, marja.ruusu@evl.fi. Lista toimitetaan Turun NMKY:lle toukokuun lopussa, jonka jälkeen varauksista voi tiedustella toiminnanohjaaja Ville Lindroosilta puh. 046 564 3196.

6


KESÄ 2013

Heinänokka, Pyölinranta, Kunstenniemi voimassa 11.8.2013 saakka

7


KRIISI – MITÄ TEEN? Onnettomuustilanteessa 1. Hälytä apua ja huolehdi ensin onnettomuuden uhreista, hätäkeskus 112 2. Informoi sitten nopeasti omaa esimiestäsi puh. ___________________________________ ja seurakuntayhtymän tiedotusta, jokin seuraavista numeroista: puh. 040 341 7281 (tiedotuspäällikkö) tai 040 341 7315, 040 341 7201, 040 341 7236 (tiedottajat). (Tiedotus informoi hallintojohtajaa, valmiuspäällikköä, hänen varahenkilöään, talon muuta johtoa ja Kirkon tiedotuskeskusta) 3. Josonnettomuussattuuleirikeskuksessa,informoimyösleirikeskuksenhenkilökuntaa ja leirikeskuksessa olevia muita ryhmiä 4. Estä sivullisia häiritsemästä pelastustoimia 5. Vakavasta onnettomuudesta, tulipalosta tai rikoksesta tiedottavat tiedotusvälineille ja suurelle yleisölle poliisi tai palokunta 6. Sovi poliisin, palokunnan ja oman esimiehesi kanssa, kuka informoi omaisia 7. Rauhoita tilanne, ole asiallinen. Estä huhut ja pelot, älä kerro enempää kuin tiedät, älä spekuloi. Kerro mitä asian eteen on tehty.

8


Mainekriisissä - mokasimme, mitä teemme? 1. Informoi omaa esimiestäsi ja seurakuntayhtymän tiedotusta 2. Älä anna lausuntoja tiedotusvälineille neuvottelematta oman talon tiedotuksen kanssa ensin 3. Seurakuntayhtymän tiedotus järjestää tarvittaessa tiedotustilaisuuden ja kutsuu paikalle hallintojohtajan ja yksikön esimiehen tai kirkkoherran Molemmissa kriisitilanteissa seurakuntayhtymän tiedotus informoi hallintojohtajaa, valmiuspäällikköä ja heidän varahenkilöitään ja huolehtii ensimmäisistä viestintätoimista. Kriisitilanteessa tilannekuva pidetään ajan tasalla. Mitä, missä, milloin, kenelle tapahtui? Tietojen hankkimisesta ja kriisiviestinnästä vastaa tiedotustoimisto tiedotuspäällikön johdolla. Kriisijohtamisesta vastaavat hallintojohtaja, valmiuspäällikkö tai hänen varahenkilönsä tai kirkkoherra tai yksikön esimies. Kriisistä informoi tiedotusvälineitä ja suurta yleisöä koko ajan sama henkilö, joka antaa kriisille kasvot. (Tämä ohjeistus on tehty 2012 ja sitä päivitetään tarvittaessa.)

99


LEIRI- JA KERHOLAISEN TAPATURMAVAKUUTUS Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Tapaturmaksi katsotaan myös hukkuminen, lämpöhalvaus, auringonpistos, paleltuminen ja erehdyksessä nautitun aineen aiheuttama myrkytys. Vakuutuksesta ei korvata hyönteisen piston tai punkin pureman aiheuttamaa sairautta seurauksineen. Korvauksen piiriin kuuluvat leireille ja retkille osallistuvat henkilöt sekä leiriavustajat. Vakuutus on voimassa leirin tai retken sekä näihin liittyvien välittömien matkojen aikana Pääsääntöisesti leireillä yms. toiminnassa loukkaantuneet viedään terveyskeskukseen saamaan ensihoidon. Lasku maksetaan joko heti tai pyydetään lasku (leiriläisen nimellä, jos vanhemmat eivät ole mukana). Leiriläinen maksaa kustannukset ensin ja hakee niitä takaisin vakuutuksesta. Poikkeuksena esim. ko. henkilön taloudellinen tilanne, jolloin seurakunta voi maksaa kustannukset ja hakea niitä vakuutusyhtiöstä. Tästä pitää erikseen mainita kasvatusasiain keskuksessa korvaushakemuksen palautuksen yhteydessä. Poikkeustapauksessa, jos hoitoa ei terveyskeskuksesta saada, vahingoittuneen voi viedä Mehiläiseen. Edellä olevista asioista tulee tiedottaa leiriläisille selkeästi. Pääsääntöisesti, jos tapaturma ei tule korvatuksi vakuutuksesta (ei ole ollut tapaturma), eikä seurakunnan voi katsoa voineen vaikuttaa vahingon syntyyn, vahinko jää leiriläisen korvattavaksi. Jos tapahtumassa todetaan laiminlyöntiä tms. seurakunnan/ työntekijän puolelta tapaturmavakuutus ei korvaa kuluja, vaan tapauskohtaisesti voidaan harkita, että lasku maksetaan seurakuntayhtymässä (ja mahdollisesti haetaan korvausta srky:n vastuuvakuutuksesta). Leirikeskuksista sekä kasvatusasiain keskuksesta on saatavilla korvaushakemuslomakkeita. Täytetty lomake ja kuitit maksetuista kustannuksista toimitetaan kasvatusasiain keskuksen kautta vakuutusyhtiöön. Lomakkeeseen tulee alaikäisen leiri-/kerholaisen huoltajan allekirjoitus. Vakuutuksemme on siis tapaturmavakuutus, ei korvaa sairastumisia. Vakuutus ei korvaa myöskään tapaturman hoitoon annettua fysikaalista hoitoa. Turvallista leirikesää!

10

LISÄTIEDOT

Johanna Hoppela Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kasvatusasiain keskus johanna.hoppela@evl.fi 040-3417220


Heinänokan leirikeskus

YHTEYSTIEDOT

Heinänokan leirikeskus Heinänokantie 66 20960 Turku 040-3417790 turku.heinanokka@evl.fi www.heinanokka.fi

Samuli Kallio Kurssikeskuksen hoitaja (Heinänokka ja Pyölinranta) 040-3417558 samuli.kallio@evl.fi

Hannu Vartiainen Vahtimestari 040-3417578 hannu.vartiainen@evl.fi

Koordinaattijärjestelmä WGF84 Pohjoinen leveys 60 astetta 21,299´ Itäinen pituus 022 astetta 06,803 ´

11


LEIRIVARMISTUS Leirivarmistus tulee tehdä 7 arkipäivää ennen leirin alkua leirikeskuksen nettisivuilta löytyvällä sähköisellä varmistuslomakkeella. Varmistuslomakkeessa kysytään mm.: • leirin johtajien saapumis- ja poistumisaika leirin alussa ja lopussa • mahdollinen leirikuljetuksen tarve • leiriläisten ja ohjaajien määrä • osallistujien ruokavaliot ja allergiat • tilaa ennakkoon myös mahdolliset lisäpalvelut, esim. grillimakkarat, syntymäpäiväkakut, lettutaikinat, vierailupäivän tarjoilut yms… • sovi muista mahdollisista erikoisjärjestelyistä. HUOM! Jos olet ennen leiriä lomalla tai vietät leirivapaita, huolehdi leirivahvistuksesta ennen vapaita tai delegoi tehtävä työkaverillesi!

LEIRILLE SAAPUMINEN Talvikaudella ja viikonloppuleireillä saapumis- ja lähtöajat voivat vaihdella ryhmän tarpeiden mukaan. Kesän rippileirit alkavat aina aikaisintaan klo 16.00 (kts. sivu 4). Tämä aika koskee myös leirin johtajia. Tilojen siivousajan lyhyyden takia aloitusajasta on vaikea joustaa. Seuraavat leirivuorot aiheuttavat poikkeuksen. Kesän ensimmäiset rippikoululeirit voivat halutessaan aloittaa aamulla. Sama koskee juhannuksen jälkeistä maanantaita. Majoitusrakennusten avaimet noudetaan päärakennukselta vahtimestarin toimistosta. Leiriläisten saavuttua on vielä hyvä tarkistaa, että kaikki ovat ilmoittaneet ruokavalionsa ja allergiansa. Jos listaan tulee täydennyksiä, niin pyydämme pikaista ilmoitusta keittiöhenkilökunnalle

12


HEINÄNOKAN LEIRIKESKUKSEN TILAT

Majoituskartat löytyvät leirikeskuksen nettisivulta.

Eriksgården • majoitusrakennus 36:lle hengelle • yhteensä 10 huonetta (8kpl 4:n hengen huoneita, 2kpl 2:n hengen huoneita) • wc- ja suihkutilat käytävällä • luokkahuone 36:lle hengelle • luokkahuoneen varusteita mm. valko- ja fläppitaulut. piirtoheitin, videotykki, piano, televisio ja stereot • majassa langaton internet-yhteys. Käyttäjätunnuksia saatavilla keittiöhenkilökunnalta ja vahtimestarilta • maja ei sovellu liikuntaesteisille MäntyKallio • majoitusrakennus 70:lle hengelle • yhteensä 18 huonetta (16kpl 4:n hengen huoneita sekä 1kpl 2:n hengen johtajahuone ja 1kpl 4 :n hengen johtajahuone) • wc- ja suihkutilat käytävällä • sali 70:lle hengelle. Sali jaettavissa liikutettavalla seinällä kahdeksi erilliseksi tilaksi • 2kpl ruokailu/ryhmätyötiloja 36:lle hengelle • salin varusteita mm. valko- ja fläppitaulut, piirtoheitin, videotykki, piano, televisio ja stererot • majassa langaton internet-yhteys. Käyttäjätunnuksia saatavilla keittiöhenkilökunnalta ja vahtimestarilta • majassa käytössä keskusradio • maja soveltuu myös liikuntaesteisille • HUOM! majassa mahdollista majoittaa kaksi erillistä ryhmää. Varaudu joustamiseen ja yhteistyöhön leiriohjelmaa suunnitellessasi Saunat • saunoja 2kpl (Styyrpuuri ja Paapuuri) • saunaan mahtuu kerrallaan 10-15 saunojaa • saunavuorot varataan viikonloppuleirille tultaessa vahtimestarilta, kesän rippileirillä saunavuorot jaetaan ensimmäisellä johtajakahvilla • saunavuorojen määrää leirinaikana ei ole rajoitettu • saunat mahdollista varata molemmat samanaikaisesti • HUOM! leiriläisillä on usein tapana “tatuoida” itsensä tusseilla. Pidäthän huolen, että leiriläinen pesee itsensä ennen lauteille kipuamista. Hien mukana lauteille valunut tussi lähtee pois ainoastaan hiekkapaperilla!

13


Kappeli • kappeliin mahtuu n. 30 leiriläistä • kappelin käyttö varataan viikonloppuleirille tultaessa vahtimestarilta, kesän rippileireillä kappelin käyttövuorot jaetaan ensimmäisellä johtajakahvilla • kappelista löytyy virsikirjat, toimituskirjat, ehtoollisvälineet, albat ja stolat • Heinänokan kappelissa ei ole käytössä kirkkotekstiilejä. • kappelissa käytössä sähköpiano. Pianoa voit lainata myös majoitusrakennuksille, mikäli kappelin käyttö sen sallii Harrastetila • kappelin kanssa samassa talossa oleva tila • harrastetilasta löytyy pingis- ja biljardipöytä, sekä coronalauta • leiriläisten vapaassa käytössä • harrastetilan yhteydessä oleva varastohuone ei ole majoituskäytössä Ruokasali • istumapaikkoja 76:lle hengelle • pääsääntöisesti käytössä ainoastaan ruokailujen yhteydessä, mutta mahdollista varata myös erilaisiin iltatilaisuuksiin (asiasta sovittava aina erikseen keittiöhenkilökunnan kanssa)

14


HEINÄNOKAN LEIRIKESKUKSEN ULKOTILAT Pelikentät Alueelta löytyy 2kpl lentopallokenttiä, koripallokenttä ja jalkapallokenttä. Vahtimestarilta saatavissa majakohtaiset “pelikassit”, joista löytyy mm. tarvittavat pallot. Vahtimestarilta löytyy myös muita ulko- ja sisäpelivälineitä. Löytäjän metsäpolku Löytäjän metsäpolku on lähes koko leirikeskuksen alueen kiertävä polku jonka varrelta löytyy 11 kpl tauluja. taulujen aiheita mm. kauneus, rakkaus, hyvä ravinto ja lepo. Taulujen tekstit löytyvät majoilta paperi- ja kalvoversioina sekä Heinänokan nettisivuilta www.heinanokka.fi. Toimintaharjoitteet • löytäjän metsäpolun varrelta löytyy 11kpl erilaisia toimintaharjoitteita. Harjoitteiden tarkoituksena on pitää hauskaa ja samalla ryhmäyttää nuoria yhdessä tehtävien ongelmanratkaisutehtävien avulla. • harjoitteiden ohjeet löytyvät majoilla olevista ohjaajan kansioista. Kansioista löytyy myös ns. “läheltä piti” kaavakkeet mahdollisten tapaturmien raportointia varten. Läheltä piti raportit toimitetaan kasvatusasiain keskukseen nuorisosihteeri Marja Ruusulle. Nämä löytyvät myös Heinänokan nettisivuilta www.heinanokka.fi. • harjoitteiden mahdolliset lisäosat löytyvät huoltorakennukselta. Kunkin harjoitteen lisäosat ovat erikseen nimetyissä laatikoissa • toimintaharjoitteista korikiipeily vaatii koulutetun ohjaajan. Kesän rippileireille ohjaajan voi tilata Turun NMKY:ltä Nuotiopaikat • sekä Eriksgårdenilla, että MäntyKalliolla on omat nuotiopaikkansa majojen edustalla. Lisäksi käytössä on kolme muuta nuotipaikkaa • tulikallio sijaitsee kallion laella kappelin vieressä. Nuotiopaikalta löytyy istumapaikkoja isollekin ryhmälle. Tulikallio sopii hyvin esim iltaohjelmien pitopaikaksi. • meriterassi sijaitsee rannassa saunojen vieressä. Paikalla on pöydät ja istumapaikat n 30:lle hengelle. Tulisijana meriterassilla on kotakeittiö. Keittiöltä voi lainata kotakeittiötä varten loimulohirautoja tai muurinpohjapannua • laavu sijaitsee löytäjän metsäpolun varrella olevassa koivikossa. Laavu sopii hyvin iltaohjelmien tai oppituntien pitopaikaksi. Laavun nuotiolla on valmiina koukku nokipannua varten. • keittiöltä voit lainata nuotioille makkaratikkuja, lettupannuja tai nokipannua • polttopuut löytyvät Heinänokan huoltorakennukselta

15


HEINÄNOKAN ATERIAPALVELUT

Heinänokan keittiö tarjoaa leiriläisille 5 ateriaa päivittäin. Aamiainen, lounas ja päivällinen katetaan ruokasaliin, päivämehu ja iltapala ovat ns. omatoimiruokailuja majoitusrakennuksissa. Aamiainen 8.30 MäntyKallio 9.00 Eriksgården Lounas 11.30 MäntyKallio 12.00 Eriksgården Johtajien kahvi (kesällä) 11.45 Vahtimestarin työhuoneen viereisessä tilassa Päivällinen 17.00 MäntyKallio 17.30 Eriksgården

16


Leivonnaiset tai hedelmät päiväkahvia varten leiriläiset voivat ottaa mukaansa lounaalta lähtiessään Leirin ensimmäisen illan iltapalatarvikkeet keittiöhenkilökunta pakkaa asiakkaille valmiiksi. Muina päivinä leirin johtajat tilaavat lounastauolla tarvittavat lisäykset. Keittiöhenkilökunta pakkaa tilatut elintarvikkeet valmiiksi. Pakatut iltapalatarvikkeet saat mukaasi päivälliseltä lähtiessäsi. Heinänokan keittiö avustaa mielellään leiriläisiä erilaisten teema-iltojen tekemisessä. Olemme järjestäneet rippileireille mm. keskiaikaisen lounaan laavulle ja Shangailaisen illan majalle.

17


Kunstenniemen leirikeskus

18

YHTEYSTIEDOT

Kunstenniemen leirikeskus Kunstenniementie 233 21130 Poikko 040-3417750 turku.kunstenniemi@evl.fi www.kunstenniemi.fi

Hanna Arhi-Sahlsten Kurssikeskuksen hoitaja 040-3417576 hanna.arhi-sahlsten@evl.fi

Jukka Lehtinen Vahtimestari 040-3417577 juki.lehtinen@evl.fi

Koordinaattijärjestelmä WGF84 Pohjoinen leveys 60 astetta 24,732 ´ Itäinen pituus 021 astetta 48.238 ´


LEIRIVARMISTUS Leirivarmistus tulee tehdä 7 arkipäivää ennen leirin alkua leirikeskuksen nettisivuilta löytyvällä sähköisellä varmistuslomakkeella. Varmistuslomakkeessa kysytään mm.: • leirin johtajien saapumis- ja poistumisaika leirin alussa ja lopussa • mahdollinen leirikuljetuksen tarve • leiriläisten ja ohjaajien määrä • osallistujien ruokavaliot ja allergiat • tilaa ennakkoon myös mahdolliset lisäpalvelut, esim. grillimakkarat, syntymäpäiväkakut, lettutaikinat, vierailupäivän tarjoilut yms… • sovi muista mahdollisista erikoisjärjestelyistä. HUOM! Jos olet ennen leiriä lomalla tai vietät leirivapaita, huolehdi leirivahvistuksesta ennen vapaita tai delegoi tehtävä työkaverillesi!

LEIRILLE SAAPUMINEN Ajo-ohje: Turusta Naantalin-Rymättyläntietä 28 km kohti Rymättylää. Käännytään oikealle tietä, jossa lukee Ylttinen. Seurataan viitoitusta Kunstenniemeen (n. 7 km). Autopaikoitus vain pysäköintialueelle. Matkaa Turusta n. 38 km; matkan kesto n. 45 min. Kunstenniemeen on mahdollista tilata ryhmälle yhteiskuljetus. Talvikaudella ja viikonloppuleireillä saapumis- ja lähtöajat voivat vaihdella ryhmän tarpeiden mukaan. Kesän rippileirit alkavat aina aikaisintaan klo 16.30 (kts. sivu 4). Tämä aika koskee myös leirin johtajia. Tilojen siivousajan lyhyyden takia aloitusajasta on vaikea joustaa. Poikkeus edelliseen on Juhannuksen jälkeinen maanantai, jolloin leirit voivat halutessaan aloittaa jo aamulla. Majoitusrakennusten avaimet noudetaan päärakennukselta vahtimestarin toimistosta. Leiriläisten saavuttua on vielä hyvä tarkistaa, että kaikki ovat ilmoittaneet ruokavalionsa ja allergiansa. Jos listaan tulee täydennyksiä, niin pyydämme pikaista ilmoitusta keittiöhenkilökunnalle.

19


KUNSTENNIEMEN LEIRIKESKUKSEN TILAT

Majoituskartat löytyvät leirikeskuksen nettisivulta.

Kunstenkari ja Kunstenpää • majoitusrakennus37:llehengelle(Kunstenpäässälisäksi1:nhengenjohtajahuone saunarakennuksessa) • kolme kuuden hengen huonetta, kolme viiden hengen huonetta ja kaksi kahden hengen johtajahuonetta • Wc- ja suihkutilat käytävällä • koulutustila, jossa takka ja varusteina mm. valko-ja fläppitaulut, piirtoheitin, videotykki, piano • majassa langaton internet-yhteys. Käyttäjätunnuksia saatavilla keittiöhenkilökunnalta ja vahtimestarilta • molemmilla majoilla oma rantasauna, jonka yhteydessä takkatupa; Kunstenpään saunalla on inva-WC • keittiöissä liesi, jääkaappi, mikroaaltouuni ja astianpesukone Kunstenmaja • majoitusrakennus 36 hengelle • alakerrassa kaksi kuuden hengen huonetta yhteislavereilla ja kaksi kahden hengen johtajahuonetta, yläkerrassa lattialaverit 12 hlö / 8 hlö. • Wc- ja suihkutilat käytävällä • koulutustila, jossa takka ja varusteina mm. valko- ja fläppitaulut, piirtoheitin, videotykki, piano • majassa langaton internet-yhteys. Käyttäjätunnuksia saatavilla keittiöhenkilökunnalta ja vahtimestarilta • majassa erillinen sauna, jonka yhteydessä takkatupa • keittiössä liesi, jääkaappi, mikroaaltouuni Eräkämppä • majoitusrakennus 31 hengelle • päärakennuksessa kerrossängyt 19 hlö ja kolmen hengen johtajahuone, saunarakennuksen takkahuoneessa kerrossängyt 9 hlö:lle. Päärakennus toimii myös koulutustilana, jossa takka ja varusteina mm. valko-ja fläppitaulut, piirtoheitin, videotykki • Piharakennuksessa 2 x 1 hlö johtajahuone, joissa oma wc ja suihkutila. • majassa langaton internet-yhteys. Käyttäjätunnuksia saatavilla keittiöhenkilökunnalta ja vahtimestarilta • majalla oma rantasauna, jossa takkahuone • keittiöissä liesi, jääkaappi, mikroaaltouuni

20


Ristniemi • majoitusrakennus 24 hengelle • kaksi kahden hengen huonetta, yksi neljän hengen huone ja yhteislaverit 16 hengelle • WC-ja suihkutilat • koulutustila, jossa takka ja varusteina mm. televisio, valkokangas majassa langaton internet-yhteys. Käyttäjätunnuksia saatavilla keittiöhenkilökunnalta ja vahtimestarilta • majan yhteydessä sauna, jossa puulämmitteinen kiuas • keittiöissä liesi, jääkaappi, mikroaaltouuni Tuominiemi • majoitusrakennus 24 hengelle • majoitus yhteislavereilla (10 hengelle ja 12 hengelle) ja kahden hengen johtajahuone • WC- ja suihkutilat • koulutustila, jossa takka ja varusteina mm. televisio • majassa langaton internet-yhteys. Käyttäjätunnuksia saatavilla keittiöhenkilökunnalta ja vahtimestarilta • majan yhteydessä sauna, jossa puulämmitteinen kiuas • keittiöissä liesi, jääkaappi, mikroaaltouuni • Tuominiemen maastossa on myös laavu ja nuotiopaikka Kappeli • kappelissa tilat 80 hengelle • kappelin käyttö varataan kesän leireillä kabinetissa olevasta varauskirjasta • kappelista löytyy virsikirjat, toimituskirjat, ehtoollisvälineet, albat ja stolat • kappelissa on piano Ruokasali • istumapaikkoja 108:lle hengelle • pääsääntöisesti käytössä ainoastaan ruokailujen yhteydessä, mutta mahdollista varata myös erilaisiin iltatilaisuuksiin (asiasta sovittava aina erikseen keittiöhenkilökunnan kanssa) Vahtimestarilta voi tiedustella mm siirrettävää videotykkiä ja valkokangasta, CD-soitinta ja DVD-laitetta.

21


KUNSTENNIEMEN LEIRIKESKUKSEN ULKOTILAT Teltta-alue • alueella on mahdollisuus telttailla joko omin teltoin tai Kunstenniemestä lainattavilla 10-teltoilla (2 kpl) • alueella mahdollisuus omatoimiseen ruuanvalmistukseen (puulämmitteinen “liesi”) • laituri • alueella ulkohuussit • pesutalon yhteydessä mahdollisuus saunan ja suihku- sekä WC-tilojen käyttöön Pelikentät • koripallokenttä • sählykenttä • jalkapallokenttä • beach volleykenttä (Alinan uimaranta) • lentopallokenttä (kunkin majoitusrakennuksen yhteydessä, paitsi Tuominiemi ja Ristniemi) Pelivälineitä voit tiedustella leirikeskuksen isännältä

22


Muita pelejä yms. • Petanque • Pesäpallo: pesäpallomailoja, pesäpalloräpylät, pallot • Suunnistus: suunnistuskarttoja, pihtileimasimet, rastimerkit, kompasseja • Frisbeegolf: 7 kpl siirrettäviä frisbeegolfkoreja, frisbeet • Mölkky: kussakin majoitusrakennuksessa • Pingis: seuraavissa majoitusrakennuksissa: Kunstenkari, Kunstenpää, Kuns-tenmaja, Eräkämppä • Melonta: kysy tarvikkeita isännältä • Alppicurling: talvella • Napakelkka: talvella (riippuen jäätilanteesta) Lisätietoja voit tiedustella isännältä. Toimintaharjoitteet Mahdollisuus korikiipeilyyn ja melontaan (vaativat koulutetun ohjaajan). Huom! Vaijeriliuku pois käytöstä turvallisuussyistä. Katso lisää ryhmäyttämis- ja toimintaharjoitteita Kunstenniemen nettisivuilta www.kunstenniemi.fi. Kunstenniemen Avainreitti Kunstenniemen alueella kiertää luontopolku ja jokaisesta majasta löytyy ohjaajan kansio, jonka materiaalin löydät myös nettisivuiltamme: www.kunstenniemi.fi Nuotiopaikat • kaikilla majoilla on oma nuotiopaikka sekä savusaunan niemessä on leiriläisten käytettävissä kotakeittiö • keittiöltä voit lainata nuotioille makkaratikkuja, lettupannuja tai nokipannua • polttopuut löytyvät majojen yhteydestä Savusauna • saunaan mahtuu kerrallaan 10-15 saunojaa • vahtimestari lämmittää savusaunan etukäteistilauksesta

23


KUNSTENNIEMEN ATERIAPALVELUT Kunstenniemen keittiö tarjoaa leiriläisille 5 ateriaa päivittäin. Aamiainen, lounas ja päivällinen katetaan ruokasaliin, päivämehu ja iltapala ovat ns. omatoimiruokailuja majoilla. Aamiainen 8.30 Kunstenpää, Kunstenmaja ja Tuominiemi 9.00 Kunstenkari, Eräkämppä ja Ristniemi Lounas 11.30 Kunstenpää, Kunstenmaja ja Tuominiemi 12.00 Kunstenkari, Eräkämppä ja Ristniemi Johtajien kahvi (kesällä) 11.45 Ruokasalin yhteydessä olevassa kabinetissa Päivällinen 17.00 Kunstenpää, Kunstenmaja ja Tuominiemi 17.30 Kunstenkari, Eräkämppä ja Ristniemi Leivonnaiset tai hedelmät päiväkahvia varten leiriläiset voivat ottaa mukaansa lounaalta lähtiessään tai sopimuksen mukaan. Leirin ensimmäisen illan iltapalatarvikkeet keittiöhenkilökunta pakkaa asiakkaille valmiiksi. Muina päivinä leirin johtajat tilaavat lounastauolla tarvittavat lisäykset. Keittiöhenkilökunta pakkaa tilatut elintarvikkeet valmiiksi. Pakatut iltapalatarvikkeet saat mukaasi päivälliseltä lähtiessäsi. Kunstenniemen keittiö on mielellään mukana toteuttamassa osaltaan leirin erityistoiveita, esim. teemaruokailuja.

24


25


KESÄ 2013

Heinänokka, Pyölinranta, Kunstenniemi voimassa 11.8.2013 saakka

Pyölinranta

YHTEYSTIEDOT

Pyölinrannan kesäkoti Pyölintie 77 21500 PIIKKIÖ Pyölinrannan keittiö 040 3417735 Huoltomies Turun taajamahuolto Oy p. 0400 513 342 tai 0400 836871

LEIRIVARMISTUS

Leirivarmistus tulee tehdä 7 arkipäivää ennen leirin alkua soittamalla Pyölinrannan keittiön puhelinnumeroon 040 3417735 (kesäaikana). Varmista: • leirin johtajien saapumis- ja poistumisaika leirin alussa ja lopussa • mahdollinen leirikuljetuksen tarve (kesän rippileirien osalta ennakkotilaus) • leiriläisten ja ohjaajien määrä • osallistujien ruokavaliot ja allergiat • tilaa ennakkoon myös mahdolliset lisäpalvelut, esim. grillimakkarat, syntymäpäiväkakut, lettutaikinat, vierailupäivän tarjoilut yms… • sovi muista mahdollisista erikoisjärjestelyistä.

26

HUOM! Jos olet ennen leiriä lomalla tai vietät leirivapaita, huolehdi leirivahvistuksesta ennen vapaita tai delegoi tehtävä työkaverillesi!


KESÄ 2013

Heinänokka, Pyölinranta, Kunstenniemi voimassa 11.8.2013 saakka

LEIRILLE SAAPUMINEN Talvikaudella ja viikonloppuleireillä saapumis- ja lähtöajat voivat vaihdella ryhmän tarpeiden mukaan. Kesän rippileirit alkavat aina aikaisintaan klo 16.00. Tämä aika koskee myös leirin johtajia. Tilojen siivousajan lyhyyden takia aloitusajasta on vaikea joustaa. Leiriläisten saavuttua on vielä hyvä tarkistaa, että kaikki ovat ilmoittaneet ruokavalionsa ja allergiansa. Jos listaan tulee täydennyksiä, niin pyydämme pikaista ilmoitusta keittiöhenkilökunnalle

PYÖLINRANNAN TILAT ”Keltainen talo” • majoitustilat 20 hengelle • 2 x 4 hengen huone • 2 x 6 hengen huone “Päärakennus” • keittiö • opetustilat • majoitustilat 14 hengelle Sauna • majoitustilat 11 hengelle Wc:t ja suihkut • sijaitsevat erillisessä rakennuksessa

27


Kierr채tysohjeet

Kunstenniemess채 komposti traktoritallissa

www.heinanokka.fi www.kunstenniemi.fi

Leirijohtajaopas 2013  

Leirijohtajaopas 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you