Page 1

Kraków, dn. 24.01.2013

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 19.12.2012 Uwagi: Nauka wystawiania dokumentów księgowych

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: Katarzyna Trofimowicz ul. Ogrodowa 167/12 31-765 Kraków NIP: 763-19-45-908

Praca: Wykonanie tłumaczenia pisemnego zestawu trzech dokumentów w formatach PPT, DOC i PDF z języka polskiego na język hiszpański (POL > ESP) Liczba słów: 146 650 Stawka brutto: 0,025 EUR/słowo tekstu źródłowego Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. 1. Kwota wynagrodzenia brutto:

3666,25 EUR

2. Kwota uzysku:

1833,13 EUR

3. Kwota do opodatkowania:

1833,12 EUR

4. Podatek od wynagrodzenia:

329,96 EUR

5. Kwota do wypłaty:

3336,29 EUR

(słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści sześć euro 29/100)

………………………………….. Zleceniodawca

………………………………….. Zleceniobiorca


FAKTURA VAT

Nr: 24/01/2013

Sprzedawca:

Katarzyna Trofimowicz

Nabywca:

mLingua Sp. z o.o.

Adres:

Ogrodowa 167/12 31-765 Kraków

Adres:

Stary Rynek 100 61-773 Poznań

NIP:

763-19-45-908

NIP:

778-14-35-103

Data wystawienia:

2013-01-24

Termin zapłaty:

2013-02-07

Forma płatności:

Przelew - 14 dni

Data zakończenia dostawy/usług:

PKWiU

Jednostka

Cena netto

Ilość

Cena brutto

Vat

Wartość netto

2013-01-24

Wartość brutto

Lp.

Towar / Usługa

1

Tłumaczenie pisemne POL -> ESP [plik OBWE_ES.ppt, 8928 znaków ze spacjami]

1800 znaków przekładu

4,96

24,53

23%

30,17

121,67

149,65

2

Tłumaczenie pisemne POL -> ESP [plik traduccion y multilinguismoES.doc, 31408 znaków ze spacjami]

1800 znaków przekładu

17,45

24,53

23%

30,17

428,05

526,50

3

Tłumaczenie pisemne POL -> ESP [plik tribunal de justiciaES.pdf, 1048051 znaków ze spacjami]

1800 znaków przekładu

582,25

24,53

23%

30,17

14 282,59

17 567,59

Razem w PLN:

14 832,31

18 243,74

Razem słownie: osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy i 74/100 PLN zapłacono:

0,00

pozostało do zapłaty:

18 243,74

Suma według stawek VAT Netto 14 832,31 Razem:

14 832,31

Vat 23%

Kwota VAT

18 243,74

3 411,43

18 243,74

Uwagi Nauka wystawiania dokumentów księgowych

fakturę wystawił

Strona 1/1

Brutto

3 411,43

fakturę odebrał


Rachunek nr 24/01/2013 Oryginał/Kopia Data wystawienia: 24.01.2013 Data sprzedaży: 19.12.2012 Miejsce wystawienia: Kraków

Sprzedawca

Nabywca

Katarzyna Trofimowicz ul. Ogrodowa 167/12 31-765 Kraków NIP: 763-19-45-908 k.trofimowicz@wp.pl Bank: PKO BP Nr konta: 85630000145965872654000010

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Uwagi: Nauka wystawiania dokumentów księgowych

L.p. Nazwa towaru lub usługi 1.

2.

3.

Tłumaczenie pisemne POL -> ESP [plik OBWE_ES.ppt, 8928 znaków ze spacjami] Tłumaczenie pisemne POL -> ESP [plik traduccion y multilinguismoES.doc, 31408 znaków ze spacjami] Tłumaczenie pisemne POL -> ESP [plik tribunal de justiciaES.pdf, 1048051 znaków ze spacjami]

Otrzymana zaliczka: Do zapłaty: Słownie: Forma zapłaty: Data zapłaty:

Ilość

J.m. 1125 znaków przekładu 1125 znaków przekładu 1125 znaków przekładu

Cena Rabat Wartość

7,98

45,03

-

359,34

27,91

45,03

-

1 256,79

931,60

45,03

-

41 949,95

Razem:

43 556,08

1000 PLN 42 556,08 PLN Czterdzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć i 08/100 PLN Przelew bankowy 07.02.2013

…………………………………………… Osoba upoważniona do wystawienia

…………………………………………… Osoba upoważniona do odbioru

rachunki  

plik zawiera fikcyjny rachunek do umowy o dzieło, fakturę VAT i rachunek wystawione za wykonane usługi tłumaczeniowe - dokumenty powstały w...

Advertisement