a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Punt d’Informació Juvenil Trav. St. Jaume s/n 08700 Igualada pij@aj-igualada.net · 93 804 18 01 | 690 793 568

BEQUES ESTUDIANTS D’ESO AJUT PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT Aquest tràmit permet sol·licitar per part de les famílies amb fills escolaritzats als ensenyaments de primària o ESO, ajuts per a l’adquisició de llibres de text. https://tramits.igualada.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTramit=365

AJUTS PER ALUMNES AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu. Modalitats dels ajuts: 

Ajuts i subsidis per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta.

Ajuts per a programes complementaris a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associada a altes capacitats.

Dirigit a alumnes d’educació infantil, educació primària, ESO, batxillerat, cicles formatius de GM o GS, ensenyaments artístics, professionals, PFI, formació professional bàsica o programes de formació per a la transició a la vida adulta. https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/358-ajuts-ministerioNEE?category=bd1b6d64-ca6f-11e5-8c48-005056924a59

AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT El Consell Comarca de l’Anoia concedeix Ajuts individuals de desplaçament (AID) als alumnes que ho sol·licitin i per arribar al centre escolar assignat que és el de la seva població o al centre d’un municipi proper, en el cas de que el seu municipi no tingui centre escolar.


Punt d’Informació Juvenil Trav. St. Jaume s/n 08700 Igualada pij@aj-igualada.net · 93 804 18 01 | 690 793 568

http://www.anoia.cat/departaments/ensenyament/ajuts-individuals-dedesplacament/ AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR El Consell Comarca de l’Anoia ofereix aquest ajut per donar suport a l’escolarització dels fills en edat escolar de les famílies de la comarca de l’Anoia que cursin educació infantil de segon cicle, primària i secundària obligatòria (ESO), que tingui dificultats socials, econòmiques i/o geogràfiques d’accés al centre escolar, als quals no correspon la gratuïta del servei de menjador, per tal que puguin gaudir d’un ajut que els permeti utilitzar el servei de menjador escolar. http://www.anoia.cat/departaments/ensenyament/ajuts-individuals-de-menjador/

Profile for Kaserna Jove

BEQUES ESO  

BEQUES ESO  

Advertisement