__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

RETKEILYREITIT JA -PALVELUT LUONTO- JA KULTTUURIKOHTEET ULKOILUKARTTA 1:50 000


Jouni Laaksonen on kuhmolainen retkeilytoimittaja, joka on kirjoittanut tietokirjoja muun muassa Suomen erämaista, kansallispuistoista, autiotuvista, erätaidoista sekä lapsiperheen retkeilykohteista. Laaksonen avustaa säännöllisesti Erä-lehteä ja Latu & Polku -lehteä.

© Jouni Laaksonen ja Karttakeskus Oy, Helsinki 2016 Tekstit: Jouni Laaksonen Valokuvat: Jouni Laaksonen Etukannen valokuva: Rodeo / Tuomas Heinonen Kartat: © Karttakeskus Oy 2016. Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan aineistoa 2016. Sisuksen graafinen suunnittelu ja taitto: satukala graphic design Painopaikka: Livonia Print, Latvia 2016 ISBN 978-952-266-438-9 79.4


Sisällys Re i ti t p ä h k in ä n k u o re s s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 A l k usan at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 K i rj an käyt tö o p a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

O ulang an kans al l is p ui sto .

. . . . . . . . . . . . . .

10

Pe r u st a m ist a ist e l u t | J o k ie n p u isto | Ku lt t u u r ih isto r ia | K a n s a invä l isyys | M it ä s a a t e h dä ? | M et sä st y s ja ka la st u s

Mil l oin ja m it en K ar hu n k i e rro k s e lle ? . . . . .

16

S aa p u m in e n re it in l ä htö p ist e eseen | Karhunkierros ja päiväreitit | Karhunkierroksen kuukaudet

Pit kät reit it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Re i t t ika r t at | K a r h u n k ie r ro k s en o su u d et | UK K-re it t i S a l l a s s a | K a r h u n k ie r ro s p ä ivä mat ko in a

Päiväret keil yre it it .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

R uka n s e u t u | J u u m a n s e u t u | Kiu t a kö n kä ä n seu t u | S a lla

O mat p ol ut .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86

Kohte i d e n ko o rd in a at it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3 Li säti e d ot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4

Tieto a l uonnost a O ul anga n e r iko is ia k u k k ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Va nha m et s ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 E l äi nte n jä l k iä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82


Alkusanat Kun Karttakeskus pyysi minua tekemään oppaan Karhunkierroksesta, aprikoin alkuun, onko tästä moneen kertaan kolutusta reitistä uutta löydettävää. Heti ensimmäisen maastoviikon jälkeen vakuutuin ja innostuin: Kyllä on! Karhunkierros oli aikoinaan 1980-luvulla ensimmäinen pitempi vaellukseni. Isän ja veljen kanssa patikoimme heinäkuun helteessä Sallan tieltä Ristikallion kautta Rukalle. Seuraavalla vuosikymmenellä patikoin hyvän ystäväni kanssa saman reitin, nyt syyskuun lopulla. Sittemmin olen tutkinut eri vuodenaikoina Oulangan yhä monipuolisempaa päiväreittitarjontaa sekä melonut Oulankajoella, ja nauttinut puiston maisemista joka kerran. Silti nyt, kun kesällä 2015 kiersin ensimmäisen viikon ennalta suunnittelemiani kohteita, yllätyin jatkuvasti. Vasta nyt kävin Ristikallion varsinaisella näköalapaikalla, joka ei ole siinä, missä satunnainen Karhunkierroksen patikoija maasto-opasteen perusteella olettaa. Vasta nyt näin ensimmäisen kerran puiston tunnuslajin, upean ja herkän neidonkengän. Aloin kiinnittää huomiota myös muuhun Oulangan kasviloistoon: tikankontit kehivät vähitellen lehtiään auki, kulleroiden kukkamykeröt alkoivat saada keltaista väriä, näsiä loisti pinkkinä, tuomi ja oravanmarja aloittivat kukintaansa ja tuoksuisivat kohta huumaavasti. Sinipyrstö lauloi Valtavaaralla, joutsenet ja isokoskelot jäivät mieleen Kitkajoelta, Keroharjun reitin varresta löytyi pikkusirkku ja mustaviklo. Aiemmilta Karhunkierroksen patikoinneiltani yksikään kukka tai lintu ei ollut jäänyt mieleeni, vaikka epäilemättä jokusen kuukkelin ja metsäkanalinnun olin nähnyt. Näin myös kolme itselleni uutta vesiputousta ja niitä kiertäessäni löysin Oulangan erämaisen puolen. Reiteillä oli jo kesäkuun alussa paljon patikoijia, mutta niiden ulkopuolella oli heti rauha ja hiljaisuus. 8

Pähkänänkalliolla koppelo hautoi muniaan, vaikka me siitä tietämättöminä katselimme Kitkajoen mykistäviä maisemia kahden metrin päässä. Vasta monen minuutin päästä se jonkin liikahduksemme myötä hermostui ja pölähtäen lähti lentoon. Poistuimme paikalta, jotta se pääsi jatkamaan haudontaansa. Löytöretkeily jatkui myöhemmin kesäkuussa, kun vaelsin Hautajärveltä Rukalle, ja heinäkuussa, kun parsin vielä käymättömiä päiväreittejä, ja edelleen syyskuussa, kun vaelsin Juumasta Ristikalliolle. Löysin uusia neidonkenkäpaikkoja, lapinvuokkokallioita, tikankonttiesiintymiä, yhden Suomen kauneimmista vesiputouksista, sieviä lähteitä, luolia ja hienoja maisemapaikkoja. Karhunkierros ja Oulanka ovat paljon enemmän kuin parilla ensimmäisellä läpivaelluksella huomaa! Kirja pyrkii olemaan perinpohjainen opas Karhunkierroksen vaellusreitistä sekä kaikista alueen päiväretkeilyreiteistä. Lisäksi tavoitteena on antaa vinkkejä reitin lähettyvillä sijaitsevista kiinnostavista paikoista, joissa käymällä voi rikastuttaa retkeään, sekä vinkkejä siihen, mitä muutakin itse reitin varressa voi nähdä kuin maisemia. Kuhmossa 15.1.2016 Jouni Laaksonen


Oppaan kohde kartalla Karhunkierros Karhunkierros Pieni Karhunkierros 30 Oppaan kohde kartalla Pieni Karhunkierros Kävelyreitti Karhunkierros Kävelyreitti Hiihtoreitti Pieni Karhunkierros Hiihtoreitti Kävelyja hiihtoreitti Kävelyreitti Kävelyhiihtoreitti Valaistuja reitti Hiihtoreitti Valaistu reitti Maastopyöräreitti Kävely- ja hiihtoreitti Maastopyöräreitti Luontopolku Valaistu reitti Luontopolku Melontareitti Maastopyöräreitti Melontareitti Koskenlaskureitti kujen ulkopuolisille tutkimusmatkoille. Kaikki kanLuontopolku sallispuiston nähtävyydet eivät osuKoskenlaskureitti reittien varsille. Moottorikelkkareitti Melontareitti Kirjan kartoille on merkitty numeroiduilla symMoottorikelkkareitti reitillä Karttamerkkien selite Välimatka Koskenlaskureitti boleilla mielenkiintoisia kohteita,Hotelli joista kerrotaan Välimatka reitillä tekstissä. Näiden kohteiden välilläHotelli kerrotaan jatkuMoottorikelkkareitti Lomakylä Oppaan kohde kartalla vasti reitin luonteesta ja maisemista, numeVälimatka reitillä Muumutta majoitus Lomakylä Karhunkierros roidut ovat jokainen tavalla tai toisella erityisiä paikHotelli Leirintäalue Muu majoitus koja. numerointi eteneeLomakylä Karhunkierrosta PieniKohteiden Karhunkierros Leirintäalue Ravintola pitkin Hautajärveltä kohti Rukaa. Muu majoitus Kävelyreitti Ravintola Kahvila Numeroiduille kohteille annetaan kirjan lopussa Leirintäalue Kahvila Päivätupa Hiihtoreitti luettelossa metriset koordinaatit ETRS-TM35FIN Ravintola Päivätupa Autiotupa Kävely- ja hiihtoreitti -tasokoordinaatistossa sekä maantieteelliset ETRS89 Kahvila Autiotupa Vuokratupa Valaistu reitti (EUREF-FIN)-koordinaatit. Edellinen on kätevä Päivätupa Vuokratupa Sauna netin karttapalveluissa ja jälkimmäinen on usein näpMaastopyöräreitti Autiotupa Sauna Kota pärämpi GPS-laitteiden kanssa. ETRS89-koordinaaLuontopolku Vuokratupa Kota Laavu tit vastaavat metrin tarkkuudella GPS-järjestelmässä Sauna Melontareitti Laavu yleisesti käytettävää kansainvälistäTelttailualue WGS84-koordiKota Tulentekopaikka Telttailualue Koskenlaskureitti naatistoa. Laavu Keittokatos Tulentekopaikka Moottorikelkkareitti Telttailualue Keittokatos Paikoitusalue Välimatka reitillä Tulentekopaikka 30

Kirjan käyttöopas Kirjassa kuvataan seikkaperäisesti Karhunkierros sekä alueen päiväreitit. Aluksi esitellään Oulangan kansallispuisto ja Karhunkierros erilaisine reittivaihtoehtoineen. Reittikuvausten yhteydestä löytyy koko Karhunkierroksen kartat mittakaavassa 1:50 000. 30 Pitkien reittien etappien tietoriveillä ilmoitetut matkat ovat etäisyyksiä etapin alkupisteestä. Kaikilla Karhunkierroksen tulipaikoilla, laavuilla, kodilla ja tuvilla saa myös telttailla. Poikkeuksen muodostavat Kiutakönkään keittokatos ja Valtavaaran päivätupa, joiden molempien läheltä, 200 metrin päästä löytyy telttailupaikka. Päiväreitit esitellään alueittain: Rukan seutu, Juuman ympäristö, Kiutakönkään ja Oulangan luontokeskuksen lähireitit, Oulangan kanjoni ja muu Salla. Rukan, Juuman ja Kiutakönkään yhteydessä on 1:25 000 -mittakaavainen kartta reitteineen. MerkitKarttamerkkien selite Karttamerkkien Karttamerkkien selite selite tyjen reittien jälkeen omistetaan muutama sivu polKarttamerkkien selite Karttamerkkien selite

Karttamerkkienselite selite Karttamerkkien Karttamerkkien selite Karttamerkkien selite Karttamerkkien selite 30 Oppaan kohde kartalla Karttamerkkien selite 30 30 Oppaan Oppaan kohde kohde kartalla kartalla Karttamerkkien selite 30 Oppaan kohde kartalla Karttamerkkien selite Tulentekopaikka 30 Oppaan kohdekartalla kartalla Paikoitusalue Karttamerkkien selite Silta 30 Oppaan kohde kartalla Hotelli 30 Karhunkierros Oppaan kohde Karhunkierros Karhunkierros 30 Oppaan kohde kartalla 30 Karhunkierros Keittokatos Silta Nähtävyys 30 Oppaankohde kohdekartalla kartalla Karhunkierros Karhunkierros 30 Lomakylä Oppaan 30 Pieni Karhunkierros Karhunkierros Oppaan kohde kartalla Pieni Pieni Karhunkierros Karhunkierros 30 Oppaan kohde kartalla Karhunkierros Paikoitusalue Nähtävyys Pieni Karhunkierros Lintutorni 30 oppaan kohde kartalla lomakylä paikoitusalue Oppaan kohde kartalla Karhunkierros Pieni Karhunkierros Muu majoitus Pieni Karhunkierros Karhunkierros Kävelyreitti Pieni Karhunkierros Karhunkierros Silta Lintutorni Kävelyreitti Kävelyreitti Karhunkierros Pieni Karhunkierros Näköalapaikka Karhunkierros muu majoitus silta Kävelyreitti Karhunkierros Leirintäalue PieniKarhunkierros Karhunkierros Kävelyreitti Kävelyreitti Pieni Nähtävyys Hiihtoreitti Kävelyreitti Pieni Karhunkierros Näköalapaikka Matkailuneuvonta Pieni Karhunkierros leirintäalue nähtävyys Hiihtoreitti Hiihtoreitti Pieni Karhunkierros Hiihtoreitti Kävelyreitti Ravintola Pieni Karhunkierros Kävelyreitti Hiihtoreitti Hiihtoreitti Kävelyreitti Lintutorni Matkailuneuvonta kävelyreitti ravintola lintutorni Opastustaulu Kävelyja hiihtoreitti Hiihtoreitti Kävelyreitti KävelyKävely-ja ja jahiihtoreitti hiihtoreitti hiihtoreitti Kävelyreitti Hiihtoreitti Kahvila KävelyKävelyreitti Hiihtoreitti Kävelyja hiihtoreitti Näköalapaikka Opastustaulu Kävelyja hiihtoreitti hiihtoreitti kahvila näköalapaikka Kauppa Hiihtoreitti Valaistu reitti Kävelyjaja hiihtoreitti Hiihtoreitti Päivätupa Valaistu Valaistu reitti reitti Hiihtoreitti Valaistu reitti Kävelyhiihtoreitti Hiihtoreitti Matkailuneuvonta Kävelyja hiihtoreitti Valaistu reitti Kauppa kävelyja hiihtoreitti päivätupa matkailuneuvonta Valaistu reitti Kävelyja hiihtoreitti Autiotupa Maastopyöräreitti Valaistu reitti Kävelyja hiihtoreitti Maastopyöräreitti Maastopyöräreitti Kävelyja hiihtoreitti Valaistu reitti Maastopyöräreitti Opastustaulu valaistu reitti autiotupa opastustaulu Kävelyja hiihtoreitti Valaistureitti reitti Maastopyöräreitti Maastopyöräreitti Valaistu Vuokratupa Luontopolku Maastopyöräreitti Valaistu reitti Luontopolku Luontopolku Valaistu reitti Maastopyöräreitti Kauppa maastopyöräreitti vuokratupa kauppa Polttonesteen myynti Luontopolku Valaistu reitti Maastopyöräreitti Luontopolku Sauna Luontopolku Maastopyöräreitti Melontareitti Luontopolku Maastopyöräreitti luontopolku sauna polttonesteen myynti Melontareitti Melontareitti Polttonesteen myynti Maastopyöräreitti Luontopolku Hiihtokeskus Melontareitti Maastopyöräreitti Kota Luontopolku Melontareitti Melontareitti Luontopolku melontareitti kota hiihtokeskus Koskenlaskureitti Melontareitti Luontopolku Hiihtokeskus Koskenlaskureitti Koskenlaskureitti Luontopolku Melontareitti Koskenlaskureitti Laavu Luontopolku Melontareitti Koskenlaskureitti Koskenlaskureitti koskenlaskureitti laavu uimapaikka Melontareitti Polttonesteen myynti Uimapaikka Moottorikelkkareitti Koskenlaskureitti Melontareitti Moottorikelkkareitti Moottorikelkkareitti Melontareitti Koskenlaskureitti Telttailualue Moottorikelkkareitti Melontareitti Koskenlaskureitti Moottorikelkkareitti moottorikelkkareitti tai -ura telttailualue virkistyskalastus Hiihtokeskus Uimapaikka Moottorikelkkareitti Koskenlaskureitti Virkistyskalastus Välimatka reitillä Moottorikelkkareitti Koskenlaskureitti Tulentekopaikka Välimatka Välimatka reitillä reitillä Koskenlaskureitti Välimatka reitillä Moottorikelkkareitti välimatka reitillä tulentekopaikka vesillelaskupaikka Koskenlaskureitti Moottorikelkkareitti Välimatka reitillä Virkistyskalastus Vesillelaskupaikka Välimatka reitillä Moottorikelkkareitti Hotelli Keittokatos Välimatka Moottorikelkkareitti Hotelli Hotelli reitillä Hotelli Moottorikelkkareitti Välimatka reitillä hotelli keittokatos ekopiste Ekopiste Uimapaikka Hotelli Moottorikelkkareitti Vesillelaskupaikka Välimatka reitillä Hotelli Lomakylä Välimatka reitillä Paikoitusalue Hotelli Lomakylä Lomakylä Välimatka reitillä Lomakylä Hotelli Välimatka reitillä Virkistyskalastus 1:50 000 -mittakaavaisilla kartoilla on ETRS-TM35FIN-koordinaattiristit kilometrin välein. Lomakylä Ekopiste Hotelli Välimatka reitillä Lomakylä Muu majoitus Hotelli Silta Lomakylä Muu Muumajoitus majoitus majoitus Hotelli Muu Lomakylä Hotelli Vesillelaskupaikka Muu majoitus Lomakylä Hotelli Muu majoitus Leirintäalue 1:50 000 -mittakaavaisilla ka Lomakylä Nähtävyys Muu majoitus Leirintäalue Leirintäalue Lomakylä Leirintäalue Muu majoitus Lomakylä Ekopiste Leirintäalue Muu majoitus Lomakylä Leirintäalue 9 Ravintola 1:50 000 -mittakaavaisilla ka Muu majoitus Lintutorni Leirintäalue Ravintola Ravintola Muu majoitus Ravintola Leirintäalue Muu majoitus Ravintola Leirintäalue Muu majoitus Ravintola Kahvila Leirintäalue Ravintola Kahvila Kahvila Leirintäalue Kahvila Ravintola Leirintäalue Kahvila Ravintola Leirintäalue Kahvila Päivätupa Ravintola Kahvila Päivätupa Päivätupa Ravintola Päivätupa Kahvila Ravintola Päivätupa Kahvila Ravintola Päivätupa Autiotupa Kahvila Päivätupa Autiotupa Autiotupa Kahvila Autiotupa Päivätupa Kahvila Autiotupa Päivätupa Kahvila Autiotupa Vuokratupa Päivätupa Autiotupa Vuokratupa Vuokratupa Päivätupa Vuokratupa

Näköalapaikka Matkailuneuvonta Opastustaulu Kauppa

1:50 000 -mittakaavaisilla ka


Milloin ja miten Karhunkierrokselle? Karhunkierros on pitkäksi vaellusreitiksi helposti saavutettavissa. Vaikka se ei ole rengasreitti, onnistuu lähtöpaikkaan siirtyminen ja kotiin lähtö vaelluksen jälkeen vaivattomasti omalla autolla tai julkisin kulkuneuvoin. Reitillä riittää myös mielenkiintoista nähtävää eri vuodenaikoina: vaikka olisi jo vaeltanut reitin ruskaaikaan, kannattaa palata samoihin maisemiin esimerkiksi kesäkuussa tai maaliskuussa.

Saapuminen reitin lähtöpisteeseen Karhunkierros-bussi on yksi syy ja seuraus vaellusreitin suosiolle. Koska kyydin tarvitsijoita on paljon, kannattaa ajaa linjaa; koska linja on olemassa, reitille on helppo lähteä. Koulujen kesäloman ajan liikennöivä Karhunkierros-bussi lähtee Kuusamon keskustasta ja ajaa Rukan keskusaukion kautta. Siellä pysäkki on Rukatuntu16

rintien päässä olevalla kääntöpaikalla. Aamubussilla pääsee Juumaan, ja tiettyinä päivinä on myös yhteys Oulangan luontokeskukselle. Linjuri jatkaa Ristikallion P-paikan kautta Hautajärvelle ja edelleen Sallaan. Karhunkierros-bussi tekee nauhamaisen reitin vaeltamisen mielekkääksi. Omalla autolla saapuva voi pysäköidä kulkupelinsä Rukalla Rukankyläntien päästä, Rukan kokouskeskuksen edustalta, löytyvälle ilmaiselle paikoitusalueelle tai kylän alla sijaitsevaan


maksulliseen parkkihalliin. Sitten noustaan Rukatunturintien päässä linja-autoon, ajetaan haluttuun lähtöpaikkaan ja patikoidaan Karhunkierrosta pitkin takaisin omalle autolle. Vaikka edellä puhutaan kahdesta eri tiestä, Rukan kävelykeskusta on pieni. Rukankyläntien parkkipaikalta on vain parisataa metriä Rukatunturintien päässä sijaitsevalle bussipysäkille ja Karhunkierroksen päätepisteeseen. Kuusamoon voi saapua myös ilman autoa. Ekologisin on juna, jolla pääsee Ouluun, Kemijärvelle, Rovaniemelle ja Kajaaniin. Näistä on linja-autoyhteys Kuusamoon. Lentäen Kuusamoon tuleville on kätevä Kuusamon lentokenttäbussi, joka kuljettaa suoraan Rukalle, ja toisaalta Sallan lentokenttäbussi, jolla pääsee Ristikalliolle ja Hautajärvelle. Koulujen alkaessa elokuun puolivälin maissa linja-autovuorojen määrä vähenee. Myöhemmän syksyn patikoijillekin on silti bussi- ja koulutaksivuoroja Rukalta Karhunkierroksen pohjoisiin lähtöpisteisiin. Sallasta Hautajärven, Ristikallion ja Rukan kautta Kuusamon kentälle ja takaisin ajavaa lentokenttäbussia saavat muutkin kuin lentomatkustajat käyttää. Luonnollisesti on myös aina mahdollista ottaa taksi. Taksiyrittäjät ovat paketoineet erityisiä huokeampia kimppataksihintoja, katso www.kuusamontaksi.fi. Kuusamo-Rukan taksikeskuksen puhelinnumero on 0100 84200. Ajantasaiset aikataulut on syytä tarkistaa ennen matkaa. Ruka Info (puh. (08) 8600 250) kokoaa vuosittain aikataulutiedot sivuilleen www.ruka.fi/ karhunkierros. Suora osoite Metsähallituksen hyödylliselle saapumissivulle on www.luontoon.fi/karhunkierros/kartatjakulkuyhteydet. Metsähallituksen luontokeskusten puhelinnumerot ovat Karhunkierros Hautajärvellä 040 834 6814, Oulanka 040 732 5615 ja Kuusamon Karhuntassu 040 732 5614.

roin ihmistä paremmat, ja karhu väistää ihmisen ääniä kuullessaan. Hyvin harva pääsee karhua näkemään, eikä Karhunkierroksen nimi liitykään siihen. Nimi Karhunkierros tarkoitti alun perin autolla ajettavaa rengasreittiä Kuusamosta Paljakan kylän kautta Paanajärven länsipäähän ja sieltä Liikasenvaaran ja Käylän kautta takaisin Kuusamoon. Kun matkailija kiersi tämän lenkin, saattoi hän varmuudella sanoa karhun jääneen kierrokseen. Ennen sotia tällainen kierros oli kotimaanmatkailua, mutta rauhan­ ehdoissa Suomi menetti Neuvostoliitolle Sallan ja Kuusamon itäosat, muun muassa Paanajärven sekä Sallan silloisen kirkonkylän. Luonnontutkijat olivat huomanneet Oulangan luontoarvot jo 1800-luvulla. Retkeilyä tiettömissä erämaissa harrastettiin jo 1900-luvun alussa, mutta enemmässä määrin 1940-luvulta alkaen. Kuusamoon perustettiin matkailulautakunta 1950-luvun alussa. Se otti työlistalleen retkeilyreittien suunnittelun. Ratkaiseva oli vuosi 1954, jolloin matkailulautakunta päätti helmikuisessa kokouksessaan Karhunkierroksen, tuolloin vasta yleisellä nimellä jalkapatikkareitti, perustamisesta. Helatorstaina 27.5.1954 matkailulautakunnan organisoima talkooretkikunta aloitti reitin merkitsemisen. Rahaa maaliin ei ollut käytettävissä, mutta lautakunnan puheenjohtaja Eino Kuosmanen ker-

Karhunkierros ja päiväreitit Kuusamossa elelee luonnollisesti karhuja, kuten kaikkialla Suomessa. Petojen aistit ovat monin ver-

Karhunkierros-bussi saapumassa Rukatunturintien pysäkille.

17


Vanha metsä Ihmisen ja metsän suhde on siinä mielessä surullinen, että elinikämme on kovin erilainen. Kun vanha metsä kaadetaan, paikalle ei enää tuon ihmissukupolven aikana kehity vanhaa metsää. Toki hakkuuaukea puskee muutaman vuoden päästä taimikkoa, ja muutaman kymmenen vuoden kuluttua aukean tilalla on nuori metsä. Nykyisellä avohakkuumenetelmällä hoidettu metsä on kuitenkin pitkään kuin tasaikäinen ja tasapuulajinen puupelto, josta silmää viehättävä vaihtelevuus ja persoonallisuus puuttuvat.

Vanha metsä ei suinkaan kuole pystyyn tai ole läpipuskematon ryteikkö. Päinvastoin, vanha metsä elää ja kukoistaa. Vanhoja puita kuolee ja kaatuu ja aukkoihin syntyy uusia taimia. Isot puut sitovat hiilidioksidin vuosisadoiksi pois ilmakehästä. Ikimetsä tarjoaa kodin lukemattomille uhanalaistuneille eliölajeille. Tiheässä taimikossa ei ole ilo patikoida polun ulkopuolella, mutta vanhassa, melko luontaisessa metsässä kulku onnistuu mainiosti. Vanhassa metsässä on jatkuvasti nähtävää.

Maapuu, ja nimenomaan lahojatkumo on oleellisen tärkeä vanhan metsän lajistolle. Lahojatkumo tarkoittaa, että metsässä on aina eri-ikäisiä maahan kaatuneita, eri maatumisasteella olevia runkoja.

Hopeanharmaat kelot ovat metsän kaunistuksia.

54

Naavat ja lupot kertovat ilman puhtaudesta.


Vanha metsä

Männyn kilpikaarnaa. Kääpä on puussa elävä sieni, joka lahottaa isäntäänsä. Terveissä puissa ei ole kääpiä. Monet kääpälajit ovat uhanalaisia, koska ne vaativat kasvupaikakseen vanhaa metsää. Käävät ovat tärkeitä monille hyönteisille ja myös kolopesiville linnuille, sillä ne pehmentävät puuainesta helpommin kolottavaksi. Kuvan haavankääpä ei ole uhanalainen.

Luonnonmetsässä on paljon erikokoisia pahkoja, niin havu- kuin lehtipuissakin. Pahka on puuainesta, puun epämuodostuma. Parhaat kuksat syntyvät pahkoista.

Palokorot ovat syntyneet kauan sitten metsäpalon riehuessa. Vain paksut, kilpikaarnaiset männyt ovat selvinneet hengissä. Kuvan männyissä palokoro on samalla sivulla. Tuuli on käynyt vastakkaisesta suunnasta, ja koron kohdalle on syntynyt tulipyörre, joka on syönyt tiensä kilpikaarnan läpi. Armahtava sade on sammuttanut palon ennen kuin nämä puuvanhukset ovat palaneet kokonaan.

Palokanto, menneen metsäpalon muistopatsas.

55


Juumassa mökki- ja leirintäaluemajoitusta sekä kahvilapalveluja tarjoavat sekä Retki-Etappi että Juuman leirintäalue. Edellinen on Pienen Karhunkierroksen lähtöpiste, jälkimmäiselle on 1,3 kilometrin tiepatikointi Pieneltä Karhunkierrokselta.

Juuman-oikopolun risteyksestä 200 metriä eteenpäin Karhunkierros yhtyy Pieneen Karhunkierrokseen. Tämä vihreällä maalilla merkitty 12-kilometrinen päiväreitti on nimetty osuvasti, sillä se todellakin tiivistää Karhunkierroksen parhaita maisemaelementtejä ja kasvierikoisuuksia päiväreitin mittaiseksi huikeaksi paketiksi. Yhtymäkohdassa polun lounaispuolella virtaa kirkas lähdepuro, josta kannattaa täyttää pullo ja ehkä kattilatkin. Puro laskee Kitkajokeen Harrisuvannon laavun vieressä, mutta laavun lähellä ei ole hyvää virtaavaa vedenottopaikkaa. Pieni Karhunkierros esitellään seikkaperäisesti sivulta 71 alkaen, joten sitä ei kuvata tässä. Samassa yhteydessä on myös tarkempi kartta Pienen Karhunkierroksen alueesta.

Harrisuvannon riippusilta.

58

Siilastupa sijaitsee Jyrävän suvannon rannalla. Vesiputous näkyy heti kun astuu tuvan ovesta ulos.

Karhunkierroksen vaeltajan on tehtävä valinta: vasemmalle vai oikealle? Oikealle kääntyvä näkee Kallioportin jyrkännenäköalat (86) sekä Myllykosken myllyn ja kosken (83), vasemman valitsija Harrisuvannon laavun (87) jälkeisen pitkän riippusillan, sinnikkään Kalliosaaren (89), Jyrävän vesiputouksen (91) ja pitkän Aallokkokosken (92). Pienen ja ison Karhunkierroksen erkanemispisteeseen, Pienen Karhunkierroksen lounaiskulman ekopisteelle, on Jyrävän rannalla sijaitsevan Siilastupa-autiotuvan (90) kautta noin 5,3 kilometriä. Myllykosken rannalla sijaitsevan päivätuvan kautta matkaa kertyy noin 3 kilometriä. Jyrävän reitti on pitempi, mutta nähtävyyksiltään vaikuttavampi. Siilastuvassa on kamiina ja laveritilaa kahdessa tasossa yhteensä 12 hengelle. Kuistilla on kaasuliesi, pihassa tulipaikka, ja vesi otetaan Kitkajoesta. Telttailutilaa on muun muassa Jyrävän alapuolisesta suvannosta lähtevän kosken lähellä, jossa on myös tulipaikka. Myllykosken myllyssä ei ole lämmityslaitetta, mut­ ta kahdessa kerroksessa on laveripaikkoja yhteensä 6–7. Tuvassa ei ole kaasuliettä, mutta ulkona on tulipaikka. Vesi otetaan Kitkajoesta. Vuodelta 1958 peräisin oleva Retkeilykartta Kuusamo osoittaa, että alun perin Karhunkierros kulki Kitkajoen pohjoispuolta, Kallioportin paikkeilta. Kitkajoki ylitettiin riippusiltaa pitkin Myllykoskella ja sen jälkeen reitti teki mutkan Jyrävän kautta. Har-


Myllykosken vesimylly toimii nykyään päivätupana.

risuvannon riippusillan valmistumisen jälkeen Karhunkierros on opastettu Jyrävän kautta. Jos vaeltaja haluaa nähdä ”kaiken”, kannattaa valita Jyrävän reitti, mutta pistäytyä rinkatta Kallioportilla (vajaan kilometrin edestakainen patikointi, jyrkät pitkät portaat) sekä Myllykoskella (1,5 kilometrin edestakainen patikointi, helppoa polkua).

Pienen ja ison Karhunkierroksen lounaisen erkanemisristeyksen ekopisteellä (93) toimi kesällä 2015 pressukahvila. Juuman palveluista kannattaa huomata myös Basecamp Oulanka, josta voi kesäsesongin aikana muun muassa ostaa lounaan tai koskenlaskuretken. Basecamp on suoraan Pienen Karhunkierroksen varressa, isolta Karhunkierrokselta kertyy patikoitavaa ekopisteeltä laskien

Juumassa jätetään kansallispuisto taakse. Selän puolelle jäävät niin vaikuttavat jokilaaksot kuin luonnontilaa lähentelevä metsäkin. Voi tuntua, että tämä oli nyt tässä, loppumatkalla ei ole mitään tarjottavaa. Tuntemus vahvistuu, kun Karhunkierros halkoo Juuman jälkeiset seitsemän kilometriä tylsiä talousmetsiä. Reitin varressa on laajoja avohakkuualoja, tiheitä taimikoita ja nuorta tasaikäistä metsää. Arvio on kuitenkin iloisesti täysin väärä! Reitin loppuosa tarjoaa hienoja hetkiä ja Karhunkierrokselle arvoisensa lopetuksen. Ensimmäisten kolmen kilometrin aikana kiinnostavaa on lähinnä vain se, että Iso-Lummiskoon laskeva pieni puro tarjoaa puhtaanoloista vettä. Sitten saavutaan Puurosuon laavulle (98). Puron ja drumliiniselänteen välissä on kaksi komeaa laavua, joihin mahtuu isompikin määrä vaeltajia yöpymään. Puuvajaa täyttää ja huussia tyhjentää Kuusamon kaupunki (puh. vaihde 040 860 8600). Tähän asti jokaista taukopaikkaa on huoltanut Metsähallituksen luontopalvelut (puh. vaihde 0206 39 4000), poikkeuksena Myllykosken päivätupa, jonka huollosta vastaa Kuusamon kaupunki. Edessäpäin myös Porontimajoen autiotuvat ja Ison Kuikkalammen laavu ovat kaupungin huollossa. Juomavesi otetaan purosta, mutta kannattaa huomata, että tämän puron yläjuoksulla on maanviljelystä ja asutusta. Vesi tuskin on yhtä puhdasta kuin kansallispuiston puroissa.

1,3 kilometriä suuntaansa.

Juuman ekopiste – Ruka 23 km | � 3,1 km, � 7 km, � 11,7 km, � 18,1 km,

� 20 km, � 21 km Reitti kulkee puolisen kilometriä ekopisteeltä niin Juumaan kuin Rukallekin päin kumpuilevassa männikköisessä hiekkamaastossa. Tämä ei ole harju, vaan dyynialue. Mannerjään sulamisen jälkeen hiekkaiset harjut, laaksontäytteet ja deltat olivat kasvipeitteettömiä, jolloin tuulet kuljettivat hienoa hiekkaa ja kasasivat sitä dyyneiksi. Vähitellen kasvillisuus valtasi alaa ja sitoi hiekan paikoilleen.

Kun Karhunkierros erkanee Pienestä Karhunkierroksesta kohti Rukaa, alkukilometrit halkovat synkeää avohakkuualaa.

59


Päiväretkeilyreitit

Rukalla ja Oulangalla on päiväretkeilyreittejä vähintään viikon mökki- tai hotelliloman tarpeisiin. Valikoima on niin pituudeltaan, vaativuudeltaan kuin maisemiltaan hyvin monipuolinen.

Rukan seutu Karhunkierroksen eteläinen päätepiste Ruka on kasvanut yhdeksi Suomen merkittävimmistä matkailukeskuksista. Talvella Rukan laskettelurinteet ja monipuoliset ladut houkuttelevat runsaasti kävijöitä, mutta kesälläkin Rukalla on paljon tekemistä. Rukan laelle voi nousta hiihtohissillä ja laskea alas kesäkelkkarataa pitkin. Tunturin rinteillä on 18-reikäinen frisbeegolf-rata ja samassa paikassa hiihtohissin ala-asemalla Rukan kävelykylässä on myös minigolf-rata. 66

Rukalla on paljon latupohjia, huoltoteitä, pyöräteitä ynnä muuta ulkoilureittiverkostoa, jota voi hyödyntää maastopyöräilyssä sekä juoksu- ja kävelylenkkeilyssä. Alueella on myös neljä sauvakävelyreittiä. Retkeilijä ei hae niinkään sykkeen nousua kuin elämyksiä ja kauniita maisemia, joita tarjoaviin Rukan reitteihin tässä kirjassa keskitytään. Autolla Rukalle saapuva voi valita kahdesta vaihtoehdosta. Viitostieltä saavuttaessa ensimmäinen Rukan kylälle vievä tie on nimeltään Rukankyläntie. Sen päästä, Rukan kokouskeskuksen edustalta löytyy ilmaista pysäköintitilaa. Rukatunturintien päästä puolestaan löytyy Kuusamosta saapuvan Karhunkierros-bussin pysäkki. Molempien teiden päästä pääsee kylän alla sijaitsevaan 320-paikkaiseen maksulliseen parkkihalliin.


Omat polut

Karhunkierros on huikea reitti, mutta kovin suosittu. Välillä reitillä saattaa tuntua, että Oulangan kansallispuisto on täynnä ihmisiä ja erämaan tunnelma kaikkoaa. Suosittu retkeilyreitti on kuitenkin samalla tae sille, että kansallispuistossa riittää rauhaa ja erämaisuutta – jos haluaa poiketa polulta. Pieniä poikkeamia reitiltä esitellään jo Karhunkierroksen kuvauksen yhteydessä, mutta tässä esitellään kolme pitempää päiväretkeä merkittyjen reittien ulkopuolelta. Samanlaisia aarteita puistosta löytää muualtakin, kun omaa vankan suunnistustaidon ja osaa löytää kartalta kiinnostavia kohteita.

Putaanköngäs–Tulivuori Ansakämpän lähellä Oulankajoen pohjoispuolella on mielenkiintoisten kohteiden tihentymä. Putaan88

köngäs on Suomen vesiputoukset -nettisivuston ylläpitäjän mielestä ”yksi Suomen ylivoimaisesti kauneimmista pienemmän kokoluokan vesiputouksista” ja ”erämaan helmi”. Putaanköngästä on pidetty hankalasti saavutettavana, ja siksi se on jäänyt vähälle huomiolle. Putoukselle voi suunnistaa Putaanojaa alavirtaan Liikasenvaaran tieltä, mutta tiheä kasvillisuus ja hankala maasto tekevät retkestä hankalan. Samaa puroa Oulankajoen meloja voi seurata patikoiden ylävirtaan, mutta tällöin nousu Oulankajoen jyrkän hiekkatörmän päälle on haasteellinen. Helpompaa on aloittaa retki Nurmisaarenniemen metsätien päästä, josta lähtee kanoottiränni alas jokirantaan. Hieman ennen rantaa rännin vierellä kulkevalta polulta erkanee kapeampi polku oikealle (59),


Kohteiden koordinaatit Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

ETRS-TM35FIN N E 7379240 591380 7379400 591760 7378960 592780 7376610 596460 7372870 597420 7371900 597560 7371310 597410 7370220 596940 7369710 596200 7370870 596410 7370300 595110 7370110 595230 7369900 595850 7369650 596140 7369840 595750 7368540 596620 7367270 597710 7364380 591370 7365780 594560 7365930 594720 7366180 594710 7366270 594940 7366940 594840 7367230 596150 7367570 596210 7367140 597000 7367180 597800 7367100 597860 7365290 600470 7364310 601320 7364300 601850 7363320 602680 7364560 602150 7364450 602040 7363230 602760 7363090 604460 7362890 603520 7362870 603660 7362650 603870 7362780 604130 7362790 604100 7362830 604410 7361840 604080 7362510 604730 7363030 604510 7362270 605500 7361690 606070 7361570 606260 7360970 607220 7360880 607200 7362040 607760 7362370 607730 7363060 608600

WGS84 N / lat E / lon 66,5188° 29,0555° 66,5201° 29,0642° 66,5159° 29,0868° 66,4937° 29,1676° 66,4598° 29,1862° 66,4511° 29,1885° 66,4459° 29,1848° 66,4362° 29,1734° 66,4319° 29,1564° 66,4422° 29,1620° 66,4375° 29,1325° 66,4358° 29,1350° 66,4337° 29,1487° 66,4314° 29,1551° 66,4332° 29,1465° 66,4213° 29,1649° 66,4095° 29,1883° 66,3856° 29,0444° 66,3972° 29,1167° 66,3985° 29,1204° 66,4007° 29,1204° 66,4014° 29,1256° 66,4075° 29,1239° 66,4097° 29,1534° 66,4127° 29,1550° 66,4086° 29,1724° 66,4087° 29,1903° 66,4080° 29,1916° 66,3909° 29,2485° 66,3819° 29,2667° 66,3816° 29,2786° 66,3725° 29,2963° 66,3838° 29,2855° 66,3829° 29,2829° 66,3717° 29,2980° 66,3699° 29,3359° 66,3684° 29,3147° 66,3682° 29,3178° 66,3661° 29,3223° 66,3672° 29,3282° 66,3673° 29,3276° 66,3676° 29,3345° 66,3588° 29,3263° 66,3646° 29,3414° 66,3693° 29,3369° 66,3622° 29,3584° 66,3568° 29,3707° 66,3556° 29,3748° 66,3499° 29,3957° 66,3491° 29,3952° 66,3593° 29,4087° 66,3623° 29,4083° 66,3682° 29,4283°

sivu 39 39 40 40 40 41 41 41 41, 84 84 84 42, 84 42, 84 42 84 42 42 43 43 43 43 43 44 45 45 45 45 46 47 47 47, 80 48 80 80 48 78 48, 75 75 75 76 76 49, 76 76 76 49 49 50, 78 50 50 50 89 89 90

Nro 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

ETRS-TM35FIN N E 7363000 608610 7362670 609060 7362340 609340 7361160 608440 7360930 609340 7361060 609930 7360110 610140 7358990 610810 7359400 612140 7358870 613400 7356220 615830 7355380 617950 7358320 612359 7356010 612930 7354900 614110 7353950 613830 7353290 613990 7353180 613880 7352730 613970 7353840 615180 7353410 614520 7352360 613630 7352360 613510 7352260 613350 7352460 612750 7352170 613320 7352380 611880 7352140 610830 7352050 608110 7351070 608570 7351270 609040 7351410 609180 7351690 609510 7351520 610190 7350780 610470 7350620 610320 7350360 609480 7350410 609330 7350430 609000 7350550 608460 7350430 609390 7350520 609560 7350900 610810 7351230 610430 7348240 607370 7346070 604490 7346130 604325 7346190 604020 7347190 601730 7347230 600680 7345350 599640 7344830 600150 7344770 599350

WGS84 N / lat E / lon 66,3677° 29,4285° 66,3645° 29,4383° 66,3615° 29,4442° 66,3512° 29,4231° 66,3488° 29,4430° 66,3498° 29,4563° 66,3412° 29,4601° 66,3309° 29,4741° 66,3341° 29,5041° 66,3289° 29,5317° 66,3043° 29,5835° 66,2960° 29,6299° 66,3244° 29,5080° 66,3035° 29,5187° 66,2931° 29,5440° 66,2847° 29,5369° 66,2787° 29,5398° 66,2778° 29,5373° 66,2737° 29,5389° 66,2832° 29,5668° 66,2796° 29,5517° 66,2705° 29,5310° 66,2705° 29,5283° 66,2697° 29,5247° 66,2717° 29,5115° 66,2689° 29,5239° 66,2713° 29,4921° 66,2695° 29,4685° 66,2697° 29,4079° 66,2607° 29,4173° 66,2624° 29,4279° 66,2636° 29,4312° 66,2660° 29,4387° 66,2642° 29,4537° 66,2575° 29,4593° 66,2561° 29,4558° 66,2541° 29,4369° 66,2546° 29,4336° 66,2549° 29,4263° 66,2561° 29,4144° 66,2547° 29,4350° 66,2555° 29,4388° 66,2584° 29,4670° 66,2615° 29,4588° 66,2358° 29,3882° 66,2173° 29,3224° 66,2179° 29,3188° 66,2185° 29,3121° 66,2283° 29,2620° 66,2289° 29,2387° 66,2124° 29,2142° 66,2076° 29,2251° 66,2073° 29,2073°

sivu 90 90 90 51 51 88 51 52 81 81 81 81 53 53 53 53 56, 91 56, 91 56 91 91 56 56, 90 91 91 56 56 56 72 58, 72 74 74 58, 74 58, 74 74 58, 74 58, 75 58, 75 58, 75 59, 75 92 92 92 92 59 60 60 61 61 61 62, 71 62 62, 71

93


Reittikuvaukset ja alueen ulkoilukartta samoissa kansissa Ensimmäisen kerran jo vuonna 1954 viitoitettu Karhunkierros on yksi Suomen suosituimmista vaellusreiteistä. Opas kuvaa tarkasti Karhunkierroksen eri vaihtoehdot sekä kaikki Ruka–­ Oulanka-alueen päiväreitit. Kaikkiaan kirjassa esitellään noin 20 erilaista reittiä. Lisäksi neuvotaan, kuinka pienilläkin poikkeamilla reiteiltä pääsee näkemään muun muassa huikeita vesiputouksia, näköaloja ja luolia. Kirjan avulla myös oppii, milloin ja minne kannattaa suunnata, jos haluaa nähdä neidonkengän, tikankontin, tummaneidonvaipan tai muita Oulangan kansallispuiston kasviharvinaisuuksia.

Karttakeskus Oy Atomitie 2, 00370 Helsinki puh. 0205 777 580 www.karttakeskus.fi www.karttakauppa.fi

Luonnonnähtävyyksien lisäksi oppaassa esitellään alueen mielenkiintoiset kulttuurihistorialliset kohteet. Kirja on ehdoton kumppani ensi kertaa Karhunkierrokselle tai alueen päivä­ reiteille suuntaavalle ja antaa varmasti uutta kokeneellekin Oulangan-kävijälle. Opaskirjan sivuilla on tarkat ulkoilukartat kaikille reiteille. Kierreselän ansiosta karttasivun voi kääntää näkyviin karttalaukkuun.

79.4

Profile for Karttakeskus

Kirjanäyte: Karhunkierros retkeilyopas  

Tutustu tarkemmin ja tilaa: https://karttakauppa.fi/fi/karhunkierros-retkeilyopas-1-50-000/F204170/dp

Kirjanäyte: Karhunkierros retkeilyopas  

Tutustu tarkemmin ja tilaa: https://karttakauppa.fi/fi/karhunkierros-retkeilyopas-1-50-000/F204170/dp

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded