Page 1

KONFIRMATIONER

NY SOGNEUDFLUGT UDSTILLING

NY UDSTILLING

GLÆDELIG PÅSKE

SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Marts* April* Maj* 2019 1


NYT FRA KARREBÆK MENIGHEDSRÅD

Af Erik Sørensen Formand for menighedsrådet

E

n lang vinter er ved at være gennemlevet. Det betyder, at lyset og foråret tager over. Dermed stiger humøret, og vi får alle ny energi til forårets og sommerens udfordringer. Aktivitetsudvalget og menighedsrådet har lagt sig i selen for at sætte et program sammen, som kan interessere så mange som muligt af folkekirkens medlemmer i Karrebæk Sogn. Det nye i programmet, ud over selve arrangementernes form og indhold er, at aktivitetsudvalget ønsker at gennemføre så mange arrangementer i kirken som muligt. Det betyder, at nogle af de arrangementer, vi tidligere har gennemført i Bethesda, nu bliver gennemført i kirken. Dette er der mange fordele ved. Der kan være flere tilhørere i kirken, og vi aflaster presset på Bethesda. Det vigtigste er måske, at langt de fleste mennesker synes at kirkerummet er et fantastisk rum at opholde sig i. Vores helt store udfordring for tiden er presset på Bethesda. Der foregår mange aktiviteter i Bethesda, og vi er desværre nogle gange tvunget til at omrokere eller direkte sige nej til enkeltpersoner eller grupper af personer, som vil låne Bethesda til relevante formål. Menighedsrådet arbejder hårdt på at skaffe penge, så vi kan få bygget til Bethesda, så vi kan tilbyde gode forhold for sognets beboere og folkekirkens medlemmer i Karrebæk Sogn. Afslutningsvis skal jeg nævne, at det nye menighedsråd er trukket i arbejdstøjet. Der går lidt tid med, at vi alle bliver sat ind i de mange opgaver, som hviler på menighedsrådet, og som der med rimelighed er en forventning om, at vi løser på en god og økonomisk forsvarlig måde.

Alle i Karrebæk Sogn ønskes et godt forår og en forhåbentlig god sommer, hvor vi alle i rigelige mængder kan nyde vores fantastiske sommerland. Kommende menighedsrådsmøder i Bethesda: 19.marts,9.april,14.maj. Alle kl.19.00. 2


NYT FRA KARREBÆK MENIGHEDSRÅD

T

ænk at jeg er så heldig at være blevet valgt til medlem af Menighedsrådet her i Karrebæk sogn. Da jeg tilbød mit kandidatur blev jeg mødt med positivitet og imødekommenhed. Jeg synes, det er på sin plads at I får et indblik i mine værdier og kompetencer i forhold til, at kunne ” gøre en forskel ”, som det lidt fortærsket hedder, for folkekirken og sognet her i Karrebæk. Må hellere krybe til korset og indrømme, at jeg ikke altid har været lige gode venner med folkekirken, men jeg har altid haft den kristne tro som anker og værdigrundlag. Både som borger i almindelighed ,og i mit virke som sygeplejerske. Hvad er det så, jeg kan bidrage med. Der er en del praktisk omkring det at være i et menighedsråd. Love, bekendtgørelse og regulativer som skal overholdes og følges, så der er rig mulighed for, at få brugt de kompetencer jeg har oparbejdet, gennem en langt arbejdsliv som leder, underviser i statens tjeneste samt diverse tillidshverv i Dansk Sygeplejeråd og andet.

Dorte Gottfredsen og Ollie

Hvor vil vi hen med vores Kirke/kirkeliv her i Karrebæk? Jeg mener ikke, at det at tro, om det så er det ene eller det andet man tager udgangpunkt i, er værd at diskutere, for det opfatter jeg som en personlig ting. Men folkekirken, som er en del af finansloven og dermed en politisk sag, har vi alle ret og pligt til at forholde os til, som borgere i et kristent, demokratisk land. Hvad skal vores sogn rumme, tilbyde? Ud over selvfølgelig at forkynde det kristne budskab og passe på vores kulturarv kirken, kirkegården og diverse bygninger og jorde. Pengene er små, når først de faste udgifter er betalt, så derfor SKAL der prioriteres. Derfor håber jeg at I alle vil bidrage med indput og synliggøre for menighedsrådet hvad vi skal/vil/kan være sammen om. Nu håber jeg, at når jeg møder jer på mine daglige gåture med min dejlige hund Olli, at vi stop-

per op og får en sludder om stort og småt eller også smiler vi til hinanden og siger god morgen, hej eller hvad der nu falder os ind.

Foto: Finn Carlsson

Dorte Gottfredsen 3


NYT FRA FODBY MENIGHEDSRÅD DEN ÅRLIGE KONSTITUERING AF MENIGHEDSRÅDET Menighedsrådet har konstitueret sig som følger: Formand: Palle Brushøj. Næstformand, kirkeværge og kontaktperson: Kirsten Gurli Nielsen. Kasserer: Mads Peder Christensen. Kirke og kirkegårdsudvalg: Mads Peder Christensen, Martin Borelli og Palle Brushøj. Sognegårdsudvalg: Mads Peder Christensen, Martin Borelli og Palle Brushøj.

INDSAMLING-KIRKEBØSSEN I 2018 er der indsamlet 3.790kr som er sendt til Mødrehjælpen i Næstved. Det er et flot resultat som De er meget taknemmelige for! Beløbet anvendes til trængende børnefamilier i Næstved området. Menighedsrådet har besluttet at de midler der indsamles i 2019 også doneres til Mødrehjælpen i Næstved. SOGNEUDFLUGT DEN 28. MAJ I år går turen til Møn. Bussen kører fra P-pladsen ved kirken kl 8.00 og vi forventer at være hjemme igen kl. ca 17.00 Vi starter med et besøg i Fanefjord Kirke, som bl.a. er berømt for sine flotte og overdådige kalkmalerier. Inden frokosten kører vi en tur i det skønne landskab. Frokosten indtages på restaurent Røgeriet,i Klintholm havn. Efter frokosten skal vi besøge Den romantiske have ved Liselund Slot. På vejen hjem indtager vi kaffe og lagkage på et endnu ikke planlagt sted. Deltagerbetalingen er de sædvanlige 100 kr. Nuværende og tidligere beboere i Fodby Sogn har førsteret til deltagelse på turen. Tilmelding skal ske til Kirsten Nielsen på tlf: 55445380 eller mail: kogknielsen@mail.dk

Fanefjord kirke

Husk afgang fra Fodby den 28. maj kl 8.00 INDVENDIG RENOVERING AF KIRKEN Vi afventer provstiudvalgets godkendelse, til at vi må gå videre med den indvendige renovering. Kommende menighedsrådsmøder: Den 12.marts og den 14. maj i Sognegården. Palle Brushøj Formand for Fodby Menighedsråd 4


NYT FRA FODBY SOGN FODBY SOGNS FORSAMLINGSHUS Medlemskab: Det koster så lidt men betyder så meget! Der er udsendt girokort til indbetaling af medlemskontingent for 2019 Det er dejligt at så mange bakker op om vores gamle Forsamlingshus, men vi kan være OPPEMARKED mange flere og hvis I er bosiddende i Fodby Sogn og ikke er medlemmer af huset opfordres I til at blive det. Det kan foregå på følgende måde: Kontingent for året 2019: Ægtepar kr 150,- .Enlig kr 75,Pensionister/efterlønner pr. person kr 50,evt gave/bidrag kr ?

Bedes indbetalt på giro: +73 +87065804

Hvis nogle ønsker yderligere oplysninger, f.eks om husets vedtægter, så kan I henvende til Palle Brushøj på mail: pbfodby@hotmail.com eller tlf. 28337589

LOPPEMARKED Forsamlingshusets store årlige loppemarked afholdes i Sognegården lørdag den 7. september kl. 10-14 Der modtages loppemarkeds effekter hele året. Kontakt til Ingelise Lund på tlf: 26611669 – liselund@hotmail.com

FÆLLESSPISNING FOR MEDLEMMER Onsdag den 3. april kl. 18 Der serveres Helstegt kalvesteg og Citronfromage. Pris: Voksne kr. 90.- og børn under 12 år kr. 40.-

FÆLLESSPISNING Helstegt Kalvesteg D.3.april kl.18.00

Drikkevarer sælges til rimelige priser Tilmelding og betaling senest den 28.marts på mobile pay 28337589 eller netbank konto nr: 9819-2540047661 ARKIVGRUPPEN: www.bistrupby.dk Henvendelse til Conny Larsen på tlf. 23419158 FODBY LOKALRÅD: www.fodbylokalråd.dk 5


PRÆSTENS KLUMME

Guds skaberværk - over, i og under os Spænd over os din himmelsegl Spænd over os dit himmelsejl. Rør jorden med din finger. Lad himmelbuen være spejl for lyset, som du bringer. Sæt fredens bue som et skjold mod mørke, død og krigens vold du himmelbuens Herre.

Skænk os det klare kildevæld, som skaber liv i strømmen. Vi finder ikke kilden selv, så hold os fast på drømmen: At du er livets kilde, som får blinde til at se sig om du underfulde Herre.

Vær sol på vores mælkevej, og varm os i din sfære. Lad Hellig-ilden brede sig, så vi får mod at bære vor klode som en blomstereng, et liv i broget sammenhæng du fællesskabets Herre. (Leif Rasmussen 1988 )

S

alme nr 29 i salmebogen er, som I ser en af de nyere; men bestemt en af dem der ligger i traditionen – se op, se det store i det høje. Foto: Finn Carlsson

Vi er i foråret, vi er klar til at sætte havemøbler ud, sætte fuglekasser op. De er rensede, selvom det måske ikke er nødvendigt så har jeg alligevel tømt og renset dem, bare for at se om ophænget stadig holder! Sidste år skrev jeg om at blomster er nødvendige for insekter og bier, det holder selvfølgelig stadig; men i år går vi dybere, længere ned. Vi skal i jorden, eller ned i vækstmediet, det er jo ligegyldigt om der er sand, grus, ler eller fed muldjord. Der skal noget til, der skal som i vores tarme, fordøjelse, grovfoder til. For at se og høre fugle, for at se insekter, så skal vi dybere i fødekæden. Faktisk skal vi under tæppet, under overfladen. Forskingen taler om at langt den meste omsætning sker lige under overfladen. Hvis vi et øjeblik glemmer skænderierne om veganer- og vegetarkost og om hvad der er bedst for det miljø vi giver videre, så hav i tankerne at lige under jordens overflade der er en animalsk produktion der er 10-100 gange større end over overfladen. Som heste, køer og grise skal de fodres og det er svært i vores pæne haver. Selvfølgelig har vi et hjørne med en kompostbunke eller et skjult krat medFoto: rod Jens og og liv; men i år vil Ilnov jeg opfordre til at gå under jorden!

I bibelsk tale er der ikke meget at hente – igen som med salmen er vi orienteret opad, se mod det høje. Se mod, jeg havde nær sagt det uopnåelige. Men som i alle idrætter, i alle aktiviteter, sørg for et ordentligt grundlag, sørg for en jordforbindelse, et ståsted. 6


PRÆSTENS KLUMME I det forløbne år har jeg kikket nedenunder, fundet rigtig mange ting der taler for at vi sørger for grundlaget – jorden, vækstmediet. Hvis vi skal dyrke jorden, jorden og ikke bare afgrøderne, som er mad, til os, til kvæg og fugle, så skal vi dybere i fødekæden, Svampe som svar ? Svampe er om ikke svaret, så en god vej. Der er mange historier om svampenes virkning på nedbrydning og på samarbejde med vores afgrøder.

Gud

Ja, jeg er klar over farlige svampe som skimmelsvamp og ikke mindst meldrøjer, der indtil for kort tid siden ødelagde høst, helbred og liv for så mange. Men vi er videre, vi kan på mange måder styre vores høst, dens tørring, og opbevaring. Så nu skal vi videre, vi skal skabe et miljø for vores afgrøder og blomsten og insekter – og bier og fugle og os.

Vores jord, vores humus, vores CO2opbygning kræver grovfoder – nøjagtig som vores maver, tarme kræver grovfoder, eller mangler det, så bør vi give jorden et tilskud. Bare at løfte en græstørv – jeg tør næsten ikke foreslå lidt af blomsterbedet – men bare løft en græstørv, læg en brændeknude, et grenknippe ned – bare lige under overfladen. Så generer det ikke græsslåningen, men det giver et boost til omsætningen, til svampene der forplanter sig og giver mad og liv til insekter, til bier, til fugle og dermed til den desværre faldende mangfoldighed i naturen.

- Der er en ældre video på Yuotube. Der kan findes danske undertekster: https://youtu.be/XI5frPV58tY Hvis I er interesserede så er jeg ved at opdyrke lidt spisesvampe, der kan sættes i træstubbe, eller dyrkes i træflis og halmsnitter. Gå i gang, og gå med Guds fred, glæde og vækst Jakob Grandjean

7


GUDSTJENESTER PRÆSTENS KLUMME

GUDSTJENSTE for HØREHÆMMEDE v/ Peter Bjørn Hansen Karrebæk Kirke u k o m m

Palmesøndag d.14.april kl.14.00

Spagettigudstjenester er korte gudstjenester for alle aldre – børn, forældre, bedsteforældre og alle andre interesserede.Gudstjenesterne har særligt fokus på børnene med et indhold der er let forståeligt, genkendeligt og aktivt. Efter gudstjenesten går vi til Sognegården ( Fodby)/Bethesda ( Karrebæk), hvor vi spiser sammen. Det hele er gratis. Se nærmere om tider og evt. tilmelding i Sognebladet eller på kirkernes hjemmesider.

Spaghettigudstjenester FODBY KIRKE (OBS tirsdage)

Tirsdag d. 19. marts 17.30 Den tunge kuffert Tilmelding til Kirsten Nielsen på : kogknielsen@mail.dk senest den 15. marts KARREBÆK KIRKE

Torsdag d. 28 marts kl.17.00 Den tunge kuffert

GUDSTJENESTER KILDEGAARDSCENTRET Torsdag d.7.marts kl.10.30 Jakob Grandjean Torsdag d.4.april kl.10.30 Torsdag d.2.maj kl.10.30

Jakob Grandjean Jakob Grandjean

8


GUDSTJENESTELISTE Karrebæk Kirke

Fodby Kirke

MARTS 3.marts

Fastelavn

10.30 J.G

10.marts

1.s.i fasten

19.00 A.G.F

17.marts

2.s.i fasten

10.30 J.G

24.marts

3.s.i fasten

31.marts

Midfaste

10.30 J.G

7.april

Mariebebudelse

9.00 A.G.F

14.april

Palmesøndag

14.00 P.B.H+19.00 J.G

18.april

Skærtorsdag

10.30 J.G

19.april

Langfredag

21.april

Påskedag

22.april

2. Påskedag

28.april

1.s.e. påske

9.00 A.G.F

10.30 J.G

APRIL

10.30 J.G

10.30 J.G 10.30 J.G 10.30 J.G 10.30 Konfirmation J.G

Maj 5.maj

2.s.e. påske

10.30 Konfirmation J.G

12.maj

3.s.e. påske

19.00 A.G.F

17.maj

Bededag

10.30 JG

19.maj

4.s.e. påske

10.30

26.maj

5s.e. påske

9.00 A.G.F

30.maj

Kristi himmelfart

10.30

AGF : Sognepræst Anne Gitte Forslund JG : Sognepræst Jakob Grandjean 9

9.00 A.G.F.


KONFIRMATION 2019

Karrebæk Kirke, 28. april kl. 10.30

Fodby Kirke, d. 5. maj kl. 10.30

Liva Paaske Hansen, Næstved

Dina Therese Løwe, Fodby

Mathilde Fritzen Pedersen, Bistrup

Jason Niclas W. Larsen, Fodby

Felix Noah Munk, Karrebæksminde

Marie Louise W. Larsen, Fodby

Pernille Stampe Nielsen, Karrebæk

Cecilia Lindholm Halskov, Fodby

Elias Henriksen, Karrebæk Annica Bendix Lousdal, Dyves Bro Jessica Bendix Lousdal, Dyves Bro Sofie Christina Mazgaj, Karrebæk Cecilie Skov Nielsen, Karrebæk Philip Vive, Vallensved Marika Petersen, Karrebæk Fodby Kirke

Emma Juellund, Enø Agnes Susanne Alifas Nielsen, Næstved Ida Dybdahl Essendrop, Karrebæk William Ivan Jensen, Klintevej Mads Peter Nielsen, Karrebæk Caroline Have Schunck, Enø Mathias Halbro Iversen, Karrebæk Helene Louise Helvig Formann, Karre-

Karrebæk Kirke

bæksminde

10


SOGNEHUSET BETHESDA

FOREDRAG MED PREBEN HARRIS, ” Tæppet op”

Sognehuset Bethesda, onsdag d.6.marts kl.19.00

Preben Harris

Preben Harris, født i 1935, er først og fremmest kendt som skuespiller, sceneinstruktør og teaterdirektør. Han har både medvirket i film, tvog radioteater og haft mange store roller på scenen. Han har været leder af først Aarhus Teaters Forsøgsscene 1958-63, dernæst af Svalegangen 1963-67, Gladsaxe Teater 1967-71 og sidst af Folketeatret 1971-2001, som han udvidede med tre intimscener: Hippodromen, Snoreloftet og Ung Scene. Derudover har han også arbejdet som dramatiker. For sin mangeårige og alsidige indsats har han modtaget et utal af priser og legater.

Foruden dramatik har Preben Harris bl.a. skrevet mange bøger . Bl.a. TÆPPET OP. ERINDRINGER fra 2001, som danner udgangspunkt for aftenens foredrag. Entré: 75,00 kr. ( dette er incl. kaffe/ kage)

TIRSDAGSTRÆF d.12.marts kl.14.30 i Bethesda

Fremtidsfuldmagt ved advokat Karina Sejersbøl fra Advodan advokaterne i Næstved Karina Sejersbøl er cand.jur. fra Københavns Universitet fra 1997, og har forud for hendes ansættelse hos Advodan, Næstved arbejdet som domstolsjurist fra 1997-2011, og som advokat siden 2011.

Karina Sejersbøl

En fremtidsfuldmagt træder i kraft, hvis du bliver syg og mister evnen til at tage vare på din økonomi eller personlige forhold . Karina Sejersbøl fortæller mere herom ved sit besøg i sognehuset i Sognehuset Bethesda. 11


SOGNEHUSET BETHESDA Fællesspisning lørdag den 6. april 2019, kl. 12.00 i Sognehuset Bethesda

Menu Forret med tun Minestronesuppe m/groft brød Dessertkage m/frugt Billetter sælges for 60,- kr. tirsdag den 26. marts fra kl. 16.00-18.00 i Bethesda TIRSDAGSTRÆF D.9.APRIL kl.14.30

Sognehuset Bethesda Vi synger påsken ind sammen med Larsen Karrebæk & FodbyAnne koretSofie & kirkens organist Anja Lisa Nielsen

Syng påsken ind

Kaffe og kage 20kr

FERNISERING med Billedhugger Lisbeth Nielsen Tirsdag den 14. maj kl. 14.30 Lisbeth Nielsen udstiller fra d.14.maj - d.1.juni i Sognehuset Bethesda

Nina Luna

Lisbeth Nielsen har menneskeskikkelsen som det centrale motiv i sine skulpturer i ler, gips og bronze. Skulpturerne kan både udtrykke social realisme og alment gyldige værdier. N. debuterede på Charlottenborg i 1977 .For N.s skulpturer gælder det, at formen vokser indefra, og overfladen lever sit eget liv. Læs mere på www.karrebaekkirke.dk 12


KONCERTER KARREBÆK & FODBY KIRKER

FODBY KIRKE

Traditionen tro afslutter Karrebæk & Fodbykoret sæsonen med en foråskoncert i

FORÅRSKONCERT Karrebæk & Fodbykoret Tirsdag d.7.maj kl.19.30 Gratis entré

Fodby kirke d.7.maj kl.19.30 under ledelse af kirkernes organist Anja Lisa Nielsen. Desuden medvirker Karsten Jørgensen på bas. Gratis entre

Sommerkoncert med Connection koret i Karrebæk Kirke Connection koret synger sommeren i møde med koncert i Karrebæk kirke den 15. maj kl. 19.30. Forårets koncert byder på et bredt udvalg af både nye og gamle rytmiske numre, som er indøvet over vinteren under ledelse af korleder Karen Nice. Med sig har Connection to unge musikere fra Næstved-området. Henholdsvis sanger og ukulele spiller Nadia Uldal og violinist Katrine Damgård Der er fri entré til koncerten. SOMMERKONCERT med BØRNEKORET KARREBÆK KIRKE Karrebæk Kirke Torsdag d. 23. maj kl.15.30 i kirken

Bjarke Falgren 13


KARREBÆK & FODBY SOGNE

DET SKER I KARREBÆK SOGN Du kan finde de enkelte arrangementer omtalt andre steder i bladet. Onsdag d.6.marts kl. 19.00 Foredrag med Preben Harris ”Tæppet op” Tirsdag d.12.marts kl.14.30. Tirsdagstræf Karina Sejersbøl om fremtidsfuldmagt Torsdag d.28.marts kl.17.00 Spaghettigudstjeneste Karrebæk Kirke Lørdag d.6.april kl.12.00 Fællesspisning sognehuset Bethesda Tirsdag d.9.april kl.14.30 Tirsdagstræf .Vi synger påsken ind. Sangeftermiddag Søndag d.28.april kl.10.30 Konfirmation Karrebæk Kirke Tirsdag d.14.maj kl.14.30 Fernisering med billedhugger Lisbeth Nielsen

Onsdag d.15. maj kl.19.30 Koncert med Connection Torsdag d.23.maj kl. 15.30 Koncert med Børnekoret Karrebæk Kirke Tirsdag d.18.juni Sogneudflugt fra 9.00-18.00 (mere herom i næste sogneblad)

DET SKER I FODBY SOGN Du kan finde de enkelte arrangementer omtalt andre steder i bladet. Tirsdag den19.marts kl. 17.30, Spagettigudstjeneste med tilmelding. Onsdag den 3.april kl. 18.00. Fællesspisning i Forsamlingshuset med tilmelding. Søndag den 5. maj kl 10.30. Konfirmation i Fodby Kirke, Tirsdag den 7. maj kl 19.30. Forårskoncert i Fodby Kirke. Fri adgang!

Tirsdag den 28. maj kl. 8.00-17.00. Sogneudflugt med tilmelding.

14


VÆRD AT VIDE Kørestolbrugere er velkomne til at deltage i arrangementer i Bethesda. Kontakt graveren på 23248389 eller Kirsten R. 3029 2317 den dag arrangementet foregår, så er hjælpen på vej. P.S. der er også handicapvenligt toilet i Bethesda. Hvis du er handicappet og boende i Karrebæk eller Fodby sogne har du mulighed for at komme i kirke og til menighedsrådets arrangementer ved at ringe til kirkebilen på tlf. 55777272 dagen før. Parkering: I forbindelse med Kirkelige Handlinger, oplever vi ofte at der er for få parkeringspladser. Der er også mulighed for parkering ved spejderhuset overfor kirken. Drej ind ved skiltet til præstegården og drej til højre efter det gule spejderhus. I Karrebæk sogn omdeles sognebladet af frivillige. Sommergæster og fastboende i sommerhusområderne har mulighed for at hente sognebladet hos SPAR købmanden , ved opgangen til kirken eller Klik ind på sogn.dk og få de nødvendige oplysninger .Bladet findes desuden på www.karrebaekkirke.dk Kunne du tænke dig at spille kort med andre pensionister i Karrebæk, så mød op hver mandag i Bethesda. Det starter kl. 13.00 til ca. 17.00 fra d.3.9.Der vil bliver serveret kaffe, og kagen går på omgang. Kontakt Niels E. Panton og hør nærmere på 2011 2432. Har du held i ærmet, så er banko måske noget for dig. Bankoklubben åbner dørene kl.13.00, og selve spillet går i gang kl. 14.00 - 16.30. Søndag d.3.marts, d.14.april d.12.maj. Der vil være mulighed for at købe kaffe og kage til 10 kr. samt sodavand til 5 kr. Indsamling i Karrebæk kirke i 2018 og 2019. I hele 2018 og 2019 går indsamlingen til ”Reden”, som er et værested under KFUK´s sociale arbejde. KFUK´s sociale arbejde hjælper og øver omsorg for mennesker i belastede situationer og tager aktuelle og humanitære opgaver op. ”Reden” tilbyder udsatte kvinder i f.eks. prostitution og misbrug støtte, husly og rådgivning. Det gøres ud fra et kristent livssyn og på et folkekirkeligt grundlag. Hjælp med at støtte ved at lægge beløb i kirkens indsamlingsbøsse ved udgangen eller på Mobile pa Mobile Pay 61700680

Indre mission i Karrebæk: Kontaktperson: Arne Specht Nielsen. Tlf.30282212 E-mail: arne2kirsten@gmail.com 15


KONTAKT Præst: Jakob Grandjean Karrebækvej 863, 4736 Karrebæksminde Træffes lettest kl. 9-10, altid ved behov. Fredag er fridag. Tlf. 5544 2233 mail: jgr@km.dk

Graver i Karrebæk Kirke: Per Krog Rasmussen Træffes mandag-torsdag kl. 9-15. Fredag er fridag Tlf. 23248389 mail: pkra@km.dk

Organist: Anja Lisa Nielsen

Graver i Fodby Kirke:

Træffes på 40196931

Karsten Jørgensen

Mail: ANLN@KM.DK

Træffes på 20458986

Fredag er fridag

graver.fodbykirke@gmail.com

MHR-Karrebæk

MHR-Fodby

Formand Erik Sørensen Tlf. 4244 2585 Mail: supkon@mail.dk

Formand Palle Brushøj Tlf. 2833 7589 Mail: pbfodby@hotmail.com

Redaktion : Anja Lisa Nielsen. Næste deadline 31. april 2019

Mød os på: Facebook - Karrebæk og Fodby Kirke www.karrebaekkirke.dk www.fodbykirke.dk 16

Profile for Karrebæk Kirke

Sognebladet Karrebæk & Fodby Kirker marts-april-maj 2019  

Sognebladet Karrebæk & Fodby Kirker marts-april-maj 2019  

Advertisement