Page 1

HØSTGUDSTJENESTER NY UDSTILLING

NY UDSTILLING

FÆLLESSPISNINGER

FILOSOFISK CAFE

SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker September* Oktober* November 2017 1


NYT FRA KARREBÆK MENIGHEDSRÅD

I

aviser og andre medier er der ofte omtale af Den Danske Folkekirke. Omtale og interesse fra medierne er ikke så ringe endda, især ikke når omtalen er positiv eller omtalen medfører en konstruktiv debat, som kan bidrage til en for folkekirken positiv udvikling. I den lokale presse får Karrebæk Kirke megen omtale. Som regel er omtalen positiv. Pressen orienterer på en god måde om de mange aktiviteter, som gennemføres i Kirken og i Bethesda. Menighedsrådet anser samarbejdet med den lokale presse som særdeles positivt.

Anderledes forholder det sig, når vi ser på, hvad den landsdækkende presse skriver om folkekirken. Nogle af postulaterne er, at folkekirken flyder i penge, og at mange borgere melder sig ud af folkekirken. Til det første må vi sige, at det ikke er tilfældet. Menighedsrådene arbejder dagligt for at få økonomien til at hænge sammen, således at vi kan gennemføre de aktiviteter, som folkekirkens medlemmer med rette kan forvente. Gudstjenester, kirkelige handlinger, oplysningsaktiviteter, fællesspisning, sogneudflugter, koncerter og meget andet. Alt sammen noget vi kan se, medlemmerne ønsker og efterspørger. Menighedsrådets opgave er at prioritere aktiviteterne indenfor den økonomiske ramme, der hvert år bliver tildelt sognet. Menighedsrådet kunne ønske en betydelig større bevilling, men det anses ikke for realistisk. Det skal dog nævnes, at menighedsrådet i sidste valgperiode fik øget bevillingsrammen, således at vi fremadrettet vil kunne holde det nuværende aktivitetsniveau. Menighedsrådet ønsker mange og interessante aktiviteter. Dette gør vi, fordi kirken er det sidste samlingssted, som kan være rammen om et sognebaseret socialt liv. Det andet forhold, som pressen beskæftiger sig med, er udmeldinger af folkekirken. Dette er på ingen måde et problem i Karrebæk Sogn. Medlemstallet i folkekirken ligger utroligt stabilt i Karrebæk Sogn. Lidt udsving er der altid, nogle få forlader folkekirken andre kommer til.

2


NYT FRA KARREBÆK MENIGHEDSRÅD Stabiliteten anser menighedsrådet for at være et resultat af en dygtig præst, som forkynder på en moderne måde uden at sætte traditionen over styr, samt at sognepræsten også gennemfører kirkelige handlinger på en nutidig måde, igen uden at gøre det poppet og overflødigt. Vi anser det også som et resultat af, at vi stadig fornyr vores aktiviteter, tilpasset aktuelle forhold i sognet og i samfundet. Karrebæk Menighedsråd ønsker og arbejder hver dag for at være højaktuelt, deltage i den lokale debat, være en aktiv del af lokalområdet, samtidig med at vi prøver at udfylde de ”huller”, som kommer i takt med, at landområderne fratages nogle af de aktiviteter, som var tidligere. Skulle der sidde nogle, som læser dette, som står uden for folkekirken, så meld dig ind i folkekirkens sociale fællesskab og få glæde af de mange tilbud, som dette giver. Ring til sognepræsten, så klarer han resten. Erik Sørensen, Formand for Menighedsrådet i Karrebæk Sogn Kommende menighedsrådsmøder: d.11. september, 9. oktober, 6. november , alle kl.19.00 i Sognehuset Bethesda. Hovedstien på Karrebæk Kirkegård. Vi har i menighedsrådet ønsket at få forbedret de belægningsproblemer, der er på hovedstien på kirkegården og på de tilgrænsende arealer omkring kapel og våbenhus. Nu har vi fået samlet midler, til at igangsætte et projekt, der kan løse disse problemer, så vi dermed får en flot og tydelig hovedsti med en bedre stabilitet, både på stien og pladserne foran våbenhus og kapel. Dette arbejde bliver forhåbentlig startet op i dette efterår. Vi håber på forståelse, for de evt. vanskeligheder, det kan medføre for jer, der færdes på kirkegården, mens arbejdet foregår.

Nyt vedr. personale. To af vores medarbejdere har søgt nye udfordringer.

Graver Pernille Winther Volder har opsagt sin stilling pr. 31/7 og er startet som bedemandsassistent i Slagelse. Steen Bülow Hansen er ansat som medhjælper i perioden frem til 31/10, hvor vi forventer at have ansat en ny graver. Velkommen til Steen, som er i fuld gang med arbejdet. Hverdagssanger John Olsen har opsagt sin stilling pr. 30/6, idet han er fraflyttet området. Indtil videre bliver hverdagstjenesterne klaret af vikarer. 3


NYT FRA FODBY SOGNS MENIGHEDSRÅD

Den igangværende udskiftning af tag på Fodby Kirke. Udskiftningen og renovering af tagprojekt forløber planmæssigt

Høstgudstjeneste : Søndag d. 10.september kl.10.30 Med efterfølgende frokost i Forsamlingshuset med tilmelding på mail : pbfodby@hotmail.com senest mandag d.4.september

Spaghettigudstjenester i Fodby: Torsdag den 12 .oktober 2017 kl. 17.30 ” Hvem skal hjælpe hvem?” Torsdag den 30 .november 2017 kl. 17.30 ” Hvad er der i pakken?”

Kommende menighedsrådsmøder: Tirsdag d. 26 September kl. 19.00 og Tirsdag d. 7 November kl. 19.00

LOPPEMARKED Lørdag den 2. september 2017 kl. 10.00-14.00 i Sognegården, Fodbygade 37. Vi er taknemmelige for alle de gode ting vi har modtaget til salg. Vi modtager stadig effekter, kontakt Ingelise Lund på tlf: 26611669

HØSTFEST Forsamlingshusets høstfest er lørdag den 23. september kl. 18.00 Der udsendes særskilt indbydelse. 4


FODBY SOGN FÆLLESSPISNING Torsdag den 26. oktober 2017 kl.18.00 er der fællesspisning for beboere i Fodby Sogn. Der serveres gammeldags flæskesteg med hvad dertil hører, og bagefter dessert. PRIS: Voksne kr. 80.- og børn under 12 år kr. 35.Der sælges drikkevarer til favorable priser. Tilmelding og betaling senest 19. oktober på mobile pay 26611669 eller netbank konto nr: 9819– 2540047661.

Spil Dansk Dag: Torsdag den 2. november kl.19.00 Det bliver et dejligt gensyn med det musikalske makkerpar Poul Mogensen og Sigvard Holm. Arrangementet finder sted i Forsamlingshuset, med en masse dejlig sang, kaffe og kage. Alle er velkomne!

Dilettant i Fodby forsamlingshus Igen i år vil vi lave en dilettant forestilling i Fodby forsamlingshus i foråret 2018 Der er opstartsmøde i forsamlingshuset torsdag den 7. september 2017 kl. 19.00. Alle som er interesserede i at spille en rolle eller hjælpe bag scenen, er velkomne Hvis du bare er lidt interesseret, så kom og få et indblik i løjerne

5


PRÆSTENS KLUMME

D

uggede æbler ligger under træerne. Grønne nødder sidder fast i haserne, og tomater modnes i mængder. Sensommerens særegne sødme. Menneskers og dyrs føde er snart bragt i hus. Evige Gud, tak for fylde og rigelighed, tak for forråd, tak for høst. (Esther Boch)

Der er glæde over høsten, når den er i hus. Selv om høsten i vore dage - godt hjulpet af mægtige maskiner og avanceret teknik- er overstået, næsten før den kom i gang, fejrer vi dog stadig, at høsten kom i hus. I de gode, gamle dage, ”fra før verden var af lave”, som nogle siger, holdtes der nogle gevaldige høstgilder, hvor man spiste og drak i flere dage. Det var såmænd heller ikke så sjældent, at der blev slået på tæven ved disse gilder. Det kunne skyldes for rigelige mængder af alkohol, det kunne skyldes uenighed om forskellige ting eller det kunne skyldes en god sammenblanding af det hele. Sådan forklarede, eller undskyldte, min Farfar historierne om dengang... Og næsten alle steder på landet i hvert fald, giver det stadig mening at tale om en høstgudstjeneste. Men mange steder, mest i byerne, har høstfesten fået et noget andet præg, idet høsten i byerne mere har noget at gøre med, at man har fået nogle gode afgrøder i urtehaven, taghaven eller måske i kolonihaven. Uanset om der er tale om landbosamfundets mere traditionelle høstgudstjeneste eller det er storbyens "grøntsags-gudstjeneste", så kan begge typer gudstjenester dog også tolkes som en takkegudstjeneste for livet i videre forstand. Og derfor synges der glade salmer ved høstgudstjenesterne og glade sange ved de mere verdslige høstfester eller høstgilder . Der er altså generelt glæde over, at høsten er i hus. Men på samme tid rummer høsttiden også et element af vemod. For når høsten og dens fester er ovre, har det nemlig alt sammen endnu engang mindet os om, at det har været forår med såtid og spiringstid; at det har været sommer med dens stædige væksttid og modningstid. 6


PRÆSTENS KLUMME Høsten er selvfølgelig højdepunktet, men det er samtid tegn på, at året hurtigt går på hæld. Vi skal altså om føje tid belave os på efterårets storme og derefter endnu engang vente på vinterens komme med dens kulde. Årets gang er virkelig en tugtemester, der lærer os noget om livet og dets glæder. Men årets gang lærer os samtidig noget om livets alvor. For hvad er årets gang med såtid, spiringstid, væksttid, modning og høst andet end en mindelse om, at vi fødes for at dø? Hvis vi udelukkende betragter de nøgne fakta! Ved høsttide kan man vælge at betragte den indhøstede afgrøde fra marken som den største selvfølgelighed eller man kan vælge at betragte den som livets under og som en Guds gave. Den med, at høsten og dens frugter er noget selvfølgeligt, ligger vel lige for som en naturlig forklaring. Men hvis man kun når til, at livet er et naturligt krav, vi har, så bliver livet i samme øjeblik et fattigt liv. En kollega har udtrykt således: »I kristendommen har vi ikke ret til et liv - vi har derimod lov til at leve.«

Sognepræst Jakob Grandjean

Høstmarked i Præstegården - lørdag d. 9.september kl.10-14 Igen i år afholder Lokalrådet høstmarked i Præstegården. Se nærmere på plakater og www. karrebæksminde.dk I samme tidsrum er der ÅBENT HUS i Sognehuset Bethesda og kirken. Kig indenfor, og se og hør om alle de tilbud om aktiviteter der er i dette hus . Repræsentanter fra lokale grupper i sognet og menighedsrådet er til stede og vil fortælle om de aktiviteter , der tilbydes til gavn og glæde for fællesskabet i vores by.

Konfirmation og undervisning 2018 Vi holder konfirmationer i foråret 2018 Karrebæk Kirke 8. april kl.10.30 Fodby Kirke 15. april kl.10.30 Undervisning ligger onsdage eftermiddage mellem efterårsferien og påskeferien 1. gang onsdag d. 25. oktober Vi mødes efter skole ca. 13.30 – 15.00 i Sognehuset Bethesda Tilmelding til Jakob Grandjean, jgr@km.dk / 55442233 7


GUDSTJENESTER

Høstgudstjeneste i Karrebæk kirke søndag d. 17. sept. kl. 10.30 Medbring høst til fælles bod, hvor overskuddet går til ”Svovlstikkerne”. Efter gudstjenesten serveres en let anretning i sognehuset Bethesda.

Spagettigudstjenester er korte gudstjenester for alle aldre – børn, forældre, bedsteforældre og alle andre interesserede.Gudstjenesterne har særligt fokus på børnene med et indhold der er let forståeligt, genkendeligt og aktivt. Efter gudstjenesten går vi til Sognegården ( Fodby)/Bethesda ( Karrebæk) hvor vi spiser sammen. Det hele er gratis. Se nærmere om tider og evt. tilmelding i Sognebladet eller på kirkernes hjemmesider.

Spaghettigudstjenester Fodby Kirke Torsdag den 12. oktober 2017 kl. 17.30 ” Hvem skal hjælpe hvem?” Torsdag den 30. november 2017 kl. 17.30 ” Hvad er der i pakken?” Tilmelding til Kirsten på: kogknielsen@mail.dk Karrebæk Kirke Torsdag den 21. September 2017 kl. 17.00 ” Gud vender alting på hovedet!” Torsdag den 23. november 2017 kl. 17.00 ” Hvad er der i pakken??”

GUDSTJENESTER KILDEGAARDSCENTRET Torsdag d. 7.september kl.10.30 Jakob Grandjean Torsdag d.5.oktober kl.10.30

Jakob Grandjean

Torsdag d.2.november kl.10.30

Jakob Grandjean

8


GUDSTJENESTELISTE

Karrebæk Kirke

Fodby Kirke

SEPTEMBER 3.sep

12.s.e.trinitatis

10.30

10.sep

13.s.e.trinitatis

19.00

17.sep

14.s.e.trinitatis

10.30 Høstgudstjeneste

21.sep 24.sep

10.30 Høstgudstjeneste

17.00 Spaghettigudstj. 15.s.e.trinitatis

10.30

OKTOBER 1.okt

16.s.e. trinitatis

10.30

8.okt

17.s.e.trinitatis

19.00

12.okt

10.30 17.30 Spaghettigudstj.

15.okt

18.s.e.trinitatis

9.00

22.okt

19.s.e.trinitatis

29.okt

20.s.e.trinitatis

10.30

5.nov

Alle helgen

10.30

19.00

12.nov

22.s.e.trinitatis

19.00 Jazzgudstjeneste

10.30

19.nov

10.s.e.trinitatis

10.30

10.30

NOVEMBER

23.nov 26.nov

17.00 Spaghettigudstj. 11.s.e.trinitatis

9.00 A.G.Forslund

30.nov

17.30 Spaghettigudstj.

9


MUSIK I KIRKEN Jazzgudstjeneste Søndag d.12.november kl.19.00

KARREBÆK KIRKE 12.november

En helt almindelig aftengudstjeneste, blot med jazzificering af kendte salmer. Camilla Frederiksen synger for, akkompagneret af kirkens organist Anja Lisa Nielsen og Karsten Jørgensen på bas.

Spil Dansk Dag: Torsdag den 2. november kl.19.00 i Fodby Forsamlingshus Dejligt gensyn med det musikalske makkerpar Poul Mogensen og Sigvard Holm. Se mere s.5

KARREBÆK KIRKES BØRNEKOR Julespil i både Karrebæk Kirke d.23.november kl.17.00 og Fodby Kirke d.30.november kl.17.30

Se mere ang. tilmelding til mad under spaghettigudstjenester s.8 Bjarke 10


ARRANGEMENTER Filosofisk Cafe d.24.oktober kl.14.30 Vi forsøger os med en filosofisk cafe i Bethesda En eftermiddag hvor vi forsøger at tale om et emne der NYT ! kan lokke os lidt til samtale. Karina Wittrup og jeg vil hver komme med et oplæg til Første gang samtalens emne og håber vi kan få gang i samtalen og d.24.oktober vendt og vredet vores tanker. Første gang vil vi forsøge med lykke: - Hvad er lykken egentlig for en størrelse? Hvorfor jagter vi lykken, og kan man overhovedet "fange den"? Hvorfor bliver vi gang på gang placeret som et af verdens mest lykkelige folk? Og hvordan hænger det sammen med, at vi lever i et land, hvor hver fjerde sygemelding er stressrelateret? Karina Wittrup og Jakob Grandjean

Foredrag i anledning af Reformationsjubilæet 4 Næstvedfortællinger v/ Dorothy Jones og Erik Fjordside Sognehuset Bethesda d.9.november kl.19.30

L

uther fæstede sine teser på kirkedøren i Wittenberg for 500 år siden, og reformideerne spredte sig som ringe i vande. Næstved havde på det tidspunkt to store bykirker, St. Peders og St. Mortens, et Gråbrødrekloster, et Sortebrødrekloster, Skovklosteret, St. Agnete nonneklosteret på Gavnø, Helligåndshuset og St. Jørgens hospital. Vi fortæller om hvordan reformationen ændrede livet for nogle af byens borgere Om Mogens Gøye, som gav ordren til at jage munkene ud af Gråbrødreklostret, om modeikonet Gundel Griis, som havde bybolig på klostret, om Rislevpræsten Bo Madsen, som havde sit portræt på altertavlen og det velhavende købmandspar Pedersen. De er ikke anonyme navne med en ukendt skæbne, men har alle efterladt spor. Vi behøver ikke engang at forestille os hvordan de så ud, for de har alle ladet sig gengive, enten ved at lade sig male eller som figurer på en ligsten. Der udstilles flere af Dorothys rekonstruktioner af reformationstidens dragter og Erik synger et par salmer.

11


SOGNEHUSET BETHESDA

Tirsdagstræf

Sognehuset Bethesda kl. 14.30 - 16.00

62 årige Kim Jensen, er bosiddende i Karrebæk. Han ses ofte gående med rygsæk i området, fordi han træner til en tur til Nepal i efteråret, hvor han skal foretage en opstigning til Mount Everests basecamp; Men tirsdag d. 12. sept. kommer han til tirsdagstræf for at fortælle og vise billeder fra rejser og ophold gennem 22 år i ”Smilets land”, Thailand.

Tirsdag d. 10. okt. Kommer Kaj Salling på besøg og fortæller lidt om sit liv i KarrebæksAnne Sofie Larsen minde. Han kom hertil i 1971 og blev ansat på den nye Smørrebrødsskole( Den gamle Kro). Her fik han 3 kasketter på , idet han var både bestyrer, lærer og kromand.

Tirsdag d. 14.nov. Kommer Steen Jensen, lokal fuglekender . Han fortæller om ”fugle omkring Karrebæksminde” Velkommen til disse arrangementer. Kaffe/brød 20 kr.

LITTERATURKLUBBEN i sognehuset Bethesda starter d. 2.oktober Interesserede bedes henvende sig til Birgit Wittrup tlf. 20675235.

12


ARRANGEMENTER

S

ensommertur specielt for gangbesværede i Karrebæk sogn.

Løvfaldstur Mandag d.25.sept.

Mandag d. 25. sept. 2017 arrangerer vi en eftermiddagstur ud i det blå. Turen starter ved Kildegårsdscentret , og vi sidder i bussen på hele turen. Tilbage på Kildegårdscentret kaffe og kaSogneudflugt forventer Karrebæk kirke. ge os, og vi synger et par efterårssange.

Torsdag d. 15. juni

Tilmelding fra d.14. sept., senest 19. sept. på tlf. 29394907 eller 30292317 Mulighed for at bestille kirkebil til Kildegårdsvej. Aftales ved tilmelding. Afgang fra Kildegårdscentret kl. 13. Dagen ventes afsluttet kl. ca. 17. Turen koster 50 kr. pr. person. Er der brug for personlig hjælper er prisen også 50 kr. Skulle andre være interesserede - spørg, om der er plads efter d. 19. sept.

INVITATION til fællesspisning Onsdag d.4.oktober kl. 18 i Sognehuset Bethesda. Menu: Forloren Hare med sødt og surt, brun sovs og kartofler og salat. Citronkvark kage og kaffe.

PRIS 60 kr. Drikkevarer kan købes. Velkommen til en hyggelig aften med samvær,spisning,sang , musikalske indslag , og fællesskab. Spisebilletter sælges tirsdag d. 19.september kl. 17.00– 18.00 og det er først til mølle princippet der gælder. 13


SOGNEHUSET BETHESDA

Kommende udstiller er Inge Juul , Næstved. Inge Juul har efter endt erhvervsarbejde som underviser på Handelsskole, skiftet tavle og tusch ud med lærred og pensel. Hun har fået undervisning af forskellige billedkunstnere. Inge Juul henter sin inspiration i naturen og på rejser . Hun søger at skabe en billedstemning med farverne, med lys og skygge, linjer og kontraster. Hun forsøger at lave spændende billeder, hvor man kan gå på opdagelse og samtidig reflektere og fordybe sig i billedet. Ofte er billederne uden titel, fordi hun ønsker, at beskueren selv, skal bruge sin fantasi og derved få sin egen oplevelse. Hun er medlem af kunstforeninger og har udstillet mange steder. Hun ser frem til at udstille hos os i Sognehuset. Du kan se hendes billeder der fra 1.September til 30 Oktober.

BØRNEKOR & VOKSENKOR

Karrebæk Kirkes Børnekor (6-10 år) torsdage kl.14.30-15.25. Første gang d.24.august.

Nye medlemmer er velkomne. Kontakt Camilla Frederiksen 22883285/info@milly-nou.com eller Anja Lisa Nielsen 20238930/ANLN@KM.DK

Karrebæk & Fodby koret tirsdage kl.19.00-21.15. Første gang d.5.sept. Nye medlemmer er velkomne.

Kontakt: Anja Lisa Nielsen 20238930/ANLN@KM.DK Se mere på www.karrebaekkirke.dk

14


VÆRD AT VIDE

Kørestolbrugere er velkomne til at deltage i arrangementer i Bethesda. Kontakt graveren på 23248389 eller Kirsten R. 3029 2317 den dag arrangementet foregår, så er hjælpen på vej. P.S. der er også handicapvenligt toilet i Bethesda. Hvis du er handicappet og boende i Karrebæk eller Fodby sogne har du mulighed for at komme i kirke og til menighedsrådets arrangementer ved at ringe til kirkebilen på tlf. 55777272 dagen før. Parkering: I forbindelse med Kirkelige Handlinger, oplever vi ofte at der er for få parkeringspladser. Der er også mulighed for parkering ved spejderhuset overfor kirken. Drej ind ved skiltet til præstegården og drej til højre efter det gule spejderhus. I Karrebæk sogn omdeles sognebladet af frivillige. Sommergæster og fastboende i sommerhusområderne har mulighed for at hente sognebladet hos SPAR købmanden , ved opgangen til kirken eller Klik ind på sogn.dk og få de nødvendige oplysninger Bladet findes desuden på www.karrebaekkirke.dk Kunne du tænke dig at spille kort med andre pensionister i Karrebæk, så mød op hver mandag i Bethesda. Det starter kl. 13.00 til ca. 17.00 fra d.4.9.Der vil bliver serveret kaffe, og kagen går på omgang. Kontakt Niels E. Panton og hør nærmere på 2011 2432. Har du held i ærmet, så er banko måske noget for dig. Bankoklubben åbner dørene kl.13.00, og selve spillet går i gang kl. 14.00 - 16.30. Datoer : 3.sep, 1.okt , 12.nov. Der vil være mulighed for at købe kaffe og kage til 10 kr. samt sodavand til 5 kr. Indsamling i Karrebæk Kirke: I Karrebæk kirke indsamles i hele år 2017 til SVOVLSTIKKERNE, som er en velgørende forening i Næstved, hvis hovedformål er at sikre, at trængte børnefamilier i området får en bare lidt bedre jul. Svovlstikkerne indkøber og pakker julepakkerne, der er et komplet måltid mad til juleaften. Alle børn får legetøj til jul, og vi vil hellere hjælpe færre familier, og dermed opnå, at primært børnefamilierne får, hvad de har behov for. De lokale kirker og Frelsens Hær bestemmer, hvem, der skal modtage pakkerne, da de er specialister på dette område. Julen 2010 var svovlstikkernes første uddeling, hvor 81 familier blev hjulpet. Hjælp med at støtte ved at lægge beløb i kirkens indsamlingsbøsse ved udgangen.

Indre mission i Karrebæk: Kontaktperson: Arne Specht Nielsen. Tlf. 5544 2112. E-mail: arne2kirsten@gmail.com

15


KONTAKT Præst: Jakob Grandjean Karrebækvej 863, 4736 Karrebæksminde Træffes lettest kl. 9-10, altid ved behov. Fredag er fridag. Tlf. 5544 2233 mail: jgr@km.dk Koordinerende Graver: Vakant Træffes mandag-torsdag kl. 9-15 Tlf. 23248389

Organist: Anja Lisa Nielsen

Graver i Fodby Kirke:

Træffes på 2023 8930

Karsten Jørgensen

Mail: ANLN@KM.DK

Træffes på 20458986

Fredag er fridag

graver.fodbykirke@gmail.com

MHR-Karrebæk

MHR-Fodby

Formand Erik Sørensen Tlf. 4244 2585 Mail: supkon@mail.dk

Formand Palle Brushøj Tlf. 2833 7589 Mail: pbfodby@hotmail.com

Redaktion : Anja Lisa Nielsen. Næste deadline 23.oktober

Mød os på: Facebook - Karrebæk og Fodby Kirke www.karrebaekkirke.dk www.fodbykirke.dk 16

Sogneblad Karrebæk og Fodby Kirker sep- nov 2017  
Sogneblad Karrebæk og Fodby Kirker sep- nov 2017  
Advertisement