Page 1

SOGNEUDFLUGT

KONFIRMATIONER NY UDSTILLING

GLÆDELIG PÅSKE

STØTTEKONCERT

SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Marts* April* Maj 2018 1


NYT FRA KARREBÆK MENIGHEDSRÅD Til kamp mod algerne Af Erik Sørensen

Kirkens udseende ligger menighedsrådet meget på sinde. Alle som passerer kirken dagligt vil kunne konstatere, at den igen ser ganske uskøn ud. Den er skjoldet på grund af fugt og den er på store arealer grøn på grund af alger. Kirken blev kalket og fik en grundig afrensning for godt et år siden. Jeg orienterede dengang om at kirken fik en grundig behandling og at vi havde allieret os med en ekspert i kirkekalkning, så menighedsrådet var af den opfattelse, at vi nu fik klaret problemet en gang for alle. Sådan er det ikke gået. Algebegroningen er en konsekvens af klimaændringerne og vi må belave os på, at sådan vil det blive i fremtiden. Alger er luftbårne og de sætter sig især på højtliggende bygninger som f.eks. kirker. Det kræver en stadig behandling hvis kirken skal fremstå pæn. De samme vilkår gælder for kirkegårdsmuren.

De store fugtige skjolder på kirken vil kunne minimeres ved en systematisk og gentagen kalkning. Karrebæk Kirke er for så vidt kalkning i en sårbar situation. Vi er sat i udsigt at kirkens tårn vil blive kalket til foråret som led i at få kirken gjort modstandsdygtig overfor fugt.

Jeg har tidligere opfordret sognets beboere til at gøre en aktiv indsats i Karrebæk Menighedsråd. Jeg har også beskrevet at det er et spændende og udfordrende job at udvikle og gennemføre aktiviteter som kan bringe borgerne tættere sammen i sognet og samtidig skabe ny viden og engagement til glæde for den enkelte borger og for hele vores lokalområde.

I menighedsrådet er der brug for alle kompetencer. Økonomi, planlægning, ledelse, overblik, udvikling af kirkelige aktiviteter og bygningsfaglig indsigt er blot noget af det som vil blive efterspurgt. Først og fremmest er der brug for personer som interesserer sig for vores lokalområde. 2


NYT FRA KARREBÆK MENIGHEDSRÅD Folkekirken er inde i en spændende tid. Der er opbrud i de traditionelle kulturmønstre, nye religioner kommer til vores land, der er udvikling i forhold til det at være medlem af folkekirken. Vil du være med til at sikre vores kulturarv, både i forhold til kirkelige bygninger, men i lige så høj grad være med til at sikre vores dybt forankrede tilknytning til den danske folkekirke. Kan du svare ja til blot noget af ovenstående så lad os høre fra dig. Du kan henvende dig til formanden for menighedsrådet Erik Sørensen på tlf. 42 44 25 85 eller på mail supkon@mail.dk eller du kan henvende dig til andre af menighedsrådets medlemmer. Du kan se telefonnumre i sognebladet. Lad os høre fra dig allerede i dag: Erik Sørensen Kommende menighedsrådsmøder: Mandag d. 19. marts Mandag d. 09. april ,Mandag d. 14. maj. Alle møder kl.19.00 i Sognehuset Bethesda, Menighedsmøde/visionsmøde d.5. marts kl.19.00 i Sognehuset Bethesda

Oplæg v/sognepræst Anna Helleberg Kluge. Anna H. Kluge tiltræder som provst for Næstved Provsti d.1.april.

Menighedsmøde/visionsmøde d. 5. marts 2018 kl. 19.00 i Bethesda Alle er velkomne 3


NYT FRA FODBY SOGNS MENIGHEDSRÅD DEN ÅRLIGE KONSTITUERING AF MENIGHEDSRÅDET Menighedsrådet har konstitueret sig som følger: Formand: Palle Brushøj. Næstformand, kirkeværge og kontaktperson: Kirsten Gurli Nielsen. Kasserer: Mads Peder Christensen. Kirke og kirkegårdsudvalg: Mads Peder Christensen, Martin Borelli og Palle Brushøj. Sognegårdsudvalg: Mads Peder Christensen, Martin Borelli og Palle Brushøj.

INDSAMLING-KIRKEBØSSEN I 2017 er der indsamlet kr 3999,50,- som er sendt til Mødrehjælpen i Næstved. Det er et flot resultat som De er meget taknemmelige for! Beløbet anvendes til trængende børnefamilier i Næstved området. Menighedsrådet har besluttet at de midler der indsamles i 2018 også doneres til Mødrehjælpen i Næstved. SOGNEUDFLUGT DEN 29. MAJ I år går turen til Samsø og det bliver en lang dag. Bussen kører fra P -pladsen ved kirken kl.7.00 og vi er først tilbage i Fodby kl. ca. 18.30 Vi kører i en bus med toilet og der er selvfølgelig mulighed for at tage en lille lur undervejs. Færgen fra Kalundborg havn til Ballen sejler kl.8.40 og sejlturen varer ca 1 time og 15 minuter. Vi starter med et besøg på Samsø Museum og Velkomstcenter, og derefter skal vi bl.a. køre tur i den skønne natur. Frokosten indtages et sted på Samsø. Færgen sejler fra Ballen Havn kl 15.30 og kaffe med kage nyder vi på færgen hjem. Deltagerbetalingen er de sædvanlige 100 kr. Nuværende og tidligere beboere i Fodby Sogn har førsteret til deltagelse på turen. Tilmelding skal ske til Kirsten Nielsen på tlf:55445380 eller mail: kogknielsen@mail.dk Husk afgang fra Fodby den 29. maj kl 7. RENOVERING AF KIRKEN Tagudskiftningen er færdig og kirken kalkes udvendig i maj måned. Menighedsrådet har besluttet at starte forundersøgelser til indvendig renovering af kirken. Forundersøgelser og godkendelse af et myndighedsprojekt varer typisk 2 år fra det startes, så selve renoveringen kan tidligst begynde i 2020. Palle Brushøj - formand for Fodby Menighedsråd 4


FODBY SOGN FODBY SOGNS FORSAMLINGSHUS Medlemskab: Det koster så lidt men betyder så meget! Der er udsendt girokort til indbetaling af medlemskontingent for 2018 I 2017 var der 156 a medlemmer og 26 b medlemmer. Det er dejligt at så mange bakker op om vores gamle Forsamlingshus, men vi kan være mange flere og hvis I er bosiddende i Fodby Sogn og ikke er medlemmer af huset opfordres I til at blive det. Det kan foregå på følgende måde:

Kontingent for året 2018 Ægtepar kr 150,Enlig kr 75,Pensionister/efterlønner pr. person kr 50,evt gave/bidrag kr ? Bedes indbetalt på giro: +73 +87065804

LOPPEMARKED Vi har modtaget så mange gode effekter, at vi holder et ekstra loppemarked i Sognegården Lørdag den 2.juni kl. 10 – 14 FÆLLESSPISNING Torsdag den 12. april kl. 18 Der serveres 2 retter god dansk mad. Pris: Voksne kr. 80.- og børn under 12 år kr. 35.Drikkevarer sælges til rimelige priser Tilmelding og betaling senest den 6. april på mobile pay 28337589 eller netbank konto nr: 98192540047661 ARKIVGRUPPEN www.bistrupby.dk Arkivgruppen har fået bevilliget penge til indkøb af en projektor til Sognegården og Forsamlingshuset. Den får plads i Sognegården og kan benyttes af husets brugere. Vi regner med at holde nogle aftener til efteråret, hvor vi viser billeder fra Sognet. Vi søger billeder af Forsamlingshuset fra gamle dage,-fester, dilettant, køkkenet, værter og telefoncentralen. Næste møde er den 5.marts kl.10 i Sognegården. Henvendelse til Conny Larsen på tlf. 23419158 FODBY LOKALRÅD www.fodbylokalråd.dk

5


FODBY SOGN

Fodby/Bistrup Acteur & Revylaug KONGRESSEN I EBELTOFT DILLETANT

Generalprøve 9/3 kl.19.30 kaffe kr. 150Premiere 10/3 kl.18.30 Luksus smørebrød, kaffe kr.250GrandeFinale 17/3 kl.18.30 2ret menu, kaffe & Dans kr. 300,Billetsalg på tlf. 24922035 hverdage kl.16.00-18.00

Vi modtager Mobilepay

Er du interesseret i at dele din hobby og har du lyst til at være sammen med andre fra lokalområdet? Vi starter en aktivitet, hvor det er tanken at vi strikker, hækler eller laver andet håndarbejde. Er du garvet, håber vi, at du er frisk på at hjælpe andre og vil du gerne lære eller genopfriske har du nu en god mulighed for at komme i gang. Alle er velkomne. Forhåbentligt kan vi samtidigt få gang i snakken og lære hinanden bedre at kende på kryds og tværs. Vi har fået lov til at bruge Sognegården, (Fodbygade 37), hvor der bliver skruet op for varmen, sat kaffe over og gjort klar til hyggeligt samvær. Samværscaféen åbner torsdag d. 25. januar 2018 kl. 18.30 – 21.30. Derefter er tanken lige nu, at der er åbent i caféen hver fjerde torsdag i måneden indtil sommer. Vi ser selvfølgeligt på, om det er fint eller om der er andre ønsker. Så pak din hobby, tag gerne din nabo med og mød op til samvær og hyg Har du spørgsmål eller idéer kan du ringe til Bonnie på tlf.: 5544 7710.

DET SKER I FODBY SOGN Mandag den 5. marts kl 10.00 – Arkivgruppen i Sognegården Torsdag den 8. marts kl 17.30 - Spagettigudstjeneste med tilmelding. Fredag den 9. marts kl 19.00 - Dilettant generalprøve i Forsamlingshuset. Lørdag den10. marts kl 18.30 – Dilettant premiere i Forsamlingshuset. Tirsdag den13. marts kl 19.00 – Menighedsrådsmøde i Sognegården. Lørdag den 17. marts kl 18.30 – Dilettant Grande Finale i Forsamlingshuset. Torsdag den 22.februar kl 18.30-21.30-Samværscafe i Sognegården. Torsdag den 22. marts kl 18.30-21.30-Samværscafe i Sognegården. Torsdag den . 12. april-fællesspisning i Forsamlingshuset (Tilmelding) Søndag den 15. april – Konfirmation i Fodby Kirke. Torsdag den 26. april kl 18.30-21.30-Samværscafe i Sognegården Tirsdag d.15.maj kl.19.30 - Koncert med Karrebæk & Fodby koret Tirsdag den 29. maj – Sogneudflugt med tilmelding. Lørdag den 2. juni – Loppemarked i Sognegården. 6


MUSIK I SOGNEHUSET MUSIKALSK LEGESTUE Tag dit barn eller barnebarn til sang og leg Musikalsk legestue for de 1-3 årige, sammen med deres mor/far/bedsteforældre.

45 min. hvor sang, leg og rytmik er i centrum. Her bruger vi vores stemme, vores krop og vores øre. Vi arbejder med korte og nemme sange, hvor der ofte er fagter eller bevægelser til. På den måde lærer børnene sangene med flere af deres sanser. Vi leger også nemme sanglege og ofte har vi både rasleæg og andre rekvisitter med, samt mange andre skønne aktiviteter. Genkendelighed er nøgleordet. Vi slutter den musikalske legestue af med at spise en kiks og synge en farvelsang. Musikalsk legestue ledes af kirkesanger Camilla Frederiksen. Musikalsk legestue er flg. torsdage fra kl. 16.00 til kl. 16.45

Forår: Torsdag d. 1. marts Torsdag d. 15. marts

NYT !

Torsdag d. 22. marts Torsdag d. 19. april Torsdag d. 3. maj

Karrebæk Kirkes Børnekor (6-10 år) torsdage kl.14.30-15.25. Nye medlemmer er velkomne. Kontakt Camilla Frederiksen 22883285/info@millynou.com eller Anja Lisa Nielsen 20238930/ANLN@KM.DK

Karrebæk & Fodby koret tirsdage kl.19.00-21.15. Nye medlemmer er velkomne.

Kontakt: Anja Lisa Nielsen 20238930/ANLN@KM.DK Se mere på www.karrebaekkirke.dk

7


GUDSTJENESTER

GUDSTJENSTE for HØREHÆMMEDE v/ Peter Bjørn Hansen Karrebæk Kirke Søndag d.8.april kl.14.00

Spagettigudstjenester er korte gudstjenester for alle aldre – børn, forældre, bedsteforældre og alle andre interesserede.Gudstjenesterne har særligt fokus på børnene med et indhold der er let forståeligt, genkendeligt og aktivt. Efter gudstjenesten går vi til Sognegården ( Fodby)/Bethesda ( Karrebæk), hvor vi spiser sammen. Det hele er gratis. Se nærmere om tider og evt. tilmelding i Sognebladet eller på kirkernes hjemmesider.

Spaghettigudstjenester Fodby Kirke - Torsdag den 8 marts 2018 kl. 17.30 : ” Hvad spiser vi i kirken ? " Tilmelding til Kirsten på: kogknielsen@mail.dk Karrebæk Kirke - Torsdag den 12 april 2018 kl. 17.00: " Hvordan får jeg Jesus at se???"

GUDSTJENESTER KILDEGAARDSCENTRET Torsdag d. 1.marts kl.10.30 Jakob Grandjean Torsdag d.5.april kl.10.30 Torsdag d.3.maj kl.10.30

Jakob Grandjean Jakob Grandjean

8


GUDSTJENESTELISTE Karrebæk Kirke

Fodby Kirke

MARTS 4.marts

3.s.i fasten

10.30

11.marts

4.s.i fasten

19.00

18. marts

Midfaste

10.30

25. marts

Palmesøndag

10.30

29. marts

Skærtorsdag

10.30

30. marts

Langfredag

10.30

1.april

Påskedag

9.00

2.april

2. påskedag

Karrebæk 10.30

8.april

1.s.e.påske

10.30 Konfirmation

10.30

APRIL 10.30

14.00 Døvegudstjeneste 19.00.Aftengudstjeneste 15.april

2.s.e.påske

10.30 Konfirmation

22.april

3.s.e.påske

27.april

Bededag

10.30

29.april

4.s.e.påske

10.30

10.30

MAJ 6..maj

5.s.e.påske

10.30

10. maj

Kristi himmelfart

10.30

13.maj

6.s.e. påske

19.00

20. maj

Pinsedag

10.30

21.maj

2. Pinsedag (fællesprovstig.) 11.00 Gunderslevholm

27.maj.

Trinitatis

10.30

10.30 9


PRÆSTENS KLUMME

Julekoncert Karrk kirke Jeg vil plante et træ af Jakob Grandjean

Det skulle Martin Luther have svaret på et spørgsmål om hvad han ville gøre hvis jorden gik under i morgen. Fint nok – det var vist ovenikøbet et æbletræ. Det er en god historie ,omend det måske ikke lige var ham der sagde det.

Den bedste tid til at plante et træ var for tyve år siden. Den næstbedste er nu – det tager lidt tid at få noget ud af det.. I de her dage hvor klummen skrives, sidst i januar, er vejret godt, mildt ud over det normale. De første fem-ti erantis og vintergækker er fremme. Langs vejen hvor Kommunen for et par år siden plantede påskeliljer, kan man se at de også er på vej - .det skal nok blive pænt. Men bliver det også godt - godt nok. I efteråret kom der fra Tyskland data, tal, om at vores insekter er ved at forsvinde. Over de her godt 20 år eller mere har de talt. (man må virkelig respektere folk, der sommer efter sommer bruger tid på at tælle og veje insekter fra fælder.. ) De har klart vist at der er markante færre insekter. Myg, hvem vil savne dem? Det er nu ikke kun myg de har talt. Det er også alle de andre insekter, fluer, vilde bier, humlebier. Dem der er med til at bestøve blomster og afgrøder. Det er faktisk foruroligende, og der er mange undersøgelser af udviklingen der peger i samme retning. 3 hovedårsager dukker frem: Mad, redesteder og så den her forurening. Kontroversielt, ømt, ja, og for en hel del kan vi gøre noget ved det. Lidt eller meget afhængig om vi vil. Mad – åh, der jo nok især blomster, prydhaven, frugttræer og køkkenhaven er faktisk meget afhængig af bestøvning. Så hvis du kan lide at spise så er du involveret i alt det her - med mindre du vil nøjes med korn og majs. Så selv i de mindste haver, altaner kan vi gøre en forskel. Lige overveje hvad vi planter. Det skal være flot, men hvad er flot, kan det være et par lidt andre planter, der samtidig får besøg af humlebier og sommerfugle – måske er der plads til et lille bihotel, er redeplads som et fuglehus hvor man kan se insekter, Mariehøns og andre der her finder plads til næste generation – til glæde for de næste mindst 20 år. Bjarke Falgren 10


PRÆSTENS KLUMME Jo, mad og redeplads kan vi da finde. Forureningen, åh, nu igen. Ja, Det er ikke så meget dieselos, tobaksrøg og ølsjatter. Hov, ølsjatter er vis næring, så det var måske en ide at se, om ikke det kan lokke lidt insekter til. Ovenikøbet skulle det vist holde myg væk!!! Men det er mere alle de her beskyttelses og bekæmpelsesmidler vi bruger. Sprøjtning på fliserne, sprøjtning på blomster og buske mod, ja alle mulige insekter. Ikke bare det, de fleste af os er holdt op med; men også det vi uvidende kommer med. Mange af vores blomsterplanter er, når vi køber dem allerede plasket til i de her midler. De skal jo se pæne ud! Men stofferne, insektbekæmpelsen, bliver selvfølgelig i planterne og blomsterne når vi planter dem ud i haven og giver dem med pollen og nektar videre til de insekter, der besøger dem. Så min opfordring her er, at vi alle lige overvejer, om vi ikke kan, skal, overveje, hvilke planter vi sætter. Overvejer om det er nødvendigt med sprøjtning og eventuelt i bare et hjørne af et eller flere af bedene forsøger med vækster, der måske ikke er allermest prangende; men tilgengæld lokker flere sommerfugle, humlebier og småinsekter til. Nu er det næsten påske, og alt skulle gerne stå i fuld flor. Fejringen af påske. Fejringen af at vor Frelser gav os sig selv, gav os sit legeme og sit blod, bare for vores skyld. Vor frelser overvandt døden ,og gav vores tro et håb. Et håb om at vi kan gøre noget, at vi kan og skal gøre den indbyrdes kærlighed levende, blomstrende og sprudlende. Giv livet og den indbyrdes kærlighed fuld skrue. Til kæresten, til næsten og til hele Guds vidunderlige skaberværk. Jakob Grandjean

KONFIRMANDER 2018 Karrebæk Kirke, d. 8. april kl. 10.30

Fodby Kirke, d. 15. april kl. 10. 30

Lucas Ring Andreasen, Karrebækstorp

Aksel Hartmann Schou Andersen, Bistrup

Lauritz Bendtsen, Karrebæksminde

Victor Lauge Lindholm Halskov, Fodby

Anders Skjald Brosø, Karrebæk

Julius Bjørklund Johansen, Fodby

Mads Vedsmand Carstensen, Menstrup

Asker Kristensen, Bistrup

Anna Sofie Lund Frandsen, Karrebæksminde

Victor Silleborg Lind Hansen, Næstved

Laura Marie Lund Frandsen, Karrebæksminde

Naja Toftegård Niekrenz, Fodby

Mikkel Hammergren, Karrebæk

Emma Bay Sørensen, Fodby

Mille Marie Ziegenhahn Hansen, Enø Laura Marott Holse, Vallensved Simon Nauta Lundsgaard Larsen, Næstved Christa Emma Hedegaard Nielsen, Karrebæk Mads Bro Schneider Petersen, Karrebæk Naja Juliane Bendz-Obæk Rønnebech, Jenstrup 11


SOGNEHUSET BETHESDA

Tirsdagstræf Sognehuset Bethesda kl. 14.30 - 16.00

Tirsdag d. 13. marts Cand.scient.san Karina Wittrup fortæller over emnet: Frøken Nielsen: Danmarks første kvindelige akademiker, pioner, læge og kvindeforsagskæmper.

Tirsdag d. 10. april. ” Mød kage-entusiasten Andrea Søllested, kendt fra TV” til en spændende eftermiddag.

Anne Sofie Larsen

Tilmelding til denne eftermiddag kan ske ved tirsdagstræf d. 13. marts, og hvis der er ledige pladser på tlf. 30260652 ell. 30292317 torsdag d. 5. april kl. 16-18 Menighedsrådet står for kaffebord til 20 kr. denne eftermiddag.

Tirsdag d. 8. maj. Marianne Skaarup: Fra et liv i overhalingsbanen til kunstig koma og vejen tilbage via vilje, livsmod, kampgejst og netværk til et anderledes liv. Marianne var kun 48 år, da hun blev ramt af en hjerneblødning. Fra et liv med fuld fart på, blev hun stoppet og skulle lære at leve igen. Kom og hør hendes historie, om op- og nedture, og om hvordan livsmod er drivkraften mod et nyt og på nogle punkter et bedre liv.

Alle er hjertelig velkomne. Kaffe/brød 20 kr. Det aflyste foredrag ved Peter Højfeld håber vi at kunne gennemføre til efteråret, når han er rask efter sit alvorlige pludselige sygdomstilfælde. 12


KONCERTER Sogneindsamling 2018

STØTTEKONCERT

Del din søndag med verdens mest udsatte

Karrebæk Kirke

Menighedsrådet i Karrebæk Kirke har valgt at arrangere en støttekoncert der træder i stedet for den almindelige sogneindsamling.

Søndag d.11.marts KL.16.00 Entré 50kr Entré og anden donation kan indbetales ved indgang

Ungdomsgospelkoret Sunshine Ved koncerten optræder Karrebæk Kirkes børnekor, Ungdomsgospelkoret Sunshine, Gospelkoret NUNTIUS alle under ledelse af Camilla Frederiksen

Langfredag d.30. marts kl. 16.30

Herlufs Vokaler og cellist Anja Lillemæhlum Karrebæk Kirke Langfredag d.30.marts kl.16.30

er der en passionskoncert med vokalensemblet Herlufs Vokaler og cellisten Anja Lillemæhlum i Karrebæk kirke. På programmet er Knut Nystedts "Stabat Mater" og John Taveners "Svyati" for kor og cello. Desuden synges satser fra den italienske renæssancekomponist Palestrinas "Missa Brevis".

Herlufs Vokaler har hjemmebane i Herlufsholm kirke. Koret har igennem flere år samarbejdet med Anja Lillemæhlum og medvirkede ved hendes debutkoncert fra konservatoriet i Odense netop med Stabat Mater af Knut Nystedt. Denne opførelse blev transmitteret i P2-musik. Koret ledes af Herlufsholm kirkes organist, Karsten Gyldendorf . Der er gratis adgang til koncerten. 13


KONCERT & UDSTILLING

Traditionen tro synger Karrebæk & Fodby koret foråret ind under ledelse af kirkernes organist Anja Lisa Nielsen

Fodby Kirke Tirsdag d.15.maj kl.19.30 Der er gratis adgang

NY UDSTILLING I SOGNEHUSET BETHESDA Jeg hedder Alice Holm og bor i Fuglebjerg. Har siden barndommen tegnet meget , og blyanten var mit foretrukne redskab.

For nogle år siden, begyndte jeg at bruger farver , og har gået til undervisning hos billedkunstner Soli Madsen. Det har givet mig en god ballast . Jeg er nysgerrig og lægger mig ikke fast på en bestemt stil. Motiverne og materialerne er så mangfoldige og spændende, at jeg får lyst til at afprøve dem. Jeg har udstillet en del steder gennem årerne, og det er altid en oplevelse for mig, at høre beskuerens menig – og opfattelse af det, jeg har arbejdet med. Mine billeder kan ses i Bethesda i Marts og April måned .

14


VÆRD AT VIDE

Kørestolbrugere er velkomne til at deltage i arrangementer i Bethesda. Kontakt graveren på 23248389 eller Kirsten R. 3029 2317 den dag arrangementet foregår, så er hjælpen på vej. P.S. der er også handicapvenligt toilet i Bethesda. Hvis du er handicappet og boende i Karrebæk eller Fodby sogne har du mulighed for at komme i kirke og til menighedsrådets arrangementer ved at ringe til kirkebilen på tlf. 55777272 dagen før. Parkering: I forbindelse med Kirkelige Handlinger, oplever vi ofte at der er for få parkeringspladser. Der er også mulighed for parkering ved spejderhuset overfor kirken. Drej ind ved skiltet til præstegården og drej til højre efter det gule spejderhus. I Karrebæk sogn omdeles sognebladet af frivillige. Sommergæster og fastboende i sommerhusområderne har mulighed for at hente sognebladet hos SPAR købmanden , ved opgangen til kirken eller Klik ind på sogn.dk og få de nødvendige oplysninger .Bladet findes desuden på www.karrebaekkirke.dk Kunne du tænke dig at spille kort med andre pensionister i Karrebæk, så mød op hver mandag i Bethesda. Det starter kl. 13.00 til ca. 17.00 fra d.4.9.Der vil bliver serveret kaffe, og kagen går på omgang. Kontakt Niels E. Panton og hør nærmere på 2011 2432. Har du held i ærmet, så er banko måske noget for dig. Bankoklubben åbner dørene kl.13.00, og selve spillet går i gang kl. 14.00 - 16.30. Datoer : d.4. marts, d.15.april, d.13.maj. Der vil være mulighed for at købe kaffe og kage til 10 kr. samt sodavand til 5 kr. Indsamling i Karrebæk Kirke: Indsamling 2018 går til KFUK´s sociale arbejde "Reden" Hjælp med at støtte ved at lægge beløb i kirkens indsamlingsbøsse ved udgangen.

Sogneudflugt for Karrebæk sogn 2018 bliver tirsdag d.19. juni.2018. Mere herom i næste sogneblad.

Indre mission i Karrebæk: Kontaktperson: Arne Specht Nielsen. Tlf. 5544 2112. E-mail: arne2kirsten@gmail.com

15


KONTAKT Præst: Jakob Grandjean Karrebækvej 863, 4736 Karrebæksminde Træffes lettest kl. 9-10, altid ved behov. Fredag er fridag. Tlf. 5544 2233 mail: jgr@km.dk

Graver i Karrebæk Kirke: Per Krog Rasmussen Træffes mandag-torsdag kl. 9-15. Fredag er fridag Tlf. 23248389 mail: pkra@km.dk

Organist: Anja Lisa Nielsen

Graver i Fodby Kirke:

Træffes på 40196931

Karsten Jørgensen

Mail: ANLN@KM.DK

Træffes på 20458986

Fredag er fridag

graver.fodbykirke@gmail.com

MHR-Karrebæk

MHR-Fodby

Formand Erik Sørensen Tlf. 4244 2585 Mail: supkon@mail.dk

Formand Palle Brushøj Tlf. 2833 7589 Mail: pbfodby@hotmail.com

Redaktion : Anja Lisa Nielsen. Næste deadline 29.april 2018

Mød os på: Facebook - Karrebæk og Fodby Kirke www.karrebaekkirke.dk www.fodbykirke.dk 16

Sognebladet Karrebæk & Fodby Kirker marts-april-maj 2018  
Sognebladet Karrebæk & Fodby Kirker marts-april-maj 2018  
Advertisement