__MAIN_TEXT__

Page 1

Glædelig

Jul

NYE MENIGHEDSRÅD

FOREDRAG

KONCERTER

PRÆSTENS KLUMME • NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE • GUDSTJENESTELISTEN & MEGET MERE...

SOGNEBLADET Karrebæk  Fodby Kirker December • Januar • Februar 2020


PRÆSTENS KLUMME Vi er jordens salt. I ER VERDENS LYS

Men det sandsynlige er jo bare gråvejr, dis og sjap. Vi er på vej til en tid hvor vi plejer at varme op til julens trængsel og alarm. Sådan bliver det nok ikke i år. Der kommer nok ingen trængsel på byens torve. Ingen julefrokoster hvor vi lige kan få luft for årets frustrationer og glæder.

Jeg tør ikke skrive julelys; men det er da det vi skal nå frem til. Ordene er fra Mathæusevangeliet, hvor vi også får at vide at ”I er jordens salt”. Egentlig var det en af de udtalelser jeg som yngre ikke rigtig fattede, smågrinte lidt af. Som bare lidt ældre finder jeg trøst og styrke også i de ord.

Den der udluftning af indebrændt irritation og optjent glæde både fra arbejdet, fra skoler, fra naboskab og fra familier. Den når vi ikke før selve julen. Og når vi ikke engang kan være ret mange sammen, så kan det være hårdt.

De er vigtige, de er afgørende nu hvor vi går mørkere tider i møde. Det er virkelig vigtigt, at vi er opmærksomme på hinanden, vores næste, vores indbyrdes kærlighed – med alt hvad det indebærer af overbærenhed og tilgivelse.

Jeg tror vi skal tage det alvorligt. Alt det vi plejer er ikke lige muligt. Det kommer til at kræve store ofre i overbærenhed, tilgivelse og indbyrdes kærlighed.

Vi er på vej til en vinter, mørk og grå. Måske kan vi håbe på sne, kulde og høj blå himmel.

Tag det måske i opløbet – tal med en du kender som måske også kender dig, eller i det mindste kender til den slags samtaler.

Sæt det ikke under en skæppe, en spand; men sæt det højt og lad håbet, troen, styrken lyse for næsten, naboen og fællesskabet.

Og lyt til ordene. Sig dem om morgenen når i vågner, sig dem til dig selv foran spejlet.

Især i julen er det vigtigt. Vi kan ikke som vi plejer sidde tæt i kirken heller. Festen bliver lidt anderledes; men budskabet er det samme. Kristus, Vor frelser bliver født til jorden med et lys det overstråler mørket omkring og i os.

Vi er verdens lys, vi er jordens salt. Vi er på jorden, med begge ben plantet i jorden og til forskel fra resten af skaberværket er vi også verdens lys.

Husk det, sig det til hinanden, Jordens salt og verdens lys. Og må Vor Herre Jesu Kristi Nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab følge jer alle.

Alt det der rækker ud over det “jordiske” alt det giver, ja; lys, varme og håb! Vi skal ikke gemme os i mørke, men træde frem, træde op, lade verdens lys sprede sig. Og præcis her kan vi i den her mærkelige tid sige. Ja, vi står i jorden, det jordiske og vi skal forholde os årvågent og fornuftigt til situationen, og derudover skal vi lade lyset, håbets, troens lys skinne ud over os alle.

Glædelig Jul Jakob Grandjean

KIRKEN OG CORONA

Karrebæk kirkes beslutninger i forhold til gældende retningslinier Mandag d. 26 oktober besluttede Karrebæk kirkes menighedsråd af aflyse alle aktiviteter for resten af 2020. Det være sig Tirsdagstræf, voksenkor, børnekor, koncerter m.m. Sognehuset Bethesda er lukket for udlån til møder og lignende. Gudstjenester og kirkelige handlinger fortsætter som hidtil og er ikke underlagt forsamlingsforbudet på 10 personer.

Foto: Finn Carlsson

2

3


NYT FRA FODBY MENIGHEDSRÅD & SOGN

A F LY S N I N G Det er desværre noget vi har været nødsaget til at bruge i den seneste tid. Det er naturligvis Covid-19 situationen jeg taler om. Det er vigtigt vi passer på hinanden, Covid-19 er ikke til at spøge med. Til valgforsamlingen blev vi bebrejdet, at vi ikke havde været mere udfarende med besøg til ældre og ensomme borgere i sognet under nedlukningen af Danmark. Javel kan man sige, jo det er en smuk tanke, men med de ressourcer vi har, kunne vi ikke gøre det bedre. Situationen omkring Covid-19 er også årsagen til at menighedsrådet har været nødsaget til at aflyse alle arrangementer resten af året. Hvad så med Julen? Er den også aflyst? Nej, nej det er den ikke, men den bliver sikkert lidt anderledes end den plejer for mange af os. Personligt har jeg aflyst min deltagelse i gudstjenesten juleaften og da der er så få pladser i kirken ønsker jeg at give plads til en anden. Jeg vil læne mig tilbage i min bedste stol, måske med et glas rødvin, og følge julegudstjenesten i fjernsynet eller radioen. Nogle gange er det bedre at høre Guds ord med lukkede øjne. Hvis du også vælger Karrebæk kirke fra juleaften, så kan jeg anbefale at deltage en anden dag, hvor der er bedre plads. Jakob leverer altid en fabelagtig god prædiken. Måske bliver julen i år med færre mennesker end sædvanlig, men det betyder ikke at den bliver dårligere af den grund. Et mindre selskab betyder normalt også mindre stress. Jeg ved mange synes juleforberedelserne er stressende, så nu er der en kærkommen lejlighed til at sætte stressniveauet ned.

Dette skrives den 1. november 2020: CORONA PANDEMIEN Det fortsætter tilsyneladende, som forudsagt af eksperterne! Derfor har Fodby Menighedsråd besluttet, ikke at planlægge eller afholde nye aktiviteter, i de næste 3 måneder. Kirkelige handlinger fortsætter, med de begrænsninger som bliver påbudt, i form afstandskrav og brug af mundbind. På Fodby Kirkes hjemmeside kan I løbende følge med udviklingen. VALG TIL MENIGHEDSRÅDET I FODBY SOGN

Kirsten Nielsen ønskede ikke at opstille til menighedsrådsvalget. Kirsten har været medlem af menighedsrådet i 12 år, og hun har i alle årene bestridt posterne som næstformand, kontaktperson og kirkeværge. Sammen med graver Karsten har hun været med til at arrangere det praktiske ved de arrangementer som er afholdt gennem årene. Til Spaghetti gudstjenesterne har Kirsten lavet mad. Til vores menighedsrådsmøder har hun sørget for hjemmebagt kringle eller kransekage til kaffen.

Valgforsamlingen i Fodby Sogn gav følgende resultat: Valgte til menighedsrådet, 5 prs. Camilla Munkholm Jensen, Susanne Elise Olsen, Martin Borelli, Mads Peder Christensen, Palle Brushøj. Valgte som stedfortrædere, 2 prs. Lisbeth Brix Christiansen Tom Stub Christiansen

Jeg husker en juleaften for nogle år siden, hvor jeg var på besøg hos min datter og hendes lille familie. Af forskellige årsager var der kun os, tre voksne og tre børn, hvor vi normalt er rigtig mange sammen. Det var en rigtig hyggelig og afslappet juleaften uden stress. Børnene mærkede også roen og opførte sig eksemplarisk, og vi voksne havde tid til at fordybe os i andestegen. Den bedste jul i mands minde var vi enige om. Nå, det var egentlig bare for at sige, at selvom vi ikke må være så mange sammen i denne Corona tid, så behøver det ikke at være kedeligt. Det er også sundt for sjæl og sind at komme ned i gear. Til slut vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. NB: Kirken er åben de fleste søndage mellem nytår og jul, det er ikke aflyst! Carsten Storgaard Formand for menighedsrådet

Velkommen til nyvalgte Camilla Munkholm Jensen 4

TAK TIL DIG KIRSTEN 5


NYT FRA FODBY MENIGHEDSRÅD & SOGN KONSTITUERENDE MØDE DEN 17. NOVEMBER Fodby Menighedsråd har konstituerende møde den 17. november. Resultatet når ikke at komme med i dette blad, med kan læses på hjemmesiden

KOMMENDE MENIGHEDSRÅDSMØDER Tirsdag den 12. januar kl. 19.00 og tirsdag den 16.marts kl.19.00 Menighedsrådsmøderne afholdes i Sognegården.

INDSAMLING I FODBY KIRKE Vi samler ind til den lokale Mødrehjælp i Næstved. De er meget taknemmelige for vores bidrag, som det sidste kirkeår er på 2.386 kr. TAK FOR DET

Medlemskontingent til Forsamlingshuset for 2020

FODBY FORSAMLINGSHUS: Corona følger

Opkrævninger udsendes på mail inden nytår. Hvis der er nogen som ikke er, men gerne vil være medlem, så send mig en mail på: pbfodby@hotmail.com og du vil få tilsendt et sæt vedtægter og et girokort. For at kunne blive aktivt medlem skal man være bosiddende i Fodby Sogn eller have et nært tilknytningsforhold til området.

Efter en sommer hvor der igen måtte holdes fester er der nu atter stilstand. Fester aflyses, med manglende indtægter til følge. Forsamlingshusets økonomi er god, og i en periode kan vi godt klare situationen.

Glædelig jul og godt nytår til alle. Pas godt på jer selv og på hinanden!

Generalforsamlinger (hvis det kan lade sig gøre p.g.a. Coronaen)

Den 22. februar 2020 afholdes der ordinære generalforsamlinger for Fodby Forsamlingshus og Fodby Lokalråd. Bestyrelserne er blevet enige om, ligesom sidste år, at afholde dem samme aften. Forsamlingshuset indkalder ved opslag, annonce i Ugeavisen og udsendelse på mail. Fodby Lokalråd indkalder på deres hjemmeside og på de officielle sider i Ugeavisen.

Palle Brushøj

ARKIVGRUPPEN

Arkivgruppen laver igen i år et julehæfte der omdeles inden jul. Vi er stadigvæk interesserede i historier, historisk materiale og fotos fra Fodby Sogn. Hvis du har lyst til at deltage i arkivgruppens arbejde så kontakt til Conny Larsen på tlf: 2341 9158.

FODBY LOKALRÅD: www.fodbylokalråd.dk 6

7


Sange til Hjertet Søndag d. 7. februar kl. 16.00 i Karrebæk Kirke Som optakt til Valentinsdag den kommende søndag er temaet ved denne koncert kærlighed. Pernille Wolder og kirkens organist har samlet en lang række kærlighedssange, som de selv mener, er helt fantastiske. Kærlighed er måske det mest benyttede emne i musikkens verden. Vi synger kærlighedsdigte omsat til musik, der går direkte ind i hjertet. Kærlighedssange, som igennem tiderne har givet os frit lejde til at folde følelserne ud.

Pernille Wolder, sang, Anja Lisa Nielsen, piano. - Gratis entré.

GUDSTJENESTELISTEN Karrebæk Kirke DECEMBER 6. dec. 2.s. i advent 10.30 + 19.00 13. dec. 3.s. i advent 20. dec. 4.s. i advent 10.30 24. dec. Juleaften 13.00 + 16.00 25. dec. Juledag 26. dec. 2. juledag 10.30 27. dec. Julesøndag JANUAR 1. jan. 3. jan. 10. jan. 17. jan 24. jan. 31. jan.

Nytårsdag Hellig 3 Konger 10.30 1.s.e. H3K 19.00 2.s.e. H3K 10.30 3.s.e. H3K Septuagesima 10.30

FEBRUAR 7. feb. Seksagesima 10.30 14. feb. Fastelavn 19.00 21. feb. 1.s. i fasten 10.30 28. feb. 2.s. i fasten

Valgforsamling i Karrebæk Menighedsråd Ved valgforsamlingen d.15. sept 2020 blev følgende valgt til Karrebæk Sogns Menighedsråd: Finn John Carlsson, Carsten Storgaard, Erik Sørensen, Jørn Jakobsen, Jette Jespersen, Jens Ilnov, Kirsten Trolle Nyvang. Følgende blev valgt som suppleanter til Menighedsrådet: Else Bruun, Karin Krogager, Lise Lotte Sonne, Maibritt Binne Vedel. Kommende menighedsrådsmøder vil blive annonceret på www.karrebaekkirke.dk efter konstituering af menighedsrådet. På valgbestyrelsens vegne Formand, Sognepræst Jakob Vincens Grandjean 8

Fodby Kirke

9.00 AGF 14.30 10.30 10.30

10.30 10.30 9.00 AGF

10.30 10.30

JG: Sognepræst Jakob Grandjean • AGF: Sognepræst Anne Gitte Forslund

Julens gudstjenester

Julens gudstenester finder sted på samme tidspunkter som vi plejer. Med en begrænsning på 40 deltagere til gudstjenester håber vi på en fordeling over julens samlede dage. Først til mølle princippet gælder. Hold gerne øje med ændringer på kirkernes hjemmeside: www.karrebaekkirke.dk / www.fodbykirke.dk Vi vil også holde jer opdateret via kirkernes Facebook. 9


TIRSDAGSTRÆF & ARRANGEMENTER HØJAKTUELT FOREDRAG:

Altid lykkelig – på godt og ondt! Kunne du tænke dig at høre et underholdende foredrag med plads til smil og værktøjer “togo” til et lykkeligt liv, så skulle du kigge forbi Karrebæk Kirke til Tirsdagstræf den 12. januar kl. 14.30, hvor ægteparret Britta og Svenning Ravn kommer på besøg.

Britta og Svenning Ravn lever et aktivt liv i Greve efter 50 hektiske år i Vejleområdet. Her var livet fyldt med undervisning, arbejde med hotel, restaurant og turisme, politik, kirke og kurser i personlig udvikling og stresscoaching.

De har et langt og utrolig indholdsrigt og aktivt liv bag sig. Foredraget er bygget op omkring fakta, ordet på bordet-dialog, musik, digte, sange og erfaringer fra Livets skole.

Deres CV er enormt, men alderen er alligevel kun henholdsvis 73 og 74 år og så er de gift på 53. år. Tirsdag den 12. januar kl. 14.30 i Karrebæk Kirke (med forbehold for gældende regler omkring Covid-19) – Dørene åbnes kl. 14.00 – ‟Først til Mølle”.

Der er tale om et Ping-Pong foredrag og målet er at bevidstgøre tilhørerne om det at fastholde et godt og kærligt liv midt i en verden med livskriser og trusler. Måske mere aktuelt i denne tid end nogensinde.

TIRSDAGSTRÆF & ARRANGEMENTER

EU’s Skraldemand mødte de kendte Willy Brandt, Bobby Charlton, Poul McCartney, Melina Mercouri, Nelson Mandela og Ted Kennedy er blot nogle af de kendte personer EU’s Skraldemand gennem 15 år, Freddy Blak har mødt på sin vej. Foredraget er sponseret af specialrejsebureauet EUrejser® fra Karrebæksminde og det går direkte til Team Humanity, der arbejder på at forbedre forholdene for de mange tusinde børn, der lever under umenneskelige forhold i den græske flygtningelejr i Moria.

Han vil fortælle om mange af sine møder med “de kendte” og det kommer ikke til at skorte på sjove og spændende anekdoter fra hans 15 år i Europa-Parlamentet. Her blev han udover EU’s Skraldemand også benævnt som ”en elefant i en glasbutik”, titler, som han er meget stolt af. Det lykkedes nemlig Freddy at få ryddet godt og grundigt op i den store svindel med EU-midler, som foregik. Ikke ved at sidde bag sit skrivebord i Bruxelles, men ved at tage på uanmeldte besøg hos dem, der svindlede. Hans bramfrie måde at sige og gøre tingene på gav flotte resultater, men også en knytnæve direkte til kæben.

Tirsdag den 9. februar kl. 14.30 i Karrebæk Kirke (med forbehold for gældende regler omkring Covid-19) – Dørene åbnes kl. 14.00 – ‟Først til Mølle”.

Freddy Blak fortæller om mange af sine møder med “de kendte”. (Foto: Finn John Carlsson.)

10

11


TILLYKKE TIL KONFIRMANDERNE

TILLYKKE TIL KONFIRMANDERNE Karrebæk Kirke lørdag d. 19. september ● Katrine Nedergaard Rasmussen ● Klara Sofie Elgaard Jørgensen

Fodby Kirke søndag d. 13. september kl. 9.00 ● Mathilde Marott Holse ● Ida Bjørklund Johansen

Foto: Kirsten Jensen

Karrebæk Kirke søndag d. 20. september kl. 9.00 ● Nikoline Tougaard Mortensen ● Mikkel Riber ● Emil Arnold Kjær Larsen ● Sofus Bjerre Lindberg

Fodby Kirke søndag d. 13. september kl. 10.30 ● Christine Lundsby Nielsen ● Gustav Bay Sørensen ● Annika Dahl Mejlstrup 

Foto: Karen Meilstrup

Karrebæk Kirke søndag d. 20. september kl. 10.30 ● Emil Valdemar Hass ● Mads Gerner Skovly Larsen ● Thor Jernbøl ● Matilde Rostgaard Jacobsen Fotos: Anja Lisa Nielsen

12

13


TILLYKKE TIL KONFIRMANDERNE

VÆRD AT VIDE

Fotos: Anja Lisa Nielsen

Karrebæk Kirke søndag d. 20. september kl. 12.00 ● Lærke Cecilie Iversen ● Liv Holtze Hartmann Ditlevsen ● Isolde Sarafine Søgaard Bergquist ● Emili Silleborg Lyngsø Lind-Hansen

Kørestolbrugere er velkomne til at deltage i arrangementer i Bethesda. Kontakt graveren på 2324 8389 eller Kirsten R. 3029 2317 den dag arrangementet foregår, så er hjælpen på vej. P.S. der er også handicapvenligt toilet i Bethesda. Hvis du er handicappet og boende i Karrebæk eller Fodby sogne har du mulighed for at komme i kirke og til menighedsrådets arrangementer ved at ringe til kirkebilen på tlf. 5577 7272 dagen før.

Indsamling i Karrebæk kirke i 2020 I 2020 har Karrebæk Kirke valgt at støtte BROEN i Næsved. BROEN Næstved er oprettet i 2010. BROEN er en frivillig forening, der i samarbejde med sagsbehandlere, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, SSP og andre, hjælper socialt udsatte børn og unge til et aktivt fritidsliv.

Parkering: I forbindelse med kirkelige handlinger, oplever vi ofte, at der er for få parkeringspladser. Der er også mulighed for parkering ved spejderhuset overfor kirken. Drej ind ved skiltet til præstegården og drej til højre efter det gule spejderhus.

BROEN Næstved er en lokalafdeling af BROEN Danmark, der har som formål at støtte socialt udsatte børn op til 18 år, så de på lige fod med alle andre børn får mulighed for at dyrke sport og fritidsinteresser i lokale foreninger.

I Karrebæk sogn omdeles sognebladet af frivillige. Sommergæster og fastboende i sommerhusområderne har mulighed for at hente sognebladet hos SPAR Købmanden, ved opgangen til kirken eller klik ind på sogn.dk og få de nødvendige oplysninger. Bladet findes desuden på www.karrebaekkirke.dk

HJÆLP med at støtte ved at lægge beløb i kirkens indsamlingsbøsse ved udgangen eller pa Mobile Pay 69824

Kortspil - OBS. Sognehuset er midlertidigt lukket for denne aktivitet. Kunne du tænke dig at spille kort med andre pensionister i Karrebæk, så mød op hver mandag i Bethesda. Det starter kl. 13.00 til ca. 17.00 Der vil bliver serveret kaffe, og kagen går på omgang. Kontakt Niels E. Panton på 2011 2432 for opdaterede informationer.

Karrebæk Kirke søndag d. 20. september kl. 13.00 ● Simon Wagner Bang ● Kristina Marie Brask Simonsen 14

Banko - OBS. Sognehuset er midlertidigt lukket for denne aktivitet. Har du held i ærmet, så er banko måske noget for dig. Bankoklubben åbner dørene kl.13.00, og selve spillet går i gang kl. 14.00-16.30. Der vil være mulighed for at købe kaffe og kage til 10 kr. samt sodavand til 5 kr. Kontakt Niels E. Panton på 2011 2432 for opdaterede informationer. 15


KONTAKT Præst: Jakob Grandjean Karrebækvej 863, 4736 Karrebæksminde Træffes lettest kl. 9-10, altid ved behov. Fredag er fridag. Tlf. 5544 2233 · mail: jgr@km.dk Graver i Karrebæk Kirke: Per Krog Rasmussen Træffes mandag-torsdag kl. 9-15. Fredag er fridag Tlf. 2324 8389 · mail: pkra@km.dk

Organist: Anja Lisa Nielsen Træffes på 4019 6931 Mail: ANLN@KM.DK Fredag er fridag

Graver i Fodby Kirke: Karsten Jørgensen Træffes på 2045 8986 graver.fodbykirke@gmail.com

MHR-Karrebæk Formand Carsten Storgaard Tlf. 2149 2233 Mail: cstorgaard@mail.tele.dk

MHR-Fodby Formand Palle Brushøj Tlf. 2833 7589 Mail: pbfodby@hotmail.com

Redaktion: Anja Lisa Nielsen · Næste deadline 25. januar 2021

Mød os på: Facebook - Karrebæk og Fodby Kirke www.karrebaekkirke.dk www.fodbykirke.dk

Profile for Karrebæk Kirke

Sognebladet Karrebæk & Fodby Kirker December-Januar-Februar  

Sognebladet Karrebæk & Fodby Kirker December-Januar-Februar  

Advertisement