Page 1

Witajcie na  powtórzeniu  wiadomości  z  Zemsty  Aleksandra  Fredry!   Dziś  wyjdziecie  z  sali  albo  razem  z  dzwonkiem,  albo  kiedy  wykonacie  poprawnie  wszystkie  zadania  J.   Odpowiedzi   zapisujcie   na   karcie   (wyjątek   –   zadanie   III).   Wykonanie   zadania   sygnalizujcie   zielonym   światłem   na   metodniku.   Podejdę   do   Waszej   grupy   i   sprawdzę   zadanie.   Za   poprawnie   wykonane   zadanie   otrzymacie   kolejne,   które   przybliży   Was   do   zdobycia   KROKODYLA,  5  punktów  i  wyjścia  z  sali.  Przed  Wami  siedem  zadań.  Powodzenia!     I.  

GENEZA

Zapoznaj się   z   historią   zatargu,   który   zainspirował   Aleksandra   Fredrę   do   napisania   Zemsty.   Wskaż   te   fakty,   które   znalazły  się  w  znanej  nam  dziś  wersji  komedii.   Komedia  powstała  w  1833.  Inspirowana  była  dokumentem  znalezionym  przez  Fredrę  na  zamku  Kamieniec  w  Odrzykoniu,  który   otrzymał   w   posagu   żony.   W   dokumencie   tym   znajduje   się   historia   poprzednich   właścicieli.   Budowla   była   własnością   dwóch   skłóconych   ze  sobą  rodów:  Firlejów  (dolna  część  zamku)  i  Skotnickich  (górna  część).  Piotr  Firlej  –  daleki  pierwowzór  Cześnika  –  dokuczał  Janowi   Skotnickiemu   –   pierwowzorowi   Rejenta,   za   co   ten   skierował   rynny   na   jego   zabudowania.   Wtedy   Firlej   napadł   na   jego   robotników   naprawiających   mury   górnego   zamku   i   zniszczył   przy   okazji   rynny.   Skotnicki   pozwał   go   przed   sąd   i   wygrał   sprawę,   ale   kres   ich   długoletnim  zatargom  położył  dopiero  ślub  zawarty  w  1630  przez  wojewodzica  Mikołaja  Firleja  z  kasztelanką  Zofią  Skotnicką.   Źródło:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Zemsta_(komedia)     II.  

KOMIZM

Jaki to  rodzaj  komizmu?  Do  definicji  dopisz  odpowiednie  określenia.  Podaj  przykład  komizmu  nr  3  w  Zemście.     1.   polega  na  bawieniu  widza  spiętrzeniem  niefortunnych  i  niezwykłych  wypadków,  wymuszających  na  bohaterze  zachowanie   śmieszne  i  komiczne.   2.   polega  on  na  umiejętnym  dobieraniu  typów  bohaterów  w  taki  sposób,  aby  uwypukleniu  uległy  pewne  cechy  charakteru,  jak   na  przykład  głupota  czy  też  chciwość.  Widza  bawi  już  sama  kreacja  bohatera  bądź  też  przygody  związane  z  charakterem   danej  osoby.   3.   na   widza   oddziałuje   przede   wszystkim   żart,   dowcip,   jaki   pada   ze   sceny.   Są   to   często   zabawne   dialogi   bohaterów   czy   też   żartobliwe  powiedzonka.     III.  

WIEDZA O  LEKTURZE  

Używając jednego   z   telefonów   zalogujcie   się   do   https://join.quizizz.com.   Wpiszcie   kod   159880.   Jako   nicku   użyjcie   numeru   grupy.  Rozwiążcie  quiz.  Powodzenia  J.  Kolejną  wskazówkę  otrzymacie,  jeśli  poprawnie  odpowiecie  przynajmniej  na  75%  pytań.  Możecie   próbować  do  skutku.     IV.  

LEKTURA –  REKWIZYTY    

Napisz, jaki  związek  z  treścią  dramatu  mają  poniższe  rekwizyty  

 


V.

LEKTURA –  KOLEJNOŚĆ  WYDARZEŃ  

Wydarzenia pozamieniały  się  miejscami.  Na  karcie  odpowiedzi  wskaż  prawidłową  kolejność.  Nie   przepisuj   planu,   ułóż   numery   we   właściwym   porządku   J.   Ułatwienie!   Możecie   korzystać   z   tekstu   Zemsty  :).   1.   Papkin  w  roli  swata.   2.   Małżeńskie  plany  Cześnika.   3.   Potajemne  spotkanie  Wacława  i  Klary.   4.   Przybycie  Papkina.   5.   Bójka  przy  murze.   6.   Wacław  „jeńcem”  Papkina.   7.   Spotkanie  Wacława  i  Podstoliny.   8.   Wyzwanie  Rejenta  na  pojedynek  przez  Cześnika.     9.   Zgoda  Podstoliny  na  oświadczyny  Cześnika.   10.   Rozmowa  Rejenta  z  synem.   11.   Testament  Papkina.   12.   Zdrada  Podstoliny.   13.   Ślub  Wacława  i  Klary.   14.   Przygotowanie  ślubu  Wacława  z  Podstoliną.   15.   Pojednanie  zwaśnionych  rodów.   16.   Intryga  Cześnika.   17.   Papkin  w  domu  Rejenta.   18.   Błogosławieństwo  Rejenta  dla  młodej  pary.     VI.   FAKTY  I  OPINIE   Z   podanej   recenzji   wypisz   dwa   fakty   i   dwie   opinie.   Nie   musisz   przepisywać   całych   zdań   zawierających  opinię/fakt,  przepisz  konkrety  –  fakty  i  opinie.     Teatr  „Rozmaitości”  (Warszawa  1845)   Al.   hr.   Fredro,   znakomity   autor,   w   ciągu   tego   roku   był   solenizantem   sceny   warszawskiej,   albowiem   prócz   jego   dzieł   scenicznych   będących   ciągle   w   repertuarze,   przedstawiono   od   stycznia   z   wznowionych:   Jowialskiego   8-­‐‑kroć,   List   4,   Odludki   3-­‐‑kroć,   dano   pierwszy   raz   ulubione   Dożywocie   i   powtórzono   14   razy   a   wczoraj   zadowolono   publiczność   pierwszym   przedstawieniem   jednego   z   najpóźniejszych  utworów  tego  autora,  to  jest  komedią  4-­‐‑aktową  Zemsta  za  mur  graniczny.  Wszystkie   miejsca  T.  „Rozmaitości”  były  napełnione  słuchaczami.  Wiersz  godzien  najcelniejszych  komedii  Fredry;   sceny   interesujące   i   bawiące   zadowolały   ciągle.   Gra   artystów   zasłużyła   na   pochwałę   wszystkich   słuchaczów.  Czytanie  testametu  w  4  akcie  na  żądanie  powótrzono.  Przyłowani  JPP:  Żółkowski,  Rychter   po   3-­‐‑kroć,   JP.   Komorowski   (przedstawiający   tym   razem   rolę   ojca)   2-­‐‑kroć   i   JPani   Komorowska   oraz   wszyscy.     (Recenzja  anonimowa.  „Kurier  Warszawski”  1845,  nr  256.)       VII.   PISANIE  KREATYWNE   W   komedii   Wacław   prosi   Rejenta   o   zgodę   na   ślub   z   Klarą.   Wyobraź   sobie,   że   to   Klara   prosi   Cześnika  o  zgodę  na  zamążpójście.  Napisz  dialog  między  tymi  postaciami.  Staraj  się  pisać  jak  Aleksander   Fredro.  Nie  zapomnij  o  poprawnym  zapisie  sceny!  (Czyli  np.  o  didaskaliach).      


Karta odpowiedzi.  Grupa  nr  …………….     Skład  grupy:  ……………………………………………………………………………………     I.   GENEZA             II.   KOMIZM   1.   ………………………………………………   2.   ………………………………………………   3.   ………………………………………………     Przykład  komizmu  nr  3:             IV.  LEKTURA  -­‐‑  REKWIZYTY   Numer   Powiązanie  z  lekturą   rekwizytu   1    

2

3

4

V.  LEKTURA  –  KOLEJNOŚĆ  WYDARZEŃ:  ………………………………………………………………………………   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..   VI.  RECENZJA  –  FAKTY  I  OPINIE   Fakty  

Opinie

VIII. LEKTURA  –  PISANIE  KREATYWNE  (napisz  to  na  drugiej  stronie)  

Stacje zagadki zemsta  
Stacje zagadki zemsta  
Advertisement