Page 1

akcent

rodzaj

akcent /[ˈak

nt]/ (noun) 1 ударение: Gdzie jest akcent w słowie "ołówek"? Где падает ударение в слове "карандаш"?; 2 wymowa произношение: Jak wymawiamy dzień dobry? Как мы произносим слово здравствуйте?; 3 obcy akcent акцент: Mówisz jeszcze ze wschodnim akcentem. У тебя ещё слышится восточный акцент.; 4 element элемент:; 5 zabarwienie, nuta нота, нотка [łac. accentus] bojowy /[bɔˈjɔvɨ]/ (adjective) 1 chętny do działania боевитый: Bojująca dziewczyna. Боевитая девица.; 2 związany z wojskiem боевой: Pułk w szyku bojowym. Полк в боевом порядке. [pochodzi od rzeczownika bój] czołowy /[ ɔˈwɔvɨ]/ (adjective) 1 główny главный: Głównym tutaj wydaje się być uczucie. Здесь главным кажется чувство.; 2 wybitny ведущий: Wybitny aktor. Ведущий актёр.; 3 przedni передний: Przednia część ciała. Передняя часть тела.; 4 znajdujący się na przodzie передовой: Przednie oddziały. Передовые посты.; 5 odnoszący się do czoła kolumny головной: Pierwszy wagon. Головной вагон.; 6 odnoszący się do czoła лобный: Kość czołowa. Лобная кость. dzielić /[ˈ lʲi ]/ (verb) 1 rozbijać/różnić раскалывать: Rozbić grupę. Раскалывать группу.; 2 dzielić (przez co) делить (на что): Dzielić przez dwa. Разделять на два.; 3 rozdzielać/rozbijać разделять: Rozdzielić na grupy. Разделять на группы.; 4 klasyfikować/grupować подразделять: Rozdział dzieli się

na paragrafy. Глава подразделяется на параграфы. ekspres /[ˈ kspr s]/ (noun) 1 pociąg, autobus, statek экспресс: Przyjechaliśmy ekpresem. Мы приехали экспркссом.; 2 list срочное письмо: Dokumenty wysłaliśmy priorytetem. Документы мы послали срочным письмом.; 3 do parzenia kawy кофеварка: Macie ekpres? У вас есть кофеварка? [1 i 2 zapożyczenie z j. niemieckiego; 3. zapożyczenie z włoskiego.] gwiazda /[ˈɡvʲjazda]/ (noun) 1 ciało niebieskie звезда; 2 popularna osoba знаменитость [słowo pochodzenia litewsko-słowiańskiego, które pierwotnie oznaczało światło (w języku pruskim)] kierować /[c ˈrɔva ]/ (verb) 1 wysyłać напраилять: Byłem ukierunkowany na sukces. Я был направлен на успех.; 2 zarządzać руководить/заведовать: Mój ojciec kieruje zespołem. Мой отец руководит крмандой.; 3 sterować/zarządzać управлять: Rządzić państwem. Управлять страной.; 4 spojrzenie/uwagę обращать: Zwróćcie uwagę. Обратите внимание.; 5 adresować (do kogo?) адресовать (кому?): Do kogo jest adresowany list? Кому адресовано письмо? [pochodzi od rzeczownika kierunek] odpowiadać /[ˌɔtpɔˈvʲjada ]/ (verb) 1 dawać odpowiedź отвечать: Nie odpowiem na to pytanie. На этот вопрос я не отвечаю.; 2 być zgodnym z czymś соответствовать: Ilu rublom odpowiada jeden dolar? Сколько рублей соотвевтствует одному доллару?; 3 podobać się устраивать (кого?): Podoba mi się takie rozwiązanie. Меня устраивает такое решение.; 4 ponosić odpowiedzialność спрашиваться (с кого?): Jestem odpowiedzialna za mojego brata. Я несу ответственность за моего брата. [pochodzi od rzeczownika odpowiedź] pismo /[ˈpʲismɔ]/ (noun) 1 list письмо: Wczoraj dostałam list. Я вчера получила письмо.; 2 czasopismo журнал: "Zwierciadło" to najbardziej interesujące czasopismo kobiece. "Зеркало" это самый интересный журнал для женщин.; 3 gazeta газета: W tej gazecie znajdą państwo bardzo ineresujący artykuł. В этой газете вы найдёте очень интереснюю статью.; 4 periodyk периодическое издание:

Nasz periodyk spotkał się z bardzo dobrym odbiorem. Наше периодическое издание столкнулось с всемирным пониманием.; 5 czcionki шрифт: Jaka to czcionka? Какой это шрифт? ; 6 charakter pisma ręcznego почерк: Badanie charakteru pisma. Анализ почерка.; 7 dokument бумага/деловое письмо/документ: Autobiografię zaliczamy do dokumentów. К деловым бумагам принадлежит автобиография.; 8 pismo kierujące/skierowane отношение: Listy miłosne. Любовные письма.; 9 znaki graficzne/piśmiennictwo письменность: Cechy współczesnego piśmiennictwa. Специфика современной письменности. [słowo pochodzi od czasownika "pisać"] pokój /[ˈpɔkuj]/ (noun) 1 pomieszczenie комната: Chciałabym u Państwa wynająć pokój. Я хотела бы снимать комнату у вас.; 2 nie wojna мир: Nic nie może zmącić pokoju jego duszy. Ничто не может нарушить его душевного спокойствия. [słowo pochodzenia słowiańskiego, pochodzi od czasownika "koić", które znaczyło "uśmierzać, uspokajać, łagodzić" ] rodzaj /[ˈrɔ aj]/ 1 charakter, kategoria род: Rodzaj zajęć. Род занятий.; 2 typ, gatunek вид: Rodzaj

tkaniny Вид ткани.


zamek

zamek

zamek /[ˈzãm k]/ (noun) 1 budowla замок: Jest to zamek wybudowany w XV wieku. Этот замок был построен в XV веке.; 2 w drzwiach замок: Zamknięty na klucz. Закрытый на замке.; 3 stacyjka w aucie замок зажигания : Zepsuła się stacyjka w moim aucie. В моей машине сломался замок зажигания.; 4 błyskawiczny молния: Kurtka na suwak. Куртка на молнии. [1. zapożyczenie z j. niemieckiego; 2. słowo pochodzenia prasłowiańskiego]

Słownik polsko-rosyjski  

Słownik zawiera 12 haseł z różnych dziedzin. Są to zarówno rzeczowniki jak i czasowniki i przymiotniki.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you