Page 1

zurrumurru ALE INFORMATIBOA INFORMATIBOA 2011— 2011—2012


Urtero bezala hemen dago berriz gure Zurrumurru aldizkariaren ale informatiboa. Ikasturte berri honi hasiera ematen dion txupinazoa bezala datorkigu indarrez informazio berri pilarekin. Zuzendaritzaren aldetik, gure Ikas Komunitate honen ordezkari gisa, guztiori ongi etorria emateko aprobetxatu nahi dugu, eta gure Zurrumurru aldizkari honi, beste ikasturte batean zehar, guztion iritziak, lanak eta informazioak trukatzen jarrai dezan opa nahi diogu. Aldez aurretik zuen partaidetza eskertuz, eta zuen gustukoa izango delakoan, agur bero bat.

ZUZENDARITZA TALDEA

Como todos los años, aquí esta de nuevo nuestro Zurrumurru informativo. Viene con fuerza como el chupinazo que anuncia el comienzo del nuevo curso escolar con cantidad de información. Por parte del equipo directivo, como representantes de esta comunidad educativa, queremos aprovechar el momento para daros una cálida bienvenida, y a nuestro Zurrumurru queremos desearle que siga cumpliendo con su labor de intercambio de opiniones, informaciones y trabajos. Agradeciendo de antemano a todas/os las/os que colaboraís y haceis posible nuestro Zurrumurru, esperando que sea de vuestro agrado, un fuerte abrazo.

EL EQUIPO DIRECTIVO -1-


2011/12 IKASTURTEKO EGUTEGIA – CALENDARIO ESCOLAR

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

3

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

29

23 3 0

5

Ikasturte hasiera: • Irailak 6.

URRIA / OCTUBRE

IRAILA / SEPTIEMBRE

1

2

Goizez bakarrik: • Irailean 6,7,8. • Abenduak 23. • Ekainean 14tik 22ra.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Jaiak: • Irailak 9 Arantzazuko Ama. • Urriak 12 eta 25. • Danborrada urtarrilaK 20. • Inauteriak otsailaK 20. Zubiak: • Urriak 31-azaroa 1. • Abenduak 5-6-7-8. • Apirilak 30-maiatzak 1.

31

AZAROA / NOVIEMBRE

ABENDUA ABENDUA / DICIEMBRE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5

6

14

15

16

17

18

19

20

12

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

URTARRILA / ENERO

OTSAILA / FEBRERO 1

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

9

10

11

12

9

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

19

16

17

18

19

20

21

22

20

21

22

23

24

25

26

23

24

25

26

27

28

29

27

28

29

30

31

Ikastetxeko festa: • Ekainak 10 igandea. Oporrak: • Gabonak: abenduaren 24tik, urtarrilaren 8ra. • Aste Santua: martxoaren 31tik, apirilaren 15era. • Ekainaren 22tik aurrera. ---------------------Comienzo del curso escolar: • 6 de Septiembre.

APIRILA / ABRIL 1

MARTXOA / MARZO 1

2

3

4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5

6

7

8

9

10

11

16

17

18

19

20

21

22

12

13

14

15

16

17

18

23

24

25

26

27

28

29

19

20

21

22

23

24

25

30

26

27

28

29

30

31

MAIATZA / MAYO

EKAINA / JUNIO

1

2

3

4

5

6

1

2

3

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

10

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

28

29

30

31

25

26

27

28

29

30

Vacaciones • Navidad del 24 de Diciembre al 8 de Enero. • Semana Santa del 31 de marzo al 15 de Abril. • 22 de Junio en adelante.

-2-

Solo por la mañana: • 6,7,8 de septiembre. • El 23 de diciembre. • Del 14 al 22 de Junio. Fiestas: • 9 Septiembre Virgen de Aranzazu. • 12 y 25 de Octubre. • Tamborrada 20 de Enero. • Carnavales 20 de Febrero Puentes: • 31 de octubre-1 de noviembre. • 5-6-7-8 de Diciembre • 30 de Abril-1 de Mayo. Fiesta fin de curso: •10 de Junio ( DOMINGO)


ESKOLA ORDUTEGIA HORARIO ESCOLAR

HAUR eta

LEHEN HEZKUNTZA

/ Educ. INFANTIL y PRIMARIA

GOIZEZ / MAÑANAS :

9:00etatik – 12:30etara.

ARRATSALDEZ / TARDES :

15:00etatik – 16:30etara.

Goizez gaudenean (Irailan eta Ekainan) / Los días que sólo hay clase por la mañana (Septiembre y Junio): H.H. / INFANTIL: :

9:00etatik – 12:30etara.

LEHEN H. / PRIMARIA:

9:00etatik – 13:00etara

JOLASTORDUAK

/

RECREOS

HAUR HEZKUNTZA / EDUCACION INFANTIL GOIZEZ / MAÑANAS :

11:00 etatik -11:45 etara .

ARRATSALDEZ / TARDES :

15:45 etatik -16:15 etara.

LEHEN HEZKUNTZA / EDUCACIÓN PRIMARIA 11:00 etatik – 11:30 etara.

ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK ETA LIBURUTEGIA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y BIBLIOTECA GOIZEZ / MAÑANAS : 12:30 etatik – 1:30 etara . ARRATSALDEZ / TARDES : 16:30 etatik – 19:30 etara.

-3-


jangela comedor ESCOLAR ORDUTEGIA

/

HORARIO

H. H. eta 1. maila/ Infantil y 1º :

12:30-13:30

Bigarren mailatik gora / De 2º a 6º :

13:30-14:30

PREZIOA

/

PRECIO

Ohikoak/ Habituales:

72 € (hilean/ al mes)

Ez ohikoak/ No habituales:

4,60 € eguneko (por día)

ojo Adi!! Aurreko ikasturte bukaerako O.O.G. bileran erabaki zenaren arabera, jangela guztiok HILERO ORDAINDU BEHARKO DUZUE. Beka ematen dizuetenean, orduan bueltatuko zaizue dagokizuena. Tal y como se decidió en el último Consejo Escolar, TODOS LOS COMENSALES PAGARÁN EL COMEDOR MENSUALMENTE . Cuando se os conceda la beca, entonces se os devolverá lo que os corresponda.

Ez ohikoak diren ikasleek, bazkaltzen gelditu nahi izanez gero, egun bat lehenago abisatu behar dute. No se admitirá ningún comensal si no se ha dado el aviso por lo menos con 1 día de antelación.

-4-


JANGELAKO ARAUTEGIA REGLAMENTO DEL COMEDOR

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

Euskara izango da komunikazio hizkuntza. Goizez bakarrik gaudenean Haur Hezkuntzako ikasleak (2, 3, 4 eta 5 urtekoak) beheko eraikuntzan jaso behar dira. Begirale bakoitzak talde baten ardura izango du ikasturte osoan zehar eta hiruhilean behin ebaluaketa orria emango dio ikasle bakoitzari. Bazkaltzeko denboran ez da ozen hitz egingo. Inor ez da baimenik gabe mahaitik altxatuko. Janariarekin jolasten hasten badira (urarekin, ogiarekin,...) lehenengo botatakoa jaso beharko dute eta hurrengo egunean zatitxo bat emango zaie bakarrik. Ezetz esanez gero jangela garbitzen geratuko dira. Ikasle batek zerbait nahita puskatzen badu (sardexkaren bat, esate baterako) hurrengo egunean 1€ ekarri beharko dio Ikasketa Buruari. Jangelako orduetan (12:30 –15:00) DEBEKATUTA dago eskolako eremuetatik ateratzea. Ikaskideak, jangelako begiraleak, zein sukaldeko langileak errespetuz tratatuko dituzte. Horrela egin ezean eta falta 3 alditan errepikatzen bada familiari idatzizko 1. oharra bidaliko zaio. Jarrera berarekin jarraituz gero eta beste 3 alditan errepikatuz gero familiak 2. oharra jasoko du eta 3 egunetan ezin izango du jangelan bazkaldu. Familiak 3. oharra jasoz gero (beste 3 falta larriren ondorioz) jangelatik betirako kanporatua izango da. Gertaera oso larria bada OOGko Batzorde Iraunkorra bildu eta zer egin erabakiko du.

El idioma de comunicación será el euskara. Cuando estamos sólo de mañanas hay que recoger a los-as alumnos-as de Infantil (2, 3, 4 y 5 años) en el edificio de abajo. Cada monitora tendrá a su cargo un grupo de alumnos-as durante todo el curso y entregará una hoja de evaluación a cada alumno-a cada trimestre. Durante la comida no se hablará en voz alta. Nadie se podrá levantar de la mesa sin permiso. Aquellos-as alumnos-as que jueguen con la comida (agua, pan,...) tendrá que recogerlo y al día siguiente se les dará sólo un trocito. Si se niegan a recogerlo se quedarán limpiando el comedor. Aquellos-as alumnos-as que rompan algo deliberadamente ( un tenedor, un vaso...) al día siguiente tendrán que traer 1€ y dárselo a la Jefa de Estudios. Está PROHIBIDO salir del recinto escolar en horario de comedor ( de 12:30 a 15:00). En todo momento se tratará con respeto tanto a los-as compañeros-as como a las monitoras y al personal de cocina. De no ser así y si la falta se repite durante 3 veces, se mandará a la familia el primer aviso escrito. Si continúa con la misma actitud y se repite por 3 veces más, se mandará el segundo aviso y no podrá comer en el comedor durante tres días. Si como consecuencia de otras tres faltas se les envía el tercer aviso escrito, será expulsado- a del comedor. En caso de falta muy grave se convocará a la Comisión permanente del OMR y será esta comisión quien decida qué hacer.

-5-


haurtzaindegia guardería ORDUTEGIA /

HORARIO

Goizez / Por la mañana : Arratsaldez / Por la tarde :

7:45 – 9:00 16:30 – 17:30

PREZIOA

/

PRECIO

Ohikoak / Habituales: 20 € (hilean/ al mes) Ez ohikoak / No habituales: 3 € eguneko (por día)

Egun solteetan geratu ahal izateko dei ezazue aldez aurretik mesedez. Si necesitáis este servicio en días sueltos, avisadnos por favor con antelación.

OHARRA / AVISO: 2 urtetik 8 urte bitarteko ikasleei emango zaie lehentasuna. Tendrán prioridad los alumnos/as de 2 a 8 años.

-6-


IRAKASLEEN BANAKETA

DISTRIBUCIóN DEL PROFESORADO TUTOREAK/ TUTORES-AS 2. URTE:

Jone Santamaria eta Mª Jose Aranzabal.

3. URTE:

Lourdes Oreja eta Arantxa Egizurain.

4. URTE:

Elena Bilbao eta Loli Goikoetxea.

5. URTE:

Jone Igartua eta Carmen Pérez.

1. MAILA: Arantxa Olano eta Saioa Urresti. 2. MAILA:

Pili Sánchez, Nerea Alejos eta Saioa Martínez.

3. MAILA:

Mª Karmen Martínez, Begoña Canal eta Maite López.

4. MAILA:

Enma González eta Marian Durán.

5. MAILA : Inma Iraola eta Kontxi Oiarzabal. 6. MAILA :

Jaione Sagarzazu / Mila Sanz eta Jose Mª Sarasketa.

,

ESPEZIALISTAK

HEZ. FISIKOA / E. FÍSICA:

MUSIKA:

Josune Altuna / Arratsaldez beste irakasle bat eta Ainhoa Andrés.

José Luis Toledano ( L. H.), Elena Pérez ( H.H. ), Mari Jose (Txistu ), Gorka (Abesbatza), Luis Gude (Kitarra) , Jose Mari (Dantza), Moisés (Perkusioa).

-7-


IRRATIA / LA RADIO: Begoña Garate eta José Luis Toledano. INGELESA / INGLÉS: Mati Álvarez, Maite García eta Arantxa Olano. H.I.P.I./ REFUERZO LINGÜÍSTICO: Argiñe Sagastume. ERLIJIOA/ RELIGIÓN: Nieves García /

.

PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA: Josune Azpiroz eta Ana Martínez. AHOLKULARIA/ CONSULTORA: Ana Marauri. LIBURUZAINA/ BIBLIOTECARIA: Begoña Garate. PSIKOLOGOA: Montxo Rafales. LOGOPEDA: Juana Cuevas. LAGUNTZAILEAK/ AUXILIARES: Arantzazu Zufiria eta Aroa Artola . PSIKOMOTRIZISTAK:

Álvaro Beñaran, Jon Pérez de Arriluzea , Luispe Gutiérrez, Mª Jose Aranzabal eta Aitor Armentia.

JOLAS KOOPERATIBOA / JUEGO COOPERATIVO: Aniztasunerako Departamentua / Departamento Diversidad. ( Ana Marauri, Josune Azpiroz). ATEZAINAK / CONSERJES: Iker Sansinenea eta Alfonso Jimeno. JANGELA ARDURADUNA/ ENCARGADA COMEDOR: Rosa Fuentes. SUKALDARIAK/ COCINERAS: Yolanda Viguria, Jone Martiarena eta Izaskun Basurko. BEGIRALEAK/ CUIDADORAS COMEDOR: (HH/ INFANTIL) : ( 2 urte/ 2 años): Karina Leibar. ( 3, 4, 5) :Ana Vicioso, Koro Fernández, Txaro Elizalde, Itziar Rekalde eta Amaia Alkorta. (LH/ PRIMARIA): Maite Goñi, Mertxe Salgado, Alazne Bonet, Loli García, Ana Alkorta (Edurne Garmendia) eta Johana Zamora. HARTZAINDEGIA/ GUARDERÍA : (Alazne Bonet ) Ana Alkorta. KIROL ARDURADUNA/ DEPORTE ESCOLAR: ( Iera Naberan Uranga) Garazi López de La Calle A.K.A./ ADMINISTRATIVA: Mattina Etxeberria.

-8-


NAHI DUGUN ESKOLA ERAIKITZEN. CONSTRUYENDO CONSTRUYENDO LA ESCUELA QUE DESEAMOS. Gure seme-alabentzat nahi dugun eskolarik onena eraiki nahi dugu./ Nuestro objetivo común es impulsar al máximo los aprendizajes de todos y cada uno de nuestros hijos/as. ETA GAINERA... Y ADEMÁS...

NOLA? (¿ Cómo?): FAMILIEN PARTAIDETZA ( Participación de las familias):

- BATZORDE MISTOETAN ( KOORDINATZAILEAK)/ Comisiones mixtas. - BATZORDE BATZORDE KUDEATZAILEA./ Comisión gestora. gestora. Delegadas-os de aula. - GELAKO ORDEZKARIAK./ Delegadas- FORMAKUNTZA./ Formación. - IKASKETA KONTRATUA./ Contrato de Aprendizaje. - D.B.H.rako BATZORDEA./ Comisión Comisión E.S.O. - PASAIAKO ZENBAIT UDAL PLATAFORMATAN./ Plataformas Plataformas municipales . - GURASO ELKARTEA./ Asociación de madresmadres-padres. - ESKOLA KONTSEILUA./ Consejo Escolar. 9


AUZOKO ERAGILEEN PARTAIDETZA ( Participación de los agentes sociosocio-educativos del entorno): entorno):

GIZA ZERBITZUAK (GIZARTE LANGILEAK, KALE HEZITZAILEAK) HEZITZAILEAK) / Servicios Sociales (Trabajadores sociales y Educadores de calle).

MUSIKA ESKOLA Escuela de Música.

AISIALDI TALDEAK Grupos de tiempo libre.

eta

DENON ARTEAN LORTUKO DUGU !! ¡¡¡ Trabajando todos juntos/as, podemos conseguirlo !!!

10


ZUZENDARITZA eta DEPARTAMENTUAK DIRECCIóN Y DEPARTAMENTOS

ZUZENDARITZA TALDEA/ EQUIPO DIRECTIVO: ZUZENDARIA/ DIRECTOR: Aitor Armentia. IKASKETA BURUA/ JEFA DE ESTUDIOS: Virginia Zugarramurdi. IDAZKARIA/ SECRETARIA: Carmen Pérez.

ZIKLO KOORDINATZAILEAK/ COORDINADORES DE CICLO: H.H./ INFANTIL: ..................Elena Bilbao. L.H./ PRIMARIA: 1. ZIKLOA: Josune Altuna. 2. ZIKLOA: Argiñe Sagastume. 3. ZIKLOA: José Luis Toledano.

PROIEKTU KOORDINATZAILEAK/ COORD. DEL PROYECTO: o HIZKUNTZAK ETA BERRIKUNTZA METODOLOGIKOA/ PROYECTO LINGÜÍSTICO Y RENOVACIÓN METODOLÓGICA. Carmiña Barreiro , Argiñe Sagastume eta Aitor Armentia. ( NORMALKUNTZA). o INFORMATIKA DEPARTAMENTUA: Ana Segade eta Begoña Canal. o ANTOLAKETA DEPARTAM./ DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Adela Augusto eta Virginia Zugarramurdi. o ANIZTASUNERAKO DEPART./ DEPART. PARA LA DIVERSIDAD Ana Marauri eta Virginia Zugarramurdi. o JAI BATZORDEA/ COMISIÓN DE FIESTAS Beatriz Puga, Carmiña Barreiro , Ana Campelo eta José Luis Toledano.

11


Ordezkaritza Organo Gorena ÓRGANO DE MÁXIMA REPRESENTACIÓN (O.M.R.) IRAKASLEEN ORDEZKARIAK / REPRESENT. PROFESORADO

PILI SÁNCHEZ JOSUNE ALTUNA LOLI GOIKOETXEA Mª KARMEN MARTÍNEZ ARGIÑE SAGASTUME

ANA MARAURI JOSUNE AZPIROZ Mª JOSÉ ARANZABAL ELENA BILBAO

GURASOEN ORDEZKARIAK / REPRESENT. PADRES-MADRES

ISABEL BENALÍ IDOIA ORBEGOZO ZIGOR GARCÍA J. MANUEL PIÑEIRO JOSEAN RODRÍGUEZ ANA Mª BARREIRO Mª CARMEN FIDALGO AMAIA ABAL

GUILLERMO GIL CARMIÑA BARREIRO IÑIGO BARRENETXEA BEATRIZ DE LA HERA ANA BELÉN SÁNCHEZ Mª MAR SABORIDO

EZ IRAKASLEEN ORDEZKARIA / REPRES. NO DOCENTES

YOLANDA VIGURIA UDALETXEKO ORDEZKARIA/ REPRES. DEL AYUNTAMIENTO

JUANRA CANO

12


BATZORDE IRAUNKORRA/ COMISIÓN PERMANENTE AITOR ARMENTIA CARMEN PÉREZ ARGIÑE SAGASTUME Mª CARMEN FIDALGO ÁLVARO RINCÓN ELKARBIZITZARAKO BATZORDEA/ COMISIÓN CONVIVENCIA VIRGINIA ZUGARRAMURDI ANA MARAURI CARMIÑA BARREIRO ANA BELÉN SÁNCHEZ Mª KARMEN MARTÍNEZ ELKARBIZITZARAKO BEHATOKIA/ OBSERVATORIO CONVIVENCIA IKASLEAK, GURASOAK, UDAL TEKNIKARIA, AHOLKULARIA, IKASKETA BURUA.

BATZORDE EKONOMIKOA/ COMISIÓN ECONÓMICA AITOR ARMENTIA MATTINA ETXEBERRIA JOSÉ MANUEL PIÑEIRO IDOIA ORBEGOZO JOSUNE AZPIROZ JANGELAKO BATZORDEA/ COMISIÓN DEL COMEDOR VIRGINIA ZUGARRAMURDI ROSA FUENTES JOSEAN RODRÍGUEZ ANA Mª BARREIRO BATZORDE KUDEATZAILEA / COMISIÓN GESTORA IÑIGO BARRENETXEA UDAL AHOLKULARITZA BATZORDEA / CONSEJO ASESOR MUNICIPAL JOSÉ MANUEL PIÑEIRO

13


EZAUGARRI PEDAGOGIKOAK CARACTERÍSTICAS PEDAGÓGICAS

o EUSKARAREN MURGILTZE GOIZTIARRA. INMERSIÓN TEMPRANA EN EUSKERA. o INGELESAREN SARRERA GOIZTIARRA (4 urte). INTRODUCCIÓN TEMPRANA DEL INGLÉS (4 años). o MUSIKAREN SARRERA GOIZTIARRA (3 urte). INTRODUCCIÓN TEMPRANA DE LA MÚSICA (3 años) o TAILER INTERAKTIBOAK (Haur eta Lehen Hezk.) TALLERES INTERACTIVOS ( Educ. Infantil y Primaria) o LAN KOOPERATIBOA ETA TALDE INTERAKTIBOAK. TRABAJO COOPERATIVO Y GRUPOS INTERACTIVOS. o IKASKETA KONTRATUAK CONTRATOS DE APRENDIZAJE o BOLUNTARIOAK ESKOLAN VOLUNTARIOS EN LA ESCUELA o TEKNOLOGIA BERRIAK: Ordenagailuak geletan. NUEVAS TECNOLOGÍAS: Ordenadores en todas las aulas. o IRRATIA. RADIO ESCOLAR. o JOLAS KOOPERATIBOAK. JUEGOS COOPERATIVOS. o LIBURUTEGI TUTORIZATUA. BIBLIOTECA TUTORIZADA.

14


ESKOLA OSASUN PROGRAMA PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR OSASUN AZTERKETA / EXAMEN DE SALUD

4.URTEKOAK / 4. AÑOS: Ikusmen zorroztasunaren azterketa / visual.

Agudeza

L.H.ko 1.eta 5. MAILAK / 1º y 5º de PRIMARIA: Ikusmena / Agudeza visual. Entzumena /Audición. Pisua eta altuera / Peso y talla. Bizkarrezurra / Columna vertebral. Pedikulosisaren sumaketa / Detección de pediculosis.

TXERTAKETAK / VACUNACIONES

L.H.ko 1. MAILAN / 1º de Educ. PRIMARIA: Difteria, tetanoa, kukutxeztula + polioa / Difteria, tétanos, tos ferina + polio.

Gurasoei eta ikasleei osasun azterketa eta inmunizazioei buruzko informazioa emango zaie. Txerto guztiak, familiaren aurrekiko baimenarekin gauzatuko dira.

Se informará a padres y escolares sobre el examen de salud y las inmunizaciones. Todas las vacunaciones se realizarán previa petición de autorización.

15


EKINTZA OSAGARRIAK ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DONOSTIAKO ZINEMALDIA.

EUSKARAREN EGUNA/ DÍA DEL EUSKARA. BARNETEGIAK/ ESTANCIAS EN ALBERGUE. TINKO PROGRAMA: ZINEMA . PASAIAKO UMOREZKO ANTZERKI JARDUNALDIAK / JORNADAS DE TEATRO de HUMOR DE PASAIA. TOLOSAKO TXONTXONGILO JAIALDIA ( 2.eta 3. zikloak). FESTIVAL DE MARIONETAS DE TOLOSA ( 2º y 3º ciclo). EGUBERRIETAKO MARRAZKI ETA MARGO LEHIAKETA. CONCURSO NAVIDEÑO DE PINTURA Y DIBUJO. “NOLEGA” PROGRAMA: antzerkigintza, kantagintza eta bertsogintza. PROGRAMA “NOLEGA” : TEATRO, CANTO Y VERSOS. “ARTELATZ”: BIRZIKLAKETA, LANDARETZA ETA URA. ( 4., 5. eta 6.). “ARTELATZ”: RECICLAJE, LA FLORA Y EL AGUA ( 4º, 5º y 6º). IGERIKETA IKASTAROA (2. ETA 3. MAILAK)/ NATACIÓN (2º Y 3º). HERRIKO JAIAK: GABONAK, DANBORRADA, SANTO TOMÁS, SANTA AGEDA, KALDEREROAK, IHAUTERIAK./ FIESTAS POPULARES: NAVIDADES, TAMBORRADA, SANTO TOMÁS, SANTA AGUEDA, CALDEREROS, CARNAVALES. TXIKI PARK (HAUR HEZKUNTZA)/ EDUCACION INFANTIL. IRTEERA PEDAGOGIKOAK/ SALIDAS PEDAGÓGICAS. LIBURUAREN EGUNA/ DIA MUNDIAL DEL LIBRO. GOSARI OSASUNGARRIAK (3. ZIKLOA) DESAYUNOS CARDIOVASCULARES. IKASTURTE BUKAERAKO FESTA. (EKAINAREN 10ean) FIESTA DE FIN DE CURSO. (10 DE JUNIO) BIDEBIETAKO D.B.H. EZAGUTZEKO BISITA, HITZALDIA 6. MAILAKO IKASLEEKIN ETA ELKARLANA./ VISITA , CHARLA INFORMATIVA CON LOS ALUMNOS DE 6º CURSO.

16


ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Urtero bezala, GURASO ELKARTEAK eskolaz kanpoko eskaintza zabala prestatu du aurtengo ikasturterako ere.

ekintzen

Otro año más, la ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES ha preparado una oferta muy variada de actividades extraescolares.

EKINTZAK / ACTIVIDADES H.H./ INFANTIL: LUDOTEKA INGELESA/ INGLÉS ( 4 eta 5 urte) GIMNASIA ERRITMIKOA (5 urtekoak 1. eta 2. mailakoekin) (5 años con 1º y 2º) o KARATE (5 urtekoak 1.go mailakoekin) (5 años con 1º)

o o

L.H./ PRIMARIA: o ESKOLA KIROLA/ DEP. ESCOLAR: PREBENJAMINAK (1. maila) PREBENJAMINAK (2. maila) BENJAMINAK ( 3. eta 4. mailak) ALEBINAK ( 5. eta 6. mailak) o LUDOTEKA INGELESA (1go eta 2. mailan)/ LUDOTECA INGLÉS ( 1º y 2º) o INGELESA (3.,4.,5. eta 6. mailan)/ INGLÉS (3º,4º,5º Y 6º) o PORTUGESA/ PORTUGUÉS o ESKULANAK ( 1. eta 2. mailak) / TRABAJOS MANUALES ( 1º y 2º) o ESKULANAK ( 3. eta 4. mailak) / TRABAJOS MANUALES (3º y 4º) o ESKULANAK ( 5. eta 6. mailak) / TRABAJOS MANUALES (5º y 6º) o GIMNASIA ERRITMIKOA ( 3.,4.,5., 6. mailak) / ( 3º, 4º, 5º y 6º) o MARRAZKETA / DIBUJO o ABESBATZA (2. mailatik aurrera) / CORO ( A partir de 2º) o FUNKY ( 3., 4., 5. ETA 6. mailetan) / ( Desde 3º hasta 6º curso) o XAKE / AJEDREZ o

KARATE

17


GURASO FORMAKUNTZA FORMACIÓN DE PADRES- MADRES Guraso agurgarriak: Antolaketa Departamentuko koordinatzaileak garen Adela Augustok eta Virginia Zugarramurdik, ongi etorria eta agur bero bat ematen dizuegu denoi. Beste urteetan bezala, Gurasoen Formakuntzaren programaren barruan hainbat ikastaro antolatzen jarraituko dugu. Kontutan izango ditugu kurtso bukaeran zuek egindako balorazioa eta iradokizunak, beraz hiruhilabetean zehar eta oharren bidez informazio zehatza bidaliko dizuegu, bai ordutegiari dagokiona, baita ikastaroena ere. ANIMA ZAITEZTE, ZUEN PARTAIDETZA EZINBESTEKOA DA GURETZAT ETA !!!

Estimadas familias: Las coordinadoras del Departamento de Organización, Adela Augusto y Virginia Zugarramurdi, os damos la bienvenida y un cordial saludo. Como en años anteriores, se van a seguir organizando diversos cursos dentro del programa de Formación de Padres-Madres. Tendremos en cuenta la valoración del curso pasado y vuestras sugerencias, así que a lo largo del trimestre y a través de diversas circulares, os pasaremos información concreta de los cursos y de sus horarios. ANIMAROS, MERECE LA PENA QUE LE DEDIQUÉIS UN POCO DE VUESTRO TIEMPO. ¡¡¡ CONTAMOS CON VUESTRA PARTICIPACIÓN !!!

ANTOLAKETA DEPART. DEPART. DE ORGANIZACIÓN

18


“KARMENGO AMA" IKAS KOMUNITATEA ( Comunidad de Aprendizaje)

Ulia Etorbidea z/g Telf.: 943390371/ Fax: 943392659 E-mail: karmengo.a@euskalnet.net www.karmengoamaeskola.net 2010 TRINTXERPE – PASAIA (Gipuzkoa)

19

Ale_Informatiboa  

Zurrumurru aldizkariko 11-12 ikasturteko ale informatiboa.