Page 1

2013–2014

NYinflyttad En tidning fĂśr alla nya Karlskronabor

i Karlskrona hinner du njuta av livet

FĂślj Karlskrona kommun i sociala medier


Lev gott i Karlskrona! Välkommen till Karlskrona. Vi vill bli fler och vi är stolta och glada för varje inflyttande som kommer hit och blir en del av vår härliga stad. Vi talar gärna om hur fint vi har det. Med örlogsstadens unika världsarvsmiljö, med våra vackra slätter och skogar, med vår underbara skärgård och med fantastiska möjligheter till ett rikt fritidsliv. Det är också lätt att hitta fina boendemiljöer runt om i kommunen. Med närhet till skolor, barn- och äldreomsorg och annan service som är viktig för att få vardagen att fungera. För oss som leder Karlskrona är det viktigt att våga tänka nytt och att driva på utvecklingen. Vi vill att Karlskrona ska vara en kommun där alla känner framtidstro och delaktighet. Här möts näringsliv, högskola och kommun för att samverka och utveckla en god arbetsmarknad som skapar fler jobb och en god sysselsättning. Vi ser en spännande utveckling framöver med en ny science park inom TelecomCity, en utökad trafik för passagerare och gods över Östersjön och ett näringsliv som satsar i Karlskrona. Vi arbetar också ständigt för att utveckla kommunens egna verksamheter så att vi kan erbjuda bättre service och kvalitet till Karlskronaborna. Jag hoppas att du som just flyttat till Karlskrona känner dig väl mottagen och att du kommer att trivas här.

Camilla Brunsberg Kommunstyrelsens ordförande

Karlskrona kommun – öppet dygnet runt Det ska vara lätt att nå Karlskrona kommun, därför jobbar vi mycket med vår hemsida www.karlskrona.se. Du ska inte bara hitta den information du söker där, du ska också kunna komma i kontakt med kommunen och utföra de vanligaste tjänsterna själv, på tider då det passar dig. Självservice – gör det själv på webben Karlskrona kommun satsar på att skapa fler självservicetjänster så att du själv kan bestämma när du vill göra dina ärenden hos kommunen. Redan idag finns det flera självservicetjänster att använda, alltifrån bibliotekstjänster, via anmälan till barnomsorg till att köpa ditt parkeringskort på webben eller betala för parkeringen med din smartphone. Flera självservicetjänster tillkommer hela tiden och du hittar dem på www.karlskrona.se, direkt på förstasidan. Vi vill veta vad du tycker På karlskrona.se kan du alltid höra av dig med frågor, beröm, förslag eller klagomål som gäller kommunens verksamheter. Du kan också delta i kommunens diskussionsforum tillsammans med andra kommunmedborgare. Du hittar också Karlskrona kommun på både Facebook och Twitter.

Vill du lämna medborgarförslag direkt till politikerna i kommunfullmäktige kan du göra det genom en självservicetjänst på karlskrona.se. Vill du skicka e-post till kommunen så hittar du kontaktinformationen på www.karlskrona.se/kontakt. Är du osäker på vem du ska kontakta kan du alltid använda e-postadressen karlskrona.kommun@karlskrona.se. Du kan också ringa kommunen på 0455 30 30 00.

Ett exempel på en praktisk självservicetjänst är parkeringsappen. Scanna QR-koden eller hämta den i Appstore, Google Play eller Windows Store så kan du betala din parkering direkt via din smartphone eller surfplatta..

Inflyttandeservice Om du behöver råd, tips eller undrar över något så finns inflyttandeservice här för att hjälpa dig. Inflyttandeservice är din länk in mot kommunen och alla dess olika verksamhetsområden. All information finns på karlskrona.se, men som ny i kommunen är du också välkommen att kontakta Christina Malmström på inflyttandeservice, antingen via telefon eller genom att skicka ett e-postmeddelande.

Båttur för nyinflyttade

Telefon: 0455-30 30 41 E-post: inflyttandeservice@karlskrona.se Webb: www.karlskrona.se/nyinflyttad

Karlskrona har en skärgård som består av 1 650 öar, kobbar och skär. Karlskrona kommun bjuder alla nyinflyttade på en guidad båttur i Karlskronas vackra skärgård. Representanter från kommunens olika verksamheter finns på plats ombord på båten för att svara på frågor. Skärgårdsturerna sker i juni och i september. Håll utkik efter nästa båttur på vår hemsida www.karlskrona.se/nyinflyttad. Anmäl dig genom att maila eller ringa: inflyttandeservice@karlskrona.se 0455-30 30 41

Nyinflyttad. Utgivare: Tidningshuset Storstadspress AB. Bolaget grundat 1898. Ansvarig utgivare: Lars Berggren. Annonschef: Beatrice Berggren. Annonsavd.: Nicolas Johansson. Adress: Box 140, 182 12 Danderyd. Telefon: 08-505 929 00. Telefax: 08-505 929 11. E-post: info@storstadspress.se Hemsida: www.storstadspress.se

2

MED

www

LEMSBEVIS

. safetrade. s e

Nyinflyttad är resultatet av ett samarbete mellan Karlskrona kommun och Storstadspress AB Text: Karlskrona kommun, samordning genom kommunikationsavdelningen. Foto: Karlskrona kommuns bildarkiv. Denna tidning går att få inläst på kassett. Kontakta Karlskrona kommuns Inläsningstjänst 0455-30 35 35. Nyinflyttad distribueras till samtliga nyinflyttade över 16 år veckovis under perioden november 2013 – oktober 2014 i Karlskrona kommun. Grafisk form: Tidningshuset Storstadspress AB. Tryck: V-TAB, Norrtälje 2013, Miljöcertifierat enligt ISO 14001, cert.nr: 1410718

Posttidning nr 55


Pottholmen – en ny stadsdel i en historisk stad På Pottholmen, alldeles norr om Karlskrona centrum, kommer en helt ny stadsdel att byggas de närmaste åren. Pottholmen har med vatten på två sidor och promenadavstånd till såväl centrum som badplatser ett fantastiskt läge. På Pottholmen ska bostäder, företag och service samsas i ett läge där det blir svårt att undvika havsutsikt. – Utvecklingen av Pottholmen är spännande och viktig för staden, säger Hans Juhlin som är stadsarkitekt. Stadens centrum växer på ett naturligt sätt in mot land och binder ihop Trossö med Pantarholmen och naturområdena på Bryggareberget. Som närmaste granne får Pottholmen den nya stadsmarinan som håller på att växa fram och nu kan vi på allvar börja se vad vi kan göra med Hattholmen när oljecisternerna försvunnit. Pottholmen ska bland annat rymma cirka 500 bostäder, rekreationsstråk utmed vattnet, en park, World Trade Center, servicefunktioner och en konferensanläggning. – Det blir en ny stadsdel som jag tror kommer att göra avtryck i stadens historia, säger Hans Juhlin. Även i själva stadskärnan, på Trossö, pågår ett utvecklingsarbete. Man har börjat ta ett helhetsgrepp för att skapa ett tillgängligt och attraktivt centrum där det finns gott om olika sorters mötesplatser. – Det som hittills gjorts på Borgmästaregatan, Fisktorget och med Hoglands park är

bara början. Vi ska skapa en attraktiv stadsmiljö som bygger vidare på det kulturarv vi har. Det är 150 år sedan Hoglands park fick sitt nuvarande utseende. Det är då även lika många år sedan vattnet slutade komma på pråmar till Trossö utan började forsa i tryckvattenledningar istället. Samma framåtanda som bör ha funnits i Karlskrona då finns kvar idag och visar sig i form av planer för att utveckla såväl stad som landsbygd inom Karlskrona kommun. – Vår ambition är att skapa ett brett boendeutbud där det finns många olika sorters bostäder på olika platser. Men vi jobbar också för att göra fler handelsetableringar möjliga och skapa fler arbetstillfällen. I Karlskrona finns både skärgårdsmiljö, landsbygd och stadsliv. Här finns stora värden att bevara, både kulturella och mycket natur. Vi måste förädla och utveckla det unika vi har, säger Hans Juhlin.

3


TelecomCity – En av Sveriges äldsta och nyaste innovationsmiljöer TelecomCity är en innovationsmiljö med fokus på näringslivsutveckling, innovation och tillväxt. Det är också ett nätverk som arbetar för ökad samverkan mellan näringsliv, högre utbildning och offentliga aktörer.

Karlskrona har ett dynamiskt näringsliv Karlskrona finns i en region som under åren vuxit sig stark i fråga om utveckling av det regionala och lokala näringslivet. Högteknologisk industri och IT- och telekomsektorn har starkt bidragit till tillväxten i Karlskrona. Turism- och besöksnäringen växer nu bland annat med bygget av världens andra Ubåtsmuseum inomhus (klart 2014). Under de 20 senaste åren har förändringar skett i det blekingska näringslivet. IT och telekomföretag har etablerats liksom Blekinge Tekniska Högskola, BTH, som är en framstående och högt rankad högskola med tydlig profil mot tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Vi arbetar nu med att skapa en Science Park som ska ge all sorts näringsliv nya möjligheter avseende forskning och labb samt en god service. TelecomCity TelecomCity arbetar för tillväxt inom ICT (Information Communication Technology). TelecomCity Science Park i Karlskrona blir en kreativ mötesplats med fokus på tillväxt. I Karlskrona grundades bland annat Europolitan, en av de första och största mobiloperatörerna som var med och utvecklade den svenska mobilmarknaden. Idag består klustret TelecomCity av ett 50-tal medlemmar och partners, bland andra Ericsson, Telenor m.fl. Företagen i TelecomCity arbetar med att utveckla produkter, tjänster och lösningar som effektiviserar företag och förenklar människors vardag sedan början av 90-talet och är ledande inom flera områden. Att vara del i TelecomCity är att vara en del i utvecklingen av alla och en själv. Tillväxt eftersträvas genom ett gemensamt arbete inom kompetens, affärsutveckling, innovation, forskning och utbildning. Blomstrande näringsliv Även handeln har ett brett utbud i Karlskrona med såväl centrumhandel som externa alternativ. Det pågår ett ständigt arbete med att förändra och förnya handelsstråk, handelsytor och utbud även om de flesta kedjor idag finns representerade i Karlskrona. Karlskrona har ett varierat näringsliv och flera offentliga verksamheter, vilket ger möjligheter till arbetstillfällen för en mängd olika yrkesgrupper. Industrin växer bland såväl stora som små företag där ABB High Voltage Cables investe4

Nätverket, som idag består av ett 50-tal organisationer, bildades i början av nittiotalet i samband med att allt fler företag och utbildningar inom IT- och telekombranschen etablerade verksamhet i regionen. Ericsson upprättade till exempel ett av sina utvecklingskontor här och det var också här som Europolitan, en av de första och sedermera största mobiloperatörerna, grundades. Blekinge Tekniska Högskola var ett av de första lärosätena i landet att erbjuda utbildning i programvaruteknik och Hyper Islands utbildning i online-utveckling och nya medier examinerade studenter som efterfrågades internationellt. IT-utvecklingen var en av de snabbaste i landet och snart arbetade cirka 20 procent av

ringar får utgöra det stora exemplet. På ön Verkö investerar ABB nu i fördubblad produktionskapacitet, vilket ger flera hundra nya arbetstillfällen på sikt. Företag som ThyssenKrupp, Aura Light, Roxtec, Procordia Food och Dynapac utvecklar nya produkter och tryggar därmed arbetstillfällen. Här finns också många och duktiga underleverantörer och entreprenörer. Flera verksamheter står dessutom inför generationsväxling vilket gäller t ex ThyssenKrupp, Landstinget, Karlskrona kommun med flera. Bland offentliga verksamheter i Karlskrona kan vi nämna, Boverket, Kustbevakningens centrala ledning Sveriges Marinbas, Länsstyrelsen, Blekinge Tekniska Högskola, Landstinget med flera. Du kan lätt nå Europa från Karlskrona genom att transportera dig och familjen eller ditt företags produkter med Stena Line. Stena Line trafikerar linjen mellan Karlskrona och Gdynia i Polen med flertalet dagliga avgångar per dag. För kommande, befintliga och nya företagare ställer vi självklart upp med all den service en kommun kan erbjuda. Vår uppgift är solklar, att bidra till att skapa så många arbetstillfällen och företag som möjligt. På det viset kan kommunen ge allt mer och bättre service! i Karlskrona AB i Karlskrona AB är ett kommunalt bolag som jobbar med utveckling av besöksnäring och näringsliv. Vi skapar attraktionskraft för att locka nya företag, invånare, konferensgäster och turister till Karlskrona. Vi stimulerar samtidigt det befintliga företagsklimatet och utbudet av aktiviteter och evenemang. Under vårt varumärke ryms flera organisationer. TelecomCity är vårt IT- och telekomkluster av företag i samverkan med kommunen och Blekinge Tekniska Högskola. Blekinge Health Arena är vår satsning på hälsofrämjande företagsamhet knutet till Sveriges modernaste testmiljö. Bolaget marknadsför Karlskrona som besöksmål i ett antal kanaler genom varumärket Visit Karlskrona. Karlskrona Turistbyrå tar sedan hand om besökarna och hjälper till med information, bokningar och tips på sevärdheter och utflykter. Tillsammans gör vi Karlskrona till en plats som man både vill bo, verka i och besöka. Välkommen att höra av dig på 0455- 30 30 41 eller till utveckling@karlskrona.se. Välkommen till Karlskrona!

arbetskraften i Karlskrona inom IT och telekombranschen. Företagen i nätverket tog tidigt en ledande roll inom mobila tjänster och tillämpad IT framför allt inom machine to machine (även kallat M2M eller Internet of Things) och mobila betal- och säkerhetslösningar. Sedan några år tillbaka har TelecomCity arbetat aktivt för att utveckla innovationsmiljön ytterligare och främja utveckling över branschgränser. Detta har lett till att man i oktober 2013 uppgraderade företagsparken på Campus Gräsvik strax utanför Karlskrona centrum till en Science Park och kommer framåt att arbeta för att detta ska utvecklas till en blomstrande utvecklingsmiljö. På Gräsviksområdet finns en stor mängd lokala IT-företag samt Blekinge Tekniska Högskola som numera är utsedd till en av världens sex främsta inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Här återfinns också flera verksamheter och projekt som arbetar för att stötta näringslivsutveckling i regionen, till exempel BTH Innovation, Blekinge Business Incubator, Almi och Region Blekinge. Lokalerna rymmer också inkubatorns nystartsföretag. TelecomCity är helt enkelt en plats där människor och företag växer. Välkommen till oss med din idé, ditt utvecklingsprojekt eller om du söker rätt samarbetspartners. Läs mer om vår verksamhet på www.telecomcity.se. TelecomCity Campus Gräsvik 2 371 75 Karlskrona info@telecomcity.se, www.telecomcity.se www.facebook.com/telecomcity

Karlskrona satsar på evenemang! Under de senaste åren har Karlskrona verkligen hamnat på kartan som en stad som lockar stora artister och evenemang. Inte mindre än tre gånger har Karlskrona varit värdstad för deltävlingar i Melodifestivalen. Utöver detta har Karlskrona också stått värd för till exempel badminton-EM 2012, ett antal VM- och EM-kvalmatcher i handboll, landskamper i ishockey med mera. Lägg därtill att alla större nationella artister och konserter allt som oftast har Karlskrona med på sina turnéplaner. Under 2013 var det premiär för Karls-

kronas nya skärgårdsfest. Det blev en fest som involverade hela kommunen med aktiviteter både i stad, skärgård och på landsbygden. Skärgårdsfesten genomfördes tillsammans med det lokala näringslivet och blev en succé. I Karlskrona finns flera företag som arbetar med evenemang och detta gör att du kan räkna med att det kommer att fortsätta hända mycket i Karlskrona även framöver. På www.visitkarlskrona.se hittar du allt som är på gång just nu.


Kulturen i Karlskrona Kulturlivet i Karlskrona erbjuder ett brett utbud av utställningar, konst, musik, dans och teater för både stora och små. Bibliotek finns i centrum och runt om i kommunen.

Marinmuseum som gäller. Ta med barnen till Blekinge museums lekplats Grevagrundet som går i skärgårdens tecken och låt dem sedan kasta loss på Dunders däck på Marinmuseum! Båda museerna ligger centralt i Karlskrona i vacker och inspirerande miljö och erbjuder utställningar och aktiviteter för barn och vuxna året om.

Information På vår hemsida finns alltid uppdaterad information om det som är på gång, på www.karlskrona.se/seochgora hittar man allt inom kulturområdet. Dessutom görs en folder varje månad, ”Kultur Karlskrona”, som finns på alla bibliotek och på turistbyrån. Teater och musikföreställningar för barn arrangeras regelbundet, biljetter och information finns på hemsidan. Kulturföreningarna välkomnar nya medlemmar, exempelvis Karlskrona konstförening, Karlskrona Riksteaterförening, Bibliotekets Vänner med flera.

Musik Musiklivet blomstrar i Karlskrona. Under hela året arrangeras det många konserter och musikarrangemang. Både lokala artister och stora välkända namn får plats på Karlskronas musikscen. Marinens musikkår ger regelbundet konserter och marscher. Under sommarsäsongen kommer stora artister och medverkar på Lyckå Kammarmusikfestival, Chamber Music festival, opera och andra gästspel. För mer information: 0455-30 34 38 eller 0455-30 34 22.

Museum På Blekinge museum och Marinmuseum hittar du vägen till historien! Blekinge museum visar utställningar om Blekinges spännande och dramatiska historia. Vill du göra en djupdykning i svenska marinens historia är det

Lokaler för teater och musik Våra hus för musik och teaterupplevelser är Sparresalen, Konserthusteatern och Salongen i Karlskrona konsthall. Hit kommer regelbundet gästspel av stora artister och ensembler. Sparresalen rymmer cirka 250 personer, Konserthus-

teatern är en a-klassad scen med plats för 750 personer och Salongen en multifunktionslokal för stora och små event. Lokalerna går att hyra för konferenser och liknande. För mer information: 0455-30 34 82 eller 0455-30 34 24.

Ofta förekommer olika arrangemang i Stadsbibliotekets hörsal med plats för 75 personer. För mer information: 0455-30 34 41.

Stadsbiblioteket finner du vid Stortorget på Trossö. Stadsbiblioteket är öppet måndag– lördag och här kan du, förutom att låna böcker, bland annat läsa dagstidningar och tidskrifter, hyra film på DVD, låna tv-spel och CD-skivor samt använda internet kostnadsfritt. Dessutom finns det tio biblioteksfilialer i Fridlevstad, Hasslö, Holmsjö, Jämjö, Kungsmarken, Lyckeby, Nättraby, Rödeby, Torhamn och Sturkö. Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek är en bibliotekssamling från 1700-talet och det biblioteket hittar du i Nordenskjöldska gården med adress Amiralitetstorget 27. Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek tar emot besök efter överenskommelse på telefon 0455-30 34 42. Öppettider och kontaktinformation finns på www.karlskrona.se/bibliotek Telefon 0455-30 34 60.

en mängd tjänster som finns tillgängliga via hemsidan http://bibliotek.karlskrona.se under rubriken Vi erbjuder – E-tjänster.

Talböcker: Inlästa böcker, tillgängliga för den som har något läshinder. Kan läsas/spelas i de flesta spelare som hanterar mp3-formatet. Egen nedladdning: Du laddar själv ner dina talböcker från internet, cirka 90 000 titlar. Boka tid på ditt närmaste bibliotek så får du instruktioner och inloggningsuppgifter. Boken kommer: Om du har svårt att själv ta dig till biblioteket kan vi skicka hem en bokpåse med ett urval böcker efter dina egna önskemål.

Bibliotek

Bli låntagare Lånekort ordnas enkelt vid besök på något av våra bibliotek. Du behöver endast ha med dig en giltig fotolegitimation. Med lånekort och pin-kod kan du låna böcker och annan media samt boka bibliotekets datorer. Dessutom kan du använda ditt lånekort till

Barnens bibliotek Barn i alla åldrar ska ha böcker i mängd – för lust och nyfikenhet. Vi satsar mycket på riktad verksamhet för att nå barn och föräldrar. Till exempel bjuds föräldragrupper från BVC in, alla treåringar får en bok (inklusive treårskalas!). Vi har boklek för förskoleklasserna, en rad läslustaktiviteter, Sång & Saga och andra sagostunder för förskolebarnen, bokcirklar och Bloggspanare för mellanåldrarna och tonåringarna. Vi samarbetar mycket med förskolan genom bokombud, boklådor och vårt uppskattade projekt Världens bästa väska. För mer information: 0455-30 34 60 eller stadsbiblioteket.barn.unga@karlskrona.se Bibliotek för alla Om du tycker det är svårt att läsa vanlig text eller har svårt att själv ta dig till biblioteket finns flera olika alternativ: Storstilsböcker: böcker med extra stor text Lättlästa böcker: Omarbetade böcker som finns i tre olika svårighetsgrader

Böcker på många språk Biblioteket har böcker på många olika språk. Det finns också lexikon, ordböcker och språkkurser att låna hem. Tidningsdatabasen Library PressDisplay ger dig tillgång till cirka 900 dagstidningar på 40 språk från 80 länder. Library PressDisplay finns tillgänglig på datorn i Stadsbibliotekets entré samt som e-tjänst hemifrån. Programverksamhet I Stadsbibliotekets hörsal genomförs regelbundet föredrag, författarbesök och musikarrangemang, ibland i samarbete med olika föreningar. Aktuell information om biblioteket och programverksamhet finns på hemsidan http://bibliotek.karlskrona.se under rubriken På gång. 5


Idrott och hälsa i fokus I Karlskrona finns alla möjligheter till friluftsliv i form av slingor och badplatser, till idrott på våra olika arenor. Här finns också fritidsgårdar och andra mötesplatser.

Det är här det händer På våra arenor, i lokaler och anläggningar finns möjlighet att både titta på och medverka i roliga aktiviteter. Utförsåkning, konserter, körsång, handboll, ridning, konståkning, badminton och simning är bara några exempel på vad du kan välja mellan på din fritid. Här finns såväl stora som små, privata och kommunala anläggningar. För allmänheten finns tillgång till bad/simning och skridskoåkning på tider som du hittar på hemsidan. Hälsans Stig I Karlskrona finns Hälsans stig, en sju kilometer lång slinga som går runt de centrala delarna av staden. Hälsans stig är en idé som kommer från irländska Hjärtfonden och grundtanken är att främja motion för personer i alla åldrar och skapa en bra hälsa.

Unga möts Fritidsgården är en av många mötesplatser för unga i Karlskrona. Unga ska känna delaktighet och inflytande. På fritidsgården finns möjlighet att diskutera ämnen som känns angelägna för ungdomarna. Fritidsgårdarna arbetar aktivt tillsammans med föreningar med att ge ungdomar ett drogfritt utbud av arrangemang och aktiviteter. Föreningslivet I Karlskrona finns ett mycket rikt föreningsliv med över 500 föreningar inom alla intresseområden, på de olika orterna i kommunen. På www.karlskrona.se hittar du vårt föreningsregister. Där kan du söka efter den förening som passar dig bland alla våra föreningar. Hittar du ingen där – ring oss! För mer information Telefon: 0455 – 30 34 40 www.karlskrona.se/fritid www.visitkarlskrona.se Här finns: • 531 föreningar • 4 fritidsgårdar • 10-talet andra mötesplatser

• • • • • • • • • • • •

mer än 20 samlings- och föreningslokaler cirka 10 idrottshallar 22 skolgymnastiksalar 28 fotbollsplaner på gräs 10 sjumanna planer på gräs 8 grusplaner, fullmått 2 konstgräsplaner 1 bowlinghall 22 tennisbanor 3 beachvolleyplaner 2 simhallar och 1 varmbadhus 42 olika slingor för motion, promenader, löpning och cykling

Telenor Arena Karlskrona En av våra största anläggningar är Telenor Arena Karlskrona. Där finns: • Badmintonhall • Boulehall • Evenemangshall • Gymnastikanläggning • Ishallar • Konstgräsplan • Tennisbanor, grus och gräs • Tennishall • Utomhusgym

Läs mer om alla våra anläggningar på www.karlskrona.se/fritid

Blekinge Health Arena Som nyinflyttad i Karlskrona har du tagit ett stort steg och försändrat din livssituation genom att flytta till en ny bostadsort. Är det också dags att ändra din livsstil? Blekinge Health Arena kan, i samarbete med företag och idrottsrörelsen, erbjuda flera olika tjänster för företag och privatpersoner. Här finns allt från kom-igångprogram, kroppsscanning, kiropraktik, massage, floating, löpträning, stabilitetsträning med Redcord till maximala konditionstester plus mycket mer. Mer information finns på www.blekingehealtharena.se


KULTURSKOLAN erbjuder barn och ungdomar allt från undervisning i enskilda instrument eller till att medverka i körer, orkestrar, rockband, spela trummor, slagverk, brass, träblås, cello, violin, piano, solosång, blockflöjt, tvärflöjt, stråkrock, medverka i teater, dans, bild, skulptur och keramik. Välkommen med din ansökan. För mer information: 0455-30 35 82 eller www.karlskrona.se/kulturskolan.

Det ska vara gott att bo och att leva

SHOPPING. KARLSKRONA. SKÄRGÅRD.

CA Fastigheter hittar du på sju orter runt om i södra Sverige. I Karlskrona har vi ett stort engagemang för förädling och vidareutveck-

ACCENT · APOTEKE T · BIKBOK · CAFÈ 13 4 4

ling av stadskärnan. Vår inriktning är främst

CHOCOLATTE · CITYHALLENS SPEL & TOBAK

centralt belägna fastigheter. Som vår hyresgäst vill vi ge dig bästa tänkbara service. Besök vår hemsida www.cafastigheter.se

COOKIE & I · CUBUS · DAG & NATT · DIN SKO DRESSMANN

·

ENKLA

·

FIRST

HOTEL

JA

FLASH · FLÜGGER FÄRG · GAME · GEORGES GLITTER · ICA SUPERMARKET CITYHALLEN

för att lära känna oss mer och för att anmäla

INDISKA · INTERSPORT · JC · SPECSAVERS

ditt intresse för någon av våra lediga bostä-

OPTIK · SUMO SUSHI · SWEDBANK · SYNOPTIK

der eller lokaler.

SYSTEMBOL AGET

Just nu skapar vi dessutom unika boende-

·

T H E B O DY S H O P

WAC H T M E I S T E R S KO & N YC K E L S E RV I C E

miljöer i Trummenäs – ute i Blekinges östra skärgård. Här kan du bo granne med havet. Med närhet till golfbana och skärgård erbjuder vi tomter med utsikt och fantastisk natur. Du är välkommen att anmäla ditt intresse via www.trummenäsudde.se

www.cafastigheter.se

Besök oss gärna på www.wachtmeistergalleria.se Vill du regelbundet få senaste nytt om Wachtmeister Galleria, delta i tävlingar och få reda på när vi har event? Anmäl dig till vår smstjänst och kolla även in oss på facebook.

7


Förskoleklass – skola – fritidshem I Karlskrona kommun finns 36 grundskolor, kommunala och fristående, med cirka 7 000 elever. Förskoleklasserna finns i anslutning till respektive skola, som är geografiskt indelade i fem områden – Trossö, Lyckeby, Rödeby, Jämjö och Västra området. Vi profilerar oss i olika omfattning mot exempelvis science, miljö, entreprenörskap, media, kultur, idrott, ledarskap, hälsa och livsstil. Vi har även skolor som har Grön Flagg och skolor som använder montessoripedagogik. Vi arbetar aktivt med att integrera grundsärskolan i våra grundskolor. Några skolor har både grundskola och grundsärskola där grundsärskolans elever ges möjlighet att följa sin studieplan på sin hemskola. Fritidshem finns i anslutning till skolorna för barn från och med förskoleklassen till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Starka och framgångsrika skolor – på landsbygden och i staden – är vår ledstjärna. Det innebär att vi vill utveckla några av våra skolor till kunskapscentra för verksamhet i förskoleklass till och med årskurs 9. Därtill kommer ett stort antal mindre enheter att finnas, som ska ges förutsättningar att klara uppdraget att ge alla elever en skola på lika villkor. Vi har påbörjat ett målinriktat arbete för att skapa en ännu bättre skola i Karlskrona och vi gör det med fokus på innehållet i skolans upp-

drag. I arbetet ska forskning och beprövad erfarenhet vara vägledande och med det som utgångspunkt kan vi låta oss inspireras och lära

Förskola och pedagogisk omsorg I Karlskrona finns det förskolor i både kommunal och fristående regi – lokaliserade över hela kommunen. I några områden kan vi erbjuda pedagogisk omsorg i form av familjedaghem – även detta i såväl kommunal som fristående regi. Förskolorna har olika inriktningar som exempelvis miljö och natur, och flera är Reggio Emilia-inspirerade.

8

Två kommunala uteförskolor finns – den ena i Nättraby och den andra i Spandelstorp. I Jämjö och på Trossö finns avdelningar för allergiska barn och på Trossö finns en dygnetruntöppen avdelning för barn vars föräldrar arbetar kvällar, nätter och helger. Vill du veta mer om förskolan i Karlskrona, kontakta barn- och ungdomsförvaltningen, telefon 0455-30 36 25 eller besök vår webbplats på www.karlskrona.se där du också kan anmäla ditt barn via våra e-tjänster.

av goda exempel i vår omvärld. Vill du veta mer om grundskolan i Karlskrona, kontakta barn- och ungdomsförvaltningen,

telefon 0455-30 36 25 eller besök vår webbplats på www.karlskrona.se där du också finner mer information om skolval via våra e-tjänster.

Gymnasieskolorna i Karlskrona I Karlskrona ligger nästan alla gymnasieskolorna centralt på Trossö, såväl kommunala som friskolor. Vi erbjuder samtliga nationella program och vi har ett brett spektrum av spännande och kreativa program för alla smaker. Gå in på respektive skolas hemsida om ni önskar läsa mer om våra utbildningar. Bland de kommunala skolorna hittar du af Chapmangymnasiet med filialen Östersjöskolan, Ehrensvärdska gymnasiet, Fischerströmska gymnasiet och Törnströmska gymnasiet med filialen Rosenholm och gymnasiesärskola. De fristående gymnasieskolorna är Aspero Idrottsgymnasium, Mikael Elias teoretiska gymnasium och Praktiska. Välkommen till gymnasiet! För mer information: Telefon: 0455-30 40 61 eller 0455-30 40 71 www.karlskrona.se/gymnasiet


Teknik och miljötänkande i skön förening Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor med inriktning mot tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Alla utbildningar vid BTH ska påtagligt tillämpa och vidareutveckla IT. Därför finns IT med som en naturlig ingrediens i alla BTH:s utbildningar. Våra internationella samarbeten ger dessutom studenterna möjlighet att studera utomlands under studietiden. Vid BTH fokuserar vi inte bara på vad som

händer under utbildningen utan även vad som händer efter den. Vi har täta kontakter med näringslivet och vi samarbetar med andra universitet och högskolor. På det sättet får våra studenter, redan under studietiden, en inblick i det framtida yrket samt kontakt med näringslivet och möjliga framtida arbetsgivare. Forskningen vid BTH sträcker sig över ett brett fält, från teknik och samhällsbyggnad till ekonomi och vårdvetenskap. Sammanhållande för forskningen är fokus på tillämpad IT och hållbar utveckling av näringsliv och samhälle.

För BTH är samverkan viktig. Vi samverkar aktivt med näringsliv och samhälle och BTH:s utveckling har bidragit till regionens starka omvandling till ett nationellt och internationellt kluster för IT och telekommunikation.

• Cirka 41 % av studenterna är kvinnor • Drygt 2/3 av verksamheten är grundutbildning • Cirka 1/3 är forskning och forskarutbildning • Cirka 500 av verksamheten anställda

• Cirka 28 utbildningar leder till examen på grundnivå • Cirka 20 utbildningar leder till examen på avancerad nivå • Drygt 7 000 registrerade studenter • Cirka 500 internationella studenter

Vill du veta mer om BTH? Kontakta gärna informationschef Margareta Ahlström på telefon 0455-38 50 91 eller via e-post: margareta.ahlstrom@bth.se Mer information finns även på www.bth.se.

Tankarna inför gymnasievalet kan ibland pendla mellan ytterligheterna. Vi vill ge dig information om våra skolor, så att du kan göra ett tryggt och bra gymnasieval och hitta vägen till just ditt drömyrke! - Hör av dig så skickar vi vår programkatalog till dig. utbildningsforvaltningen@karlskrona.se eller ring 0455-30 40 61, för den otålige; gå i på vår hemsida www.karlskrona.se/gymnasieval och du, glöm inte att bli vän med oss på Facebook!

9


Utbildning som ger kunskap över gränserna

Vuxenutbildningen i Karlskrona

Litorina folkhögskola i Karlskrona är till för dig som vill skaffa behörighet till högskolan, bättra på dina meriter i arbetslivet eller vidga dina vyer. Vår profil utgör Sveriges grannländer kring Östersjön och vi lär oss om deras samhällen, kultur och historia. Varje år ordnar vi en studieresa till ett av Östersjöländerna. Vi är stolta över att vara en internationell folkhögskola med studerande från ett trettiotal länder.

Välkommen till Vuxenutbildningen i Karlskrona och alla våra olika utbildningar.

På allmän kurs läser du bland annat svenska, engelska, matematik, historia, religion och samhälls- och naturkunskap. Som en extra krydda finns det Östersjökunskap inbakat i dessa ämnen. På båtbyggarlinjen lär du dig traditionella tekniker i båtbyggeri: genom att bygga till exempel en allmoge- eller veteranbåt. Ett eventuellt fördjupningsår kan ge dig ytterligare färdigheter i modernt båtbyggeri. Framtid i uniform och socialt arbete – Vill du hjälpa människor i vårt samhälle? Är du intresserad och nyfiken på hur det är att arbeta inom uniformsrelaterade yrken? Syftet med kursen är att ge dig en möjlighet att själv kunna bedöma lämplighet och förmåga att utföra och trivas med uniformsrelaterade yrken och socialt arbete. Digitala seniorer är en nybörjarkurs för dig som är nyfiken att få prova på surfplattor och göra dig bekant med de digitala möjligheterna. Det behövs inga förkunskaper utan bara nyfikenhet och entusiasm! Östersjöpärlor: Vill du resa – i fantasin och i verkligheten? Syftet med kursen är att ge dig möjlighet att studera resmål i Östersjöregionen och om du så vill, följa med på en resa. Vi undersöker tillsammans olika resmål. Sedan presenterar,

diskuterar och argumenterar vi kring dessa resmål. Målet är att enas om ett område vi vill besöka. När vi bestämt detta planerar och organiserar vi resan tillsammans. Konstkurs Lär dig att behärska olika tekniker i måleri och teckning och få grundkunskaper i konsthistoria, färglära, komposition och design. Du kan utveckla dina nuvarande kunskaper och färdigheter, öva mer i de konstområden du vill eller att börja från början med professionell kursledare! Halvfartskursen Vetgiriga seniorer är en kurs för dig som prioriterar allmänbildning och vill uppleva gemenskap. Vi erbjuder även olika sommarkurser. Närmare information hittar du på vår hemsida. Företag, myndigheter och andra organisationer kan vi erbjuda uppdragsutbildning. Våra lärare har hög kompetens och skolan har lång erfarenhet av att bedriva internationella projekt. Utifrån de behov som finns i organisationen anordnar vi allt ifrån enstaka föreläsningar till längre utbildningar. På så sätt får ni precis den kompetenshöjning ni behöver. Läs mer på www.litorina.fhsk.se eller ring: 0455-36 76 00.

Centerpartiet den Gröna Rösten i Karlskronapolitiken Välkommen att höra av dej. Tel 070-816 02 64 www.centerpartiet.se/karlskrona

Utifrån dina önskemål försöker vi inom komvux tillgodose ditt behov av utbildning på grundskolenivå och teoretiska- eller yrkeskurser på gymnasial nivå. Tillsammans med studie- och yrkesvägledaren planerar du vilken utbildning som passar just dig. Vi kan erbjuda dig möjlighet att läsa dagtid eller på distans. I vår kurskatalog ser du vilka utbildningar och kurser vi kan erbjuda hos oss. Vi har också ett samarbete med länets kommuner som ytterligare breddar utbudet. Du har dessutom chans att träffa och lära känna människor från andra länder och kulturer eftersom vi också bedriver undervisning i svenska för invandrare (sfi). Antagning görs kontinuerligt och undervisningen bedrivs under hela året med uppehåll för semester under juli månad. Du ansöker till sfi antingen via Vuxenutbildningens hemsida eller genom att komma till Vuxenutbildningen och fylla i ansökan på plats. Det finns även olika särvuxkurser för dig

som vill komplettera din utbildning inom grund- eller gymnasiesärskola. Vi finns i nya fräscha lokaler mitt i Karlskrona centrum. För mer information: Ring vår vägledare Pelle Hansson, 0455-30 42 10 eller maila till per-olof.hansson@karlskrona.se för att planera din utbildning inom komvux. Vi har även vägledning för dig som läser på sfi (undervisning i svenska för invandrare) och särskild utbildning för vuxna. Kontakta vägledare Monica Nilsson, 0455-30 32 85 eller maila monica.nilsson1@karlskrona.se. Har du allmänna frågor om vuxenutbildningen kan du gå in på vår hemsida www.karlskrona.se/vuxenutbildningen eller kontakta skolassistenterna Petra Svensson (sfi och särvux), 0455-30 41 94 alternativt Marie Sölvelid (komvux), 0455-30 41 93. Vi lovar att utifrån våra möjligheter göra det bästa för just dig och dina studieplaner.

Välkommen till oss!

Jau, jau dö… Språket i Karlskrona kan te sig lite udda för en besökare. Vi har nämligen en förmåga att lägga till ett ”u” efter bokstaven ”a”. Men vi drar också gärna ut på bokstaven ”o” om det skulle behövas. Ibland slopar vi dessutom ett och annat ”r” om det inte skulle kännas helt nödvändigt. Det innebär att vi gärna kallar vår egen stad för Kaulskroona. Vi är förmodligen också de enda i Sverige som kan uttala ordet kaustiksoda exakt som det stavas. Precis som romarna en gång gjorde kallar vi vår stad för stan – eller rättare sagt staun. De som bor i stan kallas helt logiskt för staubo. Staubona är skamlöst stolta över sin lilla plats på jorden. Framförallt vill många hävda att Stortorget i Karlskrona är norra Europas största stenlagda torg. Om det är sant eller inte har ifrågasatts av personer med oklara motiv, men alla som släpat sig över torgets kullerstenar efter en sen utekväll kan i alla fall skriva under på att det är stort så det räcker.

Starta eget? Drömmer du någon gång om ett eget företag? Har du ställt dig frågan, ”om jag ändå skulle starta eget”?

VAD VILL DU BLI BRA PÅ? Ny stad, nya upplevelser! Ung eller gammal vi har något för alla! Välkommen till våra kurser!

www.folkuniversitetet.se/karlskrona 0455-36 78 70 10

Ett fyrtiotal elever på högskolan i Karlskrona fick frågan om hur många som hade funderat över att starta eget som alternativ till anställning. Ingen räckte upp handen. Men efter en stund sa en student att han funderat över det, men… Det finns många ”men”; regelsystem, administrativa förpliktelser, attityder hos myndigheter, finansieringsfrågor, att våga... I Karlskrona finns många goda förebilder. Mikael Blomqvist som har byggt upp det internationella Roxtec, Förlags AB Albinsson & Sjöberg som har sitt huvudkontor i Karlskrona- och en rad tjänsteföretag inom IT- och telekom som stadigt växer. Vill du starta eget eller ta reda på mer information så finns det många vägar att gå för att få hjälp. NyföretagarCentrum Karlskrona hjälper med personlig kostnadsfri,

konfidentiell och objektiv rådgivning i alla frågor i startprocessen. Almi företagspartner i Blekinge är ett annat alternativ. Blekinge Business Incubator, BBI, hjälper studenter att utvärdera affärsidéer till nya företag och ser om det finns möjlighet att få finansiering. Om svaret blir ja bidrar BBI med olika former av stöd, däribland affärsutveckling och affärscoachning, kapitalanskaffning, lokaler och juridisk rådgivning. i Karlskrona AB, som arbetar med näringslivs- och besöksnäringsfrågor, står till tjänst med information och kontaktvägar om var du kan hitta mark och lokaler eller annat du behöver för att starta ditt företag. Du är alltid välkommen att höra av dig så ser vi till att du hamnar rätt. För mer information www.karlskrona.se/naringsliv www.nyforetagarcentrum.se/karlskrona www.blekinge.almi.se www.b-b-i.se


Karlskronas skärgård och landsbygd Just nu händer mycket som rör landsbygden och skärgården i vår kommun. Det pågår flera spännande projekt samtidigt som utvecklingsprogram och långsiktiga planer tas fram. En fördjupad översiktsplan för skärgården håller på att tas fram där syftet är att skapa möjligheter för livskraftiga samhällen i skärgården med bra service och goda möjligheter för både boende och företag. Utvecklingsprogrammet för Karlskrona landsbygd håller på att revideras. Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för en positiv utveckling samt stimulera kommunens förvaltningar och bolag att kraftsamla för landsbygdsutveckling. En aktivitet i utvecklingsprogrammet är att årligen arrangera ett landsbygdsforum där aktuella frågor lyfts fram och diskuteras. Under åren har ett flertal nätverk etablerats på landsbygden och skärgården. Nätverken

består av både företag och föreningar som tillsammans vill utveckla och synliggöra sin bygd. Landsbygdsutvecklare Ann-Marie Nordström driver bland annat ett projekt som kallas ”360 grader kultur” som vill medverka till att stärka tillfälliga evenemang till att bli kulturupplevelser hela året. I projektet deltar flera av nätverken. Kustvägen, från Kristianopel till Torhamn, och Skogstokig i norra kommundelen är två framgångsrika nätverk som arrangerar olika evenemang. Kontakta Ann-Marie Nordström på telefon 0455-30 30 52 om du vill veta mer om utvecklingsprogrammet och projekten. Det pågår även ett projekt för utveckling av våra skärgårdshamnar. Projektledare är Ing-Marie Söderblom på telefonnummer 0455-30 31 61. Flera naturvårdsprojekt är också igång för att försköna och utveckla våra boende- och kulturmiljöer på landsbygden. Kontakta Justyna Wajda-Koseda på telefon 0455-30 33 67 om du vill veta mer.

Kommunikationer Blekinge ligger i Sveriges sydöstra hörn men de goda kommunikationerna ger oss en central plats – inte minst ur ett europeiskt perspektiv. Tåg Med Öresundståg reser du snabbt och enkelt genom hela Blekinge – från Karlskrona i öst via Ronneby, Bräkne-Hoby, Karlshamn och Mörrum till Sölvesborg i väst går tåget varje timme. Öresundståg forsätter söderut och tar dig till och från Skåne och stopp som Kristianstad, Hässleholm och Malmö innan tåget fortsätter vidare mot Kastrup och Köpenhamn. Från och med 15 december 2013 åker du Krösatåg till Emmaboda anpassat till byte för vidare resa mot Växjö, Kalmar, Göteborg och Stockholm. Ska du resa mot Stockholm åker du med tåg till Alvesta för vidare byte. www.blekingetrafiken.se, telefon: 0455-569 00 Flyg Från Ronneby flygplats, som ligger 30 minuter bort ifrån Karlskrona centrum, kan du flyga till Stockholm/Arlanda och Stockholm/Bromma. www.sas.se, telefon: 0770-727 727 www.blekingeflyg.se, telefon: 0457-62 99 99

Skärgårdstrafik Karlskrona har en levande skärgård som är flitigt trafikerad med både person- och bilfärjor. Året runt finns det till exempel linjetrafik från Yttre Park till Östra skärgården – och under sommarsäsongen utökas trafiken med flera turer och destinationer från Fisktorget mitt i centrala Karlskrona. www.blekingetrafiken.se, telefon: 0455-569 00 www.affarsverken.se, telefon: 0455-783 30

Vi är ett lokalt företag som ansvarar för

Buss I Karlskrona tar du dig enkelt fram med buss. Det finns en väl utbyggd stadstrafik med täta turer på linje 1–12, samt nattbussen på linje 19. Mellan centrala Karlskrona och tätorterna i kommunen finns landsbygdsbussar, och mellan Blekinges centralorter finns bekväma expressbussar.

Tveka inte att höra av dig till oss om du

Färjor Karlskrona har en av landets mest trafikerade färjelinjer, med dagliga avgångar till och från Gdynia i Polen. www.stenaline.se, telefon: 0455-36 63 00

elnätet, levererar el och fjärrvärme och digitala tjänster via Stadsnätet. Vi tar hand om dina sopor och driver båttrafiken i Karlskronas skärgård.

har några frågor eller behöver hjälp för att komma till rätta i ditt nya boende. Du hittar oss på Norra Smedjegatan 53 eller på telefon 0455-783 75.

www.blekingetrafiken.se, telefon: 0455-569 00 Med reservation för ändringar.

Expressbussar Det går expressbussar till Malmö och Stockholm. www.svenskabuss.se, telefon: 0771-67 67 67 www.swebus.se, telefon: 0200-218 218

Välkommen

På www.affarsverken.se kan du teckna elavtal, hyra container och mycket mer.

Norra Smedjegatan 53, 371 23 Karlskrona. Tel 0455-783 00. www.affarsverken.se

11


Renhållning I Karlskrona kan villaägare välja mellan tre olika alternativ för avfallshantering; sorterat avfall, hemkompostering eller osorterat. Bor du i flerfamiljshus med lägenheter så är det oftast fastighetsägaren som väljer sorteringsalternativ och informerar dig om hur och var du sorterar ditt avfall. Återvinningscentraler Grovavfall (större avfall än vad som får plats i soppåsen) och farligt avfall lämnas på någon av våra återvinningscentraler. På återvinningscentraler lämnas också elavfall och farligt avfall. Centralerna är bemannade och har särskilda öppettider. Information om öppettider finns på hemsidan. Du kan också ringa oss så berättar vi. Vi ansvarar även för att slamtömning av enskilda avlopp utförs. För farligt avfall finns även en miljöstation vid Preem Blå Port.

Undrar du hur avfallet ska sorteras, kontakta oss!

Återvinningsstationer På över 60 återvinningsstationer i Karlskrona kan du lämna förpackningar av papper, plast, glas, metall och tidningar/ trycksaker. Här finns även batteriholkar för små batterier.

Önskar VA/Renhållningsavdelningen på tekniska förvaltningen Telefon 0455-30 32 00 E-post: vaverket.debitering@karlskrona.se Hemsida: http://www.karlskrona.se/renhallning

Vi har även en sorteringsguide på hemsidan med en lista från A–Ö. Välkommen!

Annonsera i Nyinflyttad tel. 08-505 929 00

Varsågod! Prova-på-erbjudande till dig som nyinflyttad.

Bygga & Bo Att bo bra är viktigt för oss alla. I Karlskrona är det nära till natur och härliga omgivningar. Det är också nära till dagis, skola och jobb. Karlskrona växer och nya bostadsområden kommer på flera håll i kommunen. Vi kan bidra med en livsmiljö som få kommuner kan konkurrera med. Därför fortsätter vi att skapa attraktiva förutsättningar för boende och verksamheter. Karlskrona har under det senaste året ökat insatserna för att skapa flera hundra nya bostäder i form av tomter och lägenheter. Samtidigt driver många privata aktörer olika byggprojekt runt om i kommunen. Några villatomtsområden finns på Hasslö, Jämjö, Rödeby, Trummenäs, Gullberna Park, Bastasjö/Hässlegården, Norra Ringö och Kättilsmåla. Dessutom utvecklas även områden i Nättraby, Spandelstorp och på Aspö. Vill man ha möjlighet till en ny lägenhet så finns färdigställda på Saltö. Vi planerar även för att bygga fler lägenheter på bland annat Pottholmen, Blå Port, Gullberna Park och flera andra attraktiva platser i kommunen. Anmälan till kommunal tomtkö Om du vill få erbjudanden om kommunala tomter för eget byggande anmäler du dig till tomtkön. Tomterna fördelas i turordning efter registreringsdatum. Privata tomter På vår hemsida www.karlskrona.se finns en sammanställning över aktuella områden och länkar till de privata exploatörernas webbplatser.

Du får ett Resekort Som nyinflyttad bjuder vi dig på ett Resekort laddat med 50 kr i reskassa. Resekortet använder du för att betala resor med både buss och tåg. Med Resekortet reskassa får du alltid minst 20% rabatt på biljettpriset. Så här gör du Maila kundcenter@blekingetrafiken.se så skickar vi erbjudandet till dig. Kom ihåg att uppge din nya adress. (Max 2 st per hushåll)

Telefon 0455-569 00 | www.blekingetrafiken.se

12

Hyra eller köpa lägenhet Hyresrätter kan man dels hitta genom Karlskronahem, www.karlskronahem.se, dels genom

en rad privata fastighetsägare. Du hittar de flesta kontakterna på kommunens hemsida. Fastighetsmäklare Det finns ett 20-tal aktiva fastighetsmäklare i Karlskrona. Dessa hittar du till exempel på www.eniro.se. På bland annat www.hemnet.se kan du se en del av det utbud av villor, bostadsrätter och andra fastigheter som finns till salu i Karlskrona. Mer information om kommunala tomter, bygglov, kostnader, blanketter till tomtkön med mera hittar du på www.karlskrona.se. Du är också välkommen att ta kontakt med Leena Johansson på samhällsbyggnadsförvaltningen – telefon 0455-30 31 19, e-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se.

Välkommen till Karlskronahem Oavsett om du är nyinflyttad i kommunen eller om du redan är Karlskronabo är du varmt välkommen till oss! Hos Karlskronahem bor du med utsikt över hav eller skog, mitt i centrum eller nära naturen. Kanske är önskemålet en egen altan eller service runt hörnet. Hur du än vill ha det så är chansen stor att hitta just ditt drömboende bland Karlskronahems cirka 3 900 lägenheter. Kom in till vår bobutik på Norra Smedjegatan 12, så hjälper vi dig att hitta en bostad, lokal eller parkeringsplats, som passar just dig. Du kan också ringa oss på 0455-30 49 00 eller besöka www.karlskronahem.se.


Välkommen till TelecomCity där människor och företag växer Oavsett om du drömmer om att förverkliga en idé eller söker efter nya perspektiv för att utveckla ditt befintliga företag så gör du rätt i att vända dig till oss i TelecomCity. Vi har arbetat för att främja utveckling och tillväxt i näringslivet i mer än 20 år. TelecomCity startade som ett projekt för att stödja IT- och telekomutvecklingen i Karlskrona och vår region blev tidigt en av landets främsta inom framför allt tillämpad IT och mobila tjänster. Idag sträcker sig ambitionen långt utanför regionen, över såväl branschsom landsgränser. Du hittar oss på högskoleområdet Campus Gräsvik strax utanför Karlskrona, där vi tillsammans med olika samarbetspartners inom näringsliv, offentlig sektor, forskning och högre utbildning, samverkar för att utveckla en kreativ och blomstrande Science Park.

Läs mer på www.telecomcity.se och på www.facebook.com/telecomcity

”Meet the TelecomCity network” Affärsverken, All Binary, Avalon Innovation, Appcorn, Ballou, Blekinge Business Incubator, Blekinge Tekniska Högskola, Capgemini, CGI, City Network, Compuverde, Cogitel, Contribe, CSC, Cybercom, Densitet, EC Konsult, EOO Sweden, Ericsson, EviDos, Fujitsu, HiQ, Hyper Island, Inquso, Jayway, Karlskrona kommun, LanGate, Leissner data, Malvacom, Metallapan, Molybden, M&B Portal Solutions, Nicon, Noisy Cricket, OG Group, Rapparna, Raviteq, Remit, Sendero Consulting, Social factory, Softhouse, Spirius, Storegate, Swedbank, Techinova, Telenor, ToolAware, 12 O’clock Studios, Visual Units, WIP

13


Stöd till funktionsnedsatta Handikappförvaltningen vill ge bra stöd och service, som ger förutsättningar för varje person med funktionsnedsättning att forma sitt eget liv i en kommun tillgänglig för alla. Bo hemma För att du ska ha möjlighet att bo kvar hemma kan du ansöka om olika insatser av stöd och service. Det kan vara bostadsanpassning, hemtjänst eller stöd från något av våra mobila team som ger dig stöd i ditt hem.

Äldreomsorg I 2000-talets Karlskrona ska äldreomsorgen präglas av valfrihet. Alla ska kunna åldras i trygghet med värdighet. Här ska de äldre känna att de blir individuellt bemötta och att de själva ska kunna påverka sin egen situation för att skapa en god livskvalité. Hemtjänst Om du vill och kan bo kvar hemma finns möj-

lighet till olika typer av hjälp. Äldreförvaltningen har flera träffpunkter dit alla är välkomna att äta och umgås. Du som är beviljad hemtjänst kan själv välja om det är kommunen eller ett privat företag som ska utföra hemtjänsten. Särskilt boende Klarar du inte av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till särskilt boende. Vilken hjälp kan jag få? Tala med biståndshandläggare som nås på äldreförvaltningen telefonnummer 0455-30 30 00.

Välkommen till Blekinge För att få tid för tandvård för dig eller ditt barn rekommenderas du kontakta valfri tandklinik. Distriktstandvården inom folktandvården når du på följande nummer: Folktandvården Jämjö Folktandvården Karlskrona Folktandvården Lyckeby Folktandvården Nättraby Folktandvården Rödeby

14

73 65 30 73 64 50 73 64 85 73 65 61 73 65 50

Särskilt boende Behöver du ett mer omfattande stöd kan du ansöka om ett särskilt boende. Det kan till exempel vara ett gruppboende som består av flera egna lägenheter med ett gemensamt utrymme för samvaro, eller en servicelägenhet, båda med tillgång till personal som kan ge olika former av stöd utifrån ditt behov. Daglig verksamhet och sysselsättning Du som har en intellektuell funktionsnedsättning kan ha rätt att få komma till daglig verksamhet om du inte arbetar eller går i skolan. Daglig verksamhet kan se olika ut, det finns gruppverksamhet eller individuell verksamhet och innehåller många olika typer av aktiviteter. Den dagliga sysselsättningen vänder sig till dig med psykisk funktionsnedsättning som

inte arbetar eller går i skolan. Den dagliga sysselsättningen utformas efter dina behov och ger dig möjlighet att göra något under dagen och att umgås med andra. Anhörigstöd Om du vårdar eller stödjer en närstående som har en funktionsnedsättning eller är långvarigt sjuk kan vi erbjuda stöd. Det kan vara samtal, enskilt eller i grupp, men även information och föreläsningar eller något annat som du önskar. Det viktiga är att det blir dina behov och den livssituation du befinner dig i som styr. Vilket stöd kan jag få? Detta är några av de insatser som finns. För att få mer information är du välkommen att kontakta någon av våra biståndshandläggare på handikappförvaltningen på telefon 045530 30 00. Du kan också gå in på Karlskrona kommuns hemsida på www.karlskrona.se/omsorg och hitta mer information.

SocialKostnadsfri förvaltningen rådgivning Socialförvaltningens uppgift är bland annat att ge råd, stöd och insatser till barn, ungdomar och deras familjer. Vi ger också stöd åt människor med beroendeproblematik och det är vi som beslutar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Socialförvaltningen handlägger också serveringstillstånd enligt alkohollagen. Kommunen driver olika former av kostnadsfri rådgivning, däribland familjerådgivning i samverkan med Familjerådgivningen Mentea AB. Nedan finner du en lista med viktiga telefonnummer till förvaltningen. Söker du information om ekonomiskt bistånd (socialbidrag), ring 0455-30 43 44. Om du är 24 år eller yngre kan du ringa 0455-30 43 47. Du kan också få information om socialförvaltningens verksamheter på kommunens hemsida www.karlskrona.se.

Vill du ha hjälp och stöd eller vill du anmäla att ett barn misstänks fara illa? Ring familj- och ungdomssektionen på telefon 0455-30 43 09. Behöver du familjerådgivning? Ring till familjerådgivningen på telefon 077033 06 16. Har du som vuxen missbruks- eller beroendeproblem och behöver hjälp? Ring alkohol- och drogsektionen på telefon 0455-30 43 90. Behöver du budgetrådgivning eller hjälp med skuldsanering? Ring budget- och skuldrådgivningen på telefon 0455-30 43 75.


VI HĂ„LSAR DIG VĂ„LKOMMEN!

Museum fĂśr RĂśrligt Kustartilleri Visar upp en unik samling av det rĂśrliga kustartilleriets fĂśrbandsmateriel.

Karlskrona RiksteaterfĂśrening

VĂ„LUTRUSTAD KLINIK FĂ–R MEDICINSK OCH KIRURGISK BEHANDLING AV DINA DJUR

GÜr ett besÜk – fü en upplevelse utÜver det vanliga!

Välkomna alla fyrfotingar!

RĂĽdhusgatan 6, 371 34 KARLSKRONA Tel. 0455-30 34 83 Fax. 0455-169 69 E-post: karlskrona.tf@riksteatern.se Hemsida: www.karlskrona.riksteatern.se

Den fÜrebyggande vürden kan innehülla allt frün kloklippning till kostrüdgivning och vaccinationer. BehÜver ditt djur sjukvürd har vi mÜjlighet till büde medicinsk och kirurgisk behandling. Vi har kvällsÜppet mündagar och torsdagar 8-20 och Üvriga vardagar 8-17. Välkommen Ünskar Karin Rüberg med personal www.ka2.se ka2-museum@telia.com

www.blekingesmadjursklinik.se • Handelsvägen 8, vid E22, i Nättraby • Telefon 0455-499 10

Karlskrona Djurklinik AB Ă„r du intresserad av politik?

Carlandravägen 1 371 62 Lyckeby Tel: 0455-230 65 www.karlskronadjurklinik.se

Ta med matte eller husse till Blekinge Smüdjursklinik – vi erbjuder büde sjukvürd och friskvürd!

BLEKINGE MUSEUM

utställningar, lekplats och upplevelser fÜr alla üldrar!

www.blekingemuseum.se

Vill du träffa nya vänner?

Vill du en insagĂśra ts valet? i

Vill du pĂĽverka?

Hej, och välkommen till Karlskrona kommun! Vür uppgift är att gÜra Karlskrona kommun till en bättre kommun fÜr alla. Vill du vara med och püverka framtiden? Ring 0939-100 30 00 och bli medlem du med. Som medlem für du ocksü gÜra din rÜst hÜrd. www.karlskrona.moderat.se Telefon 0455-100 17

I KARLSKRONA Tandläkare Blom, Ulrika Västra Vittusgatan 1 371 34 KARLSKRONA

0455-171 70 www.leenden.nu

– TRYGGHET OCH KVALITÉ – HOS DIN PRIVATA TANDLÄKARE

Ann´s Frisyr Klipp Nya Skeppsbrogatan 11 371 33 Karlskrona Ann Tel 0455-811 51 Välkommen! Salong Pernilla Landbrogatan 7 371 24 Karlskrona Tel 0455-108 55 Öppet: tis–fre 9–18, lÜr 9–13 Tidsbeställning o. Drop in Hürologi. Vi testar hür. Välkommen!

konst/art www.karlskrona.se/konsthall

evenemang/event www.karlskrona.se/salongen Borgmästareg. 17. Fri entrÊ tis-fre 1217, lÜr-sÜn 12-16. Tel 0455-303422 Karlskrona konsthall ingür i Karlskrona kommuns verksamhet.

Smartare utbildning – rätt jobb! Läs en utbildning hos oss! Läs mer pü www.hermods.se/karlskrona

Annonsera i Nyinflyttad tel. 08-505 929 00 Välkommen till FÜreningen Aktiva Seniorer i Karlskrona (FAS) bildades 1995 och har nu ca 750 medlemmar. Hemsida: www.karlskrona.aktivaseniorer.com FÜreningen ingür i FÜrbundet Aktiva Seniorer med ca 19 000 medlemmar i ca 60 fÜreningar. Hemsida: www.aktivaseniorer.com OrdfÜrande i FAS Karlskrona är Lars Haller, lars.haller@telia.com Tfn 0455-243 07

             

Välkommen till Lok & Motion -Karlskronas ledande träningscenter Vi erbjuder en modern anläggning med träningsmĂśjligheter fĂśr alla! Mot uppvisande av denna annons bjuder vi pĂĽ tre fria träningstillfällen! FĂśr information om vĂĽra Ăśppettider eller bokning av pass, kontakta receptionen 0455-230 70 ,ˆ˜}ÊäÓ䇙äÊÓäʙä

ĂœĂœĂœÂ°L>Ă€Â˜V>˜ViĂ€vœ˜`iÂ˜Â°Ăƒi

1

Blekingegatan 11, 371 34 Karlskrona

2

3

www.lokomotion.se

info@lokomotion.se

15


Foto: Joakim Johansson Foto: Matz Arnström

Karlskrona – mitt i skärgården Sol, vind och salta bad, är det något för dig? I Karlskrona är vi nämligen bortskämda med det! Här finns Sveriges sydligaste skärgård med 1 650 öar, kobbar och skär som inbjuder till fantastiska upplevelser för stora och små. Karlskrona är en av Sveriges soligaste städer och återfinns i toppen av solligan varje år. Du kan lugnt räkna med att solen skiner omkring 2 000 timmar varje år i Karlskrona. I Karlskrona händer det något 365 dagar om året Missa inte ”Karlskronas nationaldag” – Lövmarknaden, alltid dagen före midsommarafton. Njut av skönklingande musik på Lyckå Kammarmusikfestival, Carlscrona Chamber Music Festival och konserter med Marinens musikkår

– alla unika i sitt slag. Karlskrona erbjuder flera trevliga evenemang vid havet, såsom Karlskrona Skärgårdsfest, med aktiviteter och musikunderhållning för hela familjen! Njut av fantastiska uppträdanden eller heja fram era favoritlag på Telenor Arena Karlskrona. Fler evenemangstips finner ni på www.visitkarlskrona.se. Det duggar tätt mellan besöksmålen i Karlskrona I Karlskrona är det korta avstånd mellan sevärdheterna. Stadskärnan har ett unikt läge, sex kilometer ut i skärgården, på ön Trossö. Här hittar du spännande besöksmål, trevlig shopping, mysiga caféer och restauranger – och havet är ständigt närvarande. Upptäck nya öar varje dag. Åk skärgårdsbåt

och utforska spännande platser tillsammans. Karlskrona med omnejd erbjuder många intressanta och roliga besöksmål, Marinmuseum på Stumholmen tillhör ett av de mest välbesökta. Wämöparken, belägen strax utanför centrum är en oas för barn med minizoo, spännande natur och roliga lekplatser. Längs kustvägen lockar ”Rosornas by” Kristianopel, Torhamn och de kända hällristningarna i Möckleryd. Fina motionsspår och vandringsleder i avkopplande natur finns det gott om i kommunen. Kulinariska upplevelser I Karlskrona, som en gång i tiden var krogtätast i landet, får du inte missa de lokala delikatesserna. Exempel på sådana är, blekingska kropp-

Världsarvsstaden Karlskrona Det är lätt att förstå varför UNESCO utsett Karlskrona till världsarv – i över 300 år har den svenska flottan präglat både vår stad och skärgård. Världsarvet ”Örlogsstaden Karlskrona” består av yttre och inre befästningar, örlogsvarvet med örlogshamnen, den militära och den civila staden samt anläggningar i omgivningen, som haft betydelse för örlogsbasens försörjning. Sedan år 1998 finns Örlogsstaden Karlskrona uppförd på Unescos lista över omistliga världsarv. Totalt finns fler än 900 objekt av olika slag på världsarvslistan: kinesiska muren, Venedig, Versailles, Taj Mahal, Damaskus historiska centrum, Stora barriärrevet är några exempel på andra världsarv. Nyckeln till utnämningen är planeringen av staden, som började anläggas år 1680 enligt kung Karl XI:s vilja och visioner. Mer om världsarvet hittar du på: http://www.orlogsstadenkarlskrona.se/

kakor, en sillamacka på grovt bröd eller varför inte en rågskorpa! Även fikakulturen är väl rotad här, hitta ditt eget favoritställe bland alla små mysiga konditorier och caféer! Det finns också ett rikt urval av världens mat. I Karlskrona med omnejd kan du äta gott med havet som kuliss.

För dig som vill veta mer, kontakta oss gärna på det sätt som passar dig bäst.

Karlskrona Turistbyrå Tel/Phone: +46 455-30 34 90 Stortorget 2, SE-371 34 Karlskrona E-mail: visit@karlskrona.se www.visitkarlskrona.se Följ Visit Karlskrona på:

Nyfiken? Häng med på en flygtur!

Nyinflyttad i Karlskrona 2013  
Nyinflyttad i Karlskrona 2013  

En tidning för alla nya Karlskronabor

Advertisement